Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời
Tác giả:Tần Nguyên
Dịch giả:EditorUU
Phân loại:Truyện Sủng Xuyên KhôngNữ CườngNgôn Tình
last update time:02/02/2020
Tác giả: Tần Nguyên Tình trạng: Đang ra Tình trạng edit: Đang lết Editor: Ư Ư Tóm tắt: 【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】 # Thần cách của Tô Yên... rớt. # Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí: "Cậu chỉ có thể thích một mình tôi." Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín: "Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời." Ảnh đế tà mị mắt đào hoa: "Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào." Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất! Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm: "Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời." Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"
Xem
Mục lục:
Chương 1: Hệ thống Tiểu HoaChương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1)Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2)Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3)Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4)Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5)Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6)Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7)Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8)Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9)Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10)Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11)Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12)Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13)Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14)Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15)Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16)Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17)Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18)Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19)Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20)Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21)Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22)Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23)Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24)Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25)Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26)Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27)Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28)Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29)Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30)Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31)Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32)Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33)Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34)Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35)Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36)Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37)Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38)Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39)Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40)Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41)Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42)Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43)Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44)Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45)Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46)Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47)Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48)Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49)Chương 51: Thiếu niên kiệt ngạo (50)Chương 52: Thiếu niên kiệt ngạo (51)Chương 53: Thiếu niên kiệt ngạo (52)Chương 54: Thiếu niên kiệt ngạo (53)Chương 55: Thiếu niên kiệt ngạo (54)Chương 56: Thiếu niên kiệt ngạo (55)Chương 57: Thiếu niên kiệt ngạo (56)Chương 58: Thiếu niên kiệt ngạo (57)Chương 59: Thiếu niên kiệt ngạo (58)Chương 60: Thiếu niên kiệt ngạo (59)Chương 61: Thiếu niên kiệt ngạo (60)Chương 62: Thiếu niên kiệt ngạo (61)Chương 63: Thiếu niên kiệt ngạo (62)Chương 64: Thiếu niên kiệt ngạo (63)Chương 65: Thiếu niên kiệt ngạo (64)Chương 66: Thiếu niên kiệt ngạo (65)Chương 67: Thiếu niên kiệt ngạo (66)Chương 68: Thiếu niên kiệt ngạo (67)Chương 69: Thiếu niên kiệt ngạo (68)Chương 70: Thiếu niên kiệt ngạo (69)Chương 71: Thiếu niên kiệt ngạo (70)Chương 72: Thiếu niên kiệt ngạo (71)Chương 73: Thiếu niên kiệt ngạo (xong)Chương 74: Ngoại truyện (1)Chương 75: Ngoại truyện (2)Chương 76: Hoàng tử bệnh kiều (1)Chương 77: Hoàng tử bệnh kiều (2)Chương 78: Hoàng tử bệnh kiều (3)Chương 79: Hoàng tử bệnh kiều (4)Chương 80: Hoàng tử bệnh kiều (5)Chương 81: Hoàng tử bệnh kiều (6)Chương 82: Hoàng tử bệnh kiều (7)Chương 83: Hoàng tử bệnh kiều (8)Chương 84: Hoàng tử bệnh kiều (9)Chương 85: Hoàng tử bệnh kiều (10)Chương 86: Hoàng tử bệnh kiều (11)Chương 87: Hoàng tử bệnh kiều (12)Chương 88: Hoàng tử bệnh kiều (13)Chương 89: Hoàng tử bệnh kiều (14)Chương 90: Hoàng tử bệnh kiều (15)Chương 91: Hoàng tử bệnh kiều (16)Chương 92: Hoàng tử bệnh kiều (17)Chương 93: Hoàng tử bệnh kiều (18)Chương 94: Hoàng tử bệnh kiều (19)Chương 95: Hoàng tử bệnh kiều (20)Chương 96: Hoàng tử bệnh kiều (21)Chương 97: Hoàng tử bệnh kiều (22)Chương 98: Hoàng tử bệnh kiều (23)Chương 99: Hoàng tử bệnh kiều (24)Chương 100: Hoàng tử bệnh kiều (25)Chương 101: Hoàng tử bệnh kiều (26)Chương 102: Hoàng tử bệnh kiều (27)Chương 103: Hoàng tử bệnh kiều (28)Chương 104: Hoàng tử bệnh kiều (29)Chương 105: Hoàng tử bệnh kiều (30)Chương 106: Hoàng tử bệnh kiều (31)Chương 107: Hoàng tử bệnh kiều (32)Chương 108: Hoàng tử bệnh kiều (33)Chương 109: Hoàng tử bệnh kiều (34)Chương 110: Hoàng tử bệnh kiều (35)Chương 111: Hoàng tử bệnh kiều (36)Chương 112: Hoàng tử bệnh kiều (37)Chương 113: Hoàng tử bệnh kiều (38)Chương 114: Hoàng tử bệnh kiều (39)Chương 115: Hoàng tử bệnh kiều (40)Chương 116: Hoàng tử bệnh kiều (41)Chương 117: Hoàng tử bệnh kiều (42)Chương 118: Hoàng tử bệnh kiều (43)Chương 119: Hoàng tử bệnh kiều (44)Chương 120: Hoàng tử bệnh kiều (45)Chương 121: Hoàng tử bệnh kiều (46)Chương 122: Hoàng tử bệnh kiều (47)Chương 123: Hoàng tử bệnh kiều (48)Chương 124: Hoàng tử bệnh kiều (49)Chương 125: Hoàng tử bệnh kiều (50)Chương 126: Hoàng tử bệnh kiều (51)Chương 127: Hoàng tử bệnh kiều (52)Chương 128: Hoàng tử bệnh kiều (53)Chương 129: Hoàng tử bệnh kiều (54)Chương 130: Hoàng tử bệnh kiều (55)Chương 131: Hoàng tử bệnh kiều (56)Chương 132: Hoàng tử bệnh kiều (57)Chương 133: Hoàng tử bệnh kiều (58)Chương 134: Hoàng tử bệnh kiều (59)Chương 135: Hoàng tử bệnh kiều (60)Chương 136: Hoàng tử bệnh kiều (61)Chương 137: Hoàng tử bệnh kiều (62)Chương 138: Hoàng tử bệnh kiều (63)Chương 139: Hoàng tử bệnh kiều (64)Chương 140: Hoàng tử bệnh kiều (65)Chương 141: Hoàng tử bệnh kiều (66)Chương 142: Hoàng tử bệnh kiều (67)Chương 143: Hoàng tử bệnh kiều (68)Chương 144: Hoàng tử bệnh kiều (69)Chương 145: Hoàng tử bệnh kiều (70)Chương 146: Hoàng tử bệnh kiều (71)Chương 147: Hoàng tử bệnh kiều (72)Chương 148: Hoàng tử bệnh kiều (73)Chương 149: Hoàng tử bệnh kiều (73)Chương 150: Hoàng tử bệnh kiều (74)Chương 151: Hoàng tử bệnh kiều (75)Chương 152: Hoàng tử bệnh kiều (76)Chương 153: Hoàng tử bệnh kiều (77)Chương 154: Hoàng tử bệnh kiều (78)Chương 155: Hoàng tử bệnh kiều (79)Chương 156: Hoàng tử bệnh kiều (xong)Chương 157: Ngoại truyệnChương 158: Đại lão sắp hắc hóa (1)Chương 159: Đại lão sắp hắc hóa (2)Chương 160: Đại lão sắp hắc hóa (3)Chương 161: Đại lão sắp hắc hoá (4)Chương 162: Đại lão sắp hắc hóa (5)Chương 163: Đại lão sắp hắc hóa (6)Chương 164: Đại lão sắp hắc hóa (7)Chương 165: Đại lão sắp hắc hóa (8)Chương 166: Đại lão sắp hắc hóa (9)Chương 167: Đại lão sắp hắc hóa (10)Chương 168: Đại lão sắp hắc hóa (11)Chương 169: Đại lão sắp hắc hóa (12)Chương 170: Đại lão sắp hắc hóa (13)Chương 171: Đại lão sắp hắc hóa (14)Chương 172: Đại lão sắp hắc hóa (15)Chương 173: Đại lão sắp hắc hóa (16)Chương 174: Đại lão sắp hắc hóa (17)Chương 175: Đại lão sắp hắc hóa (18)Chương 176: Đại lão sắp hắc hóa (19)Chương 177: Đại lão sắp hắc hóa (20)Chương 178: Đại lão sắp hắc hóa (21)Chương 179: Đại lão sắp hắc hóa (22)Chương 180: Đại lão sắp hắc hóa (23)Chương 181: Đại lão sắp hắc hóa (24)Chương 182: Đại lão sắp hắc hóa (25)Chương 183: Đại lão sắp hắc hóa (26)Chương 184: Đại lão sắp hắc hóa (27)Chương 185: Đại lão sắp hắc hóa (28)Chương 186: Đại lão sắp hắc hóa (29)Chương 187: Đại lão sắp hắc hóa (30)Chương 188: Đại lão sắp hắc hóa (31)Chương 189: Đại lão sắp hắc hóa (32)Chương 190: Đại lão sắp hắc hóa (33)Chương 191: Đại lão sắp hắc hóa (34)Chương 192: Đại lão sắp hắc hóa (34)Chương 193: Đại lão sắp hắc hóa (35)Chương 194: Đại lão sắp hắc hóa (35)Chương 195: Đại lão sắp hắc hóa (36)Chương 196: Đại lão sắp hắc hóa (37)Chương 197: Đại lão sắp hắc hóa (38)Chương 198: Đại lão sắp hắc hóa (39)Chương 199: Đại lão sắp hắc hóa (40)Chương 200: Đại lão sắp hắc hóa (41)Chương 201: Đại lão sắp hắc hóa (42)Chương 202: Đại lão sắp hắc hóa (43)Chương 203: Đại lão sắp hắc hóa (44)Chương 204: Đại lão sắp hắc hóa (45)Chương 205: Đại lão sắp hắc hóa (46)Chương 206: Đại lão sắp hắc hóa (47)Chương 207: Đại lão sắp hắc hóa (48)Chương 208: Đại lão sắp hắc hóa (49)Chương 209: Đại lão sắp hắc hóa (50)Chương 210: Đại lão sắp hắc hóa (51)Chương 211: Đại lão sắp hắc hóa (52)Chương 212: Đại lão sắp hắc hóa (53)Chương 213: Đại lão sắp hắc hóa (51)Chương 214: Đại lão sắp hắc hóa (55)Chương 215: Đại lão sắp hắc hóa (56)Chương 216: Đại lão sắp hắc hóa (57)Chương 217: Đại lão sắp hắc hóa (58)Chương 218: Đại lão sắp hắc hóa (59)Chương 219: Đại lão sắp hắc hóa (60)Chương 220: Đại lão sắp hắc hóa (61)Chương 221: Đại lão sắp hắc hóa (62)Chương 222: Đại lão sắp hắc hóa (62)Chương 223: Đại lão sắp hắc hóa (63)Chương 224: Đại lão sắp hắc hóa (64)Chương 225: Đại lão sắp hắc hóa (65)Chương 226: Đại lão sắp hắc hóa (66)Chương 227: Đại lão sắp hắc hóa (67)Chương 228: Ngoại truyệnChương 229: Câu chuyện cổ tích hắc ám (1)Chương 230: Câu chuyện cổ tích hắc ám (2)Chương 231: Câu chuyện cổ tích hắc ám (3)Chương 232: Câu chuyện cổ tích hắc ám (4)Chương 233: Câu chuyện cổ tích hắc ám (5)Chương 234: Câu chuyện cổ tích hắc ám (6)Chương 235: Câu chuyện cổ tích hắc ám (7)Chương 236: Câu chuyện cổ tích hắc ám (8)Chương 237: Câu chuyện cổ tích hắc ám (9)Chương 238: Câu chuyện cổ tích hắc ám (10)Chương 239: Câu chuyện cổ tích hắc ám (11)Chương 240: Câu chuyện cổ tích hắc ám (12)Chương 241: Câu chuyện cổ tích hắc ám (13)Chương 242: Câu chuyện cổ tích hắc ám (14)Chương 243: Câu truyện cổ tích hắc ám (15)Chương 244: Câu truyện cổ tích hắc ám (16)Chương 245: Câu truyện cổ tích hắc ám (17)Chương 246: Câu truyện cổ tích hắc ám (18)Chương 247: Câu truyện cổ tích hắc ám (19)Chương 248: Câu truyện cổ tích hắc ám (20)Chương 249: Câu truyện cổ tích hắc ám (21)Chương 250: Câu truyện cổ tích hắc ám (22)Chương 251: Câu truyện cổ tích hắc ám (23)Chương 252: Câu truyện cổ tích hắc ám (24)Chương 253: Câu truyện cổ tích hắc ám (25)Chương 254: Câu truyện cổ tích hắc ám (26)Chương 255: Câu truyện cổ tích hắc ám (27)Chương 256: Câu truyện cổ tích hắc ám (28)Chương 257: Câu truyện cổ tích hắc ám (29)Chương 258: Câu truyện cổ tích hắc ám (30)Chương 259: Câu truyện cổ tích hắc ám (31)Chương 260: Câu truyện cổ tích hắc ám (32)Chương 261: Câu truyện cổ tích hắc ám (33)Chương 262: Câu truyện cổ tích hắc ám (34)Chương 263: Câu truyện cổ tích hắc ám (35)Chương 264: Câu truyện cổ tích hắc ám (36)Chương 265: Câu truyện cổ tích hắc ám (37)Chương 266: Câu truyện cổ tích hắc ám (38)Chương 267: Câu truyện cổ tích hắc ám (39)Chương 268: Câu truyện cổ tích hắc ám (40)Chương 269: Câu truyện cổ tích hắc ám (41)Chương 270: Câu truyện cổ tích hắc ám (xong)Chương 271: Ngoại truyện (1)Chương 272: Tiên Tôn, nhập ma (1)