Nhật Kí Phản Công Cuả Nữ Phụ Pháo Hôi
Tác giả:Celina
Dịch giả:Celina
Phân loại:Cổ ĐạiVõng DuĐô ThịTrọng SinhNovelsNgôn TìnhDị GiớiHuyền HuyễnXuyên KhôngKhoa HuyễnNữ CườngNữ Phụ
last update time:03/12/2019
Một cô nữ phụ chân chó làm nền cho cặp đôi chính sẽ nghịch thiên cải mệnh như thế nào, mời các bạn cùng đón xem nhé!
Xem
Mục lục:
Chương 1: Cuối cùng đã chếtChương 2: Nhiệm vụ giả (Người làm nhiệm vụ)Chương 3: Truyền sai thế giới rồiChương 4: Lãnh vương tửChương 5: Ngươi là cái thá gìChương 6: Đuổi ra khỏi nhàChương 7Chương 8: Nguy hiểm tồn tạiChương 9: Mời sinh nhậtChương 10: Rèn luyện kỹ năng chạy trốnChương 11: Cảnh tượng quỷ dịChương 12: Bí mật khó lườngChương 13: Đêm qua cám ơn côChương 14: Xem cháu có đáng thương khôngChương 15: Câu lạc bộChương 16: Khổ bức pháo hôiChương 17: Kẻ thù gặp mặtChương 18: Chó cắn chóChương 19: Tôi chính là quá thiện lươngChương 20: Khẩu vị nặngChương 21: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vânChương 22: Thế giới Vườn trường : Tu chân phong vân (22)Chương 23: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (23)Chương 24: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (24)Chương 25: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (25)Chương 26: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (26)Chương 27: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (27)Chương 28: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (28)Chương 29: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (29)Chương 30: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (30)Chương 31: Phiên ngoại: Lâm Giai Giai Chương trướcChương 32: Tướng quân yêu thôn cô (1)Chương 33: Tướng quân yêu thôn cô (2)Chương 34: Tướng quân yêu thôn cô (3)Chương 35: Tướng quân yêu thôn cô (4)Chương 36: Tướng quân yêu thôn cô (5)Chương 37: Tướng quân yêu thôn cô (6)Chương 38: Tướng quân yêu thôn cô (7)Chương 39: Tướng quân yêu thôn cô (8)Chương 40: Tướng quân yêu thôn cô (9)Chương 41: Tướng quân yêu thôn cô (10)Chương 42: Tướng quân yêu thôn cô (11)Chương 43: Tướng quân yêu thôn cô (12)Chương 44: Tướng quân yêu thôn cô (13)Chương 45: Tướng quân yêu thôn cô (14)Chương 46: Tướng quân yêu thôn cô (15)Chương 47: Tướng quân yêu thôn cô (16)Chương 48: Tướng quân yêu thôn cô (17)Chương 49: Tướng quân yêu thôn cô (18)Chương 50: Tướng quân yêu thôn cô (19)Chương 51: Tướng quân yêu thôn cô (20)Chương 52: Tướng quân yêu thôn cô (21)Chương 53: Tướng quân yêu thôn cô (22)Chương 54: Tướng quân yêu thôn cô (23)Chương 55: Tướng quân yêu thôn cô (24)Chương 56: Tướng quân yêu thôn cô (25)Chương 57: Tướng quân yêu thôn cô (26)Chương 58: Tướng quân yêu thôn cô (27)Chương 59: Tướng quân yêu thôn cô (28)Chương 60: Tướng quân yêu thôn cô (29)Chương 61: Tướng quân yêu thôn cô (30)Chương 62: Tướng quân yêu thôn cô (31)Chương 63: Tướng quân yêu thôn cô (32)Chương 64: Tướng quân yêu thôn cô (33)Chương 65: Tướng quân yêu thôn cô (34)Chương 66: Tướng quân yêu thôn cô (35)Chương 67: Tướng quân yêu thôn cô (36)Chương 68: Tướng quân yêu thôn cô (37)Chương 69: Thê tử của tổng tài (1)Chương 70: Thê tử của tổng tài (2)Chương 71: Thê tử của tổng tài (3)Chương 72: Thê tử của tổng tài (4)Chương 73: Thê tử của tổng tài (5)Chương 74: Thê tử của tổng tài (6)Chương 75: Thê tử của tổng tài (7)Chương 76: Thê tử của tổng tài (8)Chương 77: Thê tử của tổng tài (9)Chương 78: Thê tử của tổng tài (10)Chương 79: Thê tử của tổng tài (11)Chương 80: Thê tử của tổng tài (12)Chương 81: Thê tử của tổng tài (13)Chương 82: Thê tử của tổng tài (14)Chương 83: Thê tử của tổng tài (15)Chương 84: Thê tử của tổng tài (16)Chương 85: Thê tử của tổng tài (17)Chương 86: Thê tử của tổng tài (18)Chương 87: Thê tử của tổng tài (19)Chương 88: Thê tử của tổng tài (20)Chương 89: Thê tử của tổng tài (21)Chương 90: Truy tìm đại BOSS mạt thế (1)Chương 91: Truy tìm đại BOSS mạt thế (2)Chương 92: Truy tìm đại BOSS mạt thế (3)Chương 93: Truy tìm đại BOSS mạt thế (4)Chương 94: Truy tìm đại BOSS mạt thế (5)Chương 95: Truy tìm đại BOSS mạt thế (6)Chương 96: Truy tìm đại BOSS mạt thế (7)Chương 97: Truy tìm đại BOSS mạt thế (8)Chương 98: Truy tìm đại BOSS mạt thế (9)Chương 99: Truy tìm đại BOSS mạt thế (10)Chương 100: Truy tìm đại BOSS mạt thế (11)Chương 101: Truy tìm đại BOSS mạt thế (12)Chương 102: Truy tìm đại BOSS mạt thế (13)Chương 103: Truy tìm đại BOSS mạt thế (14)Chương 104: Truy tìm đại BOSS mạt thế (15)Chương 105: Truy tìm đại BOSS mạt thế (16)Chương 106: Truy tìm đại BOSS mạt thế (17)Chương 107: Truy tìm đại BOSS mạt thế (18)Chương 108: Truy tìm đại BOSS mạt thế (19)Chương 109: Truy tìm đại BOSS mạt thế (20)Chương 110: Truy tìm đại BOSS mạt thế (21)Chương 111: Truy tìm đại BOSS mạt thế (22)Chương 112: Truy tìm đại BOSS mạt thế (23)Chương 113: Truy tìm đại BOSS mạt thế (24)Chương 114: Truy tìm đại BOSS mạt thế (25)Chương 115: Truy tìm đại BOSS mạt thế (26)Chương 116: Truy tìm đại BOSS mạt thế (27)Chương 117: Truy tìm đại BOSS mạt thế (28)Chương 118: Truy tìm đại BOSS mạt thế (29)Chương 119: Truy tìm đại BOSS mạt thế (Hoàn)Chương 120: Nhiệm vụ đặc biệtChương 121: Ngoại truyện mạt thếChương 122: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (1)Chương 123: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (2)Chương 124: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (3)Chương 125: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (4)Chương 126: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (5)Chương 127: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (6)Chương 128: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (7)Chương 129: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (8)Chương 130: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (9)Chương 131: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (10)Chương 132: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (11)Chương 133: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (12)Chương 134: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (13)Chương 135: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (14)Chương 136: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (15)Chương 137: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (16)Chương 138: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (17)Chương 139: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (18)Chương 140: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (19)Chương 141: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (20)Chương 142: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (21)Chương 143: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (22)Chương 144: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (23)Chương 145: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (24)Chương 146: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (25)Chương 147: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (26)Chương 148: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (27)Chương 149: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (28)Chương 150: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (29)Chương 151: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (30)Chương 152: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (31)Chương 153: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (32)Chương 154: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (33)Chương 155: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (34)Chương 156: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (35)Chương 157: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (36)Chương 158: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (37)Chương 159: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (38)Chương 160: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (39)Chương 161: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (40)Chương 162: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (41)Chương 163: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (42)Chương 164: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (43)Chương 165: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (45)Chương 166: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (46) [1]Chương 167: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (46) [2]Chương 168: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (47)Chương 169: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (48)Chương 170: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (49)Chương 171: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (50)Chương 172: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (51)Chương 173: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (52)Chương 174: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (53)Chương 175: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (54)Chương 176: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (55)Chương 177: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (56)Chương 178: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (57)Chương 179: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (58)Chương 180: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (59)Chương 181: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (60)Chương 182: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (61)Chương 183: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (62)Chương 184: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (63)Chương 185: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (64)Chương 186: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (65)Chương 187: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (66)Chương 188: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (67)Chương 189: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (68)Chương 190: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (69)Chương 191: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (70)Chương 192: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (71)Chương 193: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (72)Chương 194: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (Hoàn)Chương 195: Ngoại truyện: Giai nhân đã qua đờiChương 196: Vườn trường kinh hoàng (1)Chương 197: Vườn trường kinh hoàng (2)Chương 198: Vườn trường kinh hoàng (3)Chương 199: Vườn trường kinh hoàng (4)Chương 200: Vườn trường kinh hoàng (5)Chương 201: Vườn trường kinh hoàng (6)Chương 202: Vườn trường kinh hoàng (7)Chương 203: Vườn trường kinh hoàng (8)Chương 204: Vườn trường kinh hoàng (9)Chương 205: Vườn trường kinh hoàng (10)Chương 206: Vườn trường kinh hoàng (11)Chương 207: Vườn trường kinh hoàng (12)Chương 208: Vườn trường kinh hoàng (13)Chương 209: Vườn trường kinh hoàng (14)Chương 210: Vương trường kinh hoàng (15)Chương 211: Vườn trường kinh hoàng (16)Chương 212: Vườn trường kinh hoàng (17)Chương 213: Vườn trường kinh hoàng (18)Chương 214: Vườn trường kinh hoàng (19)Chương 215: Vườn trường kinh hoàng (20)Chương 216: Vườn trường kinh hoàng (21)Chương 217: Vườn trường kinh hoàng (22)Chương 218: Vườn trường kinh hoàng (23)Chương 219: Vườn trường kinh hoàng (25)Chương 220: Vườn trường kinh hoàng (26)Chương 221: Vườn trường kinh hoàng (27)Chương 222: Vườn trường kinh hoàng (28)Chương 223: Vườn trường kinh hoàng (30)Chương 224: Hoàng hậu hận (1)Chương 225: Hoàng hậu hận (2)Chương 226: Cô rất giống cô ấyChương 227: Hoàng hậu hận (3)Chương 228: Hoàng hậu hận (4)Chương 229: Hoàng hậu hận (5)Chương 230: Hoàng hậu hận (6)Chương 231: Hoàng hậu hận (7)Chương 232: Hoàng hậu hận (8)Chương 233: Hoàng hậu hận (9)Chương 234: Hoàng hậu hận (10)Chương 235: Hoàng hậu hận (11)Chương 236: Hoàng hậu hận (12)Chương 237: Hoàng hậu hận (13)Chương 238: Hoàng hậu hận (14)Chương 239: Hoàng hậu hận (15)Chương 240: Hoàng hậu hận (16)Chương 241: Hoàng hậu hận (17)Chương 242: Hoàng hậu hận (18)Chương 243: Hoàng hậu hận (19)Chương 244: Hoàng hậu hận (20)Chương 245: Hoàng hậu hận (21)Chương 246: Hoàng hậu hận (22)Chương 247: Hoàng hậu hận (23)Chương 248: Hoàng hậu hận (24)Chương 249: Hoàng hậu hận (25)Chương 250: Hoàng hậu hận (26)Chương 251: Hoàng hậu hận (27)Chương 252: Hoàng hậu hận (28)Chương 253: Hoàng hậu hận (29)Chương 254: Hoàng hậu hận (hoàn)Chương 255: Thăng cấp vô địch (1)Chương 256: Thăng cấp vô địch (2)Chương 257: Thăng cấp vô địch (3)Chương 258: Thăng cấp vô địch (4)Chương 259: Thăng cấp vô địch (5)Chương 260: Thăng cấp vô địch (6)Chương 261: Thăng cấp vô địch (7)Chương 262: Thăng cấp vô địch (8)Chương 263: Thăng cấp vô địch (9)Chương 264: Thăng cấp vô địch (10)Chương 265: Thăng cấp vô địch (11)Chương 266: Thăng cấp vô địch (12)Chương 267: Thăng cấp vô địch (13)Chương 268: Thăng cấp vô địch (14)Chương 269: Thăng cấp vô địch (15)Chương 270: Thăng cấp vô địch (16)Chương 271: Thăng cấp vô địch (17)Chương 272: Thăng cấp vô địch (18)Chương 273: Thăng cấp vô địch (19)Chương 274: Thăng cấp vô địch (20)Chương 275: Thăng cấp vô địch (21)Chương 276: Thăng cấp vô địch (22)Chương 277: Thăng cấp vô địch (23)Chương 278: Thăng cấp vô địch (24)Chương 279: Thăng cấp vô địch (25)Chương 280: Thăng cấp vô địch (26)Chương 281: Thăng cấp vô địch (27)Chương 282: Thăng cấp vô địch (28)Chương 283: Thăng cấp vô địch (29)Chương 284: Thăng cấp vô địch (30)Chương 285: Thăng cấp vô địch (31)Chương 286: Thăng cấp vô địch (32)Chương 287: Thăng cấp vô địch (33)Chương 288: Thăng cấp vô địch (34)Chương 289: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (1)Chương 290: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (2)Chương 291: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (3)Chương 292: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (4)Chương 293: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (5)Chương 294: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (6)Chương 295: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (7)Chương 296: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (8)Chương 297: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (9)Chương 298: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (10)Chương 299: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (11)Chương 300: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (12)Chương 301: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (13)Chương 302: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (14)Chương 303: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (15)Chương 304: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (16)Chương 305: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (17)Chương 306: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (18)Chương 307: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (19)Chương 308: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (20)Chương 309: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (21)Chương 310: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (22)Chương 311: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (23)Chương 312: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (24)Chương 313: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (25)Chương 314: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (26)Chương 315: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (27)Chương 316: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (28)Chương 317: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (29)Chương 318: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (30)Chương 319: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (31)Chương 320: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (32)Chương 321: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (33)Chương 322: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (34)Chương 323: Tình yêu sâu đậm của kim chủ (hoàn)Chương 324: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (1)Chương 325: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (2)Chương 326: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (3)Chương 327: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (4)Chương 328: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (5)Chương 329: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (6)Chương 330: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (7)Chương 331: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (8)Chương 332: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (9)Chương 333: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (10)Chương 334: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (11)Chương 335: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (12)Chương 336: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (13)Chương 337: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (14)Chương 338: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (15)Chương 339: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (16)Chương 340: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (17)Chương 341Chương 342: Xã Hội Nguyên Thủy Nên Làm Nông Nghiệp (19)Chương 343: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (20)Chương 344: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (21)Chương 345: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (22)Chương 346: Xã hội nguyên thuỷ làm nên nông nghiệp (23)Chương 347: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (24)Chương 348: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (25)Chương 349: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (26)Chương 350: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (27)Chương 351: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (28)Chương 352: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (29)Chương 353: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (30)Chương 354: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (31)Chương 355: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (32)Chương 356: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (hoàn)Chương 357: Ta là npc (1)Chương 358: Ta là npc (2)Chương 359: Ta là NPC (3)Chương 360: Ta là NPC (4)Chương 361: Ta là NPC (5)Chương 362: Ta là NPC (6)Chương 363: Ta là NPC (7)Chương 364: Ta là NPC (8)Chương 365: Ta là NPC (9)Chương 366: Ta là NPC (10)Chương 367: Ta là NPC (11)Chương 368: Ta là NPC (12)Chương 369: Ta là NPC (13)Chương 370: Ta là NPC (14)Chương 371: Ta là NPC (15)Chương 372: Ta là NPC (16)Chương 373: Ta là NPC (17)Chương 374: Ta là NPC (18)Chương 375: Ta là NPC (19)Chương 376: Ta là NPC (Hoàn)Chương 377: Chàng là thiên thần của ta (1)Chương 378: Chàng là thiên thần của ta (2)Chương 379: Chàng là thiên thần của ta (3)Chương 380: Chàng là thiên thần của ta (4)Chương 381: Chàng là thiên thần của ta (5)Chương 382: Chàng là thiên thần của ta (6)Chương 383: Chàng là thiên thần của ta (7)Chương 384: Chàng là thiên thần của ta (8)Chương 385: Chàng là thiên thần của ta (9)Chương 386: Chàng là thiên thần của ta (10)Chương 387: Chàng là thiên thần của ta (11)Chương 388: Chàng là thiên thần của ta (12)Chương 389: Chàng là thiên thần của ta (13)Chương 390: Chàng là thiên thần của ta (14) Chương 391: Chàng là thiên thần của ta (15)Chương 392: Chàng là thiên thần của ta (16)Chương 393: Chàng là thiên thần của ta (17)Chương 394: Chàng là thiên thần của ta (18)BÚT KÝ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI Chương 395: Chàng là thiên thần của ta (19)Chương 396: Chàng là thiên thần của ta (20)Chương 397: Chàng là thiên thần của ta (21)Chương 398: Chàng là thiên thần của ta (22)Chương 399: Chàng là thiên thần của ta (23)Chương 400: Chàng là thiên thần của ta (24)Chương 401: Chàng là thiên thần của ta (25)Chương 402: Chàng là thiên thần của ta (26)Chương 403: Chàng là thiên thần của ta (27)Chương 404: Chàng là thiên thần của ta (28)Chương 405: Chàng là thiên thần của ta (29)Chương 406: Chàng là thiên thần của ta (30)Chương 407: Cưng chiều tận xương (1)Chương 408: Cưng chiều tận xương (2)Chương 409: Cưng chiều tận xương (3)Chương 410: Cưng chiều tận xương (4)Chương 411: Cưng chiều tận xương (5)Chương 412: Cưng chiều tận xương (6)Chương 413: Cưng chiều tận xương (7)Chương 414: Cưng chiều tận xương (8)Chương 415: Cưng chiều tận xương (9)Chương 416: Cưng chiều tận xương (10)Chương 417: Cưng chiều tận xương (11)Chương 418: Cưng chiều tận xương (12)Chương 419: Cưng chiều tận xương (13)Chương 420: Cưng chiều tận xương (14)Chương 421: Cưng chiều tận xương (15)Chương 422: Cưng chiều tận xương (16)Chương 423: Cưng chiều tận xương (17)Chương 424: Cưng chiều tận xương (18)Chương 425: Cưng chiều tận xương (19)Chương 426: Cưng chiều tận xương (20)Chương 427: Cưng chiều tận xương (21)Chương 428: Cưng chiều tận xương (22)Chương 429: Cưng chiều tận xương (23)Chương 430: Cưng chiều tận xương (24)Chương 431: Cưng chiều tận xương (25)Chương 432: Cưng chiều tận xương (26)Chương 433: Nam phượng hoàng (1)Chương 434: Nam phượng hoàng (2)Chương 435: Nam phượng hoàng (3)Chương 436: Nam phượng hoàng (4)Chương 437: Nam phượng hoàng (5)Chương 438: Nam phượng hoàng (6)Chương 439: Nam phượng hoàng (7)Chương 440: Nam phượng hoàng (8)Chương 441: Nam phượng hoàng (9)Chương 442: Nam phượng hoàng (10)Chương 443: Nam phượng hoàng (11)Chương 444: Nam phượng hoàng (12)Chương 445: Nam phượng hoàng (13)Chương 446: Nam phượng hoàng (14)Chương 447: Nam phượng hoàng (15)Chương 448: Nam phượng hoàng (16)Chương 449: Nam phượng hoàng (17)Chương 450: Nam phượng hoàng (18)Chương 451: Nam phượng hoàng (19)Chương 452: Nam phượng hoàng (20)Chương 453: Nam phượng hoàng (21)Chương 454: Nam phượng hoàng (22)Chương 455: Nam phượng hoàng (23)Chương 456: Nam phượng hoàng (24)Chương 457: Nam phượng hoàng (25)Chương 458: Nam phượng hoàng (26)Chương 459: Nam phượng hoàng (27)Chương 460: Nam phượng hoàng (28)Chương 461: Nam phượng hoàng (29)Chương 462: Nam phượng hoàng (30)Chương 463: Nam phượng hoàng (31)Chương 464: Nam phượng hoàng (32)Chương 465: Nam phượng hoàng (33)Chương 466: Nam phượng hoàng (34)Chương 467: Nam phượng hoàng (35)Chương 468: Nam phượng hoàng (36)Chương 469: Nam phượng hoàng (hoàn)Chương 470: Không gian ảoChương 471: Người phụ nữ đa tình (1) Chương 472: Người phụ nữ đa tình (2)Chương 473: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (1)Chương 474: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (2)Chương 475: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (3)Chương 476: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (4)Chương 477: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (5)Chương 478: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (6)Chương 479: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (7)Chương 480: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (8)Chương 481: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (9)Chương 482: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (10)Chương 483: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (11)Chương 484: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (12)Chương 485: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (13)Chương 486: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (14)Chương 487: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (15)Chương 488: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (16)Chương 489: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (17)Chương 490: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (18)Chương 491: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (19)Chương 492: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (20)Chương 493: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (21)Chương 494: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (22)Chương 495: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (23)Chương 496: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (24)Chương 497: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (25)Chương 498: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (26)Chương 499: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (hoàn)Chương 500: Hội chứng stockholm (1)Chương 501: Hội chứng stockholm (2)Chương 502: Hội chứng stockholm (3)Chương 503: Hội chứng stockholm (4)Chương 504: Hội chứng stockholm (5)Chương 505: Hội chứng stockholm (6)Chương 506: Hội chứng stockholm (7)Chương 507: Hội chứng stockholm (8)Chương 508: Hội chứng stockholm (9)Chương 509: Hội chứng stockholm (10)Chương 510: Hội chứng stockholm (11)Chương 511: Hội chứng stockholm (12)Chương 512: Hội chứng stockholm (13)Chương 513: Hội chứng stockholm (14)Chương 514: Hội chứng stockholm (15)Chương 515: Hội chứng stockholm (16)Chương 516: Hội chứng stockholm (17)Chương 517: Hội chứng stockholm (18)Chương 518: Hội chứng stockholm (19)Chương 519: Hội chứng stockholm (20)Chương 520: Hội chứng stockholm (21)Chương 521: Hội chứng stockholm (22)Chương 522: Hội chứng stockholm (23)Chương 523: Hội chứng stockholm (24)Chương 524: Hội chứng stockholm (25)Chương 525: Hội chứng stockholm (26)Chương 526: Hội chứng stockholm (27)Chương 527: Hội chứng stockholm (28)Chương 528: Hội chứng stockholm (29)Chương 529: Hội chứng stockholm (30)Chương 530: Hội chứng stockholm (31)Chương 531: Hội chứng stockholm (32)Chương 532: Hội chứng stockholm (33)Chương 533: Hội chứng stockholm (34)Chương 534: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (1)Chương 535: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (2)Chương 536: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (3)Chương 537: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (4)Chương 538: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (5)Chương 539: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (6)Chương 540: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (7)Chương 541: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (8)Chương 542: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (9)Chương 543: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (10)Chương 544: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (11)Chương 545: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (12)Chương 546: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (13)Chương 547: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (14)Chương 548: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (15)Chương 549: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (16)Chương 550: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (17)Chương 551: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (18)Chương 552: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (19)Chương 553: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (20)Chương 554: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (21)Chương 555: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (22)Chương 556: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (23)Chương 557: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (24) + THÔNG BÁOChương 558: Con dâu nuôi từ bé (1)Chương 559: Con dâu nuôi từ bé (2)Chương 560: Con dâu nuôi từ bé (3)Chương 561: Con dâu nuôi từ bé (4)Chương 562: Con dâu nuôi từ bé (5)Chương 563: Con dâu nuôi từ bé (6)Chương 564: Con dâu nuôi từ bé (7)Chương 565: Con dâu nuôi từ bé (8)Chương 566: Con dâu nuôi từ bé (9)Chương 567: Con dâu nuôi từ bé (10)Chương 568: Con dâu nuôi từ bé (11)Chương 569: Con dâu nuôi từ bé (12)Chương 570: Con dâu nuôi từ bé (13)Chương 571: Con dâu nuôi từ bé (14)Chương 572: Con dâu nuôi từ bé (15)Chương 573: Con dâu nuôi từ bé (16)Chương 574: Con dâu nuôi từ bé (17)Chương 575: Con dâu nuôi từ bé (18)Chương 576: Con dâu nuôi từ bé (19)Chương 577: Con dâu nuôi từ bé (20)Chương 578: Con dâu nuôi từ bé (21)Chương 579: Con dâu nuôi từ bé (22)Chương 580: Con dâu nuôi từ bé (23)Chương 581: Con dâu nuôi từ bé (24)Chương 582: Con dâu nuôi từ bé (25)Chương 583: Con dâu nuôi từ bé (26)Chương 584: Con dâu nuôi từ bé (27)Chương 585: Con dâu nuôi từ bé (28)Chương 586: Con dâu nuôi từ bé (29)Chương 587: Con dâu nuôi từ bé (30)Chương 588: Con dâu nuôi từ bé (31)Chương 589: Con dâu nuôi từ bé (32)Chương 590: Con dâu nuôi từ bé (33)Chương 591: Con dâu nuôi từ bé (34)Chương 592: Con dâu nuôi từ bé (35)Chương 593: Con dâu nuôi từ bé (phiên ngoại)Chương 594: Nhiệm vụ thực tậpChương 595: Hậu viện của tứ gia (1)Chương 596: Hậu viện của tứ gia (2)Chương 597: Hậu viện của tứ gia (3)Chương 598: Hậu viện của tứ gia (4)Chương 599: Hậu viện của tứ gia (5)Chương 600: Hậu viện của tứ gia (6)Chương 601: Hậu viện của tứ gia (7)Chương 602: Hậu viện của tứ gia (8)Chương 603: Hậu viện của tứ gia (9)Chương 604: Hậu viện của tứ gia (10)Chương 605: Hậu viện của tứ gia (11)Chương 606: Hậu viện của tứ gia (12)Chương 607: Hậu viện của tứ gia (13)Chương 608: Hậu viện của tứ gia (14)Chương 609: Hậu viện của tứ gia (15)Chương 610: Hậu viện của tứ gia (16)Chương 611: Hậu viện của tứ gia (17)Chương 612: Hậu viện của tứ gia (18)Chương 613: Hậu viện của tứ gia (19)Chương 614: Hậu viện của tứ gia (20)Chương 615: Hậu viện của tứ gia (21)Chương 616: Hậu viện của tứ gia (22)Chương 617: Hậu viện của tứ gia (23)Chương 618: Hậu viện của tứ gia (24)Chương 619: Hậu viện của tứ gia (25)Chương 620: Hậu viện của tứ gia (26)Chương 621: Hậu viện của tứ gia (27)Chương 622: Hậu viện của tứ gia (28)Chương 623: Người mang thai hộ (1)Chương 624: Người mang thai hộ (2)Chương 625: Người mang thai hộ (3)Chương 626: Người mang thai hộ (4)Chương 627: Người mang thai hộ (5)Chương 628: Người mang thai hộ (6)Chương 629: Người mang thai hộ (7)Chương 630: Người mang thai hộ (8)Chương 631: Người mang thai hộ (9)Chương 632: Người mang thai hộ (10)Chương 633: Người mang thai hộ (11)Chương 634: Người mang thai hộ (12)Chương 635: Người mang thai hộ (13)Chương 636: Người mang thai hộ (14)Chương 637: Người mang thai hộ (15)Chương 638: Người mang thai hộ (16)Chương 639: Người mang thai hộ (17)Chương 640: Người mang thai hộ (18)Chương 641: Người mang thai hộ (19)Chương 642: Người mang thai hộ (20)Chương 643: Người mang thai hộ (21)Chương 644: Người mang thai hộ (22)Chương 645: Người mang thai hộ (23)Chương 646: Người mang thai hộ (24)Chương 647: Người mang thai hộ (25)Chương 648: Người mang thai hộ (26)Chương 649: Người mang thai hộ (27)Chương 650: Người mang thai hộ (28)Chương 651: Người mang thai hộ (29)Chương 652: Người mang thai hộ (30)Chương 653: Người mang thai hộ (31)Chương 654: Người mang thai hộ (32)Chương 655: Người mang thai hộ (33)Chương 656: Người mang thai hộ (34)Chương 657: Người mang thai hộ (35)Chương 658: Người mang thai hộ (36)Chương 659: Có thể quay vềChương 660: Người quenChương 661: Mau vào trong lòng của vi sư (1)Chương 662: Mau vào trong lòng của vi sư (2)Chương 663: Mau vào trong lòng của vi sư (3)Chương 664: Mau vào trong lòng của vi sư (4)Chương 665: Mau vào trong lòng của vi sư (5)Chương 666: Mau vào trong lòng của vi sư (6)Chương 667: Mau vào trong lòng của vi sư (7)Chương 668: Mau vào trong lòng của vi sư (8)Chương 669: Mau vào trong lòng của vi sư (9)Chương 670: Mau vào trong lòng của vi sư (10)Chương 671: Mau vào trong lòng của vi sư (11)Chương 672: Mau vào trong lòng của vi sư (12)Chương 673: Mau vào trong lòng của vi sư (13)Chương 674: Mau vào trong lòng của vi sư (14)Chương 675: Mau vào trong lòng của vi sư (15)Chương 676: Mau vào trong lòng của vi sư (16)Chương 677: Mau vào trong lòng của vi sư (17)Chương 678: Mau vào trong lòng của vi sư (18)Chương 679: Mau vào trong lòng của vi sư (19)Chương 680: Mau vào trong lòng của vi sư (20)Chương 681: Mau vào trong lòng của vi sư (21)Chương 682: Mau vào trong lòng của vi sư (22)Chương 683: Mau vào trong lòng của vi sư (23)Chương 684: Mau vào trong lòng của vi sư (24)Chương 685: Mau vào trong lòng của vi sư (25)Chương 686: Mau vào trong lòng của vi sư (26)Chương 687: Mau vào trong lòng của vi sư (27)Chương 688: Mau vào trong lòng của vi sư (28)Chương 689: Mau vào trong lòng của vi sư (29)Chương 690: Mau vào trong lòng của vi sư (30)Chương 691: Mau vào trong lòng của vi sư (31)Chương 692: Mau vào trong lòng của vi sư (32)Chương 693: Nhặt được trên đườngChương 694: Khiên tình tơChương 695: Người đàn ông thật thà (1)Chương 696: Người đàn ông thật thà (2)Chương 697: Người đàn ông thật thà (3)Chương 698: Người đàn ông thật thà (4)Chương 699: Người đàn ông thật thà (5)Chương 700: Người đàn ông thật thà (6)Chương 701: Người đàn ông thật thà (7)Chương 702: Người đàn ông thật thà (8)Chương 703: Người đàn ông thật thà (9)Chương 704: Người đàn ông thật thà (10)Chương 705: Người đàn ông thật thà (11)Chương 706: Người đàn ông thật thà (12)Chương 707: Người đàn ông thật thà (13)Chương 708: Người đàn ông thật thà (14)Chương 709: Người đàn ông thật thà (15)Chương 710: Người đàn ông thật thà (16)Chương 711: Người đàn ông thật thà (17)Chương 712: Người đàn ông thật thà (18)Chương 713: Người đàn ông thật thà (19)Chương 714: Người đàn ông thật thà (20)Chương 715: Người đàn ông thật thà (21)Chương 716: Người đàn ông thật thà (22)Chương 717: Người đàn ông thật thà (23)Chương 718: Người đàn ông thật thà (24)Chương 719: Người đàn ông thật thà (25)Chương 720: Người đàn ông thật thà (26)Chương 721: Người đàn ông thật thà (27)Chương 722: Người đàn ông thật thà (28)Chương 723: Người đàn ông thật thà (29)Chương 724: Người đàn ông thật thà (30)Chương 725: Người đàn ông thật thà (31)Chương 726: Người đàn ông thật thà (32)Chương 727: Người đàn ông thật thà (33)Chương 728: Bùa hộ mệnh bản nâng cấpChương 729: Động đất rồiChương 730: Tình duyên giữa người và yêu (1)Chương 731: Tình duyên giữa người và yêu (2)Chương 732: Tình duyên giữa người và yêu (3)Chương 733: Tình duyên giữa người và yêu (4)Chương 734: Tình duyên giữa người và yêu (5)Chương 735: Tình duyên giữa người và yêu (6)Chương 736: Tình duyên giữa người và yêu (7)Chương 737: Tình duyên giữa người và yêu (8)Chương 738: Tình duyên giữa người và yêu (9)Chương 739: Tình duyên giữa người và yêu (10)Chương 740: Tình duyên giữa người và yêu (11)Chương 741: Tình duyên giữa người và yêu (12)Chương 742: Tình duyên giữa người và yêu (13)Chương 743: Tình duyên giữa người và yêu (14)Chương 744: Tình duyên giữa người và yêu (15)Chương 745: Tình duyên giữa người và yêu (16)Chương 746: Tình duyên giữa người và yêu (17)Chương 747: Tình duyên giữa người và yêu (18)Chương 748: Tình duyên giữa người và yêu (19)Chương 749: Tình duyên giữa người và yêu (20)Chương 750: Tình duyên giữa người và yêu (21)Chương 751: Tình duyên giữa người và yêu (22)Chương 752: Tình duyên giữa người và yêu (23)Chương 753: Tình duyên giữa người và yêu (24)Chương 754: Tình duyên giữa người và yêu (25)Chương 755: Tình duyên giữa người và yêu (26)Chương 756: Tình duyên giữa người và yêu (27)Chương 757: Tình duyên giữa người và yêu (28)Chương 758: Tình duyên giữa người và yêu (29)Chương 759: Tình Duyên Giữa Người Và Yêu (30)Chương 760: Tình duyên giữa người và yêu (31)Chương 761: Tình duyên giữa người và yêu (32)Chương 762: Tình duyên giữa người và yêu (33)Chương 763: Tình duyên giữa người và yêu (34)Chương 764: Tình duyên giữa người và yêu (35)Chương 765: Tình duyên giữa người và yêu (36)Chương 766: Hello, cậu! (1)Chương 767: Hello, cậu! (2)Chương 768: Hello, cậu! (3)Chương 769: Hello, cậu! (4)Chương 770: Hello, Cậu! (5)Chương 771: Hello, Cậu! (6)Chương 773: Hello, Cậu! (7)Chương 773: Hello, Cậu! (8)Chương 774: Hello, Cậu! (9)Chương 775: Hello, Cậu! (10)Chương 776: Hello, Cậu! (11)Chương 777: Hello, Cậu! (12)Chương 778: Hello, Cậu! (13)Chương 779: Hello, Cậu! (14)Chương 780: Hello, Cậu! (15)Chương 781: Hello, Cậu! (16)Chương 782: Hello, Cậu! (17)Chương 783: Hello, Cậu! (18)Chương 784: Hello, Cậu! (19)Chương 785: Hello, Cậu! (20)Chương 786: Hello, Cậu! (21)Chương 787: Hello, Cậu! (22)Chương 788: Hello, Cậu! (23)Chương 789: Hello, Cậu! (24)Chương 790: Hello, Cậu! (25)Chương 791: Hello, Cậu! (26)Chương 792: Hello, Cậu! (27)Chương 793: Hello, Cậu! (28)Chương 794: Hello, Cậu! (29)Chương 795: Hello, Cậu! (30)Chương 796: Hello, Cậu! (31)Chương 797: Hello, Cậu! (32)Chương 798: Hello, Cậu! (33)Chương 799: Hello, Cậu! (34)Chương 800: Hello, Cậu! (35)Chương 801: Hello, Cậu! (36)Chương 802: Hello, Cậu! (37)Chương 803: Hello, Cậu! (38)Chương 804: Hello, Cậu! (39)Chương 805: Hệ thống minh tinh siêu cấp 1Chương 806: Hệ thống minh tinh siêu cấp 2Chương 807: Hệ thống minh tinh siêu cấp 3Chương 808: Hệ thống minh tinh siêu cấp 4Chương 809: Hệ thống minh tinh siêu cấp 5Chương 810: Hệ thống minh tinh siêu cấp 6Chương 811: Hệ thống minh tinh siêu cấp 7Chương 812: Hệ thống minh tinh siêu cấp 8Chương 813: Hệ thống minh tinh siêu cấp 9 Chương 814: Hệ thống minh tinh siêu cấp 10Chương 815: Hệ thống minh tinh siêu cấp 11Chương 816: Hệ thống minh tinh siêu cấp 12Chương 817: Hệ thống minh tinh siêu cấp 13Chương 818: Hệ thống minh tinh siêu cấp 14Chương 819: Hệ thống minh tinh siêu cấp 15Chương 820: Hệ thống minh tinh siêu cấp 16Chương 821: Hệ thống minh tinh siêu cấp 17Chương 822: Hệ thống minh tinh siêu cấp 18Chương 823: Hệ thống minh tinh siêu cấp 19Chương 824: Hệ Thống Minh Tinh Siêu Cấp 20Chương 825: Hệ thống minh tinh siêu cấp 21Chương 826: Hệ thống minh tinh siêu cấp 22Chương 827: Hệ thống minh tinh siêu cấp 23Chương 828: Hệ thống minh tinh siêu cấp 24Chương 829: Hệ thống minh tinh siêu cấp 25Chương 830: Hệ thống minh tinh siêu cấp 26Chương 831: Hệ thống minh tinh siêu cấp 27Chương 832: Hệ thống minh tinh siêu cấp 28Chương 833: Hệ thống minh tinh siêu cấp 29Chương 834: Hệ thống minh tinh siêu cấp 30Chương 835: Hệ thống minh tinh siêu cấp 31Chương 836: Hệ thống minh tinh siêu cấp 32Chương 837: Hệ thống minh tinh siêu cấp 33Chương 838: Nhiệm vụ đặc biệtChương 839: Tôi không điChương 840: Ai là hung thủ 1Chương 841: Ai là hung thủ 2Chương 842: Ai là hung thủ 3Chương 843: Ai là hung thủ 4Chương 844: Ai là hung thủ 5Chương 845: Ai là hung thủ 6Chương 846: Ai là hung thủ 7Chương 847: Ai là hung thủ 8Chương 848: Ai là hung thủ 9Chương 849: Ai là hung thủ 10Chương 850: Ai là hung thủ 11Chương 851: Ai là hung thủ 12Chương 852: Ai là hung thủ 13Chương 853: Ai là hung thủ 14Chương 854: Ai là hung thủ 15Chương 855: Ai là hung thủ 16Chương 856: Ai là hung thủ 17Chương 857: Ai là hung thủ 18Chương 858: Ai là hung thủ 19Chương 859: Ai là hung thủ 20Chương 860: Ai là hung thủ 21Chương 861: Ai là hung thủ (22)Chương 862: Thôn nữ sống lại (1)Chương 863: Thôn nữ sống lại (2)Chương 864: Thôn nữ sống lại (3)Chương 865: Thôn nữ sống lại (4)Chương 866: Thôn nữ sống lại (5)Chương 867: Thôn nữ sống lại (6)Chương 868: Thôn nữ sống lại (7)Chương 869: Thôn nữ sống lại (8)Chương 870: Thôn nữ sống lại (9)Chương 871: Thôn nữ sống lại (10)Chương 872: Thôn nữ sống lại (11)Chương 873: Thôn nữ sống lại (12)Chương 874: Thôn nữ sống lại (13)Chương 875: Thôn nữ sống lại (14)Chương 876: Thôn nữ sống lại (15)Chương 877: Thôn nữ sống lại (16)Chương 878: Thôn nữ sống lại (17)Chương 879: Thôn nữ sống lại (18)Chương 880: Thôn nữ sống lại (19)Chương 881: Thôn nữ sống lại (20)Chương 882: Thôn nữ sống lại (21)Chương 883: Thôn nữ sống lại (22)Chương 884: Thôn nữ sống lại (23) Chương 885: Thôn nữ sống lại (24)Chương 886: Thôn nữ sống lại (25)Chương 887: Thôn nữ sống lại (26)Chương 888: Thôn nữ sống lại (27)Chương 889: Thôn nữ sống lại (28)Chương 890: Thôn nữ sống lại (29)Chương 891: Thôn nữ sống lại (30)Chương 892: Thôn nữ sống lại (31)Chương 893: Thôn nữ sống lại (32)Chương 894: Thôn nữ sống lại (33)Chương 895: Thôn nữ sống lại (34)Chương 896: Thôn nữ sống lại (35)Chương 897: Thôn nữ sống lại (36)Chương 898: Thôn nữ sống lại (37)Chương 899: Thôn nữ sống lại (38)Chương 900: Thôn nữ sống lại (39)Chương 901: Thôn nữ sống lại (40)Chương 902: Thôn nữ sống lại (41)Chương 903: Thôn nữ sống lại (42)Chương 904: Thôn nữ sống lại (43)Chương 905: Linh Hồn đinhChương 906: Sát thủ vương phi (1)Chương 907: Sát thủ vương phi (2)Chương 908: Sát thủ vương phi (3)Chương 909: Sát thủ vương phi (4)Chương 910: Sát thủ vương phi (5)Chương 911: Sát thủ vương phi (6)Chương 912: Sát thủ vương phi (7)Chương 913: Sát thủ vương phi (8)Chương 914: Sát thủ vương phi (9)Chương 915: Sát thủ vương phi (10)Chương 916: Sát thủ vương phi (11)Chương 917: Sát thủ vương phi (12)Chương 918: Sát thủ vương phi (13)Chương 919: Sát thủ vương phi (14)Chương 920: Sát thủ vương phi (15)Chương 921: Sát thủ vương phi (16)Chương 922: Sát thủ vương phi (17)Chương 923: Sát thủ vương phi (18)Chương 924: Sát thủ vương phi (19)Chương 925: Sát thủ vương phi (20)Chương 926: Sát thủ vương phi (21)Chương 927: Chương này không có gì đâuChương 928: Sát Thủ Vương Phi (22)Chương 929: Sát thủ vương phi (23)Chương 930: Sát thủ vương phi (24)Chương 931: Nàng dâu (1)Chương 932: Nàng dâu (2)Chương 933: Nàng dâu (3)Chương 934: Nàng dâu (4)Chương 935: Nàng dâu (5)Chương 936: Nàng dâu (6)Chương 937: Nàng dâu (7)Chương 938: Nàng dâu (8)Chương 939: Nàng dâu (9)Chương 940: Nàng dâu (10)Chương 941: Nàng dâu (11)Chương 942: Nàng dâu (12)Chương 943: Nàng dâu (13)Chương 944: Nàng dâu (14)Chương 945: Nàng dâu (15)Chương 946: Nàng dâu (16)Chương 947: Nàng dâu (17)Chương 948: Nàng dâu (18)Chương 949: Nàng dâu (19)Chương 950: Nàng dâu (20)Chương 951: Nàng dâu (21)Chương 952: Nàng dâu (22)Chương 953: Nàng dâu (23)Chương 954: Nàng dâu (24)Chương 955: Nàng dâu (25)Chương 956: Nàng dâu (26)Chương 957: Nàng dâu (27)Chương 958: Nàng dâu (28)Chương 959: Nàng dâu (29)Chương 960: Nàng dâu (30)Chương 961: Nàng dâu (31)Chương 962: Nhiệm vụ giả cao cấpChương 963: Thế giới vườn trường (1)Chương 964: Thế giới vườn trường (2)Chương 965: Thế giới vườn trường (3)Chương 966: Thế giới vườn trường (4)Chương 967: Thế giới vườn trường (5)Chương 968: Hệ thống sủng phi (1)Chương 969: Hệ thống sủng phi (2)Chương 970: Hệ thống sủng phi (3)Chương 971: Hệ thống sủng phi (4)Chương 972: Hệ thống sủng phi (5)Chương 973: Hệ thống sủng phi (6)Chương 974: Hệ thống sủng phi (7)Chương 975: Hệ thống sủng phi (8)Chương 976: Hệ thống sủng phi (9)Chương 977: Hệ thống sủng phi (10)Chương 978: Hệ thống sủng phi (11)Chương 979: Hệ thống sủng phi (12)Chương 980: Hệ thống sủng phi (13)Chương 981: Hệ thống sủng phi (14)Chương 982: Hệ thống sủng phi (15)Chương 983: Hệ thống sủng phi (16)Chương 984: Hệ thống sủng phi (17)Chương 985: Hệ thống sủng phi (18)Chương 986: Hệ thống sủng phi (19)Chương 987: Hệ thống sủng phi (20)Chương 988: Hệ thống sủng phi (21)Chương 989: Hệ thống sủng phi (22)Chương 990: Hệ thống sủng phi (23)Chương 991: Hệ thống sủng phi (24)Chương 992: Hệ thống sủng phi (25)Chương 993: Hệ thống sủng phi (26)Chương 994: Hệ thống sủng phi (27)Chương 995: Hệ thống sủng phi (28)Chương 996: Hệ thống sủng phi (29)Chương 997: Hệ thống sủng phi (30)Chương 998: Công kích linh hồnChương 999: Triệu hoán nữ vương (1)Chương 1000: Triệu hoán nữ vương (2)Chương 1001: Triệu hoán nữ vương (3)Chương 1002: Triệu hoán nữ vương (4)Chương 1003: Triệu hoán nữ vương (5)Chương 1004: Triệu hoán nữ vương (6)Chương 1005: Triệu hoán nữ vương (7)Chương 1006: Triệu hoán nữ vương (8)Chương 1007: Triệu hoán nữ vương (9)Chương 1008: Triệu hoán nữ vương (10)Chương 1009: Triệu hoán nữ vương (11)Chương 1010: Triệu hoán nữ vương (12)Chương 1011: Triệu hoán nữ vương (13)Chương 1012: Triệu hoán nữ vương (14)Chương 1013: Triệu hoán nữ vương (15)Chương 1014: Triệu hoán nữ vương (16)Chương 1015: Triệu hoán nữ vương (17)Chương 1016: Triệu hoán nữ vương (18)Chương 1017: Triệu hoán nữ vương (19)Chương 1018: Triệu hoán nữ vương (20)Chương 1019: Triệu hoán nữ vương (21)Chương 1020: Triệu hoán nữ vương (22)Chương 1021: Triệu hoán nữ vương (23)Chương 1022: Triệu hoán nữ vương (24)Chương 1023: Triệu hoán nữ vương (25)Chương 1024: Triệu hoán nữ vương (26)Chương 1025: Triệu hoán nữ vương (27)Chương 1026: Triệu hoán nữ vương (28)Chương 1027: Triệu hoán nữ vương (29)Chương 1028: Triệu hoán nữ vương (30)Chương 1029: Triệu hoán nữ vương (31)Chương 1030: Triệu hoán nữ vương (32) Chương 1031: Triệu hoán nữ vương (33)Chương 1032: Triệu hoán nữ vương (34)Chương 1033: Triệu hoán nữ vương (35)Chương 1034: Triệu hoán nữ vương (36)Chương 1035: Triệu hoán nữ vương (37)Chương 1036: Triệu hoán nữ vương (38)Chương 1037: Triệu hoán nữ vương (39)Chương 1038: Triệu hoán nữ vương (40)Chương 1039: Vị hôn thê (1)Chương 1040: Vị hôn thê (2)Chương 1041: Vị hôn thê (3)Chương 1042: Vị hôn thê (4)Chương 1043: Vị hôn thê (5)Chương 1044: Vị hôn thê (6)Chương 1045: Vị hôn thê (7)Chương 1046: Vị hôn thê (8)Chương 1047: Vị hôn thê (9)Chương 1048: Vị hôn thê (10)Chương 1049: Vị hôn thê (11)Chương 1050: Vị hôn thê (12)Chương 1051: Vị hôn thê (13)Chương 1052: Vị hôn thê (14)Chương 1053: Vị hôn thê (15)Chương 1054: Vị hôn thê (16)Chương 1055: Vị hôn thê (17)Chương 1056: Vị hôn thê (18)Chương 1057: Vị hôn thê (19)Chương 1058: Vị hôn thê (20)Chương 1059: Vị hôn thê (21)Chương 1060: Vị hôn thê (22)Chương 1061: Vị hôn thê (end)Chương 1062: Thương nhân chi nữ (1)Chương 1063: Thương nhân chi nữ (2)Chương 1064: Thương nhân chi nữ (3)Chương 1065: Thương nhân chi nữ (4)Chương 1066: Thương Nhân Chi Nữ (5)Chương 1067: Thương Nhân Chi Nữ (6)Chương 1068: Thương nhân chi nữ (7)Chương 1069: Thương Nhân Chi Nữ (8)Chương 1070: Thương Nhân Chi Nữ (9)Chương 1071: Thương nhân chi nữ (10)Chương 1072: Thương nhân chi nữ (11)Chương 1073: Thương nhân chi nữ (12)Chương 1074: Thương Nhân Chi Nữ (13)Chương 1075: Thương nhân chi nữ (14)Chương 1076: Thương Nhân Chi Nữ (15)Chương 1077: Thương Nhân Chi Nữ (16)Chương 1078: Thương nhân chi nữ (17)Chương 1079: Thương nhân chi nữ (18)Chương 1080: Thương nhân chi nữ (19)Chương 1081: Thương nhân chi nữ (20)Chương 1082: Thương nhân chi nữ (21)Chương 1083: Thương nhân chi nữ (22)Chương 1084: Thương Nhân Chi Nữ (23)Chương 1085: Thương nhân chi nữ (24)Chương 1086: Thương nhân chi nữ (25)Chương 1087: Thương nhân chi nữ (26) Chương 1088: Thương nhân chi nữ (27)Chương 1089: Thương Nhân Chi Nữ (28)Chương 1090: Thương Nhân Chi Nữ (29)Chương 1091: Thương Nhân Chi Nữ (30)Chương 1092: Thương Nhân Chi Nữ (31)Chương 1093: Thương Nhân Chi Nữ (32)Chương 1094: Thương Nhân Chi Nữ (33)Chương 1095: Thương Nhân Chi Nữ (34)Chương 1096: Thương Nhân Chi Nữ (35)Chương 1097: Thương Nhân Chi Nữ (36)Chương 1098: Bạn trai tôi là Gay (1)Chương 1099: Bạn trai tôi là Gay (2)Chương 1100: Bạn trai tôi là Gay (3)Chương 1101: Bạn trai tôi là gay (4)