S.C.I. Mê Án Tập
Tác giả:Nhĩ Nhã
Dịch giả:Nhiều nguồn
Phân loại:Đam MỹTrinh Thám
last update time:16/11/2017
Ngày 8 tháng 11 năm 2006, lúc 13:00 đội SCI được thành lập, SCI viết tắt của Special Crime Investigation team, là đội điều tra những vụ án đặc biệt, thành viên của đội là những cá nhân ưu tú của ưu tú trong cục cảnh sát Trung Quốc.Mỗi một vụ án đến với đội đều là những vụ liên hoàn án (giết người hàng loạt) với hung thủ không lường được và phương thức phạm tội làm người khác phải hoảng sợ. Thế nhưng ngay giữa hiện trường tanh mùi máu và những cuộc đấu trí nảy lửa, tình yêu của những chàng trai trẻ trong đội vẫn chớm nở… (ọe) Nội Dung Truyện : S.C.I. Mê Án TậpTác giả: Nhĩ NhãThể loại: hiện đại, đam mỹ, trinh thámEdit/Beta: nhiều nguồn.Làm ebook : Thiên LạcWarning:Nhân vật OOC!Chống chỉ định các bạn anti cặp mèo chuột (trong này là chuột mèo)Chống chỉ định các bạn đã cắm rễ hình tượng dàn diễn viên của bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên chiếu lúc 5h chiều năm một ngàn chín trăm hồi ấy (series có bác Kim Siêu Quần ấy)Chống chỉ định các bạn cắm rễ hình tượng Công Tôn Sách của Phạm Hồng Hiên
Xem
Mục lục:
Quyển 1 – Vụ án I – Tiết tửQuyển 1 – Vụ án I – Chương 1Quyển 1 – Vụ án I – Chương 2Quyển 1 – Vụ án I – Chương 3Quyển 1 – Vụ án I – Chương 4Quyển 1 – Vụ án I – Chương 5Quyển 1 – Vụ án I – Chương 6Quyển 1 – Vụ án I – Chương 7Quyển 1 – Vụ án I – Chương 8Quyển 1 – Vụ án I – Chương 9Quyển 1 – Vụ án I – Chương 10Quyển 1 – Vụ án I – Chương 11Quyển 1 – Vụ án I – Chương 12Quyển 1 – Vụ án I – Chương 13Quyển 1 – Vụ án I – Chương 14Quyển 1 – Vụ án I – Chương 15Quyển 1 – Vụ án I – Chương 16Quyển 1 – Vụ án I – Chương 17Quyển 1 – Vụ án I – Chương 18Quyển 1 – Vụ án I – Chương 19Quyển 1 – Vụ án I – Chương 20Quyển 1 – Vụ án I – Chương 21Quyển 1 – Vụ án I – Chương 22Quyển 1 – Vụ án I – Chương 23Quyển 1 – Vụ án I – Chương 24Quyển 1 – Vụ án I – Chương 25Quyển 1 – Vụ án I – Chương 26Quyển 1 – Vụ án I – Chương 27Quyển 1 – Vụ án I – Chương 28Quyển 1 – Vụ án II – Chương 1Quyển 1 – Vụ án II – Chương 2Quyển 1 – Vụ án II – Chương 3Quyển 1 – Vụ án II – Chương 4Quyển 1 – Vụ án II – Chương 5Quyển 1 – Vụ án II – Chương 6Quyển 1 – Vụ án II – Chương 7Quyển 1 – Vụ án II – Chương 8Quyển 1 – Vụ án II – Chương 9Quyển 1 – Vụ án II – Chương 10Quyển 1 – Vụ án II – Chương 11Quyển 1 – Vụ án II – Chương 12Quyển 1 – Vụ án II – Chương 13Quyển 1 – Vụ án II – Chương 14Quyển 1 – Vụ án II – Chương 15Quyển 1 – Vụ án II – Chương 16Quyển 1 – Vụ án II – Chương 17Quyển 1 – Vụ án III – Chương 1Quyển 1 – Vụ án III – Chương 2Quyển 1 – Vụ án III – Chương 3Quyển 1 – Vụ án III – Chương 4Quyển 1 – Vụ án III – Chương 5Quyển 1 – Vụ án III – Chương 6Quyển 1 – Vụ án III – Chương 7Quyển 1 – Vụ án III – Chương 8Quyển 1 – Vụ án III – Chương 9Quyển 1 – Vụ án III – Chương 10Quyển 1 – Vụ án III – Chương 11Quyển 1 – Vụ án III – Chương 12Quyển 1 – Vụ án III – Chương 13Quyển 1 – Vụ án III – Chương 14Quyển 1 – Vụ án III – Chương 15Quyển 1 – Vụ án III – Chương 16Quyển 1 – Vụ án III – Chương 17Quyển 1 – Vụ án III – Chương 18Quyển 1 – Vụ án III – Chương 19Quyển 1 – Vụ án III – Chương 20Quyển 1 – Vụ án III – Chương 21Quyển 1 – Vụ án III – Chương 22Quyển 1 – Vụ án III – Chương 23Quyển 1 – Vụ án III – Chương 24Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 1Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 2Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 3Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 4Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 5Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 6Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 7Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 8Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 9Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 10Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 11Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 12Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 13Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 14Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 15Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 16Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 17Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 18Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 19Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 20Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 21Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 22Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 23Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 24Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 25Quyển 1 – Vụ án IV – Chương 26Quyển 1 – Vụ án V – Chương 1Quyển 1 – Vụ án V – Chương 2Quyển 1 – Vụ án V – Chương 3Quyển 1 – Vụ án V – Chương 4Quyển 1 – Vụ án V – Chương 5Quyển 1 – Vụ án V – Chương 6Quyển 1 – Vụ án V – Chương 7Quyển 1 – Vụ án V – Chương 8Quyển 1 – Vụ án V – Chương 9Quyển 1 – Vụ án V – Chương 10Quyển 1 – Vụ án V – Chương 11Quyển 1 – Vụ án V – Chương 12Quyển 1 – Vụ án V – Chương 13Quyển 1 – Vụ án V – Chương 14Quyển 1 – Vụ án V – Chương 15Quyển 1 – Vụ án V – Chương 16Quyển 1 – Vụ án V – Chương 17Quyển 1 – Vụ án V – Chương 18Quyển 1 – Vụ án V – Chương 19Quyển 1 – Vụ án V – Chương 20Quyển 1 – Vụ án V – Chương 21Quyển 1 – Vụ án V – Chương 22Quyển 1 – Vụ án V – Chương 23Quyển 1 – Vụ án V – Chương 24Quyển 1 – Vụ án V – Chương 25Quyển 1 – Vụ án V – Chương 26Quyển 1 – Vụ án V – Chương 27Quyển 1 – Vụ án V – Chương 28Quyển 1 – Vụ án V – Chương 29Quyển 1 – Vụ án V – Chương 30Quyển 1 – Vụ án V – Chương 31Quyển 1 – Vụ án V – Chương 32Quyển II – Vụ án 6 – Chương 1Quyển II – Vụ án 6 – Chương 2Quyển II – Vụ án 6 – Chương 3Quyển II – Vụ án 6 – Chương 4Quyển II – Vụ án 6 – Chương 5Quyển II – Vụ án 6 – Chương 6Quyển II – Vụ án 6 – Chương 7Quyển II – Vụ án 6 – Chương 8Quyển II – Vụ án 6 – Chương 9Quyển II – Vụ án 6 – Chương 10Quyển II – Vụ án 6 – Chương 11Quyển II – Vụ án 6 – Chương 12Quyển II – Vụ án 6 – Chương 13Quyển II – Vụ án 6 – Chương 14Quyển II – Vụ án 6 – Chương 15Quyển II – Vụ án 6 – Chương 16Quyển II – Vụ án 6 – Chương 17Quyển II – Vụ án 6 – Chương 18Quyển II – Vụ án 6 – Chương 19Quyển II – Vụ án 6 – Chương 20Quyển II – Vụ án 6 – Chương 21Quyển II – Vụ án 6 – Chương 22Quyển II – Vụ án 6 – Chương 23Quyển II – Vụ án 6 – Chương 24Quyển II – Vụ án 6 – Chương 25Quyển II – Vụ án 6 – Chương 26Quyển II – Vụ án 6 – Chương 27Quyển II – Vụ án 7 – Chương 1Quyển II – Vụ án 7 – Chương 2Quyển II – Vụ án 7 – Chương 3Quyển II – Vụ án 7 – Chương 4Quyển II – Vụ án 7 – Chương 5Quyển II – Vụ án 7 – Chương 6Quyển II – Vụ án 7 – Chương 7Quyển II – Vụ án 7 – Chương 8Quyển II – Vụ án 7 – Chương 9Quyển II – Vụ án 7 – Chương 10Quyển II – Vụ án 7 – Chương 11Quyển II – Vụ án 7 – Chương 12Quyển II – Vụ án 7 – Chương 13Quyển II – Vụ án 7 – Chương 14Quyển II – Vụ án 7 – Chương 15Quyển II – Vụ án 7 – Chương 16Quyển II – Vụ án 7 – Chương 17Quyển II – Vụ án 7 – Chương 18Quyển II – Vụ án 7 – Chương 19Quyển II – Vụ án 7 – Chương 20Quyển II – Vụ án 7 – Chương 21Quyển II – Vụ án 7 – Chương 22Quyển II – Vụ án 7 – Chương 23Quyển II – Vụ án 7 – Chương 24Quyển II – Vụ án 7 – Chương 25Quyển II – Vụ án 7 – Chương 26Quyển II – Vụ án 7 – Chương 27Quyển II – Vụ án 7 – Chương 28Quyển II – Vụ án 7 – Chương 29Quyển II – Vụ án 7 – Chương 30Quyển II – Vụ án 7 – Chương 31Quyển II – Vụ án 7 – Chương 32Quyển II – Vụ án 8 – Chương 1Quyển II – Vụ án 8 – Chương 2Quyển II – Vụ án 8 – Chương 3Quyển II – Vụ án 8 – Chương 4Quyển II – Vụ án 8 – Chương 5Quyển II – Vụ án 8 – Chương 6Quyển II – Vụ án 8 – Chương 7Quyển II – Vụ án 8 – Chương 8Quyển II – Vụ án 8 – Chương 9Quyển II – Vụ án 8 – Chương 10Quyển II – Vụ án 8 – Chương 11Quyển II – Vụ án 8 – Chương 12Quyển II – Vụ án 8 – Chương 13Quyển II – Vụ án 8 – Chương 14Quyển II – Vụ án 8 – Chương 15Quyển II – Vụ án 8 – Chương 16Quyển II – Vụ án 8 – Chương 17Quyển II – Vụ án 8 – Chương 18Quyển II – Vụ án 8 – Chương 19Quyển II – Vụ án 8 – Chương 20Quyển II – Vụ án 8 – Chương 21Quyển II – Vụ án 8 – Chương 22Quyển II – Vụ án 8 – Chương 23Quyển II – Vụ án 8 – Chương 24Quyển II – Vụ án 8 – Chương 25Quyển II – Vụ án 8 – Chương 26Quyển II – Vụ án 8 – Chương 27Quyển II – Vụ án 8 – Chương 28Quyển II – Vụ án 8 – Chương 29Quyển II – Vụ án 8 – Chương 30Quyển II – Vụ án 8 – Chương 31Quyển II – Vụ án 8 – Chương 32Quyển II – Vụ án 8 – Chương 33Quyển II – Vụ án 8 – Chương 34Quyển II – Vụ án 9 – Chương 1Quyển II – Vụ án 9 – Chương 2Quyển II – Vụ án 9 – Chương 3Quyển II – Vụ án 9 – Chương 4Quyển II – Vụ án 9 – Chương 5Quyển II – Vụ án 9 – Chương 6Quyển II – Vụ án 9 – Chương 7Quyển II – Vụ án 9 – Chương 8Quyển II – Vụ án 9 – Chương 9Quyển II – Vụ án 9 – Chương 10Quyển II – Vụ án 9 – Chương 11Quyển II – Vụ án 9 – Chương 12Quyển II – Vụ án 9 – Chương 13Quyển II – Vụ án 9 – Chương 14Quyển II – Vụ án 9 – Chương 15Quyển II – Vụ án 9 – Chương 16Quyển II – Vụ án 9 – Chương 17Quyển II – Vụ án 9 – Chương 18Quyển II – Vụ án 9 – Chương 19Quyển II – Vụ án 9 – Chương 20Quyển II – Vụ án 9 – Chương 21Quyển II – Vụ án 9 – Chương 22Quyển II – Vụ án 9 – Chương 23Quyển II – Vụ án 9 – Chương 24Quyển II – Vụ án 9 – Chương 25Quyển II – Vụ án 9 – Chương 26Quyển II – Vụ án 9 – Chương 27Quyển II – Vụ án 9 – Chương 28Quyển II – Vụ án 9 – Chương 29Quyển II – Vụ án 9 – Chương 30Quyển II – Vụ án 9 – Chương 31Quyển II – Vụ án 9 – Chương 32Quyển III – Vụ án 10 – Chương 1Quyển III – Vụ án 10 – Chương 2Quyển III – Vụ án 10 – Chương 3Quyển III – Vụ án 10 – Chương 4Quyển III – Vụ án 10 – Chương 5Quyển III – Vụ án 10 – Chương 6Quyển III – Vụ án 10 – Chương 7Quyển III – Vụ án 10 – Chương 8Quyển III – Vụ án 10 – Chương 9Quyển III – Vụ án 10 – Chương 10Quyển III – Vụ án 10 – Chương 11Quyển III – Vụ án 10 – Chương 12Quyển III – Vụ án 10 – Chương 13Quyển III – Vụ án 10 – Chương 14Quyển III – Vụ án 10 – Chương 15Quyển III – Vụ án 10 – Chương 16Quyển III – Vụ án 10 – Chương 17Quyển III – Vụ án 10 – Chương 18Quyển III – Vụ án 10 – Chương 19Quyển III – Vụ án 10 – Chương 20Quyển III – Vụ án 10 – Chương 21Quyển III – Vụ án 10 – Chương 22Quyển III – Vụ án 10 – Chương 23Quyển III – Vụ án 10 – Chương 24Quyển III – Vụ án 10 – Chương 25Quyển III – Vụ án 10 – Chương 26Quyển III – Vụ án 10 – Chương 27Quyển III – Vụ án 10 – Chương 28Quyển III – Vụ án 10 – Chương 29Quyển III – Vụ án 10 – Chương 30Quyển III – Vụ án 10 – Chương 31Quyển III – Vụ án 10 – Chương 32Quyển III – Vụ án 10 – Chương 33Quyển III – Vụ án 11 – Chương 1Quyển III – Vụ án 11 – Chương 2Quyển III – Vụ án 11 – Chương 3Quyển III – Vụ án 11 – Chương 4Quyển III – Vụ án 11 – Chương 5Quyển III – Vụ án 11 – Chương 6Quyển III – Vụ án 11 – Chương 7Quyển III – Vụ án 11 – Chương 8Quyển III – Vụ án 11 – Chương 9Quyển III – Vụ án 11 – Chương 10Quyển III – Vụ án 11 – Chương 11Quyển III – Vụ án 11 – Chương 12Quyển III – Vụ án 11 – Chương 13Quyển III – Vụ án 11 – Chương 14Quyển III – Vụ án 11 – Chương 15Quyển III – Vụ án 11 – Chương 16Quyển III – Vụ án 11 – Chương 17Quyển III – Vụ án 11 – Chương 18Quyển III – Vụ án 11 – Chương 19Quyển III – Vụ án 11 – Chương 20Quyển III – Vụ án 11 – Chương 21Quyển III – Vụ án 11 – Chương 22Quyển III – Vụ án 11 – Chương 23Quyển III – Vụ án 11 – Chương 24Quyển III – Vụ án 11 – Chương 25Quyển III – Vụ án 11 – Chương 26Quyển III – Vụ án 11 – Chương 27Quyển III – Vụ án 11 – Chương 28Quyển III – Vụ án 11 – Chương 29Quyển III – Vụ án 11 – Chương 30Quyển III – Vụ án 11 – Chương 31Quyển III – Vụ án 11 – Chương 32Quyển III – Vụ án 11 – Chương 33Quyển III – Vụ án 11 – Chương 34Quyển III – Vụ án 11 – Chương 35Quyển III – Vụ án 11 – Chương 36Quyển III – Vụ án 11 – Chương 37Quyển III – Vụ án 12 – Chương 1Quyển III – Vụ án 12 – Chương 2Quyển III – Vụ án 12 – Chương 3Quyển III – Vụ án 12 – Chương 4Quyển III – Vụ án 12 – Chương 5Quyển III – Vụ án 12 – Chương 6Quyển III – Vụ án 12 – Chương 7Quyển III – Vụ án 12 – Chương 8Quyển III – Vụ án 12 – Chương 9Quyển III – Vụ án 12 – Chương 10Quyển III – Vụ án 12 – Chương 11Quyển III – Vụ án 12 – Chương 12Quyển III – Vụ án 12 – Chương 13Quyển III – Vụ án 12 – Chương 14Quyển III – Vụ án 12 – Chương 15Quyển III – Vụ án 12 – Chương 16Quyển III – Vụ án 12 – Chương 17Quyển III – Vụ án 12 – Chương 18Quyển III – Vụ án 12 – Chương 19Quyển III – Vụ án 12 – Chương 20Quyển III – Vụ án 12 – Chương 21Quyển III – Vụ án 12 – Chương 22Quyển III – Vụ án 12 – Chương 23Quyển III – Vụ án 12 – Chương 24Quyển III – Vụ án 12 – Chương 25Quyển III – Vụ án 12 – Chương 26Quyển III – Vụ án 12 – Chương 27Quyển III – Vụ án 12 – Chương 28Quyển III – Vụ án 12 – Chương 29Quyển III – Vụ án 12 – Chương 30Quyển III – Vụ án 12 – Chương 31Quyển III – Vụ án 12 – Chương 32Quyển III – Vụ án 12 – Chương 33Quyển III – Vụ án 12 – Chương 34Quyển III – Vụ án 12 – Chương 35Quyển III – Vụ án 12 – Chương 36Quyển III – Vụ án 13 – Chương 1Quyển III – Vụ án 13 – Chương 2Quyển III – Vụ án 13 – Chương 3Quyển III – Vụ án 13 – Chương 4Quyển III – Vụ án 13 – Chương 5Quyển III – Vụ án 13 – Chương 6Quyển III – Vụ án 13 – Chương 7Quyển III – Vụ án 13 – Chương 8Quyển III – Vụ án 13 – Chương 9Quyển III – Vụ án 13 – Chương 10Quyển III – Vụ án 13 – Chương 11Quyển III – Vụ án 13 – Chương 12Quyển III – Vụ án 13 – Chương 13Quyển III – Vụ án 13 – Chương 14Quyển III – Vụ án 13 – Chương 15Quyển III – Vụ án 13 – Chương 16Quyển III – Vụ án 13 – Chương 17Quyển III – Vụ án 13 – Chương 18Quyển III – Vụ án 13 – Chương 19Quyển III – Vụ án 13 – Chương 20Quyển III – Vụ án 13 – Chương 21Quyển III – Vụ án 13 – Chương 22Quyển III – Vụ án 13 – Chương 23Quyển III – Vụ án 13 – Chương 24Quyển III – Vụ án 13 – Chương 25Quyển III – Vụ án 13 – Chương 26Quyển III – Vụ án 13 – Chương 27Quyển III – Vụ án 13 – Chương 28Quyển III – Vụ án 13 – Chương 29Quyển III – Vụ án 13 – Chương 30Quyển III – Vụ án 13 – Chương 31Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 1Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 2Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 3Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 4Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 5Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 6Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 7Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 8Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 9Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 10Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 11Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 12Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 13Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 14Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 15Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 16Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 17Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 18Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 19Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 20Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 21Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 22Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 23Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 24Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 25Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 26Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 27Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 28Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 29Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 30Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 31Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 32Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 33Quyển IV – Vụ án 14 – Chương 34Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 1Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 2Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 3Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 4Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 5Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 6Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 7Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 8Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 9Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 10Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 11Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 12Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 13Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 14Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 15Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 16Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 17Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 18Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 19Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 25Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 20Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 21Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 22Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 23Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 24Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 25Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 26Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 27Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 28Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 29Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 30Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 31Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 32Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 33Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 34Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 35Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 36Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 37Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 38Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 39Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 40Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 41Quyển IV – Vụ án 15 – Chương 42Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 1Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 2Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 3Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 4Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 5Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 6Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 7Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 8Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 9Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 10Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 11Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 12Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 13Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 14Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 15Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 16Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 17Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 18Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 19Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 20Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 21Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 22Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 23Quyển IV – Vụ án 16 – Chương 24Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 1Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 2Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 3Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 4Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 5Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 6Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 7Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 8Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 9Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 10Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 11Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 12Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 13Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 14Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 15Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 16Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 17Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 18Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 19Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 20Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 21Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 22Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 23Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 24Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 25Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 26Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 27