Vũ Thần
Tác giả:Thương Thiên Bạch Hạc
Dịch giả: vip.vandan.vn, 4vn.eu
Phân loại:Tiên HiệpKiếm HiệpHuyền Huyễn
last update time:17/11/2017
Thiên tài là như thế nào?Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!
Xem
Mục lục:
Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài -- Chương 1: Hạ gia lục tửChương 2: Hồ trung kỳ ngộChương 3: Thần luyện phong baChương 4: Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyệnChương 5: Đột phá đệ lục tầngChương 6: Hồ HùngChương 7: Hỗn Nguyên KìnhChương 8: Chính thính vãn thiệnChương 9: Tàng Thư CácChương 10: Kim Thủy chiến kỹChương 11: Chiến kỹ điên phongChương 12: Phụ thân phản giaChương 13: Lục tằng bích chướng.Chương 14: Nhận Bì ThuậtChương 15: Đệ thất tầng.Chương 16: Thông tập phạm.Chương 17: Tùng lâm chi ngộChương 18: Đệ nhất thứ bác sát.Chương 19: Tử nhân tài.Chương 20: Từ gia bảoChương 21: Thuận lợi phản gia.Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức.Chương 23: Tái độ tiến giai.Chương 24: Niên sơ giác kỹ.Chương 25:Thủy hỏa tương khắc.Chương 26: Thủy Kim công pháp.Chương 27: Chiến nhi thắng chi.Chương 28: Tọa vị biến hóa.Chương 29: Tiên thiên chiến kỹ.Chương 30: Thực thoại thực thuyết.Chương 31: Đố kỵ chi tâm.Chương 32: Bát tầng điên phong.Chương 33: Tấn thăng đệ cửu tầng.Chương 34: : Đại thọ Trình gia.Chương 35: Huyền thành.Chương 36: Lôi đài.Chương 37: Kỹ soa nhất trù.Chương 38: Không trung phi nhânChương 39: Ngờ vực vô căn cứ.Chương 40: Hạ thọ.Chương 41:Thọ yến.Chương 42: Âm thầm giao dịch.Chương 43: Truy sát.Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm..Chương 45: Từ gia kỳ công.Chương 46: Ngoại lại cường hào.Chương 47: Hoàng Tước tại hậu.Chương 48: Sai trắc.Chương 49: Liên nhân.Chương 50: Phát hiện ngoài ý muốn.Chương 51: Linh thú.Chương 52: Cự mãng phản phệ.Chương 53:Tiên thiên dương oai.Chương 54: Truyền đao.Chương 55: Trình gia cầu việnChương 56: Hiểu lầm.Chương 57: Bao vây tiêu diệt.Chương 58: Báo thù.Chương 59: Cửu tầng đỉnh phong.Chương 60: Trạng thái thần kỳ.Chương 61: Thập tầng đỉnh cao.Chương 62: Kim có thể sinh Thủy.Chương 63: Du ngoạn.Chương 64: Từ gia trấn.Chương 65: Thực khách.Chương 66: Nội bảo.Chương 67: Đạp phá thiết hài vô mịch xử.Chương 68: Đắc lai toàn bất phí công phu..Chương 69:Khô Mộc Công.Chương 70:Tứ đại công pháp.Chương 71:Đón dâu.Chương 72:Nghênh thân lôi đài.Chương 73:Lâm gia khiêu chiến.Chương 74:Cửu tầng chi chiến.Chương 75:Phục Địa Ấn.Chương 76:Kim hệ tinh túyChương 77:Học trộm.Chương 78: Hà vị thiên tài. (Hết quyển 1)Quyển 2: Thiên tài dương danh. -- Chương 1: Tiên thiên thủ ấn.Chương 2: Tiên thiên đối hãnChương 3: Ước định.Chương 4:Tàng Châm Ấn.Chương 5:Chiêu lãm.Chương 6: Uyển cự.Chương 7: Kim đan.Chương 8: Thập tầng đỉnh phong.Chương 9: Khốn nhiễu.Chương 10:Thư khố.Chương 11:Tinh Khí Thần.Chương 12:Rời nhà du lịch.Chương 13:Tái vào rừng già .Chương 14:Hỏa Ô Tạ gia.Chương 15:Trường Tí Hạc.Chương 16:Quyền ý đao pháp.Chương 17:Phong cuồng đao pháp.Chương 18:Hồi viên.Chương 19:Vô Tương Quả.Chương 20: Luyện đan thuật.Chương 21: Sao lục đan phươngChương 22: Tương sinh công pháp.Chương 23: Tiên thiên cảnh giới.Chương 24: Hỏa Ô Hoàng thất.Chương 25: Tiên thiên chân khí.Chương 26: Đình Thế Quang.Chương 27: Dược thư hòa luyện đao.Chương 28: Lộ đồ.Chương 29: Phản gia.Chương 30: Tân xuân lai tín.Chương 31: Bảo mã lương câuChương 32: Tuyển trạch.Chương 33: Huynh đệ phản mục.Chương 34: Mạc kimChương 35: Chuyện vui ngoài ý muốn.Chương 36: Lực đại vô cùng.Chương 37: Trọng hiện phong thải.Chương 38: Thiêu chiến.Chương 39: Tí oản.Chương 40: Đêm tối.Chương 41: Ý đồ đen tối.Chương 42: Ngộ đạo.Chương 43: Huyết đồ phu.chương 44: tiên thiên đao mangChương 45: Lữ Tân Vănchương 46: lần đầu giao phong.chương 47: tinh lực vô cùng.Chương 48: Hộ tí đạo cụ.Chương 49: Tiên thiên chi chiến.Chương 50: Ý ngoại phát hiện.Chương 51: Tiên thiên kim đan.Chương 52: Ách sát.Chương 53: Nỗi khổ của đại ca.Chương 54: Viên gia nữ tử.Chương 55: Hậu lễ.Chương 56: Dạ thoại.Chương 57: Tin dữ.Chương 58: Phá bại huyện thành.Chương 59: Thanh thần.Chương 60: Nhất đao chi uy.Chương 61: Lão hồ Cấp Trí.Chương 62: Sau Trận Đại ChiếnChương 63: Phân GiaChương 64: Yêu Cầu Của Hoàng ThấtChương 65: Quá Vãng Vân YênChương 66: Bảo Khí Đại Khảm ĐaoChương 67: Thượng LộChương 68: Đại Đạo Bôn MãChương 69: Thủy Huyễn CậnChương 70: Ngũ đại Thủ ấn.Chương 71: Quốc yến.Chương 72: Cơ hội.Chương 73: Dạ văn.Chương 74a: Trách nhiệm.Chương 74b: Trách nhiệm.Chương 75a: Chiến.Chương 75b: Chiến.Chương 76: Bách tán thiên.Chương 77: Uyển cự.Chương 78: Phượng Lai Tường.Chương 79: Tranh sơn thủy.Chương 80: Độc tâmChương 81: Ngụy trang.Chương 82: Rời kinh.Chương 83: Hạnh vận.Chương 84: Song đầu quái thú.Chương 85: Đấu chí.Chương 86: Dị BảoChương 87: Thạch Bạch.Chương 88: Ngũ bách linh thú.Chương 89: Sơn môn.Chương 90: Tương phùng.Quyển 3: Tây Bắc chi quyển. -- Chương 1: Sư phụ.Chương 2: Trọng phản môn tường.Chương 3: Động phủ.Chương 4: Ích Cốc Đan.CHương 5 : Sơ Thứ Luyện ĐanChương 6 : Hỏa , mộc song hệ tiên thiên công phápChương 7: Thái thượng trưởng lão.Chương 8: Thanh hoàng bất tiếpChương 9: Giao thủ.Chương 10:Tiên thiên nhất đường thiênChương 11:Nhìn Không ThấuChương 12: Con đường của mình.Chương 13: Đan thành.Chương 14: Lựa chọn.Chương 15: Kiếp trì.Chương 16: Oán Khí.Chương 17: Thụ thương quy lai.Chương 18: Kỷ lý cô lỗ.Chương 19: Bạch thạch diệu dụng.Chương 20: Tây phương cường giả.Chương 21: Vạn niên băng tủy.Chương 22: Long trọng trở về.Chương 23: Tương sinh mật pháp.Chương 24: Lục Chánh Nghi.Chương 25: Rời núi.Chương 26: Địa vị.Chương 27: Quyết định.Chương 28: Tái kiến Thủy Huyễn Cận.Chương 29: Cường giả giao dịch.Chương 30: Gặp gỡ bất ngờ.Chương 31: Một đối sáu.Chương 32: Tiểu liên minh.Chương 33: Đồ Phiên, đệ nhất nhân Bách tán thiên.Chương 34: Nhị cường tương kiến.Chương 35: Xông TớiChương 36: Gia TínChương 36: Gia Tín (2)Chương 37: Tiên ngân.Chương 38: Phá cửaChương 39: Uy phong bát diện.Chương 40: Thề không bỏ qua.Chương 41: Bang thủ.Chương 42: Bách tán thiên chi điên phong đối quyết.Chương 43: Sinh tử một đường, ta thành Nhất đường thiên.Chương 44: Lập uy.Chương 45: Bắc Cương Chi Hổ.Chương 46: Kiếm Băng.Chương 47: Khủng phố thụ đao.Chương 48: Oanh động.Chương 49: Đại sư giao dịch hội.Chương 50: Hai kiện vật phẩm.Chương 51: Điều kiệnChương 52: Nghênh đón.Chương 53: Tạ gia tiên thiên.Chương 54: Môn đồ cuối cùng.Chương 55: Tư Mã Âm.Chương 56: Phong đích chân đế.Chương 57: Siêu cấp thu hoạch ngoài ý muốn.Chương 58: Động phủ.Chương 59: Thủ vệ.Chương 60: Không phải người.Chương 61: Đá sinh lực.Chương 62: Căn phòng lạnhChương 63: Băng dịchChương 64: Đánh thuê.Chương 65: Phản hồi Khai Vanh.Chương 66: Nhất quyền lập uy.Chương 67: Tân nhậm thái thượng trưởng lão.Chương 68: Tam hoa chi thuyết.Chương 69: Người ẩn thế.Chương 70: Không mặt mũiChương 71 : Nhất mạch tương thừa đích tam hệ đồng tu.Chương 72: Hưng chi sở chíChương 73: Quân độiChương 74: Chúng nhân đích tuyển trạch.Chương 75: Thiên La...Hạ Nhất MinhChương 76: Long trọng trở về.Chương 77: Thâm sơn đồ đằngQuyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng. -- Chương 1: Truyền thừa chi đạo.Chương 2: Đồ đằng nhất tộcChương 3: Mây đenChương 4: Hạ Nhất Minh thổ tức.Chương 5: Mê Hồn thuậtChương 6: Đồ đằng trong bảo khốChương 7: Ăn miếng trả miếngChương 8: Tăng việnChương 9: Hội tụ một nơi.Chương 10: Đánh lénChương 11: Lang trậnChương 12: Hồng Lang bì giáp.Chương 13: Một chiêu cực mạnh va chạm.Chương 14: Bách Linh Bát vs Hồng Lang Vương.Chương 15: Nguy cơ.Chương 16: Xà NhoChương 17: Rút lui.Chương 18: Khai sơn thức thứ hai mươi hai.Chương 19: Ngưng luyện Phong chi hoaChương 20: Giá trịChương 21: Phong hài cùng Xoa kiếmChương 22: Dạ tập.Chương 23: Ma tý.Chương 24: Phân tán.Chương 25: Đại đao chém đầu quỷ.Chương 26 : Ngũ hành hợp nhất, đao trảm Xà Nho.Chương 27: Băng thiên tuyết địa.Chương 28: Chỉ thừa lại mình ngươi.Chương 29: Vạn lý truy sát.Chương 30: Tám trăm dặm núi lửa.Chương 31: Hỏa động.Chương 32: Khai Sơn phá hỏa trụ.Chương 33: Phong Hỏa.Chương 34: Dung hợp chi hoa.Chương 35: Siêu cấp vũ khí biến ảo.Chương 36: Nhẹ nhàng chém giết.Chương 37: Trở về Hoành Sơn.Chương 38: Luận bàn vũ kỹ.Chương 39: Tâm huyết của tổ tiên.Chương 40: Bái tế nơi sơn cốc.Chương 41: Khó khăn mới.Chương 42: Thổ hệ ấn pháp.Chương 43: Ngũ hành hoàn.Chương 44: Khí thế ngút trời.Chương 45: Đoạt bảo.Chương 46: Lời hứa Thiên La.Chương 47: Vị khách cụt ngón.Chương 48: Tây Bắc đệ nhất đại phái.Chương 49: Bảo trư.Chương 50: Cao sơn đốn ngộ.Chương 51: Kình Thiên ấn.Chương 52: Thần binhChương 53: Bắt chước thần binhChương 54: Cực độ băng hànChương 55: Chất đông lạnh biến dị.Chương 56: Cường giả tụ đỉnh.Chương 57: Vụ kiếm và Phong Hỏa chi hoa.Chương 58: Ngả Văn Bân.Chương 59: Lời khuyên bảo lạ lùngChương 60: Bí mật tụ đỉnhChương 61: Điều kiện động tâmChương 62: Đồng môn ở xa tớiChương 63: Khách của Đại ThânChương 64: Kim Chiến DịchChương 65: Trao đổi riêng tưChương 66: Lời xin lỗi bất ngờChương 67: Suy đoán không xác địnhChương 68: Khách Đồ Đằng tớiChương 69: Hùng Đồ ĐằngChương 70: Hùng Vô Cực khiêu chiếnChương 71+72: Đốn ngộ Phiên Thiên ấnChương 73: Là taChương 74: Ai mới là cự hùng đây?Chương 75: Máu Kỳ Lân và Thổ chi hoaChương 76: Toản Địa Chi NăngChương 77: Chặn lại.Chương 78: Ngũ hành phát uy.Chương 79: Ý định hai mươi nămChương 80: Trú nhan dược phươngChương 81: Trao đổi điều kiện.Chương 82: Cò kè mặc cả.Chương 83: Phân cao thấpChương 84: Tây Bắc cờ xíChương 85: Kim hệ tâm đắcChương 86: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thứ hai mươi baChương 87: Kim chi hoa dấu hiệuChương 88: Gặp lạ không lạ.Chương 89: Diện thụ ky nghiChương 90: Binh khíChương 91: Đi theo cảm giác.Chương 92: Đại bỉ kết thúcChương 93: Nghi vấn.Chương 94: Nhất mạch tụ đỉnhChương 95: Từ tôn giảChương 96: Hứa hẹnChương 97: Nhận đồ đệQuyển 5: Nhìn Khắp Thiên Hạ -- Chương 1: Kinh biến trong thành nhỏ.Chương 2: Thần binh long thương.Chương 3: Hoàng Tuyền MônChương 4: Báo động trước miếu nhỏChương 5: Mưa như trút nướcChương 6: Phán đoánChương 7: Đau đầu vì linh thúChương 8: Hỏa lòChương 9: Thiên Trì vương giảChương 10:Đại Thân biên thành.Chương 11: Phố ăn vặtChương 12: Thực chi nhất đạo.Chương 13: Tây phương chi biến.Chương 14: Phong vân vụ chi thư.Chương 15: Tân sanh huyễn thuật.Chương 16: Kỳ Liên Song Ma.Chương 17: Kim Chiến Dịch khiêu chiến.Chương 18: Đỉnh túc chi uy.Chương 19: Khí ky bãi thoát.Chương 20: Lai lịch của Khai Sơn tam thập lục thức.Chương 21: Thân phận.Chương 22: Linh Tiêu bảo điện.Chương 23: Đại sư huynh.Chương 24: Tàng thư.Chương 25: Thần đạo chi thư.Chương 26: Cảm nhận mớiChương 27: Bí tịch phục chế.Chương 28: Đột nhậpChương 29: Chướng nhãn pháp.Chương 30: Uy lực của Tôn GiảChương 31: Một Hạ Nhất Minh khácChương 32: Sương mùChương 33: Hỗn hợp chi thưChương 34: Ngũ hành luân hồiChương 35: Điều bí ẩn của sách thần đạoChương 36: Con gái của Tông chủChương 37: Trong chốc lát, long trời lở đấtChương 38: Thần lực của Phiên Thiên ẤnChương 39: Hắn là Tôn Giả?Chương 40: Lời xin lỗi của tôn giả.Chương 41: Uy năng của Kim hệ.Chương 42: Hấp thụ khí thế - Nhị thập tứ thức.Chương 43: Ngưng tụ Kim chi hoa.Chương 44: Phiền Thạc thỉnh cầu.Chương 45: Ưu ái.Chương 46: Phương thuốc.Chương 47: Đệ nhất luyện đan sưChương 48: Lần lựa chọn dược liệu đặc biệt.Chương 49: Hỏa hệ thao khống chi pháp.Chương 50: Thần khí Cửu Long lô phảng chế.Chương 51: Trú nhan đan.Chương 52: Suy đoán.Chương 53: Thần khí?.Chương 54: Cự long.Chương 55: Uy lực của thần khí.Chương 56: Hoài nghi.Chương 57: Giải thích về đỉnh túc.Chương 58: Không gian ngũ hành.Chương 59: Ba tháng sau.Chương 60: Bình nguyên trung ương.Chương 61: Khuyến cáo.Chương 62: Điều kiện trao đổi.Chương 63: Cảm ngộ về ba điểm.Chương 64: Tìm kiếm ba điểm.Chương 65: Ân tình tặng đan.Chương 66: Kẻ khiêu khích tới từ phương Tây.Chương 67: Chạy trốn.Chương 68: Nhất kích tất sát.Chương 69: Tinh thần kỵ sĩ.Chương 70: Phiên Thiên ấn.Chương 71: Hội ngộ.Chương 72: Bí mật động trời.Chương 73: Siêu cấp thế gia.Chương 74: Khiêu ChiếnChương 75: Hác HuyếtChương 76: Thất Chân ThuậtChương 77: Trộm công pháp.Chương 78: Bại lộ.Chương 79: Thất Chân thuật và Ngưng Huyết thuật.Chương 80: Không thể nhìn thấy.Chương 81: Một tháng chuẩn bịChương 82: Đối sách.Chương 83: Mánh khóe.Chương 85: Quỷ Khốc lĩnh.Chương 85a: Hắc vụ.Chương 85b: Quá trình đỉnh túc.Chương 86: Nhầm lẫn.Chương 87: Vui quá hóa buồn.Chương 88: Kẻ điên đánh không chết.Chương 89: Âm mưu đánh lén.Chương 90: Ngưng Huyết Châu.Chương 91: Mười ngày ngủ đông.Chương 92: Sát nhân thủ châu.Chương 93: Sự khác nhau của những kẻ điên.Chương 94: Nữa đường chặn lại.Chương 95: Quyết tâm.Chương 96: Ám sát.Chương 97: Uy hiếp.Chương 98: Bí văn.Chương 99: Bỏ chạy.Chương 100: Bảo trư gây ra hiểu lầm.Chương 101: Phong Thủy bảo phiến.Chương 102: Mê Hồn Thuật.Chương 103: Hác Huyết đốn ngộ.Chương 104: Quỷ Khốc Lĩnh cấm kỵ.Chương 105: Thu hoạch lớn.Chương 106: BẢO TRƯ MẤT TÍCH.Chương 107: CỐ NHÂN GẶP NẠN.Chương 108: Gặp Gỡ Kim Chiến DịchChương 109: Lên Đỉnh Cấm ĐịaChương 110 : Cự Mãng.Chương 111 : Bảo Đồ.Chương 112: Bảo Trư Lớn Mật.Chương 113: Tu Luyện.Chương 114: Đại Công Cáo Thành.Chương 115:Phương Tây Tôn Giả.Chương 116:Quay Lại Quỷ Khóc Lĩnh.Chương 117:Mười Ngày Đốn Ngộ.Chương 118:Thăng Cấp Tôn Giả.Chương 119:Thóat Hiểm Trong Gang TấcChương 120:Giận Cá Chém ThớtChương 121:Uy Lực Ngũ Hành HoànChương 122:Quang Mang Cự PhủChương 123:Tam Cường Tề TụChương 124:Các Ngươi Cùng Lên ĐiChương 125:Tam Cường Hợp TácChương 126:Cửu Long LôChương 127:Toàn DiệtChương 128:Hấp Thu Đại ThuẫnChương 129:Trở Về Linh Tiêu Bảo ĐiệnChương 130:Thương Thế Trương Trọng CẩnChương 131:Hác Tôn Giả Khẩn CầuChương 132:Hấp Thu Âm Sát KhíChương 133:Âm Sát Vòng XóayChương 134:Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ ThưChương 135:Hiệu Dụng Của Sừng XàChương 136:Danh VọngChương 137:Đề Nghị Của Hách Tôn GiảChương 138:Tiễn ĐưaChương 139:Biển KhơiChương 140:Tìm Hiểu Thủy Lực LượngChương 141:Sóng Gió Trên Biển KhơiChương 142:Hắc Ưng Linh ThúChương 143:Cuộc Chiến Giữa Người Và NgựaChương 144:Đối Thủ Truyền KiếpChương 145:Cá NướngChương 146: Huyền thiết.Chương 147: Độc giác mã.Chương 148: Hữu hình khải giáp.Chương 149: Âm Sát bảo giáp.Chương 150: Con nhím.Chương 151: Du ngư thân pháp.Chương 152: Lai lịch lão nhân.Chương 153: Ẩn tình.Chương 164: Tam hệ cảm ngộ.Chương 165: Trận chiến cuối cùng.Chương 166: Lựa chọn.Chương 167: Điều kiện trao đổi.Chương 168: Chủ nhân mới của Long tiên.Chương 169: Cháy nhà hôi của.Chương 170: Hắc Ngột Thứu Vương.Chương 171: Phục dụng Long giác.Chương 172: Bạch mã Thánh Thú.Chương 173: Đại khai sát giới.Chương 174: Lôi đình nhất kích.Chương 175: Trứng.Chương 176: Xá lợi tử.Chương 177: Quyết tâm của Sở Hao Châu.Chương 178: Kinh hoàng trên biển.Chương 179: Hỏa hảiChương 180: Không từ mà biệt.Chương 181: Hải Thần đại nhân.Chương 182: Cứu người.Chương 183: Môn phái trên đảo.Chương 184: Đội thuyền Hoắc gia.Chương 185: Bản đồ Bồng Lai.Chương 186: Bồng Lai Tiên Đảo.Chương 187: Sơn đạo luyện công.Chương 188: Tam hệ thể chất.Chương 189: Đại hữu thu đồ.Chương 190: Thử chiêu.Chương 191: Đoạt địa bàn.Chương 192: Bảo trư gây họa.Chương 193: Thiên niên trân châu.Chương 194: Vạn niên trân châu.Chương 195: Tôn giả Luyện đan sư.Chương 196: Lôi điện hiện thân.Chương 197: Kiền Sơn Đổng gia.Chương 198: Đánh hổ không chết, hậu họa vô cùng.Chương 199: Kiền Sơn Môn Lão tổ.Chương 200: Nhân mã hợp nhấtChương 201: Thỉnh cầuChương 202: Linh thúChương 203: Hải Thiên thànhChương 204: Sở Hao Châu báo thùChương 205: Ân oánChương 206: Liên thủChương 207: Ngưng Huyết nhânChương 208: Uy lực của lôi điệnChương 209: Ngũ Khí Triều NguyênChương 210: Ngưng Huyết KimChương 211: Thế giới của Huyết chi lựcChương 212: Lưu phái mớiChương 213: Mượn đao giết ngườiChương 214: Bao vâyChương 215: Bảo tàng biến mấtChương 216: Trận pháp ở đại điệnChương 217: Bảo tàngChương 218: Tạo thanh thế lớnChương 219 : Thịnh hội của Hoắc giaChương 220 : Tiên đảo cấm địaChương 221 : Lôi chấn tửChương 222: Nhập hảiChương 223: Hắc Sa vươngChương 224: Lưới điện dưới nướcChương 225: Động phủ nơi đáy biểnChương 226: Đông Lai Tử KhíChương 227: Thi thểChương 228: Di thưChương 229: Thiên Địa Thánh QuảChương 230: Xá lợi của cao thủ thần đạoChương 231: Ra khỏi động phủChương 232: Đại chiến hải tộcChương 233: Liên thủChương 234: Ước địnhChương 235: Chuyển đồChương 236: Thủy chi hoaChương 237: Đoán nhầmChương 238: Hô Duyên Ngạo BácChương 239: Đánh lén lạiChương 240: Gặp lại song maChương 241: Yêu cầu của song maChương 242: Kinh thành đại thânChương 243: Tôn giả tập trungChương 244: Ban Lan thánh thổChương 245: Cuộc chiến thánh thúChương 246: Huyết mạch thần thúChương 247: Thực lựcChương 248: Thải linh tiChương 249: Thợ rèn cao cấpChương 250: Vô ý mà thànhChương 251: Ngũ hành đại viên mãn.Chương 252: Ngũ hành đại luân hồi.Chương 253: Thuận nước theo dòng.Chương 254: Tâm đắc.Chương 255: Khiêu chiến.Chương 256: Quyết đấu thân pháp.Chương 257: Khải giáp.Chương 258: Song ma Bán Nguyệt sạn.Chương 259: Song ma ra oai.Chương 260: Tiết lộ.Chương 261: Cố tình phá rối.Chương 262: Ngũ hành đối chiến.Chương 263: Thế giới thực sự của ngũ hành.Chương 264: Tẩu hỏa nhập ma.Chương 265: Tử ngọ kim đan.Chương 266: Củng cố cảnh giới.Quyển 6: Vinh Quang Trở Về -- Chương 1: Trở về Hạ gia trang.Chương 2: Ba năm biến hóa.Chương 3: Nhẫn nại.Chương 4: Thiên Trì lai khách.Chương 5: Nam Cương Cao Thủ.Chương 6: Nữ Tôn GiảChương 7: Cửu Long LôChương 8: Nam Cương vs Đại ThânChương 9: Quang hóa thần binhChương 10: Không phục khiêu chiếnChương 11: Đánh cuộc.Chương 12: Đánh cuộc (2)Chương 13 Hỏa chi hoa quỷ dịChương 14 Hỏa Linh thân thểChương 15: Ngũ thải quang mang nuốt Hỏa long.Chương 16: Đổ cuộc thua.Chương 17 Vụ đỉnh biệt việnChương 18: Nói chuyện.Chương 19 Đoán tạo thuậtChương 20: Ảo giácChương 21: Bảo trư cầu viện.Chương 22: Thần Toán Tử.Chương 23: Điều kiện.Chương 24 Khí thế vô dụngChương 25 Thần toán chi đạo.Chương 26 Bách Linh Bát thần bí.Chương 27 Ta muốn bảo trưChương 28 Người hầu.Chương 29 Chiến tích khiến người sợ hãi.Chương 30 Lựa chọnChương 31 Chọn cùng bỏChương 32 Thiên tài hoặc người điênChương 33 Đỉnh núi gặp gỡ.Chương 34 Điều khiển Cửu Long Lô.Chương 35 Hiệu quả thần binhChương 36 Nghi vấnChương 37 : Hiệu quả rung độngChương 38 : Xem vừa mắtChương 39 : Người quen cũChương 40 : Bắc Cương tin tứcChương 41 Lai lịch Băng Đảo.Chương 42 Lĩnh giáo.Chương 43 Thử nghiệm.Chương 44 Ngũ Hành ý niệm.Chương 45 Sinh tử chiến trường.Chương 46: Đồ Đằng Thánh giảChương 47:Gặp lại Hùng Vô CựcChương 48: “Công bằng” khiêu chiếnChương 49:Thần toán ?Chương 50: Lôi điện hiện thânChương 51: Lời khuyênChương 52: Trước mặt Sinh Tử GiớiChương 53: Đốn ngộ dưới áp lựcChương 54: Lôi đình nhất kíchChương 55: Linh Tượng thánh giảChương 56 : Ước định .Chương 57: Âm mưu.Chương 58: Luân Hồi cấm kỵChương 59: Sinh Tử GiớiChương 60: Tập trung ở một nơiChương 61: Bí mật Ngũ Hành HoànChương 62: Ngoài ý muốnChương 63: Mộc chi hoaChương 64: Tuyệt cảnhChương 65: Bản nguyên lựcChương 66: Tin tức ngàn năm.Chương 67: Lục đại thần binhChương 68: Đại bảo trưChương 69: Xá lợi.Chương 70: Ngưng Huyết nhân.Chương 71: Ý niệm của thần đạo xá lợiChương 72: Phi thăng.Chương 73: Tinh không thế giới.Chương 74: Nguy cơ bộc phát.Chương 75: Sinh tử chi quang.Chương 76: Trả lại hỏa long.Chương 77: Đan điền trụ khách.Chương 78: Lưu quang Quy xác và vòng ngọc.Chương 79: Sát khí.Chương 80: Nộ phát trùng quan, lôi đình nộ hống.Chương 81: Mười bước giết một người.Chương 82: Chạy trối chết.Chương 83: Vây kín.Chương 84: Đuổi giết.Chương 85: Lôi Chấn tử.Chương 86: Tam kiếm hợp nhất.Chương 87: Bảo khí của thần đạo.Chương 88: Bắc Hải cực quang.Chương 89: Nhân mã hợp nhất, lôi đình phích lịch.Chương 90: Con mắt dò xét.Chương 91: Bộ tộc Đồ Đằng.Chương 92: Bao che.Chương 93: Oai phong của bảo trư.Chương 94: Thánh Long đại nhân.Chương 95: Lợi thế của lão nhân.Chương 96: Truyền thuyết về ngũ hành hoàn.Chương 97: Khuyết điểm.Chương 98: Cái chết.Chương 99: Hắc Ngột thứu.Chương 100: Thần binh Kim Cương thạch.Chương 101: Đau thương của bảo trư.Chương 102: Suy đoán về thần đạo.Chương 103: Tin tức chấn động.Chương 104: Phẫn nộ.Chương 105: Kinh biến.Chương 106: Tẩu hỏa nhập ma?Chương 107: Sự quái dị của Thần Toán chi đạo.Chương 108: Uy lực của thần binh.Chương 109: Lực lượng mãnh mẽ.Chương 110: Quang hóa thần binh.Chương 111: Tu vi của Bách Linh Bát là Cửu Cửu Trọng Thiên?.Chương 112: Nghi hoặc..Chương 113: Thần binh chi mậtChương 114: Cự Tượng.Chương 115: Không thể phi hành.Chương 116: Xả bì..Chương 117: Cuộc chiến ước định..Chương 118: Cự lực.Chương 119: Trọng lực thuật..Chương 120: Giải ước.Chương 121: Khuyên bảo..Chương 122: Âm mưu..Chương 123: Cao thủ Hạ gia trang nhiều như mây.Chương 124: Lời tuyên bố của Thần Toán Tử. .Chương 125: Đế Thích Thiên an bài.Chương 126: Ánh sáng của Thánh Long..Chương 127: Bảo trư biến dị..Chương 128: Thần Quang phi hành. .Chương 129: Điều khiển ý niệm..Chương 130: Tống biệt..Chương 131: Bách Linh Bát lão gia..Chương 132: Thần đạo đoán tạo...Chương 133: Ngưng luyện hỏa long.Chương 134: Quy xác bị đoạt..Chương 135: Nửa mừng nửa lo...Chương 136: Quy định của Hạ gia trang. ..Chương 137: Truyền thụ công pháp..Chương 138: Bí tịch ngũ hành. .Chương 139: Khuyết điểm..Chương 140:Cổ vũChương 141:Hảo Hỏa LongChương 142:Cực Quang KiếmChương 143:Bảo trư thần kỳChương 144: Rước họa.Chương 145: Đinh ba chín răngChương 146: Thánh Long sơ thànhChương 147: Cửu Long Lô hình trưChương 148: Cửu Long Lô thiện chí.Chương 149: Lại xuất hànhChương 150: Trung kinh âm vânChương 151: Ngũ Hành Thân ThểChương 152: Công pháp thần kỳChương 153: Dò xét trong đêmChương 154: Vũ gia đệ tửChương 155 : Sinh ly tử biệtChương 156 : Xá lợi tửChương 157 :Hỗn loạn đan điềnChương 158: Ngũ khí hòa hợpChương 159 : Mặt trời chính ngọChương 160 : Không chết không thôiChương 161 : Bình Âm CầuChương 162 Thần toán chi đạo không thể phá giảiChương 163 Thánh thúChương 164 Thuấn sátChương 165 Bị thương nặngChương 166 Tàn pháChương 167 Ánh tịch dươngChương 168 Lời hứa của Thánh thúChương 169 Vị Phó môn chủChương 170 Huyết luân côngChương 171 Khai sơn Tam Thập Lục ThứcChương 172 Cao thủChương 173:Hoàng Tuyền Lão TổChương 174 Thần lực Cửu trọng thiên?Chương 175 Chạy trối chếtChương 176 Bảo trư giá họaChương 177: chiếnChương 178: Thân SơChương 179: Gặp quỷChương 180: Ba câuChương 181: Sát ýChương 182: Trở lại kinh thànhChương 183: Nửa bản bí tịchChương 184: Cảm ngộ bí tịchChương 185: Tiếp dẫn đại pháp.Chương 186: Động Thiên Phúc Địa.Chương 187: Cầu duyệt.Chương 188: Đại giới.Chương 189: Tự động phục hồi.Chương 190: Quang hóa Cực Quang Kiếm.Chương 191: Trùng kiến tín tâm.Chương 192: Động Thiên.Chương 193: Khiêu khích.Chương 194: Cảnh giới bất bại.Chương 195: Tình báo sai lầm.Chương 196: Tỏa địch.Chương 197: Tặng bài.Chương 198: Nghe trộmChương 199: Ra tay.Chương 200: Cao thủ thần bí.Chương 201: Đánh cuộc quỷ dị.Chương 202: Vạn thụ cốc.Chương 203: Thụ thần khủng bố.Chương 204: Giết không chết.Chương 205: Dốc hết vốn liếng.Chương 206: Cửu Long Lô hiện thân.Chương 207: Thần khí Cửu Long Lô.Chương 208: Hỏa Mộc quyết đấu.Chương 209: Giết chết Chiêm Huyên.Chương 210: Quyết định tương lai.Chương 211: Đáp án ngoài dự đoán.Chương 212: Khôi lỗi.Chương 213: Lại tới Linh Tiêu.Chương 214: Thân phận.Chương 215: Yêu cầu.Chương 216: Nam Hải ngân manChương 217: Ra tay ngăn chặnChương 218: Tự thành không gian.Chương 219: Thánh thú Vương.Chương 220: Lực lượng cường đại.Chương 221: Đầu rời khỏi cổ.Chương 222: Nguyên nhân biến dị.Chương 223: Tân Lôi chấn tử.CChương 225: Khống chế lực lượng. hương 224: Lôi điện kịch bạo.Chương 226: Đại địch từ xa tới.Chương 227: Chết mà sống lại?Chương 228: Cách sát lệnh.Chương 229: Khôi lỗi chi uy.Chương 230: Đồng tâm hiệp lực.Chương 231: Bạch mã ra tay.Chương 232: Điện mang hủy diệt.Chương 233: Hác Huyết chi tử.Chương 234: Nam Hải Lưu Ly Đảo.Chương 235: Linh tính uy áp.Chương 236: Tập kích kỳ dị.Chương 237: Thánh thú ngoại hải.Chương 238: Tây phương sứ giả.Chương 239: Quy xác đại thành.Chương 240: Quang hóa Huyền Quy XácChương 241: Chiến Ưng Thần ĐiệnChương 242: Cuộc chiến trên khôngChương 243: Tôn giả phương TâyChương 244: Thần điện giáo hoàngChương 245:Nguyên do chính thứcChương 246: Quang chi lực lượngChương 247: Quang Ám thân thểChương 248: Nhân đạo đỉnh phong cường hãnChương 249: Huyền Quy Xác không thể phá.Chương 250: Một khắc chung.Chương 251: Hoàng Tuyền lão tổ ước định?Chương 252: Thoát hiểmChương 253: Trực tiếp đuổi điChương 254: Quỷ kế.Chương 255: Bảo Trư truy tungChương 256: Nhân thú hợp nhất khi dễ nhân thú hợp nhấtChương 257: Hội trưởng Hắc Ám Liên Minh.Chương 258: Gặp lại Vũ Gia lão tổ.Chương 259: Ẩn Nặc thuật.Chương 260: Hải quái bao vâyChương 261: Nghiền nátChương 262: Nửa vui nửa buồnChương 263: Trang Mộc NamChương 264: Miệng cửa Vạn Trượng Hỏa SơnChương 265: Bảo Trư đoán thểChương 266: Thần niệm siêu cườngChương 267: Thần chi lực cùng Hỏa Long biến dịChương 268: Hải quái đột kíchChương 269: Hải quái vươngChương 270: Thổ chi thần lựcChương 271: Lực lượngChương 272: Sóng biển ngập trờiChương 273: Giải vâyChương 274: Bí mật của đỉnh phongChương 275: Đồng tâm hiệp lựcChương 276: Tấn chức Cửu Cửu Trọng ThiênChương 277: Tôn giả mônChương 278: Nhân Đạo Đỉnh PhongChương 279: Dấu hiệu hồi phụcChương 280: Sát thủ đỉnh phongChương 281: Ăn nói ba hoaChương 282: Ước địnhChương 283: Chủ động khiêu khíchChương 284: Ám sát.Chương 285: Cướp đoạt khôi lỗiChương 286: Cửu long hợp nhấtChương 287: Ngưng Huyết Nhân hồi phụcChương 288: Vào biểnChương 289: Quang Ám hợp bíchChương 290: Thiên địa chi biếnChương 291: Thần đạo chi lựcChương 292: Không thể tiếp tục được nữaChương 293: Ý niệm của người chếtChương 294: Hắc Ám chí bảo.Chương 295: Quang hóa Lôi Chấn TửChương 296: Ngàn dặm truy tungChương 297: Thánh thú vương ngăn cảnChương 298: Thần đảoChương 299: Sứ giả.Chương 300: Thành thị địch ýChương 301: Sáu mươi vạnChương 302: Tử điện ầm vangChương 303: Yếu hữu quangChương 304: Quang lực lượngChương 305: Lực lượng này không phải của ngươiChương 306: Hỗn độn đan điền.Chương 307: Bạo thể mà chết.Chương 308: Ý niệm gọi về.Chương 309: Long xà kính ý.Chương 310: Cân bằng lực lượng.Chương 311: Quang Ám hợp bíchChương 312: Nơi lánh nạnChương 313: Thu hoạchChương 314 : Lực lượng hợp bíchChương 315: Trở về Linh Tiêu Bảo ĐiệnChương 316: Tin tức long trời lở đấtChương 317 : Nhị đại Tông chủChương 318 : Quy củChương 319 : Cuồng vọngChương 320: Lực lượng không thể chống đỡChương 321: Chịu thua.Chương 322: Hiểu lầm lớnChương 323 : Bí mật Băng ĐảoChương 324 : Ước địnhChương 325: Dương danh thiên hạChương 326: Thân nhânChương 327 : Ý địnhChương 328: Văn thưChương 329: Kế hoạchChương 330: Đuổi điChương 331: Uy hiếpChương 332: Tặng bảoChương 333: Thu nạp lực lượngChương 334: Oai khác của trời đấtChương 335: Khách quý từ xa tớiChương 336: Tông chủ Thiên TrìChương 337: Thiên hạ đệ nhấtChương 338 : Tin tứcChương 339: Yêu cầuChương 340: Thủ hộ Băng ĐảoChương 341: Đề nghịChương 342: Ước địnhChương 343: Nhân Đạo Đỉnh Phong kiêng kỵChương 344Chương 345: Chủ phong Kim chi thần lựcChương 346: Dẫn phát thần chi lựcChương 347: Truyền thuyết thần lực chú thểChương 348: Thoát hiểmChương 349: Tứ hệ lực lượngChương 350: HỏiChương 351: Lão thích khách đoánChương 352: Đi tới Bắc CươngChương 353: Dễ dàng chém giếtChương 354: Tình thế Bắc CươngChương 355: Tìm kiếm Tuyết HồChương 356: Chướng nhãn pháp cường đạiChương 357: Khoa kỹ thể chấtChương 358: Ẩn nấp.Chương 359: Liệp sátChương 360: Thú quầnChương 361: Lạc đườngChương 362: Cao thủ Băng CungChương 363: Tác dụng của Tuyết HồChương 364: Đan thànhChương 365: Đột kíchChương 366: Tiên thiên phương ĐôngChương 367: Cuồn cuộn mà tớiChương 368Chương 369 + 370: Ra tayChương 371 + 372: kinh sợChương 373 + 374: Cảm ngộChương 375 - 376: Xuất phátChương 377- 378: Suy đoánChương 379 - 380: Thần niệm dung hợpChương 381- 382: Bí mật của Kỳ LânChương 383 - 384: Cản trởChương 385 -386: Gặp lạiChương 387 - 388: Băng Cung tông chủChương 389 - 390: Thất Thải CungChương 391- 392: Thủy chi thần lựcChương 393 - 394: Thất Thải Hà ĐộngChương 395 - 396: Băng Lăng KínhChương 397- 398: Cuộc chiến ba ngàn nămChương 399- 400: Quy Xác gây ra rung độngQuyển 7 : Thiên địa Thần đạo -- Chương 1-2: Phân chiaChương 3 - 4: Không gian khổng lồChương 5 - 6: Miểu sátChương 7-8: Phản kíchChương 9 -10: Khôi lỗi hiện thânChương 11-12: Giải quyếtChương 13 -14 -15: Thần khí Băng Lăng KínhChương 16 - 17 -18: Thông đạoChương 19-21: Thông đạo không gianChương 22-24: Đường lui?Chương 25-27: Phân thân chi uyChương 28 - 30: Tấn giai Thần đạoChương 31 - 33: Dễ dàng khắc địchChương 34-37: Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùngChương 38-40: Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùngChương 41: Kinh hỉ.Chương 42: Ý định táo bạo.Chương 43: Cường giả khiến kẻ khác đau đầu.Chương 44: Thực lực.Chương 45: Phích Lịch Thương.Chương 46: Ẩn nặc.Chương 47: Uy lực của biến dị Phích Lịch Thương.Chương 48: Thu hoạch kinh hỉ.Chương 49: Tận lực thu thập.Chương 50: Biến dị quái vật.Chương 51: Thần đạo khôi lỗi.Chương 52: Cố giao.Chương 53: Nghe trộm.Chương 54: Bại lộ.Chương 55: Kỳ vọng.Chương 56: Tập hợp.Chương 57: Tiêm vào.Chương 58: Tân Thần đạo.Chương 59: Hư thực chi đạo.Chương 60: " Cao cả."Chương 61: Uy năng.Chương 62: Long ngâm.Chương 63: Thiên Trì Tổ sư.Chương 64: Thần đạo hội tụ.Chương 65: Thần thú còn lại.Chương 66: Một phần mười.Chương 67: Giằng co.Chương 68: Quang minh lực lượng.Chương 69: Lực lượng khủng bố.Chương 70: Gây khó dễ.Chương 71: Khiêu chiến.Chương 72: Vượt giai.Chương 73: Thiên địa chi uy.Chương 74: Tôn kính.Chương 75: Thần long tương triệu.Chương 77Chương 78: Tính kế.Chương 79: Luyện khí.Chương 80 : Thần long phẫn nộ.Chương 81: Thần khí xuất.Chương 82: Đột kích.Chương 83: Thị uy.Chương 84: Ngũ hành luân hồi.Chương 85: Dò hỏi.Chương 86: Phù văn chủ phách.Chương 87: Nền tảngChương 88: Ngụy trang.Chương 89: Phiêu phù vật.Chương 90: Kỳ công.Chương 91: Cửu long phần thiênChương 92: Phần thiênChương 93: Nội hạch không thể luyện hóaChương 94: Chờ đợiChương 95: Đồng tâm hiệp lựcChương 96: Chiến trường luyện khíChương 97: Ngũ đại Thần đạoChương 99: Rút lui triệt đểChương 100: Lực lượng sinh mạngChương 101: Trở vềChương 102: Bách Linh Bát đâu?Chương 103: Phân biệtChương 104: Thiên phú biến hóaChương 105: Cường đạo Thần LongChương 106: Thất lạc Sinh Mệnh thạchChương 107: Ký ứcChương 108: Khác thườngChương 109: Tìm kiếmChương 110: Hải ngoại thần chi đảoChương 111-112: Lực lượng truyền thừaChương 112-114: ChờChương 115-116: Thần Toán Tử tính kếChương 117 -118: Trọng đao vô phongChương 119-120: Điều kiệnChương 121-122: Đại yến Ngũ Hành MônChương 123-125: Thần KiếmChương 126-128: Ước định Tinh Thần đảoChương 129: Lão giáo hoàng.Chương 130: Thần Đạo truyền tống trận.Chương 131-132: Thủy Tinh Cung.Chương 133-135: Kinh hỉ ngoài ý muốnChương 136: Giao tiếp với chủ phách.Chương 137: Cửu long phi vũ.Chương 138: Xuất động.Chương 139: Bị tập kích.Chương 140: Thiết Giáp Long.Chương 141: Thần thụ chủ căn.Chương 142: Sí Nhiệt lĩnh vực không thể khống chế.Chương 143: Nắm trong tay phương pháp.Chương 144: Gặp nhau trên biển.Chương 145: Trứng.Chương 146: Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo.Chương 147: Lai lịch quỷ dị.Chương 148: Phương Tây Thần Long.Chương 149: Tức giận.Chương 150: Thần Long ngang ngược.Chương 151-152: Thần thú chi chiến.Chương 153-154:Lấy nhiều khinh ítChương 155-156: Bạch Long hiệnChương 157-158: hứa hẹnChương 159-160: Phục dụng Thần dượcChương 161 : Chưởng khống.Chương 162: Đề nghị.Chương 163: Dung hợp.Chương 164: Tây phương Long cốc.Chương 165: Trả thù.Chương 166: Uy hiếp.Chương 167: Đầu đuôi lưỡng đoạn.Chương 168: Mục đích.Chương 169: Thần long lan tiệt.Chương 170: Kiện Thần khí thứ tư.Chương 171: Chém giết Thần long.Chương 172Chương 173: Lý Áo Ba Đặc. .Chương 174: Hoài nghi.Chương 175: Trở lại Long cốc.Chương 176: Khách tới Long tộc.Chương 177: Yêu cầu.Chương 178: Chân thần truyền thừa.Chương 179: Hai khỏa Lôi chấn tử.Chương 180: Biến cố Bồng Lai.Chương 181: Nợ máu trả bằng máu.Chương 182: Có người nối nghiệp.Chương 183: Lời thề.Chương 184: Nguyện vọng của mẫu thân.Chương 185: Lưu Mục cầu chiến.Chương 186: Lĩnh vực tương khắc.Chương 187: Ngữ xuất kinh nhân.Chương 188: Tây phương mật văn.Chương 189: Đồ đằng Thú thần.Chương 190: Thánh Long đại nhân.Chương 191: Tâm Linh Tiếp XúcChương 192: Lựa ChọnChương 193: Lựa Chọn 2Chương 194: Thú Thần ĐiệnChương 195: Lân Hỏa Mê ThầnChương 196: Năng lực bạn sinh.Chương 197: Tâm linh tương thông.Chương 198: Lân hỏa cải tạo.Chương 199: Xuất quan.Chương 200: Cao giai bạn sinh chi uy.Chương 201: Thần thánh long kỵ sĩ.Chương 202: Quang minh vương miện.Chương 203: Lôi chấn tử cuối cùng.Chương 204: Mạnh mẽ liên thủ.Chương 205: Thần long sắp xếp.Chương 206: Thiên tâm.Chương 207: Tử điện loạn vũ.Chương 208: Phích Lịch Thiên.Chương 209: Nguyên do.Chương 210: Nam Cương trọng phùng.Chương 211: Tinh Thần ĐảoChương 212: Đồng khí tương liên, ngũ khí triều nguyên.Chương 213: Thần đạo chi chiến.Chương 214: Vũ bộ trên đao.Chương 215: Lực lượng kinh khủng.Chương 216: Người đeo mặt nạ.Chương 217: Quang Ám chuyển đổi.Chương 218: Phù văn chủ phách.Chương 219: Kinh sợ thối lui.Chương 220: Thần long truy sát.Chương 221: Nghi vấn.Chương 222: Suy đoán.Chương 223: Phân đạo dương tiêu.Chương 224: Lời thề Ngụy thần cảnh.Chương 225: Trở lại Thủy Tinh Cung.Chương 226: Địa hình thay đổi.Chương 227: Tiên dịch thần dược.Chương 228: Ba năm khổ tu.Chương 229: Ngụy thần cảnh.Chương 230: Tiến giai kỳ dị.Chương 231: Ngũ hành đại thủ ấn.Chương 232: Tiểu bài tử.Chương 233: Hắc ám lục giác tinh mang.Chương 234: Người đeo mặt nạ tái sinh.Chương 235: Dò hỏi.Chương 236: Dược thảo màu đỏ.Chương 237: Hy vọng.Chương 238: Bắc Cương chi biến.Chương 239: Tăng viện.Chương 240: Song tu đan.Chương 241: Kinh hiện Long tộc.Chương 242: Tung tích địch nhân.Chương 243: Hành động mãnh liệt.Chương 244: Cường công.Chương 245: Thủy thần lực thủ hộ.Chương 246: Đại binh áp cảnh.Chương 247: Huyết hải vô nhai.Chương 248: Cốt kiếm.Chương 249: Phá cho ta.Chương 250: Tái phá.Chương 251: Không phục.Chương 252: Ước định.Chương 253: Hợp ý ta.Chương 254: Quan chiến cảm ngộ.Chương 255: Trên Bắc hải.Chương 256:Bẫy rập.Chương 257: Ngũ cường.Chương 258: Bạo thể.Chương 259: Chờ.Chương 260: Chậm rãi chờ xem.Chương 261: Thần thú nội đan.Chương 262: Bất mãn rời đi.Chương 263: Chặn lại.Chương 264: Săn báo.Chương 265: Phù văn biến dị.Chương 266: Truy đuổi.Chương 267: Công pháp cải tử hoàn sinh?Chương 268: Quang Ám chú thể thuật.Chương 269: Ngươi lừa gạt.Chương 270: Trốn không thoát.Chương 271: Long vương lo lắng.Chương 272: Một tiếng trống cổ vũ tinh thần.Chương 273: Khí huyết đại pháp.Chương 274: Quả báo..Chương 275: Ai đánh lén ai?Chương 276: Ba đối ba.Chương 277: Công kích linh hồn.Chương 278: Quang Ám Đại lĩnh vực.Chương 279: Thần uy.Chương 280: Phù văn tiểu thế giới.Chương 281: Cảm ngộ linh hồn.Chương 282: Quang Ám luân hồi.Chương 283: Gọi mưa.Chương 284: Sát khí ngoài cung.Chương 285: Âm phong trận trận.Chương 286: Thủ ấn dung hợp.Chương 287: Mục tiêu.Chương 288: Tam đại thủ ấn.Chương 289: Hấp thu linh hồn.Chương 290: Truyền thừa Tông chủ.Chương 291: Ấn chứng.Chương 292: Thủ ấn chi uy.Chương 293: Lại dương danh.Chương 294: Đan dược thần hiệuChương 295: Thiên biến.Chương 296: Mưu Tử Long tiến giai.Chương 297: Toàn bộ gia sản.Chương 298: Thần khí Hải thị thận lâu.Chương 299: Thiên biến vạn hóa.Chương 300: Trước Thần điện.Chương 301: Tân thần của Long tộc.Chương 302: Phản bội Long tộc?Chương 303: Trốn không thoát.Chương 304: Thật giả Ngũ Hành Chi Hoa.Chương 305: Thế giớiChương 306: Quyết đấuChương 307: Long tộc làm phản.Chương 308: Hắc Ám nghị hội.Chương 309: Ý tứ của hai từ phản bội.Chương 310: Thiên phú thần thông.Chương 311: Hắc Ám độn thuật.Chương 312: Mật pháp.Chương 313: Di chúc.Chương 314: Long cốc mê tung.Chương 315: Đại yến Hạ gia.Chương 316: Hai sự kiện.Chương 317: Thần Long muốn gặp mặt.Chương 318: Thủ ấn hiển uy.Chương 319: Hỏa Diệm Sơn.Chương 320: Thánh quả, Hạch tâm.Chương 321: Ngũ hành thế giới.Chương 322: Tiên thiên Ngũ hành chuyển hoán.Chương 323: Thực lực không đủ.Chương 324: Truyền lời.Chương 325:Chương 326: Thiên Đường Địa Ngục.Chương 327: Mạnh mẽ lấy thần khí.Chương 328: Phương Tây xảy ra biến đổi lớn.Chương 329: Huyết tế siêu cấp.Chương 330:Chương 331: Cuộc chiến trên sa mạc.Chương 332: Tiên thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực.Chương 333: Nhân tộc đệ nhất nhân.Chương 334: Tới thăm.Chương 335: Biết ngươi.Chương 336: Thần Toán Tử đời trước.Chương 337: Siêu cấp huyết trận.Chương 338: Huyết Sát Quang Ám đại trận.Chương 339: Song long hợp bích.Chương 340: Bạch Mã tấn giai.Chương 341: Cảnh giới siêu cường.Chương 342: Khôi lỗi.Chương 343: Thân phận chân thật.Chương 344: Cự tuyệtChương 345: Lĩnh ngộ Thế Giới.Chương 346: Một quyền tất sát.Chương 347: Tung tích mịt mù.Chương 348: Ngũ Hành lão tổ.Chương 349: Bí mật của Thánh Quả.Chương 350: Ở nơi nào không rõ.Chương 351-352: Quỷ Khốc LĩnhChương 353 -355: Trước Thần Thú điệnChương 356: Bạo.Chương 357: Đã chết?Chương 358: Thế Giới hoàn mỹ.Chương 359: Áp chế.Chương 360: Ba kiện siêu giai thần khí.Chương 361: Luyện đan.Chương 362: Cướp đoạt.Chương 363: Nhanh như lôi điện.Chương 364: Kỹ xảo linh hồn.Chương 365: Nghiền nát hư không.Chương 366: Trận chiến cuối cùng.Chương 367: Thông đạo không gian.Chương 368: Phong bế.Chương 369: Cuối chân trời. (Đại kết cục)