Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Tác giả:Diêp Phi Dạ
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:25/12/2017
Nội Dung Truyện : Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu"Ngay từ lúc bắt đầu em liền dùng ánh mắt đó nhìn tôi, chẳng phải em muốn cảnh hôm trước được tái hiện một lần nữa sao" Vừa dứt lời Lương Thần liền kéo Cảnh Hảo vào phòng rửa tay."Tôi đã nói với anh rồi, tất cả mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, anh không thể tùy tiện chạm vào người tôi như vậy"Cô nói xong liền gỡ cánh tay đang bị anh nắm rồi rời đi.Nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo lại, đè lên tường, dùng ánh mắt đánh giá vẻ mềm mại xinh đẹp của cô.Sau đó, cúi đầu kề sát bên tai của cô, cố ý nói: "Yên tâm, nếu như không được tùy tiện chạm vào, thì tôi sẽ cẩn thận nghiêm túc mà chạm vào em." Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Trò đùa "không như mong muốn" (1)Chương 2: Trò đùa "không như mong muốn" [2]Chương 3: Trò đùa“Không như ý muốn” [3]Chương 4: Vui đùa không như mong muốnChương 5: Vui đùa không như mong muốnChương 6: Bỗng nhiên gặp tai họaChương 7: Bỗng nhiên gặp tai họa [2]Chương 8: Gặp lại tai họa đột ngột (3)Chương 9: Gặp lại phiền toái lớn (4)Chương 10: Gặp lại tai họa đột ngột (5)Chương 11: Thỏ trắng nhỏ cũng thông minh (1)Chương 12: Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [2]Chương 13: Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [3]Chương 14: Tiểu bạch thỏ cũng thông minh [4]Chương 15: Đệ 15 chương tiểu bạch thỏ cũng thông minh [5]Chương 16: Gặp chiêu phá chiêuChương 17: Gặp chiêu phá chiêu (2)Chương 18: Gặp chiêu phá chiêu [3]Chương 19: Gặp chiêu phá chiêu [4]Chương 20: Gặp chiêu tiếp chiêu (5)Chương 21: Cưỡng bức (1)Chương 22: Cưỡng bức (2)Chương 23: Cưỡng bức (3)Chương 24: Cưỡng bức [4]Chương 25: Cưỡng bức [5]Chương 26: Cưỡng bức (6)Chương 27: Cưỡng bức (7)Chương 28: Cưỡng bức [8]Chương 29: Cưỡng bức [9]Chương 30: Cưỡng bức [10]Chương 31: Progesterone [1]Chương 32: ☆,32. Đệ 32 chương hoàng thể đồng [2]Chương 33: ☆,33. Đệ 33 chương hoàng thể đồng [3]Chương 34: Progesterone [4]Chương 35: Progesterone [5]Chương 36: Progesterone [6]Chương 37: Progesterone [7]Chương 38: Progesterone (8)Chương 39: Progesterone (9)Chương 40: Progesterone* (10)Chương 41: Lừa dối [1]Chương 42: Lừa dối [2]Chương 43: Lừa dối [3]Chương 44: Lừa dối [4]Chương 45: Lừa dối [5]Chương 46: Lừa dối [6]Chương 47: Lừa dối [7]Chương 48: Lừa dối [8]Chương 49: Lừa dối [9]Chương 50: Lừa dối [10]Chương 51: Chu toàn [1]Chương 52: Chu toàn [2]Chương 53: Chu toàn [3]Chương 54: Chu toàn [4]Chương 55: Chu toàn [5]Chương 56: Thở phào một hơi [1]Chương 57: Thở phào một hơi [2]Chương 58: Thở phào một hơi [3]Chương 59: Có dám cần hay không[1]Chương 60: Có dám cần hay không [2]Chương 61: Có dám cần hay không [3]Chương 62: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [1]Chương 63: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [2]Chương 64: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe [3]Chương 65: Có chạy đằng trời [1]Chương 66: Có chạy đằng trời [2]Chương 67: Có chạy đằng trời [3]Chương 68: Có chạy đằng trời [4]Chương 69: Giao dịch [1]Chương 70: Giao dịch [2]Chương 71: Giao dịch [3]Chương 72: Giao dịch [4]Chương 73: Đập nồi dìm thuyền [1]Chương 74: Đập nồi dìm thuyền [2]Chương 75: Đập nồi dìm thuyền [3]Chương 76: Đập nồi dìm thuyền [4]Chương 77: Đập nồi dìm thuyền [5]Chương 78: Đập nồi dìm thuyền [6]Chương 79: Dụng cụ biến thanh [1]Chương 80: Dụng cụ biến thanh[2]Chương 81: Dụng cụ biến thanh [3]Chương 82: Dụng cụ biến thanh[4]Chương 83: Dụng cụ biến thanh[5]Chương 84: Dụng cụ biến thanh[6]Chương 85: Dụng cụ biến thanh[7]Chương 86: Dụng cụ biến thanh[8]Chương 87: Dụng cụ biến thanh [9]Chương 88: Thấy chết mà không cứu[1]Chương 89: Thấy chết mà không cứu[2]Chương 90: Thấy chết mà không cứu[3]Chương 91: Thấy chết mà không cứu[4]Chương 92: Thấy chết mà không cứu [5]Chương 93: Đút cháo [1]Chương 94: Đút cháo [2]Chương 95: Đút cháo [3]Chương 96: Đút cháo [4]Chương 97: Đút cháo [5]Chương 98: Đút cháo [6]Chương 99: Giúp cô trút giận [1]Chương 100: Giúp cô trút giận [2]Chương 101: Giúp cô trút giận [3]Chương 102: Giúp cô trút giận [4]Chương 103: Giúp cô trút giận [5]Chương 104: Giúp cô trút giận [6]Chương 105: Giúp cô trút giận [7]Chương 106: Giúp cô trút giận [8]Chương 107: Giúp cô trút giận [9]Chương 108: Giúp cô trút giận [10]Chương 109: Của tôi chính là của cô ấy [1]Chương 110: Của tôi chính là của cô ấy [2]Chương 111: Của tôi chính là của cô ấy [3]Chương 112: Của tôi chính là của cô ấy [4]Chương 113: Của tôi chính là của cô ấy [5]Chương 114: Bỏ qua [1]Chương 115: Bỏ qua [2]Chương 116: Bỏ qua[3]Chương 117: Bỏ qua [4]Chương 118: Bỏ qua [5]Chương 119: Nhẫn nại [1]Chương 120: Nhẫn nại [2]Chương 121: Nhẫn nại [3]Chương 122: Nhẫn nại [4]Chương 123: Nhẫn nại [5]Chương 124: Bôi thuốc [1]Chương 125: Bôi thuốc [2]Chương 126: Bôi thuốc [3]Chương 127: Weibo [1]Chương 128: Weibo [2]Chương 129: Weibo [3]Chương 130: Weibo [4]Chương 131: Weibo [5]Chương 132: Weibo [6]Chương 133: Thêm một lần nữa [1]Chương 134: Thêm một lần nữa [2]Chương 135: Thêm một lần nữa [3]Chương 136: Thêm một lần nữa [4]Chương 137: Thêm một lần nữa [5]Chương 138: Thêm một lần nữa [6]Chương 139: Một fan gánh mười điểm đen [1]Chương 140: Một fan gánh mười điểm đen [2]Chương 141: Một fan gánh mười điểm đen [3]Chương 142: Một fan gánh mười điểm đen [4]Chương 143: Một fan gánh mười điểm đen [5]Chương 144: Một fan gánh mười điểm đen [6]Chương 145: Một fan gánh mười điểm đen [7]Chương 146: Một fan gánh mười điểm đen [8]Chương 147: Gặp lại [1]Chương 148: Gặp lại [2]Chương 149: Gặp lại [3]Chương 149: Gặp lại [4]Chương 151: Gặp Lại [5]Chương 152: Gặp Lại [6]Chương 153: Gặp Lại [7]Chương 154: Gặp Lại [8]Chương 155: Gặp Lại [9]Chương 156: Gặp Lại [10]Chương 157: Khắc Khẩu [1]Chương 158: Khắc Khẩu [2]Chương 159: Khắc Khẩu [3]Chương 160: Khắc Khẩu [4]Chương 161: Khắc Khẩu [5]Chương 162: Khắc Khẩu [6]Chương 163: Khắc Khẩu [7]Chương 164: Khắc Khẩu [8]Chương 165: Quyết Đấu [1]Chương 166: Quyết Đấu [2]Chương 167: Quyết Đấu [3]Chương 168: Quyết Đấu [4]Chương 169: Quyết Đấu [5]Chương 170: Quyết Đấu [6]Chương 171: Vô Tình Gặp Được [1]Chương 172: Vô Tình Gặp Được [2]Chương 173: Vô Tình Gặp Được [3]Chương 174: Vô Tình Gặp Được [4]Chương 175: Vô Tình Gặp Được [5]Chương 176: Vô Tình Gặp Được [6]Chương 177: Trào Phúng [1]Chương 178: Trào Phúng [2]Chương 179: Trào Phúng [3]Chương 180: Trào Phúng [4]Chương 181: Trào Phúng [5]Chương 182: Trào Phúng [6]Chương 183: Trào Phúng [7]Chương 184: Trào Phúng [8]Chương 185: Ngột Ngạt [1]Chương 186: Ngột Ngạt [2]Chương 187: Ngột Ngạt [3]Chương 188: Ngột Ngạt [4]Chương 189: Ngột Ngạt [5]Chương 190: Ngột Ngạt [6]Chương 191: Ngột Ngạt [7]Chương 192: Ngột Ngạt [8]Chương 193: Kiều Ôn Noãn Cầu Cứu [1]Chương 194: Kiều Ôn Noãn Cầu Cứu [2]Chương 195: Kiều Ôn Noãn Cầu Cứu [3]Chương 196: Kiều Ôn Noãn Cầu Cứu [4]Chương 197: Kiều Ôn Noãn Cầu Cứu [5]Chương 198: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [1]Chương 199: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [2]Chương 200: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [3]Chương 201: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [4]Chương 202: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [5]Chương 203: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [6]Chương 204: Nhất Đao Lưỡng Đoạn [7]Chương 205: Không Gặp [1]Chương 206: Không Gặp [2]Chương 207: Không Gặp [3]Chương 208: Không Gặp[4]Chương 209: Oan Gia Ngõ Hẹp [1]Chương 210: Oan Gia Ngõ Hẹp [2]Chương 211: Oan Gia Ngõ Hẹp [3]Chương 212: Oan Gia Ngõ Hẹp [4]Chương 213: Oan Gia Ngõ Hẹp [5]Chương 214: Oan Gia Ngõ Hẹp [6]Chương 215: Phá Hủy Nơi Này [1]Chương 216: Phá Hủy Nơi Này [2]Chương 217: Phá Hủy Nơi Này [3]Chương 218: Phá Hủy Nơi Này [4]Chương 219: Phá Hủy Nơi Này [5]Chương 220: Phá Hủy Nơi Này [6]Chương 221: Nụ Hôn Dưới Tình Thế Cấp Bách [1]Chương 222: Nụ Hôn Dưới Tình Thế Cấp Bách [2]Chương 223: Nụ Hôn Dưới Tình Thế Cấp Bách [3]Chương 224: Nụ Hôn Dưới Tình Thế Cấp Bách [4]Chương 225: Tự Chụp Ảnh [1]Chương 226: Tự Chụp Ảnh [2]Chương 227: Tự Chụp Ảnh [3]Chương 228: Tự Chụp Ảnh [4]Chương 229: Tự Chụp Ảnh [5]Chương 230: Xin Nghỉ Khí Phách[1]Chương 231: Xin Phép Khí Phách [2]Chương 232: Xin Phép Khí Phách [3]Chương 233: Xin Phép Khí Phách [4]Chương 234: Xin Phép Khí Phách [5]Chương 235: Chuẩn Bị Ngả Bài [1]Chương 236: Chuẩn Bị Ngả Bài [2]Chương 237: Chuẩn Bị Ngả Bài [3]Chương 238: Chuẩn Bị Ngả Bài [4]Chương 239: Chuẩn Bị Ngả Bài [5]Chương 240: Chuẩn Bị Ngả Bài [6]Chương 241: Tin Nhắn [1]Chương 242: Tin Nhắn [2]Chương 243: Tin Nhắn [3]Chương 244: Tin Nhắn [4]Chương 245: Tin Nhắn [5]Chương 246: Tin Nhắn [6]Chương 247: Tin Nhắn [7]Chương 248: Tin Nhắn [8]Chương 249: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [1]Chương 250: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [2]Chương 251: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [3]Chương 252: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [4]Chương 253: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [5]Chương 254: Để Tôi Cảm Tạ Anh, Tặng Tôi Không Vui [6]Chương 255: Ghét Bỏ [1]Chương 256: Ghét Bỏ [2]Chương 257: Ghét Bỏ [3]Chương 258: Ghét Bỏ [4]Chương 259: Ghét Bỏ [5]Chương 260: Gặp Em Một Lần, Tôi Tương Tư Rất Lâu [1]Chương 261: Gặp Em Một Lần, Tôi Tương Tư Rất Lâu [2]Chương 262: Gặp Em Một Lần, Tôi Tương Tư Rất Lâu [3]Chương 263: Gặp Em Một Lần, Tôi Tương Tư Rất Lâu [4]Chương 264: Gặp Em Một Lần, Tôi Tương Tư Rất Lâu [5]Chương 265: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[1]Chương 266: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[2]Chương 267: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[3]Chương 268: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[4]Chương 269: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[5]Chương 270: Núi Dựa Của Cô Là Ai?[6]Chương 271: Lấy Một Trả Mười [1]Chương 272: Lấy Một Trả Mười [2]Chương 273: Lấy Một Trả Mười [3]Chương 274: Lấy Một Trả Mười [4]Chương 275: Lấy Một Trả Mười [5]Chương 276: Lấy Một Trả Mười [6]Chương 277: Lấy Một Trả Mười [7]Chương 278: Lấy Một Trả Mười [8]Chương 279: Lấy Một Trả Mười [9]Chương 280: Lấy Một Trả Mười [10]Chương 281: Ngoài Ý Muốn [1]Chương 282: Ngoài Ý Muốn [2]Chương 283: Ngoài Ý Muốn [3]Chương 284: Ngoài Ý Muốn [4]Chương 285: Ngoài Ý Muốn [5]Chương 286: Ngoài Ý Muốn [6]Chương 287: Ngoài Ý Muốn [7]Chương 288: Ngoài Ý Muốn [8]Chương 289: Mất Nhiều Hơn Được [1]Chương 290: Mất Nhiều Hơn Được [2]Chương 291: Mất Nhiều Hơn Được [3]Chương 292: Mất Nhiều Hơn Được [4]Chương 293: Mất Nhiều Hơn Được [5]Chương 294: Mất Nhiều Hơn Được [6]Chương 295: Mất Nhiều Hơn Được [7]Chương 296: Mất Nhiều Hơn Được [8]Chương 297: Mất Nhiều Hơn Được [9]Chương 298: Ôn Nhu [1]Chương 299: Ôn Nhu [2]Chương 300: Ôn Nhu [3]Chương 301: Ôn Nhu [4]Chương 302: Ôn Nhu [5]Chương 303: Ôn Nhu [6]Chương 304: Chân Tướng Chấn Động [1]Chương 305: Chân Tướng Chấn Động [2]Chương 306: Chân Tướng Chấn Động [3]Chương 307: Chân Tướng Chấn Động [4]Chương 308: Chân Tướng Chấn Động [5]Chương 309: Chân Tướng Chấn Động [6]Chương 310: Cười [1]Chương 311: Cười [2]Chương 312: Cười [3]Chương 313: Cười [4]Chương 314: Cười [5]Chương 315: Chúc Mừng [1]Chương 316: Chúc Mừng [2]Chương 317: Chúc Mừng [2]Chương 318: Chúc Mừng [3]Chương 319: Chúc Mừng [4]Chương 320: Chúc Mừng [5]Chương 321: Chúc Mừng [6]Chương 322: Chúc Mừng [7]Chương 323: Chúc Mừng [8]Chương 324: Đả Kích [1]Chương 325: Đả Kích [2]Chương 326: Đả Kích [3]Chương 327: Đả Kích [4]Chương 328: Đả Kích [5]Chương 329: Đả Kích [6]Chương 330: Đả Kích [7]Chương 331: Đả Kích [8]Chương 332: Trục Xuất [1]Chương 333: Trục Xuất [2]Chương 334: Trục Xuất [3]Chương 335: Trục Xuất [4]Chương 336: Trục Xuất [5]Chương 337: Trục Xuất [6]Chương 338: Tìm Kiếm [1]Chương 339: Tìm Kiếm [2]Chương 340: Tìm Kiếm [3]Chương 341: Tìm Kiếm [4]Chương 342: Tìm Kiếm [5]Chương 343: Tìm Kiếm [6]Chương 344: Tìm Kiếm [7]Chương 345: Tìm Kiếm [8]Chương 346: Anh Yêu Cô [1]Chương 347: Anh Yêu Cô [2]Chương 348: Anh Yêu Cô [3]Chương 349: Anh Yêu Cô [4]Chương 350: Anh Yêu Cô [5]Chương 351: Anh Yêu Cô [6]Chương 352: Anh Yêu Cô [7]Chương 353: Anh Yêu Cô [8]Chương 354: Giải Phẫu [1]Chương 355: Giải Phẫu [2]Chương 356: Giải Phẫu [3]Chương 357: Giải Phẫu [4]Chương 358: Giải Phẫu [5]Chương 359: Giải Phẫu [6]Chương 360: Giải Phẫu [7]Chương 361: Hôn Lễ [1]Chương 362: Hôn Lễ [2]Chương 363: Hôn Lễ [3]Chương 364: Hôn Lễ [4]Chương 365: Hôn Lễ [5]Chương 366: Hôn Lễ [6]Chương 367: Hôn Lễ [7]Chương 368: Hôn Lễ [8]Chương 369: Hôn Lễ [9]Chương 370: Chê Cười [1]Chương 371: Chê Cười [2]Chương 372: Chê Cười [3]Chương 373: Chê Cười [4]Chương 374: Chê Cười [5]Chương 375: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [1]Chương 376: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [2]Chương 377: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [3]Chương 378: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [4]Chương 379: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [5]Chương 380: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [6]Chương 381: Thương Tổn Qua Đi, Không Còn Tha Thứ [7]Chương 382: Chuẩn Bị [1]Chương 383: Chuẩn Bị [2]Chương 384: Chuẩn Bị [3]Chương 385: Chuẩn Bị [4]Chương 386: Chuẩn Bị [5]Chương 387: Chuẩn Bị [6]Chương 388: Chuẩn Bị [7]Chương 389: Chuẩn Bị [8]Chương 390: An Bài [1]Chương 391: An Bài [2]Chương 392: An Bài [3]Chương 393: An Bài [4]Chương 394: An Bài [5]Chương 395: An Bài [6]Chương 396: Biệt Ly [1]Chương 397: Biệt Ly [2]Chương 398: Biệt Ly [3]Chương 399: Biệt Ly [4]Chương 400: Biệt Ly [5]Chương 401: Biệt Ly [6]Chương 402: Tìm Cho Tôi [1]Chương 403: Tìm Cho Tôi [2]Chương 404: Tìm Cho Tôi [3]Chương 405: Tìm Cho Tôi [4]Chương 406: Tìm Cho Tôi [5]Chương 407: Tìm Cho Tôi [6]Chương 408: Tìm Cho Tôi [7]Chương 409: Tìm Cho Tôi [8]Chương 410: Tìm Cho Tôi [9]Chương 411: Tìm Cho Tôi [10]Chương 412: Ngoại Trừ Yêu Cô, Chuyện Gì Cũng Đều Là Chuyện Không Quan Trọng. [1]Chương 413: Ngoại Trừ Yêu Cô, Chuyện Gì Cũng Đều Là Chuyện Không Quan Trọng. [2]Chương 414: Ngoại Trừ Yêu Cô, Chuyện Gì Cũng Đều Là Chuyện Không Quan Trọng. [3]Chương 415: Ngoại Trừ Yêu Cô, Chuyện Gì Cũng Đều Là Chuyện Không Quan Trọng. [4]Chương 416: Ngoại Trừ Yêu Cô, Chuyện Gì Cũng Đều Là Chuyện Không Quan Trọng. [5]Chương 417: Một Lần Cuối Cùng (1)Chương 418: Một Lần Cuối Cùng (2)Chương 419: Một Lần Cuối Cùng (3)Chương 420: Một Lần Cuối Cùng (4)Chương 421: Một Lần Cuối Cùng (5)Chương 422: Một Lần Cuối Cùng (6)Chương 423: Màu Hồng Phấn [1]Chương 424: Màu Hồng Phấn [2]Chương 425: Màu Hồng Phấn [3]Chương 426: Màu Hồng Phấn [4]Chương 427: Màu Hồng Phấn [5]Chương 428: Gặp Lại [1]Chương 429: Gặp Lại [2]Chương 430: Gặp Lại [3]Chương 431: Gặp Lại [4]Chương 432: Gặp Lại [5]Chương 433: Gặp Lại [6]Chương 434: Gặp Lại [7]Chương 435: Gặp Lại [8]Chương 436: Gặp Lại [9]Chương 437: Gặp Lại [10]Chương 438: Rùng Mình [1]Chương 439: Rùng Mình [2]Chương 440: Rùng Mình [3]Chương 441: Rùng Mình [4]Chương 442: Rùng Mình [5]Chương 443: Rùng Mình [6]Chương 444: Rùng Mình [7]Chương 445: Rùng Mình [8]Chương 446: Rùng Mình [9]Chương 447: Rùng Mình [10]Chương 448: Dịu Đi [1]Chương 449: Dịu Đi [2]Chương 450: Dịu Đi [3]Chương 451: Dịu Đi [4]Chương 452: Dịu Đi [5]Chương 453: Dịu Đi [6]Chương 454: Dịu Đi [7]Chương 455: Dịu Đi [8]Chương 456: Dịu Đi [9]Chương 457: Dịu Đi [10]Chương 458: Sinh Nhật Vui Vẻ [1]Chương 459: Sinh Nhật Vui Vẻ [2]Chương 460: Sinh Nhật Vui Vẻ [3]Chương 461: Sinh Nhật Vui Vẻ [4]Chương 462: Sinh Nhật Vui Vẻ [5]Chương 463: Sinh Nhật Vui Vẻ [6]Chương 464: Sinh Nhật Vui Vẻ [7]Chương 465: Sinh Nhật Vui Vẻ [8]Chương 466: Ung Thư Dạ Dày [1]Chương 467: Ung Thư Dạ Dày [2]Chương 468: Ung Thư Dạ Dày [3]Chương 469: Ung Thư Dạ Dày [4]Chương 470: Ung Thư Dạ Dày [5]Chương 471: Ung Thư Dạ Dày [6]Chương 472: Đổi Thuốc [1]Chương 473: Đổi Thuốc [2]Chương 474: Đổi Thuốc [3]Chương 475: Đổi Thuốc [4]Chương 476: Đổi Thuốc [5]Chương 477: Đổi Thuốc [6]Chương 478: Mang Thai [1]Chương 479: Mang Thai [2]Chương 480: Mang Thai [3]Chương 481: Mang Thai [4]Chương 482: Mang Thai [5]Chương 483: Mang Thai [6]Chương 484: Mang Thai [7]Chương 485: Mang Thai [8]Chương 486: Giãy Dụa [1]Chương 487: Giãy Dụa [2]Chương 488: Giãy Dụa [3]Chương 489: Giãy Dụa [4]Chương 490: Giãy Dụa [5]Chương 491: Giãy Dụa [6]Chương 492: Giãy Dụa [7]Chương 493: Giãy Dụa [8]Chương 494: Lương Phu Nhân [1]Chương 495: Lương Phu Nhân [2]Chương 496: Lương Phu Nhân [3]Chương 497: Lương Phu Nhân [4]Chương 498: Lương Phu Nhân [5]Chương 499: Lương Phu Nhân [6]Chương 500: Lương Phu Nhân [7]Chương 501: Chuẩn Bị [1]Chương 502: Chuẩn Bị [2]Chương 503: Chuẩn Bị [3]Chương 504: Chuẩn Bị [4]Chương 505: Chuẩn Bị [5]Chương 506: Chuẩn Bị [6]Chương 507: Chuẩn Bị [7]Chương 508: Kết Hôn [1]Chương 509: Kết Hôn [2]Chương 510: Kết Hôn [3]Chương 511: Kết Hôn [4]Chương 512: Kết Hôn [5]Chương 513: Kết Hôn [6]Chương 514: Kết Hôn [7]Chương 515: Kết Hôn [8]Chương 516: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [1]Chương 517: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [2]Chương 518: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [3]Chương 519: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [4]Chương 520: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [5]Chương 521: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [6]Chương 522: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [7]Chương 523: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn [8]Chương 524: Không Phải Cô Không Cưới [1]Chương 525: Không Phải Cô Không Cưới [2]Chương 526: Không Phải Cô Không Cưới [3]Chương 527: Không Phải Cô Không Cưới [4]Chương 528: Không Phải Cô Không Cưới [5]Chương 529: Không Phải Cô Không Cưới [6]Chương 530: Không Phải Cô Không Cưới [7]Chương 531: Không Phải Cô Không Cưới [8]Chương 532: Không Phải Cô Không Cưới [9]Chương 533: Không Phải Cô Không Cưới [10]Chương 534: Không phải cô không cưới [11]Chương 535: Không phải cô không cưới [12]Chương 536: Không Phải Cô Không Cưới [13]Chương 537: Hảo Hảo [1]Chương 538: Hảo Hảo [2]Chương 539: Hảo Hảo [3]Chương 540: Hảo Hảo [4]Chương 541: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [1]Chương 542: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [2]Chương 543: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [3]Chương 544: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [4]Chương 545: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [5]Chương 546: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [6]Chương 547: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [7]Chương 548: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [8]Chương 549: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [9]Chương 550: Mùa Thu Sẽ Tốt Lắm, Nếu Em Còn Ở Đây [10]Chương 551: Người Lạ [1]Chương 552: Người Lạ [2]Chương 553: Người Lạ [3]Chương 554: Người Lạ [4]Chương 555: Người Lạ [5]Chương 556: Người Lạ [6]Chương 557: Người Lạ [7]Chương 558: Người Lạ [8]Chương 559: Người Lạ [9]Chương 560: Người Lạ [10]Chương 561: Cầu Cứu [1]Chương 562: Cầu Cứu [2]Chương 563: Cầu Cứu [3]Chương 564: Cầu Cứu [4]Chương 565: Cầu Cứu [5]Chương 566: Cầu Cứu [6]Chương 567: Cầu Cứu [7]Chương 568: Cầu Cứu [8]Chương 569: Cầu Cứu [9]Chương 570: Cầu Cứu [10]Chương 571: Tâm Sự [1]Chương 572: Tâm Sự [2]Chương 573: Tâm Sự [3]Chương 574: Tâm Sự [4]Chương 575: Tâm Sự [5]Chương 576: Tâm Sự [6]Chương 577: Tâm Sự [7]Chương 578: Tâm Sự [8]Chương 579: Tâm Sự [9]Chương 580: Tâm Sự [10]Chương 581: Tâm Sự [11]Chương 582: Tâm Sự [12]Chương 583: Tâm Sự [13]Chương 584: Tâm Sự [14]Chương 585: Tâm Sự [15]Chương 586: Tâm Sự [16]Chương 587: Tâm Sự [17]Chương 588: Tâm Sự [18]Chương 589: Tâm Sự [19]Chương 590: Tâm Sự [20]Chương 591: Tâm Sự [21]Chương 592: Tâm Sự [22]Chương 593: Tâm Sự [23]Chương 594: Tâm Sự [24]Chương 595: Tâm Sự [25]Chương 596: Tâm Sự [26]Chương 597: Tâm Sự [27]Chương 598: Sinh Tình [1]Chương 599: Sinh Tình [2]Chương 600: Sinh Tình [3]Chương 601: Sinh Tình [4]Chương 602: Sinh Tình [5]Chương 603: Sinh Tình [6]Chương 604: Sinh Tình [7]Chương 605: Sinh Tình [8]Chương 606: Sinh Tình [9]Chương 607: Sinh Tình [10]Chương 608: Động Tâm [1]Chương 609: Động Tâm [2]Chương 610: Động Tâm [3]Chương 611: Động Tâm [4]Chương 612: Động Tâm [5]Chương 613: Động Tâm [6]Chương 614: Động Tâm [7]Chương 615: Động Tâm [8]Chương 616: Động Tâm [9]Chương 617: Động Tâm [10]Chương 618: Theo Đuổi [1]Chương 619: Theo Đuổi [2]Chương 620: Theo Đuổi [3]Chương 621: Theo Đuổi [4]Chương 622: Theo Đuổi [5]Chương 623: Theo Đuổi [6]Chương 624: Theo Đuổi [7]Chương 625: Theo Đuổi [8]Chương 626: Theo Đuổi [9]Chương 627: Theo Đuổi [10]Chương 628: Chim Bay Và Cá [1]Chương 629: Chim Bay Và Cá [2]Chương 630: Chim Bay Và Cá [3]Chương 631: Chim Bay Và Cá [4]Chương 632: Chim Bay Và Cá [5]Chương 633: Chim Bay Và Cá [6]Chương 634: Chim Bay Và Cá [7]Chương 635: Chim Bay Và Cá [8]Chương 636: Chim Bay Và Cá [9]Chương 637: Chim Bay Và Cá [10]Chương 638: Mật Ngọt Ngào [1]Chương 639: Mật Ngọt Ngào [2]Chương 640: Mật Ngọt Ngào [3]Chương 641: Mật Ngọt Ngào [4]Chương 642: Mật Ngọt Ngào [5]Chương 643: Mật Ngọt Ngào [6]Chương 644: Mật Ngọt Ngào [7]Chương 645: Mật Ngọt Ngào [8]Chương 646: Mật Ngọt Ngào [9]Chương 647: Mật Ngọt Ngào [10]Chương 648: Người Yêu [1]Chương 649: Người Yêu [2]Chương 650: Người Yêu [3]Chương 651: Người Yêu [4]Chương 652: Người Yêu [5]Chương 653: Người Yêu [6]Chương 654: Người Yêu [7]Chương 655: Người Yêu [8]Chương 656: Người Yêu [9]Chương 657: Người Yêu [10]Chương 658: Đặc Biệt Ngọt Ngào [1]Chương 659: Đặc Biệt Ngọt Ngào [2]Chương 660: Đặc Biệt Ngọt Ngào [3]Chương 661: Đặc Biệt Ngọt Ngào [4]Chương 662: Đặc Biệt Ngọt Ngào [5]Chương 663: Đặc Biệt Ngọt Ngào [6]Chương 664: Đặc Biệt Ngọt Ngào [7]Chương 665: Đặc Biệt Ngọt Ngào [8]Chương 666: Đặc Biệt Ngọt Ngào [9]Chương 667: Đặc Biệt Ngọt Ngào [10]Chương 668: Bạn Gái [1]Chương 669: Bạn Gái [2]Chương 670: Bạn Gái [3]Chương 671: Bạn Gái [4]Chương 672: Bạn Gái [5]Chương 673: Bạn Gái [6]Chương 674: Bạn Gái [7]Chương 675: Bạn Gái [8]Chương 676: Bạn Gái [9]Chương 677: Bạn Gái [10]Chương 678: Bạn Gái [11]Chương 679: Bạn Gái [12]Chương 680: Bạn Gái [13]Chương 681: Bạn Gái [14]Chương 682: Bạn Gái [15]Chương 683: Bạn Gái [16]Chương 684: Bạn Gái [17]Chương 685: Bạn Gái [18]Chương 686: Bạn Gái [19]Chương 687: Bạn Gái [20]Chương 688: Tiếc Nuối [1]Chương 689: Tiếc Nuối [2]Chương 690: Tiếc Nuối [3]Chương 691: Tiếc Nuối [4]Chương 692: Tiếc Nuối [5]Chương 693: Tiếc Nuối [6]Chương 694: Tiếc Nuối [7]Chương 695: Tiếc Nuối [8]Chương 696: Tiếc Nuối [9]Chương 697: Tiếc Nuối [10]Chương 698: Gặp Sau [1]Chương 699: Gặp Sau [2]Chương 700: Gặp Sau [3]Chương 701: Gặp Sau [4]Chương 702: Gặp Sau [5]Chương 703: Gặp Sau [6]Chương 704: Gặp Sau [2]Chương 705: Gặp Sau [8]Chương 706: Gặp Sau [9]Chương 707: Gặp Sau [10]Chương 708: Dũng Khí [1]Chương 709: Dũng Khí [2]Chương 710: Dũng Khí [3]Chương 711: Dũng Khí [4]Chương 712: Dũng Khí [5]Chương 713: Dũng Khí [6]Chương 714: Dũng Khí [7]Chương 716: Dũng Khí [9]Chương 717: Dũng Khí [10]Chương 718: Dũng Khí [11]Chương 719: Dũng Khí [12]Chương 720: Dũng Khí [13]Chương 721: Dũng Khí [14]Chương 722: Dũng Khí [15]Chương 723: Dũng Khí [16]Chương 724: Dũng Khí [17]Chương 725: Dũng Khí [18]Chương 726: Dũng Khí [19]Chương 727: Dũng Khí [20]Chương 728: Dũng Khí [21]Chương 729: Dũng Khí [22]Chương 730: Dũng Khí [23]Chương 731: Dũng Khí [24]Chương 735: Dũng Khí [28]Chương 736: Dũng Khí [29]Chương 737: Dũng Khí [30]Chương 738: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [1]Chương 739: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [2]Chương 740: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [3]Chương 741: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [4]Chương 742: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [5]Chương 743: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [6]Chương 744: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [7]Chương 745: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [8]Chương 746: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [9]Chương 747: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [10]Chương 748: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [11]Chương 749: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [12]Chương 750: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [13]Chương 751: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [14]Chương 752: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [15]Chương 753: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [16]Chương 754: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [17]Chương 755: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [18]Chương 756: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [19]Chương 757: Đàn Ông Là Phải Theo Đuổi Như Vậy [20]Chương 758: Cầu Hôn [1]Chương 759: Cầu Hôn [2]Chương 760: Cầu Hôn [3]Chương 761: Cầu Hôn [4]Chương 762: Cầu Hôn [5]Chương 763: Cầu Hôn [6]Chương 764: Cầu Hôn [7]Chương 765: Cầu Hôn [8]Chương 766: Cầu Hôn [9]Chương 767: Cầu Hôn [10]Chương 768: Cầu Hôn [11]Chương 769: Cầu Hôn [12]Chương 770: Cầu Hôn [13]