Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Tác giả:Diệp Phi Dạ
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:31/01/2018
Nội Dung Truyện : Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy"Dưới tình huống bình thường, phụ nữ đều là thứ đồ dùng miễn phí cho đàn ông, có điều chỉ cần anh đồng ý với tôi năm việc, tôi sẽ đáp ứng.1gbF3kBMpZEE4bNgPS" "Dĩ nhiên, bởi vì tôi cũng có năm việc phải làm." Ánh mắt Dịch Giản hơi mông lung, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: "Đó chính là, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô... và ngủ với cô!" Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Dám Cắn Tôi Sao? (1)Chương 2: Dám Cắn Tôi Sao? (2)Chương 3: Dám Cắn Tôi Sao? (3)Chương 4: Dám Cắn Tôi Sao? (4)Chương 5: Dám Cắn Tôi Sao? (5)Chương 6: Dám Cắn Tôi Sao? (6)Chương 7: Dám Cắn Tôi Sao? (7)Chương 8: Dám Cắn Tôi Sao? (8)Chương 9: Dám Cắn Tôi Sao? (9)Chương 10: Dám Cắn Tôi Sao? (10)Chương 11: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (1)Chương 12: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (2)Chương 13: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (3)Chương 14: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (4)Chương 15: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (5)Chương 16: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (6)Chương 17: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (7)Chương 18: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (8)Chương 19: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (9)Chương 20: Bị Cô Cắn Lần Thứ Hai (10)Chương 21: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (1)Chương 22: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (2)Chương 23: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (3)Chương 24: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (4)Chương 25: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (5)Chương 26: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (6)Chương 27: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (7)Chương 28: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (8)Chương 29: Người Phụ Nữ Này Là Của Anh! (9)Chương 30: Ngườiphụnữ này là của anh! (10)Chương 31: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (1)Chương 32: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (2)Chương 33: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (3)Chương 34: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (4)Chương 35: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (5)Chương 36: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (6)Chương 37: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (7)Chương 38: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (8)Chương 39: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (9)Chương 40: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (10)Chương 41: Tôi không hề nhận lầm người! (1)Chương 42: Tôi không hề nhận lầm người! (2)Chương 43: Tôi không hề nhận lầm người! (3)Chương 44: Tôi không hề nhận lầm người! (4)Chương 45: Tôi không hề nhận lầm người! (5)Chương 46: Tôi không hề nhận lầm người! (6)Chương 47: Tôi không hề nhận lầm người! (7)Chương 48: Tôi không hề nhận lầm người! (8)Chương 49: Tôi không hề nhận lầm người (9)Chương 50: Tôi không hề nhận lầm người (10)Chương 51: Tôi không hề nhận lầm người (11)Chương 52: Tôi không hề nhận lầm người (12)Chương 53: Tôi không hề nhận lầm người (13)Chương 55: Cô Mang Thai Con Của Anh! (1)Chương 56: Cô Mang Thai Con Của Anh! (2)Chương 57: Cô Mang Thai Con Của Anh! (2)Chương 58: Cô Mang Thai Con Của Anh! (4)Chương 59: Cô Mang Thai Con Của Anh! (5)Chương 60: Cô Mang Thai Con Của Anh!(6)Chương 61: Cô Mang Thai Con Của Anh! (7)Chương 62: Cô Mang Thai Con Của Anh (8)Chương 63: Cô Mang Thai Con Của Anh! (9)Chương 64: Cô Mang Thai Con Của Anh! (10)Chương 65: Cô Mang Thai Con Của Anh (11)Chương 66: Cô Mang Thai Con Của Anh! (12)Chương 67: Cô Mang Thai Con Của Anh! (13)Chương 68: Cô Mang Thai Con Của Anh (14)Chương 69: Cô Mang Thai Con Của Anh! (15)Chương 70: Cô Mang Thai Con Của Anh! (16)Chương 71: Cô Mang Thai Con Của Anh! (17)Chương 72: Cô Mang Thai Con Của Anh! (18)Chương 73: Cô Mang Thai Con Của Anh! (19)Chương 74: Cô Mang Thai Con Của Anh! (20)Chương 75: Cô Mang Thai Con Của Anh! (21)Chương 76: Cô Mang Thai Con Của Anh! (22)Chương 77: Cô Mang Thai Con Của Anh! (23)Chương 78: Cô Mang Thai Con Của Anh! (24)Chương 79: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (25)Chương 80: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (26)Chương 81: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (27)Chương 82: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (28)Chương 83: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (29)Chương 84: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (30)Chương 85: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (31)Chương 86: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (32)Chương 87: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (33)Chương 88: Cô Mang Thai Con Của Hắn! (34)Chương 89: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (1)Chương 90: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (2)Chương 91: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (3)Chương 92: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (4)Chương 93: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (5)Chương 96: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (6)Chương 97: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (7)Chương 98: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (8)Chương 99: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (9)Chương 100: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (10)Chương 101: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (11)Chương 102: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (12)Chương 103: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (13)Chương 104: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (14)Chương 105: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia! (15)Chương 106: Gả Cho Tiểu Thiếu Gia (16)Chương 107: Đạt Được Thỏa Thuận (1)Chương 108: Đạt Được Thỏa Thuận (2)Chương 109: Đạt Được Thỏa Thuận (3)Chương 110: Đạt Được Thỏa Thuận (4)Chương 111: Đạt Được Thỏa Thuận (5)Chương 112: Đạt Được Thỏa Thuận (6)Chương 113: Đạt Được Thỏa Thuận (7)Chương 114: Đạt Thành Thoả Thuận (8)Chương 115: Đạt Thành Thoả Thuận (9)Chương 116: Đạt Thành Thoả Thuận (10)Chương 117: Đạt Thành Thoả Thuận (11)Chương 118: Đạt Thành Thoả Thuận (12)Chương 119: Đạt Thành Thoả Thuận (13)Chương 121: Đạt Thành Thoả Thuận (15)Chương 122: Đạt Thành Thoả Thuận (16)Chương 123: Đạt Thành Thoả Thuận (17)Chương 124: Đạt Thành Thoả Thuận (18)Chương 126: Dịch Giản Ghen (1)Chương 127: Dịch Giản Ghen (2)Chương 128: Dịch Giản Ghen (3)Chương 129: Dịch Giản Ghen (4)Chương 130: Dịch Giản Ghen (5)Chương 131: Dịch Giản Ghen (6)Chương 132: Dịch Giản Ghen (7)Chương 133: Dịch Giản Ghen (8)Chương 134: Dịch Giản Ghen (9)Chương 135: Dịch Giản Ghen (10)Chương 136: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (11)Chương 137: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (12)Chương 138: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (13)Chương 139: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (14)Chương 140: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (15)Chương 141: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (16)Chương 142: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (17)Chương 143: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (18)Chương 144: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (19)Chương 145: Dịch Gi Ản Nổi Cơn Ghen (20)Chương 146: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (21)Chương 147: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (22)Chương 148: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (23)Chương 149: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (24)Chương 150: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (25)Chương 151: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (26)Chương 152: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (27)Chương 153: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (28)Chương 154: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (29)Chương 155: Dịch Giản Nổi Cơn Ghen (30)Chương 156: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (1)Chương 157: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (2Chương 158: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (3)Chương 159: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (4)Chương 160: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Được (5)Chương 161: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (6)Chương 162: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (7)Chương 163: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (8)Chương 164: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (9)Chương 165: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (10)Chương 167: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (12)Chương 168: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (13)Chương 169: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (14)Chương 170: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (15)Chương 171: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (11)Chương 172: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (17)Chương 173: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (18)Chương 174: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (19)Chương 175: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (20)Chương 176: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (21)Chương 177: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (22)Chương 178: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (23)Chương 179: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (24)Chương 180: Yêu Đương Vụng Trộm Bị Bắt Gặp (25)Chương 181: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (1)Chương 182: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (2)Chương 183: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (3)Chương 184: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (4)Chương 185: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (5)Chương 186: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (6)Chương 187: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (7)Chương 188: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (8)Chương 189: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (9)Chương 190: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (10)Chương 191: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (11)Chương 192: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (12)Chương 193: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (13)Chương 194: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (14)Chương 195: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (15)Chương 196: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (16)Chương 197: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (17)Chương 198: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 【18】Chương 199: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 【19】Chương 200: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 【20】Chương 201: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 【21】Chương 202: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết [22]Chương 203: Theo Thiếu Tướng Đi Dạo Phố 【1】Chương 204: Theo Thiếu Tướng Đi Dạo Phố 【2】Chương 205: Theo Thiếu Tướng Đi Dạo Phố 【3】Chương 206: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (4)Chương 207: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (5)Chương 208: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (6)Chương 209: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (7)Chương 210: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (8)Chương 211: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (9)Chương 212: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (10)Chương 213: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (11)Chương 214: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (12)Chương 215: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (13)Chương 216: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (14)Chương 217: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (15)Chương 218: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (16)Chương 219: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (17)Chương 220: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (18)Chương 221: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (19)Chương 222: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (20)Chương 223: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (21)Chương 224: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (22)Chương 225: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (23)Chương 227: Đưa Thiếu Tướng Đi Dạo Phố (25)Chương 228: Đi Dạo Phố Với Thiếu Tướng (26)Chương 229: Cô Ấy Là Vợ Tôi (1)Chương 231: Cô Ấy Là Vợ Tôi (3)Chương 232: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (4)Chương 234: Cô Ấy Là Vợ Tôi (6)Chương 235: Cô Ấy Là Vợ Tôi (7)Chương 236: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (8)Chương 237: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (9)Chương 238: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (10)Chương 239: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (11)Chương 240: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (12)Chương 241: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (13)Chương 242: Cô Ấy Là Vợ Tôi (14)Chương 243: Cô Ấy Là Vợ Tôi (15)Chương 244: Cô Ấy Là Vợ Tôi (16)Chương 245: Cô Ấy Là Vợ Tôi (17)Chương 246: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (18)Chương 247: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (19)Chương 248: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (20)Chương 249: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (21)Chương 250: Cô Ấy Là Vợ Tôi (22)Chương 251: Cô Là Vợ Của Tôi (23)Chương 252: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (24)Chương 253: Chung Tình Mang Thai (1)Chương 254: Chung Tình Mang Thai【2】Chương 255: Chung Tình Mang Thai (3)Chương 256: Chung Tình Mang Thai (4)Chương 257: Chung Tình Mang Thai (5)Chương 258: Chung Tình Mang Thai (6)Chương 259: Chung Tình Mang Thai (7)Chương 260: Chung Tình Mang Thai (8)Chương 261: Chung Tình Mang Thai (9)Chương 262: Chung Tình Mang Thai (10)Chương 263: Chung Tình Mang Thai (11)Chương 264: Chung Tình Mang Thai (12)Chương 265: Chung Tình Mang Thai (13)Chương 266: Chung Tình Mang Thai【14】Chương 267: Chung Tình Mang Thai【15】Chương 269: Uống Thuốc Này Đi 【1】Chương 270: Uống Thuốc Này Đi 【2】Chương 271: Uống Thuốc Này Đi 【3】Chương 272: Uống Thuốc Này Đi 【4】Chương 273: Uống Thuốc Này Đi【5】Chương 274: Uống Thuốc Này Đi【6】Chương 275: Uống Thuốc Này Đi 【7】Chương 276: Uống Thuốc Này Đi 【8】Chương 277: Uống Thuốc Này Đi 【9】Chương 278: Uống Thuốc Này Đi 【10】Chương 279: Uống Thuốc Này Đi 【11】Chương 280: Uống Thuốc Này Đi 【12】Chương 281: Uống Thuốc Này Đi (13)Chương 282: Uống Thuốc Này Đi (14)Chương 283: Uống Thuốc Này Đi (15)Chương 284: Giống Người Lạ (1)Chương 285: Giống Người Lạ (2)Chương 286: Giống Người Lạ 【3】Chương 287: Giống Người Lạ 【4】Chương 288: Giống Người Lạ (5)Chương 289: Giống Người Lạ 【6】Chương 290: Giống Người Lạ 【7】Chương 291: Giống Người Lạ (8)Chương 292: Giống Người Lạ (9)Chương 293: Giống Người Lạ (10)Chương 294: Giống Người Lạ (11)Chương 295: Giống Người Lạ (12)Chương 296: Giống Người Lạ (13)Chương 297: Giống Người Lạ (14)Chương 298: Giống Người Lạ (15)Chương 299: Giống Người Lạ (16)Chương 300: Giống Người Lạ (17)Chương 301: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (1)Chương 302: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (2)Chương 303: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (3)Chương 304: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (4)Chương 305: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (5)Chương 306: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (6)Chương 307: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (7)Chương 308: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (8)Chương 309: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (9)Chương 310: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (10)Chương 311: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (11)Chương 312: Muốn Em Bé Hay Là Muốn Người Mẹ (12)Chương 313: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【13】Chương 314: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【14】Chương 315: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【15】Chương 316: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【16】Chương 317: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【17】Chương 318: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【18】Chương 319: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【19】Chương 320: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【20】Chương 321: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【21】Chương 322: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【22】Chương 323: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【23】Chương 324: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【24】Chương 325: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【25】Chương 326: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【26】Chương 327: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【27】Chương 328: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【28】Chương 329: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【29】Chương 330: Giữ Mẹ Hay Giữ Con?【30】Chương 331: Muốn Con Hay Mẹ (31)Chương 332: Muốn Con Hay Mẹ (32)Chương 333: Tôi Muốn Cô Ấy Sống (1)Chương 334: Tôi Muốn Cô Ấy Sống (2)Chương 335: Tôi Muốn Cô Ấy Sống (3)Chương 336: Tôi Muốn Cô Ấy Sống (4)Chương 337: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (5)Chương 338: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (6)Chương 339: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (7)Chương 340: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (8)Chương 341: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (9)Chương 342: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (10)Chương 343: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (11)Chương 344: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (12)Chương 345: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (13)Chương 347: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (15)Chương 348: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (16)Chương 349: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (17)Chương 350: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (18)Chương 351: Tôi Muốn Cô Ấy Sống! (19)Chương 352: Chung Tình Rời Đi (1)Chương 353: Chung Tình Rời Đi (2)Chương 354: Chung Tình Rời Đi (3)Chương 355: Chung Tình Rời Đi (4)Chương 356: Chung Tình Rời Đi (5)Chương 357: Chung Tình Rời Đi (6)Chương 358: Chung Tình Rời Đi (7)Chương 359: Chung Tình Rời Đi (8)Chương 360: Chung Tình Rời Đi (9)Chương 361: Chung Tình Rời Đi (10)Chương 362: Chung Tình Rời Đi (11)Chương 363: Chung Tình Rời Đi (12)Chương 364: Chung Tình Rời Đi (13)Chương 365: Chung Tình Rời Đi (14)Chương 366: Chung Tình Rời Đi (15)Chương 367: Thiếu Tướng Thú Tội 【1】Chương 368: Thiếu Tướng Thú Tội【2】Chương 369: Thiếu Tướng Thú Tội【3】Chương 370: Thiếu Tướng Thú Tội【4】Chương 371: Thiếu Tướng Thú Tội【5】Chương 372: Thiếu Tướng Thú Tội【6】Chương 373: Thiếu Tướng Thú Tội【7】Chương 374: Thiếu Tướng Thú Tội【8】Chương 375: Thiếu Tướng Thú Tội (9)Chương 376: Thiếu Tướng Thú Tội (10)Chương 377: Thiếu Tướng Thú Tội (11)Chương 378: Thiếu Tướng Thú Tội (12)Chương 379: Thiếu Tướng Thú Tội (13)Chương 380: Thiếu Tướng Thú Tội (14)Chương 381: Thiếu Tướng Thú Tội (15)Chương 382: Thiếu Tướng Thú Tội (16)Chương 384: Thiếu Tướng Thú Tội (18)Chương 385: Thiếu Tướng Thú Tội (19)Chương 386: Thiếu Tướng Thú Tội (20)Chương 387: Lựa Chọn Đi Hay Ở (1)Chương 388: Lựa Chọn Đi Hay Ở【2】Chương 389: Lựa Chọn Đi Hay Ở【3】Chương 390: Lựa Chọn Đi Hay Ở【4】Chương 391: Lựa Chọn Đi Hay Ở【5】Chương 392: Lựa Chọn Đi Hay Ở【6】Chương 393: Lựa Chọn Đi Hay Ở【7】Chương 394: Lựa Chọn Đi Hay Ở【8】Chương 395: Lựa Chọn Đi Hay Ở【9】Chương 396: Lựa Chọn Đi Hay Ở【10】Chương 397: Lựa Chọn Đi Hay Ở【11】Chương 398: Lựa Chọn Đi Hay Ở (12)Chương 399: Lựa Chọn Đi Hay Ở (13)Chương 400: Lựa Chọn Đi Hay Ở【14】Chương 401: Lựa Chọn Đi Hay Ở【15】Chương 402: Lựa Chọn Đi Hay Ở【16】Chương 403: Lựa Chọn Đi Hay Ở (16)Chương 404: Lựa Chọn Đi Hay Ở (17)Chương 405: Lựa Chọn Đi Hay Ở (18)Chương 406: Lựa Chọn Đi Hay Ở (19)Chương 407: Lựa Chọn Đi Hay Ở (20)Chương 408: Lựa Chọn Đi Hay Ở (21)Chương 409: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (1)Chương 410: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (2)Chương 411: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (3)Chương 412: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (4)Chương 413: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (5)Chương 414: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (6)Chương 415: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (7)Chương 416: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (8)Chương 417: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (9)Chương 418: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (10)Chương 419: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (11)Chương 420: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (12)Chương 421: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (13)Chương 422: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (14)Chương 423: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (16)Chương 424: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (17)Chương 425: Vậy Thì Lấy Anh Đi! (18)Chương 426: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (19)Chương 427: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (20)Chương 428: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (21)Chương 429: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (22)Chương 430: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (23)Chương 431: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (24)Chương 432: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (25)Chương 433: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (26)Chương 434: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (27)Chương 435: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (28)Chương 436: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (29)Chương 437: Vậy Thì Gả Cho Anh Đi! (30)Chương 438: Đưa Cho Em Lễ Vật Đại Hôn (1)Chương 439: Đưa Cho Em Lễ Vật Đại Hôn (2)Chương 440: Đưa Cho Em Lễ Vật Đại Hôn (3)Chương 441: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【4】Chương 442: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! (5)Chương 443: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! (6)Chương 444: Đưa Choêm Lễ Vật Đám Cưới! 【7】Chương 445: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【8】Chương 449: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! (12)Chương 450: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới (13)Chương 451: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới (14)Chương 452: Đưa Cho Ngươi Đám Cưới Lễ Vật! (15)Chương 453: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【16】Chương 454: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【17】Chương 455: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【18】Chương 456: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【19】Chương 457: Đưa Cho Em Lễ Vật Đám Cưới! 【20】Chương 458: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【1】Chương 459: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【2】Chương 460: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【3】Chương 461: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【4】Chương 462: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【5】Chương 463: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【6】Chương 464: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【7】Chương 465: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【8】Chương 466: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【9】Chương 467: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【10】Chương 468: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【11】Chương 469: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【12】Chương 470: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (13)Chương 471: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (14)Chương 472: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【15】Chương 473: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【16】Chương 474: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【17】Chương 475: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【18】Chương 476: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (19)Chương 477: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (20)Chương 478: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (21)Chương 479: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (22)Chương 480: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【23】Chương 481: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (24)Chương 482: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【25】Chương 483: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【26】Chương 484: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【27】Chương 485: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 【28】Chương 486: Đồ Cưới Của Chung Tình (1)Chương 487: Đồ Cưới Của Chung Tình (2)Chương 488: Đồ Cưới Của Chung Tình (3)Chương 489: Đồ Cưới Của Chung Tình (4)Chương 490: Đồ Cưới Của Chung Tình (5)Chương 491: Đồ Cưới Của Chung Tình (6)Chương 492: Đồ Cưới Của Chung Tình (7)Chương 493: Đồ Cưới Của Chung Tình (8)Chương 494: Đồ Cưới Của Chung Tình (8)Chương 495: Đồ Cưới Của Chung Tình (9)Chương 496: Đồ Cưới Của Chung Tình (10)Chương 497: Đồ Cưới Của Chung Tình (11)Chương 498: Đồ Cưới Của Chung Tình (12)Chương 499: Đồ Cưới Của Chung Tình (13)Chương 500: Đồ Cưới Của Chung Tình (14)Chương 501: Đồ Cưới Của Chung Tình (15)Chương 502: Đồ Cưới Của Chung Tình (16)Chương 503: Đồ Cưới Của Chung Tình (17)Chương 504: Đồ Cưới Của Chung Tình (18)Chương 505: Đồ Cưới Của Chung Tình (19)Chương 506: Đồ Cưới Của Chung Tình (20)Chương 507: Đồ Cưới Của Chung Tình (21)Chương 508: Đồ Cưới Của Chung Tình (22)Chương 509: Đồ Cưới Của Chung Tình (23)Chương 510: Đồ Cưới Của Chung Tình (24)Chương 511: Đồ Cưới Của Chung Tình (25)Chương 512: Thằng Nhóc Lừa Đảo Này (1)Chương 513: Thằng Nhóc Lừa Đảo Này (2)Chương 514: Thằng Nhóc Lừa Đảo Này (3)Chương 515: Thằng Nhóc Lừa Đảo Này (4)Chương 516: Kẻ Lừa Đảo Này! (5)Chương 517: Em Là Kẻ Kẻ Lừa Đảo! 【6】Chương 518: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【7】Chương 519: Em Là Kẻ Lừa Đảo! (8)Chương 520: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【9】Chương 521: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【10】Chương 522: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【11】Chương 523: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【12】Chương 524: Em Là Kẻ Lừa Đảo 【13】Chương 525: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【14】Chương 526: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【15】Chương 527: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【16】Chương 528: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【17】Chương 529: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【18】Chương 530: Em Là Kẻ Lừa Đảo! 【19】Chương 531: Ngươi Cái Này Tiểu Phiến Tử! 【20】Chương 532: Chung Tình Ghen 【1】Chương 533: Chung Tình Ghen 【2】Chương 534: Chung Tình Ghen 【3】Chương 535: Chung Tình Ghen 【4】Chương 536: Chung Tình Ghen 【5】Chương 537: Chung Tình Ghen 【6】Chương 538: Chung Tình Ghen 【7】Chương 539: Chung Tình Ghen (8)Chương 540: Chung Tình Ghen 【9】Chương 541: Chung Tình Ghen (10)Chương 542: Chung Tình Ghen 【11】Chương 543: Chung Tình Ghen (12)Chương 544: Chung Tình Ghen 【13】Chương 546: Chung Tình Ghen (15)Chương 547: Chung Tình Ghen 【16】Chương 548: Chung Tình Ghen 【17】Chương 549: Chung Tình Ghen 【18】Chương 550: Chung Tình Ghen 【19】Chương 551: Chung Tình Ghen (20)Chương 552: Chung Tình Ghen (21)Chương 553: Chung Tình Ghen (22)Chương 554: Chung Tình Ghen (23)Chương 555: Chung Tình Ghen (24)Chương 556: Chung Tình Ghen (25)Chương 557: Chung Tình Ghen (26)Chương 558: Chung Tình Ghen (27)Chương 559: Chung Tình Ghen (28)Chương 560: Chung Tình Ghen (29)Chương 561: Chung Tình Ghen (30)Chương 562: Thiếu Tướng, Em Có! (1)Chương 563: Thiếu Tướng, Em Có! (2)Chương 564: Thiếu Tướng, Em Có! (3)Chương 565: Thiếu Tướng, Em Có! (4)Chương 566: Thiếu Tướng, Em Có! (5)Chương 567: Thiếu Tướng, Em Có! 【6】Chương 568: Thiếu Tướng, Em Có! 【7】Chương 569: Thiếu Tướng, Em Có! (8)Chương 570: Thiếu Tướng, Ta Có! 【9】Chương 571: Thiếu Tướng, Em Có ! [10]Chương 572: Thiếu Tướng, Em Có ! [11]Chương 573: Thiếu Tướng, Em Có! [12]Chương 574: Thiếu Tướng, Em Có! [13]Chương 575: Thiếu Tướng, Em Có ![14]Chương 576: Thiếu Tướng, Em Có ![15]Chương 577: Thiếu Tướng, Em Có ![16]Chương 578: Thiếu Tướng, Em Có ![17]Chương 578: Thiếu Tướng, Em Có ![17]Chương 579: Thiếu Tướng, Em Có ![18]Chương 580: Thiếu Tướng, Em Có ![19]Chương 581: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (20)Chương 582: Thiếu Tướng, Em Có Rồi!【21】Chương 583: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【22】Chương 584: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【23】Chương 585: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【24】Chương 586: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【25】Chương 587: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (26)Chương 588: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (27)Chương 599: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【38】Chương 600: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【39】Chương 601: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (40)Chương 602: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (41)Chương 603: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (42)Chương 604: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (43)Chương 605: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (44)Chương 606: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (45)Chương 607: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (46)Chương 608: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (47)Chương 609: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (48)Chương 610: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (49)Chương 611: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (50)Chương 612: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (51)Chương 613: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (52)Chương 614: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (53)Chương 615: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! (54)Chương 616: Thiếu Tướng, Ta Có! 【55】Chương 617: Thiếu Tướng, Ta Có! [56]Chương 618: Thiếu Tướng, Ta Có! [57]Chương 619: Thiếu Tướng, Ta Có! [58]Chương 620: Thiếu Tướng, Ta Có! [59]Chương 621: Thiếu Tướng, Ta Có! 【61】Chương 622: Thiếu Tướng, Ta Có! 【62】Chương 623: Thiếu Tướng, Ta Có! 【63】Chương 624: Thiếu Tướng, Ta Có! 【64】Chương 625: Thiếu Tướng, Ta Có! 【65】Chương 626: Thiếu Tướng, Ta Có! 【66】Chương 627: Thiếu Tướng, Ta Có! 【67】Chương 628: Thiếu Tướng, Ta Có! 【68】Chương 629: Thiếu Tướng, Ta Có! 【69】Chương 630: Thiếu Tướng, Em Có Rồi! 【70】Chương 631: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【1】Chương 632: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【2】Chương 633: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt [3]Chương 634: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt [4]Chương 635: "tt" Đích Thực Thực Dụng Đồ 【5】Chương 636: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【6】Chương 637: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【7】Chương 638: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【8】Chương 639: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【9】Chương 640: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【10】Chương 641: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【11】Chương 642: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【12】Chương 643: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【13】Chương 644: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【14】Chương 645: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【15】Chương 646: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【16】Chương 647: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【17】Chương 648: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt 【18】Chương 649: Cách Dùng Thật Sự Cùa Nước Mắt【19】Chương 650: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (20)Chương 651: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (21)Chương 652: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (22)Chương 653: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (23)Chương 654: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (24)Chương 655: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (25)Chương 656: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (26)Chương 657: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (27)Chương 658: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (28)Chương 659: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (29)Chương 660: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (30)Chương 661: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (31)Chương 662: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (32)Chương 663: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (33)Chương 664: Cách Dùng Thật Sự Của Nước Mắt (34)Chương 665: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【35】Chương 666: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【36】Chương 667: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【37】Chương 668: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【38】Chương 669: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【39】Chương 670: "tt" Chân Chính Cách Dùng 【40】Chương 671: Dương Đình Gởi Thư 【1】Chương 672: Dương Đình Điện Tới 【2】Chương 673: Dương Đình Điện Tới 【3】Chương 674: Dương Đình Điện Tới 【4】Chương 675: Dương Đình Điện Tới 【6】Chương 676: Dương Đình Điện Tới 【7】Chương 677: Dương Đình Điện Tới 【8】Chương 678: Dương Đình Điện Tới 【9】Chương 679: Dương Đình Gọi Tới 【10】Chương 680: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【1】Chương 681: Dương Đình Gọi Tới 【10】Chương 682: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【3】Chương 683: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【4】Chương 684: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【5】Chương 685: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【6】Chương 686: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【7】Chương 687: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【8】Chương 688: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【9】Chương 689: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【10】Chương 690: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【11】Chương 691: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【12】Chương 692: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【13】Chương 693: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【14】Chương 694: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【15】Chương 695: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【16】Chương 696: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh【17】Chương 697: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【18】Chương 698: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh 【19】Chương 699: Tôi Đang Đùa Với Dịch Ngạnh Ngạnh (20)Chương 700: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (1)Chương 701: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (2)Chương 702: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (3)Chương 703: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (4)Chương 704: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (5)Chương 705: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (6)Chương 706: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (7)Chương 707: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (8)Chương 708: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (9)Chương 709: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (10)Chương 710: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (11)Chương 711: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (12)Chương 712: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (13)Chương 713: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo (14)Chương 714: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [15]Chương 715: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [16]Chương 716: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [17]Chương 717: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [18]Chương 718: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [19]Chương 719: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [20]Chương 720: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [21]Chương 721: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [22]Chương 722: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [23]Chương 723: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [24]Chương 724: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [25]Chương 725: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [26]Chương 726: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [27]Chương 727: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [28]Chương 728: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo [29]Chương 729: Thiếu Tướng Có Thù Tất Báo【30】Chương 730: Tình Yêu Ấm Áp 【1】Chương 731: Tình Yêu Ấm Áp 【2】Chương 732: Tình Yêu Ấm Áp 【3】Chương 733: Tình Yêu Ấm Áp 【4】Chương 734: Tình Yêu Ấm Áp 【5】Chương 735: Tình Yêu Ấm Áp【6】Chương 736: Tình Yêu Ấm Áp 【7】Chương 737: Tình Yêu Ấm Áp【8】Chương 738: Tình Yêu Ấm Áp 【9】Chương 739: Tình Yêu Ấm Áp【10】Chương 740: Tình Yêu Ấm Áp【11】Chương 741: Giản, Em Yêu Anh! 【2】Chương 742: Giản, Em Yêu Anh! 【3】Chương 743: Giản, Em Yêu Anh! 【4】Chương 744: Giản, Em Yêu Anh! 【5】Chương 745: Giản, Em Yêu Anh! 【6】Chương 746: Giản, Em Yêu Anh! 【7】Chương 747: Giản, Em Yêu Anh! 【8】Chương 748: Giản, Em Yêu Anh! 【9】Chương 749: Dịch Giản, Em Yêu Anh![10]Chương 750: Dịch Giản, Em Yêu Anh! [11]Chương 751: Dịch Giản, Em Yêu Anh [12]Chương 752: Dịch Giản, Em Yêu Anh![13]Chương 753: Dịch Giản, Em Yêu Anh![14]Chương 754: Dịch Giản, Em Yêu Anh! [15]Chương 755: Giản, Em Yêu Anh![16]Chương 756: Giản, Em Yêu Anh![17]Chương 757: Giản, Em Yêu Anh![18]Chương 758: Giản, Em Yêu Anh![19]Chương 759: Giản, Em Yêu Anh![20]Chương 760: Giản, Em Yêu Anh![21]Chương 761: Giản, Em Yêu Anh![22]Chương 762: Giản, Em Yêu Anh![23]Chương 763: Giản, Em Yêu Anh![24]Chương 764: Giản, em yêu anh![25]Chương 765: Giản, em yêu anh![26]Chương 766: Giản, em yêu anh![27]Chương 767: Giản, em yêu anh![28]Chương 768: Giản, em yêu anh![29]Chương 769: Giản, em yêu anh![30]Chương 770: Giản, em yêu anh![30]Chương 771: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [2]Chương 772: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [3]Chương 773: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [4]Chương 774: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【5】Chương 775: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【6】Chương 776: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【7】Chương 777: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【8】Chương 778: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【9】Chương 779: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【10】Chương 780: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【11】Chương 781: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【12】Chương 782: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【11】Chương 783: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【14】Chương 784: Thiếu tướng tặng quà Cho Chung Tình【15】Chương 785: Thiếu tướng tặng quà Cho Chung Tình【16】Chương 786: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【17】Chương 787: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【18】Chương 788: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【19】Chương 789: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【20】Chương 790: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【21】Chương 791: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【22】Chương 792: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【23】Chương 793: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【24】Chương 794: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [25]Chương 795: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [26]Chương 796: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [27]Chương 797: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [28]Chương 798: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [29]Chương 799: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [30]Chương 800: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [31]Chương 801: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [32]Chương 802: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [33]Chương 803: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [34]Chương 804: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [35]Chương 805: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [36]Chương 806: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [37]Chương 807: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [38]Chương 808: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [39]Chương 809: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [40]Chương 810: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [41]Chương 811: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [42]Chương 812: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [43]Chương 813: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [44]Chương 814: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [45]Chương 815: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [46]Chương 816: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [47]Chương 817: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [48]Chương 818: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [49]Chương 819: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [50]Chương 820: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [51]Chương 821: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [52]Chương 822: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [53]Chương 823: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [54]Chương 824: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [55]Chương 825: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [56]Chương 826: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [57]Chương 827: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [58]Chương 828: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [59]Chương 829: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [60]Chương 830: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [61]Chương 831: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [62]Chương 832Chương 833: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [64]Chương 834: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [65]Chương 835: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [66]Chương 836: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [67]Chương 837: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [68]Chương 838: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [69]Chương 839: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [70]Chương 840: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [71]Chương 841: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [72]Chương 842: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [73]Chương 843: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [74]Chương 844: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [75]Chương 845: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [76]Chương 846: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [77]Chương 847: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [78]Chương 848: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [79]Chương 849: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [80]Chương 850: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [81]Chương 851: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [82]Chương 852: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [83]Chương 853: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [84]Chương 854: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [85]Chương 855: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [86]Chương 856: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [87]Chương 857: Quá khứ của Dịch Giản và Chung Tình [1]Chương 858: Quá khứ của Dịch Giản và Chung Tình [2]Chương 859: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [3]Chương 860: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [4]Chương 861: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [5]Chương 862: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [6]Chương 863: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [7]Chương 864: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [8]Chương 865: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [9]Chương 866: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [10]Chương 867: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [11]Chương 868: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [12]Chương 869: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [13]Chương 870: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [14]Chương 871: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [15]Chương 872: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [16]Chương 873: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [17]Chương 874: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [18]Chương 875: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [19]Chương 876: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [20]Chương 877: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [21]Chương 878: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [22]Chương 879: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [23]Chương 880: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [24]Chương 881: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [25]Chương 882: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [26]Chương 883: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [27]Chương 884: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [28]Chương 885: ThiếuChương 886: Chuyện cũ của Thiếu tướng cùng Chung Tình [29]Chương 887: Thiếu tướng tính kế [1]Chương 888: Thiếu tướng tính kế [2]Chương 889: Thiếu tướng tính kế [3]Chương 890: Thiếu tướng tính kế [4]Chương 891: Thiếu tướng tính kế [5]Chương 892: Thiếu tướng tính kế [6]Chương 893: Thiếu tướng tính kế [7]Chương 894: Thiếu tướng tính kế [8]Chương 895: Thiếu tướng tính kế [9]Chương 896: Thiếu tướng tính kế [10]Chương 897: Thiếu tướng tính kế [11]Chương 898: Thiếu tướng tính kế [12]Chương 899: Thiếu tướng tính kế [13]Chương 900: Thiếu tướng tính kế [14]Chương 901: Thiếu tướng tính kế [15]Chương 902: Thiếu tướng tính kế [16]Chương 903: Thiếu tướng tính kế [17]Chương 904: Thiếu tướng tính kế [18]Chương 905: Thiếu tướng tính kế [19]Chương 906: Thiếu tướng tính kế [20]Chương 907: Thiếu tướng tính kế[21]Chương 908: Thiếu tướng tính kế [22]Chương 909: Thiếu tướng tính kế [23]Chương 910: Thiếu tướng tính kế [24]Chương 911: Thiếu tướng tính kế [25]Chương 912: Thiếu tướng tính kế [26]Chương 913: Thiếu tướng tính kế [27]Chương 914: Thiếu tướng tính kế [28]Chương 915: Thiếu tướng tính kế [29]Chương 916: Thiếu tướng tính kế [30]Chương 917: Thiếu tướng tính kếChương 918: Thiếu tướng tính kế [31]Chương 919: Thiếu tướng tính kế [32]Chương 920: Thiếu tướng tính kế [33]Chương 921: Thiếu tướng tính kế [34]Chương 922: Thiếu tướng tính kế [35]Chương 923: Tâm cơ của thiếu tướng[36]Chương 924: Thiếu tướng tính kế [37]Chương 925: Thiếu tướng tính kế [38]Chương 926: Thiếu tướng tính kế [39]Chương 927: Thiếu tướng tính kế [40]Chương 928: Thiếu tướng tính kế [41]Chương 929: Thiếu tướng tính kế [42]Chương 930: Thiếu tướng tính kế [43]Chương 931: Thiếu tướng tính kế [44]Chương 932: Thiếu tướng tính kế [45]Chương 933: Thiếu tướng tính kế [46]Chương 934: Thiếu tướng tính kế [47]Chương 935: Thiếu tướng tính kế [48]Chương 936: Thiếu tướng tính kế [49]Chương 937: Thiếu tướng tính kế [50]Chương 938: Thiếu tướng tính kế [51]Chương 939: Thiếu tướng tính kế [52]Chương 940: Thiếu tướng tính kế [53]Chương 941: Thiếu tướng tính kế [54]Chương 942: Thiếu tướng tính kế [55]Chương 943: Thiếu tướng tính kế [56]Chương 944: Thiếu tướng tính kế [57]Chương 945: Thiếu tướng tính kế [58]Chương 946: Thiếu tướng tính kế [59]Chương 947: Thiếu tướng tính kế [60]Chương 948: Thiếu tướng tính kế [61]Chương 949: Thiếu tướng tính kế [62]Chương 950: Thiếu tướng tính kế [63]Chương 951: Thiếu tướng tính kế [64]Chương 952: Thiếu tướng tính kế [65]Chương 953: Thiếu tướng tính kế [66]Chương 954: Thiếu tướng tính kế [67]Chương 955: Thiếu tướng tính kếChương 956: Thiếu tướng tính kế [69]Chương 957: Thiếu tướng tính kế [70]Chương 958: Thiếu tướng tính kế [71]Chương 959: Thiếu tướng tính kế [72]Chương 960: Thiếu tướng tính kế [73]Chương 961: Thiếu tướng tính kế [74]Chương 962: Thiếu tướng tính kế [75]Chương 963: Thiếu tướng tính kế [76]Chương 964: Thiếu tướng tính kế [77]Chương 965: Thiếu tướng tính kế [78]Chương 966: Thiếu tướng tính kế [79]Chương 967: Thiếu tướng tính kế [80]Chương 968: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 1]Chương 969: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 2]Chương 970: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 3]Chương 971: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 4]Chương 972: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 5]Chương 973: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 6]Chương 974: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 7]Chương 975: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 8]Chương 976: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 9]Chương 977: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 10]Chương 978: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 11]Chương 979: Sinh tử gắn bó [12]Chương 980: Sinh tử gắn bó [ 13]Chương 981: Sinh tử gắn bó [14]Chương 982: Sinh tử gắn bó [15]Chương 983: Sinh tử gắn bó [16]Chương 984: Sinh tử gắn bó [17]Chương 985: Sinh tử gắn bó [18]Chương 986: Sinh tử gắn bó [ kết cục 19]Chương 987: Sinh tử gắn bó [ kết cục 20]Chương 988: Sinh tử gắn bó [ kết cục 21]Chương 989: Sinh tử gắn bó [ kết cục 22]Chương 990: Sinh tử gắn bó [ kết cục 23]Chương 991: Sinh tử gắn bó [ kết cục 24]Chương 992: Sinh tử gắn bó [ kết cục 25]Chương 993: Sinh tử gắn bó [ kết cục 26]Chương 994: Sinh tử gắn bó [ kết cục 27]Chương 995: Sinh tử gắn bó [28]Chương 996: Sinh tử gắn bó [33]Chương 997: Sinh tử gắn bó [34]Chương 998: Sinh tử gắn bó [35]Chương 999: Sinh tử gắn bó [36]Chương 1000: Sinh tử gắn bó [ 37]Chương 1001: Sinh tử gắn bó [38]Chương 1002: Sinh tử gắn bó [39]Chương 1003: Sinh tử gắn bó [40]Chương 1004: Sinh tử gắn bó [41]Chương 1005: Sinh tử gắn bó [42]Chương 1006: Sinh tử gắn bó [ kết cục 43]Chương 1007: Sinh tử gắn bó [ kết cục 44]Chương 1008: Sinh tử gắn bó [ kết cục 45]Chương 1009: Sinh tử gắn bó [ kết cục 46]Chương 1010: Sinh tử gắn bó [ kết cục 47]Chương 1011: Sinh tử gắn bó [ kết cục 48]Chương 1012: Sinh tử gắn bó [ kết cục 49]Chương 1013: Sinh tử gắn bó [ kết cục 50]Chương 1014: Sinh tử gắn bó [ kết cục 51]Chương 1015: Sinh tử gắn bó [ kết cục 52]Chương 1016: Sinh tử gắn bó [53]Chương 1017: Sinh tử gắn bó [54]Chương 1018: Sinh tử gắn bó [55]Chương 1019: Sinh tử gắn bó [56]Chương 1020: Sinh tử gắn bó [57]Chương 1021: Sinh tử gắn bó [58]Chương 1022: Sinh tử gắn bó [59]Chương 1023: Sinh tử gắn bó [60]Chương 1023: Sinh tử gắn bó [60]Chương 1024: Sinh tử gắn bó [61]Chương 1024: Sinh tử gắn bó [61]Chương 1025: Sinh tử gắn bó [62]Chương 1026: Sinh tử gắn bó [63]Chương 1027: Sinh tử gắn bó [64]Chương 1028: Sinh tử gắn bó [65]Chương 1029: Sinh tử gắn bó [66]Chương 1030: Sinh tử gắn bó [67]Chương 1030: Sinh tử gắn bó [67]Chương 1031: Sinh tử gắn bó [68]Chương 1032: Sinh tử gắn bó [69]Chương 1033: Sinh tử gắn bó [70]Chương 1034: Sinh tử gắn bó [71]Chương 1035: Sinh tử gắn bó [72]Chương 1036: Sinh tử gắn bó [73]Chương 1037: Sinh tử gắn bó [74]Chương 1038: Sinh tử gắn bó [75]Chương 1039: Sinh tử gắn bó [76]Chương 1040: Sinh tử gắn bó [77]Chương 1041: Sinh tử gắn bó [78]Chương 1042: Sinh tử gắn bó [79]Chương 1043: Sinh tử gắn bó [80]Chương 1044: Sinh tử gắn bó [81]Chương 1045: Sinh tử gắn bó [82]Chương 1046: Sinh tử gắn bó [83]Chương 1047: Sinh tử gắn bó [84]Chương 1048: Sinh tử gắn bó [85]Chương 1049: Sinh tử gắn bó [86]Chương 1050: Sinh tử gắn bó [87]Chương 1051: Sinh tử gắn bó [88]Chương 1052: Sinh tử gắn bó [89]Chương 1053: Sinh tử gắn bó [90]Chương 1054: Sinh tử gắn bó [91]