Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần
Tác giả:Diệp Phi Dạ
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:28/11/2017
"Ông xã, đêm nay dạ dày em có chút không thoải mái, xin nghỉ ngơi!""Ông xã, đêm nay hình như em có chút sinh bệnh, xin nghỉ ngơi!""Ông xã, đêm nay em phải tới chơi với bạn bè, xin nghỉ ngơi!"Trước khi kết hôn Cố Khuynh Thành, luôn muốn tới gần Đường Thời như thế nào.Sau khi kết hôn Cố Khuynh Thành, lại nghĩ làm như thế nào để Đường Thời buông tha cô một đêm.Nhưng mà sự thật chứng minh, mặc kệ cô tìm ra bao nhiêu cớ, anh lại có thể dễ như hóa giải như trở bàn tay."Ông xã, bây giờ em đang ở Maldives, đêm nay anh trông nhà cho tốt nhé!" Nếu tránh không khỏi, cô chạy ~Cho nên muốn tự chủ trương cho chính mình nghỉ?Đường Thời trầm tư một chút, phân phó hai câu với trợ lý.Đêm đó nửa đêm mười hai giờ, cửa khách sạn bị người gõ vang, cách qua cánh cửa Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng nói trầm bổng của Đường Thời: "Bà xã, mở cửa."
Xem
Mục lục:
Chương 1: Nam Thần ở sát vách (1)Chương 2: Nam Thần ở sát vách (2)Chương 3: Nam Thần ở sát vách (3)Chương 4: Nam Thần ở sát vách (4)Chương 5: Nam Thần ở sát vách (5)Chương 6: Nam Thần ở sát vách (6)Chương 7: Nam Thần ở sát vách (7)Chương 8: nam thần ở cách vách (8)Chương 9: Nam Thần ở sát vách (9)Chương 10: Nam Thần ở sát vách (10)Chương 11: Không có thói quen chờ đợi ( )Chương 12: Không có thói quen chờ đợi (2 )Chương 13: Không có thói quen chờ đợi (3 )Chương 14: Không có thói quen chờ đợi (4 )Chương 15: Không có thói quen chờ đợi (5 )Chương 16: Không có thói quen chờ đợi (6 )Chương 17: Không có thói quen chờ đợi (7 )thói quen chờ đợi (6 )Chương 18: Không có thói quen chờ đợi (8 )Chương 19: Không có thói quen chờ đợi (9 )Chương 20. Không có thói quen chờ đợi (10)Chương 21. Cô cút cho tôi (1)Chương 22. Cô cút cho tôi (2)Chương 23. Cô cút cho tôi (3)Chương 24. Cô cút cho tôi (4)Chương 25. Cô cút cho tôi (5)Chương 26: Tôi bảo cô cút cho tôi (6 )Chương 27: Tôi bảo cô cút cho tôi (7 )Chương 28: Tôi bảo cô cút cho tôi (8 )Chương 29: Thiếp mời sinh nhật (1)Chương 30: Thiệp mời sinh nhật.(2)Chương 31: Thiệp mời sinh nhật (3 )Chương 32: thiệp mời sinh nhật (4 )Chương 33: Thiệp mời sinh nhật (5 )Chương 34: Thiệp mời sinh nhật (6 )Chương 35: Thiệp mời sinh nhật (7 )Chương 36: Thiệp mời sinh nhật (8 )Chương 37. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (1)Chương 38. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (2)Chương 39. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (3)Chương 40. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (4)Chương 41. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (5)Chương 42. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (6)Chương 43. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (7)Chương 44. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (8)Chương 45. May mắn trong nguy hiểm (1)Chương 46. May mắn trong nguy hiểm (2)Chương 47. May mắn trong nguy hiểm (3)Chương 48. May mắn trong nguy hiểm (4)Chương 49. May mắn trong nguy hiểm (5)Chương 50. May mắn trong nguy hiểm (6)Chương 51: May mắn trong nguy hiểm (7 )Chương 52: May mắn trong nguy hiểm (8 )Chương 53. Để cho cô vui vẻ một hồi (1)Chương 54. Để cho cô vui vẻ một hồi (2)Chương 55. Để cho cô vui vẻ một hồi (3)Chương 56. Để cho cô vui vẻ một hồi (4)Chương 57. Để cho cô vui vẻ một hồi (5)Chương 58. Để cho cô vui vẻ một hồi (6)Chương 59. Để cho cô vui vẻ một hồi (7)Chương 60. Để cho cô vui vẻ một hồi (8)Chương 61. Yêu cũng không là bí mật (1)Chương 62. Yêu cũng không là bí mật (2)Chương 63 Yêu cũng không là bí mật (3)Chương 64 Yêu cũng không là bí mật (4)Chương 65. Yêu cũng không là bí mật (5)Chương 66: Yêu cũng không là bí mật (6 )Chương 67: Yêu cũng không là bí mật (7 )Chương 68: Yêu cũng không là bí mật (8 )Chương 69: Muốn cút cút nhanh lên ( )Chương 70: Muốn cút cút nhanh lên (2 )Chương 71: Muốn cút cút nhanh lên (3 )Chương 72: Muốn cút cút nhanh lên (4 )Chương 73: Muốn cút cút nhanh lên (5 )Chương 74: Muốn cút cút nhanh lên (6 )Chương 75: Muốn cút cút nhanh lên (7 )Chương 76: Muốn cút cút nhanh lên (8 )Chương 77: Muốn cút cút nhanh lên (9 )Chương 78: Muốn cút cút nhanh lên (10 )Chương 79: Muốn cút cút nhanh lên (11 )Chương 80: Muốn cút cút nhanh lên (12 )Chương 81: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (1)Chương 82: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (2 )Chương 83: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (3 )Chương 84: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (4 )Chương 85: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (5 )Chương 86: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (6 )Chương 87: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (7 )Chương 88: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (8 )Chương 89: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (9 )Chương 90: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (10 )Chương 91: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (11 )Chương 92: Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt (12 )Chương 93: Cô ấy không thích tôi (1)Chương 94: Cô ấy không thích tôi (2 )Chương 95: Cô ấy không thích tôi (3 )Chương 96: Cô ấy không thích tôi (4 )Chương 97: Cô ấy không thích tôi (5 )Chương 98: Cô ấy không thích tôi (6 )Chương 99: Cô ấy không thích tôi (7 )Chương 100: Cô ấy không thích tôi (8 )Chương 101. Cô ấy không thích tôi (9)Chương 102. Cô ấy không thích tôi (10)Chương 103. Cô ấy không thích tôi (11)Chương 104. Cô ấy không thích tôi (12)Chương 105. Cô ấy không thích tôi (13)Chương 106. Cô ấy không thích tôi (14)Chương 107. Cô ấy không thích tôi (15)Chương 108. Cô ấy không thích tôi (16)Chương 109. Cô ấy không thích tôi (17)Chương 110. Cô ấy không thích tôi (18)Chương 111. Cô ấy không thích tôi (19)Chương 112. Cô ấy không thích tôi (20)Chương 113. Cô ấy không thích tôi (21)Chương 114. Cô ấy không thích tôi (22)Chương 115. Cô ấy không thích tôi (23)Chương 116. Cô ấy không thích tôi (24)Chương 117. Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (1)Chương 118. Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (2)Chương 119. Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (3)Chương 120. Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (4)Chương 121: Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (5 )Chương 122: Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (6 )Chương 123: Yêu cô, là hoàn mỹ kịch câm (7 )Chương 124: Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (8 )Chương 125: Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (9 )Chương 126: Yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ (10 )Chương 127: Tâm tư mang thai (1)Chương 128: Tâm tư mang thai (2 )Chương 129: Tâm tư mang thai (3 )Chương 130: Tâm tư mang thai (4 )Chương 131. Tâm tư mang thai (5)Chương 132. Tâm tư mang thai (6)Chương 133. Tâm tư mang thai (7)Chương 134. Tâm tư mang thai (8)Chương 135. Tâm tư mang thai (9)Chương 136. Tâm tư mang thai (10)Chương 137. Tâm tư mang thai (11)Chương 138. Tâm tư mang thai (12)Chương 139.Tâm tư mang thai (13)Chương 140. Tâm tư mang thai (14)Chương 141: Tâm tư mang thai (15 )Chương 142: Tâm tư mang thai (16 )Chương 143: Uống đi (1)Chương 144: Uống đi (2 )Chương 145: Uống đi (3 )Chương 146: Uống nó (4 )Chương 147: Uống nó (5 )Chương 148: Uống nó (6 )Chương 149: Uống nó (7)Chương 150: Uống nó (8 )Chương 151: Uống nó (9 )Chương 152: Uống nó (10 )Chương 153: Uống nó (11 )Chương 154: Uống nó (12 )Chương 155: Khóc tới mê man (1)Chương 156. Khóc tới mê man (2)Chương 157. Khóc tới mê man (3)Chương 158. Khóc tới mê man (4)Chương 159. Khóc đến hôn mê (5)Chương 160. Khóc tới mê man (6)Chương 161. Khóc tới mê man (7)Chương 162. Khóc tới mê man (8)Chương 163. Khóc đến hôn mê (9)Chương 164. Khóc tới mê man (10)Chương 165. Khóc tới mê man (11)Chương 166: Khóc tới mê man (12 )Chương 167: Khóc tới mê man (13 )Chương 168: Khóc tới mê man (14 )Chương 169: Khóc tới mê man (15 )Chương 170: Khóc tới mê man (16 )Chương 171: Khóc tới mê man (17)Chương 172: Khóc tới mê man (18 )Chương 173: Khóc tới mê man (19 )Chương 174: Khóc tới mê man (20)Chương 175: Khóc tới mê man (21 )Chương 176: Khóc tới mê man (22 )Chương 177: Khóc tới mê man (23 )Chương 178: Khóc tới mê man (24 )Chương 179: Khóc Tới mê man (25 đệ )Chương 180: Khóc tới mê man (26 )Chương 181. Khóc tới mê man (27)ới mê man (26 )Chương 182. Khóc tới mê man (28)Chương 183. Khóc tới mê man (29)Chương 184. Khóc tới mê man (30)Chương 185. Khóc tới mê man (31)Chương 186. Khóc tới mê man (32)Chương 187. Ấm áp gặp gỡ (1)Chương 188. Ấm áp gặp gỡ (2)Chương 189. Ấm áp gặp gỡ (3)Chương 190. Ấm áp gặp gỡ (4)Chương 191: Ấm áp gặp gỡ (5 )Chương 192: Ấm áp gặp gỡ (6 )Chương 193: Ấm áp gặp gỡ (7 )Chương 194: Ấm áp gặp gỡ (8 )Chương 195: Ấm áp gặp gỡ (9 )Chương 196: Ấm áp gặp gở (10 )Chương 197: Ấm áp gặp gở (11 )Chương 198: Ấm áp gặp gở (12 )Chương 199: ấm áp gặp gở (13)Chương 200: Ấm áp gặp gở (14)Chương 201: Ấm áp gặp gở (15 )Chương 202: Ấm áp gặp gở (16 )Chương 203: Ấm áp gặp gở (17 )Chương 204: Ấm áp gặp gở (18 )Chương 205: Ấm áp gặp gở (19 )Chương 206. Ấm áp gặp gỡ (20)Chương 207. Nữ chính thần bí (1)Chương 209. Nữ chính thần bí (3)Chương 210. Nữ chính thần bí (4)Chương 211. Nữ chính thần bí (5)Chương 212. Nữ chính thần bí (6)Chương 213. Nữ chính thần bí (7)Chương 214. Nữ chính thần bí (8)Chương 215. Nữ chính thần bí (9)Chương 216: Vai nữ chính thần bí (10 )Chương 217: Vai nữ chính thần bí (11 )Chương 218: Vai nữ chính thần bí (12 )Chương 219: Vai nữ chính thần bí (13 )Chương 220: Vai nữ chính thần bí (14 )Chương 221: Vai nữ chính thần bí (15 )Chương 222: Vai nữ chính thần bí (16 )Chương 223: Vai nữ chính thần bí (17 )Chương 224: Vai nữ chính thần bí (18)Chương 225: Vai nữ chính thần bí (19)Chương 226: Vai nữ chính thần bí (20)Chương 227: Chỉ lo thân mình (1)Chương 228: Chỉ lo thân mình (2)Chương 229: Chỉ lo thân mình (3)Chương 230: Chỉ lo thân mình (4)Chương 231: Chỉ lo thân mình (5)Chương 232: Chỉ lo thân mình (6)Chương 233: Chỉ lo thân mình (7)Chương 234: Chỉ lo thân mình (8)Chương 235: Chỉ lo thân mình (9)Chương 236: Chỉ lo thân mình (10)Chương 237: Chỉ lo thân mình (11)Chương 238: Chỉ lo thân mình (12)Chương 239: Chỉ lo thân mình (13)Chương 240: Chỉ lo thân mình (14)Chương 241: Chỉ lo thân mình (15)Chương 242: Chỉ lo thân mình (16)Chương 243: Chỉ lo thân mình (17)Chương 244: Chỉ lo thân mình (18)Chương 245: Chỉ lo thân mình (19)Chương 246: Chỉ lo thân mình (20)Chương 247: Rốt cục cô cũng mở to mắt rồi (1)Chương 248: Rốt cục cô cũng mở to mắt rồi (2)Chương 249: Rốt cục cô cũng mở to mắt rồi (3)Chương 250: Rốt cục cô cũng mở to mắt rồi (4)Chương 251: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (5)Chương 252: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (6)Chương 253: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (7)Chương 254: Cuối cùng cô cũng mở to mắt (8)Chương 255: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (9)Chương 256: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (10)Chương 257: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (11)Chương 258: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (12)Chương 259: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (13)Chương 260: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (14)Chương 261: Càng ngày càng hiểu chuyện (1)Chương 262: Càng ngày càng hiểu chuyện (2)Chương 263: Càng ngày càng hiểu chuyện (3)Chương 264: Càng ngày càng hiểu chuyện (4)Chương 265: Càng ngày càng hiểu chuyện (5)Chương 266: Càng ngày càng hiểu chuyện (6)Chương 267: Càng ngày càng hiểu chuyện (7)Chương 268: Càng ngày càng hiểu chuyện (8)Chương 269: Càng ngày càng hiểu chuyện (9)Chương 270: Càng ngày càng hiểu chuyện (10)Chương 271: Muốn để cho cô yêu tôi (1)Chương 272: Muốn để cho cô yêu tôi (2)Chương 273: Muốn để cho cô (yêu tôi (3)Chương 274: Muốn để cho cô yêu tôi (4)Chương 275: Muốn để cho cô yêu tôi (5)Chương 276: Muốn để cho cô yêu tôi (6)Chương 277: Muốn để cho cô yêu tôi (7)Chương 278: Muốn để cho cô yêu tôi (8)Chương 279: Muốn để cho cô yêu tôi (9)Chương 280: Muốn để cho cô yêu tôi (10)Chương 281: Muốn để cô ấy yêu tôi (11)Chương 282: Muốn để cô ấy yêu tôi (12)Chương 283: Muốn để cô ấy yêu tôi (13)Chương 284: Muốn để cô ấy yêu tôi (14)Chương 285: Muốn để cô ấy yêu tôi (15)Chương 286: Muốn để cô ấy yêu tôi (16)Chương 287: Muốn để cô ấy yêu tôi (17)Chương 288: Muốn để cô ấy yêu tôi (18)Chương 289: Muốn để cô ấy yêu tôi (19)Chương 290: Muốn để cô ấy yêu tôi (20)Chương 291: Thật sự quan sát cẩn thận (1)Chương 292: Thật sự quan sát cẩn thận (2)Chương 293: Thật sự quan sát cẩn thận (3)Chương 294: Thật sự quan sát cẩn thận (4)Chương 374: Thật là một người bị bệnh thần kinh (4)Chương 375: Thật là một người bị bệnh thần kinh (5)Chương 376: Thật là một người bị bệnh thần kinh (6)Chương 377: Thật là một người bị bệnh thần kinh (7)Chương 378: Thật là một người bị bệnh thần kinh (8)Chương 379: Thật là một người bị bệnh thần kinh (9)Chương 380: Thật là một người bị bệnh thần kinh (10)Chương 381: Từng bước thăm dò (1)Chương 382: Từng bước thăm dò (2)Chương 383: Từng bước thăm dò (3)Chương 384: Từng bước thăm dò (4)Chương 385: Từng bước thăm dò (5)Chương 386: Từng bước thăm dò (6)Chương 387: Từng bước thăm dò (7)Chương 388: Từng bước thăm dò (8)Chương 389: Từng bước thăm dò (9)Chương 390: Từng bước thăm dò (10)Chương 391: Từng bước thử dò xét (11)Chương 392: Từng bước thử dò xét (12)Chương 393: Từng bước thử dò xét (13)Chương 394: Từng bước thử dò xét (14)Chương 395: Từng bước thử dò xét (15)Chương 396: Từng bước thử dò xét (16)Chương 397: Từng bước thử dò xét (17)Chương 398: Từng bước thử dò xét (18)Chương 399: Từng bước thử dò xét (19)Chương 400: Từng bước thử dò xét (20)Chương 401: Không hề đụng cô (1)Chương 402: Không hề đụng cô (2)Chương 403: Không hề đụng cô (3)Chương 404: Không hề đụng cô (4)Chương 405: Không hề đụng cô (5)Chương 406: Không hề đụng cô (6)Chương 407: Không hề đụng cô (7)Chương 408: Không hề đụng cô (8)Chương 409: Không hề đụng cô (9)Chương 410: Không hề đụng cô (10)Chương 411: Không hề đụng cô (11)Chương 412: Không hề đụng cô (12)Chương 413: Không hề đụng cô (13)Chương 414: Không hề đụng cô (14)Chương 415: Không hề đụng cô (15)Chương 416: Không hề đụng cô (16)Chương 417: Không hề đụng cô (17)Chương 418: Không hề đụng cô (18)Chương 419: Không hề đụng cô (19)Chương 420: Không hề đụng cô (2 0)Chương 421: Nói xong như người dưng (1)Chương 422: Nói xong như người dưng (2)Chương 423: Nói xong như người dưng nước lã (3)Chương 424: Nói xong như người dưng (4)Chương 425: Nói xong như người dưng (5)Chương 426: Nói xong như người dưng (6)Chương 427: Nói xong như người dưng (7)Chương 428: Nói xong như người dưng (8)Chương 429: Nói xong như người dưng (9)Chương 430: Nói xong như người dưng (10)Chương 431: Không muốn thì đừng miễn cưỡng (1)Chương 432: Không muốn đừng miễn cưỡng (2)Chương 433: Không muốn đừng miễn cưỡng (3)Chương 434: Không muốn đừng miễn cưỡng (4)Chương 435: Không muốn đừng miễn cưỡng (5)Chương 436: Không ngờ liền chớ miễn cưỡng (6)Chương 437: Không ngờ liền chớ miễn cưỡng (7)Chương 438: Không ngờ liền chớ miễn cưỡng (8)Chương 439: Không ngờ liền chớ miễn cưỡng (9)Chương 440: Không ngờ liền chớ miễn cưỡng (10)Chương 441: Kim đồng ngọc nữ, sinh một đôi (1)Chương 442: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (2)Chương 443: Kim đồng ngọc nữ, sinh một đôi (3)Chương 444: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (4)Chương 445: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (5)Chương 446: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (6)Chương 447: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (7)Chương 448: Kim đồng ngọc nữ, sinh một đôi (8)Chương 449: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (9)Chương 450: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (10)Chương 451: Ngược người chết không đền mạng (1)Chương 452: Ngược người chết không đền mạng (2)Chương 453: Ngược người chết không đền mạng (3)Chương 454: Ngược người chết không đền mạng (4)Chương 455: Ngược người chết không đền mạng (5)Chương 456: Ngược chết người không đền mạng (6)Chương 457: Ngược chết người không đền mạng (7)Chương 458: Ngược chết người không đền mạng (8)Chương 459: Ngược chết người không đền mạng (9)Chương 460: Ngược chết người không đền mạng (10)Chương 461: Hôn sai 55 lầnChương 462: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (2)Chương 463: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (3)Chương 464: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (4)Chương 465: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (5)Chương 466: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (6)Chương 467: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (7)Chương 468: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (8)Chương 469: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (9)Chương 470: Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn (10)Chương 471: Tôi đối với em mà nói là gì? (1)Chương 472: Tôi đối với em mà nói là gì? (2)Chương 473: Tôi đối với em mà nói là gì? (3)Chương 474: Tôi đối với em mà nói là gì? (4)Chương 475: Tôi đối với em mà nói là gì? (5)Chương 476: Tôi đối với em mà nói là gì? (6)Chương 477: Tôi đối với em mà nói là gì? (7)Chương 478: Tôi đối với em mà nói là gì? (8)Chương 479: Tôi đối với em mà nói là gì? (9)Chương 480: Tôi đối với em mà nói là gì? (10)Chương 481: Tôi đối với em mà nói là gì? (11)Chương 482: Tôi đối với em mà nói là gì? (12)Chương 483: Tôi đối với em mà nói là gì? (13)Chương 484: Tôi đối với em mà nói là gì? (14)Chương 485: Tôi đối với em mà nói là gì? (15)Chương 486: Tôi đối với em mà nói là gì? (16)Chương 487: Tôi đối với em mà nói là gì? (17)Chương 488: Tôi đối với em mà nói là gì? (18)Chương 489: Tôi đối với em mà nói là gì? (19)Chương 490: Tôi đối với em mà nói là gì? (20)Chương 491: Thì ra anh đều biết (1)Chương 492: Thì ra là anh đều biết (2)Chương 493: Thì ra là anh đều biết (3)Chương 494: Thì ra anh đều biết (4)Chương 495: Thì ra anh đều biết (5)Chương 496: Thì ra anh đều biết (6)Chương 497: Thì ra anh đều biết (7)Chương 498: Thì ra anh đều biết (8)Chương 499: Thì ra anh đều biết (9)Chương 500: Thì ra anh đều biết (10)Chương 501: Thì ra anh đều biết (11)Chương 502: Thì ra anh đều biết (12)Chương 503: Thì ra anh đều biết (13)Chương 504: Thì ra anh đều biết (14)Chương 505: Thì ra anh đều biết (15)Chương 506: Thì ra anh đều biết (16)Chương 507: Thì ra anh đều biết (17)Chương 508: Thì ra anh đều biết (18)Chương 509: Thì ra anh đều biết (19)Chương 510: Thì ra anh đều biết (20)Chương 511: Thì ra anh đều biết (21)Chương 512: Thì ra anh đều biết (22)Chương 513: Thì ra anh đều biết (23)Chương 514: Hóa ra anh đều biết (24)Chương 515: Thì ra anh đều biết (25)Chương 516: Thì ra anh đều biết (26)Chương 517: Thì ra anh đều biết (27)Chương 518: Thì ra anh đêu biết (28)Chương 519: Thì ra anh đều biết (29)Chương 520: Thì ra anh đều biết (30)Chương 521: Thì ra anh đều biết (31)Chương 522: Thì ra anh đều biết (32)Chương 523: Thì ra anh đều biết (33)Chương 524: Thì ra anh đều biết (34)Chương 525: Thì ra anh đều biết (35)Chương 526: Thì ra anh đều biết (36)Chương 527: Thì ra anh đều biết (37)Chương 528: Thì ra anh đều biết (38)Chương 529: Thì ra anh đều biết (39)Chương 530: Thì ra anh đều biết (40)Chương 531: Coi như cô đã chết (1)Chương 532: Coi như cô đã chết (2)Chương 533: Coi như cô đã chết (3)Chương 534: Coi như cô đã chết (4)Chương 535: Coi như cô đã chết (5)Chương 536: Coi như cô đã chết (6)Chương 537: Coi như cô đã chết (7)Chương 538: Coi như cô đã chết (8)Chương 539: Coi như cô đã chết (9)Chương 540: Coi như cô đã chết (10)Chương 541: Coi như cô chết (11)Chương 542: Coi như cô chết (12)Chương 543: Coi như cô chết (13)Chương 544: Coi như cô chết (14)Chương 545: Coi như cô chết (15)Chương 546: Coi như cô chết (16)Chương 547: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (1)Chương 548: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (2)Chương 549: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (3)Chương 550: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (4)Chương 551: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (5)Chương 552: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (6)Chương 553: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (7)Chương 554: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (8)Chương 555: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (9)Chương 556: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (10)Chương 557: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (11)Chương 558: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (12)Chương 559: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (13)Chương 560: Không quấy rầy, là tôi dịu dàng (14)Chương 561: Chờ một chút, lại từ bỏ (1)Chương 562: Chờ một chút, lại từ bỏ (2)Chương 563: Chờ một chút, lại từ bỏ (3)Chương 564: Chờ một chút, lại từ bỏ (4)Chương 565: Chờ một chút, lại từ bỏ (5)Chương 566: Chờ một chút, lại từ bỏ (6)Chương 567: Chờ một chút, lại từ bỏ (7)Chương 568: Chờ một chút, lại từ bỏ (8)Chương 569: Chờ một chút, lại từ bỏ (9)Chương 570: Chờ một chút, lại từ bỏ (10)Chương 571: Chờ một chút, sẽ buông tha (11)Chương 572: Chờ một chút, sẽ buông tha (12)Chương 573: Chờ một chút, sẽ buông tha (13)Chương 574: Chờ một chút, sẽ buông tha (14)Chương 575: Chờ một chút, sẽ buông tha (15)Chương 576: Chờ một chút, sẽ buông tha (16)Chương 577: Chờ một chút, sẽ buông tha (17)Chương 578: Chờ một chút, sẽ buông tha (18)Chương 579: Chờ một chút, sẽ buông tha (19)Chương 580: Chờ một chút, sẽ buông tha (20)Chương 581: Chờ một chút, sẽ buông tha (21)Chương 582: Chờ một chút, sẽ buông tha (22)Chương 583: Chờ một chút, sẽ buông tha (23)Chương 584: Chờ một chút, sẽ buông tha (24)Chương 585: Chờ một chút, sẽ buông tha (25)Chương 586: Chờ một chút, sẽ buông tha (26)Chương 587: Chờ một chút, sẽ buông tha (27)Chương 588: Chờ một chút, sẽ buông tha (28)Chương 589: Chờ một chút, sẽ buông tha (29)Chương 590: Chờ một chút, sẽ buông tha (30)Chương 591: Chờ một chút, lại từ bỏ (31)Chương 592: Chờ một chút, lại từ bỏ (32)Chương 593: Chờ một chút, lại từ bỏ (33)Chương 594: Chờ một chút, lại từ bỏ (34)Chương 595: Chờ một chút, lại từ bỏ (35)Chương 596: Chờ một chút, lại từ bỏ (36)Chương 597: Ngọt ngào ấm áp lên (1)Chương 598: Ngọt ngào ấm áp lên (2)Chương 599: Ngọt ngào ấm áp lên (3)Chương 600: Ngọt ngào ấm áp ấm lên (4)Chương 601: Ngọt ngào ấm áp lên (5)Chương 602: Ngọt ngào ấm áp lên (6)Chương 603: Ngọt ngào ấm áp lên (7)Chương 604: Ngọt ngào ấm áp lên (8)Chương 605: Ngọt ngào ấm áp lên (9)Chương 606: Ngọt ngào ấm áp lên (10)Chương 607: Ngọt ngào ấm áp lên (11)Chương 608: Ngọt ngào ấm áp lên (12)Chương 609: Ngọt ngào ấm áp lên (13)Chương 610: Ngọt ngào ấm áp lên (14)Chương 611: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (1)Chương 612: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (2)Chương 613: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (3)Chương 614: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (4)Chương 615: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (5)Chương 616: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (6)Chương 617: Có một loại đạo đức tốt gọi là chia sẻ (7)Chương 618: Có một loại đạo đức tốt gọi là chia sẻ (8)Chương 619: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (9)Chương 620: Có một loại đạo đức gọi là chia sẻ (10)Chương 621: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (1)Chương 622: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (2)Chương 623: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (3)Chương 624: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (4)Chương 625: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (5)Chương 626: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (6)Chương 627: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (7)Chương 628: Cố Khuynh Thành Thẳng thắn (8)Chương 629: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (9)Chương 630: Cố Khuynh Thành thẳng tanh (10)Chương 631: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (11)Chương 632: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (12)Chương 633: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (13)Chương 634: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (14)Chương 635: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (15)Chương 636: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (16)Chương 637: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (17)Chương 638: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (18)Chương 639: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (19)Chương 640: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (20)Chương 641: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (21)Chương 642: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (22)Chương 643: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (23)Chương 644: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (24)Chương 645: Cố Khuynh Thành thẳng tanh (25)Chương 646: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (26)Chương 647: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (27)Chương 648: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (28)Chương 649: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (29)Chương 650: Cố Khuynh Thành thẳng thắn (30)Chương 651: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (1)Chương 652: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (2)Chương 653: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (3)Chương 654: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (4)Chương 655: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (5)Chương 656: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (6)Chương 657: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (7)Chương 658: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (8)Chương 659: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (9)Chương 660: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (10)Chương 661: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (11)Chương 662: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (12)Chương 663: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (13)Chương 664: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (14)Chương 665: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (15)Chương 666: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (16)Chương 667: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (17)Chương 668: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (18)Chương 669: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (19)Chương 670: Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (20)Chương 671: Khuynh Khuynh, anh thích em (1)Chương 672: Khuynh Khuynh, anh thích em (2)Chương 673: Khuynh Khuynh, anh thích em (3)Chương 674: Khuynh Khuynh, anh thích em (3)Chương 675: Khuynh Khuynh, anh thích em (5)Chương 676: Khuynh Khuynh, anh thích em (6)Chương 677: Khuynh Khuynh, anh thích em (7)Chương 678: Khuynh Khuynh, anh thích em (8)Chương 679: Khuynh Khuynh, anh thích em (9)Chương 680: Khuynh Khuynh, anh thích em (10)Chương 681: Náo loạn sinh em bé (1)Chương 682: Náo loạn sinh em bé (2)Chương 683: Náo loạn sinh em bé (3)Chương 684: Náo loạn sinh em bé (4)Chương 685: Náo loạn sinh em bé (5)Chương 686: Náo loạn sinh em bé(6)Chương 687: Náo loạn sinh em bé(7)Chương 688: Náo loạn sinh em bé(8)Chương 689: Náo loạn sinh em bé(9)Chương 690: Náo loạn sinh em bé(10)Chương 691: Gà bay chó chạy sinh em bé (11)Chương 692: Gà bay chó chạy sinh em bé (12)Chương 693: Gà bay chó chạy sinh em bé (13)Chương 694: Gà bay chó chạy sinh em bé (14)Chương 695: Gà bay chó chạy sinh em bé (15)Chương 696: Gà bay chó chạy sinh em bé (16)Chương 697: Gà bay chó chạy sinh em bé (17)Chương 698: Gà bay chó chạy sinh em bé (18)Chương 699: Gà bay chó chạy sinh em bé (19)Chương 700: Gà bay chó chạy sinh em bé (20)Chương 701: Náo loạn sinh em bé (21)Chương 702: Náo loạn sinh em bé (22)Chương 703: Náo loạn sinh em bé (23)Chương 704: Náo loạn sinh em bé (24)Chương 705: Náo loạn sinh em bé (25)Chương 706: Náo loạn sinh em bé (26)Chương 707: Náo loạn sinh em bé (27)Chương 708: Náo loạn sinh em bé (28)Chương 709: Náo loạn sinh em bé (29)Chương 710: Náo loạn sinh em bé (30)Chương 711: Tôi có con sinh ba (1)Chương 712: Tôi có con sinh ba (2)Chương 713: Tôi có con sinh ba (3)Chương 714: Tôi có con sinh ba (4)Chương 715: Tôi có con sinh ba (5)Chương 716: Tôi có con sinh ba (6)Chương 717: Tôi có con sinh ba (7)Chương 718: Tôi có con sinh ba (8)Chương 719: Tôi có con sinh ba (9)Chương 720: Tôi có con sinh ba (10)Chương 721: Tôi có con sinh ba (11)Chương 722: Tôi có con sinh ba (12)Chương 723: Tôi có con sinh ba (13)Chương 724: Tôi có con sinh ba (14)Chương 725: Tôi có con sinh ba (15)Chương 726: Tôi có con sinh ba (16)Chương 727: Tôi có con sinh ba (17)Chương 728: Tôi có con sinh ba (18)Chương 729: Tôi có con sinh ba (19)Chương 730: Tôi có con sinh ba (20)Chương 731: Cho anh sáu đồng tiền (1)Chương 732: Cho anh sáu đồng tiền (2)Chương 733: Cho anh sáu đồng tiền (3)Chương 734: Cho anh sáu đồng tiền (4)Chương 735: Cho anh sáu đồng tiền (5)Chương 736: Cho anh sáu đồng tiền (6)Chương 737: Cho anh sáu đồng tiền (7)Chương 738: Cho anh sáu đồng tiền (8)Chương 739: Cho anh sáu đồng tiền (9)Chương 740: Cho anh sáu đồng tiền (10)Chương 741: Một phong bưu kiện thần bí (1)Chương 742: Một phong bưu kiện thần bí (2)Chương 743: Một phong bưu kiện thần bí (3)Chương 744: Một phong bưu kiện thần bí (4)Chương 745: Một phong bưu kiện thần bí (5)Chương 746: Một phong bưu kiện thần bí (6)Chương 747: Một phong bưu kiện thần bí (7)Chương 748: Một phong bưu kiện thần bí (8)Chương 749: Một phong bưu kiện thần bí (9)Chương 750: Một phong bưu kiện thần bí (10)Chương 751: Dũng cảm quên mình chắn đao (1)Chương 752: Dũng cảm quên mình chắn đao (2)Chương 753: Dũng cảm quên mình chắn đao (3)Chương 754: Dũng cảm quên mình chắn đao (4)Chương 755: Dũng cảm quên mình chắn đao (5)Chương 756: Dũng cảm quên mình chắn đao (6)Chương 757: Dũng cảm quên mình chắn đao (7)Chương 758: Dũng cảm quên mình chắn đao (8)Chương 759: Dũng cảm quên mình chắn đao (9)Chương 760: Dũng cảm quên mình chắn đao (10)Chương 761: Dũng cảm quên mình chắn đao (11)Chương 762: Dũng cảm quên mình chắn đao (12)Chương 763: Dũng cảm quên mình chắn đao (13)Chương 764: Dũng cảm quên mình chắn đao (14)Chương 765: Dũng cảm quên mình chắn đao (15)Chương 766: Dũng cảm quên mình chắn đao (16)Chương 767: Dũng cảm quên mình chắn đao (17)Chương 768: Dũng cảm quên mình chắn đao (18)Chương 769: Dũng cảm quên mình chắn đao (19)Chương 770: Dũng cảm quên mình chắn đao (20)Chương 771: Cầu hôn lãng mạn nhất (1)Chương 772: Cầu hôn lãng mạn nhất (2)Chương 773: Cầu hôn lãng mạn nhất (3)Chương 774: Cầu hôn lãng mạn nhất (4)Chương 775: Cầu hôn lãng mạn nhất (5)Chương 776: Cầu hôn lãng mạn nhất (6)Chương 777: Cầu hôn lãng mạn nhất (7)Chương 778: Cầu hôn lãng mạn nhất (8)Chương 779: Cầu hôn lãng mạn nhất (9)Chương 780: Cầu hôn lãng mạn nhất (10)Chương 781: Cầu hôn lãng mạn nhất (11)Chương 782: Cầu hôn lãng mạn nhất (12)Chương 783: Cầu hôn lãng mạn nhất (13)Chương 784: Cầu hôn lãng mạn nhất (14)Chương 785: Cầu hôn lãng mạn nhất (15)Chương 786: Cầu hôn lãng mạn nhất (16)Chương 787: Cầu hôn lãng mạn nhất (17)Chương 788: Cầu hôn lãng mạn nhất (18)Chương 789: Cầu hôn lãng mạn nhất (19)Chương 790: Cầu hôn lãng mạn nhất (20)Chương 791: Cầu hôn lãng mạn nhất (21)Chương 792: Cầu hôn lãng mạn nhất (22)Chương 793: Cầu hôn lãng mạn nhất (23)Chương 794: Cầu hôn lãng mạn nhất (24)Chương 795: Cầu hôn lãng mạn nhất (25)Chương 796: Cầu hôn lãng mạn nhất (26)Chương 797: Cầu hôn lãng mạn nhất (27)Chương 798: Cầu hôn lãng mạn nhất (28)Chương 799: Cầu hôn lãng mạn nhất (29)Chương 800: Cầu hôn lãng mạn nhất (30)Chương 801: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (1)Chương 802: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (2)Chương 803: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (3)Chương 804: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (4)Chương 805: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (5)Chương 806: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (6)Chương 807: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (7)Chương 808: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (8)Chương 809: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (9)Chương 810: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (10)Chương 811: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (11)Chương 812: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (12)Chương 813: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (13)Chương 814: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (14)Chương 815: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (15)Chương 816: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (16)Chương 817: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (17)Chương 818: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (18)Chương 819: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (19)Chương 820: Tổng giám đốc bá đạo đụng ngã cô vợ nhỏ (20)Chương 821: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (21)Chương 822: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (22)Chương 823: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (23)Chương 824: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (24)Chương 825: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (25)Chương 826: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (26)Chương 827: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (27)Chương 828: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (28)Chương 829: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (29)Chương 830: Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê (30)Chương 831: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (1)Chương 832: Khuynh Thành thời gian chi hôn lễ (khâu cuối cùng 2)Chương 833: Khuynh Thành thời gian chi hôn lễ (khâu cuối cùng 3)Chương 834: Khuynh Thành thời gian chi hôn lễ (khâu cuối cùng 4)Chương 835: Khuynh Thành thời gian chi hôn lễ (khâu cuối cùng 5)Chương 836: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 6)Chương 837: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời(khâu cuối cùng 7)Chương 838: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thờ (khâu cuối cùng 8)Chương 839: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thờ(khâu cuối cùng 9)Chương 840: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thờ (khâu cuối cùng 10)Chương 841: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (11)Chương 842: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (12)Chương 843: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 13)Chương 844: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 14)Chương 845: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 15)Chương 846: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 16)Chương 847: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 17)Chương 848: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 18)Chương 849: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 19)Chương 850: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết thúc 20)Chương 851: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 21)Chương 852: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 22)Chương 853: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 23)Chương 854: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 24)Chương 855: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 25)Chương 856: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 26)Chương 857: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 27)Chương 858: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời(khâu cuối cùng 28)Chương 859: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 29)Chương 860: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 30)Chương 861: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 31)Chương 862: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 32)Chương 863: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 33)Chương 864: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 34)Chương 865: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 35)Chương 866: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 36)Chương 867: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 37)Chương 868: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 38)Chương 869: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 39)Chương 870: Hôn lễ của Khuynh Thành Thời Gian (kết thục 40)Chương 871: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (khâu cuối cùng 41)Chương 872: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (khâu cuối cùng 42)Chương 873: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (khâu cuối cùng 43)Chương 874Chương 875: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 1)Chương 876: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 2)Chương 877: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 3)Chương 878: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 8)Chương 879: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 5)Chương 880: Hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời (kết cục 6)Chương 881: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 7)Chương 882: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 8)Chương 883: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 9)Chương 884: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 10)Chương 885: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 11)Chương 886: Khuynh Thành Thời Gian sau khi cưới (kết cục 12)Chương 887: Phiên ngoại- Cô gái anh yêu đã trở lại (lần 1)Chương 888: Cô gái anh yêu đã trở lại (lần 2)Chương 889: Cô gái anh yêu đã trở lại (lần 3)Chương 890: Cô gái anh yêu đã trở lại (lần 4)Chương 891: Cô gái anh yêu trở lại (5)Chương 892: Cô gái anh yêu trở về (6)Chương 893: Cô gái anh yêu trở về (7)Chương 894: Cô gái anh yêu trở lại (8)Chương 895: Cô gái anh yêu trở về (9)Chương 896: Cô gái anh yêu trở về (10)Chương 897: Cô gái anh yêu trở về (phiên 11)Chương 898: Cô gái anh yêu trở về (12)Chương 899: Cô gái anh yêu trở về (13)Chương 900: Cô gái anh yêu trở về (14)Chương 901: Cô gái anh yêu trở về (15)Chương 902: Cô gái anh yêu trở về (16)Chương 903: Cô gái anh yêu trở về (17)Chương 904: Cố gái anh yêu trở về (18)Chương 905: Cô gái anh yêu trở về (19)Chương 906: Cô gái anh yêu trở về (20)Chương 907: Cô gái anh yêu trở về (21)Chương 908: Cô gái anh yêu trở về (22)Chương 909: Cô gái anh yêu trở về (23)Chương 910: Cô gái anh yêu trở về (23)Chương 911: Không học được cự tuyệt (1)Chương 912: Học sẽ không cự tuyệt (2)Chương 913: Học cách không cự tuyệt (3)Chương 914: Hôn sai 55 lầnChương 915: Học cách không cự tuyệt (5)Chương 916: Học cách không cự tuyệt (6)Chương 917: Học cách không cự tuyệt (7)Chương 918: Học cách không cự tuyệt (8)Chương 919: Học cách không cự tuyệt (9)Chương 920: Học cách không cự tuyệt (10)Chương 921: Học cách không cự tuyệt (11)Chương 922: Học cách không cự tuyệt (12)Chương 923: Học cách không cự tuyệt (13)Chương 924: Học cách không cự tuyệt (14)Chương 925: Học cách không cự tuyệt (15)Chương 926: Học cách không cự tuyệt (16)Chương 927: Học cách không cự tuyệt (17)Chương 928: Học cách không cự tuyệt (18)Chương 929: Học cách không cự tuyệt (19)Chương 930: Học cách không cự tuyệt (20)Chương 931: Có thể yêu anh một lần nữa hay không? (1)Chương 932: Chương 932: Có thể yêu anh một lần nữa hay không? (2)Chương 933: Có thể yêu anh một lần nữa hay không? (3)Chương 934: Có thể hay không một lần nữa lại yêu ta một lần? (4)Chương 935: Kết thúc