Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Tác giả:Miêu Mao Nho
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên Không
last update time:12/01/2018
Tác phẩm Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc của tác giả Miêu Mao Nho nói về Hạ Phong Quang vừa tỉnh lại trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cái hệ thống xuyên không nữ cường, bị bắt quay như con thoi nhảy qua từng thế giới truyện hay. Trong văn tổng tài, nữ chủ là một sinh viên bình thường vừa tiểu bạch lại khả ái, nam chính làm vua thương trường, tà mị ngông cuồng. Trong văn giang hồ, nữ chủ là y độc tiên tử họa bát đáng yêu, nam chính là ma giáo giáo chủ tàn nhẫn vô lương. Tại văn huyền huyễn, nữ chủ từ một phế vật thứ nữ biến thành thiên tài tu luyện ngàn năm có một, nam chính là Ma quân cực kỳ lãnh khốc lại chỉ đối xử ôn nhu với duy nhất một người,… Mà cô, thân là hôn thê của nam chính, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn gia thế có gia thế, nhưng ở thế giới nào cũng đều không chiếm được tình yêu của nam chính! Hạ Phong Quang nở nụ cười, một tên tinh anh xã hội cẩn thận tỉ mỉ, một tên Hoàng Thượng địch quốc độc miệng, một tên phong lưu thế tử, một tên thánh quân trong ngoài bất nhất,… Đám nam phụ phản diện ngôn tình cổ đại lẫn hiện đại này không phải còn thú vị hơn so với nam chính sao?
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2Chương 3: Chương 3​Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23: Phiên Ngoại Của Bạch Trí​Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 75Chương 76Chương 77: Phiên Ngoại Tề MộChương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113: Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165Chương 166Chương 167Chương 168Chương 170Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175Chương 176: Phiên Ngoại Âu TuânChương 177Chương 178Chương 179Chương 180Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195Chương 196Chương 197Chương 198Chương 199Chương 200Chương 201Chương 202Chương 203Chương 204Chương 205Chương 206Chương 207Chương 208Chương 209Chương 210Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương 215Chương 216Chương 217Chương 218Chương 219Chương 220Chương 221Chương 222Chương 223Chương 224Chương 225Chương 226Chương 227Chương 228Chương 229Chương 230Chương 231Chương 232Chương 233Chương 234Chương 235Chương 236Chương 237Chương 238Chương 239Chương 240Chương 241Chương 242Chương 243Chương 244Chương 245Chương 246Chương 247Chương 248Chương 249Chương 250Chương 251Chương 252Chương 253Chương 254Chương 255Chương 256Chương 257Chương 258Chương 259Chương 260Chương 261Chương 262Chương 263Chương 264: Chương 264 (18+)Chương 265Chương 266Chương 267Chương 268Chương 269Chương 270Chương 271Chương 272Chương 273Chương 274Chương 275Chương 276Chương 277Chương 278Chương 279Chương 280Chương 281Chương 282Chương 283Chương 284Chương 285Chương 286Chương 287Chương 288Chương 289Chương 290Chương 291Chương 292Chương 293Chương 294Chương 295Chương 296Chương 297Chương 298Chương 299Chương 300Chương 301Chương 302Chương 303Chương 304Chương 305Chương 306Chương 307Chương 308Chương 309Chương 310Chương 311: Chương 311Chương 312: Chương 312Chương 313: Chương 313Chương 314: Chương 314Chương 315: Chương 315Chương 316Chương 317: Thế Giới Thứ Tám 7Chương 319: Thế Giới Thứ Tám 9Chương 320: Chương 320Chương 321: Chương 321Chương 322: Thế Giới Thứ Tám 12Chương 323: Thế Giới Thứ Tám 13Chương 325