Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)
Tác giả:Tô Thủ Chiết Chi
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên Không
last update time:26/10/2018
Nội Dung Truyện : Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)Thể loại: Sủng văn, mau xuyên, mỹ nam, nhất kiến chung tình, 1V1...Editor - Beta: Mộng Kha, Nhan Thiên Dung, Tiểu ReaVị quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Một nữ nhân tài hoa, kinh diễm động lòng người lại thua trong tay một nữ nhân mọi thứ đều không bằng mình.Mãi đến lúc chết đi, Cố Thịnh Nhân mới hiểu ra rằng bất quá mình chỉ là nhân vật hi sinh trong câu chuyện xưa nữ phụ nghịch tập...Ở trong không gian màu trắng kỳ lạ, nàng mặt không chút thay đổi tiếp nhận ký ức hệ thống truyền cho.Hệ thống: "Đầu năm nay chính là thời đại của nữ phụ, pháo hôi đều muốn nghịch tập, người qua đường muốn chứng minh sự tồn tại, thân là nữ chủ, ngươi chính là hòn đá cản đường các nàng"Ánh mắt Cố Thịnh Nhân chợt lóe lên hàn quang, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại: “Vậy để cho ta nhìn xem: Ai, mới là chướng ngại vật cần phải loại bỏ, ai, mới là người thắng cuối cùng!”Các nữ xứng, pháo hôi muốn xử lý nữ chủ thượng vị, các ngươi đã nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào rồi sao? Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Hệ thống và nhiệm vụChương 2: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (1)Chương 3: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (2)Chương 4: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (3)Chương 5: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (4)Chương 6: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (5)Chương 7: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (6)Chương 8: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (7)Chương 9: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (8)Chương 10: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (9)Chương 11: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (10)Chương 12: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (11)Chương 13: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (12)Chương 14: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (13)Chương 15: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (14)Chương 16: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (15)Chương 17: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (16)Chương 18: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (17)Chương 19: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (18)Chương 20: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (19)Chương 21: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (20)Chương 22: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (21)Chương 23: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (22)Chương 24: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (23)Chương 25: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (24)Chương 26: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (25)Chương 27: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (26)Chương 28: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (27)Chương 29: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (28)Chương 30: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (29)Chương 31: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (hoàn)Chương 32: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (phiên ngoại)Chương 33: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (1)Chương 34: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (2)Chương 35: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (3)Chương 36: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (4)Chương 37: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (5)Chương 38: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh(6)Chương 39: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (7)Chương 40: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (8)Chương 41: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (9)Chương 42: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (10)Chương 43: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (11)Chương 44: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (12)Chương 45: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (13)Chương 46: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (14)Chương 47: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (15)Chương 48: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (16)Chương 49: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (17)Chương 50: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (18)Chương 51: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (19)Chương 52: Hào môn quý nữ và dưỡng nữ trọng sinh (20)Chương 53: Hào môn quý nữ và dưỡng nữ trọng sinh (21)Chương 54: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (22)Chương 55: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (23)Chương 56: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (24)Chương 57: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (25)Chương 58: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (26)Chương 59: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (27)Chương 60: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (28)Chương 61: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (1)Chương 62: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (2)Chương 63: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (3)Chương 64: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (4)Chương 65: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (5)Chương 66: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (6)Chương 67: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (7)Chương 68: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (8)Chương 69: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (9)Chương 70: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (10)Chương 71: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (11)Chương 72: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (12)Chương 73: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (13)Chương 74: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (14)Chương 75: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (15)Chương 76: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (16)Chương 77: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (17)Chương 78: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (18)Chương 79: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (19)Chương 80: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (20)Chương 81: Người Thừa Kế Công Tước Vs Nữ Phụ Phế Vật Phản Công (21)Chương 82: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (22)Chương 83: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (23)Chương 84: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (24)Chương 85: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (25)Chương 86: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (26)Chương 87: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (1)Chương 88: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (2)Chương 89: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (3)Chương 90: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (4)Chương 91: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (5)Chương 92: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (6)Chương 93: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (7)Chương 94: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (8)Chương 95: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (9)Chương 96: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (10)Chương 97: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (11)Chương 98: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (12)Chương 99: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (13)Chương 100: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (14)Chương 101: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (15)Chương 102: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (16)Chương 103: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (17)Chương 104: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (18)Chương 105: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (19)Chương 106: ThiếuChương 107: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (21)Chương 108: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (22)Chương 109: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (23)Chương 110: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (24)Chương 111: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (25)Chương 112: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (26)Chương 113: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (27)Chương 114: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (28)Chương 115: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (hết)Chương 116: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (1)Chương 117: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (2)Chương 118: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (3)Chương 119: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (4)Chương 120: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (5)Chương 121: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (6)Chương 122: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (7)Chương 123: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (8)Chương 124: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (9)Chương 125: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (10)Chương 126: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (11)Chương 127: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (12)Chương 128: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (13)Chương 129: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (14)Chương 130: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (15)Chương 131: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (16)Chương 132: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (17)Chương 133: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (18)Chương 134: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (19)Chương 135: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (20)Chương 136: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (21)Chương 137: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (22)Chương 138: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (23)Chương 139: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (24)Chương 140: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (25)Chương 141: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (26)Chương 142: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (27)Chương 143: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (28)Chương 144: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (29)Chương 145: Ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn (phiên ngoại)Chương 146: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (1)Chương 147: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (2)Chương 148: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (3)Chương 149: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (4)Chương 150: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (5)Chương 151: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (6)Chương 152: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (7)Chương 153: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (8)Chương 154: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (9)Chương 155: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (10)Chương 156: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (11)Chương 157: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (12)Chương 158: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (13)Chương 159: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (14)Chương 160: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (15)Chương 161: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (16)Chương 162: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (17)Chương 163: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (18)Chương 164: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (19)Chương 165: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (20)Chương 166: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (21)Chương 167: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (22)Chương 168: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (23)Chương 169: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (24)Chương 170: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (25)Chương 171: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (26)Chương 172: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (27)Chương 173: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (phiên ngoại)Chương 174: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (1)Chương 175: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (2)Chương 176: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (3)Chương 177: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (4)Chương 178: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (5)Chương 179: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (6)Chương 180: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (7)Chương 181: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (8)Chương 182: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (9)Chương 183: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (10)Chương 184: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (11)Chương 185: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (12)Chương 186: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (13)Chương 187: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (14)Chương 188: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (15)Chương 189: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (16)Chương 190: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (17)Chương 191: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (18)Chương 192: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (19)Chương 193: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (20)Chương 194: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (21)Chương 195: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (22)Chương 196: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (23)Chương 197: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (24)Chương 198: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (25)Chương 199: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (26)Chương 200: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (27)Chương 201: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (28)Chương 202: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (29)Chương 203: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (hết)Chương 204: Thiếu nữ piano tự kỷ vs gia sư dạy kèm (1)Chương 205: Thiếu nữ piano tự kỷ vs gia sư dạy kèm (2)Chương 206: Thiếu nữ piano tự kỷ vs gia sư dạy kèm (3)Chương 207: Thiếu nữ piano tự kỷ vs gia sư dạy kèm (4)