Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tác giả:Nguyệt Hạ Khuynh Ca
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngDị Giới
last update time:11/06/2018
Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca kể về nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng. Vị hôn phu ngôn tình ngược vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam..... Ách, cái này phải xử lý thế nào? Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta." "Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?" "Lòng của nàng." "Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước." Mời bạn đón xem truyện hay này.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (1)Chương 2: Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (2)Chương 3: Vạn Năm Sau, Sống Lại (1)Chương 4: Vạn Năm Sau, Sống Lại (2)Chương 5: Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (1)Chương 6: Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (2)Chương 7: Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (1)Chương 8: Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (2)Chương 9: Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (3)Chương 10: Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (4)Chương 11: Thẩm Tra, Hãm Hại (1)Chương 12: Thẩm Tra, Hãm Hại (2)Chương 13: Thẩm Tra, Hãm Hại (3)Chương 14: Thẩm Tra, Hãm Hại (4)Chương 15: Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (1)Chương 16: Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (2)Chương 17: Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (3)Chương 18: Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (4)Chương 19: Linh Mạch Thức Tỉnh, Ngũ HànhChương 20: Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)Chương 21: Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)Chương 22: Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (1)Chương 23: Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (2)Chương 24: Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (3)Chương 25: Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (4)Chương 26: Công Hội Triệu Hoán Sư (1)Chương 27: Công Hội Triệu Hoán Sư (2)Chương 28: Công Hội Triệu Hoán Sư (3)Chương 29: Công Hội Triệu Hoán Sư (4)Chương 30: Thức Ăn Của Tiểu Thanh (1)Chương 31: Thức Ăn Của Tiểu Thanh (2)Chương 32: Thức Ăn Của Tiểu Thanh (3)Chương 33: Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (1)Chương 34: Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (2)Chương 35: Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (3)Chương 36: Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (4)Chương 37: Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (1)Chương 38: Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (2)Chương 39: Linh Thuật, Bạo Liệt Lưu HỏaChương 40: Trường Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (1)Chương 41: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (2)Chương 42: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (3)Chương 43: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (4)Chương 44: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (5)Chương 45: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (6)Chương 46: Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (7)Chương 47: Thăng Cấp, Triệu Hoán Sĩ Trung GiaiChương 48: Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (1)Chương 49: Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (2)Chương 50: Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (3)Chương 51: Thi Độc HoaChương 52: Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (1)Chương 53: Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (2)Chương 54: Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (3)Chương 55: Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (4)Chương 56: Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)Chương 57: Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)Chương 58: Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (3)Chương 59: Liệt Danh Vô Trần Bảng (1)Chương 60: Liệt Danh Vô Trần Bảng (2)Chương 61: Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (1)Chương 62: Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (2)Chương 64: Vô Trần Tửu Lâu (1)Chương 65: Vô Trần Tửu Lâu (2)Chương 66: Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (1)Chương 67: Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (2)Chương 68: Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (3)Chương 69: Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (1)Chương 70: Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (2)Chương 71: Long Tuyền (1)Chương 72: Long Tuyền (2)Chương 73: Long Tuyền (3)Chương 74: Long Tuyền (4)Chương 75: Long Tuyền (5)Chương 76: Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (1)Chương 77: Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (2)Chương 78: Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (3)Chương 79: Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (4)Chương 80: Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (5)Chương 81: Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (1)Chương 82: Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (2)Chương 83: Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (3)Chương 84: Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (4)Chương 85: Bạch Vũ Phẫn Nộ (1)Chương 86: Bạch Vũ Phẫn Nộ (2)Chương 87: Dưỡng Thương (1)Chương 88: Dưỡng Thương (2)Chương 89: Dưỡng Thương (3)Chương 90: Dưỡng Thương (4)Chương 91: Mỹ Nhân HươngChương 92: Kết CụcChương 93: Nhạc Kỳ NhânChương 94: Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (1)Chương 95: Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (2)Chương 96: Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (3)Chương 97: Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (4)Chương 98: Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (5)Chương 99: Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (1)Chương 100: Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (2)Chương 101: Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (3)Chương 102: Hang Ổ Thổ Phỉ (1)Chương 103: Hoang Ổ Thổ Phỉ (2)Chương 104: Hang Ổ Thổ Phỉ (3)Chương 105: Hang Ổ Thổ Phỉ (4)Chương 106: Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (1)Chương 107: Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (2)Chương 108: Đầu Nguồn Long Tuyền , Trầm Luân (3)Chương 109: Bài Danh Cuối Cùng (1)Chương 110: Bài Danh Cuối Cùng (2)Chương 111: Bài Danh Cuối Cùng (3)Chương 112: Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (1)Chương 113: Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (2)Chương 114: Gặp Mặt Cừu Nhân (1)Chương 115: Gặp Mặt Cừu Nhân (2)Chương 116: Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (1)Chương 117: Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (2)Chương 118: Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (1)Chương 119: Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (2)Chương 120: Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (3)Chương 121: Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (4)Chương 122: Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (1)Chương 123: Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (2)Chương 124: Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (3)Chương 125: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (1)Chương 126: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (2)Chương 127: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (3)Chương 128: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (4)Chương 129: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (5)Chương 130: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (6)Chương 131: Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (1)Chương 132: Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (2)Chương 133: Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (3)Chương 134: Quay Về Bắc La, Cung Yến (1)Chương 135: Quay Về Bắc La, Cung Yến (2)Chương 136: Quay Về Bắc La, Cung Yến (3)Chương 137: Quay Về Bắc La, Cung Yến (4)Chương 138: Quay Về Bắc La, Cung Yến (5)Chương 139: Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (1)Chương 140: Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (2)Chương 141: Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (3)Chương 142: Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (1)Chương 143: Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (2)Chương 144: Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (3)Chương 145: Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (4)Chương 146: Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (5)Chương 147: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (1)Chương 148: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (2)Chương 149: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (3)Chương 150: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (4)Chương 151: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (5)Chương 152: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (6)Chương 153: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (7)Chương 154: Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (8)Chương 155: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (1)Chương 156: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (2)Chương 157: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (3)Chương 158: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (4)Chương 159: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (5)Chương 160: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (6)Chương 161: Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (7)Chương 162: Đến Vô Trần Cung (1)Chương 163: Đến Vô Trần Cung (2)Chương 164: Đến Vô Trần Cung (3)Chương 165: Đến Vô Trần Cung (4)Chương 166: Đến Vô Trần Cung (5)Chương 167: Đến Vô Trần Cung (6)Chương 168: Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (1)Chương 169: Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (2)Chương 170: Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (3)Chương 171: Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (4)Chương 172: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (1)Chương 173: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (2)Chương 174: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (3)Chương 175: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (4)Chương 176: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (5)Chương 177: Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (6)Chương 178: Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (1)Chương 179: Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (2)Chương 180: Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (3)Chương 181: Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (4)Chương 182: Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (5)Chương 183: Ngạo Thị Vô Trần Cung (1)Chương 184: Ngạo Thị Vô Trần Cung (2)Chương 185: Ngạo Thị Vô Trần Cung (3)Chương 186: Ngạo Thị Vô Trần Cung (4)Chương 187: Mãnh Thú Băng Nguyên (1)Chương 188: Mãnh Thú Băng Nguyên (2)Chương 189: Mãnh Thú Băng Nguyên (3)Chương 190: May Mắn Hay Xui Xẻo (1)Chương 191: May Mắn Hay Xui Xẻo (2)Chương 192: May Mắn Hay Xui Xẻo (3)Chương 193: May Mắn Hay Xui Xẻo (4)Chương 194: Xé Rách Không Gian (1)Chương 195: Xé Rách Không Gian (2)Chương 196: Xé Rách Không Gian (3)Chương 197: Xé Rách Không Gian (4)Chương 198: Hoa Đăng, Ghen (1)Chương 199: Hoa Đăng, Ghen (2)Chương 200: Hoa Đăng, Ghen (3)Chương 201: Hoa Đăng, Ghen (4)Chương 202: Hoa Đăng, Ghen (5)Chương 203: Hoa Đăng, Ghen (6)Chương 204: Hoa Đăng, Ghen (7)Chương 205: Hoa Đăng, Ghen (8)Chương 206: Đại Hội Linh Tửu (1)Chương 207: Đại Hội Linh Tửu (2)Chương 209: Đại Hội Linh Tửu (4)Chương 210: Đại Hội Linh Tửu (5)Chương 211: Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (1)Chương 212: Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (2)Chương 213: Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (3)Chương 214: Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (4)Chương 215: Tất Sát, Phách Thiên Liệt (1)Chương 216: Tất Sát, Phách Thiên Liệt (2)Chương 217: Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (1)Chương 218: Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (2)Chương 219: Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (3)Chương 220: Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (4)Chương 221: Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (5)Chương 222: Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (1)Chương 223: Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (2)Chương 224: Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (3)Chương 225: Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (4)Chương 226: Ám Sát, Đột Phá (1)Chương 227: Ám Sát, Đột Phá (2)Chương 228: Ám Sát, Đột Phá (3)Chương 229: Ám Sát, Đột Phá (4)Chương 230: Ám Sát, Đột Phá (5)Chương 231: Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (1)Chương 232: Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (2)Chương 233: Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (3)Chương 234: Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (4)Chương 235: Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (5)Chương 236: Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (1)Chương 237: Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (2)Chương 238: Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (3)Chương 239: Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (4)Chương 240: Tửu Yến Ngũ Quốc (1)Chương 241: Yến Tửu Ngũ Quốc (2)Chương 242: Yến Tửu Ngũ Quốc (3)Chương 243: Yến Tửu Ngũ Quốc (4)Chương 244: Nhiên Huyết, Bại Sự (1)Chương 245: Nhiên Huyết, Bại Sự (2)Chương 246: Nhiên Huyết, Bại Sự (3)Chương 247: Nhiên Huyết, Bại Sự (4)Chương 248: Nhiên Huyết, Bại Sự (5)Chương 249: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (1)Chương 250: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (2)Chương 251: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (3)Chương 252: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (4)Chương 253: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (5)Chương 254: Đại Hội Săn Bắn, Tranh (6)Chương 255: Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (1)Chương 256: Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (2)Chương 257: Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (3)Chương 258: Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (4)Chương 259: Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (5)Chương 260: Đuổi Giết, Phá Giải (1)Chương 261: Đuổi Giết, Phá Giải (2)Chương 262: Đuổi Giết, Phá Giải (3)Chương 263: Đuổi Giết, Phá Giải (4)Chương 264: Đuổi Giết, Phá Giải (5)Chương 265: Đuổi Giết, Phá Giải (6)Chương 266: Đuổi Giết, Phá Giải (7)Chương 267: Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (1)Chương 268: Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (2)Chương 269: Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (3)Chương 270: Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (4)Chương 271: Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (1)Chương 272: Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (2)Chương 273: Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (3)Chương 274: Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (4)Chương 275: Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (5)Chương 276: Tung Tích, Ác Ma ĐếnChương 277: Thủ Tịch Đại Đệ Tử (1)Chương 278: Thủ Tịch Đại Đệ Tử (2)Chương 279: Thủ Tịch Đại Đệ Tử (3)Chương 280: Thủ Tịch Đại Đệ Tử (4)Chương 281: Thủ Tịch Đại Đệ Tử (5)Chương 282: Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (1)Chương 283: Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (2)Chương 284: Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (3)Chương 285: Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (4)Chương 286: Theo Ta Đi (1)Chương 287: Theo Ta Đi (2)Chương 288: Theo Ta Đi (3)Chương 289: Theo Ta Đi (4)Chương 290: Theo Ta Đi (5)Chương 291: Theo Ta Đi (6)Chương 292: Theo Ta Đi (7)Chương 293: Theo Ta Đi (8)Chương 294: Theo Ta Đi (9)Chương 295: Theo Ta Đi (10)Chương 296: Đến Thượng Vực, An Bài (1)Chương 297: Đến Thượng Vực, An Bài (2)Chương 298: Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (1)Chương 299: Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (2)Chương 300: Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (3)Chương 301: Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (4)Chương 302: Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (5)Chương 303: Vực Thanh Phong, Ước Chiến (1)Chương 304: Vực Thanh Phong, Ước Chiến (2)Chương 305: Vực Thanh Phong, Ước Chiến (3)Chương 306: Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ (1)Chương 307: Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ 2Chương 308: Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ (3)Chương 309: Khoáng Thạch, Tiểu Bạch Thăng Cấp (1)Chương 310: Khoáng Thạch, Tiểu Bạch Thăng Cấp (2)Chương 311: Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (1)Chương 312: Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (2)Chương 313: Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (3)Chương 314: Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (4)Chương 315: Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (5)Chương 316: Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (1)Chương 317: Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (2)Chương 318: Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (3)Chương 319: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Đội Bị Diệt (1)Chương 320: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (2)Chương 321: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (3)Chương 322: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (4)Chương 323: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (5)Chương 324: Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (6)Chương 325: Biểu Muội Tới (1)Chương 326: Biểu Muội Tới (2)Chương 327: Biểu Muội Tới (3)Chương 328: Biểu Muội Tới (4)Chương 329: Biểu Muội Tới (5)Chương 330: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (1)Chương 331: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (2)Chương 332: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (3)Chương 333: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (4)Chương 334: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (5)Chương 335: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (1)Chương 336: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (2)Chương 337: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (3)Chương 338: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (4)Chương 339: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (5)Chương 340: Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (6)Chương 341: Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (1)Chương 342: Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (2)Chương 343: Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (3)Chương 344: Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (4)Chương 345: Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (5)Chương 346: Phản Kích, Vực Thanh Phong Vực Bị Diệt (1)Chương 347: Phản Kích, Vực Thanh Phong Bị Diệt (2)Chương 348: Phản Kích, Vực Thanh Phong Bị Diệt (3)Chương 349: Khánh Công Yến (1)Chương 350: Khánh Công Yến (2)Chương 351: Khánh Công Yến (3)Chương 352: Khánh Công Yến (4)Chương 353: Khánh Công Yến (5)Chương 354: Khánh Công Yến (6)Chương 355: Yên Chi Tuyết (1)Chương 356: Yên Chi Tuyết (2)Chương 357: Yên Chi Tuyết (3)Chương 358: Yên Chi Tuyết (4)Chương 359: Yên Chi Tuyết (5)Chương 360: Lòng Đế Vương (1)Chương 361: Lòng Đế Vương (2)Chương 362: Lòng Đế Vương (3)Chương 363: Lòng Đế Vương (4)Chương 364: Lòng Đế Vương (5)Chương 365: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (1)Chương 366: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (2)Chương 367: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (3)Chương 368: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (4)Chương 369: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (5)Chương 370: Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (6)Chương 371: Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (1)Chương 372: Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (2)Chương 373: Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (3)Chương 374: Cứu Mỹ Nhân, Trực Tiếp Đánh Phá Hoàng Long 1Chương 375: Cứu Mỹ Nhân, Trực Tiếp Đánh Phá Hoàng Long (2)Chương 376: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (1)Chương 377: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (2)Chương 378: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (3)Chương 379: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (4)Chương 380: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (5)Chương 381: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (6)Chương 382: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (7)Chương 383: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (8)Chương 384: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (9)Chương 385: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (10)Chương 386: Hoa Hồng, Kế Trong Kế (11)Chương 387: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (1)Chương 388: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (2)Chương 389: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (3)Chương 390: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (4)Chương 391: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (5)Chương 392: Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (6)Chương 393: Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (1)Chương 394: Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (2)Chương 395: Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (3)Chương 396: Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (4)Chương 397: Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (5)Chương 398: Độc Chết Người (1)Chương 399: Độc Chết Người (2)Chương 400: Độc Chết Người (3)Chương 401: Độc Chết Người (4)Chương 402: Độc Chết Người (5)Chương 403: Độc Chết Người (6)Chương 404: Vô Vọng Sơn Trang (1)Chương 405: Vô Vọng Sơn Trang (2)Chương 406: Vô Vọng Sơn Trang (3)Chương 407: Vô Vọng Sơn Trang (4)Chương 408: Cấu Kết, Ám Sát (3)Chương 409: Cấu Kết, Ám Sát (2)Chương 410: Cấu Kết, Ám Sát (3)Chương 411: Cấu Kết, Ám Sát (4)Chương 412: Cấu Kết, Ám Sát (5)Chương 413: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (1)Chương 414: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (2)Chương 415: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (3)Chương 416: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (4)Chương 417: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (5)Chương 418: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (6)Chương 419: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (7)Chương 420: Chiếc Nhẫn Thích Hợp (8)Chương 421: Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (1)Chương 422: Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (2)Chương 423: Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (3)Chương 424: Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (4)Chương 425: Chương 425Chương 426: Chương 426Chương 427: Chương 427Chương 428: Chương 428Chương 429: Chương 429Chương 430: Chương 430Chương 431: Chương 431Chương 432: Chương 432Chương 433: Chương 433Chương 434: Chương 434Chương 435: Chương 435Chương 436: Chương 436Chương 437: Chương 437Chương 438: Chương 438Chương 439: Chương 439Chương 440: Chương 440Chương 441: Chương 441Chương 442: Chương 442Chương 443: Chương 443Chương 444: Chương 444Chương 445: Chương 445Chương 446: Chương 446Chương 447: Chương 447Chương 448: Chương 448Chương 449: Chương 449Chương 450: Chương 450Chương 451: Chương 451Chương 452: Chương 452Chương 453: Chương 453Chương 454: Chương 454Chương 455: Chương 455Chương 456: Chương 456Chương 457: Chương 457Chương 458: Chương 458Chương 459: Chương 459Chương 460: Chương 460Chương 461: Chương 461Chương 462: Chương 462Chương 463: Chương 463Chương 464: Chương 464Chương 465: Chương 465Chương 466: Chương 466Chương 467: Chương 467Chương 468: Chương 468Chương 469: Chương 469Chương 470: Chương 470Chương 471: Chương 471Chương 472: Chương 472Chương 473: Chương 473Chương 474: Chương 474Chương 475: Chương 475Chương 476: Chương 476Chương 477: Chương 477Chương 478: Chương 478Chương 479: Chương 479Chương 480: Chương 480Chương 481: Chương 481Chương 482: Chương 482Chương 483: Chương 483Chương 484: Chương 484Chương 485: Chương 485Chương 486: Chương 486Chương 487: Chương 487Chương 488: Chương 488Chương 489: Chương 489Chương 490: Chương 490Chương 491: Chương 491Chương 492: Chương 492Chương 493: Chương 493Chương 494: Chương 494Chương 495: Chương 495Chương 496: Chương 496Chương 497: Chương 497Chương 498: Chương 498Chương 499: Chương 499Chương 500: Chương 500Chương 501: Chương 501Chương 502: Chương 502Chương 503: Chương 503Chương 504: Chương 504Chương 505: Chương 505Chương 506: Chương 506Chương 507: Chương 507Chương 508: Chương 508Chương 509: Chương 509Chương 510: Chương 510Chương 511: Âm Linh U Hà 7Chương 512: Âu Dương Diệp 1Chương 513: Âu Dương Diệp 2Chương 514: Âu Dương Diệp 3Chương 515: Âu Dương Diệp 4Chương 516: Âu Dương Diệp 5Chương 517: Định Hồn Châu 1Chương 518: Định Hồn Châu 2Chương 519: Định Hồn Châu 3Chương 520: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 1Chương 521: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 2Chương 522: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 3Chương 523: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 4Chương 524: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 5Chương 525: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 6Chương 526: Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 7Chương 527: Trái Tim 1Chương 528: Trái Tim 2Chương 529: Trái Tim 3Chương 530: Trái Tim 4Chương 531: Trái Tim 5Chương 532: Trái Tim 6Chương 533: Trái Tim 7Chương 534: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 1Chương 535: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 2Chương 536: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 3Chương 537: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 4Chương 538: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 5Chương 539: Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 6Chương 540: Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 1Chương 541: Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 2Chương 542: Thiên Mệnh Huyết Mạch , Trở Về 3Chương 543: Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 4Chương 544: Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 5Chương 545: Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 6Chương 546: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 1Chương 547: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 2Chương 548: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 3Chương 549: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 4Chương 550: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 5Chương 551: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 6Chương 552: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 7Chương 553: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 8Chương 554: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 9Chương 555: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 10Chương 556: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 11Chương 557: Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 12Chương 558: Thủy Qua Và Thụ Tinh 1Chương 559: Thủy Qua Và Thụ Tinh 2Chương 560: Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 1Chương 561: Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 2Chương 562: Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 3Chương 563: Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 4Chương 564: Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 5Chương 565: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 1Chương 566: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 2Chương 567: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 3Chương 568: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 4Chương 569: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 5Chương 570: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 6Chương 571: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 7Chương 572: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 8Chương 573: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 9Chương 574: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 10Chương 575: Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 11Chương 576: Đến Ám Dạ 1Chương 577: Đến Ám Dạ 2Chương 578: Đến Ám Dạ 3Chương 579: Đến Ám Dạ 4Chương 580: Đến Ám Dạ 5Chương 581: Vương Hậu, Tư Cách 1Chương 582: Vương Hậu, Tư Cách 2Chương 583: Vương Hậu, Tư Cách 3Chương 584: Vương Hậu, Tư Cách 4Chương 585: Vương Hậu, Tư Cách 6Chương 586: Vương Hậu, Duy Nhất 1Chương 587: Vương Hậu, Duy Nhất 2Chương 588: Vương Hậu, Duy Nhất 3Chương 589: Vương Hậu, Duy Nhất 4Chương 590: Vương Hậu, Duy Nhất 5Chương 591: Vương Hậu, Duy Nhất 6Chương 592: Vương Hậu, Duy Nhất 7Chương 593: Vương Hậu, Duy Nhất 8Chương 594: Vương Hậu, Duy Nhất 9Chương 595: Vương Hậu, Duy Nhất 10Chương 596: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 1Chương 597: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 2Chương 598: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 3Chương 599: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 4Chương 600: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 5Chương 601: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 6Chương 602: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 7Chương 603: Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 8Chương 604: Tìm Phiền Phức 1Chương 605: Tìm Phiền Phức 2Chương 606: Tìm Phiền Phức 3Chương 607: Tìm Phiền Phức 4Chương 608: Tìm Phiền Phức 5Chương 609: Tìm Phiền Phức 6Chương 610: Tìm Phiền Phức 7Chương 611: Tìm Phiền Phức 8Chương 612: Ngầm Ám Sát, Sinh Con 1Chương 613: Ngầm Ám Sát, Sinh Con 2Chương 614: Ngầm Ám Sát, Sinh Con 3Chương 615: Ngầm Ám Sát, Sinh Con 4Chương 616: Ngầm Ám Sát, Sinh Con 5Chương 617: Nội Quỷ 1Chương 618: Nội Quỷ 2Chương 619: Nội Quỷ 3Chương 620: Ám Vệ Phượng Hoàng 1Chương 621: Ám Vệ Phượng Hoàng 2Chương 622: Ám Vệ Phượng Hoàng 3Chương 623: Ám Vệ Phượng Hoàng 4Chương 624: Ám Vệ Phượng Hoàng 5Chương 625: Ám Vệ Phượng Hoàng 6Chương 626: Thuần Phục Mãnh Thú 1Chương 627: Thuần Phục Mãnh Thú 2Chương 628: Thuần Phục Mãnh Thú 3Chương 629: Thuần Phục Mãnh Thú 4Chương 630: Thuần Phục Mãnh Thú 5Chương 631: Thuần Phục Mãnh Thú 6Chương 632: Thuần Phục Mãnh Thú 7Chương 633: Tâm Tư Các Trưởng Lão 1Chương 634: Tâm Tư Các Trưởng Lão 2Chương 635: Tâm Tư Các Trưởng Lão 3Chương 636: Tâm Tư Các Trưởng Lão 4Chương 637: Tâm Tư Các Trưởng Lão 5Chương 638: Tâm Tư Các Trưởng Lão 6Chương 639: Tâm Tư Các Trưởng Lão 7Chương 640: Tâm Tư Các Trưởng Lão 8Chương 641: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 1Chương 642: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 2Chương 643: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 3Chương 644: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 4Chương 645: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 5Chương 646: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 6Chương 647: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 7Chương 648: Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 8Chương 649: Đại Hội Trăm Phái 1Chương 650: Đại Hội Trăm Phái 2Chương 651: Đại Hội Trăm Phái 3Chương 652: Đại Hội Trăm Phái 4Chương 653: Đại Hội Trăm Phái 5Chương 654: Đại Hội Trăm Phái 6Chương 655: Đại Hội Trăm Phái 7Chương 656: Đại Hội Trăm Phái 8Chương 657: Đại Hội Trăm Phái 9Chương 658: Đại Hội Trăm Phái 10Chương 659: Chương 659Chương 660: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 2Chương 661: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 3Chương 662: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 4Chương 663: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 5Chương 664: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 6Chương 665: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 7Chương 666: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 8Chương 667: Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 9Chương 668: Phi Đao Lưu Ly 1Chương 669: Phi Đao Lưu Ly 2Chương 670: Phi Đao Lưu Ly 3Chương 671: Phi Đao Lưu Ly 4Chương 672: Phi Đao Lưu Ly 5Chương 673: Đại Chiến 1Chương 674: Đại Chiến 2Chương 675: Đại Chiến 3Chương 676: Đại Chiến 4Chương 677: Đại Chiến 5Chương 678: Đại Chiến 6Chương 679: Đại Chiến 7Chương 680: Hai Tiểu Ma Vương 1Chương 681: Hai Tiểu Ma Vương 2Chương 682: Hai Tiểu Ma VươngChương 683: Rời Khỏi Vực Sâu 1Chương 684: Rời Khỏi Vực Sâu 2Chương 685: Rời Khỏi Vực Sâu 3Chương 686: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 1Chương 687: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 2Chương 688: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 3Chương 689: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 4Chương 690: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 5Chương 691: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 6Chương 692: Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 7Chương 693: Bình Tây Thành 1Chương 694: Bình Tây Thành 2Chương 695: Chương 695Chương 696: Chương 696Chương 697: Chương 697Chương 698: Chương 698Chương 699: Chương 699Chương 700: Chương 700Chương 701: Chương 701Chương 702: Chương 702Chương 703: Chương 703Chương 704: Chương 704Chương 705: Chương 705Chương 706Chương 707Chương 708Chương 709Chương 710Chương 711Chương 712Chương 713Chương 714: Phản Công (4)Chương 715: Phản Công (5)Chương 716: Phá Tháp (1)Chương 717: Phá Tháp (2)Chương 718: Há Tháp (3)Chương 719: Phá Tháp (4)Chương 720: Phá Tháp (5)Chương 721: Phá Tháp (6)Chương 722: Vách Núi (1)Chương 723: Vách Núi (2)Chương 724: Vách Núi (3)Chương 725: Vách Núi (4)Chương 726: Minh Hải (1)Chương 727: Minh Hải (2)Chương 728: Minh Hải (3)Chương 729: Minh Hải (4)Chương 730: Minh Hải (5)Chương 731: Minh Hải (6)Chương 732: Đại Kết Cục