Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Tác giả:Tiêu Thất Gia
Dịch giả:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, wattpad.com/user/mylovesahara
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:02/05/2019
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Đang tiến hành - Tiêu Thất Gia Giới thiệu truyện ngôn tình xuyên không hấp dẫn này: Vân Lạc Phong - thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài ý muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu. Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước. Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời. Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa. Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa. (*): Sách thần. Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"
Xem
Mục lục:
Chương 1: Đại Tiểu Thư Vân Gia (1)Chương 2: Đại Tiểu Thư Vân GiaChương 3: Đại Tiểu Thư Vân Gia (3)Chương 4: Đại Tiểu Thư Vân Gia (4)Chương 5: Y Học Thần Điển (1)Chương 6: Y Học Thần Điển 2Chương 7: Y Học Thần Điển (3)Chương 8: Thái Tử Bái Phỏng (1)Chương 9: Thái Tử Bái Phỏng (2)Chương 10: Thái Tử Bái Phỏng (3)Chương 11: Thái Tử Bái Phỏng (4)Chương 12: Thái Tử Bái Phỏng (5)Chương 13: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (1)Chương 14: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (2)Chương 15: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (3)Chương 16: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (4)Chương 17: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (5)Chương 18: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (6)Chương 19: Ai Ăn Chơi Trác Táng Hơn Ai (1)Chương 20: Ai Ăn Chơi Trác Táng Hơn Ai (2)Chương 21: Lần Đầu Gặp Mộ Vô Song (1)Chương 22: Lần Đầu Gặp Mộ Vô Song (2)Chương 23: Tứ Hoàng Tử Dịu Dàng Như NgọcChương 24: Vinh Lão Kích ĐộngChương 25: Vân Lạc Phong Bị ĐèChương 26: Cả Nhà Đều Vô SỉChương 27: Từ Hôn (1)Chương 28: Từ Hôn (2)Chương 29: Từ Hôn (3)Chương 30: Từ Hôn (4)Chương 31: Vân Lạc Phong, Đại Lừa Đảo (1)Chương 32: Vân Lạc Phong, Đại Lừa Đảo!Chương 33: Sơ Linh Giả Sơ CấpChương 34: Ngươi Làm Ấm Giường Cho TaChương 35: Nha Đầu Thối, Lăn Ra Đây Cho Ta!Chương 36: Thâm Tàng Bất LộChương 37: Tụ Linh Dược (1)Chương 38: Tụ Linh Dược (2)Chương 39: Tầm Kim Thử (*) Ăn Vụng (1)Chương 40: Tầm Kim Thử Ăn Vụng (2)Chương 41: Tầm Kim Thử Ăn Vụng (3)Chương 42: Tầm Kim Thử* Ăn Vụng (4)Chương 43: Chấn Động Toàn Thành (1)Chương 44: Chấn Động Toàn Thành (2)Chương 45: Chấn Động Toàn Thành (3)Chương 46: Chấn Động Toàn Thành (4)Chương 47: Thân Phận Bị Phát Hiện (1)Chương 48: Thân Phận Bị Phát Hiện (2)Chương 49: Thân Phận Bị Phát Hiện (3)Chương 50: Thân Phận Bị Phát Hiện (4)Chương 51: Lão Gia Tử Bị Dọa (1)Chương 52: Lão Gia Tử Bị Dọa (2)Chương 53: Lão Gia Tử Bị Dọa (3)Chương 54: Lão Gia Tử Bị Dọa (4)Chương 55: Chiêu Binh Mãi Mã (1)Chương 56: Chiêu Binh Mãi Mã (2)Chương 57: Chiêu Binh Mãi Mã (3)Chương 58: Chiêu Binh Mãi Mã (4)Chương 59: Mở Tiệc Chiêu Đãi (1)Chương 60: Mở Tiệc Chiêu Đãi (2)Chương 61: Mở Tiệc Chiêu Đãi (3)Chương 62: Mở Tiệc Chiêu Đãi (4)Chương 63: Càng Ân Ái, Càng Chết Nhanh (1)Chương 64: Càng Ân Ái, Càng Chết Nhanh (2)Chương 65: Càng Ân Ái, Càng Chết Nhanh (3)Chương 66: Càng Ân Ái, Càng Chết Nhanh (4)Chương 67: Điều Kiện (1)Chương 68: Điều Kiện 2Chương 69: Chân Chính Vả Mặt (1)Chương 70: Chân Chính Vả Mặt (2)Chương 71: Chân Chính Vả Mặt (3)Chương 72: Chân Chính Vả Mặt (4)Chương 73: Chân Chính Vả Mặt (5)Chương 74: Chân Chính Vả Mặt (6)Chương 75: Kẻ Làm Nàng Không Vui Đều Phải Chết (1)Chương 76: Kẻ Làm Nàng Không Vui Đều Phải Chết (2)Chương 77: Lâm Quỳnh Bất Hạnh (1)Chương 78: Lâm Quỳnh Bất Hạnh (2)Chương 79: Lâm Quỳnh Chật Vật (1)Chương 80: Cảnh Lâm Chật Vật (2)Chương 81: Cảnh Lâm Chật Vật (3)Chương 82: Cảnh Lâm Chật Vật (4)Chương 83: Lão Vinh Tức Giận (1)Chương 84: Lão Vinh Tức Giận (2)Chương 85: Lão Vinh Tức Giận (3)Chương 86: Lão Vinh Tức Giận (4)Chương 87: Nội Gián Trong Cung (1)Chương 88: Nội Gián Trong Cung (2)Chương 89: Nội Gián Trong Cung (3)Chương 90: Nội Gián Trong Cung (4)Chương 91: Lập Uy (1)Chương 92: Lập Uy (2)Chương 93: Lập Uy (3)Chương 94: Thành Lập Quân Đoàn Cương Thiết (1)Chương 95: Thành Lập Quân Đoàn Cương Thiết (2)Chương 96: Thành Lập Quân Đoàn Cương Thiết (3)Chương 97: Thành Lập Quân Đoàn Cương Thiết (4)Chương 98: Mộ Gia Đến Cửa (1)Chương 99: Mộ Gia Đến Cửa (2)Chương 100: Mộ Gia Đến Cửa (3)Chương 101: Mộ Gia Đến Cửa (4)Chương 102: Quỳ Xuống Tiếp Chỉ (1)Chương 103: Quỳ Xuống Tiếp Chỉ (2)Chương 104: Hai Lão Khiếp Sợ (1)Chương 105: Hai Lão Khiếp Sợ (2)Chương 106: Hai Lão Khiếp Sợ (3)Chương 107: Hai Lão Khiếp Sợ (4)Chương 108: Hai Lão Khiếp Sợ (5)Chương 109: Nhị Thúc Kích Động (1)Chương 110: Nhị Thúc Kích Động (2)Chương 111: Nhị Thúc Kích Động (3)Chương 112: Nửa Năm (1)Chương 113: Nửa Năm (2)Chương 114: Ninh Hân Tức Giận (1)Chương 115: Ninh Hân Tức Giận (2)Chương 116: Ninh Hân Tức Giận (3)Chương 117: Ninh Hân Tức Giận (4)Chương 118: Ta Đi Cùng Với Nàng (1)Chương 119: Ta Đi Cùng Với Nàng (2)Chương 120: Tiến CungChương 121: Ninh Lão TớiChương 122: Ngươi Không Có Tư Cách Bảo Bọn Họ Quỳ XuốngChương 123: Kết Cục Của Mắt Chó Nhìn Người Thấp (1)Chương 124: Kết Cục Của Mắt Chó Nhìn Người Thấp (2)Chương 125: Giúp Nàng Hả Giận (1)Chương 126: Giúp Nàng Hả Giận (2)Chương 127: Vân Tiêu Khí PháchChương 128: Hoàng Đế Kinh Sợ (1)Chương 129: Hoàng Đế Khiếp Sợ (2)Chương 130: Cực Kỳ Vô Sỉ (1)Chương 131: Cực Kì Vô Sỉ (2)Chương 132: Cực Kì Vô Sỉ (3)Chương 133: Cực Kì Vô Sỉ (4)Chương 134: Cực Kì Vô Sỉ (5)Chương 135: Một Y Thành Danh (1)Chương 136: Một Y Thành Danh (2)Chương 137: Một Y Thành Danh (3)Chương 138: Một Y Thành Danh (4)Chương 139: Một Y Thành Danh (5)Chương 140: Một Y Thành Danh (Sáu)Chương 141: Một Y Thành Danh (7)Chương 142: Mất Mặt Xấu Hổ (1)Chương 143: Mất Mặt Xấu Hổ (2)Chương 144: Mất Mặt Xấu Hổ (3)Chương 145: Mất Mặt Xấu Hổ (4)Chương 146: Tội Của Mộ Vô SongChương 147: Thái Tử Hối Hận (Một)Chương 148: Thái Tử Hối Hận (2)Chương 149Chương 151Chương 153Chương 155: Lão Gia Tử Bị Doạ Ngốc (2)Chương 156Chương 158Chương 160Chương 162Chương 164Chương 166: Lời Mời, Cuộc Hẹn (2)Chương 167Chương 169Chương 161: Lão Gia Tử Điên Cuồng (4)Chương 162: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (1)Chương 163: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (2)Chương 164: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (3)Chương 171: Dung Hoàng Hậu Âm Hiểm (5)Chương 172Chương 174: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (3)Chương 175Chương 178: Thế Nào Là Tìm Đường Chết (3)Chương 179Chương 172: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (1)Chương 173: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (2)Chương 175: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (4)Chương 176: Thế Nào Là Tìm Đường Chết (1)Chương 177: Thế Nào Là Tìm Đường Chết (2)Chương 180: Chương 182Chương 184: Thân Nhân Vân Tiêu (3)Chương 185Chương 188Chương 182: Thân Nhân Vân Tiêu (1)Chương 183: Thân Nhân Vân Tiêu (2)Chương 185: Thân Nhân Vân Tiêu (4)Chương 186: Ác Mộng Của Cao Lăng (1)Chương 190Chương 192: Không Chấp Nhận Phản Bội (4)Chương 193Chương 196Chương 198: Cái Giá Của Phản Bội (4)Chương 199Chương 201: Bạch Túc (3)Chương 202Chương 205: Dối TráChương 206Chương 197: Cái Giá Của Phản Bội (3)Chương 210: Vân Tiêu, Ta Biết Ngay Là Ngươi Đến Mà (1)Chương 211Chương 200: Bạch Túc (2)Chương 213: Kết Cục Của Dung Hoàng Hậu (2)Chương 214Chương 216: Hồng Nhan Hoạ ThuỷChương 217Chương 206: Phế Một Cánh Tay Của Ngươi (1)Chương 207: Phế Một Cánh Tay Của Ngươi (2)Chương 208: Phế Một Cánh Tay Của Ngươi (3)Chương 209: Phế Một Cánh Tay Của Ngươi (4)Chương 211: Ta Biết Ngay Là Ngươi Đến Mà (2)Chương 212: Kết Cục Của Dung Hoàng Hậu (1)Chương 214: Kết Cục Của Dung Hoàng Hậu (3)Chương 215: Kết Cục Của Dung Hoàng Hậu (4)Chương 221: Báo Thù Cho Cha MẹChương 222Chương 224: Tới Cửa Đòi NgườiChương 225Chương 228: Cặn Bã Trong Cặn Bã (1)Chương 229Chương 232: Người Phía Sau Mộ Vô Song (1)Chương 233Chương 237: Cùng Giường Chung Gối (2)Chương 238Chương 241Chương 229: Cặn Bã Trong Cặn Bã (2)Chương 230: Hùng Tâm Tráng Chí* Của Nam Hồ Ly (1)Chương 231: Hùng Tâm Tráng Chí Của Nam Hồ Ly (2)Chương 233: Người Phía Sau Mộ Vô Song (2)Chương 234: Người Phía Sau Mộ Vô Song (3)Chương 243Chương 245Chương 247Chương 249: Tiểu Lão Đầu Khiếp Sợ.Chương 250Chương 252Chương 254: Quá Khứ Của Tiểu Lão ĐầuChương 255: Người Thiên Gia Tới (1)Chương 256Chương 244: Tra Nam Với Tiện Nữ, Trời Sinh Một Đôi (2)Chương 245: Thân Phận Thật Sự Của Mộ Vô Song (1)Chương 259Chương 261: Để Nàng Làm Thiếp (3)Chương 262Chương 265: Quân Đoàn Xuất Thế (3)Chương 266Chương 251: Mộ Vô Sâm Hộc Máu (2)Chương 252: Ta Có Để Cho Ngươi Đi Chưa?Chương 253: Tiểu Nha Hoàn Nổi BãoChương 256: Người Thiên Gia Tới (2)Chương 257: Người Thiên Gia Tới (3)Chương 269: Mộ Vô Song Ghen Ghét Và Ý Chí Mạnh MẽChương 270Chương 272: Kinh Diễm* Lên ĐàiChương 273Chương 276Chương 262: Để Nàng Làm Thiếp (4)Chương 263: Đoàn Quân Xuất Thế (1)Chương 264: Đoàn Quân Cương Thiết (2)Chương 266: Nàng Giết Người, Ta Chôn XácChương 278Chương 280: Huỷ Diệt Mộ Gia (2)Chương 281: Huỷ Diệt Mộ Gia (3)Chương 282: Hoàng Đế Xuống Đài (1)Chương 283: Hoàng Đế Xuống Đài (2)Chương 284: Hoàng Đế Xuống Đài (3)Chương 285Chương 275: Mộ Vô Song Tuyệt VọngChương 276: Hối Hận (1)Chương 277: Hối Hận (2)Chương 278: Người Quỷ Đế Thích Chính Là Vân Lạc PhongChương 288: Trà Sữa Đáng YêuChương 279: Hủy Diệt Mộ Gia (1)Chương 292Chương 294: Chờ Ngươi Cho Ta Một Lời Giải Thích (1)Chương 295Chương 298: Có Muốn Làm Hoàng Đế Hay Không?Chương 285: Hoàng Đế Rơi Đài (4)Chương 286: Đệ Nhất Cao Thủ Hoàng Tộc (1)Chương 299Chương 302: Vân Gia Vân Thanh Nhã (1)Chương 303Chương 306: Vân Gia, Vân Thanh Nhã (5)Chương 307Chương 308: Vân Gia - Vân Thanh Nhã (9)Chương 293: Vân Lạc Vô Sỉ (4)Chương 295: Chờ Ngươi Cho Ta Một Lời Giải Thích (2)Chương 296: Ta Tin NàngChương 297: Thân Phận Của Vân TiêuChương 311Chương 315: Người Của Y Thành Tới (4)Chương 316Chương 319: Ước Hẹn Ba Năm (3)Chương 320Chương 323: Vân Tiêu Trở Về (2).Chương 305: Vân Gia Vân Thanh Nhã (4)Chương 324Chương 326Chương 328: Vân Tiêu Trở Về (7)Chương 329Chương 330: Người Tiêu Gia Tới (1)Chương 331: Người Tiêu Gia Tới (2)Chương 313: Người Y Thành Tới (2)Chương 314: Người Y Thành Tới (4)Chương 316: Người Của Y Thành Tới (5)Chương 317: Ước Hẹn Ba Năm (1)Chương 318: Ước Hẹn Ba Năm (2)Chương 337Chương 339: Lăng Dao Bị Đánh (2)Chương 322: Vân Tiêu Trở Về (1)Chương 342: Vu Oan Giá Họa (1)Chương 324: Vân Tiêu Trở Về (3)Chương 325: Vân Tiêu Trở Về (4)Chương 326: Vân Tiêu Trở Về (5)Chương 327: Vân Tiêu Trở Về (6)Chương 329: Vân Tiêu Trở Về (8)Chương 330: Vân Tiêu Trở Về (9)Chương 331: Ta Không Phải Là Người Hẹp HòiChương 345Chương 347: Vân Tiêu Rời Đi ( 3 )Chương 335: Vị Hôn Thê (1)Chương 348Chương 351: Đến Linh VựcChương 353Chương 355Chương 357: Lần Đầu Gặp Tiêu Ngọc Thanh (5)Chương 358: Lần Đầu Gặp Tiêu Ngọc Thanh (6)Chương 361: Chữa Bệnh (3)Chương 362Chương 363: Chữa Bệnh (6)Chương 345: Vân Tiêu Rời Đi (1)Chương 346: Vân Tiêu Rời Đi (2)Chương 348: Âm MưuChương 349: Tiêu Gia, Vân TiêuChương 350: Tiêu Gia, Vân Tiêu (2)Chương 352: Gặp Lại Thiên NhaiChương 353: Lần Đầu Gặp Tiêu Ngọc Thanh (1)Chương 354: Lần Đầu Gặp Tiêu Ngọc Thanh (2)Chương 355: Lần Đầu Gặp Tiêu Ngọc Thanh (3)Chương 365Chương 368: Phế Vật? Vân Tiêu? (1)Chương 369Chương 371: Gặp Lại Tiêu Ngọc Thanh (1)Chương 372Chương 374: Tìm Phiền Toái.Chương 375Chương 377: Ta Đã Có Nam Nhân (3)Chương 363: Chữa Bệnh (5)Chương 380: Vân Lạc Phong Nổi Bão (1)Chương 365: Chữa Bệnh (7)Chương 366: Đến Tiêu Gia Trước (1)Chương 367: Đến Tiêu Gia Trước (2)Chương 369: Phế Vật? Vân Tiêu? (2)Chương 370: Kẻ Trộm Lâm Nhược BạchChương 381Chương 383: Ta Không Quen Bà TaChương 384Chương 386Chương 388: Hắn Là Nam Nhân Sau Lưng Nàng (3)Chương 391Chương 379: Gặp Lại (2)Chương 381: Vân Lạc Phong Nổi Bão (2)Chương 382: Tiểu Bạch Bị Vứt BỏChương 384: Không Khống Chế Nổi Vân TiêuChương 385: Cứ Đánh Tùy ÝChương 386: Hắn Là Nam Nhân Sau Lưng Nàng (1)Chương 387: Hắn Là Nam Nhân Sau Lưng Nàng (2)Chương 389: Hắn Là Nam Nhân Sau Lưng Nàng (4)Chương 390: Hắn Là Nam Nhân Sau Lưng Nàng (5)Chương 391: Tiểu Bạch Phản Kích (1)Chương 392: Tiểu Bạch Phản Kích (2)Chương 393: Tiểu Bạch Phản Kích (3)Chương 394: Tiểu Bạch Phản Kích (4)Chương 395: Tiểu Bạch Phản Kích (5)Chương 396Chương 397: Âm Mưu Của Tiêu Lâm (2)Chương 398: Âm Mưu Của Tiêu Lâm (3)Chương 399: Âm Mưu Của Tiêu Lâm (4)Chương 400: Âm Mưu Của Tiêu Lâm (5)Chương 402Chương 404Chương 406: Bí Cảnh (5)Chương 407Chương 410: Bí Cảnh (9)Chương 406: Bí Cảnh (5)Chương 407: Bí Cảnh (6)Chương 411Chương 413Chương 415Chương 411: Bí Cảnh (10)Chương 412: Hắn Là Quỷ Đế (1)Chương 413: Hắn Là Quỷ Đế (2)Chương 414: Uy Hiếp (1)Chương 415: Uy Hiếp (2)Chương 416: Uy Hiếp (3)Chương 417: Con Là Toàn Bộ Hi Vọng Của Mẫu ThânChương 418: HậnChương 419: Phụ Thân Lâm Nhược Bạch Đến (1)Chương 420: Phụ Thân Lâm Nhược Bạch Đến Đây (2).Chương 421: Phụ Thân Của Lâm Nhược Bạch Tới (3).Chương 422: Phụ Thân Của Lâm Nhược Bạch Tới (4).Chương 423: Kiêu Ngạo Cuồng Vọng (1)Chương 424: Kiêu Ngạo Cuồng Vọng (2)Chương 425: Kẻ Thần Bí Đưa Mẫu Thân ĐiChương 426: Tiêu Thần Vô SỉChương 427: Chó Cắn ChóChương 428: Tiêu Thần Điên RồiChương 429: Người Sỉ Nhục Nàng, Chết!Chương 430: Ta Chờ Ngươi Tới Cởi Y Phục Của TaChương 431: Tội Lỗi Của Lâm DuyệtChương 432: Vân Tiêu Cùng Vân Lạc Phong (1)Chương 433: Vân Tiêu Cùng Vân Lạc Phong (2)Chương 434: Lâm Kinh Phong Đau LòngChương 436Chương 438Chương 440Chương 442: Chương 444Chương 444: Người Ninh Gia Tới (4)Chương 446: Vân Lạc Phong Tức Giận (2).Chương 448: Chữa Trị Cho Ninh Hân (1)Chương 450: Chữa Bệnh Cho Ninh Hân (3)Chương 452: Chữa Bệnh Cho Ninh Hân (5)Chương 453: Chữa Bệnh Cho Ninh Hân (6)Chương 455: Tính Sổ (1)Chương 457: Tính Sổ (3)Chương 459: Tính Sổ (5)Chương 460: Tính Sổ (6)Chương 462: Bi Kịch Tứ Trưởng Lão (1).Chương 463: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (2).Chương 465: Gia Chủ Ninh Gia Đau Lòng (1)Chương 467: Ninh ViễnChương 454: Chữa Bệnh Cho Ninh Hân (7)Chương 456: Tính Sổ (2)Chương 469: Bi Kịch Của Ninh ViễnChương 471: Tới Cửa Cầu Thân (2)Chương 472: Ninh Hân TỉnhChương 474: Thiên Nhai Cũng Muốn Kêu Nàng Là Sư Phụ (1).Chương 476: Ninh Lão Tức Giận (1)Chương 478: Ninh Lão Tức Giận (3)Chương 464: Thích Ỷ Thế Hiếp NgườiChương 466: Gia Chủ Ninh Gia Đau Lòng (2)Chương 468: Tiểu Bạch Nổi BãoChương 480: Ninh Lão Tức Giận (5)Chương 482: Vân Lạc Phong Là Sư Phụ Ông (1)Chương 483: Vân Lạc Phong Là Sư Phụ Ông (2)Chương 485: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (1)Chương 486: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (2)Chương 488: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (4)Chương 489: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (5)Chương 491: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (7)Chương 493: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (9).Chương 494: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (10).Chương 496: Quá Khứ Của Ninh Hân (1)Chương 481: Ta Có Cho Các Ngươi Đi À?Chương 497: Quá Khứ Của Ninh Hân (2)Chương 499: Vân Lạc Phong Bị Cầu Hôn (2)Chương 500: Vân Lạc Phong Bị Cầu Hôn (3)Chương 502: Bạch TúcChương 505: Tiểu Mạch Phúc Hắc (1)Chương 490: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (6)Chương 492: Bi Kịch Của Tứ Trưởng Lão (8)Chương 506: Tiểu Mạch Phúc Hắc (2)Chương 508: Đến Thiên Gia (2)Chương 510: Thiên Gia Vô Sỉ (2).Chương 498: Vân Lạc Phong Được Cầu Hôn (1)Chương 512: Chung Linh NhiChương 514: Khí Phách Của Vân Lạc Phong (2)Chương 517: Chủ Ý Của Thiên Huyền (1)Chương 519: Thực Lực Long PhiChương 521: Vân Lạc Phong Ra Tay (1)Chương 522: Vân Lạc Phong Ra Tay (2)Chương 523: Lấy Một Đánh Nhiều, Khí Phách (1)Chương 527: Uy Hiếp (3)Chương 529: Vân Lạc Phong Tức Giận (2)Chương 531: Vân Lạc Phong Giận (4)Chương 533: Thiên Nhai Tới ( 2).Chương 534: Thiên Nhai Tới (3).Chương 536: Át Chủ Bài Của Thiên Gia (1)Chương 538: Dự Tính Trước (1)Chương 539: Dự Tính Trước (2)Chương 516: Khí Phách Của Vân Lạc Phong (4)Chương 518: Chủ Ý Của Thiên Huyền (2)Chương 520: Chim Cự PhongChương 524: Lấy Một Đánh Nhiều, Khí Phách (2)Chương 525: Uy Hiếp (1)Chương 526: Uy Hiếp (2)Chương 541: Diệt Tộc (2)Chương 543: Diệt Tộc (4).Chương 545: Tiểu Mạch Tuyệt VọngChương 547: Ta Muốn Gặp Lão Đại Của Các NgươiChương 549: Thiên Ngọc (2)Chương 535: Thiên Nhai Tới (4)Chương 551: Thay Thế Vị Trí Của Ngươi (2)Chương 553: Lời Đồn Nổi Lên Bốn PhíaChương 555: Chém Đứt Tay Của NgươiChương 557: Trầm Ngọc Khanh (1)Chương 559: Hội Đấu Giá (1)Chương 561: Hội Đấu Giá (1)Chương 563: Hội Đấu Giá (5).Chương 564: Hội Đấu Giá (6).Chương 566: Hội Đấu Giá (8)Chương 546: Thế Lực Của Thành Hoàng TuyềnChương 548: Thiên Ngọc (1)Chương 550: Thay Thế Vị Trí Của Ngươi (1)Chương 552: Ta Đồng ÝChương 568: Hội Đấu Giá (10)Chương 570: Đường Duyệt Kiêu Ngạo (1)Chương 572: Chất VấnChương 574: Thị Nữ Trầm Gia (1).Chương 576: Trầm Ngọc Khanh Tức Giận (1)Chương 578: Đây Là… Nhi Tử Của Ngươi (1)Chương 580: Quá Khứ Của Trầm Ngọc KhanhChương 560: Hội Đấu Giá (2)Chương 562: Hội Đấu Giá (4)Chương 582: Quá Khứ Của Trầm Ngọc Khanh (3)Chương 584: Quá Khứ Của Trầm Ngọc Khanh (5)Chương 567: Hội Đấu Giá (9)Chương 569: Mèo Khen Mèo Dài ĐuôiChương 571: Đường Duyệt Kiêu Ngạo (2)Chương 573: Ta Có Thể Chữa Khỏi Cho NgươiChương 575: Thị Nữ Trầm Gia (2)Chương 577: Trầm Ngọc Khanh Tức Giận (2)Chương 579: Đây Là.... Con Trai Cô (2)Chương 581: Quá Khứ Của Trầm Ngọc Khanh (2)Chương 583: Quá Khứ Của Trầm Ngọc Khanh (4)Chương 585: Quá Khứ Của Trầm Ngọc Khanh (6)Chương 586: Trị Liệu (1)Chương 587: Trị Liệu (2)Chương 588: Chiến Đấu (1)Chương 589: Chiến Đấu (2)Chương 590: Chiến Đấu (3)Chương 591: Chiến Đấu (4)Chương 592: Chiến Đấu (5)Chương 593: Chiến Đấu (6)Chương 594: Chiến Đấu (7)Chương 595: Chiến Đấu (8)Chương 596: Chiến Đấu (9)Chương 597: Tvthiên Võ Các, Diệt (1)Chương 598: Thiên Võ Các, Diệt (2)Chương 599: Thiên Võ Các, Diệt (3)Chương 600: Thiên Võ Các, Diệt (4)Chương 601: Thiên Võ Các, Diệt (5)Chương 602: Thiên Võ Các, Diệt (6)Chương 603: Hồn Dẫn (1)Chương 604: Hồn Dẫn (2)Chương 605: Hồn Dẫn (3)Chương 606: Hồn Dẫn (4)Chương 607: Một NămChương 608: Y Thần Tuyệt Thiên (1)Chương 609: Y Thần Tuyệt Thiên (2)Chương 610: Đại Hội Y Sư (1)Chương 611: Đại Hội Y Sư (2)Chương 612: Đại Hội Y Sư (3)Chương 613: Mời Quỷ Đế (1)Chương 614: Mời Quỷ Đế (2)Chương 615: Mời Quỷ Đế (3)Chương 616: Tâm Tư Lâm Nhã Đình (1)Chương 617: Tâm Tư Lâm Nhã Đình (2)Chương 618: Tâm Tư Lâm Nhã Đình (3)Chương 619: Xin Lỗi (1)Chương 620: Xin Lỗi (2)Chương 621: Xin Lỗi (3)Chương 622: Xin Lỗi (4)Chương 623: Xin Lỗi (5)Chương 624: Đại Hội Y Sư Bắt Đầu (1)Chương 625: Đại Hội Y Sư Bắt Đầu (2)Chương 626: Đại Hội Y Sư Bắt Đầu (3)Chương 627: Đại Hội Y Sư Bắt Đầu (4)Chương 629: Kết Cục Của Giả Bệnh (2)Chương 630: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (1)Chương 631: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (2)Chương 632: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (3)Chương 633: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (4)Chương 634: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (5)Chương 635: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (6)Chương 636: Phong Cách Của Thiên Nhai Khi Lên Sân Khấu (7)Chương 637: Sợ Ông Kiêu NgạoChương 638: Lăn Ra Đây!Chương 639: Ngài Ấy Là Đồ Đệ Của Thiên Nhai?Chương 640: Gánh Tội ThayChương 641: Chỉ ĐạoChương 642: Đi! Tìm Y Thành Tính Sổ!Chương 643: Vân Thanh Nhã (1)Chương 644: Vân Thanh Nhã (2)Chương 645: Vân Thanh Nhã (3)Chương 646: Vân Thanh Nhã (4)Chương 647: Vân Thanh Nhã (5)Chương 648: Vân Thanh Nhã (6)Chương 649: Vân Tiêu Tới (1)Chương 650: Vân Tiêu Tới (2)Chương 651: Vân Tiêu, Ta Nhớ Chàng (1)Chương 652: Vân Tiêu, Ta Nhớ Chàng (2)Chương 653: Vân Tiêu, Ta Nhớ Chàng (3)Chương 654: Vân Tiêu, Ta Nhớ Chàng (4)Chương 655: Kết Cục Của Y Thành (1)Chương 656: Kết Cục Của Y Thành (2)Chương 657: Kết Cục Của Y Thành (3)Chương 658: Kết Cục Của Y Thành (4)Chương 659: Kết Cục Của Y Thành (5)Chương 660: Kết Cục Của Y Thành (6)Chương 661: Kết Cục Của Y Thành (7)Chương 662: Kết Cục Của Y Thành (8)Chương 663: Kết Cục Của Y Thành (9)Chương 664: Chúng Ta Trở Về Phòng Tâm SựChương 665: Nàng Đối Địch Với Trời, Vậy Trời Chính Là Kẻ Địch Của TaChương 666: Nguyệt Sự Đến TrướcChương 667: Bi Kịch Của Tiểu MạchChương 668: Bạch Túc Tới Đoạt Người (1)Chương 669: Bạch Túc Tới Đoạt Người (2)Chương 670: Ngươi Sẽ Không Có Cơ Hội ThắngChương 671: Bạch Túc Bị ThươngChương 672: Âm Mưu Của Bạch TúcChương 673: Tới Cửa Xin Lỗi (1)Chương 674: Tới Cửa Xin Lỗi (2)Chương 675: Tới Cửa Xin Lỗi (3)Chương 676: Tới Cửa Xin Lỗi (4)Chương 677: Tới Cửa Xin Lỗi (5)Chương 678: Thẳng Thắn Thành Khẩn (1)Chương 679: Thẳng Thắn Thành Khẩn (2)Chương 680: Thẳng Thắn Thành Khẩn (3)Chương 681: Thẳng Thắn Thành Khẩn (4)Chương 682: Thẳng Thắn Thành Khẩn (5)Chương 683: Thẳng Thắn Thành Khẩn (6)Chương 684: Đại Thọ (1)Chương 685: Đại Thọ (2)Chương 686: Đại Thọ (3)Chương 687: Đại Thọ (4)Chương 688: Đại Thọ (5)Chương 689: Đại Thọ (6)Chương 690: Đại Thọ (7)Chương 691: Đại Thọ (8)Chương 692: Đại Thọ (9)Chương 694: Sính Lễ Khiến Người Đời Khiếp Sợ (1)Chương 695: Sính Lễ Khiến Người Đời Khiếp Sợ (2)Chương 696: Sính Lễ Khiến Người Đời Khiếp Sợ (3)Chương 697: Một Lòng Say MêChương 698: Linh Tửu (1)Chương 699: Linh Tửu (2)Chương 700: Hạt Giống Biến Hóa (1)Chương 701: Hạt Giống Biến Hóa (2)Chương 702: Hạt Giống Biến Hóa (3)Chương 703: Nhất Kiến Chung Tình (1)Chương 704: Nhất Kiến Chung Tình (2)Chương 705: Nhất Kiến Chung Tình (3)Chương 706: Thu Phục Tộc Chuột (1)Chương 707: Thu Phục Tộc Chuột (2)Chương 708: Vô Hồi Đại Lục (1)Chương 709: Vô Hồi Đại Lục (2)Chương 710: Vô Hồi Đại Lục (3)Chương 711: Bỏ Lỡ (1)Chương 712: Bỏ Lỡ (2)Chương 713: Bỏ Lỡ (3)Chương 714: Sư Phụ Của Long Phi (1)Chương 715: Sư Phụ Của Long Phi (2)Chương 716: Sư Phụ Của Long Phi (3)Chương 717: Sư Phụ Của Long Phi (4)Chương 718: Dối Trá (1)Chương 719: Dối Trá (2)Chương 720: Dối Trá (3)Chương 721: Dối Trá (4)Chương 722: Cảnh Giới Vô Sỉ (1)Chương 723: Cảnh Giới Vô Sỉ (2)Chương 724: Cảnh Giới Vô Sỉ (4)Chương 725: Cảnh Giới Vô Sỉ (4)Chương 726: Cảnh Giới Vô Sỉ (5)Chương 727: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (1)Chương 728: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (2)Chương 729: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (3)Chương 730: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (4)Chương 731: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (5)Chương 732: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (6)Chương 733: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (7)Chương 734: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (8)Chương 735: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (9)Chương 736: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (10)Chương 737: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (11)Chương 738: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (12)Chương 739: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (13)Chương 740: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (14)Chương 741: Lâm Nhược Hân Tìm Chết (15)Chương 742: Gương Mặt Thật Của Ngụy Quân Tử (1)Chương 743: Gương Mặt Thật Của Ngụy Quân Tử (2)Chương 744: Gương Mặt Thật Của Ngụy Quân Tử (3)Chương 745: Gương Mặt Thật Của Ngụy Quân Tử (4)Chương 746: Gương Mặt Thật Của Ngụy Quân Tử (5)Chương 747: Ngại Quá, Lỡ TayChương 748: Phong ẤnChương 749: Thiên Tài Tuyệt Thiên (1)Chương 750: Thiên Tài Tuyệt Thiên (2)Chương 751: Thiên Tài Tuyệt Thiên (3)Chương 752: Phá Phong ẤnChương 753: Ngươi Là Gì Của Tuyệt Thiên?Chương 754: Tuyệt Thiên Xuất Thủ (1)Chương 755: Tuyệt Thiên Xuất Thủ (2)Chương 756: Tuyệt Thiên Xuất Thủ (3)Chương 757: Tuyệt Thiên Xuất Thủ (4)Chương 758: Tuyệt Thiên Xuất Thủ (5)Chương 759: Nữ Tử Áo Đỏ Giận (1)Chương 760: Nữ Tử Áo Đỏ Giận (2)Chương 761: Nữ Tử Áo Đỏ Giận (3)Chương 762: Nữ Tử Áo Đỏ Giận (4)Chương 763: Nữ Tử Áo Đỏ Giận (5)Chương 764: Ta Đảm Đương Vai Ác (1)Chương 765: Ta Đảm Đương Vai Ác (2)Chương 766: Ta Đảm Đương Vai Ác (3)Chương 767: Ta Đảm Đương Vai Ác (4)Chương 768: Tiểu Cô Nương Thần Bí(1)Chương 769: Tiểu Cô Nương Thần Bí (2)Chương 770: Đây Là Đánh Cướp?Chương 771: Như Thế Nào Là Cướp? (1)Chương 772: Như Thế Nào Là Cướp? (2)Chương 773: Như Thế Nào Là Cướp? (3)Chương 774: Mộc Gia Tìm Tới Cửa (1)Chương 775: Mộc Gia Tìm Tới Cửa (2)Chương 776: Mộc Gia Tìm Tới Cửa (3)Chương 777: Chúng Ta Nên Nói Đạo Lý (1)Chương 778: Chúng Ta Nên Nói Đạo Lý (2)Chương 779: Tộc Chuột Nổi GiậnChương 780: Hạnh Phúc Của Trà SữaChương 781: Khởi Hành Đến Diệp Thành (1)Chương 782: Khởi Hành Đến Diệp Thành (2)Chương 783: Khởi Hành Đến Diệp Thành (3)Chương 784: Khởi Hành Đến Diệp Thành (4)Chương 785: Khởi Hành Đến Diệp Thành (5)Chương 786: Khởi Hành Đến Diệp Thành (6)Chương 787: Khởi Hành Đến Diệp Thành (7)Chương 788: Lại Gặp Bạch Liên HoaChương 789: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (1)Chương 790: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (2)Chương 791: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (3)Chương 792: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (4)Chương 793: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (5)Chương 794: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (6)Chương 795: Tiết Nhu Nhi Âm Hiểm (7)Chương 796: Tụ Linh Dược Gây Ra Oanh Động (1)Chương 797: Tụ Linh Dược Khiến Cho Oanh Động (2)Chương 798: Tụ Linh Dược Khiến Cho Oanh Động (3)Chương 799: Tụ Linh Dược Khiến Cho Oanh Động (4)Chương 800: Tụ Linh Dược Khiến Cho Oanh Động (5)Chương 801: Quân Phượng Linh Trở Lại (1)Chương 802: Quân Phượng Linh Trở Lại ( 2)Chương 802: Quân Phượng Linh Trở Lại ( 2)Chương 804: Quân Phượng Linh Đã Trở Lại (4)Chương 805: Quân Phượng Linh Đã Trở Lại (5).Chương 806: Quân Phượng Linh Đã Trở Lại (6).Chương 807: Tiết Nhu Nhi Ngu Xuẩn (1)Chương 808: Tiết Nhu Nhi Ngu Xuẩn (2)Chương 809: Tiết Nhu Nhi Ngu Xuẩn (3)Chương 810: Tiết Nhu Nhi Ngu Xuẩn (4)Chương 811: Tiết Nhu Nhi Ngu Xuẩn (5)Chương 812: Kích Động, Há Hốc Mồm (1)Chương 813: Kích Động, Há Hốc Mồm (2).Chương 814: Lừa Gạt Tiết Nhu Nhi (1).Chương 815: Lừa Gạt Tiết Nhu Nhi (2).Chương 816: Lừa Gạt Tiết Nhu Nhi (3).Chương 817: Gài Bẫy Tiết Nhu Nhi (4)Chương 818: Tội Này Ta Không Gánh (1)Chương 819: Tội Này, Ta Không Gánh (2).Chương 820: Tiết Nhu Nhi Chết (1)Chương 821: Tiết Nhu Nhi Chết (2)Chương 822: Tiết Nhu Nhi Chết (3)Chương 823: Tiết Nhu Nhi Chết (4)Chương 824: Tiết Nhu Nhi Chết (5)Chương 825: Tiết Nhu Nhi Chết (6)Chương 826: Tiết Nhu Nhi Chết (7)Chương 827: Tiết Nhu Nhi Chết (8)Chương 828: Tiết Nhu Nhi Chết (9)Chương 829: Tiết Nhu Nhi Chết (10)Chương 830: Người Diệp Gia Tới (1)Chương 831: Người Diệp Gia Tới (2)Chương 832: Người Diệp Gia Tới (3)Chương 833: Người Diệp Gia Tới (4)Chương 834: Người Diệp Gia Tới (5)Chương 835: Người Diệp Gia Tới (5)Chương 836: Thân Phận Của Hỏa HỏaChương 837: Đi Trước Diệp GiaChương 838: Khinh Nhục, Xem Thường (1)Chương 839: Khinh Nhục, Xem Thường (2)Chương 840: Khinh Nhục, Xem Thường (3)Chương 841: Khinh Nhục, Xem Thường (4)Chương 842: Khinh Nhục, Xem Thường (5)Chương 843: Khinh Nhục, Xem Thường (6)Chương 844: Thà Phụ Thiên Hạ Không Phụ NàngChương 845: Ăn Vạ? ( Một )Chương 846: Ăn Vạ? (2)Chương 847: Ăn Vạ? (3)Chương 848: Diệp Kỳ Bị Đánh (1)Chương 849: Diệp Kỳ Bị Đánh (2)Chương 850: Diệp Kỳ Bị Đánh (3)Chương 851: Diệp Kỳ Bị Đánh (4)Chương 852: Hưng Sư Vấn Tội (1)Chương 853: Hưng Sư Vấn Tội (2)Chương 854: Hưng Sư Vấn Tội (3)Chương 855: Hưng Sư Vấn Tội ( Bốn )Chương 856: Như Thế Nào Là Âm Hiểm (1)Chương 857: Như Thế Nào Là Âm Hiểm (2)Chương 858: Người Hoàng Cung Đến (1)Chương 859: Người Hoàng Cung Tới (2).Chương 860: Người Hoàng Cung Tới (3).Chương 861: Người Hoàng Cung Tới (4).Chương 862: Cố Nhân (1)Chương 863: Cố Nhân (2)Chương 864: Chữa Bệnh Cho Hoàng Hậu (1)Chương 865: Chữa Bệnh Cho Hoàng Hậu (2)Chương 866: Chữa Bệnh Cho Hoàng Hậu (3)Chương 867: Chữa Bệnh Cho Hoàng Hậu (4)Chương 868: Chữa Bệnh Cho Hoàng Hậu (5)Chương 869: Lấy Máu Nhận Thân (1)Chương 870: Lấy Máu Nhận Thân (2)Chương 871: Lấy Máu Nhận Thân (3)Chương 872: Lấy Máu Nhận Thân (4)Chương 873: Lấy Máu Nhận Thân (5)Chương 874: Lấy Máu Nhận Thân (6)Chương 875: Gia Yến (1)Chương 876: Gia Yến (2)Chương 877: Gia Yến (3)Chương 878: Gia Yến (4)Chương 879: Gia Yến (5)Chương 880: Diệp Cảnh Huyền Vô Sỉ (1)Chương 881: Diệp Cảnh Huyền Vô Sỉ (2)Chương 882: Diệp Cảnh Huyền Vô Sỉ (3).Chương 883: Diệp Cảnh Huyền Vô Sỉ (4).Chương 884: Diệp Cảnh Huyền Vô Sỉ (5)Chương 885: Dê Thế Tội (1)Chương 886: Dê Thế Tội (2)Chương 887: Thục Phi Nương Nương (1)Chương 888: Thục Phi Nương Nương (2)Chương 889: Thục Phi Nương Nương (4)Chương 890: Hãm Hại (1)Chương 891: Hãm Hại (2)Chương 892: Hãm Hại (3)Chương 893: Hãm Hại (4)Chương 894: Hãm Hại (5)Chương 895: Hãm Hại (6)Chương 896: Hãm Hại (7)Chương 897: Hãm Hại (8)Chương 898: Hãm Hại (9)Chương 899: Âm Mưu Bại Lộ (1)Chương 900: Âm Mưu Bại Lộ (2)Chương 901: Âm Mưu Bại Lộ (3)Chương 902: Âm Mưu Bại Lộ (4)Chương 903: Vân Tiêu Ra Tay (1)Chương 904: Vân Tiêu Ra Tay (2)Chương 905: Vân Tiêu Ra Tay (3)Chương 906: Diệp Cảnh Huyền Gặp Bi Kịch (1)Chương 907: Diệp Cảnh Huyền Gặp Bi Kịch (2)Chương 908: Diệp Cảnh Huyền Gặp Bi Kịch (3)Chương 909: Hồ Tổ TôngChương 910: Sửa Trị (1)Chương 911: Sửa Trị (2)Chương 912: Sửa Trị (3)Chương 913: Sửa Trị (4)Chương 914: Sửa Trị (5)Chương 915: Sửa Trị (6)Chương 916: Diệp Thiên Kích Động (1)Chương 917: Diệp Thiên Kích Động (2)Chương 918: Diệp Thiên Kích Động (3)Chương 919: Lâm Nhược Bạch (1)Chương 920: Lâm Nhược Bạch (2)Chương 921: Lâm Nhược Bạch (3).Chương 922: Lâm Nhược Bạch Tức Giận (1).Chương 923: Lâm Nhược Bạch Tức Giận (2).Chương 924: Sư Đồ Gặp Mặt (1)Chương 925: Sư Đồ Gặp Nhau (2)Chương 926: Sứ Giả Nước Khác (1)Chương 927: Sứ Giả Nơi Khác (2)Chương 928: Sứ Giả Nước Nơi Khác (3)Chương 929: Sứ Giả Nơi Khác (4)Chương 930: Sứ Giả Nơi Khác (5)Chương 931: Sứ Giả Nơi Khác (6)Chương 932: Vân Tiêu Rời Đi (1)Chương 933: Vân Tiêu Rời Đi (2)Chương 934: Vân Tiêu Rời Đi (3)Chương 935: Vân Tiêu Rời Đi (4)Chương 936: Tung Tích Của Vân Tiêu (1)Chương 937: Tung Tích Của Vân Tiêu (2)Chương 938: Tung Tích Của Vân Tiêu (3)Chương 939: Tung Tích Của Vân Tiêu (4)Chương 940: Tung Tích Của Vân Tiêu (5)Chương 941: Được Việc (1)Chương 942: Một Cánh Tay Mà Thôi (1)Chương 943: Một Cánh Tay Mà Thôi (2)Chương 944: Người Của Huyền Âm Cốc Đến (1)Chương 945: Người Của Huyền Âm Cốc Đến (2)Chương 946: Giống Cây Biến Hoá (1)Chương 947: Giống Cây Biến Hóa (2)Chương 948: Món Quà Của Tiểu Thụ (1)Chương 949: Món Quà Của Tiểu Thụ (2)Chương 950: Chia Lìa (1)Chương 951: Chia Lìa (2)Chương 952: Chia Lìa (3)Chương 953: Chia Lìa (4)Chương 954: Chia Lìa (5)Chương 955: Chia Lìa (6)Chương 956: Chia Lìa (7)Chương 957: Chia Lìa (8)Chương 958: Chia Lìa (9)Chương 959: Chia Lìa (10).Chương 960: Làm Khó Dễ (1).Chương 961: Gây Khó Dễ (2)Chương 962: Gây Khó Dễ (3)Chương 963: Gây Khó Dễ (4)Chương 964: Báo Danh Tỷ Thí (1)Chương 965: Báo Danh Tỷ Thí (2)Chương 966: Báo Danh Ba Môn (1)Chương 967: Báo Danh Ba Môn (2)Chương 968: Tỷ Thí Y Thuật (1)Chương 969: Tỷ Thí Y Thuật (2)Chương 970: Nỗi Đau Của Tiêu Ngọc Thanh (1)Chương 971: Nỗi Đau Của Tiêu Ngọc Thanh (2)Chương 972: Tiêu Ngọc Thanh Đau (2)Chương 973: Tiêu Ngọc Thanh Đau (3)Chương 974: Tiêu Ngọc Thanh Đau (4)Chương 975: Tiêu Ngọc Thanh Đau (5)Chương 976: So Với Cô, Liễu Thần Dật Tính Là Thứ Gì? (1)Chương 977: So Với Cô, Liễu Thần Dật Tính Là Thứ Gì? (2)Chương 978: So Với Cô, Liễu Thần Dật Tính Là Thứ Gì? (3)Chương 979: So Với Cô, Liễu Thần Dật Tính Là Thứ Gì? (4)Chương 980: Vân Lạc Phong Thọc Gậy Bánh Xe (1)Chương 981: Vân Lạc Phong Đào Góc Tường (2)Chương 982: Vân Lạc Phong Đào Góc Tường (3)Chương 983: Vân Lạc Phong Đào Góc Tường (4)Chương 984: Vân Lạc Phong Đào Góc Tường (5)Chương 985: Long Nguyên Âm Hiểm (1)Chương 986: Long Nguyên Âm Hiểm (2)Chương 987: Long Nguyên Âm Hiểm (3)Chương 988: Long Nguyên Âm Hiểm (4)Chương 989: Long Nguyên Âm Hiểm (5)Chương 990: Hạng Nhất (1)Chương 991: Hạng Nhất (2)Chương 992: Hạng Nhất (3)Chương 993: Liễu Thần Dật Hối Hận Và Tuyệt Vọng (1)Chương 994: Liễu Thần Dật Hối Hận Và Tuyệt Vọng (3)Chương 995: Liễu Thần Dật Hối Hận Và Tuyệt Vọng (3)Chương 996: Liễu Thần Dật Hối Hận Và Tuyệt Vọng (4)Chương 997: Liễu Thần Dật Hối Hận Và Tuyệt Vọng (5)Chương 998: Tiêu Ngọc Thanh (1)Chương 999: Tiêu Ngọc Thanh (2)Chương 1000: Đấu Vòng Loại (1)Chương 1001: Đấu Vòng Loại (2)Chương 1002: Đấu Vòng Loại (3)Chương 1003: Đấu Vòng Loại (4)Chương 1004: Vòng Đầu Loại (5)Chương 1005: Đấu Vòng Loại (6)Chương 1006: Lại Là Đệ NhấtChương 1007: Đấu Bán Kết (1)Chương 1008: Đấu Bán Kết (2)Chương 1009: Đấu Bán Kết (3)Chương 1010: Đấu Bán Kết (4)Chương 1011: Tiểu Bạch Chiến Đấu (1)Chương 1012: Tiểu Bạch Chiến Đấu (2)Chương 1013: Tiểu Bạch Chiến Đấu (3)Chương 1014: Tiểu Bạch Chiến Đấu (4)Chương 1015: Trận Chung Kết (1)Chương 1016: Trận Chung Kết (2)Chương 1017: Trận Chung Kết (3)Chương 1018: Trận Chung Kết (4)Chương 1019: Đi, Đi Xem Vân Lạc Phong Thuần ThúChương 1020: Chúng Thú Thuần PhụcChương 1021: Cáo Lão Hồi HươngChương 1022: Mắc Mưu (1)Chương 1023: Mắc Mưu (2)Chương 1024: Vị Khách Ngoài Ý MuốnChương 1025: Đất Phong (1)Chương 1026: Đất Phong (2)Chương 1027: Đất Phong (3)Chương 1028: Đất Phong (4)Chương 1029: Đất Phong (5)Chương 1030: Tranh Giành Linh Thú (1)Chương 1031: Tranh Giành Linh Thú (2)Chương 1032: Tranh Giành Linh Thú (3)Chương 1033: Tranh Giành Linh Thú (4)Chương 1034: Cố Nhân (1)Chương 1035: Cố Nhân (2)Chương 1036: Cố Nhân (3)Chương 1037: Cố Nhân (4)Chương 1038: Ai Hố Ai? (1)Chương 1039: Ai Hố Ai? (2)Chương 1040: Ai Hố Ai? (3)Chương 1041: Ai Hố Ai? (4)Chương 1042: Mãnh Thú Viễn Cổ Ngủ Say (1)Chương 1043: Mãnh Thú Viễn Cổ Ngủ Say (2)Chương 1044: Dời Tụ Linh TrậnChương 1045: Trả Phí Bảo Vệ?Chương 1046: Vân Lạc Phong Trở Về (1)Chương 1047: Vân Lạc Phong Trở Về (2)Chương 1048: Cuồng Vọng Khí Phách Điếu Tạc Thiên (1)Chương 1049: Cuồng Vọng Khí Phách Điếu Tạc Thiên (2)Chương 1050: Cuồng Vọng Khí Phách Điếu Tạc Thiên (3)Chương 1051: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (1)Chương 1052: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (3)Chương 1053: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (4)Chương 1054: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (5)Chương 1055: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (6)Chương 1056: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (7)Chương 1057: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (8)Chương 1058: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (8)Chương 1059: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (9)Chương 1060: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (10)Chương 1061: Vô Số Y Sư Nổi Tiếng Tìm Đến (11)Chương 1062: Chen Ngang (1)Chương 1063: Chen Ngang? (2)Chương 1064: Chen Ngang? (3)Chương 1065: Chen Ngang? (4)Chương 1066: Chen Ngang? (5)Chương 1067: Yến Hội (1)Chương 1068: Yến Hội (2)Chương 1069: Yến Hội (3)Chương 1070: Yến Hội (4)Chương 1071: Yến Hội (5)Chương 1072: Yến Hội (6)Chương 1073: Yến Hội (7)Chương 1074: Yến Hội (8)Chương 1075: Yến Hội (9)Chương 1076: Yến Hội (10)Chương 1077: Khiếp Sợ! Chấn Động! (1)Chương 1078: Khiếp Sợ! Chấn Động! (2)Chương 1079: Khiếp Sợ! Chấn Động! (3)Chương 1080: Khiếp Sợ! Chấn Động! (4)Chương 1081: Khiếp Sợ! Chấn Động! (5)Chương 1082: Khiếp Sợ! Chấn Động! (6)Chương 1083: Khiếp Sợ! Chấn Động! (7)Chương 1084: Khiếp Sợ! Chấn Động! (8)Chương 1085: Khiếp Sợ! Chấn Động! (9)Chương 1086: Khiếp Sợ! Chấn Động! (10)Chương 1087: Khiếp Sợ! Chấn Động! (11)Chương 1088: Khiếp Sợ! Chấn Động! (12)Chương 1089: Khiếp Sợ! Chấn Động! (13)Chương 1090: Khiếp Sợ! Chấn Động! (14)Chương 1091: Khiếp Sợ! Chấn Động! (15)Chương 1092: Thọc Gậy Bánh Xe (1)Chương 1093: Thọc Gậy Bánh Xe (2)Chương 1094: Thọc Gậy Bánh Xe (3)Chương 1095: Chọc Gậy Bánh Xe (4)Chương 1096: Ra Oai Phủ Đầu (1)Chương 1097: Ra Oai Phủ Đầu (2)Chương 1098: Ra Oai Phủ Đầu (3)Chương 1099: Ra Oai Phủ Đầu (4)Chương 1100: Ra Oai Phủ Đầu (5)Chương 1101: Ra Oai Phủ Đầu (6)Chương 1102: Ra Oai Phủ Đầu (7)Chương 1103: Tiểu Bạch Gặp Nạn (1)Chương 1104: Tiểu Bạch Gặp Nạn (2)Chương 1105: Tiểu Bạch Gặp Nạn (3)Chương 1106: Tiểu Bạch Gặp Nạn (4)Chương 1107: Tiểu Bạch Gặp Nạn (5)Chương 1108: Tiểu Bạch Gặp Nạn (6)Chương 1109: Tiểu Bạch Gặp Nạn (7)Chương 1110: Tiểu Bạch Gặp Nạn (8)Chương 1111: Tiểu Bạch Gặp Nạn (9)Chương 1112: Tiểu Bạch Gặp Nạn (10)Chương 1113: Đê Tiện, Vô Sỉ (1)Chương 1114: Đê Tiện, Vô Sỉ (2)Chương 1115: Đê Tiện, Vô Sỉ (3)Chương 1116: Đê Tiện, Vô Sỉ (6)Chương 1117: Đê Tiện, Vô Sỉ (5)Chương 1118: Đê Tiện, Vô Sỉ (6)Chương 1119: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (1)Chương 1120: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (2)Chương 1121: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (3)Chương 1122: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (4)Chương 1123: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (5)Chương 1124: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (6)Chương 1125: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (7)Chương 1126: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (8)Chương 1127: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (9)Chương 1128: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (10)Chương 1129: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (11)Chương 1130: Vân Lạc Phong Phẫn Nộ (12)Chương 1131: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (1)Chương 1132: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (2)Chương 1133: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (3)Chương 1134: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (4)Chương 1135: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (5)Chương 1136: Tam Đại Gia Tộc Hủy Diệt (6)Chương 1137: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (1)Chương 1138: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (2)Chương 1139: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (3)Chương 1140: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (4)Chương 1141: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (5)Chương 1142: Cuồng Quyến Khí Phách Cơ Cửu Thiên (6)Chương 1143: Đại Hội Y Sư (1)Chương 1144: Đại Hội Y Sư (2)Chương 1145: Đại Hội Y Sư (3)Chương 1146: Đại Hội Y Sư (4)Chương 1147: Đại Hội Y Sư (5)Chương 1148: Đại Hội Y Sư (6)Chương 1149: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (1)Chương 1150: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (2)Chương 1151: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (3)Chương 1152: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (4)Chương 1153: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (5)Chương 1154: Thân Phận Của Cơ Cửu Thiên (6)Chương 1155Chương 1156: Sinh (2)Chương 1157: Sinh (3)Chương 1158: Sinh (4)Chương 1159: Sinh (5)Chương 1160: Sinh (6)Chương 1161: Vân Lạc Phong Trở Về (1)Chương 1162: Vân Lạc Phong Trở Lại (2)Chương 1163: Vân Lạc Phong Trở Về (3)Chương 1164: Vân Lạc Phong Trở Về (4)Chương 1165: Vân Lạc Phong Trở Về (5)Chương 1166: Vân Lạc Phong Trở Về (6)CHƯƠNG 1167: THIÊN HỒI ĐẾ QUỐC DIỆT (1)