Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Tác giả:Ân Ngận Trạch
Dịch giả:DĐ Lê Quý Đôn
Phân loại:Ngôn TìnhTrọng Sinh
last update time:18/04/2019
Một cô nàng xinh đẹp nhưng lại yểu mệnh, bị tai nạn mà chết năm 28 tuổi. xuyên vào một người phụ nữ đang là con dâu cả trong một gia đình thượng lưu.Dù danh phận lớn thật nhưng nàng luôn bị xem là ngực to não nhỏ. Đã thế chồng còn bị tàn tật. Còn gì xui xẻo hơn sau xuyên không nữa chăng?
Xem
Mục lục:
Q.1 - Chương 1Q.1 - Chương 2Q.1 - Chương 3: Cố đại thiếu kì quáiQ.1 - Chương 4Q.1 - Chương 5Q.1 - Chương 6Q.1 - Chương 7Q.1 - Chương 8Q.1 - Chương 9Q.1 - Chương 10Q.1 - Chương 11Q.1 - Chương 12Q.1 - Chương 13Q.1 - Chương 14Q.1 - Chương 15Q.1 - Chương 16: Vu cáoQ.1 - Chương 17: Cổ NguyênQ.1 - Chương 18: Cố nhị thiếu Cố Tử HànQ.1 - Chương 19: Đồ cổ dỏmQ.1 - Chương 20: Chú ý an nguy của anhQ.1 - Chương 21: Đấu giá lễ phụcQ.1 - Chương 22: Khi tôi bị coi thườngQ.1 - Chương 23: Biến nguy thành anQ.1 - Chương 24Q.1 - Chương 25: Xảy ra sự cốQ.1 - Chương 26: Dụ Lạc ViQ.1 - Chương 27: Âm thầm gây chuyệnQ.1 - Chương 28: Đêm sâu (1)Q.1 - Chương 29: Đêm sâu (2)Q.1 - Chương 30: Đừng trêu chọc tôi, cô chọc không đượcQ.1 - Chương 31: Đạt đượcQ.1 - Chương 32: Thuốc tiêu viêmQ.1 - Chương 32: Thuốc tiêu viêmQ.1 - Chương 33: Bữa tốiQ.1 - Chương 34: Trở về Kiều gia(1)Q.1 - Chương 35: Trở về Kiều gia(2)Q.1 - Chương 36: Kiều Tịch Hoàn đã chếtQ.1 - Chương 37: Chuyện của Cố Minh Lộ do tôi quyết định!Q.1 - Chương 38: Chỉ là chơi đùa mà thôiQ.1 - Chương 39: Giành thắng lợiQ.1 - Chương 40: Một chút bồi thườngQ.1 - Chương 41Q.1 - Chương 42: Con gái riêng Ngôn Hân NghiênQ.1 - Chương 43: Hẳn không lấy đá đập chân mình?Q.1 - Chương 44: Tiệc tối từ thiện (Thượng)Q.1 - Chương 45: Tiệc rượu từ thiện (Hạ)Q.1 - Chương 46Q.1 - Chương 47Q.1 - Chương 48Q.1 - Chương 49: Cố đại thiếu nhắc nhởQ.1 - Chương 50: Cố tam thiếu ra tayQ.1 - Chương 51: Dễ như trở bàn tayQ.1 - Chương 52: Một phụ nữ, mà thôiQ.1 - Chương 53: Giải quyết sự cốQ.1 - Chương 54: Bàn bạc điều kiện, gia nhập Cố thịQ.1 - Chương 55: Cảm giác đã lâuQ.1 - Chương 56: Ngày đầu tiên đi làmQ.1 - Chương 57: Bắt đầu kế hoạchQ.1 - Chương 58: Diệp MịQ.1 - Chương 59: Võ Đại ra tùQ.2 - Chương 1: Chương 1.1: Cuộc chiến giao phong (1)Q.2 - Chương 2: Chương 1.2Q.2 - Chương 3: Chương 1.3Q.2 - Chương 4: Chương 1.4Q.2 - Chương 5: Chương 2.1: Cuộc chiến giao phong (2)Q.2 - Chương 6: Chương 2.2Q.2 - Chương 7: Chương 2.3Q.2 - Chương 8: Chương 2.4Q.2 - Chương 9: Chương 2.5Q.2 - Chương 10: Chương 3.1Q.2 - Chương 11: Chương 3.2Q.2 - Chương 12: Chương 3.3Q.2 - Chương 13: Chương 3.4Q.2 - Chương 14: Chương 4.1: Thu thập nữ cặn bãQ.2 - Chương 15: Chương 4.2Q.2 - Chương 16: Chương 4.3Q.2 - Chương 17: Chương 4.4Q.2 - Chương 18: Chương 5.1: Cuộc chiến giao phongQ.2 - Chương 19: Chương 5.2Q.2 - Chương 20: Chương 5.3Q.2 - Chương 21: Chương 5.4Q.2 - Chương 22: Chương 5.5Q.2 - Chương 23: Chương 6.1Q.2 - Chương 24: Chương 6.2Q.2 - Chương 25: Chương 6.3Q.2 - Chương 26: Chương 6.4Q.2 - Chương 27: Chương 6.5Q.2 - Chương 28: Chương 7 : Chuyện Cũ Tái Hiện.Q.2 - Chương 29: Chương 7.2Q.2 - Chương 30: Chương 7.3Q.2 - Chương 31: Chương 64.4Q.2 - Chương 32: Chương 65.1Q.2 - Chương 33: Chương 65.2Q.2 - Chương 34: Chương 65.3Q.2 - Chương 35: Chương 65.4Q.3 - Chương 36: Chương 1.1Q.3 - Chương 37: Chương 1.2Q.3 - Chương 38: Chương 1.3Q.3 - Chương 4: Chương 1.4Q.3 - Chương 5: Chương 2.1Q.3 - Chương 6: Chương 2.2Q.3 - Chương 7: Chương 2.3Q.3 - Chương 8: Chương 3Q.3 - Chương 9: Chương 3.2Q.3 - Chương 10: Chương 3.3Q.3 - Chương 11: Chương 3.4Q.3 - Chương 12: Chương 3.5Q.3 - Chương 13: Chương 4.1Q.3 - Chương 14: Chương 4.2Q.3 - Chương 15: Chương 4.3Q.3 - Chương 16: Chương 5.1Q.3 - Chương 17: Chương 5.2Q.3 - Chương 18: Chương 5.3Q.3 - Chương 19: Chương 5.4Q.3 - Chương 20: Chương 6Q.3 - Chương 21: Chương 6.2Q.3 - Chương 22: Chương 6.3Q.3 - Chương 23: Chương 6.4Q.3 - Chương 24: Chương 7.1Q.3 - Chương 25: Chương 7.2Q.3 - Chương 26: Chương 7.3Q.3 - Chương 27: Chương 7.4Q.3 - Chương 28: Chương 8.1Q.3 - Chương 29: Chương 8.2Q.3 - Chương 30: Chương 8.3Q.3 - Chương 31: Chương 9Q.3 - Chương 32: Chương 9.2Q.3 - Chương 33: Chương 9.3Q.3 - Chương 34: Chương 10Q.3 - Chương 35: Chương 10.2Q.3 - Chương 36: Chương 10.3Q.3 - Chương 37: Chương 10.3Q.3 - Chương 38: Chương 10.4Q.3 - Chương 39: Chương 11Q.3 - Chương 40: Chương 11.2Q.3 - Chương 41: Chương 11.3Q.3 - Chương 42: Chương 12Q.3 - Chương 43: Chương 12.2Q.3 - Chương 44: Chương 12.3Q.3 - Chương 45: Chương 13.1Q.3 - Chương 46: Chương 13.2Q.3 - Chương 47: Chương 13.3Q.3 - Chương 48: Chương 14.1Q.3 - Chương 49: Chương 14.2Q.3 - Chương 50: Chương 14.3Q.3 - Chương 51: Chương 15.1Q.3 - Chương 52: Chương 15.2Q.3 - Chương 53: Chương 15.3Q.3 - Chương 54: Chương 15.4Q.3 - Chương 55: Chương 16.1Q.3 - Chương 56: Chương 16.2Q.3 - Chương 57: Chương 16.3Q.3 - Chương 58: Chương 16.4Q.3 - Chương 59: Chương 17.1Q.3 - Chương 60: Chương 17.2Q.3 - Chương 61: Chương 17.3Q.3 - Chương 62: Chương 17.4Q.3 - Chương 63: Chương 18.1Q.3 - Chương 64: Chương 18.2Q.3 - Chương 65: Chương 18.3Q.3 - Chương 66: Chương 18.4Q.3 - Chương 67: Chương 19Q.3 - Chương 68: Chương 19.2Q.3 - Chương 69: Chương 19.3Q.3 - Chương 70: Chương 19.4Q.3 - Chương 71: Chương 20.1Q.3 - Chương 72: Chương 20.2Q.3 - Chương 73: Chương 20.3Q.3 - Chương 74: Chương 20.4Q.3 - Chương 75: Chương 21Q.3 - Chương 76: Chương 21.2Q.3 - Chương 77: Chương 21.3Q.3 - Chương 78: Chương 21.4Q.3 - Chương 79: Chương 22Q.3 - Chương 80: Chương 22.2Q.3 - Chương 81: Chương 22.3Q.3 - Chương 82: Chương 22.4Q.3 - Chương 83: Chương 23Q.3 - Chương 84: Chương 23.2Q.3 - Chương 85: Chương 23.3Q.3 - Chương 86: Chương 24.1Q.3 - Chương 87: Chương 24.2Q.3 - Chương 88: Chương 24.3Q.3 - Chương 89: Chương 24.4Q.3 - Chương 90: Chương 25.1Q.3 - Chương 91: Chương 25.2Q.3 - Chương 92: Chương 25.3Q.3 - Chương 93: Chương 25.4Q.3 - Chương 94: Chương 26Q.3 - Chương 95: Chương 26.2Q.3 - Chương 96: Chương 26.3Q.3 - Chương 97: Chương 26.4Q.3 - Chương 98: Chương 27.1Q.3 - Chương 99: Chương 27.2Q.3 - Chương 100: Chương 27.3Q.3 - Chương 101: Chương 27.4Q.3 - Chương 102: Chương 28.1Q.3 - Chương 103: Chương 28.2Q.3 - Chương 104: Chương 28.3Q.3 - Chương 105: Chương 28.4Q.3 - Chương 106: Chương 29.1Q.3 - Chương 107: Chương 29.2Q.3 - Chương 108: Chương 29.3Q.3 - Chương 109: Chương 30Q.3 - Chương 110: Chương 30.2Q.3 - Chương 111: Chương 30.3Q.3 - Chương 112: Chương 30.4Q.3 - Chương 113: Chương 31Q.3 - Chương 114: Chương 31.2Q.3 - Chương 115: Chương 31.3Q.3 - Chương 115: Chương 31.4Q.3 - Chương 116: Chương 32.1Q.3 - Chương 117: Chương 32.2Q.3 - Chương 118: Chương 32.3Q.3 - Chương 119: Chương 32.4Q.3 - Chương 120: Chương 33Q.3 - Chương 121: Chương 33.2Q.3 - Chương 122: Chương 33.3Q.3 - Chương 123: Chương 33.4Q.3 - Chương 124: Chương 34Q.3 - Chương 125: Chương 34.2Q.3 - Chương 126: Chương 34.3Q.3 - Chương 127: Chương 35Q.3 - Chương 128: Chương 35.2Q.3 - Chương 129: Chương 35.3Q.3 - Chương 130: Chương 35.4Q.3 - Chương 131: Chương 36Q.3 - Chương 132: Chương 36.2Q.3 - Chương 133: Chương 36.3Q.3 - Chương 134: Chương 37Q.3 - Chương 135: Chương 37.2Q.3 - Chương 136: Chương 37.3Q.3 - Chương 137: Chương 38Q.3 - Chương 138: Chương 38.2Q.3 - Chương 139: Chương 38.3Q.3 - Chương 140: Chương 39Q.3 - Chương 141: Chương 39.2Q.3 - Chương 142: Chương 39.3Q.3 - Chương 143: Chương 39.4Q.3 - Chương 144: Chương 40Q.3 - Chương 145: Chương 40.2Q.3 - Chương 146: Chương 40.3Q.3 - Chương 147: Chương 40.4Q.3 - Chương 148: Chương 41Q.3 - Chương 149: Chương 41.2Q.3 - Chương 150: Chương 41.3Q.3 - Chương 151: Chương 41.4Q.3 - Chương 152: Chương 42Q.3 - Chương 153: Chương 42.2Q.3 - Chương 154: Chương 42.3Q.3 - Chương 155: Chương 42.4Q.3 - Chương 156: Chương 43Q.3 - Chương 157: Chương 43.2Q.3 - Chương 158: Chương 43.3Q.3 - Chương 159: Chương 43.4Q.3 - Chương 160: Chương 44Q.3 - Chương 161: Chương 44.2Q.3 - Chương 162: Chương 44.3Q.3 - Chương 163: Chương 44.4Q.3 - Chương 166: Thử Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Tôi Xem (5)Q.3 - Chương 167: Thử Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Tôi Xem (6)Q.3 - Chương 168: Thử Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Tôi Xem! (7)Q.3 - Chương 169: Thử Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Tôi Xem! (8)Q.3 - Chương 170: Ma Cao Một Thước, Đạo Cao Một Trượng (1)Q.3 - Chương 171: Ma Cao Một Thước, Đạo Cao Một Trượng (2)Q.3 - Chương 172: Ma Cao Một Thước, Đạo Cao Một Trượng (3)Q.3 - Chương 173: Chương 49Q.3 - Chương 174: Chương 49.2Q.3 - Chương 175: Chương 49.3Q.3 - Chương 176: Chương 49.4Q.3 - Chương 177: Sầu Triền Miên (1)Q.3 - Chương 178: Chương 50.2Q.3 - Chương 179: Chương 50.3Q.3 - Chương 180: Chương 50.4Q.3 - Chương 181: Sầu Triền Miên (2)Q.3 - Chương 182: Chương 51.2Q.3 - Chương 183: Chương 51.3Q.3 - Chương 184: Chương 51.4Q.3 - Chương 185: Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng (4)Q.3 - Chương 186: Chương 52.2Q.3 - Chương 187: Chương 52.3Q.3 - Chương 188: Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng (5)Q.3 - Chương 189: Chương 53.2Q.3 - Chương 190: Chương 53.3Q.3 - Chương 191: Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng (6)Q.3 - Chương 192: Chương 54.2Q.3 - Chương 193: Chương 54.3Q.3 - Chương 194: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng (7)Q.3 - Chương 195: Chương 55.2Q.3 - Chương 196: Chương 55.3Q.3 - Chương 197: Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng (8)Q.3 - Chương 198: Chương 56.2Q.3 - Chương 199: Chương 56.3Q.3 - Chương 200: Ma Một Thước Đạo Cao Một Trượng (9) Canh HaiQ.3 - Chương 201: Ma Một Thước Đạo Một Trượng (10)Q.3 - Chương 202: Chương 58.2Q.3 - Chương 203: Chương 58.3Q.3 - Chương 204: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (1)Q.3 - Chương 205: Chương 59.2Q.3 - Chương 206: Chương 59.3Q.3 - Chương 207: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (2)Q.3 - Chương 208: Chương 60.2Q.3 - Chương 209: Chương 60.3Q.3 - Chương 210: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (3)Q.3 - Chương 211: Chương 61.2Q.3 - Chương 212: Chương 61.3Q.3 - Chương 213: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (4) Vạch Trần Ngược Cặn BãQ.3 - Chương 214: Chương 62.2Q.3 - Chương 215: Chương 62.3Q.3 - Chương 216: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (4) Vạch Trần Ngược Cặn BãQ.3 - Chương 217: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (5) Bộc Phát Kinh NgườiQ.3 - Chương 218: Chương 63.2Q.3 - Chương 219: Chương 63.3Q.3 - Chương 220: Chương 63.4Q.3 - Chương 221: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (6) Lại Bắt Đầu Không Yên ỔnQ.3 - Chương 222: Chương 64.2Q.3 - Chương 223: Chương 64.3Q.3 - Chương 224: Chương 64.4Q.3 - Chương 225: Hung Ác Ép Tề Lăng Phong, Ngư Ông Đắc LợiQ.3 - Chương 226: Chương 65.2Q.3 - Chương 227: Chương 65.3Q.3 - Chương 228: Chương 65.4Q.3 - Chương 229: Âm Mưu Thay Nhau Nổi Lên (7) Gieo Gió Gặt BãoQ.3 - Chương 230: Chương 66.2Q.3 - Chương 231: Chương 66.3Q.3 - Chương 232: Chương 66.4