Tửu Thần (Âm Dương Miện)
Tác giả:Đường Gia Tam Thiếu
Dịch giả:banlonghoi.com
Phân loại:Tiên HiệpHuyền Huyễn
last update time:17/11/2017
Thế giới của Đường Gia Tam Thiếu (Đ3) luôn huyền ảo, diễm lệ và tràn ngập sự sáng tạo. Từ Trù Sư ( Băng Hỏa Ma Trù ) đến Nhạc Sư ( Cầm Đế ), Hồn Sư ( Đấu La Đại Lục ), với sức sáng tạo tựa như vô tận của mình, Đ3 đã đưa người đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Sau khi hoàn thành siêu phẩm Đấu La Đại Lục thì Đường Gia Tam Thiếu đã bắt tay ngay vào bộ truyện mới có tên Âm Dương Miện. Trong hơn 6 năm cầm bút của mình, có lẽ đây là tác phẩm mà Đ3 đã dành nhiều tâm sức nhất. Để chuẩn bị cho Âm Dương Miện thì trong suốt thời gian viết Đấu La, tác giả đã đi rất nhiều nơi để thu thập các loại tài liệu, lấy âm dương, ngũ hành, thiên can và ma huyễn cùng kết hợp lại để tạo nên một tân thế giới kỳ huyễn thú vị và tràn ngập sự sáng tạo với một chức nghiệp mới : Phẩm Tửu SưXin mời các độc giả đón xem sự đản sanh của một tân tuyệt đại thần tác : Âm Dương Miện
Xem
Mục lục:
Tập 1: Âm dương ma sư Chương thứ nhất: Liệt Diễm Phần Tình [thượng].Chương thứ nhất: Liệt Diễm Phần Tình [hạ].Chương hai: Một thế hệ rượu thần (Thượng)Chương 02 Một đời Tửu Thần (hạ)Chương 03 Ma sư (Thượng)Chương 03 Ma sư (Hạ)Chương 4: Âm Dương Ma Sư(Thượng)Chương 04 Âm Dương Ma Sư (Hạ)Chương 05 Âm Dương cân bằng (Thượng)Chương 05 Âm Dương cân bằng (Hạ)Chương 06 Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Thượng)Chương 06 Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Hạ)Chương 07 Hạ Thiên lão sư (Thượng)Chương 07 Hạ Thiên lão sư (Hạ)Chương 08 Buổi học đầu tiên (Thượng)Chương 08 Buổi học đầu tiên (Hạ)Chương 09 Dương miện và Âm miện (Thượng)Chương 09 Dương miện và Âm miện (Hạ)Chương 10 Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Thượng)Chương 10 Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Hạ)Chương 11 Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Thượng)Chương 11 Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Hạ)Chương 12 Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng)Chương 12 Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ)Chương 13 Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng)Chương 13 Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ)Chương 14 Hồng Liên Trên Ngực (Thượng)Chương 14 Hồng Liên Trên Ngực (Hạ)Chương 15 Ngũ cấp học đồ (Thượng)Chương 15 Ngũ cấp học đồ (Hạ)TẬP II - CỰC HẠN SONG HỎA -- Chương 16 Song hỏa đồng tu (Thượng)Chương 16 Song hỏa đồng tu (Hạ)Chương 17 Cực hạn song hỏa (Thượng)Chương 17 Cực hạn song hỏa (Hạ)Chương 18 Khảo hạch cuối kỳ (Thượng)Chương 18 Khảo hạch cuối kỳ (Hạ)Chương 19 Sơ ngộ Chúc Thiên (Thượng)Chương 19 Sơ ngộ Chúc Thiên (Hạ)Chương 20 Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Thượng)Chương 20 Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Hạ)Chương 21 Ngưng tụ âm dương miện (Thượng)Chương 21 Ngưng tụ âm dương miện (Hạ)Chương 22 Nhất quan (Thượng)Chương 22 Nhất quan (Hạ)Chương 23 Song sinh quân vương (Thượng)Chương 23 Song sinh quân vương (Hạ)Chương 24 Bỗng nhiên nổi tiếng (Thượng)Chương 24 Bỗng nhiên nổi tiếng (Hạ)Chương 25 Chuẩn khảo chứng (Thượng)Chương 25 Chuẩn khảo chứng (Hạ)Chương 26 Tiểu nhân âm độc (Thượng)Chương 26 Tiểu nhân âm độc (Hạ)Chương 27 Ma kỹ của hai đại quân vương (Thượng)Chương 27 Ma kỹ của hai đại quân vương (Hạ)Chương 28 Cơ hội ngàn lần tiến hóa (Thượng)Chương 28 Cơ hội ngàn lần tiến hóa (Hạ)Chương 29 Chín ngày địa ngục (Thượng)Chương 29 Chín ngày địa ngục (Hạ)Chương 30 Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch (Thượng)Chương 30 Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch (Hạ)Chương 31 Thanh Mộc Lang Vương (Thượng )Chương 31 Thanh Mộc Lang Vương (Hạ)Chương 32 Bính Đinh Hỏa cầu (Thượng)Chương 32 Bính Đinh Hỏa cầu (Hạ)Chương 33 Đỉnh Băng gặp nạnChương 34 Băng tuyết cự long (Thượng)Chương 34 Băng tuyết cự long (Hạ)Chương 35 Cởi quần áo (Thượng)Chương 35 Cởi quần áo (Hạ)Chương 36 Trứng Hỏa long (Thượng)Chương 36 Trứng Hỏa long (Hạ)Chương 37 Đến cửa khiêu chiến (Thượng)Chương 37 Đến cửa khiêu chiến (Hạ)Chương 38 Nghệ xạ cửu nhật (Thượng)Chương 38 Nghệ xạ cửu nhật (Hạ)Chương 39 Kỹ kinh tứ tọa (Thượng)Chương 39 Kỹ kinh tứ tọa (Hạ)Chương 40 Thiên Can học viện (Thượng)Chương 40 Thiên Can học viện (Hạ)Chương 41 Mậu Thổ Dạ Thương (Thượng)Chương 41 Mậu Thổ Dạ Thương (Hạ)Chương 42 Tân Sinh Khảo Hạch (Thượng)Chương 42 Tân Sinh Khảo Hạch (Hạ)Chương 43 Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Thượng)Chương 43 Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Hạ)Chương 44 Vô tình bị thương nặng (Thượng)Chương 44 Vô tình bị thương nặng (Hạ)Chương 45 Âm Dương Học Đường (Thượng)Chương 45 - Âm Dương học đường (Hạ)Tập IV: Âm Dương Học Đường -- Chương 46 Quái nhân tóc đỏ (Thượng)Chương 46 Quái nhân tóc đỏ (Hạ)Chương 47 Vũ khí ma lực (Thượng)Chương 47 Vũ khí ma lực (Hạ)Chương 48 Thượng phẩm Tinh miện (Thượng)Chương 48 Thượng phẩm Tinh miện (Hạ)Chương 49 Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Thượng)Chương 49 Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Hạ)Chương 50 Bốn lần Ma kỹ tổ hợp (Thượng)Chương 50 Bốn lần Ma kỹ tổ hợp (Hạ)Chương 51 Quang - Ám Ngũ hành đại lục (Thượng)Chương 51 Quang - Ám Ngũ hành đại lục (Hạ)Chương 52 Lần nữa tăng cấp (Thượng)Chương 52 Lần nữa tăng cấp (Hạ)Chương 53 Lôi Đế khiêu chiến (Thượng)Chương 53 Lôi Đế khiêu chiến (Hạ)Chương 54 Vốn đặt cược (Thượng)Chương 54 Vốn đặt cược (Hạ)Chương 55 Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (Thượng)Chương 55 Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (Hạ)Chương 56 Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế (Thượng)Chương 56 Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế (Hạ)Chương 57 Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (Thượng)Chương 57 Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (Hạ)Chương 58 Tấn cấp hai quan (Thượng)Chương 58 Tấn cấp hai quan (Hạ)Chương 59 Ngày thi đấu giao lưu (Thượng)Chương 59 Ngày thi đấu giao lưu (Hạ)Chương 60 Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Thượng)Chương 60 Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Hạ)Tập V: Tử Lôi Diệu Thiên Long -- Chương 60 Liệt Dương Tam Liên Kích (Thượng)Chương 61 Liệt Dương Tam Liên Kích (Hạ)Chương 62 Tử Lôi Diệu Thiên Long (Thượng)Chương 62 Tử Lôi Diệu Thiên Long (Hạ)Chương 63 “Vũ khí ma lực” (Thượng)Chương 63 “Vũ khí ma lực” (Hạ)Chương 64 Tiến vào Địa Linh Sơn (Thượng)Chương 64 Tiến vào Địa Linh Sơn (Hạ)Chương 65 Bắt đầu sơ khảo (Thượng)Chương 65 Bắt đầu sơ khảo (Hạ)Chương 66 Lấy oán báo ân (Thượng)Chương 66 Lấy oán báo ơn (Hạ)Chương 67 Ác giả ác báo (Thượng)Chương 67 Ác giả ác báo (Hạ)Chương 68 Cưỡi hổ khó xuống(Thượng)Chương 68 Cưỡi hổ khó xuống (Hạ)Chương 69 Ám Viêm Ma Vương dị biến (Thượng)Chương 69 Ám Viêm Ma Vương dị biến (Hạ)Chương 70 Bí pháp ma lực thiêu đốt (Thượng)Chương 70 Bí pháp ma lực thiêu đốt (Hạ)Chương 71 Uy lực bốn quan (Thượng)Chương 71 Uy lực bốn quan (Hạ)Chương 72 Tam hệ Ma kỹ tổ hợp - Định hướng truyền tống (Thượng)Chương 72 Tam hệ Ma kỹ tổ hợp - Định hướng truyền tống (Hạ)Chương 73 Nguy cơ truyền tống (Thượng)Chương 73 Nguy cơ truyền tống (Hạ)Chương 74 Biểu tượng Bính Hỏa – Chu Tước (Thượng)Chương 74 Biểu tượng Bính Hỏa – Chu Tước (Hạ)Chương 75 Vô tư giúp đỡ - Chu Tước Chi Hỏa (Thượng)Chương 75 Vô tư giúp đỡ - Chu Tước Chi Hỏa (Hạ)Tập VI: Chu Tước Biến -- Chương 76 Phụng Vũ Châm Cứu - Chu Tước Luyện Thể (Thượng)Chương 76 Phụng Vũ Châm Cứu - Chu Tước Luyện Thể (Hạ)Chương 77 Phân chia chiến lợi phẩm (Thượng)Chương 77 Phân chia chiến lợi phẩm (Hạ)Chương 78 Nhất Khẩu Hương (Thượng)Chương 78 Nhất Khẩu Hương (Hạ)Chương 79 Thái Ất Âm Chiêu Dung (Thượng)Chương 79 Thái Ất Âm Chiêu Dung (Hạ)Chương 80 Chu Tước nội giáp (Thượng)Chương 80 Chu Tước nội giáp (Hạ)Chương 81 Bản mạng Hồng Liên (Thượng)Chương 81 Bản mạng Hồng Liên (Hạ)Chương 82 Bố cáo Liên nghị Vũ hội (Thượng)Chương 82 Bố cáo Liên nghị Vũ hội (Hạ)Chương 83 Tam quan, Linh ma hợp nhất (Thượng)Chương 83 Tam quan, Linh ma hợp nhất (Hạ)Chương 84 Chu Tước Biến (Thượng)Chương 84 Chu Tước Biến (Hạ)Chương 85 Hỗn độn chi hỏa (Thượng)Chương 85 Hỗn độn chi hỏa (Hạ)Chương 86 Cảnh giới ba quan (Thượng)Chương 86 Cảnh giới ba quan (Hạ)Chương 87 Liên nghị vũ hội (Thượng)Chương 87 Liên nghị vũ hội (Hạ)Chương 88 Ta chính là bạn nhảy của hắn (Thượng)Chương 88 Ta chính là bạn nhảy của hắn (Hạ)Chương 89 Tối nay ta là bạn gái của ngươi (Thượng)Chương 89 Tối nay ta là bạn gái của ngươi (Hạ)Chương 90 Pha chế rượu và khiêu chiến (Thượng)Chương 90 Pha chế rượu và khiêu chiến (Hạ)Tập VII: Diễm Dương Chùy -- Chương 91 Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy (Thượng)Chương 91 Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy (Hạ)Chương 92 Thoát ly Học Viện (Thượng)Chương 92 Thoát ly Học Viện (Hạ)Chương 93 Lục quan Thiên Sĩ truy sát (Thượng)Chương 93 Lục quan Thiên Sĩ truy sát (Hạ)Chương 94 Ngũ Hành Lập Trường (Thượng)Chương 94 Ngũ Hành Lập Trường (Hạ)Chương 95 Bay lượn đi ! Chu Tước Song Dực (Thượng)Chương 95 Bay lượn đi ! Chu Tước Song Dực (Hạ)Chương 96 Thực Nhật Phượng Hoàng (Thượng)Chương 96 Thực Nhật Phượng Hoàng (Hạ)Chương 97 Gặp bất bình, không bỏ qua (Thượng)Chương 97 Gặp bất bình, không bỏ qua (Hạ)Chương 98 Vân Thiên Cơ (Thượng)Chương 98 Vân Thiên Cơ (Hạ)Chương 99 Trợ Trụ làm ác, phải chết! (Thượng)Chương 99 Trợ Trụ làm ác, phải chết! (Hạ)Chương 100: Ma quỷ? Ma Vương (Thượng)Chương 100: Ma quỷ? Ma Vương (Hạ)Chương 101 Phượng Vũ Diễm Dương Chùy (Thượng)Chương 101 Phượng Vũ Diễm Dương Chùy (Hạ)Chương 102 Thần y đòi tiền người chết, tặng người có duyên (Thượng)Chương 102 Thần y đòi tiền người chết, tặng người có duyên (Hạ)Chương 103 Thiên Can Thánh Đồ (Thượng)Chương 103 Thiên Can Thánh Đồ (Hạ)Chương 104 Thiên Cơ chỉ dẫn (Thượng)Chương 104 Thiên Cơ chỉ dẫn (Hạ)Chương 105 Thánh Đồ thần trang (Thượng)Chương 105 Thánh Đồ thần trang (Hạ)Tập VIII: Địa Cung Bảo Tàng -- Chương 106 Ngũ Hành Ma Kỹ Tổ Hợp (Thượng)Chương 106 Ngũ Hành Ma Kỹ Tổ Hợp (Hạ)Chương 107 Đầm lầy sương mù (Thượng)Chương 107 Đầm lầy sương mù (Hạ)Chương 108 Cực hạn Mộc Hỏa Ma Kỹ Tổ Hợp (Thượng)Chương 108 Cực hạn Mộc Hỏa Ma Kỹ Tổ Hợp (Hạ)Chương 109 Cánh cửa đá kỳ dị (Thượng)Chương 109 Cánh cửa đá kỳ dị (Hạ)Chương 110 Bùng cháy đi Hỗn Độn Chi Hỏa! (Thượng)Chương 110 Bùng cháy đi Hỗn Độn Chi Hỏa! (Hạ)Chương 111 Ngũ Hành Pháp Trận thất truyền (Thượng)Chương 111 Ngũ Hành Pháp Trận thất truyền (Hạ)Chương 112 Liệt Diễm chỉ dẫn (Thượng)Chương 112 Liệt Diễm chỉ dẫn (Hạ)Chương 113 Truyền Tống Pháp Trận (Thượng)Chương 113 Truyền Tống Pháp Trận (Hạ)Chương 114 Mộc khắc Thổ, Cực Hạn Giáp Mộc Vạn Thiên Mâu (Thượng)Chương 114 Mộc khắc Thổ, Cực Hạn Giáp Mộc Vạn Thiên Mâu (Hạ)Chương 115 Đỉnh cấp Tất Sát Kỹ, Lưu Tinh Giáng Hạ (Thượng)Chương 115 Đỉnh cấp Tất Sát Kỹ, Lưu Tinh Giáng Hạ (Hạ)Chương 116 Phỉ Thúy Thanh Long (Thượng)Chương 116 Phỉ Thúy Thanh Long (Hạ)Chương 117 Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể (Thượng)Chương 117 Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể (Hạ)Chương 118 Thân thế? Bình Đẳng Vương? (Thượng)Chương 118 Thân thế? Bình Đẳng Vương? (Hạ)Chương 119: Chí tôn cường giả (Thượng)Chương 119 Chí tôn cường giả (Hạ)Chương 120 Tam đại chí tôn (Thượng)Chương 120 Tam đại chí tôn (Hạ)Tập IX: Long Xà Tuyệt Kỹ -- Chương 121 Bắt đầu mới (Thượng)Chương 121 Bắt đầu mới (Hạ)Chương 122 Đinh Hỏa thần thú Đằng Xà (Thượng)Chương 122 Đinh Hỏa thần thú Đằng Xà (Hạ)Chương 123 Âm Dương Hỏa, Ngưng Tụ Pháp Trận (Thượng)Chương 123 Âm Dương Hỏa, Ngưng Tụ Pháp Trận (Hạ)Chương 124 Đằng Xà Hóa Lực Thuật (Thượng)Chương 124 Đằng Xà Hóa Lực Thuật (Hạ)Chương 125 Xà Huyết Dẫn, Đằng Xà Luyện Thể (Thượng)Chương 125 Xà Huyết Dẫn, Đằng Xà Luyện Thể (Hạ)Chương 126 Đằng Xà Hóa Lực Thuật (Thượng)Chương 126 Đằng Xà Hóa Lực Thuật (Hạ)Chương 127 Đột phá! Cảnh giới bốn quan! (Thượng)Chương 127 Đột phá! Cảnh giới bốn quan! (Hạ)Chương 128 Thực Nhật Phượng Hoàng tăng cấp (Thượng)Chương 128 Thực Nhật Phượng Hoàng tăng cấp (Hạ)Chương 129 Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa (Thượng)Chương 129 Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa (Hạ)Chương 130 Bạo Quân đấu Lôi Đế (Thượng)Chương 130 Bạo Quân đấu Lôi Đế (Hạ)Chương 131 Đằng Xà Biến (Thượng)Chương 131 Đằng Xà Biến (Hạ)Chương 132 Cấm Bách Thiên U Diễm Băng (Thượng)Chương 132 Cấm Bách Thiên U Diễm Băng (Hạ)Chương 133 Ngươi biết Liệt Diễm Nữ Hoàng? (Thượng)Chương 133 Ngươi biết Liệt Diễm Nữ Hoàng? (Hạ)Chương 134 Điều kiện của Liệt Diễm (Thượng)Chương 134 Điều kiện của Liệt Diễm (Hạ)Chương 135 Ngũ Hành Thần Lô (Thượng)Chương 135 Ngũ Hành Thần Lô (Hạ)Chương 136 Dùng máu đúc giáp, Khải giáp thành hình (Thượng)Chương 136 Dùng máu đúc giáp, Khải giáp thành hình (Hạ)Chương 137 Thứ thần khí, Quân Ma Âm Dương Khải (Thượng)Chương 137 Thứ thần khí, Quân Ma Âm Dương Khải (Hạ)Chương 138 Uy thế của Lôi Đế (Thượng)Chương 138 Uy thế của Lôi Đế (Hạ)Chương 139 Lục Long Quang Huy (Thượng)Chương 139 Lục Long Quang Huy (Hạ)Chương 140: Tiếp nhận thủ tịch (Thượng)Chương 140 Tiếp nhận thủ tịch (Hạ)Chương 141 Tiến vào Thánh Tà Chiến Trường (Thượng)Chương 141 Tiến vào Thánh Tà Chiến Trường (Hạ)Chương 142 Cực Hạn Song Hỏa đấu Cực Hạn Ất Mộc (Thượng)Chương 142 Cực Hạn Song Hỏa đấu Cực Hạn Ất Mộc (Hạ)Chương 143 Sinh mệnh thiêu đốt, Huyết Liên Pháp Luân (Thượng)Chương 143 Sinh mệnh thiêu đốt, Huyết Liên Pháp Luân (Hạ)Chương 144 Phượng Vũ U Diễm Băng (Thượng)Chương 144 Phượng Vũ U Diễm Băng (Hạ)Chương 145 Thực Nhân Cự Ma (Thượng)Chương 145 Thực Nhân Cự Ma (Hạ)Chương 146 Thiên Can Thần Thú Ma Kỹ, Đằng Xà Thuấn Di (Thượng)Chương 146 Thiên Can Thần Thú Ma Kỹ, Đằng Xà Thuấn Di (Hạ)Chương 147 Thất Giai, Bạch Kim Thiên Bằng (Thượng)Chương 147 Thất Giai, Bạch Kim Thiên Bằng (Hạ)Chương 148 Dung Hợp Tất Sát Kỹ (Thượng)Chương 148 Dung Hợp Tất Sát Kỹ (Hạ)Chương 149 Siêu Tất Sát Kỹ, Nhật Nguyệt Âm Dương Giới (Thượng)Chương 149 Siêu Tất Sát Kỹ, Nhật Nguyệt Âm Dương Giới (Hạ)Chương 150 Sau khi trọng thương, so đấu thời gian khôi phục (Thượng)Chương 150 Sau khi trọng thương, so đấu thời gian khôi phục (Hạ)Chương 151 Bất đắc dĩ! Quang Ám ma kỹ tổ hợp (Thượng)Chương 151 Bất đắc dĩ! Quang Ám ma kỹ tổ hợp (Hạ)Chương 152 Đồng tâm hiệp lực! Ma vương hóa lực (Thượng)Chương 152 Đồng tâm hiệp lực! Ma vương hóa lực (Hạ)Chương 153 Hắc Ám Viện Quân, Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ (Thượng)Chương 153 Hắc Ám Viện Quân, Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ (Hạ)Chương 154 Huyền Vũ Cực Âm Sát (Thượng)Chương 154 Huyền Vũ Cực Âm Sát (Hạ)Chương 155 Lôi Đế Hàng Lâm (Thượng)Chương 155 Lôi Đế Hàng Lâm (Hạ)Chương 156 Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ (Thượng)Chương 156 Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ (Hạ)Chương 157 Âm Dương Lốc Xoáy, Âm Dương Ngư (Thượng)Chương 157 Âm Dương Lốc Xoáy, Âm Dương Ngư (Hạ)Chương 158 Đàn Hỏa Diễm Mãnh Sư (Thượng)Chương 158 Đàn Hỏa Diễm Mãnh Sư (Hạ)Chương 159 Ma Vương, Ma Diễm Toản (Thượng)Chương 159 Ma Vương, Ma Diễm Toản (Hạ)Chương 160 Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Lục Trọng Chú Sát (Thượng)Chương 160 Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Lục Trọng Chú Sát (Hạ)Chương 161 Thiên Chi Ngọc, Diệt Thần Kích (Thượng)Chương 161 Thiên Chi Ngọc, Diệt Thần Kích (Hạ)Chương 162 Kim Giáp Nữ Tử bị đóng băng (Thượng)Chương 162 Kim Giáp Nữ Tử bị đóng băng (Hạ)Chương 163 Cửu Giai Đỉnh Cấp, Bá Vương Lôi Hỏa Long (Thượng)Chương 163 Cửu Giai Đỉnh Cấp, Bá Vương Lôi Hỏa Long (Hạ)Chương 164 Hắc Long Bạch Y, Chung Cực Binh Khí (Thượng)Chương 164 Hắc Long Bạch Y, Chung Cực Binh Khí (Hạ)Chương 165 Bạo Quân Hiển Uy (Thượng)Chương 165 Bạo Quân Hiển Uy (Hạ)Chương 166 Đằng Xà Liên Thiểm (Thượng)Chương 166 Đằng Xà Liên Thiểm (Hạ)Chương 167 Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Hỏa Ma Thôn Phệ (Thượng)Chương 167 Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Hỏa Ma Thôn Phệ (Hạ)Chương 168 Mười Hệ Tổ Hợp! Ngũ Hành Âm Dương Giới (Thượng)Chương 168 Mười Hệ Tổ Hợp! Ngũ Hành Âm Dương Giới (Hạ)Chương 169 Thủy Sinh Mộc đấu Mộc Sinh Hỏa (Thượng)Chương 169 Thủy Sinh Mộc đấu Mộc Sinh Hỏa (Hạ)Chương 170 Xoay chuyển Càn Khôn, Quang Minh Đại ThắngChương 170 Xoay chuyển Càn Khôn, Quang Minh Đại Thắng(Hạ)Chương 171 Siêu Tất Sát Kỹ, Lôi Hỏa Luyện Ngục (Thượng)Chương 171 Siêu Tất Sát Kỹ, Lôi Hỏa Luyện Ngục (Hạ)Chương 172 Siêu Tất Sát Kỹ đấu Siêu Tất Sát Kỹ (Thượng)Chương 172 Siêu Tất Sát Kỹ đấu Siêu Tất Sát Kỹ (Hạ)Chương 173 Ta xin lỗi, ta sai rồi! (Thượng)Chương 173 Ta xin lỗi, ta sai rồi! (Hạ)Chương 174 Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ! (Thượng)Chương 174 Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ! (Hạ)Chương 175 Thân thế Cơ Động (Thượng)Chương 175 Thân thế Cơ Động (Hạ)Chương 176 Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Thượng)Chương 176 Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Hạ)Chương 177 Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Thượng)Chương 177 Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Hạ)Chương 178 Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Thượng)Chương 178 Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Hạ)Chương 179 Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Thượng)Chương 179 Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Hạ)Chương 180 Tử Băng Thiên Ma Giao (Thượng)Chương 180 Tử Băng Thiên Ma Giao (Hạ)Chương 181 Không Gian Tháp Hãm, Lôi Ngục Thần Phủ (Thượng)Chương 181 Không Gian Tháp Hãm, Lôi Ngục Thần Phủ (Hạ)Chương 182 Thánh Tà Thiên Bình (Thượng)Chương 182 Thánh Tà Thiên Bình (Hạ)Chương 183 Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Thượng)Chương 183 Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Hạ)Chương 184 Ngươi là Nữ thần trong lòng ta! (Thượng)Chương 184 Ngươi là Nữ thần trong lòng ta! (Hạ)Chương 185 Trứng rồng (Thượng)Chương 185 Trứng rồng (Hạ)Chương 186 Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Thượng)Chương 186 Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Hạ)Chương 187 Liệt Diễm đồng hành (Thượng)Chương 187 Liệt Diễm đồng hành (Hạ)Chương 188 Sinh Mệnh Chi Sâm (Thượng)Chương 188 Sinh Mệnh Chi Sâm (Hạ)Chương 189 Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Thượng)Chương 189 Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Hạ)Chương 190 Phượng Vũ Long Xà Biến (Thượng)Chương 190 Phượng Vũ Long Xà Biến (Hạ)Chương 191 Chí Dương Diệt thần kích (Thượng)Chương 191 Chí Dương Diệt thần kích (Hạ)Chương 192 Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Thượng)Chương 192 Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Hạ)Chương 193 Bi kịch của Sâm Yêu (Thượng)Chương 193 Bi kịch của Sâm Yêu (Hạ)Chương 194 Bộ lạc Sâm Yêu (Thượng)Chương 194 Bộ lạc Sâm Yêu (Hạ)Chương 195 Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Thượng)Chương 195 Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Hạ)Chương 196 Rượu đỏ và Rượu trắng (Thượng)Chương 196 Rượu đỏ và Rượu trắng (Hạ)Chương 197 Lục Long Lục Xà (Thượng)Chương 197 Lục Long Lục Xà (Hạ)Chương 198 Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Thượng)Chương 198 Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Hạ)Chương 199 Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Thượng)Chương 199 Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Hạ)Chương 200 Mẹ con gặp lại (Thượng)Chương 200 Mẹ con gặp lại (Hạ)Chương 201 Kim giáp nữ tử còn sống? (Thượng)Chương 201 Kim giáp nữ tử còn sống? (Hạ)Chương 202 Trị liệu Pháo Long (Thượng)Chương 202 Trị liệu Pháo Long (Hạ)Chương 203 Song phi? (Thượng)Chương 203 Song phi? (Hạ)Chương 204 Tối nay chúng ta ngủ thế nào? (Thượng)Chương 204 Tối nay chúng ta ngủ thế nào? (Hạ)Chương 205 Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta! (Thượng)Chương 205 Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta! (Hạ)Chương 206 Cái lều con tội lỗi (Thượng)Chương 206 Cái lều con tội lỗi (Hạ)Chương 207 Khảo nghiệm ma sư (Thượng)Chương 207 Khảo nghiệm ma sư (Hạ)Chương 208 Gây sự tại Ma Sư Công Hội? (Thượng)Chương 208 Gây sự tại Ma Sư Công Hội? (Hạ)Chương 209 Hai đại Công Hội (Thượng)Chương 209 Hai đại Công Hội (Hạ)Chương 210 365 mảnh vỡ Hỗn Độn (Thượng)Chương 210 365 mảnh vỡ Hỗn Độn (Hạ)Chương 211 Dung hợp thần thuật (Thượng)Chương 211 Dung hợp thần thuật (Hạ)Chương 212 Bình Đẳng vương phủ (Thượng)Chương 212 Bình Đẳng vương phủ (Hạ)Chương 213 Bắc Đẩu Miện Hạ (Thượng)Chương 213 Bắc Đẩu Miện Hạ (Hạ)Chương 214 Ta là bạn gái của hắn (Thượng)Chương 214 Ta là bạn gái của hắn (Hạ)Chương 215 Kim ưng thương hội trả thù (Thượng)Chương 215 Kim ưng thương hội trả thù (Hạ)Chương 216 Diệt tuyệt quân đoàn (Thượng)Chương 216 Diệt tuyệt quân đoàn (Hạ)Chương 217 Thiên Nhân Thiên Long Tổ Hợp Kỹ (Thượng)Chương 217 Thiên Nhân Thiên Long Tổ Hợp Kỹ (Hạ)Chương 218 Bạo quân trở về (Thượng)Chương 218 Bạo quân trở về (Hạ)Chương 219 Thanh Long Diệt Tuyệt Kích (Thượng)Chương 219 Thanh Long Diệt Tuyệt Kích (Hạ)Chương 220 Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Thượng)Chương 220 Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Hạ)Chương 221 Thanh Long Thần Hàng (Thượng)Chương 221 Thanh Long Thần Hàng (Hạ)Chương 222 Viện quân, A Kim băng lãnh (Thượng)Chương 222 Viện quân, A Kim băng lãnh (Hạ)Chương 223 Thương cùng mông (Thượng)Chương 223 Thương cùng mông (Hạ)Chương 224 Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Thượng)Chương 224 Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Hạ)Chương 225 Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Thượng)Chương 225 Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Hạ)Chương 226 Ma kỹ tửu thành hình (Thượng)Chương 226 Ma kỹ tửu thành hình (Hạ)Chương 227 Kim cương quân đoàn (Thượng)Chương 227 Kim cương quân đoàn (Hạ)Chương 228 Sinh Mệnh Chi Hạch (Thượng)Chương 228 Sinh Mệnh Chi Hạch (Hạ)Chương 229 Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Thượng)Chương 229 Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Hạ)Chương 230 Ngũ Hành Không Gian (Thượng)Chương 230 Ngũ Hành Không Gian (Hạ)Chương 231 Thái giám chế tạo giả (Thượng)Chương 231 Thái giám chế tạo giả (Hạ)Chương 232 Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Thượng)Chương 232 Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Hạ)Chương 233 Siêu Thần Khí? (Thượng)Chương 233 Siêu Thần Khí? (Hạ)Chương 234 Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Thượng)Chương 234 Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Hạ)Chương 235 Đại Cát Miện Hạ (Thượng)Chương 235 Đại Cát Miện Hạ (Hạ)Chương 236 Cục diện rắc rối (Thượng)Chương 236 Cục diện rắc rối (Hạ)Chương 237 Sáu đại chí tôn cường giả (Thượng)Chương 237 Sáu đại chí tôn cường giả (Hạ)Chương 238 Chỉ cần hai người là đủ (Thượng)Chương 238 Chỉ cần hai người là đủ (Hạ)Chương 239 Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Thượng)Chương 239 Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Hạ)Chương 240 Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Thượng)Chương 240 Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Hạ)Chương 241 Cơ Động xuất chiến (Thượng)Chương 241 Cơ Động xuất chiến (Hạ)Chương 242 Đánh cuộc (Thượng)Chương 242 Đánh cuộc (Hạ)Chương 243 Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hỏa Long (Thượng)Chương 243 Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hỏa Long (Hạ)Chương 244 Liệt, Diễm ra uy (Thượng)Chương 244 Liệt, Diễm ra uy (Hạ)Chương 245 Cuộc chiến hoang phí nhất (Thượng)Chương 245 Cuộc chiến hoang phí nhất (Hạ)Chương 246 Trung cấp Siêu Tất Sát Kỹ Quyển Trục (Thượng)Chương 246 Trung cấp Siêu Tất Sát Kỹ Quyển Trục (Hạ)Chương 247 Kết thúc, kết quả đã định (Thượng)Chương 247 Kết thúc, kết quả đã định (Hạ)Chương 248 Hai người các ngươi cùng lên đi (Thượng)Chương 248 Hai người các ngươi cùng lên đi (Hạ)Chương 249 Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi! (Thượng)Chương 249 Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi! (Hạ)Chương 250 Chỉ trời cắt đất, hỗn độn chi hỏa (Thượng)Chương 250 Chỉ trời cắt đất, hỗn độn chi hỏa (Hạ)Chương 251 Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Thượng)Chương 251 Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Hạ)Chương 252 Ước hẹn Hỏa Long Cốc (Thượng)Chương 252 Ước hẹn Hỏa Long Cốc (Hạ)Chương 253 Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Thượng)Chương 253 Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Hạ)Chương 254 Mục đích Chúc Diễm ở lại (Thượng)Chương 254 Mục đích Chúc Diễm ở lại (Hạ)Chương 255 Nước mắt Lam Bảo Nhi (Thượng)Chương 255 Nước mắt Lam Bảo Nhi (Hạ)Chương 256 Lang Tà.Chương 257 Thiên niên sinh mệnh chi nguyên.Chương 258 Kim Hỏa Tổ Hợp Kỹ?.Chương 259 Tổ hợp kỹ ba thuộc tính: Kim và song hỏa.Chương 260 Thành Thiên Thuỷ!Chương 261 Con Trai Của Tửu Thần!Chương 262 Tài Nghệ Tửu Thần - Tửu Gia Bách Vị!Chương 263 Hoài Nghi Của Đỗ Minh!Chương 264 Ma Minh.Chương 265 Thập đại danh tửu đệ tam - Hãn hải quỳnh tương.Chương 266 Ám sát! Vô cùng chuyên nghiệp.Chương 267 Ma Minh.Chương 268 Kim chúc phong bạo ( Cơn bão kim khí).Chương 269 Điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo.Chương 270 Song chiến Ma Minh trưởng lão (1)Chương 270 Song chiến Ma Minh trưởng lão (2)Chương 271 Ngũ Hành Đại Trận (1)Chương 271 Ngũ Hành Đại Trận (2)Chương 272 Thần khí Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng.Chương 273 Lực Lượng Mạnh Nhất.Chương 274 Song Kiếm Hợp Bích.Chương 275 Siêu Tất Sát Kỹ Hỏa Thần Hư Không Trảm.Chương 276 Thuê Cả Minh Chủ Ma Minh?Chương 277 : Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm?Chương 278 Trừng phạt hay khen thưởng?Chương 279 Dị biến khi dung hợp Thiên Chi ngọcChương 280 Linh Hồn Áp Chế! Khống Chế Hỗn Độn!Chương 281 Hỗn Độn Châu Thành! Tiến Hóa!Chương 282 Liệt Diễm: Ta Sắp Tiến Hóa!Chương 283 Linh hồn chỉ dẫn, đột phá nội tâmChương 284 Liệt Diễm! Ta Yêu Nàng!Chương 285 Đỗ Tư Khang Đưa Ra Đổ Ước.Chương 286 Tửu Thần Chi Tranh.Chương 287 Cửu Dương Lăng Thiên, Cửu Long Hí Châu!Chương 288 "Trái Tim" Của Cơ Động!Chương 289 Phân Thân Thác Ảnh Thần Kỳ - Thập Bát La Hán Cũng Tỳ Tỳ Say!Chương 290 Bên Bờ Đông Hải Mênh Mông - Huynh Đệ Một Lòng Gặp Gỡ Vui Sao!Chương 291 Tân Nhất Đại Thiên Cơ!Chương 292 Đoàn Tụ Ngoài Ý Muốn!Chương 293 Thần Hỏa Thánh Vương Khải!Chương 294 Cây rụng tiền? Khất cái? *Chương 295: Sẵn sàng xuất phát!Chương 296: Hắc Ám Thiên Cơ!Chương 297:Ngàn năm tích lũy - Thập đại Thần Khí.!Chương 298 Tiến nhập - Quái dị - Bất an!Chương 299 Dò xét, truy tìm - Tung tích địch nhân!Chương 300 Xuyên thấu, miễn dịch, Bạo Quân xuất hiệnChương 301: Không tập, song hỏa, thần kiếm vũChương 302: Hắc Ám - Khế ước - Lời tiên đoán hé hộ!Chương 303 Nghi thức - Mục tiêu - Kiếp Ngục Giới!Chương 304: Kết giới - Lôi Đế - Lôi Thần Phủ!Chương 305: Đại Ngũ hành kết giới sụp đổ!Chương 306: Quyết tuyệt - Đột phá - Ngũ Liên Thiểm!Chương 307 Chạy nước rút - A Kim - Hắc Ám tế đànChương 308 Siêu tất sát kỹ quyển trục - Kim khí phong bạoChương 309 Giao tranh - Cực hạn - Chung cực Lôi Đế.Chương 310: Bạo quân, Lôi đế và Ma nữ.Chương 311 Lôi Thần hàng thế - Hỏa Thần kiếmChương 312 Thần chi khế ước - Chung cực tất sát kỹChương 313 Liệt Diễm, Liệt DiễmChương 314 Quang Minh sinh cơ! Lực lượng của Liệt Diễm!Chương 315 Chung cực tất sát kỹ của Liệt DiễmChương 316 Thụ miện - Chân chính Quang Minh Thiên Can Thánh ĐồChương 317 Bí mật của Liệt DiễmChương 318: Sát thần Tư Phổ Nhược TưChương 319: Cuộc chiến của Thần.Chương 320 Nhiếp Thần Quyết - Tu La Thần Phụ Thể.Chương 321 Địa Tâm dung hợp - Kim sắc thế giới.Chương 322 Thiên thần giải thể đại pháp.Chương 323 Liệt Diễm bị thương nặng!Chương 324 Thần giới Ủy Viên Hội!Chương 325 Thần Vương bày cuộc đánh cờ Để cho Liệt Diễm vì chàng trọng sinh!Chương 326 Bước ba bước bạc đầu trắng xóa Nàng chết đi, ta thành xác không hồnChương 327: Học viện Sí Hỏa!Chương 328 Lão sư Cơ Động!Chương 329 Đông Mộc Thánh Nữ!Chương 330 Công Chúa và Cơ Động lão sư gặp mặt!Chương 331: Đây là Cơ Động của ta saoChương 332: Lần đầu làm lão sưChương 333 Tửu quỷ lão sư - Phân thân thác ảnhChương 334: Toàn thể thí luyện chi lữChương 335 Cơ Động lão sư là của ta!Chương 336 Tuyền công chúa: "Lão sư, ta muốn tắm!"Chương 337 Tái kiến Diệt Tuyệt Chiến Thần!Chương 338: Lão sư ngài nhất định không cùng ta tắm sao?Chương 339 Tình lữ giả vờ!Chương 340 Ngũ hành tương sinh - Ngũ vị nhất thể!Chương 341: Chúng ta thí luyện ở độ cao 1500m.Chương 342 Ngũ vị nhất thể - Tương sinh công thủ!Chương 343 Thực chiến, thí luyện, Ngũ Hành biếnChương 344: A Nhĩ Mạn Tư sơn bùng nổ!Chương 345 Thực lực của Cơ Động lão sư!Chương 346 : Hồng kiếm xuất thể - Kim Ô hiện thân!Chương 347: Tam Túc Kim ÔChương 348: Liệt Thần Lục Trọng Chú SátChương 349: Kim Ô gãy cánh, hóa thân thành ngườiChương 350: Linh hồn dung hợp - Kim Dương bạo lệ!Chương 351: Siêu tất sát kỹ Cấm Thiên Vạn - Đại U Diễm Băng!Chương 352: Thần khí trấn quốc Vĩnh Hằng Chi Khải!Chương 353: Ôn tình trong huyệt độngChương 354: Cự tuyệt hay biểu lộChương 355: Hấp thu - Tấn cấp !Chương 356: Lão tử có đủ tư cách không?Chương 357: Ngươi định làm gì?Chương 358: Truyền thống bao che khuyết điểm!Chương 359: Đổ cuộc - Năm đấu với hai mươi!Chương 360: Chủ nhiệm Cơ Động!Chương 361: Tửu điếm Sõa Hữu TiễnChương 362: Tinh thần dung hợpChương 363: Chu Bé Nhỏ & Thương hội Ngốc Có TiềnChương 364: Cấm - Bách - Thiên - Ảm Diệt Vẫn !Chương 365: Cấm - Bách - Thiên - Quân Vương Phệ !Chương 366: Lực lượng Hỗn Độn Kim.Chương 367: Người kết thừa thương hội.Chương 368: Viễn cảnh tươi đẹpChương 369: Ba tháng huấn luyện.Chương 370: Tung tích của danh tửu.Chương 371: Phó quân đoàn trưởng Lang Thiên Ý.Chương 372: Ngũ hành tương sinh - Thực chiến công kích..Chương 373: Ói mửa chán rồi cũng quen thôi!Chương 374: Mậu Thổ thánh đồ và Ất Mộc thánh đồ.Chương 375: Thái tử điện hạ.Chương 376: Ước hẹn quan chiến.Chương 377: Trở mặt - Bạo Quân cao ngạo.Chương 378: Tuyền công chúa nổi giận.Chương 379: Mùi thơm của cơ thể.Chương 380: Tái nhập Thiên Can Học ViệnChương 381: Thánh Vương trở về.Chương 382: Cường thế khiêu chiến!Chương 383: Tuyền công chúa truyền âm!Chương 384: Hoán tỉnh Lôi Đế!Chương 385: Trước tỉ thí !Chương 386: Lang Tà dẫn đườngChương 387: Thua chắc rồi?Chương 388: Trận pháp thần kỳ đản sinh.Chương 389: Bạo Quân vs Lôi Đế.Chương 389: Lôi Đế khủng bố.Chương 391: Cuộc chiến Thần khí.Chương 392: Ba điều kiện.Chương 393: A Kim: Ta không đồng ý để nàng làm Thánh Đồ!Chương 394: A Kim: Ta sai rồi!Chương 395: Đầy đủ Thánh Đồ!Chương 396: Bi kịch của Chu Mập và thương hội Ngốc Có Tiền!Chương 397: Khổ tu Diệt Thần Kích!Chương 398: Vì sư phụ Cơ Động, hết thảy đều đáng giá!Chương 399: Tứ đại danh tửu.Chương 400: Giỗ đầu của Liệt Diễm!Chương 401: Hỏa diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ?Chương 402: Diệt Thần Dẫn.Chương 403: Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội.Chương 404: Ta đi dự hội nghị Đồ Đằng thần thú.Chương 405: Tổ hợp Cúc Hoa Trư và Mập Mạp.Chương 406: Khống chế cực hạn, xoay chuyển càn khôn.Chương 407: Cấm, thiên, vạn, Đại U Diễm băng hoàn chỉnh.Chương 408: Chiến thắng - Song hỏa lập uy.Chương 409: Càng thêm mãnh liệt.Chương 410: Người đẹp ra giá điChương 411: Không cần nương tayChương 412: A Kim kinh khủngChương 413: Thần khí Tân Kim hệChương 414: Nghị trưởng thế tậpChương 415: Diệt cỏ tận gốcChương 416: Cúc Hoa Trư trả lễChương 417: Dung Lôi nhập trận?Chương 418: Đối chiến Quân đoàn Kim SátChương 419: Độc chiến ngàn quânChương 419: Độc chiến ngàn quân 2Chương 420: Lực khống chế hoàn mỹChương 421: Không đánh vẫn phục ngườiChương 422: Để ta xem thằng khốn nào định làm ta bẽ mặt!Chương 423: Để đó, ta tự xử !Chương 424: Hai bàn tay thần kỳ.Chương 425: Thế nào là nấu gạo thành cơm?Chương 426: Thành lũy dưới lòng đất.Chương 427: Nghịch lân Long vương & Địa Tâm tinh nham.Chương 428: Em đã nói thì anh nhận!Chương 429: Tổ hợp kỹ ba hệ.Chương 430: Tam Hợp sơn mạch.Chương 431: Thiết Giáp Long vươngChương 432: Giáp Mộc đặc hữu - Thiêu đốt sinh mệnh.Chương 433: Thiện nhân thiện quả.Chương 434: Cụ tổ dòng họ rồng đất.Chương 435: Long tộc đệ nhất cường giả.Chương 436: Ma vực của Địa Long tổChương 437: Long Hoàng.Chương 438: Cố sự của Địa Long tổ. (thượng).Chương 439: Cố sự của Địa Long tổ. (hạ).Chương 440: Ta có cách khiến Địa Long tổ không chết!Chương 441: Thiên Long Tề Vũ.Chương 442: Con của Long Hoàng.Chương 443: Thiên phú thứ hai của Đại Diễn Thánh Hỏa Long.Chương 444: Long hoàng biến thành ma thú tọa kỵ?Chương 445: Long Hoàng khảo nghiệm.Chương 446: Chiến Long Hoàng.Chương 447: Long Hoàng thụ thương?Chương 448: Long Hoàng buồn bực.Chương 449: Hôn sự của Trần Tư Tuyền.Chương 450: Cơ Động lão sư, ta muốn thuê ngài làm người yêu của ta.Chương 451: Tư Tuyền & Tư ĐộngChương 452: Khế ước chính phụChương 453: Cơ Động động tâmChương 454: Nửa năm đề thăngChương 455: Tạm biệt Long cốcChương 456: Ta chết cho ngươi xem!Chương 457: Chúng ta ở cùng phòng!Chương 458: Ôn tuyền hấp dẫn!Chương 459: Trận chiến hương diễmChương 460: Cơ Động tự cung.Chương 461: Đây là nam nhân của ta.Chương 462: Hoàng cung Đông Mộc.Chương 463: Thái tử dò xét.Chương 464: Tình địch.Chương 465: Giáp mặt từ hônChương 466: Không chết không ngừngChương 467: Thiên Ti Ma Vực.Chương 468: Đại Diễn vĩ chuy.Chương 469: Công Tào Miện Hạ.Chương 470: Thiên Diệp Chưởng chân chính.Chương 471: Quỷ Hồn Ma Vực vs Phượng Hoàng NhãnChương 472: Thực vật ma thú đỉnh cấpChương 473: Bát quan ma vựcChương 474: Thái Trùng miện hạ.Chương 475: Sáng thế lục hợpChương 476: Tuyệt Luyến Anh TúcChương 477: Địa Tâm Hồng Liên Cứu ThụcChương 478: Long Hoàng hoàng quan kính tượng!Chương 479: Chàng yêu ta không? Ta hôn mê...Chương 480: Ám chiêuChương 481: Ma Vực thứ haiChương 482:Lần thứ hai tế điện Liệt Diễm.Chương 483:Tư Tuyền, cô ôm ta đi!Chương 484: Xuyên qua đại lục Hắc ÁmChương 485: Đã ôm ngươi, ta liền không buông tay!Chương 486: Lần nữa ngủ chung giường!Chương 487: A Kim giác tỉnh huyết mạch Long tộc!Chương 488: Con gái của ta thích ngươi!Chương 489: Bồi luyện tốt nhất!Chương 490: Ngươi quả nhiên là âm hiểm!Chương 491: Diệt Thần Bích!Chương 492: Ma vực Nguyên Tố Bác LyChương 493: Sáng Thế Thần KỹChương 494: Thủy Tổ Long HuyếtChương 495: Cơ Động tiến hóa.Chương 496: Quang Minh và Hắc Ám.Chương 497: Đốn ngộ Quang Minh.Chương 498: Dung hợp - Thần thức của Liệt Diễm.Chương 499: Tư Tuyền hồi phục.Chương 500: Cơ Động! Chàng ngồi xuống đi!Chương 501: Xuất phát đến Địa Tâm thế giới!Chương 502: Tác dụng kỳ diệu khác của Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận phápChương 503: Mê Loạn Ma Yên ĐồnChương 504: Diệt Tuyệt Kim HoànChương 505: Trở lại Sí Hỏa học việnChương 506: Thắng Quan miện hạ ủng hộ!Chương 507: Vô hạn định vị Truyền tống pháp trận!Chương 508: Tư Tuyền!Chương 509: Xuyên qua nham tương nơi cửa vào Địa Tâm thế giới!Chương 510: Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh ChủChương 511: Hỏa Tinh tộc.Chương 512: Tin tức từ tù trưởng tộc Hỏa Tinh.Chương 513: Mười vạn Hỏa Nha.Chương 514: Cơ Động chính là Hỏa Nha Vương.Chương 515: Khiêu chiến Hỏa Cự Nhân thống lĩnh.Chương 516: Tiến vào tầng thứ hai.Chương 517: Liệt Diễm Thánh giáo.Chương 518: Hỏa Nha tộc bất khuất hiên ngang.Chương 519: Vô ảnh vô hình Diệt Thần Bích.Chương 520: Khánh điển chọn lựa Đại diện Giáo chủ.Chương 521: Thiên Nha trận của Bạo Quân.Chương 522: Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới.Chương 523: Một chiến bốn ngàn.Chương 524: Ma vực thứ ba của Cơ ĐộngChương 525: Hỏa Kiêu Tộc trả thù.Chương 526: Một mình đối chiến Hỏa Kiêu Vương!Chương 527: Hỏa Nha tộc anh dũng!Chương 528: Một tên cũng không thể thoát!Chương 529: Thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc!Chương 530: Tầng mười lăm! Tam đại Tộc quần!Chương 531: Thánh đồ hàng lâm!Chương 532: Hỏa Liên thành!Chương 533: Điều kiện của Hồng Diễm!Chương 534: Đáng giá để yêu.Chương 535: Hỏa liên vương.Chương 536: Sàm sỡ Hỏa liên vương.Chương 537: Bạn sinh tịnh đế liênChương 538: Khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủChương 539: Hỏa ma vương.Chương 540: Trận chiến đầu tiên - Lôi đế.Chương 541: Làm thịt chó ba đầu.Chương 542: Lôi Ngục Diệt Ma Phá cùng với Thôn Phệ pháp trậnChương 543: A Kim VS Hỏa Yêu VươngChương 544: Hỏa Điện Thử VươngChương 545: Ta chính là khắc tinh của ngươi.Chương 546: Song trọng Siêu Tất Sát Kỹ.Chương 547: Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. (Phần 1)Chương 547: Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. (Phần 2)Chương 548: Toàn tộc Hỏa Ma rung động. (Phần 1)Chương 548: Toàn tộc Hỏa Ma rung động. (Phần 2)Chương 549: Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (1)Chương 549: Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (2)Chương 550: Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 1)Chương 550: Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 2)Chương 551: Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân thực chi nhãn (Phần 1)Chương 551: Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân thực chi nhãn (Phần 2)Chương 552: Tam cường cuối cùng (Phần 1)Chương 552: Tam cường cuối cùng (Phần 2)Chương 553: Âm mưu trong trận chiến cuối cùng (Phần 1)Chương 554: Trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủChương 555: Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 1)Chương 555: Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 2)Chương 556: Ngươi có tin không? (Phần 1)Chương 556: Ngươi có tin không? (Phần 2)Chương 557: Đòn sát thủChương 558: Một kích mạnh nhất của Bạo QuânChương 559: Quân vương cuối cùng cũng dung hợp, chinh phục cả Địa TâmChương 560: Đại diện giáo chủ.Chương 561: Ta muốn đi tầng thứ mười támChương 562: Liệt Diễm thân yêu, hãy chờ ta!Chương 563: Quần long chấn Kim thànhChương 564: Lại đến thương hội Ngốc Có TiềnChương 565: Cục diện đại lụcChương 566: Chiến dịch trảm thủChương 567: Chí Tôn cung phụngChương 568: Thực lực chân chính của thương hội Ngốc Có TiềnChương 569: Vận Rủi Thạch, Thiên Cơ NhãnChương 570: Thần Khí! Kim Sát Thần Kiếm và Hậu Thổ Châu.Chương 571: Dẫn sói vào nhà.Chương 572: Dự cảm của Thiên CơChương 573: Thiên Cơ huyết nhãnChương 574: Đứa con của Hắc Ám Thiên CơChương 575: May mắn còn sống sótChương 576: Vô Gian Đạo.Chương 577 : Xuyên qua màn đêm ở độ cao ba ngàn thướcChương 578: “Làm mây làm mưa” ở độ cao ba ngàn thước.Chương 579: Thẳng tiến! Hắc Ám Ngũ Hành Đại LụcChương 580: Mục tiêu! Hắc Ám thần miếuChương 581: Hắc Ám Tế Tự đoànChương 582: Hắc Ám Tế Tự phẩm cấpChương 583: Hai người làm một lần cho ta xemChương 584: Bạo Quân cao ngạoChương 585: Tổ chức phản kháng Thiên CơChương 586: Quái đại thúc Cơ Động.Chương 587: Không phải là hắn bị bất lực chứ?Chương 588: Chuyện xưa của Vân.Chương 589: Thạch Mặc Chương NgưChương 590: Hậu Thổ ChâuChương 591: Hắc Ám tửu quánChương 592: Người con gái vĩ đạiChương 593: ngân dạng sáp đầu thương?Chương 594: Thanh lýChương 595: Thâu lương hoán trụ (lấy đào đổi mận/ treo đầu dê bán thịt chó)Chương 596: Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trậnChương 597: Tiến vào nội bảoChương 598: Xuyên việt (xuyên qua)Chương 599: Nhất kiếm chi uy (Uy thế của một kiếm)Chương 600: Song Thánh cấp Dung Hợp Kỹ.Chương 601: Chiết xạ không cách nào tưởng tượng nổi.Chương 602: Hắc Ám Chu TướcMười Siêu Tất Sát Kỹ đồng thời nở rộ tại Hắc Ám thần miếuChương 604: Đại thúc yêu quáiChương 605: Diệt Thần KínhChương 606: Hỏa thần kiếm huyền bíChương 607: Trong tiến hóa...Chương 608: Hắc Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được.Chương 609: Bại lộ, giết chócChương 610: Hai tòa đại trận.Chương 611: lấy chiến nuôi chiếnChương 612: Hỏa Thần hàng lâmChương 613: Phá trận đoạt ngọc.Chương 614: Cướp sạch không còn.Chương 615: Lần sau đóng kịch tiếp nhé!Chương 616: Trở về thần miếu Hắc Ám Thiên CơChương 617: Dã tâm của Hắc Ám Thiên CơChương 618: Phó hội trưởng liên minh phản kháng Thiên CơChương 619: phân tích, nghe lén?Chương 620: Hội trưởng tổ chức phản kháng Thiên Cơ không ngờ là hắnChương 621: Thiên CơChương 622: cũng không ngại nhìn thêm một lầnChương 623: Kế hoạch tiến công chân chínhChương 624: Ngươi yêu ta một chút sẽ chết sao?Chương 625: Ngũ Hành tương sinh xứng Sáng Thế Lục HợpChương 626: Hắc ám khủng hoảngChương 627: Sáng Thế Lục Hợp thành hìnhChương 628: Hắc Ám Thiên Cơ rốt cục đã tớiChương 629: Sáng Thế Lục Hợp – Quang mang của sáng thế (sáng tạo)Chương 630: Bụi cây trên đầu của Hắc Ám Thiên CơChương 631: Vạn dặm Truyền Âm ThạchChương 632: Hắc Ám Tử VệChương 633: Bạo Quân ẩn núp trên trời cao.Chương 634: Hắc Ám Tử Vệ phối hợp hoàn mĩChương 635: Hắc Ám Thanh Long, phá bụng chui vàoChương 636: Hút! Tinh hạch của Hắc Ám Thanh LongChương 637: Tác dụng cường hãn của tinh hạch Hắc Ám Thanh LongChương 638: Thần mộc khôi lỗiChương 639: Cơ Động làm mồi nhửChương 640: Miểu sát Hắc Ám Chu TướcChương 641: Tiến hóa cuối cùng của Hỏa Thần KiếmChương 642: Nhân kiếm hợp nhất, hạt sen thủ hộ bổn mạng.Chương 643: Toái! Kim Hoàn Phá Giáp Mộc.Chương 644: Đến lúc liều mạng rồi.Chươn 645: Thánh đồ VS Tử vệ!Chương 646: Đổi thương lấy mạng, A Kim quyết tuyệt.Chương 647Chương 648: Lưỡng bại câu thươngChương 649: Hình dạng hoàn chỉnh! Hỏa Thần kiếm.Chương 650: Sự huyền bí của bản mạng hạt sen.Chương 651: Bốn Thánh Đồ gần chếtChương 652: Trước giờ Thánh ChiếnChương 653: Ta chỉ muốn biết thành quả của Cơ ĐộngChương 653: Ta chỉ muốn biết thành quả của Cơ ĐộngChương 654: Không để ý tới sinh tửChương 655: Quấy rốiChương 656: Gặp mặt Lý Vĩnh HạoChương 657: Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. (1)Chương 657: Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. (2)Chương 657: Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. (2)Chương 658: Hắc Ám Long HoàngChương 659: Cuộc chiến của Long Hoàng (1)Chương 659: Cuộc chiến của Long Hoàng (2)Chương 661: Long Hoàng Diệt Thần Kích (1)Chương 661: Long Hoàng Diệt Thần Kích (2)Chương 662: Thánh Vương trở vềChương 664: tối chung binh khíChương 665: Một ngón tay đoạn thần khíChương 666: Thiên Can Diệt Thánh TrậnChương 667: Thập Biến Áo NghĩaChương 668: Không Thể Vượt Qua Cơ ĐộngChương 669: Cúc Hoa Trư Phát UyChương 670: Hắc Ám Không Quân Cường ThếChương 671: Thôn Phệ Thánh Thú Không Dễ DàngChương 672: Hắc Ám Thiên Cơ Âm TrầmChương 673: Tiếp Tục Đại ChiếnChương 674: Hồng Vân Vô TậnChương 675: Long Nữ - Chị Em Sinh ĐôiChương 676: Sum HọpChương 677: Nói Chàng Yêu TaChương 678: Không Muốn Xâm LượcChương 679: Quyết Chiến Bắt ĐầuChương 680: Toàn Diện Áp ChếChương 681: Độc Thủ Sau Lưng Cúc Hoa TrưChương 682: Hắc Ám Thiên Cơ Thật Xuất HiệnChương 683: Thần Chiến - Cuộc Chiến Của ThầnChương 684: Quang Minh (Mặt Trời)Chương 685: Hắc Ám (Bóng Tối)Chương 686: Dương Mưu Của Cơ ĐộngChương 687: Liệt Diễm - Ta Yêu Nàng!Chương 688: Đại Kết Cục - Ta Sẽ Là Liệt Diễm Của Chàng!