Thần Khống Thiên Hạ
Tác giả:Ngã Bản Thuần Khiết
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpDị GiớiHuyền Huyễn
last update time:17/11/2017
Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể bỏ qua Thần Khống Thiên Hạ.Với những tuyệt kỹ thành danh của Phong Vân như Bài Vân Chưởng, Phong Thần Cước mà khi Lăng Tiếu xuyên việt đến dị giới đã sử dụng chém giết hết thảy trở ngại, thành tựu đỉnh phong trên con đường cường giả. Luyện cường giả Thần giai làm khôi lỗi, bắt thần thú làm tọa kỵ, nạp thần nữ làm thê thiếp tiến lên con đường trở thành Thần Khống Thiên Hạ Đẳng cấp võ giả: Võ đồ, Huyền giả, Huyền sĩ, Linh sư, Vương giai, Địa hoàng, Thiên tôn, Huyền đế, Thánh cảnh, Thần cảnh. Đẳng cấp huyền kỹ: hôi, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tử, hạt, hắc.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Phụ Tử Phế VậtChương 2: Trùng Mạch. (1)Chương 3: Trùng Mạch. (2)Chương 4: Trùng Mạch. (3)Chương 5: Dạy Dỗ Nô TàiChương 6: Bán Vũ Thân Thể. (1)Chương 7: Bán Vũ Thân Thể. (2)Chương 8: Linh Thảo Đường. (1)Chương 9: Linh Thảo Đường. (2)Chương 10: Sơ Chiến. (1)Chương 11: Sơ Chiến. (2)Chương 12: Bạch Vũ Tích.Chương 13: Lăng Chiến Kích Động. (1)Chương 14: Lăng Chiến Kích Động. (2)Chương 15: Mua Binh Khí. (1)Chương 16: Mua Binh Khí. (2)Chương 17: La Khinh Sương. (1)Chương 18: La Khinh Sương. (2)Chương 19: Uy Lực Một Chiêu! (1)Chương 20: Uy Lực Một Chiêu! (2)Chương 21: Chấn Động. (1)​Chương 22: Chấn Động. (2)​Chương 23: Chấn Động. (3)​Chương 24: Tập Sát!​Chương 25: Chó Chặn Cửa. (1)​Chương 26: Chó Chặn Cửa. (2)​Chương 27: Nội Viện Lăng Gia. (1)​Chương 28: Nội Viện Lăng Gia. (2)​Chương 29: Nghiêm Từ Chấn Nhiếp​Chương 30: Trở Thành Huyền Giả. (1)​Chương 31: Trở Thành Huyền Giả. (2)​Chương 32: Huyền Kỹ Các​Chương 33: Khổ Tu Ngoại Công! (1)​Chương 34: Khổ Tu Ngoại Công! (2)Chương 35: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất. (1)Chương 36: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất. (2)Chương 37: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất. (3)​Chương 38: Vũ Thí. (1)​Chương 39: Vũ Thí. (2)Chương 40: Ngươi Có Bệnh! (1)​Chương 41: Ngươi Có Bệnh! (2)​Chương 42: Xuất Kỳ Chế Thắng? (1)Chương 43: Xuất Kỳ Chế Thắng? (2)Chương 44: Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách!Chương 45: Bại Lăng Tinh. (1)​Chương 46: Bại Lăng Tinh. (2)Chương 47: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm. (1)Chương 48: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm. (1)Chương 49: Luyện Bì Đại Thành. (1)​Chương 50: Luyện Bì Đại Thành. (2)​Chương 51: Có Phải Bổn Thiếu Gia Trở Nên Đẹp Trai Quá Không?​Chương 52: Vi Đại Nhi. (1)​Chương 53: Vi Đại Nhi. (2)​Chương 54: Lăng Tiếu Phát Uy. (1)​Chương 55: Lăng Tiếu Phát Uy. (2)Chương 56: Đánh Chết Hắc Lang. (1)Chương 57: Đánh Chết Hắc Lang. (2)Chương 58: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng Hắn. (1)Chương 59: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng Hắn. (2)​Chương 60: Tu Luyện Biến Thái. (1)​Chương 61: Tu Luyện Biến Thái. (2)Chương 62: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (1)Chương 63: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (2)Chương 64: Vũ Tích Gặp Chuyện Không May​Chương 65: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người Đó Sẽ Chết! (1)Chương 66: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người Đó Sẽ Chết! (2)​Chương 67: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu. (1)​Chương 68: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu. (2)Chương 69: Chém Giết Huyền Sĩ. (1)Chương 70: Chém Giết Huyền Sĩ. (2)Chương 71: Tiếp Ta Một Chiêu, Tha Cho Ngươi Khỏi Chết.Chương 72: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!Chương 73: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc. (1)​Chương 74: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc. (2)​Chương 75: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc. (3)​Chương 76: Không Thể Không Có Lễ Phép Như Vậy. (1)​Chương 77: Không Thể Không Có Lễ Phép Như Vậy. (2)Chương 78: Nội Viện Khẩu Chiến. (1)Chương 79: Nội Viện Khẩu Chiến. (2)​Chương 80: Nội Viện Khẩu Chiến.Chương 81: Nội Viện Khẩu Chiến.Chương 82: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân Sinh.Chương 83: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân SinhChương 84: Luyện Cân Tiểu Thành​Chương 85: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch.Chương 86: Tiến Về Hoang Tùng Sơn MạchChương 87: Tiến Về Hoang Tùng Sơn MạchChương 89: Nhị Giai U Văn Báo.Chương 90: Nhị Giai U Văn Báo. (2)​Chương 91: Đánh Chết U Văn Báo. (1)​Chương 92: Đánh Chết U Văn Báo. (2)​Chương 93: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi! (1)​Chương 94: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi! (2)Chương 95: Tàng Tụ Tiễn Sáo. (1)​Chương 96: Tàng Tụ Tiễn Sáo. (2)​Chương 97: Đúng Dịp Thu Hoạch Thủy Lam Hoa​Chương 98: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi. (1)​Chương 99: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi. (2)​Chương 100: Sinh Hùng Bảo Bảo? (1)​Chương 101: Sinh Hùng Bảo Bảo? (2)​Chương 102: Độc Ưng Khiếp Sợ. (1)​Chương 103: Độc Ưng Khiếp Sợ. (2)​Chương 104: Người Tốt Không Có Tốt Báo. (1)Chương 105: Người Tốt Không Có Tốt Báo. (2)​Chương 106: Ai Dám Đả Thương Thiếu Gia Nhà Ta!Chương 107: Vào Lang Nha Cốc. (1)​Chương 108: Vào Lang Nha Cốc.Chương 109: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Sinh! (1)Chương 110: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Sinh! (2)​Chương 111: Hàng Phục Lang Vương. (1)​Chương 112: Hàng Phục Lang Vương. (2)​Chương 113: Mê Huyễn Cốc. (1)​Chương 114: Mê Huyễn Cốc. (2)​Chương 115: Thời Điểm Báo Thù Đến Rồi!​Chương 116: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở Sát Giới. (1)​Chương 117: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở Sát Giới. (2)​Chương 118: Thị Huyết Biên Bức. (1)​Chương 119: Thị Huyết Biên Bức. (2)​Chương 120: Tà Thuật? (1)​Chương 121: Tà Thuật? (2)​Chương 122: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (1)​Chương 123: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (2)​Chương 124: Đại Chiến Trước Cự Thụ, Thanh Viêm Lang Hiện!​Chương 125: Huyễn Yêu Hiện. (1)​Chương 126: Huyễn Yêu Hiện. (2)​Chương 127: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ! (1)​Chương 128: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ! (2)​Chương 129: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác Khi Dễ Ngươi. (1)​Chương 130: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác Khi Dễ Ngươi. (2)​Chương 131: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không Tham Lam. (1)​Chương 132: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không Tham Lam. (2)​Chương 133: Mê Huyễn Cốc Chi Mê​Chương 134: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến. (1)​Chương 135: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến. (1)​Chương 136: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến. (2)​Chương 137: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến. (3)​Chương 138: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể Cứng Rắn. (1)​Chương 139: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể Cứng Rắn. (2)​Chương 140: Lệ Không. (1)​Chương 141: Lệ Không. (2)​Chương 142: Âm Phong Thảo, Thiểm Điện Điêu​Chương 143: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu. (1)​Chương 144: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu. (2)​Chương 145: Rơi Vào Vực SâuChương 146: Đột Phá Trong Sơn Động. (1)​Chương 147: Đột Phá Trong Sơn Động. (2)​Chương 148: Thật Lớn, Thật Co Giãn A. (1)​Chương 149: Thật Lớn, Thật Co Giãn A. (2)​Chương 150: Đa Trọng Thuộc Tính​Chương 151: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ. (1)​Chương 152: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ. (2)​Chương 153: Tuyệt Cảnh​Chương 154: Cường Giả Vương Giai​Chương 155: Tiến Giai Biến Thứ Ba. (1)​Chương 156: Tiến Giai Biến Thứ Ba. (2)​Chương 157: Ngộ Nhập Bí Cảnh​Chương 158: Quán Thâu Truyền Thừa. (1)​Chương 159: Quán Thâu Truyền Thừa. (2)​Chương 160: Cứu Ấu Kỳ Lân​Chương 161: Thiên Âm Phong Châu. (1)​Chương 162: Thiên Âm Phong Châu. (2)Chương 163: Đại Thu Hoạch​Chương 164: Thoát Khốn​Chương 165: Lang Vương Nguy Cấp. (1)​Chương 166: Lang Vương Nguy Cấp. (2)​Chương 167: Lang Vương Phản Công​Chương 168: Đuổi Tới Kịp Thời​Chương 169: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (1)​Chương 170: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (2)Chương 171: Bại Gia Tử Tốt Lắm. (1)​Chương 172: Bại Gia Tử Tốt Lắm. (2)​Chương 173: Lang Vương Tiến Giai​Chương 174: Sát Ý Lẫm Liệt. (1)​Chương 175: Sát Ý Lẫm Liệt. (2)​Chương 176: Dịch Trạm Nhuốm MáuChương 177: Bị Chặn Giết. (1)​Chương 178: Bị Chặn Giết. (2)​Chương 179: Giết Chóc​Chương 180: Âm Mưu Sơ Hiển. (1)​Chương 181: Âm Mưu Sơ Hiển. (2)​Chương 182: Gài Bẫy Cả Lão Ba. (1)​Chương 183: Gài Bẫy Cả Lão Ba. (2)​Chương 184: Sử Dụng Bao Tay Linh ThúChương 185: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ. (1)​Chương 186: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ. (2)Chương 187: Bảo Tàng Trong Không Gian Giới​Chương 188: Luyện Đan Quyết. (1)​Chương 189: Luyện Đan Quyết. (2)​Chương 190: Khống Thần Quyết. (1)​Chương 191: Khống Thần Quyết. (2)​Chương 192: Giao Dịch Linh Thảo​Chương 193: Khu Dương Độc. (1)​Chương 194: Khu Dương Độc. (2)​Chương 195: Thu Được Nhân Tình. (1)​Chương 196: Thu Được Nhân Tình. (2)​Chương 197: Học Luyện Đan. (1)Chương 198: Học Luyện Đan. (2)Chương 199: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi. (1)​Chương 200: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi. (2)​Chương 201: Gặp Lại Lãnh Xà Huynh Muội​Chương 202: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược Đấu Giá? (1)Chương 203: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược Đấu Giá? (2)​Chương 204: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của Bản Thiếu Gia. (1)​Chương 205: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của Bản Thiếu Gia. (2)​Chương 206: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (1)​Chương 207: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (2)​Chương 208: Đấu Giá Hội. (1)​Chương 209: Đấu Giá Hội. (2)Chương 210: Đấu Giá Hội. (3)​Chương 211: Đấu Giá Hội. (4)​Chương 212: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn Ngươi. (1)Chương 213: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn Ngươi. (2)​Chương 214: Trước Giờ Đại Bỉ. (1)​Chương 215: Trước Giờ Đại Bỉ. (2)​Chương 216: Lăng Thương Khiếp Sợ. (1)​Chương 217: Lăng Thương Khiếp Sợ. (2)​Chương 218: Lăng Thương Khiếp Sợ. (3)​Chương 219: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! (1)​Chương 220: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! (2)​Chương 221: Hắn Là Một Ác Ma! (1)​Chương 222: Hắn Là Một Ác Ma! (2)​Chương 223: Người Của Tử Thiên Tông. (1)​Chương 224: Người Của Tử Thiên Tông. (2)​Chương 225: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện Lương! (1Chương 226: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện Lương! (2)​Chương 227: Đại Chiến Của Nửa Bước Vương Giai​Chương 228: Lăng Gia Kinh Biến. (1) ​Chương 229: Lăng Gia Kinh Biến. (2)​Chương 230: Các Ngươi Cùng Lên Đi. (1)​Chương 231: Các Ngươi Cùng Lên Đi. (2)​Chương 232: Lấy Một Địch Bốn. (1)Chương 233: Lấy Một Địch Bốn. (2)​Chương 234: Đoạt Được Khôi Thủ​Chương 235: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản Kia. (1)​Chương 236: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản Kia. (2)​Chương 237: Lăng Gia Khó Khăn. (1)​Chương 238: Lăng Gia Khó Khăn. (2)​Chương 239: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua. (1)​Chương 240: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua. (2)Chương 241: Hắc Diệu Đỉnh?Chương 242: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương Giai. (1)​Chương 243: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương Giai. (2)​Chương 244: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không Phải Là Quân Tử! (1)​Chương 245: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không Phải Là Quân Tử! (2)​Chương 246: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi! (1)Chương 247: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi! (2)Chương 248: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn Đi! (1)​Chương 249: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn Đi! (2)​Chương 250: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ Dàng Đi! (1)​Chương 251: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ Dàng Đi! (2)​Chương 252: Tỷ Thí Luyện Đan​Chương 253: Tam Phẩm Luyện Dược Sư. (1)​Chương 254: Tam Phẩm Luyện Dược Sư. (2)​Chương 255: Phá Linh Đan. (1)​Chương 256: Phá Linh Đan. (2)​Chương 257: Độc Ưng Đột Phá. (1)​Chương 258: Độc Ưng Đột Phá. (2)​Chương 259: Trước Khi Rời Đi. (1)​Chương 260: Trước Khi Rời Đi. (2)​Chương 261: Uy Phách Vẫn Thạch Thành​Chương 262: Điểm Tướng. (1)​Chương 263: Điểm Tướng. (2)​Chương 264: Tiến Về Tử Thiên Tông. (1)​Chương 265: Tiến Về Tử Thiên Tông. (2)​Chương 266: Hạ Huyên Huyên. (1)​Chương 267: Hạ Huyên Huyên. (2)​Chương 268: Ước Hẹn Năm Chiêu​Chương 269: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không Buông Tha. (1)​Chương 270: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không Buông Tha. (2)​Chương 271: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu Tinh. (1)​Chương 272: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu Tinh. (2)​Chương 273: Đối Chiến Linh Sư Giai. (1)​Chương 274: Đối Chiến Linh Sư Giai. (2)​Chương 275: Đi Dạo Tử Thiên ThànhChương 276: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ? (1)​Chương 277: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ? (2)​Chương 278: Thu Phục Lý Cuồng Hồ. (1)​Chương 279: Thu Phục Lý Cuồng Hồ. (2)​Chương 280: Tử Thiên Tông​Chương 281: Bới Móc. (1)​Chương 282: Bới Móc. (2)​Chương 283: Đột Phá Trước Mặt Chấp Sự?​Chương 284: Tiến Vào Tử Phong Cốc. (1)​Chương 285: Tiến Vào Tử Phong Cốc. (2)​Chương 286: Các Trưởng Lão Tử Thiên Tông​Chương 287: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái Tội. (1)​Chương 288: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái Tội. (2)​Chương 289: Hoa Hiểu Quế Chấp Nhất​Chương 290: Tiểu Kim Sính UyChương 291: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ. (1)​Chương 292: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ. (2)Chương 293: Tắm Với Mỹ Nữ. (1)​Chương 294: Tắm Với Mỹ Nữ. (2)Chương 295: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy. (1)​Chương 296: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy. (2)Chương 297: Lão Nhân Cưỡi Trâu​Chương 298: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ Ta, Ta Phế Hắn! (1)​Chương 299: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ Ta, Ta Phế Hắn! (2)​Chương 300: Phệ Huyết Ma Đao. (1)​Chương 301: Phệ Huyết Ma Đao. (2)​Chương 302: Kiểm Kê Điểm Tích Lũy​Chương 303: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (1)​Chương 304: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (2)Chương 305: Khảo Thí Thuộc Tính. (1)​Chương 306: Khảo Thí Thuộc Tính. (2)Chương 307: Kinh Diễm Tứ Tọa​Chương 308: Thu Đệ Tử. (1)​Chương 309: Thu Đệ Tử. (2)​Chương 310: Bái Nhập Dược Phong​Chương 311: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ Phong. (1)​Chương 312: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ Phong. (2)​Chương 313: Cút Sang Một Bên Cho Ta​Chương 314: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (1)​Chương 315: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (2)​Chương 316: Gặp Lại Hạ Huyên HuyênChương 317: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện. (1)​Chương 318: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện. (2)​Chương 319: Chạy Tới Phủ Thành Chủ. (1)​Chương 320: Chạy Tới Phủ Thành Chủ. (2)​Chương 321: Thiên Âm Phong Châu Dị Động​Chương 322: Hứa Hẹn. (1)​Chương 323: Hứa Hẹn. (2)​Chương 324: Ám Toán​Chương 325: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát. (1)​Chương 326: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát. (2)​Chương 327: Đan Thành​Chương 328: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (1)​Chương 329: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (2)​Chương 330: Ngộ Nhập Thức Hải​Chương 331: Mai Hoa Mê Tung Trận. (1)​Chương 332: Mai Hoa Mê Tung Trận. (2)​Chương 333: Bích Tuyền Các​Chương 334: Luyện Chế Băng Hàn Đan. (1)​Chương 335: Luyện Chế Băng Hàn Đan. (2)Chương 336: Cơ Hồ Tất Cả Nam Nhân Đều Háo Sắc​Chương 337: Đến Diễm Hỏa Cốc. (1)​Chương 338: Đến Diễm Hỏa Cốc. (2)​Chương 339: Họa Hỏa Độc​Chương 340: Khu Trừ Hỏa Độc. (1)​Chương 341: Khu Trừ Hỏa Độc. (2)​Chương 342: Hỏa Độc Luyện Tạng​Chương 343: Ba Nữ Quan Tâm. (1)​Chương 344: Ba Nữ Quan Tâm. (2)​Chương 345: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam Nhân Tùy Tiện. (1)​Chương 346: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam Nhân Tùy Tiện. (2)​Chương 347: Sung Quân Diễm Hỏa Cốc​Chương 348: Đánh Chết Hỏa Hồ. (1)​Chương 349: Đánh Chết Hỏa Hồ. (2)​Chương 350: Hắn Mang Theo Linh Khí Chí Bảo?​Chương 351: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban Trúc. (1)​Chương 352: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban Trúc. (2)​Chương 353: Kẻ Tù Tội​Chương 354: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. (1)​Chương 355: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. (2)​Chương 356: Nguyệt Nữ Của Bái Nguyệt Tông.Chương 357: Đại Chiến. (1)Chương 358: Đại Chiến. (2)​Chương 359: Chém Giết Vương Giai​Chương 360: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát. (1)​Chương 361: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát. (2)​Chương 362: Trục Xuất Tông Môn? (1)​Chương 363: Trục Xuất Tông Môn? (2)​Chương 364: Bụng Núi Lửa, Hỏa Huyền Tinh​Chương 365: Tu Luyện Trong Lòng Núi. (1)Chương 366: Tu Luyện Trong Lòng Núi. (2)​Chương 367: Căn Nguyên Của Núi Lửa​Chương 368: Song Châu Nhập Vào Thức Hải​Chương 369: Tiến Giai Linh Sư. (1)​Chương 370: Tiến Giai Linh Sư. (2)​Chương 371: Đỉnh Hồn Hiện! (1) ​Chương 372: Đỉnh Hồn Hiện! (2) ​Chương 373: Dược Đỉnh Biến Thái​Chương 374: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại Khai Sát Giới. (1)​Chương 375: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại Khai Sát Giới. (2)​Chương 376: Các Ngươi Quá Xấu Rồi. (1) ​Chương 377: Các Ngươi Quá Xấu Rồi. (2)​Chương 378: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi. (1)Chương 379: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi. (2)​Chương 380: Cổ Tế Thành Đại Tế Điển! ​Chương 381: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (1)​Chương 382: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (2)​Chương 383: Hỗn Chiến Tranh Đoạt​Chương 384: Tranh Đoạt Cuối Cùng. (1)​Chương 385: Tranh Đoạt Cuối Cùng. (2)​Chương 386: Phò Mã Tế Ti. (1)​Chương 387: Phò Mã Tế Ti. (2)​Chương 388: Thống Khổ Phệ Tâm​Chương 389: Quyết Định Sai Lầm? (1)​Chương 390: Quyết Định Sai Lầm? (2)​Chương 391: Nữ Tế Ti Và Phụ Mã. (Phụ Mã: Ngựa Giống)​Chương 392: Thiên Cổ Chi Thể. (1)​Chương 393: Thiên Cổ Chi Thể. (2)​Chương 394: Tình Cổ Đáng Sợ​Chương 395: Luyện Tạng Đại Thành​Chương 396: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay Quần Áo Cho Ngươi. (1)​Chương 397: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay Quần Áo Cho Ngươi. (2)​Chương 398: Rời Khỏi Thành Cổ Tế. (1)​Chương 399: Rời Khỏi Thành Cổ Tế. (2)​Chương 400: Huynh Đệ Không Phải Người Keo Kiệt​Chương 401: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia Đánh. (1)​Chương 402: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia Đánh. (2)​Chương 403: Đối Chiến Linh Sư Cao Giai​Chương 404: Miểu Sát. (1)​Chương 405: Miểu Sát. (2)​Chương 406: Lão Tổ Lao Gia​Chương 407: Nện Thành Thịt Vụn​Chương 408: Trở Lại Thành Tử Thiên. (1)​Chương 409: Trở Lại Thành Tử Thiên. (2)​Chương 410: Cát Bối Hân Gặp Phiền ToáiChương 411: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ Tử Dược Phong? (1)​Chương 412: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ Tử Dược Phong? (2)​Chương 413: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ. (1)​Chương 414: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ. (2)​Chương 415: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ. (3)​Chương 416: Hợp Hoan Chi Thuật? (1)​Chương 417: Hợp Hoan Chi Thuật? (2)​Chương 418: Chuyện Kia Thật Có Thể Gia Tốc Tu Luyện?​Chương 419: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc A! (1)​Chương 420: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc A! (2)​Chương 421: Ầm Ĩ Trong Dược Phong. (1)​Chương 422: Ầm Ĩ Trong Dược Phong. (2)​Chương 423: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại. (1)​Chương 424: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại. (2)​Chương 425: Khảo Hạch Đệ Tử Chân Truyền​Chương 426: Cũng Không Gì Hơn Cái Này. (1)​Chương 427: Cũng Không Gì Hơn Cái Này. (2)​Chương 428: Luyện Dược Thành Vũ. (1)​Chương 429: Luyện Dược Thành Vũ. (2)​Chương 430: Thông Qua Khảo Hạch. (1)​Chương 431: Thông Qua Khảo Hạch. (2)​Chương 432: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (1)​Chương 433: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (2)​Chương 434: Chư Như Thường Điên Cuồng​Chương 435: Tấn Chức Trưởng Lão. (1)​Chương 436: Tấn Chức Trưởng Lão. (2)​Chương 437: Ta Không Thích Nam Nhân. (1)​Chương 438: Ta Không Thích Nam Nhân. (2)​Chương 439: Biệt Viện Tĩnh Tu. (1)​Chương 440: Biệt Viện Tĩnh Tu. (2)​Chương 441: Cầu Đan. (1) ​Chương 442: Cầu Đan. (2)​Chương 443: Tiểu Hoạt Đầu Này Cũng Quá Tham Đi!​Chương 444: Bản Nguyên Chi Thuyết. (1)Chương 445: Bản Nguyên Chi Thuyết. (2)​Chương 446: Điều Kiện Nhập Vương. (1)​Chương 447: Điều Kiện Nhập Vương. (2)​Chương 448: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải Là Kẻ Tùy Tiện Đánh Người. (1)​Chương 449: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải Là Kẻ Tùy Tiện Đánh Người. (2)​Chương 450: Bế Quan Tu Luyện​Chương 451: Kinh Thiên Chỉ. (1)​Chương 452: Kinh Thiên Chỉ. (2)​Chương 453: Xuất Quan! (1)​Chương 454: Xuất Quan! (2)​Chương 455: Điển Tàng Các​Chương 456: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh? (1)Chương 457: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh? (2)​Chương 458: Khó Nhất Tiêu Thụ Ân Mỹ Nhân​Chương 459: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy Tiện. (1)Chương 460: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy Tiện. (2)​Chương 461: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn Không? (1)​Chương 462: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn Không? (2)​Chương 463: Tặng Nàng Cổ Cầm​Chương 464: Người Kia Chính Là Tiểu Tiếu Của Ngươi​Chương 465: Trước Tông Môn Thi Đấu. (1)​Chương 466: Trước Tông Môn Thi Đấu. (2)​Chương 467: Mộc Hòe Ban Thưởng. (1)​Chương 468: Mộc Hòe Ban Thưởng. (2)​Chương 469: Chẳng Lẽ Thanh Kiếm Này Lại Là Linh Khí?​Chương 470: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (1)​Chương 471: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (2)​Chương 472: Ngươi Không Tư Cách Quyết Chiến Sinh Tử Với Ta​Chương 473: Nhường Ngươi Ba Chiêu. (1)​Chương 474: Nhường Ngươi Ba Chiêu. (1)​Chương 475: Chiến Thắng​Chương 476: Ta Có Việc Gấp!Chương 477: Trước Thệ Tông Đại Hội. (1)​Chương 478: Trước Thệ Tông Đại Hội. (2)​Chương 479: Đến Vạn Thú Thành. (1)Chương 480: Đến Vạn Thú Thành. (2)​Chương 481: Huề Mỹ Dạo Thành​Chương 482: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông. (1)​Chương 483: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông. (2)​Chương 484: Thế Lực Khắp Nơi​Chương 485: Xuất Phát Vạn Thú QuậtChương 486: La Mỹ Anh Gặp Nạn!Chương 487: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (1)Chương 488: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (2)Chương 489: Kim Linh Ưng Tứ GiaiChương 490: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả. (1)Chương 491: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả. (2)Chương 492: Tranh Đoạt Thánh Quả Kịch LiệtChương 493: Ngư Ông Đắc Lợi. (1)Chương 494: Ngư Ông Đắc Lợi. (2)Chương 495: Sư Tỷ Làm Sao Vậy?Chương 496: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông. (1)Chương 497: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông. (2)Chương 498: Ngốc Sư ƯngChương 499: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng Ta? (1)Chương 500: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng Ta? (2)Chương 501: Có Tin Ta Giết Sạch Các Ngươi Hay Không?Chương 502: Cương ThiChương 503: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén. (1)Chương 504: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén. (2)Chương 505: Yêu Càng Sâu, Hận Càng Sâu!Chương 506: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai? (1)Chương 507: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai? (2)Chương 508: Mẫu Lang Này Hẳn Là Thích Hợp Với NgươiChương 509: Tinh Thần Lực OaiChương 510: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước. (1)Chương 511: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước. (2)Chương 512: Phản Truy SátChương 513: Tử Giao Long KhâuChương 514: Xung Đột. (1)Chương 515: Xung Đột. (2)Chương 516: Ngươi Có Thể Đi Chết Đi!Chương 517: Lang Vương Tiến Giai. (1)Chương 518: Lang Vương Tiến Giai. (2)Chương 519: Sau Này Hai Người Là Nữ Nhân Của TaChương 520: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không Chứ? (1)Chương 521: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không Chứ? (2)Chương 522: Chẳng Lẽ Thật Sự Bị Đại Trùng Tử Lừa Dối Sao?Chương 523: Tinh Anh Tam TôngChương 524: Sơn Phúc Động Thiên. (1)Chương 525: Sơn Phúc Động Thiên. (2)Chương 526: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch. (1)Chương 527: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch. (2)Chương 528: Hàn Nhũ Thánh Hoa. (1)Chương 529: Hàn Nhũ Thánh Hoa. (2)Chương 530: Hôm Nay Ta Cho Phép Ngươi Ăn NgườiChương 531: Trước Chủ Điện. (1)Chương 532: Trước Chủ Điện. (2)Chương 533: La Bá Hưng Hung Ác. (1)Chương 534: La Bá Hưng Hung Ác. (2)Chương 535: Linh Khí Ẩn Xà KiếmChương 536: Lăng Tiếu Cường Thế. (1)Chương 537: Lăng Tiếu Cường Thế. (2)Chương 538: Lâu Các Bảo Tàng (1)Chương 539: Lâu Các Bảo Tàng. (2)Chương 540: Địa Hoàng Giai Khôi LỗiChương 541: Hủy Diệt Khôi Lỗi (1)Chương 542Chương 543Chương 544Chương 545Chương 546Chương 547Chương 548Chương 549Chương 550Chương 551Chương 552Chương 553Chương 554Chương 555Chương 556Chương 557Chương 558Chương 559Chương 560Chương 561Chương 562Chương 563Chương 564Chương 565Chương 566Chương 567Chương 568Chương 569Chương 570Chương 571Chương 572Chương 573Chương 574Chương 575Chương 576Chương 577Chương 578Chương 579Chương 580Chương 581Chương 582Chương 583Chương 584Chương 585Chương 586Chương 587Chương 588Chương 589Chương 590Chương 591Chương 592Chương 593Chương 594: Toàn Bộ Là Của Ta! (2)Chương 595: Cảm Giác Bạo Mãn! (1)Chương 596: Cảm Giác Bạo Mãn! (2)Chương 597: Tàn Đồ Chi Bí (1)Chương 598: Tàn Đồ Chi Bí (2)Chương 599: Nam Thiên Thành (1)Chương 600: Nam Thiên Thành (2)Chương 601: Thật Là Một Cái Tử Pha LyChương 602: Ngươi Trời Sinh Mệnh Phạm Đào Hoa (1)Chương 603: Ngươi Trời Sinh Mệnh Phạm Đào Hoa (2)Chương 604: Đấu Giá Dưỡng Thần Thảo! (1)Chương 605: Đấu Giá Dưỡng Thần Thảo! (2)Chương 606: Thất Giai Giao Long Tinh Huyết (1)Chương 607: Thất Giai Giao Long Tinh Huyết (2)Chương 608: Ta Chỉ Không Muốn Bị Cưỡng BứcChương 609: Thật Lớn Thật Mềm A! (1)Chương 610: Thật Lớn Thật Mềm A! (2)Chương 611: Phản Đánh Cướp (1)Chương 612: Phản Đánh Cướp (2)Chương 613: Đấu Hỏa (1)Chương 614: Đấu Hỏa (2)Chương 615: Chỉ Là Nhất Thời Thất Thủ.Chương 616: Lão Phu Thu Ngươi Làm Đồ Đệ Thì Như Thế Nào? (1)Chương 617: Lão Phu Thu Ngươi Làm Đồ Đệ Thì Như Thế Nào? (2)Chương 618: Luyện Hóa Tinh Huyết Lĩnh Ngộ Thần Thông (1)Chương 619: Luyện Hóa Tinh Huyết Lĩnh Ngộ Thần Thông (2)Chương 620: Đại Giang Nguy CơChương 621: Cửu Đầu Long Xà (1)Chương 622: Cửu Đầu Long Xà (2)Chương 623: Đáy Sông Tầm Bảo (1)Chương 624: Đáy Sông Tầm Bảo (2)Chương 625: Vạn Năm Huyết San Hô (1)Chương 626: Vạn Năm Huyết San Hô (2)Chương 627: Tiến Giai Giao Long (1)Chương 628: Tiến Giai Giao Long (2)Chương 629: Khiến Cho Oanh ĐộngChương 630: Giết Bọn Họ Cho Ta! (1)Chương 631: Giết Bọn Họ Cho Ta! (2)Chương 632: Giao Long Chi Uy (1)Chương 633: Giao Long Chi Uy (2)Chương 634: Ngắm Cảnh Ngộ Đạo (1)Chương 635: Ngắm Cảnh Ngộ Đạo (2)Chương 636: Coi Chừng Ta Thực Dâm Cho Ngươi XemChương 637: Cùng Mỹ Nhân Đi Dạo (1)Chương 638: Cùng Mỹ Nhân Đi Dạo (2)Chương 639: Đối Phó Tiểu Nhân Vật (1)Chương 640: Đối Phó Tiểu Nhân Vật (2)Chương 641: Nam Hoang Chư Thế LựcChương 642: Thiết Lặc Bộ Lạc Thiết Lặc Vương (1)Chương 643: Thiết Lặc Bộ Lạc Thiết Lặc Vương (2)Chương 644: Thật Khiến Hắc Diệu Bội Phục (1)Chương 645: Thật Khiến Hắc Diệu Bội Phục. (2)Chương 646: Dược Đỉnh Tầng Thứ Hai.Chương 647: Luyện Lấy Luyện Lấy Liền Phát Nổ. (1)Chương 648: Luyện Lấy Luyện Lấy Liền Phát Nổ. (2)Chương 649: Khẩn Cầu Của Thiết Lặc Vương. (1)Chương 650: Khẩn Cầu Của Thiết Lặc Vương. (2)Chương 651: Đây Là Có Chuyện Gì?Chương 652: Đến Thần Đạo Thành. (1)Chương 653: Đến Thần Đạo Thành. (2)Chương 654: Kỳ Nhân Dị Sĩ. (1)Chương 655: Kỳ Nhân Dị Sĩ. (2)Chương 656: Thiên Diện Thư Sinh?Chương 657: Bản Thiếu Gia Thật Sự Rất Thuần Khiết. (1)Chương 658: Bản Thiếu Gia Thật Sự Rất Thuần Khiết. (2)Chương 659: Từ Nay Về Sau Ngươi Nhiều Thêm Ta. (1)Chương 660: Từ Nay Về Sau Ngươi Nhiều Thêm Ta. (2)Chương 661: Tiến Đến Cổ ThànhChương 662: Phu Quân Ngươi Không Gì Không Làm Được. (1)Chương 663: Phu Quân Ngươi Không Gì Không Làm Được. (2)Chương 664: Khiến Nàng An Tâm Đột Phá Hoàng Cấp Được Không? (1)Chương 665: Khiến Nàng An Tâm Đột Phá Hoàng Cấp Được Không? (2)Chương 666: Song Song Tiến Giai. (1)Chương 667: Song Song Tiến Giai. (2)Chương 668: Ta Lại Tăng Cho Ngươi Thêm Một Giai.Chương 669: Ta Không Vội. (1)Chương 670: Ta Không Vội. (2)Chương 671: Ta Chính Là Lăng Tiếu. (1)Chương 672: Ta Chính Là Lăng Tiếu. (2)Chương 673: Cả Đời Phụng Ta Làm Chủ Được Không?Chương 674: Phá Huyễn Dược Thủy Lục Nhãn Đồng. (1)Chương 675: Phá Huyễn Dược Thủy Lục Nhãn Đồng. (2)Chương 676: Oan Hồn Cổ Thành. (1)Chương 677: Oan Hồn Cổ Thành. (2)Chương 678: Diệt Oan Hồn.Chương 679: Thiên Hỏa Dương Oai. (1)Chương 680: Thiên Hỏa Dương Oai. (2)Chương 681: Chiến Thiên Tôn Diệt Hỏa Loan. (1)Chương 682: Chiến Thiên Tôn Diệt Hỏa Loan. (2)Chương 683: Thiên Đỉnh Thần Đỉnh? (1)Chương 684: Thiên Đỉnh Thần Đỉnh? (2)Chương 685: Lão Ẩu Đáng Sợ!Chương 686: Kim Tàm Cổ. (1)Chương 687: Kim Tàm Cổ. (2)Chương 688: Lại Lấy Được Thiên Đỉnh. (1)Chương 689: Lại Lấy Được Thiên Đỉnh. (2)Chương 690: Trọng Kiến Cổ Thành?Chương 691: Huyết Mạch Dị Biến. (1)Chương 692: Huyết Mạch Dị Biến. (2)Chương 693: Mưu Kế. (1)Chương 694: Mưu Kế. (2)Chương 695: Địa Bàn Đường Gia. (1)Chương 696: Địa Bàn Đường Gia. (2)Chương 697: Đại Thúc Chơi Đùa Đi Xa Một Chút.Chương 698: Thật Sự Là Đủ Xảo. (1)Chương 699: Thật Sự Là Đủ Xảo. (2)Chương 700: Đối Thị.Chương 701: Công Bố Thân Phận. (1)Chương 702: Công Bố Thân Phận. (2)Chương 703: Hình Như Còn Lớn Hơn Một Chút. (1)Chương 704: Hình Như Còn Lớn Hơn Một Chút. (2)Chương 705: Đường Lão Gia TửChương 706: Ca Gặp Sét Đánh. (1)Chương 707: Ca Gặp Sét Đánh. (2)Chương 708: Bổn Thiếu Oanh Không ChếtChương 709: Nó Cũng Có Thể Tiến Giai? (1)Chương 710: Nó Cũng Có Thể Tiến Giai? (2)Chương 711: Chẳng Lẽ Gặp Sét Đánh Còn Có Thể Tiến Giai?Chương 712: Chúng Ta Hẳn Nên Kính Già Yêu Trẻ. (1)Chương 713: Chúng Ta Hẳn Nên Kính Già Yêu Trẻ. (2)Chương 714: Tân Băng Hỏa KiếmChương 715: Đường Lão Gia Tử Ngộ Đạo. (1)Chương 716: Đường Lão Gia Tử Ngộ Đạo. (2)Chương 717: Cầm Thú, Buông Biểu Muội!Chương 718: Chẳng Lẽ Ngươi Trúng Ý Biểu Ca Ta Sao? (1)Chương 719: Chẳng Lẽ Ngươi Trúng Ý Biểu Ca Ta Sao? (2)Chương 720: Tân Gia Khí Thiếu.Chương 721: Trùng Tố Kinh Mạch.Chương 722: Vi Sư Đều Làm Chủ Cho Ngươi. (1)Chương 723: Vi Sư Đều Làm Chủ Cho Ngươi. (2)Chương 724: Xông Vào Tân Gia.Chương 725: Ta Thật Chán Ghét Người Khác Ở Trên Đầu Ta. (1)Chương 726: Ta Thật Chán Ghét Người Khác Ở Trên Đầu Ta. (2)Chương 727: Thực Lực Lăng Tiếu.Chương 728: Ta Chỉ Là Một Người Hầu Của Thiếu Gia. (1)Chương 729: Ta Chỉ Là Một Người Hầu Của Thiếu Gia. (2)Chương 730: Bằng Không Lão Tử Trục Xuất Ngươi Khỏi Sư Môn. (1)Chương 731: Bằng Không Lão Tử Trục Xuất Ngươi Khỏi Sư Môn. (2)Chương 732: Trở Lại Cổ Thành.Chương 733: Kinh Hiện Hạt U Hỏa. (1)Chương 734: Kinh Hiện Hạt U Hỏa. (2)Chương 735: Hồi Tông MônChương 736: Tử Thiên Tông Chi Biến. (1)Chương 737: Tử Thiên Tông Chi Biến. (2)Chương 738: Tranh ChấpChương 739: Trọng Kiếm Môn La Bá Thiên. (1)Chương 740: Trọng Kiếm Môn La Bá Thiên. (2)Chương 741: La Bá Thiên Hung Hăng Càn Quấy. (1)Chương 742: La Bá Thiên Hung Hăng Càn Quấy. (2)Chương 743: Ai Dám Động Đến Sư Phụ Ta, Ta Diệt Cả Nhà Hắn! (1)Chương 744: Ai Dám Động Đến Sư Phụ Ta, Ta Diệt Cả Nhà Hắn! (2)Chương 745: Kinh NgạcChương 746: Ngươi Lại Đây Nhận Lấy Cái Chết!Chương 747: Ác Chiến. (1)Chương 748: Ác Chiến. (2)Chương 749: La Bá Thiên Vẫn. (1)Chương 750: La Bá Thiên Vẫn. (2)Chương 751: Vân Tiểu Thư Xin Tự Trọng. (1)Chương 752: Vân Tiểu Thư Xin Tự Trọng. (2)Chương 753: Tìm Đồ Tôn Bảo Bối Cho NgàiChương 754: Sau Khi Mây Mưa. (1)Chương 755: Sau Khi Mây Mưa. (2)Chương 756: Bất Phẫn Của Lăng Tiếu. (1)Chương 757: Bất Phẫn Của Lăng Tiếu. (2)Chương 758: Lời Khuyên. (1)Chương 759: Lời Khuyên. (2)Chương 760: Lão Đại Ngươi Là Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư Rồi?Chương 761: Ta Muốn Còn Không Được Sao? (1)Chương 762: Ta Muốn Còn Không Được Sao? (2)Chương 763: Ngươi Cái Tử Pha Ly Này. (1)Chương 764: Ngươi Cái Tử Pha Ly Này. (2)Chương 765: Mộng Kỳ, Gả Cho Ta Đi! (1)Chương 766: Mộng Kỳ, Gả Cho Ta Đi! (2)Chương 767: Thời Điểm Làm Chuyện Xấu Nhỏ Giọng Một Chút!Chương 768: Chinh Phục Vân Mộng Kỳ. (1)Chương 769: Chinh Phục Vân Mộng Kỳ. (2)Chương 770: Binh Tới Dưới Thành. (1)Chương 771: Binh Tới Dưới Thành. (2)Chương 772: Tử Vong Quỷ Dị. (1)Chương 773: Tử Vong Quỷ Dị. (2)Chương 774: Tên Này Bị Thiểu Não Hay Là Ngu Ngốc?Chương 775: Thu Hoạch Phong Ngoa. (1)Chương 776: Thu Hoạch Phong Ngoa. (2)Chương 777: Chẳng Lẽ Gia Hỏa Này Là Một Con Rồng Đực? (1)Chương 778: Chẳng Lẽ Gia Hỏa Này Là Một Con Rồng Đực? (2)Chương 779: Nam Nhân Ghê Tởm Cút Cho Ta! (1)Chương 780: Nam Nhân Ghê Tởm Cút Cho Ta! (2)Chương 781: Hàng Lâm Trọng Thành. (1)Chương 782: Hàng Lâm Trọng Thành. (2)Chương 783: Cắt Đứt Cái Chân Thối Thứ Ba Của Hắn.Chương 784: Tiểu Phương Thế Giới Của Tàn Báo. (1)Chương 785: Tiểu Phương Thế Giới Của Tàn Báo. (2)Chương 786: Vô Cực Vân Phách! (1)Chương 787: Vô Cực Vân Phách! (2)Chương 788: Lão Gia Hỏa, Ngươi Không Được! (1)Chương 789: Lão Gia Hỏa, Ngươi Không Được! (2)Chương 790: Muốn Chiến Liền ChiếnChương 791: Thần Lực Nhất Kích. (1)Chương 792: Thần Lực Nhất Kích. (2)Chương 793: Cường Hành Thu Đồ Đệ. (1)Chương 794: Cường Hành Thu Đồ Đệ. (2)Chương 795: Trọng Kiếm Môn Diệt Vong. (1)Chương 796: Trọng Kiếm Môn Diệt Vong. (2)Chương 797: Chiến HậuChương 798: Trưởng Thành Nhưng Không Cho Phép Ngươi Như Vậy. (1)Chương 799: Trưởng Thành Nhưng Không Cho Phép Ngươi Như Vậy. (2)Chương 800: Nhi Tử Của Ta Gọi Là Phượng Lăng Thiên! (1)Chương 801: Nhi Tử Của Ta Gọi Là Phượng Lăng Thiên! (2)Chương 802: Khổ Tâm Của Đại Tế Ti. (1)Chương 803: Khổ Tâm Của Đại Tế Ti. (2)Chương 804: Cổ Tộc VươngChương 805: Thân Thể Kim Cổ. (1)Chương 806: Thân Thể Kim Cổ. (2)Chương 807: Nhất Chỉ Phá Thiên. (1)Chương 808: Nhất Chỉ Phá Thiên. (2)Chương 809: Tiểu Ma Vương. (1)Chương 810: Tiểu Ma Vương. (2)Chương 811: Nam Nhi Khóc!Chương 812: Hôm Nay Ta Sẽ Nói Cho Ngươi Biết Cái Gì Gọi Là Kính Già Yêu Trẻ. (1)Chương 813: Hôm Nay Ta Sẽ Nói Cho Ngươi Biết Cái Gì Gọi Là Kính Già Yêu Trẻ. (2)Chương 814: Tiểu Long Đánh Ngã Lão Đầu Này Cho Ta. (1)Chương 815: Tiểu Long Đánh Ngã Lão Đầu Này Cho Ta. (2)Chương 816: Nguy Cơ Của Lăng GiaChương 817: Vứt Bỏ Lời Hứa. (1)Chương 818: Vứt Bỏ Lời Hứa. (2)Chương 819: Cường Đoạt. (1)Chương 820: Cường Đoạt. (2)Chương 821: Làm Chó Của Nhà Ta Đều Ngại Bẩn! (1)Chương 822: Làm Chó Của Nhà Ta Đều Ngại Bẩn! (2)Chương 823: Lưu Cuồng Cường Nhát Gan. (1)Chương 824: Lưu Cuồng Cường Nhát Gan. (2)Chương 825: Có Tôn Tử Liền Không Cần Nhi Tử RồiChương 826: Có Phải Hay Không Bị Bản Thiếu Gia Cảm Động Rồi? (1)Chương 827: Có Phải Hay Không Bị Bản Thiếu Gia Cảm Động Rồi? (2)Chương 828: Chẳng Lẽ Các Ngươi Không Cảm Thấy Đỏ Mặt Sao? (1)Chương 829: Chẳng Lẽ Các Ngươi Không Cảm Thấy Đỏ Mặt Sao? (2)Chương 830: Tề Tập Tiến Giai. (1)Chương 831: Tề Tập Tiến Giai. (2)Chương 832: Tiên Thiên Đan Cùng Hồ Lô Thánh ĐanChương 833: Thề Chết Theo Thiếu Gia. (1)Chương 834: Thề Chết Theo Thiếu Gia. (2)Chương 835: Tỷ Tỷ Không Nên A. (1)Chương 836: Tỷ Tỷ Không Nên A. (2)Chương 837: Thất Giai Hoàng Dực Đường Lang. (1)Chương 838: Thất Giai Hoàng Dực Đường Lang. (2)Chương 839: Kim Linh QuảChương 840: Ngụy Khô Thảo, Ngụy Thảo Xà. (1)Chương 841: Ngụy Khô Thảo, Ngụy Thảo Xà. (2)Chương 842: Hóa Hình Linh Thú. (1)Chương 843: Hóa Hình Linh Thú. (2)Chương 844: Địa Bàn Của Kỳ Lân. (1)Chương 845: Địa Bàn Của Kỳ Lân. (2)Chương 846: Gặp Lại Bại Gia TửChương 847: Bản Thiếu Gia Kính Già Yêu Trẻ Liền Để Cho Ngươi Lưu Lại Đi. (1)Chương 848: Bản Thiếu Gia Kính Già Yêu Trẻ Liền Để Cho Ngươi Lưu Lại Đi. (2)Chương 849: Thu Phục Bạch Hồ. (1)Chương 850: Thu Phục Bạch Hồ. (2)Chương 851: Mọi Người Kinh Hãi. (1)Chương 852: Mọi Người Kinh Hãi. (2)Chương 853: Trên Tử Thiên Tông.Chương 854: Phu Quân Ôm Thiếp Trở Về Phòng. (1)Chương 855: Phu Quân Ôm Thiếp Trở Về Phòng. (2)Chương 856: Huyết Ma Vực. (1)Chương 857: Huyết Ma Vực. (2)Chương 858: Phiền Toái. (1)Chương 859: Phiền Toái. (2)Chương 860: Đại Chiến Bắt ĐầuChương 861: Ác Chiến. (1)Chương 862: Ác Chiến. (2)Chương 863: Nam Nhân Vô Tình. (1)Chương 864: Nam Nhân Vô Tình. (2)Chương 865: Người Trẻ Tuổi Rất Có Nghề A. (1)Chương 866: Người Trẻ Tuổi Rất Có Nghề A. (2)Chương 867: Thế Lực Ở Trung VựcChương 868: Vậy Nó Bây Giờ Là Của Ngươi. (1)Chương 869: Vậy Nó Bây Giờ Là Của Ngươi. (2)Chương 870: Ca Con Mẹ Nó Thật Là Một Người Tốt. (1)Chương 871: Ca Con Mẹ Nó Thật Là Một Người Tốt. (2)Chương 872: Diệp Thủy Thanh Gặp Rủi Ro. (1)Chương 873: Diệp Thủy Thanh Gặp Rủi Ro. (2)Chương 874: Giận Dữ Mắng Mỏ Diệp Thủy Thanh. (1)Chương 875: Giận Dữ Mắng Mỏ Diệp Thủy Thanh. (2)Chương 876: Ma Giáp BáoChương 877: Hỗn Chiến. (1)Chương 878: Hỗn Chiến. (2)Chương 879: Ma Hoàng Hoa Tới Tay. (1)Chương 880: Ma Hoàng Hoa Tới Tay. (2)Chương 881: Huyết Phong Ưng.Chương 882: Vừa Vào Trung Vực. (1)Chương 883: Vừa Vào Trung Vực. (2)Chương 884: Lão Đại Muốn Làm Giặc Cỏ.Chương 885: Chạy Tới Diệp Gia Thành. (1)Chương 886: Chạy Tới Diệp Gia Thành. (2)Chương 887: Phiền Toái Của Diệp Gia.Chương 888: Thiếu Gia Nhà Ta Gọi Là Lăng Tiếu. (1)Chương 889: Thiếu Gia Nhà Ta Gọi Là Lăng Tiếu. (2)Chương 890: Bằng Hữu Của Ngươi Có Thể Đã Chết. (1)Chương 891: Bằng Hữu Của Ngươi Có Thể Đã Chết. (2)Chương 892: Ma Môn Phân Chi.Chương 893: Lăng Tiếu, Ta Muốn Cùng Ngươi Quyết Đấu. (1)Chương 894: Lăng Tiếu, Ta Muốn Cùng Ngươi Quyết Đấu. (2)Chương 895: Bại Ngươi, Ta Chỉ Cần Một Chiêu. (1)Chương 896: Bại Ngươi, Ta Chỉ Cần Một Chiêu. (2)Chương 897: Lấy Cước Ngự Đao. (1)Chương 898: Lấy Cước Ngự Đao. (2)Chương 899: Sau Này Sẽ Là Người Của Ngươi. (1)Chương 900: Sau Này Sẽ Là Người Của Ngươi. (2)Chương 901: Diệp Gia Chi Nguy.Chương 902: Lão Đại Ta Cũng Không Thể Đánh. (1)Chương 903: Lão Đại Ta Cũng Không Thể Đánh. (2)Chương 904: Đại Ca, Ngươi Thu Ta Đi. (1)Chương 905: Đại Ca, Ngươi Thu Ta Đi. (2)Chương 906: Phục Dụng Ma Hoàng Hoa. (1)Chương 907: Phục Dụng Ma Hoàng Hoa. (2)Chương 908: Người Phong Gia Lớn Lối.Chương 909: Hoàng Cốt Đan. (1)Chương 910: Hoàng Cốt Đan. (2)Chương 911: Tà Đế. (1)Chương 912: Tà Đế. (2)Chương 913: Sự Cố. (1)Chương 914: Sự Cố. (2)Chương 915: Ác Phụ.Chương 916: Phong Gia Tộc Bội. (1)Chương 917: Phong Gia Tộc Bội. (2)Chương 918: Truyền Thuyết. (1)Chương 919: Truyền Thuyết. (2)Chương 920: Tàn Báo Thành Đế. (1)Chương 921: Tàn Báo Thành Đế. (2)Chương 922: Phong Gia.Chương 923: Cũng Bất Quá Như Thế Mà Thôi. (1)Chương 924: Cũng Bất Quá Như Thế Mà Thôi. (2)Chương 925: Khinh Người Quá Đáng. (1)Chương 926: Khinh Người Quá Đáng. (2)Chương 927: Khinh Người Quá Đáng. (3)Chương 928: Khinh Người Quá Đáng. (4)Chương 929: Phong Gia Tam LãoChương 930: Chẳng Lẽ Cô Cô Cùng Hắn Có Quan Hệ? (1)Chương 931: Chẳng Lẽ Cô Cô Cùng Hắn Có Quan Hệ? (2)Chương 932: Nguyên Nhân. (1)Chương 933: Nguyên Nhân. (2)Chương 934: Ta Nhớ Kỹ Ngươi! (1)Chương 935: Ta Nhớ Kỹ Ngươi! (2)Chương 936: Gặp Lại Thần CônChương 937: Lấy Được Tử Mẫu Song Kiếm. (1)Chương 938: Lấy Được Tử Mẫu Song Kiếm. (2)Chương 939: Bát Diệp Hỏa Liên Tọa. (1)Chương 940: Bát Diệp Hỏa Liên Tọa. (2)Chương 941: Di Vật Của Phần Thiên Đại Đế. (1)Chương 942: Di Vật Của Phần Thiên Đại Đế. (2)Chương 943: Giết Người Phát Tiết.Chương 944: Tà Đế Lại Xuất Hiện. (1)Chương 945: Tà Đế Lại Xuất Hiện. (2)Chương 946: Đồ Đệ Nhưng Là Rất Thuần Khiết, Rất Một Lòng. (1)Chương 947: Đồ Đệ Nhưng Là Rất Thuần Khiết, Rất Một Lòng. (2)Chương 948: Giai Đoạn Thứ Hai "khống Hồn". (1)Chương 949: Giai Đoạn Thứ Hai "khống Hồn". (2)Chương 950: Khống Hồn Ảo DiệuChương 951: Độc Tôn Tà Vương Thần Công. (1)Chương 952: Độc Tôn Tà Vương Thần Công. (2)Chương 953: Bí Văn Cảnh GiớiChương 954: Quân Sư An Bài. (1)Chương 955: Quân Sư An Bài. (2)Chương 956: Chia TayChương 957: Sơ Lâm Minh Thành. (1)Chương 958: Sơ Lâm Minh Thành. (2)Chương 959: Sơ Cấp Tinh Thần Khế Ước Chú Ngữ.Chương 960: Thủ Đoạn Tàn Báo. (1)Chương 961: Thủ Đoạn Tàn Báo. (2)Chương 962: Chiểu Trạch Sâm LâmChương 963: Độc Sư Phượng Tiêm Vận. (1)Chương 964: Độc Sư Phượng Tiêm Vận. (2)Chương 965: Thiên Tôn Rất Mạnh Sao?Chương 966: Ác ChiếnChương 967: Cổ Độc Hoàng Giai Siêu Cường. (1)Chương 968: Cổ Độc Hoàng Giai Siêu Cường. (2)Chương 969: Khốn Ma Trận Thất GiaiChương 970: Quỷ Ngạ Khủng Bố. (1)Chương 971: Quỷ Ngạ Khủng Bố. (2)Chương 972: Liệt Viêm Hổ Chiến Quỷ NgạChương 973: Quá Khứ Tàn Báo. (1)Chương 974: Quá Khứ Tàn Báo. (2)Chương 975: Cao Thủ Hắc Ma MônChương 976: Tĩnh Tu. (1)Chương 977: Tĩnh Tu. (2)Chương 978: Trọng Quyền OaiChương 979: Chữa Trị Tinh ThầnChương 980: Tình Thủ Túc Cũng Chỉ Đến Vậy Thôi.Chương 981: Tình Thủ Túc Cũng Chỉ Đến Vậy Thôi 2Chương 982: Đi Theo Thiếu Gia Cùng Gầy Dựng Bá NghiệpChương 983: Hoàng Bảng Thủy Nguyên. (1)Chương 984: Hoàng Bảng Thủy Nguyên. (2)Chương 985: Phong Cách Đăng TràngChương 986: Kết Cục Tiện MiệngChương 987: Bắt Đầu Hoàng Bảng Chi Tranh. (1)Chương 988: Bắt Đầu Hoàng Bảng Chi Tranh. (2)Chương 989: Quả Nhiên Làm Bổn Thiếu Xấu Hổ Nhập Bọn Ah!Chương 990: Ta Bị Hù Dọa Đó!Chương 991: Ta Bị Hù Dọa Đó! 2Chương 992: Thật Vô Sỉ!Chương 993: Bổn Thiếu Kiên Quyết Không Muốn Làm Cơ! (1)Chương 994: Bổn Thiếu Kiên Quyết Không Muốn Làm Cơ! (2)Chương 995: Bảy Đại Hoàng GiảChương 996: Ngoan Nhân Quan HùngChương 997: Gãy ChânChương 998: Gãy Chân 2Chương 999: Hành Hạ Đến Chết.Chương 1000: Trận Đấu Top 10Chương 1001: Mị Lực Bổn Thiếu Chẳng Lẽ Lại Tăng Lên Sao? (1)Chương 1002: Mị Lực Bổn Thiếu Chẳng Lẽ Lại Tăng Lên Sao? (2)Chương 1003: Ta Là Lão Đại Của Hắn.Chương 1004: Ngay Phế Vật Cũng Không Bằng. (1)Chương 1005: Ngay Phế Vật Cũng Không Bằng. (2)Chương 1006: Hương Vị Thật Kém.Chương 1007: Truy Mao Tiễn NỗChương 1008: Lão Gia Hỏa Này Không Phải Là Trúng Ý Bổn Thiếu Đi? (1)Chương 1009: Lão Gia Hỏa Này Không Phải Là Trúng Ý Bổn Thiếu Đi? (2)Chương 1010: Cự TuyệtChương 1011: Các Thế Lực Lớn Đã Đến. (1)Chương 1012: Các Thế Lực Lớn Đã Đến. (2)Chương 1013: Chư Nữ Diệu ThànhChương 1014: Tiến Chiến Loạn UyênChương 1015: Ta Thu Mạng Của Hắn. (1)Chương 1016: Ta Thu Mạng Của Hắn. (2)Chương 1017: Đối Chiến Hỏa PhongChương 1018: Hắn Chính Là Phu Quân Của Ta! (1)Chương 1019: Hắn Chính Là Phu Quân Của Ta! (2)Chương 1020: Thật Là Một Kẻ Khoe KhoangChương 1021: Huyết Tinh Ma ThụChương 1022: Cực Phẩm Huyết Tinh. (1)Chương 1023: Cực Phẩm Huyết Tinh. (2)Chương 1024: Băng Hỏa Kiếm Tiến Giai. (1)Chương 1025: Băng Hỏa Kiếm Tiến Giai. (2)Chương 1026: Đế Đan.Chương 1027: Hấp Thu Tàn Hồn Nửa Bước Huyền Đế. (1)Chương 1028: Hấp Thu Tàn Hồn Nửa Bước Huyền Đế. (2)Chương 1029: Nộ Sát! (1)Chương 1030: Nộ Sát! (2)Chương 1031: Tiếng TrốngChương 1032: Tiếng Trống 2Chương 1033: Khống Chế Hai Sư Huynh ĐệChương 1034: Khống Chế Hai Sư Huynh Đệ 2Chương 1035: Cảm Giác Này Thật Là Không TệChương 1036: Tình TìnhChương 1037: Tình Tình 2Chương 1038: Leo Núi Này Thật Mệt MỏiChương 1039: Leo Núi Này Thật Mệt Mỏi 2Chương 1040: Thôn Phệ Hắc Động.Chương 1041: Bên Trong ĐộngChương 1042: Bên Trong Động 2Chương 1043: Lá Bài Tẩy Của Riêng MìnhChương 1044: Lá Bài Tẩy Của Riêng Mình 2Chương 1045: Nguy CơChương 1046: Nguy Cơ 2Chương 1047: Tử Thương Thảm Trọng.Chương 1048: Trấn Thiên Cổ, Long Tàng.Chương 1049: Trấn Thiên Cổ, Long Tàng 2Chương 1050: Đại Thu HoạchChương 1051: Đại Thu Hoạch 2Chương 1052: Luyện Hóa Đế Giai Tàn Hồn!Chương 1053: Luyện Hóa Đế Giai Tàn Hồn! 2Chương 1054: Tiền Căn Của Thần Công.Chương 1055: Thực Lực Đại Trướng. (1)Chương 1056: Thực Lực Đại Trướng. (2)Chương 1057: Phách Long Hàng Thế. (1)Chương 1058: Phách Long Hàng Thế. (2)Chương 1059: Diệp Vân Phong Lâm Nguy.Chương 1060: Liều Chết Chiến Một TrậnChương 1061: Đuổi Tới Kịp Thời. (1)Chương 1062: Đuổi Tới Kịp Thời. (2)Chương 1063: Thực Lực Của Thác Bạt NguyênChương 1064: Đánh Bại Thác Bạt Nguyên. (1)Chương 1065: Đánh Bại Thác Bạt Nguyên. (2)Chương 1066: Linh Hồn Xuất Khiếu.Chương 1067: Mở Rộng Thức Hải. (1)Chương 1068: Mở Rộng Thức Hải. (2)Chương 1069: Cuộc Chiến Số MệnhChương 1070: Lăng Tiếu Chiến Viên Chiến ThiênChương 1071: Kích Đấu. (1)Chương 1072: Kích Đấu. (2)Chương 1073: Thế Và Lực Ngang NhauChương 1074: Phá Thiên Diệt Địa, Phách Long Tê ThiênChương 1075: Muốn Giết Phu Quân Của Ta Có Dễ Dàng Như Vậy Sao. (1)Chương 1076: Muốn Giết Phu Quân Của Ta Có Dễ Dàng Như Vậy Sao. (2)Chương 1077: Ngươi Vừa Ý Bản Thiếu Gia?Chương 1078: Vỗ Tay Ước Định. (1)Chương 1079: Vỗ Tay Ước Định. (2)Chương 1080: Bất Tử Chi TâmChương 1081: Lão Đại Nhất Định Phải Áp TrụcChương 1082: Lão Đại Nhất Định Phải Áp Trục 2Chương 1083: Đế Đan Của Ta Chỉ Có Như Vậy ThôiChương 1084: Đế Cấp QuỳChương 1085: Đế Cấp Quỳ 2Chương 1086: Ân Của Tà ĐếChương 1087: Tiến VàoChương 1088: Minh Ngộ Trì, Ngộ Đạo Kỳ HoaChương 1089: Minh Ngộ Trì, Ngộ Đạo Kỳ Hoa 2Chương 1090: Thế Giới Chi LựcChương 1091: Dùng Một Địch HaiChương 1092: Dùng Một Địch Hai 2Chương 1093: Kích Sát.Chương 1094: Làm Bản Thiếu Gia Phát Bực, Ta Không Cho Thuê.Chương 1095: Thực Sự Ta Rất Mẫu MựcChương 1096: Ngươi Thấy Ta Có Đẹp Hay KhôngChương 1097: Ngươi Thấy Ta Có Đẹp Hay Không 2Chương 1098: Người Nọ Là Lừa Đảo.Chương 1099: Lê Tuyết Chi NguyChương 1100: Lê Tuyết Chi Nguy 2Chương 1101: Nguyện Cùng Sư Muội Phục Thị Ngươi!Chương 1102: Nguyện Cùng Sư Muội Phục Thị Ngươi! 2Chương 1103: Dùng Thân Cảm NgộChương 1104: Lĩnh Ngộ Thế Giới Chi LựcChương 1105: Lĩnh Ngộ Thế Giới Chi Lực. (2)Chương 1106: Cuối Cùng Cũng Đột Phá!Chương 1107: Cuối Cùng Cũng Đột Phá! 2Chương 1108: Khiêu Chiến Ba Gã Bán Đế!Chương 1109: Tặng Vị Trí Đoàn Trưởng Cho NgươiChương 1110: Tặng Vị Trí Đoàn Trưởng Cho Ngươi 2Chương 1111: Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết!Chương 1112: Lại Thu Người Hầu Đế Giai.Chương 1113: Lại Thu Người Hầu Đế Giai. 2Chương 1114: Tề Đồng. (1)Chương 1115: Tề Đồng. (2)Chương 1116: Đan Minh Đan Hội Đại Bỉ.Chương 1117: Vừa Đến Cốc GiaChương 1118: Vừa Đến Cốc Gia 2Chương 1119: Việc Này Lão Đại Thay Ngươi Làm ChủChương 1120: Việc Này Lão Đại Thay Ngươi Làm Chủ 2Chương 1121: Ta Có Gì Phải Sợ!Chương 1122: Toàn Lực Đánh Một Trận!Chương 1123: Toàn Lực Đánh Một Trận! 2Chương 1124: Ta Bồi Các Ngươi Một Mạng!Chương 1125: Người Ngoại Đạo?Chương 1126: Người Ngoại Đạo? 2Chương 1127: Ăn Gian?Chương 1128: Ăn Gian? 2Chương 1129: Trọng LuyệnChương 1130: Lăng Đại Sư Báo Phục! (1)Chương 1131: Lăng Đại Sư Báo Phục! (2)Chương 1132: Bạch Nhãn Lang Tề ĐồngChương 1133: Bạch Nhãn Lang Tề Đồng 2Chương 1134: Không Nói Lão Tử Để Cho Ngươi Đi Ăn Shit!Chương 1135: Không Nói Lão Tử Để Cho Ngươi Đi Ăn Shit!Chương 1136: Tiểu Gia Hỏa, Bổn Thần Cự Tuyệt Làm Cơ!Chương 1137: Thiên Địa Dị Tượng Tiến Giai Thất Phẩm.Chương 1138: Thiên Địa Dị Tượng Tiến Giai Thất Phẩm. 2Chương 1139: Cho Rằng Bản Thiếu Gia Là Khai Thu Dụng Sở Sao?Chương 1140: Cho Rằng Bản Thiếu Gia Là Khai Thu Dụng Sở Sao? 2Chương 1141: Ta Liền Giáo Huấn Hắn Một Chút Mà Thôi!Chương 1142: Chúng Ta Phải Lấy Đức Phục Người. (1)Chương 1143: Chúng Ta Phải Lấy Đức Phục Người. (2)Chương 1144: Ta Cũng Không Cần Bị Khi Phụ Rồi!Chương 1145: Ta Cũng Không Cần Bị Khi Phụ Rồi! 2Chương 1146: Ta Đã Biết Rõ Là Các Ngươi Thành Thật Nhất!Chương 1147: Ta Đã Biết Rõ Là Các Ngươi Thành Thật Nhất! 2Chương 1148: Tự Mình Chỉ ĐiểmChương 1149: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!Chương 1150: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu! 2Chương 1151: Nhiều Hơn Mười Điểm!Chương 1152: Nhiều Hơn Mười Điểm! 2Chương 1153: Cùng Bản Thiếu Gia Đấu Nhãn Lực Còn Non Lắm!Chương 1154: Quan Đạo Ngộ Tập! (1)Chương 1155: Quan Đạo Ngộ Tập! (2)Chương 1156: Phản Sát, Cửa Ải Cuối Cùng! (1)Chương 1157: Phản Sát, Cửa Ải Cuối Cùng! (2)Chương 1158: Dị Tướng Liên Hiện.Chương 1159: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược? (1)Chương 1160: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược? (2)Chương 1161: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược? (3)Chương 1162: Thanh Quang Đầy Trời. (1)Chương 1163: Thanh Quang Đầy Trời. (2)Chương 1164: Chăn Lớn Cùng Ngủ. (1)Chương 1165: Chăn Lớn Cùng Ngủ. (2)Chương 1166: Chăn Lớn Cùng Ngủ. (3)Chương 1167: Nhiệm Vụ Cấp Bảy.Chương 1168: Kết Cục Của Các Ngươi Càng Thảm.Chương 1169: Trảm Sát. (1)Chương 1170: Trảm Sát. (2)Chương 1171: Ai Mới Là Đống Shit.Chương 1172: Nhập Dược Môn. (1)Chương 1173: Nhập Dược Môn. (2)Chương 1174: Đều Tiêu Rồi!Chương 1175: Ngươi Có Lẽ Nên Gọi Ta Một Tiếng Sư Thúc! (1)Chương 1176: Ngươi Có Lẽ Nên Gọi Ta Một Tiếng Sư Thúc! (2)Chương 1177: Đứa Trẻ Không Tham Lam Không Nhiều Lắm. (1)Chương 1178: Đứa Trẻ Không Tham Lam Không Nhiều Lắm. (2)Chương 1179: Kim Liệt U Hỏa Hiện.Chương 1180: Phong Ấn! (1)Chương 1181: Phong Ấn! (2)Chương 1182: Trấn Áp Địa Liệt Viêm Hổ. (1)Chương 1183: Trấn Áp Địa Liệt Viêm Hổ. (2)Chương 1184: Địa Ngục Thành.Chương 1185: Hai Tin Tức!Chương 1186: Hai Tin Tức! 2Chương 1187: Hắn Chính Là Huynh Đệ Của Ta, Diệp Vân Phong.Chương 1188: Trong Phong Ấn.Chương 1189: Trong Phong Ấn. 2Chương 1190: Kim Liệt U Châu Phản Phệ.Chương 1191: Bản Thiếu Gia Thật Sự Không Bằng Cầm Thú.Chương 1192: Ngươi Có Thể Bớt Vô Sỉ Hay Không?Chương 1193: Có Phải Già Không Dùng Được Không.Chương 1194: Thù Lao Nên Tính Toán Một Chút Đi?Chương 1195: Thù Lao Nên Tính Toán Một Chút Đi? 2Chương 1196: Ta Cam Nguyện Phụ Giúp Ngươi!Chương 1197: Ta Cam Nguyện Phụ Giúp Ngươi! 2Chương 1198: Hoan Nghênh Thiếu Gia Trở Về!Chương 1199: Hoan Nghênh Thiếu Gia Trở Về! 2Chương 1200: Quỷ Mẫu Yêu Tử Trận.Chương 1201: Quang Minh Huyết Trận, Phổ Chiếu Đại Địa.Chương 1202: Quang Minh Huyết Trận, Phổ Chiếu Đại Địa. 2Chương 1203: Tử Khí Tung Hoành!Chương 1204: Tử Khí Tung Hoành! 2Chương 1205: Thất Tinh Thất Sát Trận.Chương 1206: Hấp Thu Tử Khí.Chương 1207: Hấp Thu Tử Khí. 2Chương 1208: Trận Nhãn, Tiểu Quan Tài.Chương 1209: Trận Nhãn, Tiểu Quan Tài. 2Chương 1210: Đột Biến! (1).Chương 1211: Đột Biến! (2)Chương 1212: Phát Đạt Rồi!Chương 1213: Phong Vân Chi Thành!Chương 1214: Phong Vân Chi Thành! 2Chương 1215: Bách Phế Đãi Hưng .Chương 1216: Bách Phế Đãi Hưng .2Chương 1217: Mật Mưu!Chương 1218: Binh Đến Dưới Thành!Chương 1219: Binh Đến Dưới Thành! 2Chương 1230: Lấy Một Địch Vạn!Chương 1231: Lấy Một Địch Vạn! 2Chương 1232: Hoàng Giả Chi Uy.Chương 1233: Hoàng Giả Chi Uy. 2Chương 1234: Chưa Đến Thành Đã Chết Trước!Chương 1235: Dương Danh Trung Vực!Chương 1236: Dương Danh Trung Vực! 2Chương 1237: Tâm Tư Của Đông Phương Tinh.Chương 1238: Tâm Tư Của Đông Phương Tinh. 2Chương 1239: Mỹ Nữ Đến Tìm Hiểu.Chương 1240: Mỹ Nữ Đến Tìm Hiểu. 2Chương 1241: Tranh Phong.Chương 1242: Bản Thiếu Gia Còn Phải Bồi Tiền Thuốc Men Đấy!Chương 1243: Bản Thiếu Gia Còn Phải Bồi Tiền Thuốc Men Đấy! 2Chương 1244: Đấu Giá Hội Bắt Đầu.Chương 1245: Đấu Giá Sư Xinh Đẹp. (1)Chương 1246: Đấu Giá Sư Xinh Đẹp. (2)Chương 1247: Xà Chủy Hắc Nha. (1)Chương 1248: Xà Chủy Hắc Nha. (2)Chương 1249: Ngươi Muốn Ban Thưởng Thế Nào!Chương 1250: Hắc Nha Đầy Trời. (1)Chương 1251: Hắc Nha Đầy Trời. (2)Chương 1252: Phục Kích!Chương 1253: Truy Kích. (1)Chương 1254: Truy Kích. (2)Chương 1255: Đào Ngũ. (1)Chương 1256: Đào Ngũ. (2)Chương 1257: Thật Sự Là Một Tên Chịu Ngược Đãi Cuồng!Chương 1258: Vững Vàng Phát Triển. (1)Chương 1259: Vững Vàng Phát Triển. (2)Chương 1260: Ô Phục Đến Đầu.Chương 1261: Đỗ Thiết Bi Tình. (1)Chương 1262: Đỗ Thiết Bi Tình. (2)Chương 1263: Tất Cả Mọi Người Đều Là Nam Nhân, Các Ngươi Hiểu.Chương 1264: Nước Mắt Nam Nhân. (1)Chương 1265: Nước Mắt Nam Nhân. (2)Chương 1266: Vậy Mạng Đỗ Thiết Sẽ Thuộc Về Lăng Thành Chủ! (1)Chương 1267: Vậy Mạng Đỗ Thiết Sẽ Thuộc Về Lăng Thành Chủ! (2)Chương 1268: Đào Tình Cốc.Chương 1269: Phiêu Hương Thiết Ngọc. (1)Chương 1270: Phiêu Hương Thiết Ngọc. (2)Chương 1271: Ai Cho Ngươi Động Vào Nữ Nhân Của Ta!Chương 1272: Chỉ Cầu Hai Các Ngươi Có Thể Nhẹ Một Điểm! (1)Chương 1273: Chỉ Cầu Hai Các Ngươi Có Thể Nhẹ Một Điểm! (2)Chương 1274: Phải Hảo Hảo Trừng Phạt Cái Nam Nhân Bại Hoại Này! (1)Chương 1275: Phải Hảo Hảo Trừng Phạt Cái Nam Nhân Bại Hoại Này! (2)Chương 1276: Các Ngươi Đều Là Thuộc Họ Nhà Chó A! (1)Chương 1277: Các Ngươi Đều Là Thuộc Họ Nhà Chó A! (2)Chương 1278: Chẳng Lẽ Mắt Của Ngươi Đã Bị Ghèn Che Kín Hay Sao?Chương 1279: Ta Chính Là Khinh Người Thì Lại Làm Sao? (1)Chương 1280: Ta Chính Là Khinh Người Thì Lại Làm Sao? (2)Chương 1281: Diễm Vũ. (1)Chương 1282: Diễm Vũ. (2)Chương 1283: Làm Ác Bá Một Lần.Chương 1284: Ai Bảo Ngươi Loạn Phát Thẻ Người Tốt!Chương 1285: Ai Bảo Ngươi Loạn Phát Thẻ Người Tốt! 2Chương 1286: Băng Hỏa Tiêu Yên.Chương 1287: Định Chiến Thiên Tuyệt Hồ.Chương 1288: Định Chiến Thiên Tuyệt Hồ. 2Chương 1289: Mạch Nước Ngầm Trước Khi Chiến.Chương 1290: Mạch Nước Ngầm Trước Khi Chiến. 2Chương 1291: Trước Đánh Bại Ta, Lại Chiến Với Hắn Đi!Chương 1292: Bản Thiếu Gia Rất Bận Rộn.Chương 1293: Bản Thiếu Gia Rất Bận Rộn. 2Chương 1294: Thiên Kiêu Chi Chiến Bắt Đầu.Chương 1295: Thiên Kiêu Chi Chiến Bắt Đầu. 2Chương 1296: Thế Quân Lực Địch.Chương 1297: Cực Hóa Thủy Thiên Châu.Chương 1298: Cực Hóa Thủy Thiên Châu. 2Chương 1299: Ngũ Hành Chi Thể, Hỗn Độn Thế Giới!Chương 1300: Ngũ Hành Chi Thể, Hỗn Độn Thế Giới! 2Chương 1301: Va Chạm Giữa Đỉnh Cấp Hoàng Giới.Chương 1302: Thắng Bại Thảm Liệt.Chương 1303: Thắng Bại Thảm Liệt. 2Chương 1304: Quần Công!Chương 1305: Quần Công! 2Chương 1306: Người Dám Phạm Lão Đại Ta Chết!Chương 1307: Tình Thế Đại Biến.Chương 1308: Tình Thế Đại Biến. 2Chương 1309: Hôm Nay Để Ta Đồ Sát Cho Thống Khoái Đi!Chương 1310: Bát Giai Hóa Hình Lôi Xà. (1)Chương 1311: Bát Giai Hóa Hình Lôi Xà. (2)Chương 1312: Điểm Bắt Đầu Phục Thù.Chương 1313: Diệt Sát Thiên Phân Đà.Chương 1314: Diệt Sát Thiên Phân Đà. 2Chương 1315: Bản Thiếu Gia Thế Nhưng Rất Chuyên Tình Đấy! (1)Chương 1316: Bản Thiếu Gia Thế Nhưng Rất Chuyên Tình Đấy! (2)Chương 1317: Gọi Là Tiếu Ngạo Cung Đi.Chương 1318Chương 1319Chương 1320Chương 1321Chương 1322: Xuất Động Khẩn Cấp.Chương 1323: Xuất Động Khẩn Cấp. 2Chương 1324: Tạo Phản.Chương 1325: Đối Chiến Áp Đảo. (1)Chương 1326: Đối Chiến Áp Đảo. (2)Chương 1327: Hắc Ma Kinh Hiện.Chương 1328: Phong Nha Chiến Hắc Ma.Chương 1329: Long Mạch Chi Địa. (1)Chương 1330: Long Mạch Chi Địa. (2)Chương 1331: Bại Gia Tử Lại Rời Đi.Chương 1332: Diệp Vân Phong Trở Về. (1)Chương 1333: Diệp Vân Phong Trở Về. (2)Chương 1334: Bị Truy Sát.Chương 1335: Vạn Độc Giải Thể. (1)Chương 1336: Vạn Độc Giải Thể. (2)Chương 1337: Diệp Vân Phong Tới.Chương 1338: Tàn Sát Đơn Phương.Chương 1339: Tàn Sát Đơn Phương. 2Chương 1340: Vi Đại Nhi Tỉnh Lại.Chương 1341: Những Năm Này Khổ Ngươi.Chương 1342: Những Năm Này Khổ Ngươi. 2Chương 1343: Không Bằng Ta Tắm Rửa Thay Quần Áo Cho Ngươi.Chương 1344: Có Địch Tập Kích.Chương 1345: Tổ Ba Người Cường Hãn. (1)Chương 1346: Tổ Ba Người Cường Hãn. (2)Chương 1347Chương 1348: Chiến Cơ Kéo Dài.Chương 1349: Chiến Cơ Kéo Dài. 2Chương 1350: Thành Lập Tiếu Ngạo Cung.Chương 1351: Cổ Gia Nội Loạn.Chương 1352: Tất Cả Đều Có Tính Toán.Chương 1353: Tất Cả Đều Có Tính Toán. 2Chương 1354: Lưu Dương Tông.Chương 1355: Dương Đế Lưu Húc.Chương 1356: Dương Đế Lưu Húc. 2Chương 1357: Cửu Dương Diễm Thế.Chương 1358: Cửu Dương Diễm Thế. 2Chương 1359: Lăng Tiếu Động Dung.Chương 1361: Đích Thân Tới Lưu Dương Tông.Chương 1362: Nhất Định Là Hắn Đang Sử Dụng Yêu Thuật.Chương 1363: Đối Chiến Lưu Húc.Chương 1364: Đối Chiến Lưu Húc. 2Chương 1365: Bản Cung Sẽ Mất Mặt.Chương 1366: Chém Ngay Lập Tức.Chương 1367: Chém Ngay Lập Tức. 2Chương 1368: Trước Đại Điển Khai Tông..Chương 1369: Cổ Gia Cầu Hòa.Chương 1370: Cổ Gia Cầu Hòa. 2Chương 1371: Mất Thể Diện Tới Cả Nhà Bà Ngoại.Chương 1372: Tỉnh Sử Tà Đế Cùng Phong Thanh Duyên.Chương 1373: Tỉnh Sử Tà Đế Cùng Phong Thanh Duyên. 2Chương 1374: Hắc Ma Môn Tấn Công.Chương 1375: Phong Thanh Duyên Ra Tay.Chương 1376: Phong Thanh Duyên Ra Tay. 2Chương 1377: Tiếu Ngạo Cung Đối Chiến Hắc Ma Môn.Chương 1378: Chiến Đấu Kịch Liệt. (1)Chương 1379: Chiến Đấu Kịch Liệt. (2)Chương 1380: Tức Giác Ma Ngưu Hung HãnChương 1381: Long Nữ Hiện ThânChương 1382: Thu Tức Giác Man Ngưu. (1)Chương 1383: Thu Tức Giác Man Ngưu. (2)Chương 1384: Sát Thiên Kinh HiệnChương 1385: Linh Hồn Chi Chiến. (1)Chương 1386: Linh Hồn Chi Chiến. (2)Chương 1387: Tu Luyện Cửu Dương Phần Thiên Công.Chương 1388: Về Quê.Chương 1389: Tình Cờ Gặp Trong Thành Thị. (1)Chương 1390: Tình Cờ Gặp Trong Thành Thị. (2)Chương 1391: Lại Gặp Lão Thái GiaChương 1392: Tao Ngộ Của Lão Thái Gia. (1)Chương 1393: Tao Ngộ Của Lão Thái Gia. (2)Chương 1394: Toàn Bộ Phế Đi.Chương 1395: Tiết Hận. (1)Chương 1396: Tiết Hận. (2)Chương 1397: Diệt Môn!Chương 1398: Phượng Lăng Thiên Và Đại Tế TựChương 1399: Bị Nhi Tử Lừa. (1)Chương 1400: Bị Nhi Tử Lừa. (2)Chương 1401: Lại Về Tử Thiên Tông. (1)Chương 1402: Lại Về Tử Thiên Tông. (2)Chương 1403: Gặp Lại Đồ Đệ.Chương 1404: Tân Lập Thành Vương. (1)Chương 1405: Tân Lập Thành Vương. (2)Chương 1406: Chỉ Điểm Đồ Đệ. (1)Chương 1407: Chỉ Điểm Đồ Đệ. (2)Chương 1408: Lăng Tiếu Cường Thế.Chương 1409: Sử Dụng Bất Tử Chi Tâm.Chương 1410: La Mỹ Anh Sống Lại?Chương 1411: Nụ Hôn Định Tình.Chương 1412: Vũ Tư Tuyết Tự Ti.Chương 1413: Lăng Gia Hiện Tại.Chương 1414: Về Đến Nhà. (1)Chương 1415: Về Đến Nhà. (2)Chương 1416: Phúc Của Lăng GiaChương 1417: Tình Huống Tội Nhân. (1)Chương 1418: Tình Huống Tội Nhân. (2)Chương 1419: Phong Hồi Lộ ChuyểnChương 1420: Tập Hợp Rời ĐiChương 1421: Mộ Lăng Truyền ThừaChương 1422: Tin Tức Đã LâuChương 1423: Hàng Lâm Đông Hải ThànhChương 1424: Ra Biển. (1)Chương 1425: Ra Biển. (2)Chương 1426: Sóng Thần Đột KíchChương 1427: Lam Thủy NgạcChương 1428: Diệt Sát.Chương 1429: Ngân Toàn Hải Đằng Bát GiaiChương 1430: Thu Hoạch. (1)Chương 1431: Thu Hoạch. (2)Chương 1432: Tam Đoàn Liên Quân.Chương 1433: Thật Sự Chết Không Gì Đáng Tiếc!Chương 1434: Cút Lại Đây Cho Ta! (1)Chương 1435: Cút Lại Đây Cho Ta! (2)Chương 1436: Khốn Thú ĐấuChương 1437: Ta Muốn Luyện Tập Một Chút.Chương 1438: Tung Tích Vân Mộng Kỳ.Chương 1439: Quy Thừa Tướng.Chương 1440: Vị Này, Ngươi Đừng Như Vậy Được Không? (1)Chương 1441: Vị Này, Ngươi Đừng Như Vậy Được Không? (2)Chương 1442: Long Cung.Chương 1443: Long Vương Cùng Thập Tam Thái Tử. (1)Chương 1444: Long Vương Cùng Thập Tam Thái Tử. (2)Chương 1445: Long Trì.Chương 1446: Lăng Tiếu Thành Đế.Chương 1447: Hóa Thân Long Nhân, Kim Long Thương Tiến Giai.Chương 1448: Ngươi Có Bằng Lòng Trở Thành Thái Tử Của Tộc Ta Hay Không?Chương 1449: Long Tộc Khách Khanh Tướng Quân. (1)Chương 1450: Long Tộc Khách Khanh Tướng Quân. (2)Chương 1451: Tàn Hồn Đông Phương Chấn.Chương 1452: Em Rể, Thật Sự Là Ngươi Sao! (1)Chương 1453: Em Rể, Thật Sự Là Ngươi Sao! (2)Chương 1454: Tọa Khách Đông Phương Thế Gia.Chương 1455: Thượng Quân Vân Ẻo Lả. (1)Chương 1456: Thượng Quân Vân Ẻo Lả. (2)Chương 1457: Đông Phương Mỗ Mỗ Bá Đạo.Chương 1458: Mười Chiêu Đánh Bại Các Ngươi. (1)Chương 1459: Mười Chiêu Đánh Bại Các Ngươi. (2)Chương 1460: Người Ta Thật Sự Rất Thích Ngươi.Chương 1461: Người Có Tình Trở Thành Quyến Thuộc.Chương 1462: Nghe Tin Bất Ngờ Về Thiên Điếm Yếu Tắc.Chương 1463: Tiếp Tục Tu Luyện Cửu Dương Phần Thiên Công.Chương 1464: Thế Lực Quật Khởi. (1)Chương 1465: Thế Lực Quật Khởi. (2)Chương 1466: Tấn Công Thi Nhân Tông.Chương 1467: Thánh Giai Thi Ma. (1)Chương 1468: Thánh Giai Thi Ma. (2)Chương 1469: Đối Chiến Thi Ma.Chương 1470: Càn Khôn Dưới Lòng Đất.Chương 1471: Song Song Tiến Giai.Chương 1472: Song Song Tiến Giai. (2)Chương 1473: Biến Dị Sư Hổ.Chương 1474: Ta Nguyện Ý Truy Tùy Thái Tử.Chương 1475: Mãnh Nam Cùng Hạnh Vận Tinh.Chương 1476: Tổn Thương Quỷ Dị. (1)Chương 1477: Tổn Thương Quỷ Dị. (2)Chương 1478: Thực Lực Chư Nữ.Chương 1479: Sinh Hoạt Yên Tĩnh.Chương 1480: Nam Uyên Nam Cổ Lĩnh. (1)Chương 1481: Nam Uyên Nam Cổ Lĩnh. (2)Chương 1482: Bạch Xà Biến Dị.Chương 1483: Diệt Bầy Rắn.Chương 1484: Dẫn Họa Sang Đông. (1)Chương 1485: Dẫn Họa Sang Đông. (2)Chương 1486: Cực Diễm Hình Hỏa. (1)Chương 1487: Cực Diễm Hình Hỏa. (2)Chương 1488: Luyện Hóa Cực Diễm Hình Hỏa. (1)Chương 1489: Luyện Hóa Cực Diễm Hình Hỏa. (2)Chương 1490: Rời Khỏi Nam Cổ Lĩnh. (1)Chương 1491: Rời Khỏi Nam Cổ Lĩnh. (2)Chương 1492: Tình Cảnh Tuyệt Vọng. (1)Chương 1493: Tình Cảnh Tuyệt Vọng. (2)Chương 1494: Số Mạng Bất Tử.Chương 1495: Đẩy Lui Thánh Giả. (1)Chương 1496: Đẩy Lui Thánh Giả. (2)Chương 1497: Lại Đột Phá Đối Chiến Thánh Giả. (1)Chương 1498: Lại Đột Phá Đối Chiến Thánh Giả. (2)Chương 1499: Liền Giết Hai Thánh. (1)Chương 1500: Liền Giết Hai Thánh. (2)Chương 1501: Tình Cờ Gặp Hoa Phiêu Nguyệt. (1)Chương 1502: Tình Cờ Gặp Hoa Phiêu Nguyệt. (2)Chương 1503: Vạn Hoa Tông. (1)Chương 1504: Vạn Hoa Tông. (2)Chương 1505: Uy Hiếp ! (1)Chương 1506: Uy Hiếp ! (2)Chương 1507: Hợp Luyện Thuật. (1)Chương 1508: Hợp Luyện Thuật. (2)Chương 1509: Người Kia Chính Là Hắn!Chương 1510: Lăng Tiếu Ra Tay. (1)Chương 1511: Lăng Tiếu Ra Tay. (2)Chương 1512: Ra Mắt Lăng Thánh Sư! (1)Chương 1513: Ra Mắt Lăng Thánh Sư! (2)Chương 1514: Muốn "hai Đóa Hoa" (1)Chương 1515: Muốn "hai Đóa Hoa" (2)Chương 1516: Lão Tông Chủ Vạn Hoa Tông. (1)Chương 1517: Lão Tông Chủ Vạn Hoa Tông. (2)Chương 1518: Xuất Khiếu Cảnh. (1)Chương 1519: Xuất Khiếu Cảnh. (2)Chương 1520: Tình Thế Trước Cuộc Chiến. (1)Chương 1521: Tình Thế Trước Cuộc Chiến. (2)Chương 1522: Tình Huynh Đệ. (1)Chương 1523: Tình Huynh Đệ. (2)Chương 1524: Nghĩa Huynh ĐệChương 1525: Tam Đại Thế Đột Kích. (1)Chương 1526: Tam Đại Thế Đột Kích. (2)Chương 1527: Đại Chiến Bắt Đầu. (1)Chương 1528: Đại Chiến Bắt Đầu. (2)Chương 1529: Đại Chiến Bùng Nổ! (1)Chương 1530: Đại Chiến Bùng Nổ! (2)Chương 1531: Long Quy Dũng Mãnh. (1)Chương 1532: Long Quy Dũng Mãnh. (2)Chương 1533: Lưu Húc Phản Bội. (1)Chương 1534: Lưu Húc Phản Bội. (2)Chương 1535: Thánh Giả Liên Tục Xuất Hiện. (1)Chương 1536: Thánh Giả Liên Tục Xuất Hiện. (2)Chương 1537: Cường Viện Đến.Chương 1538: Ngươi Đã Hỏi Ta Chưa! (1)Chương 1539: Ngươi Đã Hỏi Ta Chưa! (2)Chương 1540: Phong Nha Bỏ Mạng. (1)Chương 1541: Phong Nha Bỏ Mạng. (2)Chương 1542: Tình Hình Chiến Đấu Thảm Thiết. (1)Chương 1543: Tình Hình Chiến Đấu Thảm Thiết. (2)Chương 1544: Vương Giả Trở Về. (1)Chương 1545: Vương Giả Trở Về. (2)Chương 1546: Lửa Giận Ngập Trời. (1)Chương 1547: Lửa Giận Ngập Trời. (2)Chương 1548: Con Bài Cuối Cùng Chưa Lật. (1)Chương 1549: Con Bài Cuối Cùng Chưa Lật. (2)Chương 1550: Chiến Dịch Kết ThúcChương 1551: Kết Cục. (1)Chương 1552: Kết Cục. (2)Chương 1553: Huynh Đệ Nói Chuyện Cũ. (1)Chương 1554: Huynh Đệ Nói Chuyện Cũ. (2)Chương 1555: Thành Thánh Đan. (1)Chương 1556: Thành Thánh Đan. (2)Chương 1557: Nữ Nhi Lăng Oánh. (1)Chương 1558: Nữ Nhi Lăng Oánh. (2)Chương 1559: Khống Chế Âu Dương Siêu. (1)Chương 1560: Khống Chế Âu Dương Siêu. (2)Chương 1561: Kẻ Địch Lại Xuất Hiện. (1)Chương 1562: Kẻ Địch Lại Xuất Hiện. (2)Chương 1563: Lại Giết Thánh Giả.Chương 1564: Thánh Giả Hiện Ra Khắp Nơi. (1)Chương 1565: Thánh Giả Hiện Ra Khắp Nơi. (2)Chương 1566: Tranh Giành Lăng Tiếu. (1)Chương 1567: Tranh Giành Lăng Tiếu. (2)Chương 1568: Vạn Độc Xà Ngã Xuống. (1)Chương 1569: Vạn Độc Xà Ngã Xuống. (2)Chương 1570: Thiên Binh Thiên Tướng. (1)Chương 1571: Thiên Binh Thiên Tướng. (2)Chương 1572: Sát Thiên Bị Bắt. (1)Chương 1573: Sát Thiên Bị Bắt. (2)Chương 1574: Hộ Vệ Đặc Biệt. (1)Chương 1575: Hộ Vệ Đặc Biệt. (2)Chương 1576: Gà Chó Không Yên.Chương 1577: Sau Chiến Đấu. (1)Chương 1578: Sau Chiến Đấu. (2)Chương 1579: Càng Nhiều Càng Tốt.Chương 1580: Diệt Hắc Ma Môn. (1)Chương 1581: Diệt Hắc Ma Môn. (2)Chương 1582: Mục Tiêu Cố Gắng.Chương 1583: Tranh Giành Hoàng Bảng Mới.Chương 1584: Phượng Lăng Thiên Chiến Lãnh Phong.Chương 1585: Thiên Nhân Hợp Nhất.Chương 1586: Kích Sát Lãnh Phong. (1)Chương 1587: Kích Sát Lãnh Phong. (2)Chương 1588: Thánh Dương Giáo.Chương 1589: Kim Sa Thụ Và Kim Sa Quả.Chương 1590: Long Mã. (1)Chương 1591: Long Mã. (2)Chương 1592: Ngươi Làm Nô Lệ Cho Ta.Chương 1593: Di Chỉ Thánh Dương Giáo. (1)Chương 1594: Di Chỉ Thánh Dương Giáo. (2)Chương 1595: Ảo Cảnh.Chương 1596: Ảo Cảnh Không Dứt, Quyền Ý Ngập Trời.Chương 1597: Siêu Phàm Nhập Thánh. (1)Chương 1598: Siêu Phàm Nhập Thánh. (2)Chương 1599: Tiên Thải Thiên Hỏa?Chương 1600: Bên Trong Có Càn Khôn. (1)Chương 1601: Bên Trong Có Càn Khôn. (2)Chương 1602: Bắt Giữ Ngọc Nhu Phỉ.Chương 1603: Ta Nguyện Ý Cùng Ngươi Một Lần.Chương 1604: Ngươi Không Phải Người. (1)Chương 1605: Ngươi Không Phải Người. (2)Chương 1606: Ngươi Làm Nữ Nhân Của Ta.Chương 1607: Giết Chuột Dùng Dao Mổ Trâu. (1)Chương 1608: Giết Chuột Dùng Dao Mổ Trâu. (2)Chương 1609: Đêm Nay Chúng Ta Ngủ Chung Đi.Chương 1610: Trước Khi Rời Đi. (1)Chương 1611: Trước Khi Rời Đi. (2)Chương 1612: Không Gian Quan Tạp.Chương 1613: Không Gian Cuồng BạoChương 1614: Tầng Không Gian Thứ Sáu. (1)Chương 1615: Tầng Không Gian Thứ Sáu. (2)Chương 1616: Vạn Niên Địa Tâm Tuyền.Chương 1617: Tầng Thứ Tám.Chương 1618: Ngươi Còn Thích Ta Không? (1)Chương 1619: Ngươi Còn Thích Ta Không? (2)Chương 1620: Chinh Phục Ngọc Nhu Phỉ.Chương 1621: Lôi Điện Cuồng Phong. (1)Chương 1622: Lôi Điện Cuồng Phong. (2)Chương 1623: Tới Cứ Điểm Thiên Vực.Chương 1624: Bói Đại Hung. (1)Chương 1625: Bói Đại Hung. (2)Chương 1626: Sát Thiên Thánh Hoàng.Chương 1627: Thật Sự Có Hương Vị Nam Nhân.Chương 1628Chương 1629: Dược Linh Các. (2)Chương 1630: Giao Dịch Thánh Vật.Chương 1631: Sát Lục Vô Tình.Chương 1632: Bị Tập Kích. (1)Chương 1633: Bị Tập Kích. (2)Chương 1634: Kế Hoạch Phản Công.Chương 1635: Thật Sự Là Miệng Quạ Đen. (1)Chương 1636: Thật Sự Là Miệng Quạ Đen. (2)Chương 1637: Bắt Thánh Hoàng.Chương 1638: Mất Trấn Thiên Cổ.Chương 1639: Bán Kỳ Vật. (1)Chương 1640: Bán Kỳ Vật. (2)Chương 1641: Kết Giao Dịch Hoành.Chương 1642: Công Khai Thân Phận.Chương 1643: Xem Ra Ngươi Thật Sự Là Lừa Đảo. (1)Chương 1644: Xem Ra Ngươi Thật Sự Là Lừa Đảo. (2)Chương 1645: Đan Thành.Chương 1646: Mưu Đồ. (1)Chương 1647: Mưu Đồ. (2)Chương 1648: Tiến Giai.Chương 1649: Thảo Phạt Âm Bạt Tông. (1)Chương 1650: Thảo Phạt Âm Bạt Tông. (2)Chương 1651: Cao Tầng Âm Bạt Tông.Chương 1652: Khai Chiến.Chương 1653: Quyền Ý Ngập Trời.Chương 1654: Duẫn Tuyết.Chương 1655: Chỗ Dựa Của Âm Bạt Tông. (1)Chương 1656: Chỗ Dựa Của Âm Bạt Tông. (2)Chương 1657: Thiên Ma Hàng Thế!Chương 1658: Bắt Đầu Giao Chiến.Chương 1659: Toàn Diện Khai Chiến.Chương 1660: Đây Quả Thật Là Rất Hố Người! (1)Chương 1661: Đây Quả Thật Là Rất Hố Người! (2)Chương 1662: Thiên Hỏa Phá Trận.Chương 1663: Tìm Kiếm Quỷ Mẫu Trận.Chương 1664: Gặp Lại Hắc Ma. (1)Chương 1665: Gặp Lại Hắc Ma. (2)Chương 1666: Thiên Ma Sính Uy.Chương 1667: Thật Không Có Chút Chân Tài Thực Học!Chương 1668: Tìm Được Mẫu Trận.Chương 1669: Thần Thai. (1)Chương 1670: Thần Thai. (2)Chương 1671: Luyện Hóa Thần Thai.Chương 1672: Phá Rồi Lại Lập.Chương 1673: Thực Lực Tăng Lên. (1)Chương 1674: Thực Lực Tăng Lên. (2)Chương 1675: Sơ Hiện Thần Uy.Chương 1676: Xuất Phát Thông Thiên Trận.Chương 1677: Bị Đuổi Đi.Chương 1678: Thông Thiên Trận Mở Ra. (1)Chương 1679: Thông Thiên Trận Mở Ra. (2)Chương 1680: Đăng Thiên Sát Lục.Chương 1681: Thần Hồn Oai!Chương 1682: Đến Thiên Vực. (1)Chương 1683: Đến Thiên Vực. (2)Chương 1684: Tù Binh Cấp Thấp. (1)Chương 1685: Tù Binh Cấp Thấp. (2)Chương 1686: Cửu Giai Địa Thứ Long. (1)Chương 1687: Cửu Giai Địa Thứ Long. (2)Chương 1688: Đấu Ngục tràng. (1)Chương 1689: Đấu Ngục Tràng. (2)Chương 1690: Trước Lúc Tử Đấu.Chương 1691: Lăng Tiếu Thượng Tràng. (1)Chương 1692: Lăng Tiếu Thượng Tràng. (2)Chương 1693: Một Chiêu Sát Địch. (1)Chương 1694: Một Chiêu Sát Địch. (2)Chương 1695: Chiến Võ Si.Chương 1696: Lôi Ngục Điện Lao. (1)Chương 1697: Lôi Ngục Điện Lao. (2)Chương 1698: Hôm Nay Ta Không Giết Hắn Thì Không Thể Được! (1)Chương 1699: Hôm Nay Ta Không Giết Hắn Thì Không Thể Được! (2)Chương 1700: Lấy Một Chọi Năm. (1)Chương 1701: Lấy Một Chọi Năm. (2)Chương 1702: Man Phong Tử Xuất ThủChương 1703: Lăng Tiếu Này Quá Cường Đại! (1)Chương 1704: Lăng Tiếu Này Quá Cường Đại! (2)Chương 1705: Tối Nay Hoa Hoa Đến Hầu Hạ Ngươi Thì Như Thế Nào? (1)Chương 1706: Tối Nay Hoa Hoa Đến Hầu Hạ Ngươi Thì Như Thế Nào? (2)Chương 1707: Ngũ Đại Địa Giới Bản Vực. (1)Chương 1708: Ngũ Đại Địa Giới Bản Vực. (2)Chương 1709: Lần Nữa Bị Câu Dẫn.Chương 1710: Đợi Ngày Sau Ta Lại Chiến Với Ngươi Một Trận! (1)Chương 1711: Đợi Ngày Sau Ta Lại Chiến Với Ngươi Một Trận! (2)Chương 1712: Khổ Khuyên Man Phong Tử! (1)Chương 1713: Khổ Khuyên Man Phong Tử! (2)Chương 1714: Giết Thánh Hoàng Của Cao Gia. (1)Chương 1715: Giết Thánh Hoàng Của Cao Gia. (2)Chương 1716: Đánh Chủ Ý Tới Địa Thứ Long.Chương 1717: Tìm Long Huyệt. (1)Chương 1718: Tìm Long Huyệt. (2)Chương 1719: Ngay Cả Rồng Đều Có Thể Lừa Dối! (1)Chương 1720: Ngay Cả Rồng Đều Có Thể Lừa Dối! (2)Chương 1721: Thần Hồn Chiến Địa Thứ Long. (1)Chương 1722: Thần Hồn Chiến Địa Thứ Long. (2)Chương 1723: Hàng Phục Địa Thứ Long.Chương 1724: Đi Tới Giang Thủy Trấn! (1)Chương 1725: Đi Tới Giang Thủy Trấn! (2)Chương 1726: Tai Họa Của Điền Gia. (1)Chương 1727: Tai Họa Của Điền Gia. (2)Chương 1728: Trừng Phạt Còn Nhẹ Rồi! (1)Chương 1729: Trừng Phạt Còn Nhẹ Rồi! (2)Chương 1730: Muốn Sờ Cũng Chỉ Có Bổn Cung Mới Có Thể Sờ.Chương 1731: Diệt Tiếu Gia!Chương 1732: Diệt Tiếu Gia! (2)Chương 1733: Không Bằng Ngươi Đi Đoạt!Chương 1734: Không Bằng Ngươi Đi Đoạt! 2Chương 1735: Khiêu Chiến Tất Cả Người Của Cao Gia.Chương 1736: Khiêu Chiến Tất Cả Người Của Cao Gia. 2Chương 1737: Bổn Cung Ngay Cả Nữ Nhân Cũng Giết!Chương 1738: Thiên La Địa Võng Trận.Chương 1739: Thiên La Địa Võng Trận. 2Chương 1740: Đại Gia Lăng Tiếu Còn Chưa Giết Đủ Đâu! (1)Chương 1741: Đại Gia Lăng Tiếu Còn Chưa Giết Đủ Đâu! (2)Chương 1742: Bổn Cung Nhưng Là Sẽ Xấu Hổ Đấy! (1)Chương 1743: Bổn Cung Nhưng Là Sẽ Xấu Hổ Đấy! (2)Chương 1744: Phu Quân Ngươi Là Thiên Tài! (1)Chương 1745: Phu Quân Ngươi Là Thiên Tài! (2)Chương 1746: Lựa Chọn!Chương 1747: Cầu Lăng Tiếu Thiếu Gia Tha Thứ Cho Ta Đi! (1)Chương 1748: Cầu Lăng Tiếu Thiếu Gia Tha Thứ Cho Ta Đi! (2)Chương 1749: Liệt Viêm Thành. (1)Chương 1750: Liệt Viêm Thành. (2)Chương 1751: Khảo Nghiệp Nhập Minh! (1)Chương 1752: Khảo Nghiệp Nhập Minh! (2)Chương 1753: Đối Chiến Với Bán Thần Vương.Chương 1754: Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam Tử! (1)Chương 1755: Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam Tử! (2)Chương 1756: Hậu Duệ Kim Tộc? (1)Chương 1757: Hậu Duệ Kim Tộc? (2)Chương 1758: Tưởng Thưởng. (1)Chương 1759: Tưởng Thưởng. (2)Chương 1760: Liệt Như Ý Hối Hận!Chương 1761: Nhưng Ngàn Vạn Lần Đừng Nhìn Trúng Bổn Cung A! (1)Chương 1762: Nhưng Ngàn Vạn Lần Đừng Nhìn Trúng Bổn Cung A! (2)Chương 1763: Chiêu Thân Trên Thuyền. (1)Chương 1764: Chiêu Thân Trên Thuyền. (2)Chương 1765: Cuộc Chiến Đoạt Tú Hoa. (1)Chương 1766: Cuộc Chiến Đoạt Tú Hoa. (2)Chương 1767: Tiểu Nương Tử.Chương 1768: Vô Địch Trảo Công. (1)Chương 1769: Vô Địch Trảo Công. (2)Chương 1770: Sát Thần Cuồng Tăng. (1)Chương 1771: Sát Thần Cuồng Tăng. (2)Chương 1772: Giao Long Chiến Đội. (1)Chương 1773: Giao Long Chiến Đội. (2)Chương 1774: Ta Muốn Giết Dâm Tặc Này!Chương 1775: Nguyên Tâm Quả. (1)Chương 1776: Nguyên Tâm Quả. (2)Chương 1777: Tiến Vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh. (1)Chương 1778: Tiến Vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh. (2)Chương 1779: Biến Cố. (1)Chương 1780: Biến Cố. (2)Chương 1781: Bản Thiếu Gia Cũng Muốn Giết Lưu Khấu.Chương 1782: Nữ Nhân Ngực Lớn Vô Não! (1)Chương 1783: Nữ Nhân Ngực Lớn Vô Não! (2)Chương 1784: Lời Của Bé Con Ngươi Đều Nói Ngược Rồi! (1)Chương 1785: Lời Của Bé Con Ngươi Đều Nói Ngược Rồi! (2)Chương 1786: Nguyên Tâm Quả Nhỏ Một Chút. (1)Chương 1787: Nguyên Tâm Quả Nhỏ Một Chút. (2)Chương 1788: Tăng NhânChương 1789: Giao Dịch Chợ Đen. (1)Chương 1790: Giao Dịch Chợ Đen. (2)Chương 1791: Tranh Mua Linh Thảo. (1)Chương 1792: Tranh Mua Linh Thảo. (2)Chương 1793: Muốn Bao Nhiêu Có Bấy Nhiêu.Chương 1794: Đại Tiểu Thư Xuất Thủ, Ai Dám Tranh Phong! (1)Chương 1795: Đại Tiểu Thư Xuất Thủ, Ai Dám Tranh Phong! (2)Chương 1796: Bản Cung Trừng Mắt Chết Các Ngươi! (1)Chương 1797: Bản Cung Trừng Mắt Chết Các Ngươi! (2)Chương 1798: Thay Ta Chăm Sóc Người Thân Của Ta.Chương 1799: Giết Sạch Bọn Họ Cho Ta! (1)Chương 1800: Giết Sạch Bọn Họ Cho Ta! (2)Chương 1801: Chẳng Lẽ Đan Điền Bị Phá.Chương 1802: Ca Sẽ Đỏ Mặt Đấy! (1)Chương 1803: Ca Sẽ Đỏ Mặt Đấy! (2)Chương 1804: Ta Thích Con Mẹ Ngươi! (1)Chương 1805: Ta Thích Con Mẹ Ngươi! (2)Chương 1806: Thần Hồn Thảo.Chương 1807: Đỉnh Phong Thần Vương Kiều Phong. (1)Chương 1808: Đỉnh Phong Thần Vương Kiều Phong. (2)Chương 1809: Trong Ngực Ca Ca Thật Là Thoải Mái! (1)Chương 1810: Trong Ngực Ca Ca Thật Là Thoải Mái! (2)Chương 1811: Thần Quyển Chi Tranh.Chương 1812: Hài Nhi Cuối Cùng Tìm Được Nghĩa Phụ Rồi!Chương 1813: Hài Nhi Cuối Cùng Tìm Được Nghĩa Phụ Rồi! 2Chương 1814: Tin Tức Về Tà Đế.Chương 1815: Tin Tức Về Tà Đế. 2Chương 1816: Liệt Như Ngọc Thương Tâm.Chương 1817: Không Đáng Để Ngài Thích A!Chương 1818: Không Đáng Để Ngài Thích A! 2Chương 1819: Chỉ Một Bên Tình Nguyện.Chương 1820: Chỉ Một Bên Tình Nguyện. 2Chương 1821: Ta Không Phải Là Người Tham Lam!Chương 1822: Tác Hợp Muội Muội Cùng Lăng Tiếu?Chương 1823: Tác Hợp Muội Muội Cùng Lăng Tiếu? 2Chương 1824: Chạy Tới Thiên Long Thành.Chương 1825: Chạy Tới Thiên Long Thành. 2Chương 1826: Có Huyết Thống Ưu Tú Của Tộc Ta!Chương 1827: Địa Bàn Kim Tộc.Chương 1828: Địa Bàn Kim Tộc. 2Chương 1829: Kim Long Đàn Chi Biến..Chương 1830: Lăng Tiếu Thúc Công!Chương 1831: Lăng Tiếu Thúc Công! 2Chương 1832: Thúc Công Cường Hãn!Chương 1833: Thúc Công Cường Hãn! 2Chương 1834: Vậy Thì Ở Chung Một Chút Đi!Chương 1835: Khiến Người Ta Thẹn Thùng Ah!Chương 1836: Khiến Người Ta Thẹn Thùng Ah! 2Chương 1837: Khống Thần Quyết Chi Khống Thần Thiên.Chương 1838: Huyền Diệu Đi Rồi!Chương 1839: Huyền Diệu Đi Rồi! (2)Chương 1840: Bế Quan Hai Năm. (1)Chương 1841: Bế Quan Hai Năm. (2)Chương 1842: Ném Bọn Họ Ra Ngoài!Chương 1843: Bán Thần Vương Khiêu Chiến. (1)Chương 1844: Bán Thần Vương Khiêu Chiến. (2)Chương 1845: Lớn Lên Xấu Cũng Không Phải Lỗi Của Ngươi. (1)Chương 1846: Lớn Lên Xấu Cũng Không Phải Lỗi Của Ngươi. (2)Chương 1847: Ngươi Hèn Hạ Vô Sỉ!Chương 1848: Cùng Mọi Người Tương Thân Tương Ái. (1)Chương 1849: Cùng Mọi Người Tương Thân Tương Ái. (2)Chương 1850: Đều Là Họ "lăng". (1)Chương 1851: Đều Là Họ "lăng". (2)Chương 1852: Cảnh Giới Bán Thần Vương!Chương 1853: Thân Thế Tiêu Linh. (1)Chương 1854: Thân Thế Tiêu Linh. (2)Chương 1855: U Hồn Thần Đàm.Chương 1856: Đi Tới U Hồn Thần Đàm. (1)Chương 1857: Đi Tới U Hồn Thần Đàm. (2)Chương 1858: Xung Đột. (1)Chương 1859: Xung Đột. (2)Chương 1860: Truyền Thụ Cảnh Giới Quyền Ý. (1)Chương 1861: Truyền Thụ Cảnh Giới Quyền Ý. (2)Chương 1862: Xông Vào Hư Không Liệt Phùng. (1)Chương 1863: Xông Vào Hư Không Liệt Phùng. (2)Chương 1864: Cư Nhiên Chỉ Ôm Sư Tỷ Mà Không Ôm Ta!Chương 1865: Tam Vĩ Biên Bức. (1)Chương 1866: Tam Vĩ Biên Bức. (2)Chương 1867: Người Lớn Lên Đẹp Trai Liền Không Có Biện Pháp! (1)Chương 1868: Người Lớn Lên Đẹp Trai Liền Không Có Biện Pháp! (2)Chương 1869: Kinh Biến! (1)Chương 1870: Kinh Biến! (2)Chương 1871: Ma Hổ Tộc Cuồng Vọng. (1)Chương 1872: Ma Hổ Tộc Cuồng Vọng. (2)Chương 1873: Ngươi Muốn Phá Hoại Quy Củ Sao?Chương 1874: Lại Là Một Người Cuồng Vọng Vô Biên! (1)Chương 1875: Lại Là Một Người Cuồng Vọng Vô Biên! (2)Chương 1876: Lăng Tiếu Đối Chiến Khương Hoa Hổ! (1)Chương 1877: Lăng Tiếu Đối Chiến Khương Hoa Hổ! (2)Chương 1878: Đối Phó Với Bọn Họ Thì Ta Một Người Là Đủ Rồi! (1)Chương 1879: Đối Phó Với Bọn Họ Thì Ta Một Người Là Đủ Rồi! (2)Chương 1880: Đại Thắng Toàn Diện.Chương 1881: Tìm Thần Tuyền. (1)Chương 1882: Tìm Thần Tuyền. (2)Chương 1883: Xà Ngư Huynh Bình Tĩnh Một Chút! (1)Chương 1884: Xà Ngư Huynh Bình Tĩnh Một Chút! (2)Chương 1885: Bổn Cung Lại Bị Đánh Lén Rồi! (1)Chương 1886: Bổn Cung Lại Bị Đánh Lén Rồi! (2)Chương 1887: Hàng Lâm Vân Cương Giáo. (1)Chương 1888: Hàng Lâm Vân Cương Giáo. (2)Chương 1889: Trở Thành Thần Vương.Chương 1890: Một Cái Sư Nương Thư Tử Thiến Khác. (1)Chương 1891: Một Cái Sư Nương Thư Tử Thiến Khác. (2)Chương 1892: Thư Tử Thiến Cùng Phong Thanh Duyên. (1)Chương 1893: Thư Tử Thiến Cùng Phong Thanh Duyên. (2)Chương 1894: Ta Chính Là Luyện Dược Sư!Chương 1895: Tầng Cuối Cùng Của Dược Đỉnh.Chương 1896: Ta Đang Luyện Chế Thần Đan, Các Ngươi Tin Không? (1)Chương 1897: Ta Đang Luyện Chế Thần Đan, Các Ngươi Tin Không? (2)Chương 1898: Ta Đối Với Lão Nam Nhân Không Có Hứng Thú!Chương 1899: Kim Long Thương Bị Đoạt. (1)Chương 1900: Kim Long Thương Bị Đoạt. (2)Chương 1901: Đến Cửa Đòi Kim Long Thương. (1)Chương 1902: Đến Cửa Đòi Kim Long Thương. (2)Chương 1903: Thật Sự Không Chịu Nổi Một Kích.Chương 1904: Lời Đồn Nổi Lên Bốn Phía.Chương 1905: Lọt Vào Nghi Vấn. (1)Chương 1906: Lọt Vào Nghi Vấn. (2)Chương 1907: Truyền Văn Chưa Đủ Tin .Chương 1908: Bản Cung Thật Sự Người Gặp Người Thích. (1)Chương 1909: Bản Cung Thật Sự Người Gặp Người Thích. (2)Chương 1910: Tiến Vào Long Cốc.Chương 1911: Nhân Phẩm Tốt Cũng Không Phải Biện Pháp. (1)Chương 1912: Nhân Phẩm Tốt Cũng Không Phải Biện Pháp. (2)Chương 1913: Sắp Đi Xa.Chương 1914: Tới Liệt Viêm Thành. (1)Chương 1915: Tới Liệt Viêm Thành. (2)Chương 1916: Bắc Vực Môn.Chương 1917: Sinh Tử Chiến Ở Bên Ngoài Thành.Chương 1918: Không Biết Huynh Đài Có Cho Mặt Mũi. (1)Chương 1919: Không Biết Huynh Đài Có Cho Mặt Mũi. (2)Chương 1920: Một Chiêu Bại Hắn.Chương 1921: Tin Tức Một Loại Thiên Hỏa Khác. (1)Chương 1922: Tin Tức Một Loại Thiên Hỏa Khác. (2)Chương 1923: Không Có Gì Đáng Nói.Chương 1924: Ta Và Lăng Tiếu Ca Ca Ở Cùng Một Chỗ. (1)Chương 1925: Ta Và Lăng Tiếu Ca Ca Ở Cùng Một Chỗ. (2)Chương 1926: Tiêu Gia Nguy Cơ.Chương 1927: Ta Là Sứ Giả Diêm Vương Phái Tới. (1)Chương 1928: Ta Là Sứ Giả Diêm Vương Phái Tới. (2)Chương 1929: Thật Đáng Sợ.Chương 1930: Hà Đồ Phong Ấn Long. (1)Chương 1931: Hà Đồ Phong Ấn Long. (2)Chương 1932: Thần Long Uy Vũ Chuyển Bại Thành Thắng.Chương 1933: Đại Tẩu Đa Tạ Ngươi!Chương 1934: Tiêu Linh Gặp Chuyện Không May. (1)Chương 1935: Tiêu Linh Gặp Chuyện Không May. (2)Chương 1936: Đều Đi Chết Đi.Chương 1937: Ngươi Dám Giết Bọn Họ. (1)Chương 1938: Ngươi Dám Giết Bọn Họ. (2)Chương 1939: Nhu Phỉ Ngươi Thật Tốt Với Ta.Chương 1940: Hẳn Là Mộng Kỳ Thật Không Còn? (1)Chương 1941: Hẳn Là Mộng Kỳ Thật Không Còn? (2)Chương 1942: Phong Ba Trong Tửu Lâu.Chương 1943: Không Nên Chọc Ta. (1)Chương 1944: Không Nên Chọc Ta. (2)Chương 1945: Cho Mặt Mũi Mà Không Biết Thẹn.Chương 1946: Nàng Chính Là Bằng Hữu Ta Muốn Tìm. (1)Chương 1947: Nàng Chính Là Bằng Hữu Ta Muốn Tìm. (2)Chương 1948: Là Loại Hình Ta Ưa Thích.Chương 1949: Thực Lực Lại Tăng Lên.Chương 1950: Dùng Nữ Đệ Tử Xuất Sắc Kết Thân. (1)Chương 1951: Dùng Nữ Đệ Tử Xuất Sắc Kết Thân. (2)Chương 1952: Tam Thê Tứ Thiếp.Chương 1953: Tung Tích Thần Thú. (1)Chương 1954: Tung Tích Thần Thú. (2)Chương 1955: Hỗn Độn Thần Thú.Chương 1956: Thôn Phệ Chi Uy.Chương 1957: Tranh Đoạt Kịch Liệt. (1)Chương 1958: Tranh Đoạt Kịch Liệt. (2)Chương 1959: Nó Là Thần Thú Hỏa Kỳ Lân.Chương 1960: Chị Dâu Mộng Kỳ, Ta Là Tử Tử A!Chương 1961: Lăng Tiếu, Phu Quân Ta! (1)Chương 1962: Lăng Tiếu, Phu Quân Ta! (2)Chương 1963: Ông Trời Sao Quá Bất Công.Chương 1964: Ý Tứ Một Chút Đi!Chương 1965: Thần Vũ Quyền Pháp! (1)Chương 1966: Thần Vũ Quyền Pháp! (2)Chương 1967: Vương Bát Quyền, Cũng Chỉ Thường Thôi! (1)Chương 1968: Vương Bát Quyền, Cũng Chỉ Thường Thôi! (2)Chương 1969: Huyền Suất Kinh Biến!Chương 1970: Âm Dương Phù Đồ! Chiến Bại! (1)Chương 1971: Âm Dương Phù Đồ! Chiến Bại! (2)Chương 1972: Những Năm Nay Khổ Ngươi Rồi! (1)Chương 1973: Những Năm Nay Khổ Ngươi Rồi! (2)Chương 1974: Những Năm Nay Khổ Ngươi Rồi! (3)Chương 1975: Bắt Giết Hỗn Độn Thần Thú. (1)Chương 1976: Bắt Giết Hỗn Độn Thần Thú. (2)Chương 1977: Nỗi Khổ Của Bại Gia Tử Những Năm Này.Chương 1978: Cút Cho Ta! (1)Chương 1979: Cút Cho Ta! (2)Chương 1980: Đàm Phán Vấn Đề Đi Hay Ở. (1)Chương 1981: Đàm Phán Vấn Đề Đi Hay Ở. (2)Chương 1982: Khuyên Bảo Thành Công. (1)Chương 1983: Khuyên Bảo Thành Công. (2)Chương 1984: Niếp ĐaoChương 1985: Vô Địch Tiếu Lang Quân. (1)Chương 1986: Vô Địch Tiếu Lang Quân. (2)Chương 1987: Độc Cô Cầu Bại. (1)Chương 1988: Độc Cô Cầu Bại. (2)Chương 1989: Đoạt Thể Trọng Tu Giả. (1)Chương 1990: Đoạt Thể Trọng Tu Giả. (2)Chương 1991: Gia Hỏa Kia Rất Muốn Ăn Đòn! (1)Chương 1992: Gia Hỏa Kia Rất Muốn Ăn Đòn! (2)Chương 1993: Mạnh Đến Để Cho Chính Ta Đều Cảm Thấy Quá Phận!Chương 1994: Sau Này Bọn Họ Nhìn Thấy Ta Mới Sẽ Sợ Hãi! (1)Chương 1995: Sau Này Bọn Họ Nhìn Thấy Ta Mới Sẽ Sợ Hãi! (2)Chương 1996: Lăng Tiếu Chiến Niếp Đao. (1)Chương 1997: Lăng Tiếu Chiến Niếp Đao. (2)Chương 1998: Quỳ Xuống! (1)Chương 1999: Quỳ Xuống! (2)Chương 2000: Nhiệm Vụ Trở Về Tổ Địa.Chương 2001: Luyện Đan Hội Của Thiên Long Môn. (1)Chương 2002: Luyện Đan Hội Của Thiên Long Môn. (2)Chương 2003: Tỷ Thí Giữa Thần Dược Sư. (1)Chương 2004: Tỷ Thí Giữa Thần Dược Sư. (2)Chương 2005: Không Thể Nào, Nhất Định Hắn Là Ăn Gian! (1)Chương 2006: Không Thể Nào, Nhất Định Hắn Là Ăn Gian! (2)Chương 2007: Ta Tin Tưởng Lăng Thần Sư. (1)Chương 2008: Ta Tin Tưởng Lăng Thần Sư. (2)Chương 2009: Thiếu Chút Nữa Trúng Kế Của Tiểu Tử Này Rồi!Chương 2010: Cuồng Tăng Bị Bắt. (1)Chương 2011: Cuồng Tăng Bị Bắt. (2)Chương 2012: Lãnh Địa Của Xà Nghĩa Môn. (1)Chương 2013: Lãnh Địa Của Xà Nghĩa Môn. (2)Chương 2014: Biến Cố Ở Xà Lĩnh. (1)Chương 2015: Biến Cố Ở Xà Lĩnh. (2)Chương 2016: Cùng Xà Cộng Vũ.Chương 2017: Thiên Thần Vương Nghiệm Chứng. (1)Chương 2018: Thiên Thần Vương Nghiệm Chứng. (2)Chương 2019: Yêu Văn Hắc Xà. (1)Chương 2020: Yêu Văn Hắc Xà. (2)Chương 2021: Triệu Tập Thánh Thú Đại Quân. (1)Chương 2022: Triệu Tập Thánh Thú Đại Quân. (2)Chương 2023: Thiên Cẩu.Chương 2024: Nghênh Chiến Thất Bộ Xà. (1)Chương 2025: Nghênh Chiến Thất Bộ Xà. (2)Chương 2026: Kích Sát Thất Bộ Xà. (1)Chương 2027: Kích Sát Thất Bộ Xà. (2)Chương 2028: Thiên Cẩu Xuất Thủ. (1)Chương 2029: Thiên Cẩu Xuất Thủ. (2)Chương 2030: Ác Chiến!Chương 2031: Chiến Trận Đại Thắng! (1)Chương 2032: Chiến Trận Đại Thắng! (2)Chương 2033: Xà Quật Cấm Địa. (1)Chương 2034: Xà Quật Cấm Địa. (2)Chương 2035: Đại Nạn Không Chết. (1)Chương 2036: Đại Nạn Không Chết. (2)Chương 2037: Mạng Treo Một Đường!Chương 2038: Hai Vị Sư Nương Gặp Chuyện Không May. (1)Chương 2039: Hai Vị Sư Nương Gặp Chuyện Không May. (2)Chương 2040: Sư Nương Chịu Nhục.Chương 2041: Thiên Vương Lão Tử Tới Ta Cũng Giết Không Lầm. (1)Chương 2042: Thiên Vương Lão Tử Tới Ta Cũng Giết Không Lầm. (2)Chương 2043: Ta Muốn Hắn Sống Không Bằng Chết.Chương 2044: Thư Tử Thiến Tuyệt Vọng. (1)Chương 2045: Thư Tử Thiến Tuyệt Vọng. (2)Chương 2046: Lại Bị Tập Sát.Chương 2047: Kinh Biến.Chương 2048: Kinh Biến. 2Chương 2049: Tình Thế Động Thái.Chương 2050: Thân Nhân Nơi Cố Hương. (1)Chương 2051: Thân Nhân Nơi Cố Hương. (2)Chương 2052: Đột Phá Trong Bão Táp. (1)Chương 2053: Đột Phá Trong Bão Táp. (2)Chương 2054: Con Đường Nhàm Chán. (1)Chương 2055: Con Đường Nhàm Chán. (2)Chương 2056: Quỷ Ý Không Gian. (1)Chương 2057: Quỷ Ý Không Gian. (2)Chương 2058: Không Gian An Táng. (1)Chương 2059: Không Gian An Táng. (2)Chương 2060: Thần Âm Bạt. (1)Chương 2061: Thần Âm Bạt. (2)Chương 2062: Thần Thi Ma Ẩn Hồn Bí Thuật. (1)Chương 2063: Thần Thi Ma Ẩn Hồn Bí Thuật. (2)Chương 2064: Gặp Lại Tà Đế. (1)Chương 2065: Gặp Lại Tà Đế. (2)Chương 2066: Đồ Đệ Chiến Sư Phụ. (1)Chương 2067: Đồ Đệ Chiến Sư Phụ. (2)Chương 2068: Đệ Nhất Mỹ Nhân Xứ Sở Thiên Long. (1)Chương 2069: Đệ Nhất Mỹ Nhân Xứ Sở Thiên Long. (2)Chương 2070: Sư Phụ Không Nhìn Lầm Ngươi A. (1)Chương 2071: Sư Phụ Không Nhìn Lầm Ngươi A. (2)Chương 2072: Nguy Cơ Đột Nhiên.Chương 2073: Cảnh Luân Hồi Trong Mơ. (1)Chương 2074: Cảnh Luân Hồi Trong Mơ. (2)Chương 2075: Chẳng Lẽ Ân Công Là Thần Tiên? (1)Chương 2076: Chẳng Lẽ Ân Công Là Thần Tiên? (2)Chương 2077: Hậu Duệ Hồn Tộc. (1)Chương 2078: Hậu Duệ Hồn Tộc. (2)Chương 2079: Vi Sư Chịu Không Dậy Nổi Người Này! (1)Chương 2080: Vi Sư Chịu Không Dậy Nổi Người Này! (2)Chương 2081: Bái Kiến Lão Tổ Tông! (1)Chương 2082: Bái Kiến Lão Tổ Tông! (2)Chương 2083: Long Phượng Thần Cô Trở Lại Quan Tài Cổ. (1)Chương 2084: Long Phượng Thần Cô Trở Lại Quan Tài Cổ. (2)Chương 2085: Thu Được Một Chút Cơ Duyên. (1)Chương 2086: Thu Được Một Chút Cơ Duyên. (2)Chương 2087: Vậy Liền Đi Cùng Các Ngươi Một Đoạn ! (1)Chương 2088: Vậy Liền Đi Cùng Các Ngươi Một Đoạn ! (2Chương 2089: Tới Cửa Bắt Nạt !Chương 2090: Ta Vẫn Cứ Đánh Hắn Răng Rơi Đầy Đất ! (1)Chương 2091: Ta Vẫn Cứ Đánh Hắn Răng Rơi Đầy Đất ! (2)Chương 2092: Lăng Thần Làm Cho Người Ta Thất Vọng. (1)Chương 2093: Lăng Thần Làm Cho Người Ta Thất Vọng. (2)Chương 2094: Chẳng Lẽ Hắn Là Người Hồn Tộc? (1)Chương 2095: Chẳng Lẽ Hắn Là Người Hồn Tộc? (2)Chương 2096: Trưởng Lão Hội Giao Chiến. (1)Chương 2097: Trưởng Lão Hội Giao Chiến. (2)Chương 2098: Trở Về Trong Tộc. (1)Chương 2099: Trở Về Trong Tộc. (2)Chương 2100: Chuẩn Bị Sớm. (1)Chương 2101: Chuẩn Bị Sớm. (2)Chương 2102: Đến Thành Ma Hồn. (1)Chương 2103: Đến Thành Ma Hồn. (2)Chương 2104: Ngươi Đoán Xem Ta Là Ai.Chương 2105: Hồn Tộc An Cư. (1)Chương 2106: Hồn Tộc An Cư. (2)Chương 2107: Hành Động Săn Da Đầu. (1)Chương 2108: Hành Động Săn Da Đầu. (2)Chương 2109: Giết Chết Bán Thủy Thần. (1)Chương 2110: Giết Chết Bán Thủy Thần. (2)Chương 2111: Bại Lộ Thân Phận. (1)Chương 2112: Bại Lộ Thân Phận. (2)Chương 2113: Xông Vào Thư Gia. (1)Chương 2114: Xông Vào Thư Gia. (2)Chương 2115: Miếng Tiểu Chương Đặc Biệt Thú Vị Này. (1)Chương 2116: Miếng Tiểu Chương Đặc Biệt Thú Vị Này. (2)Chương 2117: Nghịch Ta Phải Chết! (1)Chương 2118: Nghịch Ta Phải Chết! (2)Chương 2119: Phong Thần Đàn Phong Thần Bảng. (1)Chương 2120: Phong Thần Đàn Phong Thần Bảng. (2)Chương 2121: Thần Vương Tề Tụ!Chương 2122: Phong Thần Đàn Mở Ra! (1)Chương 2123: Phong Thần Đàn Mở Ra! (2)Chương 2124: Chạy Tới Kịp Thời. (1)Chương 2125: Chạy Tới Kịp Thời. (2)Chương 2126: Qua Ải. (1)Chương 2127: Qua Ải. (2)Chương 2128: Dong Binh Chi Vương Yến Việt. (1)Chương 2129: Dong Binh Chi Vương Yến Việt. (2)Chương 2130: Khôi Lỗi Trong Điện Cổ. (1)Chương 2131: Khôi Lỗi Trong Điện Cổ. (2)Chương 2132: Không Trách Được Ta! (1)Chương 2133: Không Trách Được Ta! (2)Chương 2134: Có Thể Biến Thái Như Thế ! (1)Chương 2135: Có Thể Biến Thái Như Thế ! (2)Chương 2136: Liệt Hồng Oanh. (1)Chương 2137: Liệt Hồng Oanh. (2)Chương 2138: Ta Và Như Ngọc Là Bạn Tốt. (1)Chương 2139: Ta Và Như Ngọc Là Bạn Tốt. (2)Chương 2140: Danh Tiếng Mười Người Đứng Đầu Thiên Thần Vương.Chương 2141: Nó Là Của Ta! (1)Chương 2142: Nó Là Của Ta! (2)Chương 2143: Lão Ngốc Lư Lão Dâm Côn.Chương 2144: Trăm Năm Nhất Khải Thiên Thần Vương. (1)Chương 2145: Trăm Năm Nhất Khải Thiên Thần Vương. (2)Chương 2146: Bắt Đầu Giết Chóc.Chương 2147: Lăng Tiếu Chiến Bạch Mộ Tịch.Chương 2148: Ngươi Bại Cho Ta!Chương 2149: Nữ Nhân Này, Ngươi Muốn Mưu Sát Chồng Sao?Chương 2150: Sát Âm Phủ Uy.Chương 2151: Liên Thủ Vây Công. (1)Chương 2152: Liên Thủ Vây Công. (2)Chương 2153: Thuấn Sát Chi Nguy.Chương 2154: Cơ Thiên Phương Nhận Thua!Chương 2155: Đại Chiến Kết Thúc. (1)Chương 2156: Đại Chiến Kết Thúc. (2)Chương 2157: Quang Vinh Mà Về.Chương 2158: Phong Đặc Cấp Trưởng Lão. (1)Chương 2159: Phong Đặc Cấp Trưởng Lão. (2)Chương 2160: Bắt Xuống Phương Bất Nhị.Chương 2161: Hết Thảy Đều Kết Thúc. (1)Chương 2162: Hết Thảy Đều Kết Thúc. (2)Chương 2163: Trở Lại Chốn Cũ.Chương 2164: Cấp Bổn Cung Chủ Giải Buồn Cũng Tốt. (1)Chương 2165: Cấp Bổn Cung Chủ Giải Buồn Cũng Tốt. (2)Chương 2166: Thần Oai Bồ Đề CungChương 2167: Bổn Đế Khi Nào Có Danh Hiệu Này!Chương 2168: Vũ Lộ Cam Trạch. (1)Chương 2169: Vũ Lộ Cam Trạch. (2)Chương 2170: Mẫu Lão Hổ Thật Đáng Sợ!Chương 2171: Bái Kiến Gia Gia!Chương 2172: Lão Cung Chủ Hồi Cung!Chương 2173: Hoan Nghênh Lão Cung Chủ Trở Về!Chương 2174: Con Cảm Thấy Được Có Thể Tiếp Cha Một Chiêu Sao?Chương 2175: Cảm Tạ Thần Ân Của Lão Cung Chủ!Chương 2176: Ngươi Nói Thế Nào Chúng Ta Làm Thế Đó. (1)Chương 2177: Ngươi Nói Thế Nào Chúng Ta Làm Thế Đó. (2)Chương 2178: Ngươi Quả Thật Là Một Quái Thai!Chương 2179: Tinh Huyết Tầm Tổ.Chương 2180: Lão Tổ Tông. (1)Chương 2181: Lão Tổ Tông. (2)Chương 2182: Hai Biện Pháp.Chương 2183: Hấp Thu Lực Lượng Thủy Nguyên.Chương 2184: Ngươi Có Muốn Quay Về Nhà Mình Nhìn Xem?Chương 2185: Trở Lại Đông Hải Long Cung. (1)Chương 2186: Trở Lại Đông Hải Long Cung. (2)Chương 2187: Ta Đối Với Nam Nhân Không Hứng Thú.Chương 2188: Gia Gia Nói Bổ Sính Lễ Cho Ngài Đâu!Chương 2189: Đồ Vật Trong Này Là Thật Sự? (1)Chương 2190: Đồ Vật Trong Này Là Thật Sự? (2)Chương 2191: Gặp Lại Viên Chiến Thiên.Chương 2192: Tam Đại Cổ Tộc.Chương 2193: Chiến Hỏa Tái Khởi. (1)Chương 2194: Chiến Hỏa Tái Khởi. (2)Chương 2195: Hẳn Là Có Chí Tôn Ở Gần Đây?Chương 2196: Hôm Nay Bổn Cung Bắn Chim. (1)Chương 2197: Hôm Nay Bổn Cung Bắn Chim. (2)Chương 2198: Địch Thủ Thảm Bại.Chương 2199: Hội Nghị Trong Tộc.Chương 2200: Lại Gặp Đinh Cô Độc. (1)Chương 2201: Lại Gặp Đinh Cô Độc. (2)Chương 2202: Trên Đường Thấy Chuyện Bất Bình Rống Một Tiếng.Chương 2203: Hai Các Ngươi Hiện Tại Không Phải Đối Thủ Của Ta. (1)Chương 2204: Hai Các Ngươi Hiện Tại Không Phải Đối Thủ Của Ta. (2)Chương 2205: Thiên Nguyên Chi Thành.Chương 2206: Kỳ Thật Xấu Xí Không Phải Lỗi Tại Ngươi.Chương 2207: Thần Nữ Điệp Kiều. (1)Chương 2208: Thần Nữ Điệp Kiều. (2)Chương 2209: Chí Tôn Dược Thần Mới Là Đích Của Bản Thần Sư. (1)Chương 2210: Chí Tôn Dược Thần Mới Là Đích Của Bản Thần Sư. (2)Chương 2211: Huyền Phù Chi Thành.Chương 2212: Bổn Cung Kiên Quyết Sẽ Không Bán Đứng Nhan Sắc Đâu! (1)Chương 2213: Bổn Cung Kiên Quyết Sẽ Không Bán Đứng Nhan Sắc Đâu! (2)Chương 2214: Khiêu Khích Của Ma Hổ Tông. (1)Chương 2215: Khiêu Khích Của Ma Hổ Tông. (2)Chương 2216: Nếu Không Ta Lại Giảm Bớt Chút Tặng Thưởng!Chương 2217: Ám Chiêu Của Khương Huyễn. (1)Chương 2218: Ám Chiêu Của Khương Huyễn. (2)Chương 2219: Cho Là Ta Miễn Phí Luyện Chế Thay Ngươi Đi!Chương 2220: Nhưng Có Chút Giống Mẫu Dạ Xoa! (1)Chương 2221: Nhưng Có Chút Giống Mẫu Dạ Xoa! (2)Chương 2222: Chí Tôn Dược Thần. (1)Chương 2223: Chí Tôn Dược Thần. (2)Chương 2224: Lăng Tiếu Ngươi Rất Không Tồi!Chương 2225: Vậy Treo Chức Khách Khanh Trưởng Lão Đi. (1)Chương 2226: Vậy Treo Chức Khách Khanh Trưởng Lão Đi. (2)Chương 2227: Không Nên Để Ta Bị Người Khác Khi Dễ.Chương 2228: Bán Nghệ Không Bán Thân. (1)Chương 2229: Bán Nghệ Không Bán Thân. (2)Chương 2230: Bình Phán Một Lần.Chương 2231: Ngũ Thải Thần Thiên Thạch. (1)Chương 2232: Ngũ Thải Thần Thiên Thạch. (2)Chương 2233: Xem Ta Chơi Với Các Ngươi Thế Nào.Chương 2234: Khoái Hoạt Tới Chết. (1)Chương 2235: Khoái Hoạt Tới Chết. (2)Chương 2236: Các Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách.Chương 2237: Tự Tàn Sát. (1)Chương 2238: Tự Tàn Sát. (2)Chương 2239: Yêu Hổ Ma Tiều.Chương 2240: Ngươi Thật Tự Đại! (1)Chương 2241: Ngươi Thật Tự Đại! (2)Chương 2242: Cửu Đại Hoang Cổ Thần Đỉnh.Chương 2243: Nguyên Tháp Bế Quan. (1)Chương 2244: Nguyên Tháp Bế Quan. (2)Chương 2245: Đế Long Diệt Thiên Quyết! (1)Chương 2246: Đế Long Diệt Thiên Quyết! (2)Chương 2247: Bản Thần Sư Được Xưng Thành Thật Tin Cậy Tiểu Lang Quân.Chương 2248: Hấp Dẫn Trần Trụi! (1)Chương 2249: Hấp Dẫn Trần Trụi! (2)Chương 2250: Hỏi Thế Gian Tình Là Chi?Chương 2251: Ngươi Nói Ai Là Đồ Đê Tiện? (1)Chương 2252: Ngươi Nói Ai Là Đồ Đê Tiện? (2)Chương 2253: Uy Lực Của Đế Long Diệt Thiên Quyết. (1)Chương 2254: Uy Lực Của Đế Long Diệt Thiên Quyết. (2)Chương 2255: Kịch Chiến Xích Kim Điểu Vương.Chương 2256: Hủy Diệt Lực Lượng Tương Khắc. (1)Chương 2257: Hủy Diệt Lực Lượng Tương Khắc. (2)Chương 2258: Cổ Tộc Thiên Tước Địa Vực. (1)Chương 2259: Cổ Tộc Thiên Tước Địa Vực. (2)Chương 2260: Chạy Tới Man Tộc.Chương 2261: Nguy Cơ Của Tiên Vu Dã. (1)Chương 2262: Nguy Cơ Của Tiên Vu Dã. (2)Chương 2263: Tiên Vu Dã Chi Chiến!Chương 2264: Giận Dữ Mắng Mỏ Người Man Tộc. (1)Chương 2265: Giận Dữ Mắng Mỏ Người Man Tộc. (2)Chương 2266: Kiến Thức Sự Lợi Hại Của Người Kim Tộc Ta! (1)Chương 2267: Kiến Thức Sự Lợi Hại Của Người Kim Tộc Ta! (2)Chương 2268: Cho Các Ngươi Biết Một Chút Về Sự Lợi Hại Của Ta!Chương 2269: Lấy Một Địch Mười Cuồng Ảnh Tê Thiên! (1)Chương 2270: Lấy Một Địch Mười Cuồng Ảnh Tê Thiên! (2)Chương 2271: Khiêu Chiến Chí Tôn. (1)Chương 2272: Khiêu Chiến Chí Tôn. (2)Chương 2273: Song Long Phong Sát! Liên Hoa Tịnh Đế!Chương 2274: Nguy Sơn Ta Nhận Thua Rồi! (1)Chương 2275: Nguy Sơn Ta Nhận Thua Rồi! (2)Chương 2276: Tin Tức Của Thủy Nguyên Thạch. (1)Chương 2277: Tin Tức Của Thủy Nguyên Thạch. (2)Chương 2278: Thái Độ Chuyển Biến Nhanh Chóng! (1)Chương 2279: Thái Độ Chuyển Biến Nhanh Chóng! (2)Chương 2280: Xin Thứ Lỗi, Ta Đi Nhầm Doanh Trướng Rồi!Chương 2281: Lão Đại Không Phải Là Người Tùy Tiện! (1)Chương 2282: Lão Đại Không Phải Là Người Tùy Tiện! (2)Chương 2283: Điệu Múa Của Tiên Vu Hương Mạt. (1)Chương 2284: Điệu Múa Của Tiên Vu Hương Mạt. (2)Chương 2285: Quá Trực Tiếp Đi!Chương 2286: Sau Này Ngươi Liền Đi Theo Ta Đi! (1)Chương 2287: Sau Này Ngươi Liền Đi Theo Ta Đi! (2)Chương 2288: Chạy Tới Vạn Thú Minh! (1)Chương 2289: Chạy Tới Vạn Thú Minh! (2)Chương 2290: Con Ruồi Đến Thăm. (1)Chương 2291: Con Ruồi Đến Thăm. (2)Chương 2292: Bất Quá Là Hắn Xin Lỗi Chúng Ta! (1)Chương 2293: Bất Quá Là Hắn Xin Lỗi Chúng Ta! (2)Chương 2294: Đuổi Tới Vạn Thú Sơn Mạch.Chương 2295: Lần Đầu Gặp Mặt Thuần Thú Sư Vạn Thú Minh. (1).Chương 2296: Lần Đầu Gặp Mặt Thuần Thú Sư Vạn Thú Minh. (2)Chương 2297: Vạn Thú Sơn Mạch Kinh Biến! (1)Chương 2298: Vạn Thú Sơn Mạch Kinh Biến! (2)Chương 2299: Họa Là Từ Miệng Mà Ra!Chương 2300: Chu Tước Và Thiên Nữ Hiện! (1)Chương 2301: Chu Tước Và Thiên Nữ Hiện! (2)Chương 2302: Ra Tay Cứu Người!Chương 2303: Thập Nhất Giai Thứ Giáp Báo. (1)Chương 2304: Thập Nhất Giai Thứ Giáp Báo. (2)Chương 2305: Cơ Thiên Chiến Giác Khủng Bố Giết Âm! (1)Chương 2306: Cơ Thiên Chiến Giác Khủng Bố Giết Âm! (2)Chương 2307: Ta Là Huyên Huyên A!Chương 2308: Thiên Nữ Thiên Chân Vô Tà! (1)Chương 2309: Thiên Nữ Thiên Chân Vô Tà! (2)Chương 2310: Chuyện Cũ Của Hạ Huyên Huyên. (1)Chương 2311: Chuyện Cũ Của Hạ Huyên Huyên. (2)Chương 2312: Vạn Thú Chí Tôn Độc Cô Tấn. (1)Chương 2313: Vạn Thú Chí Tôn Độc Cô Tấn. (2)Chương 2314: Đại Ca Ca Thật Là Toàn Tài! (1)Chương 2315: Đại Ca Ca Thật Là Toàn Tài! (2)Chương 2316: Vực Ngoại Chiến Trường.Chương 2317: Toán Kế Của Độc Cô Tấn. (1)Chương 2318: Toán Kế Của Độc Cô Tấn. (2)Chương 2319: Điều Kiện Của Độc Cô Tấn. (2)Chương 2320: Điều Kiện Của Độc Cô Tấn. (1)Chương 2321: Đứng Ở Trên Lưng Chu Tước. (1)Chương 2322: Đứng Ở Trên Lưng Chu Tước. (2)Chương 2323: Tiến Vào Niết Bàn Không Gian.Chương 2324: Hỏa Diễm Thú. (1)Chương 2325: Hỏa Diễm Thú. (2)Chương 2326: Lạc Nhập Hỏa Vực. (1)Chương 2327: Lạc Nhập Hỏa Vực. (2)Chương 2328: Hỏa Điểu Quỷ Dị. (1)Chương 2329: Hỏa Điểu Quỷ Dị. (2)Chương 2330: Tử Hắc Hỏa Kinh Khủng, Thủy Nguyên Thạch Hiện!Chương 2331: Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. (1)Chương 2332: Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. (2)Chương 2333: Ngô Đồng Thần Thụ. (1)Chương 2334: Ngô Đồng Thần Thụ. (2)Chương 2335: Điềm Báo Đột Phá. (1)Chương 2336: Điềm Báo Đột Phá. (2)Chương 2337: Đột Phá Trở Thành Chí Tôn Thủy Thần!Chương 2338: Nói Chuyện Cũng Phải Nhìn Đến Lương Tâm A! (1)Chương 2339: Nói Chuyện Cũng Phải Nhìn Đến Lương Tâm A! (2)Chương 2340: Thành Tựu Chí Tôn Dược Thần. (1)Chương 2341: Thành Tựu Chí Tôn Dược Thần. (2)Chương 2342: Quay Về Vạn Thú Sơn Mạch! (1)Chương 2343: Quay Về Vạn Thú Sơn Mạch! (2)Chương 2344: Dự Chiến Giữa Siêu Cấp Thế Lực!Chương 2345: Sớm Tập Kích! (1)Chương 2346: Sớm Tập Kích! (2)Chương 2347: Ngươi Là Đến Làm Bà Mối Cho Viêm Dương Sao. (1)Chương 2348: Ngươi Là Đến Làm Bà Mối Cho Viêm Dương Sao. (2)Chương 2349: Họa Là Từ Miệng Mà Ra!Chương 2350: Đàm Phán Giằng Co! (1)Chương 2351: Đàm Phán Giằng Co! (2)Chương 2352: Ta Tiếp Nhận Lời Cầu Hòa Của Vạn Thú Minh Các Ngươi! (1)Chương 2353: Ta Tiếp Nhận Lời Cầu Hòa Của Vạn Thú Minh Các Ngươi! (2)Chương 2354: Làm Khách Viêm Tộc.Chương 2355: Trao Đổi Thủy Nguyên Thạch. (1)Chương 2356: Trao Đổi Thủy Nguyên Thạch. (2)Chương 2357: Lực Địch Hai Đại Chí Tôn.Chương 2358: Cháu Ngoan A! (1)Chương 2359: Cháu Ngoan A! (2)Chương 2360: Luyện Chế Chí Tôn Thần Đan! (1)Chương 2361: Luyện Chế Chí Tôn Thần Đan! (2)Chương 2362: Trở Lại Dược Minh Công Hội. (1)Chương 2363: Trở Lại Dược Minh Công Hội. (2)Chương 2364: Đây Coi Như Là Trừng Phạt Đối Với Ta Sao? (1)Chương 2365: Đây Coi Như Là Trừng Phạt Đối Với Ta Sao? (2)Chương 2366: Chúc Mừng Lăng Tiếu Dược Thần Đại Nhân!Chương 2367: Chỉ Sợ Ngươi Không Có Cái Đảm Lượng Này! (1)Chương 2368: Chỉ Sợ Ngươi Không Có Cái Đảm Lượng Này! (2)Chương 2369: Ta Làm Sao Lại Khổ Như Vậy A! (1)Chương 2370: Ta Làm Sao Lại Khổ Như Vậy A! (2)Chương 2371: "hạnh Phúc" Cả Đời Bán Bằng Bất Cứ Giá Nào Rồi! (1)Chương 2372: "hạnh Phúc" Cả Đời Bán Bằng Bất Cứ Giá Nào Rồi! (2)Chương 2373: Vinh Quy Thiên Long Môn!Chương 2374: Địa Vị Siêu Nhiên. (1)Chương 2375: Địa Vị Siêu Nhiên. (2)Chương 2376: Gia Gia Thật Không Có Lương Tâm. (1)Chương 2377: Gia Gia Thật Không Có Lương Tâm. (2)Chương 2378: Tình Huống Của Thủ Hạ Huynh Đệ.Chương 2379: Ba Chủng Thần Thú Tề Tụ.Chương 2380: Nhưng Không Thể Không Có Lăng Tiếu. (1)Chương 2381: Nhưng Không Thể Không Có Lăng Tiếu. (2)Chương 2382: Túy Sinh Mộng Tử.Chương 2383: Ngày Sau Thành Tựu Chỉ Sợ Rất Cao!Chương 2384: Ta Hình Như Cũng Không Trêu Chọc Nữ Nhân Đi!Chương 2385: Ước Định Giữa Các Thần Thú.Chương 2386: Cắn Nuốt Niết Bàn Thiên Hỏa Châu.Chương 2387: Ta Ra Tay Không Thành Vấn Đề!Chương 2388: Đúc Lại Thần Binh, Băng Hỏa Kiếm Tiến Giai.Chương 2389: Lăng Thần Chí Tôn!Chương 2390: Lăng Tiếu Chiến Lăng Thần.Chương 2391: Hoàng Uy Hạo Đãng!Chương 2392: Trận Chiến Này Đến Đây Là Thôi!Chương 2393: Không Cho Cách Chúng Ta Quá Xa.Chương 2394: Trọng Lâm Liệt Viêm Thương Minh. (1)Chương 2395: Trọng Lâm Liệt Viêm Thương Minh. (2)Chương 2396: Hương Rượu Say Người.Chương 2397: Vân Thiên Chi Dương.Chương 2398: Giết Sạch Bọn Hắn Cho Ta!Chương 2399: Ngươi Cút Lại Đây Cho Ta!Chương 2400: Chí Tôn Giận Dữ, Thi Phục Khắp Nơi!Chương 2401: Vực Ngoại Kích Chiến! (1)Chương 2402: Vực Ngoại Kích Chiến! (2)Chương 2403: Bát Nhãn Dạ Biên Bức.Chương 2404: Thật Sự Là Đáng Tiếc!Chương 2405: Niết Bàn Nguy Cơ!Chương 2406: Vân Thiên Niết Bàn Sống Lại.Chương 2407: An Bài Mới.Chương 2408: Người Đến Nhờ Vả.Chương 2409: Hỏa Liên Thần Tâm.Chương 2410: Tử Kiếp Thần Công.Chương 2411: Đinh Cô Độc Tán Công.Chương 2412: Long Ngũ Khủng Bố.Chương 2413: Hàng Phục Long Ngũ – Phượng Niết Thần Đan.Chương 2414: Nói Chuyện Với Lăng Thần. (1)Chương 2415: Nói Chuyện Với Lăng Thần. (2)Chương 2416: Thật Sự Là Tiện Ah!Chương 2417: Vạn Yêu Sâm Lâm.Chương 2418: Thánh Thú Nhạc Viên.Chương 2419: Kích Đấu Thanh Lưu Độc Ngạc.Chương 2420: Huyết Hung Yêu Hiện! (1)Chương 2421: Huyết Hung Yêu Hiện! (2)Chương 2422: Huyết Đàm Trì.Chương 2423: Ác Chiến Huyết Hung Yêu.Chương 2424: Huyết Hung Yêu. (1)Chương 2425: Huyết Hung Yêu. (2)Chương 2426: Tình Huống Nguy Cấp Của Lăng Tiếu.Chương 2427: Mệnh Căn Của Bản Cung Không Thể Hủy A.Chương 2428: Huyết Đàm Trì Thần Kỳ.Chương 2429: Địa Bàn Truy Hồn Yêu. (1)Chương 2430: Địa Bàn Truy Hồn Yêu. (2)Chương 2431: Quỷ Hồn Thú Kinh Hiện.Chương 2432: Bản Cung Chuyên Thu Vương Tử. (1)Chương 2433: Bản Cung Chuyên Thu Vương Tử. (2)Chương 2434: Hồn Lực Công Kích.Chương 2435: Quỷ Hồn Thú Vương Hiện! (1)Chương 2436: Quỷ Hồn Thú Vương Hiện! (2)Chương 2437: Làm Bạn Với Ta Xông Pha Thiên Hạ! (1)Chương 2438: Làm Bạn Với Ta Xông Pha Thiên Hạ! (2)Chương 2439: Dược Thần Chủ Nhân Đúng Là Thần Nhân!Chương 2440: Thần Hồn Tiến Giai. (1)Chương 2441: Thần Hồn Tiến Giai. (2)Chương 2442: Quỷ Thụ Lĩnh. (1)Chương 2443: Quỷ Thụ Lĩnh. (2)Chương 2444: Huyễn Nhãn Cảnh Thạch, Nhập Ảo Cảnh! (1)Chương 2445: Huyễn Nhãn Cảnh Thạch, Nhập Ảo Cảnh! (2)Chương 2446: Kịp Thời Phá Huyễn Thuật!Chương 2447: Kích Sát Huyễn Yêu! (1)Chương 2448: Kích Sát Huyễn Yêu! (2)Chương 2449: Thu Hoạch Huyễn Nhãn Cảnh Thạch. (1)Chương 2450: Thu Hoạch Huyễn Nhãn Cảnh Thạch. (2)Chương 2451: Mặc Liên Tiên Hà.Chương 2452: Tiểu Hữu A, Ngươi Liền Bỏ Qua Cho Lão Hủ Đi! (1)Chương 2453: Tiểu Hữu A, Ngươi Liền Bỏ Qua Cho Lão Hủ Đi! (2)Chương 2454: Bất Tử Chi Tâm, Biệt Ly Thương Cảm! (1)Chương 2455: Bất Tử Chi Tâm, Biệt Ly Thương Cảm! (2)Chương 2456: Tình Hình Vực Ngoại! (1)Chương 2457: Tình Hình Vực Ngoại! (2)Chương 2458: Thương Nghị Chuẩn Bị Đi Đến Mộc Văn Tộc .Chương 2459: Giúp Mẫu Thân Đề Thăng Thực Lực. (1)Chương 2460: Giúp Mẫu Thân Đề Thăng Thực Lực. (2)Chương 2461: Sụ Thần Kỳ Của Mặc Liên Tiên Hà. (1)Chương 2462: Sụ Thần Kỳ Của Mặc Liên Tiên Hà. (2)Chương 2463: Tái Kiến Tiêu Linh! (1)Chương 2464: Tái Kiến Tiêu Linh! (2)Chương 2465: Mộc Văn Tộc! Cửu Thải Linh Lung Thụ!Chương 2466: Thủ Đoạn Thần Kỳ Của Mộc Văn Tộc! (1)Chương 2467: Thủ Đoạn Thần Kỳ Của Mộc Văn Tộc! (2)Chương 2468: Tìm Kiếm Cửu Thải Linh Lung Thụ. (1)Chương 2469: Tìm Kiếm Cửu Thải Linh Lung Thụ. (2)Chương 2470: Tai Nạn Của Cửu Thải Linh Lung! (1)Chương 2471: Tai Nạn Của Cửu Thải Linh Lung! (2)Chương 2472: Ta Nhất Định Có Thể Giúp Được Nó Đấy!Chương 2473: Thuyết Phục Đi Đến Vực Ngoại! (1)Chương 2474: Thuyết Phục Đi Đến Vực Ngoại! (2)Chương 2475: Chuẩn Bị Đi Tới Vực Ngoại! (1)Chương 2476: Chuẩn Bị Đi Tới Vực Ngoại! (2)Chương 2477: Xem Ra Huynh Đệ Ta Là Tâm Ý Tương Thông A!Chương 2478: Cáo Biệt Lúc Rời Đi! (1)Chương 2479: Cáo Biệt Lúc Rời Đi! (2)Chương 2480: Hành Trình Vực Ngoại. (1)Chương 2481: Hành Trình Vực Ngoại. (2)Chương 2482: Hành Hạ Lược Đoạt Giả.Chương 2483: Cao Cấp Chí Tôn Ngăn Cản. (1)Chương 2484: Cao Cấp Chí Tôn Ngăn Cản. (2)Chương 2485: Dọa Lui Cao Cấp Chí Tôn! (1)Chương 2486: Dọa Lui Cao Cấp Chí Tôn! (2)Chương 2487: Huyễn Thuật Chi Uy.Chương 2488: Thiên Khiển Viên Chiến Thiên Đột Phá! (1)Chương 2489: Thiên Khiển Viên Chiến Thiên Đột Phá! (2)Chương 2490: Bị Đuổi Giết. (1)Chương 2491: Bị Đuổi Giết. (2)Chương 2492: Xông Địa Bàn Cự Thạch Nhân..Chương 2493: Truy Binh Tới Gần. (1)Chương 2494: Truy Binh Tới Gần. (2)Chương 2495: Chạy Trối Chết!Chương 2496: Bắt Lấy Tào Thao Thương. (1)Chương 2497: Bắt Lấy Tào Thao Thương. (2)Chương 2498: Bạo Phong Không Gian Kim Long Cuồng Bạo Phong. (1)Chương 2499: Bạo Phong Không Gian Kim Long Cuồng Bạo Phong. (2)Chương 2500: Hắc Phong Thần Thạch Lĩnh Ngộ Bạo Phong Ảo Diệu.Chương 2501: Thu Hoạch Cự Đại! (1)Chương 2502: Thu Hoạch Cự Đại! (2)Chương 2503: Bạo Phong Thân Pháp Phong Thanh Dương.Chương 2504: Đối Chiến Với Khúc Chấn Lộ. (1)Chương 2505: Đối Chiến Với Khúc Chấn Lộ. (2)Chương 2506: Phong Thanh Dương Ra Tay. (1)Chương 2507: Phong Thanh Dương Ra Tay. (2)Chương 2508: Thanh Phong Minh! Thanh Nguyệt Không Gian!Chương 2509: Chẳng Lẽ Ở Trên Chí Tôn Còn Có Cảnh Giới Sao? (1)Chương 2510: Chẳng Lẽ Ở Trên Chí Tôn Còn Có Cảnh Giới Sao? (2)Chương 2511: Tái Kiến Liễu Phiêu Phiêu. (1)Chương 2512: Tái Kiến Liễu Phiêu Phiêu. (2)Chương 2513: Ngươi Tính Là Cái Thứ Gì! (1)Chương 2514: Ngươi Tính Là Cái Thứ Gì! (2)Chương 2515: Một Chiêu Đẩy Lui Bảy Người. (1)Chương 2516: Một Chiêu Đẩy Lui Bảy Người. (2)Chương 2517: Một Lần Gặp Nhau.Chương 2518: Bổn Cung Chỉ Là Bán Nghệ Không Bán Thân A!Chương 2519: Thu Được Thủy Nguyên Thạch Phong Thuộc Tính. (1)Chương 2520: Thu Được Thủy Nguyên Thạch Phong Thuộc Tính. (2)Chương 2521: Mang Theo Mỹ Nữ Xông Pha Vực Lộ! (1)Chương 2522: Mang Theo Mỹ Nữ Xông Pha Vực Lộ! (2)Chương 2523: Thu Hai Tên Điểu Nhân! (1)Chương 2524: Thu Hai Tên Điểu Nhân! (2)Chương 2525: Kinh Hiện Chí Tôn U Ảnh Tộc. (1)Chương 2526: Kinh Hiện Chí Tôn U Ảnh Tộc. (2)Chương 2527: Lửa Giận Ngập Trời!Chương 2528: Phiêu Phiêu Tỷ Theo Ta Đi! (1)Chương 2529: Phiêu Phiêu Tỷ Theo Ta Đi! (2)Chương 2530: Ngũ Long Quy Nhất! (1)Chương 2531: Ngũ Long Quy Nhất! (2)Chương 2532: Tai Nạn Phệ Thiên Hoàng.Chương 2533: Thiêu Đốt Triệt Để Cho Ta! (1)Chương 2534: Thiêu Đốt Triệt Để Cho Ta! (2)Chương 2535: Cứu Được Cửu Thải Linh Lung Thụ.Chương 2536: Bế Quan Đột Phá. (1)Chương 2537: Bế Quan Đột Phá. (2)Chương 2538: Tin Tức Của Viên Chiến Thiên. (1)Chương 2539: Tin Tức Của Viên Chiến Thiên. (2)Chương 2540: Viên Chiến Thiên Bị Bắt.Chương 2541: Giải Cứu Viên Chiến Thiên. (1)Chương 2542: Giải Cứu Viên Chiến Thiên. (2)Chương 2543: Đối Chiến Với Chí Tôn Đỉnh Phong. (1)Chương 2544: Đối Chiến Với Chí Tôn Đỉnh Phong. (2)Chương 2545: Bức Lui Chí Tôn Đỉnh Phong. (1)Chương 2546: Bức Lui Chí Tôn Đỉnh Phong. (2)Chương 2547: Đại Loạn Chi Tượng.Chương 2548: Âm Mưu Phục Kích. (1)Chương 2549: Âm Mưu Phục Kích. (2)Chương 2550: Lăng Nhục, Tàn Sát Bừa Bãi. (1)Chương 2551: Lăng Nhục, Tàn Sát Bừa Bãi. (2)Chương 2552: Nộ Sát!Chương 2553: Thần Hồn Bị Nhốt. (1)Chương 2554: Thần Hồn Bị Nhốt. (2)Chương 2555: Uy Lực Của Kim Long Đàn.Chương 2556: Húc Nhật, Băng Thủy.Chương 2557: Khống Chế Hướng Dẫn. (1)Chương 2558: Khống Chế Hướng Dẫn. (2)Chương 2559: Giết Người Đoạt Kiếm.Chương 2560: U Ảnh Tộc Diệt Tộc.Chương 2561: Các Thế Lực Tới Giúp. (1)Chương 2562: Các Thế Lực Tới Giúp. (2)Chương 2563: Tin Tức Kiều Phong.Chương 2564: Khúc Nhạc Dạo Chinh Chiến.Chương 2565: Đại Quân Tiếp Cận.Chương 2566: Trước Đại Chiến.Chương 2567: Hỗn Chiến Tập Sát.Chương 2568: Đại Chiến Đỉnh Cấp. (1)Chương 2569: Đại Chiến Đỉnh Cấp. (2)Chương 2570: Quay Về Huyền Linh Đại Lục.Chương 2571: Lưu Công Kể Chuyện Xưa.Chương 2572: Lại Hiến Máu.Chương 2573: Là Vĩnh Hằng. (1)Chương 2574: Là Vĩnh Hằng. (2)Chương 2575: Thổ Sát Hung Địa.Chương 2576: Địa Long Chi Khí.Chương 2577: Hấp Thu Hốn Độn Chi Khí.Chương 2578: Hỗn Độn Cự Kiển Phá, Kinh Hiện Bất Phàm!Chương 2579: Thuyết Phục Võ Bất Phàm. (1)Chương 2580: Thuyết Phục Võ Bất Phàm. (2)Chương 2581: Toàn Lực Chuẩn Bị. (1)Chương 2582: Toàn Lực Chuẩn Bị. (2)Chương 2583: Chém Băng Tộc Chí Tôn.Chương 2584: Một Mình Xông Băng Tộc. (1)Chương 2585: Một Mình Xông Băng Tộc. (2)Chương 2586: Long Hình Chiến Khí Chi Uy! (1)Chương 2587: Long Hình Chiến Khí Chi Uy! (2)Chương 2588: Minh Tuyết Băng Kình.Chương 2589: Xin Ngài Giơ Cao Đánh Khẽ. (1)Chương 2590: Xin Ngài Giơ Cao Đánh Khẽ. (2)Chương 2591: Thập Vạn Niên Băng Sơn Tìm NgườiChương 2592: Kiều Phong Qua Lại. (1)Chương 2593: Kiều Phong Qua Lại. (2)Chương 2594: Ta Không Muốn Làm Muội Muội Của Ngươi! (1)Chương 2595: Ta Không Muốn Làm Muội Muội Của Ngươi! (2)Chương 2596: Băng Cực Hùng. (1)Chương 2597: Băng Cực Hùng. (2)Chương 2598: Kịch Chiến Băng Thánh Thú.Chương 2599: Truy Sát Băng Cực Hùng Vương. (1)Chương 2600: Truy Sát Băng Cực Hùng Vương. (2)Chương 2601: Minh Tuyết Băng Thạch! Minh Tuyết Chi! (1)Chương 2602: Minh Tuyết Băng Thạch! Minh Tuyết Chi! (2)Chương 2603: Luyện Hóa Minh Tuyết Chi. (1)Chương 2604: Luyện Hóa Minh Tuyết Chi. (2)Chương 2605: Đoạt Lấy Long Tích Băng Đằng.Chương 2606: Băng Long Đại Nhân Có Lời Hảo Hảo Nói! (1)Chương 2607: Băng Long Đại Nhân Có Lời Hảo Hảo Nói! (2)Chương 2608: Ta Nhớ Ngươi Muốn Chết! (1)Chương 2609: Ta Nhớ Ngươi Muốn Chết! (2)Chương 2610: Thiên Vực Cổ Tộc!Chương 2611: Tiểu Tử Ngươi Chính Là Quái Thai! (1)Chương 2612: Tiểu Tử Ngươi Chính Là Quái Thai! (2)Chương 2613: Nhớ Kỹ Sau Này Nói Chuyện Cẩn Thận Một Chút! (1)Chương 2614: Nhớ Kỹ Sau Này Nói Chuyện Cẩn Thận Một Chút! (2)Chương 2615: Bức Hôn. (1)Chương 2616: Bức Hôn. (2)Chương 2617: Lôi Điện Khôi Lỗi.Chương 2618: Đóng Băng Lôi Lạc Quân. (1)Chương 2619: Đóng Băng Lôi Lạc Quân. (2)Chương 2620: Khổ Chiến! (1)Chương 2621: Khổ Chiến! (2)Chương 2622: Nhận Nhiệm Vụ Cứu Người! (1)Chương 2623: Nhận Nhiệm Vụ Cứu Người! (2)Chương 2624: Vũ Bất Phàm Đến! (1)Chương 2625: Vũ Bất Phàm Đến! (2)Chương 2626: Thôn Phệ Thần Thông Tái Hiện!Chương 2627: Thực Lực Của Vũ Bất Phàm! (1)Chương 2628: Thực Lực Của Vũ Bất Phàm! (2)Chương 2629: Ta Đúng Là Muốn Thử Một Chút. (1)Chương 2630: Ta Đúng Là Muốn Thử Một Chút. (2)Chương 2631: Nội Gian Cường Đại.Chương 2632: Quát Lui Chí Tôn Đỉnh Phong.Chương 2633: Ảo Trận Giết Địch. (1)Chương 2634: Ảo Trận Giết Địch. (2)Chương 2635: Tăng Cường Thần Hồn.Chương 2636: Lực Địch Điêu Phong Chí Tôn Bảng.Chương 2637: Đại Hoạch Toàn Thắng. (1)Chương 2638: Đại Hoạch Toàn Thắng. (2)Chương 2639: Chúng Ta Có Thể Chủ Động Xuất Kích.Chương 2640: Hỗn Chiến. (1)Chương 2641: Hỗn Chiến. (2)Chương 2642: Chiến Quang Ám Thể.Chương 2643: Lĩnh Ngộ Phong Tỏa Ý Cảnh.Chương 2644: Thần Hồn Phân Thân Bị Hủy. (1)Chương 2645: Thần Hồn Phân Thân Bị Hủy. (2)Chương 2646: Chữa Trị Tổn Thương Thần Hồn.Chương 2647: Người Lôi Tộc Tới.Chương 2648: Kế Sách Ly Gián. (1)Chương 2649: Kế Sách Ly Gián. (2)Chương 2650: Tập Kích Tộc Địa Ma Hổ Tộc.Chương 2651: Lôi Đình Diệt Tộc.Chương 2652: Hắc Ma Lại Xuất Hiện. (1)Chương 2653: Hắc Ma Lại Xuất Hiện. (2)Chương 2654: Tới Lưu Kim Không Gian.Chương 2655: Thất Hồn Yêu Hoa.Chương 2656: Phòng Ngự Chiến Y.Chương 2657: Chí Tôn Thần Tài Đỉnh Cấp. (1)Chương 2658: Chí Tôn Thần Tài Đỉnh Cấp. (2)Chương 2659: Giao Dịch Thành Công. (1)Chương 2660: Giao Dịch Thành Công. (2)Chương 2661: Diệt Hồn Lão Quỷ. (1)Chương 2662: Diệt Hồn Lão Quỷ. (2)Chương 2663: Một Đoạn Bí Ẩn Khác.Chương 2664: Dị Tượng Hỗn Độn.Chương 2665: Đột Phá Đưa Tới Nguy Cơ. (1)Chương 2666: Đột Phá Đưa Tới Nguy Cơ. (2)Chương 2667: Không Gian Lôi Điện.Chương 2668: Lão Tộc Trưởng Lôi Tộc Đáng Sợ.Chương 2669: Biến Cố Ngoài Ý Liệu. (1)Chương 2670: Biến Cố Ngoài Ý Liệu. (2)Chương 2671: Lôi Giao Long Chi Uy. (1)Chương 2672: Lôi Giao Long Chi Uy. (2)Chương 2673: Lăng Tiếu Xuất Thủ! (1)Chương 2674: Lăng Tiếu Xuất Thủ! (2)Chương 2675: Ngươi Nhẫn Tâm Đối Đãi Với Lão Mã Như Vậy Sao? (1)Chương 2676: Ngươi Nhẫn Tâm Đối Đãi Với Lão Mã Như Vậy Sao? (2)Chương 2677: Bộ Dáng Hình Người Là Uy Vũ Nhất!Chương 2678: Thật Sự Là Bị Bức Đến Bất Đắc Dĩ A! (1)Chương 2679: Thật Sự Là Bị Bức Đến Bất Đắc Dĩ A! (2)Chương 2680: Ta Nhường Ngươi Mười Chiêu! (1)Chương 2681: Ta Nhường Ngươi Mười Chiêu! (2)Chương 2682: Hắn Như Thế Nào Có Thể Trực Tiếp Như Vậy Được! (1)Chương 2683: Hắn Như Thế Nào Có Thể Trực Tiếp Như Vậy Được! (2)Chương 2684: Tuyệt Đối Không Phải Là Cố Ý Mạo Phạm Ngươi!Chương 2685: Phản Bắt, Khống Chế! (1)Chương 2686: Phản Bắt, Khống Chế! (2)Chương 2687: Trở Lại Lôi Điện Không Gian! (1)Chương 2688: Trở Lại Lôi Điện Không Gian! (2)Chương 2689: Vào Trong Thiên Lôi Sơn.Chương 2690: Đại Điện Chủ Sư Thương Dương. (1)Chương 2691: Đại Điện Chủ Sư Thương Dương. (2)Chương 2692: Xem Ra Mị Lực Của Bản Cung Không Giảm.Chương 2693: Cứu Người Và Bị "cưỡng Bức". (1)Chương 2694: Cứu Người Và Bị "cưỡng Bức". (2)2Chương 2695: Toàn Lực Phá Vòng Vây.Chương 2696: Kéo Dài Thời Gian.Chương 2697: Bại Lộ Thân Phận. (1)Chương 2698: Bại Lộ Thân Phận. (2)Chương 2699: Lực Địch Hai Chí Tôn Đỉnh Phong.Chương 2700: Thần Hồn Lại Bị Hủy. (1)Chương 2701: Thần Hồn Lại Bị Hủy. (2)Chương 2702: Bị Ép Đột Phá Ở Hỗn Độn Lôi Vực.Chương 2703: Vĩnh Hằng Chi Thần. (1)Chương 2704: Thần Vĩnh Hằng. (2)Chương 2705: Hắc Ám Và Quang Minh. (1)Chương 2706: Hắc Ám Và Quang Minh. (2)Chương 2707: Đột Phá Cao Cấp.Chương 2708: Thủy Nguyên Thạch Thuộc Tính Lôi, Hỗn Độn Xà Ngạc. (1)Chương 2709: Thủy Nguyên Thạch Thuộc Tính Lôi, Hỗn Độn Xà Ngạc. (2)Chương 2710: Loạn Thế Chi Thu. (1)Chương 2711: Loạn Thế Chi Thu. (2)Chương 2712: Hắc Động Ma Vân. (1)Chương 2713: Hắc Động Ma Vân. (2)Chương 2714: Khí Vận Thần Khí.Chương 2715: Tai Nạn Diệt Môn. (1)Chương 2716: Tai Nạn Diệt Môn. (2)Chương 2717: Chư Nữ Chi Nguy. (1)Chương 2718: Chư Nữ Chi Nguy. (2)Chương 2719: Lục Kế Chạy Về.Chương 2720: Lăng Thái Sơ Trở Về. (1)Chương 2721: Lăng Thái Sơ Trở Về. (2)Chương 2722: Thảm Đạm Thu Tràng..Chương 2723: Hàng Lâm Ma Hổ Không Gian. (1)Chương 2724: Hàng Lâm Ma Hổ Không Gian. (2)Chương 2725: Nghênh Chiến Hắc Ma. (1)Chương 2726: Nghênh Chiến Hắc Ma. (2)Chương 2727: Kịch Chiến Ma Hổ Tộc Nhân.Chương 2728: Hỗn Độn Thế Giới Chi Uy. (1)Chương 2729: Hỗn Độn Thế Giới Chi Uy. (2)Chương 2730: Chống Lại Vĩnh Hằng Phân Thân. (1)Chương 2731: Chống Lại Vĩnh Hằng Phân Thân. (2)Chương 2732: Đối Phó Vĩnh Hằng.Chương 2733: Tình Huống Thiên Vực. (1)Chương 2734: Tình Huống Thiên Vực. (2)Chương 2735: Quay Trở Lại Quấy Rầy.Chương 2736: Đừng Trách Ta Trở Mặt Không Lưu Tình. (1)Chương 2737: Đừng Trách Ta Trở Mặt Không Lưu Tình. (2)Chương 2738: Ba Chiêu Ước Hẹn.Chương 2739: Vô Địch Lão Tổ. (1)Chương 2740: Vô Địch Lão Tổ. (2)Chương 2741: Trở Lại Tông Môn.Chương 2742: Chúng Nữ Mạnh Khỏe.Chương 2743: An Bài Cuối Cùng. (1)Chương 2744: An Bài Cuối Cùng. (2)Chương 2745: Gặp Lại Quỷ Hồn Và Lục Ông.Chương 2746: Hai Vĩnh Hằng Đích Thân Tới. (1)Chương 2747: Hai Vĩnh Hằng Đích Thân Tới. (2)Chương 2748: Vĩnh Hằng Quyết Đấu.Chương 2749: Thỏa Hiệp Và Nguy Cơ. (1)Chương 2750: Thỏa Hiệp Và Nguy Cơ. (2)Chương 2751: Cứu Người.Chương 2752: Thành Công Cứu Ra. (1)Chương 2753: Thành Công Cứu Ra. (2)Chương 2754: Trạng Thái Của Lăng Hồng Vũ.Chương 2755: Dực Nhân Xâm Phạm. (1)Chương 2756: Dực Nhân Xâm Phạm. (2)Chương 2757: Quang Minh Không Gian Hàng Lâm.Chương 2758: Kề Vai Chiến Đấu Với Lão TổChương 2759: Hỗn Độn Lôi Long Chết. (1)Chương 2760: Hỗn Độn Lôi Long Chết. (2)Chương 2761: Lần Này Chết Thật Rồi.Chương 2762: Vẫn Lạc Chi Dương.Chương 2763: Quét Ngang Thế Lực Ma Hổ Tộc Thiên Vực. (1)Chương 2764: Quét Ngang Thế Lực Ma Hổ Tộc Thiên Vực. (2)Chương 2765: Thần Côn Tái Hiện!Chương 2766: Năm Mươi Mốt Năm! (1)Chương 2767: Năm Mươi Mốt Năm! (2)Chương 2768: Dị Biến Tái Sinh! (1)Chương 2769: Dị Biến Tái Sinh! (2)Chương 2770: Nguy Cơ Trước Trận!Chương 2771: Tề Tụ Xuất Chiến! (1)Chương 2772: Tề Tụ Xuất Chiến! (2)Chương 2773: Phục Nghĩa Vẫn, Hồng Vũ Hiện! (1)Chương 2774: Phục Nghĩa Vẫn, Hồng Vũ Hiện! (2)Chương 2775: Cường Thế Trở Về!Chương 2776: Ta Có Lẽ Còn Chưa Xem Như Vô Địch! (1)Chương 2777: Ta Có Lẽ Còn Chưa Xem Như Vô Địch! (2)