Cầm Đế
Tác giả:Đường Gia Tam Thiểu
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên Hiệp
last update time:04/11/2017
Bạn đang đọc truyện Cầm Đế của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. khai sang âm nhạc ma pháp đích tiên hà, điên phúc dĩ vãng đích thiết định, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thải hồng đẳng cấp tương thành vi sở hữu vũ kĩ hòa ma pháp hành lượng đích tiêu chuẩn. long, bất tái thị vô địch đích sinh vật, giá tương thị nhất bổn cao long tiểu thuyết.thần âm sư, tinh thần hệ ma pháp sư đích phân chi, long khi nỗ tư đại lục thượng tối cao quý dã thị tối kê lặc đích chức nghiệp. đãn thị, tha chân đích thị na yêu nhất vô thị xử yêu?khoáng cổ tuyệt kim đích xích tử cầm tâm, nhất đại cầm ma pháp sư, tại bích không hải chi trung tiễu nhiên đản sinh. giá tương thị nhất cá đan thuần đích thiểu niên, trục tiệm thành vi cầm trung đế vương đích cố sự. đãn thị, tha chân đích chích thị cầm trung đế vương yêu?
Xem
Mục lục:
Chương 1: Thiên Sanh Bát ChỉChương 2: Cầm Trúc Hợp Bích - Phần Một)Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( Phần Hai)Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( Phần Ba)Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( Phần Bốn)Chương 3: Âm Nhận ( Phần 1 )Chương 3: Âm Nhận ( Phần 2 )Chương 3: Âm Nhận ( Phần 3)Chương 3: Âm Nhận ( Phần 4 )Chương 4: Tử Đích Lực Lượng ( Phần 1 )Chương 4: Tử Đích Lực Lượng ( Phần 2 )Chương 4: Tử Đích Lực Lượng ( Phần 3 )Chương 4: Tử Đích Lực Lượng ( Phần 4 )Chương 5: Thiện Lương Đích Đại Giới ( Phần 1 )Chương 5: Thiện Lương Đích Đại Giới ( Phần 2 )Chương 5: Thiện Lương Đích Đại Giới ( Phần 3 )Chương 5: Thiện Lương Đích Đại Giới ( Phần 4 )Chương 6: Long Kỵ Binh ( Phần 1 )Chương 6: Long Kỵ Binh ( Phần 2 )Chương 6: Long Kỵ Binh ( Phần 3 )Chương 6: Long Kỵ Binh ( Phần 4 )Chương 7: Mễ Lan Ma Vũ Học Viện ( Phần 1 )Chương 7: Mễ Lan Ma Vũ Học Viện ( Phần 2 )Chương 7: Mễ Lan Ma Vũ Học Viện ( Phần 3 )Chương 7: Mễ Lan Ma Vũ Học Viện ( Phần 4 )Chương 8: Báo Danh Phong Ba ( Phần 1 )Chương 8: Báo Danh Phong Ba ( Phần 2 )Chương 8: Báo Danh Phong Ba ( Phần 3 )Chương 8: Báo Danh Phong Ba ( Phần 4 )Chương 9: Bảo Tàng Của Thần Âm Hệ ( Phần 1 )Chương 9: Bảo Tàng Của Thần Âm Hệ ( Phần 2 )Chương 9: Bảo Tàng Của Thần Âm Hệ ( Phần 3 )Chương 9: Bảo Tàng Của Thần Âm Hệ ( Phần 4 )Chương 10: Tân Sanh Đại Tái Chi Sơ Chiến ( Phần 1 )Chương 10: Tân Sanh Đại Tái Chi Sơ Chiến ( Phần 2 )Chương 10: Tân Sanh Đại Tái Chi Sơ Chiến ( Phần 3 )Chương 10: Tân Sanh Đại Tái Chi Sơ Chiến ( Phần 4 )Chương 11: Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế ƯớcChương 11: Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước ( Phần 2 )Chương 11: Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước ( Phần 3 )Chương 11: Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước ( Phần 4 )Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P1)Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P2)Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P3)Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P4)Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P1)Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P2)Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P3)Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P4)Chương 14: Ước Định Chi Chiến ( Phần 1 )Chương 14: Ước Định Chi Chiến ( Phần 2 )Chương 14: Ước Định Chi Chiến ( Phần 3 )Chương 14: Ước Định Chi Chiến ( Phần 4 )Chương 15: Tấn Cấp Quyết Tái ( Phần 1 )Chương 15: Tấn Cấp Quyết Tái ( Phần 2 )Chương 15: Tấn Cấp Quyết Tái ( Phần 3 )Chương 15: Tấn Cấp Quyết Tái ( Phần 4 )Chương 16: Phiêu Lan Hiên ( Phần 1 )Chương 16: Phiêu Lan Hiên ( Phần 2 )Chương 16: Phiêu Lan Hiên ( Phần 3 )Chương 16: Phiêu Lan Hiên ( Phần 4 )Chương 17: Tử Trúc Thần Châm ( Phần 1 )Chương 17: Tử Trúc Thần Châm ( Phần 2 )Chương 17: Tử Trúc Thần Châm ( Phần 3 )Chương 17: Tử Trúc Thần Châm ( Phần 4 )Chương 18: Cầm Hoán Minh Thuyết ( Phần 1 )Chương 18: Cầm Hoán Minh Thuyết ( Phần 2 )Chương 18: Cầm Hoán Minh Thuyết ( Phần 3 )Chương 18: Cầm Hoán Minh Thuyết ( Phần 4 )Chương 19: Lực Hãn Trọng Kỵ Binh ( Phần 1 )Chương 19: Lực Hãn Trọng Kỵ Binh ( Phần 2 )Chương 19: Lực Hãn Trọng Kỵ Binh ( Phần 3 )Chương 19: Lực Hãn Trọng Kỵ Binh ( Phần 4 )Chương 20: Triệu Hoán Tử ( Phần 1 )Chương 20: Triệu Hoán Tử ( Phần 2 )Chương 20: Triệu Hoán Tử ( Phần 3 )Chương 20: Triệu Hoán Tử ( Phần 4 )Chương 21: Đông Long Chi Họa Tông ( Phần 2 )Chương 21: Đông Long Chi Họa Tông ( Phần 3 )Chương 21: Đông Long Chi Họa Tông ( Phần 4 )Chương 22: Cầm , Họa Chi Chiến ( Phần 1 )Chương 22: Cầm , Họa Chi Chiến ( Phần 2 )Chương 22: Cầm , Họa Chi Chiến ( Phần 3 )Chương 22: Cầm , Họa Chi Chiến ( Phần 4 )Chương 23: Thần Khí , Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi ( Phần 1 )Chương 23: Thần Khí , Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi ( Phần 2 )Chương 23: Thần Khí , Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi ( Phần 3 )Chương 23: Thần Khí , Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi ( Phần 4 )Chương 24: Cầm Trung Thần Khí ( Phần 1 )Chương 24: Cầm Trung Thần Khí ( Phần 2 )Chương 24: Cầm Trung Thần Khí ( Phần 3 )Chương 24: Cầm Trung Thần Khí ( Phần 4 )Chương 25: Bát Giai Đích Mỹ Nữ ( Phần 1 )Chương 25: Bát Giai Đích Mỹ Nữ ( Phần 2 )Chương 25: Bát Giai Đích Mỹ Nữ ( Phần 3 )Chương 25: Bát Giai Đích Mỹ Nữ ( Phần 4 )Chương 26: Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm Đích Uy Lực ( Phần 1 )Chương 26: Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm Đích Uy Lực ( Phần 2 )Chương 26: Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm Đích Uy Lực ( Phần 3 )Chương 26: A Tạp Địch Á Chi Chiến ( Phần 3 )Chương 26: Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm Đích Uy Lực ( Phần 4 )Chương 27: Ngân Long Thích Khách Đích Đản Sanh ( Phần 1 )Chương 27: Ngân Long Thích Khách Đích Đản Sanh ( Phần 2 )Chương 27: Ngân Long Thích Khách Đích Đản Sanh ( Phần 3 )Chương 27: Ngân Long Thích Khách Đích Đản Sanh ( Phần 4 )Chương 28: Tử Tinh Long Kỵ Tướng ( Phần 1 )Chương 28: Tử Tinh Long Kỵ Tướng ( Phần 2 )Chương 28: Tử Tinh Long Kỵ Tướng ( Phần 3 )Chương 28: Tử Tinh Long Kỵ Tướng ( Phần 4 )Chương 29: Thú Liệp Kinh Kiến ( Phần 1 )Chương 29: Thú Liệp Kinh Kiến ( Phần 2 )Chương 29: Thú Liệp Kinh Kiến ( Phần 3 )Chương 29: Thú Liệp Kinh Kiến ( Phần 4 )Chương 30: Sát Lục Âm Nhận ( Phần 1 )Chương 30: Sát Lục Âm Nhận ( Phần 2 )Chương 30: Sát Lục Âm Nhận ( Phần 3 )Chương 30: Sát Lục Âm Nhận ( Phần 4 )Chương 31: Hoàng Kim Bỉ Mông ( Phần 1 )Chương 31: Hoàng Kim Bỉ Mông ( Phần 2 )Chương 31: Hoàng Kim Bỉ Mông ( Phần 3 )Chương 32: Ngũ Cầm Quy Lai ( Phần 1 )Chương 32: Ngũ Cầm Quy Lai ( Phần 2 )Chương 32: Ngũ Cầm Quy Lai ( Phần 3 )Chương 33: Khô Mộc Long Ngâm ( Phần 1 )Chương 33: Khô Mộc Long Ngâm ( Phần 2 )Chương 33: Khô Mộc Long Ngâm ( Phần 3 )Chương 34: Anh Hùng Hoàn Thị Tội Nhân ? ( Phần 1 )Chương 34: Anh Hùng Hoàn Thị Tội Nhân ? ( Phần 2 )Chương 34: Anh Hùng Hoàn Thị Tội Nhân ? ( Phần 3 )Chương 35: Tô Lạp Đích Cố Sự ( Phần 1 )Chương 35: Tô Lạp Đích Cố Sự ( Phần 2 )Chương 35: Tô Lạp Đích Cố Sự ( Phần 3 )Chương 36: A Tạp Địch Á Chi Chiến ( Phần 1 )Chương 36: A Tạp Địch Á Chi Chiến ( Phần 2 )Chương 37: Cầm Liệu Bỉ Mông ( Phần 1 )Chương 37: Cầm Liệu Bỉ Mông ( Phần 2 )Chương 37: Cầm Liệu Bỉ Mông ( Phần 3 )Chương 38: Ổi Tiết Công ChúaChương 39: Ngân Long Thành Triệu HoánChương 40: Ngân Long Công ChúaChương 41: Linh Hồn Y Phụ Của Ngân LongChương 42: Quang Minh Cùng Hắc Ám Cấm ChúChương 43: Cửu Châm Phong Thần ( Phần 1 )Chương 43: Cửu Châm Phong Thần ( Phần 2 )Chương 43: Cửu Châm Phong Thần ( Phần 3 )Chương 44: Giáo Sư Diệp Âm Trúc. ( Phần 1 )Chương 44: Giáo Sư Diệp Âm Trúc (Phần 2)Chương 44: Giáo Sư Diệp Âm Trúc (Phần 3)Chương 45: Khỏa Thân Trị Liệu (Phần 1)Chương 45: Khỏa Thân Trị Liệu (Phần 2)Chương 45: Khỏa Thân Trị Liệu (Phần 3)Chương 46: “Đạm Thanh” Đại Danh Khúc (Phần 1)Chương 46: Đạm Thanh” Đại Danh Khúc (Phần 2)Chương 47: Ngân Long Thành (Phần 1)Chương 47: Ngân Long Thành (Phần 2)Chương 47: Ngân Long Thành (Phần 3)Chương 48: Ngoại Tịch Long Tộc (Phần 1)Chương 48: Ngoại Tịch Long Tộc (Phần 2)Chương 48: Ngoại Tịch Long Tộc (Phần 3)Chương 49: Long Vực (Phần 1)Chương 49: Long Vực (Phần 2)Chương 49: Long Vực (Phần 3)Chương 50: Thần Thánh Cự Long Nặc Khắc Hi (Phần 1)Chương 50: Thần Thánh Cự Long Nặc Khắc Hi (Phần 2)Chương 50: Thần Thánh Cự Long Nặc Khắc Hi (Phần 3)Chương 51: Ngoại Tịch Ngân Long Diệp Âm Trúc (Phần 1)Chương 51: Ngoại Tịch Ngân Long Diệp Âm Trúc (Phần 2)Chương 51: Ngoại Tịch Ngân Long Diệp Âm Trúc (Phần 3)Chương 52: Thần Khí Khô Mộc Long Ngâm (Phần 1)Chương 52: Thần Khí Khô Mộc Long Ngâm (Phần 2)Chương 52: Thần Khí Khô Mộc Long Ngâm (Phần 3)Chương 53: Thần Khí Tiến Hóa Siêu Thần Khí (Phần 1)Chương 53: Thần Khí Tiến Hóa Siêu Thần Khí (Phần 2)Chương 53: Thần Khí Tiến Hóa Siêu Thần Khí (Phần 3)Chương 54: Trở Về Mễ Lan (Phần 1)Chương 54: Trở Về Mễ Lan (Phần 2)Chương 54: Trở Về Mễ Lan (Phần 3)Chương 55: Kim Sắc Sanh Hoạt (Phần 1)Chương 55: Kim Sắc Sanh Hoạt (Phần 2)Chương 55: Kim Sắc Sanh Hoạt (Phần 3)Chương 56: Dung Nhan Của Ta Thuộc Về Ngươi (Phần 1)Chương 56: Dung Nhan Của Ta Thuộc Về Ngươi (Phần 2)Chương 56: Dung Nhan Của Ta Thuộc Về Ngươi (Phần 3)Chương 57: Tử Tinh Vãng Sự Dữ Tam Đại Thần Thú (Phần 1)Chương 57: Tử Tinh Vãng Sự Dữ Tam Đại Thần Thú (Phần 2)Chương 57: Tử Tinh Vãng Sự Dữ Tam Đại Thần Thú (Phần 3)Chương 58: Hợp Tấu (Phần 1)Chương 58: Hợp Tấu (Phần 2)Chương 58: Hợp Tấu (Phần 3)Chương 59: Tương Ước Ôn Tuyền (Phần 1)Chương 59: Tương Ước Ôn Tuyền (Phần 2)Chương 59: Tương Ước Ôn Tuyền (Phần 3)Chương 60: Phụ Tử Chi Chiến (Phần 1)Chương 60: Phụ Tử Chi Chiến (Phần 2)Chương 60: Phụ Tử Chi Chiến (Phần 3)Chương 61: Hỏa Sơn Đích Nhãn Lệ (Phần 1)Chương 61: Hỏa Sơn Đích Nhãn Lệ (Phần 2)Chương 61: Hỏa Sơn Đích Nhãn Lệ(Phần 3)Chương 62: Nhất Cường Hãn Đích Tâm Tạng (Phần 1)Chương 62: Nhất Cường Hãn Đích Tâm Tạng (Phần 2)Chương 62: Nhất Cường Hãn Đích Tâm Tạng (Phần 3)Chương 63: Thất Ức Đích Tinh Linh Nữ Vương (Phần 1)Chương 63: Thất Ức Đích Tinh Linh Nữ Vương (Phần 2)Chương 63: Thất Ức Đích Tinh Linh Nữ Vương (Phần 3)Chương 64: Xích Tinh Hồng Linh (Phần 1)Chương 64: Xích Tinh Hồng Linh (Phần 2)Chương 64: Xích Tinh Hồng Linh (Phần 3)Chương 65: Kim Cấm Giáp Trùng (Phần 1)Chương 65: Kim Cấm Giáp Trùng (Phần 2)Chương 65: Kim Cấm Giáp Trùng (Phần 3)Chương 66: Thiểm, Lôi Huyết Khế (Phần 1)Chương 66: Thiểm, Lôi Huyết Khế (Phần 2)Chương 66: Thiểm, Lôi Huyết Khế (Phần 3)Chương 67: U Minh Tuyết Phách (Phần 1)Chương 67: U Minh Tuyết Phách (Phần 2)Chương 67: U Minh Tuyết Phách (Phần 3)Chương 68: Đệ Cửu Ma Thú Với Đệ Bát Ma Thú (Phần 1)Chương 68: Đệ Cửu Ma Thú Với Đệ Bát Ma Thú (Phần 2)Chương 68: Đệ Cửu Ma Thú Dữ Đệ Bát Ma Thú (Phần 3)Chương 69: Tuyết Long Báo Chi Noãn (Phần 1)Chương 69: Tuyết Long Báo Chi Noãn (Phần 2)Chương 69: Tuyết Long Báo Chi Noãn (Phần 3)Chương 70: Song Tử Tuyết Long Báo Đích Nhận Chủ (Phần 1)Chương 70: Song Tử Tuyết Long Báo Đích Nhận Chủ (Phần 2)Chương 70: Song Tử Tuyết Long Báo Đích Nhận Chủ (Phần 3)Chương 71: Thần Long Huyết Thệ (Phần 1)Chương 71: Thần Long Huyết Thệ (Phần 2)Chương 71: Thần Long Huyết Thệ (Phần 3)Chương 72: Thần Âm Quang Hoàn (Phần 1)Chương 72: Thần Âm Quang Hoàn (Phần 2)Chương 72: Thần Âm Quang Hoàn (Phần 3)Chương 73: Ám Hắc Cấm Chú Chi Sát Thần Mâu(Phần 1)Chương 73: Ám Hắc Cấm Chú Chi Sát Thần Mâu(Phần 2)Chương 73: Ám Hắc Cấm Chú Chi Sát Thần Mâu(Phần 3)Chương 74: Thi Triển Công Kích Bằng Ánh Sáng Chói Lòa (Phần 1)Chương 74: Thi Triển Công Kích Bằng Ánh Sáng Chói Lòa (Phần 2)Chương 74: Thi Triển Công Kích Bằng Ánh Sáng Chói Lòa (Phần 3)Chương 75: Cầm, Tử Nhị Đế Dung Hợp, Siêu Thần Khí Hiện (Phần 1)Chương 75: Cầm, Tử Nhị Đế Dung Hợp, Siêu Thần Khí Hiện (Phần 2)Chương 75: Cầm, Tử Nhị Đế Dung Hợp, Siêu Thần Khí Hiện (Phần 3)Chương 76: Chiến Tranh Cự Thú Kê Lặc (Phần 1)Chương 76: Chiến Tranh Cự Thú Kê Lặc (Phần 2)Chương 76: Chiến Tranh Cự Thú Kê Lặc (Phần 3)Chương 77: Hợp Tấu,hải Dương Tiến Hóa (Phần 1)Chương 77: Hợp Tấu,hải Dương Tiến Hóa (Phần 2)Chương 77: Hợp Tấu,hải Dương Tiến Hóa (Phần 3)Chương 78: Pháo Đài Lôi Thần Chùy (Phần 1)Chương 78: Pháo Đài Lôi Thần Chùy (Phần 2)Chương 78: Pháo Đài Lôi Thần Chùy (Phần 3)Chương 79: Lôi Thần Thương Hội (Phần 1)Chương 79: Lôi Thần Thương Hội (Phần 2)Chương 79: Lôi Thần Thương Hội (Phần 3)Chương 80: Lam Tinh Mĩ Nữ (Thượng)Chương 80: Lam Tinh Mĩ Nữ (Trung)Chương 80: Lam Tinh Mĩ Nữ (Hạ)Chương 81: Bỉ Mông Đệ Nhất Dũng Sĩ (Thượng)Chương 81: Bỉ Mông Đệ Nhất Dũng Sĩ (Trung)Chương 81: Bỉ Mông Đệ Nhất Dũng Sĩ (Hạ)Chương 82: Đối Chiến Lôi Thần Chùy (Thượng)Chương 82: Đối Chiến Lôi Thần Chùy (Trung)Chương 82: Đối Chiến Lôi Thần Chùy (Hạ)Chương 83: Biến Thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (Thượng)Chương 83: Biến Thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (Trung)Chương 83: Biến Thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (Hạ)Chương 84: Bảo Thạch Trung Đích Lam Tinh Linh (Thượng)Chương 84: Bảo Thạch Trung Đích Lam Tinh Linh (Trung)Chương 84: Bảo Thạch Trung Đích Lam Tinh Linh (Hạ)Chương 85: Tinh Thần Phân Tầng Hai Tay Đồng Tẩu(Thượng)Chương 85: Tinh Thần Phân Tầng Hai Tay Đồng Tẩu (Trung)Chương 85: Tinh Thần Phân Tầng Hai Tay Đồng Tẩu (Hạ)Chương 86: Cầm Thành, An Nhã (Phần 1)Chương 86: Cầm Thành An Nhã (Phần 2)Chương 86: Cầm Thành An Nhã (Phần 3)Chương 87: Hợp Tác Kiến Thành (Phần 1)Chương 87: Hợp Tác Kiến Thành (Phần 2Chương 87: Hợp Tác Kiến Thành (Phần 3)Chương 88: Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (Phần 1)Chương 88: Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (Phần 2)Chương 88: Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (Phần 3)Chương 89: Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (Phần 1)Chương 89: Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (Phần 2)Chương 89: Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (Phần 3)Chương 90: Ải Nhân Đệ Nhất Dũng Sĩ (P1)Chương 90: Ải Nhân Đệ Nhất Dũng Sĩ (P2)Chương 90: Ải Nhân Đệ Nhất Dũng Sĩ (P3)Chương 91: Sơn Lĩnh Cự Nhân (P1)Chương 91: Sơn Lĩnh Cự Nhân (P2)Chương 91: Sơn Lĩnh Cự Nhân (P3)Chương 92: Cầm Đế Và Ải Nhân Vương (P1)Chương 92: Cầm Đế Và Ải Nhân Vương (P2)Chương 92: Cầm Đế Vs Ải Nhân Vương – P3Chương 93: Uy Chấn Ải Nhân Vương (P1)Chương 93: Uy Chấn Ải Nhân Vương (P2)Chương 93: Uy Chấn Ải Nhân Vương (P3)Chương 94: Thần Khí Đấu Bảo Vật (P1)Chương 94: Thần Khí Đấu Bảo Vật (P2)Chương 94: Thần Khí Đấu Bảo Vật (P3)Chương 95: Bí Mật Của Lôi Thần Chùy (P1)Chương 95: Bí Mật Của Lôi Thần Chùy (P2)Chương 95: Bí Mật Của Lôi Thần Chùy (P3)Chương 96: Khai Chú Ma Đạo Pháo (P1)Chương 96: Khai Chú Ma Đạo Pháo (P2)Chương 96: Khai Chú Ma Đạo Pháo (P3)Chương 97: Sự Báo Thù Của Hương Loan (P1)Chương 97: Sự Báo Thù Của Hương Loan (P2)Chương 97: Sự Báo Thù Của Hương Loan (P3)Chương 98: Ta Là Khảo Quan (P1)Chương 98: Ta Là Khảo Quan (P2)Chương 98: Ta Là Khảo Quan (P3)Chương 99: Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến (P1)Chương 99: Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến (P2)Chương 99: Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến (P3)Chương 100: Kiến Thiết Lãnh Địa Cần Nhiều Tiền(P1)Chương 100: Kiến Thiết Lãnh Địa Cần Nhiều Tiền(P2)Chương 100: Kiến Thiết Lãnh Địa Cần Nhiều Tiền(P3)Chương 101: Tử La Lan Gia Tộc Thật Có Tiền (P1)Chương 101: Tử La Lan Gia Tộc Thật Có Tiền (P2)Chương 101: Tử La Lan Gia Tộc Thật Có Tiền (P3)Chương 102: Siêu Cấp Ma Thú Triệu Hoán Không Mời Mà Tới (P1)Chương 102: Siêu Cấp Ma Thú Triệu Hoán Không Mời Mà Tới (P2)Chương 102: Siêu Cấp Ma Thú Triệu Hoán Không Mời Mà Tới (P3)Chương 103: Tổng Hợp Thực Lực Bại Ngân Long (P1)Chương 103: Tổng Hợp Thực Lực Bại Ngân Long (P2)Chương 103: Tổng Hợp Thực Lực Bại Ngân Long (P3)Chương 104: Khảo Nghiệm Của Tây Đa Phu (Thượng)Chương 104: Khảo Nghiệm Của Tây Đa Phu (Trung)Chương 104: Khảo Nghiệm Của Tây Đa Phu (Hạ)Chương 105: Đông Long Hộ Pháp , Mai Hoa Trưởng Lão (Thượng )Chương 105: Đông Long Hộ Pháp, Mai Hoa Trưởng Lão (Trung )Chương 105: Đông Long Hộ Pháp, Mai Hoa Trưởng Lão (Hạ)Chương 106: Đông Long Bí Pháp Thể Hồ Quán Đính (Phần 1)Chương 106: Đông Long Bí Pháp Thể Hồ Quán Đính (Phần 2)Chương 106: Đông Long Bí Pháp Thể Hồ Quán Đính (Phần 3)Chương 107: Hồi Môn Của Hải Dương (Phần 1)Chương 107: Hồi Môn Của Hải Dương (Phần 2)Chương 107: Hồi Môn Của Hải Dương – 300 Tử Thần (Hạ)Chương 108: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Phần 1)Chương 108: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Phần 2)Chương 108: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Phần 3)Chương 109: Chiến Đấu Là Cách Rèn Luyện Tốt Nhất (Thượng)Chương 109: Chiến Đấu Là Cách Rèn Luyện Tốt Nhất (Trung)Chương 109: Chiến Đấu Là Cách Rèn Luyện Tốt Nhất (Hạ)Chương 110: 500 Vs 5000 (Phần 1Chương 110: 500 Vs 5000 (Phần 2)Chương 110: 500 Vs 5000 (Phần 3)Chương 111: Trận Đánh Quyết Liệt Ở Hoang Nguyên (Phần 1)Chương 111: Trận Đánh Quyết Liệt Ở Hoang Nguyên (Phần 2)Chương 111: Trận Đánh Quyết Liệt Ở Hoang Nguyên (Phần 3)Chương 112: Diệt Thần Nỗ (Phần 1)Chương 112: Diệt Thần Nỗ (Phần 2)Chương 112: Diệt Thần Nỗ (Phần 3)Chương 113: Cực Hạn Truyền Tống (Thượng)Chương 113: Cực Hạn Truyền Tống (Trung)Chương 113: Cực Hạn Truyền Tống (Hạ)Chương 114: Ma Pháp Bào Thần Nguyên (Thượng)Chương 114: Ma Pháp Bào Thần Nguyên (Trung)Chương 114: Ma Pháp Bào Thần Nguyên (Hạ)Chương 115: Nguyệt Minh Trở Về (Thượng)Chương 115: Nguyệt Minh Trở Về (Trung)Chương 115: Nguyệt Minh Trở Về (Hạ)Chương 116: Tiền Vãng Pháp Lam (Thượng)Chương 116: Tiền Vãng Pháp Lam (Trung)Chương 116: Tiền Vãng Pháp Lam (Hạ)Chương 117: Thiên Nhân Hợp Nhất (Thượng)Chương 117: Thiên Nhân Hợp Nhất (Trung)Chương 117: Thiên Nhân Hợp Nhất ( Hạ )Chương 118: Kỵ Sĩ Phi Mã (Thượng)Chương 118: Kỵ Sĩ Phi Mã (Trung)Chương 118: Kỵ Sĩ Phi Mã ( Hạ)Chương 119: Gặp Hắc Phượng Hoàng ( Thượng)Chương 119: Gặp Hắc Phượng Hoàng. ( Trung)Chương 119: Gặp Hắc Phượng Hoàng ( Hạ)Chương 120: Linh Hồn Trong Hộp Đen ( Thượng)Chương 120: Linh Hồn Trong Hộp Đen ( Trung)Chương 120: Linh Hồn Trong Hộp Đen (Hạ)Chương 121: Cầm,tử Nhị Đế Cùng Tiến Hóa(Thượng)Chương 121: Cầm,tử Nhị Đế Cùng Tiến Hóa(Trung)Chương 121: Cầm,tử Nhị Đế Cùng Tiến Hóa(Hạ)Chương 122: Bảy Thánh Ma Đạo Sư (Thượng)Chương 122: Bảy Thánh Ma Đạo Sư(Trung)Chương 122: Bảy Thánh Ma Đạo Sư (Hạ)Chương 123: Thất Quốc Thất Long Chiến:thủy,tự Khúc(Thượng)Chương 123: Thất Quốc Thất Long Chiến:thủy,tự Khúc(Trung)Chương 123: Thất Quốc Thất Long Chiến:thủy,tự Khúc(Hạ)Chương 124: Thất Quốc Thất Long Chiến - Cắt Núi Làm Lôi Đài (Phần 1)Chương 124: Thất Quốc Thất Long Chiến -Cắt Núi Làm Lôi Đài (Phần 2)Chương 124: Thất Quốc Thất Long Chiến -Cắt Núi Làm Lôi Đài (Phần 3)Chương 125: Thất Quốc Thất Long Chiến , Ba Lợi Bại Vong (Phần 1)Chương 125: Thất Quốc Thất Long Chiến , Ba Lợi Bại Vong (Phần 2)Chương 125: Thất Quốc Thất Long Chiến , Ba Lợi Bại Vong (Phần 3)Chương 126: Lam Địch Á Tư Trong Sa Mạc (Phần 1)Chương 126: Lam Địch Á Tư Trong Sa Mạc (Phần 2)Chương 126: Lam Địch Á Tư Trong Sa Mạc (Phần 3)Chương 127: Long Quyển Phong Vi Dẫn (Phần 1)Chương 127: Long Quyển Phong Vi Dẫn (Phần 2)Chương 127: Long Quyển Phong Vi Dẫn (P3)Chương 128: Thập Diện Mai Phục Phá Băng Hùng (Phần 1)Chương 128: Thập Diện Mai Phục Phá Băng Hùng (Phần 2)Chương 128: Thập Diện Mai Phục Phá Băng Hùng (Phần 3)Chương 129: Tử Vi Cầm Tâm (Phần 1)Chương 129: Tử Vi Cầm Tâm (Phần 2)Chương 129: Tử Vi Cầm Tâm (Phần 3)Chương 130: Huyết Sắc Vệ Đội Mang Lại Tai Ương (Phần 1)Chương 130: Huyết Sắc Vệ Đội Mang Lại Tai Ương (Phần 2)Chương 130: Huyết Sắc Vệ Đội Mang Lại Tai Ương (Phần 3)Chương 131: Hoàn Cảnh Tối Hậu,cự Mộc Lĩnh Vực (Phần 1)Chương 131: Hoàn Cảnh Tối Hậu,cự Mộc Lĩnh Vực (Phần 2)Chương 131: Hoàn Cảnh Tối Hậu,cự Mộc Lĩnh Vực (Phần 3)Chương 132: Cự Mộc Ma ThúChương 133: Phượng Hoàng Đồ (Phần 1)Chương 133: Phượng Hoàng Đồ (Phần 2)Chương 133: Phượng Hoàng Đồ (Phần 3)Chương 134: Chung Cực Bài Vị Chiến (Phần 1)Chương 134: Chung Cực Bài Vị Chiến (Phần 2)Chương 134: Chung Cực Bài Vị Chiến (Phần 3)Chương 135: Giải Thưởng Thần Khí (Phần 1)Chương 135: Giải Thưởng Thần Khí (Phần 2)Chương 135: Giải Thưởng Thần Khí (Phần 3)Chương 136: Lấy Thịt Đè Người Sao? (Phần 1)Chương 136: Lấy Thịt Đè Người Sao? (Phần 2)Chương 136: Lấy Thịt Đè Người Sao? (Phần 3)Chương 137: Bỉ Mông Biết Võ Thuật,không Ai Có Thể Ngăn Cản Được! (Phần 1)Chương 137: Bỉ Mông Biết Võ Thuật,không Ai Có Thể Ngăn Cản Được! (Phần 2)Chương 137: Bỉ Mông Biết Võ Thuật,không Ai Có Thể Ngăn Cản Được! (Phần 3)Chương 138: Nửa Đường Giết Trình Giảo Kim (Phần 1)Chương 138: Nửa Đường Giết Trình Giảo Kim (Phần 2)Chương 138: Nửa Đường Giết Trình Giảo Kim (Phần 3)Chương 139: Linh Hồn Trong Hộp Đen (Phần 2)Chương 139: Linh Hồn Trong Hộp Đen (Phần 3)Chương 140: Hắc Bạch Vu Hồn (Phần 1)Chương 140: Linh Hồn Trong Hộp Đen (Phần 2)Chương 140: Hắc Bạch Vu Hồn (Phần 3)Chương 140: Hắc Bạch Vu Hồn (Phần 4)Chương 141: Nỗi Bi Thương Của Hắc Phượng Hoàng (Phần 1)Chương 141: Nỗi Bi Thương Của Hắc Phượng Hoàng (Phần 2)Chương 141: Nỗi Bi Thương Của Hắc Phượng Hoàng (Phần 3)Chương 142: Pháp Lam Mật Lệnh (Phần1)Chương 142: Pháp Lam Mật Lệnh (Phần2)Chương 142: Pháp Lam Mật Lệnh (Phần3)Chương 143: Đông Long Lập Quốc (Phần1)Chương 143: Đông Long Lập Quốc (Phần2)Chương 143: Đông Long Lập Quốc (Phần3)Chương 144: Thân Kiêm Nhị Tông (Phần 1)Chương 144: Thân Kiêm Nhị Tông (Phần 2)Chương 144: Thân Kiêm Nhị Tông (Phần 3)Chương 145: Siêu Cấp Ma Đạo Pháo Tối Hậu Chú Tạo(Phần 1)Chương 145: Siêu Cấp Ma Đạo Pháo Tối Hậu Chú Tạo (Phần 2)Chương 145: Siêu Cấp Ma Đạo Pháo Tối Hậu Chú Tạo(Phần 3)Chương 146: Tịch Diệt Chi Pháo (Phần1)Chương 146: Tịch Diệt Chi Pháo (Phần2)Chương 146: Tịch Diệt Chi Pháo (Phần3)Chương 147: 10 Trận Quyết Thắng (Phần 1)Chương 147: 10 Trận Quyết Thắng (Phần 2)Chương 147: 10 Trận Quyết Thắng (Phần 3)Chương 148: Vạn Mai Triều Tông – Nhất Tiễn Hàn Mai (Phần 1)Chương 148: Vạn Mai Triêu Tông - Nhất Tiễn Hàn Mai (Phần2)Chương 148: Vạn Mai Triêu Tông - Nhất Tiễn Hàn Mai (Phần3)Chương 149: Hai Đại Thần Thú Xuất Chiến (Phần1)Chương 149: Hai Đại Thần Thú Xuất Chiến (Phần2)Chương 149: Hai Đại Thần Thú Xuất Chiến (Phần3)Chương 150: Đột Biến , Mễ Lan Đại Quân Đến (Phần 1)Chương 150: Đột Biến , Mễ Lan Đại Quân Đến (Phần 2)Chương 150: Đột Biến , Mễ Lan Đại Quân Đến (Phần 3)Chương 151: Khuynh Thành Chi Chiến-Lục Đạo Chi Quyết(Phần 1)Chương 151: Khuynh Thành Chi Chiến-Lục Đạo Chi Quyết(Phần 2)Chương 151: Khuynh Thành Chi Chiến-Lục Đạo Chi Quyết(Phần 3)Chương 152: Lục Đạo Lục Chiến (Phần 1)Chương 152: Lục Đạo Lục Chiến (Phần 2)Chương 152: Lục Đạo Lục Chiến (Phần 3)Chương 153: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhất Chiến : Kỵ (Phần 1)Chương 153: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhất Chiến : Kỵ (Phần 2)Chương 153: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhất Chiến : Kỵ (Phần 3)Chương 154: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhị Chiến : Ma Pháp (Phần 1)Chương 154: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhị Chiến : Ma Pháp (Phần 2)Chương 154: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhị Chiến : Ma Pháp (Phần 3)Chương 155: Đoàn Chiến Chi Thực Lực Các Hiện (Phần1)Chương 155: Đoàn Chiến Chi Thực Lực Các Hiện (Phần2)Chương 155: Đoàn Chiến Chi Thực Lực Các Hiện (Phần3)Chương 156: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Tam Chiến : Đoàn Chiến (Phần 1)Chương 156: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Tam Chiến : Đoàn Chiến (Phần 2)Chương 156: Lục Đạo Chi Quyết Đệ Tam Chiến : Đoàn Chiến (Phần 3)Chương 157: Bỉ Mông Biết Võ Thuật, Ai Có Thể Chống Nổi (Phần1)Chương 157: Bỉ Mông Biết Võ Thuật, Ai Có Thể Chống Nổi (Phần2)Chương 157: Bỉ Mông Biết Võ Thuật , Ai Có Thể Chống Nổi (Phần 3)Chương 158: Đối Thủ Tổng Hợp Chiến Là Bà? (Phần 1)Chương 158: Tổng Hợp Chiến,đối Thủ Là Bà ? (Phần 2)Chương 158: Tổng Hợp Chiến,đối Thủ Là Bà ? (Phần 3)Chương 159: Tự Oanh Lôi Thần Chi Chuy (Phần1)Chương 159: Tự Oanh Lôi Thần Chi Chuy (Phần2)Chương 159: Tự Oanh Lôi Thần Chi Chuy (Phần3)Chương 160: Cấm Chú Chân Chính Dung Hợp Bảy Loại Thuộc Tính, Ta Không Phải Doạ Ngươi (Phần1)Chương 160: Cấm Chú Chân Chính Dung Hợp Bảy Loại Thuộc Tính, Ta Không Phải Doạ Ngươi (Phần2)Chương 160: Cấm Chú Chân Chính Dung Hợp Bảy Loại Thuộc Tính, Ta Không Phải Doạ Ngươi (Phần3)Chương 161: Ta Đã Chờ Đợi Thời Gian Quá Dài. (Phần1)Chương 161: Ta Đã Chờ Đợi Thời Gian Quá Dài. (Phần2)Chương 161: Ta Đã Chờ Đợi Thời Gian Quá Dài. (Phần3)Chương 162: Sáu Điều Kiện (Phần 1)Chương 162: Sáu Điều Kiện (Phần 2)Chương 162: Sáu Điều Kiện (Phần 3)Chương 163: Pháp Lam Giám Sát Quan (Phần1)Chương 163: Pháp Lam Giám Sát Quan (Phần2)Chương 163: Pháp Lam Giám Sát Quan (Phần3)Chương 164: Cầm Thành Hội Nghị (Phần1)Chương 164: Cầm Thành Hội Nghị (Phần2)Chương 164: Cầm Thành Hội Nghị (Phần 3)Chương 165: Đức Lỗ Y Cường Đại Mà Đặc Thù (Phần1)Chương 165: Đức Lỗ Y Cường Đại Mà Đặc Thù (Phần2)Chương 165: Đức Lỗ Y Cường Đại Mà Đặc Thù (Phần3)Chương 166: Tô Lạp, Làm Mối Cho Ta Và Sư Tỷ Ngươi Nhé (Phần1)Chương 166: Tô Lạp, Làm Mối Cho Ta Và Sư Tỷ Ngươi Nhé (Phần2)Chương 166: Tô Lạp, Làm Mối Cho Ta Và Sư Tỷ Ngươi Nhé (Phần3)Chương 167: Cầm Thương (Phần1)Chương 167: Cầm Thương (Phần2)Chương 167: Cầm Thương (Phần3)Chương 168: Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (Phần1)Chương 168: Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (Phần2)Chương 168: Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (Phần3)Chương 169: Lễ Vật Cho Tử Thần (Phần1)Chương 169: Lễ Vật Cho Tử Thần (Phần2)Chương 169: Lễ Vật Cho Tử Thần (Phần3)Chương 170: Tử Thần Long Lang Kị Binh (Phần1)Chương 170: Tử Thần Long Lang Kị Binh (Phần2)Chương 170: Tử Thần Long Lang Kị Binh (Phần3)Chương 171: Cầm Thành, Chiến Tranh Đích Vị Trí Sổ (Phần1)Chương 171: Cầm Thành, Chiến Tranh Đích Vị Trí Sổ (Phần2)Chương 171: Cầm Thành, Chiến Tranh Đích Vị Trí Sổ (Phần3)Chương 172: Chiến Tranh Bắt Đầu Từ Ăn (Phần1)Chương 172: Chiến Tranh Bắt Đầu Từ Ăn (Phần2)Chương 172: Chiến Tranh Bắt Đầu Từ Ăn (Phần3)Chương 173: Vô Thành Bất Phá, Chiến Tranh Cự Thú (Phần1)Chương 173: Vô Thành Bất Phá, Chiến Tranh Cự Thú (Phần2)Chương 173: Vô Thành Bất Phá, Chiến Tranh Cự Thú (Phần3)Chương 174: Không Trung Tình Báo Phong Tỏa Tuyến (Phần 1)Chương 174: Không Trung Tình Báo Phong Tỏa Tuyến (Phần 2)Chương 175: Tiếp Chưởng Tư-Phúc-Nhĩ-Đặc (Phần 1)Chương 175: Tiếp Chưởng Tư-Phúc-Nhĩ-Đặc (Phần 2)Chương 176: Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đội (Phần 1)Chương 176: Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đội (Phần 2)Chương 177: Xuy Phong Gia Tiễn Đạp (Phần 1)Chương 177: Xuy Phong Gia Tiễn Đạp (Phần 2)Chương 178: Sơn Lĩnh Cự Nhân Phiên Thiên Thúc Địa (Phần 1)Chương 178: Sơn Lĩnh Cự Nhân Phiên Thiên Thúc Địa (Phần 2)Chương 179: Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 1)Chương 179: Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 2)Chương 180: Tử Tinh Áo Nghĩa (Phần 1)Chương 180: Tử Tinh Áo Nghĩa (Phần 2)Chương 181: Bích Ngọc Chi Độc (Phần 1)Chương 181: Bích Ngọc Chi Độc (Phần 2)Chương 181: Bích Ngọc Chi Độc (Phần 3)Chương 182: Hư Vô Chi Nhận (Phần 1)Chương 182: Hư Vô Chi Nhận (Phần 2)Chương 182: Hư Vô Chi Nhận (Phần 3)Chương 183: Tô Lạp Biến Thành Hắc Phượng Hoàng (Phần1)Chương 183: Tô Lạp Biến Thành Hắc Phượng Hoàng (Phần2)Chương 183: Tô Lạp Biến Thành Hắc Phượng Hoàng (Phần3)Chương 184: Hắc Phượng Hoàng Hồng Hoàn (Phần 1)Chương 184: Hắc Phượng Hoàng Hồng Hoàn (Phần 2)Chương 184: Hắc Phượng Hoàng Hồng Hoàn (Phần 3)Chương 185: Phong Bạo Chi Chùy (Phần 1)Chương 185: Phong Bạo Chi Chùy (Phần 2)Chương 185: Phong Bạo Chi Chùy (Phần 3)Chương 186: Xin Hãy Quên Ta, Tình Nhân Hỡi (Phần 1)Chương 186: Xin Hãy Quên Ta, Tình Nhân Hỡi (Phần 2)Chương 186: Xin Hãy Quên Ta, Tình Nhân Hỡi (Phần 3)Chương 187: Hội Sư (Phần 1)Chương 187: Hội Sư (Phần 2)Chương 187: Hội Sư (Phần 3)Chương 188: Đối Phật La Đích Kế Hoạch (Phần 1)Chương 188: Đối Phật La Đích Kế Hoạch (Phần 2)Chương 188: Đối Phật La Đích Kế Hoạch (Phần 3)Chương 189: Thoát Quang Y Phục Đích - Xử Nữ Tây Phi (Phần 1)Chương 189: Thoát Quang Y Phục Đích - Xử Nữ Tây Phi (Phần 2)Chương 189: Thoát Quang Y Phục Đích - Xử Nữ Tây Phi (Phần 3)Chương 190: Ngươi Không Có Quyền Thương Lượng (Phần1)Chương 190: Ngươi Không Có Quyền Thương Lượng (Phần2)Chương 190: Ngươi Không Có Quyền Thương Lượng (Phần3)Chương 191: Phật La Trương Khai Đích Vô Hình Chi Võng (Phần1)Chương 191: Phật La Trương Khai Đích Vô Hình Chi Võng (Phần2)Chương 191: Phật La Trương Khai Đích Vô Hình Chi Võng (Phần3)Chương 192: Thu Liễm Tài Phú (Phần 1)Chương 192: Thu Liễm Tài Phú (Phần 2)Chương 192: Thu Liễm Tài Phú (Phần 3)Chương 193: Chui Đầu Vào Lưới (Phần 1)Chương 193: Chui Đầu Vào Lưới (Phần 2)Chương 193: Chui Đầu Vào Lưới (Phần 3)Chương 194: Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (Phần 1)Chương 194: Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (Phần 2)Chương 194: Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (Phần 3)Chương 195: Tối Chung Áo Nghĩa Của Chiến Tranh Cự Thú (Phần1)Chương 195: Tối Chung Áo Nghĩa Của Chiến Tranh Cự Thú (Phần2)Chương 195: Tối Chung Áo Nghĩa Của Chiến Tranh Cự Thú (Phần3)Chương 196: Cơn Giận Dữ Của Cầm Đế (Thượng)Chương 196: Cơn Thịnh Nộ Của Cầm Đế (Trung)Chương 196: Cơn Thịnh Nộ Của Cầm Đế (Hạ)Chương 197: Quần Thể Trị Liệu (Phần 1)Chương 197: Quần Thể Trị Liệu (Phần 2)Chương 197: Quần Thể Trị Liệu (Phần 3)Chương 198: Đại Phá Địch Quân (Phần 1)Chương 198: Đại Phá Địch Quân (Phần 2)Chương 198: Đại Phá Địch Quân (Phần 3)Chương 199: Trở Về Cầm Thành (Phần1)Chương 199: Trở Về Cầm Thành (Phần2)Chương 199: Trở Về Cầm Thành (Phần3)Chương 200: Toàn Phương Vị Khống Chế Giám Sát Hệ Thống (Phần 1)Chương 200: Toàn Phương Vị Khống Chế Giám Sát Hệ Thống (Phần 2)Chương 200: Toàn Phương Vị Khống Chế Giám Sát Hệ Thống (Phần 3)Chương 201: Đông Long Chi Họa Tông ( Phần 1 )Chương 201: Hiện Trạng Cầm Thành (Phần1)Chương 201: Hiện Trạng Cầm Thành (Phần2)Chương 201: Hiện Trạng Cầm Thành (Phần3)Chương 202: Tại Ta Không Thể Thỏa Mãn Được Hắn (Phần1)Chương 202: Tại Ta Không Thể Thỏa Mãn Được Hắn (Phần 2)Chương 202: Tại Ta Không Thể Thỏa Mãn Được Hắn (Phần 3)Chương 203: Chvong Linh Ma Pháp (Phần1)Chương 203: Vong Linh Ma Pháp (Phần2)Chương 203: Vong Linh Ma Pháp (Phần3)Chương 204: Cường Đại Đích Vong Linh Pháp Sư (Phần 1)Chương 204: Cường Đại Đích Vong Linh Pháp Sư (Phần 2)Chương 204: Cường Đại Đích Vong Linh Pháp Sư (Phần 3)Chương 205: Linh Hồn Chi Chiến - Thần Thánh Cự Long (Phần1)Chương 205: Linh Hồn Chi Chiến - Thần Thánh Cự Long (Phần 2)Chương 205: Linh Hồn Chi Chiến - Thần Thánh Cự Long (Phần 3)Chương 206: Tin Tức Từ Ni Na (Phần 1)Chương 206: Tin Tức Từ Ni Na (Phần 2)Chương 206: Tin Tức Từ Ny Na (Phần 3)Chương 207: Tô Lạp – Ta Tới Đây (Phần1)Chương 207: Tô Lạp – Ta Tới Đây (Phần2)Chương 207: Tô Lạp – Ta Tới Đây (Phần3)Chương 208: Tái Kiến Quang Minh Thánh Nữ (Phần1)Chương 208: Tái Kiến Quang Minh Thánh Nữ (Phần2)Chương 208: Tái Kiến Quang Minh Thánh Nữ (Phần3)Chương 209: Văn Vũ Đại Bỉ Sơ Thí (Phần1)Chương 209: Văn Vũ Đại Bỉ Sơ Thí (Phần2)Chương 209: Văn Vũ Đại Bỉ Sơ Thí (Phần3)Chương 210: Đáp Án Hoàn Mỹ Của Hội Thi Văn (Phần1)Chương 210: Đáp Án Hoàn Mỹ Của Hội Thi Văn (Phần2)Chương 210: Đáp Án Hoàn Mỹ Của Hội Thi Văn (Phần3)Chương 211: Vũ Bỉ Phục Thí, Không Gian Pháp Trận (Phần1)Chương 211: Vũ Bỉ Phục Thí, Không Gian Pháp Trận (Phần2)Chương 211: Vũ Bỉ Phục Thí, Không Gian Pháp Trận (Phần3)Chương 212: Linh Hồn Uy Áp - Đại Dự Ngôn Thuật (Phần1)Chương 212: Linh Hồn Uy Áp - Đại Dự Ngôn Thuật (Phần2)Chương 212: Linh Hồn Uy Áp - Đại Dự Ngôn Thuật (Phần3)Chương 213: Tân Cấp Quyết Tái (Phần1)Chương 213: Tân Cấp Quyết Tái (Phần2)Chương 213: Tân Cấp Quyết Tái (Phần3)Chương 214: Binh Kì Thôi Diễn (Phần1)Chương 214: Binh Kì Thôi Diễn (Phần2)Chương 214: Binh Kì Thôi Diễn (Phần3)Chương 215: Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (Phần1)Chương 215: Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (Phần2)Chương 215: Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (Phần3)Chương 216: Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (Phần1)Chương 216: Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (Phần2)Chương 216: Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (Phần3)Chương 217: Tô Lạp - Quy Khứ (Phần1)Chương 217: Tô Lạp - Quy Khứ (Phần2)Chương 217: Tô Lạp - Quy Khứ (Phần3)Chương 218: Tam Bảng Đệ Nhất (Phần1)Chương 218: Tam Bảng Đệ Nhất (Phần2)Chương 218: Tam Bảng Đệ Nhất (Phần3)Chương 219: Tô Lạp,nàng Còn Nhớ Không?(Phần 1)Chương 219: Tô Lạp,nàng Còn Nhớ Không?(Phần 2)Chương 219: Tô Lạp,nàng Còn Nhớ Không?(Phần 3)Chương 220: Ám Tháp Tháp Chủ Hàng Lâm (Phần 1)Chương 220: Ám Tháp Tháp Chủ Hàng Lâm (Phần 2)Chương 220: Ám Tháp Tháp Chủ Hàng Lâm (Phần 3)Chương 221: Chiến,ám Tháp Tháp Chủ (Phần 1)Chương 221: Chiến,ám Tháp Tháp Chủ (Phần 2)Chương 221: Chiến,ám Tháp Tháp Chủ (Phần 3)Chương 222: Kim Giáp Cấm Trùng – Phá Kiển Thành Điệp (Phần 1)Chương 222: Kim Giáp Cấm Trùng – Phá Kiển Thành Điệp (Phần 2)Chương 222: Kim Giáp Cấm Trùng – Phá Kiển Thành Điệp (Phần 3)Chương 223: Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp (Phần 1)Chương 223: Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp (Phần 2)Chương 223: Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp (Phần 3)Chương 224: Tam Đại Siêu Thần Khí Bí Mật (Phần 1)Chương 224: Tam Đại Siêu Thần Khí Bí Mật (Phần 2)Chương 224: Tam Đại Siêu Thần Khí Bí Mật (Phần 3)Chương 225: Ngân Long Công Chúa Cảnh Cáo (Phần 1)Chương 225: Ngân Long Công Chúa Cảnh Cáo (Phần 2)Chương 225: Ngân Long Công Chúa Cảnh Cáo (Phần 3)Chương 226: Mất Vị Giác Cũng Không Phải Chuyện Xấu (Phần 1)Chương 226: Mất Vị Giác Cũng Không Phải Chuyện Xấu (Phần 2)Chương 226: Mất Vị Giác Cũng Không Phải Chuyện Xấu (Phần 3)Chương 227: Khoản Khoản Đông Nam Vọng , Nhất Khúc Phượng Cầu. (Phần 1)Chương 227: Khoản Khoản Đông Nam Vọng , Nhất Khúc Phượng Cầu. (Phần 2)Chương 227: Khoản Khoản Đông Nam Vọng , Nhất Khúc Phượng Cầu. (Phần 3)Chương 228: Tiến Hành Kết Hôn (Phần 1)Chương 228: Tiến Hành Kết Hôn (Phần 2)Chương 228: Tiến Hành Kết Hôn (Phần 3)Chương 229: Nữ Hoàng Pháo Đài (Phần 1)Chương 229: Nữ Hoàng Pháo Đài (Phần 2)Chương 229: Nữ Hoàng Pháo Đài (Phần 3)Chương 230: Trớ Chú Của Thần Chi Thán Tức (Phần 1)Chương 230: Trớ Chú Của Thần Chi Thán Tức (Phần 2)Chương 230: Trớ Chú Của Thần Chi Thán Tức (Phần 3)Chương 231: Tài Quyết Thần Lực Cùng Tinh Thần Kích Quang Trảm(Phần 1)Chương 231: Tài Quyết Thần Lực Cùng Tinh Thần Kích Quang Trảm (Phần 2)Chương 231: Tài Quyết Thần Lực Cùng Tinh Thần Kích Quang Trảm (Phần 3)Chương 232: Cầm Đế 12 Nhạc Phường – Quần Thể Trị Liệu (Phần 1)Chương 232: Cầm Đế 12 Nhạc Phường – Quần Thể Trị Liệu (Phần 2)Chương 232: Cầm Đế 12 Nhạc Phường – Quần Thể Trị Liệu (Phần 3)Chương 233: Chỉ Có Cầm Thành (Phần1)Chương 233: Chỉ Có Cầm Thành (Phần 2)Chương 233: Chỉ Có Cầm Thành (Phần 3)Chương 234: Tam Xoa Kích (1) Trong Tay Cầm Đế (Phần 1)Chương 234: Tam Xoa Kích Trong Tay Cầm Đế (Phần 2)Chương 234: Tam Xoa Kích Trong Tay Cầm Đế (Phần 3)Chương 235: Nghiên Cứu Mới Nhất Của Địa Tinh Thực Nghiệm Thất (Phần 1)Chương 235: Nghiên Cứu Mới Nhất Của Địa Tinh Thực Nghiệm Thất (Phần 2)Chương 235: Nghiên Cứu Mới Nhất Của Địa Tinh Thực Nghiệm Thất (Phần 3)Chương 236: Binh Phạt Bắc Cương. (Phần 1)Chương 236: Binh Phạt Bắc Cương. (Phần 2)Chương 236: Binh Phạt Bắc Cương. (Phần 3)Chương 237: Lẻn Vào Pháo Đài Lôi Thần Chuỳ. (Phần 1)Chương 237: Lẻn Vào Pháo Đài Lôi Thần Chuỳ. (Phần 2)Chương 237: Lẻn Vào Pháo Đài Lôi Thần Chuỳ. (Phần 3)Chương 238: Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (Phần 1)Chương 238: Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (Phần 2)Chương 238: Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (Phần 3)Chương 239: Đông Long Chiến Sĩ Chi Toàn Chuyển Viên Sát Trận (Phần 1)Chương 239: Đông Long Chiến Sĩ Chi Toàn Chuyển Viên Sát Trận (Phần 2)Chương 239: Đông Long Chiến Sĩ Chi Toàn Chuyển Viên Sát Trận (Phần 3)Chương 240: Đông Long Vũ Kỹ - Tứ Lượng Bạt Thiên Cân (Phần 1)Chương 240: Đông Long Vũ Kỹ - Tứ Lượng Bạt Thiên Cân (Phần 2)Chương 240: Đông Long Vũ Kỹ - Tứ Lượng Bạt Thiên Cân (Phần 3)Chương 241: Cầm Đế Vs Sư Vương (Phần 1)Chương 241: Cầm Đế Vs Sư Vương (Phần 2)Chương 241: Cầm Đế Vs Sư Vương (Phần 3)Chương 242: Sở La Môn Bỉ Mông Hội Sư (Phần 1)Chương 242: Sở La Môn Bỉ Mông Hội Sư (Phần 2)Chương 242: Sở La Môn Bỉ Mông Hội Sư (Phần 3)Chương 243: Tử Đế Vs Hùng Vương (Phần 1)Chương 243: Tử Đế Vs Hùng Vương (Phần 2)Chương 243: Tử Đế Vs Hùng Vương (Phần 3)Chương 244: Phương Pháp Uy Hiếp Thú Nhân Không Dám Vọng Động (Phần 1)Chương 244: Phương Pháp Uy Hiếp Thú Nhân Không Dám Vọng Động (Phần 2)Chương 244: Phương Pháp Uy Hiếp Thú Nhân Không Dám Vọng Động (Phần 3)Chương 245: Tài Quyết Thần Lực Phá Thành Tường (Phần 1)Chương 245: Tài Quyết Thần Lực Phá Thành Tường (Phần 2)Chương 245: Tài Quyết Thần Lực Phá Thành Tường (Phần 3)Chương 246: Chiến Trường Ôn Nhu (Phần 1)Chương 246: Chiến Trường Ôn Nhu (Phần 2)Chương 246: Chiến Trường Ôn Nhu (Phần 3)Chương 247: Thú Nhân Tam Đại Bộ Lạc Nguy Cơ (Phần 1)Chương 247: Thú Nhân Tam Đại Bộ Lạc Nguy Cơ (Phần 2)Chương 247: Thú Nhân Tam Đại Bộ Lạc Nguy Cơ (Phần 2)Chương 248: Bạch Kim Bỉ Mông (Phần 1)Chương 248: Bạch Kim Bỉ Mông (Phần 2)Chương 248: Bạch Kim Bỉ Mông (Phần 3)Chương 249: Băng Sâm Ma Thú Đích Phản Phác (Phần 1)Chương 249: Băng Sâm Ma Thú Đích Phản Phác (Phần 2)Chương 249: Băng Sâm Ma Thú Đích Phản Phác (Phần 3)Chương 250: Thần Thú Uy Năng (Phần 1)Chương 250: Thần Thú Uy Năng (Phần 2)Chương 250: Thần Thú Uy Năng (Phần 3)Chương 251: Băng Sâm Thần Phục (Phần 1)Chương 251: Băng Sâm Thần Phục (Phần 2)Chương 251: Băng Sâm Thần Phục (Phần 3)Chương 252: Kỳ Binh Tái Xuất (Thượng)Chương 252: Kỳ Binh Tái Xuất (Trung)Chương 252: Kỳ Binh Tái Xuất (Hạ)Chương 253: Cầm Đế Vs Lôi ThầnChương 254: Bách Lôi Đột Phá - Ma Vũ Cực Bích Thứ Thần Cấp (P1)Chương 254: Bách Lôi Đột Phá - Ma Vũ Cực Bích Thứ Thần Cấp (P2)Chương 254: Bách Lôi Đột Phá - Ma Vũ Cực Bích Thứ Thần Cấp (P3)Chương 255: Lôi Thần Chùy Của Ngươi Là Cái (P1)Chương 255: Lôi Thần Chùy Của Ngươi Là Cái (P2)Chương 255: Lôi Thần Chùy Của Ngươi Là Cái (P3)Chương 256: Cầm Thành Cự Long Quân Đoàn (Full)Chương 257: Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (Phần 1)Chương 257: Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (Phần 2)Chương 257: Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (Phần 3)Chương 258: Pháp Lam Xuất Binh (Phần 1)Chương 258: Pháp Lam Xuất Binh (Phần 2)Chương 258: Pháp Lam Xuất Binh (Phần 3)Chương 259: Pháp Lam Đại Quân (Phần 1)Chương 259: Pháp Lam Đại Quân (Phần 2)Chương 259: Pháp Lam Đại Quân (Phần 3)Chương 260: Pháp Lam, Binh Lâm Thành Hạ (Phần 1)Chương 260: Pháp Lam, Binh Lâm Thành Hạ (Phần 2)Chương 260: Pháp Lam, Binh Lâm Thành Hạ (Phần 3)Chương 261: Cầm Thành Viễn Trình Công Kích (Phần 1)Chương 261: Cầm Thành Viễn Trình Công Kích (Phần 2)Chương 261: Cầm Thành Viễn Trình Công Kích (Phần 3)Chương 262: Tử Tinh Quân Đoàn Xuất Chiến Cùng Cầm Đế Hào (Phần 1)Chương 262: Tử Tinh Quân Đoàn Xuất Chiến Cùng Cầm Đế Hào (Phần 2)Chương 262: Tử Tinh Quân Đoàn Xuất Chiến Cùng Cầm Đế Hào (Phần 3)Chương 263: Chiến Tranh Cự Thú Vs Mãnh Tượng Thánh Kỵ Sĩ (Phần 1)Chương 263: Chiến Tranh Cự Thú Vs Mãnh Tượng Thánh Kỵ Sĩ (Phần 2)Chương 263: Chiến Tranh Cự Thú Vs Mãnh Tượng Thánh Kỵ Sĩ (Phần 3)Chương 264: Huyết Chiến Cầm Thành – Sân Rộng Trung Tâm (Phần 1)Chương 264: Huyết Chiến Cầm Thành – Sân Rộng Trung Tâm (Phần 2)Chương 264: Huyết Chiến Cầm Thành – Sân Rộng Trung Tâm (Phần 3)Chương 265: Cầm Đế Trở Lại, Bất Tử Ma Long Quân Đoàn (Phần 1)Chương 265: Cầm Đế Trở Lại, Bất Tử Ma Long Quân Đoàn (Phần 2)Chương 265: Cầm Đế Trở Lại, Bất Tử Ma Long Quân Đoàn (Phần 3)Chương 266: Siêu Thần Khí Phong Bạo Diệt Tư Long (Phần 1)Chương 266: Siêu Thần Khí Phong Bạo Diệt Tư Long (Phần 2)Chương 266: Siêu Thần Khí Phong Bạo Diệt Tư Long (Phần 3)Chương 267: Sự Khôn Ngoan Của Quang Minh Tháp Chủ (Phần 1)Chương 267: Sự Khôn Ngoan Của Quang Minh Tháp Chủ (Phần 2)Chương 267: Sự Khôn Ngoan Của Quang Minh Tháp Chủ (Phần 3)Chương 268: Thánh Quang Thành , Viện Quân (Phần 1)Chương 268: Thánh Quang Thành , Viện Quân (Phần 2)Chương 268: Thánh Quang Thành , Viện Quân (Phần 3)Chương 269: Cái Chết Của Lão Soái (Phần 1)Chương 269: Cái Chết Của Lão Soái (Phần 2)Chương 269: Cái Chết Của Lão Soái (Phần 3)Chương 270: Ngoại Tịch Thần Thánh Cự Long (Phần 1)Chương 270: Ngoại Tịch Thần Thánh Cự Long (Phần 2)Chương 270: Ngoại Tịch Thần Thánh Cự Long (Phần 3)Chương 271: Đã Trễ Thế Này, Nàng Muốn Đi Đâu ? (Phần 1)Chương 271: Đã Trễ Thế Này, Nàng Muốn Đi Đâu ? (Phần 2)Chương 271: Đã Trễ Thế Này, Nàng Muốn Đi Đâu ? (Phần 3)Chương 272: Diệp Âm Trúc “Tàn Nhẫn”Chương 272: Diệp Âm Trúc “Tàn Nhẫn”Chương 272: Diệp Âm Trúc “Tàn Nhẫn”Chương 273: Cầm Thành Ngũ Đế (Phần 1)Chương 273: Cầm Thành Ngũ Đế (Phần 2)Chương 273: Cầm Thành Ngũ Đế (Phần 3)Chương 274: Học Viện Ôn Tình. (Phần 1)Chương 274: Học Viện Ôn Tình. (Phần 2)Chương 274: Học Viện Ôn Tình. (Phần 3)Chương 275: Đến Pháp Lam. (Phần 1)Chương 275: Đến Pháp Lam. (Phần 2)Chương 275: Đến Pháp Lam. (Phần 3)Chương 276: Ám Tháp Chi Bí (Phần 1)Chương 276: Ám Tháp Chi Bí (Phần 2)Chương 276: Ám Tháp Chi Bí (Phần 3)Chương 277: Chinh Phục Pháp Lam Chính Là Hài Tử Của Ta? (Phần 1)Chương 277: Chinh Phục Pháp Lam Chính Là Hài Tử Của Ta? (Phần 2)Chương 277: Hinh Phục Pháp Lam Chính Là Hài Tử Của Ta? (Phần 3)Chương 278: Pháp Lam Khánh Điển (Phần 1)Chương 278: Pháp Lam Khánh Điển (Phần 2)Chương 278: Pháp Lam Khánh Điển (Phần 3)Chương 279: Ám Tháp Khảo Nghiệm, Thiên Cương Bắc Đẩu (Phần 1)Chương 279: Ám Tháp Khảo Nghiệm, Thiên Cương Bắc Đẩu (Phần 2)Chương 279: Ám Tháp Khảo Nghiệm, Thiên Cương Bắc Đẩu (Phần 3)Chương 280: Di Tích Thần Long. (Phần 1)Chương 280: Di Tích Thần Long. (Phần 2)Chương 280: Di Tích Thần Long. (Phần 3)Chương 281: Đông Long Tổ Tiên Thần Long Vương (Phần 1)Chương 281: Đông Long Tổ Tiên Thần Long Vương (Phần 2)Chương 281: Đông Long Tổ Tiên Thần Long Vương (Phần 3)Chương 282: Bí Mật Của Sinh Mệnh Chi Thủy (Phần 1)Chương 282: Bí Mật Của Sinh Mệnh Chi Thủy (Phần 2)Chương 282: Bí Mật Của Sinh Mệnh Chi Thủy (Phần 3)Chương 283: Trung Niên Nhân Thần Bí Bên Cạnh Sinh Mệnh Thủy Tuyền (Phần 1)Chương 283: Trung Niên Nhân Thần Bí Bên Cạnh Sinh Mệnh Thủy Tuyền (Phần 2)Chương 283: Trung Niên Nhân Thần Bí Bên Cạnh Sinh Mệnh Thủy Tuyền (Phần 3)Chương 284: Cầm Khúc Chí Cảnh,thông Qua Khảo Nghiệm (Phần 1)Chương 284: Cầm Khúc Chí Cảnh,thông Qua Khảo Nghiệm (Phần 2)Chương 284: Cầm Khúc Chí Cảnh,thông Qua Khảo Nghiệm (Phần 3)Chương 285: Dòng Suối Sinh Mệnh Và Thần Long Cuối Cùng (Phần 1)Chương 285: Dòng Suối Sinh Mệnh Và Thần Long Cuối Cùng (Phần 2)Chương 285: Dòng Suối Sinh Mệnh Và Thần Long Cuối Cùng (Phần 3)Chương 286: Ta Và Hắn Ngủ Cùng Nhau (Phần 1)Chương 286: Ta Và Hắn Ngủ Cùng Nhau (Phần 2)Chương 286: Ta Và Hắn Ngủ Cùng Nhau (Phần 3)Chương 287: Nàng Có Tư Cách Đó (Phần 1)Chương 287: Nàng Có Tư Cách Đó (Phần 2)Chương 287: Nàng Có Tư Cách Đó (Phần 3)Chương 288: Ngũ Đế Trùng Phùng (Phần 1)Chương 288: Thức Tỉnh Đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ (Phần 1)Chương 288: Ngũ Đế Trùng Phùng (Phần 2)Chương 288: Thức Tỉnh Đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ (Phần 2)Chương 288: Ngũ Đế Trùng Phùng (Phần 3)Chương 288: Thức Tỉnh Đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ (Phần 3)Chương 290: Tinh Linh Vương (Phần 1)Chương 290: Tinh Linh Vương (Phần 2)Chương 290: Tinh Linh Vương (Phần 3)Chương 291: Sanh Mệnh Chi Hỏa Phân Âm Dương (Phần 1)Chương 291: Sanh Mệnh Chi Hỏa Phân Âm Dương (Phần 2)Chương 291: Sanh Mệnh Chi Hỏa Phân Âm Dương (Phần 3)Chương 292: Nhất Gia Đoàn Tụ (Phần 1)Chương 292: Nhất Gia Đoàn Tụ (Phần 2)Chương 292: Nhất Gia Đoàn Tụ (Phần 3)Chương 293: Lễ Vật (Phần 1)Chương 293: Lễ Vật (Phần 2)Chương 293: Lễ Vật (Phần 3)Chương 294: Mở Ra Thông Đạo Tới Vị Diện (Phần 1)Chương 294: Mở Ra Thông Đạo Tới Vị Diện (Phần 2)Chương 294: Mở Ra Thông Đạo Tới Vị Diện (Phần 3)Chương 295: Tới Thâm Uyên (Phần 1)Chương 295: Tới Thâm Uyên (Phần 2)Chương 295: Tới Thâm Uyên (Phần 3)Chương 296: Linh Hồn Thao Khống (Phần 1)Chương 296: Linh Hồn Thao Khống (Phần 2)Chương 296: Linh Hồn Thao Khống (Phần 3)Chương 297: Y Kháo Thôn Phệ Tiến Hóa Đích Tăng Ác (Phần 1)Chương 297: Y Kháo Thôn Phệ Tiến Hóa Đích Tăng Ác (Phần 2)Chương 297: Y Kháo Thôn Phệ Tiến Hóa Đích Tăng Ác (Phần 3)Chương 298: Nguyên Thân Đoạt Xá (Phần 1)Chương 298: Nguyên Thân Đoạt Xá (Phần 2)Chương 298: Nguyên Thân Đoạt Xá (Phần 3)Chương 299: Vu Chủ Cao Tư Ba (Phần 1)Chương 299: Vu Chủ Cao Tư Ba (Phần 2)Chương 299: Vu Chủ Cao Tư Ba (Phần 3)Chương 300: Hắc Yêu Quốc Đế Lĩnh (Phần 1)Chương 300: Hắc Yêu Quốc Đế Lĩnh (Phần 2)Chương 300: Hắc Yêu Quốc Đế Lĩnh (Phần 3)Chương 301: Yêu Vương Canh Điệt Đại Hội (Phần 1)Chương 301: Yêu Vương Canh Điệt Đại Hội (Phần 2)Chương 301: Yêu Vương Canh Điệt Đại Hội (Phần 3)Chương 302: Nam Vu Tử Vong Khế Ước (Phần 1)Chương 302: Nam Vu Tử Vong Khế Ước (Phần 2)Chương 302: Nam Vu Tử Vong Khế Ước (Phần 3)Chương 303: Hoạt Tường Chi Sát (Phần 1)Chương 303: Hoạt Tường Chi Sát (Phần 2)Chương 303: Hoạt Tường Chi Sát (Phần 3)Chương 304: Bất Đồng Giai Đoạn Đích Yêu Vương (Phần 1)Chương 304: Bất Đồng Giai Đoạn Đích Yêu Vương (Phần 2)Chương 304: Bất Đồng Giai Đoạn Đích Yêu Vương (Phần 3)Chương 305: Khiêu Chiến Chính Là Ngươi (Phần 1)Chương 305: Khiêu Chiến Chính Là Ngươi (Phần 2)Chương 305: Khiêu Chiến Chính Là Ngươi (Phần 3)Chương 306: Hắc Yêu Quốc Chủ – Ma Vương Tát Lâm Na (Phần 1)Chương 306: Hắc Yêu Quốc Chủ – Ma Vương Tát Lâm Na (Phần 2)Chương 306: Hắc Yêu Quốc Chủ – Ma Vương Tát Lâm Na (Phần 3)Chương 307: Thần Bí Đích Tử Năng (Phần 1)Chương 307: Thần Bí Đích Tử Năng (Phần 2)Chương 307: Thần Bí Đích Tử Năng (Phần 3)Chương 308: Tương Ngộ Tại Lam Địch Á Tư Thành (Phần 1)Chương 308: Tương Ngộ Tại Lam Địch Á Tư Thành (Phần 2)Chương 308: Tương Ngộ Tại Lam Địch Á Tư Thành (Phần 3)Chương 309: Tặng Cả Quốc Gia,ngươi Muốn Hay Không? (Phần 1)Chương 309: Tặng Cả Quốc Gia,ngươi Muốn Hay Không? (Phần 2)Chương 309: Tặng Cả Quốc Gia,ngươi Muốn Hay Không? (Phần 3)Chương 310: Duệ Cầm Thái Tử (Phần 1)Chương 310: Duệ Cầm Thái Tử (Phần 2)Chương 310: Duệ Cầm Thái Tử (Phần 3)Chương 311: Diệp Âm Trúc Đích Trắc Thí (Phần 1)Chương 311: Diệp Âm Trúc Đích Trắc Thí (Phần 2)Chương 311: Diệp Âm Trúc Đích Trắc Thí (Phần 3)Chương 312: Thu Đồ Truyền Nghệ (Phần 1)Chương 312: Thu Đồ Truyền Nghệ (Phần 2)Chương 312: Thu Đồ Truyền Nghệ (Phần 3)Chương 313: Sát Lục Hung Khí – Cầm Đế Hào (Phần 1)Chương 313: Sát Lục Hung Khí – Cầm Đế Hào (Phần 2)Chương 313: Sát Lục Hung Khí – Cầm Đế Hào (Phần 3)Chương 314: Đại Quân Đĩnh Tiến (Phần 1)Chương 314: Đại Quân Đĩnh Tiến (Phần 2)Chương 314: Đại Quân Đĩnh Tiến (Phần 3)Chương 315: Sát Lục Thanh Tảo Hành Động (Phần 1)Chương 315: Sát Lục Thanh Tảo Hành Động (Phần 2)Chương 315: Sát Lục Thanh Tảo Hành Động (Phần 2)Chương 316: Ngọn Lửa Linh Hồn Của Thần Long Vương (Phần 1)Chương 316: Ngọn Lửa Linh Hồn Của Thần Long Vương (Phần 2)Chương 316: Ngọn Lửa Linh Hồn Của Thần Long Vương (Phần 3)Chương 317: Sự Phiền Muộn Của Thần Thánh Cự Long (Phần 1)Chương 317: Sự Phiền Muộn Của Thần Thánh Cự Long (Phần 2)Chương 317: Sự Phiền Muộn Của Thần Thánh Cự Long (Phần 3)Chương 318: Địch Quân Tấn Công, Trận Chiến Đầu Tiên (Phần 1)Chương 318: Địch Quân Tấn Công, Trận Chiến Đầu Tiên (Phần 2)Chương 318: Địch Quân Tấn Công, Trận Chiến Đầu Tiên (Phần 3)Chương 319: Thủy Hỏa Hợp Bích Khắc Thiên Quỷ (Phần 1)Chương 319: Thủy Hỏa Hợp Bích Khắc Thiên Quỷ (Phần 2)Chương 319: Thủy Hỏa Hợp Bích Khắc Thiên Quỷ (Phần 3)Chương 320: Cách Lạp Tây Tư Điên Cuồng (Phần 1)Chương 320: Cách Lạp Tây Tư Điên Cuồng (Phần 2)Chương 320: Cách Lạp Tây Tư Điên Cuồng (Phần 3)Chương 321: Bát Đại Thần Thú Xuất Kích (Phần 1)Chương 321: Bát Đại Thần Thú Xuất Kích (Phần 2)Chương 321: Bát Đại Thần Thú Xuất Kích (Phần 3)Chương 322: Mở Màn Trận Chiến Cuối Cùng (Phần 1)Chương 322: Mở Màn Trận Chiến Cuối Cùng (Phần 2)Chương 322: Mở Màn Trận Chiến Cuối Cùng (Phần 3)Chương 323: Tài Quyết Thần Lực Không Còn Hạn Chế (Phần 1)Chương 323: Tài Quyết Thần Lực Không Còn Hạn Chế (Phần 2)Chương 323: Tài Quyết Thần Lực Không Còn Hạn Chế (Phần 3)Chương 324: Thâm Uyên Ma Ngưu Và Hạt Tử (Phần 1)Chương 324: Thâm Uyên Ma Ngưu Và Hạt Tử (Phần 2)Chương 324: Thâm Uyên Ma Ngưu Và Hạt Tử (Phần 3)Chương 325: Bước Một Chân Vào Nhạc Khúc Thần Cấp (Phần 1)Chương 325: Bước Một Chân Vào Nhạc Khúc Thần Cấp (Phần 2)Chương 325: Bước Một Chân Vào Nhạc Khúc Thần Cấp (Phần 3)Chương 326: Cầm Đế Thập Nhị Nhạc Phường (Phần 1)Chương 326: Cầm Đế Thập Nhị Nhạc Phường (Phần 2)Chương 326: Cầm Đế Thập Nhị Nhạc Phường (Thập Diện Mai Phục) (Phần 3)Chương 327: Vô Hình Sát Thủ Ám Ảnh Ma Vương (Phần 1)Chương 327: Vô Hình Sát Thủ Ám Ảnh Ma Vương (Phần 2)Chương 327: Vô Hình Sát Thủ Ám Ảnh Ma Vương (Phần 3)Chương 328: Biến Cố Khác Thường Của Hương Loan (Phần 1)Chương 328: Biến Cố Khác Thường Của Hương Loan (Phần 2)Chương 328: Biến Cố Khác Thường Của Hương Loan (Phần 3)Chương 329: Thất Huyền Phá Hồn Chưởng (Phần 1)Chương 329: Thất Huyền Phá Hồn Chưởng (Phần 2)Chương 329: Thất Huyền Phá Hồn Chưởng (Phần 3)Chương 330: Tịch Diệt Chi Pháo Phá Phản Ma Thuẫn (Phần 1)Chương 330: Tịch Diệt Chi Pháo Phá Phản Ma Thuẫn (Phần 2)Chương 330: Tịch Diệt Chi Pháo Phá Phản Ma Thuẫn (Phần 3)Chương 331: Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần Tự Nhiên (Phần 1)Chương 331: Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần Tự Nhiên (Phần 2)Chương 331: Sự Bảo Hộ Của Nữ Thần Tự Nhiên (Phần 3)Chương 332: Tiêu Diệt Âm Long (Phần 1)Chương 332: Tiêu Diệt Âm Long (Phần 2)Chương 332: Tiêu Diệt Âm Long (Phần 3)Chương 333: Hủy Diệt Hắc Yêu Ma Vương (Phần 2)Chương 333: Hủy Diệt Hắc Yêu Ma Vương (Phần 1)Chương 333: Hủy Diệt Hắc Yêu Ma Vương (Phần 3)Chương 334: Ta Nên Gọi Ngươi Tiểu Long Nữ Hay Là Mẫu Yêu Vương ?(Phần 1)Chương 334: Ta Nên Gọi Ngươi Tiểu Long Nữ Hay Là Mẫu Yêu Vương ?(Phần 2)Chương 334: Ta Nên Gọi Ngươi Tiểu Long Nữ Hay Là Mẫu Yêu Vương ?(Phần 3)Chương 335: Uy Hiếp Của Mẫu Yêu Vương (Phần 1)Chương 335: Đại Kết Cục – Thật Xin Lỗi, Vì Đã Giết Ngươi (Phần 1)Chương 335: Uy Hiếp Của Mẫu Yêu Vương (Phần 2)Chương 335: Uy Hiếp Của Mẫu Yêu Vương (Phần 3)Chương 335: Đại Kết Cục – Thật Xin Lỗi, Vì Đã Giết Ngươi (Phần 3)Chương 336: Đại Kết Cục – Thật Xin Lỗi, Vì Đã Giết Ngươi (Phần 2)