Vô Tận Kiếm Trang
Tác giả:Y Quan Thắng Tuyết
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpKiếm HiệpHuyền Huyễn
last update time:16/11/2017
Đương thời điểm người ta chỉ có một mình, ta có thủy hỏa Lưỡng Nghi kiếm trận, đương người khác có hai người thời điểm, ta có thiên địa Tam Tài kiếm trận, đương người khác có ba người thời điểm, ta có Tứ Hợp bát cực kiếm trận, đương người khác có bốn người thời điểm, ta có Lục Mạch Ngũ Hành kiếm trận, đương người khác có 5 người thời điểm, ta có Thất Tinh Bát Quái kiếm trận, đương người khác có sáu người thời điểm, ta có Thập Phương vô cực kiếm trận. . . Đương người khác có mười người thời điểm, ta có Bách Biến long xà kiếm trận, đương người khác có một trăm người thời điểm, ta có Cửu Thiên lôi hỏa kiếm trận, đương người khác có một ngàn cá nhân đích thời điểm, ta có Đạo Tâm chủng ma kiếm trận, đương người khác có một vạn cá nhân đích thời điểm, ta có Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận! Vô luận nhiều địch nhân ít, một mực lấy kiếm ngự chi, lấy kiếm giết chi! Mà bình thường, người đi đường thời điểm, ta có biến ảo phi hành kiếm trận, đổi bản đồ thời điểm, ta có chu thiên di chuyển kiếm trận, luyện công thời điểm, ta có thiên địa nhiếp linh kiếm trận. . . Trên trời dưới đất, duy ta kiếm trận, tung hoành bát cực, không người có thể kẻ địch! . . .
Xem
Mục lục:
Chương 1: Hàn Quang Kỳ ThiếtChương 2:Bí mật của Diệp BạchChương 3: Luyện Võ CácChương 4: Huyền Khí bát tầngChương 5: Vào núiChương 6: Xương cánh Xích Hỏa ĐiểuChương 7: Mời đi cùngChương 8: Hồng Phong ThúChương 9: Sư Thứu LĩnhChương 10: Thanh Hoàn XàChương 11: Vô Danh bụi cốcChương 12: Hồi Huyền ĐanChương 13: Thiên niên hỏa thảoChương 14: Lưỡng thú tương đấu*Chương 15: Tử Giác Cự Mãng vs Phi Thiên Tuyết ThứuChương 16: Phân liệtChương 17: Mãng xà nội đanChương 18: Rời điChương 19: Ngộ sấm Thú Nguyệt hồ*Chương 20: Gặp nạnChương 21: Ánh mắt dị biếnChương 22: Thiên tác đại trận, vạn kiếm vi binh*Chương 23: Thiên Kiếm lão nhânChương 24: Ý chí lực nhất cấpChương 25: Hỏa quậtChương 26: Vọng Khí, Giám Vật nhị quyếtChương 27: Ngũ Đế Vân Khí KiếmChương 28: Bách xích hàn động*Chương 29: Hồi tôngChương 30: Huyền Vũ các mở(thượng)Chương 31: Huyền Vũ Các mở(trung)Chương 32: Huyền Vũ các mở(hạ)Chương 33: Lựa chọn công pháp(Thượng).Chương 34: Lựa chọn công pháp (trung).Chương 35: Lựa chọn công pháp (hạ).Chương 36: Trung cấp Huyền quyết (thượng).Chương 37: Trung cấp Huyền quyết (trung).Chương 38: Trung cấp Huyền quyết (hạ).Chương 39: Thân pháp Huyền kỹ (thượng).Chương 40: Thân pháp Huyền kỹ (trung).Chương 41: Thân pháp Huyễn kĩ (Hạ)Chương 42: Tu luyện trong mộc ốc*Chương 43: Sơ luyện Kiếm bộChương 44: Nhất kiếm nhất cảnh, thân pháp đại thànhChương 45: Gia tộc thí luyện (Thượng)Chương 46: Gia tộc thí luyện (Trung)Chương 47: Gia tộc thí luyện (Hạ)Chương 48: Tàn khốc giết chóc (Thượng)Chương 49: Tàn khốc giết chóc (Trung)Chương 50: Tàn khốc giết chóc (Hạ)Chương 51: Thí luyện bài danh (thượng).Chương 52: Thí luyện bài danh (Trung).Chương 53: Thí luyện bài danh (hạ).Chương 54: Tiến nhập nội tông (Thượng).Chương 55: Tiến nhập nội tông (Trung).Chương 56: Tiến nhập nội tông (Hạ).Chương 57: Thề nguyện điển lễ (Thượng).Chương 58: Thề nguyện chi điển (Trung).Chương 59: Thề nguyện điển lễ (Hạ).Chương 60: Thiên Huyễn Vạn Tâm động.Chương 61: Phong lợi như tước*.Chương 62: Bồi nguyên cố bổn*.Chương 63: Định tâm vô ngã.Chương 64: Truyền Công Các.Chương 65: Tâm Ma Hư Vọng chi phápChương 66: Huyền khí thập tầngChương 67: Ý chí lực cấp 10Chương 68: Kiếm trận sơ truyềnChương 69: Một cái cơ hội.Chương 70: Thanh Mục linh thủyChương 71: Kỳ Dược HiênChương 72: Tiểu nhiếp linh kiếm trận.Chương 73: Bách Hoa xà vương cốc.Chương 74: Tam giác độc vương mãng.Chương 75: Đạm Thai Tử Nguyệt.Chương 76: Tiểu đấu đại hội.Chương 77: Đại Nhật Huyền dương kính.Chương 78: Linh bảo thanh đồng giới chỉ.Chương 79: Linh bảo thanh đồng giới chỉ. (2)Chương 80: Luyện Mục Sinh Hồng.Chương 81: Huyền binh, Thiên Xích Thủy kiếm.Chương 82: Tinh thần liệt, kiếm trận thành.Chương 83: Vĩnh hằng tinh tú kiếm trậnChương 84: Bát ảnh ngọc bích.Chương 85: Quần tinh sâm, di dời hoa và cây cảnh.Chương 86: Tiến giai Huyền sĩ. (thượng)Chương 87: Tiến giai Huyền sĩ. (trung)Chương 88: Tiến giai Huyền sĩ. (hạ)Chương 89: Luyện chỉ trong bồn cát.Chương 90: Như huyễn như chân.Chương 91: Diệp gia cấm địa.Chương 92: Hạch tâm đệ tử.Chương 93: Cự mộc tù lung kiếm trận.Chương 94: Thủ hộ trưởng lão.Chương 95, 96: Đăng ký huyền sĩ, Tứ phương vô thượng kiếm.Chương 97: Dịch Dung cụ.Chương 98: Hỏa Liên Hoa.Chương 99, 100: Đại giới.Chương 101: Đại giới. (2)Chương 102: Triệu kiến thanh sắc lệnh bài.Chương 103: Thông Thiên kỳ linh bảng.Chương 104: Trả thùChương 105: Trả thù (Trung).Chương 106: Trả thù (hạ).Chương 107: Gặp mặt Diệp KhổChương 108: Vô tận sát đạo.Chương 109: Tử di điện quyết.Chương 110: Bách hoa bộ pháp.Chương 111: Dược Lư.Chương 112: Thanh giai kiếm quyết.Chương 113: Vạn Thiên thế gia nhất tông môn.Chương 114: Tin tức.Chương 115: Tâm huyễn.Chương 116: Tử Cảnh cốc.Chương 117: Huyền tông huyệt.Chương 118: Cực đạo kim đan.Chương 119: Cực đạo Kim Đan (Trung).Chương 120: Cực đạo kim đan (Hạ).Chương 121: Cát thành.Chương 122: Thanh bào khách.Chương 123: Trường sinh túy quyết.Chương 124: Phù Du bộ.Chương 125: Chỉ điểm.Chương 126: Hoán Nguyên đại pháp.Chương 127: Bách Vũ lão nhân.Chương 128: Cường Cân hoán huyết.Chương 129:Thân pháp đại thành.Chương 130: Mộ Huyệt xuất hiệnChương 131: Cường giả tụ tập.Chương 132: Cảnh giới phi thăng.Chương 133: Xích phát lão tổ.Chương 134: Tiên Thiên kiếm quyết.Chương 135: Nhật Nguyệt Tinh hoa kiếm khí.Chương 136: Thổ nạp.Chương 137: Lục Sí Kim Tàm.Chương 138: Viên Thiên các.Chương 139: Đằng bạo.Chương 140: Hoàng bảng thứ tám.Chương 141: Tử Cảnh cốc.Chương 142: Thiên tiên đàiChương 143: Thất Diệp sinh tử kiếm.Chương 144: Thủy Mạc Thiên Quang Trận.Chương 145: Tích Huyết Tử Kim Đan.Chương 146: Tuyệt học cấp thân pháp.Chương 147: Kim sắc tứ giai chủy thủ.Chương 148: Quyển trục ám kim.Chương 149: Thay đổi.Chương 150: Ngũ Vị.Chương 151: Đặc sứ Tử Cảnh cốc.Chương 152: Danh ngạch chi tranh.Chương 153: Tứ tông hội vũ.Chương 154: Tầng thứ năm Huyền Vũ các.Chương 155: Thiên đạo cực huyền đan.Chương 156: Đại Tái khai thủy.Chương 157: Diệp Trường Ca.Chương 158: Bất Động Minh Vương, hoàng giai cao cấp công pháp.Chương 159: Huyên sĩ trung cấp Diệp Bạch.Chương 160: Tấn cấp thập bát cường.Chương 161: Đạm Thai gia tộc.Chương 162: Tứ tông hội vũ. (1)Chương 163: Tứ tông hội vũ. (2)Chương 164: Tứ tông hội vũ. (3)Chương 165: Số ba mươi sáu.Chương 166: Mẫn Nhu Nhiên.Chương 167: Tứ Cầm các.Chương 168: Nhận thua. (1)Chương 169: Ba đào quyết bổ.Chương 170: Thốn bộ.Chương 171: Diệp Khuyết cụt một tay.Chương 172: Ngũ độc nguyên khí kính.ChươngChương 174: Hoa Hoàn liệt.Chương 175: Diệp Bạch oanh động.Chương 176: Kinh bạoChương 177: Kinh bạo.Chương 178:La Nhu.Chương 179: Cực Hoàn Quyết.Chương 180: Vụ Ẩn Tam thốn kích.Chương 181: Băng Nhi.Chương 182: Trận chung kết.Chương 183: Kiếm Khí Tam Hoa quyết.Chương 184: Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm.Chương 185: Hải Đào các.Chương 186: Thiên Nguyên hỏa thuẫn.Chương 187: Xác định danh ngạchChương 188: Nổi danh trên bảngChương 189: Tổng quyết thi đấu.Chương 190: Đối thủ dễ dàng nhất.Chương 191: Luận bàn cuộc chiếnChương 192: Tam Huyền xích hỏa côngChương 193: Tứ Đằng cự trậnChương 194: Thiên Hỏa Du Thân BộChương 195: Huyền kỹ.Chương 196: Huyền kỹ. (2)Chương 197: Tứ Tông Thiết hạp.Chương 198: Không khí khẩn trương.Chương 199: Tiên Thiên huyết công.Chương 200: Đại Hóa Ma thần chưởng.Chương 201: Tứ Tượng kiếm trận.Chương 202: Tê Liệt hàn.Chương 203: Khổ quả tự nhưỡng.Chương 204: Phế bỏ Tư Đồ Xa.Chương 205: Trận chiến cuối cùng.Chương 206: Đạt tới yêu cầu.Chương 207 : Lam Sắc.Chương 208: Tổ Tiên Thượng cổ.Chương 209: Trận Tâm.Chương 210: Cửu Trượng đại lôi.Chương 211 : Đối đầu với Đạm Thai Tử NguyệtChương 212 : Ba chiêu nguy hiểm.Chương 213 : Tranh vanh sơ lộ.Chương 214: Toàn Trường khiếp sợ.Chương 215 : Chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt.Chương 216: Ban thưởng.Chương 217: Bạch Thủ Thái Huyền Kinh.Chương 218: Bạch Thủ Thái Huyền Kinh.Chương 1: Ly tự.Chương 2: Nhật Nguyệt thú sơn.Chương 3: Lục giai bí kíp.Chương 4: Khô Mộc long ngâm quyết.Chương 5: Tâm Nội truyền pháp.Chương 6: Khô Diệp độ.Chương 7: Bái Kiếm cốc.Chương 8: Lục đại đệ tử nội tông.Chương 9: Thực lực chân chính của Tử Cảnh cốc.Chương 10: Tam Vạn huyền.Chương 11: Băng Vụ đại hạp cốcChương 12: Thái Mộng thànhChương 13: Tử Cảnh sơnChương 14: Thiên Địa nhân Phách mại hànhChương 15: Tam Sắc Vũ Băng chiChương 16: Thiên Hỏa Lưu Tinh bí kípChương 17: Trưởng tôn thế giaChương 18: Cạnh tranhChương 19: Xuất hiện ngoài ý muốnChương 20: Cốc Tâm HoaChương 21: Thí luyện bắt đầuChương 22: Bắt đầu thí luyệnChương 23: Đối thủ mạnh mẽChương 24: Hoàng Linh cùng La mậpChương 25: Băng TíchChương 26: Nội dung thí luyệnChương 27: Huyền khí tầng thứ bảy.Chương 28: Vận khí.Chương 29: Thập đại linh thảoChương 30: Nhập cốcChương 31: Tổ độiChương 32: Xâm NhậpChương 33: Ô Du ThảoChương 34: Nhất hào linh thựcChương 35: Huyết Tinh Ô LanChương 36: Tam Sắc Hoa Khiên NgưuChương 37: Hỏa Chu ThảoChương 38: Vi Tàng KiếmChương 39: Phấn Hoa Lăng TiêuChương 40: Thất Nhãn Khổng TướcChương 41: Hành hỏaChương 42: Xuất thủ cứu giúpChương 43: Ly khaiChương 44: Tao Ngộ Nguy hiểmChương 45: Khí thếChương 45: Thoát Diễm Kim HoaChương 47: Tích Huyết Hiện tựChương 48: Tinh thần tu luyện bí kípChương 49 : Tam Đại Hình TháiChương 50 : Dạ Lạc Kim tiềnChương 51 : Dạ Lạc Kim Tiền ( trung)Chương 52 : Chạy trốn ngàn dặmChương 53: Chướng khí đanChương 54: Nhất Xuyến Hồng.Chương 55: Tử Khô Lan.Chương 56: Ô Dạ Đề.Chương 57 : Huyết Diệp LanChương 58:Hoả lôi uy hiếpChương 59: Liên hoàn phích lịch trangChương 60: Lý tưởng của La Bàn tửChương 61: Sáng ý.Chương 62 : Cốt Lý hồng.Chương 63: Lục tục đến.Chương 64: Âm thầm giao phong.Chương 65: Chấm dứt thí luyện.Chương 66: Thứ tự.Chương 67: Kim Lũ Mai.Chương 68: Thí luyện đệ nhất.Chương 69: Ban thưởng.Chương 70: Toàn trường khiếp sợ.Chương 71: Bài danh.Chương 72: Đại lễ nhập tông.Chương 73: Tam Đại trưởng lão.Chương 74: Thiên Niên Thanh Mộc kiếm.Chương 75: Phần thưởng cho vị trí thứ nhất.Chương 76: Thiên Tẩu Tứ Tượng bộ.Chương 77: Lục giai trung cấp thân pháp.Chương 78: Công pháp các.Chương 79: Công pháp các.(Trung).Chương 80: Công pháp các.(hạ).Chương 81: Điếu Thiềm Ngũ Châu Kình.Chương 82: Cầm phổ, Phi bộc lưu âm (1).Chương 83: Cầm phổ, Phi bộc lưu âm (2).Chương 84: Cầm phổ, Phi bộc lưu âm (3).Chương 85: Cầm phổ, Phi bộc lưu âm (4).Chương 86: Ngoại tông thập đại đệ tử, Quan Đạp Tuyết.Chương 87: Huyết luyện, tâm luyện, hồn luyện.Chương 88: Đều tự ưu khuyết.Chương 89: Quyết địnhChương 90: Đàn cổ dâng hương (1+2).Chương 91: Phần Hương đàn cổ.Chương 92: Phần Hương cổ cầm, (hạ)!Chương 93: Thanh âm thái cổ.Chương 94: Khiêu khích.Chương 95: Trấn áp.Chương 96: Ngũ Kiếm.Chương 98: Nhiếp phục.Chương 99: Thảo ốc bế quan.Chương 100: Thân pháp kỳ diệu.Chương 101: Hai tầng ám kình.Chương 102: Phương Long Xà.Chương 103: Công pháp bậc sáu.Chương 104: Thành công Khô Mộc Long Ngâm Quyết.Chương 105: Đánh cho y không bò dậy nổiChương 106: Đi tới tới đây, mang trở về.Chương 107: Chỉnh đốn sở họcChương 108: Hai nàng tới chơiChương 109: Chúc thọ Bái Kiếm Môn.Chương 110: Đàn cổ tới tay.Chương 111: Tiến vào hạp cốc.Chương 112: Bế quan sâu.Chương 113: Địch hoa bi nhạn khúc.Chương 114: Tinh quang tụ đấu, bạch thủ sơ thành.Chương 115: Tào mộc thú.Chương 116: Cấm địa cấp hai Âm phong thạch lĩnh.Chương 117: Không lùi, tiếp tục đi tớiChương 118: Hỏa vĩ tê ngưu và Lôi thảo hoaChương 119: Thị huyết song hạc, Thanh diện thứu vươngChương 120: Vùng đất kỳ quáiChương 121: Bạo liệt viêm đằngChương 122: Bông hoa giết ngườiChương 123: Đáy của vực sâuChương 124: Lục la động phủChương 124: Tê phong chỉChương 126: Tử ngọc cổ giảnChương 127: Bỏ xấu giữ tốtChương 128: Thiên Lôi Hỏa ĐộnChương 129: Khô Mộc lên cấpChương 130: Lục thực phongChương 131:Hồng hoa thực hồn nghĩ (Loại kiến đó có khả năng ăn được linh hồn)Chương 132: Chu Tước hỏaChương 133: “Họa mi điểu”Chương 134: Thấy lại ánh mặt trờiChương 135: Đối chiến hung thú bậc ba, “Đằng tỏa”Chương 136: Kích sát, “Hoa hoàn giảo”!Chương 137: Rời điChương 138: Chu thiên tinh thần bào ( Chiếc áo có vòng tròn ngôi sao)Chương 139: Quần xà cốcChương 140: Tu sĩ đoạt bảoChương 141: Đoạt ngược lại. (Thượng)Chương 142: Đoạt ngược lại. (Trung)Chương 143: Đoạt ngược lại. (hạ)Chương 144: Chấn thành thùy tửChương 145: Phượng Vĩ tam điểm đầuChương 146: Đạt tới bốn tầng ám kìnhChương 147: Đánh chết, phân thắng bại.Chương 148: Thu hoạch, trở về ngoại tông.Chương 149: Bạo phú.Chương 150: Phú hào đỉnh cấp.Chương 151: Lục Dực Ngân Sương kiếm.Chương 152: Ngũ Hợp Kỳ Trận trận đồ.Chương 153: Vào lại Công Pháp Các.Chương 154: Chọn lựa huyền kỹChương 155: Tứ Phương Long Tương QuyếtChương 156:Thanh toán được hếtChương 157: Mua đan dược.Chương 158: Luyện hóa Ôn Kinh Đan.Chương 159: Bắt đầu lựa chọn.Chương 160: Cao thủ tề tụ.Chương 161: Ba chiêu đánh cuộcChương 162: Bắt đầu khiêu chiếnChương 163: Trận chiến kinh ngạc.Chương 164: Thần Huyền Cổ Đan.Chương 165: Trầm Họa Yên.Chương 166: Tinh Thiết Đào Hoa Phiến.Chương 167: Diệp Bạch xuất thủ - Thượng.Chương 168: Diệp Bạch xuất thủ - Trung.Chương 169: Diệp Bạch xuất thủ - Hạ.Chương 170: Chấn động toàn trường.Chương 171: Nhất minh kinh người.Chương 172: Cốc Tâm Hoa kinh ngạc.Chương 173: Trúng cử. (Thượng)Chương 174: Trúng cử. (Hạ)Chương 175: Lam Phong.Chương 176: Cống hiến điện.Chương 177: Xuất phát tiến tới Bái Kiếm Cốc.Chương 178: Địch Họa Bi Nhạn, nhất khí kinh thiên.Chương 179: Ám sát.Chương 180: Bóng đen thần bí.Chương 181: Ma thần cốcChương 182: Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan.Chương 183: Âm mưu đoạt kiếm.Chương 184: Âm Xà Hạp cốc.Chương 185: Phục kíchChương 186: Căng thẳng hết sức.Chương 187: Thiên Hoa Loạn Trụy Thân Pháp.Chương 188: Phượng Hoàng xả thân quyếtChương 189: Đánh chết Phương Long Xà.Chương 190: Uy lực của Hỏa Lôi Tử.Chương 191:Đánh lui.Chương 192: Hỏa Phong Hồ.Chương 193: Kiếm trì kiếm thủy.Chương 194: Tử Khí nhân hình hoa.Chương 195: Kiếm đạo nanChương 196: Ngọc Bích cư.Chương 197: Thiên Chuy Bách Luyện, Thủy Thành Danh Khí.Chương 198: Đại Sư Công BốChương 199: Hư Vĩ lục xà.Chương 200: Phẩm kiếm thập yếu, chú kiếm bát pháp.Chương 201: Đại hội phẩm kiếm.Chương 202: Đài cao nhuốm máu.Chương 203: Kiếm các cấm địaChương 204: Vạn Kiếm tề phi.Chương 205: Vạn Trân các.Chương 206: Tam Điện khí quyết.Chương 207: Tuyệt sắc. (Thượng)Chương 208: Tuyệt sắc. (Trung)Chương 209: Tuyệt sắc( Hạ)Chương 210: Tư Không Tư.Chương 211: Danh kiếm.(1)Chương 212: Danh kiếm. (2)Chương 213: Danh kiếm. (3)Chương 214: Tiết Tổ trúc.Chương 215: Tiết Tổ trúc. (2)Chương 216: A Quỷ. (1)Chương 217: A Quỷ. (2)Chương 218: Phẩm kiếm bảng. (1)Chương 219: Phẩm kiếm bảng. (2)Chương 220: Phẩm kiếm bảng. (3)Chương 221: Phẩm kiếm bảng. (4)Chương 1: Kiếm các.Chương 2: Kinh biến.Chương 3: Cường giả cái thế xuất hiện.Chương 4: Nam Lục Tú, Bắc Xích Mạc.Chương 5: Vong Kiếm Phong và Vô Danh lão nhân.Chương 6: Tàng kiếm bát thức.Chương 7: Kiếm lão lại hiện ra.Chương 8: Tiểu Chư Thiên Phong Ma kiếm trận.Chương 9: Lão giả đi ra từ trong kiếm động.Chương 10: Lão giả đi ra từ kiếm động.Chương 11: Mộ hiện. (Thượng)Chương 12: Mộ hiện. (Trung)Chương 13: Mộ hiện. (Hạ)Chương 14: Mộ hiện. (Hạ - tiếp)Chương 15: Tà Vương mộ tầng thứ nhất.Chương 16: Chấn động đại lục.Chương 17: Lòng đất âm ma.Chương 18: Vân Điểu tông.Chương 19: Kiếm trận chi uy.Chương 20: Ti Âm Hải Đường kiếm trận.Chương 21: Xà Châu Kỳ kiếm.Chương 22: Thu hoạch thật lớn.Chương 23: Đường Huyết Nhu (1).Chương 24: Đường Huyết Nhu (2).Chương 25: Đường Huyết Nhu (3).Chương 26: Đường Huyết Nhu (4).Chương 27: Ngũ Linh Khinh Yên tráo.Chương 28: Hợp tác.Chương 29: Đoạt bảo.Chương 30: Gặp nạn.Chương 31: Cứu.Chương 32: Giải độc.Chương 33: Yêu thiết.Chương 34: Tứ cấp kiếm khí.Chương 35: Nước.Chương 36: Tấn chức Đỉnh cấp Huyền sĩ.Chương 37: Ruột rối tơ vò.Chương 38: Tâm loạn như ma.Chương 39: Một bước lên trời.Chương 40: Phi Hành kiếm trận ( tiểu ).Chương 41: Tháo mặt nạ xuống.Chương 42: Đường Huyết Nhu kinh ngạc.Chương 43: Bảo tàng chi địa.Chương 44: Long Hình thạch mộ.Chương 45: Ngư ông bất ngờ (thượng).Chương 46: Ngư ông bất ngờ (trung).Chương 47: Ngư ông bất ngờ (hạ).Chương 48: Đường chạy trốn.Chương 49: Tam mãng giới. (Thượng)Chương 50: Tam mãng giới. (Trung)Chương 51: Tam mãng giới. (Hạ)Chương 52: Ba ngày sau đó.Chương 53: Tử Hà Nguyên quang thảo.Chương 54: Quỷ Huyễn thiên chu.Chương 55: Thống khổ khó có thể tưởng tượng.Chương 56: Mười ngày bế quan, huyền sĩ đỉnh phong.Chương 57: Phục đan, cá chép hóa rồng.Chương 58: Phá quan, huyền sư trung cấp.Chương 59: Gặp lại người áo đen.Chương 60: Phản sát.Chương 61: Cầm Âm tam điệp.Chương 62: Ngũ Cực Linh Hà.Chương 63: Hắc Yên cùng Địa Đồ.Chương 64: Biệt Dữ Phùng.Chương 65: Trở lại tông môn.Chương 66: Cuộc chiến huyền bảng.Chương 67: Chung tụ.Chương 68: Bọn người Diệp Khổ khiếp sợ.Chương 69: Khiêu chiến.Chương 70: Thực lực chân chính của Tử Cảnh Cốc.Chương 71: Thực lực chân chính của Tử Cảnh Cốc. (2)Chương 72: Thực lực chân chính của Tử Cảnh Cốc. (3)Chương 73: Ứng chiến.Chương 74: Tam chiêu.Chương 75: Chấn động.Chương 76: Kiếm quyết tới tayChương 77: Vạn Kiếm tề phi.Chương 78: Bán linh thảo.Chương 79: Hai mươi sáu vạn điểm cống hiến.Chương 80: Đấu giá đại hội cuối năm.Chương 81: Chí Dương Ngũ Hành kiếm.Chương 82: Cực Phẩm Hoán Huyết đan.Chương 83: Chú mục.Chương 84: Thiên Lam Tuyết Thảo.Chương 85: Đấu giá.Chương 86: Sóng to gió lớn.Chương 87: Khiếp sợ toàn trường.Chương 88: Cuối cùng đấu giá.Chương 89: Cổ trận vạn năm.Chương 90: Kiếm thạch ban thưởng.Chương 91: Nhất tinh quyền hạn.Chương 92: Đương kiếm các.Chương 93: Tu luyện Thiên Lôi Hỏa độn.Chương 94: Dưỡng Thần thảo và Cấm Ma hoa.Chương 95: Dưỡng Thần thảo và Cấm Ma hoa. (tiếp)Chương 96: Vô đề.Chương 97: Một lựa chọn.Chương 98: Vô đề.Chương 99: Chấn động Tử Cảnh Cốc.Chương 100: Tiểu công pháp cácChương 101: Thất Biến Cường Thân Quyết (thượng).Chương 102: Thất Biến Cường Thân Quyết (hạ).Chương 103: Nhà mới.Chương 104: Rời cốc.Chương 105: Đến Lục La động phủChương 106: Nhị độ bế quanChương 107: Dùng Dưỡng Thần ThảoChương 108: Năm thángChương 109: Năm tháng. (2)Chương 110: Đột phá.Chương 111: Thành côngChương 112: Biến hóaChương 113: Tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận (thượng)Chương 114: Tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận (hạ)Chương 115: Đêm mưaChương 116: Tử Điện Thanh đồng (mắt).Chương 117: Mùa tuyết bayChương 118: Cấm Ma Hoa, Đỉnh cấp Huyền sư.Chương 119: Phía sau tứ Huyễn.Chương 120: Tử Vong Hồng Điệp, Tam Thiên Huyết BứcChương 121: Một năm, hồi tông ( thượng )Chương 122: Một năm, hồi tông (hạ)Chương 123: Trước đâu bằng bây giờChương 124: Môn trung biến hóaChương 125: Diệp đại nhân thần bí (thượng).Chương 126: Diệp đại nhân thần bí (hạ).Chương 127: Trở lại đất cũ.Chương 128: Gặp lại.Chương 129: Chấp Sự Điện kinh ngạc (thượng).Chương 130: Chấp Sự Điện kinh ngạc (trung).Chương 131: Chấp Sự Điện kinh ngạc (hạ)Chương 132: Lĩnh phần thưởng.Chương 133: Lăng Thiên Huyết Chỉ.Chương 134: Nhiệm vụ tông mônChương 135: Mạnh Dương Trang.Chương 136: Bảy ngày sau đó.Chương 137: Thanh Ngưu thú.Chương 138: Mưu Tử Âm.Chương 139: Ấu Phượng Thổ Tức Công.Chương 140: Thiên Tru Kính.Chương 141: Trong núi hiện Linh Quả.Chương 142: Phượng Vũ sơn trang.Chương 143: Tử Huyền Ngộ Đạo quả (thượng).Chương 144: Tử Huyền Ngộ Đạo quả (hạ).Chương 145: Hứa Thanh NguyênChương 146: Thông Linh Bạch Điêu.Chương 147: Ma Ưng Các, Lệ Nam Thiên.Chương 148: Bí văn.Chương 149: Xuất thủ đoạt quả (thượng).Chương 150: Xuất thủ đoạt quả (hạ).Chương 151: Bát Túc Hồng Chu Vương.Chương 152: Linh Quả vào tay.Chương 153: Kiếm bạo liên tụcChương 154: Bá đạo thối địchChương 155: Sơ nhập Bắc cảnh.Chương 156: Tiểu Đấu Giá Hội.Chương 157: Linh Hoa Môn.Chương 158: Địa Hỏa châu.Chương 159: Tử Hà Phích Lịch Tử.Chương 160: Điên cuồng.Chương 161: Dẫn bạo.Chương 162: Đấu phúChương 163: Nhìn chăm chúChương 164: Lửa nóngChương 165: Đoạt đượcChương 166: Lý Phượng ChuẩnChương 167: Kỳ Thiên CácChương 168: Âm mị thạchChương 169: Đến Mạnh Dương TrangChương 170: Thiên Địa Nhân Tam MaChương 171: Cản ta thì chếtChương 172: Vô tận đường máu sơn mônChương 173: Một đường giết tớiChương 174: Tiếng động kinh ngạcChương 175: Hiểm ác đánh một trậnChương 176: Diệt cỏ tận gốcChương 177: Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm TrậnChương 178: Nhị Ma chấn độngChương 179: Cuối cùng đền tội (thượng).Chương 180: Cuối cùng đền tội (trung).Chương 181: Cuối cùng đền tội ( hạ).Chương 182: Hỏa thế giới.Chương 183: Tam Thiên Kiếm Khí tru ma đầuChương 184: Bán Thần Chi ThủChương 185: Sương Chi Huyễn CảnhChương 186: Thiên Ma tửChương 187: Linh Bảo, ngũ tiên hồ ( thượng )Chương 188: Linh Bảo, Ngũ Tiên hồ ( hạ )Chương 189: Tiền vãng Xích Mạc, thượngChương 190: Tiền vãng Xích Mạc, hạChương 191: Lê Hoa cungChương 192: Trúc tộcChương 193: Thương độiChương 194: Lão kháchChương 195: Phân biệtChương 196: Độc hànhChương 197: Viêm MịChương 198: Thần bíChương 199: Diêm Hà trấn.Chương 200: Thiên Niên Hỏa Mị cung.Chương 201: Liễu Đại thiếu gia.Chương 202: Phi Phượng lâuChương 203: Vô Nhai hải.Chương 204: Huyền sĩ Cung phụng.Chương 205: Liễu gia xong?Chương 206: Thất Tinh Đàn.Chương 207: Tinh Vụ hải, Cổn Thạch Thiên giản.Chương 208: Lang ưng Cổ động.Chương 209: Nguyệt Hỏa Huyền Quy.Chương 210: Thiên Vụ Ưng cùng Huyết Lang VươngChương 211: Ngũ Sắc dương.Chương 212: Đại Hung Chi KiếmChương 213: Gian nan lựa chọnChương 214: Hồn luyện bí thuật.Chương 215: Hàng phục hung kiếm.Chương 216: Vạn Kính Nhân Tung Diệt.Chương 217: Âm Sát Cổ Tuyền TrậnChương 218: Nguyễn Thanh Trúc.Chương 219: Tàn bảo đồChương 220: Thanh Ngọc Kim Phật thưChương 221: Tam Nguyên Tà Huyết PhápChương 222: Đầu mốiChương 1: Vương Lê HoaChương 2: Ẩn Vụ Sơn, Trảm Đao hạpChương 3: Ma Vương Thạch QuậtChương 4: Huyết Công Tử Ngô Xà.Chương 5: Tiến Vào Hang ĐáChương 6: Tâm cơ trong lòng.Chương 7: Thiên Cơ tỏa.Chương 8: Vạn Xà uyên.Chương 9: Kình Long trụ. (thượng)Chương 10: Kình Long trụ. (trung)Chương 11: Kình Long trụ (hạ).Chương 12: Trong ngoài không hợp tác đồng nhất.Chương 13: Tiến vào bảo khố, thượngChương 14: Tiến vào bảo khố, hạ.Chương 15: Giao Phục Hoàng Tuyền Chi (thượng).Chương 16: Giao Phục Hoàng Tuyền Chi ( hạ)Chương 17: đi thông Vương cảnh cái chìa khóa (thượng).Chương 18: Chìa khóa đi thông Vương cảnh ( trung).Chương 19: Chìa khóa Đi thông Vương cảnh ( hạ)Chương 20: Kỳ Thiên Chi Lệnh.Chương 21: Huyền Vương Chí Tôn ĐanChương 22: Bốn tháng (1).Chương 23: Bốn tháng (2).Chương 24: Bốn tháng (3).Chương 25: Bốn tháng (4).Chương 26: Bốn tháng (5).Chương 27: Bốn tháng (6).Chương 28: Bốn tháng (7).Chương 29: Bốn tháng (8+9).Chương 30: Bốn tháng (10+11).Chương 31: Bốn tháng (12).Chương 32: Bốn tháng (13).Chương 33: Bốn tháng (14).Chương 34: Bốn tháng ( 15 )Chương 35: Bốn tháng ( 16 )Chương 36: Thiên Tiên đài (1)Chương 37: Thiên Tiên đài (2)Chương 38: Đại Tông sư (1)Chương 39: Đại Tông sư (2)Chương 40: Đại Tông sư (3)Chương 41: Lần thứ hai đột phá (1)Chương 42: Lần thứ hai đột phá (2)Chương 43: Lần thứ hai đột phá (3)Chương 44: Lần thứ hai đột phá (4)Chương 45: Lần thứ hai đột phá (5)Chương 46: Phá khốn mà xuất (1)Chương 47: Phá khốn mà xuất (2)Chương 48: Phá khốn mà xuất (3)Chương 49: Phong vân tụ tập thành Thanh Long (1)Chương 50: Phong vân tụ tập tại thành Thanh Long (2)Chương 51: Phong vân tụ tập thành Thanh Long (3)Chương 52: Chấn động Lam Nguyệt (1)Chương 53: Chấn động Lam Nguyệt (2)Chương 54: Chấn động Lam Nguyệt (3)Chương 55: Chấn động Lam Nguyệt (4)Chương 56: Chấn động Lam Nguyệt (5)Chương 57: Danh mãn Lôi Tông (1)Chương 58: Danh mãn Lôi Tông (2)Chương 59: Danh mãn Lôi Tông (3).Chương 60: Ẩn tàng cao thủ (1).Chương 61: Ẩn tàng cao thủ (2).Chương 62: Ẩn tàng cao thủ (3).Chương 63: Ẩn tàng cao thủ (4).Chương 64: Ẩn tàng cao thủ (5).Chương 65: Ứng Đế Vương (1)Chương 66: Ứng Đế Vương (2).Chương 67: Ứng Đế Vương (3).Chương 68: Quân tử giận dữ (1)Chương 69: Quân tử giận dữ (2)Chương 70: Quân tử giận dữ. (3)Chương 71: Quân tử giận dữ. (4)Chương 72: Quân tử giận dữ (5)Chương 73: Quân tử giận dữ (6).Chương 74: Lam cấp Trung cấp, Trường Sinh chỉ (1)Chương 75: Lam cấp Trung cấp, Trường Sinh chỉ (2).Chương 76: Lam cấp Trung cấp, Trường Sinh chỉ (3).Chương 77: Ngàn dặm tầm thù (1)Chương 78: Ngàn dặm tầm thù (2)Chương 79: Ngàn dặm tầm thù (3).Chương 80: Ngàn dặm tầm thù (4).Chương 81: Vân Long cửu hiện (1)Chương 82: Vân Long cửu hiện (2)Chương 83: Vân Long cửu hiện (3)Chương 84: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (1)Chương 85: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (2)Chương 86: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (3)Chương 87: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (4)Chương 88: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (5)Chương 88*: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (6)Chương 89: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (7)Chương 90: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (8)Chương 91: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (9)Chương 92: Đêm tối dông tố, sát nhân đến (10)Chương 93:Trong cuộc sống (1)Chương 94: Trong cuộc sống (2)Chương 95: Trong cuộc sống (3)Chương 96: Linh Lung bích thụ (1)Chương 97: Linh Lung bích thụ (2)Chương 98: Linh Lung bích thụ (3)Chương 99: Linh Lung bích thụ (4)Chương 100: Linh Lung bích thụ ( 5 )Chương 101: Linh Lung bích thụ ( 6 )Chương 102: Anh hùng mịch (1)Chương 103: Anh hùng mịch (2)Chương 104: Anh hùng mịch (3)Chương 105: Anh hùng mịch (4).Chương 106: Anh hùng mịch (5).Chương 107: Anh hùng mịch (6).Chương 108: Phong Hào là Kiếm (1)Chương 109: Phong Hào là kiếm (2)Chương 110: Phong Hào là kiếm (3).Chương 111: Phong Hào là kiếm (4).Chương 112: Phong Hào là kiếm (5).Chương 113: Kết thúcChương 114: Kết thúc(2)Chương 115: Kết thúc(3)Chương 116: Đạo Tâm chủng ma kiếm trận (1)Chương 117: Đạo Tâm chủng ma kiếm trận (2)Chương 118: Đạo Tâm chủng ma kiếm trận (3)Chương 119: Đạo Tâm chủng ma kiếm trận (4)Chương 120 :Huyết Minh châu biển sâu ( 1 )Chương 121 :Huyết Minh châu biển sâu ( 2 )Chương 122: Thâm Hải Huyết Minh Châu(hạ)Chương 123: Thanh Điều Hồng Trần CácChương 124: Tài phú khổng lồ(thượng)Chương 125: Tài phú khổng lồ(hạ)Chương 126: Đấu giá bắt đầuChương 127: Thiên Huyền Hỏa Quyển (thượng)Chương 128: Thiên Huyền Hỏa Quyển (trung)Chương 129: Thiên Huyền Hỏa Quyển (hạ)Chương 130: Tranh muaChương 131: Một trong tứ tông Thiện Kiến ThànhChương 132: Kinh thiên cự giá*Chương 133: Quái Điểu thiết bàiChương 134: Lạc Sương Băng Huyền KìnhChương 135: Thập Nhị Truy Hồn Tổ (thượng)Chương 136: Thập Nhị Truy Hồn Tổ (trung)Chương 137: Thập Nhị Truy Hồn Tổ (hạ)Chương 138: Trảm Huyền Tông (thượng)Chương 138: Trảm Huyền Tông (thượng)Chương 139: Trảm Huyền Tông (hạ)Chương 140: Tiến về Dạ Lang Đảo (thượng)Chương 141: Tiến về Dạ Lang Đảo (trung)Chương 142: Tiến về Dạ Lang Đảo (hạ)Chương 144: Người nào ngăn ta chết (hạ)Chương 145: Huyền Tiên Động Phủ (thượng)Chương 146: Huyền Tiên Động Phủ (hạ)Chương 147: Đột phá Ngũ giaiChương 148: Vân Động Phong Lôi Kiếm TrậnChương 149: Phồn Hoa Nhất PháiChương 150: Đan thất, Kiếm thấtChương 151: Lục phẩm kiếm khíChương 152: Tu luyện Thiên Huyền Hỏa QuyểnChương 153: Phản liệp sátChương 154: Đối chiến nửa bước Vương cảnh (thượng)Chương 155: Đối chiến nửa bước Vương cảnh (trung)Chương 156: Đối chiến nửa bước Vương cảnh (hạ)Chương 157: Thảm thiết (thượng)Chương 158: Thảm thiết (hạ)Chương 159: Kích sát (thượng)Chương 160: Kích sát (hạ)Chương 160: Kích sát (hạ)Chương 161: Sinh Mệnh Cấm ThuậtChương 162: Lâm trận đột pháChương 162: Lâm trận đột pháChương 163: Truy Nguyệt Nhất Chỉ PhổChương 164: Bạch Hàn Nhã tỉnh lạiChương 165: Bốn tháng sauChương 166: Đột nhiên tăng mạnhChương 167: Kỳ Thiên Các Bí Cảnh mở raChương 168: Bờ Bắc Hải, Lạc Nhạn Sương ThànhChương 169: Cường giả tụ tậpChương 170: Mua sắm kiếm khíChương 171: Gặp lại Tuyết PhongChương 172: Kỳ Thiên Ngoại CácChương 173: Bán Vương cảnh nữ tửChương 174: Lam giai công pháp, Thái Bạch Kiếm ThểChương 175: Đêm khuya ám sátChương 176: Tranh đoạt lệnh bàiChương 177: Mưa gió muốn độngChương 178: U Linh Quỷ ThuyềnChương 179: Cổ Nguyệt HuyênChương 180: Kỳ Thiên Đảo (thượng)Chương 181: Kỳ Thiên Đảo (hạ)Chương 182: Bí Cảnh mở raChương 183: Huyền Đan Lệnh BàiChương 184: Huyết Đàm hiểm địaChương 185: Bí kíp, Linh quảChương 186: Cô Nguyệt Phần*Chương 187: Huyết tinh liệp sát*Chương 188: Thần Võ Thạch BíchChương 189: Tích Huyết Thảo NguyênChương 190: Leo hướng tầng thứ nhất (thượng)Chương 191: Leo hướng tầng thứ nhất (trung)Chương 192: Leo hướng tầng thứ nhất (hạ)Chương 193: Diệp Bạch đăng đỉnh, tiếng ồn ào thành im lặng (thượng)Chương 194: Diệp Bạch đăng đỉnh, tiếng ồn ào thành im lặng (trung)Chương 195: Diệp Bạch đăng đỉnh, tiếng ồn ào thành im lặng (hạ)Chương 196: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (một)Chương 197: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (hai)Chương 198: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (ba)Chương 199: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (bốn)Chương 200: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (năm)Chương 201: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (sáu)Chương 202: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (bảy)Chương 203: Diệp Bạch tấn cấpChương 204: Nuốt phục nội đanChương 205: Mọi người rời điChương 206: Diệp Bạch tỉnh lạiChương 207: Thiên Tru Kính lại xuất hiệnChương 208: Tuyệt thế dung nhanChương 209: Một chiêu lui địchChương 210: Phong Tuyết, Bạch DiệpChương 211: Lệnh Bài tranh nhau nhiệnChương 212: Bán Tử giai công phápChương 213: Hỏa Ly Thiên HuyễnChương 213: Hỏa Ly Thiên HuyễnChương 214: Lôi cầu kết giớiChương 215: Thế nhất định phải cóChương 216: Đã từng có tênChương 217: Chúng cường ngã xuốngChương 218: Bí kíp đổi chủChương 219: Bạo đanChương 220: Thí luyện chấm dứtChương 221: Cấp cho phần thưởngChương 222: Đổi lấy đan cùng Kỳ Thiên Nội CácChương 223: Con đường thành VươngChương 224: Thế giới rộng lớnChương 225: Tâm của Diệp BạchChương 226: Không sợ không có đườngChương 227: Bảo vật chân chínhChương 228: Lựa chọn, quay vềChương 229: Phục đanQ.4 - Chương 230: Chứng Nhận VươngQ.4 - Chương 231: Xuất QuanQ.4 - Chương 232: Lưu Ly Ngọc SưQ.4 - Chương 233: Con Đường Phía TrướcQ.5 - Chương 1: Phong Tuyết Thần SơnQ.5 - Chương 2: Kiếm Trận Lục PhẩmQ.5 - Chương 3: Lam Sơn Chú Kiếm ThànhQ.5 - Chương 4: Lục Giai Thượng Phẩm, Giá Y Tuyết KiếmQ.5 - Chương 5: Quỷ Vương Tây Môn Hùng LiệtQ.5 - Chương 6: Kiếm Phường Bên TrongQ.5 - Chương 7: Tham LamQ.5 - Chương 8: Sát CơQ.5 - Chương 9: Quỷ ẢnhQ.5 - Chương 10: Lão NhânQ.5 - Chương 11: Quyết Đấu Vương CảnhQ.5 - Chương 12: Nửa Tử Cấp Công Kích Huyền KỹQ.5 - Chương 13: Hỏa Huyễn Phân ThânQ.5 - Chương 14: Không Gian Huyền ẢoQ.5 - Chương 15: Hóa Hình Huyết ĐộnQ.5 - Chương 16: Chỗ Khô Giếng SâuQ.5 - Chương 17: Thái Thúc Thiên NhanQ.5 - Chương 18: Bí VănQ.5 - Chương 19: Khai Lò Đúc KiếmQ.5 - Chương 20: Ba Kiếm Xuất ThếQ.5 - Chương 21: Huyết Luyện Kiếm ThànhQ.5 - Chương 22: Lục Giai, Lục Giai, Nửa Thất GiaiQ.5 - Chương 23: Kiếm Tên Yêu HậuQ.5 - Chương 24: Mưa GióQ.5 - Chương 25: Bạch Ngọc Thiên Nhan CôngQ.5 - Chương 26: Địa Bảng Top 100 Cao ThủQ.5 - Chương 27: Một Kiếm Oanh Phi Trung Vị Huyền VươngQ.5 - Chương 28: Độc Kiếm Thành TrậnQ.5 - Chương 29: Tử Quang Yêu Hậu Kiếm Uy LựcQ.5 - Chương 30: Nửa Tử Cấp Phòng Ngự Huyền Kỹ, Bất Tử ThuẫnQ.5 - Chương 31: ‘ Hỏa Thần ’ Tây Môn ThiênQ.5 - Chương 32: Vạn Kiếm Cộng Minh, Vĩnh Hằng Tinh Tú Kiếm TrậnQ.5 - Chương 33: Vương Chi Lĩnh VựcQ.5 - Chương 34: Tử Cấp Trung Cấp, Cửu Hỏa Phù Đồ ThápQ.5 - Chương 35: Diệt Sát Chuẩn Tôn Hậu Kỳ!Q.5 - Chương 36: Thân Tùy Tùng Chén ThuốcQ.5 - Chương 37: Diệp Bạch Tỉnh LạiQ.5 - Chương 38: Viễn Cổ Huyền Kỹ Quyển TrụcQ.5 - Chương 39: Năm Sau Hoa Nở, Nam Hải Gặp LạiQ.5 - Chương 40: Khôi Phục Thực LựcQ.5 - Chương 41: Ngọc Sư Khí HuyếtQ.5 - Chương 42: Ly Khai Thần SơnQ.5 - Chương 43: Hi Linh Thương HộiQ.5 - Chương 44: Ngũ Phẩm Đao Khí, Lãnh Vân Hoang ThúyQ.5 - Chương 45: Bất Diệt Vương HỏaQ.5 - Chương 46: Lam Nguyệt VươngQ.5 - Chương 47: Nửa Tử Cấp Công Kích Huyền Kỹ, Hấp Tinh Kiếm PhápQ.5 - Chương 48: Thần Kiếm VươngQ.5 - Chương 49: Nhân Gian Người Phương Nào Biết Ấm LạnhQ.5 - Chương 50: ‘ Lan Sơn Chi Hội ’Q.5 - Chương 51: Tặng HỏaQ.5 - Chương 52: Lam Nguyệt Thủ Hộ GiảQ.5 - Chương 53: Vô Cực Thành, Kiếm Bảng Lại Hiện RaQ.5 - Chương 54: Lụa Trắng Nữ TửQ.5 - Chương 55: Xích Mi Huyền TôngQ.5 - Chương 56: Gặp Lại Như MộngQ.5 - Chương 57: Chia Lìa Như ĐaoQ.5 - Chương 58: Tái Nhập Tử Cảnh CốcQ.5 - Chương 59: Đồng Hành Bên Trong Đích Kinh NgạcQ.5 - Chương 60: Vứt Đi Hoang Viên, Tóc Xám Thiếu NiênQ.5 - Chương 61: Tâm Pháp Thứ Nhất, Băng Độ Nguyên QuyếtQ.5 - Chương 62: Tử Cảnh Cốc Biến HóaQ.5 - Chương 63: Phú Quý Không Quên, Có Tất Cả Đoạt ĐượcQ.5 - Chương 64: La Tiễn Buôn Bán Đế QuốcQ.5 - Chương 65: Diệp Bạch Thu Đồ Đệ ( Thượng )Q.5 - Chương 66: Diệp Bạch Thu Đồ Đệ ( Trung )Q.5 - Chương 67: Diệp Bạch Thu Đồ Đệ ( Hạ )Q.5 - Chương 68: Yến Bạch Bào, Diệp Khổ Liên Tục Đột Phá! ( Thượng )Q.5 - Chương 69: Yến Bạch Bào, Diệp Khổ Liên Tục Đột Phá! ( Hạ )Q.5 - Chương 70: Lãnh Noãn Điện Sứ GiảQ.5 - Chương 71: Thất Phẩm Tử Cảnh CốcQ.5 - Chương 72: Huyền Vương Uy Áp, Oanh Động Lam NguyệtQ.5 - Chương 73: Diệp Bạch Về Nhà, Áo Gấm Về NhàQ.5 - Chương 74: Tiến Về Trước Lan Sơn, Bách Vương Chi HộiQ.5 - Chương 75: Lam Nguyệt Song Tử TinhQ.5 - Chương 76: Bích Y Đoạn Cân Kiếm CôngQ.5 - Chương 77: Minh Vực Hoang DiễmQ.5 - Chương 78: Chư Vương Đều TớiQ.5 - Chương 79: Quốc Vị Bài Danh Tranh Đoạt ChiếnQ.5 - Chương 80: Bài Vị Chiến Trận Đầu, Diệp Bạch Vs Khoái Đao VươngQ.5 - Chương 81: Thắng Lợi Ngoài Dự Đoán Mọi NgườiQ.5 - Chương 82: Một Đường Thắng Liên Tiếp!Q.5 - Chương 83: Huyền Điểu Vương Vs Bạch Hồ VươngQ.5 - Chương 84: Kịch Chiến Âm Nguyệt VươngQ.5 - Chương 85: Có Một Không Hai Cuộc ChiếnQ.5 - Chương 86: Âm Nguyệt Vương Bại, Thẳng Tiến Top 3!Q.5 - Chương 87: Chung Cực Kiếm Đạo Cuộc Chiến, Diệp Bạch Vs Thần Kiếm VươngQ.5 - Chương 88: Tử Lạc Nghê Hồng Kiếm, Hấp Tinh Kiếm PhápQ.5 - Chương 89: Thần Kiếm Vương Bại, Xông Vào Trước Hai!Q.5 - Chương 90: Cuối Cùng Một Trận Chiến, Giao Đấu Huyền Điểu Vương!Q.5 - Chương 91: Lục Giai Âm Khí, Huyền Ma Kiếm!Q.5 - Chương 92: Diệt Sát Huyền Điểu, Chấn Nhiếp Chư Vương!Q.5 - Chương 93: Ai Có Thể Địch? Ai Muốn Chiến? Ai Dám Ngăn Cản Ta?Q.5 - Chương 94: Bài Danh Xác Định, Diệp Bạch Ly Khai!Q.5 - Chương 95: Tây U Thương HộiQ.5 - Chương 96: Bắc Địa Tam Đại Tuổi Trẻ Vương Giả, Ngân Thành Công TửQ.5 - Chương 97: Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp Tầng Thứ Ba, Lục Tâm Huyết Diễm ThànhQ.5 - Chương 98: Trên Thuyền Phường Thị, Thất Phẩm Luyện Hỏa ĐanQ.5 - Chương 99: Tấn Chức Thượng Vị Huyền Vương!Q.5 - Chương 100: Băng Tuyết Đế Vương HoaQ.5 - Chương 101: Ăn Hóa Long ĐanQ.5 - Chương 102: Thực Lực Liên Tiếp Kéo LênQ.5 - Chương 103: Thượng Vị Huyền Vương Đỉnh PhongQ.5 - Chương 104: Tây U Thương Các, Bạch Quán NhiQ.5 - Chương 105: Linh Hải Tộc, Yêu Phong BạoQ.5 - Chương 106: Kim Quan Vương, Huyền Vương BảngQ.5 - Chương 107: Chiến!Q.5 - Chương 108: Tuyệt CảnhQ.5 - Chương 109: Nghịch ChuyểnQ.5 - Chương 110: Yêu Triều LuiQ.5 - Chương 111: Dẫn Hồn Chu Hương!Q.5 - Chương 112: Băng Hư Linh ThểQ.5 - Chương 113: Huyền Khí Dẫn Linh Pháp TrậnQ.5 - Chương 114: Phía Nam Đại Lục, Thâm Hải ThànhQ.5 - Chương 115: Gặp Lại Thái Thúc Thiên Nhan!Q.5 - Chương 116: Thất Phẩm Đao Khí, Đại Đạo Phi ƯngQ.5 - Chương 117: Huyết Ma Điểm Số Cùng Phong Huyền ĐanQ.5 - Chương 118: Lục Địa Kiếm Vương ’ Phương Tà AnhQ.5 - Chương 119: Huyền Vương Sổ TayQ.5 - Chương 120: Bất Hủ Lôi Thành Mở RaQ.5 - Chương 121: Thiên Địa Sinh Tử Bốn Cửa ThànhQ.5 - Chương 122: Kim Trản Huyền LiênQ.5 - Chương 123: Dị Độ U Minh ChỉQ.5 - Chương 124: Công Kích Linh Bảo, Phượng Vũ HoànQ.5 - Chương 125: "nam Đao" Đoàn Bách QuânQ.5 - Chương 126: Thiệt Giả Kiếm MônQ.5 - Chương 127: Chính Tà Kiếm Trận Cuộc ChiếnQ.5 - Chương 128: Số Mệnh Chi Địch, Giao Đấu Phương Tà AnhQ.5 - Chương 129: Hướng Cổ Bí Sự, Cửu Đại Kỳ ThuậtQ.5 - Chương 130: Kiếm Môn Bí Mật, Kiếm Đế Âm NguyênQ.5 - Chương 131: Chiến Long Đài, Năm Đại Lục Tuổi Trẻ Vương Giả Va ChạmQ.5 - Chương 132: Chư Cường Đều Tới, Gió Nổi Mây PhunQ.5 - Chương 133: Đông Phương Đại Lục Không Người NgoàiQ.5 - Chương 134: Đông Phương Cổ Tuyết Cường ThếQ.5 - Chương 135: Chiến Long Đài So Đấu Bắt ĐầuQ.5 - Chương 136: Thủy Mạc Thiên Hoa, Kính Yêu Kiếm ThuậtQ.5 - Chương 137: Nguyên Tố Mai Bại TrậnQ.5 - Chương 138: Quỷ Vương Thân Pháp, Viêm Long Đao CảnhQ.5 - Chương 139: Xà Ly Không Gian ChâuQ.5 - Chương 140: Trường Không Ngân Tâm KiếmQ.5 - Chương 141: Linh Xà Kiếm Trục Võ Học, Ngũ Hành Lam BộQ.5 - Chương 142: Bách Hổ Thú Vương QuyềnQ.5 - Chương 143: Vượt Cấp Khiêu ChiếnQ.5 - Chương 144: Phượng Hoàng Khấp Huyết, Phượng Vũ Cửu ThiênQ.5 - Chương 145: 'tử Lôi Vương'Q.5 - Chương 146: Tử Cấp Trung Cấp Công Pháp, Tinh La Lôi KỳQ.5 - Chương 147: Ai Nói Ta Đông Phương Đại Lục Không Người Nào?Q.5 - Chương 148: Ta Cũng Cho Ngươi Một Kiếm Cơ HộiQ.5 - Chương 149: Một Đường Bại Xuống DướiQ.5 - Chương 150: Hắn Có Thể Đi Đến Rất Xa?Q.5 - Chương 151: Thải Hà Vương, Thải Lam Dật Không Thân PhápQ.5 - Chương 152: Khiêu Chiến Chuẩn Tôn Hậu KỳQ.5 - Chương 153: Mười Một ThắngQ.5 - Chương 154: Tinh Thần Quyết Đấu, Tốn Phong Thần NhãnQ.5 - Chương 155: "nhật Nguyệt Vương" Phương Thệ XuyênQ.5 - Chương 156: Đỉnh Phong Vương Giả Cuộc ChiếnQ.5 - Chương 157: Không Người Có Thể NgănQ.5 - Chương 158: Chí Cường Vương Chiến ( Thượng )Q.5 - Chương 159: Chí Cường Vương Chiến ( Hạ )Q.5 - Chương 160: Tái Nhập Tràng, Hồi Toàn Võ Học, Thương Mãng Long Kình (Thượng)Q.5 - Chương 161: Tái Nhập Tràng, Hồi Toàn Võ Học, Thương Mãng Long Kình (Hạ)Q.5 - Chương 162: Vô Hồi Kiếm PháchQ.5 - Chương 163: Thổ Hệ Nhất Giai Lĩnh Vực, Nê Lê Địa NgụcQ.5 - Chương 164: Cái Kia Cười Cười Phong MàuQ.5 - Chương 165: Mỗi Người Khiếp SợQ.5 - Chương 166: Rực Rỡ Nhất Một Cuộc ChiếnQ.5 - Chương 167: Thiên Quỳ Huyền Công Cùng Ngũ Quỳ Huyền KiếmQ.5 - Chương 168: Tam Giai Lĩnh Vực, Nguyên Thạch Kiếm VẫnQ.5 - Chương 169: Hải Đường Hoa Cảnh, Cả Sảnh Đường Hoa Say 3000 KháchQ.5 - Chương 170: Huyền Anh Hiện Thế, Một Kiếm Quang Hàn 14 ChâuQ.5 - Chương 171: "bạch Y Kiếm Vương" Đông Phương BáchQ.5 - Chương 172: Thất Phẩm Kiếm Khí, Cửu Châu Minh Nguyệt SinhQ.5 - Chương 173: Hạ Vị Tôn Thú, Cự Linh HầuQ.5 - Chương 174: Bát Đại Kiếm Đạo, Không Người Có Thể ĐịchQ.5 - Chương 175: Một Người Một Kiếm, Quần Hùng Tận LuiQ.5 - Chương 176: Cướp Đoạt Huyền Vương Phong HàoQ.5 - Chương 177: Tấn Chức Thất Cấp Kiếm Trận Sư (Thượng)Q.5 - Chương 178: Tấn Chức Thất Cấp Kiếm Trận Sư (Hạ)Q.5 - Chương 179: Phản Vũ Quy Nhất, Bạch Y Vương BạiQ.5 - Chương 180: Hoang Dã Kỳ ThànhQ.5 - Chương 181: Thiên Khanh, Đồng TrụQ.5 - Chương 182: Hồi Toàn Long Động Cùng Tịch Diệt Hàn ĐàmQ.5 - Chương 183: Hóa Long Lôi Trì Cùng Cửu Đầu Huyền MãngQ.5 - Chương 184: Long Huyết Tẩy Mục, Vọng Khí Bốn TầngQ.5 - Chương 185: Trấn Giới Tấm Bia Đá, Vô Chủ Thần KiếmQ.5 - Chương 186: Thượng Cổ Thập Tuyệt, Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếm TrậnQ.5 - Chương 187: Tử Cấp Đỉnh Cấp Phòng Ngự Huyền Kỹ, Âm Dương Huyền ThểQ.5 - Chương 188: Bổn Nguyên Lôi Thể, Huyền Vương Đỉnh PhongQ.5 - Chương 189: Tìm Hiểu Âm Dương Huyền ThểQ.5 - Chương 190: Một Tháng SauQ.5 - Chương 191: Trọng Xuất Khu Vực, Gặp Lại Huyền Anh QuảQ.5 - Chương 192: Thiên Đạo Lôi Cương, Ai Có Thể LênQ.5 - Chương 193: Phi Hành Linh Bảo, Bách Thú Phi PhongQ.5 - Chương 194: "ma Tôn" Tiểu Lâu Nhất DạQ.5 - Chương 195: Ma Vương Sinh Tử Chưởng, Cực Khuyết Tử Dĩnh KiếmQ.5 - Chương 196: Thiên Ma Huyền Thân, Vạn Ma Tù GiớiQ.5 - Chương 197: Ai Ngăn Ta, Huyền Tôn Cũng GiếtQ.5 - Chương 198: Huyền Anh Quả Đến Tay, Tìm Kiếm Địa Phương Bế Quan (Thượng)Q.5 - Chương 199: Huyền Anh Quả Đến Tay, Tìm Kiếm Địa Phương Bế Quan (Trung )Q.5 - Chương 200: Huyền Anh Quả Đến Tay, Tìm Kiếm Địa Phương Bế Quan (Hạ)Q.5 - Chương 201: Tấn Chức Huyền Tôn, Thiên Hoa Trụy ThếQ.5 - Chương 202: "viêm Đế" Nhật Vô TàQ.5 - Chương 203: Thiên Đế Lăng, Huyết Bảng, Chiến Bảng, Tài Phú BảngQ.5 - Chương 204: Đại Đạo Thương Mang, Sóng Vai Đi Về Phía Trước (Thượng)Q.5 - Chương 205: Đại Đạo Thương Mang, Sóng Vai Đi Về Phía Trước (Hạ)Q.5 - Chương 206: Tiến Về Trước Quỳ Hoa Đại LụcQ.5 - Chương 207: Võ Đế Thạch QuậtQ.5 - Chương 208: Bất Tử Điện Truyền NhânQ.5 - Chương 209: Đồ Đằng Áo NghĩaQ.5 - Chương 210: Thời Gian Như NướcQ.5 - Chương 211: Vội Vàng Một NămQ.5 - Chương 212: Diệp Bạch Xuất Quan, Trung Vị Huyền TônQ.5 - Chương 213: Nghe Tin Bất NgờQ.5 - Chương 214: Biển Đá NgầmQ.5 - Chương 215: Thất Phẩm Kiếm Khí, Danh LệQ.5 - Chương 216: Đáy Biển Tuyết, Đế Vương HoaQ.5 - Chương 217: Diệp Bạch Đã ĐếnQ.5 - Chương 218: Ba Tôn ChiếnQ.5 - Chương 219: Hung Uy Cái Thế, Vạn Pháp Đồ Thế QuyếtQ.5 - Chương 220: Tru Tà, Thù TuyếtQ.5 - Chương 221: Thực Lực Phi Tốc Kéo Lên Bạch Oản NhiQ.5 - Chương 222: Gặp Lại Mặc Dù Hỉ, Ly Biệt Lại ThươngQ.5 - Chương 223: Hai Năm SauQ.5 - Chương 224: "đao Kiếm" Song ĐếQ.5 - Chương 225: Kiếm Đế Chỉ VõQ.5 - Chương 226: Thế KiếmQ.5 - Chương 227: Mười HỏiQ.5 - Chương 228: Nhìn ThấuQ.5 - Chương 229: Ngàn Dặm Đuổi GiếtQ.5 - Chương 230: Trốn Vào Thiên Đế LăngQ.5 - Chương 231: Sinh Tử Hoàn Dương Châu (Thượng)Q.5 - Chương 232: Sinh Tử Hoàn Dương Châu (Hạ)Q.5 - Chương 233: Giá Y Tuyết Kiếm Bên Trong Đích Bí MậtQ.5 - Chương 234: Sát VụQ.5 - Chương 235: Chu Tước Thứ NămQ.5 - Chương 236: Chí Tôn Thiên Hạ Các ( Thượng)Q.5 - Chương 237: Chí Tôn Thiên Hạ Các (Hạ)Q.5 - Chương 238: Cảnh Phi LamQ.5 - Chương 239: Huyền Ma Tiểu ĐộiQ.5 - Chương 240: Tiểu Xích Luyện TrảoQ.5 - Chương 241: Thanh Tu La Mặt Nạ Huyết Lục KhíQ.5 - Chương 242: Huyết Tạp, Trung Giai Huyết Ma Thợ SănQ.5 - Chương 243: Thiên Bảng, Chiến BảngQ.5 - Chương 244: Xích Giai Công Pháp, Thái Hạo Nhất KiếmQ.5 - Chương 245: Thiên Địa Cộng Minh Kiếm TrậnQ.5 - Chương 246: Thiên Địa Cộng Minh Kiếm Trận, (Hạ)Q.5 - Chương 247: Chính Thức Lực LượngQ.5 - Chương 248: Tử Quang Yêu Hậu Kiếm Thăng CấpQ.5 - Chương 249: "thiên Đế Lăng" Tầng Thứ SáuQ.5 - Chương 250: Nuốt "hoang Minh Vực Diễm "Q.5 - Chương 251: Sinh Tử Hồ, Thần Binh Kiếm HồnQ.5 - Chương 252: Bị ChiếnQ.5 - Chương 253: Đoạt HồnQ.5 - Chương 254: Ngộ Đạo, Vọng Khí Quyết Tầng Thứ NămQ.5 - Chương 255: Thủy Đế Phối Kiếm: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 256: Viễn Cổ Truyền Thuyết, Vẫn Lạc Một Trận Chiến: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 257: Gặp Lại Cảnh Phi Lam: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 258: Hối Đoái Đại La Tử Kim Diễm: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 259: Thiên Kim Tạp: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 260: "tham Xà Công Tử" Kim Tuyết Hạ: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 261: Sáu Năm: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 262: Nguyên Đế Huyệt, Nguyên Đế Âm Nguyên: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 263: Gặp Lại Phương Tà Anh: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 264: Thiên Xà Bạch Cốt Kiếm Trận: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 265: Số Mệnh, Luân Hồi: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 266: Kỳ Biến, Đạo Tắc Thì: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 267: Bế Quan, Trôi Qua: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 268: Thiên Tượng Loạn, Tân Đế Hiện: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 269: Thử Đế Trên Đài: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 270: Tấn Chức Bát Cấp Kiếm Trận Sư: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 271: Điên Cuồng Tụ Liễm Cùng Thiên Đế Lăng Tầng Thứ 15: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 272: Huyết Thủ Luân Hồi" Giang Vong Xuyên: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 273: Ra Lăng, Cùng Hối Đoái Thái Hạo Nhất Kiếm Kiếm Phổ ( Thượng): Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 274: Ra Lăng, Cùng Hối Đoái Thái Hạo Nhất Kiếm Kiếm Phổ (Trung): Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 275: Ra Lăng, Cùng Hối Đoái Thái Hạo Nhất Kiếm Kiếm Phổ (Hạ): Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 276: Tam Đại Nửa Bát Giai Kiếm Khí, Chấn Động Thiên Đế Lăng: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 277: Bàn Long Sơn Mạch, Huyền Phong Thành: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 278: Diệp La Thương Hội: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 279: Không Ngờ Chi Cách Nhìn, Gặp Lại Bạch Oản Nhi: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 280: Bay Vút Lên Buôn Bán Bản: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 281: Vạn Tông Sôi Trào, Trên Đời Xôn Xao: Dạ U Thiên Xích ThủyQ.5 - Chương 282: Phong Bạo, Mưa Rào, Lôi ĐìnhQ.5 - Chương 283: Thất Giai Kiếm VựcQ.5 - Chương 284: Phượng Hoàng, Liệt Hỏa, Kiếm PhápQ.5 - Chương 285: Song Đế Cuộc ChiếnQ.5 - Chương 286: Vạn Kiếm Bái TôngQ.5 - Chương 287: Nửa Cửu Giai Kiếm Khí, Xích Luyện Sa HoaQ.5 - Chương 288: Kinh Thế Đại Chiến, Chiến Đến Điên CuồngQ.5 - Chương 289: Kiếm Trận, Đạo Tắc Đụng NhauQ.5 - Chương 290: Ảo Cảnh, Tử Vụ Hư Di Kiếm TrậnQ.5 - Chương 291: Xích Đế Lôi Tuyền Kiếm, Xuất Thế!Q.5 - Chương 292: Một Mắt Hỗn ĐộnQ.5 - Chương 293: Kiếm Đế Chi Tổn Hại, Đánh Chết Phương Độ ÁchQ.5 - Chương 294: Kiếm Đế Diệp BạchQ.5 - Chương 295: Cửu Giai Kiếm Khí, Phản Hồi Thiên Long Đại LụcQ.5 - Chương 296: Ba Lăng Hợp Nhất, Thần Hoàng Đôn Bí MậtQ.5 - Chương 297: "băng Đế" Bạch Oản NhiQ.5 - Chương 298: Diệp Bạch Hồi TôngQ.5 - Chương 299: Trọng Lập Kiếm Tông, Mở Lại Tông MônQ.5 - Chương 300: Cải Cách Kiếm MônQ.5 - Chương 301: Vạn Tông Triều Bái ( Thượng)Q.5 - Chương 302: Vạn Tông Triều Bái (Hạ)Q.5 - Chương 303: Trong Nháy Mắt Ba Mươi Năm ( Thượng)Q.5 - Chương 304: Trong Nháy Mắt Ba Mươi Năm (Trong)Q.5 - Chương 305: Trong Nháy Mắt Ba Mươi Năm (Hạ)Q.5 - Chương 306: Thần Hoàng Đôn Mở RaQ.5 - Chương 307: Ung Dung Trăm NămQ.5 - Chương 308: Đốt Thọ Một Kỷ Một Linh HoaQ.5 - Chương 309: Một Hướng Vô Hối, Chanh Giai Bí KípQ.5 - Chương 310: Bờ Sông Hoàng Tuyền, Lục Đạo Luân HồiQ.5 - Chương 311: Hắc Ám Tận Thế, Thánh Cảnh Ánh Rạng ĐôngQ.5 - Chương 312: Hắn Đã ĐếnQ.5 - Chương 313: Vạn Kiếm Quy Tông, Vĩnh Hằng Hi Vọng