Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Tác giả:Thập Nguyệt Sơ
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:19/12/2018
Bạch Lăng chẳng biết cuộc đời mình đã trở thành cái dạng gì, một đêm tỉnh dậy bỗng thấy bản thân lạc giữa một trận hoan ái dã thú nhìn không rét mà run. Chưa kịp định thần được nửa khắc, cô đã nhận ra mình bị chán ghét, lại còn là sự chán ghét cực độ đến từ gã soái ca mang tên Dạ. Lại chớp mắt một cái, trước mặt xuất hiện một bác sĩ tận tình, thông báo cô mất trí nhớ, đồng thời lại bảo Bạch Lăng cô đã kết hôn, hơn nữa còn trở thành mẹ kế! Bạch Lăng nhất thời cảm thấy ngổn ngang, chẳng ngờ suốt hai mươi bảy năm chưa có đến một nụ hôn đầu, lại đột nhiên mang danh mẹ kế xấu xa ngang nhiên quyến rũ con riêng của chồng. Cảm thấy bản thân trước đây chẳng có lương tâm, Bạch Lăng nhanh nhanh chóng chóng muốn rời khỏi chốn hào môn, chỉ mong có được một cuộc sống hôn nhân bình dị tầm thường. Nhưng chẳng ngờ gã con riêng vốn hướng cô ghét cay ghét đắng, lại đột ngột ngăn cản ý định hoàn lương của cô?
Xem
Mục lục:
Chương 1: Một Đêm Mập Mờ Hỗn Loạn (1)Chương 2: Một Đêm Mập Mờ Hỗn Loạn (2)Chương 3: Một Đêm Mập Mờ Hỗn Loạn (3)Chương 4: Một Đêm Mập Mờ Hỗn Loạn (4)Chương 5: Người Mẹ Kế Thân Mến 1Chương 6: Người Mẹ Kế Thân Mến 2Chương 7: Người Mẹ Kế Thân Mến 3Chương 8: Người Mẹ Kế Thân Mến 4Chương 9: Người Mẹ Kế Thân Mến 5Chương 10: Người Mẹ Kế Thân Mến 6Chương 11: Người Mẹ Kế Thân Mến 7Chương 12: Người Mẹ Kế Thân Mến 8Chương 13: Người Mẹ Kế Thân Mến 9Chương 14: Nếu Như Cô Không Quyến Rũ Anh 1Chương 15: Nếu Như Cô Không Quyến Rũ Anh 2Chương 16: Nếu Như Cô Không Quyến Rũ Anh 3Chương 17: Nếu Như Cô Không Quyến Rũ Anh 4Chương 18: Nếu Như Cô Không Quyến Rũ Anh 5Chương 19: Này, Anh Làm Đau Tôi 1Chương 20: Này, Anh Làm Đau Tôi 2Chương 21: Này, Anh Làm Đau Tôi 3Chương 22: Đừng Thách Thức Sự Nhẫn Nại Của Tôi 1Chương 23: Đừng Thách Thức Sự Nhẫn Nại Của Tôi 2Chương 24: Đừng Thách Thức Sự Nhẫn Nại Của Tôi 3Chương 25: Đừng Giả Chết, Lên Xe (1)Chương 26: Đừng Giả Chết, Lên Xe (2)Chương 27: Nghe Nói, Đồ Chơi Của Anh Chạy Mất (1)Chương 28: Nghe Nói, Đồ Chơi Của Anh Chạy Mất (2)Chương 29: Nghe Nói, Đồ Chơi Của Anh Chạy Mất (3)Chương 30: Nghe Nói, Đồ Chơi Của Anh Chạy Mất (4)Chương 31: Con Mồi Nhỏ Của Cậu Chủ Minh (1)Chương 32: Con Mồi Nhỏ Của Cậu Chủ Minh (2)Chương 33: Con Mồi Nhỏ Của Cậu Chủ Minh (3)Chương 34: Con Mồi Nhỏ Của Cậu Chủ Minh (4)Chương 35: Mẹ Kế, Mẹ Ghen Sao? (1)Chương 36: Mẹ Kế, Mẹ Ghen Sao? (2)Chương 37: Mẹ Kế, Mẹ Ghen Tị Sao? (3)Chương 38: Mẹ Kế, Mẹ Ghen Sao? (4)Chương 39: Mẹ Kế, Mẹ Ghen Sao? (5)Chương 40: Đêm Qua Cậu Chủ Ngủ Không Ngon.Chương 41: Đêm Qua Cậu Chủ Ngủ Không Ngon. 2Chương 42: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (1)Chương 43: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (2)Chương 44: Mnửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (3)Chương 45: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (4)Chương 46: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (5)Chương 47: Chương 47: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (6)Chương 48: Chương 48: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (7)Chương 49: Chương 49: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (8)Chương 50: Chương 50: Nửa Kín Nửa Hở Mới Quyến Rũ Người Khác (9)Chương 51: Chương 51: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (1)Chương 52: Chương 52: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (2)Chương 53: Chương 53: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (3)Chương 54: Chương 54: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (4)Chương 55: Chương 55: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (5)Chương 56: Chương 56: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện【6】Chương 57: Chương 57: Lan San Là Người Phụ Nữ Đê Tiện (7)Chương 58: Chương 58: Quản Lí Người Phụ Nữ Của Anh Cho TốtChương 59: Chương 59: Mẹ Kế Quyến Rũ Con Riêng (1)Chương 60: Chương 60: Mẹ Kế Quyến Rũ Con Riêng (2)Chương 61: Chương 61: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (3)Chương 62: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (4)Chương 63: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (5)Chương 64: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (6)Chương 65: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (7)Chương 66: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (8)Chương 67: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (9)Chương 68: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (10)Chương 69: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (11)Chương 70: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (12)Chương 71: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (13)Chương 72: Mẹ Kế Dụ Dỗ Con Riêng (14)Chương 73: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (1)Chương 74: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (2)Chương 75: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (3)Chương 76: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (4)Chương 77: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (5)Chương 78: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (6)Chương 79: Anh Trai, Anh Xấu Hổ (7)Chương 80: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (1)Chương 81: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (2)Chương 82: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (3)Chương 83: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (4)Chương 84: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (5)Chương 85: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (8)Chương 86: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (7)Chương 87: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (8)Chương 88: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (9)Chương 89: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (10)Chương 90: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (11)Chương 91: Dục Vọng Chiếm Hữu Của Cậu Chủ (12)Chương 92: Đau Quá, Anh Nhẹ Tay Chút (1)Chương 93: Đau Quá, Anh Nhẹ Một Chút (2)Chương 94: Đau Quá, Anh Nhẹ Một Chút (3)Chương 95: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (1)Chương 96: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (2)Chương 97: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (3)Chương 98: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (4)Chương 99: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (5)Chương 100: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (6)Chương 101: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (7)Chương 102: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (8)Chương 103: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (9)Chương 104: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (10)Chương 105: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (11)Chương 106: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (12)Chương 107: Minh Dạ, Anh Thật Là Tốt Bụng (13)Chương 108: Anh Không Nuôi Nổi Tôi? (1)Chương 109: Anh Không Nuôi Nổi Tôi? (2)Chương 110: Anh Không Nuôi Nổi Tôi? (3)Chương 111: Anh Không Nuôi Nổi Tôi? (4)Chương 112: Anh Không Nuôi Nổi Tôi? (5)Chương 113: Cậu Chủ Đau Lòng! (1)Chương 114: Cậu Chủ Đau Lòng! (2)Chương 115: Cậu Chủ Đau Lòng! (3)Chương 116: Cậu Chủ Đau Lòng! (4)Chương 117: Cậu Chủ Đau Lòng! (5)Chương 118: Cậu Chủ Đau Lòng! (6)Chương 119: Cậu Chủ Đau Lòng! (7)Chương 120: Cậu Chủ Đau Lòng! (8)Chương 121: Cậu Chủ Đau Lòng! (9)Chương 122: Cậu Chủ Đau Lòng! (10)Chương 123: Cậu Chủ Đau Lòng! (11)Chương 124: Cậu Chủ Đau Lòng! (12)Chương 125: Cậu Chủ Đau Lòng! (13)Chương 126: Cậu Chủ Đau Lòng! (14)Chương 127: Cậu Chủ Đau Lòng! (15)Chương 128: Cậu Chủ Đau Lòng! (16)Chương 129: Cậu Chủ Đau Lòng! (17)Chương 130: Cậu Chủ Đau Lòng! (18)Chương 131: Cậu Chủ Đau Lòng! (19)Chương 132: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (1)Chương 133: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (2)Chương 134: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (3)Chương 135: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (4)Chương 136: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (5)Chương 137: Bà Chủ Là Bảo Bối Của Cậu Chủ (6)Chương 138: Đã Biết, Cha Nhỏ (1)Chương 139: Đã Biết, Cha Nhỏ (2)Chương 140: Đã Biết, Cha Nhỏ (3)Chương 141: Mờ Ám Dưới Bàn (1)Chương 142: Mờ Ám Dưới Bàn (2)Chương 143: Mờ Ám Dưới Bàn (3)Chương 144: Mờ Ám Dưới Bàn (4)Chương 145: Mờ Ám Dưới Bàn (5)Chương 146: Mờ Ám Dưới Bàn (6)Chương 147: Mờ Ám Dưới Bàn (7)Chương 148: Mờ Ám Dưới Bàn (8)Chương 149: Minh Dạ, Tôi Rất Lạnh! (1)Chương 150: Minh Dạ, Tôi Rất Lạnh (2)Chương 151: Hôn Trộm Cô (1)Chương 152: Hôn Trộm Cô (2)Chương 153: Hôn Trộm Cô (3)Chương 154: Hôn Trộm Cô (4)Chương 155: Hôn Trộm Cô (5)Chương 156: Hôn Trộm Cô (6)Chương 157: Hôn Trộm Cô (7)Chương 158: Hôn Trộm Cô (8)Chương 159: Hôn Trộm Cô (9)Chương 160: Hôn Trộm Cô (10)Chương 161: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (1)Chương 162: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (2)Chương 163: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (3)Chương 164: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (4)Chương 165: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (5)Chương 166: Em Đây Là Yêu Thương Nhung Nhớ (6)Chương 167: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (1)Chương 168: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (2)Chương 169: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (3)Chương 170: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (4)Chương 171: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (5)Chương 172: Tôi Không Nỡ Để Em Bẽ Mặt (6)Chương 173: Bí Mật Của Bà Chủ (1)Chương 174: Bí Mật Của Bà Chủ (2)Chương 175: Đột Nhiên Hôn Môi (1)Chương 176: Đột Nhiên Hôn Môi (2)Chương 177: Đột Nhiên Hôn Môi (3)Chương 178: Đột Nhiên Hôn Môi (4)Chương 179: Đột Nhiên Hôn Môi (5)Chương 180: Đột Nhiên Hôn Môi (6)Chương 181: Đột Nhiên Hôn Môi (7)Chương 182: Đột Nhiên Hôn Môi (8)Chương 183: Đột Nhiên Hôn Môi (9)Chương 184: Đột Nhiên Hôn Môi (10)Chương 185: Em Cũng Thật Biết Cách Hành Hạ Tôi (1)Chương 186: Em Cũng Thật Biết Cách Hành Hạ Tôi (2)Chương 187: Em Cũng Thật Biết Cách Hành Hạ Tôi (3)Chương 188: Em Cũng Thật Biết Cách Hành Hạ Tôi (4)Chương 189: Sức Lớn Một Chút, Đừng Ngại Đánh (1)Chương 190: Sức Lớn Một Chút, Đừng Ngại Đánh (2)Chương 191: Sức Lớn Một Chút, Đừng Ngại Đánh (3)Chương 192: Sức Lớn Một Chút, Đừng Ngại Đánh (4)Chương 193: Lan San, Tôi Thích Em (1)Chương 194: Lan San, Tôi Thích Em (2)Chương 195: Lan San, Tôi Thích Em (3)Chương 196: Lan San, Tôi Thích Em (4)Chương 197: Lan San, Tôi Thích Em (5)Chương 198: Lan San, Tôi Thích Em (6)Chương 199: Lan San, Tôi Thích Em (7)Chương 200: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (1)Chương 201: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (2)Chương 202: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (3)Chương 203: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (4)Chương 204: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (5)Chương 205: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (6)Chương 206: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (7)Chương 207: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (8)Chương 208: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (9)Chương 209: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (10)Chương 210: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (11)Chương 211: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (12)Chương 212: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (13)Chương 213: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (14)Chương 214: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (15)Chương 215: Mẹ Kế, Em Nhớ Tôi (16)Chương 216: San San, Thật Là Ngọt (1)Chương 217: San San, Thật Là Ngọt (2)Chương 218: San San, Thật Là Ngọt (3)Chương 219: San San, Thật Là Ngọt (4)Chương 220: Anh, Sao Anh Có Thể Làm Vậy 1Chương 221: Anh, Sao Anh Có Thể Làm Vậy 2Chương 222: Anh, Sao Anh Có Thể Làm Vậy 3Chương 223: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 1Chương 224: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 2Chương 225: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 3Chương 226: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 4Chương 227: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 5Chương 228: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 8Chương 229: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 7Chương 230: Vậy Em Hôn Tôi Một Cái 8Chương 231: Ngoan Ngoãn Làm Người Của Tôi 1Chương 232: Ngoan Ngoãn Làm Người Của Tôi 2Chương 233: Ngoan Ngoãn Làm Người Của Tôi 3Chương 234: Ngoan Ngoãn Làm Người Của Tôi 4Chương 235: Ngoan Ngoãn Làm Người Của Tôi 5