Đan Vũ Càn Khôn
Tác giả:Hỏa Thụ
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpKiếm HiệpHuyền Huyễn
last update time:16/11/2017
Thiên phú cao hơn nữa , cũng sợ đan dược !Chỉ cần đan dược luyện được hảo, không có thiên tài đánh không ngã !Lánh đời đan cửa đích duy nhất đệ tử Tần Phàm, từ linh dược bần phạp đích địa cầu xuyên qua đến khắp nơi linh dược nhưng luyện đan sư nhưng cực kỳ thưa thớt đích võ giả thế giới. Từ vi mạt võ đạo bắt đầu, thu tập ma loại, luyện thành trong thiên hạ cường đại nhất đích thể phách !Phấn phát với thần ma đất, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, diễn dịch ta đan vũ càn khôn !Đây là truyện đầu tiên mình đọc mà nhân vật chính chung thủy với vị hôn thê của mình.Các truyện khác toàn xuyên việt xong bỏ luôn vị hôn thê hoặc bị hôn thê bỏ. Nhân vật chính của truyện là Tiểu Phàm sau khi qua cơn bạo bệnh đã trở thành một con người mới, cuộc sống mới cũng từ đó bắt đầu và cũng nhiều biến cố xảy đến với hắn.
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 104Chương 104Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161: Cánh Chu TướcChương 162: Lạc Thành Thái DaoChương 163: Triêu thánh giả đệ nhất nhân.Chương 164: Minh Nguyệt Lâu phong baChương 165 : Cửu cấp võ sư đỉnh phongChương 166 : Tương hội Kiền KinhChương 167 : Hội giao dịchChương 168 : Tranh đoạt Hỏa Vân ThiếtChương 169 : Tần Hạo DươngChương 17 0: Phát hiệnChương 171: Chiếc hộp thần bíChương 172: Tiếng chuông thịnh hộiChương 173: Triêu thánh bắt đầuChương 185: Quy tắc thí luyện.Chương 186: Thí luyện chi địa.Chương 187: Thu hoạch nho nhỏ. (1)Chương 188: Thu hoạch nho nhỏ. (2)Chương 189: Thiếu chút nữa trúng chiêu.Chương 190: Gặp lại Điền Mông.Chương 191: Oan gia ngõ hẹp.Chương 192: Điền Mông sính uy.Chương 193: Ngươi lừa ta gạt cùng thản nhiên tương đối.Chương 194: Tiến vào vòng trong. (1)Chương 195: Tiến vào vòng trong. (2)Chương 196: Đàn Thanh Hỏa Lang.Chương 197: Điên cuồng.Chương 198: Mỏ quạ đen.Chương 199: Triêu Thánh giả Đại Khôn quốc.Chương 200: Gia tộc Thần thú? (1)Chương 201: Gia tộc Thần thú? (2)Chương 202: Chuyện cũ.Chương 203: Tin tức trọng yếu.Chương 203: Tin tức trọng yếu.Chương 204: Chân Vũ thánh địa.Chương 2 05: Cảm ứng nguyên mạch.Chương 2 06: Giúp ta hộ pháp.Chương 207: Trùng kích Tiên thiên.Chương 208: Tiên Thiên chi cảnh.Chương 209: Tiên Thiên chi uy. (1)Chương 210: Tiên Thiên chi uy. (2)Chương 211: Chém tận giết tuyệtChương 212: Ngày cuối cùng!Chương 213: Thiên tài tụ tập.Chương 214: Mê cung. (1)Chương 215: Mê cung. (2)Chương 216: Thực lực Top 10.Chương 217: Khảo nghiệm tranh đoạt đệ nhất.Chương 218: Kịch chiến.Chương 219: Dị biến.Chương 220: Ngăn trở tiến hóa.Chương 221: Hỗn chiến bắt đầu. (1)Chương 222: Hỗn chiến bắt đầu. (2)Chương 223: Ai tới Đồ Long. (1)Chương 224: Ai tới Đồ Long. (2)Chương 225: Nhất phi trùng thiên. (1)Chương 226: Nhất phi trùng thiên. (2)Chương 227: Chấm dứtChương 228: Khiếp sợ toàn trường. (1)Chương 229: Khiếp sợ toàn trường. (2)Chương 230: Khiếp sợ toàn trường. (3)Chương 231: Thánh điện tôn giả. (1)Chương 232: Thánh điện tôn giả. (2)Chương 233: Ban thưởngChương 234: Ly khai Thánh điện. (1)Chương 235: Ly khai Thánh điện. (2)Chương 236: Luyện khí. (1)Chương 237: Luyện khí. (2)Chương 238: Trở thành "Luyện Đan Sư".Chương 239: Phong vân Đại Càn. (1)Chương 240: Phong vân Đại Càn. (2)Chương 241: Gặp Thái Hiên. (1)Chương 242: Gặp Thái Hiên. (2)Chương 243: Một tiếng rồng ngâm nơi nước cạnChương 244: Chiến Mạnh Thần. (1)Chương 245: Chiến Mạnh Thần. (2)Chương 246: Về nhàChương 247: Đông như trẩy hội. (1)Chương 248: Đông như trẩy hội. (2)Chương 249: Chúc mừng cùng lo lắng.Chương 250: Càn Kinh Tần gia tới.Chương 251: Song Tần bí sử. (1)Chương 252: Song Tần bí sử. (2)Chương 253: Ngả bài. (1)Chương 254: Ngả bài. (2)Chương 255: Tỷ tỷ, ta muốn kết hôn nàng. (1)Chương 256: Tỷ tỷ, ta muốn kết hôn nàng. (2)Chương 257: Tần Li trả lời.Chương 258: Lần nữa rời nhà. (1)Chương 259: Lần nữa rời nhà. (2)Chương 260: Cổ Hà gia nhập.Chương 261: Trở lại Dược cốc.Chương 262: Cải tiến đan dược. (1)Chương 263: Cải tiến đan dược. (2)Chương 264: Khách không mời mà đến. (1)Chương 265: Khách không mời mà đến. (2)Chương 266: Niềm vui ngoài ý muốn. (1)Chương 267: Niềm vui ngoài ý muốn. (2)Chương 268: Cửu Chuyển Chân Vũ đan cùng Tam trọng Man Ngưu Xông. (1)Chương 269: Cửu Chuyển Chân Vũ đan cùng Tam trọng Man Ngưu Xông. (2)Chương 270: Tiến vào vòng trong.Chương 271: Nữ tử nguy hiểm. (1)Chương 272: Nữ tử nguy hiểm. (2)Chương 273: Cực Hạn Chi Đạo.Chương 274: Trấn Yêu Thành.Chương 275: Dị biến. (1)Chương 276: Dị biến. (2)Chương 277: Mượn lực. (1)Chương 278: Mượn lực. (2)Chương 279: Truyền Tống TrậnChương 280: Tạo Hóa Kim Liên.Chương 281: Bí địa trong núi. (1)Chương 282: Bí địa trong núi. (2)Chương 283: Đao Vương mộ. (1)Chương 284: Đao Vương mộ. (2)Chương 285: Bá Vương đao.Chương 286: Nội mộ. (1)Chương 287: Nội mộ. (2)Chương 288: Huyền Vũ Ma chủng. (1)Chương 289: Huyền Vũ Ma chủng. (2)Chương 290: Đao Vương tặng lễ.Chương 291: Chiến Linh Vũ. (1)Chương 292: Chiến Linh Vũ. (2)Chương 293: Gặp mạnh càng mạnh.Chương 294: Kim liên khai mở. (1)Chương 295: Kim liên khai mở. (2)Chương 296: Nhanh chân đến trước. (1)Chương 297: Nhanh chân đến trước. (2)Chương 298: Bị nhốt.Chương 299: Tuyệt địa sống sót. (1)Chương 300: Tuyệt địa sống sót. (2)Chương 301: Thế giới trong Liên. (1)Chương 302: Thế giới trong Liên. (2)Chương 303: Huyền Vũ Ma chủng cường đạiChương 304: Linh Vũ chi cảnh. (1)Chương 305: Linh Vũ chi cảnh. (2)Chương 306: Luyện hóa kim liên.Chương 307: Thoát khốn. (1)Chương 308: Thoát khốn. (2)Chương 309: Một đao kia tao nhã. (1)Chương 310: Một đao kia tao nhã. (2)Chương 311: Tân năng lực. (1)Chương 312: Tân năng lực. (2)Chương 313: Tránh khỏi kiếp số. (1)Chương 314: Tránh khỏi kiếp số. (2)Chương 315: Thiên Sí Hổ!Chương 316: Thu một đầu. (1)Chương 317: Thu một đầu. (2)Chương 318: Yêu thú xuất hiện ngoài ý muốn. (1)Chương 319: Yêu thú xuất hiện ngoài ý muốn. (2)Chương 320: Chiến Trư Vương.Chương 321: Hợp tác. (1)Chương 322: Hợp tác. (2)Chương 323: Cổ Mặc có ý ly khai. (1)Chương 324: Cổ Mặc có ý ly khai. (2)Chương 325: Biến cố Xuân Hòa Đường.Chương 326: Dạ đàm. (1)Chương 327: Dạ đàm. (2)Chương 328: Mời chào. (1)Chương 329: Mời chào. (2)Chương 330: Nghênh chiến.Chương 331: Giao phong. (1)Chương 332: Giao phong. (2)Chương 333: Còn thù cũ.Chương 334: Bạo lộ. (1)Chương 335: Bạo lộ. (2)Chương 336: Càn Kinh Tần gia Thập Tam trưởng lão, chết? (1)Chương 337: Càn Kinh Tần gia Thập Tam trưởng lão, chết? (2)Chương 338: Không một ai may mắn thoát khỏi.Chương 339: Đuổi tận giết tuyệt. (1)Chương 340: Đuổi tận giết tuyệt. (2)Chương 341: Thật lâu không thấyChương 342: Gặp lại Tần Tiến. (1)Chương 343: Gặp lại Tần Tiến. (2)Chương 344: Trong tộc tình thế. (1)Chương 345: Trong tộc tình thế. (2)Chương 346: Giải quyết vấn đề. (1)Chương 347: Giải quyết vấn đề. (2)Chương 348: Thẳng thắn. (1)Chương 349: Thẳng thắn. (2)Chương 350: Luyện chế Dung Linh Đan.Chương 351: Khách đến thăm. (1)Chương 352: Khách đến thăm. (2)Chương 353: Gặp lại Tần Hạo Dương. (1)Chương 354: Gặp lại Tần Hạo Dương. (2)Chương 355: Tỷ thí. (1)Chương 356: Tỷ thí. (2)Chương 357: Thuần phục Thiên Sí Hổ. (1)Chương 358: Thuần phục Thiên Sí Hổ. (2)Chương 359: Rồng rắn lẫn lộn. (1)Chương 360: Rồng rắn lẫn lộn. (2)Chương 361: Huyết Đường Lang BangChương 362: Tử Đường Lang. (1)Chương 363: Tử Đường Lang. (2)Chương 364: Hung hăng chấn nhiếp. (1)Chương 365: Hung hăng chấn nhiếp. (2)Chương 366: Kết thúc cùng bắt đầu. (1)Chương 367: Kết thúc cùng bắt đầu. (2)Chương 368: Chặn giết. (1)Chương 369: Chặn giết. (2)Chương 370: Quả nhiên là ngươi. (1)Chương 371: Quả nhiên là ngươi. (2)Chương 372: Tần Hạo Dương, chết? (1)Chương 373: Tần Hạo Dương, chết? (2)Chương 374: Dạ đàm. (1)Chương 375: Dạ đàm. (2)Chương 376: Ngưng thể.Chương 377: Giải thưởng giá trên trời. (1)Chương 378: Giải thưởng giá trên trời. (2)Chương 379: Đấu ngoan độc. (1)Chương 380: Đấu ngoan độc. (2)Chương 381: Dễ như trở bàn tay. (1)Chương 382: Dễ như trở bàn tay. (2)Chương 383: Thủ đoạn. (1)Chương 384: Thủ đoạn. (2)Chương 385: Cường giả Võ Tôn? (1)Chương 386: Cường giả Võ Tôn? (2)Chương 387: Võ Tôn Tần Húc. (1)Chương 388: Võ Tôn Tần Húc. (2)Chương 389: Cánh tay Kỳ Lân dị biến.Chương 390: Bạo Huyết Kỳ Lân. (1)Chương 391: Bạo Huyết Kỳ Lân. (2)Chương 392: Thánh điện can thiệp. (1)Chương 393: Thánh điện can thiệp. (2)Chương 394: Đại Địa Trầm Luân. (1)Chương 395: Đại Địa Trầm Luân. (2)Chương 396: Thoát khốn mà ra. (1)Chương 397: Thoát khốn mà ra. (2)Chương 398: Ra ngoài ý định. (1)Chương 399: Ra ngoài ý định. (2)Chương 400: Đến Thái gia dưỡng thương. (1)Chương 401: Đến Thái gia dưỡng thương. (2)Chương 402: Tin tức của Chân Vũ thánh địa. (1)Chương 403: Tin tức của Chân Vũ thánh địa. (2)Chương 404: Thủ đoạn của Võ thánh Càn Kinh Tần gia.Chương 405: Đăng môn hủy biển. (1)Chương 406: Đăng môn hủy biển. (2)Chương 407: Hủy kỳ môn đình. (1)Chương 408: Hủy kỳ môn đình. (2)Chương 409: Cuộc chiến Thần Tôn. (1)Chương 410: Cuộc chiến Thần Tôn. (2)Chương 411: Ước hẹn năm năm. (1)Chương 412: Ước hẹn năm năm. (2)Chương 413: Áp lực. (1)Chương 414: Áp lực. (2)Chương 415: Khảo hạch thăng phẩm đơn giản. (1)Chương 416: Khảo hạch thăng phẩm đơn giản. (2)Chương 417: Trước khi tiến vào thánh địa.Chương 418: Thánh địa thần bí. (1)Chương 419: Thánh địa thần bí. (2)Chương 420: Tiến vào thánh địa.Chương 421: Sương trắng tràn ngập. (1)Chương 422: Sương trắng tràn ngập. (2)Chương 423: Giác sắc điều hoán. (1)Chương 424: Giác sắc điều hoán. (2)Chương 425: Độc Vụ Hồ. (1)Chương 426: Độc Vụ Hồ. (2)Chương 427: Linh hoàn cấp Luyện dược sư Hướng Vũ.Chương 428: Chim sẻ núp đằng sau? (1)Chương 429: Chim sẻ núp đằng sau? (2)Chương 430: Tần Tinh Hà. (1)Chương 431: Tần Tinh Hà. (2)Chương 432: Nhiều lần khó khăn trắc trở. (1)Chương 433: Nhiều lần khó khăn trắc trở. (2)Chương 434: Con mồi trở thành thợ săn.Chương 435: Phản mai phục! (1)Chương 436: Phản mai phục! (2)Chương 437: Tần Hạo Dương, cuối cùng chết! (1)Chương 438: Tần Hạo Dương, cuối cùng chết! (2)Chương 439: Lực ảnh hưởng của Hướng Vũ.Chương 440: Dùng lực phá lực. (1)Chương 441: Dùng lực phá lực. (2)Chương 442: Phi độ Long Hài Cốc. (1)Chương 443: Phi độ Long Hài Cốc. (2)Chương 444: Hỏa Vân đao báo hỏng. (1)Chương 445: Hỏa Vân đao báo hỏng. (2)Chương 446: Đến Thần Điện. (1)Chương 447: Đến Thần Điện. (2)Chương 448: Vị hôn thê.Chương 449: Tử Hà trưởng lão.Chương 450: Chấn nhiếp cùng chứng minh. (1)Chương 451: Chấn nhiếp cùng chứng minh. (2)Chương 452: Chấn nhiếp cùng chứng minh. (3)Chương 453: Tương kiến.Chương 454: Linh Huyệt. (1)Chương 455: Linh Huyệt. (2)Chương 456: Cùng thiên tranh giành. (1)Chương 457: Cùng thiên tranh giành. (2)Chương 458: Thái Hư Tráng Hồn Đan.Chương 459: Càn Minh. (1)Chương 460: Càn Minh. (2)Chương 461: Bốn cực chi địa. (1)Chương 462: Bốn cực chi địa. (2)Chương 463: Vân Phi Dương.Chương 464: Cùng đi Nam Hoang. (1)Chương 465: Cùng đi Nam Hoang. (2)Chương 466: Mộ Dung Hàn. (1)Chương 467: Mộ Dung Hàn. (2)Chương 468: Thực lực của Tần Li.Chương 469: Mộng Điệp. (1)Chương 470: Mộng Điệp. (2)Chương 471: Cuồng vọng. (1)Chương 472: Cuồng vọng. (2)Chương 473: Đánh chết cùng dị tượng.Chương 474: Hẳn là đao. (1)Chương 475: Hẳn là đao. (2)Chương 476: Tất cả thế lực lớn. (1)Chương 477: Tất cả thế lực lớn. (2)Chương 478: Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ . (1)Chương 479: Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ. (2)Chương 480: Công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. (1)Chương 481: Công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. (2)Chương 482: Sơn thể dị biến. (1)Chương 483: Sơn thể dị biến. (2)Chương 484: Kiếp sau. (1)Chương 485: Kiếp sau. (2)Chương 486: Kiếp sau. (3)Chương 487: Ta đến thử xem. (1)Chương 488: Ta đến thử xem. (2)Chương 489: Hỏa nguyên năng lực thức tỉnh. (1)Chương 490: Hỏa nguyên năng lực thức tỉnh. (2)Chương 491: Độc chiếm. (1)Chương 492: Độc chiếm. (2)Chương 493: Trù Đao chi đạo.Chương 494: Đoạt. (1)Chương 495: Đoạt. (2)Chương 496: Đồ vô sỉ. (1)Chương 497: Đồ vô sỉ. (2)Chương 498: Đá đặt chân.Chương 500: Chém người. (2)Chương 501: Ngũ minh truy đuổi. (1)Chương 502: Ngũ minh truy đuổi. (2)Chương 503: Lao ra lớp lớp vòng vâyChương 504: Thong dong rời đi. (1)Chương 505: Thong dong rời đi. (2)Chương 506: Kim Thượng khiếp sợ. (1)Chương 507: Kim Thượng khiếp sợ. (2)Chương 508: Thiên Tài Chiến.Chương 509: Dùng khí ngự đao. (1)Chương 510: Dùng khí ngự đao. (2)Chương 511: Ý đồ đến của Thái Hiên.Chương 512: Quẫn cảnh của Càn Minh. (1)Chương 513: Quẫn cảnh của Càn Minh. (2)Chương 514: Trực tiếp phá cửa.Chương 515: Thử đao mà thôi. (1)Chương 516: Thử đao mà thôi. (2)Chương 517: Khát vọng đánh một trận. (1)Chương 518: Khát vọng đánh một trận. (2)Chương 519: Cơ hội mới.Chương 520: Mọi việc. (1)Chương 521: Mọi việc. (2)Chương 522: Tiếng chuông thịnh hội.Chương 523: Muộn. (1)Chương 524: Muộn. (2)Chương 525: Còn có taChương 526: Thiên Tài Chiến -- bắt đầu! (1)Chương 527: Thiên Tài Chiến -- bắt đầu! (2)Chương 528: Chiến trường và giai đoạn khởi động. (1)Chương 529: Chiến trường và giai đoạn khởi động. (2)Chương 530: Tôi luyện đao đạo.Chương 531: Tám Thánh Tôn. (1)Chương 532: Tám Thánh Tôn. (2)Chương 533: Lên thành.Chương 534: Trước khi chiến đấu. (1)Chương 535: Trước khi chiến đấu. (2)Chương 536: Giai đoạn thứ hai.Chương 537: Trận chiến đầu. (1)Chương 538: Trận chiến đầu. (2)Chương 539: Oan gia gặp mặt. (1)Chương 540: Oan gia gặp mặt. (2)Chương 541: Bắt đầu tính sổ.Chương 542: Đệ nhất tốc độ mới. (1)Chương 543: Đệ nhất tốc độ mới. (2)Chương 544: So đấu năng lực phòng ngự.Chương 545: Thắng bại đã phân. (1)Chương 546: Thắng bại đã phân. (2)Chương 547: Cường cường tương tranh.Chương 548: Xong! (1)Chương 549: Xong! (2)Chương 550: Thư giãn một tí. (1)Chương 551: Thư giãn một tí. (2)Chương 552: Trận đầu quyết chiến.Chương 553: Đối thủ ngoài ý muốn. (1)Chương 554: Đối thủ ngoài ý muốn. (2)Chương 555: Bán kết.Chương 556: Nghênh chiến Sa Vũ. (1)Chương 557: Nghênh chiến Sa Vũ. (2)Chương 558: Cường cường giao phong.Chương 559: Chuyện gì xảy ra? (1)Chương 560: Chuyện gì xảy ra? (2)Chương 561: Giá trị của Tần Phàm.Chương 562: Đối thủ của ngươi là ta. (1)Chương 563: Đối thủ của ngươi là ta. (2)Chương 564: Tử Cấm chi đỉnh. (1)Chương 565: Tử Cấm chi đỉnh. (2)Chương 566: Giao phong khí thế. (1)Chương 567: Giao phong khí thế. (2)Chương 568: Cường cường tương đấu. (1)Chương 569: Cường cường tương đấu. (2)Chương 570: Ngươi rất manh, bất quá ….Chương 571: Ta cũng là Luyện Đan Sư. (1)Chương 572: Ta cũng là Luyện Đan Sư. (2)Chương 573: Luyện Đan Sư so đấu. (1)Chương 574: Luyện Đan Sư so đấu. (2)Chương 575: Trận chiến cuối cùng.Chương 576: Phân thắng bại. (1)Chương 577: Phân thắng bại. (2)Chương 578: Kết thúc.Chương 579: Chân Vũ thần chúc phúc. (1)Chương 580: Chân Vũ thần chúc phúc. (2)Chương 581: Tạo hóa.Chương 582: Gặp Thánh Tôn. (1)Chương 583: Gặp Thánh Tôn. (2)Chương 584: Khảo nghiệm. (1)Chương 585: Khảo nghiệm. (2)Chương 586: Thêm vào ban thưởng. (1)Chương 587: Thêm vào ban thưởng. (2)Chương 588: Thiên Cơ Đỉnh.Chương 589: Khiếp sợ chính mình rồi. (1)Chương 590: Khiếp sợ chính mình rồi. (2)Chương 591: Qua sông. (1)Chương 592: Qua sông. (2)Chương 593: Ba đạo tâm tình chi môn. (1)Chương 594: Ba đạo tâm tình chi môn. (2)Chương 595: Đại chấn động. (1)Chương 596: Đại chấn động. (2)Chương 597: Đại đạo to lớn không lớn bằng ta.Chương 598: Trảm Nghịch thành Tôn. (1)Chương 599: Trảm Nghịch thành Tôn. (2)Chương 600: Xuất đính. (1)Chương 601: Xuất đính. (2)Chương 602: Dịch Khuyết khiêu chiến lần nữa .Chương 603: Kết quả đọ sức lần nữa. (1)Chương 604: Kết quả đọ sức lần nữa. (2)Chương 605: Võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. (1)Chương 606: Võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. (2)Chương 607: Trước khi đi. (1)Chương 608: Trước khi đi. (2)Chương 609: Ly khai Thánh Địa.Chương 610: Họa bích chi mê. (1)Chương 611: Họa bích chi mê. (2)Chương 612: Cự tháp cùng hộp sắt. (1)Chương 613: Cự tháp cùng hộp sắt. (2)Chương 614: Tiêu Tĩnh khiếp sợ. (1)Chương 615: Tiêu Tĩnh khiếp sợ. (2)Chương 616: Dụ địch.Chương 617: Tăng lên đao pháp. (1)Chương 618: Tăng lên đao pháp. (2)Chương 619: Tương kiến sau một năm. (1)Chương 620: Tương kiến sau một năm. (2)Chương 621: Khoản nợ năm trước, hôm nay trả. (1)Chương 622: Khoản nợ năm trước, hôm nay trả. (2)Chương 623: Gia chủ Càn Kinh Tần gia. (1)Chương 624: Gia chủ Càn Kinh Tần gia. (2)Chương 625: Nhân gian.Chương 627: Minh Nguyệt Lâu phong ba nhỏ. (1)Chương 628: Minh Nguyệt Lâu phong ba nhỏ. (2)Chương 629: Tình trạng hiện nay của gia tộc. (1)Chương 630: Tình trạng hiện nay của gia tộc. (2)Chương 631: Tin tức. (1)Chương 632: Tin tức. (2)Chương 633: Nam Phong Thành nguy cơ. (1)Chương 634: Nam Phong Thành nguy cơ. (2)Chương 635: Yêu thú công thành.Chương 636: Vương giả trở về. (1)Chương 637: Vương giả trở về. (2)Chương 638: Lực ảnh hưởng của Tần Phàm. (1)Chương 639: Lực ảnh hưởng của Tần Phàm. (2)Chương 640: Độc chiến Thất cấp yêu thú.Chương 641: Ta muốn Đồ Long. (1)Chương 642: Ta muốn Đồ Long. (2)Chương 643: Hi sinh. (1)Chương 644: Hi sinh. (2)Chương 645: Thủy hệ Vạn Ngưu Xông. (1)Chương 646: Thủy hệ Vạn Ngưu Xông. (2)Chương 647: Phá băng.Chương 648: Thú triều chấm dứt. (1)Chương 649: Thú triều chấm dứt. (2)Chương 650: Lo lắng của Tần Phàm. (1)Chương 654: Gia tộc lần nữa thăng phẩm. (2)Chương 660: Bạch Thủ Kim Quan Ưng.Chương 665: Lấy một địch hai. (2)Chương 670: Trên đường đi thông Hắc Hỏa thành. (1)Chương 671: Trên đường đi thông Hắc Hỏa thành. (2)Chương 700: Trước giờ quyết chiến, Tam cấp Võ Tôn!Chương 705: Trận chiến mở màn.Chương 731: Một kẻ hung nhân. (2)Chương 732: Đổ đấu.Chương 733: Nghênh ngang rời đi. (1)Chương 734: Nghênh ngang rời đi. (2)Chương 735: Hộp sắt tái hiện.Chương 736: Đại Phong Thành. (1)Chương 737: Đại Phong Thành. (2)Chương 738: Xông vào.Chương 739: Phá thành. (1)Chương 740: Phá thành. (2)Chương 741: Đồ Chính Long.Chương 742: Lực hám cửu cấp võ tôn. (1)Chương 743: Lực hám cửu cấp võ tôn. (2)Chương 744: Giết người đoạt thànhChương 745: Tiếp quảnChương 746: Cự ấn thần bí. (1)Chương 747: Cự ấn thần bí. (2)Chương 748: Ngũ cấp võ tôn. (1)Chương 749: Ngũ cấp võ tôn. (2)Chương 750: Hoàn thiện vũ kỹ.Chương 751: Nhật Tâm Thuyết. (1)Chương 752: Nhật Tâm Thuyết. (2)Chương 753: Gặp lại Mộc Thiên Hùng.Chương 754: Chứng minh. (1)Chương 755: Chứng minh. (2)Chương 756: Hám sơn đại chiến.Chương 757: Nửa bước võ thánh, vẫn lạc! (1)Chương 758: Nửa bước võ thánh, vẫn lạc! (2)Chương 759: Hậu sự.Chương 760: Kỳ tích chi kiếm! (1)Chương 761: Kỳ tích chi kiếm! (2)Chương 762: Anh Hùng Thành.Chương 763: Chỉ là nhạc đệm. (1)Chương 765: Thần Thú Thành.Chương 766: Kém quá xa. (1)Chương 767: Kém quá xa. (2)Chương 768: Thánh nữ. (1)Chương 769: Thánh nữ. (2)Chương 770: Gặp mặt thần thú.Chương 771: Thần cũng là người. (1)Chương 772: Thần cũng là người. (2)Chương 773: Trực tiếp đề thăng.Chương 774: Đại hội "săn người". (1)Chương 775: Đại hội "săn người". (2)Chương 776: Khu vực săn bắn tàn khốc. (1)Chương 777: Khu vực săn bắn tàn khốc. (2)Chương 778: Hoàng tước phía sau.Chương 779: Phong Bạch Vũ. (1)Chương 780: Phong Bạch Vũ. (2)Chương 781: Mỗi người mỗi vẻ.Chương 782: Dọa bỏ chạy. (1)Chương 783: Dọa bỏ chạy. (2)Chương 784: Kinh khởi sóng lớn.Chương 785: Cửa động. (1)Chương 786: Cửa động. (2)Chương 787: Mật địa chi tranh.Chương 788: Ngũ Hành Thuần Nguyên Tinh. (1)Chương 789: Ngũ Hành Thuần Nguyên Tinh. (2)Chương 790: Năm khỏa hạt châu. (1)Chương 791: Năm khỏa hạt châu. (2)Chương 792: Thạch thất thứ ba. (1)Chương 793: Thạch thất thứ ba. (2)Chương 794: Võ Thánh cấp công kích.Chương 795: Bán Thần. (1)Chương 796: Bán Thần. (2)Chương 797: Nhân tâm bất túc. (1)Chương 798: Nhân tâm bất túc. (2)Chương 799: Một đuổi một chạy.Chương 800: Mang tới cửa. (1)Chương 801: Mang tới cửa. (2)Chương 802: Thiên Trận Giáp. (1)Chương 803: Thiên Trận Giáp. (2)Chương 804: Tà pháp.Chương 805: Tam hệ Vạn Ngưu Xông. (1)Chương 806: Tam hệ Vạn Ngưu Xông. (2)Chương 807: Huyền Trọng Quyền lại hiện ra. (1)Chương 809: Kiểm kê chiến lợi phẩm.Chương 810: Trận pháp chi đạo. (1)Chương 811: Trận pháp chi đạo. (2)Chương 812: Cường giả tụ tập. (1)Chương 813: Cường giả tụ tập. (2)Chương 814: Vân Phi Hồng. (1)Chương 815: Vân Phi Hồng. (2)Chương 816: Dẫn Thú Anh Hùng.Chương 817: Xích Viêm Lôi Viên. (1)Chương 818: Xích Viêm Lôi Viên. (2)Chương 819: Độc hám Cự Viên. (1)Chương 820: Độc hám Cự Viên. (2)Chương 821: Tất cả lộ ra thần thông. (1)Chương 822: Tất cả lộ ra thần thông. (2)Chương 823: Người - vượn đại chiến.Chương 824: Ai có thể xưng Vương? (1)Chương 825: Ai có thể xưng Vương? (2)Chương 826: Tam Anh chiến Tần Phàm. (1)Chương 827: Tam Anh chiến Tần Phàm. (2)Chương 828: Một trận chiến định Vương.Chương 829: Đối chiến Vân Phi Hồng. (1)Chương 830: Đối chiến Vân Phi Hồng. (2)Đan Vũ Càn Khôn Tác Giả: Hỏa Thụ Chương 833: Lăng Vân. (1) Nhóm dịch: Dungnhi Nguồn: vipvandan Mà hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng với tư cách song phương giao chiến, vào lúc này thần sắc đều lChương 832: Một trận chiến thống khoái. (2)Chương 833: Lăng Vân. (1)Chương 834: Lăng Vân. (2)Chương 835: Thắng bại.Chương 836: Tuyên bố kết quả. (1)Chương 837: Tuyên bố kết quả. (2)Chương 838: Gặp lại... nàng?Chương 839: Gặp lại Kỷ Huyên Nhi. (1)Chương 840: Gặp lại Kỷ Huyên Nhi. (2)Chương 841: Cực Hạn Chi Đạo biến thái. (1)Chương 842: Cực Hạn Chi Đạo biến thái. (2)Chương 843: Nữ tử làm cho người sợ hãi lẫn thán phục.Chương 845: Một kiếm đến từ phía tây. (2)Chương 846: Kỳ tích tương kiến. (1)Chương 847: Kỳ tích tương kiến. (2)Chương 848: Hai đời thiên tài giao phong.Chương 849: Chênh lệch. (1)Chương 850: Chênh lệch. (2)Chương 851: Thủ bại. (1)Chương 852: Thủ bại. (2)Chương 853: Bi tình. (1)Chương 854: Bi tình. (2)Chương 855: Biệt khuất.Chương 856: Kỷ Huyên Nhi cường hãn. (1)Chương 857: Kỷ Huyên Nhi cường hãn. (2)Chương 858: Lại phân ly. (1)Chương 859: Lại phân ly. (2)Chương 860: Đại Ly Quốc.Chương 861: Đối thoại Lôi Thần. (1)Chương 862: Đối thoại Lôi Thần. (2)Chương 863: Trấn áp Lôi Thần. (1)Chương 864: Trấn áp Lôi Thần. (2)Chương 865: Xử lý hoàn tất. (1)Chương 866: Xử lý hoàn tất. (2)Chương 867: Đến Cửu Long Cốc.Chương 868: Cúi đầu và ngẩng đầu. (1)Chương 869: Cúi đầu và ngẩng đầu. (2)Chương 870: Song tinh gặp mặt lần đầu! (1)Chương 871: Song tinh gặp mặt lần đầu! (2)Chương 872: Thử tay nghề.Chương 873: Tứ thành! (1)Chương 874: Tứ thành! (2)Chương 875: Cảm ngộ dưới công kích của Võ Thánh.Chương 876: Thủy Hỏa Tương Dung chính thức! (1)Chương 877: Thủy Hỏa Tương Dung chính thức! (2)Chương 878: Kim Dương Võ Thánh.Chương 879: Cửu Long Tháp hiện. (1)Chương 880: Cửu Long Tháp hiện. (2)Chương 881: Đàn yêu thú cùng Linh Ngân quả.Chương 882: Võ đạo tàn khốc. (1)Chương 883: Võ đạo tàn khốc. (2)Chương 884: Tăng lên cùng cứu người. (1)Chương 885: Tăng lên cùng cứu người. (2)Chương 886: Tần Thiên Hoành đã trở thành Võ Thánh. (1)Chương 887: Tần Thiên Hoành đã trở thành Võ Thánh. (2)Chương 888: Đào bình.Chương 889: Thần chi chỉ thị. (1)Chương 890: Thần chi chỉ thị. (2)Chương 891: Vi hình địa đồ. (1)Chương 892: Vi hình địa đồ. (2)Chương 893: Khô lâu quái vật cùng bí mật Cửu Long Tháp.Chương 894: Chư Thần mộ địa. (1)Chương 896: Rương rỗng. (1)Chương 897: Rương rỗng. (2)Chương 898: Tầng thứ hai.Chương 899: Vũ Tôn cấp bảy. (1) Chương 886: Tần Thiên Hoành đã trở thành Võ Thánh. (1) Nguồn: Vipvandan.vn (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯) - Đúng vậy a, lúc này đây thật sChương 900: Vũ Tôn cấp bảy. (2)Chương 901: Thực lực biến hóa. (1)Chương 902: Thực lực biến hóa. (2)Chương 903: Cốt Thánh.Chương 904: Lại một hòm rỗng. (1)Chương 905: Lại một hòm rỗng. (2)Chương 906: Gặp lại Tần Thiên Hoành. (1)Chương 907: Gặp lại Tần Thiên Hoành. (2)Chương 908: Lại thua.Chương 909: Đào bình cùng rương hòm. (1)Chương 910: Đào bình cùng rương hòm. (2)Chương 911: Không gian Huyền Thủy Hỏa. (1)Chương 912: Không gian Huyền Thủy Hỏa. (2)Chương 913: Tầng Thứ Ba. (1)Chương 914: Tầng Thứ Ba. (2)Chương 915: Địa Vương Chiến Long.Chương 916: Huyền Vũ tỉnh, giết Bát cấp! (1)Chương 917: Huyền Vũ tỉnh, giết Bát cấp! (2)Chương 918: Gặp Phiền toái. (1)Chương 919: Gặp Phiền toái. (2)Chương 920: Chênh lệch chính thức.Chương 921: Chém giết Võ Thánh. (1)Chương 922: Chém giết Võ Thánh. (2)Chương 923: Kim Dương Võ Thánh Xuất Thủ. (1)Chương 924: Kim Dương Võ Thánh Xuất Thủ. (2)Chương 925: Đối thoại trọng yếu. (1)Chương 926: Đối thoại trọng yếu. (2)Chương 927: Trọng trách.Chương 928: Bán Thần xuất động. (1)Chương 929: Bán Thần xuất động. (2)Chương 930: Thẳng lên tầng thứ tư. (1)Chương 931: Thẳng lên tầng thứ tư. (2)Chương 932: Quái vật dây leo.Chương 933: Vô cùng hung hiểm. (1)Chương 934: Vô cùng hung hiểm. (2)Chương 935: Sinh tử gần trong gan tấc. (1)Chương 936: Sinh tử gần trong gan tấc. (2)Chương 937: Vô tình gặp được.Chương 938: Khu Hổ nuốt Lang. (1)Chương 939: Khu Hổ nuốt Lang. (2)Chương 940: Bạch Cốt quốc độ. (1)Chương 941: Bạch Cốt quốc độ. (2)Chương 942: Chúng Thánh Tụ Hợp. (1)Chương 943: Chúng Thánh Tụ Hợp. (2)Chương 944: Đại chiến phát tác.Chương 945: Máu Nhuộm Sơn Cốc. (1)Chương 946: Máu Nhuộm Sơn Cốc. (2)Chương 947: Ma Chủng Động. (1)Chương 948: Ma Chủng Động. (2)Chương 949: Chu Tước Bất Tử.Chương 950: Lực Lượng Nghịch Thiên. (1)Chương 951: Lực Lượng Nghịch Thiên. (2)Chương 952: Phong Ấn Bị Bài Trừ. (1)Chương 953: Phong Ấn Bị Bài Trừ. (2)Chương 954: Thanh Long Ma Tướng.Chương 955: Hi sinh. (1)Chương 956: Hi sinh. (2)Chương 957: Thiêu đốt.Chương 958: Một đường sinh cơ. (1)Chương 959: Một đường sinh cơ. (2)Chương 960: Đánh lui Thanh Long.Chương 961: Ma chủng thứ tư tới tay! (1)Chương 962: Ma chủng thứ tư tới tay! (2)Chương 963: Trấn áp ý chí.Chương 964: Luyện hóa ma chủng Thanh Long. (1)Chương 965: Luyện hóa ma chủng Thanh Long. (2)Chương 966: Thanh Long chi tâm. (1)Chương 967: Thanh Long chi tâm. (2)Chương 968: Địa phương thần bí.Chương 969: Thần khí Cửu Long Tháp. (1)Chương 970: Thần khí Cửu Long Tháp. (2)Chương 971: Thanh Long tham trảo.Chương 972: Thực lực hiện tại của Tần Phàm. (1)Chương 973: Thực lực hiện tại của Tần Phàm. (2)Chương 974: Trảm sát ngũ cấp cốt thánh.Chương 975: Bát cấp võ tôn, tứ nguyên hợp nhất! (1)Chương 976: Bát cấp võ tôn, tứ nguyên hợp nhất! (2)Chương 977: Gặp nhau lần thứ ba.Chương 978: Hai kỳ tích đại chiến lần thứ ba. (1)Chương 979: Hai kỳ tích đại chiến lần thứ ba. (2)Chương 980: Cực kiếm.Chương 981: Kết quả cuộc chiến. (1)Chương 982: Kết quả cuộc chiến. (2)Chương 983: Si tình kiếm.Chương 984: Đường về, Thiên Ly Thành.Chương 985: Một ít tin tức của gia tộc. (1)Chương 986: Một ít tin tức của gia tộc. (2)Chương 987 : Gặp lại Kim Dương.(1)Chương 988 : Gặp lại Kim Dương.(2)Chương 989: Lão nhân tuổi xế chiều.Chương 991: Nửa bước võ thánh, đạt tới! (2)Chương 992: Hoàn mãn chi cảnh.Chương 993-994: Thánh đan.Chương 993-994: Thánh đan.Chương 995: Động tĩnh thật lớn.Chương 996-997: Ngũ hành đan kiếp.Chương 996-997: Ngũ hành đan kiếp.Chương 998: Bất tử huyết mạch tái hiện.Chương 999-1000: Võ thánh Hải.Chương 999-1000: Võ thánh Hải.Chương 1001: Độ Võ Hải.Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê.Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê.Chương 1004: Đạp nhập thánh vực!Chương 1005-1006: Diệt Thánh Kiếp.Chương 1005-1006: Diệt Thánh Kiếp.Chương 1007: Độc kháng thiên uy.Chương 1008: Hóa thân Kỳ Lân!Chương 1009: Ma chủng luyện thể lần thứ ba. (1)Chương 1010: Ma chủng luyện thể lần thứ ba. (2)Chương 1011: Thay da đổi thịt.Chương 1012: Đệ nhất thiên tài.Chương 1013: Chỉ điểm luyện đan. (1)Chương 1014: Chỉ điểm luyện đan. (2)Chương 1015: Cửu Huyễn Phục Tuyền Đan.Chương 1016: Bị Tập Kích Trên Đường Về. (1)Chương 1017: Bị Tập Kích Trên Đường Về. (2)Chương 1018: Đến Tầm CừuChương 1019: Bảy bảy bốn mươi chín viên đại tinh.Chương 1020-1021: Đánh lui.Chương 1020-1021: Đánh lui.Chương 1022: Phong gia tộc trưởng.Chương 1023: Ngoan Thánh Cừu Bách Hải. (1)Chương 1024: Ngoan Thánh Cừu Bách Hải. (2)Chương 1025: Một ước định.Chương 1026: Bạch Ngân Thành, kim long huyết mã xa.Chương 1027: Bách Biến Quái Thánh. (1)Chương 1028: Bách Biến Quái Thánh. (2)Chương 1029: Trong xe. (1)Chương 1030: Trong xe. (2)Chương 1031: Ba Đại Thánh Hỏa.Chương 1032-1033: Thủy Hỏa Tiểu Thế GiớiChương 1032-1033: Thủy Hỏa Tiểu Thế GiớiChương 1034-1035: Hội trường gặp lại.Chương 1034-1035: Hội trường gặp lại.Chương 1036-1037: Đại hội khai mạc.Chương 1036-1037: Đại hội khai mạc.Chương 1038: Lâm trận đổi đỉnh.Chương 1039: Trận đầu Sơ Cấp Thi Đấu! (1)Chương 1040: Trận đầu Sơ Cấp Thi Đấu! (2)Chương 1041-1042: Huyền cơ, phong mang sơ hiển!Chương 1041-1042: Huyền cơ, phong mang sơ hiển!Chương 1043-1044: Sơ Cấp Thi Đấu thứ nhất, danh xưng Đại Sư.Chương 1043-1044: Sơ Cấp Thi Đấu thứ nhất, danh xưng Đại Sư.Chương 1045: Gặp lại Cầu Bách Hải. (1)Chương 1046: Gặp lại Cầu Bách Hải. (2)Chương 1047: Trung Cấp Thi Đấu bắt đầu.Chương 1048-1049: Tỷ thí gian nan.Chương 1048-1049: Tỷ thí gian nan.Chương 1050: Hỏa kinh tứ tòa. (1)Chương 1051: Hỏa kinh tứ tòa. (2)Chương 1052: Đan Thành, Xác Định Và Đánh Giá! (1)Chương 1053: Đan thành, xác định và đánh giá! (2)Chương 1054-1055: Xác định và đánh giá kết quảChương 1054-1055: Xác định và đánh giá kết quảChương 1056: Vòng thứ hai ngoài ý muốn.Chương 1057-1058: Dung võ nhập đan.Chương 1057-1058: Dung võ nhập đan.Chương 1059: Đối chọi gay gắt. (1)Chương 1060: Đối chọi gay gắt. (2)Chương 1061: Thiên tài yếu ớt.Chương 1062-1063: Danh xưng Tông SưChương 1062-1063: Danh xưng Tông SưChương 1064: Khoảng cách gặp lại.Chương 1065: Đối thoại cùng Phong Thái Thương. (1)Chương 1066: Đối thoại cùng Phong Thái Thương. (2)Chương 1067-1068: Cửu Long Tháp tầng thứ sáu.Chương 1067-1068: Cửu Long Tháp tầng thứ sáu.Chương 1069-1070: Kỹ thí luyện cùng phỏng đoán.Chương 1069-1070: Kỹ thí luyện cùng phỏng đoán.Chương 1071: Thủy Hỏa Tiểu Thế Giới sơ hiển uy.Chương 1072-1073: Cương thiết Cự Nhân.Chương 1072-1073: Cương thiết Cự Nhân.Chương 1074: Huyền Kim không gian tới tay. (1)Chương 1075: Huyền Kim không gian tới tay. (2)Chương 1076: Vũ Thánh cấp hai..Chương 1077-1078: Thất Tuyệt Phong Sát trận.Chương 1077-1078: Thất Tuyệt Phong Sát trận.Chương 1079-1080: Phá trận giết người.Chương 1079-1080: Phá trận giết người.Chương 1081: Mối thù giết con. (1)Chương 1082: Mối thù giết con. (2)Chương 1083: Sớm quyết đấu.Chương 1084-1085: Quyết chiến khó có thể tưởng tượng.Chương 1084-1085: Quyết chiến khó có thể tưởng tượng.Chương 1086: Người trở lại. (1)Chương 1087: Người trở lại. (2)Chương 1088-1089: Một trận chung kết cuối cùng.Chương 1088-1089: Một trận chung kết cuối cùng.Chương 1090: Phân tích đan phương.Chương 1091: Lần đầu thí nghiệm. (1)Chương 1092: Lần đầu thí nghiệm. (2)Chương 1093: Bạo đỉnh.Chương 1094-1095: Lựa chọn khó khăn.Chương 1094-1095: Lựa chọn khó khăn.Chương 1096: Dược đỉnh thần bí. (1)Chương 1097: Dược đỉnh thần bí. (2)Chương 1098-1099: Mượn lôi luyện đan.Chương 1098-1099: Mượn lôi luyện đan.Chương 1100-1101: Đan thành, quán quân đặt trước!Chương 1100-1101: Đan thành, quán quân đặt trước!Chương 1102: Thân kháng Đan Lôi, khí bá toàn trường. (1)Chương 1103: Thân kháng Đan Lôi, khí bá toàn trường. (2)Chương 1104: Kỳ Tích Đan Vương.Chương 1105-1106: Đại hội kết thúc, nghi vấn trùng trùng.Chương 1105-1106: Đại hội kết thúc, nghi vấn trùng trùng.Chương 1107: Tăng lên sau đại hội. (1)Chương 1108: Tăng lên sau đại hội. (2)Chương 1109: Mời chào Ngoan Thánh.Chương 1110: Một chiêu đánh bại. (1)Chương 1111: Một chiêu đánh bại. (2)Chương 1112: Ngoan Thánh quy phục!Chương 1113-1114: Đan thành, khí lực cũng tăng lên!Chương 1113-1114: Đan thành, khí lực cũng tăng lên!Chương 1115: Kim hệ nguyên khí, thành công khống chế!Chương 1116-1117: Xích Phát Độc Thánh.Chương 1116-1117: Xích Phát Độc Thánh.Chương 1118: Đan Vũ Thần Đỉnh!Chương 1119-1120: Lực áp!Chương 1119-1120: Lực áp!Chương 1121-1122: Thầy trò đều đến.Chương 1121-1122: Thầy trò đều đến.Chương 1123: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại tới. (1)Chương 1124: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại tới. (2)Chương 1125-1126: Bảy tên Võ Thánh!Chương 1125-1126: Bảy tên Võ Thánh!Chương 1127: Miểu sát hai cái!Chương 1128-1129: Trước hết là giết ngươi!Chương 1128-1129: Trước hết là giết ngươi!Chương 1130-1131: Giết Độc Thánh, sau đó lại liều!Chương 1130-1131: Giết Độc Thánh, sau đó lại liều!Chương 1132: Vô Địch Kỳ Lân!Chương 1133-1134: Tiếp tục giết!Chương 1133-1134: Tiếp tục giết!Chương 1135: Chết không toàn thây?Chương 1136-1137: Dược Đỉnh Không Gian.Chương 1136-1137: Dược Đỉnh Không Gian.Chương 1138: Ngư ông đắc lợi.Chương 1139: Không thể lưu. (1)Chương 1140: Không thể lưu. (2)Chương 1141: Trở lại Đại Phong Thành.Chương 1142: Cường thế trọng chưởng. (1)Chương 1143: Cường thế trọng chưởng. (2)Chương 1144-1145: Trở về.Chương 1144-1145: Trở về.Chương 1146-1147: Tần Quan xuất quan!Chương 1146-1147: Tần Quan xuất quan!Chương 1148: Mộc gia phong vân.Chương 1149-1151: Hắn trở lại rồi!Chương 1149-1151: Hắn trở lại rồi!Chương 1149-1151: Hắn trở lại rồi!Chương 1152: Thiết huyết cùng nhu tình.Chương 1153-1154: Hứa hẹn cùng dạ đàm.Chương 1153-1154: Hứa hẹn cùng dạ đàm.Chương 1155-1156: Đại chuyển mình.Chương 1155-1156: Đại chuyển mình.Chương 1157: Cầu hôn.Chương 1158-1159: Đông Phương Thế Gia!Chương 1158-1159: Đông Phương Thế Gia!Chương 1160: Mịt mờ đọ sức. (1)Chương 1161: Mịt mờ đọ sức. (2)Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia.Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia.Chương 1164: Kinh Điểu Ra Sào.Chương 1165: Thắng Được Chuyển Cơ.Chương 1166-1167: Điều Kiện Cùng Mấu Chốt.Chương 1166-1167: Điều Kiện Cùng Mấu Chốt.Chương 1168: Sắp tới đám cưới, Võ Thánh cấp bốn! (1)Chương 1169: Sắp tới đám cưới, Võ Thánh cấp bốn! (2)Chương 1170-1171: Ba Ngày Trước Hôn Lễ.Chương 1170-1171: Ba Ngày Trước Hôn Lễ.Chương 1172: Thánh Chủ tặng lễ.Chương 1173: Ngày đại hôn. (1)Chương 1174: Ngày đại hôn. (2)Chương 1175: Khắp nơi khách đến thăm.Chương 1176: Bất ngờ nghe tin dữ.Chương 1177-1178: Theo Nhau Mà Đến!Chương 1177-1178: Theo Nhau Mà Đến!Chương 1179-1180: Tần Quan tới!Chương 1179-1180: Tần Quan tới!Chương 1181: Kiềm chế.Chương 1182: Võ Thánh ngũ cấp.Chương 1183: Gặp lại Thanh Xuân.Chương 1184: Đêm động phòng.Chương 1185: Không kiêng nể gì cả.Chương 1186: Tình thế, khốn cục! (1)Chương 1187: Tình thế, khốn cục! (2)Chương 1188: Chiến Ô Tàng, Đan Đao hiện!Chương 1189: Ba chiêu, ba đao! (1)Chương 1190: Ba chiêu, ba đao! (2)Chương 1191: Tần Quan ra tay!Chương 1192-1193: Trước khi đại chiến!Chương 1192-1193: Trước khi đại chiến!Chương 1194: Quyết chiến Tần Quan.Chương 1195-1196: Thực lực chân chính.Chương 1195-1196: Thực lực chân chính.Chương 1197: Chênh lệch.Chương 1198: Thanh Long thăng thiên.Chương 1199-1200: Mỹ nhân trọng tình.Chương 1199-1200: Mỹ nhân trọng tình.Chương 1201: Đau lòng.Chương 1202-1203: Hành hung Tần Quan.Chương 1202-1203: Hành hung Tần Quan.Chương 1204: Tần Quan đã chết?Chương 1205: Vẫn đã đến.Chương 1206-1207: Yêu thú đăng tràng.Chương 1206-1207: Yêu thú đăng tràng.Chương 1208: Nhất khẩu khíChương 1209: Bán thần ra tay?Chương 1210: Vì nhân loại mà chiến. (1)Chương 1211: Vì nhân loại mà chiến. (2)Chương 1212: Thần tháp chấn yêu thành!Chương 1213: Hiện ra bản thể. (1)Chương 1214: Hiện ra bản thể. (2)Chương 1215: Thần hàng lâm.Chương 1216: Trợ giúp ngoài ý liệu.Chương 1217-1218: Giao phong cuối cùng.Chương 1217-1218: Giao phong cuối cùng.Chương 1219: Đánh chết Tần Quan.Chương 1220: Thất bại trong gang tấc.Chương 1221-1222: Lá bài tẩy cuối cùng.Chương 1221-1222: Lá bài tẩy cuối cùng.Chương 1223: Hai thú kích đấu.Chương 1224: Hình thái thứ hai! (1)Chương 1225: Hình thái thứ hai! (2)Chương 1226: Tàn bạo Huyết Kỳ Lân.Chương 1227: Kinh biến. (1)Chương 1228: Kinh biến. (2)Chương 1229: Kiếp trước kiếp này.Chương 1230: Bàn tay lớn thần bí. (1)Chương 1231: Bàn tay lớn thần bí. (2)Chương 1232: Nợ máu trả máu.Chương 1233-1234: Sau cuộc chiến.Chương 1233-1234: Sau cuộc chiến.Chương 1235: Thương biệt.Chương 1236: Đồng hành.Chương 1237-1238: Tân đại thần tôn.Chương 1237-1238: Tân đại thần tôn.Chương 1239: Sứ mạng.Chương 1240: Đến thế giới mới! (1)Chương 1241: Đến thế giới mới! (2)Chương 1242: Một thế giới không thể tưởng tượng nổi.Chương 1243: Ngày đầu tiên. (1)Chương 1244: Ngày đầu tiên. (2)Chương 1245: Huyên Nhi thành thánh.Chương 1246: Cường ĐạiChương 1247: Quà Gặp Mặt. (1)Chương 1248: Quà gặp mặt. (2)Chương 1249: Bảy mươi hai tòa thần đảo.Chương 1250: Khí tức Bạch Hổ. (1)Chương 1251: Khí tức Bạch Hổ. (2)Chương 1252: Trư vương lên tiếng.Chương 1253: Hoàng Hôn ThànhChương 1254: Vào thành. (1)Chương 1255: Vào thành. (2)Chương 1256: Mức chênh lệch của địa vị.Chương 1257 : Thuật luyện đan bán thần cấp (1)Chương 1258 : Thuật luyện đan bán thần cấp (1)Chương 1259: Cảnh giới cao nhất thuật luyện đan.Chương 1260: Bán thần cửu kiếp. (1)Chương 1261: Bán thần cửu kiếp. (2)Chương 1262: Gặp lại cừu nhân.Chương 1263: Cổ Mặc! Ma chủng! (1)Chương 1264: Cổ Mặc! Ma chủng! (2)Chương 1265: Sự tình có kì quái.Chương 1266: Tạo Ra Hỗn Chiến. (1)Chương 1267: Tạo ra hỗn chiến. (2)Chương 1268: Thanh Long kỹ cường đại. (1)Chương 1269: Thanh Long kỹ cường đại. (2)Chương 1270: Bạch Hổ châu!Chương 1271 : Nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp!Chương 1272: Nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp! (2)Chương 1273: Chiến tam kiếp.Chương 1274: Chiến tam kiếp. (2)Chương 1275: Chu Tước Đề Thiên.Chương 1276: Thuận tiện giết.Chương 1277: Thuận tiện giết. (2)Chương 1278: Muốn hay không?Chương 1279: Muốn hay không? (2)Chương 1280: Cảm ứng.Chương 1281: Thu hoạch.Chương 1282: Nghiên cứu Bán Thần cấp đan dược. (1)Chương 1283: Nghiên cứu Bán Thần cấp đan dược. (2)Chương 1284: Thành đan cùng đột phá.Chương 1285: Cửu cấp Võ Thánh.Chương 1286: Lai giả bất thiện.Chương 1287: Lai giả bất thiện. (2)Chương 1288: Lãnh Huyết Lang Tâm.Chương 1289: Nguyên Giới lĩnh vực.Chương 1290: Tiểu Chiến cường đại. (1)Chương 1291: Tiểu Chiến cường đại. (2)Chương 1292: Thiên La Địa Võng. (1)Chương 1293: Thiên La Địa Võng. (2)Chương 1294: Cổ Mặc lại hiện ra?Chương 1295: Có người hay không? (1)Chương 1296: Có người hay không? (2)Chương 1297: Chặt một tay của ngươi. (1)Chương 1298: Chặt một tay của ngươi. (2)Chương 1299: Thực lực của Cổ Mặc?Chương 1300: Chuyện cũ của Lão quái. (1)Chương 1301: Chuyện cũ của Lão quái. (2)Chương 1302: Yêu Thần đảo cường đại .Chương 1303: Một đường Bán Thần chi cảnh. (1)Chương 1304: Một đường Bán Thần chi cảnh. (2)Chương 1305: Tình thầy trò.Chương 1306: Ngũ Hành Phá Thương Quyền. (1)Chương 1307: Ngũ Hành Phá Thương Quyền. (2)Chương 1308: Thượng Cổ di chỉ. (1)Chương 1309: Thượng Cổ di chỉ. (2)Chương 1310: Cung điện cực lớn.Chương 1311: Hổ Đầu Biên Bức. (1)Chương 1312: Hổ Đầu Biên Bức. (2)Chương 1313: Thần kim.Chương 1314: Yêu Tinh Hạch nát bấy. (1)Chương 1315: Yêu Tinh Hạch nát bấy. (2)Chương 1316: Phong tỏa bá đạo.Chương 1318 : Ngạnh kháng rút đi. (1)Chương 1319: Ngạnh kháng rút đi. (2)Chương 1320 : Ba kiện bảo vật! (1)Chương 1321: Ba kiện bảo vật! (2)Chương 1322: Muôn vàn tính toán tường tận công dã tràng.Chương 1323 : Truyền Thừa Bí Cảnh. (1)Chương 1324: Truyền Thừa Bí Cảnh. (2)Chương 1325: Thủ lĩnh Ngũ đại gia tộc. (1)Chương 1326: Thủ lĩnh Ngũ đại gia tộc. (2)Chương 1327: Phá phong ấn!Chương 1328: Kiểm tra đo lường tiềm lực. (1)Chương 1329: Kiểm tra đo lường tiềm lực. (2)Chương 1330: Tiềm lực vô hạn! (1)Chương 1331: Tiềm lực vô hạn! (2)Chương 1332: Mộ Thanh Thanh.Chương 1333: Đan Thú. (1)Chương 1334: Đan thú. (2)Chương 1335: Hiện tại giết một cái. (1)Chương 1336: Hiện tại giết một cái. (2)Chương 1337: Tiểu Chiến cường đại.Chương 1338 : Tứ kiếp Bán Thần, chết!Chương 1339: Tứ kiếp Bán Thần, chết! (2)Chương 1340: Hạ Thiên.Chương 1341 : Truyền Thừa Chi Hồ.Chương 1342: Truyền Thừa Chi Hồ. (2)Chương 1343 : Tranh đoạt cơ duyên.Chương 1344: Tranh đoạt cơ duyên. (2)Chương 1345: Máu rơi kim đài.Chương 1346 : Khốn long!Chương 1347: Khốn long! (2)Chương 1348: Khắp nơi tề tụ.Chương 1349 : Trùng kích Bán Thần cảnh!Chương 1350: Trùng kích Bán Thần cảnh! (2)Chương 1351: Vượt qua!Chương 1352 : Bán Thần đệ nhất kiếp.Chương 1353: Bán Thần đệ nhất kiếp. (2)Chương 1354: Kiếp thượng kiếp.Chương 1355: Phá kiếp trọng sinh. (1)Chương 1356: Phá kiếp trọng sinh. (2)Chương 1357. Trận chiến đầu tiên sau khi đột phá!Chương 1358: Hạ Thiên nhất bại, dẫn tới vây công! (1)Chương 1359: Hạ Thiên nhất bại, dẫn tới vây công! (2)Chương 1360: Lấy một chiến ba. (1)Chương 1361: Lấy một chiến ba. (2)Chương 1362: Ra tay sắc bén.Chương 1363 : Cho các ngươi một cơ hội.Chương 1364: Cho các ngươi một cơ hội. (2)Chương 1365: Ma chủng thừa nhận!Chương 1366: Còn có một kiếp?Chương 1367: Tiểu Chiến Hóa Hình! (1)Chương 1368: Tiểu Chiến Hóa Hình! (2)Chương 1369 : Một mũi tên hủy kim đài.Chương 1370: Một mũi tên hủy kim đài. (2)Chương 1371: Lạnh nóng cực tinh.Chương 1372 : Giành giật từng giây.Chương 1373: Giành giật từng giây. (2)Chương 1374: Mạo hiểm vô cùng! (1)Chương 1375: Mạo hiểm vô cùng! (2)Chương 1376: Tiểu Chiến mất tích.Chương 1377: Phong ba tái khởi. (1)Chương 1378: Phong ba tái khởi. (2)Chương 1379: Sư thúc?Chương 1380: Sư thúc? (2)Chương 1381: Hồng Liên.Chương 1382 : Mười chiêu.Chương 1383: Mười chiêu. (2)Chương 1384: Đổ máu. (1)Chương 1385: Đổ máu. (2)Chương 1386: Anh dũng một lần.Chương 1387: Cường giả đại năng. (1)Chương 1388: Cường giả đại năng. (2)Chương 1389 : Tỉnh lại.Chương 1390: Tỉnh lại. (2)Chương 1391: Vấn đề xưng hô.Chương 1392 : Thần đảo Thiên Tài Chiến.Chương 1393: Thần đảo Thiên Tài Chiến. (2)Chương 1394: Dẫn Kiếp Đan thành.Chương 1395: Cũng mất tích? (1)Chương 1396: Cũng mất tích? (2)Chương 1397 : Vạn niên nhất ngộ.Chương 1398: Vạn niên nhất ngộ. (2)Chương 1399 : Đệ nhị trọng Bán Thần kiếp.Chương 1400: Đệ nhị trọng Bán Thần kiếp. (2)Chương 1401: Nhị kiếp Bán Thần, thành!Chương 1402 : Bế quan lần nữa.Chương 1403: Bế quan lần nữa. (2)Chương1404: Chín tháng.Chương 1405: Lực vung Man Thú.Chương 1406: Nhất quyền tất sát. (1)Chương 1407: Nhất quyền tất sát. (2)Chương 1408: Hoàng Nham Thành Hoàng Động.Chương 1409 : Giao dịch hành, nữ tử đeo cầm.Chương 1410: Giao dịch hành, nữ tử đeo cầm. (2)Chương 1411 : Trung cấp Đan Hỏa.Chương 1412: Trung cấp Đan Hỏa. (2)Chương 1413: Luyện khí.Chương 1414: Đoạt Quyền Thần Sáo. (1)Chương 1415: Đoạt Quyền Thần Sáo. (2)Chương 1416: Trước hết để cho ngươi thử xem. (1)Chương 1417: Trước hết để cho ngươi thử xem. (2)Chương 1418: Sự tình phát triển.Chương 1419: Tái sinh chi tiết. (1)Chương 1420: Tái sinh chi tiết. (2)Chương 1421: Trước thành kích đấu.Chương 1422: Ta chờ ngươi. (1)Chương 1423: Ta chờ ngươi. (2)Chương 1424: Danh lưu Hoàng Nham Thành.Chương 1425: Tàng Long bình nguyên. (1)Chương 1426: Tàng Long bình nguyên. (2)Chương 1427: Chấn phục.Chương 1428 : Bảo tàng chi hồ?Chương 1429: Bảo tàng chi hồ? (2)Chương 1430: Đọ sức Bằng Vương.Chương 1431 : Vào Khốn Long hồ.Chương 1432: Vào Khốn Long hồ. (2)Chương 1433: Long cung.Chương 1434: Cửu Long nâng quan tài.Chương 1435: Cửu Long nâng quan tài. (2)Chương 1436: Vạn Long chi chủ.Chương 1437: Cuộc chiến chư thần. (1)Chương 1438: Cuộc chiến chư thần. (2)Chương 1439: Dung Hợp Nguyên GiớiChương 1440: Thăng liền hai cấp.Chương 1441: Thần thông kỳ lân, thủy trung phách chủ!Chương 1442 : Khốn long thăng thiên.Chương 1443: Khốn long thăng thiên. (2)Chương 1444: Long bằng tinh huyết.Chương 1445: Sau khi tu vi tăng tiến.Chương 1446: Mạc Lợi chủ thành. (1)Chương 1447: Mạc Lợi chủ thành. (2)Chương 1448: Ba thiên tài tuyệt đỉnh.Chương 1449: Tư CáchChương 1450: Kết minh?Chương 1451 : Gặp lại cùng thừa nhậnChương 1452: Gặp lại cùng thừa nhận. (2)Chương 1453: Thiên Tài Kim Bia. (1)Chương 1454: Thiên Tài Kim Bia. (2)Chương 1455: Tam nữ tranh diễm.Chương 1456 : Rung động lưu danh.Chương 1457: Rung động lưu danh. (2)Chương 1458 : Trị liệu.Chương 1459: Trị liệu. (2)Chương 1460: Giúp nhau tăng lên.Chương 1461: Lãnh Nhiệt Bán Thần Kiếp. (1)Chương 1462: Lãnh Nhiệt Bán Thần Kiếp. (2)Chương 1463: Một đêm.Chương 1464: Hội Tụ! (1)Chương 1465: Hội tụ! (2)Chương 1466: Quy Tắc Tuyển Bạt Thảm Thiết. (1)Chương 1467: Quy Tắc Tuyển Bạt Thảm Thiết. (2)Chương 1468: Mạc Lợi Đảo Chủ, Ba Kiện Ban Thưởng!Chương 1469: Sát Lục Bí Cảnh. (1)Chương 1470: Sát Lục Bí Cảnh. (2)Chương 1471: Hồ Sở chi thương.Chương 1472: Bài danh. (1)Chương 1473: Bài danh. (2)Chương 1474 : Đỗ Sâm.Chương 1475: Đỗ Sâm. (2)Chương 1476: Lưu danh một lần nữa!Chương 1477: Phần Thần bí pháp. (1)Chương 1478: Phần Thần bí pháp. (2)Chương 1479: Học thành.Chương 1480 : Yên lặng.Chương 1481: Yên lặng. (2)Chương 1482: Bốn "cố nhân ".Chương 1483 : Tái chiến Hạ Thiên.Chương 1484: Tái chiến Hạ Thiên. (2)Chương 1485: Cùng nhau thanh toán.Chương 1486: Dùng một phá bốn. (1)Chương 1487: Dùng một phá bốn. (2)Chương 1488: Ma Tướng hiện thế!Chương 1489: Đuổi giết đến cặn bã. (1)Chương 1490: Đuổi giết đến cặn bã. (2)Chương 1491: Ngươi Cũng Tiếp Ta Một Chiêu. (1)Chương 1492: Ngươi Cũng Tiếp Ta Một Chiêu. (2)Chương 1493: Nhâm Doanh.Chương 1494: Danh liệt mười tám.Chương 1495: Ba tháng ước hẹn, hôm nay kết! (1)Chương 1496: Ba tháng ước hẹn, hôm nay kết! (2)Chương 1497 : Cuồng Sát Chỉ Sáo.Chương 1498: Cuồng Sát Chỉ Sáo. (2)Chương 1499: Càng đánh càng cuồngChương 1500 : Hoàng Động chết.Chương 1501: Hoàng Động chết. (2)Chương 1502: Thứ mười một.Chương 1503: Sở Vân Vũ. (1)Chương 1504: Sở Vân Vũ. (2)Chương 1505: Lợi hại kiếm.Chương 1506: Bí Cảnh biến hóa. (1)Chương 1507: Bí Cảnh Biến Hóa. (2)Chương 1508: Sát Lục Thú Triều. (1)Chương 1509: Sát Lục Thú Triều. (2)Chương 1510: Không hết không dừng.Chương 1511: Ly Khai Đông Khu (1)Chương 1512: Ly Khai Đông Khu (2)Chương 1513: Thứ tư! (1)Chương 1514: Thứ tư! (2)Chương 1515: Huyên Nhi nguy cấp.Chương 1516: Hắn rốt cuộc đã tới. (1)Chương 1517: Hắn rốt cuộc đã tới. (2)Chương 1518: Câm miệng!Chương 1519: Vì Huyên Nhi? Chiến! (1)Chương 1520: Vì Huyên Nhi? Chiến! (2)Chương 1521: Bạo nổ tung!Chương 1522 : Trèo lên đỉnh!Chương 1523: Trèo lên đỉnh! (2)Chương 1524: Rung động toàn trường.Chương 1525: Thủy Hỏa Chân Linh. (1)Chương 1526: Thủy Hỏa Chân Linh. (2)Chương 1527: Bán Thần Kiếp thứ năm.Chương 1528: Ngộ Huyền Vũ thần thông, Ngũ kiếp thành! (1)Chương 1529: Ngộ Huyền Vũ thần thông, Ngũ kiếp thành! (2)Chương 1530: Cường đại tăng lên.Chương 1531: Gặp lại Chu Bá. (1)Chương 1532: Gặp lại Chu Bá. (2)Chương 1533 : Nhìn lầm rồi.Chương 1534: Nhìn lầm rồi. (2)Chương 1535: Giải phong cùng huyết châu.Chương 1536 : Tự đoạn một tay.Chương 1537: Tự đoạn một tay. (2)Chương 1538: Huyên Nhi lại đột phá. (1)Chương 1539: Huyên Nhi lại đột phá. (2)Chương 1540: Lãnh Nhiệt Cực Liên.Chương 1541: Thủy Hỏa Cực Đan. (1)Chương 1542: Thủy Hỏa Cực Đan. (2)Chương 1543: Có thể trả giá bằng tính mạng vì cuồng ngôn.Chương 1544 : Kỷ Huyên Nhi Vs Viên Bách Hỏa.Chương 1545: Kỷ Huyên Nhi Vs Viên Bách Hỏa. (2)Chương 1546: Tần Phàm Vs Mộ Thanh Thanh. (1)Chương 1547: Tần Phàm Vs Mộ Thanh Thanh. (2)Chương 1548: Rung động.Chương 1549: Đêm trước chấm dứt. (1)Chương 1550: Đêm trước chấm dứt. (2)Chương 1551: Điên cuồng cuối cùng.Chương 1552: Tiếng đàn chấm dứt. (1)Chương 1553: Tiếng Đàn Chấm Dứt. (2)Chương 1554: Gặp lại Vân Thiên.Chương 1555: Không gì hơn cái này. (1)Chương 1556: Không gì hơn cái này. (2)Chương 1557: Bí kỹ, nội tình!Chương 1558: Chung Cực cấp Bán Thần kỹ.Chương 1559: Chung Cực cấp Bán Thần kỹ. (2)Chương 1560: Vân Thiên chết sao? (1)Chương 1561: Vân Thiên chết sao? (2)Chương 1562: Cường sát!Chương 1563 : Vân Thiên, chết!Chương 1564: Vân Thiên, chết! (2)Chương 1565: Hứa hẹn Top 10.Chương 1566: Xếp hạng sau cùng! (1)Chương 1567: Xếp hạng sau cùng! (2)Chương 1568: Trao đổi.Chương 1569: Nghiên cứu Thái Hư Chân Đan. (1)Chương 1570: Nghiên cứu Thái Hư Chân Đan. (2)Chương 1571: 9999 đầu đan mạch.Chương 1572 : Lại rời Mạc Lợi Thành.Chương 1573: Lại rời Mạc Lợi Thành. (2)Chương 1574: Đại La Diệt Ma Quyền.Chương 1575: Ba tòa đại hỏa sơn. (1)Chương 1576: Ba tòa đại hỏa sơn. (2)Chương 1577: Yêu Hỏa Diễm Liên.Chương 1578 : Thần bí vũ mao.Chương 1579: Thần bí vũ mao. (2)Chương 1580: Thiên Ưng lão nhân.Chương 1581: Họa thủy đông dẫn. (1)Chương 1582: Họa thủy đông dẫn. (2)Chương 1583: Yêu sư đan đạo.Chương 1584: Thạch bi cổ tự.Chương 1585: Thiên Mệnh Chi ĐộcChương 1586: Thanh Hồn Luyện Thể ĐanChương 1587: Nhận truyền thừa. (1)Chương 1588: Nhận truyền thừa. (2)Chương 1589: Đan đạo tăng lên.Chương 1590: Thần thông Chu Tước.Chương 1591: Thần thông hiển uy.Chương 1592: Thần thông hiển uy. (2)Chương 1593: Thần thông thành, ma tướng hiện.Chương 1594: Giải quyết La gia. (1)Chương 1595: Giải quyết La gia. (2)Chương 1596: Người của Vân gia đến.Chương 1597: Cự đầu oai.Chương 1598: Cự đầu Mộ Chấn.Chương 1599: Cuộc chiến cự đầu. (1)Chương 1600: Cuộc chiến cự đầu. (2)Chương 1601: Lĩnh ngộ cuộc chiến.Chương 1602: Không gian lực.Chương 1603 : Quay về Mạc Lợi thành.Chương 1604: Quay về Mạc Lợi thành. (2)Chương 1605: Rời đảo.Chương 1606: Khí tức của nàng.Chương 1607: Sơ ngộ hải thú.Chương 1608 : Ngao Lang thần đảo.Chương 1609: Ngao Lang thần đảo. (2)Chương 1610: Ta cũng chỉ là trình độ trung đẳng mà thôi.Chương 1611: Âu Dương Không.Chương 1612: Thập thần cửu đế thất hoàng.Chương 1613: Thiên Tài Đảo. (1)Chương 1614: Thiên Tài Đảo. (2)Chương 1615: Huyên Nhi ngũ kiếp.Chương 1616: Ngũ kiếp bán thần đỉnh.Chương 1617: Huynh đệ gặp lại. (1)Chương 1618: Huynh đệ gặp lại. (2)Chương 1619: Không đề.Chương 1620: Dã nhân.Chương 1621: Thiên tài hội tụ, trò chơi tử vong bắt đầu. (1)Chương 1622: Thiên tài hội tụ, trò chơi tử vong bắt đầu. (2)Chương 1623: Đệ nhất chiến trường.Chương 1624: Chung cực Huyền Trọng Quyền.Chương 1625: Phong mang đã hiện. (1)Chương 1626: Phong mang đã hiện. (2)Chương 1627: Chiến trường thứ ba tàn khốc.Chương 1628: Để cho ta chơi đùa cùng ngươi thế nào? (1)Chương 1629: Để cho ta chơi đùa cùng ngươi thế nào? (2)Chương 1630: Vậy ngươi ở lại chỗ này cho ta đi!Chương 1631: Một ngày, ước hẹn trước năm mươi danh?Chương 1632: Thái đao xuất, thiên hạ phục. (1)Chương 1633: Thái đao xuất, thiên hạ phục. (2)Chương 1634: Xảo ngộ Mộ Thanh Thanh.Chương 1635: Gặp được Huyên Nhi. (1)Chương 1636: Gặp được Huyên Nhi. (2)Chương 1637: Chuyện xưa chưa chắc đều là gạt người.Chương 1638: Nhu tình trên chiến trường.Chương 1639: Kiếm Thần đảo Hách Kiếm, đại đạo kiếm vực!Chương 1640: Chờ ngươi cùng chiến trường thứ sáu đặc thù.Chương 1641: Sớm quyết chiến, một mũi tên không thể tưởng tượng nổi! (1)Chương 1642: Sớm quyết chiến, một mũi tên không thể tưởng tượng nổi! (2)Chương 1643: Hư Thần Đảo, Bạch Trường Thiên. (1)Chương 1644: Hư Thần Đảo, Bạch Trường Thiên. (2)Chương 1645: Đốn ngộ, ý niệm trong đầu hiểu rõ!Chương 1646: Át chủ bài mở lại, rung động toàn trường. (1)Chương 1647: Át chủ bài mở lại, rung động toàn trường. (2)Chương 1648: Ta tới trước chờ các ngươi. (1)Chương 1649: Ta tới trước chờ các ngươi. (2)Chương 1650: Cửa thứ bảy, một chọi một.Chương 1651: Có một số việc là ngươi không cách nào nắm giữ. (1)Chương 1652: Có một số việc là ngươi không cách nào nắm giữ. (2)Chương 1653: Hắc mã mới. (1)Chương 1654: Hắc mã mới. (2)Chương 1655: Cửa thứ tám, đơn giản như vậy?Chương 1656: Các Ngươi Sẽ Chỉ Còn Lại Có Một Cái Danh Ngạch. (1)Chương 1657: Các Ngươi Sẽ Chỉ Còn Lại Có Một Cái Danh Ngạch. (2)Chương 1658: Chờ Đợi Đối Thủ. (1)Chương 1659: Chờ Đợi Đối Thủ. (2)Chương 1660: Ngươi Còn Không Có Tư Cách Để Cho Ta Xuất Ra Tất Cả Thực LựcChương 1661: Biệt Khuất Nhận Thua. (1)Chương 1662: Biệt Khuất Nhận Thua. (2)Chương 1663: Danh Sách Top 10. (1)Chương 1664: Danh Sách Top 10. (2)Chương 1665: Huynh Đệ Hợp, Đối Thủ TụChương 1666: Nguyên Hoàng Ảo Cảnh. (1)Chương 1667: Nguyên Hoàng Ảo Cảnh. (2)Chương 1668: Lần Thứ Tư Ma Chủng Luyện ThểChương 1669: Nguyên Hoàng Đảo Chủ, Cám Ơn. (1)Chương 1670: Nguyên Hoàng Đảo Chủ, Cám Ơn. (2)Chương 1671: Cửa Ải Cuối Cùng. (1)Chương 1672: Cửa Ải Cuối Cùng. (2)Chương 1673: Tín vật đến tay.Chương 1674: Tân bí tàng, gợn sóng hiện. (1)Chương 1675: Tân bí tàng, gợn sóng hiện. (2)Chương 1676 : Người thứ nhất thông qua.Chương 1677: Người thứ nhất thông qua. (2)Chương 1678: Hội nghị đảo chủ!Chương 1679: Nghi vấn dày đặc. (1)Chương 1680: Nghi vấn dày đặc. (2)Chương 1681: Người ủng hộ ngoài ý muốn. (1)Chương 1682: Người ủng hộ ngoài ý muốn. (2)Chương 1683 : Bởi vì hắn căn bản không phải người.Chương 1684: Bởi vì hắn căn bản không phải người. (2)Chương 1685: Mặt mũi lão Yêu Thần.Chương 1686: Đại chiến Hư Thần chi tử! (1)Chương 1687: Đại chiến Hư Thần chi tử! (2)Chương 1688: Đối hám thần kỹ!Chương 1689 : Ta cũng vừa muốn chuẩn bị…Chương 1690: Ta cũng vừa muốn chuẩn bị… (2)Chương 1691 : Độ kiếp cùng một chỗ!Chương 1692: Độ kiếp cùng một chỗ! (2)Chương 1693: Thật sự là không có gan.Chương 1694: Thần thông Thanh Long. (1)Chương 1695: Thần thông Thanh Long. (2)Chương 1696 : Lục kiếp thành, một chiêu quyết thắng!Chương 1697: Lục kiếp thành, một chiêu quyết thắng! (2)Chương 1698: Tứ Hành Ma Tướng quyền!Chương 1699 : Cuộc chiến huynh đệChương 1700: Cuộc chiến huynh đệ. (2)Chương 1701: Thắng bại nên như thế nào? (1)Chương 1702: Thắng bại nên như thế nào? (2)Chương 1703: Quán quân!Chương 1704 : Gặp mặt các đảo chủ.Chương 1705: Gặp mặt các đảo chủ. (2)Chương 1706 : Ta nguyện ý thẳng thắn.Chương 1707: Ta nguyện ý thẳng thắn. (2)Chương 1708: Trước nhịn một chút.Chương 1709: Chiến trường Chư Thần. (1)Chương 1710: Chiến trường Chư Thần. (2)Chương 1711: Phong ấn chi môn.Chương 1712 : Cự thi, Tử Linh!Chương 1713: Cự thi, Tử Linh! (2)Chương 1714: Thân phận Chân Vũ Thần.Chương 1715: Năm trăm năm trước, Thiên Thần phục hồi. (1)Chương 1716: Năm trăm năm trước, Thiên Thần phục hồi. (2)Chương 1717: Gặp lại Lôi Thần! (1)Chương 1718: Gặp lại Lôi Thần! (2)Chương 1719: Lôi Thần hồn tiêu. (1)Chương 1720: Lôi Thần hồn tiêu. (2)Chương 1721: Thiên Thần Dư Nghiệt Thật Sự Xuất HiệnChương 1722: Đại Cảm Xúc! Đại Cơ Duyên! Đại Đột Phá! (1)Chương 1723: Đại Cảm Xúc! Đại Cơ Duyên! Đại Đột Phá! (2)Chương 1724: Hoàn toàn luyện hóa Long Thần Nguyên Giới! (1)Chương 1725: Hoàn toàn luyện hóa Long Thần Nguyên Giới! (2)Chương 1726: Độ song kiếp, đại hiển uy!Chương 1727: Tần Phàm, Cự Đầu cường giả mới! (1)Chương 1728: Tần Phàm, Cự Đầu cường giả mới! (2)Chương 1729: Gặp phải Mộc Hoàng.Chương 1730: Đảo chủ cũng không nể tình! (1)Chương 1731: Đảo chủ cũng không nể tình! (2)Chương 1732: Mộc Hoàng vị của ngươi không còn ngồi bao lâu nữa rồi. (1)Chương 1733: Mộc Hoàng vị của ngươi không còn ngồi bao lâu nữa rồi. (2)Chương 1734: Thi thể Đại Thiên Thần xuất thế!Chương 1735: Dư nghiệt Thiên Thần hành động. (1)Chương 1736: Dư nghiệt Thiên Thần hành động. (2)Chương 1737: Phong Thần đại trận. (1)Chương 1738: Phong Thần đại trận. (2)Chương 1739: Toàn bộ đều là…Chương 1740 : Hi vọng cuối cùng.Chương 1741: Hi vọng cuối cùng. (2)Chương 1742: Ta cũng không phải là tới giúp các ngươi.Chương 1743: Ta cũng không phải là tới giúp các ngươi. (2)Chương 1744: Tái chiến Bạch Trường Thiên!Chương 1745: Cảm ứng thần lực. (1)Chương 1746: Cảm ứng thần lực. (2)Chương 1747: Ngũ sắc thực vật bên trong Nguyên Giới. (1)Chương 1748: Ngũ sắc thực vật bên trong Nguyên Giới. (2)Chương 1750 : Ma Tướng ấn!Chương 1751: Ma Tướng ấn! (2)Chương 1752: Tịnh Thế liên hoa, nhân gian chính đạo. (1)Chương 1753: Tịnh Thế liên hoa, nhân gian chính đạo. (2)Chương 1754: Giải cứu thành công. (1)Chương 1755: Giải cứu thành công. (2)Chương 1756: Tiểu Chiến thoát thai hoán cốt!Chương 1757 : Hư Thần, nói lời xin lỗi.Chương 1758: Hư Thần, nói lời xin lỗi. (2)Chương 1759: Đi Yêu Thần Đảo?Chương 1760 : Ước chiến Mộc Hoàng.Chương 1761: Ước chiến Mộc Hoàng. (2)Chương 1762: Đến Yêu Thần Đảo. (1)Chương 1763: Đến Yêu Thần Đảo. (2)Chương 1764: Gặp lão Yêu Thần, bất ngờ trong bất ngờ!Chương 1765 : Ta là Đan Vũ Thần.Chương 1766: Ta là Đan Vũ Thần. (2)Chương 1767 : Nhân Thần thứ chín.Chương 1768: Nhân Thần thứ chín. (2)Chương 1769: Tin tức cuối cùng nhất của Tần Li.Chương 1770: Bạch Hổ Ma chủng. (1)Chương 1771: Bạch Hổ Ma chủng. (2)Chương 1772: Ly khai Yêu Thần Đảo. (1)Chương 1773: Ly khai Yêu Thần Đảo. (2)Chương 1774: Đảo sương mù thần bí.Chương 1775: Kế hoạch Thiên Thần thứ hai.Chương 1776: Tiểu Chiến tiến hóa. (1)Chương 1777: Tiểu Chiến tiến hóa. (2)Chương 1778: Thông đạo bát quái, âm thanh thần bí.Chương 1779: Sự dụ hoặc khó cưỡng cầu.Chương 1780: Bạch Hổ thần thông. (1)Chương 1781: Bạch Hổ thần thông. (2)Chương 1782: Đến Mộc Hoàng Đảo.Chương 1783: Khiêu chiến Mộc Hoàng.Chương 1784: Đại chiến, xưa đâu bằng nay. (1)Chương 1785: Đại chiến, xưa đâu bằng nay. (2)Chương 1786: Mộc Hoàng hối hận.Chương 1787: Tân Hoàng sinh ra đời.Chương 1788: Tần Hoàng Đảo. (1)Chương 1789: Tần Hoàng Đảo. (2)Chương 1790: Khống chế toàn bộ đảo.Chương 1791: Du lịch nhân gian. (1)Chương 1792: Du lịch nhân gian. (2)Chương 1793: Vận mệnh.Chương 1794: Bán trà.Chương 1795: Hiệu ứng hồ điệp. (1)Chương 1796: Hiệu ứng hồ điệp. (2)Chương 1797: Bán thần chín kiếp.Chương 1798: Tử Vong Thần Hải Vực. (1)Chương 1799: Tử Vong Thần Hải Vực. (2)Chương 1800: Từng bước kinh hồn.Chương 1801: Gặp lại Hư Thần.Chương 1802: Bị nhốt, âm mưu. (1)Chương 1803: Bị nhốt, âm mưu. (2)Chương 1804: Hoàn thiện Nguyên Giới.Chương 1805: Thiên hạ đại loạn. (1)Chương 1806: Thiên hạ đại loạn. (2)Chương 1807: Hư Thần chi mê. (1)Chương 1808: Hư Thần chi mê. (2)Chương 1809: Đan đạo cảnh giới cao nhất, đột phá! (1)Chương 1810: Đan đạo cảnh giới cao nhất, đột phá! (2)Chương 1811: Thần đan.Chương 1812: Vận mệnh do người.Chương 1813: Bụi quy bụi, đất về với đất. (1)Chương 1814: Bụi quy bụi, đất về với đất. (2)Chương 1815: Lại quyết Hư Thần! (1)Chương 1816: Lại Quyết Hư Thần! (2)Chương 1817: Ta là Đan Vũ Thần! (1)Chương 1818: Ta là Đan Vũ Thần! (2)Chương 1819: Tru diệt Hư Thần.Chương 1820: Chưởng vận mệnh, diễn tiến hóa. (1)Chương 1821: Chưởng vận mệnh, diễn tiến hóa. (2)Chương 1822: Trở lại Vũ Thiên. (1)Chương 1823: Trở lại Vũ Thiên. (2)Chương 1824 : Gia tộc.Chương 1825: Gia tộc. (2)Chương 1826: Trở về vị trí cũ.Chương 1827 : Tái thế thành Thần.Chương 1828: Tái thế thành Thần. (2)Chương 1829: Thần đình lại hiện ra. (1)Chương 1830: Thần đình lại hiện ra. (2)Chương 1831: Nhân Loại Triệu Tập Lệnh.Chương 1832 : Tiến công! Tiến công!Chương 1833: Tiến công! Tiến công! (2)Chương 1834 : Cổ Mặc chi mê.Chương 1835: Cổ Mặc chi mê. (2)Chương 1836: Đại kết cục. ( 1)Chương 1837: Đại kết cục. (2)Chương 1838: Đại kết cục. (3)Chương 1839: Đại kết cục. (4)