Công Lược Tính Phúc
Tác giả:Chu Hựu Tịnh
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngKhoa HuyễnHuyền Huyễn
last update time:06/01/2019
Nội Dung Truyện : Công Lược Tính PhúcThể loại: mau xuyên, hệ thống, công lược*Mẫu Dao mang theo kí ức một đời làm ảnh hậu mà gặp tai nạn xuyên qua nhiều thế giới.Nhiệm vụ mà hệ thống "tính phúc" mặc định cho cô chính là công lược mục tiêu, tình tiết của câu chuyện là chính, thịt thịt là phụ.*Công lược: Công lược là gì? Từ này nói nhanh gọn thì nghĩa là "tiến công chiếm đóng". Hiện tại thì nghĩa của nó mở rộng một chút ra như sau: Khi nữ chính hoàn thành trò chơi yêu đương của mình và có good/happy ending thì có nghĩa là đã "công lược" hoàn thành. Bởi vì một số trò chơi tình yêu có độ khó cao, cần có bí tịch (hệ thống) hỗ trợ mới có thể tiến đến good/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm tăng từ 0 (hoặc âm) cho đến GE/HE được gọi là quá trình "công lược/tiến công chiếm đóng". Từ này lúc đầu được dùng trong các game xã họi (như The Sims), sau đó được dùng luôn trong tiểu thuyết ngôn tình có tình tiết hệ thống. Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2: Bác sĩ trúc mã (1)Chương 3: Bác sĩ trúc mã (2)Chương 4: Bác sĩ trúc mã (3)Chương 5: Bác sĩ trúc mã (4)Chương 6: Bác sĩ trúc mã (5)Chương 7: Bác sĩ trúc mã (6)Chương 8: Bác sĩ trúc mã (7-vẫn H nhẹ)Chương 9: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 8Chương 10: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 9Chương 11: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 10Chương 12: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 11Chương 13: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 12Chương 14: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 13Chương 15: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 14Chương 16: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 15Chương 17: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 16Chương 18: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 17Chương 19: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 18Chương 20: TG1 NT1 xe chấn cao H (thượng)Chương 21: TG1 NT1 xe chấn cao H (hạ)Chương 22: TG1 NT2 bảo bảo bán manhChương 23: TG1 NT3 bánh kem cao HChương 24: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 1Chương 25: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 2Chương 26: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 3Chương 27: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 4Chương 28: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 5Chương 29: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 6Chương 30: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 7Chương 31: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 8Chương 32: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 9Chương 33: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 10Chương 34: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 11Chương 35: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 12Chương 36: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 13Chương 37: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 14Chương 38: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 15Chương 39: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 16Chương 40: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 17Chương 41: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 18Chương 42: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 19Chương 43: TG3 công lược quỷ súc lão công 1Chương 44: TG3 công lược quỷ súc lão công 2Chương 45: TG3 công lược quỷ súc lão công 3Chương 46: TG3 công lược quỷ súc lão công 4Chương 47: TG3 công lược quỷ súc lão công 5Chương 48: TG3 công lược quỷ súc lão công 6Chương 49: TG3 công lược quỷ súc lão công 7Chương 50: TG3 công lược quỷ súc lão công 8Chương 51: TG3 công lược quỷ súc lão công 9Chương 52: TG3 công lược quỷ súc lão công 10Chương 53: TG3 công lược quỷ súc lão công 11Chương 54: TG3 công lược quỷ súc lão công 12Chương 55: TG3 công lược quỷ súc lão công 13Chương 56: TG3 công lược quỷ súc lão công 14Chương 57: TG3 công lược quỷ súc lão công 15Chương 58: TG3 ngoại truyện [thư phòng play - Fist]Chương 59: TG3 ngoại truyện [thư phòng play-end]Chương 60: TG4 công lược thảo căn tướng quân 1Chương 61: TG4 công lược thảo căn tướng quân 2Chương 62: TG4 công lược thảo căn tướng quân 3Chương 63: TG4 công lược thảo căn tướng quân 4Chương 64: TG4 công lược thảo căn tướng quân 5Chương 65: TG4 công lược thảo căn tướng quân 6Chương 66: TG4 công lược thảo căn tướng quân 7Chương 67: TG4 công lược thảo căn tướng quân 8Chương 68: TG4 công lược thảo căn tướng quân 9Chương 69: TG4 công lược thảo căn tướng quân 10Chương 70: TG4 công lược thảo căn tướng quân 11Chương 71: TG4 công lược thảo căn tướng quân 12Chương 72: TG4 công lược thảo căn tướng quân 13Chương 73: TG4 công lược thảo căn tướng quân 14Chương 74: TG5 nhiệm vụ đặc thù 1Chương 75: TG5 nhiệm vụ đặc thù 2Chương 76: TG5 nhiệm vụ đặc thù 3Chương 77: TG5 nhiệm vụ đặc thù 4Chương 78: TG5 nhiệm vụ đặc thù 5Chương 79: TG5 nhiệm vụ đặc thù 6Chương 80: TG5 nhiệm vụ đặc thù 7Chương 81: TG5 nhiệm vụ đặc thù 8Chương 82: TG5 nhiệm vụ đặc thù 9Chương 83: TG5 nhiệm vụ đặc thù 10Chương 84: TG5 nhiệm vụ đặc thù 11Chương 85: TG5 nhiệm vụ đặc thù 12Chương 86: TG5 NT1 [Thân ảnh nhỏ bé xinh xinh]Chương 87: TG5 NT2 [Quỷ súc hiệu trưởng - First]Chương 88: TG5 NT2 [Quỷ súc hiệu trưởng - End]Chương 89: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 1Chương 90: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 2Chương 91: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 3Chương 92: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 4Chương 93: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 5Chương 94: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 6Chương 95: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 7Chương 96: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 8Chương 97: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 9Chương 98: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 10Chương 99: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 11Chương 100: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 12Chương 101: TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 13Chương 102: TG7 công lược vương gia hoa tâm 1Chương 103: TG7 công lược vương gia hoa tâm 2Chương 104: TG7 công lược vương gia hoa tâm 3Chương 105: TG7 công lược vương gia hoa tâm 4Chương 106: TG7 công lược vương gia hoa tâm 5Chương 107: TG7 công lược vương gia hoa tâm 6Chương 108: TG7 công lược vương gia hoa tâm 7Chương 109: TG7 công lược vương gia hoa tâm 8Chương 110: TG7 công lược vương gia hoa tâm 9Chương 111: TG7 công lược vương gia hoa tâm 10Chương 112: TG7 công lược vương gia hoa tâm 11Chương 113: TG7 công lược vương gia hoa tâm 12Chương 114: TG7 công lược vương gia hoa tâm 13Chương 115: TG7 công lược vương gia hoa tâm 14Chương 116: TG7 công lược vương gia hoa tâm 15Chương 117: TG7 ngoại truyệnChương 118: TG8: Công lược cao lãnh giáo thảo 1Chương 119: TG8: Công lược cao lãnh giáo thảo 2Chương 120: TG8: Công lược cao lãnh giáo thảo 3