Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Tác giả:Miêu Bính Thuyền Trường
Dịch giả:EditorUU
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngKhoa HuyễnHuyền Huyễn
last update time:02/02/2020
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được " yêu thương " trong các thế giới.? Nữ chính sẽ đổi hệ thống, ví dụ như【 Hệ thống tẩy trắng 】
Xem
Mục lục:
Chương 1: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(1)Chương 2: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(2)Chương 3: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(3)Chương 4: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(4)Chương 5: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(5)Chương 6: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(6)Chương 7: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(7)Chương 8: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(8)Chương 9: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(9)Chương 10: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(10)Chương 11: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(11)Chương 12: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(12)Chương 13: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(13)Chương 14: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(14)Chương 15: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(15)Chương 16: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(16)Chương 17: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(17)Chương 18: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(18)Chương 19: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(19)Chương 20: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(20)Chương 21: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(21)Chương 22: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(22)Chương 23: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(23)Chương 24: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(24)Chương 25: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(25)Chương 26: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(26)Chương 27: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(27)Chương 28: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(28)Chương 29: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(29)Chương 30: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(30)Chương 31: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(31)Chương 32: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (1)Chương 33: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (2)Chương 34: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (3)Chương 35: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (4)Chương 36: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (5)Chương 37: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (6)Chương 38: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (7)Chương 39: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (8)Chương 40: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (9)Chương 41: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (10)Chương 42: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (11)Chương 43: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (12)Chương 44: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (13)Chương 45: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (14)Chương 46: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (15)Chương 47: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (16)Chương 48: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (17)Chương 49: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (18)Chương 50: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (19)Chương 51: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (20)Chương 52: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (21)Chương 53: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (22)Chương 54: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (23)Chương 55: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (24)Chương 56: Sổ tay công lược anh trai cao lãnh 25Chương 57: Sổ tay công lược anh trai cao lãnh 26Chương 58: Sổ tay công lược anh trai cao lãnh 27Chương 59: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (28)Chương 60: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (29)Chương 61: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (30)Chương 62: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (31)Chương 63: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (32)Chương 64: Một trăm xách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (33)Chương 65: Một trăn cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (34)Chương 66: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (35)Chương 67: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (xong)Chương 68: Hoàng tử hai nhân cách (1)Chương 69: Hoàng tử hai nhân cách (2)Chương 70: Hoàng tử hai nhân cách (3)Chương 71: Hoàng tử hai nhân cách (4)Chương 72: Hoàng tử hai nhân cách (5)Chương 73: Hoàng tử hai nhân cách (6)Chương 74: Hoàng tử hai nhân cách (7)Chương 75: Hoàng tử hai nhận cáchChương 76: Hoàng tử hai nhận cách (9)Chương 77: Hoàng tử hai nhân cách (10)Chương 78: Hoàng tử hai nhân cách (11)Chương 79: Hoàng tử hai nhân cách (12)Chương 80: Hoàng tử hai nhân cách (13)Chương 81: Hoàng tử hai nhân cách (14)Chương 82: Hoàng tử hai nhân cách (15)Chương 83: Hoàng tử hai nhân cách (16)Chương 84: Hoàng tử hai nhâm cách (17)Chương 85: Hoàng tử hai nhân cách (18)Chương 86: Hoàng tử hai nhân cách (19)Chương 87: Hoàng tử hai nhân cách (20)Chương 88: Hoàng tử hai nhân cách (21)Chương 89: Hoàng tử hai nhân cách (22)Chương 90: Hoàng tử hai nhân cách (23)Chương 91: Hoàng tử hai nhân cách (24)Chương 92: Hoàng tử hai nhân cách (25)Chương 93: Hoàng tử hai nhân cách (26)Chương 94: Hoàng tử hai nhân cách (27)Chương 95: Hoàng tử hai nhân cách (28)Chương 96: Hoàng tử hai nhân cách (29)Chương 97: Hoàng tử hai nhân cách (30)Chương 98: Hoàng tử hai nhân cách (31)Chương 99: Hoàng tử hai nhân cách (32)Chương 100: Hoàng tử hai nhân cách (33)Chương 101: Hoàng tử hai nhân cách (34)Chương 102: Hoàng tử hai nhân cách (35)Chương 103: Hoàng tử hai nhân cách (36)Chương 104: Hoàng tử hai nhân cách (37)Chương 105: Hoàng tử hai nhân cách (38)Chương 106: Hoàng tử hai nhân cách (39)Chương 107: Hoàng tử hai nhân cách (40)Chương 108: Hoàng tử hai nhân cách (41)Chương 109: Hoàng tử hai nhân cách (42)Chương 110: Hoàng tử hai nhân cách (43)Chương 111: Hoàng tử hai nhân cách (44)Chương 112: Hoàng tử hai nhân cách (45)Chương 113: Hoàng tử hai nhân cách (46)Chương 114: Hoàng tử hai nhân cách (47)Chương 115: Hoàng tử hai nhân cách (48)Chương 116: Hoàng tử hai nhân cách (49)Chương 117: Hoàng tử hai nhân cách (xong)Chương 118: Chó săn nhỏ (1)Chương 119: Chó săn nhỏ (2)Chương 120: Chó săn nhỏ (3)Chương 121: Chó săn nhỏ (4)Chương 122: Chó săn nhỏ (5)Chương 123: Chó săn nhỏ (6)Chương 124: Chó săn nhỏ (7)Chương 125: Chó săn nhỏ (8)Chương 126: Chó săn nhỏ (9)Chương 127: Chó săn nhỏ (10)Chương 128: Chó săn nhỏ (11)Chương 129: Chó săn nhỏ (12)Chương 130: Chó săn nhỏ (13)Chương 131: Chó săn nhỏ (14)Chương 132: Chó săn nhỏ (15)Chương 133: Chó săn nhỏ (16)Chương 134: Chó săn nhỏ (17)Chương 135: Chó săn nhỏ (18)Chương 136: Chó săn nhỏ (19)Chương 137: Chó săn nhỏ (20)Chương 138: Chó săn nhỏ (21)Chương 139: Chó săn nhỏ (22)Chương 140: Chó săn nhỏ (23)Chương 141: Chó săn nhỏ (24)Chương 142: Chó săn nhỏ (25)Chương 143: Chó săn nhỏ (26)Chương 144: Chó săn nhỏ (27)Chương 145: Chó săn nhỏ (28)Chương 146: Chó săn nhỏ (29)Chương 147: Chó săn nhỏ (30)Chương 148: Chó săn nhỏ (31)Chương 149: Chó săn nhỏ (32)Chương 150: Chó săn nhỏ (33)Chương 151: Chó săn nhỏ (34)Chương 152: Chó săn nhỏ (35)Chương 153: Chó săn nhỏ (36)Chương 154: Chó săn nhỏ (37)Chương 155: Chó săn nhỏ (38)Chương 156: Chó săn nhỏ (39)Chương 157: Chó săn nhỏ (40)Chương 158: Chó săn nhỏ (41)Chương 159: Chó săn nhỏ (42)Chương 160: Chó săn nhỏ (43)Chương 161: Chó săn nhỏ (44)Chương 162: Chó săn nhỏ (45)Chương 163: Chó săn nhỏ (46)Chương 164: Chó săn nhỏ (47)Chương 165: Chó săn nhỏ (48)Chương 166: Chó săn nhỏ (49)Chương 167: Chó săn nhỏ (50)Chương 168: Chó săn nhỏ (51)Chương 169: Chó săn nhỏ (52)Chương 170: Chó săn nhỏ (53)Chương 171: Chó săn nhỏ (54)Chương 172: Chó săn nhỏ (55)Chương 173: Chó săn nhỏ (56)Chương 174: Chó săn nhỏ (57)Chương 175: Chó săn nhỏ (58)Chương 176: Chó săn nhỏ (59)Chương 177: Chó săn nhỏ (60)Chương 178: Chó săn nhỏ (61)Chương 179: Chó săn nhỏ (62)Chương 180: Chó săn nhỏ (63)Chương 181: Chó săn nhỏ (64)Chương 182: Chó săn nhỏ (65)Chương 183: Chó săn nhỏ (66)Chương 184: Chó săn nhỏ (67)Chương 185: Chó săn nhỏ (68)Chương 186: Chó săn nhỏ (69)Chương 187: Chó săn nhỏ (70)Chương 188: Chó săn nhỏ (71)Chương 189: Chó săn nhỏ (72)Chương 190: Chó săn nhỏ (73)Chương 191: Chó săn nhỏ (74)Chương 192: Chó săn nhỏ (75)Chương 193: Chó săn nhỏ (76)Chương 194: Chó săn nhỏ (77)Chương 195: Chó săn nhỏ (78)Chương 196: Chó săn nhỏ (79)Chương 197: Ngoại truyện Nhị Nữu (1)Chương 198 Ngoại truyện Nhị Nữu (2)Chương 199: Ngoại truyện Nhị Nữu (xong)Chương 200: Cô giáo muốn tẩy trắng (1)Chương 201: Cô giáo muốn tẩy trắng (2)Chương 202: Cô giáo muốn tẩy trắng (3)Chương 203: Cô giáo muốn tẩy trắng (4)Chương 204: Cô giáo muốn tẩy trắng (5)Chương 205: Cô giáo muốn tẩy trắng (6)Chương 206: Cô giáo muốn tẩy trắng (7)Chương 207: Cô giáo muốn tẩy trắng (8)Chương 208: Cô giáo muốn tẩy trắng (9)Chương 209: Cô giáo muốn tẩy trắng (10)Chương 210: Cô giáo muốn tẩy trắng (11)Chương 211: Cô giáo muốn tẩy trắng (12)Chương 212: Cô giáo muốn tẩy trắng (13)Chương 213: Cô giáo muốn tẩy trắng (14)Chương 214: Cô giáo muốn tẩy trắng (15)Chương 215: Cô giáo muốn tẩy trắng (16)Chương 216: Cô giáo muốn tẩy trắng (17)Chương 217: Cô giáo muốn tẩy trắng (18)Chương 218: Cô giáo muốn tẩy trắng (19)Chương 219: Cô giáo muốn tẩy trắng (20)Chương 220: Cô giáo muốn tẩy trắng (21)Chương 221: Cô giáo muốn tẩy trắng (22)Chương 222: Cô giáo muốn tẩy trắng (23)Chương 223: Cô giáo muốn tẩy trắng (24)Chương 224: Cô giáo muốn tẩy trắng (25)Chương 225: Cô giáo muốn tẩy trắng (26)Chương 226: Cô giáo muốn tẩy trắng (27)Chương 227: Cô giáo muốn tẩy trắng (28)Chương 228: Cô giáo muốn tẩy trắng (29)Chương 229: Cô giáo muốn tẩy trắng (30)Chương 230: Cô giáo muốn tẩy trắng (31)Chương 231: Cô giáo muốn tẩy trắng (32)Chương 232: Cô giáo muốn tẩy trắng (33)Chương 233: Cô giáo muốn tẩy trắng (34)Chương 234: Cô giáo muốn tẩy trắng (35)Chương 235: Cô giáo muốn tẩy trắng (36)Chương 236: Cô giáo muốn tẩy trắng (37)Chương 237: Cô giáo muốn tẩy trắng (38)Chương 238: Cô giáo muốn tẩy trắng (39)Chương 239: Cô giáo muốn tẩy trắng (40)Chương 240: Cô giáo muốn tẩy trắng (41)Chương 241: Cô giáo muốn tẩy trắng (42)Chương 242: Cô giáo muốn tẩy trắng (43)Chương 243: Cô giáo muốn tẩy trắng (44)Chương 244: Cô giáo muốn tẩy trắng (45)Chương 245: Cô giáo muốn tẩy trắng (46)Chương 246: Cô giáo muốn tẩy trắng (47)Chương 247: Cô giáo muốn tẩy trắng (48)Chương 248: Cô giáo muốn tẩy trắng (49)Chương 249: Cô giáo muốn tẩy trắng (50)Chương 250: Cô giáo muốn tẩy trắng (51)Chương 251: Cô giáo muốn tẩy trắng (52)Chương 252: Cô giáo muốn tẩy trắng (53)Chương 253: Cô giáo muốn tẩy trắng (54)Chương 254: Cô giáo muốn tẩy trắng (55)Chương 255: Cô giáo muốn tẩy trắng (56)Chương 256: Cô giáo muốn tẩy trắng (57)Chương 257: Cô giáo muốn tẩy trắng (58)Chương 258: Cô giáo muốn tẩy trắng (xong)Chương 259: Thế giới hiện thực (1)Chương 260: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (1)Chương 261: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (2)Chương 262: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (3)Chương 263: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (4)Chương 264: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (5)Chương 265: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (6)Chương 266: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (7)Chương 267: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (8)Chương 268: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (9)Chương 269: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (10)Chương 270: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (11)Chương 271: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (12)Chương 272: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (13)Chương 273: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (14)Chương 274: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (15)Chương 275: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (16)Chương 276: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (17)Chương 277: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (18)Chương 278: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (19)Chương 279: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (20)Chương 280: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (21)Chương 281: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (22)Chương 282: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (23)Chương 283: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (24)Chương 284: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (25)Chương 285: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (26)Chương 286: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (27)Chương 287: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (28)Chương 288: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (29)Chương 289: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (30)Chương 290: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (31)Chương 291: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (32)Chương 292: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (33)Chương 293: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (34)Chương 294: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (35)Chương 295: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (36)Chương 296: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (37)Chương 297: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (38)Chương 298: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (xong)Chương 299: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (1)