Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Tác giả:Nạp Lan Mặc
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên Không
last update time:03/03/2019
Nội Dung Truyện : Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ PhụEdit: Há CảoBìa: Cá MậpThể loại: xuyên không, cổ đại, ngôn tình, nữ phụ.Ngay từ khi mới sinh ra thì Vân Y đã mắc chứng bệnh bạch cầu, nhưng cô vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh như những người khác cho nên cô đã chấp nhận một giao dịch cùng hệ thống.Mà nội dung của việc cô phải làm chính là xuyên qua mỗi thế giới, công lược nam thần, công lược nam thần, công lược nam thần, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.✔ Học bá ngạo kiều✔ Giáo chủ thần bí✔ Vương tử bệnh kiều✔ Hotboy ác ma✔ Hòa thượng tuyệt mỹ✔ Boss phản diện✔ Thượng thần tuyệt tìnhMục tiêu của chúng ta là: lật đổ bạch liên hoa, từ chối lục trà biểu, nghênh đón cao phú soái, đi lên đỉnh cao đời người!P.s: Nhìn xem Vân Y dạy bạn cách công lược các loại nam thần. Bạn có nam thần nào muốn công lược không? Đến đây, Vân Y dạy bạn! Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (1)Chương 2: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (2)Chương 3: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (3)Chương 4: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (4)Chương 5: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (5)Chương 6: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (6)Chương 7: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (7)Chương 8: Đại Hán Trong Núi Sủng Thê (Phiên ngoại Cố Hạo)Chương 9: Học Bá Ngạo Kiều (1)Chương 10: Học Bá Ngạo Kiều (2)Chương 11: Học Bá Ngạo Kiều (3)Chương 12: Học Bá Ngạo Kiều (4)Chương 13: Học Bá Ngạo Kiều (5)Chương 14: Học Bá Ngạo Kiều (6)Chương 15: Học Bá Ngạo Kiều (7)Chương 16: Học Bá Ngạo Kiều (8)Chương 17: Học Bá Ngạo Kiều (9)Chương 18: Học Bá Ngạo Kiều (10)Chương 19: Học Bá Ngạo Kiều (11)Chương 20: Học Bá Ngạo Kiều (12)Chương 21: Học Bá Ngạo Kiều (13)Chương 22: Học Bá Ngạo Kiều (14)Chương 23: Học Bá Ngạo Kiều (15)Chương 24: Học Bá Ngạo Kiều (16)Chương 25: Học Bá Ngạo Kiều (17)Chương 26: Học Bá Ngạo Kiều (18)Chương 27: Học Bá Ngạo Kiều (19)Chương 28: Học Bá Ngạo Kiều (20)Chương 29: Học Bá Ngạo Kiều (21)Chương 30: Học Bá Ngạo Kiều (22)Chương 31: Học Bá Ngạo Kiều (Phiên ngoại)Chương 32: Giáo Chủ Muộn Tao (1)Chương 33: Giáo Chủ Muộn Tao (2)Chương 34: Giáo Chủ Muộn Tao (3)Chương 35: Giáo Chủ Muộn Tao (4)Chương 36: Giáo Chủ Muộn Tao (5)Chương 37: Giáo Chủ Muộn Tao (6)Chương 38: Giáo Chủ Muộn Tao (7)Chương 39: Giáo Chủ Muộn Tao (8)Chương 40: Giáo Chủ Muộn Tao (9)Chương 41: Giáo Chủ Muộn Tao (10)Chương 42: Giáo Chủ Muộn Tao (11)Chương 43: Giáo Chủ Muộn Tao (12)Chương 44: Giáo Chủ Muộn Tao (13)Chương 45: Giáo Chủ Muộn Tao (14)Chương 46: Giáo Chủ Muộn Tao (15)Chương 47: Giáo Chủ Muộn Tao (16)Chương 48: Giáo Chủ Muộn Tao (17)Chương 49: Giáo Chủ Muộn Tao (18)Chương 50: Giáo Chủ Muộn Tao (19)Chương 51: Giáo chủ muộn tao (20)Chương 52: Giáo chủ muộn tao (21)Chương 53: Giáo chủ muộn tao (22)Chương 54: Giáo chủ muộn tao (phiên ngoại 1)Chương 55: Giáo chủ muộn tao (phiên ngoại 2)Chương 56: Nam phụ tổng giám đốc (1)Chương 57: Nam phụ tổng giám đốc (2)Chương 58: Nam phụ tống giám đốc (3)Chương 59: Nam phụ tổng giám đốc (4)Chương 60: Nam phụ tổng giám đốc (5)Chương 61: Nam phụ tổng giám đốc (6)Chương 62: Nam phụ tổng giám đốc (7)Chương 63: Nam phụ tổng giám đốc (8)Chương 64: Nam phụ tổng giám đốc (9)Chương 65: Nam phụ tổng giám đốc (10)Chương 66: Nam phụ tổng giám đốc (11)Chương 67: Nam phụ tổng giám đốc (12)Chương 68: Nam phụ tổng giám đốc (13)Chương 69: Nam phụ tổng giám đốc (14)Chương 70: Nam phụ tổng giám đốc (15)Chương 71: Nam phụ tổng giám đốc (16)Chương 72: Nam phụ tổng giám đốc (17)Chương 73: Nam phụ tổng giám đốc (18)Chương 74: Nam phụ tổng giám đốc (19)Chương 75: Nam phụ tổng giám đốc (20)Chương 76: Nam phụ tổng giám đốc (21)Chương 77: Nam phụ tổng giám đốc (22)Chương 78: Nam phụ tổng giám đốc (23)Chương 79: Nam phụ tổng giám đốc (24)Chương 80: Nam phụ tổng giám đốc (25)Chương 81: Nam phụ tổng giám đốc (26)Chương 82: Nam phụ tổng giám đốc (27)Chương 83: Nam phụ tổng giám đốc (28)Chương 84: Nam phụ tổng giám đốc (29)Chương 85: Nam phụ tổng giám đốc (30)Chương 86: Nam Phụ Tổng Giám Đốc (31)Chương 87: Nam Phụ Tổng Giám Đốc (Phiên ngoại)Chương 88: Vua Zombie, đừng làm loạn (1)Chương 89: Vua Zombie, đừng làm loạn (2)Chương 90: Vua Zombie, đừng làm loạn (3)Chương 91: Vua Zombie, đừng làm loạn (4)Chương 92: Vua Zombie, đừng làm loạn (5)Chương 93: Vua Zombie, đừng làm loạn (6)Chương 94: Vua Zombie, đừng làm loạn (7)Chương 95: Vua Zombie, đừng làm loạn (8)Chương 96: Vua Zombie, đừng làm loạn (9)Chương 97: Vua Zombie, đừng làm loạn (10)Chương 98: Vua Zombie, đừng làm loạn (9)Chương 99: Vua Zombie, đừng làm loạn (10)Chương 100: Vua Zombie, đừng làm loạn (13)Chương 101: Vua Zombie, đừng làm loạn (14)Chương 102: Vua Zombie, đừng làm loạn (15)Chương 103: Vua Zombie, đừng làm loạn (16)Chương 104: Vua Zombie, đừng làm loạn (17)Chương 105: Vua Zombie, đừng làm loạn (18)Chương 106: Vua Zombie, đừng làm loạn (19)Chương 107: Vua Zombie, đừng làm loạn (20)Chương 108: Vua Zombie, đừng làm loạn (21)Chương 109: Vua Zombie, đừng làm loạn (22)Chương 110: Vua Zombie, đừng làm loạn (23)Chương 111: Vua Zombie, đừng làm loạn (24)Chương 112: Vua Zombie, đừng làm loạn (25)Chương 113: Vua Zombie, đừng làm loạn (26)Chương 114: Vua Zombie, đừng làm loạn (27)Chương 115: Vua Zombie, đừng làm loạn (28)Chương 116: Vua Zombie, đừng làm loạn (29)Chương 117: Vua Zombie, đừng làm loạn (30)Chương 118: Vua Zombie, đừng làm loạn (31)Chương 119: Vua Zombie, đừng làm loạn (Phiên ngoại)