Nữ Phụ Công Tâm Kế
Tác giả:Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:10/04/2018
Nữ Phụ Công Tâm Kế đánh vào tâm lý. Nam chính đại nhân, xin đừng chống cự nữa, từng bước từng bước rơi vào tay giặc đi. Truyện: Những nam chính sẽ xuất hiện: Một, nam chính bệnh kiều [1] nhạy cảm. Hai, nam chính lạnh lùng kiêu ngạo. Ba, nam chính cao ngạo như hoa ngôn tình Bốn, nam chính ngạo kiều [2], xù lông. Năm, nam chính tự kỷ (tự bế) ngốc nghếch... đầu ốc rối rắm Sáu, nam chính dị giới. Bảy, nam chính là đại thần tiểu thuyết gia. Tám, nam chính tàn tật.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Thế Giới 1 -Phần 1Chương 2: Thế Giới 1 – Phần 2Chương 3: Chỉ Muốn Giam Cầm EmChương 4: Thế Giới 1 – Phần 4Chương 5: Thế Giới 1 – Phần 5Chương 6: Thế Giới 1 – Phần 6Chương 7: Thế Giới 1 – Phần 7Chương 8: Thế Giới 1 – Phần 8Chương 9: Thế Giới 1 – Phần 9Chương 10: Thế Giới 1 – Phần 10Chương 11: Thế Giới 1 – Phần 11Chương 12: Thế Giới 1 -Phần 12Chương 13: Thế Giới 1 -Phần 13Chương 14: Thế Giới 1 - Phiên NgoạiChương 15: Thế Giới 2 - Chương 1Chương 16: Thế Giới 2 - Chương 2Chương 17: Thế Giới 2 - Chương 3Chương 18: Thế Giới 2 - Chương 4Chương 19: Thế Giới 2 - Chương 5Chương 20: Thế Giới 2 - Chương 6Chương 21: Thành Đôi Cùng Chàng [7]Chương 22: Chỉ Muốn Giam Cầm Em [Ngoại Truyện]Chương 23: Thành Đôi Cùng Chàng [8]Chương 24: Thành Đôi Cùng Chàng [9]Chương 25: Thành Đôi Cùng Chàng [10]Chương 26: Nam Chính Phản Công [2]Chương 27: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [1]Chương 28: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [2]Chương 29: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [3]Chương 30: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [4]Chương 31: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [5]Chương 32: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [6]Chương 33: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [7]Chương 34: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [8]Chương 35: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [9]Chương 36: Thành Đôi Cùng Chàng [Ngoại Truyện]Chương 37: Thành Đôi Cùng Chàng [Ngoại Truyện] 2Chương 38: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [10]Chương 39: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [11]Chương 40: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [12]Chương 41: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [13]Chương 42: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [14]Chương 43: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [15]Chương 44: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [Ngoại Truyện]Chương 45: Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Đại Thần [Ngoại Truyện] 2Chương 46: Nhóc Con Mau Vào Bát [1]Chương 47: Nhóc Con Mau Vào Bát [2]Chương 48: Nhóc Con Mau Vào Bát [3]Chương 49: Nhóc Con Mau Vào Bát [4]Chương 50: Nhóc Con Mau Vào Bát [5]Chương 51: Nhóc Con Mau Vào Bát [6]Chương 52: Nhóc Con Mau Vào Bát [7]Chương 53: Nhóc Con Mau Vào Bát [8]Chương 54: Nhóc Con Mau Vào Bát [9]Chương 55: Nhóc Con Mau Vào Bát [10]Chương 56: Nhóc Con Mau Vào Bát [11]Chương 57: Nhóc Con Mau Vào Bát [12]Chương 58: Nam Chính Cao Lãnh [1]Chương 59: Nam Chính Cao Lãnh Như Hoa [2]Chương 60: Nam Chính Cao Lãnh [3]Chương 61: Nam Chính Cao Lãnh [4]Chương 62: Nam Chính Cao Lãnh [5]Chương 63: Nam Chính Cao Lãnh [6]Chương 64: Nam Chính Cao Lãnh [7]Chương 65: Nam Chính Cao Lãnh [8]Chương 66: Nam Chính Cao Lãnh [9]Chương 67: Nam Chính Cao Lãnh [10]Chương 68: Nam Chính Cao Lãnh [11]Chương 69: Nam Chính Cao Lãnh [12]Chương 70: Nam Chính Cao Lãnh [13]Chương 71: Nam Chính Cao Lãnh [14]Chương 72: Nam Chính Cao Lãnh [Ngoại Truyện]Chương 73: Nam Chính Hắc Hóa [1]Chương 74: Nam Chính Hắc Hóa [2]Chương 75: Nam Chính Hắc Hóa [3]Chương 76: Nam Chính Hắc Hóa [4]Chương 77: Nam Chính Hắc Hóa [5]Chương 78: Nam Chính Hắc Hóa [6]Chương 79: Nam Chính Hắc Hóa [7]Chương 80: Nam Chính Hắc Hóa [8]Chương 81: Nam Chính Hắc Hóa [9]Chương 82: Nam Chính Hắc Hóa [10]Chương 83: Nam Chính Hắc Hóa [11]Chương 84: Nam Chính Hắc Hóa [12]Chương 85: Nam Chính Hắc Hóa [13]Chương 86: Nam Chính Hắc Hóa [14]Chương 87: Nam Chính Hắc Hóa [Ngoại Truyện]Chương 88: Đừng Quên EmChương 89: Quyển 7 - Chương 2Chương 90: Quyển 7 - Chương 3Chương 91: Quyển 7 - Chương 4Chương 92: Quyển 7 - Chương 5Chương 93: Quyển 7 - Chương 6Chương 94: Quyển 7 - Chương 7Chương 95: Quyển 7 - Chương 8Chương 96: Quyển 7 - Chương 9Chương 97: Quyển 7 - Chương 10Chương 98: Quyển 7 - Chương 11Chương 99: Quyển 7 - Chương 12Chương 100: Quyển 7 - Chương 13Chương 101: Quyển 7 - Chương 14Chương 102: Quyển 7 - Chương 15Chương 103: Quyển 7 - Chương 16Chương 104: Quyển 7 - Chương 17Chương 105: Ngoại Truyện 1Chương 106: Ngoại Truyện 2Chương 107: Nam Chính Phản Công [3]Chương 108: Nam Chính Phản Công [4]Chương 109: Nam Chính Phản Công [5]Chương 110: Nam Chính Phản Công [6]Chương 111: Nam Chính Phản Công [Ngoại Truyện]