Chân Tiên
Tác giả:EK
Dịch giả:
Phân loại:Tiên Hiệp
last update time:16/11/2017
Nội Dung Truyện : Chân TiênNguồn: vipvandanGiới thiệu:Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này:Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết...Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết...Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết...Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết...Phân chia cảnh giới:Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên. Hậu Thiên chia làm chín tầng, tầng một tới tầng chín, mỗi một tầng tăng một thạch lực, một thạch lực tương đương 100 cân.Tiên Thiên chia làm chín tầng, tầng một tới tầng chín mỗi tầng tăng một hổ lực, một hổ lực tương đương mười thạch lực.Thần Hải chia làm bốn tầng: Trúc Thai, Dẫn Hồn, Bồi Nguyên, Kim Đan.Mệnh Tuyền chia làm: Linh Anh, Đoạt Xá, Nguyên Thần, Minh Khiếu.Độ Hư chia làm: Đằng Vân, Giá Vụ, Hư Không, Hợp Đạo...Thiên Kiếp đều tiến vào hư không cổ lộ, còn là bí ẩn! Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Sống lại thời điểm thiếu niên.Chương 2: Tông sư đan dược.Chương 3: Đề thăng tu vi.Chương 4: Hành hung Cổ Dương.Chương 5: Vị hôn thê.Chương 6: Thiên tài, bất quá chỉ như vậy.Chương 7: Từ hôn.Chương 8: Đề thăng lần thứ hai.Chương 9: Luyện đan bán đấu giá.Chương 10: Bán đấu giá linh dịch.Chương 11: Kiếm một bút lớn.Chương 12: Thiên Cương Thối Thể.Chương 13: Linh Kình Thuấn Tức Quyết.Chương 14: Huyết quan hồ.Chương 15: Âm Dương Mê Thiên đại trận.Chương 16: Phá mê trận, cắt huyết quan.Chương 17: Càn Khôn Trạc.Chương 18: Tu Di Kim Cương đại trận.Chương 19: Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt.Chương 20: Thái cổ dị trùng.Chương 21: Tật Vũ Phi Phong.Chương 22: Hậu Thiên tầng thứ sáu (thượng hạ).Chương 22: Hậu Thiên tầng thứ sáu (hạ).Chương 23: Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.Chương 24: Bán đấu giá (thượng hạ).Chương 24: Bán đấu giá (hạ).Chương 25: Truy tung .Chương 25: Truy tung (thượng).Chương 25: Truy tung (trung).Chương 25: Truy tung (hạ).Chương 26: Ai là con mồi?Chương 27: Luyện đan, truyền côngChương 27: Luyện đan, truyền công (thượng).Chương 27: Luyện đan, truyền công (hạ).Chương 28: Phệ linh thú (thượng hạ).Chương 28: Phệ linh thú (thượng).Chương 28: Phệ linh thú (hạ).Chương 29: Cổ Hà.Chương 30: Đồng loại ăn thịt nhau (thượng hạ).Chương 30: Đồng loại ăn thịt nhau (thượng).Chương 30: Đồng loại ăn thịt nhau (hạ).Chương 31: Trảm cự thú, được linh tinhChương 31: Trảm cự thú, được linh tinh (thượng).Chương 31: Trảm cự thú, được linh tinh (hạ).Chương 32: Khoáng mạch linh thạch (thượng hạ).Chương 32: Khoáng mạch linh thạch (thượng).Chương 32: Khoáng mạch linh thạch (hạ).Chương 33: Cổ Hà chết.Chương 34: Đột phá Tiên Thiên (thượng hạ).Chương 34: Đột phá Tiên Thiên (thượng).Chương 34: Đột phá Tiên Thiên (hạ).Chương 35: Rời động, khiếp sợ (thượng trung hạ).Chương 35: Rời động, khiếp sợ (thượng).Chương 35: Rời động, khiếp sợ (trung).Chương 35: Rời động, khiếp sợ (hạ).Chương 36: Đến tận cửa.Chương 37: Ly biệt (1 2)Chương 38: Nhưng tên ngu xuẩn đều chết như vậy. (1 2 3)Chương 39: Tính toán.Chương 40: Yêu thú Tiên Thiên tầng chín (thượng hạ).Chương 41: Cường thế trở về. (1 2 3)Chương 42: Liễu gia, Vân gia.Chương 43: Một quyền đánh bại. (1 2 3)Chương 44: Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có. (1 2)Chương 45: Ngươi, không phải đối thủ của ta.Chương 46: Thu được huyết hống.Chương 47: Không biết sống chết. (1 2)Chương 48: Tốc độ của ngươi quá chậm.Chương 49: Ai lừa ai? (1 2 3)Chương 50: Chích hổ. (1 2)Chương 51: Cực băng châu. (1 2)Chương 52: Nội đan Chích hổ. (1 2)Chương 53: Bởi vì ngươi họ Vạn. (1 2)Chương 54: Tái nhập Hạo Thiên. (1 2 3)Chương 55: Tẩy trần đan.Chương 56: Kinh hỉ.Chương 57: Chúc thọ. (1 2)Chương 58: Hội võ ba nhà. (1 2)Chương 59: Hội võ chi chiến.Chương 60: Toàn trường khiếp sợ. (1 2)Chương 61: Tiên Ảnh Trọng Trọng.Chương 62: Lời mời của Đế Đình (1 2).Chương 63: Kích lưu ám dũng (1 2).Chương 64: Đông Hoang khổ tu.Chương 65: Hắc tuyến giao (thượng).Chương 65: Hắc tuyến giao (trung hạ).Chương 66: Nguy cơ trí mạng.Chương 67: Diệt cả nhà ngươi!Chương 68: Giết người, rút gân (thượng hạ).Chương 69: Luyện bảo.Chương 70: Tiên Thiên cảnh tầng thứ năm.Chương 71: Thiên Ma Chân Thể, thôn phệ lẫn nhau (thượng hạ).Chương 72: Suy đoán (thượng hạ).Chương 72: Suy đoán (thượng).Chương 72: Suy đoán (hạ).Chương 73: Bỉ đấu bắt đầu.Chương 74: Cổ Thương Khung bạo phát. (1 2)Chương 75: Kinh Tiên Nhất Chỉ.Chương 76: Người thắng vui sướng, người bại đau thương. (1 2)Chương 77: Tộc trưởng mới.Chương 78: Vạn Thiên Thụy. (1 2)Chương 79: Muốn biến thiên rồi.Chương 80: Khúc nhạc dạo. (1 2)Chương 81: Giết không tha.Chương 82: Nhị trưởng lão chết. (1 2)Chương 83: Đại khai sát giới.Chương 84: Thi thể rơi rụng. (1 2)Chương 85: Miểu sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám. (1 2)Chương 86: Vạn Thiên Thụy chết. (1 2)Chương 87: Cổ Thương Nhạc chết.Chương 88: Giết! (1 2)Chương 89: Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy. (1 2)Chương 1: Đế Đình phát lệnh truy nã.Chương 2: Tàng Truy Dương (1 2)Chương 3: Vượt thành.Chương 4: Truy đuổi.Chương 5: Mật lâm, u động (1 2)Chương 6: “Thi thể băng ngàn năm”.Chương 7: Ma tu Tà Băng tông (1 2)Chương 8: Liên thủ.Chương 9: Ngũ Linh Phụ Thể thuật.Chương 10: Dị bảo đáng sợ (1 2).Chương 11: Chí Tôn Thánh Diễm LệnhChương 12: Tiên Thiên cảnh tầng tám.Chương 13: Tử diễm băng viêm.Chương 14: Tiểu hòa thượng.Chương 15: Cổ Thần ra tay.Chương 16: Ngọc quỳnh tiên nhưỡngChương 17: Nam Thiên đạo nhân (1 2)Chương 18: Hư Thiên lệnh (1 2)Chương 19: Tàng Thiên Cơ (1).Chương 20: Tàng Thiên Cơ (2).Chương 21: Tà thuyết mị dân.Chương 22: Dị thuật của Tiểu Bạch.Chương 23: Ta biết ngươi là ai. (1 2)Chương 24: Trấn Thiên Tháp.Chương 25: Giết người đoạt bảoChương 26: Huyết Văn Phi Đao, bản đồ bí địa.Chương 27: Hư Thiên Tông.Chương 28: Bệnh tương tư.Chương 29: Hư Thiên ngũ phong.Chương 30: Đo vận khí, đo tiên căn.Chương 31: Hoàng Phủ Hạo.Chương 32: Dám thắng? Cho ngươi biết tay.Chương 33: Trò hề, chỉ bằng ngươi?Chương 34: Bách Thảo Phong.Chương 35: Thời gian tôi luyện mỗi ngày.Chương 36: Lại dùng mê hồn thuật. (Thượng)Chương 36: Lại dùng mê hồn thuật (hạ).Chương 37: Vác đỉnh, ba trăm vòng (thượng).Chương 37: Vác đỉnh, ba trăm vòng (Hạ).Chương 38: Bình cảnh Tiên Thiên cảnh tầng tám.Chương 39: Hư Tử Uyên.Chương 40: Cô gái trong mơ.Chương 41: Tiên Thiên tầng chín.Chương 42: Đưa thuốc.Chương 43: Nắm đấm lớn, là con bò.Chương 44: Đạo mạo trang nghiêm.Chương 45: Cổ Thần phản kích (1 2)Chương 46: Thay đổi cách nhìn.Chương 47: Tự tìm rắc rối (1 2)Chương 48: Sự quan tâm của sư tỷ.Chương 49: Thiên tài đan dược sư.Chương 50: Huyền âm tuyệt mạch (1 2)Chương 51: Băng và hỏa.Chương 52: Tấm lưng ngọc của sư tỷ.Chương 53: Yêu thương tâm tương ấn.Chương 54: Đại hội luyện đan (1 2)Chương 55: Chấn kinh tứ tọa.Chương 56: Cực phẩm yêu nghiệt (1 2)Chương 57: Khiêu chiến trưởng lão.Chương 58: Tát thật mạnh (1 2)Chương 59: Cổ Thần luyện đan.Chương 60: Hung hăng chà đạp.Chương 61: Nụ hôn trong động phủ (1 2)Chương 62: Tập sát lúc nửa đêm.Chương 63: Bế quan Trúc Thai.Chương 64: Con đường tu chân.Chương 65: Âm dương Thần Hải (1 2)Chương 66: Pháp quyết vô thượng.Chương 67: Bảo tàng siêu cấp (1 2)Chương 68: Danh động Hư Thiên.Chương 69: Ngự Hỏa Phần ThiênChương 70: Một đôi cẩu nam nữChương 71: Trúc Thai trung kỳ.Chương 72: Nụ hôn thâm tình (1 2).Chương 73: Ngũ mạch đại tỷ thí.Chương 74: Lại hiện quyền uy (1 2)Chương 75: Đối chiến Hoàng Phủ.Chương 76: Một phù nổ bay.Chương 77: Đệ nhất ngũChương 78: Cực Quang Bảo Kính.Chương 79: Di chỉ ma tông.Chương 80: Cố nhân tương phùng (1 2)Chương 81: Thông Huyền Linh Thể (1 2)Chương 82: Chiến thần chi lệnh (1 2)Chương 83: Tàng Thiên Cơ hiện.Chương 84: Một chưởng của Thiên Cơ.Chương 85: Tu sĩ Tàng gia (1 2).Chương 86: Thiếu chủ Thi Hồn (1 2).Chương 87: Cẩu nam cẩu nữ.Chương 88: Lại gặp cường địch.Chương 89: Thảm tao bạo cúc (1 2).Chương 90: Những người cản đường chết (1 2).Chương 91: Chiến Lỗ Ngân Hùng.Chương 92: Kim Sư chặn đường (1 2).Chương 93: Biến hóa của Tiểu Bạch.Chương 94: Bạch y Ngô Tinh (1 2).Chương 95: Nghịch Mệnh Hóa Long.Chương 96: Tiên thiên linh căn siêu phẩm (1 2).Chương 97: Trúc Thai hậu kỳ.Chương 98: Giết người Tàng Gia (1 2).Chương 99: Âm Dương Ma Tông.Chương 100: Gặp lại sư tỷ..Chương 1: Côn Ngô Bí Cảnh (1 2)Chương 2: Tầng thứ mười địa cung (1 2)Chương 3: Khắp nơi hội tụ.Chương 4: Một đường loạn chiến (1 2)Chương 5: Đánh chết Lỗ Ngân HùngChương 6: Quyển trục thần (1 2)Chương 7: Hỗn Độn Âm Dương.Chương 8: Cổ Thần hóa long (1 2)Chương 9: Kim Cương Bái Phật.Chương 10: Nguy cơ tầng tầng (1 2)Chương 11: Vân Tuyết chết!Chương 12: Các ngươi đều phải chết (1 2)Chương 13: Đại sát bốn phươngChương 13: Đại sát bốn phương.Chương 14: Ước hẹn mười năm (thượng)Chương 14: Ước hẹn mười năm (thượng).Chương 14: Ước hẹn mười năm (hạ)Chương 14: Ước hẹn mười năm (hạ).Chương 15: Đạp lập hư khôngChương 15: Đạp lập hư không.Chương 16: Cổ Thần Chi Uy (thượng)Chương 16: Cổ Thần Chi Uy (thượng).Chương 16: Cổ Thần Chi Uy (hạ)Chương 16: Cổ Thần Chi Uy (hạ).Chương 17: Âm Dương Trận ĐồChương 17: Âm Dương Trận Đồ.Chương 18: Ý niệm hóa hồn (thượng)Chương 18: Ý niệm hóa hồn (thượng).Chương 18: Ý niệm hóa hồn (hạ).Chương 19: Bí địa Lý giaChương 19: Bí địa Lý gia.Chương 20: Lục Long Nhiếp Tâm trận (thượng).Chương 20: Lục Long Nhiếp Tâm trận (hạ).Chương 21: Mượn trận giết người.Chương 22: Bảo Tháp Thiên Vương (thượng).Chương 22: Bảo Tháp Thiên Vương (hạ).Chương 23: Côn Ngô Ấn.Chương 24: Đối chiến Tàng Thiên Cơ (thượng).Chương 24: Đối chiến Tàng Thiên Cơ (hạ).Chương 25: Ngươi không giết được ta.Chương 26: Mộc Lôi Ấn (thượng).Chương 26: Mộc Lôi Ấn (hạ).Chương 27: Phệ huyết hoa.Chương 28: Thân ở nơi nào (thượng).Chương 28: Thân ở nơi nào (hạ).Chương 29: Chém yêu.Chương 30: Thiên Dạ Lang Vương (thượng hạ).Chương 30: Thiên Dạ Lang Vương (hạ).Chương 31: Phong vũ dực lai.Chương 32: Chiến đại yêu (thượng hạ).Chương 32: Chiến đại yêu (thượng).Chương 32: Chiến đại yêu (hạ).Chương 33: Vạn yêu truy sát.Chương 34: Ta cũng là yêu (thượng hạ)!Chương 34: Ta cũng là yêu (thượng)!Chương 34: Ta cũng là yêu (hạ)!Chương 35: Huyết hải phiêu hương.Chương 36: Hóa hình thảo (thượng hạ).Chương 36: Hóa hình thảo (thượng).Chương 36: Hóa hình thảo (hạ).Chương 37: Chiến hoang thú cự cầu.Chương 38: Cổ Thần đồ yêu (thượng hạ).Chương 38: Cổ Thần đồ yêu (hạ).Chương 39: Thu hoạch thật lớn.Chương 40: Tu vi tăng lên (thượng hạ).Chương 40: Tu vi tăng lên (thượng).Chương 40: Tu vi tăng lên (hạ).Chương 41: Tiểu Bạch biến dị.Chương 42: Hóa long phi thiên (thượng hạ).Chương 42: Hóa long phi thiên (thượng).Chương 42: Hóa long phi thiên (hạ).Chương 43: Một lưới bắt hết.Chương 44: Một hòa thượng (thượng hạ).Chương 44: Một hòa thượng (hạ).Chương 45: Thiên Đạo Thiên Đạo.Chương 46: Sư tỷ tương tư (thượng hạ).Chương 46: Sư tỷ tương tư (hạ).Chương 47: Thương thiên a…Chương 48: Rượu ngon và cố nhân (thượng hạ).Chương 48: Rượu ngon và cố nhân (thượng).Chương 48: Rượu ngon và cố nhân (hạ).Chương 49: Đánh lén đặc sứ.Chương 50: Liên thủ giết địch (thượng).Chương 51: Cửu Hoang Toàn Phong.Chương 52 : Hắc Hổ Lĩnh ( Thượng )Chương 53 : Hắc Hổ Lĩnh ( Hạ )Chương 54: Pháp bảo cực phẩm (thượng).Chương 54: Pháp bảo cực phẩm (hạ).Chương 55: Rùa thỏ thi chạy.Chương 56: Xích huyết thần giao (thượng hạ).Chương 56: Xích huyết thần giao (thượng).Chương 56: Xích huyết thần giao (hạ).Chương 57: Hoang cốt tru yêu.Chương 58: Thiểm Thiên Phong Dực (thượng).Chương 58: Thiểm Thiên Phong Dực (thượng hạ).Chương 58: Thiểm Thiên Phong Dực (hạ).Chương 59: Một lần nữa đột phá.Chương 60: Sự âm trầm của Vô Chân.Chương 61: Nam Thiên lại hiện (thượng).Chương 61: Nam Thiên lại hiện (hạ).Chương 62: Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm (thượng).Chương 62: Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm (hạ).Chương 63: Long nữ áo tím.Chương 64: Hòa thượng động dục (thượng hạ).Chương 64: Hòa thượng động dục (hạ).Chương 65: Nguy cơ thật lớn.Chương 66: Ngang trời xuất thế (thượng).Chương 66: Ngang trời xuất thế (hạ).Chương 67: Nụ cười của Tàng Thiên Cơ.Chương 68: Át chủ bài của Tàng Thiên Cơ. (thượng hạ)Chương 69: Âm minh chi địa.Chương 70: Tấn thăng Mệnh Tuyền cảnh (thượng hạ).Chương 71: Trấn Minh Thần Phù.Chương 72: Hàn đàm thần bí. (thượng hạ)Chương 72: Hàn đàm thần bí (hạ).Chương 73: Nghịch ta thì chết.Chương 74: Vô Chân làm phản (thượng hạ).Chương 75: Đại chiến Tàng Thiên Cơ.Chương 76: Thái Hư tiên đỉnh (thượng hạ).Chương 77: Đỉnh Thiên Quyết hiện.Chương 78: Vô Chân chết (thượng hạ).Chương 79: Nguyên thần ba trượng.Chương 80: Hắc diễm hỏa hải (thượng hạ).Chương 81: Một khỏa cự tâm.Chương 82: Kim Sí Thiên Bằng (thượng hạ).Chương 83: Phi long tại thiên.Chương 84: Khung xương cự long (thượng hạ).Chương 85: Pháp bảo thành đống.Chương 86: Nữ tử thần bí (thượng hạ).Chương 87: Thần thú.Chương 88: Vô lượng thiên kiếp (thượng hạ).Chương 89: Linh Lung bảo tháp.Chương 90: Bảo tháp chi uy (thượng).Chương 90: Bảo tháp chi uy (hạ).Chương 91: Đánh đập Tàng Thiên Cơ.Chương 92: Tiên cảnh nhân gian (thượng).Chương 92: Tiên cảnh nhân gian (hạ).Chương 93: Côn Ngô cảnh.Chương 94: Hai Tiểu Bạch.Chương 95: Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương (thượng).Chương 96: Nam Thiên tiên môn (thượng + hạ).Chương 97: Cường giả Độ Hư.Chương 98: Nụ hôn của thiếu nữ (thượng + hạ).Chương 99: Phi kiếm cực phẩm.Chương 100: Nguy cơ gia tộc (thượng + hạ).Quyển 4: Danh Chấn Thiên Hạ Chương 1: Cổ Thần độ kiếp.Chương 2: Tam thái tử Đông Hải (thượng + hạ).Chương 3: Lại ngược Tàng Thiên Cơ.Chương 4: Cổ Thần về nhà (thượng).Chương 4: Cổ Thần về nhà (hạ).Chương 5: Phong ba mạch khoáng.Chương 6: Phụ tử gặp lại (thượng+hạ).Chương 7: Phụ tử nói chuyện.Chương 8: Tiểu thiên nga Cổ gia (thượng + hạ).Chương 9: Toàn bộ đều chết.Chương 10: Giết sạch (thượng).Chương 10: Giết sạch (hạ).Chương 11: Cơn giận nghịch lân.Chương 12: Giết tới Cự Linh MônChương 13: Trảm đế tử.Chương 14: Giết Tàng Chân Cơ.Chương 15: Tội ác chi quật.Chương 16: Sở hướng vô địch (thượng + hạ).Chương 17: Thái thượng chưởng môn.Chương 18: Cự Linh Môn diệtChương 19: Thu hoạch to lớn.Chương 20: Thượng cổ kỳ trậnChương 21: Nơi tuyệt hung.Chương 22: Hiên Viên đế trủngChương 23: Huyết mạch thông đạo.Chương 24: Huyết mạch của Cổ ThầnChương 25: Truyền thừa của đại đế.Chương 26: Bí tàng vô thượng (thượng).Chương 26: Bí tàng vô thượng (hạ).Chương 27: Thiên địa chí bảo.Chương 28: Cổ Thần thành niênChương 29: Kiếp trước kiếp này.Chương 30: Chuyện cũChương 31: Cổ Thần truyền kinh.Chương 32: Tin tức mới nhất (thượng).Chương 32: Tin tức mới nhất (hạ).Chương 33: Hồ lô thần kỳ.Chương 34: Thánh nữ Tiên Âm (thượng).Chương 34: Thánh nữ Tiên Âm (hạ).Chương 35: Tin tức về sư tỷ.Chương 36: Một phần lễ trọng (thượng).Chương 36: Một phần lễ trọng (hạ).Chương 37: Cổ Thần tới.Chương 38: Tự tìm đường chết (thượng).Chương 38: Tự tìm đường chết (hạ).Chương 39: Con đường Sát Thần.Chương 40: Danh truyền bốn phương (thượng).Chương 40: Danh truyền bốn phương (hạ).Chương 41: Âm Dương Đại Chú Ấn.Chương 42: Thiên huyễn chi nhãn (thượng).Chương 42: Thiên huyễn chi nhãn (hạ).Chương 43: Lời hứa của Cổ Thần.Chương 44: Không người có thể kháng cự (thượng).Chương 44: Không người có thể kháng cự (hạ).Chương 45: Lại giết đế tử.Chương 46: Kim Đan vỡ, trùng Mệnh Tuyền (thượng).Chương 46: Kim Đan vỡ, trùng Mệnh Tuyền (hạ).Chương 47: Lại chém đế tử, độ lôi kiếp lần thứ hai!Chương 48: Từ cổ chí kim, Cổ Thần đệ nhất (thượng).Chương 48: Từ cổ chí kim, Cổ Thần đệ nhất (hạ).Chương 49: Bảo tháp ra, ai dám tranh phong?Chương 50: Cổ Sát Thần, danh chấn thiên hạ (thượng).Chương 50: Cổ Sát Thần, danh chấn thiên hạ (hạ).Chương 51: Cổ Thần, chờ ngươi thật lâu rồi.Chương 52: Họ Long, tên Vô Hối (thượng).Chương 52: Họ Long, tên Vô Hối (hạ).Chương 53: Gặp lại Ngô Tinh, Thánh Hoàng sơ hiện.Chương 54: Đối chiến Thánh Hoàng (thượng).Chương 54: Đối chiến Thánh Hoàng (hạ).Chương 55: Siêu cấp cường giả chiến đấu.Chương 56: Tiểu tiên giới, hi vọng đề cao (thượng).Chương 56: Tiểu tiên giới, hi vọng đề cao (hạ).Chương 57: Một vấn đề nguy hiểm.Chương 58: Tàng Thiên Cơ, ngươi không được (thượng).Chương 58: Tàng Thiên Cơ, ngươi không được (hạ).Chương 59: Cổ Thần VS Tàng Thiên Cơ.Chương 60: Thiên tài quyết đấu (thượng).Chương 60: Thiên tài quyết đấu (hạ).Chương 61: Lại đạp lên Tàng Thiên Cơ.Chương 62: Đánh mặt Tàng Thiên Cơ trước nhiều người (thượng).Chương 62: Đánh mặt Tàng Thiên Cơ trước nhiều người (hạ).Chương 63: Chiến Thần Lệnh hiển uy.Chương 64: Đập chó chết (thượng).Chương 64: Đập chó chết (hạ).Chương 65: Nữ nhân ác độc.Chương 66: Vĩnh viễn không xa nhau (thượng).Chương 66: Vĩnh viễn không xa nhau (hạ).Chương 67: Cùng sư tỷ ở chung.Chương 68: Tiên Âm độ kiếp (thượng).Chương 68: Tiên Âm độ kiếp (hạ).Chương 69: Tin tức cực lớn.Chương 70: Có ta ở đây, không cần sợ (thượng).Chương 70: Có ta ở đây, không cần sợ (hạ).Chương 71: Cường giả vi tôn mới là quy củ!Chương 72: Cổ Thần muốn lập uy (thượng).Chương 72: Cổ Thần muốn lập uy (hạ).Chương 73: Hậu nhân chư tử.Chương 74: Chư tử thần binh (thượng).Chương 74: Chư tử thần binh (hạ).Chương 75: Thật nhiều chân khí thuần dương (thượng).Chương 75: Thật nhiều chân khí thuần dương (hạ).Chương 76: Đột phá Linh Anh hậu kỳ.Chương 77: Thần thoại bất bạiChương 77: Thần thoại bất bạiChương 79: Miểu sát Vu ThầnChương 80: La Hán Kim Thân.Chương 81: Xá lợi cổ phậtChương 82: Thuần dương VS chí dươngChương 83: Tiên Âm đế quân.Chương 84: Tiểu tiên giớiChương 85: Sát Thần quật khởi.Chương 86: Chí bảo thuần dươngChương 87: Tốc độ tu luyện gấp năm lần.Chương 88: Bát Âm Thiên MaChương 89: Thiên Ma Bát ÂmChương 90: Tiên Âm muốn…Chương 91: Âm dương giao hợpChương 92: Thần thông vô thượng.Chương 93: Hậu quả tiền cănChương 94: Thân thế của tiểu hòa thượng.Chương 95: Ẩn cưChương 96: Lôi kiếp tam trọngChương 97: Bảo tháp tầng thứ hai.Chương 98: Băng nguyên Bắc HoangChương 99: Côn Ngô Tiên Kiếm.Chương 100: Đoạt lão bàChương 101: Quét ngang Nguyên Thần kỳ.Chương 102: Đông Long Vương hiện thânChương 103: Một quyền của cường giả Độ Hư cảnh.Chương 104: Cổ Thần chọc giận Đông Long VươngChương 105: Thất thái tử Ngao Liệt.Chương 106: Cứu tiểu long nữChương 107: Ngô Tinh ở nơi nào?Chương 107: Ngô Tinh ở nơi nào (hạ)?Chương 108: Độ Hư cảnh.Chương 109: Cảnh giới chư tử (thượng).Chương 109: Cảnh giới chư tử (hạ).Chương 110: Chiến Thần Lệnh.Chương 111: Bàn Long Sát Thần thương (thượng).Chương 111: Bàn Long Sát Thần thương (hạ).Chương 112: Chân khí cửu âm.Chương 113: Cấm địa Bắc Hoang (thượng).Chương 113: Cấm địa Bắc Hoang (hạ).Chương 114: Đầu mối (thượng).Chương 114: Đầu mối (hạ).Chương 115: Đại đại hỏa diễm.Chương 116: Máu tổ long (thượng).Chương 116: Máu tổ long (hạ).Chương 117: Cửu Long Khái Huyết (thượng).Chương 117: Cửu Long Khái Huyết (hạ).Chương 118: Thái cổ chi nhân.Chương 119: Thuần dương đan phương (thượng).Chương 119: Thuần dương đan phương (hạ).Chương 120: Bí văn thái cổ.Quyển 5 Chương 1: Đề thăng tu vi.Chương 2: Nguyên anh hoá thầnChương 3: Trọng xuất thiên hạChương 4: Đại hình đấu giá hội.Chương 5: Tất cả đều mua hếtChương 6: Linh thạch không thiếu.Chương 7: Năm nghìn vạn linh thạch.Chương 8: Tranh giành Kim Diễm thảo.Chương 9: Thực lực của Cổ Thần.Chương 10: Trọng trấn danh hào Sát Thần.Chương 11: Thiên hạ khiếp sợChương 12: Cường thế xuất kíchChương 13: Đấu Tiên Đại TrậnChương 14: Ta nói chúng phải chếtChương 15: Huyền Âm bí điểnChương 16: Sơ kiến thánh tửChương 17: Đột phá Nguyên thần trung kỳChương 18: Ngô Tinh trở vềChương 19: Bí Mật Tây HảiChương 20: Vinh quy hư Thiên TôngChương 21: Chưởng giáo chí tônChương 22: Thổn thứcChương 23: Cổ Thần truyền đạoChương 24: Ám dạ hắc ảnhChương 25: Huyết hải nhân kiếmChương 26: Nguyên lai là ngươi!Chương 27: Ngược đãi Tàng Thiên CơChương 28: Tiến nhập Đại LyChương 29: Hoàn mỹ nữ tửChương 30: Chí dương chi địaChương 31: Nơi Chiến Thần vẫn lạcChương 32: Xích đế mộ trủngChương 33: Chiến Thần XiChương 34: Đại đế chiến Thánh HoàngChương 35: Ba đầu sáu tay!Chương 36: Bí mật thượng cổChương 37: Hoả chi bản nguyênChương 38: Cửu Viêm Xích Diễm hoaChương 39: Chân thân Vu ThầnChương 40: Mở ra Hoả chi bản nguyênChương 41: Quang huy Chiến Thần.Chương 42: Nguyên Thần hậu kỳChương 43: Thực lực đối lậpChương 44: Lực lượng bạo tăng!Chương 45: Chín đại bộ lạcChương 46: Nam hoang vu sĩ.Chương 47: Cổ Thần hoá VuChương 48: Thổi tiêu dưới ánh trăngChương 49: Mỹ nhân tương trợChương 50: Dương Vu bộ lạcChương 51: Huyết mạch Trắc ThíChương 52: Cực phẩm linh thạchChương 53: Huyết mạch không xác định đượcChương 54: Liệp Long đại hộiChương 55: Thần nữ Tự NgọcChương 56: Cực Nam Hoả HảiChương 57: Đại chiến Ngao HoằngChương 58: Đồ LongChương 59: Liệp sát Hoả LongChương 60: Thu hoạch của Cổ ThầnChương 61: Cửu Âm Huyền ThểChương 62 : Nguyên thần mười hai trượngChương 63 : Chiến Thần sơn mở raChương 64 : Chiến Thần ! Chiến Thần !Chương 65 : Thuần Dương bí điểnChương 66 : Cổ Thần tự ấnChương 67 : Tin tức Tàng Thiên CơChương 68 : Trấn áp Tàng Thiên Cơ(1)Chương 69 : Trấn áp Tàng Thiên Cơ(2,3)Chương 70 : Trấn áp Tàng Thiên Cơ(4)Chương 71 : Trấn áp Tàng Thiên Cơ(5,6)Chương 72 : Trấn áp Tàng Thiên Cơ(7,8)Chương 73 : Cửu Dương Liệt Nhật quảChương 74 : Thuần Dương tiên đanChương 75 : Huyền Âm Tuyệt Mạch bạo phátChương 76 : Liên tục độ kiếpChương 77 : Chiến Thần Tinh KinhChương 78 : Hi vọng của Hư Tử HuyênChương 79 : Cổ Thần minh khiếuChương 80 : Ngũ trọng lôi kiếpChương 81-82 : Diệt sát Tàng Thiên Cơ(1-3)Chương 83-84 : Diệt sát Tàng Thiên Cơ (4-6)Chương 85 : Đánh trọng thương Đồ ĐộcChương 86 : Chiến ThầnChương 87 : Dương mạch siêu cực đạiChương 88 : Hoả Long VươngChương 89-91 : Kích sát Hoả Long VươngChương 92 : Thuần Âm thuần DươngChương 93 : Vu tộc cự biếnChương 94 : Nộ hoả của Cổ ThầnChương 95 : Hôn lễ của Tự NgọcChương 96 : Âm Dương hợp bíchChương 97-98 : Đối chiến Độ Hư cường giảChương 99 : Nhất khiếu thông bách khiếuChương 100 : Chiến Thần truyền thừaChương 101 : Nguyên thần dung khiếuChương 102 : Quyền sát Đồ ĐộcChương 103 : Huyết mạch thức tỉnhChương 104-105 : Đại thủ ấnChương 106 : Thị huyết Kim LongChương 107 : Trịnh gia gia chủChương 108 : Diệt sát Doanh ĐếChương 109 : Tổ tiên Tàng giaChương 110 : Giá Vụ cường giảChương 111 : ChiếnChương 112 : Tâm tình xúc độngChương 113 : Về phương BắcChương 114 : Sinh tồn pháp tắcChương 115 : Tử Vong CốcChương 116 : Lục Huynh đệChương 117 : Một trận huyết chiếnChương 118 : Đại thế quật khởiChương 119 : Di bảo của Đại ĐếChương 120 : Bàn Cốc Đại ĐếQuyển 6 Ngũ Hoang Tứ Hải Chương 1 : Cổ Thần ngộ ĐạoChương 2-3 : Độ HưChương 4 : Hủy diệt lôi kiếpChương 5 : Cổ Sát Thần,ngươi cư nhiên bước vào Độ HưChương 6 : Ngươi muốn giết taChương 7 : Thế ngoại siêu nhiênChương 8 : Sơ văn Đế MộChương 9 : Sáu vị cường giảChương 10 : Hắc Thủy Đại ĐếChương 11 : Độ Hư như mâyChương 12 : Kim Bằng VươngChương 13 : Ta nói ngươi không biếtChương 14 : Hắc sắc ngọc bộiChương 15 : Mộ phần Hắc ĐếChương 16 : Lựa chọn sinh tửChương 17 : Âm hồn khôi lỗiChương 18 : Đệ nhấtChương 19 : Tề tụChương 20 : Mộ khảiChương 21-22 : Diệt TàngChương 23 : YếuChương 24 : Tàng Khôn PhàmChương 25 : Hỏa phầnChương 26 : Tàng Khôn Phàm chi tửChương 27 : Tìm kiếmChương 28 : Mộ tâmChương 29 : Hủy trậnChương 30 : Tình thế nguy hiểmChương 31 : Thủy chi bản nguyênChương 32 : Lực lượng của Hắc ĐếChương 33 : Thu được thủy chi bản nguyênChương 34 : Một quyền bại Thánh HoàngChương 35 : Một kiếm trảm Thánh TửChương 36 : Trảm trảm trảm diệt diệt diệtChương 37 : Đằng Vân trung kỳChương 38 : Ra mộChương 39 : Ân cừuChương 40 : Hồi tôngChương 41 : Gặp lạiChương 42 : Thần thoạiChương 43 : Vu biếnChương 44 : Đồng hànhChương 45 : Gièm phaChương 46 : Bảo tàngChương 47 : Muốn chếtChương 48 : Sát nhân phải đoạt mệnh,diệt cỏ phải diệt tận gốcChương 49 : Liên sátChương 50 : Tốc độ chênh lệchChương 51 : Cửu Khúc Vân ChiChương 52 : Tàng Khôn HuyềnChương 53 : Kim Long nhập hảiChương 54 : Ngọc Kình VươngChương 55 : Long cungChương 56 : Phong Bạo Thâm UyênTam thế tình duyên (Bạch Hồ)Chương 57 : Thiên lực vô cùngChương 58 : Tiên Thiên linh bảoChương 59 : Thiên Đạo tự nhiênChương 60 : Cửa vào Thiên ĐìnhChương 61 : Côn Ngô giớiChương 62 : Tiên ĐếChương 63 : Thái Cổ Bí VănChương 64 : Phá Thiên ChỉChương 65 : Đằng Vân hậu kỳChương 66 : Càn Khôn Ngọc BíchChương 67 : Uy lực của Phá Thiên ChỉChương 68 : Phản sátChương 69 : Tiên thảo hai vạn nămChương 70 : Vạn Niên Thủy ThamChương 71 : Tin tức Thanh ĐếChương 72 : Cảm ứng bổn nguyênChương 73 : Thanh Hoa VươngChương 74 : Đả bại Thanh Hoa VươngChương 75 : Thanh Thụ ThảoChương 76 : Luyện tiên đanChương 77 : Đạp nhập Giá Vụ kỳChương 78 : Thất trọng lôi kiếpChương 79 : Mộ phần Thanh ĐếChương 80 : Tài liệu Vô Thượng Tiên BảoChương 81 : Bản nguyên thủy ấnChương 82 : Mộc chi bản nguyênChương 83 : Giá vụ trung kỳChương 84 : Tiểu Bạch,ta đến đâyChương 85 : Đại náo Thiên ĐìnhChương 86: Phiên ta ra tay!Chương 87: Ai dám cản ta?Chương 88: Thần Giao Vương.Chương 89 : Bổn Vương diệt ngươiChương 90 : Cổ Thần,ngươi muốn chếtChương 91 : Đáng tiếc,hôm nay ngươi phải chếtChương 92 : Đánh chết ngươi,con tạp mao điểu nàyChương 93 : Bạo đánh Kim Bằng VươngChương 94 : Thiên Đế ẤnChương 95 : Chiến Thần LệnhChương 96 : Kim Bằng Vương chếtChương 97 : Cổ Thần tức giậnChương 98 : Vô Thượng tiên đanChương 99 : Quỷ hồn Độ HưChương 100 : Một trăm lẻ tám Tôn Quỷ TướngChương 101 : Sớm lên đườngChương 102 : Tuyệt Hồn Quỷ TướngChương 103 : Trở lại Âm Minh ĐàmChương 104 : Độc Giác Quỷ VươngChương 105 : Kích sát Quỷ VươngChương 106 : Đại kiếp yêu tộcChương 107 : Cổ Thần tớiChương 108 : Cứu vớt chúng yêu vươngChương 109 : Vạn Quỷ truy hồnChương 110 : Cửu Sát Đô ThiênChương 111 : Biện phápChương 112 : Chém giết tứ quỷChương 113 : Tiêu diệt triệt đểChương 114 : Giá Vụ hậu kỳChương 115 : Tây Thùy Phật MônChương 116 : Luận Đạo Đấu PhậtChương 117 : Già La bí tàngChương 118 : Kim Cương Pháp TướngChương 119 : Đánh bại Khổ ThiệnChương 120 : Bắt toàn bộQuyển 7: Thượng Cổ Tiên Ma. Chương 1: Tin tức tiên đanChương 2: Cùng bước vào Độ HưChương 3: Hư không đan phương.Chương 4: Tài liệu biến tháiChương 5: Một mình xông vào Thánh Đình.Chương 6 : Huyết nhục trọng sinhChương 7 : Đoạt được thánh quảChương 8: Chém giết thánh chủChương 9: Ngô Tinh tới chơi.Chương 10: Tháng ba đầu hạChương 11: Phần mộ tiên nhânChương 12: Xá dĩ cứu ngườiChương 13: Di thể cổ tu.Chương 14: Khôi phục ký ứcChương 15: Ngũ Hành đại trậnChương 16: Cổ thần huyết tếChương 17: Đánh lén Thánh hoàng.Chương 18: Như Nguyên Thần Chưởng (thượng).Chương 18: Như Nguyên Thần Chưởng (hạ).Chương 19: Đối chiến (thượng).Chương 19: Đối chiến (hạ).Chương 20: Tiên ma thượng cổ (thượng).Chương 20: Tiên ma thượng cổ (hạ).Chương 21: Cường giả cái thế.Chương 22: Đấu võ mồm (thượng).Chương 22: Đấu võ mồm (hạ)Chương 23: Hai lão cẩu.Chương 24: Ngô Tinh hợp đạo (thượng).Chương 24: Ngô Tinh hợp đạo (hạ).Chương 25: Đại chiến kinh thiên (thượng).Chương 25: Đại chiến kinh thiên (hạ).Chương 26: Tiến vào đại trận (thượng).Chương 26: Tiến vào đại trận (hạ).Chương 27: Bản nguyên chi kim.Chương 28: Diệt sát Độ Thiện (thượng).Chương 28: Diệt sát Độ Thiện (hạ).Chương 29: Lửa giận Chiến thần (thượng).Chương 29: Lửa giận Chiến thần (hạ).Chương 30: Chỉnh lý thu hoạch.Chương 31: Hạ lạc của Long hoàng (thượng).Chương 31: Hạ lạc của Long hoàng (hạ).Chương 32: Chiến Thần Lệnh (thượng).Chương 32: Chiến Thần Lệnh (hạ).Chương 33: Hung trận thái cổ.Chương 34: Được phệ cốt hoa (thượng).Chương 34: Được phệ cốt hoa (hạ).Chương 35: Đại kiếp nạn thiên địa (thượng).Chương 35: Đại kiếp nạn thiên địa (hạ).Chương 36: Tiến vào Hư Không (thượng).Chương 36: Tiến vào Hư Không (hạ).Chương 37: Cường định hoàn tý (thượng).Chương 37: Cường định hoàn tý (hạ).Chương 38: Phá trận (thượng).Chương 39: Phá trận (trung).Chương 39: Phá trận (hạ).Chương 40: Giết ra một đường máu.Chương 41: Hư không na di (thượng).Chương 41: Hư không na di (hạ).Chương 42: Ngô Tinh lập uy (thượng).Chương 42: Ngô Tinh lập uy (hạ).Chương 43: Tam tộc xâm lấn (thượng).Chương 43: Tam tộc xâm lấn (hạ).Chương 44: Đại chiến nổi lên.Chương 45: Lâm trận làm phản (thượng).Chương 45: Lâm trận làm phản (hạ).Chương 46: Phá sát Hợp Đạo (thượng).Chương 46: Phá sát Hợp Đạo (hạ).Chương 47: Cổ Thần biến mất (thượng).Chương 47: Cổ Thần biến mất (hạ).Chương 48: Vây khốn Hư Thiên.Chương 49: Giết người tế cờ (thượng).Chương 49: Giết người tế cờ (hạ).Chương 50: Nhất thống Đạo môn (thượng).Chương 50: Nhất thống Đạo môn (hạ).Chương 51: Thực lực tăng lên (thượng).Chương 51: Thực lực tăng lên (hạ).Chương 52: Miểu sát Thánh hoàng (thượng).Chương 52: Miểu sát Thánh hoàng (hạ).Chương 53: Bại Cơ Lăng Hư.Chương 54: Yêu tộc tan tác (thượng).Chương 54: Yêu tộc tan tác (hạ).Chương 55: Được Hoàng Thiên Tỳ (thượng).Chương 55: Được Hoàng Thiên Tỳ (hạ).Chương 56: Ngược Thiên Toán Tử.Chương 57: Phật môn truyền âm (thượng).Chương 57: Phật môn truyền âm (hạ).Chương 58: Bạch Đế mộ trủng (thượng).Chương 58: Bạch Đế mộ trủng (hạ).Chương 59: Kim chi bản nguyên.Chương 60: Tranh đoạt bản nguyên (thượng).Chương 60: Tranh đoạt bản nguyên (hạ).Chương 61: Hư Không trung kỳ (thượng).Chương 61: Hư Không trung kỳ (hạ).Chương 62: Chiến thần vô địch.Chương 63: Phá Thiên Thiền Tự (thượng).Chương 63: Phá Thiên Thiền Tự (trung).Chương 63: Phá Thiên Thiền Tự (hạ).Chương 64: Công phá Thiên Thiền Tự.Chương 65: Chém giết Kim Thai (thượng).Chương 65: Chém giết Kim Thai (hạ).Chương 66: Sinh chi đức (thượng).Chương 66: Sinh chi đức (hạ).Chương 67: Tăng lên mười lần (thượng).Chương 67: Tăng lên mười lần (hạ).Chương 68: Xông vào Thiên đình.Chương 69: Dám đánh một trận (thượng).Chương 69: Dám đánh một trận (hạ).Chương 70: Thánh Ưng chết (thượng)!Chương 70: Thánh Ưng chết (hạ)!Chương 71: Thu hoạch tài nguyên (thượng).Chương 71: Thu hoạch tài nguyên (hạ).Chương 72: Thổ chi bản nguyên (thượng).Chương 72: Thổ chi bản nguyên (hạ).Chương 73: Ngũ nguyên tề tụ.Chương 74: Thiên hạ vô địch (thượng).Chương 74: Thiên hạ vô địch (hạ).Chương 75: Bóp chết Thiên Mục (thượng).Chương 75: Bóp chết Thiên Mục (hạ).Chương 76: Chiến thần tha mạng (thượng).Chương 76: Chiến thần tha mạng (hạ).Chương 77: Phô thiên cái địa.Chương 78: Chém Cơ Lăng Hư (thượng).Chương 78: Chém Cơ Lăng Hư (hạ).Chương 79: Trùng kích Hợp Đạo (thượng).Chương 79: Trùng kích Hợp Đạo (hạ).Chương 80: Lôi kiếp cửu trọng.Quyển 8: Chư Thiên Vạn Giới Chương 1: Lực lượng kinh khủng (thượng).Chương 1: Lực lượng kinh khủng (hạ).Chương 2 : Gặp lại Côn NgôChương 3 : Chuyện cũ của Côn NgôChương 4 : Cổ Thần trở vềChương 5 : Thánh địa Ngũ HànhChương 6: Cổ Thần tầm đạo (thượng).Chương 6: Cổ Thần tầm đạo (hạ).Chương 7: Bàn chi đại đạo (thượng).Chương 7: Bàn chi đại đạo (hạ).Chương 8 : Nghiên cứu linh hồnChương 9 : Nghìn quyền hợp nhấtChương 10 : Hủy diệt pho tượngChương 11: Một khi tỉnh ngộ.Chương 12: Âm dương đại đạoChương 13: Trước đại kiếp nạnChương 14: Bàn Cổ Phiên.Chương 15: Giải cứu Long hoàngChương 16: Thông đạo tiên phàmChương 17: Vũ trụ phàm gianChương 18: Tinh cầu sinh mệnh.Chương 19: Tu chân tinh Tử VânChương 20: Lại gặp Vân TuyếtChương 21: Đại địa nguyên xàChương 22: Sinh mệnh chi tâm.Chương 23: Nguy cơ của Vân giaChương 24: Cha ngươi là aiChương 25: Chư tư đại tiênChương 26: Bạo đánh Lý CươngChương 27: Ba vị chư tử đại tiên.Chương 28: Đánh chết toàn bộChương 29: Thiên Lan tinh hảiChương 30: Tin tức Thiên đếChương 31: Hằng Hà tinh đồ.Chương 32: Vu Thần hiện thânChương 33: Giết chết Vu ThầnChương 34: Cường giả Thiên KiếpChương 35: Hằng Hà tinh chủ.Chương 36: Thiên Cơ lão nhânChương 37: Mãi mãi bất biếnChương 38: Hợp đạo thành côngChương 39: Bàn cổ đại đạo.Chương 40: Vũ trụ anh nhi.Chương 41: Cổ Thần thu đồ đệ.Chương 42: Cứu Vân TuyếtChương 43: Tái chiến Hằng HàChương 44: Chém giết Hằng HàChương 45: Lại thấy mặtChương 46: Thiên Lan thánh sứ.Chương 47: Quân trưởng thànhChương 48: Chém giết hai kiếpChương 49: Địa đồ Hư Tử.Chương 50: Bí giới mở raChương 51: Tới Thiên LanChương 52: Đánh bạo Trịnh TửChương 53: Thiên kiếp như mây.Chương 54: Ba kiếp liên thủChương 55: Cửu Dương Quy HưChương 56: Lấy một địch baChương 57: Hợp Đạo hậu kỳ.Chương 58: Chém giết toàn bộChương 59: Danh chấn Thiên LanChương 60: Kim Sư Thích Ca Mâu Ni.Chương 61: Trồng nhân được quảChương 62: Thiên Lan điện chủChương 63: Thừa nhận nhân quảChương 64: Thiên đế Thiên Cung.Chương 65: Thượng Nguyên Tiên Tôn.Chương 66: Mới tới Thiên Cung.Chương 67: Thiên Cung thí luyện.Chương 68: Cái đích cho mọi người nhắm vàoChương 69: Bách chiến bách thắngChương 70: Cổ Thần đệ nhấtChương 71: Điểm tích phân tăng lênChương 72: Bại Bằng Chính Nhật.Chương 73: Trông coi vườn quảChương 74: Thiên địa đồng sinh quảChương 75: Thiên Kiếp bí cảnhChương 76: Hái a hái a hái trái cây.Chương 77 + 78: Trảm Kim Thái Thập.Chương 79: Xông ra Thiên CungChương 80: Thiên Cung rung độngChương 81: Cổ Thần khủng bố.Chương 82: Nhị tướng đại bạiChương 83: Truy đuổi.Chương 84: Chư Thiên Vạn Giới.Chương 85: Ngũ Hành Nhị KiếpChương 86: Đỉnh Cát Tiên TônChương 87: Vũ Đấu Thiên Vương.Chương 88: Khách quý của Long tộcChương 89: Tiến nhập trận doanh Vạn GiớiChương 90: Đánh hộc máuChương 91: Đỉnh cấp quyết đấu.Chương 92: Minh văn âm giới.Chương 93: Ngũ hành ba kiếpChương 94: Bản nguyên chi địaChương 95: Bảo quang kinh thiênChương 96: Kim cung ngọc tiễnChương 97: Thu hoạch linh bảo.Chương 98: Ngũ hành bốn kiếpChương 99: Luyện hóa thần cungChương 100: Thần Kiếm Thiên VươngChương 1: Táng Tiên Thần Cung.Chương 2: Tên bắn Kim ÔChương 3: Sát phá Chư ThiênChương 4: Bắn Thiên Vương trước mặt mọi ngườiChương 5: Thiên Vương vẫn lạc.Chương 6: Thiên Địa Thần LôChương 7: Luyện hóa Cổ ThầnChương 8: Cự đầu tụ nghịChương 9: Lĩnh ngộ.Chương 10: Nhất vĩnh hằngChương 11: Cường thế xuất kíchChương 12 - 15: Đại chiến Thiên đếChương 16: Hồng chiến Côn NgôChương 17: Tiến vào Âm giớiChương 18: Âm Hành Hương Địa.Chương 19: Tiến vào thánh địaChương 20: Âm chi cổ thầnChương 21: Trở về Cổ HoangChương 22: Thiên chi cổ thần!Chương 23: Vào Côn Ngô GiớiChương 24: Gặp lại thân hữuChương 25: Bảo bối trái cây.Chương 26: Cứu Âm TônChương 27: Thiên nộ kiếp sinhChương 28: Cùng vào phàm gian.Chương 29: Lần thứ ba vào Thiên CungChương 30: Kim Ô chết sạch.Chương 31: Thiên Cung hủy diệtChương 32: Thiên đế đại bạiChương 33: Trận chiến mở màn với Hồng.Chương 34: Tử vong chi caChương 35: Vũ trụ chi tâmChương 36: Gia tốc vạn lầnChương 37: Diệt sát Thiên đế.Chương 38 + 39: Nhị sinh TamChương 40: Quái vật lớnChương 41: Trở lại phàm gianChương 42: Tung tích Vạn GiớiChương 43: Giết chết Ma tổ.Chương 44: Chinh chiến Chư ThiênChương 45: Tấn công Ngọc Huyền Thiên.Chương 46: Hồng Cổ luận đạoChương 47: Trận chiến nghìn nămChương 48: Ba nghìn đại đạoChương 49: Bàn Cổ vũ trụ.Chương 50: Ngươi tên Hồng QuânChương 51: Tam chiến thắng HồngChương 52: Trấn áp Hồng.Chương 53 - 55: Cử thế vô địchChương 56 - 58: Bên ngoài vũ trụChương 59 - 63: Thuần Dương Chân Tiên - Đại Kết Cục