Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Tác giả:Đạm Nguỵêt Tân Lương
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:31/10/2017
Bạn đang đọc truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí của tác giả Đạm Nguỵêt Tân Lương trên website đọc truyện online. Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo. Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích. Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên. Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng? Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế. Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng – Xú phi của tàn vương. Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt. Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy?
Xem
Mục lục:
Q.1 - Chương 1Q.1 - Chương 2Q.1 - Chương 3Q.1 - Chương 4Q.1 - Chương 5Q.1 - Chương 6Q.1 - Chương 7Q.1 - Chương 8Q.1 - Chương 9Q.1 - Chương 10Q.1 - Chương 11Q.1 - Chương 12Q.1 - Chương 13Q.1 - Chương 14Q.1 - Chương 15Q.1 - Chương 16Q.1 - Chương 17Q.1 - Chương 18Q.1 - Chương 19Q.1 - Chương 20Q.1 - Chương 21Q.1 - Chương 22Q.1 - Chương 23Q.1 - Chương 24Q.1 - Chương 25Q.1 - Chương 26Q.1 - Chương 27Q.1 - Chương 28Q.1 - Chương 29Q.1 - Chương 30Q.1 - Chương 31Q.1 - Chương 32Q.1 - Chương 33Q.1 - Chương 34Q.1 - Chương 35Q.1 - Chương 36Q.1 - Chương 37Q.1 - Chương 38Q.1 - Chương 39Q.1 - Chương 40Q.1 - Chương 41Q.1 - Chương 42Q.1 - Chương 43Q.1 - Chương 44Q.1 - Chương 45Q.1 - Chương 46Q.1 - Chương 47Q.1 - Chương 48Q.1 - Chương 49Q.1 - Chương 50Q.1 - Chương 51Q.1 - Chương 52Q.1 - Chương 53Q.1 - Chương 54Q.1 - Chương 55Q.1 - Chương 56Q.1 - Chương 57Q.1 - Chương 58Q.1 - Chương 59Q.1 - Chương 60Q.1 - Chương 61Q.1 - Chương 62Q.1 - Chương 63Q.1 - Chương 64Q.1 - Chương 65Q.1 - Chương 66Q.1 - Chương 67Q.1 - Chương 68Q.1 - Chương 69Q.1 - Chương 70Q.1 - Chương 71Q.1 - Chương 72Q.1 - Chương 73Q.1 - Chương 74Q.1 - Chương 75Q.1 - Chương 76Q.1 - Chương 77Q.1 - Chương 78Q.1 - Chương 79Q.1 - Chương 80Q.1 - Chương 81Q.1 - Chương 82Q.1 - Chương 83Q.1 - Chương 84Q.1 - Chương 85Q.1 - Chương 86Q.1 - Chương 87Q.1 - Chương 88Q.1 - Chương 89Q.1 - Chương 90Q.1 - Chương 91Q.1 - Chương 92Q.1 - Chương 93Q.1 - Chương 94Q.1 - Chương 95Q.1 - Chương 96Q.1 - Chương 97Q.1 - Chương 98Q.1 - Chương 99Q.1 - Chương 100Q.1 - Chương 101Q.1 - Chương 102Q.1 - Chương 103Q.1 - Chương 104Q.1 - Chương 105Q.1 - Chương 106Q.1 - Chương 107Q.1 - Chương 108Q.1 - Chương 109Q.1 - Chương 110Q.1 - Chương 111Q.1 - Chương 112Q.1 - Chương 113Q.1 - Chương 114Q.1 - Chương 115Q.1 - Chương 116Q.1 - Chương 117Q.1 - Chương 118Q.1 - Chương 119Q.1 - Chương 120Q.1 - Chương 121Q.1 - Chương 122Q.1 - Chương 123Q.1 - Chương 124Q.1 - Chương 125Q.1 - Chương 126Q.1 - Chương 127Q.1 - Chương 128Q.1 - Chương 129Q.1 - Chương 130Q.1 - Chương 131Q.1 - Chương 132Q.1 - Chương 133Q.1 - Chương 134Q.1 - Chương 135Q.1 - Chương 136Q.1 - Chương 137Q.1 - Chương 138Q.1 - Chương 139Q.1 - Chương 140Q.1 - Chương 141Q.1 - Chương 142Q.1 - Chương 143Q.1 - Chương 144Q.1 - Chương 145Q.1 - Chương 146Q.1 - Chương 147Q.1 - Chương 148Q.1 - Chương 149Q.1 - Chương 150Q.1 - Chương 151Q.1 - Chương 152Q.1 - Chương 153Q.1 - Chương 154Q.1 - Chương 155Q.1 - Chương 156Q.1 - Chương 157Q.1 - Chương 158Q.1 - Chương 159Q.1 - Chương 160Q.1 - Chương 161Q.1 - Chương 162Q.1 - Chương 163Q.1 - Chương 164Q.1 - Chương 165Q.1 - Chương 166Q.1 - Chương 167Q.1 - Chương 168Q.1 - Chương 169Q.1 - Chương 170Q.1 - Chương 171Q.1 - Chương 172Q.1 - Chương 173Q.1 - Chương 174Q.1 - Chương 175Q.1 - Chương 176Q.1 - Chương 177Q.1 - Chương 178Q.1 - Chương 179Q.1 - Chương 180Q.1 - Chương 181Q.1 - Chương 182Q.1 - Chương 183Q.1 - Chương 184Q.1 - Chương 185Q.1 - Chương 186Q.1 - Chương 187Q.1 - Chương 188Q.1 - Chương 189Q.1 - Chương 190Q.1 - Chương 191Q.1 - Chương 192Q.1 - Chương 193Q.1 - Chương 194Q.1 - Chương 195Q.1 - Chương 196Q.1 - Chương 197Q.1 - Chương 198Q.1 - Chương 199Q.1 - Chương 200Q.1 - Chương 201Q.1 - Chương 202Q.1 - Chương 203Q.1 - Chương 204Q.1 - Chương 205Q.1 - Chương 206Q.1 - Chương 207Q.1 - Chương 208Q.1 - Chương 209Q.1 - Chương 210Q.1 - Chương 211Q.1 - Chương 212Q.1 - Chương 213Q.1 - Chương 214Q.1 - Chương 215Q.1 - Chương 216Q.1 - Chương 217Q.1 - Chương 218Q.1 - Chương 219Q.1 - Chương 220Q.1 - Chương 221Q.1 - Chương 222Q.1 - Chương 223Q.1 - Chương 224Q.1 - Chương 225Q.1 - Chương 226Q.1 - Chương 227Q.1 - Chương 228Q.1 - Chương 229Q.1 - Chương 230Q.1 - Chương 231Q.1 - Chương 232Q.1 - Chương 233Q.1 - Chương 234Q.1 - Chương 235Q.1 - Chương 236Q.1 - Chương 237Q.1 - Chương 238Q.1 - Chương 239Q.1 - Chương 240Q.1 - Chương 241Q.1 - Chương 242Q.1 - Chương 243Q.1 - Chương 244Q.1 - Chương 245Q.1 - Chương 246Q.1 - Chương 247Q.1 - Chương 248Q.1 - Chương 249Q.1 - Chương 250Q.1 - Chương 251Q.1 - Chương 252Q.1 - Chương 253Q.1 - Chương 254Q.1 - Chương 255Q.1 - Chương 256Q.1 - Chương 257Q.1 - Chương 258Q.1 - Chương 259Q.1 - Chương 260Q.1 - Chương 261Q.1 - Chương 262Q.1 - Chương 263Q.1 - Chương 264Q.1 - Chương 265Q.1 - Chương 266Q.1 - Chương 267Q.1 - Chương 268Q.1 - Chương 269Q.1 - Chương 270Q.1 - Chương 271Q.1 - Chương 272Q.1 - Chương 273Q.1 - Chương 274Q.1 - Chương 275Q.1 - Chương 276Q.1 - Chương 277Q.1 - Chương 278Q.1 - Chương 279Q.1 - Chương 280Q.1 - Chương 281Q.1 - Chương 282Q.1 - Chương 283Q.2 - Chương 284Q.2 - Chương 285Q.2 - Chương 286Q.2 - Chương 287Q.2 - Chương 288Q.2 - Chương 289Q.2 - Chương 290Q.2 - Chương 291Q.2 - Chương 292Q.2 - Chương 293Q.2 - Chương 294Q.2 - Chương 295Q.2 - Chương 296Q.2 - Chương 297Q.2 - Chương 298Q.2 - Chương 299Q.2 - Chương 300Q.2 - Chương 301Q.2 - Chương 302Q.2 - Chương 303Q.2 - Chương 304Q.2 - Chương 305Q.2 - Chương 306Q.2 - Chương 307Q.2 - Chương 308Q.2 - Chương 309Q.2 - Chương 310Q.2 - Chương 311Q.2 - Chương 312Q.2 - Chương 313Q.2 - Chương 314Q.2 - Chương 315Q.2 - Chương 316Q.2 - Chương 317Q.2 - Chương 318Q.2 - Chương 319Q.2 - Chương 320Q.2 - Chương 321Q.2 - Chương 322Q.3 - Chương 323Q.3 - Chương 324Q.3 - Chương 325Q.3 - Chương 326Q.3 - Chương 327Q.3 - Chương 328Q.3 - Chương 329Q.3 - Chương 330Q.3 - Chương 331Q.3 - Chương 332Q.3 - Chương 333Q.3 - Chương 334Q.3 - Chương 335Q.3 - Chương 336Q.3 - Chương 337Q.3 - Chương 338Q.3 - Chương 339Q.3 - Chương 340Q.3 - Chương 341Q.3 - Chương 342Q.3 - Chương 343Q.3 - Chương 344Q.3 - Chương 345Q.3 - Chương 346Q.3 - Chương 347Q.3 - Chương 348Q.3 - Chương 349Q.3 - Chương 350Q.3 - Chương 351Q.3 - Chương 352Q.3 - Chương 353Q.3 - Chương 354Q.3 - Chương 355Q.3 - Chương 356Q.3 - Chương 357Q.3 - Chương 358Q.3 - Chương 359Q.3 - Chương 360Q.3 - Chương 361Q.3 - Chương 362Q.3 - Chương 363Q.3 - Chương 364Q.3 - Chương 365Q.3 - Chương 366Q.3 - Chương 367Q.3 - Chương 368Q.3 - Chương 369Q.3 - Chương 370Q.3 - Chương 371Q.3 - Chương 372Q.3 - Chương 373Q.3 - Chương 374Q.3 - Chương 375Q.3 - Chương 376Q.3 - Chương 377Q.3 - Chương 378Q.3 - Chương 379Q.3 - Chương 380Q.4 - Chương 381Q.4 - Chương 382Q.4 - Chương 383Q.4 - Chương 384Q.4 - Chương 385Q.4 - Chương 386Q.4 - Chương 387Q.4 - Chương 388Q.4 - Chương 389Q.4 - Chương 390Q.4 - Chương 391Q.4 - Chương 392Q.4 - Chương 393Q.4 - Chương 394Q.4 - Chương 395Q.4 - Chương 396Q.4 - Chương 397Q.4 - Chương 398Q.4 - Chương 399Q.4 - Chương 400Q.4 - Chương 401Q.4 - Chương 402Q.4 - Chương 403Q.4 - Chương 404Q.4 - Chương 405Q.4 - Chương 406Q.4 - Chương 407Q.4 - Chương 408Q.4 - Chương 409Q.4 - Chương 410Q.4 - Chương 411Q.4 - Chương 412Q.4 - Chương 413Q.4 - Chương 414Q.4 - Chương 415Q.4 - Chương 416Q.4 - Chương 417Q.4 - Chương 418Q.4 - Chương 419Q.4 - Chương 420Q.4 - Chương 421Q.4 - Chương 422Q.4 - Chương 423Q.4 - Chương 424Q.4 - Chương 425Q.4 - Chương 426Q.4 - Chương 427Q.4 - Chương 428Q.4 - Chương 429Q.4 - Chương 430Q.4 - Chương 431Q.4 - Chương 432Q.4 - Chương 433Q.4 - Chương 434Q.4 - Chương 435Q.4 - Chương 436Q.4 - Chương 437Q.4 - Chương 438Q.4 - Chương 439Q.4 - Chương 440Q.4 - Chương 441Q.4 - Chương 442Q.4 - Chương 443Q.4 - Chương 444Q.4 - Chương 445Q.4 - Chương 446Q.4 - Chương 447Q.4 - Chương 448Q.4 - Chương 449Q.4 - Chương 450Q.4 - Chương 451Q.4 - Chương 452Q.4 - Chương 453Q.4 - Chương 454Q.4 - Chương 455Q.4 - Chương 456Q.5 - Chương 457Q.5 - Chương 458Q.5 - Chương 459Q.5 - Chương 460Q.5 - Chương 461Q.5 - Chương 462Q.5 - Chương 463Q.5 - Chương 464Q.5 - Chương 465Q.5 - Chương 466Q.5 - Chương 467Q.5 - Chương 468Q.5 - Chương 469Q.5 - Chương 470Q.5 - Chương 471Q.5 - Chương 472Q.5 - Chương 473Q.5 - Chương 474Q.5 - Chương 475Q.5 - Chương 476Q.5 - Chương 477Q.5 - Chương 478Q.5 - Chương 479Q.5 - Chương 480Q.5 - Chương 481Q.5 - Chương 482Q.5 - Chương 483Q.5 - Chương 484