Phượng Nghịch Thiên Hạ
Tác giả:Lộ Phi
Dịch giả:DĐ Lê Quý Đôn, Tử Băng Cung, Wattpad
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngNữ CườngDị GiớiHuyền Huyễn
last update time:22/11/2017
Một nữ sát thủ nổi tiếng ở thế kỷ 21 vô tình bị xuyên không đến với thời cổ đại nhập vào xác của tiểu thư con của đại công chúa nhưng từ nhỏ nàng đã bị xem như thế vật, nhưng chỉ trong một đêm vị phế vật này đã hoàn toàn thay đổi cùng tài mạo và võ thuật cũng giỏi hẳn lên.Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . .Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau… Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Xuyên qua (1)Chương 2: Xuyên qua (2)Chương 3: Cường giả vi tôn (1)Chương 4: Cường giả vi tôn (2)Chương 5: Cường giả vi tôn (3)Chương 6: Cường giả vi tôn (4)Chương 7: Cường giả vi tôn (5)Chương 8: Cường giả vi tôn (6)Chương 9: Cường giả vi tôn (7)Chương 10: Cường giả vi tôn (8)Chương 11: Cường giả vi tôn (9)Chương 12: Cường giả vi tôn (10)Chương 13: Hồng phát tựa hỏa diễm (1)Chương 14: Hồng phát tựa hỏa diễm (2)Chương 15: Hồng phát tựa hỏa diễm (3)Chương 16: Hồng phát tựa hỏa diễm (4)Chương 17: Hồng phát tựa hỏa diễm (5)Chương 18: Hồng phát tựa hỏa diễm (6)Chương 19: Hồng phát tựa hỏa diễm (7)Chương 20: Hồng phát tựa hỏa diễm (8)Chương 21: Hồng phát tựa hỏa diễm (9)Chương 22: Hồng phát tựa hỏa diễm (10)Chương 23: Vô cùng nhục nhã (1)Chương 24: Vô cùng nhục nhã (2)Chương 25: Vô cùng nhục nhã (3)Chương 26: Vô cùng nhục nhã (4)Chương 27: Vô cùng nhục nhã (5)Chương 28: Vô cùng nhục nhã (6)Chương 29: Vô cùng nhục nhã (7)Chương 30: Vô cùng nhục nhã (8)Chương 31: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 1 )Chương 32: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 2 )Chương 33: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 3 )Chương 34: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 4 )Chương 35: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 5 )Chương 36: Con Tin Của Bắc Dực Quốc ( 6 )Chương 37: Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 7 )Chương 38: Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 8 )Chương 39: Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 9 )Chương 40: Con Tin Của Bắc Diệu Quốc ( 10 )Chương 41: Thiên Tài ( 1 )Chương 42: Thiên Tài ( 2 )Chương 43: Thiên Tài ( 3 )Chương 44: Thiên Tài ( 4 )Chương 45: Thiên Tài ( 5 )Chương 46: Thiên Tài ( 6 )Chương 47: Thiên Tài ( 7 )Chương 48: Thiên Tài ( 8 )Chương 49: Đại Hội Đấu Giá ( 1 )Chương 50: Đại Hội Đấu Giá ( 2 )Chương 51: Đại Hội Đấu Giá ( 3 )Chương 52: Đại Hội Đấu Giá ( 4 )Chương 53: Đại Hội Đấu Giá ( 5 )Chương 54: Đại Hội Đấu Giá ( 6 )Chương 55: Đại Hội Đấu Giá ( 7 )Chương 56: Đại Hội Đấu Giá ( 8 )Chương 57: Đại Hội Đấu Giá ( 9 )Chương 58: Đại Hội Đấu Giá ( 10 )Chương 59: Âm Ngươi Một Phát ( 1 )Chương 60: Âm Ngươi Một Phát ( 2 )Chương 61: Âm Ngươi Một Phát ( 3 )Chương 62: Âm Ngươi Một Phát ( 4 )Chương 63: Âm Ngươi Một Phát ( 5 )Chương 64: Âm Ngươi Một Phát ( 6 )Chương 65: Âm Ngươi Một Phát ( 7 )Chương 66: Âm Ngươi Một Phát ( 8 )Chương 67: Cung Đình Dạ Yến ( 1 )Chương 68: Cung Đình Dạ Yến ( 2 )Chương 69: Cung Đình Dạ Yến ( 3 )Chương 70: Cung Đình Dạ Yến ( 4 )Chương 71: Cung Đình Dạ Yến ( 5 )Chương 72: Cung Đình Dạ Yến ( 6 )Chương 73: Cung Đình Dạ Yến ( 7 )Chương 74: Cung Đình Dạ Yến ( 8 )Chương 75: Cung Đình Dạ Yến ( 9 )Chương 76: Cung Đình Dạ Yến ( 10 )Chương 77: Cường Giả Khiêu Khích (1)Chương 78: Cường Giả Khiêu Khích (2)Chương 79: Cường Giả Khiêu Khích (3)Chương 80: Cường Giả Khiêu Khích (4)Chương 81: Cường Giả Khiêu Khích (5)Chương 82: Cường Giả Khiêu Khích (6)Chương 83: Cường Giả Khiêu Khích (7)Chương 84: Cường Giả Khiêu Khích (8)Chương 85: Cường Giả Khiêu Khích (9)Chương 86: Cường Giả Khiêu Khích (10)Chương 87: Linh Ương Học Viện (1)Chương 88: Linh Ương Học Viện (2)Chương 89: Linh Ương Học Viện (3)Chương 90: Linh Ương Học Viện (4)Chương 91: Linh Ương Học Viện (5)Chương 92: Linh Ương Học Viện (6)Chương 93: Linh Ương Học Viện (7)Chương 94: Linh Ương Học Viện (8)Chương 95: Linh Ương Học Viện (9)Chương 96: Linh Ương Học Viện (10)Chương 97: Võ Đài Luận Võ (1)Chương 98: Võ Đài Luận Võ (2)Chương 99: Võ Đài Luận Võ (3)Chương 100: Võ Đài Luận Võ (4)Chương 101: Võ Đài Luận Võ (5)Chương 102: Võ Đài Luận Võ (6)Chương 103: Võ Đài Luận Võ (7)Chương 104: Võ Đài Luận Võ (8)Chương 105: Võ Đài Luận Võ (9)Chương 106: Võ Đài Luận Võ (10)Chương 107: Ném Đá Dấu Tay (1)Chương 108: Ném Đá Dấu Tay (2)Chương 109: Ném Đá Dấu Tay (3)Chương 110: Ném Đá Dấu Tay (4)Chương 111: Ném Đá Dấu Tay (5)Chương 112: Ném Đá Dấu Tay (6)Chương 113: Ném Đá Dấu Tay (7)Chương 114: Ném Đá Dấu Tay (8)Chương 115: Ném Đá Dấu Tay (9)Chương 116: Ném Đá Dấu Tay (10)Chương 117: Ném Đá Dấu Tay (11)Chương 118: Ném Đá Dấu Tay (12)Chương 119: Ném Đá Dấu Tay (13)Chương 120: Ném Đá Dấu Tay (14)Chương 121: Ném Đá Dấu Tay (15)Chương 122: Ném Đá Dấu Tay (16)Chương 123: Ném Đá Dấu Tay (17)Chương 124: Ném Đá Dấu Tay (18)Chương 125: Ném Đá Dấu Tay (19)Chương 126: Ném Đá Dấu Tay (20)Chương 127: Minh Tranh Ám Đấu (1)Chương 128: Minh Tranh Ám Đấu (2)Chương 129: Minh Tranh Ám Đấu (3)Chương 130: Minh Tranh Ám Đấu (4)Chương 131: Minh Tranh Ám Đấu (5)Chương 132: Minh Tranh Ám Đấu (6)Chương 133: Minh Tranh Ám Đấu (7)Chương 134: Minh Tranh Ám Đấu (8)Chương 135: Minh Tranh Ám Đấu (9)Chương 136: Minh Tranh Ám Đấu (10)Chương 137: Minh Tranh Ám Đấu (11)Chương 138: Minh Tranh Ám Đấu (12)Chương 139: Minh Tranh Ám Đấu (13)Chương 140: Minh Tranh Ám Đấu (14)Chương 141: Linh Giả Chí Tôn (1)Chương 142: Linh Giả Chí Tôn (2)Chương 143: Linh Giả Chí Tôn (3)Chương 144: Linh Giả Chí Tôn (4)Chương 145: Linh Giả Chí Tôn (5)Chương 146: Linh Giả Chí Tôn (6)Chương 147: Linh Giả Chí Tôn (7)Chương 148: Linh Giả Chí Tôn (8)Chương 149: Linh Giả Chí Tôn (9)Chương 150: Linh Giả Chí Tôn (10)Chương 151: Trừng Phạt Chi Hỏa (1)Chương 152: Trừng Phạt Chi Hỏa (2)Chương 153: Trừng Phạt Chi Hỏa (3)Chương 154: Trừng Phạt Chi Hỏa (4)Chương 155: Trừng Phạt Chi Hỏa (5)Chương 156: Trừng Phạt Chi Hỏa (6)Chương 157: Trừng Phạt Chi Hỏa (7)Chương 158: Trừng Phạt Chi Hỏa (8)Chương 159: Trừng Phạt Chi Hỏa (9)Chương 160: Trừng Phạt Chi Hỏa (10)Chương 161: Trừng Phạt Chi Hỏa (11)Chương 162: Trừng Phạt Chi Hỏa (12)Chương 163: Trừng Phạt Chi Hỏa (13)Chương 164: Trừng Phạt Chi Hỏa (14)Chương 165: Trừng Phạt Chi Hỏa (15)Chương 166: Trừng Phạt Chi Hỏa (16)Chương 167: Trừng Phạt Chi Hỏa (17)Chương 168: Trừng Phạt Chi Hỏa (18)Chương 169: Trừng Phạt Chi Hỏa (19)Chương 170: Trừng Phạt Chi Hỏa (20)Chương 171: Luyện Dược Thuật (1)Chương 172: Luyện Dược Thuật (2)Chương 173: Luyện Dược Thuật (3)Chương 174: Luyện Dược Thuật (4)Chương 175: Luyện Dược Thuật (5)Chương 176: Luyện Dược Thuật (6)Chương 177: Luyện Dược Thuật (7)Chương 178: Luyện Dược Thuật (8)Chương 179: Luyện Dược Thuật (9)Chương 180: Luyện Dược Thuật (10)Chương 181: Luyện Dược Thuật (11)Chương 182: Luyện Dược Thuật (12)Chương 183: Luyện Dược Thuật (13)Chương 184: Luyện Dược Thuật (14)Chương 185: Luyện Dược Thuật (15)Chương 186: Luyện Dược Thuật (16)Chương 187: Luyện Dược Thuật (17)Chương 188: Luyện Dược Thuật (18)Chương 189: Luyện Dược Thuật (19)Chương 190: Khác Nhau Một Trời Một Vực (1)Chương 191: Khác Nhau Một Trời Một Vực (2)Chương 192: Khác Nhau Một Trời Một Vực (3)Chương 193: Khác Nhau Một Trời Một Vực (4)Chương 194: Khác Nhau Một Trời Một Vực (5)Chương 195: Khác Nhau Một Trời Một Vực (6)Chương 196: Khác Nhau Một Trời Một Vực (7)Chương 197: Khác Nhau Một Trời Một Vực (8)Chương 198: Khác Nhau Một Trời Một Vực (9)Chương 199: Khác Nhau Một Trời Một Vực (10)Chương 200: Khác Nhau Một Trời Một Vực (11)Chương 201: Khác Nhau Một Trời Một Vực (12)Chương 202: Khác Nhau Một Trời Một Vực (13)Chương 203: Khác Nhau Một Trời Một Vực (14)Chương 204: Khác Nhau Một Trời Một Vực (15)Chương 205: Khác Nhau Một Trời Một Vực (16)Chương 206: Khác Nhau Một Trời Một Vực (17)Chương 207: Khác Nhau Một Trời Một Vực (18)Chương 208: Khác Nhau Một Trời Một Vực (19)Chương 209: Khác Nhau Một Trời Một Vực (20)Chương 210: Mã Trường Kinh Biến (1)Chương 211Chương 212: Mã Trường Kinh Biến (3)Chương 213: Mã Trường Kinh Biến (4)Chương 214: Mã Trường Kinh Biến (5)Chương 215: Mã Trường Kinh Biến (6)Chương 216: Mã Trường Kinh Biến (7)Chương 217: Mã Trường Kinh Biến (8)Chương 218: Mã Trường Kinh Biến (9)Chương 219: Mã Trường Kinh Biến (10)Chương 220: Mã Trường Kinh Biến (11)Chương 221: Mã Trường Kinh Biến (12)Chương 222: Mã Trường Kinh Biến (13)Chương 223: Mã Trường Kinh Biến (14)Chương 224: Mã Trường Kinh Biến (15)Chương 225: Mã Trường Kinh Biến (16)Chương 226: Mã Trường Kinh Biến (17)Chương 227: Mã Trường Kinh Biến (18)Chương 228: Mã Trường Kinh Biến (19)Chương 229: Mã Trường Kinh Biến (20)Chương 230: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (1)Chương 231: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (2)Chương 232: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (3)Chương 233: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (4)Chương 234: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (5)Chương 235: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (6)Chương 236: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (7)Chương 237: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (8)Chương 238: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (9)Chương 239: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (10)Chương 240: Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện (11)Chương 241: Âm Mưu Tính Toán (1)Chương 242: Âm Mưu Tính Toán (2)Chương 243: Âm Mưu Tính Toán (3)Chương 244: Âm Mưu Tính Toán (4)Chương 245: Âm Mưu Tính Toán (5)Chương 246: Âm Mưu Tính Toán (6)Chương 247: Âm Mưu Tính Toán (7)Chương 248: Âm Mưu Tính Toán (8)Chương 249: Chỉnh Đốn Gia Phong (1)Chương 250: Chỉnh đốn gia phong (2)Chương 252: Chỉnh đốn gia phong (4)Chương 253: Chỉnh đốn gia phong (5)Chương 254: Chỉnh đốn gia phong (6)Chương 255: Chỉnh đốn gia phong (7)Chương 256: Chỉnh đốn gia phong (8)Chương 257: Chỉnh đốn gia phong (9)Chương 258: Chỉnh đốn gia phong (10)Chương 259: Ai dám động đến ta (1)Chương 260: Ai dám động đến ta (2)Chương 261: Ai dám động đến ta (3)Chương 262: Ai dám động đến ta (4)Chương 263: Ai dám động đến ta (5)Chương 264: Ai dám động đến ta (6)Chương 265: Ai dám động đến ta (7)Chương 266: Ai dám động đến ta (8)Chương 267: Ai dám động đến ta (9)Chương 268: Ai dám động đến ta (10)Chương 269: Nhất gia chi chủ (1)Chương 270: Nhất gia chi chủ (2)Chương 271: Nhất gia chi chủ (3)Chương 272: Nhất gia chi chủ (4)Chương 273: Nhất gia chi chủ (5)Chương 274: Nhất gia chi chủ (6)Chương 275: Nhất gia chi chủ (7)Chương 276: Nhất gia chi chủ (8)Chương 277: Nhất gia chi chủ (9)Chương 278: Nhất gia chi chủ (10)Chương 279: Nhất gia chi chủ (11)Chương 280: Nhất gia chi chủ (12)Chương 281: Nhất gia chi chủ (13)Chương 282: Nhất gia chi chủ (14)Chương 283: Nhất gia chi chủ (15)Chương 284: Nhất gia chi chủ (16)Chương 285: Nhất gia chi chủ (17)Chương 286: Nhất gia chi chủ (18)Chương 287: Sư phụ tại thượng (1)Chương 288: Sư phụ tại thượng (2)Chương 289: Sư phụ tại thượng (3)Chương 290: Sư phụ tại thượng (4)Chương 291: Sư phụ tại thượng (5)Chương 293: Sư phụ tại thượng (7)Chương 294: Sư phụ tại thượng (8)Chương 295: Sư phụ tại thượng (9)Chương 296: Sư phụ tại thượng (10)Chương 297: Trả lại gấp mười lần (1)Chương 298: Trả lại gấp mười lần (2)Chương 299: Trả lại gấp mười lần (3)Chương 300: Trả lại gấp mười lần (4)Chương 301: Trả lại gấp mười lần (5)Chương 302: Trả lại gấp mười lần (6)Chương 303: Trả lại gấp mười lần (7)Chương 304: Trả lại gấp mười lần (8)Chương 305: Trả lại gấp mười lần (9)Chương 306: Trả lại gấp mười lần (10)Chương 307: Trả lại gấp mười lần (11)Chương 308: Trả lại gấp mười lần (12)Chương 309: Trả lại gấp mười lần (13)Chương 310: Trả lại gấp mười lần (14)Chương 311: Trả lại gấp mười lần (15)Chương 312: Trả lại gấp mười lần (16)Chương 313: Trả lại gấp mười lần (17)Chương 314: Trả lại gấp mười lần (18)Chương 315: Phù Quang rừng rậm (1)Chương 316: Phù quang rừng rậm (2)Chương 317: Phù quang rừng rậm (3)Chương 318: Phù quang rừng rậm (4)Chương 319: Phù Quang rừng rậm (5)Chương 320: Phù Quang rừng rậm (6)Chương 321: Phù Quang rừng rậm (7)Chương 322: Phù Quang rừng rậm (8)Chương 323: Phù Quang rừng rậm (9)Chương 324: Phù Quang rừng rậm (10)Chương 325: Phù Quang rừng rậm (11)Chương 326: Phù Quang rừng rậm (12)Chương 327: Phù Quang rừng rậm (13)Chương 328: Phù Quang rừng rậm (14)Chương 329: Ấu thú Thần cấp (1)Chương 330: Ấu thú Thần cấp (2)Chương 331: Ấu thú Thần cấp (3)Chương 332: Ấu thú Thần cấp (4)Chương 333: Ấu thú Thần cấp (5)Chương 334: Ấu thú Thần cấp (6)Chương 335: Ấu thú Thần cấp (7)Chương 336: Ấu thú Thần cấp (8)Chương 337: Ấu thú Thần cấp (9)Chương 338: Ấu thú Thần cấp (10)Chương 339: Ấu thú Thần cấp (11)Chương 340: Ấu thú Thần cấp (12)Chương 341: Ấu thú Thần cấp (13)Chương 342: Ấu thú Thần cấp (14)Chương 343: Ấu thú Thần cấp (15)Chương 344: Ấu thú Thần cấp (16)Chương 345: Ấu thú Thần cấp(17)Chương 346: Thần cấp ấu thú(18)Chương 347: Hồng Liên tôn thượngChương 348: Hồng Liên tôn thượng (2)Chương 349: Hồng Liên tôn thượng(3)Chương 350: Hồng Liên tôn thượng(4)Chương 351: Hồng Liên tôn thượng(5)Chương 352: Hồng Liên tôn thượng(6)Chương 353: Hồng Liên tôn thượngChương 354: Hồng Liên tôn thượng(8)Chương 355: Hồng Liên tôn thượng(9)Chương 356: Hồng Liên tôn thượng(10)Chương 357: Chim sẻ ở đằng sau(1)Chương 358: Chim sẻ ở đằng sau(2)Chương 359: Chim sẻ ở đằng sau(3)Chương 360: Chim sẻ ở đằng sau(4)Chương 361: Chim sẻ đằng sạu(5)Chương 362: Chim sẻ ở đằng sau(6)Chương 363: Chim sẻ ở đằng sau(7)Chương 364: Chim sẻ ở đằng sau(8)Chương 365: Chim sẻ ở đằng sau(9)Chương 366: Chim sẻ ở đằng sau(10)Chương 367: Dệt mộng chi thú(1)Chương 368: Dệt mộngchi thú(2)Chương 369: Dệt mộng chi thú 3Chương 370: Dệt mộ chi thú 4Chương 371: Dệt mộng chi thú 5Chương 372: Dệt mộng chi thú 6Chương 373: Dêt mộng chi thú 7Chương 374: Dệt mộng chi thú 8Chương 375: Dệt mộng chi thú 9Chương 376: Dệt mộng chi thú 10Chương 377: Thái hậu hồi chiều 1Chương 378: Thái hậu hồi chiều 2Chương 379: Thái hậu hồi chiều 3Chương 380: Thái hậu hồi chiều 4Chương 381: Thái hậu hồi chiều 5Chương 382: Thái hậu hồi chiều 6Chương 383: Thái hậ hồi chiều 7Chương 384: Thái hậ hồi chiều 8Chương 385: Thái hậu hồi chiều 9Chương 386: Thái hậu hồi chiều 10Chương 387: Màu mực này liên 1Chương 388: Màu mực này liên 2Chương 389: Màu mực này liên 3Chương 390: Màu mực này liên 4Chương 391: Màu mực này liên 5Chương 392: Màu mực này liên 6Chương 393: Màu mực này liên 7Chương 394: Màu mực này liên 8Chương 395: Màu mực này liên 9Chương 396: Màu mực này lien 10Chương 397: Tẩy tủy đan 1Chương 398: Tẩy tủy đan 2Chương 399: Tẩy tủy đan 3Chương 400: Tẩy tủy đan 4Chương 401: Tẩy Tủy đan 5Chương 402: Tẩy tủy đan 6Chương 403: Tẩy tủy đan 7Chương 404: Tẩy tủy đan 8Chương 405: Tẩy tủy đan 9Chương 406: Tẩy tủy đan 10Chương 407: Hoàng hậu oaiChương 408: Hoàng hậu oai 2Chương 409: Hoàng hậu oai 3Chương 410: Hoàng Hậu oai 4Chương 411: Hoàng hậu oai 5Chương 412: Hoàng hậu oai 6Chương 413: Hoàng hậu oai 7Chương 414: Hoàng hậu oai 8Chương 415: Hoàng hậu oai 9Chương 416: Hoàng hậu oai 10Chương 417: Bỏ mình bí ẩn 1Chương 418: Bỏ mình bí ẩn 2Chương 419: Bỏ mình bí ẩn 3Chương 420: Bỏ Mình Bí Ẩn 4Chương 421: Ỏ MÌNH BÍ ẨN 5Chương 422: BỎ MÌNH BÍ ẨN 6Chương 423: BỎ MINH BÍ ẨN 7Chương 424: BỎ MÌNH BÍ ẨN 8Chương 425: BỎ MÌNH BÍ ẨN 9Chương 426: BỎ MÌNH BÍ ẨN 10Chương 427: CHÂN TƯỚNG HIỆN LÊN 1Chương 428: CHÂN TƯỚNG HIỆN LÊN 2Chương 429: CHÂN TƯỚNG HIỆN LEN 3Chương 430: CHÂN TƯỚNG HIỆN LEN 4Chương 431: CHÂN TƯƠNG HIỆN LÊN 5Chương 432: CHÂN TƯỚNG HIỆN LÊN 6]Chương 433: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 1Chương 434: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 2Chương 435: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 3Chương 436: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 4Chương 437: THIÊN HẠ LÀ ĐICH 5Chương 438: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 6Chương 439: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 7Chương 440: THIÊN HẠ LÀ ĐỊCH 8Chương 441: Thiên hạ là địch (9)Chương 442: Thiên hạ là địch (10)Chương 443: Thiên hạ là địch (11)Chương 444: Thiên hạ là địch (12)Chương 445: Thiên hạ là địch (13)Chương 446: Thiên hạ là địch (14)Chương 447: Thiên hạ là địch (15)Chương 448: Thiên hạ là địch (16)Chương 449: Thiên hạ là địch (17)Chương 450: Thiên hạ là địch (18)Chương 451: Thiên hạ là địch (19)Chương 452: Thiên hạ là địch (20)Chương 453: Thiên hạ là địch (21)Chương 454: Thiên hạ là địch (22)Chương 455: Thiên hạ là địch (23)Chương 456: Thiên hạ là địch (24)Chương 457: Thiên hạ là địch (25)Chương 458: Thiên hạ là địch (26)Chương 459: Thiên hạ là địch (27)Chương 460: Thiên hạ là địch (28)Chương 461: Thiên hạ là địch (29)Chương 462: Thiên hạ là địch (30)Chương 463: Sơ chiến Hồng Liên (1)Chương 464: Sơ chiến Hồng Liên (2)Chương 465: Sơ chiến Hồng Liên (3)Chương 466Chương 467: Sơ chiến Hồng Liên (5)Chương 468: Sơ chiến Hồng Liên (6)Chương 469: Sơ chiến Hồng Liên (7)Chương 470: Sơ chiến Hồng Liên (8)Chương 471: Sơ chiến Hồng Liên (9)Chương 472: Sơ chiến Hồng Liên (10)Chương 473: Phong khởi Lâm Hoài (1)Chương 474: Phong khởi Lâm Hoài (2)Chương 475: Phong khởi Lâm Hoài (3)Chương 476: Phong khởi Lâm Hoài (4)Chương 477: Phong khởi Lâm Hoài (5)Chương 478: Phong khởi Lâm Hoài (6)Chương 479: Phong khởi Lâm Hoài (7)Chương 480: Phong khởi Lâm Hoài (8)Chương 481: Phong khởi Lâm Hoài (9)Chương 482: Phong khởi Lâm Hoài (10)Chương 483: Năm năm sau (1)Chương 484: Năm năm sau (2)Chương 485: Năm năm sau (3)Chương 486: Năm năm sau (4)Chương 487: Năm năm sau (5)Chương 488: Năm năm sau (6)Chương 489: Năm năm sau (7)Chương 490: Năm năm sau (8)Chương 491: Năm năm sau (9)Chương 492: Năm năm sau (10)Chương 493: Già Dạ Vương (1)Chương 494: Già Dạ Vương (2)Chương 495: Già Dạ Vương (3)Chương 496: Già Dạ Vương (4)Chương 497: Già Dạ Vương (5)Chương 498: Già Dạ Vương (6)Chương 499: Già Dạ Vương (7)Chương 500: Già Dạ Vương (8)Chương 501: Già Dạ Vương (9)Chương 502: Già Dạ Vương (10)Chương 503: Già Dạ Vương (11)Chương 504: Già Dạ Vương (12)Chương 505: Già Dạ Vương (13)Chương 506: Già Dạ Vương (14)Chương 507: Già Dạ Vương (15)Chương 508: Già Dạ Vương (16)Chương 509: Già Dạ Vương (17)Chương 510: Già Dạ Vương (18)Chương 511: Già Dạ Vương (19)Chương 512: Già Dạ Vương (20)Chương 513: Dong binh vương lệnh (1)Chương 514: Dong binh vương lệnh (2)Chương 515: Dong binh vương lệnh (3)Chương 516: Dong binh vương lệnh (4)Chương 517: Dong binh vương lệnh (5)Chương 518: Dong binh vương lệnh (6)Chương 519: Dong binh vương lệnh (7)Chương 520: Dong binh vương lệnh (8)Chương 521: Dong binh vương lệnh (9)Chương 522: Dong binh vương lệnh (10)Chương 523: Gặp lại cố nhân (1)Chương 524: Gặp lại cố nhân (2)Chương 525: Gặp lại cố nhân (3)Chương 526: Gặp lại cố nhân (4)Chương 527: Gặp lại cố nhân (5)Chương 528: Gặp lại cố nhân (6)Chương 529: Gặp lại cố nhân (7)Chương 530: Gặp lại cố nhân (8)Chương 531: Gặp lại cố nhân (9)Chương 532: Gặp lại cố nhân (10)Chương 533: Giả mạo Tề vương (1)Chương 534: Giả mạo Tề vương (2)Chương 535: Giả mạo Tề vương (3)Chương 536: Giả mạo Tề vương (4)Chương 537: Giả mạo Tề vương (5)Chương 538: Giả mạo Tề vương (6)Chương 539: Giả mạo Tề vương (7)Chương 540: Giả mạo Tề vương (8)Chương 541: Giả mạo Tề vương (9)Chương 542: Giả mạo Tề vương (10)Chương 543: Đại tái đối chiến (1)Chương 544: Đại tái đối chiến (2)Chương 545: Đại tái đối chiến (3)Chương 546: Đại tái đối chiến (4)Chương 547: Đại tái đối chiến (5)Chương 548: Đại tái đối chiến (6)Chương 549: Đại tái đối chiến (7)Chương 550: Đại tái đối chiến (8)Chương 551: Đại tái đối chiến (9)Chương 552: Đại tái đối chiến (10)Chương 553: Tu La Thành (1)Chương 554: Tu La Thành (2)Chương 555: Tu La Thành (3)Chương 556: Tu La Thành (4)Chương 557: Tu La Thành (5)Chương 558: Tu La Thành (6)Chương 559: Tu La Thành (7)Chương 560: Tu La Thành (8)Chương 561: Tu La Thành (9)Chương 562: Tu La Thành (10)Chương 563: Phó ước (1)Chương 564: Phó ước (2)Chương 565: Phó ước (3)Chương 566: Phó ước (4)Chương 567: Phó ước (5)Chương 568: Phó ước (6)Chương 569: Phó ước (7)Chương 570: Phó ước (8)Chương 571: Phó ước (9)Chương 572: Phó ước (10)Chương 573: Huyền Xà Âm Hậu (1)Chương 574: Huyền Xà Âm Hậu (2)Chương 575: Huyền Xà Âm Hậu (3)Chương 576: Huyền Xà Âm Hậu (4)Chương 577: Huyền Xà Âm Hậu (5)Chương 578: Huyền Xà Âm Hậu (6)Chương 579: Huyền Xà Âm Hậu (7)Chương 580: Huyền Xà Âm Hậu (8)Chương 581: Huyền Xà Âm Hậu (9)Chương 582: Huyền Xà Âm Hậu (10)Chương 583: Dung huyết tận xương (1) (máu thấm vào sâu trong xương)Chương 584: Dung huyết tận xương (2)Chương 585: Dung huyết tận xương (3)Chương 586: Dung huyết tận xương (4)Chương 587: Dung huyết tận xương (5)Chương 588: Dung huyết tận xương (6)Chương 589: Dung huyết tận xương (7)Chương 590: Dung huyết tận xương (8)Chương 591: Dung huyết tận xương (9)Chương 592: Dung huyết tận xương (10)Chương 593: Ta dẫn ngươi đi (1)Chương 594: Ta dẫn ngươi đi (2)Chương 595: Ta dẫn ngươi đi (3)Chương 596: Ta dẫn ngươi đi (4)Chương 597: Ta dẫn ngươi đi (5)Chương 598: Ta dẫn ngươi đi (6)Chương 599: Ta dẫn ngươi đi (7)Chương 600: Ta dẫn ngươi đi (8)Chương 602: Ta dẫn ngươi đi (10)Chương 603: Ta dẫn ngươi đi (11)Chương 604: Ta dẫn ngươi đi (12)Chương 605: Ta dẫn ngươi đi (13)Chương 606: Ta dẫn ngươi đi (14)Chương 607: Ta dẫn ngươi đi (15)Chương 608: Ta dẫn ngươi đi (16)Chương 609: Ta dẫn ngươi đi (17)Chương 610: Ta dẫn ngươi đi (18)Chương 611Chương 612Chương 613Chương 614Chương 615: Chương 615 1Chương 616: Thoát khỏi hung ngục (4)Chương 617: Thoát khỏi hung ngục (5)Chương 618: Thoát khỏi hung ngục (6)Chương 620: Thoát Khỏi Hung Ngục (8)Chương 621: Thoát Khỏi Hung Ngục (9)Chương 622: Thoát Khỏi Hung Ngục (10)Chương 623: Hoàng Thất Phân Tranh (1)Chương 624: Hoàng Thất Phân Tranh (2)Chương 625: Chương 625'Chương 626: Hoàng Thất Phân Tranh (4)Chương 627: Hoàng Thất Phân Tranh (5)Chương 628: Hoàng Thất Phân Tranh (6)Chương 629: Hoàng Thất Phân Tranh (7)Chương 630: Hoàng Thất Phân Tranh (8)Chương 631: Hoàng Thất Phân Tranh (9)Chương 632: Chương 632'Chương 633: Hoàng Thất Phân Tranh (11)Chương 634: Hoàng Thất Phân Tranh (12)Chương 635: Hoàng Thất Phân Tranh (13)Chương 636: Hoàng Thất Phân Tranh (14)Chương 637: Hoàng Thất Phân Tranh (15)Chương 638: Hoàng Thất Phân Tranh (16)Chương 639: Hoàng Thất Phân Tranh (17)Chương 640: Hoàng Thất Phân Tranh (18)Chương 641: Hoàng Thất Phân Tranh (19)Chương 642: Hoàng Thất Phân Tranh (20)Chương 643: Hoàng Thất Chính Thống (1)Chương 644: Hoàng Thất Chính Thống (2)Chương 645: Hoàng Thất Chính Thống (3)Chương 646: Hoàng Thất Chính Thống (4)Chương 647: Hoàng Thất Chính Thống (5)Chương 648: Hoàng Thất Chính Thống (6)Chương 649: Hoàng Thất Chính Thống (7)Chương 650: Hoàng Thất Chính Thống (8)Chương 651: Hoàng Thất Chính Thống (9)Chương 652: Hoàng Thất Chính Thống (10)Chương 653: Gặp Lại Chiến Dã (1)Chương 654: Gặp Lại Chiến Dã (2)Chương 655: Gặp Lại Chiến Dã (3)Chương 656: Gặp Lại Chiến Dã (4)Chương 657: Gặp Lại Chiến Dã (5)Chương 658: Gặp Lại Chiến Dã (6)Chương 659: Gặp Lại Chiến Dã (7)Chương 660: Gặp Lại Chiến Dã (8)Chương 661: Phù Nguyên Vỡ Nát (1)Chương 662: Phù Nguyên Vỡ Nát (2)Chương 663: Phù Nguyên Vỡ Nát (3)Chương 664: Phù Nguyên Vỡ Nát (4)Chương 665: Phù Nguyên Vỡ Nát (5)Chương 666: Phù Nguyên Vỡ Nát (6)Chương 667: Phù Nguyên Vỡ Nát (7)Chương 668: Phù Nguyên Vỡ Nát (8)Chương 669: Phù Nguyên Vỡ Nát (9)Chương 670: Phù Nguyên Vỡ Nát (10)Chương 671: Phù Nguyên Vỡ Nát (11)Chương 672: Phù Nguyên Vỡ Nát (12)Chương 673: Phù Nguyên Vỡ Nát (13)Chương 674: Phù Nguyên Vỡ Nát (14)Chương 675: Phù Nguyên Vỡ Nát (15)Chương 676: Phù Nguyên Vỡ Nát (16)Chương 677: Phù Nguyên Vỡ Nát (17)Chương 678: Phù Nguyên Vỡ Nát (18)Chương 679: Hù Nguyên Vỡ Nát (19)Chương 680: Phù Nguyên Vỡ Nát (20)Chương 681: Bị Vây Trong Lao Tù (1)Chương 682: Bị Vây Trong Lao Tù (2)Chương 683: Bị Vây Trong Lao Tù (3)Chương 684: Bị Vây Trong Lao Tù (4)Chương 685: Bị Vây Trong Lao Tù (5)Chương 686: Bị Vây Trong Lao Tù (6)Chương 687: Bị Vây Trong Lao Tù (7)Chương 688: Bị Vây Trong Lao Tù (8)Chương 689: Bị Vây Trong Lao Tù (9)Chương 690: Bị Vây Trong Lao Tù (10)Chương 691: Bị Vây Trong Lao Tù (11)Chương 692: Bị Vây Trong Lao Tù (12)Chương 693: Bị Vây Trong Lao Tù (13)Chương 694: Bị Vây Trong Lao Tù (14)Chương 695: Bị Vây Trong Lao Tù (15)Chương 696: Bị Vây Trong Lao Tù (16)Chương 697: Bị Vây Trong Lao Tù (17)Chương 698: Bị Vây Trong Lao Tù (18)Chương 699: Bị Vây Trong Lao Tù (19)Chương 700: Bị Vây Trong Lao Tù (20)Chương 701: Lội Ngược Dòng (1)Chương 702: Lội Ngược Dòng (2)Chương 703: Lội Ngược Dòng (3)Chương 704: Lội Ngược Dòng (4)Chương 705: Lội Ngược Dòng (5)Chương 706: Lội Ngược Dòng (6)Chương 707: Lội Ngược Dòng (7)Chương 708: Lội Ngược Dòng (8)Chương 709: Lội Ngược Dòng (9)Chương 710: Lội Ngược Dòng (10)Chương 711: Lội Ngược Dòng (11)Chương 712: Lội Ngược Dòng (12)Chương 713: Lội Ngược Dòng (13)Chương 714: Lội Ngược Dòng (14)Chương 715: Lội Ngược Dòng (15)Chương 716: Lội Ngược Dòng (16)Chương 717: Lội Ngược Dòng (17)Chương 718: Lội Ngược Dòng (18)Chương 719: Lội Ngược Dòng (19)Chương 720: Lội Ngược Dòng (20)Chương 721: Tuyệt Sát Thiên Hạ [1]Chương 722: Tuyệt Sát Thiên Hạ [2]Chương 723: Tuyết Sát Thiên Hạ (3)Chương 724: Tuyệt Sát Thiên Hạ (4)Chương 725: Tuyệt Sát Thiên Hạ (5)Chương 726: Tuyệt Sát Thiên Hạ (6)Chương 727: Tuyệt Sát Thiên Hạ (7)Chương 728: Tuyệt Sát Thiên Hạ (8)Chương 729: Tuyết Sát Thiên Hạ (9)Chương 730: Tuyệt Sát Thiên Hạ (10)Chương 731: Tuyệt Sát Thiên Hạ (11)Chương 732: Tuyệt Sát Thiên Hạ (12)Chương 733: Tuyệt Sát Thiên Hạ (13)Chương 734: Tuyết Sát Thiên Hạ (14)Chương 735: Tuyệt Sát Thiên Hạ (15)Chương 736: Tuyệt Sát Thiên Hạ (16)Chương 737: Tuyệt Sát Thiên Hạ (17)Chương 738: Tuyệt Sát Thiên Hạ (18)Chương 739: Tuyệt Sát Thiên Hạ (19)Chương 740: Tuyệt Sát Thiên Hạ (20)Chương 741: Tuyệt Sát Thiên Hạ (Cuối)Chương 742: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (1)Chương 743: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (2)Chương 744: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (3)Chương 745: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (4)Chương 746: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (5)Chương 747: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (6)Chương 748: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (7)Chương 749: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (8)Chương 751: 750 + 751: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (9)Chương 752: Nghĩ Cách Cứu Thập Nhất Hoàng Tử (10)Chương 753: Đả Khai Hắc Ngọc (1)Chương 754: Đả Khai Hắc Ngọc (2)Chương 755: Đả Khai Hắc Ngọc (3)Chương 756: Đả Khai Hắc Ngọc (4)Chương 757: Đả Khai Hắc Ngọc (5)Chương 758: Đả Khai Hắc Ngọc (6)Chương 759: Đả Khai Hắc Ngọc (7)Chương 760: Đả Khai Hắc Ngọc (8)Chương 761: Đả Khai Hắc Ngọc (9)Chương 762: Đả Khai Hắc Ngọc (10)Chương 763: Trở Lại Nam Dực Quốc (1)Chương 764: Trở Lại Nam Dực Quốc (2)Chương 765: Trở Lại Nam Dực Quốc (3)Chương 766: Trở Lại Nam Dực Quốc (4)Chương 767: Trở Lại Nam Dực Quốc (5)Chương 768: Trở Lại Nam Dực Quốc (6)Chương 769: Trở Lại Nam Dực Quốc (7)Chương 770: Trở Lại Nam Dực Quốc (8)Chương 771: Trở Lại Nam Dực Quốc (9)Chương 772: Trở Lại Nam Dực Quốc (10)Chương 773: Biệt Nguyệt Sơn Trang (1)Chương 774: Biệt Nguyệt Sơn Trang (2)Chương 775: Biệt Nguyệt Sơn Trang (3)Chương 776: Biệt Nguyệt Sơn Trang (4)Chương 777: Biệt Nguyệt Sơn Trang (5)Chương 778: Biệt Nguyệt Sơn Trang (6)Chương 779: Biệt Nguyệt Sơn Trang (7)Chương 780: Biệt Nguyệt Sơn Trang (8)Chương 781: Biệt Nguyệt Sơn Trang (9)Chương 782: Biệt Nguyệt Sơn Trang (10)Chương 783: Biệt Nguyệt Sơn Trang (11)Chương 784: Biệt Nguyệt Sơn Trang (12)Chương 785: Biệt Nguyệt Sơn Trang (13)Chương 786: Biệt Nguyệt Sơn Trang (14)Chương 787: Biệt Nguyệt Sơn Trang (15)Chương 788: Biệt Nguyệt Sơn Trang (16)Chương 789: Biệt Nguyệt Sơn Trang (17)Chương 790: Biệt Nguyệt Sơn Trang (18)Chương 791: Biệt Nguyệt Sơn Trang (19)Chương 792: Biệt Nguyệt Sơn Trang (20)Chương 793: Tâm Ngoại Hóa Hồn (1)Chương 794: Tâm Ngoại Hóa Hồn (2)Chương 795: Tâm Ngoại Hóa Hồn (3)Chương 796: Tâm Ngoại Hóa Hồn (4)Chương 797: Tâm Ngoại Hóa Hồn (5)Chương 798: Tâm Ngoại Hóa Hồn (6)Chương 799: Tâm Ngoại Hóa Hồn (7)Chương 800: Tâm Ngoại Hóa Hồn (8)Chương 801: Tâm Ngoại Hóa Hồn (9)Chương 802: Tâm Ngoại Hóa Hồn (10)Chương 803: Tâm Ngoại Hóa Hồn (11)Chương 804: Tâm Ngoại Hóa Hồn (12)Chương 805: Tâm Ngoại Hóa Hồn (13)Chương 806: Tâm Ngoại Hóa Hồn (14)Chương 807: Tâm Ngoại Hóa Hồn (15)Chương 808: Tâm Ngoại Hóa Hồn (16)Chương 809: Tâm Ngoại Hóa Hồn (17)Chương 810: Tâm Ngoại Hóa Hồn (18)Chương 811: Tâm Ngoại Hóa Hồn (19)Chương 812: Tâm Ngoại Hóa Hồn (20)Chương 813: Cảnh Còn Người Mất (1)Chương 814: Cảnh Còn Người Mất (2)Chương 815: Cảnh Còn Người Mất (3)Chương 816: Cảnh Còn Người Mất (4)Chương 817: Cảnh Còn Người Mất (5)Chương 818: Cảnh Còn Người Mất (6)Chương 819: Cảnh Còn Người Mất (7)Chương 820: Cảnh Còn Người Mất (8)Chương 821: Cảnh Còn Người Mất (9)Chương 822: Cảnh Còn Người Mất (10)Chương 823: Cảnh Còn Người Mất (11)Chương 824: Cảnh Còn Người Mất (12)Chương 825: Cảnh Còn Người Mất (13)Chương 826: Cảnh Còn Người Mất (14)Chương 827: Cảnh Còn Người Mất (15)Chương 828: Cảnh Còn Người Mất (16)Chương 829: Đi Sứ Bắc Diệu (1)Chương 830: Đi Sứ Bắc Diệu (2)Chương 831: Đi Sứ Bắc Diệu (3)Chương 832: Đi Sứ Bắc Diệu (4)Chương 833: Đi Sứ Bắc Diệu (5)Chương 834: Đi Sứ Bắc Diệu (6)Chương 835: Đi Sứ Bắc Diệu (7)Chương 836: Đi Sứ Bắc Diệu (8)Chương 837: Đi Sứ Bắc Diệu (9)Chương 838: Đi Sứ Bắc Diệu (10)Chương 839: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (1)Chương 840: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (2)Chương 841Chương 842: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (4)Chương 843: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (5)Chương 844: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (6)Chương 845: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (7)Chương 846: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (8)Chương 847: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (9)Chương 848: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (10)Chương 849: Giấc Mộng Cũ Của Tương Vương (11)Chương 850: Đại Điển Sắc Phong Hoàng Hậu 1Chương 851: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 2Chương 852: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 3Chương 853: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 4Chương 854: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 5Chương 855: Thích khách trong tuyết 1Chương 856: Thích khách trong tuyết 2Chương 857: Thích khách trong tuyết 3Chương 858: Thích khách trong tuyết 4Chương 859: Thích khách trong tuyết 5Chương 860: Chú ấn Băng 1Chương 861: Chú ấn Băng 2Chương 862: Chú ấn Băng 3Chương 863: Chú ấn Băng 4Chương 864: Chú ấn Băng 5Chương 865: Tiếng tiêu hệ tình 1Chương 866: Tiếng tiêu hệ tình 2Chương 867: Tiếng tiêu hệ tình 3Chương 868: Tiếng tiêu hệ tình 4Chương 869: Tiếng tiêu hệ tình 5Chương 870: Tiếng tiêu hệ tình 6Chương 871: Tiếng tiêu hệ tình 7Chương 872: Giết nhầm tam thiên 1Chương 873: Giết nhầm tam thiên 2Chương 874: Giết nhầm tam thiên 3Chương 875: Giết nhầm tam thiên 4Chương 876: Giết nhầm tam thiên 5Chương 877: Tuyệt đối không tin 1Chương 878: Tuyệt đối không tin 2Chương 879: Truy sát trong đêm khuya 1Chương 880: Truy sát trong đêm khuya 2Chương 881: Truy sát trong đêm khuya 3Chương 882: Truy sát trong đêm khuya 4Chương 883: Truy sát trong đêm khuya 5Chương 884: Ngàn dặm lưu vong 1Chương 885: Ngàn dặm lưu vong 2Chương 886: Ngàn dặm lưu vong 3Chương 887: Ngàn dặm lưu vong 4Chương 888: Phong Vân hội tụ 1Chương 889: Phong Vân hội tụ 2Chương 890: Phong Vân hội tụ 3Chương 891: Phong Vân hội tụ 4Chương 892: Phong Vân hội tụ 5Chương 893: Ma thú Vương tộc 1Chương 894: Ma thú Vương tộc 2Chương 895: Ma thú Vương tộc 3Chương 896: Ma thú Vương tộc 4Chương 897: Vua của lính đánh thuê 1Chương 898: Vua của lính đánh thuê 2Chương 899: Vua của lính đánh thuê 3Chương 900: Thánh Huyết Cung chủ 1Chương 901: Thánh Huyết Cung chủ 2Chương 902: Thánh Huyết Cung chủ 3Chương 903: Thánh Huyết Cung chủ 4Chương 904: Thánh Huyết Cung chủ 5Chương 905: Thần điện Quang Diệu 1Chương 906: Thần điện Quang Diệu 2Chương 907: Thần điện Quang Diệu 3Chương 908: Đại chiến Hồng Liên 1Chương 909: Đại chiến Hồng Liên 2Chương 910: Đại chiến Hồng Liên 3Chương 911: Đại chiến Hồng Liên 4Chương 912: Đại chiến Hồng Liên 5Chương 913: Trộm Liên hoán Nguyệt 1Chương 914: Trộm Liên hoán Nguyệt 2Chương 915: Trộm Liên hoán Nguyệt 3Chương 916: Ta rất nhớ ngươi 1Chương 917: Ta rất nhớ ngươi 2Chương 918: Ta rất nhớ ngươi 3Chương 919: Ta rất nhớ ngươi 4Chương 920: Ta rất nhớ ngươi 5Chương 921: Hổ Lang kết minh 1Chương 922: Hổ Lang kết minh 2Chương 923: Hổ Lang kết minh 3Chương 924: Hổ Lang kết minh 4Chương 925: Hổ Lang kết minh 5Chương 926: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 1Chương 927: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 2Chương 928: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 3Chương 929: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 4Chương 930: Mặt nạ vàng 1Chương 931: Mặt nạ vàng 2Chương 932: Mặt nạ vàng 3Chương 933: Mặt nạ vàng 4Chương 934: Mặt nạ vàng 5Chương 935: Mặt nạ vàng 6Chương 936: Săn giết Mặc Liên 1Chương 937: Săn giết Mặc Liên 2Chương 938: Săn giết Mặc Liên 3Chương 939: Săn giết Mặc Liên 4Chương 940: Săn giết Mặc Liên 5Chương 941: Quận chúa Bắc Nguyệt 1Chương 942: Quận chúa Bắc Nguyệt 2Chương 943: Quận chúa Bắc Nguyệt 3Chương 944: Quận chúa Bắc Nguyệt 4Chương 945: Tuyệt địa cứu viện 1Chương 946: Tuyệt địa cứu viện 2Chương 947: Tuyệt địa cứu viện 3Chương 948: Tuyệt địa cứu viện 4Chương 949: Tuyệt địa cứu viện 5Chương 950: Tự tay chặt đứt 1Chương 951: Tự tay chặt đứt 2Chương 952: Tự tay chặt đứt 3Chương 953: Tự tay chặt đứt 4Chương 954: Tự tay chặt đứt 5Chương 955: Hắc thủy cấm lao 1Chương 956: Hắc thủy cấm lao 2Chương 957: Hắc thủy cấm lao 3Chương 958: Hắc thủy cấm lao 4Chương 959: Hắc thủy cấm lao 5Chương 960: Đi ngược gió 1Chương 961: Đi ngược gió 2Chương 962: Đi ngược gió 3Chương 963: Đi ngược gió 4Chương 964: Đi ngược gió 5Chương 965: Anh Dạ bỏ mình 1Chương 966: Anh Dạ bỏ mình 2Chương 967: Anh Dạ bỏ mình 3Chương 968: Anh Dạ bỏ mình 4Chương 969: Anh Dạ bỏ mình 5Chương 970: Vây Ngụy cứu Triệu 1Chương 971: Vây Ngụy cứu Triệu 2Chương 972: Vây Ngụy cứu Triệu 3Chương 973: Vây Ngụy cứu Triệu 4Chương 974: Tu hú chiếm tổ chim khách 1Chương 975: Tu hú chiếm tổ chim khách 2Chương 976: Tu hú chiếm tổ chim khách 3Chương 977: Tu hú chiếm tổ chim khách 4Chương 978: Tu hú chiếm tổ chim khách 5Chương 979: Trung tâm thủ hộ 1Chương 980: Trung tâm thủ hộ 2Chương 981: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 1Chương 982: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 2Chương 983: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 3Chương 984: Cơn Lốc bùng lên 1Chương 985: Cơn Lốc bùng lên 2Chương 986: Cơn Lốc bùng lên 3Chương 987: Cơn Lốc bùng lên 4Chương 988: Cơn Lốc bùng lên 5Chương 989: Kinh thế chi đồngChương 990: Kinh thế chi đồng 2Chương 991: Kinh thế chi đồng 3Chương 992: Thiêu thân lao đầu vào lửa 1Chương 993: Thiêu thân lao đầu vào lửa 2Chương 994: Thiêu thân lao đầu vào lửa 3Chương 995: Thiêu thân lao đầu vào lửa 4Chương 996: Thiêu thân lao đầu vào lửa 5Chương 997: Linh hồn trở về 1Chương 998: Linh hồn trở về 2Chương 999: Linh hồn trở về 3Chương 1000: Linh hồn trở về 4Chương 1001: Linh thú cấp 1Chương 1002: Linh thú cấp 2Chương 1003: Linh thú cấp 3Chương 1004: Linh thú cấp 4Chương 1005: Hóa người dưới ánh trăng 1Chương 1006: Hóa người dưới ánh trăng 2Chương 1007: Hóa người dưới ánh trăng 3Chương 1008: Hóa người dưới ánh trăng 4Chương 1009: Linh Ương thất tháp 1Chương 1010: Linh Ương thất tháp 2Chương 1011: Linh Ương thất tháp 3Chương 1012: Linh Ương thất tháp 4Chương 1013: Linh Ương thất tháp 5Chương 1014: Người mang khế ước 1Chương 1015: Người mang khế ước 2Chương 1016: Người mang khế ước 3Chương 1017: Người mang khế ước 4Chương 1018: Người mang khế ước 5Chương 1019: Ngự thú mà chiến 1Chương 1020: Ngự thú mà chiến 2Chương 1021: Ngự thú mà chiến 3Chương 1022: Ngự thú mà chiến 4Chương 1023: Ngự thú mà chiến 5Chương 1024: Chủ của hắc ngọc 1Chương 1025: Chủ của hắc ngọc 2Chương 1026: Chủ của hắc ngọc 3Chương 1027: Chủ của hắc ngọc 4Chương 1028: Chủ của hắc ngọc 5Chương 1029: Linh thú nhận chủ 1Chương 1030: Linh thú nhận chủ 2Chương 1031: Linh thú nhận chủ 3Chương 1032: Linh thú nhận chủ 4Chương 1033: Linh thú nhận chủ 5Chương 1034: Công Chúa Vĩnh Ninh 1Chương 1035: Công Chúa Vĩnh Ninh 2Chương 1036: Công Chúa Vĩnh Ninh 3Chương 1037: Công Chúa Vĩnh Ninh 4Chương 1038: Công Chúa Vĩnh Ninh 5Chương 1039: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 1Chương 1040: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 2Chương 1041: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 3Chương 1042: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 4Chương 1043: Vương tử Khoai Tây 1Chương 1044: Vương tử Khoai Tây 2Chương 1045: Vương tử Khoai Tây 3Chương 1046: Vương tử Khoai Tây 4Chương 1047: Cây bất tử 1Chương 1048: Cây bất tử 2Chương 1049: Cây bất tử 3Chương 1050: Cây bất tử 4Chương 1051: Cây bất tử 5Chương 1052: Lôi Vương giá lâm 1Chương 1053: Lôi Vương giá lâm 2Chương 1054: Lôi Vương giá lâm 3Chương 1055: Lôi Vương giá lâm 4Chương 1056: Lôi Vương giá lâm 5Chương 1057: Hí Thiên các hạ 1Chương 1058: Hí Thiên các hạ 2Chương 1059: Hí Thiên các hạ 3Chương 1060: Hí Thiên các hạ 4Chương 1061: Không phá thì không xây 1Chương 1062: Không phá thì không xây 2Chương 1063: Không phá thì không xây 3Chương 1064: Không phá thì không xây 4Chương 1065: Dựng lại Linh thể 1Chương 1066: Dựng lại Linh thể 2Chương 1067: Dựng lại Linh thể 3Chương 1068: Dựng lại Linh thể 4Chương 1069: Dựng lại Linh thể 5Chương 1070: Đại phá sát cảnh 1Chương 1071: Đại phá sát cảnh 2Chương 1072: Đại phá sát cảnh 3Chương 1073: Đại phá sát cảnh 4Chương 1074: Đại phá sát cảnh 5Chương 1075: Ngoái đầu nhìn lại cười 1Chương 1076: Ngoái đầu nhìn lại cười 2Chương 1077: Ngoái đầu nhìn lại cười 3Chương 1078: Ngoái đầu nhìn lại cười 4Chương 1079: Phù Du nửa tấc 1Chương 1080: Phù Du nửa tấc 2Chương 1081: Thuật Dời đi 1Chương 1082: Thuật Dời đi 2Chương 1083: Thuật Dời đi 3Chương 1084: Thuật Dời đi 4Chương 1085: Lấy vợ tuyệt sắc 1Chương 1086: Lấy vợ tuyệt sắc 2Chương 1087: Lấy vợ tuyệt sắc 3Chương 1088: Hôn lễ hoành tráng 1Chương 1089: Hôn lễ hoành tráng 2Chương 1090: Hôn lễ hoành tráng 3Chương 1091: Tu la vương 1Chương 1092: Tu la vương 2Chương 1093: Tu la vương 3Chương 1094: Tu la vương 4Chương 1095: Thành trì mặt trời lặn 1Chương 1096: Thành trì mặt trời lặn 2Chương 1097: Thành trì mặt trời lặn 3Chương 1098: Thành trì mặt trời lặn 4Chương 1099: Thành trì mặt trời lặn 5Chương 1100: Vây khốn chết yểu tình 1Chương 1101: Vây khốn chết yểu tình 2Chương 1102: Đại hôn phong vân 1Chương 1103: Đại hôn phong vân 2Chương 1104: Đại hôn phong vân 3Chương 1105: Đại hôn phong vân 4Chương 1106: Lấy được vương tỉ 1Chương 1107: Lấy được vương tỉ 2Chương 1108: Lấy được vương tỉ 3Chương 1109: Lấy được vương tỉ 4Chương 1110: Thiên hạ chia làm bốn 1Chương 1111: Thiên hạ chia làm bốn 2Chương 1112: Thiên hạ chia làm bốn 3Chương 1113: Thiên hạ chia làm bốn 4Chương 1114: Thiên hạ chia làm bốn 5Chương 1115: Miền Nam phong hầu 1Chương 1116: Miền Nam phong hầu 2Chương 1117: Miền Nam phong hầu 3Chương 1118: Miền Nam phong hầu 4Chương 1119: Miền Nam phong hầu 5Chương 1120: Gặp lại trên chiến trường 1Chương 1121: Gặp lại trên chiến trường 2Chương 1122: Gặp lại trên chiến trường 3Chương 1123: Gặp lại trên chiến trường 4Chương 1124: Chú ấn Phong 1Chương 1125: Chú ấn Phong 2Chương 1126: Chú ấn Phong 3Chương 1127: Người mang mệnh trời 1Chương 1128: Người mang mệnh trời 2Chương 1129: Người mang mệnh trời 3Chương 1130: Công thành đoạt đất 1Chương 1131: Công thành đoạt đất 2Chương 1132: Công thành đoạt đất 3Chương 1133: Công thành đoạt đất 4Chương 1134: Ma thú lăng thế 1Chương 1135: Ma thú lăng thế 2Chương 1136: Ma thú lăng thế 3Chương 1137: Ma thú lăng thế 4Chương 1138: Đi sứ phương Bắc 1Chương 1139: Đi sứ phương Bắc 2Chương 1140: Đi sứ phương Bắc 3Chương 1141: Đi sứ phương Bắc 4Chương 1142: Cái bóng kỵ sĩ 1Chương 1143: Cái bóng kỵ sĩ 2Chương 1144: Cái bóng kỵ sĩ 3Chương 1145: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 1Chương 1146: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 2Chương 1147: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 3Chương 1148: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 4Chương 1149: Vạn thú vô cương 1Chương 1150: Vạn thú vô cương 2Chương 1151: Phượng nghịch thiên hạ 1Chương 1152: Phượng nghịch thiên hạ 2Chương 1153: Đại kết cục 1Chương 1154: Đại kết cục 2Chương 1155: Đại kết cục 3Chương 1156: Ngoại truyện 1 - Vạn Thú Vô Cương 1Chương 1157: Ngoại truyện 1 - Vạn Thú Vô Cương 2Chương 1158: Ngoại truyện 1 - Vạn Thú Vô Cương 3