Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con
Tác giả:Bích Ngọc Tiêu
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:21/10/2019
Nội Dung Truyện : Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt ConAnh không chút nhíu mày, mở miệng vàng ngọc nói: "Một tháng một trăm vạn, cô ở lại bên tôi" Cô khẽ cười: "Giao trước 30% tiền cọc, không được ghi nợ"Thời điểm anh làm tổng giám đốc nghiêm trang, mặt lạnh lại không chút lưu tình nào với cô.Đến kỳ hạn hợp đồng cô liền tiêu sái quay người... Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Anh là kim chủ (1)Chương 2: Anh là kim chủ (2)Chương 3: Anh là kim chủ (3)Chương 4: Anh là kim chủ (4)Chương 5: Anh là kim chủ (5)Chương 6: Anh là kim chủ (6)Chương 7: Thư ký tiêu chuẩn (1)Chương 8: Thư ký tiêu chuẩn (2)Chương 9: Thư ký tiêu chuẩn (3)Chương 10: Thư ký tiêu chuẩn (4)Chương 11: Thư ký tiêu chuẩn (5)Chương 12: Thư ký tiêu chuẩn (6)Chương 13: Thư ký tiêu chuẩn (7)Chương 14: Thăm dò mới (1)Chương 15: Thăm dò mới (2)Chương 16: Thăm dò mới (3)Chương 17: Thăm dò mới (4)Chương 18: Thăm dò mới (5)Chương 19: Thăm dò mới (6)Chương 20: Thăm dò mới (7)Chương 21: Thăm dò mới (8)Chương 22: Mẹ chưa kết hôn (1)Chương 23: Mẹ chưa kết hôn (2)Chương 24: Mẹ chưa kết hôn (3)Chương 25: Mẹ chưa kết hôn (4)Chương 26: Mẹ chưa kết hôn (5)Chương 27: Mẹ chưa kết hôn (6)Chương 28: Nữ nhân như nhau (1)Chương 29: Nữ nhân như nhau (2)Chương 30: Nữ nhân như nhau (3)Chương 31: Nữ nhân như nhau (4)Chương 32: Nữ nhân như nhau (5)Chương 33: Nữ nhân như nhau (6)Chương 34: Nữ nhân như nhau (7)Chương 35: Nữ nhân như nhau (8)Chương 36: Thấy tốt liền thu (1)Chương 37: Thấy tốt liền thu (2)Chương 38: Thấy tốt liền thu (3)Chương 39: 【 tiến cử tỷ muội 】Chương 40: Thấy tốt liền thu (4)Chương 41: Thấy tốt liền thu (5)Chương 42: Thấy tốt liền thu (6)Chương 43: Thấy tốt liền thu (7)Chương 44: Tư tưởng (1)Chương 45: Tư tưởng (2)Chương 46: Tư tưởng (3)Chương 47: Tư tưởng (4)Chương 48: Công việc hôn nhân (1)Chương 49: Công việc hôn nhân (2)Chương 50: Công việc hôn nhân (3)Chương 51: Đi ngược dòng nước (1)Chương 52: Đi ngược dòng nước (2)Chương 53: Bí mật vườn hoa (1)Chương 54: Bí mật vườn hoa (2)Chương 55: Bí mật vườn hoa (3)Chương 56: Bí mật vườn hoa (4)Chương 57: Bí mật vườn hoa (5)Chương 58: Kỳ sinh líChương 59: Kỳ sinh lí (2)Chương 60: Kỳ sinh lí (3)Chương 61: Đẫm máu (1)Chương 62: Đẫm máu (2)Chương 63: Đẫm máu (3)Chương 64: Không khống chế được (1)Chương 65: Không khống chế được (2)Chương 66: Khách không mời mà đến (1)Chương 67: Khách không mời mà đến (2)Chương 68: Khách không mời mà đến (3)Chương 69: Khách không mời mà đến (4)Chương 70: Khách không mời mà đến (5)Chương 71: Khách không mời mà đến (6)Chương 72: Khách không mời mà đến (7)Chương 73: Khách không mời mà đến (8)Chương 74: Mời em uống cà phê (1)Chương 75: Mời em uống cà phê (2)Chương 76: Mời em uống cà phê (3)Chương 77: Mời em uống cà phê (4)Chương 78: Về thăm nhà một chút (1)Chương 79: Về thăm nhà một chút (2)Chương 80: Về thăm nhà một chút (3)Chương 81: Về thăm nhà một chút (4)Chương 82: Người một nhà (1)Chương 83: Người một nhà (2)Chương 84: Bệnh phát (1)Chương 85: Bệnh phát (2)Chương 86: Bệnh phát (3)Chương 87: Bệnh phát (4)Chương 88: Bệnh phát (5)Chương 89: Bệnh phát (6)Chương 90: Hội nghị gia đình (1)Chương 91: Hội nghị gia đình (2)Chương 92: Hội nghị gia đình (3)Chương 93: Hội nghị gia đình (4)Chương 94: Hi vọng (1)Chương 95: Hi vọng (2)Chương 96: Hi vọng (3)Chương 97: Hi vọng (4)Chương 98: Hi vọng (5)Chương 99: Hợp ý (1)Chương 100: Hợp ý (2)Chương 101: Hợp ý (3)Chương 102: Thay đổi lớn (1)Chương 103: Thay đổi lớn (2)Chương 104: Thay đổi lớn (3)Chương 105: Thay đổi lớn (4)Chương 106: Thay đổi lớn (5)Chương 107: Thay đổi lớn (6)Chương 108: Thay đổi lớn (7)Chương 109: Gặp gỡ (1)Chương 110: Gặp gỡ (2)Chương 111: Gặp gỡ (3)Chương 112: Gặp gỡ (4)Chương 113: Gặp gỡ (5)Chương 114: Gặp gỡ (6)Chương 115: Gặp gỡ (7)Chương 116: Gặp gỡ (8)Chương 117: Trao đổi bạn gái (1)Chương 118: Trao đổi bạn gái (2)Chương 119: Trao đổi bạn gái (nhắn lại +)Chương 120: Trao đổi bạn gái (4)Chương 121: Trao đổi bạn gái (5)Chương 122: Trao đổi bạn gái (6)Chương 123: Trao đổi bạn gái (7)Chương 124: Trao đổi bạn gái (8)Chương 125: Trao đổi bạn gái (9)Chương 126: Anh hỗn đản! (1)Chương 127: Anh hỗn đản! (2)Chương 128: Anh hỗn đản! (3)Chương 129: Anh hỗn đản! (4)Chương 130: Anh hỗn đản! (5)Chương 131: Anh hỗn đản! (6)Chương 132: Anh hỗn đản! (7)Chương 133: Anh hỗn đản! (8)Chương 134: Tổng giám đốc cùng thư ký (1)Chương 135: Tổng giám đốc cùng thư ký (2)Chương 136: Tổng giám đốc cùng thư ký (3)Chương 137: Tổng giám đốc cùng thư ký (4)Chương 138: Tổng giám đốc cùng thư ký (5)Chương 139: Tổng giám đốc cùng thư ký (6)Chương 140: Biện pháp mới (1)Chương 141: Biện pháp mới (2)Chương 142: Biện pháp mới (3)Chương 143: Biện pháp mới (4)Chương 144: Ngẫu nhiên gặp (1)Chương 145: Ngẫu nhiên gặp (2)Chương 146: Ngẫu nhiên gặp (3)Chương 147: Ngẫu nhiên gặp (4)Chương 148: Đại chiến đồ ăn (1)Chương 149: Đại chiến đồ ăn (2)Chương 150: Đại chiến đồ ăn (3)Chương 151: Đại chiến đồ ăn (4)Chương 152: Đại chiến đồ ăn (5)Chương 153: Đại chiến đồ ăn (6)Chương 154: Đại chiến đồ ăn (7)Chương 155: Đại chiến đồ ăn (8)Chương 156: Đại chiến đồ ăn (9)Chương 157: Thế công ôn nhu (1)Chương 158: Thế công ôn nhu (2)Chương 159: Thế công ôn nhu (3)Chương 160: Thế công ôn nhu (4)Chương 161: Thế công ôn nhu (5)Chương 162: Thế công ôn nhu (6)Chương 163: Thế công ôn nhu (7)Chương 164: Trò chơi đoạt tâm (1)Chương 165: Trò chơi đoạt tâm (2)Chương 166: Trò chơi đoạt tâm (3)Chương 167: Trò chơi đoạt tâm (4)Chương 168: Chọn quần áo (1)Chương 169: Chọn quần áo (2)Chương 170: Chọn quần áo (3)Chương 171: Chọn quần áo (4)Chương 172: Chọn quần áo (5)Chương 173: Thanh âm quen thuộc (1)Chương 174: Thanh âm quen thuộc (2)Chương 175: Thanh âm quen thuộc (3)Chương 176: Thanh âm quen thuộc (4)Chương 177: Dung mạo giống nhau (1)Chương 178: Dung mạo giống nhau (2)Chương 179: Dung mạo giống nhau (3)Chương 180: Dung mạo giống nhau (4)Chương 181: Gặt hái kinh diễm (1)Chương 182: Gặt hái kinh diễm (2)Chương 183: Gặt hái kinh diễm (3)Chương 184: Gặt hái kinh diễm (4)Chương 185: Gặt hái kinh diễm (5)Chương 186: Cùng anh kết giao đi! (1)Chương 187: Cùng anh kết giao đi! (2)Chương 188: Cùng anh kết giao đi! (3)Chương 189: Cùng anh kết giao đi! (4)Chương 190: Cùng anh kết giao đi! (5)Chương 191: Cô là phụ nữ của tôi (1)Chương 192: Cô là phụ nữ của tôi (2)Chương 193: Cô là phụ nữ của tôi (3)Chương 194: Cô là phụ nữ của tôi (4)Chương 195: Cô là phụ nữ của tôi (5)Chương 196: Nhà tư bản vạn đói (1)Chương 197: Nhà tư bản vạn đói (2)Chương 198: Nhà tư bản vạn đói (3)Chương 199: Nhà tư bản vạn đói (4)Chương 200: Nhà tư bản vạn đói (5)Chương 201: Nhà tư bản vạn đói (6)Chương 202: Quá khứ của cô (1)Chương 203: Quá khứ của cô (2)Chương 204: Quá khứ của cô (3)Chương 205: Quá khứ của cô (4)Chương 206: Quá khứ của cô (5)Chương 207: Có lẽ là yêu (1)Chương 208: Có lẽ là yêu (2)Chương 209: Có lẽ là yêu (3)Chương 210: Có lẽ là yêu (4)Chương 211: Có lẽ là yêu (5)Chương 212: Bóng dáng (1)Chương 213: Bóng dáng (2)Chương 214: Bóng dáng (3)Chương 215: Bóng dáng (4)Chương 216: Bóng dáng (5)Chương 217: Cảm giác gia đình (1)Chương 218: Cảm giác gia đình (2)Chương 219: Cảm giác gia đình (3)Chương 220: Cảm giác gia đình (4)Chương 221: Cảm giác gia đình (5)Chương 222: Cảm giác gia đình (6)Chương 223: Cảm giác gia đình (7)Chương 224: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)Chương 225: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)Chương 226: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)Chương 227: Anh hùng cứu mỹ nhân (4)Chương 228: Thời khắc ôn nhu (1)Chương 229: Thời khắc ôn nhu (2)Chương 230: Thời khắc ôn nhu (3)Chương 231: Thời khắc ôn nhu (4)Chương 232: Oan gia ngõ hẹp (1)Chương 233: Oan gia ngõ hẹp (2)Chương 234: Oan gia ngõ hẹp (3)Chương 235: Oan gia ngõ hẹp (4)Chương 236: Oan gia ngõ hẹp (5)Chương 237: Oan gia ngõ hẹp (6)Chương 238: Nguyện cầu nhân thế trường hoài (1)Chương 239: Nguyện cầu nhân thế trường hoài (2)Chương 240: Nguyện cầu nhân thế trường hoài (3)Chương 241: Nguyện cầu nhân thế trường hoài (4)Chương 242: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai (1)Chương 243: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai (2)Chương 244: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai (3)Chương 245: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai (4)Chương 246: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai (5)Chương 247: Đồng bệnh tương liên (1)Chương 248: Đồng bệnh tương liên (2)Chương 249: Đồng bệnh tương liên (3)Chương 250: Cảm động lây (1)Chương 251: Cảm động lây (2)Chương 252: Cảm động lây (3)Chương 253: Cảm động lây (4)Chương 254: Cảm động lây (5)Chương 255: Cảm động lây (6)Chương 256: Cảm động lây (7)Chương 257: Một thước ánh mặt trời (1)Chương 258: Một thước ánh mặt trời (2)Chương 259: Một thước ánh mặt trời (3)Chương 260: Một thước ánh mặt trời (4)Chương 261: Một thước ánh mặt trời (5)Chương 262: Một thước ánh mặt trời (6)Chương 263: Một thước ánh mặt trời (7)Chương 264: Một thước ánh mặt trời (8)Chương 265: Một thước ánh mặt trời (9)Chương 266: Một năm kia để cho cả đời thay đổi (1)Chương 267: Một năm kia để cho cả đời thay đổi (2)Chương 268: Một năm kia để cho cả đời thay đổi (3)Chương 269: Một năm kia để cho cả đời thay đổi (4)Chương 270: Một năm kia để cho cả đời thay đổi (5)Chương 271: Thủy triều hung mãnh (1)Chương 272: Thủy triều hung mãnh (2)Chương 273: Sinh đứa bé (1)Chương 274: Sinh đứa bé (2)Chương 275: Sinh đứa bé (3)Chương 276: Ý nghĩ kết hôn (1)Chương 277: Ý nghĩ kết hôn (2)Chương 278: Ý nghĩ kết hôn (3)Chương 279: Ý nghĩ kết hôn (4)Chương 280: Ý nghĩ kết hôn (5)Chương 281: Ý nghĩ kết hôn (6)Chương 282: Ý nghĩ kết hôn (7)Chương 283: Ý nghĩ kết hôn (8)Chương 284: Ý nghĩ kết hôn (9)Chương 285: Ý nghĩ kết hôn (10)Chương 286: Hiến cho Ái Lệ Ti (1)Chương 287: Hiến cho Ái Lệ Ty (2)Chương 288: Hiến cho Ái Lệ Ti (3)Chương 289: Hiến cho Ái Lệ Ti (4)Chương 290: Hiến cho Ái Lệ Ti (5)Chương 291: Hiến cho Ái Lệ Ti (6)Chương 292: Tính kế (1)Chương 293: Tính kế (2)Chương 294: Tính kế (3)Chương 295: Tính kế (4)Chương 296: Điều tra (1)Chương 297: Điều tra (2)Chương 298: Điều tra (3)Chương 299: Điều tra (4)Chương 300: Điều tra (5)Chương 301: Không thể tách rời (1)Chương 302: Không thể tách rời (2)Chương 303: Không thể tách rời (3)Chương 304: Không thể tách rời (4)Chương 305: Không thể tách rời (5)Chương 306: Không thể tách rời (6)Chương 307: Không thể tách rời (7)Chương 308: Đêm trước (1)Chương 309: Đêm trước (2)Chương 310: Đêm trước (3)Chương 311: Đêm trước (4)Chương 312: Đêm trước (5)Chương 313: Đêm trước (6)Chương 314: Đêm trước (7)Chương 315: Thân mật (1)Chương 316: Thân mật (2)Chương 317: Thân mật (3)Chương 318: Thân mật (4)Chương 319: Thân mật (5)Chương 320: Thân mật (6)