Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Tác giả:Bích Ngọc Tiêu
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:20/10/2019
Nội Dung Truyện : Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!Cô thuần thục uống thuốc xong liền nói: "Không cần lo lắng, biện pháp an toàn đã sử dụng, sẽ không lưu lại nỗi lo về sau""Nếu như đã dùng thuốc thì đừng lãng phí hiệu quả của thuốc"Anh vừa nói vừa kéo khăn tắm ở bên hông xuống:"Trong vòng 24 tiếng tới, tôi còn có thể ngủ với cô nhiều lần mà không cần lo lắng tạo thành đứa bé. Phải không, bà xã thân ái?"Trong ba năm kết hôn, Cố Thanh Thanh luôn có một mục tiêu bất diệt là: Ly hôn với Lãnh Tư Thành.Còn mục tiêu của Lãnh Tư Thành chính là: Sinh con với Cố Thanh Thanh, sinh rất rất nhiều con với Cố Thanh Thanh. Thẳng đến có một ngày…… Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Hiệu quả tác dụng 24h (1)Chương 2: Hiệu quả tác dụng 24h (2)Chương 3: Hiệu quả tác dụng 24h (3)Chương 4: Hiệu quả tác dụng 24h (4)Chương 5: Hiệu quả tác dụng 24h (5)Chương 6: Hiệu quả tác dụng 24h (6)Chương 7: Hiệu quả tác dụng 24h (7)Chương 8: Hiệu quả tác dụng 24h (8)Chương 9: Hiệu quả tác dụng 24h (9)Chương 10: Hiệu quả tác dụng 24h (10)Chương 11: Hiệu quả tác dụng 24h (11)Chương 12: “Giá cao” thân thể (1)Chương 13: “Giá cao” thân thể (2)Chương 14: “Giá cao” thân thể (3)Chương 15: “Giá cao” thân thể (3)Chương 16: “Giá cao” thân thể (5)Chương 17: “Giá cao” thân thể (6)Chương 18: “Giá cao” thân thể (7)Chương 19: “Giá cao” thân thể (8)Chương 20: Sao không tiếp tục? (1)Chương 21: Sao không tiếp tục? (2)Chương 22: Sao không tiếp tục (3)Chương 23: Sao không tiếp tục? (4)Chương 24: Sao không tiếp tục? (5)Chương 25: Sao không tiếp tục? (6)Chương 26: Sao không tiếp tục? (7)Chương 27: Gặp nhau ngoài ý muốn (1)Chương 28: Gặp nhau ngoài ý muốn (2)Chương 29: Gặp nhau ngoài ý muốn (3)Chương 30: Gặp nhau ngoài ý muốn (4)Chương 31: Gặp nhau ngoài ý muốn (5)Chương 32: Gặp nhau ngoài ý muốn (6)Chương 33: Gặp nhau ngoài ý muốn (7)Chương 34: Không gặp gỡ là tốt nhất (1)Chương 35: Không gặp gỡ là tốt nhất (2)Chương 36: Không gặp gỡ là tốt nhất (3)Chương 37: Không gặp gỡ là tốt nhất (4)Chương 38: Không gặp gỡ là tốt nhất (5)Chương 39: Không gặp gỡ là tốt nhất (6)Chương 40: Ngoài ý muốn (1)Chương 41: Ngoài ý muốn (2)Chương 42: Ngoài ý muốn (3)Chương 43: Ngoài ý muốn (4)Chương 44: Ngoài ý muốn (5)Chương 45: Ngoài ý muốn (6)Chương 46: Ngoài ý muốn (7)Chương 47: Một đêm bao nhiêu tiền (1)Chương 48: Một đêm bao nhiêu tiền (2)Chương 49: Một đêm bao nhiêu tiền (3)Chương 50: Một đêm bao nhiêu tiền (4)Chương 51: Một đêm bao nhiêu tiền (5)Chương 52: Một đêm bao nhiêu tiền (6)Chương 53: Một đêm bao nhiêu tiền (7)Chương 54: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (1)Chương 55: Cô còn không phải là muốn tiền sao (2)Chương 56: Cô còn không phải là muốn tiền sao (3)Chương 57: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (4)Chương 58: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (5)Chương 59: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (6)Chương 60: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (7)Chương 61: Phí qua đêm (1)Chương 62: Phí qua đêm (2)Chương 63: Phí qua đêm (3)Chương 64: Phí qua đêm (4)Chương 65: Phí qua đêm (5)Chương 66: Phí qua đêm (6)Chương 67: Phí qua đêm (7)Chương 68: Chính thê vs tiểu tam (1)Chương 69: Chính thê vs tiểu tam (2)Chương 70: Chính thê vs tiểu tam (3)Chương 71: Chính thê vs tiểu tam (4)Chương 72: Chính thê vs tiểu tam (5)Chương 73: Chính thê vs tiểu tam (6)Chương 74: Chính thê vs tiểu tam (7)Chương 75: Chính thê vs tiểu tam (8)Chương 76: Cùng nhau tắm rửa (1)Chương 77: Cùng nhau tắm rửa (2)Chương 78: Cùng nhau tắm rửa (3)Chương 79: Cùng nhau tắm rửa (4)Chương 80: Cùng nhau tắm rửa (5)Chương 81: Cùng nhau tắm rửa (6)Chương 82: Cùng nhau tắm rửa (7)Chương 83: Tôi sợ nhiễm bệnh (1)Chương 84: Tôi sợ nhiễm bệnh (2)Chương 85: Tôi sợ nhiễm bệnh (3)Chương 86: Tôi sợ nhiễm bệnh (4)Chương 87: Tôi sợ nhiễm bệnh (5)Chương 88: Tôi sợ nhiễm bệnh (6)Chương 89: Tôi sợ nhiễm bệnh (7)Chương 90: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (1)Chương 91: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (2)Chương 92: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (3)Chương 93: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (4)Chương 94: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (5)Chương 95: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (6)Chương 96: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (7)Chương 97: Anh muốn tới (1)Chương 98: Anh muốn tới (2)Chương 99: Anh muốn tới (3)Chương 100: Anh muốn tới (4)Chương 101: Anh muốn tới (5)Chương 102: Anh muốn tới (6)Chương 103: Lúc tỉnh mộng (1)Chương 104: Lúc nên tỉnh mộng (2)Chương 105: Lúc nên tỉnh mộng (3)Chương 106: Lúc nên tỉnh mộng (4)Chương 107: Lúc nên tỉnh mộng (5)Chương 108: Lúc nên tỉnh mộng (6)Chương 109: I do (1)Chương 110: I do (2)Chương 111: I do (3)Chương 112: I do (4)Chương 113: I do (5)Chương 114: I do (6)Chương 115: Vợ của anh (1)Chương 116: Vợ của anh (2)Chương 117: Vợ của anh (3)Chương 118: Vợ của anh (4)Chương 119: Vợ của anh (5)Chương 120: Vợ của anh (6)Chương 121: Không mở miệng được (1)Chương 122: Không mở miệng được (2)Chương 123: Không mở miệng được (3)Chương 124: Không mở miệng được (4)Chương 125: Không mở miệng được (5)Chương 126: Không mở miệng được (6)Chương 127: Làm bộ ân ái (1)Chương 128: Làm bộ ân ái (2)Chương 129: Làm bộ ân ái (3)Chương 130: Làm bộ ân ái (4)Chương 131: Làm bộ ân ái (5)Chương 132: Làm bộ ân ái (6)Chương 133: Thuận tiện ngủ một đêm (1)Chương 134: Thuận tiện ngủ một đêm (2)Chương 135: Thuận tiện ngủ một đêm (3)Chương 136: Thuận tiện ngủ một đêm (4)Chương 137: Thuận tiện ngủ một đêm (5)Chương 138: Thuận tiện ngủ một đêm (6)Chương 139: Canh bổ (1)Chương 140: Canh bổ (2)Chương 141: Canh bổ (3)Chương 142: Canh bổ (4)Chương 143: Canh bổ (5)Chương 144: Canh bổ (6)Chương 145: Biến cố (1)Chương 146: Biến cố (2)Chương 147: Biến cố (3)Chương 148: Biến cố (4)Chương 149: Biến cố (5)Chương 150: Biến cố (6)Chương 151: Hội chiêu thương (1)Chương 152: Hội chiêu thương (1)Chương 153: Hội chiêu thương (2)Chương 154: Hội chiêu thương (3)Chương 155: Hội chiêu thương (4)Chương 156: Hội chiêu thương (5)Chương 157: Hội chiêu thương (6)Chương 158: Về nước (1)Chương 159: Về nước (2)Chương 160: Về nước (3)Chương 161: Về nước (4)Chương 162: Về nước (5)Chương 163: Về nước (6)Chương 164: Nhào vào trong ngực (1)Chương 165: Nhào vào trong ngực (2)Chương 166: Nhào vào trong ngực (3)Chương 167: Nhào vào trong ngực (4)Chương 168: Nhào vào trong ngực (5)Chương 169: Nhào vào trong ngực (6)Chương 170: Đại biến thân (1)Chương 171: Đại biến thân (2)Chương 172: Đại biến thân (3)Chương 173: Đại biến thân (4)Chương 174: Đại biến thân (5)Chương 175: Đại biến thân (6)Chương 176: Dạ yến (1)Chương 177: Dạ yến (2)Chương 178: Dạ yến (3)Chương 179: Dạ yến (4)Chương 180: Dạ yến (5)Chương 181: Dạ yến (6)Chương 182: Phong cảnh đi ngang qua (1)Chương 183: Phong cảnh đi ngang qua (2)Chương 184: Phong cảnh đi ngang qua (3)Chương 185: Phong cảnh đi ngang qua (4)Chương 186: Phong cảnh đi ngang qua (5)Chương 187: Phong cảnh đi ngang qua (6)Chương 188: Chuyện xưa như mây khói (1)Chương 189: Chuyện xưa như mây khói (2)Chương 190: Chuyện xưa như mây khói (3)Chương 191: Chuyện xưa như mây khói (4)Chương 192: Chuyện xưa như mây khói (5)Chương 193: Chuyện xưa như mây khói (6)Chương 194: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (1)Chương 195: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (2)Chương 196: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (3)Chương 197: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (4)Chương 198: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (5)Chương 199: Bỗng đâu đổi lòng cố nhân (6)Chương 200: Kinh hỉ (1)Chương 201: Kinh hỉ (2)Chương 202: Kinh hỉ (3)Chương 203: Kinh hỉ (4)Chương 204: Kinh hỉ (5)Chương 205: Cường thế nụ hôn đầu tiên (1)Chương 206: Cường thế nụ hôn đầu tiên (2)Chương 207: Cường thế nụ hôn đầu tiên (3)Chương 208: Cường thế nụ hôn đầu tiên (4)Chương 209: Cường thế nụ hôn đầu tiên (5)Chương 210: Số mệnh kẻ địch (1)Chương 211: Số mệnh kẻ địch (2)Chương 212: Số mệnh kẻ địch (3)Chương 213: Số mệnh kẻ địch (4)Chương 214: Khách không mời mà đến (1)Chương 215: Khách không mời mà đến (2)Chương 216: Khách không mời mà đến (3)Chương 217: Khách không mời mà đến (4)Chương 218: Vợ chồng ân ái (1)Chương 219: Vợ chồng ân ái (2)Chương 220: Vợ chồng ân ái (3)Chương 221: Vợ chồng ân ái (4)Chương 222: Vợ chồng ân ái (5)Chương 223: Một đêm kịch liệt (1)Chương 224: Một đêm kịch liệt (2)Chương 225: Một đêm kịch liệt (3)Chương 226: Một đêm kịch liệt (4)Chương 227: Một đêm kịch liệt (5)Chương 228: Đi vào tâm linh (1)Chương 229: Đi vào tâm linh (2)Chương 230: Đi vào tâm linh (3)Chương 231: Đi vào tâm linh (3)Chương 232: Đi vào tâm linh (5)Chương 233: Như xa như gần (1)Chương 234: Như xa như gần (2)Chương 235: Như xa như gần (3)Chương 236: Như xa như gần (4)Chương 237: Như xa như gần (5)Chương 238: Như xa như gần (6)Chương 239: Như xa như gần (7)Chương 240: Như xa như gần (8)Chương 241: Gặp nhau (1)Chương 242: Gặp nhau (2)Chương 243: Gặp nhau (3)Chương 244: Gặp nhau (4)Chương 245: Gặp nhau (5)Chương 246: Tìm kiếm (1)Chương 247: Tìm kiếm (2)Chương 248: Tìm kiếm (3)Chương 249: Tìm kiếm (4)Chương 250: Tìm kiếm (5)Chương 251: Tìm kiếm (6)Chương 252: Phát hiện (1)Chương 253: Phát hiện (2)Chương 254: Phát hiện (3)Chương 255: Phát hiện (4)Chương 256: Phát hiện (5)Chương 257: Trừng phạt (1)Chương 258: Trừng phạt (2)Chương 259: Trừng phạt (3)Chương 260: Trừng phạt (4)Chương 261: Trừng phạt (5)Chương 262: Trừng phạt (6)Chương 263: Trừng phạt (7)Chương 264: Trừng phạt (8)Chương 265: Nói không (1)Chương 266: Nói không (2)Chương 267: Nói không (3)Chương 268: Nói không (4)Chương 269: Nói không (5)Chương 270: Cảm tạ (1)Chương 271: Cảm tạ (2)Chương 272: Cảm tạ (3)Chương 273: Cảm tạ (4)Chương 274: Quý trọng người bên cạnh (2)Chương 275: Quý trọng người bên cạnh (3)Chương 276: Quý trọng người bên cạnh (4)Chương 277: Quý trọng người bên cạnh (5)Chương 278: Lần đầu gặp gỡ (1)Chương 279: Lần đầu gặp gỡ (2)Chương 280: Lần đầu gặp gỡ (3)Chương 281: Lần đầu gặp gỡ (4)Chương 282: Ngăn cách (1)Chương 283: Ngăn cách (2)Chương 284: Ngăn cách (3)Chương 285: Dự án quảng cáo (1)Chương 286: Dự án quảng cáo (2)Chương 287: Tổ trưởng (1)Chương 288: Tổ trưởng (2)Chương 289: Kẻ địch (1)Chương 290: Kẻ địch (2)Chương 291: Kẻ địch (3)Chương 292: Kẻ địch (4)Chương 293: Khách không mời mà đến (1)Chương 294: Khách không mời mà đến (2)Chương 295: Khách không mời mà đến (3)Chương 296: Khách không mời mà đến (4)Chương 297: Về nhà cũ (1)Chương 298: Về nhà cũ (2)Chương 299: Về nhà cũ (3)Chương 300: Về nhà cũ (4)Chương 301: Vợ chồng ân ái (1)