Thiên Hạ Vô Song
Tác giả:Nhâm Oán
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpKiếm HiệpDị Giới
last update time:16/11/2017
Trước kia có một vùng đất hoang vu bị nguyền rủa, cho đến một ngày:Quang Minh giáo hoàng nói: Nơi đó là địa ngục tăm tối, cho dù là thiên sứ nếu lạc vào đó cũng sẽ bị sa đoạ vĩnh viễn không thể trở về.Hắc Ám giáo hoàng nói: Nơi đó là thiên đường, nếu thần để cho hắn sau khi chết có thể hồi sinh tại đó, cho dù kêu hắn tín ngưỡng Quang Minh hắn cũng nguyện ý.Hội trưởng thương hội lớn nhất đế quốc nói: Nơi đó là thánh địa trong lòng chúng ta, nếu có thể đem dù chỉ là một tảng đá từ nơi đó ra thì cả đời không cần cơm no áo ấm.Bất quá đối với Mạnh Hàn mà nói , đó chỉ là nơi hắn cùng với mấy tình nhân đánh mạt chược mà thôi.
Xem
Mục lục:
Chương 1 : Pháp sư truyền kỳ. (1)Chương 2 : Pháp sư truyền kỳ. (2)Chương 3 : Pháp sư truyền kỳ. (3)Chương 4 : Mạnh mẽ trưng thu thuế. (1)Chương 5 : Mạnh mẽ trưng thu thuế. (2)Chương 6 : Lãnh địa hoang vu. (1)Chương 7 : Lãnh địa hoang vu. (2)Chương 8 : Lãnh địa hoang vu. (3)Chương 9 : Vận rủi của cặp song sinh. (1)Chương 1 0: Vận rủi của cặp song sinh. (2)Chương 11 : Thị nữ quản gia. (1)Chương 12 : Thị nữ quản gia. (2)Chương 13 : Hô phong hoán vũ. (1)Chương 14 : Hô phong hoán vũ. (2)Chương 15 : Tài chính thu vào. (1)Chương 16 : Tài chính thu vào. (2)Chương 17 : Tài chính thu vào. (3)Chương 18 : Bao nhiêu ứng dụng (1)Chương 19 : Bao nhiêu ứng dụng (2)Chương 2 0: Quyển sách giao dịch. (1)Chương 21 : Quyển sách giao dịch. (2)Chương 22: Mùi vị ngon nhất. (1)Chương 23: Mùi vị ngon nhất. (2)Chương 24: Khách mời Lỗ Ban. (1)Chương 25: Khách mời Lỗ Ban. (2)Chương 26: Nghỉ ngơi lấy lại sức. (1)Chương 27: Nghỉ ngơi lấy lại sức. (2)Chương 28: Nghỉ ngơi lấy lại sức. (3)Chương 29: Tài nguyên độc quyền. (1)Chương 30: Tài nguyên độc quyền. (2)Chương 31: Tinh Linh đưa lợi tới. (1)Chương 32: Tinh Linh đưa lợi tới. (2)Chương 33: Ba điều kiện (1)Chương 34: Ba điều kiện (2)Chương 35 : Khai thông tư tưởng cho quản gia (1)Chương 36 : Khai thông tư tưởng cho quản gia (2)Chương 37: Khai thông tư tưởng cho quản gia (3)Chương 38: Sắp xếp thích đáng (1)Chương 39: Sắp xếp thích đáng (2)Chương 40: Sự mê hoặc của món ăn ngon (1)Chương 41: Sự mê hoặc của món ăn ngon (2)Chương 42: Nước chảy thành sông (1)Chương 43: Nước chảy thành sông (2)Chương 44: Dịch vụ (1)Chương 45: Dịch vụ (2)Chương 46: Tranh luận về tiền lương. (1)Chương 47: Tranh luận về tiền lương. (2)Chương 48: Tranh luận về tiền lương. (3)Chương 49: Học đồ trung cấp (1)Chương 50: Học đồ trung cấp (2)Chương 51: Chủ nợ tới cửa (1)Chương 52: Chủ nợ tới cửa (2)Chương 53: Nợ tiền là đại gia (1)Chương 54: Nợ tiền là đại gia (2)Chương 55: Ba lô cách tân (1)Chương 56: Ba lô cách tân (2)Chương 57: Trang phục của lính đánh thuê (1)Chương 58: Trang phục của lính đánh thuê (2)Chương 59: Trang phục của lính đánh thuê (3)Chương 60: Chuyện làm ăn độc quyền (1)Chương 61: Chuyện làm ăn độc quyền (2)Chương 62: Tinh Linh nguyền rủa (1)Chương 63: Tinh Linh nguyền rủa (2)Chương 64: Điều kiện nguôi giận (1)Chương 65: Điều kiện nguôi giận (2)Chương 66: Nhiệm vụ mới (1)Chương 67: Nhiệm vụ mới (2)Chương 68: Nhiệm vụ mới (3)Chương 69: Thị nữ thiếp thân(1)Chương 70: Thị nữ thiếp thân (2)Chương 71: Cường đạo tới cửa (1)Chương 72: Cường đạo tới cửa (2)Chương 73: Treo giải thưởng lùng bắt (1)Chương 74: Treo giải thưởng lùng bắt (2)Chương 75: Bài học đầu tiên về tài vụ (1)Chương 76: Bài học đầu tiên về tài vụ (2)Chương 77: Người chết vì tiền (1)Chương 78: Người chết vì tiền (2)Chương 79: Giải trừ tai họa. (1)Chương 80: Giải trừ tai họa. (2)Chương 81: Giải trừ tai họa. (3)Chương 82: Ma pháp thị nữ. (1)Chương 83: Ma pháp thị nữ. (2)Chương 84: Thí nghiệm đặc biệt. (1)Chương 85: Thí nghiệm đặc biệt. (2)Chương 86: Chỉ điểm tu luyện. (1)Chương 87: Chỉ điểm tu luyện. (2)Chương 88: Cải tạo ma pháp. (1)Chương 89: Cải tạo ma pháp. (2)Chương 90: Thủ hộ kỵ sĩ. (1)Chương 91: Thủ hộ kỵ sĩ. (2)Chương 92: Công cụ tính toán. (1)Chương 93: Công cụ tính toán. (2)Chương 94: Lại có giao dịch. (1)Chương 95: Lại có giao dịch. (2)Chương 96: Khoản trưng thu thuế. (1)Chương 97: Khoản trưng thu thuế. (2)Chương 98: Dùng tiền kiếm tiền. (1)Chương 99: Dùng tiền kiếm tiền. (2)Chương 100: Chỉ điểm ma pháp. (1)Chương 101: Chỉ điểm ma pháp. (2)Chương 102: Hòa nhau một ván (1)Chương 103: Hòa nhau một ván (2)Chương 104: Giáo dục cơ sở (1)Chương 105: Giáo dục cơ sở (2)Chương 106: Thất Chi Đông Ngung (1)Chương 107: Thất Chi Đông Ngung (2)Chương 108: Vấn đề tay nghề (1)Chương 109: Vấn đề tay nghề (2)Chương 110: Bản thiết kế (1)Chương 111: Bản thiết kế (2)Chương 112: Bản thiết kế (3)Chương 113: Điều chỉnh phương hướng.Chương 114: Phương án giải quyết. (1)Chương 115: Phương án giải quyết. (2)Chương 116: Hai lựa chọn.Chương 117: Tìm tòi trí nhớ. (1)Chương 118: Tìm tòi trí nhớ. (2)Chương 119: Hợp tác lần nữa. (1)Chương 120: Hợp tác lần nữa. (2)Chương 121: Xua tan tinh thần. (1)Chương 122: Xua tan tinh thần. (2)Chương 123: Xua tan tinh thần. (3)Chương 124: Công dụng pháp trượng.Chương 125: Ma pháp công kích. (1)Chương 126: Ma pháp công kích. (2)Chương 127: Dẫn người tới cửa.Chương 128: Vùi đầu khổ luyện. (1)Chương 129: Vùi đầu khổ luyện. (2)Chương 130: Vùi đầu khổ luyện. (3)Chương 131: Cao nhân hào hứng. (1)Chương 132: Cao nhân hào hứng. (2)Chương 133: Cao nhân hào hứng. (3)Chương 134: Xin giúp đỡ ma lực. (1)Chương 135: Xin giúp đỡ ma lực. (2)Chương 136: Ma lực rộng lượng.Chương 137: Tu luyện cực hạn. (1)Chương 138: Tu luyện cực hạn. (2)Chương 139: Gia tăng ma lực. (1)Chương 140: Gia tăng ma lực. (2)Chương 141: Tốc độ khôi phục.Chương 142: Sa võng pháp trận. (1)Chương 143: Sa võng pháp trận. (2)Chương 144: Trang phục thời thượng.Chương 145: Quán chú chính thức. (1)Chương 146: Quán chú chính thức. (2)Chương 147: Hoàn thành sáo trangChương 148: Sa đạo đột kích. (1)Chương 149: Sa đạo đột kích. (2)Chương 150: Sớm chuẩn bị. (1)Chương 151: Sớm chuẩn bị. (2)Chương 152: Một ngày kỳ tích. (1)Chương 153: Một ngày kỳ tích. (2)Chương 154: Động viên trước khi chiến đấu.Chương 155: Sa đạo công thành. (1)Chương 156: Sa đạo công thành. (2)Chương 157: Ma pháp học đồ.Chương 158: Tổng kết sau chiến đấu. (1)Chương 159: Tổng kết sau chiến đấu. (2)Chương 160: Đại sư ưu ái.Chương 161: Bách biến ma nữ. (1)Chương 162: Bách biến ma nữ. (2)Chương 163: Ma pháp thị nữ. (1)Chương 164: Ma pháp thị nữ. (2)Chương 165: Cải tạo gai đất.Chương 166: Khảo nghiệm xa xỉ. (1)Chương 167: Khảo nghiệm xa xỉ. (2)Chương 168: Thiết kế xấu hổ.Chương 169: Ma pháp tiếng … Khựa. (1)Chương 170: Ma pháp tiếng … Khựa. (2)Chương 171: Khóc không ra nước mắt.Chương 172: Làm bản mẫu.Chương 173: Kế hoạch huấn luyện. (1)Chương 174: Kế hoạch huấn luyện. (2)Chương 175: Huấn luyện nghiêm khắc. (1)Chương 176: Huấn luyện nghiêm khắc. (2)Chương 177: Khủng hoảng tài chính.Chương 178: Hối lộ công khai. (1)Chương 179: Hối lộ công khai. (2)Chương 180: Lần đầu dùng thử.Chương 181: Phương thức hợp tác. (1)Chương 182: Phương thức hợp tác. (2)Chương 183: Hình thức thu phí.Chương 184: Đều có tư tâm. (1)Chương 185: Đều có tư tâm. (2)Chương 186: Đại sư rời đi.Chương 187: Võ hiệp. (1)Chương 188: Võ hiệp. (2)Chương 189: Đốn ngộ kiếm pháp. (1)Chương 190: Đốn ngộ kiếm pháp. (2)Chương 191: Hầu tước phán đoán. (1)Chương 192: Hầu tước phán đoán. (2)Chương 193: Đứng đấy nói chuyện.Chương 194: Đình viện kiểu Khựa.Chương 195: Trụ cột ma pháp. (1)Chương 196: Trụ cột ma pháp. (2)Chương 197: Vệ sinh dậy sóngChương 198: Đến thu thuế.Chương 200: Thái độ cường ngạnh. (2)Chương 201: Tâm địa cứng rắn.Chương 202: Cường nỏ. (1)Chương 203: Cường nỏ. (2)Chương 204: Tâm tư lộn xộn.Chương 205: Hoàn thành cường nỏ. (1)Chương 206: Hoàn thành cường nỏ. (2)Chương 207: Thôn phệ mưa gió.Chương 208: Sắp hành hình. (1)Chương 209: Sắp hành hình. (2)Chương 210: Cứu người quan trọng hơn.Chương 211: Lời đồn quấy rối. (1)Chương 212: Lời đồn quấy rối. (2)Chương 213: Phát hiện mai phục.Chương 214: Không chịu nổi một kích.Chương 215: Ân ái. (1)Chương 216: Ân ái. (2)Chương 217: Tâm linh tương thông.Chương 218: Tâm tư tỷ muội. (1)Chương 219: Tâm tư tỷ muội. (2)Chương 220: Tùng Lâm Tri Chu.Chương 221: Mua sắm nguyên liệu. (1)Chương 222: Mua sắm nguyên liệu. (2)Chương 223: Đều có tư tâm. (1)Chương 224: Đều có tư tâm. (2)Chương 225: Dong binh công hội.Chương 226: Thiên đại hiểu lầm. (1)Chương 227: Thiên đại hiểu lầm. (2)Chương 228: Đạt thành hiệp nghị.Chương 229: Giáp tiếp mập mờ. (1)Chương 230: Giáp tiếp mập mờ. (2)Chương 231: Giá trị tơ lụa.Chương 232: Sinh ý điên cuồng. (1)Chương 233: Sinh ý điên cuồng. (2)Chương 234: Tơ lụa nóng nảy.Chương 235: Khai thác đá phiền muộn. (1)Chương 236: Khai thác đá phiền muộn. (2)Chương 237: Tâm tư khắp nơi.Chương 238: Hợp tác dưới mặt đất. (1)Chương 239: Hợp tác dưới mặt đất. (2)Chương 240: Thích khách liều chếtChương 241: Đồng quy vu tận. (1)Chương 242: Đồng quy vu tận. (2)Chương 243: Rất không hài lòng.Chương 244: Thái độ công hội. (1)Chương 245: Thái độ công hội. (2)Chương 246: Khiêu chiến quy tắc. (1)Chương 247: Khiêu Chiến Quy Tắc. (2)Chương 248: Tiện đường mà thôi.Chương 249: Chỉ nói công sự.Chương 250: Mục tiêu phấn đấu. (1)Chương 251: Mục tiêu phấn đấu. (2)Chương 252: Chỗ tốt tới thăm.Chương 254: Thỏa hiệp hợp tác. (2)Chương 255: Điều khiển chi tiết tỉ mỉ. (1)Chương 256: Điều khiển chi tiết tỉ mỉ. (2)Chương 257: Hồng phúc tề thiên.Chương 258: Tấn cấp ma pháp. (1)Chương 259: Tấn Cấp Ma Pháp. (2)Chương 260: Cao thủ thần bí.Chương 261: Trao Đổi Lễ Vật. (1)Chương 262: Trao Đổi Lễ Vật. (2)Chương 263: Thêm Vào Ban ThưởngChương 264: Thăng Quan Tiến Chức. (1)Chương 265: Thăng quan tiến chức. (2)Chương 266: Quy tắc quý tộc.Chương 267: Ám toán chú sát. (1)Chương 268: Ám toán chú sát. (2)Chương 269: Hợp tác lần nữa.Chương 270: Uy lực Cơ Diện. (1)Chương 271: Uy Lực Cơ Diện. (2)Chương 272: Tới Gần Thủ Đô. (1)Chương 273: Tới gần thủ đô. (2)Chương 274: Học viện gây hấnChương 275: Đại Thần Tài Chính. (1)Chương 276: Đại thần tài chính. (2)Chương 277: Ra Giá Đi. (1)Chương 278: Ra giá đi. (2)Chương 279: Đến thăm phải phân rõ phải trái.Chương 280: Vô số trở ngạiChương 281: Vô Số Trở Ngại (2)Chương 282: Quyết đấu ma phápChương 283: Quyết Đấu Ma Pháp (2)Chương 284: Phương thức thần thánhChương 285: Thẹn quá thành giậnChương 286: Thẹn Quá Hóa Giận (2)Chương 287: Vấn đề trí mạngChương 288: Vấn đề chí mạng (2)Chương 289: Thí Luyện Ma PhápChương 290: Thí luyện ma pháp (2)Chương 291: Trả Nổi Sao?Chương 292: Cùng Chung Tầm NhìnChương 293: Cùng Chung Tầm Nhìn(2)Chương 294: Món đồ đấu giá tuyệt thếChương 295: Món đồ đấu giá tuyệt thế(2)Chương 296: Khách sạn cấp saoChương 297: Khách Sạn Cấp Sao(2)Chương 298: Chủ động bị độngChương 299: Nô lệ Tinh Linh (1)Chương 300: Nô lệ Tinh Linh (2)Chương 301: Biểu lộ thái độ rõ ràngChương 302: Biểu lộ thái độ rõ ràng (2)Chương 303: Thế khó xửChương 304: Thế khó xử (2)Chương 305: Hậu Trường Đáng Tình NghiChương 306: Tình nghi có hậu trườngChương 307: Lưỡi Nở Hoa SenChương 308: Lưỡi Nở Hoa Sen (2)Chương 309: Bảo tiêu siêu cấpChương 310: Cừu con thế tộiChương 311: Cừu Con Thế Tội (2)Chương 312: Lời Đồn Được Quét SạchChương 313: Lời đồn được quét sạch (2)Chương 314: Theo đuổi nợ xe ngựaChương 315: Ép Xin LỗiChương 316: Ép Xin Lỗi (2)Chương 317: Phiền Muộn Tiêu TiềnChương 318: Phiền muộn tiêu tiền (2)Chương 319: Buổi bán đấu giá quỷ dịChương 320: Ngươi tới ta điChương 321: Ngươi Tới Ta Đi (2)Chương 322: Pháp Thánh Tinh LinhChương 323: Pháp Thánh Tinh Linh (2)Chương 324: Kèn Lệnh Phản CôngChương 325: Kế Hoạch Được Tiến HànhChương 326: Kế hoạch được tiến hành (2)Chương 327: Kiên định tự tinChương 328: Sự kiện thần bíChương 329: Tới Cửa Đòi NợChương 330: Tới Cửa Đòi Nợ (2)Chương 331: Không Cam Lòng Cũng Phải NhịnChương 332: Thắng Lợi Trở VềChương 333: Thắng Lợi Trở Về (2)Chương 334: Giáo Huấn Bằng Đường MáuChương 335: Có Chút Vô SỉChương 336: Chuẩn bị rèn luyệnChương 337: Nhận Biết Nguyên TốChương 338: Nhận biết nguyên tố (2)Chương 339: Cơn bão ma phápChương 340: Cơn bão ma phápChương 341: Cơn bão ma pháp (2)Chương 342: Khu vực lưu saChương 343: Khu Vực Lưu Sa (2)Chương 344: Đường Về NhàChương 345: Dã Tâm Siêu CấpChương 346: Dã tâm siêu cấp (2)Chương 347: Ma Pháp Tà ÁcChương 348: Tùy Tiện Mấy CáiChương 349: Tùy Tiện Mấy Cái (2)Chương 350: Phân chia sa mạc (1)Chương 351: Lời Thật Hay Nói DốiChương 352 Mạo hiểm qua cửa ảiChương 353: Âm thanh của dân gianChương 354: Âm thanh của dân gian(2)Chương 355: Theo Quy Củ Sao?Chương 356: Thương hội Ám ẢnhChương 357: Thương hội Ám Ảnh (2)Chương 358: Hoà thuận thì phát tàiChương 359: Giáo Hội Hắc ÁmChương 360: Khải Văn Tiên SinhChương 361: Khải Văn Tiên Sinh (2)Chương 362: Thuộc Hạ Trung ThànhChương 363: Ma Pháp Trượng Loại Nhỏ (1)Chương 364: Ma Pháp Trượng Loại Nhỏ (2)Chương 365: Đều Là Vật Trân QuýChương 366: Đấu Khí Cuồng ChiềuChương 367: Kế hoạch nâng caoChương 368: Kế hoạch nâng cấp (2)Chương 369: Đấu khí tinh cấpChương 370: Lấy thân thử nghiệmChương 371: Đau Khổ Tôi LuyệnChương 372: Đau Khổ Tôi Luyện (2)Chương 373: Sai Phương Pháp?Chương 374: Suy Nghĩ Về Quân ĐộiChương 375: Xử lý sự vụChương 376: Xử lý sự vụ (2)Chương 377Chương 378: Nguy cơ từ Ám ẢnhChương 379: Thịnh hành thức ăn nhanhChương 380: Thịnh hành thức ăn nhanh(2)Chương 381: Nàng Công Chúa Ngây ThơChương 382: Nàng Công Chúa Ngây Thơ 2Chương 383: Vừa học vừa bánChương 384: Vừa học vừa bán (2)Chương 385: Mặt Phẳng Chiếu Cấp BaChương 386: Mặt Phẳng Chiếu Cấp 3(2)Chương 387: Tiếp Nhận Nô LệChương 388: Ám Dạ Tập KíchChương 389: Ám Dạ tập kích (2)Chương 390: Cuộc trấn áp đẫm máuChương 391: Cuộc Trấn Áp Đẫm Máu (2)Chương 392: Kết cuộcChương 393: Chuẩn bị bán đấu giáChương 394: Chuẩn Bị Bán Đấu Giá (2)Chương 395: Điên cuồng thu thậpChương 396: Điên cuồng thu thập (2)Chương 397: Chuyện làm ăn lâu dàiChương 398: Ma lực cộng hưởngChương 399: Ma Lực Cộng Hưởng(2)Chương 400: Hình thể sủng vậtChương 401: Rèn luyện đội ngũChương 402: Rèn luyện đội ngũ (2)Chương 403: Thỉnh giáo chuyện làm ănChương 404: Thỉnh giáo chuyện làm ăn (2)Chương 405: Xã hội không tưởngChương 406: Chuẩn Bị Tiệc RượuChương 407: Vũ Khí Quyển SáchChương 408: Vũ khí quyển sách (2)Chương 409: Cách hợp ma phápChương 410: Bế quan tỏa cảngChương 411: Bế quan tỏa cảng (2)Chương 412: Phát thư mờiChương 413: Tiệc rượuChương 414: Tiệc rượu (2)Chương 415: Người khách nặng kýChương 416: Người khách nặng ký (2)Chương 417: Giành phòngChương 418: Chấn động mớiChương 419: Thành đồng vách sắtChương 420: Thần Tài Của Thế GiớiChương 421: Còn Cơ Hội Lôi Kéo?Chương 422: Thành Bảo Thiên NgaChương 423: Quyển Sách Cấp BốnChương 424: Quyển sách cấp bốn (2)Chương 425: Liên tục có chuyện vuiChương 426: Vũ khí mới mẻChương 427: Tập kích bất ngờChương 428: Tập kích bất ngờ (2)Chương 429: Sợ nghèo hơnChương 430: Nằm mơ điChương 431: Thu dọn chiến trườngChương 432: Lại giao dịchChương 433: Lại giao dịch (2)Chương 434: Điều tra thủ phạmChương 435: Công kích tinh thầnChương 436: Công kích tinh thần (2)Chương 447: Phương pháp rất đơn giảnChương 448: Giao lưu ý thứcChương 449: Danh tiếng tàn bạoChương 450: Bảo vệ tuyệt đốiChương 451: Giả mạo mệnh lệnhChương 452: Không hề động thủChương 453: Hai phương phápChương 454: Hai phương pháp (2)Chương 455: Chỉ có vậy thôiChương 456: Duy trì hợp tácChương 457: Tâm tính thay đổiChương 458: Ma lực dâng tràoChương 459: Ma lực dâng trào (2)Chương 460: Kế hoạch tiếp theoChương 461: Tự mình biết mìnhChương 462: Mấy loại kim tệ?Chương 463: Cơ hội phát tài mới?Chương 464: Ý nghĩa của cuồng triềuChương 465: Phẫn nộ cắn nuốtChương 466: Phẫn nộ cắn nuốt (2)Chương 467: Tinh thần tăng vọtChương 468: Nguy cơ lặng lẽChương 469: Nguy cơ lặng lẽ (2)Chương 470: Nguyên tố tẩm bổChương 471: Không dám động sao?Chương 472: Dọn đường vềChương 473: Đấu ma phápChương 474: Đấu ma pháp (2)Chương 475: May mà ta có tiềnChương 476: Thể hiện tình yêu trước mặt mọi ngườiChương 477: Thoáng lộ vẻ dữ tợnChương 478: Thoáng lộ vẻ dữ tợn (2)Chương 479: Thủ đoạn đẫm máuChương 480: Khai trương khách sạnChương 481: Khai trương khách sạn (2)Chương 482: Chút ôn nhuChương 483: Kinh nghiệm chạy trốnChương 484: Phong thái Cao Nha NộiChương 485: Ma pháp tưởng tượngChương 486: Triệu hoán người câyChương 487: Bản chất gian thươngChương 488: Phản ứng thiết giápChương 489:Phản ứng thiết giáp (2)Chương 490: Tin tức đáng vui mừngChương 491: Suy nghĩ về vật cưỡiChương 492: Hoan nghênh thăm quanChương 493: Hoan nghênh tới thăm (2)Chương 494: Lại kinh sợChương 495: Lại kinh sợ (2)Chương 496: Kết quả nghiên cứuChương 497: Kết quả nghiên cứu (2)Chương 498: Buôn bán nô lệChương 499: Tiêu khiển nhàm chánChương 500: Không biết giá thị trườngChương 501: Kéo người xuống nướcChương 502: Kéo người xuống nước (2)Chương 503: Đây không tính là chuyệnChương 504: Đây không tính là chuyện (2)Chương 505: Thân vệ trở vềChương 506: Thân vệ trở về (2)Chương 507: Dấu hiệu chiến tranhChương 508: Dấu hiệu chiến tranh (2)Chương 509: Giết người đưa tinChương 510: Giết người đưa tin (2)Chương 511: Quân pháp vô tình?Chương 512: Làm hỏng thời cơ chiến đấuChương 513: Làm hỏng thời cơ chiến đấu (2)Chương 514: Địa vị cao hơnChương 515: Lấy đại cục làm trọng.Chương 516: Như uống máu gàChương 517: Đáng giá?Chương 518: Xuất hành sa hoaChương 519: Xuất hành sa hoa (2)Chương 520: Đột phá đường máuChương 521: Đột phá đường máu (2)Chương 522: Thu thập tàn cụcChương 523: Thu thập tàn cục (2)Chương 524: Còn có bí mật gì?Chương 525: Buôn Bán Vũ KhíChương 526: Buôn Bán Vũ Khí (2)Chương 527: Thương lượng chuyện làm ănChương 528: Luận công ban thưởngChương 529: Ngộ Ra Ma PhápChương 530: Ngộ ra ma pháp (2)Chương 531: Mặt Phẳng Chiếu Cấp NămChương 532: Mặt Phẳng Chiếu Cấp 5 (2)Chương 533: Hậu Quân Bị Tấn CôngChương 534: Hậu quân bị tấn công (2)Chương 535: Công kích liên hoànChương 536: Công Kích Liên Hoàn (2)Chương 537: Chiến Công Từ Trên Trời Rơi XuốngChương 538: Âm Mưu Hãm HạiChương 539: Âm mưu hãm hại (2)Chương 540: Công tác chuẩn bịChương 541: Công Tác Chuẩn BịChương 542: Dùng Bạo Lực Phá TrậnChương 543: Dùng Bạo Lực Phá Trận (2)Chương 544: Thái sơn áp đỉnhChương 545: Thái Sơn Áp Đỉnh (2)Chương 546: Buôn Bán Quân CôngChương 547: Buôn bán quân công (2)Chương 548: Cướp Công Lao?Chương 549: Tạm nuôi sống gia đìnhChương 550: Tạm Nuôi Sống Gia Đình (2)Chương 551: Trò khôi hài tại cửa quân doanhChương 600: Vấn Đề Bồi ThườngChương 615: Đội Quân Khủng Bố (2)Chương 616: Lực Lớn Quân MạnhChương 617: Tại Sao?Chương 618: Tình Ý Của Ma NữChương 619: Dùng Lực Bắt Thích KháchChương 620: Dùng Lực Bắt Thích Khách (2)Chương 621: Ám Dạ Tinh LinhChương 622: Ám Dạ Tinh Linh (2)Chương 623: Thúc Ép Ôn HòaChương 624: Lại Lựa ChọnChương 625: Lại Lựa Chọn (2)Chương 626: Khế Ước Chủ NôChương 627: Khế Ước Chủ Nô (2)Chương 628: Lãnh Chúa Nhận Trách NhiệmChương 629: Lãnh Chúa Nhận Trách Nhiệm (2)Chương 630: Như Đang Ở Trong MộngChương 631: Như Đang Ở Trong Mộng (2)Chương 632: Mục Đích Tu LuyệnChương 633: Không Ai Nợ AiChương 634: Không Ai Nợ Ai (2)Chương 635: Đánh Giá Về Vũ KịchChương 636: Đánh Giá Về Vũ Kịch (2)Chương 637: Kiếm Thần Giao DịchChương 638: Buôn Bán Đồ Gợi CảmChương 639: Buôn Bán Đồ Gợi Cảm (2)Chương 640: Buôn Bán Đồ Gợi Cảm (3)Chương 641: Yêu cầu quá đángChương 642: Yêu cầu quá đáng (2)Chương 643: Vong Ân Phụ NghĩaChương 644: Nợ Ân TìnhChương 645: Giáo Hội Truyền GiáoChương 646: Giáo Hội Truyền Giáo (2)Chương 647: Thay Đổi Thái ĐộChương 648: Thay Đổi Thái Độ (2)Chương 649: Đại Diện Phát Ngôn Cho Trang PhụcChương 650: Đại Diện Phát Ngôn Cho Trang Phục (2)Chương 651: Mặt phẳng chiếu cấp sáuChương 652: Mặt phẳng chiếu cấp sáu (2)Chương 670: Khủng Bố Hút VàngChương 671: Khủng Bố Hút Vàng (2)Chương 672: Lá Bài Tẩy Cuối CùngChương 673: Cấm Chú Cấp ChínChương 674: Cấm Chú Cấm Chín (2)Chương 675: Nguyên Tố Bạo ĐộngChương 676: Nguyên Tố Bạo Động (2)Chương 677: Ngựa Đua Theo VòngChương 678: Nguyện Vọng Cuối CùngChương 679: Nguyện Vọng Cuối Cùng (2)Chương 680: Đạt Được Hiệp NghịChương 681: Đạt được hiệp nghị (2)Chương 682: Chuyển giao lực lượngChương 683: Chuyển giao lực lượng (2)Chương 684: Cảm giác Thượng ĐếChương 685: Cảm giác Thượng Đế (2)Chương 686: Cảm ngộ lòng tinChương 687: Cảm ngộ lòng tin (2)Chương 688: Khống chế công quốcChương 689: Xuất hành long trọngChương 690: Thị nữ đột pháChương 691: Thị nữ đột phá (2)Chương 692: Hắc Ám tập kíchChương 693: Hắc Ám tập kích (2)Chương 694: Cần một lời bàn giaoChương 695Chương 696: Quý tộc gặp mặtChương 697: Bồi dưỡng tàn khốc (2)Chương 698Chương 699: Chiêu số của đối thủChương 700: Chiêu số của đối thủ (2)Chương 701: Quý tộc khiêu chiếnChương 702: Quý tộc khiêu chiến (2)Chương 703: Lấy gậy đánh thương ngườiChương 704: Phương pháp ứng phóChương 705: Phương pháp ứng phó (2)Chương 706: Đột kích thủ đô ban đêmChương 708: Đột kích thủ đô ban đêm ̣(2)Chương 709: Phòng thủ thành thị truyền lời (2)Chương 710: Đối mặt với sự uy hiếpChương 711: Đối mặt với sự uy hiếp (2)Chương 712: Người thông minhChương 713: Hiệp nghị cung đìnhChương 714: Đồ của NinjaChương 715: Ăn miếng trả miếngChương 716: Thân vương cúi đầuChương 717: Thân vương cúi đầu (2)Chương 718: Thay đổi quy tắcChương 719: Thay đổi quy tắc (2)Chương 720: Phương thức quyết đấuChương 721: Phương thức quyết đấu (2)Chương 722: Không đỡ nổi một đònChương 723: Lại thắng một trậnChương 724: Lại thắng một trận (2)Chương 725: Ung dung giành thắng lợiChương 726Chương 727: Chân tướng rõ ràngChương 728: Chân tướng rõ ràng (2)Chương 729: Thiết kế vũ khíChương 730: Thiết kế vũ khí (2)Chương 731: Hóa đá thành vàngChương 732: Nô lệ quật cườngChương 733: Nô lệ quật cường (2)Chương 734: Chủ hồn tới tayChương 735: Chủ hồn tới tay (2)Chương 736: Vũ khí hoàn mỹChương 737: Vật cưỡi Sư ThứuChương 738: Vật cưỡi Sư Thứu (2)Chương 739: Bộ đội đặc biệtChương 740: Bộ đội đặc biệt (2)Chương 741: Xây dựng thành thịChương 742: Cố nhân đến thămChương 743: Cố nhân đến thăm (2)Chương 744: Triệu hoán BensonChương 745: Kiểm tra tác nghiệpChương 746: Kiểm tra tác nghiệp (2)Chương 747: Thuyết phục cao thủChương 748: Thuyết phục cao thủ (2)Chương 749: Yêu cầu của BensonChương 750: Yêu cầu của Benson (2)Chương 751: Đại công đếnChương 752: Đại công (2)Chương 753: Biện pháp hay của Kiếm ThầnChương 754: Chờ mong địch tấn côngChương 755: Chờ mong địch tấn công (2)Chương 756: Vấn đề tín nhiệmChương 757: Vấn đề tín nhiệm (2)Chương 758: Bạo động lúc nửa đêmChương 759: Bạo động lúc nửa đêm (2)Chương 760: Dụ rắn ra khỏi độngChương 761: Đốt thành thịChương 762: Đối kháng với BensonChương 763: Đối kháng với Benson (2)Chương 764: Ta muốn biếtChương 765: Thấy rõ chưa?Chương 766: Lần lượt tính sổ từng ngườiChương 767: Lần lượt tính sổ từng người (2)Chương 768: Tấn công và chiếm đóng không giống nhau (2)Chương 769: Điệu múa sông lớnChương 770: Điệu múa sông lớn (2)Chương 771: Tu luyện tinh thầnChương 772: Tu luyện tinh thần ̣(2)Chương 773: Tiếp nhận giáo huấnChương 774: Chúc mừng phát tàiChương 775: Chúc mừng phát tài (2)Chương 776: Vừa ăn cướp vừa la làngChương 777: Vừa ăn cướp vừa la làng (2)Chương 778: Biện pháp phòng hộChương 779: Tình cờ gặp di tíchChương 780: Tình cờ gặp di tíchChương 782: Kỳ phùng địch thủChương 783: Kỳ phùng địch thủ. (2)Chương 784: Tiếp nhận khiêu chiếnChương 785: Tiếp nhận khiêu chiến (2)Chương 786: Phòng hộ long giápChương 787: Ma pháp hoàn toàn mớiChương 788: Ma pháp hoàn toàn mới (2)Chương 789: Trị liệu một nửaChương 790: Trị liệu một nửa (2)Chương 791: Chế tạo thấu kínhChương 792: Chế tạo thấu kinh (2)Chương 793: Thần miếu đổ nátChương 794: Bảo vật còn sót lạiChương 795: Bảo vật còn sót lại (2)Chương 796: Vật phẩm bí ẩnChương 797: Đầu cơ kiếm lợiChương 798: Đầu cơ kiếm lợi (2)Chương 799: Đế quốc Hắc ÁmChương 800: Đế quốc Hắc Ám (2)Chương 801: Sách pháp thuậtChương 802: Sách pháp thuật (2)Chương 803: Gặp mặt thánh nữChương 804: Thái độ kiêu ngạoChương 805: Thái độ kiêu ngạo (2)Chương 806: Thương trường và chiến trườngChương 807: Thánh nữ dao độngChương 808: Thánh nữ dao động (2)Chương 809: Đổi khách làm chủChương 810: Đổi khách làm chủ (2)Chương 811: Thánh nữ kích độngChương 812: Thánh nữ kích động (2)Chương 813: Chiếm hết tiện nghiChương 814: Mặt phẳng chiếu cấp bảyChương 815: Mặt phẳng chiếu cấp bảy (2)Chương 816: Một mình hoàn thànhChương 817: Một mình hoàn thành ̣(2)Chương 818: Hiện tượng kỳ quáiChương 819: Hiện tượng kỳ quái (2)Chương 820: Thần phải như thế nàoChương 821: Động cơ không đơn thuầnChương 822: Động cơ không đơn thuần (2)Chương 823: Sự nghiệp bảo hiểmChương 824: Lời hứa của thánh nữChương 826: Từ thô tục nói trướcChương 827: Từ thô tục nói trước (2)Chương 828: Hợp tác bình đẳngChương 829: Đế quốc bảo đảmChương 830: Đế quốc bảo đảm (2)Chương 831: Nghị trưởng xin thềChương 832: Nghị trưởng xin thề (2)Chương 833: Đến đế quốc Quang MinhChương 834: Cao tầng đi họcChương 835: Cao tầng đi học (2)Chương 836: Đạt được hợp tácChương 837: Đạt được hợp tác (2)Chương 838: Vương thành của nữ hoàngChương 839: Dã tâm của nữ hoàngChương 840: Dã tâm của nữ hoàng (2)Chương 841: Văn hóa thành thịChương 842: Giải thưởng nghệ thuậtChương 843: Giải thưởng nghệ thuật (2)Chương 844: Phát hành kim phiếuChương 845: Phát hành kim phiếu (2)Chương 846: Nghiệp đoàn bàn giaoChương 847: Những kẻ bị ma pháp ruồng bỏChương 848: Những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ (2Chương 849: Trên đường bayChương 850: Trên đường bay (2)Chương 851: Thử thách khi gặp mặtChương 852: Thử thách khi gặp mặt (2)Chương 853: Phát hiện thích kháchChương 854: Cướp tiền và kiếm tiềnChương 855: Lời hứa của thánh nữ (2)Chương 856: Đặt cược phát tàiChương 857: Hai loại thiết kếChương 858: Hai loại thiết kế (2)Chương 859: Tất cả đều vui mừngChương 860: Tất cả đều vui mừng (2)Chương 861: Chính thức gia nhậpChương 862: Mặt phẳng chiếu đáng sợChương 864: Biện pháp phản chếChương 865: Biện pháp phản chế (2)Chương 866: Chuyện làm ăn đoạt tiềnChương 867: Chủ đề vĩnh hằngChương 868: Chủ đề vĩnh hằng (2)Chương 869: Sản nghiệp hóa trangChương 870: Sản nghiệp hóa trang (2)Chương 871: Càng xinh đẹp hơnChương 872: Nửa năm lợi nhuậnChương 873: Nửa năm lợi nhuận (2)Chương 874: Người đỡ đầu thời thượngChương 875: Tinh Linh tập kíchChương 876: Tinh Linh tập kích ̣̣(2)Chương 877: Trưởng lão đứng raChương 878: Trưởng lão đứng ra (2)Chương 879: Khiêu chiến EvaChương 880: Thăm dò tìm hiểuChương 881: Thăm dò tìm hiểu (2)Chương 882: Vấn đề Tử LinhChương 883: Vấn đề Tử Linh (2)Chương 884: Đánh cược?Chương 885: Thành thị trên câyChương 886: Hiệu quả giải phẫu thẩm mỹChương 887: Hiệu quả giải phẫu thẩm mỹ (2)Chương 888: Làm sáng tỏ thân phậnChương 889: Làm sáng tỏ thân phận (2)Chương 890: Quyết tâm.Chương 891: Thu hoạch ngoài ý muốnChương 892: Thu hoạch ngoài ý muốn (2)Chương 893: Hủy diệt hi vọngChương 894: Hủy diệt hi vọng (2)Chương 895: Sự kiện ô longChương 896: Sự kiện ô long (2)Chương 897: Nắm chặt cơ hộiChương 898: Nắm chặt cơ hội (2)Chương 899: Hoàn thành lời hứaChương 900: Phương hướng tu hànhChương 901: Phương hướng tu hành (2)Chương 902: Nghiệp đoàn tới cửaChương 903: Nghiệp đoàn tới cửa (2)Chương 904: Trước kiêu ngạo sau cung kínhChương 905: Trước kiêu ngạo sau cung kính (2)Chương 906: Cao thủ ẩn nấpChương 907: Ý nguyện của kháchChương 908: Pháp sư Tử LinhChương 909: Tiếp nhận pháp sư Tử LinhChương 910: Truyền bá nhận biếtChương 911: Truyền bá nhận biết (2)Chương 912: Đối xử khác biệtChương 913: Đối xử khác biệt (2)Chương 914: Hộp mệnh Vu YêuChương 915: Triệu hoán Cốt LongChương 916: Triệu hoán Cốt Long (2)Chương 917: Tra hỏi Vu YêuChương 918: Tra hỏi Vu Yêu (2)Chương 919: Địa ngục hay thiên đườngChương 920: Địa ngục hay thiên đường (2)Chương 921: Nghiêm trọng hơnChương 922: Phu nhân gán nợChương 923: Phu nhân gán nợ (2)Chương 924: Giáo huấn Kiếm ThầnChương 925: Giáo huấn Kiếm Thần (2)Chương 926: Dụ dỗ RogerChương 927: Lợi ích cưới vợChương 928: Lợi ích cưới vợ (2)Chương 929: Đàm phán hôn nhânChương 930: Tự tin của quyền thếChương 931: Tự tin của quyền thế (2)Chương 932: Điều kiệnChương 933: Quy tắc của nghiệp đoànChương 934: Quy tắc của nghiệp đoàn (2)Chương 935: Quy tắc của taChương 936: Quy tắc của taChương 937: Giết gà dọa khỉChương 938: Giết gà dọa khỉ (2)Chương 939: Chủ động mưu tínhChương 940: Xa thân gần gần đánhChương 941: Xa thân gần đánh (2)Chương 942: Đầu tư hắc ámChương 943: Đầu tư hắc ám (2)Chương 944: Khí tức hắc ámChương 945: Khí tức hắc ám (2)Chương 946: Điển tịch Hắc ÁmChương 947: Nhỏ máu nhận chủChương 948: Nhỏ máu nhận chủ (2)Chương 949: Nhớ nhầm thì tốtChương 950: Coi tiền như rácChương 951: Coi tiền như rác (2)Chương 952: Chiến sĩ thú nhânChương 953: Chiến sĩ thú nhân (2)Chương 954: Ống trúc của nghị trưởngChương 955: Ống trúc của nghị trưởng (2)Chương 956: Cứng rắn thanh trừChương 957: Cứng rắn thanh trừ (2)Chương 958: Giống như đã từng quen biếtChương 959: Danh sách hiệp thươngChương 960: Danh sách hiệp thươngChương 961: Ôm cây đợi thỏChương 962: Ôm cây đợi thỏ (2)Chương 963: Liên tục chạy sôChương 964: Liên tục chạy sô (2)Chương 965: Tiêu diệt uy hiếpChương 966: Tiêu diệt uy hiếp (2)Chương 967: Thánh nữ thất bạiChương 968: Lừa thánh nữChương 969: Lừa thánh nữ (2)Chương 970: Lưỡng bại câu thươngChương 971: Sự ám muội của hai nàngChương 972: Sự ám muội của hai nàng (2)Chương 973: Thực sự hiếu kỳChương 974: Đứng đầu như thườngChương 975: Đứng đầu như thường (2)Chương 976: Quản gia hung hăng càn quấyChương 977: Quản gia hung hăng càn quấyChương 978: Quản gia hung hăng càn quấyChương 979: Sắc đảm vượt trờiChương 980: Sắc đảm vượt trời ̣(2)Chương 981: Ma pháp hoàn toàn mớiChương 982: Ma pháp hoàn toàn mới (2)Chương 983: Lực ép của hai thánhChương 984: Lực ép của hai thánh (2)Chương 985: Lại tụ hộiChương 986: Mở mang tầm mắtChương 987: Mở mang tầm mắt (2)Chương 988: Treo giải thưởng Đồ LongChương 989: Treo giải thưởng Đồ Long (2)Chương 990: Vũ khí tới tayChương 991: Nguyên nhân bị thươngChương 992: Nguyên nhân bị thương (2)Chương 993: Bầu không khí kìm nénChương 994: Bầu không khí kìm nén (2)Chương 995: Đầu hàng hoặc chếtChương 996: Ma pháp khủng bốChương 997: Ma pháp khủng bố (2)Chương 998: Sĩ khí đại chấnChương 999: Sĩ khí đại chấn (2)Chương 1000: Lại cảnh cáoChương 1001: Lại cảnh cáo (2)Chương 1002: Blazing khói lửa ngập trờiChương 1003: Blazing khói lửa ngập trời (2)Chương 1004: Lửa lớn thiêu thànhChương 1005: Thứ hạng của sát thủChương 1006: Thứ hạng của sát thủChương 1007: Mộ của sát thủChương 1008: Mộ của sát thủ (2)Chương 1009: Như ngài mong muốnChương 1010: Như ngài mong muốn (2)Chương 1011: Vì bệ hạChương 1012: Chôn vùi thủ đôChương 1013: Chôn vùi thủ đô (2)Chương 1014: Chiếm đoạt MilanChương 1015: Chiếm đoạt Milan (2)Chương 1016: Anh hùng giết rồngChương 1017: Treo giải thưởng kinh thiênChương 1018: Treo giải thưởng kinh thiên (2)Chương 1019: Thương nhân quân hỏaChương 1020: Nghiệp đoàn thần phụcChương 1021: Nghiệp đoàn thần phục (2)Chương 1022: Hội trưởng uy hiếpChương 1023: Hội trưởng uy hiếp (2)Chương 1024: Thú tộc xuất phátChương 1025: Biếu mặt phẳng chiếuChương 1026: Biếu mặt phẳng chiếu (2)Chương 1027: Nô lệ Tinh Linh bỏ trốnChương 1028: Nô lệ Tinh Linh bỏ trốn (2)Chương 1029: Trình độ hộ vệChương 1030: Trình độ hộ vệ (2)Chương 1031: Quan niệm không giống nhauChương 1032: Đầu tư vào Quang MinhChương 1033: Đầu tư vào Quang Minh (2)Chương 1034: Mặt phẳng chiếu bị trộmChương 1035: Mặt phẳng chiếu bị trộm (2)Chương 1036: Đầu tư vào đế quốc Hắc ÁmChương 1037: Đầu tư vào đế quốc Hắc Ám (2)Chương 1038: Sự mê hoặc của đồ gốm sứChương 1039: Trà uống tuyệt ngonChương 1040: Trà uống tuyệt ngon (2)Chương 1041: Lại thăng cấpChương 1042: Đánh khiến thú nhân thuần phụcChương 1043: Đánh khiến thú nhân thuần phục (2)Chương 1044: Có còn hay khôngChương 1045: Có còn hay không (2)Chương 1046: Tự mình động thủChương 1047: Tự mình động thủ (2)Chương 1048: Lễ vật cho thú thầnChương 1049: Lễ vật cho thú thần (2)Chương 1050: Treo giải thưởng cho tin tứcChương 1051Chương 1052Chương 1053Chương 1054: Có Ẩn Tình KhácChương 1055: Có Ẩn Tình Khác (2)Chương 1056: Cưỡng Ép Hợp TácChương 1057: Cưỡng Ép Hợp Tác (2)Chương 1058: Đàm Phán Cường ThếChương 1059: Bầu Trời Tự DoChương 1060: Bầu Trời Tự Do (2)Chương 1061: Giải Trừ Nguyền RủaChương 1062: Thiết Kế Luyện KimChương 1063: Thiết Kế Luyện Kim (2)Chương 1064: Đẳng Cấp Thương NghiệpChương 1065: Đẳng Cấp Thương Nghiệp (2)Chương 1066: Công Tác Giải ĐộcChương 1067: Công Tác Giải Độc (2)Chương 1068: Không Thể Chờ Đợi Được NữaChương 1069: Con Rối Kim LoạiChương 1070: Con Rối Kim Loại (2)Chương 1071: Lại Có Con Người Kiên CườngChương 1072: Lại Có Con Người Kiên Cường (2)Chương 1073: Liệt Kê Cực HìnhChương 1074: Liệt Kê Cực Hình (2)Chương 1075: Có Hi Vọng Nhìn Thấy Lại Ánh SángChương 1076: Chân Thực Chi NhãnChương 1077: Chân Thực Chi Nhãn (2)Chương 1078: Phương Hướng Của TaChương 1079: Phương Hướng Của Ta (2)Chương 1080: Lại Một Quốc GiaChương 1081: Chỗ Để TrốngChương 1082: Chỗ Để Trống (2)Chương 1083: Chia Tay Trong Buồn BãChương 1084: Chia Tay Trong Buồn Bã (2)Chương 1085: Ân Tình Của Long TộcChương 1086: Chuẩn Bị Trả ThùChương 1087: Chuẩn Bị Trả Thù (2)Chương 1088: Bắt Đầu Trả ThùChương 1089: Bắt Đầu Trả Thù (2)Chương 1090: Chỉ Chọn MộtChương 1091: Chỉ Chọn Một (2)Chương 1092: Loại Bỏ Vây CánhChương 1093: Loại Bỏ Vây Cánh (2)Chương 1094: Không Hài LòngChương 1095: Nguyên Nhân Bắt CócChương 1096: Nguyên Nhân Bắt Cóc (2)Chương 1097: Sai Lầm Lớn NhấtChương 1098: Nắm Đấm Bắt ChuyệnChương 1099: Nắm Đấm Bắt Chuyện (2)Chương 1100: Máu MớiChương 1101: Máu Mới (2)Chương 1102: Nghiệp Đoàn Thanh MinhChương 1103: Nghiệp Đoàn Thanh Minh (2)Chương 1104: Thành Ma Pháp MớiChương 1105: Thành Ma Pháp Mới (2)Chương 1106: Thiết Kế Tổng HộiChương 1107: Hạ Hai NướcChương 1108: Điên Cuồng Tranh MuaChương 1109: Điên Cuồng Tranh Mua (2)Chương 1110: Quang Minh Hắc Ám Hợp TácChương 1111: Quang Minh Hắc Ám Hợp Tác (2)Chương 1112: Làm Tròn Lời HứaChương 1113: Làm Tròn Lời Hứa (2)Chương 1114: Điểm Mấu Chốt Của Chiến TranhChương 1115: Điểm Mấu Chốt Của Chiến Tranh (2)Chương 1116: Vấn Đề Công BằngChương 1117: Tất Cả Đều MuốnChương 1118: Tất Cả Đều Muốn (2)Chương 1119: Chuỗi Khách SạnChương 1120: Siêu Thị, Cửa Hàng Bách HóaChương 1121: Thông Thương LộChương 1122: Thông Thương Lộ (2)Chương 1123: Có Che GiấuChương 1124: Có Che Giấu (2)Chương 1125: Lễ Vật Xa XỉChương 1126: Lễ Vật Xa Xỉ (2)Chương 1127: Lễ Vật Xa Xỉ (2)Chương 1128: Đại Công Vui Mừng, Bất NgờChương 1129: Nữ Vương Tiến Công Chiếm ĐóngChương 1130: Nữ Vương Tiến Công Chiếm Đóng (2)Chương 1131: Ma Pháp Đối KhángChương 1132: Khu Vực Siêu CườngChương 1133: Khu Vực Siêu Cường (2)Chương 1134: Mặt Phẳng Chiếu Cấp ChínChương 1135: Long Tộc Khuất PhụcChương 1136: Long Tộc Khuất Phục (2)Chương 1137: Chưởng Ma Pháp Hủy DiệtChương 1138: Chưởng Ma Pháp Hủy Diệt (2)Chương 1139: Nam Nhân Của Công ChúaChương 1140: Thú Nhân Tấn Công Chiếm ĐóngChương 1141: Thú Nhân Tấn Công Chiếm Đóng (2)Chương 1142: Thần Sáng TạoChương 1143: Thần Sáng Tạo (2)Chương 1144: Càng Thêm Thành KínhChương 1145: Bọn Họ Không DámChương 1146: Bọn Họ Không Dám (2)Chương 1147: Giọng Trẻ Con Ngâm ThơChương 1148: Giáo Đường Xương NgườiChương 1149: Giáo Đường Xương Người (2)Chương 1150: Công Tước Đại NhânChương 1151: Công Tước Đại Nhân (2)Chương 1152: Bố Cục Kinh TếChương 1153: Bố Cục Kinh Tế (2)Chương 1154: Nghệ Thuật Rầm RộChương 1155: Long Tộc Thỉnh CầuChương 1156: Long Tộc Thỉnh Cầu (2)Chương 1157: Tính Sổ SauChương 1158: Tính Sổ Sau (2)Chương 1159: Nghiệp Đoàn Hoàn Toàn MớiChương 1160: Nữ Hoàng Bệ HạChương 1161: Nữ Hoàng Bệ Hạ (2)Chương 1162: JerusalemChương 1163: Jerusalem (2)Chương 1164: Ba Đại Đế QuốcChương 1165: Ba Đại Đế Quốc (2)Chương 1166: Điều Kiện Không ĐổiChương 1167: Dã TâmChương 1168: Thiên Hạ Vô Song (Đại Kết Cục)