Hệ thống vạn năng
Tác giả:LạcLạc
Dịch giả:
Phân loại:Nữ PhụNữ CườngTruyện Sủng Ngôn Tình
last update time:10/06/2019
Cô đứng trên đỉnh núi nhìn vạn vật xung quanh, nụ cười cô nhếch lên thành nụ cười khẽ :" Mọi thứ luôn có hai mặt của nó không riêng bất cứ thứ gì." Sau đó cô quay lưng lại và biến mất trong màn đêm sương khói... - Mọi chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục : Giọng nói vang lên rồi biến mất
Xem
Mục lục:
Chương 1 : Câu chuyện bắt đầu Chương 2 : Hạ Mạt tiểu thư (1)Chương 3 : Hạ Mạt tiểu thư ( 2 )Chương 4 : Hạ Mạt tiểu thư ( 3 ) Chương 5 : Hạ Mạt tiểu thư ( 4 )Chương 6 : Hạ Mạt tiểu thư ( 5 )Chương 7 : Hạ Mạt tiểu thư ( 6 )Chương 8 : Hạ Mạt tiểu thư ( 7 )Chương 9 : Hạ Mạt tiểu thư ( 8 ) Chương 10 : Hạ Mạt tiểu thư (9 )Chương 11 : Hạ Mạt tiểu thư ( 10 )Chương 12 : Hạ Mạt tiểu thư ( 11 )Chương 13: Hạ Mạt tiểu thư ( 12 )Chương 14 : Hạ Mạt tiểu thư ( 13 )Chương 15 : Hạ Mạt tiểu thư ( 14 )Chương 16: Hạ Mạt tiểu thư ( 15 )Chương 17 : Hạ Mạt tiểu thư ( 16 )Chương 18 : Trở về không gianChương 19 : Hoàng hậu thất sủng ( 1 )Chương 20 : Hoàng hậu thất sủng ( 2 )Chương 21 : Hoàng hậu thất sủng ( 3 )Chương 22 : Hoàng hậu thất sủng ( 4 )Chương 23 : Hoàng hậu thất sủng ( 5 )Chương 24 : Hoàng hậu thất sủng ( 6 )Chương 25 : Hoàng hậu thất sủng ( 7 )Chương 26 : Hoàng hậu thất sủng ( 8 )Chương 27: Hoàng hậu thất sủng ( 9 )Chương 28 : Hoàng hậu thất sủng ( 10 )Chương 29 : Hoàng hậu thất sủng ( 11 )Chương 30 : Hoàng hậu thất sủng ( 12 )Chương 31 : Hoàng hậu thất sủng ( 13 )Chương 32 : Hoàng hậu thất sủng ( 14 )Chương 33 : Hoàng hậu thất sủng ( 15 )Chương 34 : Hoàng hậu thất sủng ( 16 )Chương 35 : Hoàng hậu thất sủng ( 17 )Chương 36 : Trở về không gian Chương 37 : Thanh xuân không tên ( 1 )Chương 38 : Thanh xuân không tên ( 2 )Chương 39 : Thanh xuân không tên ( 3 )Chương 40: Thanh xuân không tên ( 4 )Chương 41 : Thanh xuân không tên ( 5 )Chương 42 : Thanh xuân không tên ( 6 )Chương 43 : Thanh xuân không tên ( 7 )Chương 44 : Thanh xuân không tên ( 8 )Chương 45 : Thanh xuân không tên ( 9 )Chương 46 : Thanh xuân không tên ( 10 )Chương 47 : Thanh xuân không tên ( 11 )Chương 48 : Thanh xuân không tên ( 12 )Chuông 49 : Thanh xuân không tên ( 13 )Chương 50 : Thanh xuân không tên ( 14 )Chương 51 : Thanh xuân không tên ( 15 )Chương 52 : Thanh xuân không tên ( 16 )Chương 53 : Thanh xuân không tên ( 17 )Chương 54 : Thanh xuân không tên ( 18 )Chương 55 : Thanh xuân không tên ( 19 )Chương 56 : Thanh xuân không tên ( 20 )Chương 57 : Thanh xuân không tên ( 21 )Chương 58 : Thanh xuân không tên ( 22 )Chương 59 : Thanh xuân không tên ( 23 )Chương 60 : Thanh xuân không tên ( 24 )Chương 61: Thanh xuân không tên ( 25 )Chương 62 : Thanh xuân không tên ( 26 )Chương 63 : Thanh xuân không tên ( 27 )Chương 64 : Thanh xuân không tên ( 28 )Chương 65 : Thanh xuân không tên ( 29 )Chương 66 : Thanh xuân không tên ( 30 )Chương 67 : Thanh xuân không tên ( 31 )Chương 68 : Thanh xuân không tên ( 32 )Chương 69 : Thanh xuân không tên ( 33 )Chương 70 : Thanh xuân không tên ( 34 )Chương 71 : Thanh xuân không tên ( 35 )Chương 72: Thanh xuân không tên ( 36 )Chương 73 : Trở về không gian Chương 74 : Không gian nhiệm vụ Chương 75 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 1 )Chương 76 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 2 )Chương 77 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 3 )Chương 78 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 4 ) Chương 79 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 5 )Chương 80 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 6 )Chương 81 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 7 )Chương 82: Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 8 ) Chương 83 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 9 )Chương 84 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 10 )Chương 85: Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 11 )Chương 86 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 12 )Chương 87 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 13 )Chương 88 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 14 )Chương 89 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 15 )Chương 90 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 16 )Chương 91 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 17 )Chương 92 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 18 )Chương 93 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 19 )Chương 94: Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 20 )Chương 95 : Giờ nghỉ ngơi của Vân Nguyệt ( 21 )Chương 96 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 1 )Chương 97 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 2 )Chương 98 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 3 )Chương 99 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 4 )Chương 100 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 5 )Chương 101 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 6 )Chương 102 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 7 )Chương 103 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 8 )Chương 104: Câu chuyện 12 chòm sao ( 9 )Chương 105 : Câu chuyện 12 chòm sao ( 10 )Chương 106: Câu chuyện 12 chòm sao ( 11 )Chương 107: Câu chuyện 12 chòm sao ( 12 )Chương 108: Câu chuyện 12 chòm sao ( 13 )Chương 109 : The end