Tà Y Ma phi của Nhiếp Chính Vương
Tác giả:Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y
Dịch giả:minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngNữ Cường
last update time:10/11/2017
Nàng_ Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ.Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường_Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh lùng thị huyết giống nhau, là một nam nhân tuấn mỹ.Nàng là thần y cũng độc y, một thanh ngân đao đi dọc thiên hạ, độc y song tuyệt, tài năng kinh thế.Nghe đồn, nàng cứu người chỉ xem tâm tình, không làm theo lẽ thường, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận.Nghe đồn, trên đời này, chỉ có người nàng không muốn cứu, không có người nàng cứu không được .Nghe đồn, hắc bạch đạo đối với nàng tôn kính như thần, e ngại như ma.Hắn là chiến thần cũng là ma chủ, một phen tà ma ngạo nghễ quần hùng, quyền khuynh thiên hạ, tà mị vô song.Nghe đồn, hắn là Ma chủ Ma Vực, là Thần Long quanh năm thấy đầu không thấy đuôi.Nghe đồn, hắn không gần nữ sắc, nữ nhân nào gần hắn ba thước tất phải chết.Nghe đồn, hắn độc sủng Vương phi, ba ngàn giọt nước chỉ chọn lấy duy nhất một giọt.
Xem
Mục lục:
Mở đầuQ.I – Chương 01Q.I – Chương 02Q.I – Chương 03Q.I – Chương 04Q.I – Chương 05Q.I – Chương 06Q.I – Chương 07Q.I – Chương 08Q.I – Chương 09Q.I – Chương 10Q.I – Chương 11Q.I – Chương 12Q.I – Chương 13Q.I – Chương 14Q.I – Chương 15Q.I – Chương 16Q.I – Chương 17Q.I – Chương 18Q.I – Chương 19Q.I – Chương 20Q.I – Chương 21Q.I – Chương 22Q.I – Chương 23Q.I – Chương 24Q.I – Chương 25Q.I – Chương 26Q.I – Chương 27Q.I – Chương 28Q.I – Chương 29Q.I – Chương 30Q.I – Chương 31Q.I – Chương 32Q.I – Chương 33Q.I – Chương 34Q.I – Chương 35Q.I – Chương 36Q.I – Chương 38Q.I – Chương 39Q.I – Chương 40Q.I – Chương 41Q.I – Chương 42Q.I – Chương 43Q.I – Chương 44Q.I – Chương 45Q.I – Chương 46Q.I – Chương 47Q.I – Chương 48Q.I – Chương 49Q.I – Chương 50Q.I – Chương 51Q.I – Chương 52Q.I – Chương 53Q.I – Chương 54Q.II – Chương 01Q.II – Chương 02Q.II – Chương 03Q.II – Chương 04Q.II – Chương 05Q.II – Chương 06Q.II – Chương 07Q.II – Chương 08Q.II – Chương 09Q.II – Chương 10Q.II – Chương 11Q.II – Chương 12Q.II – Chương 13Q.II – Chương 14Q.II – Chương 15Q.II – Chương 16Q.II – Chương 17Q.II – Chương 18Q.II – Chương 19Q.II – Chương 20Q.II – Chương 21Q.II – Chương 22Q.II – Chương 23Q.II – Chương 24Q.II – Chương 25Q.II – Chương 26Q.II – Chương 27Q.II – Chương 28Q.II – Chương 29Q.II – Chương 30Q.II – Chương 31Q.II – Chương 32Q.II – Chương 33Q.II – Chương 34Q.II – Chương 35Q.II – Chương 36Q.II – Chương 37Q.II – Chương 38Q.II – Chương 39Q.II – Chương 40Q.III – Chương 01Q.III – Chương 02Q.III – Chương 03Q.III – Chương 04Q.III – Chương 05Q.III – Chương 06Q.III – Chương 07Q.III – Chương 08Q.III – Chương 09Q.III – Chương 10Q.III – Chương 11Q.III – Chương 12Q.III – Chương 13 – Hoàn