Lưu Manh Lão Sư
Tác giả:Dạ Độc Túy
Dịch giả:
Phân loại:Sắc hiệp
last update time:16/11/2017
Nội Dung Truyện : Lưu Manh Lão SưNguồn: Sưu tầmLưu Manh Lão Sư là câu chuyện Sắc - Đô Thị li kỳ và hấp dẫn với rất nhiều nhân vật và cốt truyện trải rộng, nhiều tình tiết đi kèm. Nhân vật chính là Trần Thiên Minh, 24 tuổi tốt nghiệp đại học hạng trung và đang làm giáo viên bình thường tại một trường Trung Học cơ sở ở một thị trấn nhỏ. Một ngày nọ vô tình trong lúc ... đi vệ sinh, hắn bị 1 con "Kiến Thần" - Huyết Hoàng Nghĩ trong truyền thuyết cắn ngay vào tờ-rym. Thế là từ đó trong người hắn có dị năng đặc biệt, vạn độc bất xâm, vết thương lành nhanh như x-men, tờ-rym khủng, cứng như sắt thép - có thể lấy 1 địch 10, bách chiến bách thắng!- Thêm vào đó, có 1 lần vô tình giúp đỡ 1 ông lão, gặp vận may được ông lão võ công cao cường truyền cho 1 môn nội công bí truyền: Hương Ba Công. Cùng với dị năng có được từ Huyết Hoàng Nghĩ, Trần Thiên Minh bắt đầu chuyển hướng cuộc đời mình sang một ngã rẽ không thể tưởng tượng được... Cùng với đàn đàn đống đống mỹ nữ đồng hành, liệu có bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh đang chờ Trần Thiên Minh? Với những món quà từ trên trời rơi xuống đó hắn sẽ làm được những gì? Cùng đọc bộTruyện Lưu Manh Lão Sưđể biết các bạn nhé! Lưu Manh Lão Sư xuyên suốt có nhiều cảnh ân ái giường chiếu khá nóng bỏng và nặng. Các bạn lưu ý trước khi xem! Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165Chương 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương 170Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195Chương 196Chương 197Chương 198Chương 199Chương 200Chương 201Chương 202Chương 203Chương 204Chương 205Chương 206Chương 207Chương 208Chương 209Chương 210Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương 215Chương 216Chương 217Chương 218Chương 219Chương 220Chương 221Chương 222Chương 223Chương 224Chương 225Chương 226Chương 227Chương 228Chương 229Chương 230Chương 231Chương 232Chương 233Chương 234Chương 235Chương 236Chương 237Chương 238Chương 239Chương 240Chương 241Chương 242Chương 243Chương 244Chương 245Chương 271Chương 272Chương 273Chương 274Chương 275Chương 276Chương 277Chương 278Chương 279Chương 280Chương 281Chương 282Chương 283Chương 284Chương 285Chương 286Chương 287Chương 288Chương 289Chương 290Chương 291Chương 292Chương 293Chương 294Chương 295Chương 296Chương 297Chương 298Chương 299Chương 300Chương 301Chương 302Chương 303Chương 304Chương 305Chương 306Chương 307Chương 308Chương 309Chương 310Chương 311Chương 312Chương 313Chương 314Chương 315Chương 316Chương 317Chương 318Chương 319Chương 320Chương 321Chương 322Chương 323Chương 324Chương 325Chương 326Chương 327Chương 328Chương 329Chương 330Chương 331Chương 332Chương 333Chương 334Chương 335Chương 336Chương 337Chương 338Chương 339Chương 340Chương 341Chương 342Chương 343Chương 344Chương 345Chương 346Chương 347Chương 348Chương 349Chương 350Chương 351Chương 352Chương 353Chương 354Chương 355Chương 356Chương 357Chương 358Chương 359Chương 360Chương 361Chương 362Chương 363Chương 364Chương 365Chương 366Chương 367Chương 368Chương 369Chương 370Chương 371Chương 372Chương 373Chương 374Chương 375Chương 376Chương 377Chương 378Chương 379Chương 380Chương 381Chương 382Chương 383Chương 384Chương 385Chương 386Chương 387Chương 388Chương 389Chương 390Chương 391Chương 392Chương 393Chương 394Chương 395Chương 396Chương 397Chương 398Chương 399Chương 400Chương 401Chương 402Chương 403Chương 404Chương 405Chương 406Chương 407Chương 408Chương 409Chương 410Chương 411Chương 412Chương 413Chương 414Chương 415Chương 416Chương 417Chương 418Chương 419Chương 420Chương 421Chương 422Chương 423Chương 424Chương 425Chương 426Chương 427Chương 428Chương 429Chương 430Chương 431Chương 432Chương 433Chương 434Chương 435Chương 436Chương 437Chương 438Chương 439Chương 440Chương 441Chương 442Chương 443Chương 444Chương 445Chương 446Chương 447Chương 448Chương 449Chương 450Chương 451Chương 452Chương 453Chương 454Chương 455Chương 456Chương 457Chương 458Chương 459Chương 460Chương 461Chương 462Chương 463Chương 464Chương 465Chương 466Chương 467Chương 468Chương 469Chương 470Chương 471Chương 472Chương 473Chương 474Chương 475Chương 476Chương 477Chương 478Chương 479Chương 480Chương 481Chương 482Chương 483Chương 484Chương 485Chương 486Chương 487Chương 488Chương 489Chương 490Chương 491Chương 492Chương 493Chương 494Chương 495Chương 496Chương 497Chương 498Chương 499Chương 500Chương 501Chương 502Chương 503Chương 504Chương 505Chương 506Chương 507Chương 508Chương 509Chương 510Chương 511Chương 512Chương 513Chương 514Chương 515Chương 516Chương 517Chương 518Chương 519Chương 520Chương 521Chương 522Chương 523Chương 524Chương 525Chương 526Chương 527Chương 528Chương 529Chương 530Chương 531Chương 532Chương 533Chương 534Chương 535Chương 536Chương 537Chương 538Chương 539Chương 540Chương 541Chương 542Chương 543Chương 544Chương 545Chương 546Chương 547Chương 548Chương 549Chương 550Chương 551Chương 552Chương 553Chương 554Chương 555Chương 556Chương 557Chương 558Chương 559Chương 560Chương 561Chương 562Chương 563Chương 564Chương 565Chương 566Chương 567Chương 568Chương 569Chương 570Chương 571Chương 572Chương 573Chương 574Chương 575Chương 576Chương 577Chương 578Chương 579Chương 580Chương 581Chương 582Chương 583Chương 584Chương 585Chương 586Chương 587Chương 588Chương 589Chương 590Chương 591Chương 592Chương 593Chương 594Chương 595Chương 596Chương 597Chương 598Chương 599Chương 600Chương 601Chương 602Chương 603Chương 604Chương 605Chương 606Chương 607Chương 608Chương 609Chương 610Chương 611Chương 612Chương 613Chương 614Chương 615Chương 616Chương 617Chương 618Chương 619Chương 620Chương 621Chương 622Chương 623Chương 624Chương 625Chương 626Chương 627Chương 628Chương 629Chương 630Chương 631Chương 632Chương 633Chương 634Chương 635Chương 636Chương 637Chương 638Chương 639Chương 640Chương 641Chương 642Chương 643Chương 644Chương 645Chương 646Chương 647Chương 648Chương 649Chương 650Chương 651Chương 652Chương 653Chương 654Chương 655Chương 656Chương 657Chương 658Chương 659Chương 660Chương 661Chương 662Chương 663Chương 664Chương 665Chương 666Chương 667Chương 668Chương 669Chương 670Chương 671Chương 672Chương 673Chương 674Chương 675Chương 676Chương 677Chương 678Chương 679Chương 680Chương 681Chương 682Chương 683Chương 684Chương 685Chương 686Chương 687Chương 688Chương 689Chương 690Chương 691Chương 692Chương 693Chương 694Chương 695Chương 696Chương 697Chương 698Chương 699Chương 700Chương 701Chương 702Chương 703Chương 704Chương 705Chương 706Chương 707Chương 708Chương 709Chương 710Chương 711Chương 712Chương 713Chương 714Chương 715Chương 716Chương 717Chương 718Chương 719Chương 720Chương 721Chương 722Chương 723Chương 724Chương 725Chương 726Chương 727Chương 728Chương 729Chương 730Chương 731Chương 732Chương 733Chương 735Chương 736Chương 737Chương 738Chương 739Chương 740Chương 741Chương 742Chương 743Chương 744Chương 745Chương 746Chương 747Chương 748Chương 749Chương 750Chương 751Chương 752Chương 753Chương 754Chương 755Chương 756Chương 757Chương 758Chương 759Chương 760Chương 761Chương 762Chương 763Chương 764Chương 765Chương 766Chương 767Chương 768Chương 769Chương 770Chương 771Chương 772Chương 773Chương 774Chương 775Chương 776Chương 777Chương 778Chương 779Chương 780Chương 781Chương 782Chương 783Chương 784Chương 785Chương 786Chương 787Chương 788Chương 789Chương 790Chương 791Chương 792Chương 793Chương 794Chương 795Chương 796Chương 797Chương 798Chương 799Chương 800Chương 801Chương 802Chương 803Chương 804Chương 805Chương 806Chương 807Chương 808Chương 809Chương 810Chương 811Chương 812Chương 813Chương 814Chương 815Chương 816Chương 817Chương 818Chương 819Chương 820Chương 821Chương 822Chương 823Chương 824Chương 825Chương 826Chương 827Chương 828Chương 829Chương 830Chương 831Chương 832Chương 833Chương 834Chương 835Chương 836Chương 837Chương 838Chương 839Chương 840Chương 841Chương 842Chương 843Chương 844Chương 845Chương 846Chương 847Chương 848Chương 849Chương 850Chương 851Chương 852Chương 853Chương 854Chương 855Chương 856Chương 857Chương 858Chương 859Chương 860Chương 861Chương 862Chương 863Chương 864Chương 865Chương 866Chương 867Chương 868Chương 869Chương 870Chương 871Chương 872Chương 873Chương 874Chương 875Chương 876Chương 877Chương 878Chương 879Chương 880Chương 881Chương 882Chương 883Chương 884Chương 885Chương 886Chương 887Chương 888Chương 890Chương 891Chương 892Chương 893Chương 894Chương 895Chương 896Chương 897Chương 898Chương 899Chương 900Chương 901Chương 902Chương 903Chương 904Chương 905Chương 906Chương 907Chương 908Chương 909Chương 910Chương 911Chương 912Chương 913Chương 914Chương 915Chương 916Chương 917Chương 918Chương 919Chương 920Chương 921Chương 922Chương 923Chương 924Chương 925Chương 926Chương 927Chương 928Chương 929Chương 930Chương 931Chương 933Chương 934Chương 935Chương 936Chương 937Chương 938Chương 939Chương 940Chương 941Chương 942Chương 943Chương 944Chương 945Chương 946Chương 947Chương 948Chương 949Chương 950Chương 951Chương 952Chương 953Chương 954Chương 955Chương 956Chương 957Chương 958Chương 959Chương 960Chương 961Chương 962Chương 963Chương 964Chương 965Chương 966Chương 967Chương 968Chương 969Chương 970Chương 971Chương 972Chương 973Chương 974Chương 975Chương 976Chương 977Chương 978Chương 979Chương 980Chương 981Chương 982Chương 983Chương 984: Con Tin Sát ThủChương 985: Quỷ Dị Bạch QuangChương 986: Con Bướm Hoa Bay KhíChương 987Chương 988: Hắn Không Gì Kiêng KỵChương 989: Vấn Đề Cây TáoChương 990: Diệp Đại Vĩ Mời Ăn CơmChương 991: Hai Cái Quan Hệ Xã Hội Tô Tiểu ThưChương 992: Hắn Là Giả SayChương 993: Đem Thùng Nước Đương Gối ĐầuChương 994: Nhất Kiến Chung TìnhChương 995: Vậy Ngươi ThềChương 996: Ta Trả Lại Ngươi 50 VạnChương 997: Nâng Góc Tường Cao Ngọc Kiên QuyếtChương 998: Chính Là Muốn Khí NgươiChương 999: Đầu Của Các Ngươi Không Tốt Để ChoChương 1000: Các Ngươi Tới Giết Ta Đi SaoChương 1001: Quật Cường Quách Hiểu ĐanChương 1002Chương 1003: Hoàn Hảo Gọi Người Đi Theo NgươiChương 1004: Uống RượuChương 1005: Loại Thứ Hai Giao BôiChương 1006: Nhị Hợp Nhất Biện PhápChương 1007: Động Tác Tiểu Một ChútChương 1008: Lại Bị Tập KíchChương 1009: Nhà Cái Đắc ÝChương 1010: Làm Sao Ngươi Có Thể Đối Với Ta Như Vậy?Chương 1011: Ta Muốn Ngươi Giải ThíchChương 1012: Đánh Trang Phỉ PhỉChương 1013: Phỉ Phỉ Thay ĐổiChương 1014: Công Bình Quyết ĐấuChương 1015: Không Có Ai BiếtChương 1016: Mầm Nhân Làm Sao Vậy?Chương 1017: Bối Gia Tức GiậnChương 1018: Thuê Võng ĐoánChương 1019: Ngươi Không Thể Hại NàngChương 1020: Ngươi Không Muốn Gạt TaChương 1021: Ngươi Có Muốn Bảo Hộ Tiểu HồngChương 1022: Ngươi Tiết HếtChương 1023: Nam Nhân Giả Say Chỗ TốtChương 1024: Xa Lạ Điện ThoạiChương 1025: Chuẩn Bị Động TácChương 1026: Vì Hắn Mà Tự HàoChương 1027: Cho Ngươi Nát BétChương 1028: Lại Thấy Mỹ NhânChương 1029: Nguyên Lai Là Hội TrưởngChương 1030: Bán Đứng Trần Thiên MinhChương 1031: Giả Trang Bạn GáiChương 1032: Phỉ Phỉ Đến ĐâyChương 1033: ThửChương 1034: Cư Nhiên Đồng Ý Hợp TácChương 1035: Làm Thêm Kiếm Tiền Trả NợChương 1036: Dù Sao Nhà Của Ta Có TiềnChương 1037: Ta Với Ngươi Cùng NhauChương 1038: Thỉnh Lãnh Đạo Yên TâmChương 1039: Thu Tiểu ĐệChương 1040: Diệp Đại Vỉ Cùng Phỉ Phỉ Hợp TácChương 1041: Đêm Khuya Lai LáchChương 1042: Đi Hoa Sơn Nhiệm VụChương 1043: Dương Quế Nguyệt Cũng ĐiChương 1044: Ta Nhưng Là Sẽ Quên ĐườngChương 1045: Bằng HữuChương 1046: Cấp Mọi Người Một Câu Trả Lời Thỏa ĐángChương 1047: Biến Thái Hung ThủChương 1048: Phân TíchChương 1049: Ta Muốn Bơi LộiChương 1050: Buông Ra Chân Của NgươiChương 1051: Bụi Cỏ Có NgườiChương 1052: Tầng Tầng Hung HiểmChương 1053: Lại Ra Giết ÁnChương 1054: Hay Kỳ QuáiChương 1055: Hoa Sơn Có Bảo VậtChương 1056: Đẹp Trai Cho Vay LãiChương 1057: Thói Quen Là Tốt RồiChương 1058: Chó Ngáp Phải RuồiChương 1059: Thật Sự Có NgườiChương 1060: Ác ChiếnChương 1061: Ngươi Khác Tìm Một NgườiChương 1062: Quá Xấu Không Thể Tái NátChương 1063: Mặt Của TaChương 1064: Dương Quế Nguyệt Ghen TịChương 1065: Lại Chết NgườiChương 1066: MồiChương 1067: Tiếp Tục Thiết KếChương 1068: Rốt Cục Xuất HiệnChương 1069: Kỳ Quán Sơn ĐộngChương 1070: Cấp Bách Trong Lúc Nguy CấpChương 1071: Ngươi Gạt NgườiChương 1072: Âm MưuChương 1073: Không Cần Trúng KếChương 1074: Ngươi So Với Người Xinh ĐẹpChương 1075: Giết Người Diệt KhẩuChương 1076: Ngươi Muốn Làm Gì?Chương 1077: Tiếp Tục Châm NgòiChương 1078: Thị UyChương 1079: Không Có Chứng Kiến Tiểu HànChương 1080: Một Hồi Trở VềChương 1081: Hay Sơn ĐộngChương 1082: Giả Dối Hoa Bạch TửChương 1083: Phi Kiếm Nhận Thức Tân ChủChương 1084: Có Điểm Làm KhóChương 1085: Long Hổ Tranh ĐấuChương 1086: Hẳn Là Chịu Khen NgợiChương 1087: Mấy Ngày Nữa Được Không?Chương 1088: Đã Xảy Ra ChuyệnChương 1089: Lại Ngay Lúc Đó Biến Thái Hung ThủChương 1090: Chuyển Vu Sống Mái Với NhauChương 1091: Bảo Vệ Cho CửaChương 1092: Chúng Ta Không Có Việc GìChương 1093: Xuống Núi Cầu ViệnChương 1094: Có Vấn ĐềChương 1095: Xảo Ngộ Mầm NhânChương 1096: Ngươi Vì Cái Gì Làm Phản ĐồChương 1097: Sử Xuất Phi KiếmChương 1098: Không Cần Đánh Lén Được Không?Chương 1099: Ngươi Tại Sao Lại Ở Chỗ NàyChương 1100: Chân Tướng Rõ RàngChương 1101: Bảo Bối Của TaChương 1102: Kia Bạch Quang Là Cái Gì?Chương 1103: Vốn Chính Là MồiChương 1104: Xuống NúiChương 1105: Long Tổ Có Thể Có Vấn ĐềChương 1106: Năm Trăm NgànChương 1107: Nói Tán GáiChương 1108: Chúng Ta Cùng ĐiChương 1109: Không Có Bạn TraiChương 1110: Lòng Đố Kỵ Giận ĐôtChương 1111: Ngươi Yêu Thích Ta SaoChương 1112: Lại Có Sát ThủChương 1113: Quả Nhiên Là BẫyChương 1114: Nguyên Lai Là Bối GiaChương 1115: Tân Hoa Xuất ThủChương 1116: Phụ Trách Tìm Hiểu Tin TứcChương 1117: Thỉnh Mầm Nhân Ăn CơmChương 1118: Cho Nhau Hỗ TrợChương 1119: Xuất ThủChương 1120: Cùng Ngọc Bất Trác Thành KhíChương 1121: Là Ai Lừa Ngươi?Chương 1122: Giúp Ta Cầm Quần ÁoChương 1123: Phỉ Phỉ Cao HứngChương 1124: Suy Nghĩ Quá Chén TaChương 1125: Lục Đại Gia Tộc Thực LựcChương 1126: Ta Khó Coi Như Vậy SaoChương 1127: Ta Cho Ngươi ĐánhChương 1128: Giả Trang Bạn TraiChương 1129: Về Nhà Làm ĐiChương 1130: Về Sau Thường QuaChương 1131: Các Ngươi Không Phải Hối HậnChương 1132: Ngươi Không Nóng SaoChương 1133: Ngươi Nghĩ Thông Suốt SaoChương 1134: Xảy Ra ChuyệnChương 1135: Ngươi Đêm Nay Theo Giúp TaChương 1136: Các Ngươi Báo Nguy Đi SaoChương 1137: Cho Thấy Thân PhậnChương 1138: 20 VạnChương 1139: Thần YChương 1140: Ta Đi Trước Tắm RửaChương 1141: Không Hạ Thủ ĐượcChương 1142: Chúng Nữ Để PhuChương 1143: Trường Kình Hít ThủyChương 1144: Tất Cả Mọi Người Không TốtChương 1145: Bề Ngoài Cữu Mời Ăn CơmChương 1146: Hơn Tám Vạn KhốiChương 1147: Thái Độ Chuyển BiếnChương 1148: Lại Gặp Phùng VânChương 1149: 110 Phục ĐiệnChương 1150: Ta Liền Buông TayChương 1151: Tương Đông Lại Nháo SựChương 1152: Đáng Sợ Lệ Lão SưChương 1153: Ngươi Điện Phát RaChương 1154: Phi Ngô Hạ A MôngChương 1155: Chúng Ta Chạy MauChương 1156: Bừa Bãi Phùng VânChương 1157: Đứng NgủChương 1158: Lại Là Hồng Đậu Ruồi BọChương 1159: Ngươi Còn Nộn Một ChútChương 1160: Súc Cốt Công Mất Đi Hiệu LựcChương 1161: Tập Kích Lệ LinhChương 1162: Có Người Ở Tổng Bộ Nháo SựChương 1163: Trong Nhà Chịu Tập KíchChương 1164: Yến Tỷ Bị Tập KíchChương 1165: Các Ngươi Rốt Cuộc Đã TớiChương 1166: Nước Yên Tĩnh Muốn Nhúng TayChương 1167: Ta Muốn Xin PhépChương 1168: Đêm Nay Thanh Chỉnh Hành ĐộngChương 1169: Có Phản Kháng Giống Nhau Giết HếtChương 1170: Thanh Tiễu Hắc BangChương 1171: Đánh ĐốChương 1172: Lái Xe Kiêm Bảo TiêuChương 1173: Ta Nghe Tiên SinhChương 1174: Đi Nhà CáiChương 1175: Ngươi Là Lão SưChương 1176: Sinh Nhật Tiệc RượuChương 1177: Trang Niệm Quảng Bị GiếtChương 1178: Ta Sẽ Kiên CườngChương 1179: Tranh Quyền Đoạt ThếChương 1180: Ta Hết Sức Giúp Ngươi Đi SaoChương 1181: Chúng Ta Lao RaChương 1182: Chúng Ta Nhảy Xuống ĐiChương 1183: Vô Điều KiệnChương 1184: Đặc Biệt Hội Diễn DiễnChương 1185: Gia Tộc Người Dám HộChương 1186: Ngươi Tựu Vài NgườiChương 1187: Mời Dự Họp Ban Giám ĐốcChương 1188: Vây CôngChương 1189: Nghe Mệnh Lệnh Của TaChương 1190: Khiếm Ngươi Một Phần Nhân TìnhChương 1191: Chúng Ta Sẽ Cảm Tạ Của NgươiChương 1192: Giết Bối Văn PhúChương 1193: Lại Là Gia Tộc Người Giám HộChương 1194: Hảo Hảo Tâm SựChương 1195: Quấy RầyChương 1196: Lệ Lão Sư Qua Kinh ThànhChương 1197: Ám Sát Trần Thiên MinhChương 1198: Hấp DẫnChương 1199: Hoàng Na Muốn TớiChương 1200: Ngươi Muốn Ta Thưởng Ngươi Cái Gì?Chương 1201: Hoàng Na Do DựChương 1202: Nàng Cũng Là Ta Khuê NữChương 1203: Mỹ Nữ Qua Uống Một ChénChương 1204: Một Trăm Ngàn Được Không?Chương 1205: Như Vậy Cách Chơi Rất Kích ThíchChương 1206: Đánh Trước Người NàoChương 1207: Tái Ghi Khẩu CungChương 1208: Long Tổ Tổ TrưởngChương 1209: Một Người Một Trăm NgànChương 1210: Ngô Thanh Qua Kinh ThànhChương 1211: Lý Hân Di Rất Được Hoan NghênhChương 1212: Ngươi Rất Có Năng Lực Uống AChương 1213: Đi Hàn Hạng Văn GiaChương 1214: Hàn Tân Phó Chủ TịchChương 1215: Ngươi Chính Là Nữ Nhân Của TaChương 1216: Đi Quán Ăn Đêm Khiêu VũChương 1217: Tình Cảm Mãnh Liệt Vũ ĐạoChương 1218: Mầm Nhân Đã BiếtChương 1219: Phùng Vân Qua Kinh ThànhChương 1220: Là Ta Gây ChuyệnChương 1221: Mau Tới Cứu Ta AChương 1222: Ngươi Dám Thương Người Của TaChương 1223: Ta Cắn NgươiChương 1224: Ta Có Việc Tìm NgươiChương 1225: Ám Sát Kế HoạchChương 1226: Bọn Họ Chạy TớiChương 1227: Trần Thiên Minh Bị TạcChương 1228: Ta Nơi Đó Không Thoải MáiChương 1229: Lại Chuyện Đặc Thù Hương Ba CôngChương 1230: Ta Sẽ Đối PhóChương 1231: Tiếp Tục Khống Chế Phùng VânChương 1232: Tiểu Hồng Kỳ Quái LạChương 1233: Hoàng Kim Ăn Khớp Giải Đề PhápChương 1234: Hạng Mục Cuối Cùng Tư LiệuChương 1235: Mời Các Ngươi Ăn CơmChương 1236: Thang Máy Ám MuộiChương 1237: Hãm Hại Trần Thiên MinhChương 1238: Mầm Nhân Thân CậnChương 1239: Mầm Nhân Làm Phức TạpChương 1240: Tạm Thời Bạn TraiChương 1241: Ta Sẽ Với Ngươi Xung TranhChương 1242: Lão Đồng Học Nhận SaiChương 1243: Câu Dẫn Trần Thiên MinhChương 1244: Ngươi Đánh Ta A?Chương 1245: Cùng Phỉ Phỉ Hợp TácChương 1246: Câu Cá Hành ĐộngChương 1247: Giam Trở VềChương 1248: Mọi Người Làm Mâu ThuẫnChương 1249: Chu Hạo Bị LừaChương 1250: Không Cho Các Ngươi Như NguyệnChương 1251: Ta Đối Với Ngươi Tam BồiChương 1252: Tương Kế Tựu KếChương 1253: Chu Hạo Bị GiếtChương 1254: Tai Mềm Cao MinhChương 1255: Lệ Linh Tiến Quân Kinh ThànhChương 1256: Tạm Thời Cách Chức Điều TraChương 1257: Bắt Vui Vẻ Vui VẻChương 1258: Trợ Giúp Nhà Cái Thị Trường Chứng KhoánChương 1259: Có Lời Đồng Tiền LớnChương 1260: Qua Sở Nghiên Cứu Công TácChương 1261: Tiểu Cô Nương Kia Có Vấn ĐềChương 1262: Bối Văn Phú Có Phản ỨngChương 1263: Tái Giết Bối Văn PhúChương 1264: Mau Tới Người Cứu TaChương 1265: Trúng KếChương 1266: Tiêu Diệt Diệp HoaChương 1267: Trừ Phi Có Kỳ TíchChương 1268: Khống Chế Lộ Tiểu TiểuChương 1269: Giúp Ngươi Chữa ThươngChương 1270: Bạo LoạnChương 1271: Hứa Thắng Lợi Cáo TrạngChương 1272: Về Đơn Vị Hổ ĐườngChương 1273: Đi Khương ThịChương 1274: Lại Gặp Cổ Đạo MớiChương 1275: Có Võ Cảnh Bay TớiChương 1276: Một Ngày Một LoạnChương 1277: Bịa ĐặtChương 1278: Giao Thông Công Cộng Sự KiệnChương 1279: Đinh Sắt Giết ĐịchChương 1280: Ta Với Ngươi Cùng Nhau Tuần TraChương 1281: Mặt Này Tích Có Điều TiểuChương 1282: Khương Quảng Đại HạChương 1283: Phát Hiện Ngả Mua Đề CậpChương 1284: Lục Con Đại TrụChương 1285: Bom Hẹn GiờChương 1286: Ngươi Không Sao Chứ?Chương 1287: Trường Học Sự KiệnChương 1288: Cao Minh Muốn Chỉ HuyChương 1289: Giam Thị Tình Huống Bên TrongChương 1290: Thả NgườiChương 1291: Còn Có MộtChương 1292: Ngươi Giúp Ta Đi MuaChương 1293: Mười Giờ Hành ĐộngChương 1294: Tây Côn Trùng Căn CứChương 1295: Còn Có Mưu KếChương 1296: Theo Dõi Cổ Đạo MớiChương 1297: Trúng KếChương 1298: Tình Huống Không ỔnChương 1299: Không Có Phi KiếmChương 1300: Giết Cổ Đạo MớiChương 1301: Ta Giúp Ngươi Khôi PhụcChương 1302: Khôi Phục Lục ThànhChương 1303: Đánh Lén Một CáiChương 1304: Thập Toàn Đại BổChương 1305: Phan Đại Liệt Bị GiếtChương 1306: Lợi Đặc Biệt Tỉnh NgộChương 1307: Hoài Nghi Mộc Núi PháiChương 1308: Diệt Mộc Núi PháiChương 1309: Dương Quế Nguyệt Tâm TưChương 1310: Tiên Sinh Hoài NghiChương 1311: Không Nghĩ Tới Là NgươiChương 1312: Ta Là Không TâmChương 1313: Cướp Máy Bay Sự KiệnChương 1314: Ngươi Hội Diễn Diễn SaoChương 1315: Ta Sợ Sẽ SaoChương 1316: Lại Xử Lí Một CáiChương 1317: Lại Sinh Một CáiChương 1318: Lại Gặp Nguy HiểmChương 1319: Ngươi Muốn Giết Cứ Giết Đi SaoChương 1320: Còn Có Một CáiChương 1321: Là Nàng Trước Lưu ManhChương 1322: Lại Đi Đạo Lạt MaChương 1323: Thánh Nữ Còn Giúp Ngươi Xem BệnhChương 1324: Thánh Nữ Không Muốn Gặp NgươiChương 1325: Tiền TửChương 1326: Cùng Nho Nhỏ Tỷ Làm Sao VậyChương 1327: Khách Sạn Huy Hoàng Là Của NgươiChương 1328: Tái Tập Kích Bối GiaChương 1329: Thần Bí Hắc Y NhânChương 1330: Như Thế Nào Chính Là NgươiChương 1331: Lại Chiếm Tiện NghiChương 1332: Trọng Điểm Tại Bối GiaChương 1333: Nghỉ Ngơi Thôn Gặp Chuyện Không MayChương 1334: Đối SáchChương 1335: Khu Dài Bị NắmChương 1336: Cho Ta Mấy Trăm Triệu Ăn TếtChương 1337: Phá Sản Sử ThốngChương 1338: Đông Tây Côn Trùng Hang Ổ (1)Chương 1339: Đông Tây Côn Trùng Hang Ổ (2)Chương 1340: A Làm Hành Động (1)Chương 1341: A Làm Hành Động (2)Chương 1342: A Làm Hành Động (3)Chương 1343: A Làm Hành Động (4)Chương 1344: Phát Hiện Tiểu HồngChương 1345: Tập Kích Tiểu HồngChương 1346: Chúng Ta Là Thiên Ưng GiúpChương 1347: Tái Tập Kích Tiểu HồngChương 1348: Các Ngươi Đi Bắt Tiểu HồngChương 1349: Tái Cho Đòi Nhân ThủChương 1350: Tái Đón Nhất ChiêuChương 1351: Mượn Đao Giết NgườiChương 1352: Học Một Chút HuyệtChương 1353: Buôn Lậu Sinh ÝChương 1354: Chúng Ta Tái Uống Một ChénChương 1355: Khách Sạn MônChương 1356: Muốn Làm Ước Lượng BốnChương 1357: Thủy Gió Bay TớiChương 1358: Ta Muốn Thử Một Lần NgươiChương 1359: Giữa Chúng Ta Không Có Khả NăngChương 1360: Ngươi Nhưng Phải Chịu Trách NhiệmChương 1361: Chúng Ta Không Có Quan Hệ GìChương 1362: Mật ĐàmChương 1363: Ngươi Đêm Nay Ở Trong Này NgủChương 1364: Kinh Thành Nước Yên Tĩnh Cục TrưởngChương 1365: Chúng Ta So Với Thử Một LầnChương 1366: Ta Là Hổ ĐườngChương 1367: Hổ Đường Hội NghịChương 1368: Mưa Sa Gió GiậtChương 1370: Ta Có Chút MệtChương 1371: Đánh Lén Ban Đêm Yên Tĩnh Yên Tĩnh Bảo ToànChương 1372: Gian Nhân Hành ViChương 1373: Chúng Ta Thất BạiChương 1374: Tương Lai Chiến Sỹ Muốn Hành ĐộngChương 1375: Cẩu Khuôn Cẩu DạngChương 1376: Thân Thể Biến DịChương 1377: M3 Lợi HạiChương 1378: Ta Là Tới Xem Cuộc VuiChương 1379: Bị Trọng ThươngChương 1380: Ngươi Không Nên HỏiChương 1381: Chúng Ta Ở Kinh ThànhChương 1382: Kỳ Quái Đạo MônChương 1383: Xinh Đẹp Nữ Hướng Dẫn Du LịchChương 1384: Ngươi Còn Chưa ChếtChương 1385: Nặng Khí Công KíchChương 1386: Kế Hoạch Hợp TácChương 1387: Bọ Ngựa Rình VeChương 1388: Sân Chơi Phong Ba (1)Chương 1389: Sân Chơi Phong Ba (2)Chương 1390: Sân Chơi Phong Ba (3)Chương 1391: Sân Chơi Phong Ba (4)Chương 1392: Sân Chơi Phong Ba (5)Chương 1393: Liên Hợp Công Kích (1)Chương 1394: Liên Hợp Công Kích (2)Chương 1395: Liên Hợp Công Kích (2)Chương 1396: Phá TrậnChương 1397: Huyễn Nhẫn ThuậtChương 1398: Tiểu Hồng Bị NắmChương 1399: Cứu Tiểu HồngChương 1400: Ta Nhưng Lấy Thả NgươiChương 1401: Mau Tới Cứu TaChương 1402: Chúng Ta ĐiChương 1403: Cười NhạoChương 1404: Dùng Để Trao ĐổiChương 1405: Thần Y Trở VềChương 1406: Xinh Đẹp Trẻ Tuổi Tiểu ThưChương 1407: Tiểu Di Là Tỷ PhuChương 1408: Các Ngươi Muốn Làm Sao Kim SaoChương 1409: Ngón Tay Của TaChương 1410: Phi Long GiúpChương 1411: Ta Biết Nàng Thích NgươiChương 1412: Nhạc CườngChương 1413: FloridaChương 1414: Cao Mai Đại Tửu KiếmChương 1415: Đổi Thành ChânChương 1416: Hiện Trường Bị Phá HưChương 1417: Thương LượngChương 1418: Trước Chơi 50 VạnChương 1419: Thắng Hơn Một Trăm VạnChương 1420: Cơ Trí Dương Quế NguyệtChương 1421: Hay 5 ĐiểmChương 1422: Điều Này Sao Có ThểChương 1423: Đổ Thần AChương 1424: Chiến Thắng Trở Về Sòng BạcChương 1425: Lại Thắng TiềnChương 1426: Tại Sao Không Nổi Trên Mặt NướcChương 1427: Vây CôngChương 1428: Đào TẩuChương 1429: Chương1429Chương 1430: Dao ThớtChương 1431Chương 1432: Bắt Cóc Mầm NhânChương 1433: Ngươi Đêm Nay Theo Giúp TaChương 1434: Sử Thống Có ViệcChương 1435Chương 1436: Ước Hẹn Long Nguyệt TâmChương 1437: Nàng Bộ Dạng Còn Có ThểChương 1438: Ngươi Có Thể Không ĐếnChương 1439: Hắn Rất Lợi HạiChương 1440: Phía Sau Màn Lão BảnChương 1441: Sử Thống Gặp NạnChương 1442: Chúng Ta Uống Một Chén RượuChương 1443: Ta Không Thể NốcChương 1444: Giết Sử ThốngChương 1445: Ngoài Ý LiệuChương 1446: Sử Thống Cảnh BáoChương 1447: Sử Nghi LongChương 1448: Chương Ngư Tổ ChứcChương 1449: Diệp Đại Vĩ Mời KháchChương 1450: Ta Giúp Ngươi Một LầnChương 1451: Mua Phi CơChương 1452: Sử Gia Phụ TửChương 1453: Mỹ Cầm Lo LắngChương 1454: Thể Dục Ủy ViênChương 1455: Trước Kia Đích Tình Chia PhầnChương 1456: Gọi Người Đánh HắnChương 1457: Ngươi Có Phải Hay Không Choáng Váng?Chương 1458: Hắn Không Có Trả TiềnChương 1459: Lãnh Đạo Tìm NgươiChương 1460: Đi Buồng Vệ SinhChương 1461: Nhớ Lại Hương Gặp NạnChương 1462: Cách Âm Hiệu Quả HảoChương 1463: Ngươi Buông Tha Ta ĐiChương 1464: Yếu Đuối Phòng Nhớ Lại ThươngChương 1465: Ta Là Bạn Trai Của NàngChương 1466: Ta Không Nhận Biết NgươiChương 1467: Y Sinh Phòng Trực BanChương 1468: Muốn Cái Mạng Nhỏ Của TaChương 1469: Thật Sự Là Thần Xui Quỷ KhiếnChương 1470: Ta Không Nhớ Ngươi Phụ TráchChương 1471: Sử Thống Bị Tập KíchChương 1472: Nam Nhân Khí ChấtChương 1473: Hoa Công TửChương 1474: Chúng Ta Đi Ăn CơmChương 1475: Bạn Gái Của TaChương 1476: Cô Bé Lọ LemChương 1477: Sinh Cái Hài TửChương 1478: Lĩnh Ngộ Cùng Với Đột PháChương 1479: Mẹ Con HoaChương 1480: Ta Là Tồi Nam NhânChương 1481: Ta Không Ngủ ĐượcChương 1482: Vòi Nước Hỏng RồiChương 1483: Là Ta Hại Của NgươiChương 1484: Mua Thất BộChương 1485: Biến Thái Nam NhânChương 1486: Kiêu Ngạo Quản LíChương 1487: Người Đương Quản LíChương 1488: Có Điểm Mâu ThuẫnChương 1489: Ta Muốn Giết NgươiChương 1490: Giám Sát Làm Bằng MáyChương 1491: Hoa Thế Thông Mời Ăn Cơm (1)Chương 1492: Hoa Thế Thông Mời Ăn Cơm (2)Chương 1493: Không Nên Đụng TaChương 1494: Ta Muốn Nữ NhânChương 1495: Thất VọngChương 1496: Ta Muốn Một TỷChương 1497: Tương Đổng Muốn Gặp NgươiChương 1498: Cấu Kết Với Nhau Làm Việc XấuChương 1499: Bị Người Chú ÝChương 1500: Sử Đạt KỳChương 1501: Sử Trang Kết MinhChương 1502: Muốn Phun Quần Áo BẩnChương 1503: Đề Cao Võ CôngChương 1504: Có Người Lẻn VàoChương 1505: Tiên Sinh Cũng Đau ĐầuChương 1506: Mượn Sức Cát Đột NhiênChương 1508: Nguyệt Tâm Đến ĐâyChương 1509: Có Địch NhânChương 1510: Ngươi Đi Giúp Hắn Một LầnChương 1511: Xuyên Qua Thân PhậnChương 1512: Phụ Mẫu Ta Đã BiếtChương 1513: Thanh Tâm QuyếtChương 1514: Bị Bao VâyChương 1515: Đạn VõngChương 1516: Kỳ Quái Gì ĐóChương 1517: Giúp Hoàng Na Giải TràngChương 1518: Diệu Người Máy TínhChương 1519: Ngươi Sẽ Hối HậnChương 1520: Hồi Phụ Trong Thành HọcChương 1521: Đem Ngươi Đuổi Ra ĐiChương 1522: Quyên 100 VạnChương 1523: Lại Đi Nhà CáiChương 1524: Ngàn Năm Huyền ThiếtChương 1525: Ta Yêu NgươiChương 1526: Muốn 30 VạnChương 1527: BắtChương 1528: Ta Với Ngươi Đi Kinh ThànhChương 1529: Ta Chuẩn Bị XongChương 1530: Đem Rương Mật Mã Cho TaChương 1531: Hắn Cư Nhiên Ác Như Vậy ĐộcChương 1532: Sử Thống Gặp NạnChương 1533: Sử Gia Không Phải Bọn Hèn NhátChương 1534: Tiên Sinh Phát HỏaChương 1535: Mầm Mẹ Nó Điều KiệnChương 1536: Ta Sẽ Cố GắngChương 1537: Si Tình Hàn Hạng VănChương 1538: Bảo Hộ Long Chủ TịchChương 1539Chương 1540Chương 1541Chương 1542: Ta Là Tiên SinhChương 1543Chương 1544Chương 1545Chương 1546Chương 1547Chương 1548Chương 1549Chương 1550Chương 1551Chương 1552Chương 1553Chương 1554Chương 1555Chương 1556Chương 1557Chương 1558Chương 1559Chương 1560Chương 1561Chương 1562Chương 1563Chương 1564Chương 1565Chương 1566Chương 1567Chương 1568Chương 1569Chương 1570Chương 1571: Tiếp Viện Quân Sĩ Đến ĐâyChương 1572Chương 1573Chương 1574Chương 1575: Mộc Thần XãChương 1576: Làm VănChương 1577: Bắt Đầu Phản CôngChương 1578: Thư Giới Điện ThoạiChương 1579: Ta Ngày Đó Không Đẹp TraiChương 1580: Chúng Ta Nhất Định Hoàn Thành Nhiệm VụChương 1581: Bọn Họ Có BomChương 1582: Tình Huống Không ỔnChương 1583: Trúng Người Ta BẫyChương 1584Chương 1585: Ta Sẽ Hảo Hảo Điều Tra ThêmChương 1586: Tạc Mộc Thần XãChương 1587: Có Điểm Quá PhậnChương 1588: Mua Cái Tiểu ĐảoChương 1589: Rất Nặng Thùng Đựng HàngChương 1590: Ta Biết Tiên SinhChương 1591: Có Khó Khăn Tìm TaChương 1592: Bắt Cóc Phòng Nhớ Lại HươngChương 1593: Ngày Thứ NămChương 1594: Thu Mua Tương Thị Cổ PhiếuChương 1595: Ngày Mai Có Trò HayChương 1596: Té Một Khối TamChương 1597: Chúng Ta Là Hổ ĐườngChương 1598: Cũng Không Nương TaChương 1599: Lâm Trận Phản ChiếnChương 1600: Nguyên Lai Là Một NhàChương 1601: Máy Tính Bị ĐenChương 1602: Phân Tích Vụ ÁnChương 1603: Đại Thu HoạchChương 1604: Ngươi Đứng Lại Đó Cho TaChương 1605: Ta Mời Ngươi Ăn CơmChương 1606: Lộ Tiểu Tiểu Phiền NãoChương 1607: Bồi Tiểu PhiêuChương 1608: Tiểu Phiêu Trúng ĐạnChương 1609: Không Thể Gọi Ta Tiểu Hộ SĩChương 1610: Ta Muốn Đi Nhà CầuChương 1611: Muốn Lấy Thân Báo ĐápChương 1612: Đối Phó Mạnh GiaChương 1613: Ngươi Không Cần Trang SứcChương 1614: Để Điệp Hoa Tới GiếtChương 1615: Ta Muốn Tìm Trần Thiên MinhChương 1616: Nàng Phải Làm Nữ VươngChương 1617: Xoay Người Đương Chủ NhânChương 1618: Giết Bối Khang Phụ TửChương 1619: Ta Qúa Tới Giúp NgươiChương 1620: Ngay Lúc Đó Cừu NhânChương 1621: Chúng Ta Làm Sao Bây GiờChương 1622: Cầu Ngươi Giúp Chúng TaChương 1623: Ngươi Không Nên Cử ĐộngChương 1624: Giúp Ngươi???? Khôi PhụcChương 1625: Nàng Không Có Bạn TraiChương 1626: Phương Thúy Ngọc Trở VềChương 1627: Ba Người VũChương 1628: Mau Tới Giúp TaChương 1629: Ngươi Lão Công Khi Dễ TaChương 1630: Long Nguyệt Tâm Kỳ QuáiChương 1631: Hùng Vân Đau ĐầuChương 1632: Dường Như Có MùiChương 1633: Tìm Không Thấy Kiếm PhổChương 1634: Tập Kích Lương Thi MạnChương 1635: Ta Liều Mạng Với NgươiChương 1636: Ta Không SợChương 1637Chương 1638: Cẩn Thận Theo DõiChương 1639: Không Nhớ Ngươi Phụ TráchChương 1640: Trên Người Nàng Có BomChương 1641: Ta Nghĩ Ngươi TửChương 1642: Ta Đáp Ứng NgươiChương 1643: Cấp CứuChương 1644: Các Ngươi Không Cần Nói ToChương 1645: Đánh Cụ ÔngChương 1646: Ta Cũng Không Buông Tha NgươiChương 1647: Dụng Máu Cứu Phùng VânChương 1648: Tâm Chung Tiêu ThấtChương 1649: Thả Phương Thúy NgọcChương 1650: Là Ta Giết Ma VươngChương 1651: Diệp Đại Vĩ Chi TửChương 1652: Diệp Đại Vĩ Chuyện TìnhChương 1653: Một Lần Nữa Thay Đổi NgườiChương 1654: Suy Nghĩ Lục Gia Liên MinhChương 1655: Sử Gia Hoa Cự TuyệtChương 1656: Tiên Sinh Cũng BiếtChương 1657: Tiểu Vân Cùng Với Xanh Biếc TỷChương 1658: Thi Triển Mỹ Nam KếChương 1659: Ngươi Phải Rời Khỏi Tiểu VânChương 1660: Đoạn Tuyệt Mẹ Con Quan HệChương 1661Chương 1662: Ta Không Có Phương TiệnChương 1663: Muốn Bắt Tiểu HồngChương 1664: Mỹ Nhân Tập Đoàn ChuyệnChương 1665: Xao Xao Cảnh BáoChương 1666: Ngăn Cản Phương Thúy NgọcChương 1667: Kế Thừa Phùng Gia Hương KhóiChương 1668: Đại Tài Tiểu DụngChương 1669: Hoàng Lăng Đã BiếtChương 1670: Để Cho Ta Đương Phú BàChương 1671: Ngươi Muốn Làm GìChương 1672: Nam Nhân Tư VịChương 1673: Lưỡi Câu ĐảoChương 1674: Lại Đi Tứ Hào Câu Lưu ThấtChương 1675: Chúng Ta Toàn Bộ Đồng ÝChương 1676: Một Người Hai CáiChương 1677: Trước Khi Chiến Đấu Hội NghịChương 1678: Long Tổ Cũng Tham GiaChương 1679Chương 1680: Tiến Công Tiểu ĐảoChương 1681: Ba Mặt Cùng ĐánhChương 1682: Hảo Hảo Bắn,đánh Cho TaChương 1683: Hoa Cô Nương Phi Thường Lợi HạiChương 1684: 100 Một Trăm Triệu M NguyênChương 1685: Ta Làm Mười LămChương 1686: Giếng Hạ Tứ LangChương 1687: Rạng Sáng Ba Điểm Động ThủChương 1688: Nguyên Lai Hắn Là Lão AChương 1689: Rốt Cuộc Muốn Làm GìChương 1690: Nguyên Lai Các Ngươi Là Hải TặcChương 1691: Cố Ý Ngăn TrởChương 1692: Hướng Về Phía Trước Cấp Hội BáChương 1693: Này Rốt Cuộc Sao Lại Thế NàyChương 1694: Từ Trần Thiên Minh Chỉ HuyChương 1695: Hai Nước Tranh ChấpChương 1696: Giúp Một Cái VộiChương 1697: Đả Kích M Nước Thị Trường Chứng KhoánChương 1698: Vì Kiếm TiềnChương 1699: Diều Hâu Hào Hỏng RồiChương 1700: Dĩ Thân Mạo HiểmChương 1701: Oanh TạcChương 1702: Không Biết Sinh TửChương 1703: Đại Chỉ HuyChương 1704: Thiên Minh Trở VềChương 1706: Người Chịu Tội ThayChương 1707: Tiếp Thụ Điều TraChương 1708: Kiếp Sau Tái Cùng Một ChỗChương 1709: Tập Sát Trần Thiên MinhChương 1710: Ta Không Phải Thần TiênChương 1711: Lão Sư Rất ĐượcChương 1712: Nho Nhỏ GhenChương 1713: Giống Muỗi Cắn Giống NhauChương 1714: Ngươi Bắt Đầu ĐiChương 1715: Hai Cái Bay KhíChương 1716: Thật Kỳ Quái AChương 1717: Lão Bản Ngươi Đùa Giỡn TaChương 1718: Song Khí Hợp Vách TườngChương 1719Chương 1720Chương 1721: Tìm Long ĐịnhChương 1722: Ta Hận Các NgươiChương 1723: Mầm Mẹ Bệnh NặngChương 1724: Nguyên Lai Là GiảChương 1725: Mầm Nhân Đăng KýChương 1726: Ngươi Không Thể Không Thấy TaChương 1727: Độc Cô Cửu KiếmChương 1728: Chủ Tịch Giải ThíchChương 1729: Giả Trang Quan Hệ Tốt LắmChương 1730: Chúng Ta Nhất Định Giúp NgươiChương 1731: Phiền Toái Lưu Phó Viện TrưởngChương 1732: Hắn Là Lão ĐạiChương 1733: Mụ Mụ Không Có Việc GìChương 1734: Khách Qua Sòng BạcChương 1735: Dường Như Là Muốn Nháo SựChương 1736: Ta Là La Kiện Lão ĐạiChương 1737: Bối Văn Phú SợChương 1738: Bí Mật Đi Nói Chuyện Làm ĂnChương 1739: ( Ngươi Mau Đỡ Ta Đứng LênChương 1740: Ta Giúp Ngươi Giải RượuChương 1741: Sử Gia Hoa Bị Tập KíchChương 1742: Cám Ơn NgươiChương 1743: Hai Đầu Lừa BịpChương 1744: Đại Ý Khinh ĐịchChương 1745: Hàn Hạng Văn GiậnChương 1746: Ngươi Trên Đi XemChương 1747: Hàn Hạng Văn Là Người XấuChương 1748: Ngươi Không Có Lựa Chọn Nào KhácChương 1749: Ta Nghe Lời NgươiChương 1750: Anh Hùng Xuất HiệnChương 1751: Điều TraChương 1752: Ta Hôm Nay Quá Mệt MỏiChương 1753: Ta Là Nữ Nhân Của NgươiChương 1754: Lãnh Đạo Hội NghịChương 1755: Hắn Là Tiên SinhChương 1756: Nhìn Không Ra Huyền Thiết Bí MậtChương 1757: Dương Quế Nguyệt Lo LắngChương 1758: Hồi Lớp 11 (1) BanChương 1759: Viết Giấy Cam ĐoanChương 1760: Ngươi Này Bại HoạiChương 1761: Các Ngươi Đi Ăn Cơm AChương 1762: Chu Này Tâm TưChương 1763: Học Nhiệt VũChương 1764: Hoàng Lăng Không ThấyChương 1765: Lại Là Hồng Đầu Ruồi BọChương 1766: Lấy Cái Chết Qua Giải ThoátChương 1767: Tìm Hoàng LăngChương 1768: Theo Dõi Phương Pháp Ghi HìnhChương 1769Chương 1770: Ta Như Thế Nào Không Nhúc Nhích ĐượcChương 1771: Không Cần Luẩn Quẩn Trong LòngChương 1772: Ngươi Không Cần Xằng BậyChương 1773: Chẳng Lẽ Không Có Bí Mật SaoChương 1774: Ngươi Không Thể ĐiChương 1775: Thử Hàn TânChương 1776: Ngươi Không Phải Nếm Qua Bữa Sáng SaoChương 1777: Ngồi Thang Máy Chỗ TốtChương 1778: Hảo Có Vợ Chồng CùngChương 1779: Ta Đều Thích ĂnChương 1780: Khổng Hạo Kỳ Buồn RầuChương 1781: Cùng Tiên Sinh Có Liên QuanChương 1782: Theo Kêu Theo ĐếnChương 1783: Hiện Tượng Kỳ QuáiChương 1784: Ngoại Quốc Thanh NiênChương 1785: Nửa Đường Đấu SúngChương 1786: Đối Thủ Quá Mạnh MẽChương 1787: Vô Ích Phế VậtChương 1788: Lại Có Một Chủ ÝChương 1789: Bằng Hữu SẽChương 1790: Giết Người Ánh MắtChương 1791: Giải ThíchChương 1792: Lão Nương Cao HứngChương 1793: Chúng Ta Đi Uống RượuChương 1794: Ngươi Rất Coi Thường Chúng TaChương 1795: Thử Một Lần Đi SaoChương 1796: Làm Sao Ngươi Ác Như VậyChương 1797: Ngày Thứ Tư Mới Được ĐộngChương 1798: Ngoại Quốc Thanh Niên Lại Xuất HiệnChương 1799: Muốn Tới Rốt Cuộc Đã TớiChương 1800: Không Có Tín HiệuChương 1801: Hàn Tân Ám ChiêuChương 1802: Mọi Người Hợp Lực Xử Lý HắnChương 1803: Chúng Ta Không Sợ ChếtChương 1804: Hi VọngChương 1805: Ta Đã Nghĩ Đến Biện PhápChương 1806: Làm Sao Bây GiờChương 1807: Ngươi Điên Rồi SaoChương 1808: Hổ Đường Tổng Bộ Gặp NạnChương 1809: Tín Hiệu Phát Không Đi Ra NgoàiChương 1810: Anh Dũng Hổ Đường Đội ViênChương 1811: Các Ngươi Mau Tới Cứu TaChương 1812: Tầng Hầm Ngầm Đã Xảy Ra ChuyệnChương 1813: Hàn Tân Bị BệnhChương 1814: Thôi Cầu Cung KhaiChương 1815: Hoàng Na Tiếng KhócChương 1816: Ngươi Cùng Mụ Mụ Cùng Một ChỗChương 1817: Thế Khó XửChương 1818: Thánh Nữ Đến ĐâyChương 1819: Không Có Chuẩn Bị TốtChương 1820: Hoàng Na Thấy Thiên MinhChương 1821: Ảnh ChụpChương 1822: Sự Tình Dễ Làm HơnChương 1823: Ta Không Thể Với Ngươi Cùng Một ChỗChương 1824: Hàn Tân Muốn Đi Lập TỉnhChương 1825Chương 1826: Ngày Mai RaChương 1827: Tra Không Đến Tín Hiệu Của Bọn HắnChương 1828: Suy Nghĩ Thăng Quan TàiChương 1829: Truy Tung Hàn TânChương 1830: Dẫn Bọn Họ Đến Bên KiaChương 1831: Bọn Họ Hợp Lại LênChương 1832: Âm Hiểm Đánh LénChương 1833: Hàn Tân Kích Thích Tiềm NăngChương 1834: Ngươi Không Thể Chết ĐượcChương 1835: Ngươi Cho Là Thắng Lợi SaoChương 1836: Hàn Tân Đã ChếtChương 1837: Vô Hình Độc ThủChương 1838: Ta Mới Là Tiên SinhChương 1839: Nữ Anh Ngữ Lão SưChương 1840Chương 1841: Mắt To Cái LồngChương 1842: Tiền Lang Sau HổChương 1843: Ta Là Sẽ Võ CôngChương 1844: (M Thị Tình Huống Khẩn TrươngChương 1845: Tiên Sinh Mục Đích Thực SựChương 1846: Đánh Lén Ban Đêm Biệt ThựChương 1847: Chúng Ta Tạm Thời An ToànChương 1848: Lợi Hại Trận PhápChương 1849: Các Ngươi Không Phải SợChương 1850: Ta Tái Phái Cao NhânChương 1851: Ta Còn Muốn Đương Tổng ThốngChương 1852: Địch Chí Âm MưuChương 1853: Trần Thiên Minh Ác MộngChương 1854Chương 1855: Giết ĐịchChương 1856: Lão Hồ LyChương 1857: Ngươi Không Có Tỷ Tỷ Của Ta Xinh ĐẹpChương 1858: Nguyên Lai Là Như VậyChương 1859: Tỷ Tỷ Không Nên Tức GiậnChương 1860: Phá Trinh - Trần Thiên Minh Kỳ QuáiChương 1861: Tái Hiện Hồng QuangChương 1862: Ập Kích Trịnh Mũi NhọnChương 1863: Ngươi Gấp Cái Gì AChương 1864: Tiên Sinh Cao HứngChương 1865: Thật Sự Tốt Lắm UốngChương 1866: Bọn Họ Đánh NhauChương 1867: Liền Nghiệp Cũng Coi TrọngChương 1869: Kỳ Quái Viện TrợChương 1870: Một Loại Khác Biện PhápChương 1871: Hai Người Chúng Ta Người Ăn CơmChương 1872: Các Ngươi Kết Phường Gạt TaChương 1873: Lần Thứ Hai Cứu GiúpChương 1874: Muốn Đem Ngươi Lưu LạiChương 1875Chương 1876: Khôi Phục Ba Thành Công LựcChương 1877: Minh Thiên Địa Hành ĐộngChương 1878: Đó Là Lão SưChương 1879: Trần Thiên Minh Còn SốngChương 1880: Trong Trà Có ĐộcChương 1881: Bóng Đen Xuất HiệnChương 1882: Trần Thiên Minh Tâm SựChương 1883: Phi Kiếm Kỳ QuáiChương 1884: Ngươi Nghĩ Rằng Ta Và Ngươi Là Dễ Chọc SaoChương 1885: Lý Hân Di Bí ThưChương 1886: Đêm Khuya Tập KíchChương 1887: Vụng Trộm Xuống TayChương 1888: Ta Không Là Tỷ Tỷ Của NgươiChương 1889Chương 1890: Trộm Cắp Quyển SáchChương 1891: Ta Giúp Ngươi Mở CửaChương 1892: Trước Tiên Động ThủChương 1893: Cửu Ca Đã ChếtChương 1894: Tiến Công Trịnh Mũi Nhọn Biệt ThựChương 1895: Ám Sát Tổng Tư LệnhChương 1896: Với Ngươi Giống Nhau Ẻo LảChương 1897: Tổng Tư Lệnh Đã ChếtChương 1898: Thảm Thiết Đánh NhauChương 1899Chương 1900: Hồi Z NướcChương 1901: Về NhàChương 1902: Cao Minh Ám ChiêuChương 1903: Nhìn Thiên MinhChương 1904: Cao Minh Tức GiậnChương 1905: Nho Nhỏ Thay Đổi Không ĐượcChương 1906: Long Nguyệt Tâm ThửChương 1907Chương 1908: Cùng Nguyệt Tâm Uống RượuChương 1909: Đi Nhà CầuChương 1910: Uống SayChương 1911: Ta Hỏi Qua Người Bán HàngChương 1912: Tiền Ngươi Cho Ta MượnChương 1913: Bối Văn Phú Thỉnh Uống RượuChương 1914: Lần Thứ Hai ThửChương 1915: Đừng Cho Nàng TrướcChương 1916: Làm Cho Nàng Hạnh PhúcChương 1917: Bối Văn Phú MờiChương 1918: Mỹ Nữ Tranh ChấpChương 1919: Nguyên Lai Là Các NàngChương 1920: Thời Khắc Nguy HiểmChương 1921: Bắt Cóc Con TinChương 1922: Đánh Chết Trần Thiên MinhChương 1923Chương 1924: Đồng Quy Vu TậnChương 1925: Muốn Dùng Hộp GấmChương 1926: Phân Tích Ai Là Tiên SinhChương 1927: Ngươi Đây Là Cái GìChương 1928: Quả Nhiên Có Bí MậtChương 1929: Tím Lá Sơn TrangChương 1931: Tìm Kiếm Bảo TàngChương 1932: Có Hơi Thất VọngChương 1933: Thạch Đầu Biến HóaChương 1934: Vào TrậnChương 1935: Sơn CốcChương 1936: Trong Hồ Đại XàChương 1937: Giết XàChương 1938: Xông Vào Trận ĐịaChương 1939: Ta Tuyệt Không ĐóiChương 1940: Lục Giác Trận PhápChương 1941: Truyền Quốc Ngọc TỷChương 1942: Có Dầu MỏChương 1943Chương 1944Chương 1945Chương 1946Chương 1947Chương 1948Chương 1949Chương 1950: Chung Hướng Lượng Bị Tập KíchChương 1951Chương 1952Chương 1953Chương 1954Chương 1955Chương 1956Chương 1957Chương 1958Chương 1959Chương 1960Chương 1961Chương 1962Chương 1963Chương 1964Chương 1965Chương 1966: Cảm Tình Không Thể Miễn CưỡngChương 1967: Tiểu Ngũ Lời NóiChương 1968: Ngươi Ghen TịChương 1969: Thu Tiểu HồngChương 1970Chương 1971Chương 1972Chương 1973Chương 1974: Có Nội GianChương 1975: Chung Hướng Lượng Giết Long ĐịnhChương 1976Chương 1977: Không Phải Trúng ĐộcChương 1978: Tiên Sinh Muốn Xuất ThủChương 1979Chương 1980Chương 1981Chương 1982Chương 1983Chương 1984Chương 1985Chương 1986Chương 1987Chương 1988Chương 1989: Nàng Không Chịu Theo Chúng Ta Cùng NhauChương 1990: Bắt Trần Thiên Minh Nữ NhânChương 1991Chương 1992Chương 1993Chương 1994Chương 1995Chương 1996Chương 1997Chương 1998Chương 1999Chương 2000Chương 2001: Đại Kết Cục