Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Tác giả:Vị Hi Sơ Hiểu
Dịch giả:Nhi Nhi
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngHuyền Huyễn
last update time:29/06/2018
"Đây là tư thế kabe-don mà nàng đã nhắc đến""Sau đó yêu thương lẫn nhau rồi bặc bặc?""Sau đó là không thể xuống giowngf nổi?"Vốn nghĩ rằng phải quý trọng sinh mệnh, rời xa thượng thần lại không ngờ đến bị thượng thần tóm gọn, cường thế hạ gục.Trốn mấy lần luân hồi, lần nào cũng bị cưa đổ. Cái quỷ gì vậy? Ai nói đây là thượng thần lạnh hơn cả núi băng đâu??? Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Ăn sạch sành sanh (1)Chương 2: Ăn sạch sành sanh (2)Chương 3: Kịch bản cẩu huyết (1)Chương 4: Kịch bản cẩu huyết (2)Chương 5: Kịch bản cẩu huyết (3)Chương 6: Kế hoạch theo đuổi nam thần (1)Chương 7: Kế hoạch theo đuổi nam thần (2)Chương 8: Kế hoạch theo đuổi nam thần (3)Chương 9: Kế hoạch theo đuổi nam thần (4)Chương 10: Thực lực bị hố (1)Chương 11: Thực lực bị hố (2)Chương 12: Thực lực bị hố (3)Chương 13: Thực lực bị hố (4)Chương 14: Thực lực bị hố (5)Chương 15: Chịu đòn nhận tội (một)Chương 16: Chịu đòn nhận tội (2)Chương 17: Chịu đòn nhận tội (3)Chương 18: Hồ Ly phúc hắc (1)Chương 19: Hồ Ly phúc hắc (2)Chương 20: Hồ Ly phúc hắc (3)Chương 21: Hoạ vô đơn chí (1)Chương 22: Hoạ vô đơn chí (2)Chương 23: Họa vô đơn chí (3)Chương 24: Hoạ vô đơn chí (4)Chương 25: Người chiến thắng (1)Chương 26: Người chiến thắng (2)Chương 27: Người chiến thắng (3)Chương 28: Người chiến thắng (4)Chương 29: Người chiến thắng (5)Chương 30: Ma cao một trượng (1)Chương 31: Ma cao một trượng (2)Chương 32: Ma cao một trượng (3)Chương 33: Ma cao một trượng (4)Chương 34: Công chúa Triều Ca (1)Chương 35: Công chúa Triều Ca (2)Chương 36: Công chúa Triều Ca (3)Chương 37: Công chúa Triều Ca (4)Chương 38: Đánh huynh đó (1)Chương 39: Đánh huynh đó (2)Chương 40: Đánh huynh đấy (3)Chương 41: Đánh huynh đó (4)Chương 42: Tứ hôn (1)Chương 43: Tứ hôn (2)Chương 44: Tứ hôn (3)Chương 45: Tứ hôn (4)Chương 46: Mệnh cách (1)Chương 47: Mệnh cách (2)Chương 48: Mệnh cách (3)Chương 49: Mệnh cách (4)Chương 50: Cự hôn (1)Chương 51: Cự hôn (2)Chương 52: Cự hôn (3)Chương 53: Cự hôn (4)Chương 54: Uy hiếp (1)Chương 55: Uy hiếp (2)Chương 56: Uy hiếp (3)Chương 57: Bích Ba sơn trang (1)Chương 58: Bích Ba sơn trang (2)Chương 59: Bích Ba sơn trang (3)Chương 60: Bích Ba sơn trang (4)Chương 61: Bích Ba sơn trang (5)Chương 62: Bích Ba sơn trang (6)Chương 63: Bắc Cương (1)Chương 64: Bắc Cương (2)Chương 65: Bắc Cương (3)Chương 66: Bắc Cương (4)Chương 67: Bắc Cương (5)Chương 68: Thiếu tướng quân tới (1)Chương 69: Thiếu tướng quân tới (2)Chương 70: Thiếu tướng quân tới (3)Chương 71: Chuốc rượu (1)Chương 72: Chuốc rượu (2)Chương 73: Hảo huynh đệ ngủ chung (1)Chương 74: Hảo huynh đệ ngủ chung (2)Chương 75: Hảo huynh đệ ngủ chung (3)Chương 76: Khói lửa tái khởi (1)Chương 77: Khói lửa tái khởi (2)Chương 78: Phẫu thuật (1)Chương 79: Phẫu thuật (2)Chương 80: Phẫu thuật (3)Chương 81: Phẫu thuật (4)Chương 82: Ngươi đi chịu chết đi (1)Chương 83: Ngươi đi chịu chết đi (2)Chương 84: Ngươi đi chịu chết đi (3)Chương 85: Ngươi đi chịu chết đi (4)Chương 86: Khai báo hậu sự (1)Chương 87: Khai báo hậu sự (2)Chương 88: Lâm trận thay đổi (1)Chương 89: Lâm trận thay đổi (2)Chương 90: Lâm trận thay đổi (3)Chương 91: Là ta nhường nàng (1)Chương 92: Là ta nhường nàng (2)Chương 93: Cô nam quả nữ (1)Chương 94: Cô nam quả nữ (2)Chương 95: Cô nam quả nữ (3)Chương 96: Cô nam quả nữ (4)Chương 97: Lần này đến lượt ta (1)Chương 98: Lần này đến lượt ta (2)Chương 99: Lần này đến lượt ta (3)Chương 100: Thăm dò (1)Chương 101: Thăm dò (2)Chương 102: Thăm dò (3)Chương 103: Thăm dò (4)Chương 104: Chỉ số thông minh nghiền ép (1)Chương 105: Chỉ số thông minh nghiền ép (2)Chương 106: Chỉ số thông minh nghiền ép (3)Chương 107: Không cho phép hắn đụng vào nàng (1)Chương 108: Không cho phép hắn đụng vào nàng (2)Chương 109: Không cho phép hắn đụng vào nàng (3)Chương 110: Trao đổi (1)Chương 111: Trao đổi (2)Chương 112: Trao đổi (3)Chương 113: Trao đổi (4)Chương 114: Hầu hạ bên người (1)Chương 115: Hầu hạ bên người (2)Chương 116: Hầu hạ bên cạnh (3)Chương 117: Kế hoạch vỗ béo (1)Chương 118: Kế hoạch vỗ béo (2)Chương 119: Kế hoạch vỗ béo (3)Chương 120: Kỳ hạn một năm (1)Chương 121: Kỳ hạn một năm (2)Chương 122: Kỳ hạn một năm (3)Chương 123: Kỳ hạn một năm (4)Chương 124: Kỳ hạn một năm (5)Chương 125: Hồi cung (1)Chương 126: Hồi cung (2)Chương 127: Hồi cung (3)Chương 128: Sứ đoàn Càng quốc (1)Chương 129: Sứ đoàn Càng quốc (2)Chương 130: Sứ đoàn Càng quốc (3)Chương 131: Vả mặt bốp bốp bốp (1)Chương 132: Vả mặt bốp bốp bốp (2)Chương 133: Vả mặt bốp bốp bốp (3)Chương 134: Vả mặt bốp bốp bốp (4)Chương 135: Cõng nồi vì nàng (1)Chương 136: Cõng nồi vì nàng (2)Chương 137: Cõng nồi vì nàng (3)Chương 138: Bày tỏ nỗi lòng (1)Chương 139: Bày tỏ nỗi lòng (2)Chương 140: Bày tỏ nỗi lòng (3)Chương 141: Bày tỏ nỗi lòng (4)Chương 142: Bày tỏ nỗi lòng (5)Chương 143: Luận võ (1)Chương 144: Luận võ (2)Chương 145: Luận võ (3)Chương 146: Luận võ (4)Chương 147: Đoạt nam nhân (1)Chương 148: Đoạt nam nhân (2)Chương 149: Đoạt nam nhân (3)Chương 150: Đoạt nam nhân (4)Chương 151: Đoạt nam nhân (5)Chương 152: Nghịch cải mệnh cách (1)Chương 153: Nghịch cải mệnh cách (2)Chương 154: Nghịch cải mệnh cách (3)Chương 155: Nghịch cải mệnh cách (4)Chương 156: Lửa (1)Chương 157: Lửa (2)Chương 158: Lửa (3)Chương 159: Lửa (4)Chương 160: Chạy không khỏi mệnh cách (1)Chương 161: Chạy không khỏi mệnh cách (2)Chương 162: Chạy không khỏi mệnh cách (3)Chương 163: Chạy không khỏi mệnh cách (4)Chương 164: Chạy không khỏi mệnh cách (5)Chương 165: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu* (1)Chương 166: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (2)Chương 167: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (3)Chương 168: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (4)Chương 169: Thiên biến (1)Chương 170: Thiên biến (2)Chương 171: Thiên biến (3)Chương 172: Thiên biến (4)Chương 173: Thiên biến (5)Chương 174: Bức vua thoái vị (1)Chương 175: Bức vua thoái vị (2)Chương 176: Bức vua thoái vị (3)Chương 177: Bức vua thoái vị (4)Chương 178: Bức vua thoái vị (5)Chương 179: Máu chảy thành sông (1)Chương 180: Máu chảy thành sông (2)Chương 181: Máu chảy thành sông (3)Chương 182: Máu chảy thành sông (4)Chương 183: Mất người thân (1)Chương 184: Mất người thân (2)Chương 185: Mất người thân (3)Chương 186: Mất người thân (4)Chương 187: Xưng đế (1)Chương 188: Xưng đế (2)Chương 189: Xưng đế (3)Chương 190: Xưng đế (4)Chương 191: Phong Hậu (1)Chương 192: Phong Hậu (2)Chương 193: Phong Hậu (3)Chương 194: Phong Hậu (4)Chương 195: Khói lửa tái khởi (1)Chương 196: Khói lửa tái khởi (2)Chương 197: Khói lửa tái khởi (3)Chương 198: Khói lửa tái khởi (4)Chương 199: Khói lửa tái khởi (5)Chương 200: Rời đi (1)Chương 201: Rời đi (2)Chương 202: Rời đi (3)Chương 203: Sét đánh giữa trời quang (1)Chương 204: Sét đánh giữa trời quang (2)Chương 205: Sét đánh giữa trời quang (3)Chương 206: Chấp niệm (1)Chương 207: Chấp niệm (2)Chương 208: Chấp niệm (3)Chương 209: Phiên ngoại Hạ Thiên Túng (1)Chương 210: Phiên ngoại Hạ Thiên Túng (2)Chương 211: Phiên ngoại Hề Minh HúcChương 212: Quân cờ (1)Chương 213: Quân cờ (2)Chương 214: Quân cờ (3)Chương 215: Quân cờ (4)Chương 216: Quân cờ (5)Chương 217: Thái hậu (1)Chương 218: Thái hậu (2)Chương 219: Thái hậu (3)Chương 220: Đầu óc bị nước vào (1)Chương 221: Đầu óc bị nước vào (2)Chương 222: Đầu óc bị nước vào (3)Chương 223: Buông rèm chấp chính (1)Chương 224: Buông rèm chấp chính (2)Chương 225: Buông rèm chấp chính (3)Chương 226: Buông rèm chấp chính (4)Chương 227: Tân đế đăng cơ (1)Chương 228: Tân đế đăng cơ (2)Chương 229: Tân đế đăng cơ (3)Chương 230: Tân đế đăng cơ (4)Chương 231: Tân đế đăng cơ (5)Chương 232: Tâm loạn (1)Chương 233: Tâm loạn (2)Chương 234: Tâm loạn (3)Chương 235: Hoá trang lên sân khấu (1)Chương 236: Hoá trang lên sân khấu (2)Chương 237: Hoá trang lên sân khấu (3)Chương 238: Hoá trang lên sân khấu (4)Chương 239: Nhà ta có con trai trưởng thành (1)Chương 240: Phim ngắn đêm thất tịch!Chương 241: Nhà ta có con trai trưởng thành (2)Chương 242: Nhà ta có con trai trưởng thành (3)Chương 243: Nhà ta có con trai trưởng thành (4)Chương 244: Nhà ta có con trai trưởng thành (5)Chương 245: Chuyện xấu bay đầy trời (1)Chương 246: Chuyện xấu bay đầy trời (2)Chương 247: Chuyện xấu bay đầy trời (3)Chương 248: Chuyện xấu bay đầy trời (4)Chương 249: Chuyện xấu bay đầy trời (5)Chương 250: Tuyển tú (1)Chương 251: Tuyển tú (2)Chương 252: Tuyển tú (3)Chương 253: Tuyển tú (4)Chương 254: Yêu hậu pháo hôi (1)Chương 255: Yêu hậu pháo hôi (2)Chương 256: Yêu hậu pháo hôi (3)Chương 257: Yêu hậu pháo hôi (4)Chương 258: Yêu hậu pháo hôi (5)Chương 259: Yêu hậu pháo hôi (6)Chương 260: Yêu hậu pháo hôi (7)Chương 261: Vũ lộ quân thiêm* (1)Chương 262: Vũ lộ quân thiêm (2)Chương 263: Vũ lộ quân thiêm (3)Chương 264: Vũ lộ quân thiêm (4)Chương 265: Vũ lộ quân thiêm (5)Chương 266: Săn (1)Chương 267: Săn (2)Chương 268: Săn (3)Chương 269: Săn (4)Chương 270: Thụ thương (1)Chương 271: Thụ thương (2)Chương 272: Thụ thương (3)Chương 273: Thụ thương (4)Chương 274: Thụ thương (5)Chương 275: Giăng lưới (1)Chương 276: Giăng lưới (2)Chương 277: Cố nhân (1)Chương 278: Cố nhân (2)Chương 279: Cố nhân (3)Chương 280: Cố nhân (4)Chương 281: Cố nhân (5)Chương 282: Ta muốn biết kết cục của chàng (1)Chương 283: Ta muốn biết kết cục của chàng (2)Chương 284: Ta muốn biết kết cục của chàng (3)Chương 285: Yêu là phải nói (1)Chương 286: Yêu là phải nói (2)Chương 287: Yêu là phải nói (3)Chương 288: Yêu là phải nói (4)Chương 289: Tới đón nương tử của ta (1)Chương 290: Tới đón nương tử của ta (2)Chương 291: Tới đón nương tử của ta (3)Chương 292: Tới đón nương tử của ta (4)Chương 293: Tới đón nương tử của ta (5)Chương 294: Về nhà (1)Chương 295: Về nhà (2)Chương 296: Về nhà (3)Chương 297: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (1)Chương 298: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (2)Chương 299: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (3)Chương 300: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (4)Chương 301: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (5)Chương 302: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (6)Chương 303: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (7)Chương 304: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (8)Chương 305: Hậu họa khôn lường (1)Chương 306: Hậu họa khôn lường (2)Chương 307: Hậu họa khôn lường (3)Chương 308: Hậu họa khôn lường (4)Chương 309: Độc sủng một người (1)Chương 310: Độc sủng một người (2)Chương 311: Độc sủng một người (3)Chương 312: Độc sủng một người (4)Chương 313: Độc sủng một người (5)Chương 314: Tế tổ (1)Chương 315: Tế tổ (2)Chương 316: Tế tổ (3)Chương 317: Tế tổ (4)Chương 318: Ngô gia có hỷ (1)Chương 319: Ngô gia có hỷ (2)Chương 320: Ngô gia có hỷ (3)Chương 321: Ngô gia có hỷ (4)Chương 322: Thần tiên giáng lâm (1)Chương 323: Thần tiên giáng lâm (2)Chương 324: Thần tiên giáng lâm (3)Chương 325: Đại hôn (1)Chương 326: Đại hôn (2)Chương 327: Đại hôn (3)Chương 328: Đại hôn (4)Chương 329: Vân Triệt (1)Chương 330: Vân Triệt (2)Chương 331: Thanh quốc suy vong (1)Chương 332: Thanh quốc suy vong (2)Chương 333: Thanh quốc suy vong (3)Chương 334: Thanh quốc suy vong (4)Chương 335: Âm mưu (1)Chương 336: Âm mưu (2)Chương 337: Âm mưu (3)Chương 338: Âm mưu (4)Chương 339: Cứu tử chi lộ* (1)Chương 340: Cứu tử chi lộ (2)Chương 341: Cứu tử chi lộ (3)Chương 342: Cứu tử chi lộ (4)Chương 343: Cứu tử chi lộ (5)Chương 344: Cứu tử chi lộ (6)Chương 345: Cứu tử chi lộ (7)Chương 346: Cứu tử chi lộ (8)Chương 347: Họa quốc yêu hậu (1)Chương 348: Họa quốc yêu hậu (2)Chương 349: Họa quốc yêu hậu (3)Chương 350: Họa quốc yêu hậu (4)Chương 351: Họa quốc yêu hậu (5)Chương 352: Họa quốc yêu hậu (6)Chương 353: Họa quốc yêu hậu (7)Chương 354: Tìm đường sống trong chỗ chết (1)Chương 355: Tìm đường sống trong chỗ chết (2)Chương 356: Tìm đường sống trong chỗ chết (3)Chương 357: Tìm đường sống trong chỗ chết (4)Chương 358: Tìm đường sống trong chỗ chết (5)Chương 359: Tính sổ (một)Chương 360: Tính sổ (2)Chương 361: Tính sổ (3)Chương 362: Tính sổ (4)Chương 363: Tính sổ (5)Chương 364: Tính sổ (6)Chương 365: Tính sổ (7)Chương 366: Tính sổ (8)Chương 367: Tính sổ (9)Chương 368: Tính sổ (10)Chương 369: Tính sổ (11)Chương 370: Tính sổ (12)Chương 371: Tính sổ (13)Chương 372: Sương mù dày đặc (1)Chương 373: Sương mù dày đặc (2)Chương 374: Sương mù dày đặc (3)Chương 375: Sương mù dày đặc (4)Chương 376: Sương mù dày đặc (5)Chương 377: Sương mù dày đặc (6)Chương 378: Du mộc đầu (1)Chương 379: Du mộc đầu (2)Chương 380: Du mộc đầu (3)Chương 381: Du mộc đầu (4)Chương 382: Du mộc đầu (5)Chương 383: Du mộc đầu (6)Chương 384: Ta mang ngươi ra ngoài (1)Chương 385: Ta mang ngươi ra ngoài (2)Chương 386: Ta mang ngươi ra ngoài (3)Chương 387: Ta mang ngươi ra ngoài (4)Chương 388: Ta mang ngươi ra ngoài (5)Chương 389: Tấm gương theo đuổi nam thần (1)Chương 390: Tấm gương theo đuổi nam thần (2)Chương 391: Tấm gương theo đuổi nam thần (3)Chương 392: Hắn thích ngươi (1)Chương 393: Hắn thích ngươi (2)Chương 394: Hắn thích ngươi (3)Chương 395: Trả thù (1)Chương 396: Trả thù (2)Chương 397: Trả thù (3)Chương 398: Trả thù (4)Chương 399: Trả thù (5)Chương 400: Trả thù (6)Chương 401: Thanh Ly (1)Chương 402: Thanh Ly (2)Chương 403: Thanh Ly (3)Chương 404: Thanh Ly (4)Chương 405: Lịch kiếp (1)Chương 406: Lịch kiếp (2)Chương 407: Lịch kiếp (3)Chương 408: Lịch kiếp (4)Chương 409: Lịch kiếp (5)Chương 410: Lịch kiếp (6)Chương 411: Thanh thanh Tử Câm (1)Chương 412: Thanh thanh Tử Câm (2)Chương 413: Thanh thanh Tử Câm (3)Chương 414: Thanh thanh Tử Câm (4)Chương 415: Thanh thanh Tử Câm (5)Chương 416: Thanh thanh Tử Câm (6)Chương 417: Thanh thanh Tử Câm (7)Chương 418: Thanh thanh Tử Câm (8)Chương 419: Nam nhân hay là nữ nhân (1)Chương 420: Nam nhân hay là nữ nhân (2)Chương 421: Nam nhân hay là nữ nhân (3)Chương 422: Nam nhân hay là nữ nhân (4)Chương 423: Nam nhân hay là nữ nhân (5)Chương 424: Nam nhân hay là nữ nhân (6)Chương 425: Nam nhân hay là nữ nhân (7)Chương 426: Nam nhân hay là nữ nhân (8)Chương 427: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (1)Chương 428: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (2)Chương 429: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (3)Chương 430: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (4)Chương 431: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (5)Chương 432: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (6)Chương 433: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (7)Chương 434: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (8)Chương 435: Nam sủng của Nhiếp Chính Vương (9)Chương 436: Ta là đoạn tụ (1)Chương 437: Ta là đoạn tụ (2)Chương 438: Ta là đoạn tụ (3)Chương 439: Ta là đoạn tụ (4)Chương 440: Ta là đoạn tụ (5)Chương 441: Ta là đoạn tụ (6)Chương 442: Đào tẩu (1)Chương 443: Đào tẩu (2)Chương 444: Đào tẩu (3)Chương 445: Đào tẩu (4)Chương 446: Đào tẩu (5)Chương 447: Biến cố (1)Chương 448: Biến cố (2)Chương 449: Biến cố (3)Chương 450: Biến cố (4)Chương 451: Thẳng thắn thành khẩn (1)Chương 452: Thẳng thắn thành khẩn (2)Chương 453: Thẳng thắn thành khẩn (3)Chương 454: Khách không mời mà đến (1)Chương 455: Khách không mời mà đến (2)Chương 456: Khách không mời mà đến (3)Chương 457: Khách không mời mà đến (4)Chương 458: Khách không mời mà đến (5)Chương 459: Khách không mời mà đến (6)Chương 460: U ám trùng điệp (1)Chương 461: U ám trùng điệp (2)Chương 462: U ám trùng điệp (3)Chương 463: U ám trùng điệp (4)Chương 464: U ám trùng điệp (5)Chương 465: U ám trùng điệp (6)Chương 466: Người bất tử (1)Chương 467: Người bất tử (2)Chương 468: Người bất tử (3)Chương 469: Độc Vương cốc (1)Chương 470: Độc Vương cốc (2)Chương 471: Độc Vương cốc (3)Chương 472: Độc Vương cốc (4)Chương 473: Độc Vương cốc (5)Chương 474: Độc Vương cốc (6)Chương 475: Thâm nhập hang hổ (1)Chương 476: Thâm nhập hang hổ (2)Chương 477: Thâm nhập hang hổ (3)Chương 478: Thâm nhập hang hổ (4)Chương 479: Thâm nhập hang hổ (5)