Đế Bá
Tác giả:Yếm Bút Tiêu Sinh
Dịch giả:Tàng Thư Viện, Vip Văn Đàn
Phân loại:Tiên HiệpHuyền Huyễn
last update time:08/10/2018
Nội Dung Truyện : Đế BáNhân vật chính là Lý Thất Dạ một chàng trai bị cưỡng ép phải làm điều mà hắn ta không hề biết điều đó sẽ ra sao. Bị chủ nhân thần bí của Tiên Ma Động cưỡng bức vào một hợp đồng tưởng như chỉ có lợi cho Tiên Ma Động khi Lý Thất Dạ chỉ là một đứa bé mười ba tuổi. Chủ nhân của Tiên Ma Động chuyển hồn phách của Lý Thất Dạ vào một vật do hắn luyện chế (với tên gọi Âm Nha) có hình của một con quạ đen. Dã tâm của chủ nhân của Thiên Ma Động to lớn đến cỡ nào( tác giả chưa cho chúng ta đáp án) thì độc giả vẫn chưa biết, nhưng chỉ biết kẻ này muốn dùng Âm Nha bất tử bay đi khắp Cửu giới, thu nạp tất cả các thông tin, tìm hiểu tất cả các bí mật của trời đất này, đi vào tất cả những nơi mà không ai dám vào vì bản thân Âm Nha không bao giờ chết( chỉ có hồn phách của Lý Thất Dạ sẽ bị tra tấn một cách đau đớn không tưởng nổi). Và rồi cứ sau một thế, chủ nhân của Tiên Ma Động lại triệu hồi Âm Nha Lý Thất Dạ trở lại, sau đó sưu hồn lục tìm toàn bộ trí nhớ và ký ức của Lý Thất Dạ trong thời gian qua. Hắn muốn những tin tức đó để làm gì? Hắn không sợ bị thiên khiển sao? Bạn có tò mò không? Thôi thì đành cắn răng đọc đến cuối cùng theo tác giả, hi vọng được thỏa mãn trí tò mò. Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Tam Quỷ Gia (thượng)Chương 2: Tam Quỷ Gia (hạ)Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (thượng)Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ)Chương 5: Vị hôn thê (thượng)Chương 6: Vị hôn thê (hạ)Chương 7: Cửu Thánh Yêu MônChương 8: Cửu Thánh Yêu MônChương 9: Giết người không chớp mắt (thượng)Chương 10: Giết người không chớp mắt (hạ)Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (Thượng)Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (hạ)Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng)Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ)Chương 15: Kỳ tích trong tay ta(thượng)Chương 16: Kỳ tích trong tay ta(hạ)Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)Chương 19: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Thượng)Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ)Chương 21: Thánh Động (thượng)Chương 22: Thánh Động (hạ)Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng)Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ)Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)Chương 26: Thần Nha Phong (hạ)Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng)Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ)Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng)Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ)Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng)Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ)Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng)Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ)Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng)Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ)Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng)Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ)Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng)Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ)Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (thượng)Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược. (2)Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược. (3)Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (1)Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (2)Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (3)Chương 75: Truyền đạo thụ nghiệp. (1)Chương 76: Truyền đạo thụ nghiệp. (2)Chương 77: Truyền đạo thụ nghiệp. (3)Chương 78: Thụ đạo hung tàn nhất. (1)Chương 79: Thụ đạo hung tàn nhất. (2)Chương 80: Thụ đạo hung tàn nhất. (3)Chương 81: Thụ đạo hung tàn nhất. (4)Chương 82: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (1)Chương 83: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (2)Chương 84: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (3)Chương 85: Âm Dương Huyết Hải. (1)Chương 86: Âm Dương Huyết Hải. (2)Chương 87: Âm Dương Huyết Hải. (3)Chương 88: Lô thần. (1)Chương 89: Lô thần. (2)Chương 90: Lô thần. (3)Chương 91: Lô thần. (4)Chương 92: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (1)Chương 93: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (2)Chương 94: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (3)Chương 95: Âm mưu (1)Chương 96: Âm mưu (2)Chương 97: Âm mưu (3)Chương 98: Dương thần uy (1)Chương 99: Dương thần uy (2)Chương 100: Dương thần uy (3)Chương 101: Chiến Thần Quyết. (1)Chương 102: Chiến Thần Quyết. (2)Chương 103: Chiến Thần Quyết. (3)Chương 104: Chiến Thần Quyết. (4)Chương 105: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (1)Chương 106: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (2)Chương 107: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (3)Chương 108: Tử Dương Thập Nhật Công. (1)Chương 109: Tử Dương Thập Nhật Công. (2)Chương 110: Tử Dương Thập Nhật Công. (3)Chương 111: Bày mưu nghĩ kế. (1)Chương 112: Bày mưu nghĩ kế. (2)Chương 113: Bày mưu nghĩ kế. (3)Chương 114: Quỷ lâu. (1)Chương 115: Quỷ lâu. (2)Chương 116: Quỷ lâu. (3)Chương 117: Quỷ lâu. (4)Chương 118: Tô Ngọc Hà. (1)Chương 119: Tô Ngọc Hà. (2)Chương 120: Tô Ngọc Hà. (3)Chương 121: Binh lâm dưới thành. (1)Chương 122: Binh lâm dưới thành. (2)Chương 123: Binh lâm dưới thành. (3)Chương 124: Phất tay giết ngàn địch. (1)Chương 125: Phất tay giết ngàn địch. (2)Chương 126: Phất tay giết ngàn địch. (3)Chương 127: Tử Sơn Hầu. (1)Chương 128: Tử Sơn Hầu. (2)Chương 129: Tử Sơn Hầu. (3)Chương 130: Tử Sơn Hầu. (4)Chương 131: Nhân Hoàng chi uy. (1)Chương 132: Nhân Hoàng chi uy. (2)Chương 133: Nhân Hoàng chi uy. (3)Chương 134: Trú Thiên Tiên Bí. (1)Chương 135: Trú Thiên Tiên Bí. (2)Chương 136: Trú Thiên Tiên Bí. (3)Chương 137: Hoàng thể cao. (1)Chương 138: Hoàng thể cao. (2)Chương 139: Hoàng thể cao. (3)Chương 140: Hoàng thể cao. (4)Chương 141: Vô Cấu Tiên thể. (1)Chương 142: Vô Cấu Tiên thể. (2)Chương 143: Vô Cấu Tiên thể. (3)Chương 144: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (1)Chương 145: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (2)Chương 146: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (3)Chương 147: Một con ốc sên. (1)Chương 148: Một con ốc sên. (2)Chương 149: Một con ốc sên. (3)Chương 150: Sư phụ là mỹ nữ. (1)Chương 151: Sư phụ là mỹ nữ. (2)Chương 152: Sư phụ là mỹ nữ. (3)Chương 153: Chu Hoàng Thánh thể. (1)Chương 154: Chu Hoàng Thánh thể. (2)Chương 155: Chu Hoàng Thánh thể. (3)Chương 156: Chu Hoàng Thánh thể. (4)Chương 157: Nhận tổ quy tông. (1)Chương 158: Nhận tổ quy tông. (2)Chương 159: Nhận tổ quy tông. (3)Chương 160: Ma Bối Lĩnh. (1)Chương 161: Ma Bối Lĩnh. (2)Chương 161: Ma Bối Lĩnh. (2)Chương 162: Ma Bối Lĩnh. (3)Chương 163: Trấn Uy Hầu. (1)Chương 164: Trấn Uy Hầu. (2)Chương 165: Trấn Uy Hầu. (3)Chương 166: Nam Thiên thượng quốc. (1)Chương 167: Nam Thiên thượng quốc. (2)Chương 168: Nam Thiên thượng quốc. (3)Chương 169: Nam Thiên thượng quốc. (4)Chương 170: Thánh Thiên Đạo. (1)Chương 171: Thánh Thiên Đạo. (2)Chương 172: Thánh Thiên Đạo. (3)Chương 173: Đế vật. (1)Chương 174: Đế vật. (2)Chương 175: Đế vật. (3)Chương 176: Thần thụ che trời. (1)Chương 177: Thần thụ che trời. (2)Chương 178: Thần thụ che trời. (3)Chương 179: Phụ Thiên Viên. (1)Chương 180: Phụ Thiên Viên. (2)Chương 181: Thanh Thúy Đồng. (1)Chương 182: Thanh Thúy Đồng. (2)Chương 183: Thanh Thúy Đồng. (3)Chương 184: Tiểu Hồ Đồ. (1)Chương 185: Tiểu Hồ Đồ. (2)Chương 186: Tiểu Hồ Đồ. (3)Chương 187: Thần linh. (1)Chương 188: Thần linh. (2)Chương 189: Thần linh. (3)Chương 190: Thanh Huyền thiên tử. (1)Chương 191: Thanh Huyền thiên tử. (2)Chương 192: Thanh Huyền thiên tử. (3)Chương 193: Mục tiêu công kích. (1)Chương 194: Mục tiêu công kích. (2)Chương 195: Mục tiêu công kích. (3)Chương 196: Diệt Thiên Ma Viên. (1)Chương 197: Diệt Thiên Ma Viên. (2)Chương 198: Diệt Thiên Ma Viên. (2)Chương 199: Diệt Thiên Ma Viên. (3)Chương 200: Nhất nộ đồ thiên địch. (1)Chương 201: Nhất nộ đồ thiên địch. (2)Chương 202: Nhất nộ đồ thiên địch. (3)Chương 203: Lục Đạo Liên Hoa. (1)Chương 204: Lục Đạo Liên Hoa. (2)Chương 205: Lục Đạo Liên Hoa. (3)Chương 206: Đồ Ma chiến trường. (1)Chương 207: Đồ Ma chiến trường. (2)Chương 208: Đồ Ma chiến trường. (3)Chương 209: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (1)Chương 210: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (2)Chương 211: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (3)Chương 212: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông. (4)Chương 213: Ma căn dưới mặt đất (1)Chương 214: Ma căn dưới mặt đất (2)Chương 215: Ma căn dưới mặt đất (3)Chương 216: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (1)Chương 217: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (2)Chương 218: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (3)Chương 219: Chư thần bảo tàng. (1)Chương 220: Chư thần bảo tàng. (2)Chương 221: Chư thần bảo tàng. (3)Chương 222: Bồ Ma uống máu (1)Chương 223: Bồ Ma uống máu (2)Chương 224: Bồ Ma uống máu (3)Chương 225: Trảm Bồ Ma Thụ. (1)Chương 226: Trảm Bồ Ma Thụ. (2)Chương 227: Trảm Bồ Ma Thụ. (3)Chương 228: Dược thần đại điển (1)Chương 229: Dược thần đại điển (2)Chương 230: Dược thần đại điển (3)Chương 231: Tám phương yên lặng. (1)Chương 232: Tám phương yên lặng. (2)Chương 233: Tám phương yên lặng. (3)Chương 234: Lục Đạo Kiếm. (1)Chương 235: Lục Đạo Kiếm. (2)Chương 236: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (1)Chương 237: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (2)Chương 238: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (3)Chương 239: U Minh Thuyền xuất thế. (1)Chương 240: U Minh Thuyền xuất thế. (2)Chương 241: U Minh Thuyền xuất thế. (3)Chương 242: Thiên Cổ Thành (1)Chương 243: Thiên Cổ Thành (2)Chương 244: Thiên Cổ Thành (3)Chương 245: Đấu giàu với ta? (1)Chương 246: Đấu giàu với ta? (2)Chương 247: Đấu giàu với ta? (3)Chương 248: Tiên dân cửu ngữ (1)Chương 249: Tiên dân cửu ngữ (2)Chương 250: Tiên dân cửu ngữ (3)Chương 251: Thiên cổ thi địa. (1)Chương 252: Thiên cổ thi địa. (2)Chương 253: Thiên cổ thi địa. (3)Chương 254: Cùng người chết làm giao dịch. (1)Chương 255: Cùng người chết làm giao dịch. (2)Chương 256: Cùng người chết làm giao dịch. (3)Chương 257: Trung châu chi bảo. (1)Chương 258: Trung châu chi bảo. (2)Chương 259: Trung châu chi bảo. (3)Chương 260: Trung châu chi bảo. (4)Chương 261: Kiến dời quan tài. (1)Chương 262: Kiến dời quan tài. (2)Chương 263: Kiến dời quan tài. (3)Chương 264: Bảo Trụ Thánh Tử. (1)Chương 265: Bảo Trụ Thánh Tử. (2)Chương 266: Bảo Trụ Thánh Tử. (3)Chương 267: Bảo Trụ Thánh Tử. (4)Chương 268: Cổ nhai. (1)Chương 269: Cổ nhai. (2)Chương 270: Cổ nhai. (3)Chương 271: Rương đá mở không ra. (1)Chương 272: Rương đá mở không ra. (2)Chương 273: Rương đá mở không ra. (3)Chương 274: Tinh Không Thiên Bàn. (1)Chương 275: Tinh Không Thiên Bàn. (2)Chương 276: Tinh Không Thiên Bàn. (3)Chương 277: Một mảnh ngói úp dẫn họa. (1)Chương 278: Một mảnh ngói úp dẫn họa. (2)Chương 279: Một mảnh ngói úp dẫn họa. (3)Chương 280: Một mảnh ngói úp dẫn họa. (4)Chương 281: Ngói úp thần bí. (1)Chương 282: Ngói úp thần bí. (2)Chương 283: Ngói úp thần bí. (3)Chương 284: Giết thiên tài. (1)Chương 285: Giết thiên tài. (2)Chương 286: Giết thiên tài. (3)Chương 287: Đạp thiên tài ở dưới chân. (1)Chương 288: Đạp thiên tài ở dưới chân. (2)Chương 289: Đạp thiên tài ở dưới chân. (3)Chương 290: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (1)Chương 291: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (2)Chương 292: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (3)Chương 293: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (4)Chương 294: Lão quỷ. (1)Chương 295: Lão quỷ. (2)Chương 296: Lão quỷ. (3)Chương 297: Lão Quỷ tiểu điếm. (1)Chương 298: Lão Quỷ tiểu điếm. (2)Chương 299: Lão Quỷ tiểu điếm. (3)Chương 300: Tế tổ. (1)Chương 301: Tế tổ. (2)Chương 302: Tế tổ. (3)Chương 303: Lừa Vũ Thần. (1)Chương 304: Lừa Vũ Thần. (2)Chương 305: Lừa Vũ Thần. (3)Chương 306: Bá Tiên Sư Vương. (1)Chương 307: Bá Tiên Sư Vương. (2)Chương 308: Bá Tiên Sư Vương. (3)Chương 309: Bá Tiên Sư Vương. (4)Chương 310: Người chết thần bí. (1)Chương 311: Người chết thần bí. (2)Chương 312: Người chết thần bí. (3)Chương 313: Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (1)Chương 314: Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (2)Chương 315: Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn. (3)Chương 316: Huyết chiến. (1)Chương 317: Huyết chiến. (2)Chương 318: Huyết chiến. (3)Chương 319: Tứ Chiến Đồng Xa. (1)Chương 320: Tứ Chiến Đồng Xa. (2)Chương 321: Tứ Chiến Đồng Xa. (3)Chương 322: Tứ Chiến Đồng Xa. (4)Chương 323: Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (1)Chương 324: Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (2)Chương 325: Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh. (3)Chương 326: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (1)Chương 327: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (2)Chương 328: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (3)Chương 329: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên. (4)Chương 330: Chân chính vô địch. (1)Chương 331: Chân chính vô địch. (2)Chương 332: Chân chính vô địch. (3)Chương 333: Hậu nhân Vũ thị. (1)Chương 334: Hậu nhân Vũ thị. (2)Chương 335: Hậu nhân Vũ thị. (3)Chương 336: Bí mật Minh Hà. (1)Chương 337: Bí mật Minh Hà. (2)Chương 338: Bí mật Minh Hà. (3)Chương 339: Thiên Đế Môn. (1)Chương 340: Thiên Đế Môn. (2)Chương 341: Thiên Đế Môn. (3)Chương 342: Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (1)Chương 343: Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (2)Chương 344: Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (3)Chương 345: Bạch Kiếm Chân ba kiếm. (4)Chương 346: Hám Thiên Trọng Côn. (1)Chương 347: Hám Thiên Trọng Côn. (2)Chương 348: Hám Thiên Trọng Côn. (3)Chương 349: Đại Đạo Thánh. (1)Chương 350: Đại Đạo Thánh. (2)Chương 351: Đại Đạo Thánh. (3)Chương 352: Đại Đạo Thánh. (4)Chương 353: Tỳ Hưu bảo bình. (1)Chương 354: Tỳ Hưu bảo bình. (2)Chương 355: Tỳ Hưu bảo bình. (3)Chương 356: Thể Ma Thôn Thiên (1)Chương 357: Thể Ma Thôn Thiên (2)Chương 358: Thể Ma Thôn Thiên (3)Chương 359: Nhất thể độ vạn kiếp. (1)Chương 360: Nhất thể độ vạn kiếp. (2)Chương 361: Nhất thể độ vạn kiếp. (3)Chương 362: Trung Châu công chúa. (1)Chương 363: Trung Châu công chúa. (2)Chương 364: Trung Châu công chúa. (3)Chương 365: Trung Châu công chúa. (4)Chương 366: Hồng Thiên Nữ Đế. (1)Chương 367: Hồng Thiên Nữ Đế. (2)Chương 368: Hồng Thiên Nữ Đế. (3)Chương 369: Tranh đoạt U Minh thuyền. (1)Chương 370: Tranh đoạt U Minh thuyền. (2)Chương 371: Tranh đoạt U Minh thuyền. (3)Chương 372: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (1)Chương 373: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (2)Chương 374: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (3)Chương 375: Sinh ra một cái trứng đá. (1)Chương 376: Sinh ra một cái trứng đá. (2)Chương 377: Sinh ra một cái trứng đá. (3)Chương 378: Sinh ra một cái trứng đá. (4)Chương 379: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (1)Chương 380: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (2)Chương 381: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (3)Chương 382: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (4)Chương 383: Trấn Thiên Thần Nữ. (1)Chương 384: Trấn Thiên Thần Nữ. (2)Chương 385: Trấn Thiên Thần Nữ. (3)Chương 386: Trấn Thiên Thần Nữ. (4)Chương 387: Tiên Huyết Mâu. (1)Chương 388: Tiên Huyết Mâu. (2)Chương 389: Tiên Huyết Mâu. (3)Chương 390: Luyện đan như rang đậu. (1)Chương 391: Luyện đan như rang đậu. (2)Chương 392: Bảo Thánh Nhân Hoàng.Chương 393: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (1)Chương 394: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (2)Chương 395: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (1)Chương 396: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (2)Chương 397: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (1)Chương 398: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (2)Chương 399: Giao dịch với Chiến Thần điện.Chương 400: Đi xa. (1)Chương 401: Đi xa. (2)Chương 402: Đi Đông Bách thành hồi tưởng chuyện xưa!Chương 403: Trì Tiểu Đao. (1)Chương 404: Trì Tiểu Đao. (2)Chương 405: Cổ đầm kim quy. (1)Chương 406: Cổ đầm kim quy. (2)Chương 407: Sư Hống môn.Chương 408: Trì Tiểu Điệp. (1)Chương 409: Trì Tiểu Điệp. (2)Chương 410: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (1)Chương 411: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (2)Chương 412: Chín chín tám mươi mốt biến.Chương 413: Tư Không Thâu Thiên. (1)Chương 414: Tư Không Thâu Thiên. (2)Chương 415: Tư Mã Long Vân. (1)Chương 416: Tư Mã Long Vân. (2)Chương 417: Băng Vũ cung.Chương 418: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (1)Chương 419: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (2)Chương 420: Đấu giá mộ phần. (1)Chương 421: Đấu giá mộ phần. (2)Chương 422: Tranh đoạt Hủ Minh Đậu.Chương 423: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (1)Chương 424: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (2)Chương 425: Hóa mục nát thành thần kỳ. (1)Chương 426: Hóa mục nát thành thần kỳ. (2)Chương 427: Một chi thước gỗ đưa tới phong ba.Chương 428: Giá trên trời. (1)Chương 429: Giá trên trời. (2)Chương 430: Tiệt Thiên Bi. (1)Chương 431: Tiệt Thiên Bi. (2)Chương 432: Bí mật của thước gỗ.Chương 433: Cải mệnh. (1)Chương 434: Cải mệnh. (2)Chương 435: Bá Sư thể Thiên Quy mệnh. (1)Chương 436: Bá Sư thể Thiên Quy mệnh. (2)Chương 437: Trì Tiểu Đao thầm mến.Chương 438: Tiên tử Mai Tố Dao. (1)Chương 439: Tiên tử Mai Tố Dao. (2)Chương 440: Giảng kinh thịnh hội.Chương 441: Thiên Cơ Cốc. (1)Chương 442: Thiên Cơ Cốc. (2)Chương 443: Bảo Vân công chúa. (1)Chương 444: Bảo Vân công chúa. (2)Chương 445: Hung hăng càn quấy không cần nhìn đối thủ.Chương 446: Hổ Nhạc. (1)Chương 447: Hổ Nhạc. (2)Chương 448: Tiên tử khuynh vạn quốc. (1)Chương 449: Tiên tử khuynh vạn quốc. (2)Chương 450: A Lại Da Thiên Hương Đạo.Chương 451: Công chúa làm người hầu. (1)Chương 452: Công chúa làm người hầu. (2)Chương 453: Bách Chiến Thần Hoàng.Chương 454: Tổ Thần miếu. (1)Chương 455: Tổ Thần miếu. (2)Chương 456: Thần đồng thiên binh đạo.Chương 457: Độ Không Khâu dẫn.Chương 458: Tiểu Nê Thu.Chương 459: Lão đạo sĩ.Chương 460: Bí mật cổ xưa. (1)Chương 461: Bí mật cổ xưa. (2)Chương 462: Cửu Ngữ Chân Cung.Chương 463: Gió mây nổi lên.Chương 464: Thần nhân Cơ Không Vô Địch. (1)Chương 465: Thần nhân Cơ Không Vô Địch. (2)Chương 466: Thiên Đạo Viện.Chương 467: Nhạc Nghị. (1)Chương 468: Nhạc Nghị. (2)Chương 469: Ma Cô.Chương 470: Thể trường sinh.Chương 471: Mỹ nữ như mây. (1)Chương 472: Mỹ nữ như mây. (2)Chương 473: Đại Thế viện.Chương 474: Âm mưu kinh thiên.Chương 475: Ta là người đứng đắn. (1)Chương 476: Ta là người đứng đắn. (2)Chương 477: Băng Ngữ Hạ xinh đẹp.Chương 478: Hoàng Phủ Phượng khiêu khích.Chương 479: Quỷ Phù Thụ.Chương 480: Đồ quỷ trảm loan. (1)Chương 481: Đồ quỷ trảm loan. (2)Chương 482: Diệu Quang Cự Tử.Chương 483: Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (1)Chương 484: Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (2)Chương 485: Hợp sức.Chương 486: Đại tai nạn bắt đầu.Chương 487: Như hổ rình mồi. (1)Chương 488: Như hổ rình mồi. (2)Chương 489: Môn hộ trong truyền thuyết.Chương 490: Sóng gió cầu hôn nhỏ.Chương 491: Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (1)Chương 492: Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (2)Chương 493: Ngạo thị quần hùng.Chương 494: Cười nói chiến quần hùng.Chương 495: Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (1)Chương 496: Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (2)Chương 497: Ép hôn.Chương 498: Giết không tha.Chương 499: Chỉ thủ chiến song hùng. (1)Chương 500: Chỉ thủ chiến song hùng. (2)Chương 501: Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới.Chương 502: Thiên tài chẳng qua là con kiến. (1)Chương 503: Thiên tài chẳng qua là con kiến. (2)Chương 504: Chúng địch vây công.Chương 505: Cười nhìn vạn địch diệt.Chương 506: Đại chiến chi thủy.Chương 507: Càn quét. (1)Chương 508: Càn quét. (2)Chương 509: Tinh Vệ hàm Thanh Dương.Chương 510: Đao kiếm vô địch. (1)Chương 511: Đao kiếm vô địch. (2)Chương 512: Đế binh ra.Chương 513: Cướp đế binh. (1)Chương 514: Cướp đế binh. (2)Chương 515: Đại tai nạn.Chương 516: Máu nhuộm Thiên Đạo Viện.Chương 517: Một kế chôn sống ngàn vạn địch.Chương 518: Phòng tuyến tiên hiền. (1)Chương 519: Phòng tuyến tiên hiền. (2)Chương 520: Sau đại chiến.Chương 521: Bí mật môn hộ vạn cổ.Chương 522: Hư Xung tiên nhân. (1)Chương 523: Hư Xung tiên nhân. (2)Chương 524: Vực Thần.Chương 525: Phương thuốc.Chương 526: Vào môn hộ vạn cổ. (1)Chương 527: Vào môn hộ vạn cổ. (2)Chương 528: Diệp Sơ Vân.Chương 529: Thiên tài tụ hội.Chương 530: Lối vào bí ẩn.Chương 531: Thế Giới Thụ. (1)Chương 532: Thế Giới Thụ. (2)Chương 533: Leo lên đỉnh Thế Giới Thụ.Chương 534: Lựa chọn trên Thế Giới Thụ.Chương 535: Nghiệp hỏa tiễn. (1)Chương 536: Nghiệp hỏa tiễn. (2)Chương 537: Đỉnh trên đỉnh.Chương 538: Kỳ ngộ thế giới điện.Chương 539: Thiên địa nguyên tương. (1)Chương 540: Thiên địa nguyên tương. (2)Chương 541: Vô vương hầu.Chương 542: Hư Không Môn.Chương 543: Tranh giành Hư Không Môn.Chương 544: Huyền cơ Hư Không Môn. (1)Chương 545: Huyền cơ Hư Không Môn. (2)Chương 546: Đùa giỡn tiên nữ.Chương 547: Cứu Vực Thần.Chương 548: Vực Thần phục hồi.Chương 549: Tạo hóa của mọi người. (1)Chương 550: Tạo hóa của mọi người. (2)Chương 551: Vạn thể nhất niệm.Chương 552: Nhất thể song phách.Chương 553: Gặp Vực Thần. (1)Chương 554: Gặp Vực Thần. (2)Chương 555: Gặp nhau khó.Chương 556: Hư Xung tiên nhân.Chương 557: Trì Tiểu Đao gặp nạn. (1)Chương 558: Trì Tiểu Đao gặp nạn. (2)Chương 559: Hổ Khiếu tông.Chương 560: Một mình xông Hổ Khiếu tông. (1)Chương 561: Một mình xông Hổ Khiếu tông. (2)Chương 562: Bí mật dưới lòng đất. (1)Chương 563: Bí mật dưới lòng đất. (2)Chương 564: Hổ Đế thành.Chương 565: Đại chiến tới. (1)Chương 566: Đại chiến tới. (2)Chương 567: Song kiều bá đạo. (1)Chương 568: Song kiều bá đạo. (2)Chương 569: Đại chiến Hổ Khiếu tông.Chương 570: Lão tổ Hổ Khiếu tông. (1)Chương 571: Lão tổ Hổ Khiếu tông. (2)Chương 572: Bát sí Thần Hổ. (1)Chương 573: Bát sí Thần Hổ. (2)Chương 574: Đại chiến Bát sí thần hổ. (1)Chương 575: Đại chiến Bát sí thần hổ. (2)Chương 576: Vực thần xuất thế!Chương 577: Quét ngang Diêu Quang cổ quốc. (1)Chương 578: Quét ngang Diêu Quang cổ quốc. (2)Chương 579: Tứ tượng hung phần. (1)Chương 580: Tứ tượng hung phần. (2)Chương 581: Uy nhiếp Đông Bách thành.Chương 582: Chuẩn bị lên đường. (1)Chương 583: Chuẩn bị lên đường. (2)Chương 584: Ân oán trước kia! (1)Chương 585: Ân oán trước kia! (2)Chương 586: Biệt ly.Chương 587: Đi thông U Thánh giới. (1)Chương 588: Đi thông U Thánh giới. (2)Chương 589: Phi Hoài thôn. (1)Chương 590: Phi Hoài thôn. (2)Chương 591: Bí mật của Phi Hoài thôn. (1)Chương 592: Bí mật của Phi Hoài thôn. (2)Chương 593: Di sản của Phi Dương tiên đế.Chương 594: Hòa thượng khu quỷ. (1)Chương 595: Hòa thượng khu quỷ. (2)Chương 596: Mộng Nguyện thụ. (1)Chương 597: Mộng Nguyện thụ. (2)Chương 598: Lục Bạch Thu.Chương 599: Thu hoạch thụ giao. (1)Chương 600: Thu hoạch thụ giao. (2)Chương 601: Lam y thiếu nữ thần bí. (1)Chương 602: Lam y thiếu nữ thần bí. (2)Chương 603: Cửu tinh Chân Nhân.Chương 604: Huyền cơ của Thiên Quần đảo. (1)Chương 605: Huyền cơ của Thiên Quần đảo. (2)Chương 606: Lam y nữ tử rời đi. (1)Chương 607: Lam y nữ tử rời đi. (2)Chương 608: Vọng Hào Giác.Chương 609: Cổ miếu dưới đáy biển. (1)Chương 610: Cổ miếu dưới đáy biển. (2)Chương 611: Cổ Thánh. (1)Chương 612: Cổ Thánh. (2)Chương 613: Không nên tới chọc ta.Chương 614: Một tay trấn đế hoàng. (1)Chương 615: Một tay trấn đế hoàng. (2)Chương 616: Phong bạo bắt đầu. (1)Chương 617: Phong bạo bắt đầu. (2)Chương 618: Mọc ra vị hôn thê.Chương 619: Giải trừ hôn ước. (1)Chương 620: Giải trừ hôn ước. (2)Chương 621: Toán Thiên đạo nhân. (1)Chương 622: Toán Thiên đạo nhân. (2)Chương 623: Áp lực đến từ Thiên Lý Hà.Chương 624: Đi tìm vị hôn thê. (1)Chương 625: Đi tìm vị hôn thê. (2)Chương 626: Tân cô gia. (1)Chương 627: Tân cô gia. (2)Chương 628: Viêm Long.Chương 629: Vị hôn thê Lam Vận Trúc. (1)Chương 630: Vị hôn thê Lam Vận Trúc. (2)Chương 631: Liếc mắt đưa tình. (1)Chương 632: Liếc mắt đưa tình. (2)Chương 633: Phong ba của một tràng hôn ước.Chương 634: Ước định của Thiên Lý Hà. (1)Chương 635: Ước định của Thiên Lý Hà. (2)Chương 636: Dương nguyên lão. (1)Chương 637: Dương nguyên lão. (2)Chương 638: Nụ hôn quyết chiến.Chương 639: Một chiêu bại địch. (1)Chương 640: Một chiêu bại địch. (2)Chương 641: Âm Dương đầm. (1)Chương 642: Âm Dương đầm. (2)Chương 643: Thần điện hoàng kim.Chương 644: Thiên Lý tiên đế.Chương 645: Hoàng kim liễu quan. (1)Chương 646: Hoàng kim liễu quan. (2)Chương 647: Sóng gió nổi lên.Chương 648: Đàm phán.Chương 649: Đại chiến sắp đến. (1)Chương 650: Đại chiến sắp đến. (2)Chương 651: Tuyên chiến.Chương 652: Tổ sư hiển linh.Chương 653: Ban ngày biến thành ban đêm.Chương 654: Lại lên đường. (1)Chương 655: Lại lên đường. (2)Chương 656: Quỷ âm ti.Chương 657: Tuyết Ảnh quỷ tộc.Chương 658: Đi chung.Chương 659: Phong Đô quỷ thành. (1)Chương 660: Phong Đô quỷ thành. (2)Chương 661: Thuyền đưa đò.Chương 662: Dạ Hải.Chương 663: Bắt dương ngư trong Dạ Hải. (1)Chương 664: Bắt dương ngư trong Dạ Hải. (2)Chương 665: Thu hoạch phong phú.Chương 666: Giải thích nghi hoặc.Chương 667: Âm mưu tiểu nhân.Chương 668: Muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. (1)Chương 669: Muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. (2)Chương 670: Huyết đồ.Chương 671: Đi theo ta.Chương 672: Ngũ Giới Môn. (1)Chương 673: Ngũ Giới Môn. (2)Chương 674: Bàn Sơn.Chương 675: Quỷ Hà.Chương 676: Vớt báu vật ở Quỷ Hà.Chương 677: Tiên Nguyệt Mi. (1)Chương 678: Tiên Nguyệt Mi. (2)Chương 679: Đại Trí hòa thượng sợ lão bà.Chương 680: Thần Nhiên hoàng tử.Chương 681: Thanh Kim Tử. (1)Chương 682: Thanh Kim Tử. (2)Chương 683: Kể một câu chuyện cho ngươi nghe.Chương 684: Không phải ai cũng kể chuyện được.Chương 685: Phong thiên ngũ đạo môn.Chương 686: Tiểu quan bí ẩn.Chương 687: Truyền thuyết lâu đời. (1)Chương 688: Truyền thuyết lâu đời. (2)Chương 689: Dạ tập.Chương 690: Một bàn tay đập chết.Chương 691: Tỷ phu của ngươi là thứ gì? (1)Chương 692: Tỷ phu của ngươi là thứ gì? (2)Chương 693: Dạ Hải biến trong.Chương 694: Tổ Lưu.Chương 695: Chủ nhân Tổ Lưu.Chương 696: Chuyện quá khứ như làn khói.Chương 697: Hoàng Kiệu Phu. (1)Chương 698: Hoàng Kiệu Phu. (2)Chương 699: Bí mật của Dạ Hải.Chương 700: Quần hùng đến Dạ Hải.Chương 701: Vào Dạ Hải.Chương 702: Phong vân hội tụ. (1)Chương 703: Phong vân hội tụ. (2)Chương 704: Chuyện khó tin.Chương 705: Giằng co.Chương 706: Quỷ Trùng Ma Tử.Chương 707: Cự Khuyết thánh tử. (1)Chương 708: Cự Khuyết thánh tử. (2)Chương 709: Một vài bí mật của Minh Độ Trạch.Chương 710: Vượt biển.Chương 711: Bờ bên kia.Chương 713: Bí mật của bờ bên kia. (2)Chương 714: Tham ngộ.Chương 715: Thiên Luân Hồi.Chương 716: Biển đen biến mất. (1)Chương 717: Biển đen biến mất. (2)Chương 718: Ngộ đạo bờ bên kia.Chương 719: Kho báu trên ốc đảo.Chương 720: Khúc nhạc dạo huyết đồ. (1)Chương 721: Khúc nhạc dạo huyết đồ. (2)Chương 722: Tùy tay đồ vạn địch.Chương 723: Đồ diệt.Chương 724: Quốc gia trên trời. (1)Chương 725: Quốc gia trên trời. (2)Chương 726: Tiểu quỷ Tần Quảng Vương.Chương 727: Từ biệt khác.Chương 728: Biệt ly.Chương 729: Tai vạ đến nơi. (1)Chương 730: Tai vạ đến nơi. (2)Chương 731: Treo giải thưởng giá cao.Chương 732: Thần Nhiên Phượng Nữ.Chương 733: Đi thông đường máu. (1)Chương 734: Đi thông đường máu. (2)Chương 735: Bão tố sắp đến.Chương 736: Độc chiến bát phương.Chương 737: Khởi đầu huyết chiến.Chương 738: Vật lộn. (1)Chương 739: Vật lộn. (2)Chương 740: Dạ Hành Thiên Hoàng.Chương 741: Rèn luyện đẫm máu.Chương 742: Đồ diệt vạn địch. (1)Chương 743: Đồ diệt vạn địch. (2)Chương 744: Thần Nhiên Huyết Phần.Chương 745: Thập bát thú.Chương 746: Một kích rực rỡ. (1)Chương 747: Một kích rực rỡ. (2)Chương 748: Phượng Nữ xuất chiếnChương 749: Cổ phượng lai nghi.Chương 750: Côn Bằng chiến phượng hoàng.Chương 751: Danh chấn thiên hạ. (1)Chương 752: Danh chấn thiên hạ. (2)Chương 753: Thanh Đồng Giáp Trùng tộcChương 754: Âm Dương Tiên Sư.Chương 755: Địa Ngu bảo thụ. (1)Chương 756: Địa Ngu bảo thụ. (2)Chương 757: Đế Tọa giá lâm.Chương 758: Tiên phàm.Chương 759: Ngũ hành tiên giáp. (1)Chương 760: Ngũ hành tiên giáp. (2)Chương 761: Mở ra đệ nhất hung mộ.Chương 762: Thi huyết vân.Chương 763: Hung mộ bí cảnh.Chương 764: Bí cảnh tinh linh. (1)Chương 765: Bí cảnh tinh linh. (2)Chương 766: Tạo hóa lớn trong truyền thuyết.Chương 767: Giao dịch.Chương 768: Lấy báu vật. (1)Chương 769: Lấy báu vật. (2)Chương 770: Báu vật trấn cảnh.Chương 771: Thiên mệnh chân thạch huyền diệu.Chương 772: Thám hiểm kim vực. (1)Chương 773: Thám hiểm kim vực. (2)Chương 774: Quỷ tộc.Chương 775: Thiên mệnh chân thạch Thần Long sơn.Chương 776: Tìm thiên mệnh chân thạch. (1)Chương 777: Tìm thiên mệnh chân thạch. (2)Chương 778: Tảng đá trên đỉnh núi kia.Chương 779: Tảng đá kiêu ngạo.Chương 780: Tất cả thiên mệnh chân thạch giành nhận chủ.Chương 781: Tảng đá kiêu ngạo nhất nhận chủ.Chương 782: Đánh tình mắng yêu. (1)Chương 783: Đánh tình mắng yêu. (2)Chương 784: Kim cương lý.Chương 785: Mộc vực.Chương 786: Mộc vực nguy hiểm. (1)Chương 787: Mộc vực nguy hiểm. (2)Chương 788: Dược viên chúng tiên lạc mất.Chương 789: Cực dược chi địa.Chương 790: Dược điền tu luyện.Chương 791: Tu luyện. (1)Chương 792: Tu luyện. (2)Chương 793: Mười hai mệnh cung.Chương 794: Phần mộ bí chi bí.Chương 795: Ngũ tiên hoàng tham. (1)Chương 796: Ngũ tiên hoàng tham. (2)Chương 797: Uy hiếp.Chương 798: Mở quan tài.Chương 799: Thanh đăng bí ẩn.Chương 800: Tiên dược cầu được mang đi. (1)Chương 801: Tiên dược cầu được mang đi. (2)Chương 802: Ngu Sơn lão tiên quốc tìm báu vật.Chương 803: Bích Thủy nữ hoàng.Chương 804: Ao cổ bí ẩn. (1)Chương 805: Ao cổ bí ẩn. (2)Chương 806: Long Tôn Thiên.Chương 807: Mưu kế của Thần Nhiên Phượng Nữ.Chương 808: So tài. (1)Chương 809: So tài. (2)Chương 810: Ung dung đi dạo.Chương 811: Thiên Luân Hồi.Chương 812: Thực lực của Thiên Luân Hồi. (1)Chương 813: Thực lực của Thiên Luân Hồi. (2)Chương 814: Biến mất.Chương 815: Báu vật trong ao.Chương 816: Thanh Đồng Hoàng. (1)Chương 817: Thanh Đồng Hoàng. (2)Chương 818: Tình cảm quần chúng phấn khởi.Chương 819: Kim cương thánh thể.Chương 820: Đổi ý.Chương 821: Chiến thiên hạ. (1)Chương 822: Chiến thiên hạ. (2)Chương 823: Đà Sơn Chung.Chương 824: Tay không nghênh đế binh.Chương 825: Giơ tay lên vạn địch đều diệt. (1)Chương 826: Giơ tay lên vạn địch đều diệt. (2)Chương 827: Thần Nhiên Phượng Nữ chết.Chương 828: Dạ Thế hoa.Chương 829: Gặp lại kim cương lý.Chương 830: Bách thánh đế trận. (1)Chương 831: Bách thánh đế trận. (2)Chương 832: Ngôi sao hắc ám.Chương 833: Vật sống bí ẩn.Chương 834: Đế Tọa chờ chiến.Chương 835: Bão tố sắp đến. (1)Chương 836: Bão tố sắp đến. (2)Chương 837: Lam Thần Vương.Chương 838: Vạn tướng trảm.Chương 839: Côn Bằng chiến kim long. (1)Chương 840: Côn Bằng chiến kim long. (2)Chương 841: Đế thương.Chương 842: Vạn đạo quyền.Chương 843: Chung cực thức.Chương 844: Chư ảm. (1)Chương 845: Chư ảm. (2)Chương 846: Đế Tọa chết.Chương 847: Cự Khuyết tam tổ.Chương 848: Nuốt ba tổ.Chương 849: Nuốt ba tổ. (2)Chương 850: Thổ vực.Chương 851: Thiên Lăng.Chương 852: Gặp lại Mê Thất thần đảo.Chương 853: Thành chủ Tổ thành. (1)Chương 854: Thành chủ Tổ thành. (2)Chương 855: Vô địch quét ngang.Chương 856: Tử đồ.Chương 857: Người không đầu. (1)Chương 858: Người không đầu. (2)Chương 859: Thị vệ trưởng Vệ Thần.Chương 860: Thiên thần lệnh.Chương 861: Chiến thể kiếp. (1)Chương 862: Chiến thể kiếp. (2)Chương 863: Đại tai nạn.Chương 864: Mệnh cung thứ mười ba.Chương 865: Cung thành.Chương 866: Huyết tế. (1)Chương 867: Huyết tế. (2)Chương 868: Thiên lý hồi du.Chương 869: Đại Trí hòa thượng ra tay.Chương 870: Nhân tộc phản kích. (1)Chương 871: Nhân tộc phản kích. (2)Chương 872: Thiên diệt đại đồ sát.Chương 873: Sau Thiên diệt vẫn là Thiên diệt.Chương 874: Giết đến tiên đế chân khí chạy trốn. (1)Chương 875: Giết đến tiên đế chân khí chạy trốn. (2)Chương 876: Người không đầu vô địch.Chương 877: Sợ đứng tim.Chương 878: Ngục giam thần đảo. (1)Chương 879: Ngục giam thần đảo. (2)Chương 880: Quỷ Yếm.Chương 881: Truyền thuyết Quỷ Yếm.Chương 882: Ly biệt không đổ lệ.Chương 883: Uy hiếp thiên hạ. (1)Chương 884: Uy hiếp thiên hạ. (2)Chương 885: Đồ Tổ thành.Chương 886: Khởi nguyên quỷ pháo.Chương 887: Một đồ trăm vạn đại quân. (1)Chương 888: Một đồ trăm vạn đại quân. (2)Chương 889: Năm quỷ ma vương.Chương 890: Quỷ tổ thụ.Chương 891: Thiên Đọa chân thần.Chương 892: Phi Dương tiên đế. (1)Chương 893: Phi Dương tiên đế. (2)Chương 894: Mười ba vị tiên đếChương 895: Tổ giới diệt.Chương 896: Thạch Dược giới. (1)Chương 897: Thạch Dược giới. (2)Chương 898: Thạch Hạo.Chương 899: Tử Yên phu nhân.Chương 900: Truyền dạy.Chương 901: Vô cấu thể. (1)Chương 902: Vô cấu thể. (2)Chương 903: Thạch Nhân tộc.Chương 904: Xích Lang thảo.Chương 905: Tử hồn. (1)Chương 906: Tử hồn. (2)Chương 907: Bạch Ông cầu hiền.Chương 908: Cổ Tùng yêu vương.Chương 909: Tự đến thăm nhà tranh. (1)Chương 910: Tự đến thăm nhà tranh. (2)Chương 911: Luyện đan như xào đậu.Chương 912: Cự Trúc quốc.Chương 913: Cầu hiền. (1)Chương 914: Cầu hiền. (2)Chương 915: Vạn cổ ta cuồng nhất.Chương 916: Chuyện dĩ vãng đều thành cơn gió.Chương 917: Thiếu nữ kiêu ngạo.Chương 918: Đấu võ mồm. (1)Chương 919: Đấu võ mồm. (2)Chương 920: Gặp lại thiếu nữ kiêu ngạo.Chương 921: Thời gian của ta rất quý giá. (1)Chương 922: Thạch nhân phường.Chương 923: Thời gian của ta rất quý giá. (2)Chương 924: Đấu giá.Chương 925: Đế lô.Chương 926: Tiền, ta có. (1)Chương 927: Tiền, ta có. (2)Chương 928: Dược đạo kê.Chương 929: Một con gà vô giá.Chương 930: Tảng đá của Ngoan Thế tiên đế. (1)Chương 931: Tảng đá của Ngoan Thế tiên đế. (2)Chương 932: Trường thọ quả.Chương 933: Ngựa gỗ bí ẩn.Chương 934: Huyết Nhu Thần.Chương 935: Liệt gia diệt vong. (1)Chương 936: Liệt gia diệt vong. (2)Chương 937: Luôn là truyền thuyết.Chương 938: Lại gặp mặt.Chương 939: Chiêu lãm. (1)Chương 940: Chiêu lãm. (2)Chương 941: Dược đạo vô song.Chương 942: Đạo kim tán.Chương 943: Tiên lộ trong truyền thuyết.Chương 944: Một hơi nói toạc ra. (1)Chương 945: Một hơi nói toạc ra. (2)Chương 946: Dược viên Cự Trúc quốc.Chương 947: Hoàng Phủ Hào.Chương 948: Khánh Dư. (1)Chương 949: Khánh Dư. (2)Chương 950: Hung tinh hoa.Chương 951: Đạo trồng hoa.Chương 952: Hung Tinh Hoa ăn người rồi. (1)Chương 953: Hung Tinh Hoa ăn người rồi. (2)Chương 954: Thúy Trúc. (1)Chương 955: Thúy Trúc. (2)Chương 956: Phương nhân đã đi.Chương 957: Đi con đường nào. (1)Chương 958: Đi con đường nào. (2)Chương 959: Tử Yên phu nhân nhường ngôi. (1)Chương 960: Tử Yên phu nhân nhường ngôi. (2)Chương 961: Hoàng Phủ thế gia trả thù. (1)Chương 962: Hoàng Phủ thế gia trả thù. (2)Chương 963: Binh lâm dưới thành.Chương 964: Bức vua thoái vị. (1)Chương 965: Bức vua thoái vị. (2)Chương 966: Mở cửa nghênh địch. (1)Chương 967: Mở cửa nghênh địch. (2)Chương 968: Cười hí chúng địch.Chương 969: Công phu sư tử ngoạm. (1)Chương 970: Công phu sư tử ngoạm. (2)Chương 971: Trong lúc nói cười đại tộc diệt. (1)Chương 972: Trong lúc nói cười đại tộc diệt. (2)Chương 973: Cảnh cáo thiên hạ. (1)Chương 974: Cảnh cáo thiên hạ. (2)Chương 975: Đối sách của Hoàng Phủ gia.Chương 976: Nhàn tới tu đạo. (1)Chương 977: Nhàn tới tu đạo. (2)Chương 978: Thần bí xe ngựa. (1)Chương 979: Thần bí xe ngựa. (2)Chương 980: Viên Thải Hà.Chương 981: Thiên Phong Thần Tông. (1)Chương 982: Thiên Phong Thần Tông. (2)Chương 983: Truyền thuyết. (1)Chương 984: Truyền thuyết. (2)Chương 985: Lão yêu Thiết Nghĩ.Chương 986: Bí mật của Thiết Nghĩ. (1)Chương 987: Bí mật của Thiết Nghĩ. (2)Chương 988: Xuất thủy khẩu. (1)Chương 989: Xuất thủy khẩu. (2)Chương 990: Long công chúa.Chương 991: Long Ngưu xuất thủy. (1)Chương 992: Long Ngưu xuất thủy. (2)Chương 993: Bí mật của Long Ngưu. (1)Chương 994: Bí mật của Long Ngưu. (2)Chương 995: Hoàng Ngưu Long.Chương 996: Khiêu chiến. (1)Chương 997: Khiêu chiến. (2)Chương 998: Toái Tinh Cung. (1)Chương 999: Toái Tinh Cung. (2)Chương 1000: Chết cho ngươi xem.Chương 1001: Khởi tử hoàn sinh. (1)Chương 1002: Khởi tử hoàn sinh. (2)Chương 1003: Một tiễn Chân ngôn. (1)Chương 1004: Một tiễn Chân ngôn. (2)Chương 1005: Tạm biệt.Chương 1006: Thiên Tùng Sơn. (1)Chương 1007: Thiên Tùng Sơn. (2)Chương 1008: Chúc thọ.Chương 1009: Sự tình của Thiết Nghĩ. (1)Chương 1010: Sự tình của Thiết Nghĩ. (2)Chương 1011: Tử Yên phu nhân. (1)Chương 1012: Tử Yên phu nhân. (2)Chương 1013: Thiếu nữ thần bí.Chương 1014: Phong Hoàng. (1)Chương 1015: Phong Hoàng. (2)Chương 1016: Tân khách tụ tập. (1)Chương 1017: Tân khách tụ tập. (2)Chương 1018: Ngộ Đạo Phong.Chương 1019: Bí mật của Ngộ Đạo Phong. (1)Chương 1020: Bí mật của Ngộ Đạo Phong. (2)Chương 1021: Không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn. (1)Chương 1022: Không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn. (2)Chương 1023: Chúng Thần Chi Thủ.Chương 1024: Cược dược liệu. (1)Chương 1025: Cược dược liệu. (2)Chương 1026: Dược vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh. (1)Chương 1027: Dược vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh. (2)Chương 1028: Tinh Hải Dược Thánh.Chương 1029: Ngủ gối đùi mỹ nhân. (1)Chương 1030: Ngủ gối đùi mỹ nhân. (2)Chương 1031: Luyện đan mà thôi. (1)Chương 1032: Luyện đan mà thôi. (2)Chương 1033: Chết không nhận thuaChương 1034: Hôi phi yên diệt. (1)Chương 1035: Hôi phi yên diệt. (2)Chương 1036: Lụa vàng. (1)Chương 1037: Lụa vàng. (2)Chương 1038: Người trong lụa vàng.Chương 1039: Bí mật. (1)Chương 1040: Bí mật. (2)Chương 1041: Bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ. (1)Chương 1042: Bí mật quá khứ của Thiết Nghĩ. (2)Chương 1043: Âm mưu.Chương 1044: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. (1)Chương 1045: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. (2Chương 1046: Diễn kịch. (1)Chương 1047: Diễn kịch. (2)Chương 1048: Thôn Tiên Ma Quán.Chương 1049: Giết địch như làm thịt gà. (1)Chương 1050: Giết địch như làm thịt gà. (2)Chương 1051: Ma Đường Thần Vương. (1)Chương 1052: Ma Đường Thần Vương. (2)Chương 1053: Giương oai.Chương 1054: Thiên Tùng Thụ Tổ. (1)Chương 1055: Thiên Tùng Thụ Tổ. (2)Chương 1056: Trấn Đế thuật. (1)Chương 1057: Trấn Đế thuật. (2)Chương 1058: Lai lịch Trấn Đế thuật.Chương 1059: Giao dịch. (1)Chương 1060: Giao dịch. (2)Chương 1061: Điện hải lôi trạch.Chương 1062: Hóa kiếp nạn. (1)Chương 1063: Hóa kiếp nạn. (2)Chương 1064: Điện nhãn.Chương 1065: Đại thọ. (1)Chương 1066: Đại thọ. (2)Chương 1067: Ngự ngự hắc long. (1)Chương 1068: Ngự ngự hắc long. (2)Chương 1069: Thiên Tùng Thụ Tổ ra tay.Chương 1070: Tiên gia. (1)Chương 1071: Tiên gia. (2)Chương 1072: Hắc Hồ. (1)Chương 1073: Hắc Hồ. (2)Chương 1074: Bạch Vân quán chủ. (1)Chương 1075: Bạch Vân quán chủ. (2)Chương 1076: Bị tập kích.Chương 1077: Mỹ nữ khuynh thành. (1)Chương 1078: Mỹ nữ khuynh thành. (2)Chương 1079: Minh Dạ Tuyết. (1)Chương 1080: Minh Dạ Tuyết. (2)Chương 1081: Lai lịch của Diệp Khuynh Thành.Chương 1082: Dược thành. (1)Chương 1083: Dược thành. (2)Chương 1084: Khúc nhạc dạo của Đại hội.Chương 1085: Lý Thất Dạ chuẩn bị. (1)Chương 1086: Lý Thất Dạ chuẩn bị. (2)Chương 1087: Quỷ Thủ Thánh Y. (1)Chương 1088: Quỷ Thủ Thánh Y. (2)Chương 1089: Quan Trí Vương phủ.Chương 1090: Quan Trí Vương. (1)Chương 1091: Quan Trí Vương. (2)Chương 1092: Độc thương. (1)Chương 1093: Độc thương. (2)Chương 1094: Quỷ Chiểu Điệt.Chương 1095: Y thuật vô song. (1)Chương 1096: Y thuật vô song. (2)Chương 1097: Tào Quốc Dược.Chương 1098: Bạch Phát Dược Thần. (1)Chương 1099: Bạch Phát Dược Thần. (2)Chương 1100: Phi Vân Tôn Giả. (1)Chương 1101: Phi Vân Tôn Giả. (2)Chương 1102: Thủ đoạn của Phi Vân Tôn Giả.Chương 1103: Phi Vân Tôn Giả đầu độc. (1)Chương 1104: Phi Vân Tôn Giả đầu độc. (2)Chương 1105: Trước cơn bão tố. (1)Chương 1106: Trước cơn bão tố. (2)Chương 1107: Hùng hổ dọa người.Chương 1108: Bội Ngọc công tử. (1)Chương 1109: Bội Ngọc công tử. (2)Chương 1110: Đánh hắn. (1)Chương 1111: Đánh hắn. (2)Chương 1112: Thiên Mệnh Tinh Thể.Chương 1113: Quyết đấu. (1)Chương 1114: Quyết đấu. (2)Chương 1115: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (1)Chương 1116: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (2)Chương 1117: Giang Hải Hoàng.Chương 1118: Hắc Xà. (1)Chương 1119: Hắc Xà. (2)Chương 1120: Dược đạo ngự mộc. (1)Chương 1121: Dược đạo ngự mộc. (2)Chương 1122: Điểm đằng hóa cự nhân.Chương 1123: Tróc Nguyệt Chu. (1)Chương 1124: Tróc Nguyệt Chu. (2)Chương 1125: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (1)Chương 1126: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (2)Chương 1127: Thần Thiết Yêu.Chương 1128: Phồn Tinh Điểm Điểm. (1)Chương 1129: Phồn Tinh Điểm Điểm. (2)Chương 1130: Dược quốc Tiên gia.Chương 1131: Giằng co. (1)Chương 1132: Giằng co. (2)Chương 1133: Sóng ngầm cuồn cuộn. (1)Chương 1134: Sóng ngầm cuồn cuộn. (2)Chương 1135: Kế hoạch của Minh Dạ Tuyết.Chương 1136: Tiên gia Dược Tổ. (1)Chương 1137: Tiên gia Dược Tổ. (2)Chương 1138: Thiết Nghĩ cường hoành. (1)Chương 1139: Thiết Nghĩ cường hoành. (2)Chương 1140: Huyết tẩy Tiên gia.Chương 1141: Cổ Thánh tổ. (1)Chương 1142: Cổ Thánh tổ. (2)Chương 1143: Ô cốt.Chương 1144: Ô cốt vô địch. (1)Chương 1145: Ô cốt vô địch. (2)Chương 1146: Thần Vương Dược quốc. (1)Chương 1147: Thần Vương Dược quốc. (2)Chương 1148: Chước Hỏa Đế Lô. (1)Chương 1149: Chước Hỏa Đế Lô. (2)Chương 1150: Thần Thú Tiên Cầm.Chương 1151: Phượng Hoàng. (1)Chương 1152: Phượng Hoàng. (2)Chương 1153: Không chiến mà kết thúc. (1)Chương 1154: Không chiến mà kết thúc. (2)Chương 1155: Kề gối nói chuyện.Chương 1156: Ước chiến Bạch Phát Dược Thần. (1)Chương 1157: Ước chiến Bạch Phát Dược Thần. (2)Chương 1158: Bí mật Phượng Hoàng. (1)Chương 1159: Bí mật Phượng Hoàng. (2)Chương 1160: Phượng Hoàng phục sinh.Chương 1161: Bắt đầu đánh cược. (1)Chương 1162: Bắt đầu đánh cược. (2)Chương 1163: Tinh thọ dược. (1)Chương 1164: Tinh thọ dược. (2)Chương 1165: Luyện dược bất khả tư nghị nhất.Chương 1166: Thiên dược. (1)Chương 1167: Thiên dược. (2)Chương 1168: Thất bại thảm hại. (1)Chương 1169: Thất bại thảm hại. (2)Chương 1170: Bổ Thiên cao.Chương 1171: Thuốc dẫn thiên hỏa. (1)Chương 1172: Thuốc dẫn thiên hỏa. (2)Chương 1173: Hắc Hồ trong truyền thuyết. (1)Chương 1174: Hắc Hồ trong truyền thuyết. (2)Chương 1175: Dược quốc tính toán.Chương 1176: Tiên Đế lao lung. (1)Chương 1177: Tiên Đế lao lung. (2)Chương 1178: Trảm Thần Vương. (1)Chương 1179: Trảm Thần Vương. (2)Chương 1180: Dược quốc đầu hàngChương 1181: Bách Thọ Dược Đế. (1)Chương 1182: Bách Thọ Dược Đế. (2)Chương 1183: Hạ màn kết thúc. (1)Chương 1184: Hạ màn kết thúc. (2)Chương 1185: Trọng thác Thiết Nghĩ.Chương 1186: Huyết thệ. (1)Chương 1187: Huyết thệ. (2)Chương 1188: Bí mật thân thế của Minh Dạ Tuyết. (1)Chương 1189: Bí mật thân thế của Minh Dạ Tuyết. (2)Chương 1190: Thả Phượng Hoàng.Chương 1191: Sắp phải rời đi. (1)Chương 1192: Sắp phải rời đi. (2)Chương 1193: Ly biệt. (1)Chương 1194: Ly biệt. (2)Chương 1195: Tiễn Vô Song lại đến khiêu chiến.Chương 1196: Đánh cược. (1)Chương 1197: Đánh cược. (2)Chương 1198: Giết không chết. (1)Chương 1199: Giết không chết. (2)Chương 1200: Trấn Phong Thương Thiên Quyền.Chương 1201: Đưa cung. (1)Chương 1202: Đưa cung. (2)Chương 1203: Lên đường.Chương 1204: Ma luyện. (1)Chương 1205: Ma luyện. (2)Chương 1206: Lão ba ba. (1)Chương 1207: Lão ba ba. (2)Chương 1208: Thiết gia.Chương 1209: Thiết Lan. (1)Chương 1210: Thiết Lan. (2)Chương 1211: Ngưu Hoàng. (1)Chương 1212: Ngưu Hoàng. (2)Chương 1213: Ngưu Hoàng khéo đưa đẩy.Chương 1214: Hoàng đình tụ hội. (1)Chương 1215: Hoàng đình tụ hội. (2)Chương 1216: Điểu Hoàng Thánh Phi. (1)Chương 1217: Điểu Hoàng Thánh Phi. (2)Chương 1218: Trở mặt vô tình. (1)Chương 1219: Trở mặt vô tình. (2)Chương 1220: Phi Vân Tôn Giả đầu độc.Chương 1221: Du thuyết. (1Chương 1222: Du thuyết. (2)Chương 1223: Tiễn Vô Song tới. (1)Chương 1224: Tiễn Vô Song tới. (2)Chương 1225: Bồi dưỡng Tiễn Vô Song. (1)Chương 1226: Bồi dưỡng Tiễn Vô Song. (2)Chương 1227: Tuyệt mỹ chi thể.Chương 1228: Lâu Mộ phái. (1)Chương 1229: Lâu Mộ phái. (2)Chương 1230: Tứ Nhãn Long Kê.Chương 1231: Long Kê thích khoác lác. (1)Chương 1232: Long Kê thích khoác lác. (2)Chương 1233: Diệu Thiền. (1)Chương 1234: Diệu Thiền. (2)Chương 1235: Thiên quân vạn mã vây Thiết gia.Chương 1236: Tiễn đạo vô song. (1)Chương 1237: Tiễn đạo vô song. (2)Chương 1238: Cổ Hoàng thụ. (1)Chương 1239: Cổ Hoàng thụ. (2)Chương 1240: Giết Đại Hiền. (1)Chương 1241: Giết Đại Hiền. (2)Chương 1242: Thi Thần.Chương 1243: Kim Cương Thần. (1)Chương 1244: Kim Cương Thần. (2)Chương 1245: Thi Thần biến hóa. (1)Chương 1246: Thi Thần biến hóa. (2)Chương 1247: Tiễn Vô Song phá giải Thiên Mệnh Tinh Thể.Chương 1248: Diệt tam giáo. (1)Chương 1249: Diệt tam giáo. (2)Chương 1250: Thiếu nữ thần bí. (1)Chương 1251: Thiếu nữ thần bí. (2)Chương 1252: Long Kinh Tiên.Chương 1253: Long Hổ Quân Vương. (1)Chương 1254: Long Hổ Quân Vương. (2)Chương 1255: Nha đầu điên. (1)Chương 1256: Nha đầu điên. (2)Chương 1257: Trí tuệ của Diệu Thiền.Chương 1258: Thạch mở đoạt bảo. (1)Chương 1259: Thạch mở đoạt bảo. (2)Chương 1260: Thiên Vực phế tích. (1)Chương 1261: Thiên Vực phế tích. (2)Chương 1262: Truyền thuyết hắc thủ phía sau màn. (1)Chương 1263: Truyền thuyết hắc thủ phía sau màn. (2)Chương 1264: Liếc mắt đưa tình.Chương 1265: Mở ra Bệ Ngạn thú thổ. (1)Chương 1266: Mở ra Bệ Ngạn thú thổ. (2)Chương 1267: Thủ đoạn của Diệp Khuynh Thành.Chương 1268: Long Kê Tôn giả. (1)Chương 1269: Long Kê Tôn giả. (2)Chương 1270: Phong tình. (1)Chương 1271: Phong tình. (2)Chương 1272: Dẫn dụ.Chương 1273: Tu sĩ đại cương. (1)Chương 1274: Tu sĩ đại cương. (2)Chương 1275: Mộ tổ. (1)Chương 1276: Mộ tổ. (2)Chương 1277: Lai lịch của Thần Thú Thiên Vực.Chương 1278: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (1)Chương 1279: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (2)Chương 1280: Quỳ Ngưu. (1)Chương 1281: Quỳ Ngưu. (2)Chương 1282: Khiêu chiến.Chương 1283: Kim Xà tùy Kim Ô. (1)Chương 1284: Kim Xà tùy Kim Ô. (2)Chương 1285: Tiễn bại Kim Ô. (1)Chương 1286: Tiễn bại Kim Ô. (2)Chương 1287: Đế Cương. (1)Chương 1288: Đế Cương. (2)Chương 1289: Mai Ngạo Nam.Chương 1290: Thạch nhân. (1)Chương 1291: Thạch nhân. (2)Chương 1292: Bí mật quá khứ. (1)Chương 1293: Bí mật quá khứ. (2)Chương 1294: Truyền thuyết đồ Tiên Đế chi chiến.Chương 1295: Chỉ có chữ tình đả thương người nhất. (1)Chương 1296: Chỉ có chữ tình đả thương người nhất. (2)Chương 1297: Âm mưu của Diệp Khuynh Thành.Chương 1298: Thú thổ mở. (1)Chương 1299: Thú thổ mở. (2)Chương 1300: Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu. (1)Chương 1301: Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu. (2)Chương 1302: Kỳ ngộ tạo hóa.Chương 1303: Mười tám Thiên Thiếu. (1)Chương 1304: Mười tám Thiên Thiếu. (2)Chương 1305: Mai Ngạo Nam cuồng ngạo. (1)Chương 1306: Mai Ngạo Nam cuồng ngạo. (2)Chương 1307: Mỹ nam tử như băngChương 1308: Thần miếu. (1)Chương 1309: Thần miếu. (2)Chương 1310: Quân đoàn vô địch. (1)Chương 1311: Quân đoàn vô địch. (2)Chương 1312: Bệ Ngạn thành.Chương 1313: Thạch nhân của Bệ Ngạn thành. (1)Chương 1314: Thạch nhân của Bệ Ngạn thành. (2)Chương 1315: Sư yêu quân đoàn. (1)Chương 1316: Sư yêu quân đoàn. (2)Chương 1317: Kim Ô chiến y.Chương 1318: Chiến Kim Ô. (1)Chương 1319: Chiến Kim Ô. (2)Chương 1320: Trảm Kim Ô đồ Sư Đế. (1)Chương 1321: Trảm Kim Ô đồ Sư Đế. (2)Chương 1322: Nhập đầm lầy.Chương 1323: Diệp Khuynh Thành cường đại. (1)Chương 1324: Diệp Khuynh Thành cường đại. (2)Chương 1325: Huyết Thủ Ma Đồ. (1)Chương 1326: Huyết Thủ Ma Đồ. (2)Chương 1327: Thể phương. (1)Chương 1328: Thể phương. (2)Chương 1329: Ngàn vạn năm tính toán.Chương 1330: Quần hùng hội tụ. (1)Chương 1331: Quần hùng hội tụ. (2)Chương 1332: Đế Cốt Cung. (1)Chương 1333: Đế Cốt Cung. (2)Chương 1334: Mười tám giáo.Chương 1335: Đại chiến tới. (1)Chương 1336: Đại chiến tới. (2)Chương 1337: Thạch Long Thần. (1)Chương 1338: Thạch Long Thần. (2)Chương 1339: Hạt Thần. (1)Chương 1440: Hạt Thần. (2)Chương 1341: Bất Phá Đế Hoàng. (1)Chương 1342: Bất Phá Đế Hoàng. (2)Chương 1343: Đế Tôn.Chương 1344: Âm mưu Diệp Khuynh Thành. (1)Chương 1345: Âm mưu Diệp Khuynh Thành. (2)Chương 1346: Ta chính là quy tắc. (1)Chương 1347: Ta chính là quy tắc. (2)Chương 1348: Thiên Diệt Nã Tiên. (1)Chương 1349: Thiên Diệt Nã Tiên. (2)Chương 1350: Một quyền nát Diệp Khuynh Thành.Chương 1351: Bàn Long Phiên. (1)Chương 1352: Bàn Long Phiên. (2)Chương 1353: Trảm Thần Hoàng. (1)Chương 1354: Trảm Thần Hoàng. (2)Chương 1355: Hủy Đế binh.Chương 1356: Chiến Thạch Phong quốc. (1)Chương 1357: Chiến Thạch Phong quốc. (2)Chương 1358: Ma Bằng.Chương 1359: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (1)Chương 1360: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (2)Chương 1361: Tiên Đế chân khí thần phục. (1)Chương 1362: Tiên Đế chân khí thần phục. (2)Chương 1363: Thần. Thiên DiệtChương 1364: Kế hoạch của Đề Thiên Cốc. (1)Chương 1365: Kế hoạch của Đề Thiên Cốc. (2)Chương 1366: Thiên Tùng Thụ Tổ giương oai. (1Chương 1367: Thiên Tùng Thụ Tổ giương oai. (2)Chương 1368: Độc chiến hai Thần Hoàng.Chương 1369: Tam đế trận. (1)Chương 1370: Tam đế trận. (2)Chương 1371: Đề Thiên Cốc bị diệt. (1)Chương 1372: Đề Thiên Cốc bị diệt. (2)Chương 1373: Nhất Dương Đằng.Chương 1374: Đoạt tạo hóa. (1)Chương 1375: Đoạt tạo hóa. (2)Chương 1376: Diệt thể kiếp. (1)Chương 1377: Diệt thể kiếp. (2)Chương 1378: Hủy thọ suy.Chương 1379: Tinh Hải giáo bị diệt. (1)Chương 1380: Tinh Hải giáo bị diệt. (2)Chương 1381: Cơ hội của Mai Ngạo Nam .Chương 1382: Trước khi lên đường. (1)Chương 1383: Trước khi lên đường. (2)Chương 1384: Con đường tương lai. (1)Chương 1385: Con đường tương lai. (2)Chương 1386: Nhập Khô Thạch Viện.Chương 1387: Người dưới sườn đồi. (1)Chương 1388: Người dưới sườn đồi. (2)Chương 1389: Chuyện cũ ung dung.Chương 1390: Vịt đá biết nói chuyện. (1)Chương 1391: Vịt đá biết nói chuyện. (2)Chương 1392: Chuyện cũ không thể đuổi.Chương 1393: Bóng tối vô tận. (1)Chương 1394: Bóng tối vô tận. (2)Chương 1395: Hạt giống Thời Nguyên Đằng. (1)Chương 1396: Hạt giống Thời Nguyên Đằng. (2)Chương 1397: Đầu cuối cùng trong truyền thuyết.Chương 1398: Hỏi thế gian người là vật gì. (1)Chương 1399: Hỏi thế gian người là vật gì. (2)Chương 1400: Lại là một trận đánh cược.Chương 1401: Bí mật trong hồ. (1)Chương 1402: Bí mật trong hồ. (2)Chương 1403: Thiên khung. (1)Chương 1404: Thiên khung. (2)Chương 1405: Huyết Tổ Tứ Thương Nữ.Chương 1406: Huyết tộc khởi nguyên. (1)Chương 1407: Huyết tộc khởi nguyên. (2)Chương 1408: Bí mật của Huyết tộc.Chương 1409: Huyết trì. (1)Chương 1410: Huyết trì. (2)Chương 1411: Truyền thuyết Thủy tổ Huyết tộc.Chương 1412: Đạo kiếm. (1)Chương 1413: Đạo kiếm. (2)Chương 1414: Không Hãm sa mạc. (1)Chương 1415: Không Hãm sa mạc. (2)Chương 1416: Thiên đạo thủy tự.Chương 1417: Bí mật trong bí mật. (1)Chương 1418: Bí mật trong bí mật. (2)Chương 1419: Tô Hàng quốc Y Xuyên.Chương 1420: Nghi là cố nhân đến. (1)Chương 1421: Nghi là cố nhân đến. (2)Chương 1422: Thủy tạ viên. (1)Chương 1423: Thủy tạ viên. (2)Chương 1424: Diệp Sơ Vân. (1)Chương 1425: Diệp Sơ Vân. (2)Chương 1426: Diệp Sơ Vân. (3)Chương 1427: Như hình với bóng. (1)Chương 1428: Như hình với bóng. (2)Chương 1429: Hộ Thiên giáo.Chương 1430: Đô Thiên giáo chủ. (1)Chương 1431: Đô Thiên giáo chủ. (2)Chương 1432: Tố Chân. (1)Chương 1433: Tố Chân. (2)Chương 1434: Tố Chân xuất thân.Chương 1435: Gặp lại cố nhân. (1)Chương 1436: Gặp lại cố nhân. (2)Chương 1437: Tiên tử mê người.Chương 1438: Quất ngươi mông đẹp. (1)Chương 1439: Quất ngươi mông đẹp. (2)Chương 1440: Thánh Thành.Chương 1441: Bán Nguyệt công chúa. (1)Chương 1442: Bán Nguyệt công chúa. (2)Chương 1443: Thiên Huyền lão nhân. (1)Chương 1444: Thiên Huyền lão nhân. (2)Chương 1445: Xích Dạ Bảo Vương.Chương 1446: Long Thụ. (1)Chương 1447: Long Thụ. (2)Chương 1448: Tưới nước Long Thụ.Chương 1449: Ngọc phong. (1)Chương 1450: Ngọc phong. (2)Chương 1451: Tư Viên Viên. (1)Chương 1452: Tư Viên Viên. (2)Chương 1453: Tư Viên Viên lựa chọn.Chương 1454: Nhập Thánh Thành. (1)Chương 1455: Nhập Thánh Thành. (2)Chương 1456: Hổ Khâu.Chương 1457: Long Đài. (1)Chương 1458: Long Đài. (2)Chương 1459: Quần hùng khiêu khích. (1)Chương 1460: Quần hùng khiêu khích. (2)Chương 1461: Long Đài được bảo.Chương 1462: Khoái kiếm của Khoái Kiếm Hầu. (1)Chương 1463: Khoái kiếm của Khoái Kiếm Hầu. (2)Chương 1464: Xích Dạ quốc Thái Thượng trưởng lão. (1)Chương 1465: Xích Dạ quốc Thái Thượng trưởng lão. (2)Chương 1466: Chết không có chỗ chôn.Chương 1467: Xích Tử Tiên. (1)Chương 1468: Xích Tử Tiên. (2)Chương 1469: Phục Long Sơn. (1)Chương 1470: Phục Long Sơn. (2)Chương 1471: Tồn tại bên trong Hãn hải.Chương 1472: Một chút chuyện cũ. (1)Chương 1473: Một chút chuyện cũ. (2)Chương 1474: Giao dịch.Chương 1475: Thừa Thiên Vương. (1)Chương 1476: Thừa Thiên Vương. (2)Chương 1477: Lâm Thiên Đế. (1)Chương 1478: Lâm Thiên Đế. (2)Chương 1479: Khiêu chiến Xích Dạ quốc.Chương 1480: Cừu hận. (1)Chương 1481: Cừu hận. (2)Chương 1482: Lôi Tháp. (1)Chương 1483: Lôi Tháp. (2)Chương 1484: Xuất nhập như chỗ không người.Chương 1485: Lôi Tháp chi chủ. (1)Chương 1486: Lôi Tháp chi chủ. (2)Chương 1487: Trèo lên Lôi Tháp.Chương 1488: Huyết Ngưu Thần Ma. (1)Chương 1489: Huyết Ngưu Thần Ma. (2)Chương 1490: Giao dịch. (1)Chương 1491: Giao dịch. (2)Chương 1492: Phong vân động.Chương 1493: Thần Chiến Sơn dị tượng. (1)Chương 1494: Thần Chiến Sơn dị tượng. (2)Chương 1495: Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. (1)Chương 1496: Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. (2)Chương 1497: Nhập Thần Chiến Sơn.Chương 1498: Gặp lại Y Xuyên. (1)Chương 1499: Gặp lại Y Xuyên. (2)Chương 1500: Truyền đạo.Chương 1501: Huyết tộc bá đạo. (1)Chương 1502: Huyết tộc bá đạo. (2)Chương 1503: Nhấc tay giết địch. (1)Chương 1504: Nhấc tay giết địch. (2)Chương 1505: Quá yếu.Chương 1506: Tay không băng Đế binh. (1)Chương 1507: Tay không băng Đế binh. (2)Chương 1508: Đánh lén.Chương 1509: Trấn áp. (1)Chương 1510: Trấn áp. (2)Chương 1511: Nghịch chuyển. (1)Chương 1512: Nghịch chuyển. (2)Chương 1513: Liều mình cứu người yêu.Chương 1514: Thế giới thần bí dưới lòng đất. (1)Chương 1515: Thế giới thần bí dưới lòng đất. (2)Chương 1516: Đồng thành.Chương 1517: Đăng lâm Đệ Nhất Phong. (1)Chương 1518: Đăng lâm Đệ Nhất Phong. (2)Chương 1519: Đồ Tiên Đế TrậnChương 1520: Bạo Phong Thần. (1)Chương 1521: Bạo Phong Thần. (2)Chương 1522: Phệ Huyết Chú. (1)Chương 1523: Phệ Huyết Chú. (2)Chương 1524: Bảo bối bên trong tiểu kim quan.Chương 1526: Chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế. (1)Chương 1526: Chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế. (2)Chương 1527: Thanh niên thần bí.Chương 1528: Diệt Đao Đế tông. (1)Chương 1529: Diệt Đao Đế tông. (2)Chương 1530: Vương gia.Chương 1531: Vương Động Thiên. (1)Chương 1532: Vương Động Thiên. (2)Chương 1533: Gặp lại cố nhân. (1)Chương 1534: Gặp lại cố nhân. (2)Chương 1535: Tiên thể vô địch.Chương 1536: Người cầm lái. (1)Chương 1537: Người cầm lái. (2)Chương 1538: Đồ sát.Chương 1539: Hôi phi yên diệt. (1)Chương 1540: Hôi phi yên diệt. (2)Chương 1541: Gặp nhau. (1)Chương 1542: Gặp nhau. (2)Chương 1543: Thời gian tốt đẹp.Chương 1544: Táng Phật cao nguyên. (1)Chương 1545: Táng Phật cao nguyên. (2)Chương 1546: Món đồ kia.Chương 1547: Ngọa Long Tuyền. (1)Chương 1548: Ngọa Long Tuyền. (2)Chương 1549: Thân phận thanh niên mũ phẳng. (1)Chương 1550: Thân phận thanh niên mũ phẳng. (2)Chương 1551: Vô danh tiểu phật tự.Chương 1552: Tàng Kinh Các. (1)Chương 1553: Tàng Kinh Các. (2)Chương 1554: Lai lịch của Ngọa Long Nhai.Chương 1555: Nhập đạo hỏi phật. (1)Chương 1556: Nhập đạo hỏi phật. (2)Chương 1557: Gặp lại Trung Châu công chúa. (1)Chương 1558: Gặp lại Trung Châu công chúa. (2)Chương 1559: Vì yêu sinh hận.Chương 1560: Bí mật của quá khứ. (1)Chương 1561: Bí mật của quá khứ. (2)Chương 1562: Là yêu hay hận.Chương 1563: Bạch Kiếm Chân. (1)Chương 1564: Bạch Kiếm Chân. (2)Chương 1565: Băng Ngữ Hạ.Chương 1566: Linh Sơn. (1)Chương 1567: Linh Sơn. (2)Chương 1568: Linh Sơn thập bát tự. (1)Chương 1569: Linh Sơn thập bát tự. (2)Chương 1570: Tịnh Không tự.Chương 1571: Biện phật. (1)Chương 1572: Biện phật. (2)Chương 1573: Nam Đế. (1)Chương 1574: Nam Đế. (2)Chương 1575: Khiêu chiến Tứ Phật tự.Chương 1576: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (1)Chương 1577: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (2)Chương 1578: Phật pháp vô địch.Chương 1579: Độ hóa. (1)Chương 1580: Độ hóa. (2)Chương 1581: Nhất niệm thành Phật. (1)Chương 1582: Nhất niệm thành Phật. (2)Chương 1583: Sư Lợi Bồ Tát.Chương 1584: Vĩnh biệt, thiếu gia… (1)Chương 1585: Vĩnh biệt, thiếu gia… (2)Chương 1586: Nam Đế thỉnh giáo.Chương 1587: Tiên Vương truyền thuyết. (1)Chương 1588: Tiên Vương truyền thuyết. (2)Chương 1589: Phệ Đà Kim Cương. (1)Chương 1590: Phệ Đà Kim Cương. (2)Chương 1591: Lại gặp Mai Tố DaoChương 1592: Mai Tố Dao mỹ lệ. (1)Chương 1593: Mai Tố Dao mỹ lệ. (2)Chương 1594: Phi Thiên Thánh Nữ.Chương 1595: Nhân Vương. (1)Chương 1596: Nhân Vương. (2)Chương 1597: Đế Ma tiểu thế giới xuất thế.Chương 1598: Truyền thuyết Đế Ma tiểu thế giới. (1)Chương 1599: Truyền thuyết Đế Ma tiểu thế giới. (2)Chương 1600: Khô Phong Tôn Giả. (1)Chương 1601: Khô Phong Tôn Giả. (2)Chương 1602: Sóng gió nổi lên.Chương 1603: Một câu địch Thần Vương. (1)Chương 1604: Một câu địch Thần Vương. (2)Chương 1605: Một người chống vạn địch.Chương 1606: Chỉ có quét ngang. (1)Chương 1607: Chỉ có quét ngang. (2)Chương 1608: Duy ta vô địch. (1)Chương 1609: Duy ta vô địch. (2)Chương 1610: Đa Văn Kim Cương.Chương 1611: Cửu Kiếm lão nhân. (1)Chương 1612: Cửu Kiếm lão nhân. (2)Chương 1613: Toái thiết. (1)Chương 1614: Toái thiết. (2)Chương 1615: Sứ giả Phi Tiên giáo.Chương 1616: Đối chọi gay gắt. (1)Chương 1617: Đối chọi gay gắt. (2)Chương 1618: Tư thái vô địch .Chương 1619: Máu tươi ba bước. (1)Chương 1620: Máu tươi ba bước. (2)Chương 1621: Ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối. (1)Chương 1622: Ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối. (2)Chương 1623: Băng Ngữ Hạ mỹ lệ.Chương 1624: Đạo của Mai Tố Dao. (1)Chương 1625: Đạo của Mai Tố Dao. (2)Chương 1626: Đêm không ngủ.Chương 1627: Bạch Kiếm Chân. (1)Chương 1628: Bạch Kiếm Chân. (2)Chương 1629: Băng Ngữ Hạ lựa chọn. (1)Chương 1630: Băng Ngữ Hạ lựa chọn. (2)Chương 1631: Đế Ma tiểu thế giới.Chương 1632: Thần Nguyệt Kim Thụ. (1)Chương 1633: Thần Nguyệt Kim Thụ. (2)Chương 1634: Thiên Khí Ma Vương.Chương 1635: Mộc Kiếm Thánh Ma. (1)Chương 1636: Mộc Kiếm Thánh Ma. (2)Chương 1637: Kiếm sắc. (1)Chương 1638: Kiếm sắc. (2)Chương 1639: Viêm Ma.Chương 1640: Hỏa Thần Ôn Tâm. (1)Chương 1641: Hỏa Thần Ôn Tâm. (2)Chương 1642: Thần Mộng Hồi.Chương 1643: Thanh Huyền Bát Tổ. (1)Chương 1644: Thanh Huyền Bát Tổ. (2)Chương 1645: Xé nát. (1)Chương 1646: Xé nát. (2)Chương 1647: Ma Sách Cung.Chương 1648: Đao chiến Tiên thể. (1)Chương 1649: Đao chiến Tiên thể. (2)Chương 1650: Trần Bảo Kiều vô địch.Chương 1651: Trọng mạn lĩnh vực. (1)Chương 1652: Trọng mạn lĩnh vực. (2)Chương 1653: Uy hiếp. (1)Chương 1654: Uy hiếp. (2)Chương 1655: Thiên Khí Ma Vương.Chương 1656: Giao dịch. (1)Chương 1657: Giao dịch (2)Chương 1658: Ma Giới tân bíChương 1659: Nhập Ma Sách Cung. (1)Chương 1660: Nhập Ma Sách Cung. (2)Chương 1661: Lai lịch của Lâm Thiên Đế. (1)Chương 1662: Lai lịch của Lâm Thiên Đế. (2)Chương 1663: Trùng Quản, Cơ Giới Thuyền.Chương 1664: Trảm Ma Đài. (1)Chương 1665: Trảm Ma Đài. (2)Chương 1666: Đế Cương.Chương 1667: Thời đại di thất. (1)Chương 1668: Thời đại di thất. (2)Chương 1669: Thiết Thi.Chương 1670: Lão nhân thấp bé. (1)Chương 1671: Lão nhân thấp bé. (2)Chương 1672: Thái Nhất Sinh Thủy.Chương 1673: Cấy ghép Vạn Thế Thụ. (1)Chương 1674: Cấy ghép Vạn Thế Thụ. (2)Chương 1675: Cửu Giới tổng sứ. (1)Chương 1676: Cửu Giới tổng sứ. (2)Chương 1677: Bắc hànhChương 1678: Chúng đế chi quốc. (1)Chương 1679: Chúng đế chi quốc. (2)Chương 1680: Uy hiếp thiên địa.Chương 1681: Đối cứng Đế binh. (1)Chương 1682: Đối cứng Đế binh. (2)Chương 1683: Ngũ Đế. (1)Chương 1684: Ngũ Đế. (2)Chương 1685: Tam đại Đế Hoàng.Chương 1686: Lựa chọn. (1)Chương 1687: Lựa chọn. (2)Chương 1688: Đế Vệ.Chương 1689: Thiên Tàng Kim Thủy. (1)Chương 1690: Thiên Tàng Kim Thủy. (2)Chương 1691: Khiêu chiến. (1)Chương 1692: Khiêu chiến. (2)Chương 1693: Làm nóng người.Chương 1694: Chiến qua cường hoành. (1)Chương 1695: Chiến qua cường hoành. (2)Chương 1696: Hóa Thần Chiến Đế đạo.Chương 1697: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (1)Chương 1698: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (2)Chương 1699: Đánh lén. (1)Chương 1700: Đánh lén. (2)Chương 1701: Vạn dặm truy sát.Chương 1702: Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên. (1)Chương 1703: Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên. (2)Chương 1704: Thần Tổ.Chương 1705: Trảm Đạo Tiên Trát. (1)Chương 1706: Trảm Đạo Tiên Trát. (2)Chương 1707: Bộ Liên Hương cuồng bạo.Chương 1708: Yêu cùng hận. (1)Chương 1709: Yêu cùng hận. (2)Chương 1710: Một lần yêu ngàn vạn năm.Chương 1711: Xuất phát chinh đồ. (1)Chương 1712: Xuất phát chinh đồ. (2)Chương 1713: Khó tả.Chương 1714: Lại gặp tiểu nê thu. (1)Chương 1715: Lại gặp tiểu nê thu. (2)Chương 1716: Lão Vô Tự. (1)Chương 1717: Lão Vô Tự. (2)Chương 1718: Vạn Niệm Hồ.Chương 1719: Một ván cược. (1)Chương 1720: Một ván cược. (2)Chương 1721: Biện phật.Chương 1722: Rời đi. (1)Chương 1723: Rời đi. (2)Chương 1724: Không Thư.Chương 1725: Rung chuyển táng phật cao nguyên. (1)Chương 1726: Rung chuyển táng phật cao nguyên. (2)Chương 1727: Thiên Tố Vân.Chương 1728: Vĩnh biệt. (1)Chương 1729: Vĩnh biệt. (2)Chương 1730: Phong ba sinhChương 1731: Binh lâm thành hạ. (1)Chương 1732: Binh lâm thành hạ. (2)Chương 1733: Kẻ tù tội thần bí.Chương 1734: Mục Thiếu Đế. (1)Chương 1735: Mục Thiếu Đế. (2)Chương 1736: Tam giác cổ viện.Chương 1737: Phản công. (1)Chương 1738: Phản công. (2)Chương 1739: Tiêu Thanh Thiên. (1)Chương 1740: Tiêu Thanh Thiên. (2)Chương 1741: Nhất Kích Hoành Cửu Thiên.Chương 1742: Minh Nhân Chiến Khải. (1)Chương 1743: Minh Nhân Chiến Khải. (2)Chương 1744: Đẩy lùi vạn địch.Chương 1745: Tiên Đế. (1)Chương 1746: Tiên Đế. (2)Chương 1747: Trường Sinh Thể đại thành.Chương 1748: Ma Cô vô địch. (1)Chương 1749: Ma Cô vô địch. (2)Chương 1750: Đế thi vẫn lạc.Chương 1751: Duy ngã độc tôn.Chương 1752: Lời thề Ma Cô. (1)Chương 1753: Lời thề Ma Cô. (2)Chương 1754: Chuyện cũ Tam Quỷ Gia.Chương 1755: Tù tội vạn năm. (1)Chương 1756: Tù tội vạn năm. (2)Chương 1757: Tô lão đầu.Chương 1758: Phẫn oán. (1)Chương 1759: Phẫn oán. (2)Chương 1760: Bình mai.Chương 1761: Thâm tình. (1)Chương 1762: Thâm tình. (2)Chương 1763: Tàng Tiên Điện.Chương 1764: Tiên lão quyết định. (1)Chương 1765: Tiên lão quyết định. (2)Chương 1766: Chỉ định truyền nhân.Chương 1767: Lên đường.Chương 1768: Biệt ly. (1)Chương 1769: Biệt ly. (2)Chương 1770: Vòng xoáy lớn.Chương 1771: Bí mật ở sâu trong vòng xoáy. (1)Chương 1772: Bí mật ở sâu trong vòng xoáy. (2)Chương 1773: Vừa vào Thiên Linh Giới.Chương 1774: Hoàng kim tự. (1)Chương 1775: Hoàng kim tự. (2)Chương 1776: Mệnh Bí Khải Nguyên.Chương 1777: Đảo chủ Hoàng Kim Tự. (1)Chương 1778: Đảo chủ Hoàng Kim Tự. (2)Chương 1779: Diệp Tiêu TiêuChương 1780: Ngươi muốn kết hôn với ta.Chương 1781: Ngươi muốn kết hôn với ta. (2)Chương 1782: Diệp Tiểu Tiểu nóng bỏng.Chương 1783: Huyết thống thần bí của Diệp Tiểu Tiểu.Chương 1784: Nữ tử thần bí. (1)Chương 1785: Nữ tử thần bí. (2)Chương 1786: Cốc chủ Cẩm Túc Cốc.Chương 1787: Khổng Cầm Như. (1)Chương 1788: Khổng Cầm Như. (2)Chương 1789: Nhân tộc chỉ là khách qua đườngChương 1790: Khổng Tước Địa.Chương 1791: Khổng Tước Thụ. (1)Chương 1792: Khổng Tước Thụ. (2)Chương 1793: Vận mệnh Khổng Tước Thụ.Chương 1794: Tục thọ Khổng Tước Thụ.Chương 1795: Đằng Tề Văn. (1)Chương 1796: Đằng Tề Văn. (2)Chương 1797: Đằng Tề Văn giao dịch.Chương 1798: Đang tiến hành kế hoạch. (1)Chương 1799: Đang tiến hành kế hoạch. (2)Chương 1800: Thành Thiên Đằng.Chương 1801: Thành chủ thành Thiên Đằng.Chương 1802: Tai nạn của tổ đằng. (1)Chương 1803: Tai nạn của tổ đằng. (2)Chương 1804: Thương nghị.Chương 1805: Hác Ngọc Trân. (1)Chương 1806: Hác Ngọc Trân. (2)Chương 1807: Công bằng.Chương 1808: Năng lực Đằng Tề Văn. (1)Chương 1809: Năng lực Đằng Tề Văn. (2)Chương 1810: Giết không tha.Chương 1811: Quỳ Hoa lão tổ. (1)Chương 1812: Quỳ Hoa lão tổ. (2)Chương 1813: Khống đằng giả.Chương 1814: Tai nạn không thấy.Chương 1815: Tai nạn. (1)Chương 1816: Tai nạn. (2)Chương 1817: Trị liệu.Chương 1818: Thiển Hải Than. (1)Chương 1819: Thiển Hải Than. (2)Chương 1820: Diệp Đồ.Chương 1821: Tông chủ Vô Cấu Tông. (1)Chương 1822: Tông chủ Vô Cấu Tông. (2)Chương 1823: Huyết thống.Chương 1824: Vô để hải câu. (1)Chương 1825: Vô để hải câu. (2)Chương 1826: Trác Kiếm Thi.Chương 1827: Thần khí trong truyền thuyết.Chương 1828: Nghiễm hải tộc. (1)Chương 1829: Nghiễm hải tộc. (2)Chương 1830: Ăn long cân.Chương 1831: Lâm Đạo Đồng. (1)Chương 1832: Lâm Đạo Đồng. (2)Chương 1833: Rừng san hô náo nhiệt.Chương 1834: Ngân Châm Ngư. (1)Chương 1835: Ngân Châm Ngư. (2)Chương 1836: Nghiễm Hải Hầu.Chương 1837: Ma Tổ Giáp Sa. (1)Chương 1838: Ma Tổ Giáp Sa. (2)Chương 1839: Bất Hệ Chu.Chương 1840: Tàn phá mị cảnh.Chương 1841: Thế giới khê để. (1)Chương 1842: Thế giới khê để. (2)Chương 1843: Thạch điêu thần bí.Chương 1844: Thần tỉnh. (1)Chương 1845: Thần tỉnh. (2)Chương 1846: Vô Cấu Thủy.Chương 1847: Tiện tay giết địch. (1)Chương 1848: Tiện tay giết địch. (2)Chương 1849: Đưa đầu lâu.Chương 1850: Tổ kình. (1)Chương 1851: Tổ kình. (2)Chương 1852: Đại cục bắt đầu.Chương 1853: Trước bão táp. (1)Chương 1854: Trước bão táp. (2)Chương 1855: Xà Thụ tộc.Chương 1856: Cười cười nói nói. (1)Chương 1857: Cười cười nói nói. (2)Chương 1858: Kim Ô Vương.Chương 1859: Nghiễm Hải tộc trưởng. (1)Chương 1860: Nghiễm Hải tộc trưởng. (2)Chương 1861: Đồ sát trăm vạn. (1)Chương 1862: Đồ sát trăm vạn. (2)Chương 1863: Trăm vạn đế quốc tuyên chiến.Chương 1864: Hàng tỉ ngư quân tấn công. (1)Chương 1865: Hàng tỉ ngư quân tấn công. (2)Chương 1866: Huyết luyện hàng tỉ ngư quân.Chương 1867: Tục thọ.Chương 1868: Thiên hạ kinh sợ. (1)Chương 1869: Thiên hạ kinh sợ. (2)Chương 1870: Yêu lặng sau cuộc chiến. (1)Chương 1871: Yêu lặng sau cuộc chiến. (2)Chương 1872: Liễu Như Yên.Chương 1873: Ba nữ tranh một chồng. (1)Chương 1874: Ba nữ tranh một chồng. (2)Chương 1875: Bộ Chiến Phong.Chương 1876: Bộ Chiến thế gia sâu xa. (1)Chương 1877: Bộ Chiến thế gia sâu xa. (2)Chương 1878: Đế cáo.Chương 1879: Khô lâu mã. (1)Chương 1880: Khô lâu mã. (2)Chương 1881: Động Đình Hồ.Chương 1882: Bách Thánh Đường. (1)Chương 1883: Bách Thánh Đường. (2)Chương 1884: Trương Bách Đồ.Chương 1885: Trương thị. (1)Chương 1886: Trương thị. (2)Chương 1887: Tấm biển cổ xưa hiển uy.Chương 1888: Tiểu Thiện Tông. (1)Chương 1889: Tiểu Thiện Tông. (2)Chương 1890: Thải Hồng Đảo.Chương 1891: Hồng Ngọc Kiều. (1)Chương 1892: Hồng Ngọc Kiều. (2)Chương 1893: Khiển trách.Chương 1894: Thải Hồng Ngư. (1)Chương 1895: Thải Hồng Ngư. (2)Chương 1896: Hủy đạo cơ.Chương 1897: Thính Long Cốc. (1)Chương 1898: Thính Long Cốc. (2)Chương 1899: Trương Bách Đồ ngộ đạo.Chương 1900: Long ngâm. (1)Chương 1901: Long ngâm. (2)Chương 1902: Đạo có sở thành.Chương 1902: Đạo có sở thành.Chương 1903: Thành Long Tỉnh. (1)Chương 1904: Thành Long Tỉnh. (2)Chương 1905: Giản gia. (1)Chương 1906: Giản gia. (2)Chương 1907: Giản Tiểu Thiết.Chương 1908: Hồng Thiên Trụ. (1)Chương 1909: Hồng Thiên Trụ. (2)Chương 2000: Truyền thừa thiết luật. (1)Chương 2001: Truyền thừa thiết luật. (2)Chương 2002: Cầu hôn.Chương 2003: Huyết Sa Thiếu trang chủ. (1)Chương 2004: Huyết Sa Thiếu trang chủ. (2)Chương 2005: Tình này đã trở thành hồi ức. (2)Chương 2006: Quần anh hội tụ. (1)Chương 2007: Quần anh hội tụ. (2)Chương 2051: Lục bình không có rễ. (1)Chương 2052: Lục bình không có rễ. (2)Chương 2053: Sư tỷ muội. (1)Chương 2054: Sư tỷ muội. (2)Chương 2055: Song mỹ hầu hạ.Chương 2056: Đế Giải Bá Chủ. (1)Chương 2057: Đế Giải Bá Chủ. (2)Chương 2058: Hùng Thiên Tí. (1)Chương 2059: Hùng Thiên Tí. (2)Chương 2060: Mộc quan.Chương 2061: Nữ tử trong quan tài. (1)Chương 2062: Nữ tử trong quan tài. (2)Chương 2063: Tiên nữ. (1)Chương 2064: Tiên nữ. (2)Chương 2065: Bạch Cốt Đảo.Chương 2066: Mộc Thiếu Long. (1)Chương 2067: Mộc Thiếu Long. (2)Chương 2068: Chu lão đầu.Chương 2069: Bạch Cốt đảo chủ. (1)Chương 2070: Bạch Cốt đảo chủ. (2)Chương 2071: Mượn thuyền.Chương 2072: Mộng Trấn Thiên. (1)Chương 2073: Mộng Trấn Thiên. (2)Chương 2074: Dương dương tự đắc.Chương 2075: Một cước giẫm dẹp. (1)Chương 2076: Một cước giẫm dẹp. (2)Chương 2077: Tư Mã Ngọc Kiếm.Chương 2078: Dạ Cương Ma Thủy. (1)Chương 2079: Dạ Cương Ma Thủy. (2)Chương 2080: Khiêu khích.Chương 2081: Bẫy rập. (1)Chương 2082: Bẫy rập. (2)Chương 2083: Băng Linh Hải Yêu.Chương 2084: Quái vật biển. (1)Chương 2085: Quái vật biển. (2)Chương 2086: Năm đại tướng. (1)Chương 2087: Năm đại tướng. (2)Chương 2088: Không gian na diChương 2089: Thất Võ Các. (1)Chương 2090: Thất Võ Các. (2)Chương 2091: Thất thánh tổ. (1)Chương 2092: Thất thánh tổ. (2)Chương 2093: Một hồi giao dịch.Chương 2094: Đế Giải Phách Chủ khiêu khích lần nữa. (1)Chương 2095: Đế Giải Phách Chủ khiêu khích lần nữa. (2)Chương 2096: Tốc Đạo Thiên ThầnChương 2097: Dự tiệc. (1)Chương 2098: Dự tiệc. (2)Chương 2099: Tính toán của Đế Giải Phách Chủ. (1)Chương 2100: Tính toán của Đế Giải Phách Chủ. (2)Chương 2101: Khô lâu quân đoàn.Chương 2102: Cự Giải Thần Trận. (1)Chương 2103: Cự Giải Thần Trận. (2)Chương 2104: Khống chế không gian. (1)Chương 2105: Khống chế không gian. (2)Chương 2106: Đánh Đế Vương Cốc.Chương 2107: Tàn sát. (1)Chương 2108: Tàn sát. (2)Chương 2109: Lần thứ hai ám sát. (1)Chương 2110: Lần thứ hai ám sát. (2)Chương 2111: Sát Thần Đạo.Chương 2112: Thuần Dương Tử. (1)Chương 2113: Thuần Dương Tử. (2)Chương 2114: Cốt Hải chi môn. (1)Chương 2115: Cốt Hải chi môn. (2)Chương 2116: Cốt thuyền.Chương 2117: Trầm Hải Thần Vương. (1)Chương 2118: Trầm Hải Thần Vương. (2)Chương 2119: Trầm Hải Thần Vương quyết định. (1)Chương 2120: Trầm Hải Thần Vương quyết định. (2)Chương 2121: Thần Mộng Thiên mượn hơi. (1)Chương 2122: Thần Mộng Thiên mượn hơi. (2)Chương 2123: Vả miệng.Chương 2124: Nội tình mạnh yếu. (1)Chương 2125: Nội tình mạnh yếu. (2)Chương 2126: Sát phạt vô tình. (1)Chương 2127: Sát phạt vô tình. (2)Chương 2128: Lên cốt thuyền.Chương 2129: Kim Cương Bất Diệt Thể. (1)Chương 2130: Kim Cương Bất Diệt Thể. (2)Chương 2131: Tiên nữ vô địch. (1)Chương 2132: Tiên nữ vô địch. (2)Chương 2133: Khống chế cốt thuyền.Chương 2134: Gặp lại Tô Ung Hoàng. (1)Chương 2135: Gặp lại Tô Ung Hoàng. (2)Chương 2136: Bảo vật bày ra.Chương 2137: Đầu lâu lỗ đen. (1)Chương 2138: Đầu lâu lỗ đen. (2)Chương 2139: Kim Cương Bất Diệt Thể và Thiên Mệnh Tinh Thể mạnh yếu.Chương 2140: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (1)Chương 2141: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (2)Chương 2142: Xương khô như núi.Chương 2143: Cốt Hải hung linh. (1)Chương 2144: Cốt Hải hung linh. (2)Chương 2145: Thất Võ Các hậu hĩnh.Chương 2146: Thất Võ Các mưu đồ. (1)Chương 2147: Thất Võ Các mưu đồ. (2)Chương 2148: Điều kiện của Lý Thất Dạ. (1)Chương 2149: Điều kiện của Lý Thất Dạ. (2)Chương 2150: Hải vực thần bí.Chương 2151: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (1)Chương 2152: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (2)Chương 2153: Cự Chưởng Thần Hầu. (1)Chương 2154: Cự Chưởng Thần Hầu. (2)Chương 2155: Di bảo chi địa.Chương 2156: Cự Tiên Đế Kiếm. (1)Chương 2157: Cự Tiên Đế Kiếm. (2)Chương 2158: Một quả trứng màu vàngChương 2159: Thiên phú phượng hoàng. (1)Chương 2160: Thiên phú phượng hoàng. (2)Chương 2161: Bóng mờ. (1)Chương 2162: Bóng mờ. (2)Chương 2163: Đuổi bắt bóng mờ.Chương 2164: Cốt Hải phong vân. (1)Chương 2165: Cốt Hải phong vân. (2)Chương 2166: Tiên nữ bạo phát.Chương 2167: Trấn an. (1)Chương 2168: Trấn an. (2)Chương 2169: Trong biển đại lục.Chương 2170: Côn Bằng chi thi. (1)Chương 2171: Côn Bằng chi thi. (2)Chương 2172: Bát giác tháp. (1)Chương 2173: Bát giác tháp. (2)Chương 2174: Mộng Trấn Thiên ngộ đạo.Chương 2175: Lục Hoàng. (1)Chương 2176: Lục Hoàng. (2)Chương 2177: Lâm đạo trưởng.Chương 2178: Trầm Hải Thần Vương bá đạo. (1)Chương 2179: Trầm Hải Thần Vương bá đạo. (2)Chương 2180: Đấu với cả hai.Chương 2181: Thải Loa Thần Hoàng. (1)Chương 2182: Thải Loa Thần Hoàng. (2)Chương 2183: Kim Cương Thần. (1)Chương 2184: Kim Cương Thần. (2)Chương 2185: Mười hai thần ma.Chương 2186: Lục Hoàng đốt không chết. (1)Chương 2187: Lục Hoàng đốt không chết. (2)Chương 2188: Tứ chi hợp nhất.Chương 2189: Bí mật Lục Hoàng. (1)Chương 2190: Bí mật Lục Hoàng. (2)Chương 2191: Hắc ám thẩm phán.Chương 2192: Tiến vào tháp bát giác. (1)Chương 2193: Tiến vào tháp bát giác. (2)Chương 2194: Bí mật trong tháp bát giác.Chương 2195: Côn Bằng.Chương 2196: Mộng Trấn Thiên cường đại. (1)Chương 2197: Mộng Trấn Thiên cường đại. (2)Chương 2198: Đại đạo như sơ.Chương 2199: Từ biệt. (1)Chương 2200: Từ biệt. (2)Chương 2201: Lại lên đường.Chương 2202: Cấm khu Cốt Hải. (1)Chương 2203: Cấm khu Cốt Hải. (2)Chương 2204: Trong cấm khu.Chương 2205: Âm dương thái cực. (1)Chương 2206: Âm dương thái cực. (2)Chương 2207: Sáu chết hóa một vật.Chương 2208: Tam Xoa Kích. (1)Chương 2209: Tam Xoa Kích. (2)Chương 2210: Vòng xoáy thiết sắc.Chương 2211: Mộng Trấn Thiên xuất quan. (1)Chương 2212: Mộng Trấn Thiên xuất quan. (2)Chương 2213: Thuần Dương tử tự tin. (1)Chương 2214: Thuần Dương tử tự tin. (2)Chương 2215: Không coi ai ra gì.Chương 2216: Quá yếu. (1)Chương 2217: Quá yếu. (2)Chương 2218: Nuốt một mặt trời.Chương 2219: Trấn áp.Chương 2220: Băng giải lĩnh vực. (1)Chương 2221: Băng giải lĩnh vực. (2)Chương 2222: Mộng Trấn Thiên ra tay.Chương 2223: Bảy quyền hợp nhất. (1)Chương 2224: Bảy quyền hợp nhất. (2)Chương 2225: Thủ đoạn Mộng Trấn Thiên.Chương 2226: Một kích vô địch. (1)Chương 2227: Một kích vô địch. (2)Chương 2228: Biệt ly.Chương 2229: Tiên nữ rời đi. (1)Chương 2230: Tiên nữ rời đi. (2)Chương 2231: Vẫn biệtChương 2232: Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn. (1)Chương 2233: Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn. (2)Chương 2234: Thần Chỉ Châu.Chương 2235: Gặp lại Tư Mã Ngọc Kiếm.Chương 2236: Gặp lại Diệp Tiểu Tiểu. (1)Chương 2237: Gặp lại Diệp Tiểu Tiểu. (2)Chương 2238: Tiểu lạt tiêu.Chương 2239: Thần Thụ Lĩnh. (1)Chương 2240: Thần Thụ Lĩnh. (2)Chương 2241: Xúc phạm kiêu ngạo.Chương 2242: Thụ nhân lột xác. (1)Chương 2243: Thụ nhân lột xác. (2)Chương 2244: Khởi nguyên chủng tộcChương 2245: Tiến hóa. (1)Chương 2246: Tiến hóa. (2)Chương 2247: Thành Thần Thụ.Chương 2248: Cửu Chung Thần Tổ. (1)Chương 2249: Cửu Chung Thần Tổ. (2)Chương 2250: Quá trình một tộc tiến hóa.Chương 2251: Thụ thi. (1)Chương 2252: Thụ thi. (2)Chương 2253: Lạc ấn thụ thi.Chương 2254: Thụ thi tiến hóaChương 2255: Thụ thi bí mưu. (1)Chương 2256: Thụ thi bí mưu. (2)Chương 2257: Cổ Linh Uyên bá đạo.Chương 2258: Con kiến hôi. (1)Chương 2259: Con kiến hôi. (2)Chương 2260: Thu thủy xuất phù dung.Chương 2261: Thần phục. (1)Chương 2262: Thần phục. (2)Chương 2263: Áo nghĩa Sát Thần Đạo.Chương 2264: Bất Tử Môn. (1)Chương 2265: Bất Tử Môn. (2)Chương 2266: Mới tới Bất Tử Môn. (1)Chương 2267: Mới tới Bất Tử Môn. (2)Chương 2268: Bất Tử Môn suy sụpChương 2269: Bí mật Bất Tử Môn. (1)Chương 2270: Bí mật Bất Tử Môn. (2)Chương 2271: Đào hầm.Chương 2272: Bất Tử môn chủ thỉnh giáo. (1)Chương 2273: Bất Tử môn chủ thỉnh giáo. (2)Chương 2274: Tiến vào nội thế giớiChương 2275: Thụ thi hoài thai. (1)Chương 2276: Thụ thi hoài thai. (2)Chương 2277: Nghênh đón tân sinh mệnh.Chương 2278: Tân sinh mệnh ra đời.Chương 2279: Thủ hộ tân sinh mệnh. (1)Chương 2280: Thủ hộ tân sinh mệnh. (2)Chương 2281: Cây khô nước cạn.Chương 2282: Kỷ nguyên chi diệt.Chương 2283: Huyết thống thức tỉnh. (1)Chương 2284: Huyết thống thức tỉnh. (2)Chương 2285: Niết Bàn Thủy Mộc.Chương 2286: Phong vân khởiChương 2287: Cửu Chung Thần Tổ khó xử. (1)Chương 2288: Cửu Chung Thần Tổ khó xử. (2)Chương 2289: Cổ Linh Uyên báo thù.Chương 2290: Tì hưu chiến trận. (1)Chương 2291: Tì hưu chiến trận. (2)Chương 2292: Cổ linh thú chủ.Chương 2293: Hung hăng càn quấy. (1)Chương 2294: Hung hăng càn quấy. (2)Chương 2295: Một kiếm trí mạng.Chương 2296: Viện binh. (1)Chương 2297: Viện binh. (2)Chương 2298: Đại nghịch chuyểnChương 2299: Nữ tử tuyệt thế. (1)Chương 2300: Nữ tử tuyệt thế. (2)Chương 2301: Một lời trấn vạn thế.Chương 2302: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (1)Chương 2303: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (2)Chương 2304: Bí mật hải thần.Chương 2305: Thuần phục. (1)Chương 2306: Thuần phục. (2)Chương 2307: Già Hải Thiên Tử. (1)Chương 2308: Già Hải Thiên Tử. (2)Chương 2309: Hư Vô Thể.Chương 2310: Cửu Tượng Thể Thức. (1)Chương 2311: Cửu Tượng Thể Thức. (2)Chương 2312: Tô Ung Hoàng trở về. (1)Chương 2313: Tô Ung Hoàng trở về. (2)Chương 2314: Lục hoàng thần bí.Chương 2315: TÍnh khoản nợ. (1)Chương 2316: TÍnh khoản nợ. (2)Chương 2317: Vĩnh viễn không lùi bước.Chương 2318: Vạn tộc đại hội. (1)Chương 2319: Vạn tộc đại hội. (2)Chương 2320: Chân Vũ Thần Nữ.Chương 2321: Trích Nguyệt tiên tử. (1)Chương 2322: Trích Nguyệt tiên tử. (2)Chương 2324: Bao trùm trên chúng đế. (1)Chương 2325: Bao trùm trên chúng đế. (2)Chương 2326: Trích Nguyệt tiên tử bá đạo.Chương 2327: Trích Nguyệt tiên tử ra tay. (1)Chương 2328: Trích Nguyệt tiên tử ra tay. (2)Chương 2329: Thái Dương Thể đấu Hư Vô Thể.Chương 2340: Sơ hở.Chương 2341: Tô thị Chu Tước Thương. (1)Chương 2342: Tô thị Chu Tước Thương. (2)Chương 2343: Bạch Hạc quân đoàn.Chương 2344: Cùng ngắm hoàng hôn. (1)Chương 2345: Cùng ngắm hoàng hôn. (2)Chương 2346: Tống biệt.Chương 2347: Chân Vũ đảo. (1)Chương 2348: Chân Vũ đảo. (2)Chương 2349: Luân Hồi Cửu Diệp Thảo.Chương 2350: Gắn bó như gió. (1)Chương 2351: Gắn bó như gió. (2)Chương 2352: Luân Hồi cốc.Chương 2353: Vào Luân Hồi cốc.Chương 2354: Luân hồi khiêu dược.Chương 2355: Bạch bào chiến tướng. (1)Chương 2356: Bạch bào chiến tướng. (2)Chương 2357: Bẫy rập băng tuyếtChương 2358: Quyết đấu bạch bào chiến tướng. (1)Chương 2359: Quyết đấu bạch bào chiến tướng. (2)Chương 2360: Mộng Trấn Thiên xuất chiếnChương 2361: Tuyệt học thiên hạ. (1)Chương 2362: Tuyệt học thiên hạ. (2)Chương 2364: Một quyền đánh bại.Chương 2365: Mười hai quyền hợp nhấtChương 2366: Một quyền đấm xuyên ngực.Chương 2367: Tứ Thánh Mộng Đạo. (1)Chương 2368: Tứ Thánh Mộng Đạo. (2)Chương 2369: Vạn cổ duy ngã vô địch.Chương 2370: Bạch bào chiến tướng chết trận.Chương 2371: Mộng Trấn Thiên chạy thục mạng. (1)Chương 2372: Mộng Trấn Thiên chạy thục mạng. (2)Chương 2373: Vòng vâyChương 2374: Át chủ bài của Mộng Trấn Thiên. (1)Chương 2375: Át chủ bài của Mộng Trấn Thiên. (2)Chương 2376: Tuyệt thế đại trận.Chương 2377: Uy lực đại trận.Chương 2378: Chém giết. (1)Chương 2379: Chém giết. (2)Chương 2380: Phong vân khắp nơi.Chương 2381: Phá trận.Chương 2382: Rút máuChương 2384: Song Đế chi tử. (1)Chương 2385: Song Đế chi tử. (2)Chương 2386: Một trận chiến kinh thiên hạ.Chương 2387: Chuyện cũ khó quay đầu. (1)Chương 2388: Chuyện cũ khó quay đầu. (2)Chương 2389: Lăng Phong Vân.Chương 2390: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (1)Chương 2391: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (2)Chương 2392: Truyền thuyếtChương 2393: Hắc Ám Tổ VươngChương 2394: Thần Mộng Thiên. (1)Chương 2395: Thần Mộng Thiên. (2)Chương 2396: Xuất chiếnChương 2397: Vạn cổ mình taChương 2398: Phong vân biếnChương 2399: Lăng Phong Vân chủ trương. (1)Chương 2400: Lăng Phong Vân chủ trương. (2)Chương 2401: Đàm phánChương 2402: Ước hẹn một chiêuChương 2403: Trảm đạo. (1)Chương 2404: Trảm đạo. (2)Chương 2405: Một chiêu chấn cửu thiênChương 2406: Chiến đấu bắt đầuChương 2407: Vô địch. (1)Chương 2408: Vô địch. (2)Chương 2409: Thực lực Lăng Phong VânChương 2410: Bỏ chạy. (1)Chương 2411: Bỏ chạy. (2)Chương 2412: Tổ LụcChương 2413: Lăng Phong Vân đầu hàng. (1)Chương 2414: Lăng Phong Vân đầu hàng. (21)Chương 2415: Thiên Diệt chính là Thiên DiệtChương 2416: Quyết đấu tổ thụ.Chương 2417: Một trận chiến vô địch.Chương 2418: Tổ phù. (1)Chương 2419: Tổ phù. (2)Chương 2420: Đại thụ chống trờiChương 2421: Đại thụ vô địch. (1)Chương 2422: Đại thụ vô địch. (2)Chương 2423: Thời điểm nên dứt điểm.Chương 2424: Diệt Tổ Lục.Chương 2425: Vạn tộc sợ run. (1)Chương 2426: Vạn tộc sợ run. (2)Chương 2427: Gặp lại, thiếu gia!Chương 2428: Thất Võ Các. (1)Chương 2429: Thất Võ Các. (2)Chương 2430: Thiên hạ đại thế.Chương 2431: Bóng dáng hội nghị.Chương 2432: Nghĩ xa 1Chương 2433: Thế gian chưa từng có chúa cứu thếChương 2434: Thời điểm rời đi 1Chương 2435: Thời điểm rời đi 2Chương 2436: Vô ẢnhChương 2437: Hàng lâm Bắc Uông Dương 1Chương 2438: Hàng lâm Bắc Uông Dương 2Chương 2439: Mẫu tửChương 2440: Đột nhiên có một đứa con gái 1Chương 2441: Đột nhiên có một đứa con gái 2Chương 2442: Văn Nhân thế giaChương 2443: Văn Nhân Lục NhịChương 2444: Trượng phu Văn Nhân Lục Nhị 1Chương 2445: Trượng phu Văn Nhân Lục Nhị 2Chương 2446: Phong ba quan hệ thông giaChương 2447: Ý định của Văn Nhân thế gia 1Chương 2448: Ý định của Văn Nhân thế gia 2Chương 2449: Muốn chịu tiếng xấu thay người khác sao?Chương 2450: Suy nghĩ của Văn Nhân Kiên ThạchChương 2451: Đông Phương thế gia 1Chương 2452: Đông Phương thế gia 2Chương 2453: Phức tạpChương 2454: Âm mưu Hải Dương ƯngChương 2455: Cầu tình 1Chương 2456: Cầu tình 2Chương 2457: Tinh thần chán nảnChương 2458: Long Chiến chi dã 1Chương 2459: Long Chiến chi dã 2Chương 2460: Trung Thiên Long HoàngChương 2461: Người ấy pha trà 1Chương 2462: Người ấy pha trà 2Chương 2463: Ban thưởngChương 2464: Gió mát thổi đến 1Chương 2465: Gió mát thổi đến 2Chương 2466: Minh Đế Lục Luân ĐồngChương 2467: Vẫn biệtChương 2468: Thôn Tiểu Hải 1Chương 2469: Thôn Tiểu Hải 2Chương 2470: Đoạt bảo từ đườngChương 2471: Đất bằng dậy sóngChương 2472: Thành Minh Châu 1Chương 2473: Thành Minh Châu 2Chương 2474: Tiểu việnChương 2475: Chư Thiên độngChương 2476: Khổng Tước Minh Vương 1Chương 2477: Khổng Tước Minh Vương 2Chương 2478: Hòn đảo thần bíChương 2479: Nghiệm chứng thân phận 1Chương 2480: Nghiệm chứng thân phận 2Chương 2481: Trấn Thiên ba mạchChương 2482: Trấn Thiên Hải thành nội đấu 1Chương 2483: Trấn Thiên Hải thành nội đấu 2Chương 2484: Dư TriểnChương 2485: Dọa phá gan 1Chương 2486: Dọa phá gan 2Chương 2487: Lại đến Hải thànhChương 2488: Uy hiếp 1Chương 2489: Uy hiếp 2Chương 2490: Thành Phong VănChương 2491: Tiểu hữu quán 1Chương 2492: Tiểu hữu quán 2Chương 2493: Lão nhân tửu quánChương 2494: Tuế nguyệt phong vân 1Chương 2495: Tuế nguyệt phong vân 2Chương 2496: Ký ức trước kiaChương 2497: Đại đạo cô độc 1Chương 2498: Đại đạo cô độc 2Chương 2499: Tam cảnh đỉnh phongChương 2500: Đại đạo vô địch 1Chương 2501: Đại đạo vô địch 2Chương 2502: Đại đạo chi tâmChương 2503: Điều kiện trở thành Tiên Đế 1Chương 2504: Điều kiện trở thành Tiên Đế 2Chương 2505: Thập nhị âm giaiChương 2506: Dư Ngọc Liên 1Chương 2507: Dư Ngọc Liên 2Chương 2508Chương 2509: Uy danh hung nhân 1Chương 2510: Uy danh hung nhân 2Chương 2511: Ta có mười ba mệnh cungChương 2512: Trèo lên âm giaiChương 2513: Trèo lên đỉnhChương 2514: Phong ba 1Chương 2515: Phong ba 2Chương 2516: Hải LânChương 2517: Thiên hỏa chiến hạmChương 2518: Thần thông thập nhị âm giai 1Chương 2519: Thần thông thập nhị âm giai 2Chương 2520: Dư tổ tôngChương 2521: Dư thái quân 1Chương 2522: Dư thái quân 2Chương 2523: Chuyện xưa Cố TônChương 2524: Con cháu Dư giaChương 2525: Chọn ngườiChương 2526: Dư Ngọc Liên lựa chọnChương 2527: Quan hệ thông giaChương 2528: Bí mật 1Chương 2529: Bí mật 2Chương 2530: Tinh võ thập bát pháoChương 2531: Đích thân tới 1Chương 2532: Đích thân tới 2Chương 2533: Mộng Long VươngChương 2534: Minh Vương bất động 1Chương 2535: Minh Vương bất động 2Chương 2536: Bắn pháChương 2537: Pháo kích 1Chương 2538: Pháo kích 2Chương 2539: Nghi ngờ Cố TônChương 2540: Tinh kê tiên quáng 1Chương 2541: Tinh kê tiên quáng 2Chương 2542: Một trăm viênChương 2543: Uy hiếpChương 2544: Tinh kê tiên quáng thỏa hiệp 1Chương 2545: Tinh kê tiên quáng thỏa hiệp 2Chương 2546: Cố TônChương 2547: Mộc Trác Yêu thành 1Chương 2548: Mộc Trác Yêu thành 2Chương 2549: Lại gặp người xưaChương 2550: Phi Tiên Giáo nội đấu 1Chương 2551: Phi Tiên Giáo nội đấu 2Chương 2552: Quyết địnhChương 2553: Vinh quang thuộc vềChương 2554: Tổ mộc thập bát bạo 1Chương 2555: Tổ mộc thập bát bạo 2Chương 2556: Giao dịch với nữ tử trong lụa vàngChương 2557: Đuổi giếtChương 2558: Tứ trảo Kim LongChương 2559: Núi Thanh Thành 1Chương 2560: Núi Thanh Thành 2Chương 2561: Định Viễn HầuChương 2562: Long Ngạo Thiên tự tinChương 2563: Kim Long Thiên Tử 1Chương 2564: Kim Long Thiên Tử 2Chương 2565: Người ta muốn giết, không ai có thể ngăn cản đượcChương 2566: Đao kiếm quyết đấu 1Chương 2567: Đao kiếm quyết đấu 2Chương 2568: Một chiêu bại địchChương 2569: Long Chiến ThiênChương 2570: Ân oán Cố Tôn 1Chương 2571: Ân oán Cố Tôn 2Chương 2572: Sư đồ kỳ quái 1Chương 2573: Sư đồ kỳ quái 2Chương 2574: Tịnh Thì thủy tinhChương 2575: Thời cơ chín muồiChương 2576: Diệp Cửu Châu mâu thuẫn 1Chương 2577: Diệp Cửu Châu mâu thuẫn 2Chương 2578: Chiến tranh bắt đầuChương 2579: Long Ngạo Thiên lại ra tay 1Chương 2580: Long Ngạo Thiên lại ra tay 2Chương 2581: Minh Châu tháp thần kỳChương 2582: Tiên Huyết MâuChương 2583: Tay không tiếp đế binh 1Chương 2584: Tay không tiếp đế binh 2Chương 2585: Chiến lược của Long Ngạo ThiênChương 2586: Lão binh bất tử 1Chương 2587: Lão binh bất tử 2Chương 2588: Trấn Thế Chân ThầnChương 2589: Thanh Long quân đoàn truyền kỳ 1Chương 2590: Thanh Long quân đoàn truyền kỳ 2Chương 2591: Ba mạch thất bạiChương 2592: Ai mới là độc thủ sau màn 1Chương 2593: Ai mới là độc thủ sau màn 2Chương 2594: Đại cục đã địnhChương 2595: Ai mới là hoàng tướcChương 2596: Thiên Mệnh sắp thànhChương 2597: Con đường tương lai 1Chương 2598: Con đường tương lai 2Chương 2599: Đại Nạn Buông Xuống.Chương 2600: Khai Chiến.Chương 2601: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 1.Chương 2602: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 2.Chương 2603: Chiến Tướng Tại.Chương 2604: Ngàn Vạn Đại Quân.Chương 2605: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 1.Chương 2606: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 2.Chương 2607: Cố Tôn Hiện Thân.Chương 2608: Kho Báu.Chương 2609: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 1.Chương 2610: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 2.Chương 2611: Cửu Đại Hải Vương.Chương 2612: Hắc Long Vương.Chương 2613: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 1Chương 2614: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 2.Chương 2615: Thanh Long Thập Bát Trận.Chương 2616: Thập Phương Tiên Diệt.Chương 2617: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 1.Chương 2618: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 2.Chương 2619: Một Đạo Thừa Ngũ Đế.Chương 2620: Phi Tiên Kích.Chương 2621: Giết Vào Phi Tiên Giáo 1.Chương 2622: Giết Vào Phi Tiên Giáo 2.Chương 2623: Bốn Đế Tử Nhân Hiền.Chương 2624: Tiên Thể Quyết Đấu 1.Chương 2625: Tiên Thể Quyết Đấu 2.Chương 2626: Vô Địch.Chương 2627: Cố Tôn Phản Công.Chương 2628: Nhân Hiền Đế Hậu 1.Chương 2629: Nhân Hiền Đế Hậu 2.Chương 2630: Ai Cười Đến Phút Cuối.Chương 2631: Thù Hận Của Nhân Hiền Đế HậuChương 2632: Đại Quyết Chiến 1Chương 2633: Đại Quyết Chiến 2Chương 2634: Huyết Thống Cổ Minh.Chương 2635: Bảo Vệ Cửu Giới 1Chương 2636: Bảo Vệ Cửu Giới 2Chương 2637: Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu.Chương 2638: Lựa Chọn Của Cố Tôn.Chương 2639: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 1Chương 2640: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 2Chương 2641: Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ.Chương 2642: Mây Khói.Chương 2643: Trở Về.Chương 2644: Gặp Lại Lão Quỷ 1Chương 2645: Gặp Lại Lão Quỷ 1Chương 2646: Chuyện Cũ Ngày Xưa.Chương 2647: Lão Quỷ Trong Thâm Uyên.Chương 2648: Liệu Vọng.Chương 2649: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 1Chương 2650: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 2Chương 2651: Cổ Minh Qua Lại.Chương 2652: Cửu Giới Tương Thông 1Chương 2653: Cửu Giới Tương Thông 2Chương 2654: Gặp NhauChương 2655: Khởi Nguyên Bộ Gia.Chương 2656: Về Thập Giới 1Chương 2657: Về Thập Giới 2Chương 2658: Một Ít Chuyện Thập GiớiChương 2659: Tiên Ma Động, Ta Đến ĐâyChương 2660: Trường Sinh Thảo 1Chương 2661: Trường Sinh Thảo 2Chương 2662: Nguyện Vọng Chủ Nhân Tiên Ma ĐộngChương 2663: Thiên Mệnh Hình ThànhChương 2664: Bị Đoạt Tư CáchChương 2665: Vực Thần Thỉnh CầuChương 2666: Cường Giả Tụ Tập 1Chương 2667: Cường Giả Tụ Tập 2Chương 2668: Hư Không Môn Xuất HiệnChương 2669: Thác Thiên Yêu ThầnChương 2670: Ảo Diệu Của Hư Không MônChương 2671: Gánh Nặng Đường XaChương 2672: Lại Gặp Thế Giới ThụChương 2673: Chế Định Quy Tắc 1Chương 2674: Chế Định Quy Tắc 2Chương 2675: Lời Từ BiệtChương 2676: Quyết Định Của Tiểu Nê Thu.Chương 2677: Nhớ Cố Nhân 1Chương 2678: Nhớ Cố Nhân 2Chương 2679: Đại Đạo Của Tiên Đế.Chương 2680: Sắp Lên Đường.Chương 2681: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 1Chương 2682: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 2Chương 2683: Liên Minh Bách Tử Cửu Giới.Chương 2684: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế.Chương 2685: Ba Vòng Xoáy Lớn 1Chương 2686: Ba Vòng Xoáy Lớn 2Chương 2687: Thiên Mệnh Điểm XuyếtChương 2688: Không Quay Đầu.Chương 2689: Phá Vỡ Ngăn Cách.Chương 2690: Xông Hướng Đệ Thập Giới 1Chương 2691: Xông Hướng Đệ Thập Giới 2Chương 2692: Đệ Thập Giới Thư Sát.Chương 2693: Đạo Long Thiên ĐếChương 2694: Một Đấm Nát Thiên Đế 1Chương 2695: Một Đấm Nát Thiên Đế 2Chương 2696: Thế Đế.Chương 2697: Ước Pháp Tam Chương 1Chương 2698: Ước Pháp Tam Chương 2Chương 2699: Là Ai Đang Đánh Cờ.Chương 2700: Hai Đấm Giết Một Đế.Chương 2701: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 1Chương 2702: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 2Chương 2703: Tử Vong Chi Quang.Chương 2704: Lý Thất Dạ Tử Vong.Chương 2705: Khóa Thiên Mệnh 1Chương 2706: Khóa Thiên Mệnh 2Chương 2707: Cửu Tử Đổi Cả Đời.Chương 2708: Thanh Châu.Chương 2709: Hỏa Thêu Bích.Chương 2710: Quy Phàm Quyết 1Chương 2711: Quy Phàm Quyết 2Chương 2712: Thiết Thụ ÔngChương 2713: Thiết Thụ Môn 1Chương 2714: Thiết Thụ Môn 2Chương 2715: Thiết Thụ Ông Tính ToánChương 2716: Trầm Hiểu San.Chương 2717: Cởi Quần Áo Ta Ra 1Chương 2718: Cởi Quần Áo Ta Ra 2Chương 2719: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 1Chương 2720: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 2Chương 2721: Tâm Sinh Tình Ma.Chương 2722: Trừng Phạt 1.Chương 2723: Trừng Phạt 2.Chương 2724: Tu Hành Đại Đạo.Chương 2725: Kế Hoạch Của Thiết Thụ Ông.Chương 2726: Tai Tiếng Của Tiên Đế 1Chương 2727: Tai Tiếng Của Tiên Đế 2Chương 2728: Thành Tề Lâm.Chương 2729: Đế Các.Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1Chương 2731: Báu Vật Trong Đế Các 2Chương 2732: Đập Bể Mặt Ngươi.Chương 2733: Bị Bám TheoChương 2734: Thánh Lão LụcChương 2735: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 1Chương 2736: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 2Chương 2737: Tây Thị Phồn HoaChương 2738: Báu Vật Sang QuýChương 2739: Dẫn Phượng CầmChương 2740: Thiên Hoàng Thái Tử 1Chương 2741: Thiên Hoàng Thái Tử 2Chương 2742: Thẻ.Chương 2743: Bí Mật Của Hộp Gỗ.Chương 2744: Thạch Phường 1Chương 2745: Thạch Phường 2Chương 2746: Thiên Hoàng Thái Tử Lại Đến Chọc.Chương 2747: Đổ Thạch.Chương 2748: Tương Kim.Chương 2749: Kỹ Xảo Đổ Thạch 1.Chương 2750: Kỹ Xảo Đổ Thạch 2Chương 2751: Đạo Phôi Tiên Thiên .Chương 2752: Phẩm Chất Đạo Phôi.Chương 2753: Ván Cược Xa Hoa 1.Chương 2754: Ván Cược Xa Hoa 2Chương 2755: Ai Thắng Ai Thua.Chương 2756: Sáo Trang Đạo Phôi.Chương 2757: Thất Bại Thảm Hại 1Chương 2758: Thất Bại Thảm Hại 2Chương 2759: Cược MạngChương 2760: Quỵt NợChương 2761: Đinh Sát 1Chương 2762: Đinh Sát 2Chương 2763: Lý Thất Dạ Đệ Nhất Hung NhânChương 2764: Niệm ThưChương 2765: Thiên Hoàng Công Chúa 1Chương 2766: Thiên Hoàng Công Chúa 2Chương 2767: Cuộc Họp Bí Ẩn.Chương 2768: Đạo Tương Khải.Chương 2769: Cuồng Thần Hung ĐịaChương 2770: Một Mũi Tên Giết Một Thần 1Chương 2771: Một Mũi Tên Giết Một Thần 2Chương 2772: Thánh Lão Lục Xuất Quỷ Nhập Thần.Chương 2773: Bạch Sáo Trang Chung Cực.Chương 2774: Thánh Đế 1Chương 2775: Thánh Đế 2Chương 2776: Vào Sâu Trong Hung Địa.Chương 2777: Trầm Kim Long 1Chương 2778: Trầm Kim Long 2Chương 2779: Đế Nữ ĐếnChương 2780: Lên Quan Thần Phong.Chương 2781: Giết Người Vô Hình.Chương 2782: Tề Lâm Đế Nữ 1Chương 2783: Tề Lâm Đế Nữ 2Chương 2784: Ngạo Thị Thương Khung.Chương 2785: Một Niệm Tức Vô Địch.Chương 2786: Ý Chí Nghiền Nát Thượng ThầnChương 2787: Đế Nữ Châm Trà.Chương 2788: Ai Để Lại Dấu Vết Năm Tháng.Chương 2789: Xác Của Cuồng Thần.Chương 2790: Tiểu Ác Ma 1Chương 2791: Tiểu Ác Ma 2Chương 2792: Nội Thế Giới Tan VỡChương 2793: Thượng Thần Xuất ThếChương 2794: Lời Tạm Biệt 1Chương 2795: Lời Tạm Biệt 2Chương 2796: Thượng Thần Giá LâmChương 2797: Tề Lâm Đế GiaChương 2798: Đăng Lâm 1Chương 2799: Đăng Lâm 2Chương 2800: Ra Oai Phủ ĐầuChương 2801: Đầu Rơi Xuống Đất.Chương 2802: Thượng Thần 1Chương 2803: Thượng Thần 2Chương 2804: Một Niệm Tạo Vật.Chương 2805: Kim Mãng Thánh Tôn.Chương 2806: Là Thật Là Giả 1Chương 2807: Là Thật Là Giả 2Chương 2808: Thù Hận.Chương 2809: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 1Chương 2810: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 2Chương 2811: Nữ Nhân Mông Lung.Chương 2812: Đại Đế Tử Binh Sáo Trang.Chương 2813: Dạ Lâm Tiên Vương 1Chương 2814: Dạ Lâm Tiên Vương 2Chương 2815: Đế Chỉ.Chương 2816: Thiên Ngoại Phi Vật.Chương 2817: Ly Biệt 1Chương 2818: Ly Biệt 2Chương 2819: Rời Đi Tề Lâm Đế Gia.Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong.Chương 2821: Cướp Khoai Lang.Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1Chương 2823: Thế Gian Là Vật Gì 2Chương 2824: Vực Ngoại Thiên Thành.Chương 2825: Đại Thọ Bành Gia.Chương 2826: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 1Chương 2827: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 2Chương 2828: Huyết Thống Nhân Tộc .Chương 2829: Ám Ảnh Đại Thọ 1Chương 2830: Ám Ảnh Đại Thọ 2.Chương 2831: Thọ Thần.Chương 2832: Kiếm Chuyện.Chương 2833: Hùng Hổ Dọa Người.Chương 2834: Đập Dẹp Lép 1Chương 2835: Đập Dẹp Lép 2Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt.Chương 2837: Đông Cung Thế Gia.Chương 2838: Một Cầu Phá Thiên Tường 1Chương 2839: Một Cầu Phá Thiên Tường 2Chương 2840: Quả Cầu To Lăn Lăn.Chương 2841: Thần Cung Thượng Thần.Chương 2842: Đạp Tinh Thượng Thần.Chương 2843: Thượng Thần Khai Chiến 1Chương 2844: Thượng Thần Khai Chiến 2Chương 2845: Chín Đồ Đằng Quyết Đấu Với Mười Đồ Đằng.Chương 2846: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 1.Chương 2847: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 2Chương 2848: Đoạn Cương.Chương 2849: Minh Nhân Qua.Chương 2850: Huyết Thống Cửu Đỉnh.Chương 2851: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 1Chương 2852: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 2Chương 2853: Nhìn Xa.Chương 2854: Cố Nhân Gặp Lại.Chương 2855: Lên Đường 1Chương 2856: Lên Đường 2Chương 2857: Số Hiệu Vạn Cổ.Chương 2858: Đi Thông Tham Tác Chi Địa.Chương 2859: Bí Mật Của Thứ Đó. (1)Chương 2860: Bí Mật Của Thứ Đó. (2)Chương 2861: Phong DịchChương 2862: Ngự Long Đồng Tử (1)Chương 2863: Ngự Long Đồng Tử (2)Chương 2864: Vào Lôi KhuChương 2865: Cắn Nuốt Lôi ĐiệnChương 2866: Tần Bách LýChương 2867: Võ Phượng Ảnh (1)Chương 2868: Võ Phượng Ảnh (2)Chương 2869: Nữ Hán TửChương 2870: Hảo Vọng Giác.Chương 2871: Tai Nạn Ập Đến (1)Chương 2872: Tai Nạn Ập Đến (2).Chương 2873: Lại Lên Hảo Vọng Giác.Chương 2874: Hiến Tế.Chương 2875: Bia To.Chương 2876: Cắn Nuốt Hút Máu (1).Chương 2877: Cắn Nuốt Hút Máu (2)Chương 2878: Tần Bách Lý Ra Tay.Chương 2879: Cổ Đàn Hung Hiểm.Chương 2880: Ra Tay Kinh Tứ Phương.Chương 2881: Võ Phượng Ảnh Không Phục (1)Chương 2882: Võ Phượng Ảnh không phục (2)Chương 2883: Long thươngChương 2884: Bạch cốt chi kiếmChương 2885: Cuồng Cổ Ma HàngChương 2886: Kiếm chi vô địchChương 2887: Trọng khí kỷ nguyên (1)Chương 2888: Trọng khí kỷ nguyên (2)Chương 2889: Diệt thế trong truyền thuyếtChương 2890: Ngự Long Đồng Tử đe dọaChương 2891: Đế Hóa Thành (1)Chương 2892: Đế Hóa Thành (2)Chương 2893: Kim Qua Giá LâmChương 2894: Oan Gia Ngõ HẹpChương 2895: Đà Lĩnh (1)Chương 2896: Đà Lĩnh (2)Chương 2897: Linh ĐiệpChương 2898: Ngự Long Tử KỵChương 2899: Kỳ Quan Phật DãChương 2900: Hoàng Kim Miếu (1)Chương 2901: Hoàng Kim Miếu (2)Chương 2902: Sông HằngChương 2903: Độ Sông HằngChương 2904: Thế Gian Không Có Bỉ NgạnChương 2905: Chín Kim Thân Đại Phật (1)Chương 2906: Chín Kim Thân Đại Phật (2)Chương 2907: Long MiêuChương 2908: Long Miêu (2)Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1)Chương 2910: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (2)Chương 2911: Đối Chiến Với Kim QuaChương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim MiếuChương 2913: Báu Vật Khó Động LòngChương 2914: Cái Mõ (1)Chương 2915: Cái Mõ (2)Chương 2916: Một Báu Vật Động Lòng NgườiChương 2917: Lượng Thiên XíchChương 2918: Hãm Hại (1)Chương 2919: Hãm Hại (2)Chương 2920: Một Niệm Do TâmChương 2921: Một Chân Giẫm Chết Thượng ThầnChương 2922: Ngự Long Kỵ (1)Chương 2923: Ngự Long Kỵ (2)Chương 2924: Nhất Phật Diệt Vạn PhápChương 2925: Thích Hồn LâmChương 2926: Đại Đế Sau Lưng Số Hiệu Vạn CổChương 2927: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (1)Chương 2928: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (2)Chương 2929: Luận Đại ThếChương 2930: Võ Phượng Ảnh Đổi KhácChương 2931: Võ Thất (1)Chương 2932: Võ Thất (2)Chương 2933: Đến Viễn HoangChương 2934: Tộc Huyết DiChương 2935: Hào Khí Kim QuaChương 2936: Dũng Sĩ Biến Ác Long (1)Chương 2937: Dũng Sĩ Biến Ác Long (2)Chương 2938: Viễn Hoang Hung HiểmChương 2939: Vô Luân Ma ĐếChương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)Chương 2941: Cuồng Thiểu Thiên Đế (2)Chương 2942: Quy Phàm Cổ ThầnChương 2943: Đại Đế Cùng Thượng Thần, Ai Mạnh Ai YếuChương 2944: Thánh Nhân (1)Chương 2945: Thánh Nhân (2)Chương 2946: Thiên Tàng Kim ThủyChương 2947: Quái ThúChương 2948: Hung NanChương 2949: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (1)Chương 2950: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (2)Chương 2951: Giơ Tay Đánh Lui Đại ĐếChương 2952: Bạch Cốt Cự VượnChương 2953: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (1)Chương 2954: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (2)Chương 2955: Bốn Thiên ĐếChương 2956: Ước ĐịnhChương 2957: Đại Thế Do Ai GánhChương 2958: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)Chương 2959: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (2)Chương 2960: Thực Lực Của Thích Hồn LâmChương 2961: Đòn Sát Thủ Của Cuồng Thiểu Thiên ĐếChương 2962: Bàn Tay Hất Bay (1)Chương 2963: Bàn Tay Hất Bay (2)Chương 2964: Huyết MệnhChương 2965: Nghiền Áp Đại ĐếChương 2966: Chém Giết Đại ĐếChương 2967: Chịu Tải Thiên Mệnh (1)Chương 2968: Chịu Tải Thiên Mệnh (2)Chương 2969: Kim Qua Thành Đại ĐếChương 2970: Kim Qua Bái KiếnChương 2971: Chỉ Điểm Kim QuaChương 2972: Lại Gặp Huyết Di TộcChương 2973: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (1)Chương 2974: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (2)Chương 2975: Bày Đại CụcChương 2976: Tiêu Tiễn Ma ĐếChương 2977: Uy Hiếp Thiên HạChương 2978: Ngự Long Thượng Thần (1)Chương 2979: Ngự Long Thượng Thần (2)Chương 2980: Vả MiệngChương 2981: Ngạo Thị Quần HùngChương 2982: Tứ Hung Của Viễn Hoang (1)Chương 2983: Tứ Hung Của Viễn Hoang (2)Chương 2984: Bốn Đế Đấu Với Bốn HungChương 2985: Thánh Quang, Ta Vẫn Còn ĐâyChương 2986: Lê Thiên TrùngChương 2987: Ngã Theo Chiều Gió (1)Chương 2988: Ngã Theo Chiều Gió (2)Chương 2989: Ăn Một Cục Gạch Của TaChương 2990: Chém Đại Đế! Đồ Chúng ThầnChương 2991: Luyện HuyếtChương 2992: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (1)Chương 2993: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (2)Chương 2994: Luân Hồi Hoang TổChương 2995: Luận Vạn CổChương 2996: Kẻ Thù Vạn CổChương 2997: Thánh Giả Vô Địch (1)Chương 2998: Thánh Giả Vô Địch (2)Chương 2999: Cuộc Chiến Ngược Dòng Thời GianChương 3000: Quang Minh Quyết Đấu Hắc ÁmChương 3001: Ta Sinh Hắc ÁmChương 3002: Luân Hồi Chi Nhãn (1)Chương 3003: Luân Hồi Chi Nhãn (2)Chương 3004: Vượt Tương Lai Đi TớiChương 3005: Đi Ra Từ Quá KhứChương 3006: Nghĩ Đại ThếChương 3007: Tàm Long Tiên Đế (1)Chương 3008: Tàm Long Tiên Đế (2)Chương 3009: Minh Độ Tiên ĐếChương 3010: Đạo Tâm Vô ĐịchChương 3011: Tuế Nguyệt LuânChương 3012: Bộ Chiến Tiên Đế (1)Chương 3013: Bộ Chiến Tiên Đế (2)Chương 3014: Trấn SátChương 3015: Da NgườiChương 3016: Kết ThúcChương 3017: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (1)Chương 3018: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (2)Chương 3019: Kho Báu Kinh ThiênChương 3020: Tiếp DẫnChương 3021: Biệt LyChương 3022: Đào ThônChương 3023: Đào ĐìnhChương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1)Chương 3025: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (2)Chương 3026: Lão MaChương 3027: Trách Nhiệm Của Đại Đế (1)Chương 3028: Trách Nhiệm Của Đại Đế (2)Chương 3029: Nhân Thánh Thành Tiên VươngChương 3030: Vũ Thiên TuyềnChương 3031: Thiên Thần Thư Viện (1)Chương 3032: Thiên Thần Thư Viện (2)Chương 3033: Thiên Tài Lớp LớpChương 3034: Gặp Lại Đào ĐìnhChương 3035: Tới Học Viện Thiên Thần (1)Chương 3036: Tới Học Viện Thiên Thần (2)Chương 3037: Ra Oai Phủ Đầu (1)Chương 3038: Ra Oai Phủ Đầu (2)Chương 3039: Thư PhòngChương 3040: Dạ Hân Tuyết (1)Chương 3041: Dạ Hân Tuyết (2)Chương 3042: Một Truyền KỳChương 3043: Ba Học Sinh (1)Chương 3044: Ba Học Sinh (2)Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật NhỏChương 3046: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (1)Chương 3047: Truyệnđế Báchương 3047 Đế Bá Chương 3047: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (2)Chương 3048: Tấm Mặt Na Da Người Thần BíChương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1)Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2)Chương 3051: Chữ Trong Sách Có Căn Nhà VàngChương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn CổChương 3053: Hợp Bích Song Tiên VươngChương 3054: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (1)Chương 3055: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (2)Chương 3056: Tu LaChương 3057: Tâm Sự Của Đào ĐìnhChương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1)Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2)Chương 3060: Hội Phẩm TràChương 3061: Diệu Thiền Đến Từ Cửu GiớiChương 3062: Mai Tố Dao (1)Chương 3063: Mai Tố Dao (2)Chương 3064: Vừa Gặp Đã ThươngChương 3065: Đạo Chi BáChương 3066: Diệp Diệu TuyếtChương 3067: Khiêu Khích (1)Chương 3068: Khiêu Khích (2)Chương 3069: Bạo ĐánhChương 3070: Vườn TràChương 3071: Vào Vườn Trà (1)Chương 3072: Vào Vườn Trà (2)Chương 3073: Tham Đạo Ngộ DiệuChương 3074: Đại Đạo TràChương 3075: Túng Thiên Thiếu Chủ (1)Chương 3076: Túng Thiên Thiếu Chủ (2)Chương 3077: Khiêu KhíchChương 3078: Tùy Tay Hái Tiên TràChương 3079: Đun Trà Nhấm NhápChương 3080: Nhớ Ngày Xưa (1)Chương 3081: Nhớ Ngày Xưa (2)Chương 3082: Thất Sát ThápChương 3083: Nói Chuyện Thị Phi Trước Thất Sát ThápChương 3084: Khiêu Chiến (1)Chương 3085: Khiêu Chiến (2)Chương 3086: Vào Sát HảiChương 3087: Tùy Tay Bắt GiữChương 3088: Cổ Khải HàngChương 3089: Lão Sư Tốt (1)Chương 3090: Lão Sư Tốt (2)Chương 3091: Phi Tiên Đế TửChương 3092Chương 3093: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (1)Chương 3094: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (2)Chương 3095: Nam ĐếChương 3096: Nam Đế Thành Tiên VươngChương 3097: Đạo TràngChương 3098: Hoa Đại ĐạoChương 3099: Giảng BàiChương 3100: Tài Hoa Tuyệt ThếChương 3101: Ai Đến Nghe GiảngChương 3102: Tiên Vương Đến Nghe GiảngChương 3103: Mặc Thiên QuânChương 3104: Mười BốnChương 3105: Tai Nạn Ập ĐếnChương 3106: Cổ Thế GiớiChương 3107: Lòng Có Ý XấuChương 3108: Mãnh Thú Cuồng TriềuChương 3109: Đại Sát Bát PhươngChương 3110: Giành Thư PhòngChương 3111: Cái Đuôi Hồ LyChương 3112: Chém GiếtChương 3113: Nghiền ÁpChương 3114: Nhân Thánh Đến RồiChương 3115: Nhân Thánh Trả ThùChương 3116: Cửu U Cuồng NgaoChương 3117: Yên Tĩnh Trước Bão TápChương 3118: Tai Nạn Ập ĐếnChương 3119: Bách Luyện Tiên ĐếChương 3120: Phù Thạch Tiên VươngChương 3121: Chúng Thần ĐiệnChương 3122: Thiên Quyền Đế ChỉChương 3123: Đại Chiến Bắt ĐầuChương 3124: Xâm Nhập Thiên Thần Thư ViệnChương 3125: Sư Đầu NhânChương 3126: Thì Quang Chi NhãnChương 3127: Tiên Đế Kinh HồnChương 3128: Đào Thọ Tiên VươngChương 3129: Nhất Diệp Tiên VươngChương 3130: Gặp Lại Thế ĐếChương 3131: Thương Thiên ĐiệnChương 3132: Thôn Nhật Tiên ĐếChương 3133: Nhân Hiền Tiên ĐếChương 3134: Sắp Đại ChiếnChương 3135: Chính Thống Của Bách TộcChương 3136: Độc Chiến Chúng ĐếChương 3137: Thất Dạ ĐạoChương 3138: Đánh Bạo Tiên VươngChương 3139: Chủ Thiên ĐìnhChương 3140: Cứng Rắn ĐỡChương 3141: Giết Đến Cuồng BạoChương 3142: Ngân Trụ Tiên GiápChương 3143: Ai Lại Tính ToánChương 3144: Quy Phàm Cổ ThầnChương 3145: Bình Loạn QuyếtChương 3146: Vị Thế Đế Thứ HaiChương 3147: Thế ĐạoChương 3148: Thiên TruChương 3149: Quang Minh Ma ĐếChương 3150: Tử QuanChương 3151: Thiên Bảo Vô ĐịchChương 3152: Hồi Mã ThươngChương 3153: Đoạt Tử QuanChương 3154: Uy HiếpChương 3155: Vạn Thế Chân CốtChương 3156: Đòn Sát Thủ Thật SựChương 3157: Đồ Bá ChủChương 3158: Giao DịchChương 3159: Đại Chiến Kết ThúcChương 3160: Cả Thế Gian Im LặngChương 3161: Một Thế GiớiChương 3162: Kinh Hoàng Thật SựChương 3163: Thế Gian Có Tên ChăngChương 3164: Cấp Độ Cao NhấtChương 3165: Nói Chuyện Trước Lúc Chia TayChương 3166: Chuẩn Bị Lên ĐườngChương 3167: Thế Giới Không Thể Tồn TạiChương 3168: Tổ SàoChương 3169: Đồ Tiên Đế TrậnChương 3170: Trận Pháp Vô SongChương 3171: Tân Tiên ĐếChương 3172: Lại Thấy Người Bí ẨnChương 3173: Đại Thế Nhiều Gian KhóChương 3174: Trích Nguyệt Tiên TửChương 3175: Ngưu Thủ Thượng ThầnChương 3176: Bá GiảChương 3177: Đạo Tranh Một HơiChương 3178: Một Kỳ TíchChương 3179: Đàm Tiếu Phong ThanhChương 3180: Khải TrìnhChương 3181: Thiên Tru Hải DươngChương 3182: Trứng Chạy Mất RồiChương 3183: Tam Ảnh Đồng HànhChương 3184: Vượt QuaChương 3185: Đại Kiếm MônChương 3186: Tổ Tiên Sống LạiChương 3187: Chu Tư TĩnhChương 3188: Mở Ra Kỷ Nguyên MớiChương 3189: Dương Thăng BìnhChương 3190: Cuồng Đình Đạo ThốngChương 3191: Kiêu Hoành Thương HànhChương 3192: Hoàng ĐìnhChương 3193: Hoàng Hậu Vương HàmChương 3194: Cuồng Tổ Tư TàngChương 3195: Mở Lại Thể ThưChương 3196: Lật Ra Trang Sách MớiChương 3197: Mỹ Nhân Hầu HạChương 3198: Vào Cửa Hàng Kiêu HoànhChương 3199: Lão Nhân Thần Bí (Thượng)Chương 3200: Lão Nhân Thần Bí (Hạ)Chương 3201: Ai Có Thể Đánh Động HắnChương 3202: Một Câu Vô GiáChương 3203: Một Câu Chuyện Kinh HoàngChương 3204: Trân Bảo Các (Thượng)Chương 3205: Trân Bảo Các (Hạ)Chương 3206: Tiền Không Thành Vấn ĐềChương 3207: Di SảnChương 3208: Thiên Đức Chân Thần (Thượng)Chương 3209: Thiên Đức Chân Thần (Hạ)Chương 3210: Cuồng Ma Huyết PhệChương 3211: Cuồng Thần Kiếm ĐạoChương 3212: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Thượng)Chương 3213: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Hạ)Chương 3214: Không Biết Sống ChếtChương 3215: Lại Vả MiệngChương 3216: Ngân Hồ (Thượng)Chương 3217: Ngân Hồ (Hạ)Chương 3218: Cáo Mượn Oai HùmChương 3219: Phi Phượng Tướng QuânChương 3220: Tức Giận (Thượng)Chương 3221: Tức Giận (Hạ)Chương 3222: Rót RượuChương 3223: Ta Là Ta. (Thượng)Chương 3224: Ta Là Ta. (Hạ)Chương 3225: Tới Đây Vì Cái Gì.Chương 3226: Khuyết Nha SơnChương 3227: Đạo Cơ. (Thượng)Chương 3228: Đạo Cơ. (Hạ)Chương 3229: Cổ Từ.Chương 3230: Gió Nổi. (Thượng)Chương 3231: Gió Nổi. (Hạ)Chương 3232: Uy Bức.Chương 3233: Cuồng Bá Kình.Chương 3234: Liệt Hỏa Lung. (Thượng)Chương 3235: Liệt Hỏa Lung. (Hạ)Chương 3236: Phong Cuồng Bạo Kiếm.Chương 3237: Trần Thái Hợp. (Thượng)Chương 3238: Trần Thái Hợp. (Hạ)Chương 3239: Long Tu Tiên.Chương 3240: Cuồng Thần Kiếm ĐạoChương 3241: Cuồng BáChương 3242: Một Kiếm Đồ Ngàn Người. (Thượng)Chương 3243: Một Kiếm Đồ Ngàn Người. (Hạ)Chương 3244: Ung Dung Tản BộChương 3245: Xích Tước Đế KínhChương 3246: Kiếm Đạo Vô ĐịchChương 3247: Chân Thần (Thượng)Chương 3248: Chân Thần (Hạ)Chương 3249: Cuồng Đế ThươngChương 3250: Phân TranhChương 3251: Chường 3251Chương 3252: Thật Thật Giả Giả. (Thượng)Chương 3253: Thật Thật Giả Giả. (Hạ)Chương 3254: Thánh Tổ Của Bành GiaChương 3255: Giơ Tay Thành Mây KhóiChương 3256: Bát ThượngChương 3257: Lên TrờiChương 3258: Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng)Chương 3259: Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng)Chương 3260: Cuồng Ma Huyết Phệ. (Hạ)Chương 3261: Chân Thần Cửu Trọng ThiênChương 3262: Nộ Tiên KiếmChương 3263: Oan Hồn. (Thượng)Chương 3264: Oan Hồn. (Hạ)Chương 3265: Nghiền ÁpChương 3266: Nhà Đá Dưới Lòng ĐấtChương 3267: Cây GiàChương 3268: Đạo NguyênChương 3269: Trường Sinh Đan. (Thượng)Chương 3270: Trường Sinh Đan. (Hạ)Chương 3271: Ngoại Địch Xâm NhậpChương 3272: Khó Khăn Ập ĐếnChương 3273: Một Kiếm Định Càn Khôn. (Thượng)Chương 3274: Một Kiếm Định Càn Khôn. (Hạ)Chương 3275: Vô SongChương 3276: Tập SátChương 3277: Sống Chết Tùy Quyết ĐịnhChương 3278: Hiệp Định (Thượng)Chương 3279: Hiệp Định (Hạ)Chương 3280: Võ Băng NgưngChương 3281: Giằng Co Kịch LiệtChương 3282: Băng Hỏa Lưỡng Trọng ThiênChương 3283: Lên Đường. (Thượng)Chương 3284: Lên Đường. (Hạ)Chương 3285: Hỏa Nguyên Chi ĐịaChương 3286: Liếc Mắt Đưa TìnhChương 3287: Đào Đông Hỏa TrùngChương 3288: Tùy Tiện ĐàoChương 3289: Lật LọngChương 3290: Gặm BùnChương 3291: Tơ BạcChương 3292: Hồi Xuân Công TửChương 3293: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Thượng)Chương 3294: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Hạ)Chương 3295: Ngạo Thị Quần Hùng.Chương 3296: Độc Chiếm.Chương 3297: Xuyên Qua. (1)Chương 3298: Xuyên Qua. (2)Chương 3299: Hỏa Nguyên Thế Giới.Chương 3300: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Thượng)Chương 3301: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Hạ)Chương 3302: Ngôi Sao Hỏa Nguyên.Chương 3303: Tạm Thời Chia Tay.Chương 3304: Trường Sinh Chân Nhân ( Thượng ) **Chương 3305: Trường Sinh Chân Nhân. (Hạ)Chương 3306: Vào Trường Sinh Cốc.Chương 3307: Bách Hoa Cốc. (Thượng)Chương 3308: Bách Hoa Cốc. (Hạ)Chương 3309: Sư Muội Ranh Ma.Chương 3310: Tiên nhụy sinh bệnh (thượng)Chương 3311: Tiên nhụy sinh bệnh (hạ)Chương 3312: Nữ thần y lãnh ngạoChương 3313: Độc vươngChương 3314: Khí thịnh lăng nhân (Thượng)Chương 3315: Khí thịnh lăng nhân (Hạ)Chương 3316: Quỷ Ngao SắtChương 3317: Ai mới là lang băm (thượng)Chương 3318Chương 3319: Hàn Độc Đáng SợChương 3320: Đại sư huynh rất được hoan nghênh (hạ)Chương 3321: Nguy cơ tới rồiChương 3322: Vạn thọ quốc đến cầu thân (thượng)Chương 3323: Vạn thọ quốc đến cầu thân (thượng)Chương 3324: Vạn thọ quốc đến cầu thân (hạ)Chương 3325: Thưởng các ngươi đấy, cút!Chương 3326: Đập chết ngươiChương 3327: Tiêu quốc sư (thượng)Chương 3328: Tiêu quốc sư (hạ)Chương 3329: Chân thần như sâu bọChương 3330: Nhìn xuống (thượng)Chương 3331: Nhìn xuống (hạ)Chương 3332: Tế tựChương 3333: Dược Lư (Thượng)Chương 3334: Dược Lư (Hạ)Chương 3335: Tùng Tháp Đạo QuảChương 3336: Lãnh Tràng Vương (Thượng)Chương 3337: Lãnh Tràng Vương (Hạ)Chương 3338: Đào một cái độngChương 3339: Tranh nhau nụ cười của mỹ nhân (thượng)Chương 3340: Tranh nhau nụ cười của mỹ nhân (hạ)Chương 3341: Một tiếng cười của mỹ nhânChương 3342: Mộc đố sắt (thượng)Chương 3343: Mộc Đố Sắt (Hạ)Chương 3344: Thanh Hạo Thần ChâuChương 3345: LănChương 3346: Ngân Long Quân Đoàn (Thượng)Chương 3347: Ngân Long Quân Đoàn (Hạ)Chương 3348: Nén Nhang Thứ NhấtChương 3349: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Thượng)Chương 3350: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Hạ)Chương 3351: Quỳ Sát (Thượng)Chương 3352: Quỳ Sát (Hạ)Chương 3353: Sinh Mệnh Áo NghĩaChương 3354: Sát Phạt (Thượng)Chương 3355: Sát Phạt (Hạ)Chương 3356: Ai Mới Là Người Không Trêu Chọc NổiChương 3357: Khúc Nhạc Dạo Trước Cơn BãoChương 3358: Chiến Cổ Lôi (Thượng)Chương 3359: Chiến Cổ Lôi (Hạ)Chương 3360: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Thượng)Chương 3361: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Hạ)Chương 3362: Soán Vị Đoạt QuyềnChương 3363: Hạo Chiến Lão Tổ (Thượng)Chương 3364: Hạo Chiến Lão Tổ (Hạ)Chương 3365: Một Cước Đạp XuốngChương 3366: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Thượng)Chương 3367: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Hạ)Chương 3368: Thiên Nộ Nhất KiếmChương 3369: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Thượng)Chương 3370: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Hạ)Chương 3371: Ba Mươi Sáu Long TônChương 3372: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Thượng)Chương 3373: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Hạ)Chương 3374: Đằng Mộc Cự NhânChương 3375: Ngân Long Cự Giáp (Thượng)Chương 3376: Ngân Long Cự Giáp (Hạ)Chương 3377: Động MạchChương 3378: Trường Sinh Thể (Thượng)Chương 3379: Trường Sinh Thể (Hạ)Chương 3380: Một Quyền Đập NátChương 3381: Vạn Thọ Lão Quân (Thượng)Chương 3382: Vạn Thọ Lão Quân (Hạ)Chương 3383: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Thượng)Chương 3384: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Hạ)Chương 3385: Sức Mạnh Cả NướcChương 3386: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Thượng)Chương 3387: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Hạ)Chương 3388: Ngô Đồng Phượng Hoàng ThụChương 3389: Phản Công (Thượng)Chương 3390: Phản Công (Hạ)Chương 3391: Biến Thành Tro BụiChương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng)Chương 3393: Đại Điển Bắt Đầu (Hạ)Chương 3394: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Thượng)Chương 3395: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Hạ)Chương 3396: Nên Trả Nợ RồiChương 3397: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Thượng)Chương 3398: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Hạ)Chương 3399: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Thượng)Chương 3400: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Hạ)Chương 3401: Đo Thiên Địa Này Một PhenChương 3402: Cách Mở Kim Tiễn Lạc ĐịaChương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng)Chương 3404: Gọi Địa Chủ (Hạ)Chương 3405: Cho Kiến ĂnChương 3406: Bình Thành Công Tử (Thượng)Chương 3407: Bình Thành Công Tử (Hạ)Chương 3408: Hương Tượng Độ GiangChương 3409: Kiếm Trủng (Thượng)Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ)Chương 3411: Bão Táp (Thượng)Chương 3412: Bão Táp (Hạ)Chương 3413: Mê Tiên ĐiệnChương 3414: Chìa Khóa VàngChương 3415: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Thượng)Chương 3416: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Hạ)Chương 3417: Chu Chí KhônChương 3418: Mê Tiên Điện Cuối CùngChương 3419: Bóp NátChương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng)Chương 3421: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Hạ)Chương 3422: Cưu Chiếm Tổ Thước (Thượng)Chương 3423: Cưu Chiếm Tổ Thước (Hạ)Chương 3424: Kẻ Thù Đều Tới Đông ĐủChương 3425: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Thượng)Chương 3426: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Hạ)Chương 3427: Ta Muốn Giết Người, Ai Có Thể Cản NổiChương 3428: Gặp Lại Cố Nhân (Thượng)Chương 3429: Gặp Lại Cố Nhân (Hạ)Chương 3430: Một Kiếm Phong Tình (Thượng)Chương 3431: Một Kiếm Phong Tình (Hạ)Chương 3432: Tệ Thú ThànhChương 3433: Truy Phong Thần Ẩu (Thượng)Chương 3434: Truy Phong Thần Ẩu (Hạ)Chương 3435: Phản KhángChương 3436: Bễ Nghễ (Thượng)Chương 3437: Bễ Nghễ (Hạ)Chương 3438: Hương Tượng Độ GiangChương 3439: Vô Thượng (Thượng)Chương 3440: Vô Thượng (Hạ)Chương 3441: Bàn Long công tửChương 3442: Thân Phận Như Mê (Thượng)Chương 3443: Thân Phận Như Mê (Hạ)Chương 3444: Ma Đao Thái TửChương 3445: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Thượng)Chương 3446: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Hạ)Chương 3447: Nhượng Bộ Lui Binh (Thượng)Chương 3448: Nhượng Bộ Lui Binh (Hạ)Chương 3449: So GiàuChương 3450: Tiền Xài Vặt (Thượng)Chương 3451: Tiền Xài Vặt (Hạ)Chương 3452: Thú TriềuChương 3453: Tệ Thú Thành, Xuất PhátChương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng)Chương 3455: Tệ Thú Thành Thần Bí (Hạ)Chương 3456: Thú ĐảnChương 3457: Thú Tuyền (Thượng)Chương 3458: Thú Tuyền (Hạ)Chương 3459: Cự MạchChương 3460: Một Khối Đạo Cốt (Thượng)Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ)Chương 3462: Chúng Địch Tập HợpChương 3463: Tế Thế Thảo Thần Thông (Thượng)Chương 3464: Tế Thế Thảo Thần Thông (Hạ)Chương 3465: Đại Đạo Không Thể NgộChương 3466: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Thượng)Chương 3467: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Hạ)Chương 3468: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Thượng)Chương 3469: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Hạ)Chương 3470: Một Kiếm Đồ SátChương 3471: Ngạo Thị (Thượng)Chương 3472: Ngạo Thị (Hạ)Chương 3473: Cô Độc Kiếm ThầnChương 3474: Trọng Kiếm (Thượng)Chương 3475: Trọng Kiếm (Hạ)Chương 3476: Trọng Kiếm Vô ĐịchChương 3477: Thủy Tổ Chân Huyết (Thượng)Chương 3478: Thủy Tổ Chân Huyết (Hạ)Chương 3479: Cự NhânChương 3480: Thủ Trích Tinh Thần (Thượng)Chương 3481: Thủ Trích Tinh Thần (Hạ)Chương 3482: Tử VongChương 3483: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Thượng)Chương 3484: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Hạ)Chương 3485: Đỉnh HàoChương 3486: Lời Đồn Về Trọng Khí (Thượng)Chương 3487: Lời Đồn Về Trọng Khí (Hạ)Chương 3488: Vân Độ Ưng ThầnChương 3489: Cự Quy (Thượng)Chương 3490: ThiếuChương 3491: ThiếuChương 3492: ThiếuChương 3493: ThiếuChương 3494: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Thượng)Chương 3495: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Hạ)Chương 3496: Thuế BiếnChương 3497: Vạn Phong Lĩnh (Thượng)Chương 3498: Vạn Phong Lĩnh (Hạ)Chương 3499: Cường Giả Tụ HộiChương 3500: Đăng Cao Nhất Hô (Thượng)Chương 3501: Đăng Cao Nhất Hô (Hạ)Chương 3502: Ngạo Khí Mười PhầnChương 3503: Quỷ Thủ Địa (Thượng)Chương 3504: Quỷ Thủ Địa (Hạ)Chương 3505: Phá ThứcChương 3506: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng)Chương 3507: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ)Chương 3508: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Thượng)Chương 3509: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Hạ)Chương 3510: Chích Thủ Đồ ThầnChương 3511: Cự Ưng (Thượng)Chương 3512: Cự Ưng (Hạ)Chương 3513: Tay Không Vồ ƯngChương 3514: Kiếm Sắc Bén NhấtChương 3515: Lôi Thần Cổ (Thượng)Chương 3516: Lôi Thần Cổ (Hạ)Chương 3517: Vạn Kiếm Vang TrờiChương 3518: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Thượng)Chương 3519: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Hạ)Chương 3520: Bán Trọng KhíChương 3521: Viêm Kiếm (Thượng)Chương 3522: Viêm Kiếm (Hạ)Chương 3523: Một Trận Chiến Khiến Mọi Người Run RẩyChương 3524: Vào Đế Vẫn (Thượng)Chương 3525: Vào Đế Vẫn (Hạ)Chương 3526: Đế VẫnChương 3527: Con Mắt Đó (Thượng)Chương 3528: Con Mắt Đó (Hạ)Chương 3529: Long Tượng Võ ThầnChương 3530: Mắt Lớn (Thượng)Chương 3531: Mắt Lớn (Hạ)Chương 3532: Khoảng Thời Gian ĐóChương 3533: Lo Lắng (Thượng)Chương 3534: Lo Lắng (Hạ)Chương 3535: Bất Tử Thuật (Thượng)Chương 3536: Bất Tử Thuật (Hạ)Chương 3537: Đi Nhanh VàoChương 3538: Mộc Nhân Hạng (Thượng)Chương 3539: Mộc Nhân Hạng (Hạ)Chương 3540: Liệt Thiên Cuồng HủyChương 3541: Liệt Thiên Chiến Giáp (Thượng)Chương 3542: Liệt Thiên Chiến Giáp (Hạ)Chương 3543: Dung Luyện Không GianChương 3544: Thôn Phệ Thời GianChương 3545: Nhấc Tay Bại Địch (Thượng)Chương 3546: Nhấc Tay Bại Địch (Hạ)Chương 3547: Hắc Hổ Đào TâmChương 3548: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Thượng)Chương 3549: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Hạ)Chương 3550: Nam Lý Cổ LãngChương 3551: Trấn Áp (Thượng)Chương 3552: Trấn Áp (Hạ)Chương 3553: Quy Tố Bản NguyênChương 3554: Võ Đạo Chiến Côn (Thượng)Chương 3555: Võ Đạo Chiến Côn (Hạ)Chương 3556: Người Không Ai Có Thể Ngờ TớiChương 3557: Tâm MaChương 3558: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Thượng)Chương 3559: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Hạ)Chương 3560: Di Phì Thực NguyệtChương 3561: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Thượng)Chương 3562: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Hạ)Chương 3563: Cái Gì Gọi Là Vô ĐịchChương 3564: Tái Tạo (Thượng)Chương 3565: Tái Tạo (Hạ)Chương 3566: Chó Mất ChủChương 3567: Lấy Chết Hứa Hẹn (Thượng)Chương 3568: Lấy Chết Hứa Hẹn (Hạ)Chương 3569: Không Có Gì Là Bất Tử HếtChương 3570: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Thượng)Chương 3571: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Hạ)Chương 3572: Xảo Tiếu Thiến HềChương 3573: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Thượng)Chương 3574: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Hạ)Chương 3575: Tam Tiên ThụChương 3576: Viễn Hoang Thánh Nhân (Thượng)Chương 3577: Viễn Hoang Thánh Nhân (Hạ)Chương 3578: Khởi Hành Đi XaChương 3579: Tôn Lãnh ẢnhChương 3580: Thái Thanh Hoàng (Thượng)Chương 3581: Thái Thanh Hoàng (Hạ)Chương 3582: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Thượng)Chương 3583: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Hạ)Chương 3584: Lập Thái TửChương 3585: Trương Giáp Đệ (Thượng)Chương 3586: Trương Giáp Đệ (Hạ)Chương 3587: Làm Thái Tử Là Để Làm GìChương 3588: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Thượng)Chương 3589: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Hạ)Chương 3590: Đều Là Của TaChương 3591: Cô Gái Thần Bí (Thượng)Chương 3592: Cô Gái Thần Bí (Hạ)Chương 3593: Ngũ Đại Chí Tôn (Thượng)Chương 3594: Ngũ Đại Chí Tôn (Hạ)Chương 3595: Có Thêm Năm Vị Hôn ThêChương 3596: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Thượng)Chương 3597: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Hạ)Chương 3598: Cướp Đoạt Dân NữChương 3599: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Thượng)Chương 3600: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Hạ)Chương 3601: Ai Là Người TốtChương 3602: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Thượng)Chương 3603: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Hạ)Chương 3604: Khó XửChương 3605: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Thượng)Chương 3606: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Hạ)Chương 3607: Hoàng Đế Băng Hà (Thượng)Chương 3608: Hoàng Đế Băng Hà (Hạ)Chương 3609: Tân Hoàng Đăng CơChương 3610: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Thượng)Chương 3611: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Hạ)Chương 3612: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Thượng)Chương 3613: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Hạ)Chương 3614: Gả ThayChương 3615: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Thượng)Chương 3616: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Hạ)Chương 3617: Tấn Công Binh Trì GiaChương 3618: Làm Phản (Thượng)Chương 3619: Làm Phản (Hạ)Chương 3620: Tám Mặt Gặp Địch (Thượng)Chương 3621: Tám Mặt Gặp Địch (Hạ)Chương 3622: Nguy CấpChương 3623: Hoàng Thành Phá (Thượng)Chương 3624: Hoàng Thành Phá (Hạ)Chương 3625: Quốc Diệt Sơn Hà PháChương 3626: Phong Thần (Thượng)Chương 3627: Phong Thần (Hạ)Chương 3628: Phong Thần Bất Đắc DĩChương 3629: Thần Hành Môn (Thượng)Chương 3630: Thần Hành Môn (Hạ)Chương 3631: Trương Kiến Xuyên (Thượng)Chương 3632: Trương Kiến Xuyên (Hạ)Chương 3633: Đọc Nhiều SáchChương 3634: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Thượng)Chương 3635: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Hạ)Chương 3636: Vô Tự BiChương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng)Chương 3638: Phi Hoa Thánh Nữ (Hạ)Chương 3639: Từ HônChương 3640: Hạc Phi Công Tử (Thượng)Chương 3641: Hạc Phi Công Tử (Hạ)Chương 3642: Đạo Quả Thứ HaiChương 3643: Đại Đạo Sơ Khởi (Thượng)Chương 3644: Đại Đạo Sơ Khởi (Hạ)Chương 3645: Sính LễChương 3646: Tự Tìm Diệt Vong (Thượng)Chương 3647: Tự Tìm Diệt Vong (Hạ)Chương 3648: Một Đám Kiến Hôi Mà HôiChương 3649: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Thượng)Chương 3650: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Hạ)Chương 3651: Bàn Thạch ThuẫnChương 3652: Cửu Liên Sơn (Thượng)Chương 3653: Cửu Liên Sơn (Hạ)Chương 3654: Cửu Bí (Thượng)Chương 3655: Cửu Bí (Hạ)Chương 3656: Ông Lão Đốn CủiChương 3657: Hồng Hoang Thiên Lao (Thượng)Chương 3658: Hồng Hoang Thiên Lao (Hạ)Chương 3659: Bắt Đầu Náo NhiệtChương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng)Chương 3661: Liễu Sơ Tình (Hạ)Chương 3662: Có Nữ Sơ TìnhChương 3663: Mỹ Nhân Trong Lòng (1)Chương 3664: Mỹ Nhân Trong Lòng (2)Chương 3665: Thủ Thỉ Bên TaiChương 3666: Tâm Có Sợ Hay Không (Thượng)Chương 3667: Tâm Có Sợ Hay Không (Hạ)Chương 3668: Thế Nào Là Tín NghĩaChương 3669: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Thượng)Chương 3670: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Hạ)Chương 3671: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng)Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ)Chương 3673: Đao Bổ Củi Đòi MạngChương 3674: Hắn Là AiChương 3675: Tần Kiếm Dao (Thượng)Chương 3676: Tần Kiếm Dao (Hạ)Chương 3677: Cút ĐiChương 3678: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Thượng)Chương 3679: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Hạ)Chương 3680: Tru Tiên Cổ Trận (Thượng)Chương 3681: Tru Tiên Cổ Trận (Hạ)Chương 3682: Quyền MưuChương 3683: Tiền Bí (Thượng)Chương 3684: Tiền Bí (Hạ)Chương 3685: Phong Vân Tương KhởiChương 3686: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Thượng)Chương 3687: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Hạ)Chương 3688: Nam Sơn Tiều Tử (Thượng)Chương 3689: Nam Sơn Tiều Tử (Hạ)Chương 3690: Ai Có Thể Luyện Được Cửu BíChương 3691: Thịnh Yến (Thượng)Chương 3692: Thịnh Yến (Hạ)Chương 3693: Binh Trì Hàm Ngọc (Thượng)Chương 3694: Binh Trì Hàm Ngọc (Hạ)Chương 3695: Hết Sức Căng ThẳngChương 3696: Giun Dế Mà Thôi (Thượng)Chương 3697: Giun Dế Mà Thôi (Hạ)Chương 3698: Máu Me Đầm ĐìaChương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng)Chương 3700: Quỳ Hết Đi (Hạ)Chương 3701: Bát Phương KinhChương 3702: Quan Hải Đao Thánh (Thượng)Chương 3703: Quan Hải Đao Thánh (Hạ)Chương 3704: Một Vị Sư Huynh (Thượng)Chương 3705: Một Vị Sư Huynh (Hạ)Chương 3706: Đao Kiếm Quyết ĐấuChương 3707: Mã Minh Xuân (Thượng)Chương 3708: Mã Minh Xuân (Hạ)Chương 3709: Hùng Hổ Dọa NgườiChương 3710: Chín Hồ Đổi Màu (Thượng)Chương 3711: Chín Hồ Đổi Màu (Hạ)Chương 3712: Giá Lâm (1)Chương 3713: Giá Lâm (2)Chương 3714: Quân Lâm Thiên HạChương 3715: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (1)Chương 3716: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (2)Chương 3717: Có Chút Thú VịChương 3718: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (1)Chương 3719: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (2)Chương 3720: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (1)Chương 3721: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (2)Chương 3722: Đây Chính Là Cửu BíChương 3723: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (1)Chương 3724: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (2)Chương 3725: Tiện Tay Tặng Cửu BíChương 3726: Hoàng Đao (1)Chương 3727: Hoàng Đao (2)Chương 3728: Hoàng Giả Tam ĐaoChương 3729: Đánh Lén (1)Chương 3730: Đánh Lén (2)Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà ThôiChương 3732: Pháp Tướng Thiên Địa (1)Chương 3733: Pháp Tướng Thiên Địa (2)Chương 3734: Một ChiêuChương 3735: Chấn NhiếpChương 3736: Tập Kích (1)Chương 3737: Tập Kích (2)Chương 3738: Ai Cười Đến Cuối CùngChương 3739: Một Chân Đạp Chết (1)Chương 3740: Một Chân Đạp Chết (2)Chương 3741: Không Biết Tự Lượng Sức MìnhChương 3742: Diệt Thần Chú (1)Chương 3743: Diệt Thần Chú (2)Chương 3744: Thánh QuangChương 3745: Thần Phục (Thượng)Chương 3746: Thần Phục (Hạ)Chương 3747: Chín Hồ Đổi MàuChương 3748: Cửu Tiên ThằngChương 3749: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Thượng)Chương 3750: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Hạ)Chương 3751: Vô ĐịchChương 3752: Run Rẩy (Thượng)Chương 3753: Run Rẩy (Hạ)Chương 3754: Chinh PhụcChương 3755: Tương Chiến (Thượng)Chương 3756: Tương Chiến (Hạ)Chương 3757: Kiếm HảiChương 3758: Mưa Gió Nổi LênChương 3759: Giằng Co (Thượng)Chương 3760: Giằng Co (Hạ)Chương 3761: Ấm ChânChương 3762: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Thượng)Chương 3763: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Hạ)Chương 3764: Một Quyền Sụp ĐổChương 3765: Tru Tiên Tam Kiếm (Thượng)Chương 3766: Tru Tiên Tam Kiếm (Hạ)Chương 3767: Tru Tiên Cổ TrậnChương 3768: Một Kiếm Mạnh NhấtChương 3769: Trảm Diệt (1)Chương 3770: Trảm Diệt (2)Chương 3771: Chư TổChương 3772: Thánh Các (1)Chương 3773: Thánh Các (2)Chương 3774: Không Có Thời Gian Chơi Với Các NgươiChương 3775: Thiên Lao Cường Giả (1)Chương 3776: Thiên Lao Cường Giả (2)Chương 3777: Bệnh QuânChương 3778: Một Tay Là Đủ (1)Chương 3779: Một Tay Là Đủ (2)Chương 3780: Quá YếuChương 3781: Bàn Điều Kiện (Thượng)Chương 3782: Bàn Điều Kiện (Hạ)Chương 3783: Hiệu TrungChương 3784: Tử Khanh (Thượng)Chương 3785: Tử Khanh (Hạ)Chương 3786: Vật Trong HốChương 3787: Bùn Đen (Thượng)Chương 3788: Bùn Đen (Hạ)Chương 3789: Là Tiên Hay Là MaChương 3790: Ra Ngoài (Thượng)Chương 3791: Ra Ngoài (Hạ)Chương 3792: Đấu Chiến HoàngChương 3793: Ngỗ Nghịch (Thượng)Chương 3794: Ngỗ Nghịch (Hạ)Chương 3795: Quần Ẩu Sao?Chương 3796: Chấn Nhiếp (Thượng)Chương 3797: Chấn Nhiếp (Hạ)Chương 3798: Ra Tay Đi (1)Chương 3799: Ra Tay Đi (2)Chương 3800: Ra Tay Nghiền ÉpChương 3801: Bốn Kiện Tổ KhíChương 3802: Thủy Tổ (1)Chương 3803: Thủy Tổ (2)Chương 3804: Ai Là Vô ĐịchChương 3805: Trấn Sát (1)Chương 3806: Trấn Sát (2)Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch MịchChương 3808: Ban Ân (1)Chương 3809: Ban Ân (2)Chương 3810: Thiên Hạ Thần PhụcChương 3811: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (1)Chương 3812: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (2)Chương 3813: Đệ Nhất Hung NhânChương 3814: Đội Gai Thỉnh Tội (1)Chương 3815: Đội Gai Thỉnh Tội (2)Chương 3816: Thiên Hạ Kinh (1)Chương 3817: Thiên Hạ Kinh (2)Chương 3818: Thạch Vận Đạo Thống Kinh BiếnChương 3819: Lý Ngọc ChânChương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1)Chương 3821: Chuyện Quỷ Dị (2)Chương 3822: Quỷ BíChương 3823: Minh Lạc Thành (1)Chương 3824: Minh Lạc Thành (2)Chương 3825: Lâm Diệc TuyếtChương 3826: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (1)Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2)Chương 3828: Nhìn Hồng TrầnChương 3829: Ngô Hữu Chính (1)Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2)Chương 3831: Tai Nạn Đến (1)Chương 3832: Tai Nạn Đến (2)Chương 3833: Tự Tìm Đường ChếtChương 3834: Mộc Gia Mà Thôi (1)Chương 3835: Mộc Gia Mà Thôi (2)Chương 3836: Cần Phải ĐiChương 3837: Lạc Phủ (1)Chương 3838: Lạc Phủ (2)Chương 3839: Dương Đình VũChương 3840: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (1)Chương 3841: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (2)Chương 3842: Nghiền NátChương 3843: Tháo Chạy (1)Chương 3844: Tháo Chạy (2)Chương 3845: Phong Vân Dũng ĐộngChương 3846: Lưu Lại (1)Chương 3847: Lưu Lại (2)Chương 3848: Tàng Kim ĐộngChương 3849: Đập Bánh Thịt (1)Chương 3850: Đập Bánh Thịt (2)Chương 3851: Điên Cuồng Công KíchChương 3852: Không Chút Tổn HạiChương 3853: Hủy Diệt (1)Chương 3854: Hủy Diệt (2)Chương 3855: Thập Đại Kim Cương (1)Chương 3856: Thập Đại Kim Cương (2)Chương 3857: Phong Quyển Tàn VânChương 3858: Phật Thủ Kinh (1)Chương 3859: Phật Thủ Kinh (2)Chương 3860: Phật Thủ Băng ThiênChương 3861: Đoạn Phật ThủChương 3862: Cương Thiết Cự Nhân (1)Chương 3863: Cương Thiết Cự Nhân (2)Chương 3864: Đồng Nát Sắt VụnChương 3865: Tháo Dỡ (1)Chương 3866: Tháo Dỡ (2)Chương 3867: Đồng ĐiệnChương 3868: Người Chết Sống Lại (1)Chương 3869: Người Chết Sống Lại (2)Chương 3870: Xác Chết Làm LoạnChương 3871: Người Xác Đại Chiến (1)Chương 3872: Người Xác Đại Chiến (2)Chương 3873: Lột DaChương 3874: Truy Tố Bản NguyênChương 3875: Tử Thi Hắc Thạch (1)Chương 3876: Tử Thi Hắc Thạch (2)Chương 3877: Người Chết Vì TiềnChương 3878: Khách Minh (1)Chương 3879: Khách Minh (2)Chương 3880: Xin Giúp ĐỡChương 3881: Ra Mặt (1)Chương 3882: Ra Mặt (2)Chương 3883: Ai Mới Là Sâu KiếnChương 3884: Một Bàn Tay Quát Bay (1)Chương 3885: Một Bàn Tay Quát Bay (2)Chương 3886: Chịu ThuaChương 3887: Vừa Đấm Vừa Xoa (1)Chương 3888: Vừa Đấm Vừa Xoa (2)Chương 3889: Chúng Thần Quốc GiaChương 3890: Đẩy Mạnh (1)Chương 3891: Đẩy Mạnh (2)Chương 3892: Cấm KhíChương 3893: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (1)Chương 3894: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (2)Chương 3895: Nghịch Ta Thì ChếtChương 3896: Công Tử Cái Thế Vô Song (1)Chương 3897: Công Tử Cái Thế Vô Song (2)Chương 3898: Mộc Gia Đến RồiChương 3899: Lãnh Điện Kiếm Thần (1)Chương 3900: Lãnh Điện Kiếm Thần (2)Chương 3901: Văn Trúc Kim Thạch ThụChương 3902: Tử Kim Hồ Lô (1)Chương 3903: Tử Kim Hồ Lô (2)Chương 3904: Một Chưởng Vỗ NátChương 3905: Im Ắng (1)Chương 3906: Im Ắng (2)Chương 3907: Thiếu Niên Thần BíChương 3908: Trường Tồn (1)Chương 3909: Trường Tồn (2)Chương 3910: Bá ĐạoChương 3911: Vào Thành (1)Chương 3912: Vào Thành (2)Chương 3913: Ra Tay Liền Vô ĐịchChương 3914: Cáo Mượn Oai Hùm (1)Chương 3915: Cáo Mượn Oai Hùm (2)Chương 3916: Thế Gian Đều Là Sâu KiếnChương 3917: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (1)Chương 3918: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (2)Chương 3919: Uy Hiếp Bát HoangChương 3920: Một Cước Đạp Nát (1)Chương 3921: Một Cước Đạp Nát (2)Chương 3922: Tứ Đại Bảo VươngChương 3923: Quan Thụ Giả (1)Chương 3924: Quan Thụ Giả (2)Chương 3925: Đoạn Ngọc Chân ĐếChương 3926: Cuồng Bá Vô Song (1)Chương 3927: Cuồng Bá Vô Song (2)Chương 3928: Xem ThườngChương 3929: Truy Hồn Cổ (1)Chương 3930: Truy Hồn Cổ (2)Chương 3931: Hắc Ám Xuất ThếChương 3932: Hắc Ám Bạch Tuộc (1)Chương 3933: Hắc Ám Bạch Tuộc (2)Chương 3934: Trấn SátChương 3935: Thiểm Điện Hồng LưuChương 3936: Thời Quang Chảy Chậm (1)Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2)Chương 3938: Quét NgangChương 3939: Mộc Vân Kiếm (1)Chương 3940: Mộc Vân Kiếm (2)Chương 3941: Ưu Thế Của Chân ĐếChương 3942: Liên Thủ Tuyệt SátChương 3943: Một Kiếm Trảm Thế (1)Chương 3944: Một Kiếm Trảm Thế (2)Chương 3945: Một Kiếm Vô CôngChương 3946: Oanh Sát Thành Cặn Bã (1)Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2)Chương 3948: Duy Ngã Độc TônChương 3949: Mở Đạo MônChương 3950: Nội Thế Giới (1)Chương 3951: Nội Thế Giới (2)Chương 3952: Vạc Đá Thần BíChương 3953: Thuận Tay Mà Làm (1)Chương 3954: Thuận Tay Mà Làm (2)Chương 3955: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (1)Chương 3956: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (2)Chương 3957: Mộc Gia Lựa ChọnChương 3958: Người Thứ Ba (1)Chương 3959: Người Thứ Ba (2)Chương 3960: Sờ Nghịch LânChương 3961: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (1)Chương 3962: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (2)Chương 3963: Đuổi Giết Ức Vạn DặmChương 3964: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (1)Chương 3965: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (2)Chương 3966: Nhất Chưởng Phách ToáiChương 3967: Chó Nhà Có Tang (1)Chương 3968: Chó Nhà Có Tang (2)Chương 3969: Quân Lâm Thiên HạChương 3970: Đơn Giản Thô BạoChương 3971: Tiến Nhanh Vào (1)Chương 3972: Tiến Nhanh Vào (2)Chương 3973: Đạo Nguyên Của Mộc GiaChương 3974: Cổ Thao Chiến CônChương 3975: Một Côn Nát Trời (1)Chương 3976: Một Côn Nát Trời (2)Chương 3977: Lực Lay ĐộngChương 3978: Ta Vô Địch Cõi ĐờiChương 3979: Bách Nhật Trảm Luân HồiChương 3980: Bách Nhật Đạo Nhân (1)Chương 3981: Bách Nhật Đạo Nhân (2)Chương 3982: Trường Tồn Bất HủChương 3983: Một Chiêu Đánh ChếtChương 3984: Đạo Tỏa Thương Thiên (1)Chương 3985: Đạo Tỏa Thương Thiên (2)Chương 3986: Quá YếuChương 3987: Dung HợpChương 3988: Ai Mới Là Người Chơi Cờ?Chương 3989: Cắn Nuốt Ức VạnChương 3990: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (1)Chương 3991: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (2)Chương 3992: Mềm Cứng Đều Không ChịuChương 3993: Cực Địa Quỷ MâuChương 3994: Cái Hung Của Mâu (1)Chương 3995: Cái Hung Của Mâu (2)Chương 3996: Mười Ba Mệnh CungChương 3997: Oanh DiệtChương 3998: Đóng Đinh ChếtChương 3999: Hiền Chủ Trung Thần (1)Chương 4000: Hiền Chủ Trung ThầnChương 4001: Cửu Ngưng Chân ĐếChương 4002: Thiết Huyết Nhu TìnhChương 4003: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (1)Chương 4004: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (2)Chương 4005: Đại Đạo Dễ GìChương 4006: Rốt Cuộc Là Truyền ThuyếtChương 4007: Luôn Là Biệt Ly (1)Chương 4008: Luôn Là Biệt Ly (2)Chương 4009: Truyền VịChương 4010: Lên ĐườngChương 4011: Cổ Không Thể Truy Tìm (1)Chương 4012: Cổ Không Thể Truy Tìm (2)Chương 4013: Đi Đường CổChương 4014: Tiên Thống GiớiChương 4015: Nhìn Thấu Thiên CơChương 4016: Cứng Rắn Chống Thiên KiếpChương 4017: Thiên Kiếp Chỉ Là Món NgonChương 4018: Vượt Qua (1)Chương 4019: Vượt Qua (2)Chương 4020: Ma HàngChương 4021: Thánh Ma Một Ý NiệmChương 4022: Trời Sẽ Thay Đổi, Hung Nhân RaChương 4023: Vô Thượng Khủng BốChương 4024: Trên Đời Không Có Tiên (1)Chương 4025: Trên Đời Không Có Tiên (2)Chương 4026: Phong Giác Quan Thứ SáuChương 4027: Một Sự Lựa Chọn Do DựChương 4028: Quách Giai TuệChương 4029: Đại Hoang Tâm Kinh (1)Chương 4030: Đại Hoang Tâm Kinh (2)Chương 4031: Ta Mười Tám TuổiChương 4032: Ảo Diệu Của Nấu ĂnChương 4033: Thần SơnChương 4034: Đi Thần Sơn (1)Chương 4035: Đi Thần Sơn (2)Chương 4036: Một Mục Tiêu NhỏChương 4037: Rèn GiũaChương 4038: Tiên Ma ĐộngChương 4039: Lão NhânChương 4040: Thọ Thư Luân Hồi (1)Chương 4041: Thọ Thư Luân Hồi (2)Chương 4042: Trở LạiChương 4043: Thánh Hiền QuanChương 4044: Tùy Tay Trấn ÁpChương 4045: Sư Tổ (1)Chương 4046: Sư Tổ (2)Chương 4047: Lựa ChọnChương 4048: Cầu ĐạoChương 4049: Dạy Dỗ (1)Chương 4050: Dạy Dỗ (2)Chương 4051: Hay Cho Một Tuần SửChương 4052: Huênh Hoang Nghênh NgangChương 4053: Một Chỉ Đã Vô ĐịchChương 4054: Xà Cốc (1)Chương 4055: Xà Cốc (2)Chương 4056: Đẫm Máu Anh Dũng Chiến ĐấuChương 4057: Một Lão Nhân Kỳ QuặcChương 4058: Một Mối Hôn Nhân (1)Chương 4059: Một Mối Hôn Nhân (2)Chương 4060: Hòa Thượng Và Thiếu NữChương 4061: Là Địch Là BạnChương 4062: Luân Hồi Sơn ThànhChương 4063: Vào Chiến Trường CổChương 4064: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (1)Chương 4065: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (2)Chương 4066: Thăm Dò Tranh CổChương 4067: Kết ThùChương 4068: Hùng Hổ Dọa Người (1)Chương 4069: Hùng Hổ Dọa Người (2)Chương 4070: Một Bàn Tay Tát BayChương 4071: Khúc Nhạc Dạo Quyết ChiếnChương 4072: Sắp Bắt Đầu (1)Chương 4073: Sắp Bắt Đầu (2)Chương 4074: So Báu Vật? Chúng Ta Mạnh Hơn NgươiChương 4075: Quyết ChiếnChương 4076: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (1)Chương 4077: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (2)Chương 4078: Tề Phong Kiếm Thánh Vô SỉChương 4079: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (1)Chương 4080: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (2)Chương 4081: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (3)Chương 4082: Nghiền GiếtChương 4083: Ta Hùng Hổ Dọa Người Thì SaoChương 4084: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (1)Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2)Chương 4086: Trung Vực Thánh NữChương 4087: Quách Giai Tuệ Ở Quỷ Môn QuanChương 4088: Môn ThầnChương 4089: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (1)Chương 4090: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (2)Chương 4091: Một Kiếm Đồ Trăm VạnChương 4092: Hoang Thú Đàn ChủChương 4093: Một Kiếm Bình Thú TriềuChương 4094: Tứ Tượng Thần Sát (1)Chương 4095: Tứ Tượng Thần Sát (2)Chương 4096: Một Kiếm Vắt Ngang Chắn Vạn QuânChương 4097: Trung Vực Tổ VươngChương 4098: Phược Tiên TácChương 4099: Thánh Linh Thiên Đỉnh (1)Chương 4100: Thánh Linh Thiên Đỉnh (2)Chương 4101: Hồng Phấn Xương KhôChương 4102: Một Kiếm Chém Tổ VươngChương 4103: Một Kiếm Vạn Cổ SợChương 4104: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (1)Chương 4105: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (2)Chương 4106: Trường Sinh Tiên BànChương 4107: Khiêu Chiến (1)Chương 4108: Khiêu Chiến (2)Chương 4109: Khương Trường TồnChương 4110: Tổ TọaChương 4111: Trường Sinh Điện Hoàng (1)Chương 4112: Trường Sinh Điện Hoàng (2)Chương 4113: Một Ngón Tay Càn Quét Các NgươiChương 4114: Một Bàn Tay Đã ĐủChương 4115: Binh Đến Dưới Thành (1)Chương 4116: Binh Đến Dưới Thành (2)Chương 4117: Một Tay Diệt Ngàn QuânChương 4118: Duy Ngã Độc TônChương 4119: Một Đấm Diệt Một Nước (1)Chương 4120: Một Đấm Diệt Một Nước (2)Chương 4121: Tiên GiápChương 4122: Bát Quái Cổ KínhChương 4123: Lành Lặn Nguyên VẹnChương 4124: Tay Không Lay Động Tổ Khí (1)Chương 4125: Tay Không Lay Động Tổ Khí (2)Chương 4126: Một Kích Của Trường Sinh Tiên BànChương 4127: Băng SátChương 4128: An Cư Làm Thiên Hạ Thở PhàoChương 4129: Chúng Sinh Ngưng Chân ThânChương 4130: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (1)Chương 4131: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (2)Chương 4132: Hắc Ám Rơi XuốngChương 4133: Ma HóaChương 4134: Tay Hoàng Kim, Mắt Hắc ÁmChương 4135: Ai Mới Là Người Bắt Ve (1)Chương 4136: Ai Mới Là Người Bắt Ve (2)Chương 4137: Thắng Một VánChương 4138: Quang Minh Thánh ViệnChương 4139: Tội Tộc (1)Chương 4140: Tội Tộc (2)Chương 4141: Thánh Sương Chân ĐếChương 4142: Tẩy Tội ThànhChương 4143: Tẩy Tội Gì (1)Chương 4144: Tẩy Tội Gì (2)Chương 4145: Lại Gặp NàngChương 4146: Viện Trưởng Này Có Chút Vấn ĐềChương 4147: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (1)Chương 4148: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (2)Chương 4149: Tẩy Tội TrìChương 4150: Ma HóaChương 4151: Tịnh HóaChương 4152: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (1)Chương 4153: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (2)Chương 4154: Tổ Tượng VỡChương 4155: Thánh Đốc Đại NhânChương 4156: Một Vở Kịch (1)Chương 4157: Một Vở Kịch (2)Chương 4158: Đối Lập, Mất MácChương 4159: Thánh SơnChương 4160: Vào Thánh SơnChương 4161: Vườn Thánh Quả (1)Chương 4162: Vườn Thánh Quả (2)Chương 4163: Hái Thánh Quả ĐiChương 4164: Bạch Hào Lang Gia QuảChương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1)Chương 4166: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (2)Chương 4167: Bắt Đầu Cá CượcChương 4168: Đổ MưaChương 4169: Dám Chơi Không Dám ChịuChương 4170: Thần Thú Thiên Nhung Quân (1)Chương 4171: Thần Thú Thiên Nhung Quân (2)Chương 4172: Hoài Bích Có TộiChương 4173: Vô SỉChương 4174: Kiếm Có Linh (1)Chương 4175: Kiếm Có Linh (2)Chương 4176: Thiết Báo TrậnChương 4177: Khắc Thạch Chân ĐếChương 4178: Ai Đến Cũng Không Cứu Ngươi ĐượcChương 4179: Quần Anh Đông Đúc (1)Chương 4180: Quần Anh Đông Đúc (2)Chương 4181: Quang Minh Cũng Là Một Loại TộiChương 4182: Một Đại Hắc NgưuChương 4183: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (1)Chương 4184: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (2)Chương 4185: Chưa Nghe QuaChương 4186: Nhân Vật Ta Nghe QuaChương 4187: Uy Hiếp Dụ Dỗ (1)Chương 4188: Uy Hiếp Dụ Dỗ (2)Chương 4189: Cược ĂnChương 4190: Ăn Thánh QuảChương 4191: Trái Cuối Cùng (1)Chương 4192: Trái Cuối Cùng (2)Chương 4193: Kim Bồ Chân ĐếChương 4194: Đại Hắc Ngưu Chỉ Sợ Thiên Hạ Không LoạnChương 4195: Chí Tôn ThụChương 4196: Tham Ảo Diệu (1)Chương 4197: Tham Ảo Diệu (2)Chương 4198: Kim Biến TộcChương 4199: Lên ĐỉnhChương 4200: Linh Tâm Chân Đế (1)Chương 4201: Linh Tâm Chân Đế (2)Chương 4202: Một Kiếm Đồ SạchChương 4203: Muốn Chặt CâyChương 4204: Rớt XuốngChương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1)Chương 4206: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (2)Chương 4207: Ta Rất Mắc TiềnChương 4208: Lại Gặp Đại Hắc NgưuChương 4209: Vườn Thánh ThúChương 4210: Có Vài Người (1)Chương 4211: Có Vài Người (2)Chương 4212: Phi Mã Thần TiễnChương 4213: CuồngChương 4214: Một Hơi Diệt Sạch (1)Chương 4215: Một Hơi Diệt Sạch (2)Chương 4216: Cổ ViênChương 4217: Bình Thế ThướcChương 4218: Bụng Dạ Gian Xảo Của Đại Hắc NgưuChương 4219: Ngũ Thải Thần DiênChương 4220: Tam Mục Thần Đồng (1)Chương 4221: Tam Mục Thần Đồng (2)Chương 4222: Kho Báu Xương TrắngChương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc NgưuChương 4224: Bình Thế Thước Bị Thương (1)Chương 4225: Bình Thế Thước Bị Thương (2)Chương 4226: Làm Nha Hoàn Cho Ta?Chương 4227: Đỡ Ba Mũi Tên Của NgươiChương 4228: Long Nha TiễnChương 4229: Biển Tên (1)Chương 4230: Biển Tên (2)Chương 4231: Vạn Vật Có TênChương 4232: Ý Định Của Bảo Nguyên Chân ThầnChương 4233: Thủy Tinh Bàng Giải (1)Chương 4234: Thủy Tinh Bàng Giải (2)Chương 4235: Tam Mục Thần Đồng Đến RồiChương 4236: Hoàng Kim NhãnChương 4237: Ta Có Việc Đi TrướcChương 4238: Hư Không Đại Điện (1)Chương 4239: Hư Không Đại Điện (2)Chương 4240: Dạ Hoàng Quỷ PhượngChương 4241: Tính Toán Của Kim Bồ Chân ĐếChương 4242: Quang Minh Hoàng Kim LongChương 4243: Ao MáuChương 4244: Luyện HóaChương 4245: Ngươi Cô Đơn Sao? (1)Chương 4246: Ngươi Cô Đơn Sao? (2)Chương 4247: Vạn Thú Cùng RốngChương 4248: Nguy HiểmChương 4249: Tay Không Xé RáchChương 4250: Đơn Độc Đấu (1)Chương 4251: Đơn Độc Đấu (2)Chương 4252: Một Tay Quét Hai ĐếChương 4253: Chân Đế Như Con KiếnChương 4254: Ma Bồ Nở HoaChương 4255: Hút Khô MáuChương 4256: Trướng Chết Ngươi (1)Chương 4257: Trướng Chết Ngươi (2)Chương 4258: Ta Vô Địch Cõi ĐờiChương 4259: Một Mình Chiến Với Ba ĐếChương 4260: Lan Thư Tài Thánh (1)Chương 4261: Lan Thư Tài Thánh (2)Chương 4262: Bút Rơi Tức Vô ĐịchChương 4263: Ai Là Vô ĐịchChương 4264: Tiên Chương Ngẫu Thiên Thành, Chỉ Ta Vô Địch NhấtChương 4265: Cái Gì Là Đại NghĩaChương 4266: Cái Chết Của Chân Đế (1)Chương 4267: Cái Chết Của Chân Đế (2)Chương 4268: Lại Chia TayChương 4269: Thảo Nguyên Mênh MôngChương 4270: Lão Nhân ĐóChương 4271: Đạo Cái Gì (1)Chương 4272: Đạo Cái Gì (2)Chương 4273: Biển Quang MinhChương 4274: Di Sản Của Viễn Hoang Thánh NhânChương 4275: Lại Gặp Tam Mục Thần ĐồngChương 4276: Chân Viễn ĐạoChương 4277: Thiên Tai (1)Chương 4278: Thiên Tai (2)Chương 4279: Nên ĐếnChương 4280: Tam Mục Thần Đồng Thành Kẻ ĐầnChương 4281: Biết Tán Gái KhôngChương 4282: Thích Thì Lên (1)Chương 4283: Thích Thì Lên (2)Chương 4284: Tùy Tâm ĐộngChương 4285: Thiên TiệmChương 4286: Bạch Kim Ninh (1)Chương 4287: Bạch Kim Ninh (2)Chương 4288: Cô Nương, Gả KhôngChương 4289: Kim Quang Thượng SưChương 4290: Bất Độ HảiChương 4291: Đưa Một Ly Rượu Ngon (1)Chương 4292: Đưa Một Ly Rượu Ngon (2)Chương 4293: Người Đạt Được Là TiênChương 4294: Cắn Người Miệng Mềm (1)Chương 4295: Cắn Người Miệng Mềm (2)Chương 4296: Thiên Hùng QuanChương 4297: Thích Bán Hay KhôngChương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí ẨnChương 4299: Mua Bán Lỗ Vốn (1)Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2)Chương 4301: Ta Ở Thì Thiên Địa Tồn TạiChương 4302: Mộc PhậtChương 4303: Ta Ra Một Ức (1)Chương 4304: Ta Ra Một Ức (2)Chương 4305: Có Tiền Là Đại GiaChương 4306: Tặng, Tặng, Tặng, Tặng HếtChương 4307: Nữ Nhân Bí ẨnChương 4308: Giá Trị Thật Sự (1)Chương 4309: Giá Trị Thật Sự (2)Chương 4310: Lưu Tam CườngChương 4311: Giỏi Khoác LácChương 4312: Nhiên Chỉ Minh Chí (1)Chương 4313: Nhiên Chỉ Minh Chí (2)Chương 4314: Lại Là Đại Hắc NgưuChương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một PhenChương 4316: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (1)Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2)Chương 4318: Để Lại Hạt GiốngChương 4319: Phi Kiếm Thiên KiêuChương 4320: Hoàng Tôn Chân Đế (1)Chương 4321: Hoàng Tôn Chân Đế (2)Chương 4322: Kiêu Hoành Phách Mại HànhChương 4323: Truyền Thuyết Bí ẨnChương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1)Chương 4325: Mấy Miếng Lá Cây Đó (2)Chương 4326: Hội Đấu GiáChương 4327: Khê HoàngChương 4328: Con Ông Cháu Cha Đường BônChương 4329: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (1)Chương 4330: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (2)Chương 4331: Bỏ Ra Ba Ức Mua Mỹ NữChương 4332: Bỏ Ra Một Ngàn Vạn Mua Bộ ĐồChương 4333: Thạch Lan KinhChương 4334: Mười Ức Mua Quyển Sách (1)Chương 4335: Mười Ức Mua Quyển Sách (2)Chương 4336: Kiếm Của Thủy TổChương 4337: Ngạo Khí Của Phi Kiếm Thiên KiêuChương 4338: Đấu Giá Kịch LiệtChương 4339: Hãy Gọi Ta Là Lý Thập ỨcChương 4340: Tiên Quan (1)Chương 4341: Tiên Quan (2)Chương 4342: Ảo Diệu Không Người BiếtChương 4343: Tiểu Tỷ Tỷ (1)Chương 4344: Tiểu Tỷ Tỷ (2)Chương 4345: Điên Cuồng Đấu GiáChương 4346: Lời Hứa Của Thủy TổChương 4347: Ta MuốnChương 4348: Kết Thúc Hội Đấu Giá (1)Chương 4349: Kết Thúc Hội Đấu Giá (2)Chương 4350: Giá Cả Bí ẨnChương 4351: Tặng, Tặng, TặngChương 4352: Ảo Diệu Bàn Tay Hoàng KimChương 4353: Cái Diệu Của Tiên QuanChương 4354: Thì Thư (1)Chương 4355: Thì Thư (2)Chương 4356: Một Trang MớiChương 4357: Ngũ Hành SơnChương 4358: Lại Gặp Nữ Nhân Bí ẨnChương 4359: Thất Hoàn Lãnh Thần (1)Chương 4360: Thất Hoàn Lãnh Thần (2)Chương 4361: ChémChương 4362: Đồ Thần Chỉ Là Chuyện NhỏChương 4363: Ưu ÁiChương 4364: Thái Doãn Hỉ (1)Chương 4365: Thái Doãn Hỉ (2)Chương 4366: Tiên TriChương 4367: Một Cách Hiểu KhácChương 4368: Nhiệt Tình Ủng HộChương 4369: Nham Thạch Bí Ẩn (1)Chương 4370: Nham Thạch Bí Ẩn (2)Chương 4371: Ai Có Thể Đánh MởChương 4372: Không Ai Giải ĐượcChương 4373: Một Chiêu Chém PhậtChương 4374: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Thượng)Chương 4375: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Hạ)Chương 4376: Trên Đời Không Có Bữa Cơm Miễn PhíChương 4377: Dễ Như Trở Bàn TayChương 4378: Vật Gì Trong Rương (Thượng)Chương 4379: Vật Gì Trong Rương (Hạ)Chương 4380: Hổ PhùChương 4381: Huệ Thanh Tuyền vô songChương 4382: Chân Tường Cũ (Thượng)Chương 4383: Chân Tường Cũ (Hạ)Chương 4384: Sinh Mệnh Phù HỏaChương 4385: Luyện KhíChương 4386: Thứ Từ Bất Độ Hải Bay TớiChương 4387: Thuyền MaChương 4388: Trên Thuyền Có Quỷ (Thượng)Chương 4389: Trên Thuyền Có Quỷ (Hạ)Chương 4390: Thuyền Viễn ChinhChương 4391: Lên ThuyềnChương 4392: Lại Là Lưu Tam CườngChương 4393: Âm Binh Hành Quân (Thượng)Chương 4394: Âm Binh Hành Quân (Hạ)Chương 4395: Chủ Yếu Là Đạo TâmChương 4396: Tạc ThiChương 4397: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Thượng)Chương 4398: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Hạ)Chương 4399: Lực Lượng Quang MinhChương 4400: Trống Vang Bát PhươngChương 4401: Thủy TổChương 4402: Lòng Cố Chấp (Thượng)Chương 4403: Lòng Cố Chấp (Hạ)Chương 4404: Đạo Giải ThiênChương 4405: Hắc Ám Ẩn GiấuChương 4406: Ai Mới Là Hắc ÁmChương 4407: Một Hòn Đá LạChương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng)Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ)Chương 4410: Tam Tiên Thật Sự Tồn Tại SaoChương 4411: Luyện HóaChương 4412: Phế TíchChương 4413: Chiêu Hồn (Thượng)Chương 4414: Chiêu Hồn (Hạ)Chương 4415: Phượng Hoàng Lô Và Cổ CầmChương 4416: Chiêu Vong Hồn ĐếnChương 4417: Trấn Phong Thương Thiên QuyềnChương 4418: Bảo Bối Bí ẨnChương 4419: Suy Nghĩ Trong Đại Hắc NgưuChương 4420: Thiên KhưChương 4421: Chỉ Biết Vuốt Mông NgựaChương 4422: Ngửi Hương VịChương 4423: Ốc ĐảoChương 4424: Băng Kim Thần Viêm Bảo ChiChương 4425: Bán Kiếm Thiên ThầnChương 4426: Long Tranh Hổ ĐấuChương 4427: KếChương 4428: Ai Cười Đến Cuối CùngChương 4429: Người Này, Ta Bảo KêChương 4430: Ta Nói Mới TínhChương 4431: Một Đánh BốnChương 4432: Viễn Đạo Cổ LụcChương 4433: Tiện Tay Trảm ChiChương 4434: Một Đám Yếu ỚtChương 4435: Trẻ Nhỏ Khó DạyChương 4436: Trà NgonChương 4437: Thánh KiếmChương 4438: Vạn Phật BátChương 4439: Hiếu Chiến Hung HãnChương 4440: Đại Chiến Hàng LâmChương 4441: Đạo Thống Tranh ĐấuChương 4442: Thần Nhãn Lão QuânChương 4443: Một Trận Huyết ChiếnChương 4444: Duy Đạo KínhChương 4445: Tam Nhãn Định ThếChương 4446: Đồng Sinh Cộng TửChương 4447: Luân Tả Thiên MệnhChương 4448: Một Tiễn Xuyên Mây, Thiên Quân Vạn Mã Gặp NhauChương 4449: Tường Đổ Mọi Người ĐẩyChương 4450: Đệ Nhất Hung Nhân Giá LâmChương 4451: Canh TốtChương 4452: Lan Thư Tài ThánhChương 4453: Một Ngón TayChương 4454: Có Di Ngôn Hay Không?Chương 4455: Tam Phật Nhất ThểChương 4456: Rồng Ngẩng ĐầuChương 4457: Một Chiêu Thất BạiChương 4458: Không Đủ ĐánhChương 4459: Nuốt Tà HỏaChương 4460: Ngũ Đạo Tương HìnhChương 4461: Niết Bàn Thiên Phật ẤnChương 4462: Đạo Vô TậnChương 4463: Một quyền bình vạn thếChương 4464: Giúp Ngươi Hoàn Thành Ước NguyệnChương 4465: Viễn Chinh Thuyền Lại Xuất HiệnChương 4466: Hỏa Chìm Thiên HạChương 4467: Đồng Chú Âm BinhChương 4468: Thạch ThúChương 4469: Thông Thần Thủy TổChương 4470: Kiếm Thánh Và Khai Thiên Đao TổChương 4471: Bóng Người Tà HỏaChương 4472: Hỏa TổChương 4473: Vô ĐịchChương 4474: Thần Nguyệt Thủy tổChương 4475: Thánh Kiếm Vô DanhChương 4476: Cuối Cùng Là Vô ĐịchChương 4477: Phượng Hoàng Khải ThếChương 4478: Cầm Nữ ĐếChương 4479: Luận ĐạoChương 4480: Khóa Sắt Khóa Phượng HoàngChương 4481: Hỏa Tổ Trở VềChương 4482: Một Hòn ĐáChương 4483: Điềm Không MayChương 4484: Ngươi Có Thể Nhận Nổi SaoChương 4485: Còn Có Một NgườiChương 4486: Bất Độ Hải Lại Gây SựChương 4487: Kim Quang Thượng Sư Tới Rồi SaoChương 4488: Chập LongChương 4489: Kéo Đại LụcChương 4490: Kéo Không ĐượcChương 4491: Thương Thiên ƯChương 4492: Long Nha Oanh Thiên NỏChương 4493: Lực Lượng Thiên KiếpChương 4494: Ai Chết?Chương 4495: Bát Xích Mi KiếmChương 4496: Lại Gặp Khê HoàngChương 4497: Tự Gây Nghiệt, Không Thể SốngChương 4498: Nắm Đấm Ta LớnChương 4499: Bí TânChương 4500: Tam Túc Kim ÔChương 4501: Thủy Tinh Kỳ LânChương 4502: Khê Hoàng Xuất ThủChương 4503: Ôn Nhu HươngChương 4504: Ta chỉ muốn nhớ lại một chútChương 4505: Kim Quang Thượng SưChương 4506: Tiên vật vô thượngChương 4507: Chỉ muốn chiến một trậnChương 4508: Khai thiên phủ đấu cực địa quỷ mâuChương 4509: Lực lớn vô cùngChương 4510: Kim Quang Quy ChânChương 4511: Nặng vô cùngChương 4512: Kim quang nhất điểmChương 4513: Mười ba mệnh cungChương 4514: Vạn cổ duy nhấtChương 4515: Sinh ly tử biệtChương 4516: Ta là bá chủ thời đại nàyChương 4517: Cự đồng nhânChương 4518: Đại chiến kết thúcChương 4519: Ngươi đáng giá đầu tưChương 4520: Lại có khách bất độ hải đến thămChương 4521: Hắc ám hàng lâmChương 4522: Người mang tin tứcChương 4523: Đánh một trậnChương 4524: Thiên Cửu DưChương 4525: Bắt đầu tiến côngChương 4526: Xông vào tường đổChương 4527: Thời khắc hắc ámChương 4528: Đạo thống sụp đổChương 4529: Không nguyện ý đối mặtChương 4530: Đã từng là kiêu ngạo, ác mộng ngày hôm nayChương 4531: Lại là một thủy tổChương 4532: Lực địch thủy tổChương 4533: Quang minh chiếu sáng muôn đờiChương 4534: Lão thụ yêuChương 4535: Đại tai nạn tớiChương 4536: Độc chiến bốn tổChương 4537: Quang Minh Phổ Chiếu, Vô ĐịchChương 4538: Quân Tức Viễn ĐạoChương 4539: Tam Tài Kỳ NhânChương 4540: Thanh Liên Mộc TổChương 4541: Đại chiếnChương 4542: Lại tấn công thiên tiệmChương 4543: Hàng thiên ápChương 4544: Sáu Thuỷ TổChương 4545: Thuỷ Tổ Thủ Kiếp NàyChương 4546: Dùng đại thếChương 4547: Khương Trường TồnChương 4548: Thiên tiệm vỡ nátChương 4549: Thập Đại Thủy TổChương 4550: Quyết đấu chung cựcChương 4551: Ai có thể cứu tam tiên giớiChương 4552: Quét ngang tất cảChương 4553: Mình Ta Vô ĐịchChương 4554: Vạn Cổ Đệ Nhất Thuỷ TổChương 4555: Độc Chiến Mười Một Thuỷ TổChương 4556: Hàng TiênChương 4557: Tiên thì thế nàoChương 4558: Thuỷ tổ trọng bảoChương 4559: Ba kiện trọng bảoChương 4560: Tính mạng vô tậnChương 4561: Thời không do ta chưởng khốngChương 4562: Lĩnh Vực Vạn VậtChương 4563: Sáng thếChương 4564: Ai mới có thể sáng thếChương 4565: Thiên hạ đều là sâu kiến, mình ta vô địchChương 4566: Thiên hạ thái bìnhChương 4567: Khắp nơi vui mừngChương 4568: Ta muốn không nhiềuChương 4569: Ta chính là ta, Lý Thất DạChương 4570: Rời điChương 4571: Gặp Lại, Tam Tiên GiớiChương 4572: Bất Độ HảiChương 4573: Chân đế kinh diễmChương 4574: Đại đạo cầu gì hơnChương 4575: Độc điếu vạn cổChương 4576: Xem thiên tượng, ngộ đại đạoChương 4577: Đại thế do ta mởChương 4578: Phụ luy sàoChương 4579: Hai thuỷ tổChương 4580: Đại khai sát giớiChương 4581: Võ đạoChương 4582: Chém giếtChương 4583: Tiểu thiên thế giớiChương 4584: Người từng chếtChương 4585: Trật tự một thế giớiChương 4586: Tiên nữ trong truyền thuyếtChương 4587: Vạn cổ uyênChương 4588: Khiêu chiếnChương 4589: Vạn thọ kim điệtChương 4590: Trận chiến năm đóChương 4591: Người nấp ở nơi sâu nhấtChương 4592: Đồ Sát hàng tỉChương 4593: Quét ngang bất độ hảiChương 4594: Ta là quân, thiên địa là thần, đại đạo là tùy tùngChương 4595: Tàng Đạo tinhChương 4596: Bế quan tu luyệnChương 4597: Trăm vạn năm như một nháy mắtChương 4598: Thái Sơ thụChương 4599: Khai sáng kỷ nguyên mớiChương 4600: Đấu vô thượng khủng bốChương 4601: Mình ta vô địchChương 4602: Đánh bạiChương 4603: Chó nhà có tangChương 4604: Bế quanChương 4605: Thành tiên?Chương 4606: Thiên kiếp kinh khủng nhấtChương 4607: Chân thân của vô thượng khủng bốChương 4608: Uy lực của thiên kiếpChương 4609: Thiên kiếp là món ngonChương 4610: Bầu trời quang đãngChương 4611: Tam tiênChương 4612: Toại đếChương 4613: Khởi nguồn của hắc ámChương 4614: Tự gây nghiệtChương 4615: Thiên hạ sẽ không làmChương 4616: Đại chiếnChương 4617: Xé bầu trờiChương 4618: Thế giới tử vongChương 4619: Bí mật tuyên cổChương 4620: Đánh trời đất sụp đổChương 4621: Thiên địa sắp sụp đổChương 4622: Đại tai nạnChương 4623: Cổ Minh Xuất ThếChương 4624: Lại Gặp Âm NhaChương 4625: Bí mật chính thứcChương 4626: Huyết chiến đến cùngChương 4627: Tan thành mây khóiChương 4628: Bóng dáng trong đầmChương 4629: Phàm Nhân Lý Thất DạChương 4630: Đại Thế Thất PhápChương 4631: Ảo diệu của đại đạoChương 4632: Vương Giả Phách ThểChương 4633: Đại TiênChương 4634: Nấu ngườiChương 4635: Đại đạo vô tậnChương 4636: Thần du thái hưChương 4637: Đạo phápChương 4638: Thụ đạo, giải thích nghi hoặcChương 4639: Khách thần huyền tông đến thămChương 4640: Giai nhân đến từ phương xaChương 4641: Pha trà cho taChương 4642: Ngươi là aiChương 4643: Hài tử rời nhàChương 4644: Thần huyền tôngChương 4645: Thiếu giaChương 4646: Cố ý làm khó dễChương 4647: Tiên cổ cửu phápChương 4648: Không đặt trong lòngChương 4649: Thần huyền ngũ phongChương 4650: Thừa sơn nhạc vươngChương 4651: Ta chỉ tới đọc sáchChương 4652: Lão tổ tông nói phải đọc nhiều sáchChương 4653: Thế Đạo Tâm PhápChương 4654: Ngân Giáp Chiến KhuChương 4655: Xuất chỉChương 4656: Chiến hổChương 4657: Trùng hợpChương 4658: Cổ TổChương 4659: Lại tu hai phápChương 4660: Theo ta đi lên đỉnhChương 4661: Vương Bát Quyền cũng tốtChương 4662: Đệ nhất thiên tàiChương 4663: Quyền không thuật, đạo có phápChương 4664: Lại tớiChương 4665: Không thể tiếp nhậnChương 4666: A! ta mới là đệ nhất thiên tàiChương 4667: Muốn khiêu chiến sao?Chương 4668: Nếu ngươi thuaChương 4669: Xôn xaoChương 4670: Còn có người muốn học Vương Bát QuyềnChương 4671: Tiền đặt cượcChương 4672: Hoàng trữChương 4673: Chúng ta tổ độiChương 4674: Đồ Vô sỉChương 4675: Ai đếnChương 4676: Xem Vương Bát Quyền của ta!Chương 4677: Ai mới là người chống cự tới cuối cùngChương 4678: Đều là ngu xuẩnChương 4679: Long ngâmChương 4680: Đạo cốtChương 4681: Đánh cược một vánChương 4682: Tìm hiểu đạo cốtChương 4683: Muốn diễn biến công phápChương 4684: Một khối đạo cốt bình thườngChương 4685: Mười khối đạo cốtChương 4686: Biểu diễn thần kỳChương 4687: Gọi thiếu giaChương 4688: Một đám ngu xuẩnChương 4689: Lên trờiChương 4690: Ghi chép cao nhấtChương 4691: Khó trèo lênChương 4692: Chín mươi chínChương 4693: Thành tích của Cung Thiên NguyệtChương 4694: Đến taChương 4695: Cần nghỉ ngơiChương 4696: Già rồiChương 4697: Đấm bóp chân cho taChương 4698: Ba trăm không khóChương 4699: Kiếm triệnChương 4700: Ngưu tiên hay thiết tiênChương 4701: Binh phầnChương 4702: Đồng nát sắt vụnChương 4703: Bảo khíChương 4704: Kinh Vũ KiếmChương 4705: Thua rồi saoChương 4706: Ta muốn một kiệnChương 4707: Thiết Tiên Yêu VươngChương 4708: Đạp nátChương 4709: Trào Lên Tổ PhongChương 4710: Trên Tổ ĐỉnhChương 4711: Chờ ngươiChương 4712: Phong vân khởiChương 4713: Đích thân tớiChương 4714: Từ đâu mà đếnChương 4715: Chiến Tiên ĐếChương 4716: Binh khí truyền thếChương 4717: Hỗn độn tâm phápChương 4718: Khinh người quá đángChương 4719: Ta ưa thích bao che khuyết điểmChương 4720: Quy Bộ Hạc VũChương 4721: Ưu thế của công pháp thiên giaiChương 4722: Kinh Vũ kiếm trong tayChương 4723: Một kiếm chém giếtChương 4724: Ban thưởng ngươiChương 4725: Ngậm máu phun ngườiChương 4726: Tính toánChương 4727: Một đám ngu xuẩnChương 4728: Phong phạm vi sưChương 4729: ChiếnChương 4730: Lúc bình minhChương 4731: Giá đỡ lớnChương 4732: Thần hổ huyết giápChương 4733: Đuổi giếtChương 4734: Ta sinh hỗn độnChương 4735: Đến taChương 4736: Vương Bát Quyền Hay Huyền Vũ QuyềnChương 4737: Một quyền bại địchChương 4738: Thiết Tiên Yêu Vương Ra TayChương 4739: Thực Lực Của Bình Thoa ÔngChương 4740: Nội chiếnChương 4741: Cửu tinh thiết vĩChương 4742: Thiên xỉChương 4743: Lai lịch của tiên cổ cửu phápChương 4744: Hổ thần đỉnhChương 4745: Đại đạo thánh thểChương 4746: Vạn thú thiên hàngChương 4747: Một kiếm chém giếtChương 4748: Vô địchChương 4749: Khách Từ Tam Chân Giáo Đến ThămChương 4750: Nợ máu trả máuChương 4751: Hỏa Long ẤnChương 4752: Chặt tayChương 4753: GiếtChương 4754: Tiện tay chém giếtChương 4755: Đại quân tiếp cậnChương 4756: Tam chân thất tửChương 4757: Hưng Sư Vấn TộiChương 4758: ChiếnChương 4759: Đại chiến bắt đầuChương 4760: Chưởng môn quyết đấuChương 4761: Ẩn giấu thật sâuChương 4762: Thực lực của Thiên Thủ Bồ VươngChương 4763: Thiên tài Lộ Y LinhChương 4764: Không địch lại