Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Tác giả:Muội Chỉ Ái Cật Nhục
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên Không
last update time:17/09/2020
Nội Dung Truyện : Hắc Hóa Đi Bạn Gái CũThể loại: Xuyên nhanhEditor (nghiệp dư): - TG 1-2: Love Sweet Team (từ chương 1-16 do Bạch Ngọc Sách edit)- Còn lại: Mítt (Tiểu Bảo Bối) Bookcover: Pinkeu LandNữ chính của câu chuyện chính là Tô Vãn là một cô gái được đồn là chuyên phá hư vị diện, lần này khi xuyên qua các thế giới cô lấy thân phận "Vật hy sinh bạn gái cũ", chấp nhất với ý định làm thế nào để giết chết nam, nữ chính.___Quả nhiên Tình Yêu, Chân Ái đều là mây trôi.Xuyên nhanh, 1 vs 1Nữ chính đen tối, nam chính tâm ngoan thủ lạc. Bọn họ chính là tổ hợp 2 người tàn nhẫn, độc ác nhất trong truyền thuyết.Không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn... Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Người phá hỏng Thế giớiChương 2: Vương Phi thế thân (1)Chương 3: Vương Phi thế thân (2)Chương 4: Vương Phi thế thân (3)Chương 5: Vương Phi thế thân (4)Chương 6: Vương Phi thế thân (5)Chương 7: Vương Phi thế thân (6)Chương 8: Vương Phi thế thân (7)Chương 9: Vương Phi thế thân (8)Chương 10: Vương Phi thế thân (9)Chương 11: Vương Phi thế thân (10)Chương 12: Vương Phi thế thân (11)Chương 13: Vương Phi thế thân (12)Chương 14: Vương Phi thế thân (13)Chương 15: Vương Phi thế thân (14)Chương 16: Vương Phi thế thân (xong)Chương 17: Ác mộng thứ chín (1)Chương 18: Ác mộng thứ chín (2)Chương 19: Ác mộng thứ chín (3)Chương 20: Ác mộng thứ chín (4)Chương 21: Ác mộng thứ chín (5)Chương 22: Ác mộng thứ chín (6)Chương 23: Ác mộng thứ chín (7)Chương 24: Ác mộng thứ chín (8)Chương 25: Ác mộng thứ chín (9)Chương 26: Ác mộng thứ chín (10)Chương 27: Thông báo nghỉChương 28: Ác mộng thứ chín (11)Chương 29: Ác mộng thứ chín (12)Chương 30: Ác mộng thứ chín (13)Chương 31: Ác mộng thứ chín (14)Chương 32: Ác mộng thứ chín (15)Chương 33: Ác mộng thứ chín (16)Chương 34: Ác mộng thứ chín (17)Chương 35: Ác mộng thứ chín (18)Chương 36: Ác mộng thứ chín (19)Chương 37: Ác mộng thứ chín (xong)Chương 38: Tình Nhân Thế Thân (1)Chương 39: Tình Nhân Thế Thân (2)Chương 40: Tình Nhân Thế Thân (3)Chương 41: Tình Nhân Thế Thân (4)Chương 42: Tình Nhân Thế Thân (5)Chương 43: Tình Nhân Thế Thân (6)Chương 44: Tình Nhân Thế Thân (7)Chương 45: Tình Nhân Thế Thân (8)Chương 46: Tình Nhân Thế Thân (9)Chương 47: Tình Nhân Thế Thân (10)Chương 48: Tình Nhân Thế Thân (11)Chương 49: Tình Nhân Thế Thân (12)Chương 50: Tình Nhân Thế Thân (13)Chương 51: Tình Nhân Thế Thân (14)Chương 52: Tình Nhân Thế Thân (15)Chương 53: Tình Nhân Thế Thân (16)Chương 54: Tình Nhân Thế Thân (17)Chương 55: Tình Nhân Thế Thân (18)Chương 56: Tình Nhân Thế Thân (19)Chương 57: Tình Nhân Thế Thân (20)Chương 58: Tình Nhân Thế Thân (21)Chương 59: Tình Nhân Thế Thân (22)Chương 60: Tình Nhân Thế Thân (23)Chương 61: Tình Nhân Thế Thân (Cuối)Chương 62: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (1)Chương 63: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (2)Chương 64: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (3)Chương 65: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (4)Chương 66: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (5)Chương 67: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (6)Chương 68: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (7)Chương 69: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (8)Chương 70: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (9)Chương 71: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (10)Chương 72: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (11)Chương 73: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (12)Chương 74: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (13)Chương 75: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (14)Chương 76: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (15)Chương 77: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (16)Chương 78: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (17)Chương 79: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (18)Chương 80: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (19)Chương 81: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (20)Chương 82: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (21)Chương 83: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (22)Chương 84: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (23)Chương 85: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (24)Chương 86: Đại Thần Võng Du Sủng Ta (Cuối)Chương 87: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (1)Chương 88: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (2)Chương 89: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (3)Chương 90: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (4)Chương 91: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (5)Chương 92: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (6)Chương 93: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (7)Chương 94: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (8)Chương 95: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (9)Chương 96: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (10)Chương 97: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (11)Chương 98: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (12)Chương 99: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (13)Chương 100: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (14)Chương 101: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (15)Chương 102: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (16)Chương 103: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (17)Chương 104: Hệ Thống Xoay Người Của Nữ Phụ (cuối)Chương 105: Đích Nữ Trở Về (1)Chương 106: Đích Nữ Trở Về (2)Chương 107: Đích Nữ Trở Về (3)Chương 108: Đích Nữ Trở Về (4)Chương 109: Đích Nữ Trở Về (5)Chương 110: Đích Nữ Trở Về (6)Chương 111: Đích Nữ Trở Về (7)Chương 112: Đích Nữ Trở Về (8)Chương 113: Đích Nữ Trở Về (9)Chương 114: Đích Nữ Trở Về (10)Chương 115: Đích Nữ Trở Về (11)Chương 116: Đích Nữ Trở Về (12)Chương 117: Đích Nữ Trở Về (13)Chương 118: Đích Nữ Trở Về (14)Chương 119: Đích Nữ Trở Về (15)Chương 120: Đích Nữ Trở Về (16)Chương 121: Đích Nữ Trở Về (17)Chương 122: Đích Nữ Trở Về (18)Chương 123: Đích Nữ Trở Về (19)Chương 124: Đích Nữ Trở Về (20)Chương 125: Đích Nữ Trở Về (21)Chương 126: Đích Nữ Trở Về (22)Chương 127: Đích Nữ Trở Về (23)Chương 128: Đích Nữ Trở Về (24)Chương 129: Đích Nữ Trở Về (xong)Chương 130: Hoán Đổi Thiên Kim (1)Chương 131: Hoán Đổi Thiên Kim (2)Chương 132: Hoán Đổi Thiên Kim (3)Chương 133: Hoán Đổi Thiên Kim (4)Chương 134: Hoán Đổi Thiên Kim (5)Chương 135: Hoán Đổi Thiên Kim (6)Chương 136: Hoán Đổi Thiên Kim (7)Chương 137: Hoán Đổi Thiên Kim (8)Chương 138: Hoán Đổi Thiên Kim (9)Chương 139: Hoán Đổi Thiên Kim (10)Chương 140: Hoán Đổi Thiên Kim (11)Chương 141: Hoán Đổi Thiên Kim (12)Chương 142: Hoán Đổi Thiên Kim (13)Chương 143: Hoán Đổi Thiên Kim (14)Chương 144: Hoán Đổi Thiên Kim (15)Chương 145: Hoán Đổi Thiên Kim (16)Chương 146: Hoán Đổi Thiên Kim (17)Chương 147: Hoán Đổi Thiên Kim (18)Chương 148: Hoán Đổi Thiên Kim (19)Chương 149: Hoán Đổi Thiên Kim (20)Chương 150: Hoán Đổi Thiên Kim (21)Chương 151: Hoán Đổi Thiên Kim (22)Chương 152: Hoán Đổi Thiên Kim (23)Chương 153: Hoán Đổi Thiên Kim (24)Chương 154: Hoán Đổi Thiên Kim (25)Chương 155: Hoán Đổi Thiên Kim (26)Chương 156: Hoán Đổi Thiên Kim (27)Chương 157: Hoán Đổi Thiên Kim (28)Chương 158: Hoán Đổi Thiên Kim (xong)Chương 159: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (1)Chương 160: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (2)Chương 161: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (3)Chương 162: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (4)Chương 163: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (5)Chương 164: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (6)Chương 165: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (7)Chương 166: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (8)Chương 167: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (9)Chương 168: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (10)Chương 169: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (11)Chương 170: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (12)Chương 171: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (13)Chương 172: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (14)Chương 173: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (15)Chương 174: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (16)Chương 175: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (17)Chương 176: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (18)Chương 177: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (19)Chương 178: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (20)Chương 179: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (21)Chương 180: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (22)Chương 181: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (23)Chương 182: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (24)Chương 183: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (25)Chương 184: Hậu Cung Thánh Mẫu Truyện (xong)Chương 185: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (1)Chương 186: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (2)Chương 187: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (3)Chương 188: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (4)Chương 189: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (5)Chương 190: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (6)Chương 191: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (7)Chương 192: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (8)Chương 193: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (9)Chương 194: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (10)Chương 195: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (11)Chương 196: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (12)Chương 197: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (13)Chương 198: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (14)Chương 199: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (15)Chương 200: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (16)Chương 201: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (17)Chương 202: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (18)Chương 203: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (19)Chương 204: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (20)Chương 205: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (21)Chương 206: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (22)Chương 207: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (xong)Chương 208: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (1)Chương 209: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (2)Chương 210: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (3)Chương 211: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (4)Chương 212: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (5)Chương 213: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (6)Chương 214: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (7)Chương 215: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (8)Chương 216: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (9)Chương 217: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (10)Chương 218: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (11)Chương 219: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (12)Chương 220: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (13)Chương 221: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (14)Chương 222: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (15)Chương 223: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (16)Chương 224: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (17)Chương 225: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (18)Chương 226: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (19)Chương 227: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (20)Chương 228: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (21)Chương 229: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (22)Chương 230: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (xong)Chương 231: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (1)Chương 232: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (2)Chương 233: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (3)Chương 234: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (4)Chương 235: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (5)Chương 236: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (6)Chương 237: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (7)Chương 238: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (8)Chương 239: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (9)Chương 240: Ung Dung Ngoài Vòng Pháp Luật (xong)Chương 241: Phế Sài Nghịch Tập (1)Chương 242: Phế Sài Nghịch Tập (2)Chương 243: Phế Sài Nghịch Tập (3)Chương 244: Phế Sài Nghịch Tập (4)Chương 245: Phế Sài Nghịch Tập (5)Chương 246: Phế Xài Nghịch Tập (6)Chương 247: Phế Sài Nghịch Tập (7)Chương 248: Phế Sài Nghịch Tập (8)Chương 249: Phế Sài Nghịch Tập (9)Chương 250: Phế Sài Nghịch Tập (10)Chương 251: Phế Sài Nghịch Tập (11)Chương 252: Phế Sài Nghịch Tập (12)Chương 253: Phế Sài Nghịch Tập (13)Chương 254: Phế Sài Nghịch Tập (14)Chương 255: Phế Sài Nghịch Tập (15)Chương 256: Phế Sài Nghịch Tập (16)Chương 257: Phế Xài Nghịch Tập (17)Chương 258: Phế Xài Nghịch Tập (18)Chương 259: Phế Xài Nghịch Tập (19)Chương 260: Phế Xài Nghịch Tập (20)Chương 261: Phế Xài Nghịch Tập (21)Chương 262: Phế Xài Nghịch Tập (22)Chương 263: Phế Xài Nghịch Tập (xong)Chương 264: Không Đua Kĩ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (1)Chương 265: Không Đua Kĩ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (2)Chương 266: Không Đua Kĩ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (3)Chương 267: Không Đua Kĩ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (4)Chương 268: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (5)Chương 269: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (6)Chương 270: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (7)Chương 271: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (8)Chương 272: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (9)Chương 273: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (10)Chương 274: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (11)Chương 275: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (12)Chương 276: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (13)Chương 277: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (14)Chương 278: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (15)Chương 279: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (16)Chương 280: Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (17)Chương 281: Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (18)Chương 282: Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (19)Chương 283: Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (20)Chương 284: Tg13: không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (21)Chương 285: Tg13: không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (22)Chương 286: Tg13: không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ (xong)Chương 287: TG14: Tam phu tứ hầu (1)Chương 288: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (2)Chương 289: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (3)Chương 290: Tg14: tam phu tứ hầu (4)Chương 291: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (5)Chương 292: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (6)Chương 293: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (7)Chương 294: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (8)Chương 295: Tg14: tam phu tứ hầu (9)Chương 296: Tg14: tam phu tứ hầu (10)Chương 297: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (11)Chương 298: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (12)Chương 299: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (13)Chương 300: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (14)Chương 301: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (15)Chương 302: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (16)Chương 303: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (17)Chương 304: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (18)Chương 305: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (19)Chương 306: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (20)Chương 307: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (21)Chương 308: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (22)Chương 309: TG14: Tam Phu Tứ Hầu (xong)Chương 310: TG15: Yêu Tình Địch (1)Chương 311: TG15: Yêu Tình Địch (2)Chương 312: TG15: Yêu Tình Địch (3)Chương 313: TG15: Yêu Tình Địch (4)Chương 314: TG15: Yêu Tình Địch (5)Chương 315: TG15: Yêu Tình Địch (6)Chương 316: TG15: Yêu Tình Địch (7)Chương 317: TG15: Yêu Tình Địch (8)Chương 318: TG15: Yêu Tình Địch (9)Chương 319: Tg15: yêu tình địch (10)Chương 320: Tg15: yêu tình địch (11)Chương 321: TG15: Yêu Tình Địch (12)Chương 322: TG15: Yêu Tình Địch (13)Chương 323: TG15: Yêu Tình Địch (14)Chương 324: TG15: Yêu Tình Địch (15)Chương 325: TG15: Yêu Tình Địch (16)Chương 326: TG15: Yêu Tình Địch (17)Chương 327: TG15: Yêu Tình Địch (18)Chương 328: TG15: Yêu Tình Địch (19)Chương 329: TG15: Yêu Tình Địch (xong)Chương 330: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (1)Chương 331: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (2)Chương 332: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (3)Chương 333: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (4)Chương 334: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (5)Chương 335: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (6)Chương 336: Tg16: tiểu thiếp quân phiệt (7)Chương 337: Tg16: tiểu thiếp quân phiệt (8)Chương 338: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (9)Chương 339: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (10)Chương 340: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (11)Chương 341: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (12)Chương 342: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (13)Chương 343: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (14)Chương 344: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (15)Chương 345: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (16)Chương 346: Tg16: tiểu thiếp quân phiệt (17)Chương 347: Tg16: tiểu thiếp quân phiệt (18)Chương 348: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (19)Chương 349: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (20)Chương 350: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (21)Chương 351: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (22)Chương 352: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (xong)Chương 353: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (1)Chương 354: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (2)Chương 355: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (3)Chương 356: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (4)Chương 357: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (5)Chương 358: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (6)Chương 359: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (7)Chương 360: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (8)Chương 361: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (9)Chương 362: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (10)Chương 363: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (11)Chương 364: Tg17: thanh mai xứng trúc mã (12)Chương 365: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (13)Chương 366: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (14)Chương 367: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (15)Chương 368: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (16)Chương 369: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (17)Chương 370: TG17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (xong)Chương 371: Tg18: vực sâu ma mị (1)Chương 372: Tg18: vực sâu ma mị (2)Chương 373: Tg18: vực sâu ma mị (3)Chương 374: TG18: Vực sâu ma mị (4)Chương 375: Tg18: vực sâu ma mị (5)Chương 376: TG18: Vực Sâu Ma Mị (6)Chương 377: TG18: Vực Sâu Ma Mị (7)Chương 378: Tg18: vực sâu ma mị (8)Chương 379: Tg18: vực sâu ma mị (9)Chương 380: Tg18: vực sâu ma mị (10)Chương 381: Tg18: vực sâu ma mị (11)Chương 382: Tg18: vực sâu ma mị (12)Chương 383: TG18: Vực Sâu Ma Mị (13)Chương 384: TG18: Vực Sâu Ma Mị (xong) Chương 385: Tg19: tu chân thí luyện (1)Chương 386: Tg19: tu chân thí luỵên (2)Chương 387: Tg19: tu chân thí luyện (3)Chương 388: Tg19: tu chân thí luyện (4)Chương 389: Tg19: tu chân thí luyện (5)Chương 390: Tg19: tu chân thí luyện (6)Chương 391: Tg19: tu chân thí luyện (7)Chương 392: TG19: Tu Chân Thí Luyện (8)