Kiếm Nghịch Thương Khung
Tác giả:EK
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpKiếm HiệpHuyền Huyễn
last update time:17/11/2017
Nội Dung Truyện : Kiếm Nghịch Thương KhungSau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyền của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung.Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc. Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 0: Giới thiệuChương 1: Kiếm ảnh hàn đàm. (1)Chương 2: Kiếm ảnh hàn đàm. (2)Chương 3: Kiếm ảnh hàn đàm. (3)Chương 4: Kiếm ảnh hàn đàm. (4)Chương 5: Đánh bại Trương Hổ. (1)Chương 6: Đánh bại Trương Hổ. (2)Chương 7: Đánh bại Trương Hổ. (3)Chương 8: Vũ Kỹ Các. (1)Chương 9: Vũ Kỹ Các. (2)Chương 10: Vũ Kỹ Các. (3)Chương 11: Danh chấn ngoại môn. (1)Chương 12: Danh chấn ngoại môn. (2)Chương 13: Danh chấn ngoại môn. (3)Chương 14: Ước hẹn ba tháng. (1)Chương 15: Ước hẹn ba tháng. (2)Chương 16: Ước hẹn ba tháng. (3)Chương 17: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (1)Chương 18: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (2)Chương 19: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (3)Chương 20: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (4)Chương 21: Sơn mạch Âm Phong. (1)Chương 22: Sơn mạch Âm Phong. (2)Chương 23: Sơn mạch Âm Phong. (3)Chương 24: Linh thảo Kỳ Hoàng. (1)Chương 25: Linh thảo Kỳ Hoàng. (2)Chương 26: Linh thảo Kỳ Hoàng. (3)Chương 27: Linh thảo Kỳ Hoàng. (4)Chương 28: Võ Đạo Bát Trọng. (1)Chương 29: Võ Đạo Bát Trọng. (2)Chương 30: Võ Đạo Bát Trọng. (3)Chương 31: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (1)Chương 32: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (2)Chương 33: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (3)Chương 34: Thiên Kiếm Tông. (1)Chương 35: Thiên Kiếm Tông. (2)Chương 36: Trở lại Thiên Kiếm Tông. (3)Chương 37: Khiếp sợ ngoại môn. (1)Chương 38: Khiếp sợ ngoại môn. (2)Chương 39: Khiếp sợ ngoại môn. (3)Chương 40: Khiếp sợ ngoại môn. (4)Chương 41: Giải đấu bài danh. (1)Chương 42: Giải đấu bài danh. (2)Chương 43: Giải đấu bài danh. (3)Chương 44: Truy Phong Cửu Kiếm. (1)Chương 45: Truy Phong Cửu Kiếm. (2)Chương 46: Truy Phong Cửu Kiếm. (3)Chương 47: Liên tục tấn cấp. (1)Chương 48: Liên tục tấn cấp. (2)Chương 49: Liên tục tấn cấp. (3)Chương 50: Thế như chẻ tre. (1)Chương 51: Thế như chẻ tre. (2)Chương 52: Thế như chẻ tre. (3)Chương 53: Thế như chẻ tre. (4)Chương 54: Tiến vào tiền bát. (1)Chương 55: Tiến vào tiền bát. (2)Chương 56: Tiến vào tiền bát. (3)Chương 57: Tiến vào tiền bát. (4)Chương 58:Dĩ trọng phá khoái. (1)Chương 59:Dĩ trọng phá khoái. (2)Chương 60: Dĩ trọng phá khoái. (3)Chương 61: Bạo đánh Trương Long. (1)Chương 62: Bạo đánh Trương Long. (2)Chương 63: Bạo đánh Trương Long. (3)Chương 64: Bạo đánh Trương Long. (4)Chương 65: Đệ nhất ngoại môn. (1)Chương 66: Đệ nhất ngoại môn. (2)Chương 67: Đệ nhất ngoại môn. (3)Chương 68: Đạt được ban thưởng. (1)Chương 69: Đạt được ban thưởng. (2)Chương 70: Đạt được ban thưởng. (3)Chương 71: Tàn đồ thần bí. (1)Chương 72: Tàn đồ thần bí. (2)Chương 73: Tàn đồ thần bí. (3)Chương 74: Tàn đồ thần bí. (4)Chương 75: Nửa đường chặn giết. (1)Chương 76: Nửa đường chặn giết. (2)Chương 77: Nửa đường chặn giết. (3)Chương 78: Thu hoạch cự đại. (1)Chương 79: Thu hoạch cự đại. (2)Chương 80: Thu hoạch cự đại. (3)Chương 81: Quay về gia tộc. (1)Chương 82: Quay về gia tộc. (2)Chương 83: Quay về gia tộc. (3)Chương 84: Quỷ kế của ba nhà. (1)Chương 85: Quỷ kế của ba nhà. (2)Chương 86: Quỷ kế của ba nhà. (3)Chương 87: Quỷ kế của ba nhà. (4)Chương 88: Hậu bối luận võ. (1)Chương 89: Hậu bối luận võ. (2)Chương 90: Hậu bối luận võ. (3)Chương 91: Kiếm trảm Tiên Thiên. (1)Chương 92: Kiếm trảm Tiên Thiên. (2)Chương 93: Kiếm trảm Tiên Thiên. (3)Chương 94: Kiếm đáng sợ. (1)Chương 95: Kiếm đáng sợ. (2)Chương 96: Kiếm đáng sợ. (3)Chương 97: Chặt ngươi một tay. (1)Chương 98: Chặt ngươi một tay. (2)Chương 99: Chặt ngươi một tay. (3)Chương 100: Chặt ngươi một tay. (4)Chương 101 - 103: Võ đạo thập trọng.Chương 104 - 107: Thú Hoang sơn mạch.Chương 108 - 111: Yêu thú tam cấp.Chương 112 - 114: Hắc Tuyến vương xà.Chương 115 - 118: Cường hóa thể chất.Chương 119 - 121: Đại thu hoạch.Chương 122 - 124: Đột phá Tiên Thiên.Chương 125 - 127: Lực lượng khủng bố.Chương 128 - 230: Tự tìm đường chết.Chương 131: Nguy cơ của Hoàng gia. (1)Chương 132: Nguy cơ của Hoàng gia. (2)Chương 96: Kiếm đáng sợ. (3)Chương 97: Chặt ngươi một tay. (1)Chương 98: Chặt ngươi một tay. (2)Chương 99: Chặt ngươi một tay. (3)Chương 100: Chặt ngươi một tay. (4)Chương 101 - 103: Võ đạo thập trọng.Chương 104 - 107: Thú Hoang sơn mạch.Chương 108 - 111: Yêu thú tam cấp.Chương 112 - 114: Hắc Tuyến vương xà.Chương 115 - 118: Cường hóa thể chất.Chương 119 - 121: Đại thu hoạch.Chương 122 - 124: Đột phá Tiên Thiên.Chương 125 - 127: Lực lượng khủng bố.Chương 128 - 230: Tự tìm đường chết.Chương 131: Nguy cơ của Hoàng gia. (1)Chương 132: Nguy cơ của Hoàng gia. (2)Chương 133: Nguy cơ của Hoàng gia. (3)Chương 134: Một mình một kiếm. (1)Chương 135: Một mình một kiếm. (2)Chương 136: Một mình một kiếm. (3)Chương 137: Kiếm chém địch nhân. (1)Chương 138: Kiếm chém địch nhân. (2)Chương 139: Kiếm chém địch nhân. (3)Chương 140: Kiếm ý tung hoành. (1)Chương 141: Kiếm ý tung hoành. (2)Chương 142: Kiếm ý tung hoành. (3)Chương 143: Kiếm ý tung hoành. (4)Chương 144: Tru diệt ba nhà. (1)Chương 145: Tru diệt ba nhà. (2)Chương 146: Tru diệt ba nhà. (3)Chương 147: Người Đặng gia tới. (1)Chương 148: Người Đặng gia tới. (2)Chương 149: Người Đặng gia tới. (3)Chương 150: Thiết tượng tông sư. (1)Chương 151: Thiết tượng tông sư. (2)Chương 152: Thiết tượng tông sư. (3)Chương 153: Thiết tượng tông sư. (4)Chương 154: Qủy Ảnh kiếm khách. (1)Chương 155: Qủy Ảnh kiếm khách. (2)Chương 156: Qủy Ảnh kiếm khách. (3)Chương 157: Đánh chết Quỷ Ảnh. (1)Chương 158: Đánh chết Quỷ Ảnh. (2)Chương 159: Đánh chết Quỷ Ảnh. (3)Chương 160: Đánh chết Quỷ Ảnh. (4)Chương 161: Khảo hạch nội môn. (1)Chương 162: Khảo hạch nội môn. (2)Chương 163: Khảo hạch nội môn. (3)Chương 164: Lưu danh Kiếm Các. (1)Chương 165: Lưu danh Kiếm Các. (2)Chương 166: Lưu danh Kiếm Các. (3)Chương 167: Lưu danh Kiếm Các. (4)Chương 168: Chấn động nội môn. (1)Chương 169: Chấn động nội môn. (2)Chương 170: Chấn động nội môn. (3)Chương 171: Tư chất yêu nghiệt. (1)Chương 172: Tư chất yêu nghiệt. (2)Chương 173: Tư chất yêu nghiệt. (3)Chương 174: Ngươi là Chân Long. (1)Chương 175: Ngươi là Chân Long. (2)Chương 176: Ngươi là Chân Long. (3)Chương 177: Tiên Thiên nhị trọng. (1)Chương 178: Tiên Thiên nhị trọng. (2)Chương 179: Tiên Thiên nhị trọng. (3)Chương 180: Hoan nghênh khiêu chiến. (1)Chương 181: Hoan nghênh khiêu chiến. (2)Chương 181: Hoan nghênh khiêu chiến. (2)Chương 182: Hoan nghênh khiêu chiến. (3)Chương 183: Hoan nghênh khiêu chiến. (4)Chương 184: Cuộc chiến hương diễm. (1)Chương 185: Cuộc chiến hương diễm. (2)Chương 186: Cuộc chiến hương diễm. (3)Chương 187: Top 10 nội môn. (1)Chương 188: Top 10 nội môn. (2)Chương 189: Top 10 nội môn. (3)Chương 190: Dương danh nội môn. (1)Chương 191: Dương danh nội môn. (2)Chương 192: Dương danh nội môn. (3)Chương 193: Dương Thiên Quân bại. (1)Chương 194: Dương Thiên Quân bại. (2)Chương 195: Dương Thiên Quân bại. (3)Chương 196: Đệ tử Lăng Vân. (1)Chương 197: Đệ tử Lăng Vân. (2)Chương 198: Đệ tử Lăng Vân. (3)Chương 199: Ngự Thú Chi Thuật. (1)Chương 200: Ngự Thú Chi Thuật. (2)Chương 201: Ngự Thú Chi Thuật. (3)Chương 202: Linh thảo Huyền cấp. (1)Chương 203: Linh thảo Huyền cấp. (2)Chương 204: Linh thảo Huyền cấp. (3)Chương 205: Cương Giáp Yêu Ngưu. (1)Chương 206: Cương Giáp Yêu Ngưu. (2)Chương 207: Cương Giáp Yêu Ngưu. (3)Chương 208: Cường địch đuổi giết. (1)Chương 209: Cường địch đuổi giết. (2)Chương 210: Cường địch đuổi giết. (3)Chương 211: Cường địch đuổi giết. (4)Chương 212: Cao thủ lục trọng. (1)Chương 213: Cao thủ lục trọng. (2)Chương 214: Cao thủ lục trọng. (3)Chương 215: Kiếm ý trong cốc. (1)Chương 216: Kiếm ý trong cốc. (2)Chương 217: Kiếm ý trong cốc. (3)Chương 218: Chân giả hư thật. (1)Chương 219: Chân giả hư thật. (2)Chương 220: Chân giả hư thật. (3)Chương 221: Tâm pháp Tuyệt Ảnh. (1)Chương 222: Tâm pháp Tuyệt Ảnh. (2)Chương 223: Tâm pháp Tuyệt Ảnh. (3)Chương 224: Tiên Thiên tam trọng. (1)Chương 225: Tiên Thiên tam trọng. (2)Chương 226: Tiên Thiên tam trọng. (3)Chương 227: Tù long thoát khốn. (1)Chương 228: Tù long thoát khốn. (2)Chương 229: Tù long thoát khốn. (3)Chương 230: Thiếu nữ tuyệt sắc. (1)Chương 231: Thiếu nữ tuyệt sắc. (2)Chương 232: Thiếu nữ tuyệt sắc. (3)Chương 233: Cường thế phản giết. (1)Chương 234: Cường thế phản giết. (2)Chương 235: Cường thế phản giết. (3)Chương 236: Hốt gọn một mẻ. (1)Chương 237: Hốt gọn một mẻ. (2)Chương 238: Hốt gọn một mẻ. (3)Chương 239: Huyết độc quỷ dị. (1)Chương 240: Huyết độc quỷ dị. (2)Chương 241: Huyết độc quỷ dị. (3)Chương 242: Đan Dược Đại Sư. (1)Chương 243: Đan Dược Đại Sư. (2)Chương 244: Đan Dược Đại Sư. (3)Chương 245: Yêu thú tứ cấp. (1)Chương 246: Yêu thú tứ cấp. (2)Chương 247: Yêu thú tứ cấp. (3)Chương 248: Thất Diễm Hồng Liên. (1)Chương 249: Thất Diễm Hồng Liên. (2)Chương 250: Thất Diễm Hồng Liên. (3)Chương 251: Phách Đao Kim Liệt. (1)Chương 252: Phách Đao Kim Liệt. (2)Chương 253: Phách Đao Kim Liệt. (3)Chương 254: Huyền Thiên hồi tông. (1)Chương 255: Huyền Thiên hồi tông. (2)Chương 256: Huyền Thiên hồi tông. (3)Chương 257: Đánh chết Đặng Phi. (1)Chương 258: Đánh chết Đặng Phi. (2)Chương 259: Đánh chết Đặng Phi. (3)Chương 260: Cuộc chiến giữa thiên tài. (1)Chương 261: Cuộc chiến giữa thiên tài. (2)Chương 262: Cuộc chiến giữa thiên tài. (3)Chương 263: Bạo đánh Sở Phong. (1)Chương 264: Bạo đánh Sở Phong. (2)Chương 265: Bạo đánh Sở Phong. (3)Chương 266: Sư tổ giận dữ. (1)Chương 267: Sư tổ giận dữ. (2)Chương 268: Sư tổ giận dữ. (3)Chương 269: Sư tổ giận dữ. (4)Chương 270: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông. (1)Chương 271: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông. (2)Chương 272: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông. (3)Chương 273: Cuộc chiến của cường giả. (1)Chương 274: Cuộc chiến của cường giả. (2)Chương 275: Cuộc chiến của cường giả. (3)Chương 276: Huyền Thiên rút kiếm. (1)Chương 277: Huyền Thiên rút kiếm. (2)Chương 278: Huyền Thiên rút kiếm. (3)Chương 279: Huyền Thiên rút kiếm. (4)Chương 280: Quyết chiến sinh tử. (1)Chương 281: Quyết chiến sinh tử. (2)Chương 282: Quyết chiến sinh tử. (3)Chương 283: Thanh danh lan xa. (1)Chương 284: Thanh danh lan xa. (2)Chương 285: Thanh danh lan xa. (3)Chương 286: Luyện Huyết tà tung. (1)Chương 287: Luyện Huyết tà tung. (2)Chương 288: Luyện Huyết tà tung. (3)Chương 289: Điên cuồng giết chóc. (1)Chương 290: Điên cuồng giết chóc. (2)Chương 291: Điên cuồng giết chóc. (3)Chương 292: Tiên Thiên trung kỳ. (1)Chương 293: Tiên Thiên trung kỳ. (2)Chương 294: Tiên Thiên trung kỳ. (3)Chương 295: Tiên Thiên trung kỳ. (4)Chương 296: Hữu sử đệ nhất. (1)Chương 297: Hữu sử đệ nhất. (2)Chương 298: Hữu sử đệ nhất. (3)Chương 299: Là thần khí ư. (1)Chương 300: Là thần khí ư. (2)Chương 301: Là thần khí ư. (3)Chương 302: Kiếm trảm thất trọng. (1)Chương 303: Kiếm trảm thất trọng. (2)Chương 304: Kiếm trảm thất trọng. (3)Chương 305: Đại Phách Mại Hội. (1)Chương 306: Đại Phách Mại Hội. (2)Chương 307: Đại Phách Mại Hội. (3)Chương 308: Lôi Đình sơn mạch. (1)Chương 309: Lôi Đình sơn mạch. (2)Chương 310: Lôi Đình sơn mạch. (3)Chương 311: Lôi Đình sơn mạch. (4)Chương 312: Bảo khố trong núi. (1)Chương 313: Bảo khố trong núi. (2)Chương 314: Bảo khố trong núi. (3)Chương 315: Tu vi bạo trướng. (1)Chương 316: Tu vi bạo trướng. (2)Chương 317: Tu vi bạo trướng. (3)Chương 318: Hiên Viên Sơ Tuyết. (1)Chương 319: Hiên Viên Sơ Tuyết. (2)Chương 320: Hiên Viên Sơ Tuyết. (3)Chương 321: Tiêu Dao thiếu chủ. (1)Chương 322: Tiêu Dao thiếu chủ. (2)Chương 323: Tiêu Dao thiếu chủ. (3)Chương 324: Tiêu Dao thiếu chủ. (4)Chương 325: Tam đại công tử. (1)Chương 326: Tam đại công tử. (2)Chương 327: Tam đại công tử. (3)Chương 328: Thiên niên bí văn. (1)Chương 329: Thiên niên bí văn. (2)Chương 330: Thiên niên bí văn. (3)Chương 331: Thiên niên bí văn. (4)Chương 332: Hội võ Tứ Tông. (1)Chương 333: Hội võ Tứ Tông. (2)Chương 334: Hội võ Tứ Tông. (3)Chương 335: Cao thủ hậu bối. (1)Chương 336: Cao thủ hậu bối. (2)Chương 337: Cao thủ hậu bối. (3)Chương 338: Cao thủ hậu bối. (4)Chương 339: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. (1)Chương 340: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. (2)Chương 341: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. (3)Chương 342: Tiến nhập tiền tứ. (1)Chương 343: Tiến nhập tiền tứ. (2)Chương 344: Tiến nhập tiền tứ. (3)Chương 345: Tiến nhập tiền tứ. (4)Chương 346: Yêu nghiệt quyết đấu. (1)Chương 347: Yêu nghiệt quyết đấu. (2)Chương 348: Yêu nghiệt quyết đấu. (3)Chương 349: Yêu nghiệt quyết đấu. (4)Chương 350: Phách Quyền trọng kiếm. (1)Chương 351: Phách Quyền trọng kiếm. (2)Chương 352: Phách Quyền trọng kiếm. (3)Chương 353: Tranh giành đệ nhất. (1)Chương 354: Tranh giành đệ nhất. (2)Chương 355: Tranh giành đệ nhất. (3)Chương 356: Thiên Kiếm vương triều. (1)Chương 357: Thiên Kiếm vương triều. (2)Chương 358: Thiên Kiếm vương triều. (3)Chương 359: Phong quang đầy mặt. (1)Chương 360: Phong quang đầy mặt. (2)Chương 361: Phong quang đầy mặt. (3)Chương 362: Phong quang đầy mặt. (4)Chương 363: Diễm phúc bay tới. (1)Chương 364: Diễm phúc bay tới. (2)Chương 365: Diễm phúc bay tới. (3)Chương 366: Mộng Huyễn Thần Cung. (1)Chương 367: Mộng Huyễn Thần Cung. (2)Chương 368: Mộng Huyễn Thần Cung. (3)Chương 369: Thiên tài như mây. (1)Chương 370: Thiên tài như mây. (2)Chương 371: Thiên tài như mây. (3)Chương 372: Xâm nhập bảo địa. (1)Chương 373: Xâm nhập bảo địa. (2)Chương 374: Xâm nhập bảo địa. (3)Chương 375: Nguyên khí linh tuyền. (1)Chương 376: Nguyên khí linh tuyền. (2)Chương 377: Nguyên khí linh tuyền. (3)Chương 378: Đệ tử Tiêu Diêu. (1)Chương 379: Đệ tử Tiêu Diêu. (2)Chương 380: Đệ tử Tiêu Diêu. (3)Chương 381: Linh Quang Bảo Điện. (1)Chương 382: Linh Quang Bảo Điện. (2)Chương 383: Linh Quang Bảo Điện. (3)Chương 384: Tiểu Hổ phát uy. (1)Chương 385: Tiểu Hổ phát uy. (2)Chương 386: Tiểu Hổ phát uy. (3)Chương 387: Trận pháp trận đạo. (1)Chương 388: Trận pháp trận đạo. (2)Chương 389: Trận pháp trận đạo. (3)Chương 390: Tranh giành Phá Vân. (1)Chương 391: Tranh giành Phá Vân. (2)Chương 392: Tranh giành Phá Vân. (3)Chương 393: Tiên Thiên bát trọng. (1)Chương 394: Tiên Thiên bát trọng. (2)Chương 395: Tiên Thiên bát trọng. (3)Chương 396: Linh thảo địa cấp. (1)Chương 397: Linh thảo địa cấp. (2)Chương 398: Linh thảo địa cấp. (3)Chương 399: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp. (1)Chương 400: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp. (2)Chương 401: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp. (3)Chương 402: Bí quyết chữ "dũng". (1)Chương 403: Bí quyết chữ "dũng". (2)Chương 404: Bí quyết chữ "dũng". (3)Chương 405: Thắng lợi trở về. (1)Chương 406: Thắng lợi trở về. (2)Chương 407: Thắng lợi trở về. (3)Chương 408: Chấn động Thần Châu. (1)Chương 409: Chấn động Thần Châu. (2)Chương 410: Chấn động Thần Châu. (3)Chương 411: Đặc thu đệ tử. (1)Chương 412: Đặc thu đệ tử. (2)Chương 413: Đặc thu đệ tử. (3)Chương 414: Huyền Thiên dương oai. (1)Chương 415: Huyền Thiên dương oai. (2)Chương 416: Huyền Thiên dương oai. (3)Chương 417: Danh chấn Ngạo Châu. (1)Chương 418: Danh chấn Ngạo Châu. (2)Chương 419: Danh chấn Ngạo Châu. (3)Chương 420: Vương triều Liên Nhạc. (1)Chương 421: Vương triều Liên Nhạc. (2)Chương 422: Vương triều Liên Nhạc. (3)Chương 423: Ám dạ u ảnh. (1)Chương 424: Ám dạ u ảnh. (2)Chương 425: Ám dạ u ảnh. (3)Chương 426: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo. (1)Chương 427: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo. (2)Chương 428: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo. (3)Chương 429: Xuống tay trước. (1)Chương 430: Xuống tay trước. (2)Chương 431: Xuống tay trước. (3)Chương 432: Âm mưu quỷ kế. (1)Chương 433: Âm mưu quỷ kế. (2)Chương 434: Âm mưu quỷ kế. (3)Chương 435: Âm mưu quỷ kế. (4)Chương 436: Tiểu Hổ tiến giai. (1)Chương 437: Tiểu Hổ tiến giai. (2)Chương 438: Tiểu Hổ tiến giai. (3)Chương 439: Huyền Thiên ngộ kiếm. (1)Chương 440: Huyền Thiên ngộ kiếm. (2)Chương 441: Huyền Thiên ngộ kiếm. (3)Chương 442: Giết vào Kiền Long. (1)Chương 443: Giết vào Kiền Long. (2)Chương 444: Giết vào Kiền Long. (3)Chương 445: Quỷ Mị Hành Giả. (1)Chương 446: Quỷ Mị Hành Giả. (2)Chương 447: Quỷ Mị Hành Giả. (3)Chương 448: Thay đổi càn khôn. (1)Chương 449: Thay đổi càn khôn. (2)Chương 450: Thay đổi càn khôn. (3)Chương 451: Thiên đại thu hoạch. (1)Chương 452: Thiên đại thu hoạch. (2)Chương 453: Thiên đại thu hoạch. (3)Chương 454: Sóng to gió lớn. (1)Chương 455: Sóng to gió lớn. (2)Chương 456: Sóng to gió lớn. (3)Chương 457: Xuân sắc vô biên. (1)Chương 458: Xuân sắc vô biên. (2)Chương 459: Xuân sắc vô biên. (3)Chương 460: Xuân sắc vô biên. (4)Chương 461: Bắc Thần Các chủ. (1)Chương 462: Bắc Thần Các chủ. (2)Chương 463: Bắc Thần Các chủ. (3)Chương 464: Độc xông Tiêu Dao. (1)Chương 465: Độc xông Tiêu Dao. (2)Chương 466: Độc xông Tiêu Dao. (3)Chương 467: Hướng Thiên Tiếu. (1)Chương 468: Hướng Thiên Tiếu. (2)Chương 469: Hướng Thiên Tiếu. (3)Chương 470: Hướng Thiên Tiếu. (4)Chương 471: Tiến vào Bắc Thần. (1)Chương 472: Tiến vào Bắc Thần. (2)Chương 473: Tiến vào Bắc Thần. (3)Chương 474: Đệ tử thân truyền. (1)Chương 475: Đệ tử thân truyền. (2)Chương 476: Đệ tử thân truyền. (3)Chương 477: Sư phụ thuộc loại trâu bò. (1)Chương 478: Sư phụ thuộc loại trâu bò. (2)Chương 479: Sư phụ thuộc loại trâu bò. (3)Chương 480: Kiếm Ý Tứ Giai. (1)Chương 481: Kiếm Ý Tứ Giai. (2)Chương 482: Kiếm Ý Tứ Giai. (3)Chương 483: Có ai không phục. (1)Chương 484: Có ai không phục. (2)Chương 486: Có ai không phục. (3)Chương 487: Có ai không phục. (4)Chương 488: Huyền Thiên lập uy. (1)Chương 489: Huyền Thiên lập uy. (2)Chương 490: Huyền Thiên lập uy. (3)Chương 491: Huyền Thiên lập uy. (4)Chương 492: Đánh tới ngươi phục. (1)Chương 493: Đánh tới ngươi phục. (2)Chương 494: Đánh tới ngươi phục. (3)Chương 495: Cấm địa thí luyện. (1)Chương 496: Cấm địa thí luyện. (2)Chương 497: Cấm địa thí luyện. (3)Chương 498: Cấm địa thí luyện. (4)Chương 499: Thất tinh kiếm trận. (1)Chương 500: Thất tinh kiếm trận. (2)Chương 501: Thất tinh kiếm trận. (3)Chương 502: Thất tinh kiếm trận. (4)Chương 503: Thiên cơ bảo giám. (1)Chương 504: Thiên cơ bảo giám. (2)Chương 505: Thiên cơ bảo giám. (3)Chương 506: Đột phá địa giai cảnh. (1)Chương 507: Đột phá địa giai cảnh. (2)Chương 508: Đột phá địa giai cảnh. (3)Chương 509: Đột phá địa giai cảnh. (4)Chương 510: Thu mà dùng. (1)Chương 511: Thu mà dùng. (2)Chương 512: Thu mà dùng. (3)Chương 513: Hoành hành vô địch. (1)Chương 514: Hoành hành vô địch. (2)Chương 515: Hoành hành vô địch. (3)Chương 516: Quét ngang cấm địa. (1)Chương 517: Quét ngang cấm địa. (2)Chương 518: Quét ngang cấm địa. (3)Chương 519: Khôi lỗi phi hành. (1)Chương 520: Khôi lỗi phi hành. (2)Chương 521: Khôi lỗi phi hành. (3)Chương 522: Bắc Thần Các chấn động. (1)Chương 523: Bắc Thần Các chấn động. (2)Chương 524: Bắc Thần Các chấn động. (3)Chương 525: Trở về Bắc Vực. (1)Chương 526: Trở về Bắc Vực. (2)Chương 527: Trở về Bắc Vực. (3)Chương 528: Lịch đại vương giả. (1)Chương 529: Lịch đại vương giả. (2)Chương 530: Lịch đại vương giả. (3)Chương 531: Vương giả di binh. (1)Chương 532: Vương giả di binh. (2)Chương 533: Vương giả di binh. (3)Chương 534: Kiếm thuật kinh thế. (1)Chương 535: Kiếm thuật kinh thế. (2)Chương 536: Kiếm thuật kinh thế. (3)Chương 537: Xác ướp cổ sống lại. (1)Chương 538: Xác ướp cổ sống lại. (2)Chương 539: Xác ướp cổ sống lại. (3)Chương 540: Thượng Cổ Lôi Cung. (1)Chương 541: Thượng Cổ Lôi Cung. (2)Chương 542: Thượng Cổ Lôi Cung. (3)Chương 543: Thượng Cổ Lôi Cung. (4)Chương 544: Vương giả truyền thừa. (1)Chương 545: Vương giả truyền thừa. (2)Chương 546: Vương giả truyền thừa. (3)Chương 547: Chạy ra khỏi lôi cung. (1)Chương 548: Chạy ra khỏi lôi cung. (2)Chương 549: Chạy ra khỏi lôi cung. (3)Chương 550: Chạy ra khỏi lôi cung. (4)Chương 551: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh. (1)Chương 552: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh. (2)Chương 553: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh. (3)Chương 554: Thần binh đáng sợ. (1)Chương 555: Thần binh đáng sợ. (2)Chương 556: Thần binh đáng sợ. (3)Chương 557: Thần binh đáng sợ. (4)Chương 558: Gặp lại Hiên Viên. (1)Chương 559: Gặp lại Hiên Viên. (2)Chương 560: Gặp lại Hiên Viên. (3)Chương 561: Gặp lại Hiên Viên. (4)Chương 562: Cửu Đại Thần Công. (1)Chương 563: Cửu Đại Thần Công. (2)Chương 564: Cửu Đại Thần Công. (3)Chương 565: Hai tên yêu nghiệt. (1)Chương 566: Hai tên yêu nghiệt. (2)Chương 567: Hai tên yêu nghiệt. (3)Chương 568: Diệt Thiên Kiếm Tông. (1)Chương 569: Diệt Thiên Kiếm Tông. (2)Chương 570: Diệt Thiên Kiếm Tông. (3)Chương 571: Chém hết địch nhân. (1)Chương 572: Chém hết địch nhân. (2)Chương 573: Chém hết địch nhân. (3)Chương 574: Lôi Đình oai. (1)Chương 575: Lôi Đình oai. (2)Chương 576: Lôi Đình oai. (3)Chương 577: Lôi Đình oai. (4)Chương 578: Đệ Nhất Công Tử. (1)Chương 579: Đệ Nhất Công Tử. (2)Chương 580: Đệ Nhất Công Tử. (3)Chương 581: Đến chơi một chuyến. (1)Chương 582: Đến chơi một chuyến. (2)Chương 583: Đến chơi một chuyến. (3)Chương 584: Yêu thú cấp năm. (1)Chương 585: Yêu thú cấp năm. (2)Chương 586: Yêu thú cấp năm. (3)Chương 587: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (1)Chương 588: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (2)Chương 589: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (3)Chương 590: Vương giả bí văn. (1)Chương 591: Vương giả bí văn. (2)Chương 592: Vương giả bí văn. (3)Chương 593: Vương giả bí văn. (4)Chương 594: Cùng đột phá. (1)Chương 595: Cùng đột phá. (2)Chương 596: Cùng đột phá. (3)Chương 597: Trảm Vũ Văn Hiêu. (1)Chương 598: Trảm Vũ Văn Hiên. (2)Chương 599: Trảm Vũ Văn Hiên. (3)Chương 600: Bắc Vực tịch quyển. (1)Chương 601: Bắc Vực tịch quyển. (2)Chương 602: Bắc Vực tịch quyển. (3)Chương 603: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (1)Chương 604: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (2)Chương 605: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (3)Chương 606: Kiếm chém Thiên giai. (1)Chương 607: Kiếm chém Thiên giai. (2)Chương 608: Kiếm chém Thiên giai. (3)Chương 609: Kiếm chém Thiên giai. (4)Chương 610: Thiên hạ khiếp sợ. (1)Chương 611: Thiên hạ khiếp sợ. (2)Chương 612: Thiên hạ khiếp sợ. (3)Chương 613: Di tích Vạn Hóa. (1)Chương 614: Di tích Vạn Hóa. (2)Chương 615: Di tích Vạn Hóa. (3)Chương 616: Kiếm trảm thiên tài. (1)Chương 617: Kiếm trảm thiên tài. (2)Chương 618: Kiếm trảm thiên tài. (3)Chương 619: Kiếm trảm thiên tài. (4)Chương 620: Cuộc chiến nghịch thiên. (1)Chương 621: Cuộc chiến nghịch thiên. (2)Chương 622: Cuộc chiến nghịch thiên. (3)Chương 623: Chém giết toàn bộ. (1)Chương 624: Chém giết toàn bộ. (2)Chương 625: Chém giết toàn bộ. (3)Chương 626: Tiến vào di tích. (1)Chương 627: Tiến vào di tích. (2)Chương 628: Tiến vào di tích. (3)Chương 629: Tiến vào di tích. (4)Chương 630: Vạn Hóa Hoàng Cung. (1)Chương 631: Vạn Hóa Hoàng Cung. (2)Chương 632 Vạn Hóa Hoàng Cung. (3)Chương 633: Xông thẳng ba cửa ải. (1)Chương 634: Xông thẳng ba cửa ải. (2)Chương 635: Xông thẳng ba cửa ải. (3)Chương 636: Vạn Hóa Thánh Pháp. (1)Chương 637: Vạn Hóa Thánh Pháp. (2)Chương 638: Vạn Hóa Thánh Pháp. (3)Chương 639: Lưỡng cường tranh đấu. (1)Chương 640: Lưỡng cường tranh đấu. (2)Chương 641: Lưỡng cường tranh đấu. (3)Chương 642: Lưỡng cường tranh đấu. (4)Chương 643: Nam Đẩu Thất Tiên. (1)Chương 644: Nam Đẩu Thất Tiên. (2)Chương 645: Nam Đẩu Thất Tiên. (3)Chương 646: Địa giai tứ trọng. (1)Chương 647: Địa giai tứ trọng. (2)Chương 648: Địa giai tứ trọng. (3)Chương 649: Yêu cầu bồi thường. (1)Chương 650: Yêu cầu bồi thường. (2)Chương 651: Yêu cầu bồi thường. (3)Chương 652: Chiến trường Đông Bắc. (1)Chương 653: Chiến trường Đông Bắc. (2)Chương 654: Chiến trường Đông Bắc. (3)Chương 655: Nhiệm vụ an toàn. (1)Chương 656: Nhiệm vụ an toàn. (2)Chương 657: Nhiệm vụ an toàn. (3)Chương 658: Nhiệm vụ an toàn. (4)Chương 659: Huyền Thiên nổi giận. (1)Chương 660: Huyền Thiên nổi giận. (2)Chương 661: Huyền Thiên nổi giận. (3)Chương 662: Thất Huyền mê vân. (1)Chương 663: Thất Huyền mê vân. (2)Chương 664: Thất Huyền mê vân. (3)Chương 665: Tiến vào Thất Huyền. (1)Chương 666: Tiến vào Thất Huyền. (2)Chương 667: Tiến vào Thất Huyền. (3)Chương 668: Địa Nhãn Thần Đồng. (1)Chương 669: Địa Nhãn Thần Đồng. (2)Chương 670: Địa Nhãn Thần Đồng. (3)Chương 671: Kịch chiến trong động sảnh. (1)Chương 672: Kịch chiến trong động sảnh. (2)Chương 673: Kịch chiến trong động sảnh. (3)Chương 674: Thu hoạch cực lớn. (1)Chương 675: Thu hoạch cực lớn. (2)Chương 676: Thu hoạch cực lớn. (3)Chương 677: Con mắt thứ ba. (1)Chương 678: Con mắt thứ ba. (2)Chương 679: Con mắt thứ ba. (3)Chương 680: Địa giai ngũ trọng. (1)Chương 681: Địa giai ngũ trọng. (2)Chương 682: Địa giai ngũ trọng. (3)Chương 683: Thực lực tăng lên. (1)Chương 684: Thực lực tăng lên. (2)Chương 685: Thực lực tăng lên. (3)Chương 686: Tây Vực Vạn Xuân. (1)Chương 687: Tây Vực Vạn Xuân. (2)Chương 688: Tây Vực Vạn Xuân. (3)Chương 689: Kiếm Thiên thiếu. (1)Chương 690: Kiếm Thiên thiếu. (2)Chương 691: Kiếm Thiên thiếu. (3)Chương 692: Vương giả di đồ. (1)Chương 693: Vương giả di đồ. (2)Chương 694: Vương giả di đồ. (3)Chương 695: Kỳ ngộ ở sa mạc. (1)Chương 696: Kỳ ngộ ở sa mạc. (2)Chương 697: Kỳ ngộ ở sa mạc. (3)Chương 698: Thiên Hỏa Địa Cấp. (1)Chương 699: Thiên Hỏa Địa Cấp. (2)Chương 700: Thiên Hỏa Địa Cấp. (3)Chương 701: Thiên Hỏa Địa Cấp. (4)Chương 702: Đối mặt Huyền Ky. (1)Chương 703: Đối mặt Huyền Ky. (2)Chương 704: Đối mặt Huyền Ky. (3)Chương 705: Đối mặt Huyền Ky. (4)Chương 706: Huyền Thiên ở đây. (1)Chương 707: Huyền Thiên ở đây. (2)Chương 708: Huyền Thiên ở đây. (3)Chương 709: Huyền Thiên ở đây. (4)Chương 710: Quyền đánh Kiếm công tử. (1)Chương 711: Quyền đánh Kiếm công tử. (2)Chương 712: Quyền đánh Kiếm công tử. (3)Chương 713: Địa giai lục trọng. (1)Chương 714: Địa giai lục trọng. (2)Chương 715: Địa giai lục trọng. (3)Chương 716: Địa giai lục trọng. (4)Chương 717: Đệ tử chủ các. (1)Chương 718: Đệ tử chủ các. (2)Chương 719: Không đốt chết được ngươi. (1)Chương 720: Không đốt chết được ngươi. (2)Chương 721: Trở lại Bắc Thần Các.Chương 722: Tự làm tự chịu. (1)Chương 723: Tự làm tự chịu. (2)Chương 724: Trấn áp mười năm.Chương 725: Lĩnh ngộ kiếm ý. (1)Chương 726: Lĩnh ngộ kiếm ý. (2)Chương 727: Thần tích thượng cổ.Chương 728: Oán linh đột kích. (1)Chương 729: Oán linh đột kích. (2)Chương 730: Tiến vào thần tích.Chương 731: Bất tử khôi lỗi. (1)Chương 732: Bất tử khôi lỗi. (2)Chương 733: Pho tượng thần thánh.Chương 734: Địa ngục ma động.Chương 735: Bất Diệt Kim Thân. (1)Chương 736: Bất Diệt Kim Thân. (2)Chương 737: Địa giai thất trọng.Chương 738: Không thể truyền ra ngoài. (1)Chương 739: Không thể truyền ra ngoài. (2)Chương 740: Năm các thi đấu. (1)Chương 741: Năm các thi đấu. (2)Chương 742: Vạn chúng chú mục.Chương 743: Không chiến mà thắng. (1)Chương 744: Không chiến mà thắng. (2)Chương 745: Kiếm chỉ phát uy.Chương 746: Quyết chiến chung cực. (1)Chương 747: Quyết chiến chung cực. (2)Chương 748: Phong Chi Kiếm Pháp.Chương 749: Duy Ngã Bất Biến. (1)Chương 750: Duy Ngã Bất Biến. (2)Chương 751: Đệ nhất năm các.Chương 752: Bất Tử Thần Thạch. (1)Chương 753: Bất Tử Thần Thạch. (2)Chương 754: Cộng đồng tiến thối.Chương 755: Tu vi tăng lên. (1)Chương 756: Tu vi tăng lên. (2)Chương 757: Tăng lên hai trọng.Chương 758: Đại chiến Thiên Giai. (1)Chương 759: Đại chiến Thiên Giai. (2)Chương 760: Đả bại thiên giai.Chương 761: Huyền Thiên về nhà. (1)Chương 762: Huyền Thiên về nhà. (2)Chương 763: Thần binh gia truyền.Chương 764: Tử Nghiên trở về. (1)Chương 765: Tử Nghiên trở về. (2)Chương 766: Huyền Thiên đi về phía đông. (1)Chương 767: Huyền Thiên đi về phía đông. (2)Chương 768: Kiếm bại thiên giai.Chương 769: Chuyện cũ của Tử Nghiên. (1)Chương 770: Chuyện cũ của Tử Nghiên. (2)Chương 771: Thất giai kiếm ý.Chương 772: Đông Vực Long Gia. (1)Chương 773: Đông Vực Long Gia. (2)Chương 774: Đánh vào Long gia.Chương 775: Chiến lực nghịch thiên. (1)Chương 776: Chiến lực nghịch thiên. (2)Chương 777: Công tử yêu nghiệt. (1)Chương 778: Công tử yêu nghiệt. (2)Chương 779: Gia chủ Long gia.Chương 780: Tổ tôn gặp lại. (1)Chương 781: Tổ tôn gặp lại. (2)Chương 782: Vương giả chi tư. (1)Chương 783: Vương giả chi tư. (2)Chương 784: Đoạn Đầu Đao Hạ.Chương 785: Chí cường giả xuất hiện. (1)Chương 786: Chí cường giả xuất hiện. (2)Chương 787: Huyền Thiên đoạt đan.Chương 788: Lục thi lại hiện ra. (1)Chương 789: Lục thi lại hiện ra. (2)Chương 790: Ma Vụ Chi Hải. (1)Chương 791: Ma Vụ Chi Hải. (2)Chương 792: Được Ma Linh Thạch.Chương 793: Địa giai thập trọng. (1)Chương 794: Địa giai thập trọng. (2)Chương 795: Bên trong có thiên địa.Chương 796: Hải tặc Địch gia. (1)Chương 797: Hải tặc Địch gia. (2)Chương 798: Hai lão thất phu.Chương 799: Một kiếm giết địch. (1)Chương 800: Một kiếm giết địch. (2)Chương 801: Khôi lỗi Thiên giai.Chương 802: Đạp phá Địch gia. (1)Chương 803: Đạp phá Địch gia. (2)Chương 804: Phong Vân Song Thánh. (1)Chương 805: Phong Vân Song Thánh. (2)Chương 806: Chiến lực chân chính.Chương 807: Đột phá Thiên giai. (1)Chương 808: Đột phá Thiên giai. (2)Chương 809: Kiếm Linh thức tỉnh.Chương 810: Minh Đế Thần Hoàng. (1)Chương 811: Minh Đế Thần Hoàng. (2)Chương 812: Một kiếm đáng sợ. (1)Chương 813: Một kiếm đáng sợ. (2)Chương 814: Nhất quyết sinh tử. (1)Chương 815: Nhất quyết sinh tử. (2)Chương 816: Lập tức miểu sát.Chương 817: Đánh chết đảo tôn. (1)Chương 818: Đánh chết đảo tôn. (2)Chương 819: Đoán Binh Sơn Đảo.Chương 820: Linh Kiếm công tử. (1)Chương 821: Linh Kiếm công tử. (2)Chương 822: Tin tức Hướng thiếu. (1)Chương 823: Tin tức Hướng thiếu. (2)Chương 824: Mạch khoáng Linh thạch.Chương 825: Khôi lỗi tàn toái. (1)Chương 826: Khôi lỗi tàn toái. (2)Chương 827: Một kiếm phá trận. (1)Chương 828: Một kiếm phá trận. (2)Chương 829: Khôi lỗi chuyên dụng.Chương 830: Đoán Binh Sơn Chủ. (1)Chương 831: Đoán Binh Sơn Chủ. (2)Chương 832: Thiên kiếm đến thế gian. (1)Chương 833: Thiên kiếm đến thế gian. (2)Chương 834: Thiên giai nhị trọng.Chương 835: Thiên giai nhị trọng. (1)Chương 836: Thiên giai nhị trọng. (2)Chương 837: Tin tức Huyền gia. (1)Chương 838: Tin tức Huyền gia. (2)Chương 839: Trầm nhị công tử.Chương 840: Thánh giáp khôi lỗi. (1)Chương 841: Thánh giáp khôi lỗi. (2)Chương 842: Quét ngang vô địch. (1)Chương 843: Quét ngang vô địch. (2)Chương 844: Lật tay trấn áp.Chương 845: Đạp phá Trầm gia. (1)Chương 846: Đạp phá Trầm gia. (2)Chương 847: Phá Quân lão tổ. (1)Chương 848: Phá Quân lão tổ. (2)Chương 849: Huyết Văn Thanh Kim.Chương 850: Linh Kiếm Thiên Cấp. (1)Chương 851: Linh Kiếm Thiên Cấp. (2)Chương 852: Đến Kinh Huyền Đảo.Chương 853: Tự tìm đường chết. (1)Chương 854: Tự tìm đường chết. (2)Chương 855: Đại Kinh thái tử. (1)Chương 856: Đại Kinh thái tử. (2)Chương 857: Huyền gia Thiên thiếu.Chương 858: Cửu Cung Kiếm Trận. (1)Chương 859: Cửu Cung Kiếm Trận. (2)Chương 860: Bại kiếm trận sư.Chương 861: Lấy được chín linh kiếm. (1)Chương 862: Lấy được chín linh kiếm. (2)Chương 863: Bí kíp Kiếm trận. (1)Chương 864: Bí kíp Kiếm trận. (2)Chương 865: Gia chủ Huyền gia. (1)Chương 866: Gia chủ Huyền gia. (2)Chương 867: Bối phận Chữ Thiên. (1)Chương 868: Bối phận Chữ Thiên. (2)Chương 869: Thiên Giai tam trọng. (1)Chương 870: Thiên Giai tam trọng. (2)Chương 871: Đại Kinh nhập xâm. (1)Chương 872: Đại Kinh nhập xâm. (2)Chương 873: Kiếm trận thần uy. (1)Chương 874: Kiếm trận thần uy. (2)Chương 875: Giết chết Thiên Giai lục trọng. (1)Chương 876: Giết chết Thiên Giai lục trọng. (2)Chương 877: Quyết đấu với Kinh Hoàng. (1)Chương 878: Quyết đấu với Kinh Hoàng. (2)Chương 879: Huyền Thiên giết Kinh Hoàng. (1)Chương 880: Huyền Thiên giết Kinh Hoàng. (2)Chương 881: Mảnh nhỏ thần kiếm. (1)Chương 882: Mảnh nhỏ thần kiếm. (2)Chương 883: Ma Hải Cổ Lộ.Chương 884: Kỳ ngộ trong Cổ lộ. (1)Chương 885: Kỳ ngộ trong Cổ lộ. (2)Chương 886: Kim Thân nhị trọng. (1)Chương 887: Kim Thân nhị trọng. (2)Chương 888: Công tử đón dâu. (1)Chương 889: Công tử đón dâu. (2)Chương 890: Thiên thiếu náo hôn. (1)Chương 891: Thiên thiếu náo hôn. (2)Chương 892: Thiên Hỏa Kim Tí.Chương 893: Bách Kiếm Kiếm Trận. (1)Chương 894: Bách Kiếm Kiếm Trận. (2)Chương 895: Thiên giai tứ trọng. (1)Chương 896: Thiên giai tứ trọng. (2)Chương 897: Yêu Linh Chi Sâm.Chương 898: Sát phá kỷ lục. (1)Chương 899: Sát phá kỷ lục. (2)Chương 900: Danh chấn Trục Nhật. (1)Chương 901: Danh chấn Trục Nhật. (2)Chương 902: Thuấn sát Thiên Giai Cảnh bát trọng.Chương 903: Máu nhuộm bầu trời. (1)Chương 904: Máu nhuộm bầu trời. (2)Chương 905: Tiện tay ném cái đầu.Chương 906: Kiếm thiêu Thiên Giai Cảnh cửu trọng. (1)Chương 907: Kiếm thiêu Thiên Giai Cảnh cửu trọng. (2)Chương 908: Kiếm điển gia truyền. (1)Chương 909: Kiếm điển gia truyền. (2)Chương 910: Mỏ vàng huyết vân.Chương 911: Tuyệt thế kiếm trận. (1)Chương 912: Tuyệt thế kiếm trận. (2)Chương 913: Thuấn di trong hư không.Chương 914: Thần Cơ tiên sinh. (1)Chương 915: Thần Cơ tiên sinh. (2)Chương 916: Hướng Thiếu hung hiểm. (1)Chương 917: Hướng Thiếu hung hiểm. (2)Chương 918: Kiếm thiêu phân đường.Chương 919: Luyện Huyết Công Tử. (1)Chương 920: Luyện Huyết Công Tử. (2)Chương 921: Tín niệm vô địch.Chương 922: Thiên giai ngũ trọng. (1)Chương 923: Thiên giai ngũ trọng. (2)Chương 924: Vương giả phục sinh. (1)Chương 925: Vương giả phục sinh. (2)Chương 926: Kiếm Trận vô địch.Chương 927: Quét ngang tà giáo. (1)Chương 928: Quét ngang tà giáo. (2)Chương 929: Đại sát tứ phương. (1)Chương 930: Đại sát tứ phương. (2)Chương 931: Dương danh hải ngoại.Chương 932: Âm Minh Cấm Hải. (1)Chương 933: Âm Minh Cấm Hải. (2)Chương 934: Vương giả chưa chết. (1)Chương 935: Vương giả chưa chết. (2)Chương 936: Hậu nhân Âm Minh Vương.Chương 937: Cường thế khảo vấn. (1)Chương 938: Cường thế khảo vấn. (2)Chương 939: Thôn phệ Vương giả. (1)Chương 940: Thôn phệ Vương giả. (2)Chương 941: Thiên Hồn thiếu gia.Chương 942: Nam Vực Chu gia. (1)Chương 943: Nam Vực Chu gia. (2)Chương 944: Cường giả Thiên Châu. (1)Chương 945: Cường giả Thiên Châu. (2)Chương 946: Âm Minh đại pháp.Chương 947: Kiếm Si ra tay. (1)Chương 948: Kiếm Si ra tay. (2)Chương 949: Nghịch lân bị sờ. (1)Chương 950: Nghịch lân bị sờ. (2)Chương 951: Vô cùng hung hăng càn quấy.Chương 952: Vương giả siêu cấp. (1)Chương 953: Vương giả siêu cấp. (2)Chương 954: Nhũ Yến về tổ. (1)Chương 955: Nhũ Yến về tổ. (2)Chương 956: Bổ đến thổ huyết.Chương 957: Nhất đốn bạo ngược. (1)Chương 958: Nhất đốn bạo ngược. (2)Chương 959: Trảm Chu Đỉnh Hư. (1)Chương 960: Trảm Chu Đỉnh Hư. (2)Chương 961: Long vương bí cảnh. (1)Chương 962: Long vương bí cảnh. (2)Chương 963: Tử Nghiên mập mờ. (1)Chương 964: Tử Nghiên mập mờ. (2)Chương 965: Lam Mãnh Cự Giao. (1)Chương 966: Lam Mãnh Cự Giao. (2)Chương 967: Cám ơn Thiên ca. (1)Chương 968: Cám ơn Thiên ca. (2)Chương 969: Thiên Long Thần Uy.Chương 970: Thiên giai cảnh lục trọng. (1)Chương 971: Thiên giai cảnh lục trọng. (2)Chương 972: Tin tức hải ngoại. (1)Chương 973: Tin tức hải ngoại. (2)Chương 974: Chiến ước mạnh nhất. (1)Chương 975: Chiến ước mạnh nhất. (2)Chương 976: Trở về Thiên Kiếm Tông. (1)Chương 977: Trở về Thiên Kiếm Tông. (2)Chương 978: Huyền Kiếm khiêu chiến. (1)Chương 979: Huyền Kiếm khiêu chiến. (2)Chương 980: Vạn chúng chú mục.Chương 981: Không chịu nổi một kích. (1)Chương 982: Không chịu nổi một kích. (2)Chương 983: Xé thành hai nửa. (1)Chương 984: Xé thành hai nửa. (2)Chương 985: Cử thế chấn kinh. (1)Chương 986: Cử thế chấn kinh. (2)Chương 987: Thiên lôi tôi kiếm. (1)Chương 988: Thiên lôi tôi kiếm. (2)Chương 989: Huyên Huyên gởi thư.Chương 990: Trở lại Bắc Thần Các. (1)Chương 991: Trở lại Bắc Thần Các. (2)Chương 992: Lấy mạng chuộc tội. (1)Chương 993: Lấy mạng chuộc tội. (2)Chương 994: Giá lâm Thiên Tinh Các.Chương 995: Quyết chiến Đệ Nhất. (1)Chương 996: Quyết chiến Đệ Nhất. (2)Chương 997: Bất tử thần lực. (1)Chương 998: Bất tử thần lực. (2)Chương 999: Bất Tử chi huyết.Chương 1000: Thiên địa biến hóa. (1)Chương 1001: Thiên địa biến hóa. (2)Chương 1002: Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (1)Chương 1003: Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (2)Chương 1004: Hung hăng đánh Đệ Nhất.Chương 1005: Nửa bước vương giả. (1)Chương 1006: Nửa bước vương giả. (2)Chương 1007: Thuộc tính lực lượng.Chương 1008: Lôi Đình đoạn tí. (1)Chương 1009: Lôi Đình đoạn tí. (2)Chương 1010: Tức đến phun máu. (1)Chương 1010: Tức đến phun máu. (1)ChươngChương 1013: Đệ nhất yêu nghiệt. (1)Chương 1014: Đệ nhất yêu nghiệt. (2)Chương 1015: Ý loạn tình mê.Chương 1016: Một đêm. (1)Chương 1017: Một đêm. (2)Chương 1018: Lại thấy Âm Cơ. (1)Chương 1019: Lại thấy Âm Cơ. (2)Chương 1020: Chạy trối chết.Chương 1021: Trở về Huyền Gia. (1)Chương 1022: Trở về Huyền Gia. (2)Chương 1023: Tử sắc kỳ độc.Chương 1024: Bí mật Vương lăng. (1)Chương 1025: Bí mật Vương lăng. (2)Chương 1026: Thiên Dực Thiếu Gia. (1)Chương 1027: Thiên Dực Thiếu Gia. (2)Chương 1028: Lại chém yêu nghiệt.Chương 1029: Hắc Bạch Thánh Tử. (1)Chương 1030: Hắc Bạch Thánh Tử. (2)Chương 1031: Cường giả hội tụ. (1)Chương 1032: Cường giả hội tụ. (2)Chương 1033: Lăng của Bất Tử Vương.Chương 1034: Khôi lỗi binh tượng. (1)Chương 1035: Khôi lỗi binh tượng. (2)Chương 1036: Ý chí Vương giả. (1)Chương 1037: Ý chí Vương giả. (2)Chương 1038: Thần âm lâm thế.Chương 1039: Thiên giai bát trọng. (1)Chương 1040: Thiên giai bát trọng. (2)Chương 1041: Thuấn sát Thiên giai thập trọng.Chương 1042: Thiên tài Tây Hải. (1)Chương 1043: Thiên tài Tây Hải. (2)Chương 1044: Không Gian Bảo Khí. (1)Chương 1045: Không Gian Bảo Khí. (2)Chương 1046: Chém Đoạn Giang Hà.Chương 1047: Tề tụ mộ điện. (1)Chương 1048: Tề tụ mộ điện. (2)Chương 1049: Làm khách trong túi. (1)Chương 1050: Làm khách trong túi. (2)Chương 1051: Thuấn di giết địch.Chương 1052: Đại chiến kinh thiên. (1)Chương 1053: Đại chiến kinh thiên. (2)Chương 1054: Đại chiến kết thúc. (1)Chương 1055: Đại chiến kết thúc. (2)Chương 1056: Thiên Diễm Bảo Điển. (1)Chương 1057: Thiên Diễm Bảo Điển. (2)Chương 1058: Kiếm ý thập giai.Chương 1059: Tìm hiểu áo nghĩa. (1)Chương 1060: Tìm hiểu áo nghĩa. (2)Chương 1061: Sáng lập Kiếm Tông. (1)Chương 1062: Sáng lập Kiếm Tông. (2)Chương 1063: Thiên hạ cùng mừng.Chương 1064: Thánh Đỉnh xuất thế. (1)Chương 1065: Thánh Đỉnh xuất thế. (2)Chương 1066: Bắt giữ Huyền Ky. (1)Chương 1067: Bắt giữ Huyền Ky. (2)Chương 1068: Phát hiện Thánh Đỉnh.Chương 1069: Tiếp tục nuốt hồn niệm. (1)Chương 1070: Tiếp tục nuốt hồn niệm. (2)Chương 1071: Thuấn di bí bảo. (1)Chương 1072: Thuấn di bí bảo. (2)Chương 1073: Cường giả Kiếm gia. (1)Chương 1074: Cường giả Kiếm gia. (2)Chương 1075: Áo nghĩa kiếm trận. (1)Chương 1076: Áo nghĩa kiếm trận. (2)Chương 1077: Giết chết Dần Dương. (1)Chương 1078: Giết chết Dần Dương. (2)Chương 1079: Luyện hóa Thánh Đỉnh. (1)Chương 1080: Luyện hóa Thánh Đỉnh. (2)Chương 1081: Trường Sinh Vương xuất hiện. (1)Chương 1082: Trường Sinh Vương xuất hiện. (2)Chương 1083: Đại chiến vương giả.Chương 1084: Vương giả trọng thương. (1)Chương 1085: Vương giả trọng thương. (2)Chương 1086: Xử tử Huyền Ky. (1)Chương 1087: Xử tử Huyền Ky. (2)Chương 1088: Thiên giai cửu trọng. (1)Chương 1089: Thiên giai cửu trọng. (2)Chương 1090: Ngưng tụ song kiếm hồn.Chương 1091: Kiếm trận Vạn Kiếm. (1)Chương 1092: Kiếm trận Vạn Kiếm. (2)Chương 1093: Chém chết Đệ Nhất Công Tử. (1)Chương 1094: Chém chết Đệ Nhất Công Tử. (2)Chương 1095: Song Vương đều tới. (1)Chương 1096: Song Vương đều tới. (2)Chương 1097: Vạn Kiếm Sát Vương.Chương 1098: Khắc Ma Bảo Châu. (1)Chương 1099: Khắc Ma Bảo Châu. (2)Chương 1100: Hỗn Độn nguyên thần. (1)Chương 1101: Hỗn Độn nguyên thần. (2)Chương 1102: Vương giả Thiên Châu.Chương 1103: Chém Vương trước mặt mọi người. (1)Chương 1104: Chém Vương trước mặt mọi người. (2)Chương 1105: Mạnh mẽ đâm tới. (1)Chương 1106: Mạnh mẽ đâm tới. (2)Chương 1107: Mạc Thiên Ky thành Vương. (1)Chương 1108: Mạc Thiên Ky thành Vương. (2)Chương 1109: Thực lực khủng bố.Chương 1110: Hấp thu tu vị. (1)Chương 1111: Hấp thu tu vị. (2)Chương 1112: Thông đạo Nhân Ma. (1)Chương 1113: Thông đạo Nhân Ma. (2)Chương 1114: Đại kiếp nạn Dị Ma.Chương 1115: Huyết chiến Ma tộc. (1)Chương 1116: Huyết chiến Ma tộc. (2)Chương 1117: Xả thân trấn ma. (1)Chương 1118: Xả thân trấn ma. (2)Chương 1119: Tiến vào Ma giới.Chương 1120: Trăm vạn Ma quân. (1)Chương 1121: Trăm vạn Ma quân. (2)Chương 1122: Tự Ấn Thiên Cơ. ( Ấn có chữ Thiên Cơ) (1)Chương 1123: Tự Ấn Thiên Cơ. ( Ấn có chữ Thiên Cơ) (2)Chương 1124: Đại công cáo thành.Chương 1125: Ma giới hư thật. (1)Chương 1126: Ma giới hư thật. (2)Chương 1127: Thiên giai cảnh thập trọng.Chương 1128: Lôi chi Áo Nghĩa nhị giai. (1)Chương 1129: Lôi chi Áo Nghĩa nhị giai. (2)Chương 1130: Bất Diệt Kim Thân tam trọng. (1)Chương 1131: Bất Diệt Kim Thân tam trọng. (2)Chương 1132: Xông vào Thánh Điện. (1)Chương 1133: Xông vào Thánh Điện. (2)Chương 1134: Âm Minh hóa ma. (1)Chương 1135: Âm Minh hóa ma. (2)Chương 1136: Minh Thiên Tôn quý.Chương 1137: Trong Thánh Điện Ma Châu. (1)Chương 1138: Trong Thánh Điện Ma Châu. (2)Chương 1139: Ma Hoàng tử.Chương 1140: Phản hồi kiếm giới. (1)Chương 1141: Phản hồi kiếm giới. (2)Chương 1142: Trung châu đại địa.Chương 1143: Đại Hội Thiên Tài. (1)Chương 1144: Đại Hội Thiên Tài. (2)Chương 1145: Tịch Dương Thành. (1)Chương 1146: Tịch Dương Thành. (2)Chương 1147: Thành Vương Đan.Chương 1148: Lý Dật Phong. (1)Chương 1149: Lý Dật Phong. (2)Chương 1150: Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia. (1)Chương 1151: Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia. (2)Chương 1152: Chưởng lui vương giả. (1)Chương 1153: Chưởng lui vương giả. (2)Chương 1154: Yến Tịch Tịch.Chương 1155: Dược Viên Đan đế. (1)Chương 1156: Dược Viên Đan đế. (2)Chương 1157: Đại hội bắt đầu.Chương 1158: Bỗng nhiên nổi tiếng. (1)Chương 1159: Bỗng nhiên nổi tiếng. (2)Chương 1160: Lại đánh bại vương giả. (1)Chương 1161: Lại đánh bại vương giả. (2)Chương 1162: Đánh bại Tô Cảnh Dương.Chương 1163: Bốn phía khiếp sợ. (1)Chương 1164: Bốn phía khiếp sợ. (2)Chương 1165: Kiếm Hoàng Yến Cô Thành.Chương 1166: Ngũ đại biến thái yêu nghiệt. (1)Chương 1167: Ngũ đại biến thái yêu nghiệt. (2)Chương 1168: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (1)Chương 1169: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (2)Chương 1170: Mỹ nhân mỹ thực mỹ tửu. (1)Chương 1171: Mỹ nhân mỹ thực mỹ tửu. (2)Chương 1172: Thiên Huyền kiếm tháp.Chương 1173: Thuyết số mệnh. (khí vận) (1)Chương 1174: Thuyết số mệnh. (khí vận) (2)Chương 1175: Dược viên mở ra. (1)Chương 1176: Dược viên mở ra. (2)Chương 1177: Thu hoạch rất nhiều.Chương 1178: Cấm khu trung tâm. (1)Chương 1179: Cấm khu trung tâm. (2)Chương 1180: Linh dược thành Hoàng giả.Chương 1181: Cực Phẩm Thành Vương Đan. (1)Chương 1182: Cực Phẩm Thành Vương Đan. (2)Chương 1183: Huyền Thiên chiến Đồng Nghệ.Chương 1184: Huyền Thiên trảm Đồng Nghệ. (1)Chương 1185: Huyền Thiên trảm Đồng Nghệ. (2)Chương 1186: Huyền Thiên ta đã đến. (1)Chương 1187: Huyền Thiên ta đã đến. (2)Chương 1188: Một kiếm sát nhân.Chương 1189: Huyền Thiên thành Vương. (1)Chương 1190: Huyền Thiên thành Vương. (2)Chương 1191: Người biến thái.Chương 1192: Cách hóa giải. (1)Chương 1193: Cách hóa giải. (2)Chương 1194: Chuẩn Hoàng đều tới. (1)Chương 1195: Chuẩn Hoàng đều tới. (2)Chương 1196: Lại thấy thiên kiếp.Chương 1197: Huyền Thiên chém Chuẩn Hoàng. (1)Chương 1198: Huyền Thiên chém Chuẩn Hoàng. (2)Chương 1199: Gây đại họa. (1)Chương 1200: Gây đại họa. (2)Chương 1201: Khiếp sợ! Rung động!Chương 1202: Số mệnh nghịch thiên. (1)Chương 1203: Số mệnh nghịch thiên. (2)Chương 1204: Vây công Tịch Dương Lâu. (1)Chương 1205: Vây công Tịch Dương Lâu. (2)Chương 1206: Yến Cô Thành chi uy.Chương 1207: Có lầm hay không! (1)Chương 1208: Có lầm hay không! (2)Chương 1209: Danh chấn Trung châu.Chương 1210: Phong Nguyệt song tẩu. (1)Chương 1211: Phong Nguyệt song tẩu. (2)Chương 1212: Hoàng giả thiên hạ tề tụ. (1)Chương 1213: Hoàng giả thiên hạ tề tụ. (2)Chương 1214: Thiên Cơ thành Hoàng.Chương 1215: Lôi Đình kiếm khí.Chương 1216: Lôi Đình kiếm khí. (2)Chương 1217: Hoàng giả khiếp sợ. (1)Chương 1218: Hoàng giả khiếp sợ. (2)Chương 1219: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. (1)Chương 1220: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. (2)Chương 1221: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. (3)Chương 1222: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. (4)Chương 1223: Thoát được sao? (1)Chương 1224: Thoát được sao? (2)Chương 1225: Phong Vân Khách Bài.Chương 1226: Đằng Gia Cổ Địa. (1)Chương 1227: Đằng Gia Cổ Địa. (2)Chương 1228: Hỏa nguyên hoa. (1)Chương 1229: Hỏa nguyên hoa. (2)Chương 1230: Tề tụ Thiên Huyền kiếm tháp. (1)Chương 1231: Tề tụ Thiên Huyền kiếm tháp. (2)Chương 1232: Mười người cùng đi lên. (1)Chương 1233: Mười người cùng đi lên. (2)Chương 1234: Lấy một địch mười.Chương 1235: Đại hoạch toàn thắng. (1)Chương 1236: Đại hoạch toàn thắng. (2)Chương 1237: Thiên Huyền kiếm tháp mở ra.Chương 1238: Xông liền bảy tầng. (1)Chương 1239: Xông liền bảy tầng. (2)Chương 1240: Nhất hoa nhất diệp. (1)Chương 1241: Nhất hoa nhất diệp. (2)Chương 1242: Huyền Thiên chiến Nhất Bảo. (1)Chương 1243: Huyền Thiên chiến Nhất Bảo. (2)Chương 1244: Bất diệt kiếm khí.Chương 1245: Đạt được Hoàng cấp bảo kiếm. (1)Chương 1246: Đạt được Hoàng cấp bảo kiếm. (2)Chương 1247: Tiến vào kiếm tháp tầng mười. (1)Chương 1248: Tiến vào kiếm tháp tầng mười. (2)Chương 1249: Công pháp kiếm thuật Đế cấp.Chương 1250: Thần tử phát hiện Thần Châu. (1)Chương 1251: Thần tử phát hiện Thần Châu. (2)Chương 1252: Ý niệm tu vi phóng đại.Chương 1253: Đột phá tiểu thành cực hạn. (1)Chương 1254: Đột phá tiểu thành cực hạn. (2)Chương 1255: Thiên Ngoại tinh không. (1)Chương 1256: Thiên Ngoại tinh không. (2)Chương 1257: Trời giáng sao chổi.Chương 1258: Lâm Lạc Phù. (1)Chương 1259: Lâm Lạc Phù. (2)Chương 1260: Huyền Thiên hôn mê.Chương 1261: Ngươi là ngôi sao trên bầu trời. (1)Chương 1262: Ngươi là ngôi sao trên bầu trời. (2)Chương 1263: Đại đệ tử Lâm gia.Chương 1264: Đánh hắn ra khỏi Lâm gia. (1)Chương 1265: Đánh hắn ra khỏi Lâm gia. (2)Chương 1266: Một cái tát đánh bay. (1)Chương 1267: Một cái tát đánh bay. (2)Chương 1268: Vương giả đột kích.Chương 1269: Kiếm khí tung hoành. (1)Chương 1270: Kiếm khí tung hoành. (2)Chương 1271: Độc thủ phía sau màn.Chương 1272: Ngươi nguyện ý lấy ta sao. (1)Chương 1273: Ngươi nguyện ý lấy ta sao. (2)Chương 1274: Tà phái xâm lấn. (1)Chương 1275: Tà phái xâm lấn. (2)Chương 1276: Bá khí nghiêm nghị.Chương 1277: Giết giết giết giết giết. (1)Chương 1278: Giết giết giết giết giết. (2)Chương 1279: Giết hết sạch sẽ. (1)Chương 1280: Giết hết sạch sẽ. (2)Chương 1281: Liên minh chính đạo. (1)Chương 1282: Liên minh chính đạo. (2)Chương 1283: Là mèo hay là hổ.Chương 1284: Tiểu Hổ cao ngạo. (1)Chương 1285: Tiểu Hổ cao ngạo. (2)Chương 1286: Tứ kiệt chính đạo! (1)Chương 1287: Tứ kiệt chính đạo! (2)Chương 1288: Huyền Thiên chiến đấu với Kiếm Nhân Cực. (1)Chương 1289: Huyền Thiên chiến đấu với Kiếm Nhân Cực. (2)Chương 1290: Phiêu Tuyết Các chủ.Chương 1291: Chính tà luận võ. (1)Chương 1292: Chính tà luận võ. (2)Chương 1293: Tình thế không ổn. (1)Chương 1294: Tình thế không ổn. (2)Chương 1295: Một kiếm đánh bại Âm Vạn Trượng.Chương 1296: Kiếm Hoàng tầm long. (1)Chương 1297: Kiếm Hoàng tầm long. (2)Chương 1298: Tiến vào long mạch.Chương 1299: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (1)Chương 1300: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (2)Chương 1301: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng. (1)Chương 1302: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng. (2)Chương 1303: Linh kiếm Hoàng cấp.Chương 1304: Đột phá Vương giả đại thành. (1)Chương 1305: Đột phá Vương giả đại thành. (2)Chương 1306: Tà phái đuổi giết. (1)Chương 1307: Tà phái đuổi giết. (2)Chương 1308: Sơn mạch Sư Lĩnh.Chương 1309: Nguyên thần ngự kiếm. (1)Chương 1310: Nguyên thần ngự kiếm. (2)Chương 1311: Chuẩn Yêu Hoàng. (1)Chương 1312: Chuẩn Yêu Hoàng. (2)Chương 1313: Chuyển dời tai họa.Chương 1314: Thiên Thần huynh dừng bước. (1)Chương 1315: Thiên Thần huynh dừng bước. (2)Chương 1316: Chém giết Âm Vạn La. (1)Chương 1317: Chém giết Âm Vạn La. (2)Chương 1318: Người đeo mặt nạ.Chương 1319: Kim Thân vs Kim Thân. (1)Chương 1320: Kim Thân vs Kim Thân. (2)Chương 1321: Phá Kim Thân. (1)Chương 1322: Phá Kim Thân. (2)Chương 1323: Thánh Đỉnh vs Thánh Đỉnh!Chương 1324: Hỗn Độn Kiếm Khí. (1)Chương 1325: Hỗn Độn Kiếm Khí. (2)Chương 1326: Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (1)Chương 1327: Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (2)Chương 1328: Thiếu nữ áo tím!Chương 1329: Tu vị đột phá. (1)Chương 1330: Tu vị đột phá. (2)Chương 1331: Thăng liền hai cấp. (1)Chương 1332: Thăng liền hai cấp. (2)Chương 1333: Trở lại Lâm gia.Chương 1334: Thiên Châu chấn động. (1)Chương 1335: Thiên Châu chấn động. (2)Chương 1336: Chính tà tề tụ. (1)Chương 1337: Chính tà tề tụ. (2)Chương 1338: Trảm Âm Liên Hoa trong nháy mắt.Chương 1339: Kiếm gia chuyển biến. (1)Chương 1340: Kiếm gia chuyển biến. (2)Chương 1341: Tiện nhân hèn hạ. (1)Chương 1342: Tiện nhân hèn hạ. (2)Chương 1343: Kiếm Thượng Tiệm chi tử.Chương 1344: Kẻ phạm ta phải chết. (1)Chương 1345: Kẻ phạm ta phải chết. (2)Chương 1346: Gặp lại Tử Nghiên. (1)Chương 1347: Gặp lại Tử Nghiên. (2)Chương 1348: Thực lực của tiểu Hổ.Chương 1349: Chuẩn Hoàng bị thương. (1)Chương 1350: Chuẩn Hoàng bị thương. (2)Chương 1351: Kiếm Vô Ảnh. (1)Chương 1352: Kiếm Vô Ảnh. (2)Chương 1353: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng. (1)Chương 1354: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng. (2)Chương 1355: Tứ đại Chuẩn Hoàng.Chương 1356: Tử Huyết Thần Long huyết mạch. (1)Chương 1357: Tử Huyết Thần Long huyết mạch. (2)Chương 1358: Tiến nhập Hỏa Long động. (1)Chương 1359: Tiến nhập Hỏa Long động. (2)Chương 1360: Vây công Thiên Long môn. (1)Chương 1361: Vây công Thiên Long môn. (2)Chương 1362: Phiêu Tuyết Các đến giúp đỡ.Chương 1363: Viên hữu! Đột phá! (1)Chương 1364: Viên hữu! Đột phá! (2)Chương 1365: Liên tục đột phá. (1)Chương 1366: Liên tục đột phá. (2)Chương 1367: Không thể cản trở.Chương 1368: Chúng ta về nhà. (1)Chương 1369: Chúng ta về nhà. (2)Chương 1370: Khôi phục ký ức. (1)Chương 1371: Khôi phục ký ức. (2)Chương 1372: Tất cả thành Vương.Chương 1373: Tân sinh. (1)Chương 1374: Tân sinh. (2)Chương 1375: Kiếm Nghịch Thương Khung. (1)Chương 1376: Kiếm Nghịch Thương Khung. (2)Chương 1377: Thần Tử Tư Không Tương. (1)Chương 1378: Thần Tử Tư Không Tương. (2)Chương 1379: Huyền Thiên Chiến Thần tử.Chương 1380: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (1)Chương 1381: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (2)Chương 1382: Ai hao tổn chết ai? (1)Chương 1383: Ai hao tổn chết ai? (2)Chương 1384: Ý chí của Thần Hoàng Minh Đế.Chương 1385: Bất Tử Vương khắc chữ. (1)Chương 1386: Bất Tử Vương khắc chữ. (2)Chương 1387: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng. (1)Chương 1388: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng. (2)Chương 1389: Ngự kiếm chém Âm Cơ.Chương 1390: Kiếm gia hèn hạ. (1)Chương 1391: Kiếm gia hèn hạ. (2)Chương 1392: Biến Kiếm gia máu chảy thành sông.Chương 1393: Thần huyết! Đột phá! (1)Chương 1394: Thần huyết! Đột phá! (2)Chương 1395: Độ kiếp! Diệt môn! (1)Chương 1396: Độ kiếp! Diệt môn! (2)Chương 1397: Ước chiến thiên hạ.Chương 1398: Chín đại Chuẩn Hoàng. (1)Chương 1399: Chín đại Chuẩn Hoàng. (2)Chương 1400: Thực lực Huyền Thiên. (1)Chương 1401: Thực lực Huyền Thiên. (2)Chương 1402: Đối với các ngươi ta chính là Hoàng.Chương 1403: Huyền Thiên khủng bố. (1)Chương 1404: Huyền Thiên khủng bố. (2)Chương 1405: Bất Tử Bất Diệt. (1)Chương 1406: Bất Tử Bất Diệt. (2)Chương 1407: Lôi Chi Thánh Đỉnh.Chương 1408: Dung hợp áo nghĩa. (1)Chương 1409: Dung hợp áo nghĩa. (2)Chương 1410: Chuyển bại thành thắng.Chương 1411: Chém giết Liên Tử Tuấn. (1)Chương 1412: Chém giết Liên Tử Tuấn. (2)Chương 1413: Lôi Đình Nguyên Thần. (1)Chương 1414: Lôi Đình Nguyên Thần. (2)Chương 1415: Huyết tẩy Thần Châu.Chương 1416: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong. (1)Chương 1417: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong. (2)Chương 1418: Bà La Sa Minh Tử tôn quý.Chương 1419: Hoàng giả Vân Châu. (1)Chương 1420: Hoàng giả Vân Châu. (2)Chương 1421: Tốc độ chịu chết. (1)Chương 1422: Tốc độ chịu chết. (2)Chương 1423: Kịch chiến bắt đầu. (1)Chương 1424: Kịch chiến bắt đầu. (2)Chương 1425: Liên trảm hoàng giả. (1)Chương 1426: Liên trảm hoàng giả. (2)Chương 1427: Huyết tẩy Âm Minh cốc.Chương 1428: Thế cục Vân Châu. (1)Chương 1429: Thế cục Vân Châu. (2)Chương 1430: Đại duyên cơ Tử Nghiên. (1)Chương 1431: Đại duyên cơ Tử Nghiên. (2)Chương 1432: Sinh nhật 26 tuổi. (1)Chương 1433: Sinh nhật 26 tuổi. (2)Chương 1434: Đến Vân Châu. (1)Chương 1435: Đến Vân Châu. (2)Chương 1436: Khiêu chiến ma môn.Chương 1437: Hoàng giả Ma Môn. (1)Chương 1438: Hoàng giả Ma Môn. (2)Chương 1439: Thất Ma Truy Sát Lệnh. (1)Chương 1440: Thất Ma Truy Sát Lệnh. (2)Chương 1441: Đại thọ Yêu Hoàng.Chương 1442: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (1)Chương 1443: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (2)Chương 1444: Một vạn linh thạch thượng phẩm. (1)Chương 1445: Một vạn linh thạch thượng phẩm. (2)Chương 1446: Ma Môn thất thiếu.Chương 1447: Thiết Mộc Chân Ma Công. (1)Chương 1448: Thiết Mộc Chân Ma Công. (2)Chương 1449: Bất diệt lôi kiếm. (1)Chương 1450: Bất diệt lôi kiếm. (2)Chương 1451: Chân Ma pháp tướng.Chương 1452: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu. (1)Chương 1453: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu. (2)Chương 1454: Chuẩn Yêu Hoàng Tiểu Hổ.Chương 1455: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (1)Chương 1456: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (2)Chương 1457: Đan Nguyên Đế Phủ. (1)Chương 1458: Đan Nguyên Đế Phủ. (2)Chương 1459: Vật báu vô giá.Chương 1460: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế. (1)Chương 1461: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế. (2)Chương 1462: Kiếm Đan Chi Thuật. (1)Chương 1463: Kiếm Đan Chi Thuật. (2)Chương 1464: Phong Chân Đế.Chương 1465: Nhất Bảo Đồng Tử. (1)Chương 1466: Nhất Bảo Đồng Tử. (2)Chương 1467: Đan Nguyên Đế Kinh.Chương 1468: Đột phá Chuẩn Hoàng. (1)Chương 1469: Đột phá Chuẩn Hoàng. (2)Chương 1470: Tu luyện kiếm đan.Chương 1471: Tam Chuyển Kiếm Đan. (1)Chương 1472: Tam Chuyển Kiếm Đan. (2)Chương 1473: Thanh Bằng đại lục. (1)Chương 1474: Thanh Bằng đại lục. (2)Chương 1475: Huyết nhuộm thanh thiên.Chương 1476: Chém dưa thái rau. (1)Chương 1477: Chém dưa thái rau. (2)Chương 1478: Tiểu Hổ thành Hoàng giả.Chương 1479: Cưu Ma Đại Lục. (1)Chương 1480: Cưu Ma Đại Lục. (2)Chương 1481: Ngươi là ai? (1)Chương 1482: Ngươi là ai? (2)Chương 1483: Diêm Hoàng Thổ huyền bí.Chương 1484: Gia gia Huyền Thiên tới cũng! (1)Chương 1485: Gia gia Huyền Thiên cũng tới! (2)Chương 1486: Chém giết trong nháy mắt. (1)Chương 1487: Chém giết trong nháy mắt. (2)Chương 1488: Vào trận lấy mạng chó của ngươi.Chương 1489: Kiếm tảo tứ phương. (1)Chương 1490: Kiếm tảo tứ phương. (2)Chương 1491: Cơ mật Ma Môn. (1)Chương 1492: Cơ mật Ma Môn. (2)Chương 1493: Thay đổi hay là không thay đổi? (1)Chương 1494: Thay đổi hay là không thay đổi? (2)Chương 1495: Ma Môn Ngũ Thiếu.Chương 1496: Thần Tử phân thân. (1)Chương 1497: Thần Tử phân thân. (2)Chương 1498: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương. (1)Chương 1499: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương. (2)Chương 1500: Huyền Thiên ở đây. (1)Chương 1501: Huyền Thiên ở đây. (2)Chương 1502: Tứ cấp Hoàng Giả? Chết!Chương 1503: Kiếm trận sư Hoàng cấp. (1)Chương 1504: Kiếm trận sư Hoàng cấp. (2)Chương 1505: Huyền Thiên đấu với kiếm trận. (1)Chương 1506: Huyền Thiên đấu với kiếm trận. (2)Chương 1507: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (1)Chương 1508: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (2)Chương 1509: Kiếm trận Lục Chuyển Thiên Luân.Chương 1510: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (1)Chương 1511: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (2)Chương 1512: Tinh Thần kiếm phái. (1)Chương 1513: Tinh Thần kiếm phái. (2)Chương 1514: Hỏi đường yêu tộc. (1)Chương 1515: Hỏi đường yêu tộc. (2)Chương 1516: Không muốn là địch. (1)Chương 1517: Không muốn là địch. (2)Chương 1518: Ra tay không dung tình.Chương 1519: Huyết Thiền công tử. (1)Chương 1520: Huyết Thiền công tử. (2)Chương 1521: Nhất định qua Quy Xà Đảo. (1)Chương 1522: Nhất định qua Quy Xà Đảo. (2)Chương 1523: Hậu quả rất nghiêm trọng.Chương 1524: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái. (1)Chương 1525: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái. (2)Chương 1526: Truyền thừa kiếm trận. (1)Chương 1527: Truyền thừa kiếm trận. (2)Chương 1528: Na Di Thần Phù.Chương 1529: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (1)Chương 1530: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (2)Chương 1531: Giết! (1)Chương 1532: Giết! (2)Chương 1533: Vệ gia thảm bại.Chương 1534: Tiểu Hổ tấn cấp. (1)Chương 1535: Tiểu Hổ tấn cấp. (2)Chương 1536: Trở về Tịch Dương Lâu.Chương 1537: Kiếm Đế thế gia. (1)Chương 1538: Kiếm Đế thế gia. (2)Chương 1539: Quy Thổ Đại Trận. (1)Chương 1540: Quy Thổ Đại Trận. (2)Chương 1541: Chấn động thiên hạ kinh sợ.Chương 1542: Ma tộc xâm lấn. (1)Chương 1543: Ma tộc xâm lấn. (2)Chương 1544: Đại chiến thảm thiết.Chương 1545: Phong Vân Long Thành. (1)Chương 1546: Phong Vân Long Thành. (2)Chương 1547: Huyền Thiên thành Hoàng giả. (1)Chương 1548: Huyền Thiên thành Hoàng giả. (2)Chương 1549: Lôi kiếp diệt ma.Chương 1550: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế. (1)Chương 1551: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế. (2)Chương 1552: Sát nhập Ma Giới. (1)Chương 1553: Sát nhập Ma Giới. (2)Chương 1554: Minh Tử Bà La Sa.Chương 1555: Anh hùng và tiểu nhân. (1)Chương 1556: Anh hùng và tiểu nhân. (2)Chương 1557: Cánh cửa không gian. (1)Chương 1558: Cánh cửa không gian. (2)Chương 1559: Một bước trăm vạn dặm. (1)Chương 1560: Một bước trăm vạn dặm. (2)Chương 1561: Nửa năm trôi qua. (1)Chương 1561: Nửa năm trôi qua. (1)Chương 1563: Nhị cấp Hoàng Giả.Chương 1564: Sát thủ Khô Lâu Cốc. (1)Chương 1565: Sát thủ Khô Lâu Cốc. (2)Chương 1566: Dĩ sát hoàn sát. (1)Chương 1567: Dĩ sát hoàn sát. (2)Chương 1568: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm. (1)Chương 1569: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm. (2)Chương 1570: Hỏa Nguyên Hoa 1400 năm.Chương 1571: Nam tử như gió. (1)Chương 1572: Nam tử như gió. (2)Chương 1573: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần. (1)Chương 1574: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần. (2)Chương 1575: Tứ Chuyển Kiếm Đan.Chương 1576: Bắc Hải Cổ Khư. (1)Chương 1577: Bắc Hải Cổ Khư. (2)Chương 1578: Hai lựa chọn. (1)Chương 1579: Hai lựa chọn. (2)Chương 1580: Đến Bắc Hải. (1)Chương 1581: Đến Bắc Hải. (2)Chương 1582: Xâm nhập Cổ Khư.Chương 1583: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. (1)Chương 1584: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. (2)Chương 1585: Vận khí ngươi thực không tốt.Chương 1586: Cường giả Yêu tộc. (1)Chương 1587: Cường giả Yêu tộc. (2)Chương 1588: Hấp thu công lực.Chương 1589: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp. (1)Chương 1590: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp. (2)Chương 1591: Tu luyện kiếm trận. (1)Chương 1592: Tu luyện kiếm trận. (2)Chương 1593: Hoàng Phủ Nhất Lưu.Chương 1594: Thiên Kiếm Đại Điện. (1)Chương 1595: Thiên Kiếm Đại Điện. (2)Chương 1596: Chém giết Vệ Chấn Vũ. (1)Chương 1597: Chém giết Vệ Chấn Vũ. (2)Chương 1598: Tu vị tăng thực lực tăng mạnh.Chương 1599: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. (1)Chương 1600: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. (2)Chương 1601: Thiên Cơ Côn cường đại. (1)Chương 1602: Thiên Cơ Côn cường đại. (2)Chương 1603: Hoàng giả tứ cấp.Chương 1604: Bẻ gãy nghiền nát. (1)Chương 1605: Bẻ gãy nghiền nát. (2)Chương 1606: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả. (1)Chương 1607: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả. (2)Chương 1608: Thần Tử đến. (1)Chương 1609: Thần Tử đến. (2)Chương 1610: Huyền Thiên quyết chiến Thần Tử.Chương 1611: Thần binh đế cấp. (1)Chương 1612: Thần binh đế cấp. (2)Chương 1613: Thiên Huyền Đế Kiếm. (1)Chương 1614: Thiên Huyền Đế Kiếm. (2)Chương 1615: Thần Tử vẫn lạc. (1)Chương 1616: Thần Tử vẫn lạc. (2)Chương 1617: Tin tức của Tử Nghiên. (1)Chương 1618: Tin tức của Tử Nghiên. (2)Chương 1619: Dự cảm bất hảo. (1)Chương 1620: Dự cảm bất hảo. (2)Chương 1621: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân. (1)Chương 1622: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân. (2)Chương 1623: Cực Dương Châu.Chương 1624: Ngũ Chuyển Kiếm Đan. (1)Chương 1625: Ngũ chuyển Kiếm Đan. (2)Chương 1626: Tái chiến Lục Tuyệt Trần. (1)Chương 1627: Tái chiến Lục Tuyệt Trần. (2)Chương 1628: Phong Chi Thánh Đỉnh. (1)Chương 1629: Phong Chi Thánh Đỉnh. (2)Chương 1630: Đông Hải Yêu Tộc. (1)Chương 1631: Đông Hải Yêu Tộc. (2)Chương 1632: Huyết Thiền lão tổ.Chương 1633: Như ảnh tùy hình. (1)Chương 1634: Như ảnh tùy hình. (2)Chương 1635: Huyết Văn Tử Kim quáng. (1)Chương 1636: Huyết Văn Tử Kim quáng. (2)Chương 1637: Chiến lực tiêu thăng. (1)Chương 1638: Chiến lực tiêu thăng. (2)Chương 1639: Kiếm trận chi uy. (1)Chương 1640: Kiếm trận chi uy. (2)Chương 1641: Phản sát Lục Tuyệt Trần.Chương 1642: Lục Tuyệt Trần chi tử. (1)Chương 1643: Lục Tuyệt Trần chi tử. (2)Chương 1644: Vạn Yêu Đại Hội. (1)Chương 1645: Vạn Yêu Đại Hội. (2)Chương 1646: Không ai địch nổi. (1)Chương 1647: Không ai địch nổi. (2)Chương 1648: Huyết Thiền lão tổ, chết! (1)Chương 1649: Huyết Thiền lão tổ, chết! (2)Chương 1650: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân. (1)Chương 1651: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân. (2)Chương 1652: Gặp lại Long Tử Nghiên.Chương 1653: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. (1)Chương 1654: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. (2)Chương 1655: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia. (1)Chương 1656: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia. (2)Chương 1657: Tấn công kiếm đế thế gia. (1)Chương 1658: Tấn công kiếm đế thế gia. (2)Chương 1659: Nhân tộc bại hoại. (1)Chương 1660: Nhân tộc bại hoại. (2)Chương 1661: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia. (1)Chương 1662: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia. (2)Chương 1663: Che giấu Hoàng Giả cấp chín. (1)Chương 1664: Che giấu Hoàng Giả cấp chín. (2)Chương 1665: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia. (1)Chương 1666: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia. (2)Chương 1667: Phân thân Bất Tử Đế. (1)Chương 1668: Phân thân Bất Tử Đế. (2)Chương 1669: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương. (1)Chương 1670: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương. (2)Chương 1671: Đột Phá Hoàng Giả Lục Cấp. (1)Chương 1672: Đột phá Hoàng Giả lục cấp. (2)Chương 1673: Kiếm Si thức tỉnh.Chương 1674: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế. (1)Chương 1675: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế. (2)Chương 1676: Hoàng Phủ thế gia bị diệt.Chương 1677: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. (1)Chương 1678: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. (2)Chương 1679: Tồn tại như thần. (1)Chương 1680: Tồn tại như thần. (2)Chương 1681: Hiên Viên Sơ Tuyết hiện thân.Chương 1682: Thủy Chi Thánh Đỉnh. (1)Chương 1683: Thủy Chi Thánh Đỉnh. (2)Chương 1684: Kiếm Giới Phàm giới. (1)Chương 1685: Kiếm Giới Phàm giới. (2)Chương 1686: Thần Tử hội tụ. (1)Chương 1687: Thần Tử hội tụ. (2)Chương 1688: Lại thấy một cổ Thánh Đỉnh.Chương 1689: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (1)Chương 1690: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (2)Chương 1691: Đế cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh. (1)Chương 1693: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện. (1)Chương 1694: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện. (2)Chương 1695: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (1)Chương 1696: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (2)Chương 1697: Lại tới Vân Châu.Chương 1698: Tìm kiếm giúp đỡ. (1)Chương 1699: Tìm kiếm giúp đỡ. (2)Chương 1700: Giết đến Ma Môn. (1)Chương 1701: Giết đến Ma Môn. (2)Chương 1702: Lại thấy Thánh Đỉnh. (1)Chương 1703: Lại thấy Thánh Đỉnh. (2)Chương 1704: Giết.Chương 1705: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn. (1)Chương 1706: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn. (2)Chương 1707: Huyết Linh Phong Ma Trận. (1)Chương 1708: Huyết Linh Phong Ma Trận. (2)Chương 1709: Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh.Chương 1710: Tử Nghiên giết Chuẩn Đế. (1)Chương 1711: Tử Nghiên Giết Chuẩn Đế. (2)Chương 1712: Giết Ra Ngoài! (1)Chương 1713: Giết ra ngoài! (2)Chương 1714: Kiếm trận phá Kim Thân. (1)Chương 1715: Kiếm trận phá Kim Thân. (2)Chương 1716: Đạt được Hỏa Chi Thánh Đỉnh.Chương 1717: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (1)Chương 1718: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (2)Chương 1719: Minh Tử đến Vân Châu. (1)Chương 1720: Minh Tử đến Vân Châu. (2)Chương 1721: Bà La Sa cường đại. (1)Chương 1722: Bà La Sa cường đại. (2)Chương 1723: Trở lại Đan Nguyên Đế Phủ.Chương 1724: Lục chuyển Kiếm Đan. (1)Chương 1725: Lục chuyển Kiếm Đan. (2)Chương 1726: Nhất Bảo đồng tử hiển uy. (1)Chương 1727: Nhất Bảo đồng tử hiển uy. (2)Chương 1728: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả. (1)Chương 1729: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả. (2)Chương 1730: Huyền Thiên diệt Ma Môn. (1)Chương 1731: Huyền Thiên diệt Ma Môn. (2)Chương 1732: Huyền Thiên giết Minh Tử.Chương 1733: Một chưởng đánh bay Thần Tử. (1)Chương 1734: Một chưởng đánh bay Thần Tử. (2)Chương 1735: Huyền Thiên trở lại. (1)Chương 1736: Huyền Thiên trở lại. (2)Chương 1737: Giao Thánh Đỉnh ra đây! (1)Chương 1738: Giao Thánh Đỉnh ra đây! (2)Chương 1739: Thần tử tránh lui.Chương 1740: Chuẩn Đế Huyền Thiên. (1)Chương 1741: Chuẩn Đế Huyền Thiên. (2)Chương 1742: mới đến Kiếm Châu.Chương 1743: Đại Tần Đế Quốc. (1)Chương 1744: Đại Tần Đế Quốc. (2)Chương 1745: Đổi Đế cấp linh thảo. (1)Chương 1746: Đổi Đế cấp linh thảo. (2)Chương 1747: Vô Tướng Vô Ảnh Chú.Chương 1748: Tử Nghiên thành đế. (1)Chương 1749: Tử Nghiên thành đế. (2)Chương 1750: Xích Diễm Đại Hoang mạc. (1)Chương 1751: Xích Diễm Đại Hoang mạc. (2)Chương 1752: Hỏa Nham Đế Ngạc.Chương 1753: Đế giả hội tụ. (1)Chương 1754: Đế giả hội tụ. (2)Chương 1755: Phá vỡ phong ấn. (1)Chương 1756: Phá vỡ phong ấn. (2)Chương 1757: Cấm Hồn Phong, Cấm Hồn Điện.Chương 1758: Đại lượng thất giai linh hồn. (1)Chương 1759: Đại lượng thất giai linh hồn. (2)Chương 1760: Kiếm si nuốt đế hồn.Chương 1761: Kịch chiến cao thủ tà đạo. (1)Chương 1762: Kịch chiến cao thủ tà đạo. (2)Chương 1763: Kiếm si khôi phục.Chương 1764: Bảo tàng đan dược điện. (1)Chương 1765: Bảo tàng đan dược điện. (2)Chương 1766: Huyền Thiên bá đạo. (1)Chương 1767: Huyền Thiên bá đạo. (2)Chương 1768: Đánh chết Lỗ Thiên Hùng.Chương 1769: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (1)Chương 1770: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (2)Chương 1771: Cô nương, cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. (1)Chương 1772: Cô nương, cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. (2)Chương 1773: Giao ra đây, bò ra đi.Chương 1774: Thật là hắn? (1)Chương 1775: Thật là hắn? (2)Chương 1776: Ta là Anh Nguyệt.Chương 1777: Thôn phệ linh hồn bát giai. (1)Chương 1778: Thôn phệ linh hồn bát giai. (2)Chương 1779: Long Tử Nghiên cùng Đoan Mộc Anh.Chương 1780: Huyền Thiên thành đế. (1)Chương 1781: Huyền Thiên thành đế. (2)Chương 1782: Thiên kiếp kinh khủng.Chương 1783: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên. (1)Chương 1784: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên. (2)Chương 1785: Đại chiến Tứ Tinh đế giả. (1)Chương 1786: Đại chiến Tứ Tinh đế giả. (2)Chương 1787: Tan vỡ thập phương.Chương 1788: Chém giết Tứ Tinh đế giả. (1)Chương 1789: Chém giết Tứ Tinh đế giả. (2)Chương 1790: Sơ Tuyết tặng thánh đỉnh.Chương 1791: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (1)Chương 1792: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (2)Chương 1793: Phong Thần tháp cổ. (1)Chương 1794: Phong Thần tháp cổ. (2)Chương 1795: Bất diệt kim thân.Chương 1796: Một nửa Hiên Viên Kim. (1)Chương 1797: Một nửa Hiên Viên Kim. (2)Chương 1798: Thất Chuyển Kiếm Đan.Chương 1799: Lực lượng của tử vong. (1)Chương 1800: Lực lượng của tử vong. (2)Chương 1801: Lửa giận của Huyền Thiên.Chương 1802: Chém giết Đế giả ngũ tinh. (1)Chương 1803: Chém giết Đế giả ngũ tinh. (2)Chương 1804: Tích Huyết Trọng Sinh. (1)Chương 1805: Tích Huyết Trọng Sinh. (2)Chương 1806: Tần Thế Vũ biến già. (1)Chương 1807: Tần Thế Vũ biến già. (2)Chương 1808: Đạt được thổ thánh đỉnh. (1)Chương 1809: Đạt được thổ thánh đỉnh. (2)Chương 1810: Một cái chớp măt đã bốn năm.Chương 1811: Đế giả bát tinh. (1)Chương 1812: Đế giả bát tinh. (2)Chương 1813: Tuế Nguyệt Vô Ngân. (1)Chương 1814: Tuế Nguyệt Vô Ngân. (2)Chương 1815: Thiên Ngoại tinh không.Chương 1816: Hành trình tinh không. (1)Chương 1817: Hành trình tinh không. (2)Chương 1818: Đế cấp long mạch.Chương 1819: Thiên cơ thần toán. (1)Chương 1820: Thiên cơ thần toán. (2)Chương 1821: Kịch chiến đế long mạch. (1)Chương 1822: Kịch chiến đế long mạch. (2)Chương 1823: Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (1)Chương 1824: Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (2)Chương 1825: Đột phá Dế giả tứ tinh.Chương 1826: Thất khiếu hồi âm. (1)Chương 1827: Thất khiếu hồi âm. (2)Chương 1828: Huyền Thiên?Chương 1829: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. (1)Chương 1830: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. (2)Chương 1831: Bát Chuyển Kiếm Đan. (1)Chương 1832: Bát Chuyển Kiếm Đan. (2)Chương 1833: Long Hài Cổ Tinh.Chương 1834: Chúng ta lại gặp mặt. (1)Chương 1835: Chúng ta lại gặp mặt. (2)Chương 1836: Gặp lại Thiên Cơ Côn.Chương 1837: Long yêu thú triều. (1)Chương 1838: Long yêu thú triều. (2)Chương 1839: Cửu Tinh Long yêu. (1)Chương 1840: Cửu Tinh Long yêu. (2)Chương 1841: Tử Huyết Chân Long Quả.Chương 1842: Đột phá Ngũ Tinh. (1)Chương 1843: Đột phá Ngũ Tinh. (2)Chương 1844: Huyền Thiên trở lại Kiếm Châu.Chương 1845: Bán Thần Công Dương Khâu. (1)Chương 1846: Bán Thần Công Dương Khâu. (2)Chương 1847: Tần thị nhất định diệtChương 1848: Tu vi đột phá. (1)Chương 1849: Tu vi đột phá. (2)Chương 1850: Cửu Chuyển kiếm đan thành. (1)Chương 1851: Cửu Chuyển kiếm đan thành. (2)Chương 1852: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi. (1)Chương 1853: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi. (2)Chương 1854: Bán Thần cũng miểu sát.Chương 1855: Thiên hạ vô địch. (1)Chương 1856: Thiên hạ vô địch. (2)Chương 1857: Có người tập kích.Chương 1858: Tần Bất Tử thần niệm phân thân. (1)Chương 1859: Tần Bất Tử thần niệm phân thân. (2)Chương 1860: Mảnh nhỏ Hiên Viên Kiếm.Chương 1861: Hạ lạc Tư Không Đỉnh. (1)Chương 1862: Hạ lạc Tư Không Đỉnh. (2)Chương 1863: Huyền Thiên ta cũng đến.Chương 1864: Kịch chiến Thần linh. (1)Chương 1865: Kịch chiến Thần linh. (2)Chương 1866: Đại chiếm thượng phong.Chương 1867: Thần linh cũng bại lui. (1)Chương 1868: Thần linh cũng bại lui. (2)Chương 1869: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. (1)Chương 1870: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. (2)Chương 1871: Mộc Chi Thánh Đỉnh. (1)Chương 1872: Mộc Chi Thánh Đỉnh. (2)Chương 1873: Đột phá Bát Tinh Đế Giả.Chương 1874: Bước lên một con đường duy nhất. (1)Chương 1875: Bước lên một con đường duy nhất. (2)Chương 1876: Tử Nghiên phi thăng. (1)Chương 1877: Tử Nghiên phi thăng. (2)Chương 1878: Huyền Thiên xuất quan. (1)Chương 1879: Huyền Thiên xuất quan. (2)Chương 1880: Âm Chi Thánh Đỉnh.Chương 1881: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay. (1)Chương 1882: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay. (2)Chương 1883: Con kiến hôi.... (1)Chương 1884: Con kiến hôi.... (2)Chương 1885: Thái Sơ Thần Vương.Chương 1886: Chém giết Thần Vương. (1)Chương 1887: Chém giết Thần Vương. (2)Chương 1888: Cái chết của Thái Sơ.Chương 1889: Thần Vương tề tụ. (1)Chương 1890: Thần Vương tề tụ. (2)Chương 1891: Đại kết cục. (1)Chương 1892: Đại kết cục. (2)Chương 1893: Đại kết cục. (3)Chương 1894: Đại kết cục. (4)Chương 1895: Đại kết cục. (5)Chương 1896: Đại kết cục. (6)