Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Tác giả:Thư Ca
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên Không
last update time:17/02/2019
Nội Dung Truyện : Chính Phi Không Bằng Tiểu ThiếpLà một chính phi không được sủng ái!Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng người một đều như muốn bay lên trời! Vị trí chính phi, bên trong Nam Dương phủ lớn như vậy, cũng chỉ để nhìn cho đẹp mắt mà thôi!nàng từ trước đến nay luôn là người không đụng ta ta không phạm người, nhưng đám tiểu thiếp của Nam Dương Vương đến cửa tìm nàng đều bị nàng ngược còn bị đùa bỡn thảm hại!Cũng không nên trách nàng a, do cuộc sống này quá nhàm chán, luôn có người thích làm trò chơi của nàng, mà ai bảo nàng từ trước đến giờ luôn thích giúp người làm niềm vui chứ! Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70-1Chương 70-2Chương 71-1Chương 71-2Chương 72-1Chương 72-2Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76: Nhà kềChương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121-1Chương 121-2Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126-1Chương 126-2Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130-1Chương 130-2Chương 131Chương 132-1Chương 132-2Chương 133-1Chương 133-2Chương 134Chương 135-1Chương 135-2Chương 136Chương 137-1Chương 137-2Quyển 2 - Chương 1: Bạc đầu chẳng xa nhauQuyển 2 - Chương 2Quyển 2 - Chương 3-1Quyển 2 - Chương 3-2Quyển 2 - Chương 4Quyển 2 - Chương 5-1Quyển 2 - Chương 5-2Quyển 2 - Chương 6Quyển 2 - Chương 7Quyển 2 - Chương 8-1Quyển 2 - Chương 8-2Quyển 2 - Chương 9Quyển 2 - Chương 10Quyển 2 - Chương 11Quyển 2 - Chương 12Quyển 2 - Chương 13-1Quyển 2 - Chương 13-2Quyển 2 - Chương 14Quyển 2 - Chương 15-1Quyển 2 - Chương 15-2Quyển 2 - Chương 16-1Quyển 2 - Chương 16-2Quyển 2 - Chương 17Quyển 2 - Chương 18Quyển 2 - Chương 19Quyển 2 - Chương 20Quyển 2 - Chương 21Quyển 2 - Chương 22Quyển 2 - Chương 23Quyển 2 - Chương 24Quyển 2 - Chương 25Quyển 2 - Chương 26Quyển 2 - Chương 27Quyển 2 - Chương 28Quyển 2 - Chương 29Quyển 2 - Chương 30Quyển 2 - Chương 31Quyển 2 - Chương 32Quyển 2 - Chương 33Quyển 2 - Chương 34Quyển 2 - Chương 35Quyển 2 - Chương 36Quyển 2 - Chương 37Quyển 2 - Chương 38: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (1)Quyển 2 - Chương 39: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (2)Quyển 2 - Chương 40: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (3)Quyển 2 - Chương 41: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (4)Quyển 2 - Chương 42: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (5)