[Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Tác giả:Mặc Linh
Dịch giả:Hạ Lan Tâm Nhiên
Phân loại:Truyện Sủng Nữ CườngHuyền HuyễnXuyên KhôngNgôn TìnhNữ Phụ
last update time:19/08/2019
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,... Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn (@YeYing23) #Do not re-up# Văn án: Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền. Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi. Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#) Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu! Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới! Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới. # tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #
Xem
Mục lục:
⊹⊱Chương 1: Thần hào công lược (1)⊰⊹⊹⊱Chương 2: Thần hào công lược (2)⊰⊹⊹⊱Chương 3: Thần hào công lược (3)⊰⊹⊹⊱Chương 4: Thần hào công lược (4)⊰⊹⊹⊱Chương 5: Thần hào công lược (5)⊰⊹⊹⊱Chương 6: Thần hào công lược (6)⊰⊹⊹⊱Chương 7: Thần hào công lược (7)⊰⊹⊹⊱Chương 8: Thần hào công lược (8)⊰⊹⊹⊱Chương 9: Thần hào công lược (9)⊰⊹⊹⊱Chương 10: Thần hào công lược (10)⊰⊹⊹⊱Chương 11: Thần hào công lược (11)⊰⊹⊹⊱Chương 12: Thần hào công lược (12)⊰⊹⊹⊱Chương 13: Thần hào công lược (13)⊰⊹⊹⊱Chương 14: Thần hào công lược (14)⊰⊹⊹⊱Chương 15: Thần hào công lược (15)⊰⊹⊹⊱Chương 16: Thần hào công lược (16)⊰⊹⊹⊱Chương 17: Thần hào công lược (17)⊰⊹⊹⊱Chương 18: Thần hào công lược (18)⊰⊹⊹⊱Chương 19: Thần hào công lược (19)⊰⊹⊹⊱Chương 20: Thần hào công lược (20)⊰⊹⊹⊱Chương 21: Thần hào công lược (21)⊰⊹⊹⊱Chương 22: Thần hào công lược (22)⊰⊹⊹⊱Chương 23: Thần hào công lược (23)⊰⊹⊹⊱Chương 24: Thần hào công lược (24)⊰⊹⊹⊱Chương 25: Thần hào công lược (25)⊰⊹⊹⊱Chương 26: Thần hào công lược (26)⊰⊹⊹⊱Chương 27: Thần hào công lược (27)⊰⊹⊹⊱Chương 28: Thần hào công lược (28)⊰⊹⊹⊱Chương 29: Thần hào công lược (29)⊰⊹⊹⊱Chương 30: Thần hào công lược (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 31: Thần tượng quốc dân (1)⊰⊹⊹⊱Chương 32: Thần tượng quốc dân (2)⊰⊹⊹⊱Chương 33: Thần tượng quốc dân (3)⊰⊹⊹⊱Chương 34: Thần tượng quốc dân (4)⊰⊹⊹⊱Chương 35: Thần tượng quốc dân (5)⊰⊹⊹⊱Chương 36: Thần tượng quốc dân (6)⊰⊹⊹⊱Chương 37: Thần tượng quốc dân (7)⊰⊹⊹⊱Chương 38: Thần tượng quốc dân (8)⊰⊹⊹⊱Chương 39: Thần tượng quốc dân (9)⊰⊹⊹⊱Chương 40: Thần tượng quốc dân (10)⊰⊹⊹⊱Chương 41: Thần tượng quốc dân (11)⊰⊹⊹⊱Chương 42: Thần tượng quốc dân (12)⊰⊹⊹⊱Chương 43: Thần tượng quốc dân (13)⊰⊹⊹⊱Chương 44: Thần tượng quốc dân (14)⊰⊹⊹⊱Chương 45: Thần tượng quốc dân (15)⊰⊹⊹⊱Chương 46: Thần tượng quốc dân (16)⊰⊹⊹⊱Chương 47: Thần tượng quốc dân (17)⊰⊹⊹⊱Chương 48: Thần tượng quốc dân (18)⊰⊹⊹⊱Chương 49: Thần tượng quốc dân (19)⊰⊹⊹⊱Chương 50: Thần tượng quốc dân (20)⊰⊹⊹⊱Chương 51: Thần tượng quốc dân (21)⊰⊹⊹⊱Chương 52: Thần tượng quốc dân (22)⊰⊹⊹⊱Chương 53: Thần tượng quốc dân (23)⊰⊹⊹⊱Chương 54: Thần tượng quốc dân (24)⊰⊹⊹⊱Chương 55: Thần tượng quốc dân (25)⊰⊹⊹⊱Chương 56: Thần tượng quốc dân (26)⊰⊹⊹⊱Chương 57: Thần tượng quốc dân (27)⊰⊹⊹⊱Chương 58: Thần tượng quốc dân (28)⊰⊹⊹⊱Chương 59: Thần tượng quốc dân (29)⊰⊹⊹⊱Chương 60: Thần tượng quốc dân (30)⊰⊹⊹⊱Chương 61: Thần tượng quốc dân (31)⊰⊹⊹⊱Chương 62: Thần tượng quốc dân (32)⊰⊹⊹⊱Chương 63: Thần tượng quốc dân (33)⊰⊹⊹⊱Chương 64: Thần tượng quốc dân (34)⊰⊹⊹⊱Chương 65: Thần tượng quốc dân (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 66: Đỉnh cao Ma giới (1)⊰⊹⊹⊱Chương 67: Đỉnh cao Ma giới (2)⊰⊹⊹⊱Chương 68: Đỉnh cao Ma giới (3)⊰⊹⊹⊱Chương 69: Đỉnh cao Ma giới (4)⊰⊹⊹⊱Chương 70: Đỉnh cao Ma giới (5)⊰⊹⊹⊱Chương 71: Đỉnh cao Ma giới (6)⊰⊹⊹⊱Chương 72: Đỉnh cao Ma giới (7)⊰⊹⊹⊱Chương 73: Đỉnh cao Ma giới (8)⊰⊹⊹⊱Chương 74: Đỉnh cao Ma giới (9)⊰⊹⊹⊱Chương 75: Đỉnh cao Ma giới (10)⊰⊹⊹⊱Chương 76: Đỉnh cao Ma giới (11)⊰⊹⊹⊱Chương 77: Đỉnh cao Ma giới (12)⊰⊹⊹⊱Chương 78: Đỉnh cao Ma giới (13)⊰⊹⊹⊱Chương 79: Đỉnh cao Ma giới (14)⊰⊹⊹⊱Chương 80: Đỉnh cao Ma giới (15)⊰⊹⊹⊱Chương 81: Đỉnh cao Ma giới (16)⊰⊹⊹⊱Chương 82: Đỉnh cao Ma giới (17)⊰⊹⊹⊱Chương 83: Đỉnh cao Ma giới (18)⊰⊹⊹⊱Chương 84: Đỉnh cao Ma giới (19)⊰⊹⊹⊱Chương 85: Đỉnh cao Ma giới (20)⊰⊹⊹⊱Chương 86: Đỉnh cao Ma giới (21)⊰⊹⊹⊱Chương 87: Đỉnh cao Ma giới (22)⊰⊹⊹⊱Chương 88: Đỉnh cao Ma giới (23)⊰⊹⊹⊱Chương 89: Đỉnh cao Ma giới (24)⊰⊹⊹⊱Chương 90: Đỉnh cao Ma giới (25)⊰⊹⊹⊱Chương 91: Đỉnh cao Ma giới (26)⊰⊹⊹⊱Chương 92: Đỉnh cao Ma giới (27)⊰⊹⊹⊱Chương 93: Đỉnh cao Ma giới (28)⊰⊹⊹⊱Chương 94: Đỉnh cao Ma giới (29)⊰⊹⊹⊱Chương 95: Đỉnh cao Ma giới (30)⊰⊹⊹⊱Chương 96: Đỉnh cao Ma giới (31)⊰⊹⊹⊱Chương 97: Đỉnh cao Ma giới (32)⊰⊹⊹⊱Chương 98: Đỉnh cao Ma giới (33)⊰⊹⊹⊱Chương 99: Đỉnh cao Ma giới (34)⊰⊹⊹⊱Chương 100: Đỉnh cao Ma giới (35)⊰⊹⊹⊱Chương 101: Đỉnh cao Ma giới (36)⊰⊹⊹⊱Chương 102: Đỉnh cao Ma giới (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 103: Ác Linh lui tán (1)⊰⊹⊹⊱Chương 104: Ác Linh lui tán (2)⊰⊹⊹⊱Chương 105: Ác Linh lui tán (3)⊰⊹⊹⊱Chương 106: Ác Linh lui tán (4)⊰⊹⊹⊱Chương 107: Ác Linh lui tán (5)⊰⊹⊹⊱Chương 108: Ác Linh lui tán (6)⊰⊹⊹⊱Chương 109: Ác Linh lui tán (7)⊰⊹⊹⊱Chương 110: Ác Linh lui tán (8)⊰⊹⊹⊱Chương 111: Ác Linh lui tán (9)⊰⊹⊹⊱Chương 112: Ác Linh lui tán (10)⊰⊹⊹⊱Chương 113: Ác Linh lui tán (11)⊰⊹⊹⊱Chương 114: Ác Linh lui tán (12)⊰⊹⊹⊱Chương 115: Ác Linh lui tán (13)⊰⊹⊹⊱Chương 116: Ác Linh lui tán (14)⊰⊹⊹⊱Chương 117: Ác Linh lui tán (15)⊰⊹⊹⊱Chương 118: Ác Linh lui tán (16)⊰⊹⊹⊱Chương 119: Ác Linh lui tán (17)⊰⊹⊹⊱Chương 120: Ác Linh lui tán (18)⊰⊹⊹⊱Chương 121: Ác Linh lui tán (19)⊰⊹⊹⊱Chương 122: Ác Linh lui tán (20)⊰⊹⊹⊱Chương 123: Ác Linh lui tán (21)⊰⊹⊹⊱Chương 124: Ác Linh lui tán (22)⊰⊹⊹⊱Chương 125: Ác Linh lui tán (23)⊰⊹⊹⊱Chương 126: Ác Linh lui tán (24)⊰⊹⊹⊱Chương 127: Ác Linh lui tán (25)⊰⊹⊹⊱Chương 128: Ác Linh lui tán (26)⊰⊹⊹⊱Chương 129: Ác Linh lui tán (27)⊰⊹⊹⊱Chương 130: Ác Linh lui tán (28)⊰⊹⊹⊱Chương 131: Ác Linh lui tán (29)⊰⊹⊹⊱Chương 132: Ác Linh lui tán (30)⊰⊹⊹⊱Chương 133: Ác Linh lui tán (31)⊰⊹⊹⊱Chương 134: Ác Linh lui tán (32)⊰⊹⊹⊱Chương 135: Ác Linh lui tán (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 136: Người giàu nhất mạt thế (1)⊰⊹⊹⊱Chương 137: Người giàu nhất mạt thế (2)⊰⊹⊹⊱Chương 138: Người giàu nhất mạt thế (3)⊰⊹⊹⊱Chương 139: Người giàu nhất mạt thế (4)⊰⊹⊹⊱Chương 140: Người giàu nhất mạt thế (5)⊰⊹⊹⊱Chương 141: Người giàu nhất mạt thế (6)⊰⊹⊹⊱Chương 142: Người giàu nhất mạt thế (7)⊰⊹⊹⊱Chương 143: Người giàu nhất mạt thế (8)⊰⊹⊹⊱Chương 144: Người giàu nhất mạt thế (9)⊰⊹⊹⊱Chương 145: Người giàu nhất mạt thế (10)⊰⊹⊹⊱Chương 146: Người giàu nhất mạt thế (11)⊰⊹⊹⊱Chương 147: Người giàu nhất mạt thế (12)⊰⊹⊹⊱Chương 148: Người giàu nhất mạt thế (13)⊰⊹⊹⊱Chương 149: Người giàu nhất mạt thế (14)⊰⊹⊹⊱Chương 150: Người giàu nhất mạt thế (15)⊰⊹⊹⊱Chương 151: Người giàu nhất mạt thế (16)⊰⊹⊹⊱Chương 152: Người giàu nhất mạt thế (17)⊰⊹⊹⊱Chương 153: Người giàu nhất mạt thế (18)⊰⊹⊹⊱Chương 154: Người giàu nhất mạt thế (19)⊰⊹⊹⊱Chương 155: Người giàu nhất mạt thế (20)⊰⊹⊹⊱Chương 156: Người giàu nhất mạt thế (21)⊰⊹⊹⊱Chương 157: Người giàu nhất mạt thế (22)⊰⊹⊹⊱Chương 158: Người giàu nhất mạt thế (23)⊰⊹⊹⊱Chương 159: Người giàu nhất mạt thế (24)⊰⊹⊹⊱Chương 160: Người giàu nhất mạt thế (25)⊰⊹⊹⊱Chương 161: Người giàu nhất mạt thế (26)⊰⊹⊹⊱Chương 162: Người giàu nhất mạt thế (27)⊰⊹⊹⊱Chương 163: Người giàu nhất mạt thế (28)⊰⊹⊹⊱Chương 164: Người giàu nhất mạt thế (29)⊰⊹⊹⊱Chương 165: Người giàu nhất mạt thế (30)⊰⊹⊹⊱Chương 166: Người giàu nhất mạt thế (31)⊰⊹⊹⊱Chương 167: Người giàu nhất mạt thế (32)⊰⊹⊹⊱Chương 168: Người giàu nhất mạt thế (33)⊰⊹⊹⊱Chương 169: Người giàu nhất mạt thế (34)⊰⊹⊹⊱Chương 170: Người giàu nhất mạt thế (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 171: Vương gia vạn phúc (1)⊰⊹⊹⊱Chương 172: Vương gia vạn phúc (2)⊰⊹⊹⊱Chương 173: Vương gia vạn phúc (3)⊰⊹⊹⊱Chương 174: Vương gia vạn phúc (4)⊰⊹⊹⊱Chương 175: Vương gia vạn phúc (5)⊰⊹⊹⊱Chương 176: Vương gia vạn phúc (6)⊰⊹⊹⊱Chương 177: Vương gia vạn phúc (7)⊰⊹⊹⊱Chương 178: Vương gia vạn phúc (8)⊰⊹⊹⊱Chương 179: Vương gia vạn phúc (9)⊰⊹⊹⊱Chương 180: Vương gia vạn phúc (10)⊰⊹⊹⊱Chương 181: Vương gia vạn phúc (11)⊰⊹⊹⊱Chương 182: Vương gia vạn phúc (12)⊰⊹⊹⊱Chương 183: Vương gia vạn phúc (13)⊰⊹⊹⊱Chương 184: Vương gia vạn phúc (14)⊰⊹⊹⊱Chương 185: Vương gia vạn phúc (15)⊰⊹⊹⊱Chương 186: Vương gia vạn phúc (16)⊰⊹⊹⊱Chương 187: Vương gia vạn phúc (17)⊰⊹⊹⊱Chương 188: Vương gia vạn phúc (18)⊰⊹⊹⊱Chương 189: Vương gia vạn phúc (19)⊰⊹⊹⊱Chương 190: Vương gia vạn phúc (20)⊰⊹⊹⊱Chương 191: Vương gia vạn phúc (21)⊰⊹⊹⊱Chương 192: Vương gia vạn phúc (22)⊰⊹⊹⊱Chương 193: Vương gia vạn phúc (23)⊰⊹⊹⊱Chương 194: Vương gia vạn phúc (24)⊰⊹⊹⊱Chương 195: Vương gia vạn phúc (25)⊰⊹⊹⊱Chương 196: Vương gia vạn phúc (26)⊰⊹⊹⊱Chương 197: Vương gia vạn phúc (27)⊰⊹⊹⊱Chương 198: Vương gia vạn phúc (28)⊰⊹⊹⊱Chương 199: Vương gia vạn phúc (29)⊰⊹⊹⊱Chương 200: Vương gia vạn phúc (30)⊰⊹⊹⊱Chương 201: Vương gia vạn phúc (31)⊰⊹⊹⊱Chương 202: Vương gia vạn phúc (32)⊰⊹⊹⊱Chương 203: Vương gia vạn phúc (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 204: Vương Giả trở về (1)⊰⊹⊹⊱Chương 205: Vương Giả trở về (2)⊰⊹⊹⊱Chương 206: Vương Giả trở về (3)⊰⊹⊹⊱Chương 207: Vương Giả trở về (4)⊰⊹⊹⊱Chương 208: Vương Giả trở về (5)⊰⊹⊹⊱Chương 209: Vương Giả trở về (6)⊰⊹⊹⊱Chương 210: Vương Giả trở về (7)⊰⊹⊹⊱Chương 211: Vương Giả trở về (8)⊰⊹⊹⊱Chương 212: Vương Giả trở về (9)⊰⊹⊹⊱Chương 213: Vương Giả trở về (10)⊰⊹⊹⊱Chương 214: Vương Giả trở về (11)⊰⊹⊹⊱Chương 215: Vương Giả trở về (12)⊰⊹⊹⊱Chương 216: Vương Giả trở về (13)⊰⊹⊹⊱Chương 217: Vương Giả trở về (14)⊰⊹⊹⊱Chương 218: Vương Giả trở về (15)⊰⊹⊹⊱Chương 219: Vương Giả trở về (16)⊰⊹⊹⊱Chương 220: Vương Giả trở về (17)⊰⊹⊹⊱Chương 221: Vương Giả trở về (18)⊰⊹⊹⊱Chương 222: Vương Giả trở về (19)⊰⊹⊹⊱Chương 223: Vương Giả trở về (20)⊰⊹⊹⊱Chương 224: Vương Giả trở về (21)⊰⊹⊹⊱Chương 225: Vương Giả trở về (22)⊰⊹⊹⊱Chương 226: Vương Giả trở về (23)⊰⊹⊹⊱Chương 227: Vương Giả trở về (24)⊰⊹⊹⊱Chương 228: Vương Giả trở về (25)⊰⊹⊹⊱Chương 229: Vương Giả trở về (26)⊰⊹⊹⊱Chương 230: Vương Giả trở về (27)⊰⊹⊹⊱Chương 231: Vương Giả trở về (28)⊰⊹⊹⊱Chương 232: Vương Giả trở về (29)⊰⊹⊹⊱Chương 233: Vương Giả trở về (30)⊰⊹⊹⊱Chương 234: Vương Giả trở về (31)⊰⊹⊹⊱Chương 235: Vương Giả trở về (32)⊰⊹⊹⊱Chương 236: Vương Giả trở về (33)⊰⊹⊹⊱Chương 237: Vương Giả trở về (34)⊰⊹⊹⊱Chương 238: Vương Giả trở về (35)⊰⊹⊹⊱Chương 239: Vương Giả trở về (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 240: Tan học đừng đi (1)⊰⊹⊹⊱Chương 241: Tan học đừng đi (2)⊰⊹⊹⊱Chương 242: Tan học đừng đi (3)⊰⊹⊹⊱Chương 243: Tan học đừng đi (4)⊰⊹⊹⊱Chương 244: Tan học đừng đi (5)⊰⊹⊹⊱Chương 245: Tan học đừng đi (6)⊰⊹⊹⊱Chương 246: Tan học đừng đi (7)⊰⊹⊹⊱Chương 247: Tan học đừng đi (8)⊰⊹⊹⊱Chương 248: Tan học đừng đi (9)⊰⊹⊹⊱Chương 249: Tan học đừng đi (10)⊰⊹⊹⊱Chương 250: Tan học đừng đi (11)⊰⊹⊹⊱Chương 251: Tan học đừng đi (12)⊰⊹⊹⊱Chương 252: Tan học đừng đi (13)⊰⊹⊹⊱Chương 253: Tan học đừng đi (14)⊰⊹⊹⊱Chương 254: Tan học đừng đi (15)⊰⊹⊹⊱Chương 255: Tan học đừng đi (16)⊰⊹⊹⊱Chương 256: Tan học đừng đi (17)⊰⊹⊹⊱Chương 257: Tan học đừng đi (18)⊰⊹⊹⊱Chương 258: Tan học đừng đi (19)⊰⊹⊹⊱Chương 259: Tan học đừng đi (20)⊰⊹⊹⊱Chương 260: Tan học đừng đi (21)⊰⊹⊹⊱Chương 261: Tan học đừng đi (22)⊰⊹⊹⊱Chương 262: Tan học đừng đi (23)⊰⊹⊹⊱Chương 263: Tan học đừng đi (24)⊰⊹⊹⊱Chương 264: Tan học đừng đi (25)⊰⊹⊹⊱Chương 265: Tan học đừng đi (26)⊰⊹⊹⊱Chương 266: Tan học đừng đi (27)⊰⊹⊹⊱Chương 267: Tan học đừng đi (28)⊰⊹⊹⊱Chương 268: Tan học đừng đi (29)⊰⊹⊹⊱Chương 269: Tan học đừng đi (30)⊰⊹⊹⊱Chương 270: Tan học đừng đi (31)⊰⊹⊹⊱Chương 271: Tan học đừng đi (32)⊰⊹⊹⊱Chương 272: Tan học đừng đi (33)⊰⊹⊹⊱Chương 273: Tan học đừng đi (34)⊰⊹⊹⊱Chương 274: Tan học đừng đi (35)⊰⊹⊹⊱Chương 275: Tan học đừng đi (36)⊰⊹⊹⊱Chương 276: Tan học đừng đi (37)⊰⊹⊹⊱Chương 277: Tan học đừng đi (38)⊰⊹⊹⊱Chương 278: Tan học đừng đi (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 279: Váy hạ chi thần (1)⊰⊹⊹⊱Chương 280: Váy hạ chi thần (2)⊰⊹⊹⊱Chương 281: Váy hạ chi thần (3)⊰⊹⊹⊱Chương 282: Váy hạ chi thần (4)⊰⊹⊹⊱Chương 283: Váy hạ chi thần (5)⊰⊹⊹⊱Chương 284: Váy hạ chi thần (6)⊰⊹⊹⊱Chương 285: Váy hạ chi thần (7)⊰⊹⊹⊱Chương 286: Váy hạ chi thần (8)⊰⊹⊹⊱Chương 287: Váy hạ chi thần (9)⊰⊹⊹⊱Chương 288: Váy hạ chi thần (10)⊰⊹⊹⊱Chương 289: Váy hạ chi thần (11)⊰⊹⊹⊱Chương 290: Váy hạ chi thần (12)⊰⊹⊹⊱Chương 291: Váy hạ chi thần (13)⊰⊹⊹⊱Chương 292: Váy hạ chi thần (14)⊰⊹⊹⊱Chương 293: Váy hạ chi thần (15)⊰⊹⊹⊱Chương 294: Váy hạ chi thần (16)⊰⊹⊹⊱Chương 295: Váy hạ chi thần (17)⊰⊹⊹⊱Chương 296: Váy hạ chi thần (18)⊰⊹⊹⊱Chương 297: Váy hạ chi thần (19)⊰⊹⊹⊱Chương 298: Váy hạ chi thần (20)⊰⊹⊹⊱Chương 299: Váy hạ chi thần (21)⊰⊹⊹⊱Chương 300: Váy hạ chi thần (22)⊰⊹⊹⊱Chương 301: Váy hạ chi thần (23)⊰⊹⊹⊱Chương 302: Váy hạ chi thần (24)⊰⊹⊹⊱Chương 303: Váy hạ chi thần (25)⊰⊹⊹⊱Chương 304: Váy hạ chi thần (26)⊰⊹⊹⊱Chương 305: Váy hạ chi thần (27)⊰⊹⊹⊱Chương 306: Váy hạ chi thần (28)⊰⊹⊹⊱Chương 307: Váy hạ chi thần (29)⊰⊹⊹⊱Chương 308: Váy hạ chi thần (30)⊰⊹⊹⊱Chương 309: Váy hạ chi thần (31)⊰⊹⊹⊱Chương 310: Váy hạ chi thần (32)⊰⊹⊹⊱Chương 311: Váy hạ chi thần (33)⊰⊹⊹⊱Chương 312: Váy hạ chi thần (34)⊰⊹⊹⊱Chương 313: Váy hạ chi thần (35)⊰⊹⊹⊱Chương 314: Váy hạ chi thần (36)⊰⊹⊹⊱Chương 315: Váy hạ chi thần (37)⊰⊹⊹⊱Chương 316: Váy hạ chi thần (38)⊰⊹⊹⊱Chương 317: Váy hạ chi thần (39)⊰⊹⊹⊱Chương 318: Váy hạ chi thần (40)⊰⊹⊹⊱Chương 319: Váy hạ chi thần (41)⊰⊹⊹⊱Chương 320: Váy hạ chi thần (42)⊰⊹⊹⊱Chương 321: Phiên ngoại Diêu Dạ (43)⊰⊹⊹⊱Chương 322: Phiên ngoại Diêu Dạ (44)⊰⊹⊹⊱Chương 323: Phiên ngoại Diêu Dạ (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 324: Vinh quang đến đây (1)⊰⊹⊹⊱Chương 325: Vinh quang đến đây (2)⊰⊹⊹⊱Chương 326: Vinh quang đến đây (3)⊰⊹⊹⊱Chương 327: Vinh quang đến đây (4)⊰⊹⊹⊱Chương 328: Vinh quang đến đây (5)⊰⊹⊹⊱Chương 329: Vinh quang đến đây (6)⊰⊹⊹⊱Chương 330: Vinh quang đến đây (7)⊰⊹⊹⊱Chương 331: Vinh quang đến đây (8)⊰⊹⊹⊱Chương 332: Vinh quang đến đây (9)⊰⊹⊹⊱Chương 333: Vinh quang đến đây (10)⊰⊹⊹⊱Chương 334: Vinh quang đến đây (11)⊰⊹⊹⊱Chương 335: Vinh quang đến đây (12)⊰⊹⊹⊱Chương 336: Vinh quang đến đây (13)⊰⊹⊹⊱Chương 337: Vinh quang đến đây (14)⊰⊹⊹⊱Chương 338: Vinh quang đến đây (15)⊰⊹⊹⊱Chương 339: Vinh quang đến đây (16)⊰⊹⊹⊱Chương 340: Vinh quang đến đây (17)⊰⊹⊹⊱Chương 341: Vinh quang đến đây (18)⊰⊹⊹⊱Chương 342: Vinh quang đến đây (19)⊰⊹⊹⊱Chương 343: Vinh quang đến đây (20)⊰⊹⊹⊱Chương 344: Vinh quang đến đây (21)⊰⊹⊹⊱Chương 345: Vinh quang đến đây (22)⊰⊹⊹⊱Chương 346: Vinh quang đến đây (23)⊰⊹⊹⊱Chương 347: Vinh quang đến đây (24)⊰⊹⊹⊱Chương 348: Vinh quang đến đây (25)⊰⊹⊹⊱Chương 349: Vinh quang đến đây (26)⊰⊹⊹⊱Chương 350: Vinh quang đến đây (27)⊰⊹⊹⊱Chương 351: Vinh quang đến đây (28)⊰⊹⊹⊱Chương 352: Vinh quang đến đây (29)⊰⊹⊹⊱Chương 353: Vinh quang đến đây (30)⊰⊹⊹⊱Chương 354: Vinh quang đến đây (31)⊰⊹⊹⊱Chương 355: Vinh quang đến đây (32)⊰⊹⊹⊱Chương 356: Vinh quang đến đây (33)⊰⊹⊹⊱Chương 357: Vinh quang đến đây (34)⊰⊹⊹⊱Chương 358: Vinh quang đến đây (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 359: Trời giáng Phúc Bảo (1)⊰⊹⊹⊱Chương 360: Trời giáng Phúc Bảo (2)⊰⊹⊹⊱Chương 361: Trời giáng Phúc Bảo (3)⊰⊹⊹⊱Chương 362: Trời giáng Phúc Bảo (4)⊰⊹⊹⊱Chương 363: Trời giáng Phúc Bảo (5)⊰⊹⊹⊱Chương 364: Trời giáng Phúc Bảo (6)⊰⊹⊹⊱Chương 365: Trời giáng Phúc Bảo (7)⊰⊹⊹⊱Chương 366: Trời giáng Phúc Bảo (8)⊰⊹⊹⊱Chương 367: Trời giáng Phúc Bảo (9)⊰⊹⊹⊱Chương 368: Trời giáng Phúc Bảo (10)⊰⊹⊹⊱Chương 369: Trời giáng Phúc Bảo (11)⊰⊹⊹⊱Chương 370: Trời giáng Phúc Bảo (12)⊰⊹⊹⊱Chương 371: Trời giáng Phúc Bảo (13)⊰⊹⊹⊱Chương 372: Trời giáng Phúc Bảo (14)⊰⊹⊹⊱Chương 373: Trời giáng Phúc Bảo (15)⊰⊹⊹⊱Chương 374: Trời giáng Phúc Bảo (16)⊰⊹⊹⊱Chương 375: Trời giáng Phúc Bảo (17)⊰⊹⊹⊱Chương 376: Trời giáng Phúc Bảo (18)⊰⊹⊹⊱Chương 377: Trời giáng Phúc Bảo (19)⊰⊹⊹⊱Chương 378: Trời giáng Phúc Bảo (20)⊰⊹⊹⊱Chương 379: Trời giáng Phúc Bảo (21)⊰⊹⊹⊱Chương 380: Trời giáng Phúc Bảo (22)⊰⊹⊹⊱Chương 381: Trời giáng Phúc Bảo (23)⊰⊹⊹⊱Chương 382: Trời giáng Phúc Bảo (24)⊰⊹⊹⊱Chương 383: Trời giáng Phúc Bảo (25)⊰⊹⊹⊱Chương 384: Trời giáng Phúc Bảo (26)⊰⊹⊹⊱Chương 385: Trời giáng Phúc Bảo (27)⊰⊹⊹⊱Chương 386: Trời giáng Phúc Bảo (28)⊰⊹⊹⊱Chương 387: Trời giáng Phúc Bảo (29)⊰⊹⊹⊱Chương 388: Trời giáng Phúc Bảo (30)⊰⊹⊹⊱Chương 389: Trời giáng Phúc Bảo (31)⊰⊹⊹⊱Chương 390: Trời giáng Phúc Bảo (32)⊰⊹⊹⊱Chương 391: Trời giáng Phúc Bảo (33)⊰⊹⊹⊱Chương 392: Trời giáng Phúc Bảo (34)⊰⊹⊹⊱Chương 393: Trời giáng Phúc Bảo (35)⊰⊹⊹⊱Chương 394: Trời giáng Phúc Bảo (36)⊰⊹⊹⊱Chương 395: Trời giáng Phúc Bảo (37)⊰⊹⊹⊱Chương 396: Trời giáng Phúc Bảo (38)⊰⊹⊹⊱Chương 397: Trời giáng Phúc Bảo (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 398: Vô Thượng Tiên Đồ (1)⊰⊹⊹⊱Chương 399: Vô Thượng Tiên Đồ (2)⊰⊹⊹⊱Chương 400: Vô Thượng Tiên Đồ (3)⊰⊹⊹⊱Chương 401: Vô Thượng Tiên Đồ (4)⊰⊹⊹⊱Chương 402: Vô Thượng Tiên Đồ (5)⊰⊹⊹⊱Chương 403: Vô Thượng Tiên Đồ (6)⊰⊹⊹⊱Chương 404: Vô Thượng Tiên Đồ (7)⊰⊹⊹⊱Chương 405: Vô Thượng Tiên Đồ (8)⊰⊹⊹⊱Chương 406: Vô Thượng Tiên Đồ (9)⊰⊹⊹⊱Chương 407: Vô Thượng Tiên Đồ (10)⊰⊹⊹⊱Chương 408: Vô Thượng Tiên Đồ (11)⊰⊹⊹⊱Chương 409: Vô Thượng Tiên Đồ (12)⊰⊹⊹⊱Chương 410: Vô Thượng Tiên Đồ (13)⊰⊹⊹⊱Chương 411: Vô Thượng Tiên Đồ (14)⊰⊹⊹⊱Chương 412: Vô Thượng Tiên Đồ (15)⊰⊹⊹⊱Chương 413: Vô Thượng Tiên Đồ (16)⊰⊹⊹⊱Chương 414: Vô Thượng Tiên Đồ (17)⊰⊹⊹⊱Chương 415: Vô Thượng Tiên Đồ (18)⊰⊹⊹⊱Chương 416: Vô Thượng Tiên Đồ (19)⊰⊹⊹⊱Chương 417: Vô Thượng Tiên Đồ (20)⊰⊹⊹⊱Chương 418: Vô Thượng Tiên Đồ (21)⊰⊹⊹⊱Chương 419: Vô Thượng Tiên Đồ (22)⊰⊹⊹⊱Chương 420: Vô Thượng Tiên Đồ (23)⊰⊹⊹⊱Chương 421: Vô Thượng Tiên Đồ (24)⊰⊹⊹⊱Chương 422: Vô Thượng Tiên Đồ (25)⊰⊹⊹⊱Chương 423: Vô Thượng Tiên Đồ (26)⊰⊹⊹⊱Chương 424: Vô Thượng Tiên Đồ (27)⊰⊹⊹⊱Chương 425: Vô Thượng Tiên Đồ (28)⊰⊹⊹⊱Chương 426: Vô Thượng Tiên Đồ (29)⊰⊹⊹⊱Chương 427: Vô Thượng Tiên Đồ (30)⊰⊹⊹⊱Chương 428: Vô Thượng Tiên Đồ (31)⊰⊹⊹⊱Chương 429: Vô Thượng Tiên Đồ (32)⊰⊹⊹⊱Chương 430: Vô Thượng Tiên Đồ (33)⊰⊹⊹⊱Chương 431: Vô Thượng Tiên Đồ (34)⊰⊹⊹⊱Chương 432: Vô Thượng Tiên Đồ (35)⊰⊹⊹⊱Chương 433: Vô Thượng Tiên Đồ (36)⊰⊹⊹⊱Chương 434: Vô Thượng Tiên Đồ (37)⊰⊹⊹⊱Chương 435: Vô Thượng Tiên Đồ (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 436: Kim bài sát thủ (1)⊰⊹⊹⊱Chương 437: Kim bài sát thủ (2)⊰⊹⊹⊱Chương 438: Kim bài sát thủ (3)⊰⊹⊹⊱Chương 439: Kim bài sát thủ (4)⊰⊹⊹⊱Chương 440: Kim bài sát thủ (5)⊰⊹⊹⊱Chương 441: Kim bài sát thủ (6)⊰⊹⊹⊱Chương 442: Kim bài sát thủ (7)⊰⊹⊹⊱Chương 443: Kim bài sát thủ (8)⊰⊹⊹⊱Chương 444: Kim bài sát thủ (9)⊰⊹⊹⊱Chương 445: Kim bài sát thủ (10)⊰⊹⊹⊱Chương 446: Kim bài sát thủ (11)⊰⊹⊹⊱Chương 447: Kim bài sát thủ (12)⊰⊹⊹⊱Chương 448: Kim bài sát thủ (13)⊰⊹⊹⊱Chương 449: Kim bài sát thủ (14)⊰⊹⊹⊱Chương 450: Kim bài sát thủ (15)⊰⊹⊹⊱Chương 451: Kim bài sát thủ (16)⊰⊹⊹⊱Chương 452: Kim bài sát thủ (17)⊰⊹⊹⊱Chương 453: Kim bài sát thủ (18)⊰⊹⊹⊱Chương 454: Kim bài sát thủ (19)⊰⊹⊹⊱Chương 455: Kim bài sát thủ (20)⊰⊹⊹⊱Chương 456: Kim bài sát thủ (21)⊰⊹⊹⊱Chương 457: Kim bài sát thủ (22)⊰⊹⊹⊱Chương 458: Kim bài sát thủ (23)⊰⊹⊹⊱Chương 459: Kim bài sát thủ (24)⊰⊹⊹⊱Chương 460: Kim bài sát thủ (25)⊰⊹⊹⊱Chương 461: Kim bài sát thủ (26)⊰⊹⊹⊱Chương 462: Kim bài sát thủ (27)⊰⊹⊹⊱Chương 463: Kim bài sát thủ (28)⊰⊹⊹⊱Chương 464: Kim bài sát thủ (29)⊰⊹⊹⊱Chương 465: Kim bài sát thủ (30)⊰⊹⊹⊱Chương 466: Kim bài sát thủ (31)⊰⊹⊹⊱Chương 467: Kim bài sát thủ (32)⊰⊹⊹⊱Chương 468: Kim bài sát thủ (33)⊰⊹⊹⊱Chương 469: Kim bài sát thủ (34)⊰⊹⊹⊱Chương 470: Kim bài sát thủ (35)⊰⊹⊹⊱Chương 471: Phiên ngoại Tấn Ninh (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 472: Nữ Vương Huyết Tộc (1)⊰⊹⊹⊱Chương 473: Nữ Vương Huyết Tộc (2)⊰⊹⊹⊱Chương 474: Nữ Vương Huyết Tộc (3)⊰⊹⊹⊱Chương 475: Nữ Vương Huyết Tộc (4)⊰⊹⊹⊱Chương 476: Nữ Vương Huyết Tộc (5)⊰⊹⊹⊱Chương 477: Nữ Vương Huyết Tộc (6)⊰⊹⊹⊱Chương 478: Nữ Vương Huyết Tộc (7)⊰⊹⊹⊱Chương 479: Nữ Vương Huyết Tộc (8)⊰⊹⊹⊱Chương 480: Nữ Vương Huyết Tộc (9)⊰⊹⊹⊱Chương 481: Nữ Vương Huyết Tộc (10)⊰⊹⊹⊱Chương 482: Nữ Vương Huyết Tộc (11)⊰⊹⊹⊱Chương 483: Nữ Vương Huyết Tộc (12)⊰⊹⊹⊱Chương 484: Nữ Vương Huyết Tộc (13)⊰⊹⊹⊱Chương 485: Nữ Vương Huyết Tộc (14)⊰⊹⊹⊱Chương 486: Nữ Vương Huyết Tộc (15)⊰⊹⊹⊱Chương 487: Nữ Vương Huyết Tộc (16)⊰⊹⊹⊱Chương 488: Nữ Vương Huyết Tộc (17)⊰⊹⊹⊱Chương 489: Nữ Vương Huyết Tộc (18)⊰⊹⊹⊱Chương 490: Nữ Vương Huyết Tộc (19)⊰⊹⊹⊱Chương 491: Nữ Vương Huyết Tộc (20)⊰⊹⊹⊱Chương 492: Nữ Vương Huyết Tộc (21)⊰⊹⊹⊱Chương 493: Nữ Vương Huyết Tộc (22)⊰⊹⊹⊱Chương 494: Nữ Vương Huyết Tộc (23)⊰⊹⊹⊱Chương 495: Nữ Vương Huyết Tộc (24)⊰⊹⊹⊱Chương 496: Nữ Vương Huyết Tộc (25)⊰⊹⊹⊱Chương 497: Nữ Vương Huyết Tộc (26)⊰⊹⊹⊱Chương 498: Nữ Vương Huyết Tộc (27)⊰⊹⊹⊱Chương 499: Nữ Vương Huyết Tộc (28)⊰⊹⊹⊱Chương 500: Nữ Vương Huyết Tộc (29)⊰⊹⊹⊱Chương 501: Nữ Vương Huyết Tộc (30)⊰⊹⊹⊱Chương 502: Nữ Vương Huyết Tộc (31)⊰⊹⊹⊱Chương 503: Nữ Vương Huyết Tộc (32)⊰⊹⊹⊱Chương 504: Nữ Vương Huyết Tộc (33)⊰⊹⊹⊱Chương 505: Phiên ngoại Tô Cực (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 506: Con tin khó làm (1)⊰⊹⊹⊱Chương 507: Con tin khó làm (2)⊰⊹⊹⊱Chương 508: Con tin khó làm (3)⊰⊹⊹⊱Chương 509: Con tin khó làm (4)⊰⊹⊹⊱Chương 510: Con tin khó làm (5)⊰⊹⊹⊱Chương 511: Con tin khó làm (6)⊰⊹⊹⊱Chương 512: Con tin khó làm (7)⊰⊹⊹⊱Chương 513: Con tin khó làm (8)⊰⊹⊹⊱Chương 514: Con tin khó làm (9)⊰⊹⊹⊱Chương 515: Con tin khó làm (10)⊰⊹⊹⊱Chương 516: Con tin khó làm (11)⊰⊹⊹⊱Chương 517: Con tin khó làm (12)⊰⊹⊹⊱Chương 518: Con tin khó làm (13)⊰⊹⊹⊱Chương 519: Con tin khó làm (14)⊰⊹⊹⊱Chương 520: Con tin khó làm (15)⊰⊹⊹⊱Chương 521: Con tin khó làm (16)⊰⊹⊹⊱Chương 522: Con tin khó làm (17)⊰⊹⊹⊱Chương 523: Con tin khó làm (18)⊰⊹⊹⊱Chương 524: Con tin khó làm (19)⊰⊹⊹⊱Chương 525: Con tin khó làm (20)⊰⊹⊹⊱Chương 526: Con tin khó làm (21)⊰⊹⊹⊱Chương 527: Con tin khó làm (22)⊰⊹⊹⊱Chương 528: Con tin khó làm (23)⊰⊹⊹⊱Chương 529: Con tin khó làm (24)⊰⊹⊹⊱Chương 530: Con tin khó làm (25)⊰⊹⊹⊱Chương 531: Con tin khó làm (26)⊰⊹⊹⊱Chương 532: Con tin khó làm (27)⊰⊹⊹⊱Chương 533: Con tin khó làm (28)⊰⊹⊹⊱Chương 534: Con tin khó làm (29)⊰⊹⊹⊱Chương 535: Con tin khó làm (30)⊰⊹⊹⊱Chương 536: Con tin khó làm (31)⊰⊹⊹⊱Chương 537: Con tin khó làm (32)⊰⊹⊹⊱Chương 538: Con tin khó làm (33)⊰⊹⊹⊱Chương 539: Con tin khó làm (34)⊰⊹⊹⊱Chương 540: Con tin khó làm (35)⊰⊹⊹⊱Chương 541: Con tin khó làm (36)⊰⊹⊹⊱Chương 542: Con tin khó làm (37)⊰⊹⊹⊱Chương 543: Con tin khó làm (38)⊰⊹⊹⊱Chương 544: Con tin khó làm (39)⊰⊹⊹⊱Chương 545: Con tin khó làm (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 546: Tôi là em gái anh (1)⊰⊹⊹⊱Chương 547: Tôi là em gái anh (2)⊰⊹⊹⊱Chương 548: Tôi là em gái anh (3)⊰⊹⊹⊱Chương 549: Tôi là em gái anh (4)⊰⊹⊹⊱Chương 550: Tôi là em gái anh (5)⊰⊹⊹⊱Chương 551: Tôi là em gái anh (6)⊰⊹⊹⊱Chương 552: Tôi là em gái anh (7)⊰⊹⊹⊱Chương 553: Tôi là em gái anh (8)⊰⊹⊹⊱Chương 554: Tôi là em gái anh (9)⊰⊹⊹⊱Chương 555: Tôi là em gái anh (10)⊰⊹⊹⊱Chương 556: Tôi là em gái anh (11)⊰⊹⊹⊱Chương 557: Tôi là em gái anh (12)⊰⊹⊹⊱Chương 558: Tôi là em gái anh (13)⊰⊹⊹⊱Chương 559: Tôi là em gái anh (14)⊰⊹⊹⊱Chương 560: Tôi là em gái anh (15)⊰⊹⊹⊱Chương 561: Tôi là em gái anh (16)⊰⊹⊹⊱Chương 562: Tôi là em gái anh (17)⊰⊹⊹⊱Chương 563: Tôi là em gái anh (18)⊰⊹⊹⊱Chương 564: Tôi là em gái anh (19)⊰⊹⊹⊱Chương 565: Tôi là em gái anh (20)⊰⊹⊹⊱Chương 566: Tôi là em gái anh (21)⊰⊹⊹⊱Chương 567: Tôi là em gái anh (22)⊰⊹⊹⊱Chương 568: Tôi là em gái anh (23)⊰⊹⊹⊱Chương 569: Tôi là em gái anh (24)⊰⊹⊹⊱Chương 570: Tôi là em gái anh (25)⊰⊹⊹⊱Chương 571: Tôi là em gái anh (26)⊰⊹⊹⊱Chương 572: Tôi là em gái anh (27)⊰⊹⊹⊱Chương 573: Tôi là em gái anh (28)⊰⊹⊹⊱Chương 574: Tôi là em gái anh (29)⊰⊹⊹⊱Chương 575: Tôi là em gái anh (30)⊰⊹⊹⊱Chương 576: Phiên ngoại Thẩm Minh (31)⊰⊹⊹⊱Chương 577: Phiên ngoại Thẩm Minh (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 578: Nuôi nhốt minh tinh (1)⊰⊹⊹⊱Chương 579: Nuôi nhốt minh tinh (2)⊰⊹⊹⊱Chương 580: Nuôi nhốt minh tinh (3)⊰⊹⊹⊱Chương 581: Nuôi nhốt minh tinh (4)⊰⊹⊹⊱Chương 582: Nuôi nhốt minh tinh (5)⊰⊹⊹⊱Chương 583: Nuôi nhốt minh tinh (6)⊰⊹⊹⊱Chương 584: Nuôi nhốt minh tinh (7)⊰⊹⊹⊱Chương 585: Nuôi nhốt minh tinh (8)⊰⊹⊹⊱Chương 586: Nuôi nhốt minh tinh (9)⊰⊹⊹⊱Chương 587: Nuôi nhốt minh tinh (10)⊰⊹⊹⊱Chương 588: Nuôi nhốt minh tinh (11)⊰⊹⊹⊱Chương 589: Nuôi nhốt minh tinh (12)⊰⊹⊹⊱Chương 590: Nuôi nhốt minh tinh (13)⊰⊹⊹⊱Chương 591: Nuôi nhốt minh tinh (14)⊰⊹⊹⊱Chương 592: Nuôi nhốt minh tinh (15)⊰⊹⊹⊱Chương 593: Nuôi nhốt minh tinh (16)⊰⊹⊹⊱Chương 594: Nuôi nhốt minh tinh (17)⊰⊹⊹⊱Chương 595: Nuôi nhốt minh tinh (18)⊰⊹⊹⊱Chương 596: Nuôi nhốt minh tinh (19)⊰⊹⊹⊱Chương 597: Nuôi nhốt minh tinh (20)⊰⊹⊹⊱Chương 598: Nuôi nhốt minh tinh (21)⊰⊹⊹⊱Chương 599: Nuôi nhốt minh tinh (22)⊰⊹⊹⊱Chương 600: Nuôi nhốt minh tinh (23)⊰⊹⊹⊱Chương 601: Nuôi nhốt minh tinh (24)⊰⊹⊹⊱Chương 602: Nuôi nhốt minh tinh (25)⊰⊹⊹⊱Chương 603: Nuôi nhốt minh tinh (26)⊰⊹⊹⊱Chương 604: Nuôi nhốt minh tinh (27)⊰⊹⊹⊱Chương 605: Nuôi nhốt minh tinh (28)⊰⊹⊹⊱Chương 606: Nuôi nhốt minh tinh (29)⊰⊹⊹⊱Chương 607: Nuôi nhốt minh tinh (30)⊰⊹⊹⊱Chương 608: Nuôi nhốt minh tinh (31)⊰⊹⊹⊱Chương 609: Nuôi nhốt minh tinh (32)⊰⊹⊹⊱Chương 610: Nuôi nhốt minh tinh (33)⊰⊹⊹⊱Chương 611: Nuôi nhốt minh tinh (34)⊰⊹⊹⊱Chương 612: Nuôi nhốt minh tinh (35)⊰⊹⊹⊱Chương 613: Nuôi nhốt minh tinh (36)⊰⊹⊹⊱Chương 614: Nuôi nhốt minh tinh (37)⊰⊹⊹⊱Chương 615: Nuôi nhốt minh tinh (38)⊰⊹⊹⊱Chương 616: Nuôi nhốt minh tinh (39)⊰⊹⊹⊱Chương 617: Nuôi nhốt minh tinh (40)⊰⊹⊹⊱Chương 618: Nuôi nhốt minh tinh (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 619: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹⊹⊱Chương 620: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹⊹⊱Chương 621: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (3)⊰⊹⊹⊱Chương 622: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (4)⊰⊹⊹⊱Chương 623: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (5)⊰⊹⊹⊱Chương 624: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 625: Tế ti nhiều kiều (1)⊰⊹⊹⊱Chương 626: Tế ti nhiều kiều (2)⊰⊹⊹⊱Chương 627: Tế ti nhiều kiều (3)⊰⊹⊹⊱Chương 628: Tế ti nhiều kiều (4)⊰⊹⊹⊱Chương 629: Tế ti nhiều kiều (5)⊰⊹⊹⊱Chương 630: Tế ti nhiều kiều (6)⊰⊹⊹⊱Chương 631: Tế ti nhiều kiều (7)⊰⊹⊹⊱Chương 632: Tế ti nhiều kiều (8)⊰⊹⊹⊱Chương 633: Tế ti nhiều kiều (9)⊰⊹⊹⊱Chương 634: Tế ti nhiều kiều (10)⊰⊹⊹⊱Chương 635: Tế ti nhiều kiều (11)⊰⊹⊹⊱Chương 636: Tế ti nhiều kiều (12)⊰⊹⊹⊱Chương 637: Tế ti nhiều kiều (13)⊰⊹⊹⊱Chương 638: Tế ti nhiều kiều (14)⊰⊹⊹⊱Chương 639: Tế ti nhiều kiều (15)⊰⊹⊹⊱Chương 640: Tế ti nhiều kiều (16)⊰⊹⊹⊱Chương 641: Tế ti nhiều kiều (17)⊰⊹⊹⊱Chương 642: Tế ti nhiều kiều (18)⊰⊹⊹⊱Chương 643: Tế ti nhiều kiều (19)⊰⊹⊹⊱Chương 644: Tế ti nhiều kiều (20)⊰⊹⊹⊱Chương 645: Tế ti nhiều kiều (21)⊰⊹⊹⊱Chương 646: Tế ti nhiều kiều (22)⊰⊹⊹⊱Chương 647: Tế ti nhiều kiều (23)⊰⊹⊹⊱Chương 648: Tế ti nhiều kiều (24)⊰⊹⊹⊱Chương 649: Tế ti nhiều kiều (25)⊰⊹⊹⊱Chương 650: Tế ti nhiều kiều (26)⊰⊹⊹⊱Chương 651: Tế ti nhiều kiều (27)⊰⊹⊹⊱Chương 652: Tế ti nhiều kiều (28)⊰⊹⊹⊱Chương 653: Tế ti nhiều kiều (29)⊰⊹⊹⊱Chương 654: Tế ti nhiều kiều (30)⊰⊹⊹⊱Chương 655: Tế ti nhiều kiều (31)⊰⊹⊹⊱Chương 656: Tế ti nhiều kiều (32)⊰⊹⊹⊱Chương 657: Tế ti nhiều kiều (33)⊰⊹⊹⊱Chương 658: Tế ti nhiều kiều (34)⊰⊹⊹⊱Chương 659: Tế ti nhiều kiều (35)⊰⊹⊹⊱Chương 660: Tế ti nhiều kiều (36)⊰⊹⊹⊱Chương 661: Tế ti nhiều kiều (37)⊰⊹⊹⊱Chương 662: Tế ti nhiều kiều (38)⊰⊹⊹⊱Chương 663: Tế ti nhiều kiều (39)⊰⊹⊹⊱Chương 664: Tế ti nhiều kiều (40)⊰⊹⊹⊱Chương 665: Tế ti nhiều kiều (41)⊰⊹⊹⊱Chương 666: Tế ti nhiều kiều (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 667: Ngộ Cẩm Trình Tường (1)⊰⊹⊹⊱Chương 668: Ngộ Cẩm Trình Tường (2)⊰⊹⊹⊱Chương 669: Ngộ Cẩm Trình Tường (3)⊰⊹⊹⊱Chương 670: Ngộ Cẩm Trình Tường (4)⊰⊹⊹⊱Chương 671: Ngộ Cẩm Trình Tường (5)⊰⊹⊹⊱Chương 672: Ngộ Cẩm Trình Tường (6)⊰⊹⊹⊱Chương 673: Ngộ Cẩm Trình Tường (7)⊰⊹⊹⊱Chương 674: Ngộ Cẩm Trình Tường (8)⊰⊹⊹⊱Chương 675: Ngộ Cẩm Trình Tường (9)⊰⊹⊹⊱Chương 676: Ngộ Cẩm Trình Tường (10)⊰⊹⊹⊱Chương 677: Ngộ Cẩm Trình Tường (11)⊰⊹⊹⊱Chương 678: Ngộ Cẩm Trình Tường (12)⊰⊹⊹⊱Chương 679: Ngộ Cẩm Trình Tường (13)⊰⊹⊹⊱Chương 680: Ngộ Cẩm Trình Tường (14)⊰⊹⊹⊱Chương 681: Ngộ Cẩm Trình Tường (15)⊰⊹⊹⊱Chương 682: Ngộ Cẩm Trình Tường (16)⊰⊹⊹⊱Chương 683: Ngộ Cẩm Trình Tường (17)⊰⊹⊹⊱Chương 684: Ngộ Cẩm Trình Tường (18)⊰⊹⊹⊱Chương 685: Ngộ Cẩm Trình Tường (19)⊰⊹⊹⊱Chương 686: Ngộ Cẩm Trình Tường (20)⊰⊹⊹⊱Chương 687: Ngộ Cẩm Trình Tường (21)⊰⊹⊹⊱Chương 688: Ngộ Cẩm Trình Tường (22)⊰⊹⊹⊱Chương 689: Ngộ Cẩm Trình Tường (23)⊰⊹⊹⊱Chương 690: Ngộ Cẩm Trình Tường (24)⊰⊹⊹⊱Chương 691: Ngộ Cẩm Trình Tường (25)⊰⊹⊹⊱Chương 692: Ngộ Cẩm Trình Tường (26)⊰⊹⊹⊱Chương 693: Ngộ Cẩm Trình Tường (27)⊰⊹⊹⊱Chương 694: Ngộ Cẩm Trình Tường (28)⊰⊹⊹⊱Chương 695: Ngộ Cẩm Trình Tường (29)⊰⊹⊹⊱Chương 696: Ngộ Cẩm Trình Tường (30)⊰⊹⊹⊱Chương 697: Ngộ Cẩm Trình Tường (31)⊰⊹⊹⊱Chương 698: Ngộ Cẩm Trình Tường (32)⊰⊹⊹⊱Chương 699: Ngộ Cẩm Trình Tường (33)⊰⊹⊹⊱Chương 700: Ngộ Cẩm Trình Tường (34)⊰⊹⊹⊱Chương 701: Ngộ Cẩm Trình Tường (35)⊰⊹⊹⊱Chương 702: Ngộ Cẩm Trình Tường (36)⊰⊹⊹⊱Chương 703: Ngộ Cẩm Trình Tường (37)⊰⊹⊹⊱Chương 704: Ngộ Cẩm Trình Tường (38)⊰⊹⊹⊱Chương 705: Ngộ Cẩm Trình Tường (39)⊰⊹⊹⊱Chương 706: Ngộ Cẩm Trình Tường (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 707: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹⊹⊱Chương 708: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹⊹⊱Chương 709: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 710: Yêu tinh quốc dân (1)⊰⊹⊹⊱Chương 711: Yêu tinh quốc dân (2)⊰⊹⊹⊱Chương 712: Yêu tinh quốc dân (3)⊰⊹⊹⊱Chương 713: Yêu tinh quốc dân (4)⊰⊹⊹⊱Chương 714: Yêu tinh quốc dân (5)⊰⊹⊹⊱Chương 715: Yêu tinh quốc dân (6)⊰⊹⊹⊱Chương 716: Yêu tinh quốc dân (7)⊰⊹⊹⊱Chương 717: Yêu tinh quốc dân (8)⊰⊹⊹⊱Chương 718: Yêu tinh quốc dân (9)⊰⊹⊹⊱Chương 719: Yêu tinh quốc dân (10)⊰⊹⊹⊱Chương 720: Yêu tinh quốc dân (11)⊰⊹⊹⊱Chương 721: Yêu tinh quốc dân (12)⊰⊹⊹⊱Chương 722: Yêu tinh quốc dân (13)⊰⊹⊹⊱Chương 723: Yêu tinh quốc dân (14)⊰⊹⊹⊱Chương 724: Yêu tinh quốc dân (15)⊰⊹⊹⊱Chương 725: Yêu tinh quốc dân (16)⊰⊹⊹⊱Chương 726: Yêu tinh quốc dân (17)⊰⊹⊹⊱Chương 727: Yêu tinh quốc dân (18)⊰⊹⊹⊱Chương 728: Yêu tinh quốc dân (19)⊰⊹⊹⊱Chương 729: Yêu tinh quốc dân (20)⊰⊹⊹⊱Chương 730: Yêu tinh quốc dân (21)⊰⊹⊹⊱Chương 731: Yêu tinh quốc dân (22)⊰⊹⊹⊱Chương 732: Yêu tinh quốc dân (23)⊰⊹⊹⊱Chương 733: Yêu tinh quốc dân (24)⊰⊹⊹⊱Chương 734: Yêu tinh quốc dân (25)⊰⊹⊹⊱Chương 735: Yêu tinh quốc dân (26)⊰⊹⊹⊱Chương 736: Yêu tinh quốc dân (27)⊰⊹⊹⊱Chương 737: Yêu tinh quốc dân (28)⊰⊹⊹⊱Chương 738: Yêu tinh quốc dân (29)⊰⊹⊹⊱Chương 739: Yêu tinh quốc dân (30)⊰⊹⊹⊱Chương 740: Yêu tinh quốc dân (31)⊰⊹⊹⊱Chương 741: Yêu tinh quốc dân (32)⊰⊹⊹⊱Chương 742: Yêu tinh quốc dân (33)⊰⊹⊹⊱Chương 743: Yêu tinh quốc dân (34)⊰⊹⊹⊱Chương 744: Yêu tinh quốc dân (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 745: Ác nữ làm ruộng (1)⊰⊹⊹⊱Chương 746: Ác nữ làm ruộng (2)⊰⊹⊹⊱Chương 747: Ác nữ làm ruộng (3)⊰⊹⊹⊱Chương 748: Ác nữ làm ruộng (4)⊰⊹⊹⊱Chương 749: Ác nữ làm ruộng (5)⊰⊹⊹⊱Chương 750: Ác nữ làm ruộng (6)⊰⊹⊹⊱Chương 751: Ác nữ làm ruộng (7)⊰⊹⊹⊱Chương 752: Ác nữ làm ruộng (8)⊰⊹⊹⊱Chương 753: Ác nữ làm ruộng (9)⊰⊹⊹⊱Chương 754: Ác nữ làm ruộng (10)⊰⊹⊹⊱Chương 755: Ác nữ làm ruộng (11)⊰⊹⊹⊱Chương 756: Ác nữ làm ruộng (12)⊰⊹⊹⊱Chương 757: Ác nữ làm ruộng (13)⊰⊹⊹⊱Chương 758: Ác nữ làm ruộng (14)⊰⊹⊹⊱Chương 759: Ác nữ làm ruộng (15)⊰⊹⊹⊱Chương 760: Ác nữ làm ruộng (16)⊰⊹⊹⊱Chương 761: Ác nữ làm ruộng (17)⊰⊹⊹⊱Chương 762: Ác nữ làm ruộng (18)⊰⊹⊹⊱Chương 763: Ác nữ làm ruộng (19)⊰⊹⊹⊱Chương 764: Ác nữ làm ruộng (20)⊰⊹⊹⊱Chương 765: Ác nữ làm ruộng (21)⊰⊹⊹⊱Chương 766: Ác nữ làm ruộng (22)⊰⊹⊹⊱Chương 767: Ác nữ làm ruộng (23)⊰⊹⊹⊱Chương 768: Ác nữ làm ruộng (24)⊰⊹⊹⊱Chương 769: Ác nữ làm ruộng (25)⊰⊹⊹⊱Chương 770: Ác nữ làm ruộng (26)⊰⊹⊹⊱Chương 771: Ác nữ làm ruộng (27)⊰⊹⊹⊱Chương 772: Ác nữ làm ruộng (28)⊰⊹⊹⊱Chương 773: Ác nữ làm ruộng (29)⊰⊹⊹⊱Chương 774: Ác nữ làm ruộng (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 775: Thanh mai gả đến (1)⊰⊹⊹⊱Chương 776: Thanh mai gả đến (2)⊰⊹⊹⊱Chương 777: Thanh mai gả đến (3)⊰⊹⊹⊱Chương 778: Thanh mai gả đến (4)⊰⊹⊹⊱Chương 779: Thanh mai gả đến (5)⊰⊹⊹⊱Chương 780: Thanh mai gả đến (6)⊰⊹⊹⊱Chương 781: Thanh mai gả đến (7)⊰⊹⊹⊱Chương 782: Thanh mai gả đến (8)⊰⊹⊹⊱Chương 783: Thanh mai gả đến (9)⊰⊹⊹⊱Chương 784: Thanh mai gả đến (10)⊰⊹⊹⊱Chương 785: Thanh mai gả đến (11)⊰⊹⊹⊱Chương 786: Thanh mai gả đến (12)⊰⊹⊹⊱Chương 787: Thanh mai gả đến (13)⊰⊹⊹⊱Chương 788: Thanh mai gả đến (14)⊰⊹⊹⊱Chương 789: Thanh mai gả đến (15)⊰⊹⊹⊱Chương 790: Thanh mai gả đến (16)⊰⊹⊹⊱Chương 791: Thanh mai gả đến (17)⊰⊹⊹⊱Chương 792: Thanh mai gả đến (18)⊰⊹⊹⊱Chương 793: Thanh mai gả đến (19)⊰⊹⊹⊱Chương 794: Thanh mai gả đến (20)⊰⊹⊹⊱Chương 795: Thanh mai gả đến (21)⊰⊹⊹⊱Chương 796: Thanh mai gả đến (22)⊰⊹⊹⊱Chương 797: Thanh mai gả đến (23)⊰⊹⊹⊱Chương 798: Thanh mai gả đến (24)⊰⊹⊹⊱Chương 799: Thanh mai gả đến (25)⊰⊹⊹⊱Chương 800: Thanh mai gả đến (26)⊰⊹⊹⊱Chương 801: Thanh mai gả đến (27)⊰⊹⊹⊱Chương 802: Thanh mai gả đến (28)⊰⊹⊹⊱Chương 803: Thanh mai gả đến (29)⊰⊹⊹⊱Chương 804: Thanh mai gả đến (30)⊰⊹⊹⊱Chương 805: Thanh mai gả đến (31)⊰⊹⊹⊱Chương 806: Thanh mai gả đến (32)⊰⊹⊹⊱Chương 807: Thanh mai gả đến (33)⊰⊹⊹⊱Chương 808: Thanh mai gả đến (34)⊰⊹⊹⊱Chương 809: Thanh mai gả đến (35)⊰⊹⊹⊱Chương 810: Thanh mai gả đến (36)⊰⊹⊹⊱Chương 811: Thanh mai gả đến (37)⊰⊹⊹⊱Chương 812: Thanh mai gả đến (38)⊰⊹⊹⊱Chương 813: Thanh mai gả đến (39)⊰⊹⊹⊱Chương 814: Thanh mai gả đến (40)⊰⊹⊹⊱Chương 815: Phiên ngoại Mộ Thâm (41)⊰⊹⊹⊱Chương 816: Phiên ngoại Khinh Tư (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 817: Võng hồng đầu bảng (1)⊰⊹⊹⊱Chương 818: Võng hồng đầu bảng (2)⊰⊹⊹⊱Chương 819: Võng hồng đầu bảng (3)⊰⊹⊹⊱Chương 820: Võng hồng đầu bảng (4)⊰⊹⊹⊱Chương 821: Võng hồng đầu bảng (5)⊰⊹⊹⊱Chương 822: Võng hồng đầu bảng (6)⊰⊹⊹⊱Chương 823: Võng hồng đầu bảng (7)⊰⊹⊹⊱Chương 824: Võng hồng đầu bảng (8)⊰⊹⊹⊱Chương 825: Võng hồng đầu bảng (9)⊰⊹⊹⊱Chương 826: Võng hồng đầu bảng (10)⊰⊹⊹⊱Chương 827: Võng hồng đầu bảng (11)⊰⊹⊹⊱Chương 828: Võng hồng đầu bảng (12)⊰⊹⊹⊱Chương 829: Võng hồng đầu bảng (13)⊰⊹⊹⊱Chương 830: Võng hồng đầu bảng (14)⊰⊹⊹⊱Chương 831: Võng hồng đầu bảng (15)⊰⊹⊹⊱Chương 832: Võng hồng đầu bảng (16)⊰⊹⊹⊱Chương 833: Võng hồng đầu bảng (17)⊰⊹⊹⊱Chương 834: Võng hồng đầu bảng (18)⊰⊹⊹⊱Chương 835: Võng hồng đầu bảng (19)⊰⊹⊹⊱Chương 836: Võng hồng đầu bảng (20)⊰⊹⊹⊱Chương 837: Võng hồng đầu bảng (21)⊰⊹⊹⊱Chương 838: Võng hồng đầu bảng (22)⊰⊹⊹⊱Chương 839: Võng hồng đầu bảng (23)⊰⊹⊹⊱Chương 840: Võng hồng đầu bảng (24)⊰⊹⊹⊱Chương 841: Võng hồng đầu bảng (25)⊰⊹⊹⊱Chương 842: Võng hồng đầu bảng (26)⊰⊹⊹⊱Chương 843: Võng hồng đầu bảng (27)⊰⊹⊹⊱Chương 844: Võng hồng đầu bảng (28)⊰⊹⊹⊱Chương 845: Võng hồng đầu bảng (29)⊰⊹⊹⊱Chương 846: Võng hồng đầu bảng (30)⊰⊹⊹⊱Chương 847: Võng hồng đầu bảng (31)⊰⊹⊹⊱Chương 848: Võng hồng đầu bảng (32)⊰⊹⊹⊱Chương 849: Võng hồng đầu bảng (33)⊰⊹⊹⊱Chương 850: Võng hồng đầu bảng (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 851: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹⊹⊱Chương 852: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹⊹⊱Chương 853: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (3)⊰⊹⊹⊱Chương 854: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (4)⊰⊹⊹⊱Chương 855: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (5)⊰⊹⊹⊱Chương 856: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (6)⊰⊹⊹⊱Chương 857: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (7)⊰⊹⊹⊱Chương 858: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 859: Hoàng Ngự Giang Sơn (1)⊰⊹⊹⊱Chương 860: Hoàng Ngự Giang Sơn (2)⊰⊹⊹⊱Chương 861: Hoàng Ngự Giang Sơn (3)⊰⊹⊹⊱Chương 862: Hoàng Ngự Giang Sơn (4)⊰⊹⊹⊱Chương 863: Hoàng Ngự Giang Sơn (5)⊰⊹⊹⊱Chương 864: Hoàng Ngự Giang Sơn (6)⊰⊹⊹⊱Chương 865: Hoàng Ngự Giang Sơn (7)⊰⊹⊹⊱Chương 866: Hoàng Ngự Giang Sơn (8)⊰⊹⊹⊱Chương 867: Hoàng Ngự Giang Sơn (9)⊰⊹⊹⊱Chương 868: Hoàng Ngự Giang Sơn (10)⊰⊹⊹⊱Chương 869: Hoàng Ngự Giang Sơn (11)⊰⊹⊹⊱Chương 870: Hoàng Ngự Giang Sơn (12)⊰⊹⊹⊱Chương 871: Hoàng Ngự Giang Sơn (13)⊰⊹⊹⊱Chương 872: Hoàng Ngự Giang Sơn (14)⊰⊹⊹⊱Chương 873: Hoàng Ngự Giang Sơn (15)⊰⊹⊹⊱Chương 874: Hoàng Ngự Giang Sơn (16)⊰⊹⊹⊱Chương 875: Hoàng Ngự Giang Sơn (17)⊰⊹⊹⊱Chương 876: Hoàng Ngự Giang Sơn (18)⊰⊹⊹⊱Chương 877: Hoàng Ngự Giang Sơn (19)⊰⊹⊹⊱Chương 878: Hoàng Ngự Giang Sơn (20)⊰⊹⊹⊱Chương 879: Hoàng Ngự Giang Sơn (21)⊰⊹⊹⊱Chương 880: Hoàng Ngự Giang Sơn (22)⊰⊹⊹⊱Chương 881: Hoàng Ngự Giang Sơn (23)⊰⊹⊹⊱Chương 882: Hoàng Ngự Giang Sơn (24)⊰⊹⊹⊱Chương 883: Hoàng Ngự Giang Sơn (25)⊰⊹⊹⊱Chương 884: Hoàng Ngự Giang Sơn (26)⊰⊹⊹⊱Chương 885: Hoàng Ngự Giang Sơn (27)⊰⊹⊹⊱Chương 886: Hoàng Ngự Giang Sơn (28)⊰⊹⊹⊱Chương 887: Hoàng Ngự Giang Sơn (29)⊰⊹⊹⊱Chương 888: Hoàng Ngự Giang Sơn (30)⊰⊹⊹⊱Chương 889: Hoàng Ngự Giang Sơn (31)⊰⊹⊹⊱Chương 890: Hoàng Ngự Giang Sơn (32)⊰⊹⊹⊱Chương 891: Hoàng Ngự Giang Sơn (33)⊰⊹⊹⊱Chương 892: Hoàng Ngự Giang Sơn (34)⊰⊹⊹⊱Chương 893: Hoàng Ngự Giang Sơn (35)⊰⊹⊹⊱Chương 894: Hoàng Ngự Giang Sơn (36)⊰⊹⊹⊱Chương 895: Hoàng Ngự Giang Sơn (37)⊰⊹⊹⊱Chương 896: Hoàng Ngự Giang Sơn (38)⊰⊹⊹⊱Chương 897: Hoàng Ngự Giang Sơn (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 898: Ký sự trêu chọc quỷ (1)⊰⊹⊹⊱Chương 899: Ký sự trêu chọc quỷ (2)⊰⊹⊹⊱Chương 900: Ký sự trêu chọc quỷ (3)⊰⊹⊹⊱Chương 901: Ký sự trêu chọc quỷ (4)⊰⊹⊹⊱Chương 902: Ký sự trêu chọc quỷ (5)⊰⊹⊹⊱Chương 903: Ký sự trêu chọc quỷ (6)⊰⊹⊹⊱Chương 904: Ký sự trêu chọc quỷ (7)⊰⊹⊹⊱Chương 905: Ký sự trêu chọc quỷ (8)⊰⊹⊹⊱Chương 906: Ký sự trêu chọc quỷ (9)⊰⊹⊹⊱Chương 907: Ký sự trêu chọc quỷ (10)⊰⊹⊹⊱Chương 908: Ký sự trêu chọc quỷ (11)⊰⊹⊹⊱Chương 909: Ký sự trêu chọc quỷ (12)⊰⊹⊹⊱Chương 910: Ký sự trêu chọc quỷ (13)⊰⊹⊹⊱Chương 911: Ký sự trêu chọc quỷ (14)⊰⊹⊹⊱Chương 912: Ký sự trêu chọc quỷ (15)⊰⊹⊹⊱Chương 913: Ký sự trêu chọc quỷ (16)⊰⊹⊹⊱Chương 914: Ký sự trêu chọc quỷ (17)⊰⊹⊹⊱Chương 915: Ký sự trêu chọc quỷ (18)⊰⊹⊹⊱Chương 916: Ký sự trêu chọc quỷ (19)⊰⊹⊹⊱Chương 917: Ký sự trêu chọc quỷ (20)⊰⊹⊹⊱Chương 918: Ký sự trêu chọc quỷ (21)⊰⊹⊹⊱Chương 919: Ký sự trêu chọc quỷ (22)⊰⊹⊹⊱Chương 920: Ký sự trêu chọc quỷ (23)⊰⊹⊹⊱Chương 921: Ký sự trêu chọc quỷ (24)⊰⊹⊹⊱Chương 922: Ký sự trêu chọc quỷ (25)⊰⊹⊹⊱Chương 923: Ký sự trêu chọc quỷ (26)⊰⊹⊹⊱Chương 924: Ký sự trêu chọc quỷ (27)⊰⊹⊹⊱Chương 925: Ký sự trêu chọc quỷ (28)⊰⊹⊹⊱Chương 926: Ký sự trêu chọc quỷ (29)⊰⊹⊹⊱Chương 927: Ký sự trêu chọc quỷ (30)⊰⊹⊹⊱Chương 928: Ký sự trêu chọc quỷ (31)⊰⊹⊹⊱Chương 929: Ký sự trêu chọc quỷ (32)⊰⊹⊹⊱Chương 930: Ký sự trêu chọc quỷ (33)⊰⊹⊹⊱Chương 931: Ký sự trêu chọc quỷ (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 932: Một ngày làm thầy (1)⊰⊹⊹⊱Chương 933: Một ngày làm thầy (2)⊰⊹⊹⊱Chương 934: Một ngày làm thầy (3)⊰⊹⊹⊱Chương 935: Một ngày làm thầy (4)⊰⊹⊹⊱Chương 936: Một ngày làm thầy (5)⊰⊹⊹⊱Chương 937: Một ngày làm thầy (6)⊰⊹⊹⊱Chương 938: Một ngày làm thầy (7)⊰⊹⊹⊱Chương 939: Một ngày làm thầy (8)⊰⊹⊹⊱Chương 940: Một ngày làm thầy (9)⊰⊹⊹⊱Chương 941: Một ngày làm thầy (10)⊰⊹⊹⊱Chương 942: Một ngày làm thầy (11)⊰⊹⊹⊱Chương 943: Một ngày làm thầy (12)⊰⊹⊹⊱Chương 944: Một ngày làm thầy (13)⊰⊹⊹⊱Chương 945: Một ngày làm thầy (14)⊰⊹⊹⊱Chương 946: Một ngày làm thầy (15)⊰⊹⊹⊱Chương 947: Một ngày làm thầy (16)⊰⊹⊹⊱Chương 948: Một ngày làm thầy (17)⊰⊹⊹⊱Chương 949: Một ngày làm thầy (18)⊰⊹⊹⊱Chương 950: Một ngày làm thầy (19)⊰⊹⊹⊱Chương 951: Một ngày làm thầy (20)⊰⊹⊹⊱Chương 952: Một ngày làm thầy (21)⊰⊹⊹⊱Chương 953: Một ngày làm thầy (22)⊰⊹⊹⊱Chương 954: Một ngày làm thầy (23)⊰⊹⊹⊱Chương 955: Một ngày làm thầy (24)⊰⊹⊹⊱Chương 956: Một ngày làm thầy (25)⊰⊹⊹⊱Chương 957: Một ngày làm thầy (26)⊰⊹⊹⊱Chương 958: Một ngày làm thầy (27)⊰⊹⊹⊱Chương 959: Một ngày làm thầy (28)⊰⊹⊹⊱Chương 960: Một ngày làm thầy (29)⊰⊹⊹⊱Chương 961: Một ngày làm thầy (30)⊰⊹⊹⊱Chương 962: Một ngày làm thầy (31)⊰⊹⊹⊱Chương 963: Một ngày làm thầy (32)⊰⊹⊹⊱Chương 964: Một ngày làm thầy (33)⊰⊹⊹⊱Chương 965: Một ngày làm thầy (34)⊰⊹⊹⊱Chương 966: Một ngày làm thầy (35)⊰⊹⊹⊱Chương 967: Một ngày làm thầy (36)⊰⊹⊹⊱Chương 968: Một ngày làm thầy (37)⊰⊹⊹⊱Chương 969: Một ngày làm thầy (38)⊰⊹⊹⊱Chương 970: Một ngày làm thầy (39)⊰⊹⊹⊱Chương 971: Một ngày làm thầy (40)⊰⊹⊹⊱Chương 972: Một ngày làm thầy (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 973: Bá Chủ Hồng Hoang (1)⊰⊹⊹⊱Chương 974: Bá Chủ Hồng Hoang (2)⊰⊹⊹⊱Chương 975: Bá Chủ Hồng Hoang (3)⊰⊹⊹⊱Chương 976: Bá Chủ Hồng Hoang (4)⊰⊹⊹⊱Chương 977: Bá Chủ Hồng Hoang (5)⊰⊹⊹⊱Chương 978: Bá Chủ Hồng Hoang (6)⊰⊹⊹⊱Chương 979: Bá Chủ Hồng Hoang (7)⊰⊹⊹⊱Chương 980: Bá Chủ Hồng Hoang (8)⊰⊹⊹⊱Chương 981: Bá Chủ Hồng Hoang (9)⊰⊹⊹⊱Chương 982: Bá Chủ Hồng Hoang (10)⊰⊹⊹⊱Chương 983: Bá Chủ Hồng Hoang (11)⊰⊹⊹⊱Chương 984: Bá Chủ Hồng Hoang (12)⊰⊹⊹⊱Chương 985: Bá Chủ Hồng Hoang (13)⊰⊹⊹⊱Chương 986: Bá Chủ Hồng Hoang (14)⊰⊹⊹⊱Chương 987: Bá Chủ Hồng Hoang (15)⊰⊹⊹⊱Chương 988: Bá Chủ Hồng Hoang (16)⊰⊹⊹⊱Chương 989: Bá Chủ Hồng Hoang (17)⊰⊹⊹⊱Chương 990: Bá Chủ Hồng Hoang (18)⊰⊹⊹⊱Chương 991: Bá Chủ Hồng Hoang (19)⊰⊹⊹⊱Chương 992: Bá Chủ Hồng Hoang (20)⊰⊹⊹⊱Chương 993: Bá Chủ Hồng Hoang (21)⊰⊹⊹⊱Chương 994: Bá Chủ Hồng Hoang (22)⊰⊹⊹⊱Chương 995: Bá Chủ Hồng Hoang (23)⊰⊹⊹⊱Chương 996: Bá Chủ Hồng Hoang (24)⊰⊹⊹⊱Chương 997: Bá Chủ Hồng Hoang (25)⊰⊹⊹⊱Chương 998: Bá Chủ Hồng Hoang (26)⊰⊹⊹⊱Chương 999: Bá Chủ Hồng Hoang (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1000: Bá Chủ Hồng Hoang (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1001: Bá Chủ Hồng Hoang (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1002: Bá Chủ Hồng Hoang (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1003: Bá Chủ Hồng Hoang (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1004: Bá Chủ Hồng Hoang (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1005: Bá Chủ Hồng Hoang (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1006: Phiên ngoại Đồ Yếm (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1007: Xa gửi quãng đời còn lại (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1008: Xa gửi quãng đời còn lại (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1009: Xa gửi quãng đời còn lại (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1010: Xa gửi quãng đời còn lại (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1011: Xa gửi quãng đời còn lại (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1012: Xa gửi quãng đời còn lại (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1013: Xa gửi quãng đời còn lại (7)⊰⊹⊹⊱Chương 1014: Xa gửi quãng đời còn lại (8)⊰⊹⊹⊱Chương 1015: Xa gửi quãng đời còn lại (9)⊰⊹⊹⊱Chương 1016: Xa gửi quãng đời còn lại (10)⊰⊹⊹⊱Chương 1017: Xa gửi quãng đời còn lại (11)⊰⊹⊹⊱Chương 1018: Xa gửi quãng đời còn lại (12)⊰⊹⊹⊱Chương 1019: Xa gửi quãng đời còn lại (13)⊰⊹⊹⊱Chương 1020: Xa gửi quãng đời còn lại (14)⊰⊹⊹⊱Chương 1021: Xa gửi quãng đời còn lại (15)⊰⊹⊹⊱Chương 1022: Xa gửi quãng đời còn lại (16)⊰⊹⊹⊱Chương 1023: Xa gửi quãng đời còn lại (17)⊰⊹⊹⊱Chương 1024: Xa gửi quãng đời còn lại (18)⊰⊹⊹⊱Chương 1025: Xa gửi quãng đời còn lại (19)⊰⊹⊹⊱Chương 1026: Xa gửi quãng đời còn lại (20)⊰⊹⊹⊱Chương 1027: Xa gửi quãng đời còn lại (21)⊰⊹⊹⊱Chương 1028: Xa gửi quãng đời còn lại (22)⊰⊹⊹⊱Chương 1029: Xa gửi quãng đời còn lại (23)⊰⊹⊹⊱Chương 1030: Xa gửi quãng đời còn lại (24)⊰⊹⊹⊱Chương 1031: Xa gửi quãng đời còn lại (25)⊰⊹⊹⊱Chương 1032: Xa gửi quãng đời còn lại (26)⊰⊹⊹⊱Chương 1033: Xa gửi quãng đời còn lại (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1034: Xa gửi quãng đời còn lại (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1035: Xa gửi quãng đời còn lại (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1036: Xa gửi quãng đời còn lại (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1037: Xa gửi quãng đời còn lại (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1038: Xa gửi quãng đời còn lại (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1039: Xa gửi quãng đời còn lại (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1040: Xa gửi quãng đời còn lại (34)⊰⊹⊹⊱Chương 1041: Xa gửi quãng đời còn lại (35)⊰⊹⊹⊱Chương 1042: Xa gửi quãng đời còn lại (36)⊰⊹⊹⊱Chương 1043: Xa gửi quãng đời còn lại (37)⊰⊹⊹⊱Chương 1044: Xa gửi quãng đời còn lại (38)⊰⊹⊹⊱Chương 1045: Xa gửi quãng đời còn lại (39)⊰⊹⊹⊱Chương 1046: Xa gửi quãng đời còn lại (40)⊰⊹⊹⊱Chương 1047: Xa gửi quãng đời còn lại (41)⊰⊹⊹⊱Chương 1048: Xa gửi quãng đời còn lại (42)⊰⊹⊹⊱Chương 1049: Xa gửi quãng đời còn lại (43)⊰⊹⊹⊱Chương 1050: Xa gửi quãng đời còn lại (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1051: Tinh Tế Chỉ Nam (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1052: Tinh Tế Chỉ Nam (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1053: Tinh Tế Chỉ Nam (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1054: Tinh Tế Chỉ Nam (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1055: Tinh Tế Chỉ Nam (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1056: Tinh Tế Chỉ Nam (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1057: Tinh Tế Chỉ Nam (7)⊰⊹⊹⊱Chương 1058: Tinh Tế Chỉ Nam (8)⊰⊹⊹⊱Chương 1059: Tinh Tế Chỉ Nam (9)⊰⊹⊹⊱Chương 1060: Tinh Tế Chỉ Nam (10)⊰⊹⊹⊱Chương 1061: Tinh Tế Chỉ Nam (11)⊰⊹⊹⊱Chương 1062: Tinh Tế Chỉ Nam (12)⊰⊹⊹⊱Chương 1063: Tinh Tế Chỉ Nam (13)⊰⊹⊹⊱Chương 1064: Tinh Tế Chỉ Nam (14)⊰⊹⊹⊱Chương 1065: Tinh Tế Chỉ Nam (15)⊰⊹⊹⊱Chương 1066: Tinh Tế Chỉ Nam (16)⊰⊹⊹⊱Chương 1067: Tinh Tế Chỉ Nam (17)⊰⊹⊹⊱Chương 1068: Tinh Tế Chỉ Nam (18)⊰⊹⊹⊱Chương 1069: Tinh Tế Chỉ Nam (19)⊰⊹⊹⊱Chương 1070: Tinh Tế Chỉ Nam (20)⊰⊹⊹⊱Chương 1071: Tinh Tế Chỉ Nam (21)⊰⊹⊹⊱Chương 1072: Tinh Tế Chỉ Nam (22)⊰⊹⊹⊱Chương 1073: Tinh Tế Chỉ Nam (23)⊰⊹⊹⊱Chương 1074: Tinh Tế Chỉ Nam (24)⊰⊹⊹⊱Chương 1075: Tinh Tế Chỉ Nam (25)⊰⊹⊹⊱Chương 1076: Tinh Tế Chỉ Nam (26)⊰⊹⊹⊱Chương 1077: Tinh Tế Chỉ Nam (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1078: Tinh Tế Chỉ Nam (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1079: Tinh Tế Chỉ Nam (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1080: Tinh Tế Chỉ Nam (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1081: Tinh Tế Chỉ Nam (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1082: Tinh Tế Chỉ Nam (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1083: Tinh Tế Chỉ Nam (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1084: Tinh Tế Chỉ Nam (34)⊰⊹⊹⊱Chương 1085: Tinh Tế Chỉ Nam (35)⊰⊹⊹⊱Chương 1086: Tinh Tế Chỉ Nam (36)⊰⊹⊹⊱Chương 1087: Tinh Tế Chỉ Nam (37)⊰⊹⊹⊱Chương 1088: Tinh Tế Chỉ Nam (38)⊰⊹⊹⊱Chương 1089: Tinh Tế Chỉ Nam (39)⊰⊹⊹⊱Chương 1090: Tinh Tế Chỉ Nam (40)⊰⊹⊹⊱Chương 1091: Tinh Tế Chỉ Nam (41)⊰⊹⊹⊱Chương 1092: Tinh Tế Chỉ Nam (42)⊰⊹⊹⊱Chương 1093: Tinh Tế Chỉ Nam (43)⊰⊹⊹⊱Chương 1094: Tinh Tế Chỉ Nam (44)⊰⊹⊹⊱Chương 1095: Tinh Tế Chỉ Nam (45)⊰⊹⊹⊱Chương 1096: Tinh Tế Chỉ Nam (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1097: Trường Kiếm Thiên Nhai (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1098: Trường Kiếm Thiên Nhai (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1099: Trường Kiếm Thiên Nhai (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1100: Trường Kiếm Thiên Nhai (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1101: Trường Kiếm Thiên Nhai (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1102: Trường Kiếm Thiên Nhai (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1103: Trường Kiếm Thiên Nhai (7)⊰⊹⊹⊱Chương 1104: Trường Kiếm Thiên Nhai (8)⊰⊹⊹⊱Chương 1105: Trường Kiếm Thiên Nhai (9)⊰⊹⊹⊱Chương 1106: Trường Kiếm Thiên Nhai (10)⊰⊹⊹⊱Chương 1107: Trường Kiếm Thiên Nhai (11)⊰⊹⊹⊱Chương 1108: Trường Kiếm Thiên Nhai (12)⊰⊹⊹⊱Chương 1109: Trường Kiếm Thiên Nhai (13)⊰⊹⊹⊱Chương 1110: Trường Kiếm Thiên Nhai (14)⊰⊹⊹⊱Chương 1111: Trường Kiếm Thiên Nhai (15)⊰⊹⊹⊱Chương 1112: Trường Kiếm Thiên Nhai (16)⊰⊹⊹⊱Chương 1113: Trường Kiếm Thiên Nhai (17)⊰⊹⊹⊱Chương 1114: Trường Kiếm Thiên Nhai (18)⊰⊹⊹⊱Chương 1115: Trường Kiếm Thiên Nhai (19)⊰⊹⊹⊱Chương 1116: Trường Kiếm Thiên Nhai (20)⊰⊹⊹⊱Chương 1117: Trường Kiếm Thiên Nhai (21)⊰⊹⊹⊱Chương 1118: Trường Kiếm Thiên Nhai (22)⊰⊹⊹⊱Chương 1119: Trường Kiếm Thiên Nhai (23)⊰⊹⊹⊱Chương 1120: Trường Kiếm Thiên Nhai (24)⊰⊹⊹⊱Chương 1121: Trường Kiếm Thiên Nhai (25)⊰⊹⊹⊱Chương 1122: Trường Kiếm Thiên Nhai (26)⊰⊹⊹⊱Chương 1123: Trường Kiếm Thiên Nhai (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1124: Trường Kiếm Thiên Nhai (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1125: Trường Kiếm Thiên Nhai (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1126: Trường Kiếm Thiên Nhai (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1127: Trường Kiếm Thiên Nhai (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1128: Trường Kiếm Thiên Nhai (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1129: Trường Kiếm Thiên Nhai (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1130: Trường Kiếm Thiên Nhai (34)⊰⊹⊹⊱Chương 1131: Trường Kiếm Thiên Nhai (35)⊰⊹⊹⊱Chương 1132: Trường Kiếm Thiên Nhai (36)⊰⊹⊹⊱Chương 1133: Trường Kiếm Thiên Nhai (37)⊰⊹⊹⊱Chương 1134: Trường Kiếm Thiên Nhai (38)⊰⊹⊹⊱Chương 1135: Trường Kiếm Thiên Nhai (39)⊰⊹⊹⊱Chương 1136: Trường Kiếm Thiên Nhai (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1137: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1138: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1139: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1140: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1141: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1142: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1143: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1144: Y Kiến Khuynh Tâm (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1145: Y Kiến Khuynh Tâm (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1146: Y Kiến Khuynh Tâm (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1147: Y Kiến Khuynh Tâm (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1148: Y Kiến Khuynh Tâm (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1149: Y Kiến Khuynh Tâm (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1150: Y Kiến Khuynh Tâm (7)⊰⊹⊹⊱Chương 1151: Y Kiến Khuynh Tâm (8)⊰⊹⊹⊱Chương 1152: Y Kiến Khuynh Tâm (9)⊰⊹⊹⊱Chương 1153: Y Kiến Khuynh Tâm (10)⊰⊹⊹⊱Chương 1154: Y Kiến Khuynh Tâm (11)⊰⊹⊹⊱Chương 1155: Y Kiến Khuynh Tâm (12)⊰⊹⊹⊱Chương 1156: Y Kiến Khuynh Tâm (13)⊰⊹⊹⊱Chương 1157: Y Kiến Khuynh Tâm (14)⊰⊹⊹⊱Chương 1158: Y Kiến Khuynh Tâm (15)⊰⊹⊹⊱Chương 1159: Y Kiến Khuynh Tâm (16)⊰⊹⊹⊱Chương 1160: Y Kiến Khuynh Tâm (17)⊰⊹⊹⊱Chương 1161: Y Kiến Khuynh Tâm (18)⊰⊹⊹⊱Chương 1162: Y Kiến Khuynh Tâm (19)⊰⊹⊹⊱Chương 1163: Y Kiến Khuynh Tâm (20)⊰⊹⊹⊱Chương 1164: Y Kiến Khuynh Tâm (21)⊰⊹⊹⊱Chương 1165: Y Kiến Khuynh Tâm (22)⊰⊹⊹⊱Chương 1166: Y Kiến Khuynh Tâm (23)⊰⊹⊹⊱Chương 1167: Y Kiến Khuynh Tâm (24)⊰⊹⊹⊱Chương 1168: Y Kiến Khuynh Tâm (25)⊰⊹⊹⊱Chương 1169: Y Kiến Khuynh Tâm (26)⊰⊹⊹⊱Chương 1170: Y Kiến Khuynh Tâm (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1171: Y Kiến Khuynh Tâm (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1172: Y Kiến Khuynh Tâm (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1173: Y Kiến Khuynh Tâm (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1174: Y Kiến Khuynh Tâm (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1175: Y Kiến Khuynh Tâm (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1176: Y Kiến Khuynh Tâm (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1177: Y Kiến Khuynh Tâm (34)⊰⊹⊹⊱Chương 1178: Y Kiến Khuynh Tâm (35)⊰⊹⊹⊱Chương 1179: Y Kiến Khuynh Tâm (36)⊰⊹⊹⊱Chương 1180: Y Kiến Khuynh Tâm (Xong)⊰⊹⊹⊱Chương 1181: Hắc Ám Giáng Lâm (1)⊰⊹⊹⊱Chương 1182: Hắc Ám Giáng Lâm (2)⊰⊹⊹⊱Chương 1183: Hắc Ám Giáng Lâm (3)⊰⊹⊹⊱Chương 1184: Hắc Ám Giáng Lâm (4)⊰⊹⊹⊱Chương 1185: Hắc Ám Giáng Lâm (5)⊰⊹⊹⊱Chương 1186: Hắc Ám Giáng Lâm (6)⊰⊹⊹⊱Chương 1187: Hắc Ám Giáng Lâm (7)⊰⊹⊹⊱Chương 1188: Hắc Ám Giáng Lâm (8)⊰⊹⊹⊱Chương 1189: Hắc Ám Giáng Lâm (9)⊰⊹⊹⊱Chương 1190: Hắc Ám Giáng Lâm (10)⊰⊹⊹⊱Chương 1191: Hắc Ám Giáng Lâm (11)⊰⊹⊹⊱Chương 1192: Hắc Ám Giáng Lâm (12)⊰⊹⊹⊱Chương 1193: Hắc Ám Giáng Lâm (13)⊰⊹⊹⊱Chương 1194: Hắc Ám Giáng Lâm (14)⊰⊹⊹⊱Chương 1195: Hắc Ám Giáng Lâm (15)⊰⊹⊹⊱Chương 1196: Hắc Ám Giáng Lâm (16)⊰⊹⊹⊱Chương 1197: Hắc Ám Giáng Lâm (17)⊰⊹⊹⊱Chương 1198: Hắc Ám Giáng Lâm (18)⊰⊹⊹⊱Chương 1199: Hắc Ám Giáng Lâm (19)⊰⊹⊹⊱Chương 1200: Hắc Ám Giáng Lâm (20)⊰⊹⊹⊱Chương 1201: Hắc Ám Giáng Lâm (21)⊰⊹⊹⊱Chương 1202: Hắc Ám Giáng Lâm (22)⊰⊹⊹⊱Chương 1203: Hắc Ám Giáng Lâm (23)⊰⊹⊹⊱Chương 1204: Hắc Ám Giáng Lâm (24)⊰⊹⊹⊱Chương 1205: Hắc Ám Giáng Lâm (25)⊰⊹⊹⊱Chương 1206: Hắc Ám Giáng Lâm (26)⊰⊹⊹⊱Chương 1207: Hắc Ám Giáng Lâm (27)⊰⊹⊹⊱Chương 1208: Hắc Ám Giáng Lâm (28)⊰⊹⊹⊱Chương 1209: Hắc Ám Giáng Lâm (29)⊰⊹⊹⊱Chương 1210: Hắc Ám Giáng Lâm (30)⊰⊹⊹⊱Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31)⊰⊹⊹⊱Chương 1212: Hắc Ám Giáng Lâm (32)⊰⊹⊹⊱Chương 1213: Hắc Ám Giáng Lâm (33)⊰⊹⊹⊱Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34)⊰⊹⊹⊱Chương 1215: Hắc Ám Giáng Lâm (35)⊰⊹⊹⊱Chương 1216: Hắc Ám Giáng Lâm (36)⊰⊹⊹⊱Chương 1217: Hắc Ám Giáng Lâm (37)⊰⊹⊹⊱Chương 1218: Hắc Ám Giáng Lâm (38)⊰⊹⊹⊱Chương 1219: Hắc Ám Giáng Lâm (39)⊰⊹⊹⊱Chương 1220: Hắc Ám Giáng Lâm (Xong)⊰⊹