Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Tác giả:Ngận Thị Kiểu Tình
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngKhoa HuyễnNữ Phụ
last update time:12/05/2018
Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống.Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có.Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả.Ninh Thư gào thét, các ngươi những…cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Cuối cùng đã chếtChương 2: Nhiệm vụ giả (Người làm nhiệm vụ)Chương 3: Truyền sai thế giới rồiChương 4: Lãnh vương tửChương 5: Ngươi là cái thá gìChương 6: Đuổi ra khỏi nhàChương 7: Trở thành cô nhiChương 8: Nguy hiểm tồn tạiChương 9: Mời sinh nhậtChương 10: Rèn luyện kỹ năng chạy trốnChương 11: Cảnh tượng quỷ dịChương 12: Bí mật khó lườngChuong 13: Đêm qua cám ơn côChương 14: Xem cháu có đáng thương khôngChương 15: Câu lạc bộChương 16: Khổ bức pháo hôiChương 17: Kẻ thù gặp mặtChương 18: Chó cắn chóChương 19: Tôi chính là quá thiện lươngChương 20: Khẩu vị nặngChương 21: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (21)Chương 22: Thế giới Vườn trường : Tu chân phong vân (22)Chương 23: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (23)Chương 24: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (24)Chương 25: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (25)Chương 26: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (26)Chương 27: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (27)Chương 28: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (28)Chương 29: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (29)Chương 30: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (30)Chương 31: Phiên ngoại: Lâm Giai GiaiChương 32: Tướng quân yêu thôn cô (1)Chương 33: Tướng quân yêu thôn cô (2)Chương 34: Tướng quân yêu thôn cô (3)Chương 35: Tướng quân yêu thôn cô (4)Chương 36: Tướng quân yêu thôn cô (5)Chương 37: Tướng quân yêu thôn cô (6)Chương 38: Tướng quân yêu thôn cô (7)Chương 39: Tướng quân yêu thôn cô (8)Chương 40: Tướng quân yêu thôn cô (9)Chương 41: Tướng quân yêu thôn cô (10)Chương 42: Tướng quân yêu thôn cô (11)Chương 43: Tướng quân yêu thôn cô (12)Chương 44: Tướng quân yêu thôn cô (13)Chương 45: Tướng quân yêu thôn cô (14)Chương 46: Tướng quân yêu thôn cô (15)Chương 47: Tướng quân yêu thôn cô (16)Chương 48: Tướng quân yêu thôn cô (17)Chương 49: Tướng quân yêu thôn cô (18)Chương 50: Tướng quân yêu thôn cô (19)Chương 51: Tướng quân yêu thôn cô (20)Chương 52: Tướng quân yêu thôn cô (21)Chương 53: Tướng quân yêu thôn cô (22)Chương 54: Tướng quân yêu thôn cô (23)Chương 55: Tướng quân yêu thôn cô (24)Chương 56: Tướng quân yêu thôn cô (25)Chương 57: Tướng quân yêu thôn cô (26)Chương 58: Tướng quân yêu thôn cô ( 27)Chương 59: Tướng quân yêu thôn cô (28)Chương 60: Tướng quân yêu thôn cô (29)Chương 61: Tướng quân yêu thôn cô (30)Chương 62: Tướng quân yêu thôn cô (31)Chương 63: Tướng quân yêu thôn cô (32)Chương 64: Tướng quân yêu thôn cô (33)Chương 65: Tướng quân yêu thôn cô (34)Chương 66: Tướng quân yêu thôn cô (35)Chương 67: Tướng quân yêu thôn cô (36)Chương 68: Tướng quân yêu thôn cô (37)Chương 69: Thê tử của tổng tài (1)Chương 70: Thê tử của tổng tài (2)Chương 71: Thê tử của tổng tài (3)Chương 72: Thê tử của tổng tài (4)Chương 73: Thê tử của tổng tài (5)Chương 74: Thê tử của tổng tài (6)Chương 75: Thê tử của tổng tài (7)Chương 76: Thê tử của tổng tài (8)Chương 77: Thê tử của tổng tài (9)Chương 78: Thê tử của tổng tài (10)Chương 79: Thê tử của tổng tài (11)Chương 80: Thê tử của tổng tài (12)Chương 81: Thê tử của tổng tài (13)Chương 82: Thê tử của tổng tài (14)Chương 83: Thê tử của tổng tài (15)Chương 84: Thê tử của tổng tài (16)Chương 85: Thê tử của tổng tài (17)Chương 86: Thê tử của tổng tài (18)Chương 87: Thê tử của tổng tài (19)Chương 88: Thê tử của tổng tài (20)Chương 89: Thê tử của tổng tài (21)Chương 90: Truy tìm đại BOSS mạt thế (1)Chương 91: Truy tìm đại BOSS mạt thế (2)Chương 92: Truy tìm đại BOSS mạt thế (3)Chương 93: Truy tìm đại BOSS mạt thế (4)Chương 94: Truy tìm đại BOSS mạt thế (5)Chương 95: Truy tìm đại BOSS mạt thế (6)Chương 96: Truy tìm đại BOSS mạt thế (7)Chương 97: Truy tìm đại BOSS mạt thế (8)Chương 98: Truy tìm đại BOSS mạt thế (9)Chương 99: Truy tìm đại BOSS mạt thế (10)Chương 100: Truy tìm đại BOSS mạt thế (11)Chương 101: Truy tìm đại BOSS mạt thế (12)Chương 102: Truy tìm đại BOSS mạt thế (13)Chương 103: Truy tìm đại BOSS mạt thế (14)Chương 104: Truy tìm đại BOSS mạt thế (15)Chương 105: Truy tìm đại BOSS mạt thế (16)Chương 106: Truy tìm đại BOSS mạt thế (17)Chương 107: Truy tìm đại BOSS mạt thế (18)Chương 108: Truy tìm đại BOSS mạt thế (19)Chương 109: Truy tìm đại BOSS mạt thế (20)Chương 110: Truy tìm đại BOSS mạt thế (21)Chương 111: Truy tìm đại BOSS mạt thế (22)Chương 112: Truy tìm đại BOSS mạt thế (23)Chương 113: Truy tìm đại BOSS mạt thế (24)Chương 114: Truy tìm đại BOSS mạt thế (25)Chương 115: Truy tìm đại BOSS mạt thế (26)Chương 116: Truy tìm đại BOSS mạt thế (27)Chương 117: Truy tìm đại BOSS mạt thế (28)Chương 118: Truy tìm đại BOSS mạt thế (29)Chương 119: Truy tìm đại BOSS mạt thế (Hoàn)Chương 120: Nhiệm vụ đặc biệtChương 121: Ngoại truyện mạt thếChương 122: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (1)Chương 123: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (2)Chương 124: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (3)Chương 125: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (4)Chương 126: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (5)Chương 127: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (6)Chương 128: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (7)Chương 129: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (8)Chương 130: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (9)Chương 131: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (10)Chương 132: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (11)Chương 133: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (12)Chương 134: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (13)Chương 135: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (14)Chương 136: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (15)Chương 137: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (16)Chương 138: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (17)Chương 139: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (18)Chương 140: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (19)Chương 141: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (20)Chương 142: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (21)Chương 143: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (22)Chương 144: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (23)Chương 145: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (24)Chương 146: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (25)Chương 147: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (26)Chương 148: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (27)Chương 149: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (28)Chương 150: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (29)Chương 151: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (30)Chương 152: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (31)Chương 153: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (32)Chương 154: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (33)Chương 155: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (34)Chương 156: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (35)Chương 157: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (36)Chương 158: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (37)Chương 159: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (38)Chương 160: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (39)Chương 161: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (40)Chương 162: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (41)Chương 163: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (42)Chương 164: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (43)Chương 164: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (44)Chương 166: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (45)Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (46)Chương 168: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (47)Chương 169: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (48)Chương 170: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (49)Chương 171: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (50)Chương 172: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (51)Chương 173: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (52)Chương 174: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (53)Chương 175: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (54)Chương 176: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (55)Chương 177: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (56)Chương 178: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (57)Chương 179: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (58)Chương 180: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (59)Chương 181: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (60)Chương 182: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (61)Chương 183: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (62)Chương 184: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (63)Chương 185: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (64)Chương 186: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (65)Chương 187: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (66)Chương 188: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (67)Chương 189: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (68)Chương 190: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (69)Chương 191: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (70)Chương 192: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (71)Chương 193: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (72)Chương 194: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (Hoàn)Chương 195: Ngoại truyện: Giai nhân đã qua đờiChương 196: Vườn trường kinh hoàng (1)Chương 197: Vườn trường kinh hoàng (2)Chương 198: Vườn trường kinh hoàng (3)Chương 198: Vườn trường kinh hoàng (4)Chương 200: Vườn trường kinh hoàng (5)Chương 201: Vườn trường kinh hoàng (6)Chương 202: Vườn trường kinh hoàng (7)Chương 203: Vườn trường kinh hoàng (8)Chương 204: Vườn trường kinh hoàng (9)Chương 205: Vườn trường kinh hoàng (10)Chương 206: Vườn trường kinh hoàng (11)Chương 207: Vườn trường kinh hoàng (12)Chương 208: Vườn trường kinh hoàng (13)Chương 209: Vườn trường kinh hoàng (14)