77k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
3m lượt đọc
Già Thiên
938k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
3m lượt đọc
Mị Ảnh
68k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
3m lượt đọc
Linh Vực
346k lượt đọc
Đại Đế Cơ
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
802k lượt đọc
Mục Thần Ký
225k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ngục
210k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
5m lượt đọc
Thần Tọa
356k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
9m lượt đọc
Dược Thần
5m lượt đọc
Bá Khí
19m lượt đọc
Vô Thường
403k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
454k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
828k lượt đọc
Kiêu Phong
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Yêu Cung
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
518k lượt đọc
Nguyên Tôn
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
421k lượt đọc
Cầm Đế
3m lượt đọc
Đế Quân
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
13m lượt đọc
Đế Bá
3m lượt đọc
Đan Thần
358k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
204k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
891k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
6m lượt đọc
Tru Tiên
453k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
478k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
826k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
825k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
650k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
4m lượt đọc
Vũ Thần
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
820k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
4m lượt đọc
Sủng Mị
3m lượt đọc
Ma Long
5m lượt đọc
Cầu Ma
15m lượt đọc
Đế Tôn