Công Lược Nam Phụ
Tác giả:Mai Khai ( 梅开 )
Dịch giả:Aya Shinta
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngKhoa HuyễnNữ Phụ
last update time:06/02/2019
[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ ( 快穿之男配攻略 ) Tác giả: Mai Khai ( 梅开 ) Edit: Aya Shinta + Mia Đây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết. Một câu khái quát: Đây là câu chuyện của một hệ thống trên con đường trở thành nhân loại. Aya: Hoan nghênh lọt hố !!! Đây là hành trình trở thành loài người của của một hệ thống. Nên ban đầu 0051 sẽ ngốc không thể tả, nhiều bạn có thể cho rằng sẽ rất nhàm chán a. Nhưng qua nhiều thế giới, cô ấy sẽ dần trưởng thành lên, mình thực sự rất thích một quá trình như vậy. Đọc hơn 1000 chương mới quyết định edit bộ này, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho. Truyện có những tình tiết manh ơi là manh, mình khá là thích thể loại ngọt kiểu này ~~~
Xem
Mục lục:
Chương 1: Tiết tửChương 2: Thế giới 1 - Công lược hoàng tử mất nước (01)Chương 3: Công lược hoàng tử mất nước (02)Chương 4: Công lược hoàng tử mất nước (03)Chương 5: Công lược hoàng tử mất nước (04)Chương 6: Công lược hoàng tử mất nước (05)Chương 7: Công lược hoàng tử mất nước (06)Chương 8: Công lược hoàng tử mất nước (07)Chương 9: Công lược hoàng tử mất nước (08)Chương 10: Công lược hoàng tử mất nước (09)Chương 11: Công lược hoàng tử mất nước (10)Chương 12: Công lược hoàng tử mất nước (11)Chương 13: Công lược hoàng tử mất nước (12)Chương 14: Công lược hoàng tử mất nước (13)Chương 15: Công lược hoàng tử mất nước (14)Chương 16: Công lược hoàng tử mất nước (15)Chương 17: Công lược hoàng tử mất nước (16)Chương 18: Công lược hoàng tử mất nước (17)Chương 19: Công lược hoàng tử mất nước (18)Chương 20: Công lược hoàng tử mất nước (19)Chương 21: Công lược hoàng tử mất nước (20)Chương 22: Công lược hoàng tử mất nước (21)Chương 23: Công lược hoàng tử mất nước (22)Chương 24: Công lược hoàng tử mất nước (23)Chương 25: Công lược hoàng tử mất nước (24)Chương 26: Công lược hoàng tử mất nước (25)Chương 27: Công lược hoàng tử mất nước (hoàn)Chương 28: Thế giới 2 - Công lược hoạ sĩ tàn tật (01)Chương 29: Công lược hoạ sĩ tàn tật (02)Chương 30: Công lược hoạ sĩ tàn tật (03)Chương 31: Công lược hoạ sĩ tàn tật (04)Chương 32: Phiên ngoại Túc DiệpChương 33: Công lược hoạ sĩ tàn tật (05)Chương 34: Công lược hoạ sĩ tàn tật (06)Chương 35: Công lược hoạ sĩ tàn tật (07)Chương 36: Công lược hoạ sĩ tàn tật (08)Chương 37: Công lược hoạ sĩ tàn tật (09)Chương 38: Công lược hoạ sĩ tàn tật (10)Chương 39: Công lược hoạ sĩ tàn tật (11)Chương 40: Công lược hoạ sĩ tàn tật (12)Chương 41: Công lược hoạ sĩ tàn tật (13)Chương 42: Công lược hoạ sĩ tàn tật (14)Chương 43: Công lược hoạ sĩ tàn tật (15)Chương 44: Công lược hoạ sĩ tàn tật (16)Chương 45: Công lược hoạ sĩ tàn tật (17)Chương 46: Công lược hoạ sĩ tàn tật (18)Chương 47: Công lược hoạ sĩ tàn tật (19)Chương 48: Công lược hoạ sĩ tàn tật (20)Chương 49: Công lược hoạ sĩ tàn tật (21)Chương 50: Công lược hoạ sĩ tàn tật (22)Chương 51: Công lược hoạ sĩ tàn tật (23)Chương 52: Công lược hoạ sĩ tàn tật (24)Chương 53: Công lược hoạ sĩ tàn tật (25)Chương 54: Công lược hoạ sĩ tàn tật (26)Chương 55: Công lược hoạ sĩ tàn tật (hoàn)Chương 56: Độc thoại của Tạ Ức Chi (01)Chương 57: Độc thoại của Tạ Ức Chi (02)Chương 58: Thế giới 3 - Công lược thú dị năng giả (01)Chương 59: Công lược ngự thú dị năng giả (02)Chương 60: Công lược ngự thú dị năng giả (03)Chương 61: Công lược ngự thú dị năng giả (04)Chương 62: Công lược ngự thú dị năng giả (05)Chương 63: Công lược ngự thú dị năng giả (06)Chương 64: Công lược ngự thú dị năng giả (07)Chương 65: Công lược ngự thú dị năng giả (08)Chương 66: Công lược ngự thú dị năng giả (09)Chương 67: Công lược ngự thú dị năng giả (10)Chương 68: Công lược ngự thú dị năng giả (11)Chương 69: Công lược ngự thú dị năng giả (13)Chương 70: Công lược ngự thú dị năng giả (14)Chương 71: Công lược ngự thú dị năng giả (15)Chương 72: Công lược ngự thú dị năng giả (16)Chương 73: Công lược ngự thú dị năng giả (17)Chương 74: Công lược ngự thú dị năng giả (17)Chương 75: Công lược ngự thú dị năng giả (18)Chương 76: Công lược ngự thú dị năng giả (19)Chương 77: Công lược ngự thú dị năng giả (20)Chương 78: Công lược ngự thú dị năng giả (21)Chương 79: Công lược ngự thú dị năng giả (22)Chương 80: Công lược ngự thú dị năng giả (23)Chương 81: Công lược ngự thú dị năng giả (24)Chương 82: Công lược ngự thú dị năng giả (25)Chương 83: Công lược ngự thú dị năng giả (26)Chương 84: Công lược ngự thú dị năng giả (27)Chương 85: Công lược ngự thú dị năng giả (28)Chương 86: Công lược ngự thú dị năng giả (29)Chương 87: Công lược ngự thú dị năng giả (30)Chương 88: Công lược ngự thú dị năng giả (31)Chương 89: Công lược ngự thú dị năng giả (32)Chương 90: Công lược ngự thú dị năng giả (33)Chương 91: Công lược ngự thú dị năng giả (34)Chương 92: Thế giới 4 - Công lược ám vệ ngốc manh (01)Chương 93: Công lược ám vệ ngốc manh (02)Chương 94: Công lược ám vệ ngốc manh (03)Chương 95: Công lược ám vệ ngốc manh (04)Chương 96: Công lược ám vệ ngốc manh (05)Chương 97: Công lược ám vệ ngốc manh (06)Chương 98: Công lược ám vệ ngốc manh (07)Chương 99: Công lược ám vệ ngốc manh (08)Chương 100: Công lược ám vệ ngốc manh (09)Chương 101: Công lược ám vệ ngốc manh (10)Chương 102: Công lược ám vệ ngốc manh (11)Chương 103: Công lược ám vệ ngốc manh (12)Chương 104: Công lược ám vệ ngốc manh (13)Chương 105: Công lược ám vệ ngốc manh (14)Chương 106: Công lược ám vệ ngốc manh (15)Chương 107: Công lược ám vệ ngốc manh (16)Chương 108: Công lược ám vệ ngốc manh (17)Chương 109: Công lược ám vệ ngốc manh (18)Chương 110: Công lược ám vệ ngốc manh (19)Chương 111: Công lược ám vệ ngốc manh (20)Chương 112: Công lược ám vệ ngốc manh (21)Chương 113: Công lược ám vệ ngốc manh (22)Chương 114: Công lược ám vệ ngốc manh (hoàn)Chương 115: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 01)Chương 116: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 02)Chương 117: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 03)Chương 118: Thế giới 5 - Công lược dưỡng phụ vampire (01)Chương 119: Công lược dưỡng phụ vampire (02)Chương 120: Công lược dưỡng phụ vampire (03)Chương 121: Công lược dưỡng phụ vampire (04)Chương 122: Công lược dưỡng phụ vampire (05)Chương 123: Công lược dưỡng phụ vampire (06)Chương 124: Công lược dưỡng phụ vampire (07)Chương 125: Công lược dưỡng phụ vampire (08)Chương 126: Công lược dưỡng phụ vampire (09)Chương 127: Công lược dưỡng phụ vampire (10)Chương 128: Công lược dưỡng phụ vampire (11)Chương 129: Công lược dưỡng phụ vampire (12)Chương 130: Công lược dưỡng phụ vampire (13)Chương 131: Công lược dưỡng phụ vampire (14)Chương 132: Công lược dưỡng phụ vampire (15)Chương 133: Công lược dưỡng phụ vampire (16)Chương 134: Công lược dưỡng phụ vampire (17)Chương 135: Công lược dưỡng phụ vampire (18)Chương 136: Công lược dưỡng phụ vampire (19)Chương 137: Công lược dưỡng phụ vampire (20)Chương 138: Công lược dưỡng phụ vampire (21)Chương 139: Công lược dưỡng phụ vampire (22)Chương 140: Công lược dưỡng phụ vampire (23)Chương 141: Công lược dưỡng phụ vampire (24)Chương 142: Công lược dưỡng phụ vampire (25)Chương 143: Công lược dưỡng phụ vampire (26)Chương 144: Công lược dưỡng phụ vampire (27)Chương 145: Công lược dưỡng phụ vampire (28)Chương 146: Công lược dưỡng phụ vampire (29)Chương 147: Công lược dưỡng phụ vampire (30)Chương 148: Công lược dưỡng phụ vampire (31)Chương 149: Công lược dưỡng phụ vampire (32)Chương 150: Công lược dưỡng phụ vampire (32)Chương 151: Công lược dưỡng phụ vampire (34)Chương 152: Công lược dưỡng phụ vampire (hoàn)Chương 153: Hạng mục thí nghiệm mớiChương 154: Công lược nam thần quốc dân (01)Chương 155: Công lược nam thần quốc dân (02)Chương 156: Công lược nam thần quốc dân (03)Chương 157: Công lược nam thần quốc dân (04)Chương 158: Công lược nam thần quốc dân (05)Chương 159: Công lược nam thần quốc dân (06)Chương 160: Công lược nam thần quốc dân (07)Chương 161: Công lược nam thần quốc dân (08)Chương 162: Công lược nam thần quốc dân (09)Chương 163: Công lược nam thần quốc dân (10)Chương 164: Công lược nam thần quốc dân (11)Chương 165: Công lược nam thần quốc dân (12)Chương 166: Công lược nam thần quốc dân (13)Chương 167: Công lược nam thần quốc dân (14)Chương 168: Công lược nam thần quốc dân (15)Chương 169: Công lược nam thần quốc dân (16)Chương 170: Công lược nam thần quốc dân (17)Chương 171: Công lược nam thần quốc dân (18)Chương 172: Công lược nam thần quốc dân (19)Chương 173: Công lược nam thần quốc dân (20)Chương 174: Công lược nam thần quốc dân (21)Chương 175: Công lược nam thần quốc dân (22)Chương 176: Công lược nam thần quốc dân (23)Chương 177: Công lược nam thần quốc dân (24)Chương 178: Công lược nam thần quốc dân (25)Chương 179: Công lược nam thần quốc dân (26)Chương 180: Công lược nam thần quốc dân (27)Chương 181: Công lược nam thần quốc dân (28)Chương 182: Công lược nam thần quốc dân (29)Chương 183: Công lược nam thần quốc dân (30)Chương 184: Công lược nam thần quốc dân (31)Chương 185: Công lược nam thần quốc dân (32)Chương 186: Công lược nam thần quốc dân (33)Chương 187: Công lược nam thần quốc dân (34)Chương 188: Công lược nam thần quốc dân (35)Chương 189: Công lược nam thần quốc dân (hoàn)Chương 190: Công lược gian thần Tả tướng (01)Chương 191: Công lược gian thần Tả tướng (02)Chương 192: Công lược gian thần Tả tướng (03)Chương 193: Công lược gian thần Tả tướng (04)Chương 194: Công lược gian thần Tả tướng (05)Chương 195: Công lược gian thần Tả tướng (06)Chương 196: Công lược gian thần Tả tướng (07)Chương 197: Công lược gian thần Tả tướng (08)Chương 198: Công lược gian thần Tả tướng (09)Chương 199: Công lược gian thần Tả tướng (10)Chương 200: Công lược gian thần Tả tướng (11)Chương 201: Công lược gian thần Tả tướng (12)Chương 202: Công lược gian thần Tả tướng (13)Chương 203: Công lược gian thần Tả tướng (14)Chương 204: Công lược gian thần Tả tướng (15)Chương 205: Công lược gian thần Tả tướng (16)Chương 206: Công lược gian thần Tả tướng (17)Chương 207: Công lược gian thần Tả tướng (18)Chương 208: Công lược gian thần Tả tướng (19)Chương 209: Công lược gian thần Tả tướng (20)Chương 210: Công lược gian thần Tả tướng (21)Chương 211: Công lược gian thần Tả tướng (22)Chương 212: Công lược gian thần Tả tướng (23)Chương 213: Công lược gian thần Tả tướng (24)Chương 214: Công lược gian thần Tả tướng (25)Chương 215: Công lược gian thần Tả tướng (26)Chương 216: Công lược gian thần Tả tướng (27)Chương 217: Công lược gian thần Tả tướng (28)Chương 218: Công lược gian thần Tả tướng (29)Chương 219: Công lược gian thần Tả tướng (30)Chương 220: Công lược gian thần Tả tướng (31)Chương 221: Công lược gian thần Tả tướng (hoàn)Chương 222: Hội trưởng có động tâm hay không?Chương 223: Thế giới 8 - Công lược bạn trai cũ ngạo kiều (01)Chương 224: Công lược bạn trai cũ ngạo kiều (02)Chương 225: Công lược bạn trai cũ túm khốc (03)Chương 226: Công lược bạn trai cũ túm khốc (04)Chương 227: Công lược bạn trai cũ túm khốc (05)Chương 228: Công lược bạn trai cũ túm khốc (06)Chương 229: Công lược bạn trai cũ túm khốc (07)Chương 230: Công lược bạn trai cũ túm khốc (08)Chương 231: Công lược bạn trai cũ túm khốc (09)Chương 232: Công lược bạn trai cũ túm khốc (10)Chương 233: Công lược bạn trai cũ túm khốc (11)Chương 234: Công lược bạn trai cũ túm khốc (12)Chương 235: Công lược bạn trai cũ túm khốc (13)Chương 236: Công lược bạn trai cũ túm khốc (14)Chương 237: Công lược bạn trai cũ túm khốc (15)Chương 238: Công lược bạn trai cũ túm khốc (16)Chương 239: Công lược bạn trai cũ túm khốc (17)Chương 240: Công lược bạn trai cũ túm khốc (18)Chương 241: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (19)Chương 242: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (20)Chương 243: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (21)Chương 244: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (22)Chương 245: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (23)Chương 246: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (24)Chương 247: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (25)Chương 248: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (26)Chương 249: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (hoàn)Chương 250: Thế giới 9 - Hội trường phản công lược (01)Chương 251: Hội trưởng phản công lược (02)Chương 252: Hội trưởng phản công lược (03)Chương 253: Hội trưởng phản công lược (04)Chương 254: Hội trưởng phản công lược (05)Chương 255: Hội trưởng phản công lược (06)Chương 256: Hội trưởng phản công lược (07)Chương 257: Hội trưởng phản công lược (08)Chương 258: Hội trưởng phản công lược (09)Chương 259: Hội trưởng phản công lược (10)Chương 260: Hội trưởng phản công lược (11)Chương 261: Hội trưởng phản công lược (12)Chương 262: Hội trưởng phản công lược (13)Chương 263: Hội trưởng phản công lược (14)Chương 264: Hội trưởng phản công lược (15)