Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
Tác giả:Tố Diện Yêu Nhiêu
Dịch giả: Nguồn:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:17/11/2017
Để cứu vãn công ty và người nhà của mình, cô đã phải bán mình cho hắn, và kết quả là nhận được cái nhìn khinh thường: "Loại phụ nữ tự đưa mình tới cửa như cô, tôi không có hứng thú."
Xem
Mục lục:
Chương 1 : Nhục nhã trong tầng hầm! (1)Chương 2 : Nhục nhã trong tầng hầm! (2)Chương 3 : Nhục nhã trong tầng hầm! (3)Chương 4 : Nhục nhã trong tầng hầm! (4)Chương 5 : Nhục nhã trong tầng hầm! (5)Chương 6 : Nhục nhã trong tầng hầm! (6)Chương 7 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (1)Chương 8 . Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (2)Chương 9 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (3)Chương 10 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (4)Chương 11 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (5)Chương 12 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (6)Chương 13 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (7)Chương 14 : Khi nào luyện rành kỹ xảo thì tới tìm tôi! (8)Chương 15 : Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (9)Chương 16 : Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (10)Chương 17 : Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (11)Chương 18 : Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (12)Chương 19 : Nửa đêm dụ tình! (1)Chương 20 : Nửa đêm dụ tình! (2)Chương 21 : Nửa đêm dụ tình! (3)Chương 22 : Nửa đêm dụ tình! (4)Chương 23 : Nửa đêm dụ tình! (5)Chương 24 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 1Chương 25 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 2Chương 26 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 3Chương 27 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 4Chương 28 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 5Chương 29 : Kinh ngạc ở bữa tiệc 6Chương 30 : Đi theo chàng trai xa lạ về nhà! 1Chương 31 : Theo chàng trai xa lạ về nhà 2Chương 32 : Theo chàng trai xa lạ về nhà 3Chương 33 : Theo chàng trai xa lạ về nhà 3Chương 34 : Theo chàng trai xa lạ về nhà 5Chương 35 : Theo chàng trai xa lạ về nhà 6Chương 36 : Cô còn trong trắng sao? 1Chương 37 : Cô còn trong trắng sao? 2Chương 38: Cô trả hết nợ sao? 3Chương 39 : Nỗi ô nhục trở thành nữ giúp việc! 1Chương 40: Nỗi ô nhục trở thành nữ giúp việc 2Chương 41: Nỗi ô nhục trở thành nữ giúp việc 3Chương 42: Cầu người! (1)Chương 43: Cầu người! (2)Chương 44: Cầu người! (3)Chương 45: Cầu người! (4)Chương 46: Cầu người! (5)Chương 47: Nữ nhân đưa tới cửa 1Chương 48: Nữ nhân đưa tới cửa 2Chương 49: Nữ nhân đưa tới cửa 3Chương 50: Phụ nữ đưa tới cửa! 4Chương 51: Phụ nữ đưa tới cửa (5)Chương 52: Phụ nữ đưa tới cửa (6)Chương 53: Phụ nữ đưa tới cửa (7)Chương 54: Phụ nữ đưa tới cửa :8Chương 55: Phụ nữ đưa tới cửa! (9)Chương 56: Phụ nữ đưa tới cửa! (10)Chương 57: Hắn mang phụ nữ khác về nhà! (1)Chương 58: Hắn đưa phụ nữ khác về nhà !(2)Chương 59: Hắn đưa phụ nữ khác về nhà(3)Chương 60: Hắn mang cô gái khác về nhà! 4Chương 61: Hắn đem phụ nữ khác về nhà!(5)Chương 62: Hắn đem phụ nữ khác về nhà (6)Chương 63: Hắn đưa phụ nữ khác về nhà! 7Chương 64: Người nào chụp trộm? (1)Chương 65: Người nào chụp trộm (2)Chương 66: Người nào chụp trộm (3)Chương 67: Người nào chụp trộm? (4)Chương 68: Người nào chụp trộm? (5)Chương 69: Người nào chụp trộm? (6)Chương 70: Người nào chụp trộm? (7)Chương 71: Người nào chụp trộm?(8)Chương 72: Người nào chụp trộm? (9)Chương 73: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? (1)Chương 74: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? (2)Chương 75: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi (3)Chương 76: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao lại phải bò lên giường của tôi (4)Chương 77: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? ( 5)Chương 78: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi (6)Chương 79: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? 7Chương 80: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng (1)Chương 81: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng(2)Chương 82: Chương 82: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng( 3)Chương 83: Chân tướng khiến cho người ta tuyệt vọng (4)Chương 84: Nhớ nhung vô ích (1)Chương 85: Nhớ nhung vô ích! (2)Chương 86: Ngã từ lầu ba xuống (1)Chương 87: Ngã từ trên lầu ba xuống ! (2)Chương 88: Ngã từ trên lầu ba xuống ( 3)Chương 89: Ngã từ trên lầu ba xuống (4)Chương 90: Ngã từ trên lầu ba xuống ! (5)Chương 91: Ngã từ trên lầu ba xuống (6)Chương 92: Vì yêu nên giao dịch! (1)Chương 93: Vì yêu nên giao dịch! (2)Chương 94: Vì yêu nên giao dịch! (3)Chương 95: Vì yêu nên giao dịch! (4)Chương 96: Vì yêu nên giao dịch! (5)Chương 97: Vì yêu nên giao dịch! (6)Chương 98: Vì yêu nên giao dịch! (7)Chương 99: Vì yêu nên giao dịch! (8)Chương 100: Vì yêu nên giao dịch! (9)Chương 101: Vì yêu nên giao dịch! (10)Chương 102: Vì yêu nên giao dịch! (11)Chương 103: vì yêu nên giao dịch! (12)Chương 104: Giải ước! 1Chương 105: Giải ước! 2Chương 106: Giải ước! 3Chương 107: Giải ước! 4Chương 108: Giải ước! 5Chương 109: Giải ước! 6Chương 110: Giải ước! 7Chương 111: Giải ước! 8Chương 112: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? (1)Chương 113: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả? 2Chương 114: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? 3Chương 115: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? 4Chương 116: Nợ ân tình của cậu, làm thế nào để trả? 5Chương 117: nợ ân tình của câu, làm sao để trả đây? 6Chương 118: nợ ân tình của cậu, làm sao để trả đây? 7Chương 119: Nợ ân tình của cậu, làm sao để trả đây ? 8Chương 120: Người phụ nữ kia mất tích! 1Chương 121: Người phụ nữ kia mất tích (2)Chương 122: Người phụ nữa kia mất tích ( 3)Chương 123: Người phụ nữ kia mất tích (4)Chương 124: Người phụ nữ kia mất tích ( 5)Chương 125: Người phụ nữ kia mất tích (6)Chương 126: Người phụ nữ kia mất tích (7)Chương 127: Người phụ nữ kia mất tích (8)Chương 128: Đóa hoa đào nở (1)Chương 129: Đóa hoa đào nở (2)Chương 130: Đóa hoa đào nở (3)Chương 131: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 1Chương 132: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 2Chương 133: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 3Chương 134: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 4Chương 135: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 5Chương 136: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 6Chương 137: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 7Chương 138: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 8Chương 139: Đứa bé là của ai? 1Chương 140: Đứa bé là của ai? 2Chương 141: Đứa bé là của ai? 3Chương 142: Đứa bé là của ai? 4Chương 143: Đứa bé là của ai? 5Chương 144: Đứa bé là của ai? 6Chương 145: Đứa bé là của ai? 7Chương 146: Đứa bé là của ai? 8Chương 147: Đứa bé là của ai? 9Chương 148: Đứa bé là của ai? 10Chương 149: Đứa bé là của ai? 11Chương 150: Đứa bé là của ai? 12Chương 151: Đứa bé là của ai? 13Chương 152: Tôi là Văn Hinh, không phải Tiểu Ảnh của anh ! 1Chương 153: Tôi là Văn Hinh, không phải Tiểu Ảnh của anh ! 2Chương 154: Khoản vay nặng lãi (1)Chương 155: Khoản vay nặng lãi! 2Chương 156: Khoản vay nặng lãi (3)Chương 157: Khoản vay nặng lãi (4)Chương 158: Khoản vay nặng lãi .(5)Chương 159: Khoản vay nặng lãi (6)Chương 160: Khoản vay nặng lãi! 7Chương 161: Khoản vay nặng lãi (8)Chương 162: Khoản vay nặng lãi (9)Chương 163: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy(1)Chương 164: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy (2)Chương 165: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy 3Chương 166: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy? 4Chương 167: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 5Chương 168: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 6Chương 169: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 7Chương 170: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 8Chương 171: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy ? 9Chương 172: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 10Chương 173: Rung động. . . . . . 1Chương 174: Rung động . . . . . 2Chương 175: Rung động. . . . . . 3Chương 176: Rung động. . . . . . 4Chương 177: Rung động . . . . . 5Chương 178: Rung động. . . . . . 6Chương 179: Rung động . . . . . 7Chương 180: Rung động . . . . . . 8Chương 181: Rung động. . . . . . 9Chương 182: Người phụ nữ trong ảnh! 1Chương 183: Người phụ nữ trong bức ảnh là ai (2)Chương 184: Người phụ nữ trong ảnh là ai? 3Chương 185: Tranh tài .1Chương 186: Tranh tài !2.Chương 187: Tranh tài !3Chương 188: Tranh tài !4Chương 189: Tranh tài !5Chương 191: Tranh tài !7Chương 192: Tranh tài ! 8.Chương 193: Tranh tài ! 9Chương 194: Ghen tức bay ngang! 1Chương 195: Ghen tức bay ngang! 2Chương 196: Ghen tức bay ngang! 3`Chương 197: Ghen tức bay ngang! 4Chương 198: Ghen tức bay ngang! 5Chương 199: Ghen tức bay ngang! 6Chương 200: Ghen tức bay ngang! 7Chương 201: Ghen tức bay ngang! 8Chương 202: Ghen tức bay ngang! 9Chương 203: Ghen tức bay ngang! 10Chương 204: Động tình! 1Chương 205: Động tình! 2Chương 206: Động tình! 3Chương 207: Động tình! 4Chương 208: Động tình! 5Chương 209: Động tình! 6Chương 210: Động tình! 7Chương 211: Động tình! 8Chương 212: Động tình! 9Chương 213: Động tình! 10Chương 214: Động tình! 11Chương 215: Động tình! 12Chương 216: Động tình! 13Chương 217: Động tình! 14Chương 218: Động tình! 15Chương 219: Động tình! 16Chương 220: Động tình! 17Chương 221: Khắc cốt ghi tâm! 1Chương 222: Khắc cốt ghi tâm! 2Chương 223: Khắc cốt ghi tâm! 3Chương 224: Khắc cốt ghi tâm! 4Chương 225: Khắc cốt ghi tâm! 5Chương 226: Khắc cốt ghi tâm! 6Chương 227: Vào công ty giúp hắn! 1Chương 228: Vào công ty giúp hắn! 2Chương 229: Vào công ty giúp hắn! 3Chương 230: Vào công ty giúp hắn! 4Chương 231: Vào công ty giúp hắn! 5Chương 232: Vào công ty giúp hắn! 7Chương 233: Vào công ty giúp hắn! 8Chương 234: Vào công ty giúp hắn! 9Chương 235: Vào công ty giúp hắn! 10Chương 236: Vào công ty giúp hắn! 11Chương 237: Vào công ty giúp hắn! 12Chương 238: Lạc . . . . . . 1Chương 239: Lạc ! (2)Chương 240: Lạc. . . . . . 3Chương 241: Lạc . . . . . . 4Chương 242: Lạc. . . . . . 5Chương 243: Lạc. . . . . . 6Chương 244: Lạc . . . . . . 7Chương 245: Lạc . . . . . . 8Chương 246: Lạc. . . . . . 9Chương 247: Lạc. . . . . . 10Chương 248: Lạc. . . . . . 11Chương 249: Tôi muốn cô thành người của tôi!Chương 250: Tôi muốn cô làm người của tôi! 2Chương 251: Tôi muốn cô trở thành người của tôi! 3Chương 252: Cha mẹ ruột! 1Chương 253: Cha mẹ ruột! 2Chương 254: Cha mẹ ruột! 3Chương 255: Cha mẹ ruột! 4Chương 256: Cha mẹ ruột! 5Chương 257: Cha mẹ ruột! 6Chương 258: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em! 1Chương 259: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em ! 2Chương 260: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em ! 3Chương 261: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em ! 4Chương 262: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em! 5Chương 263: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em! 6Chương 264: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em! 7Chương 265: Diễn trò! 1Chương 266: Diễn trò! 2Chương 267: Diễn trò! 3Chương 268: Diễn trò! 4Chương 269: Diễn trò! 5Chương 270: Sinh non? 1Chương 271: Sinh non? 2Chương 272: Sinh non? 3Chương 273: Sinh non? 4Chương 274: Sinh non? 5Chương 275: Sinh non? 6Chương 276: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 1Chương 277: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 2Chương 278: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 3Chương 279: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 4Chương 280: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 5Chương 281: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh 6Chương 282: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 7Chương 283: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi chính là người của anh! 8Chương 284: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 9Chương 285: Ai là người phả hối hận trước?1Chương 286: Ai là người phải hối hận trước? 2Chương 287: Ai là người phải hối hận trước? 3Chương 288: Ai mới là người phải hối hận trước? 4Chương 289: Ai là người phải hối hận trước? 5Chương 290: Ai là người phải hối hận trước?Chương 291: Ai là người phải hối hận trước! 7Chương 292Chương 293: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 1Chương 294: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 2Chương 295: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 3Chương 296: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 4Chương 297: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 5Chương 298: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 6Chương 299: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa!Chương 300: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 2Chương 301: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 3Chương 302: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 4Chương 303: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 5Chương 304: Xin hãy tha thứ cho anh! 1Chương 305: Xin em hãy tha thứ cho anh! 2Chương 306: Xin em hãy tha thứ cho anh ! 3Chương 307: Xin em hãy tha thứ cho anh! 4Chương 308: Xin em hãy tha thứ cho anh! 5Chương 309: Xin em hãy tha thứ cho anh! 6Chương 310: Xin em tha thứ cho anh! 7Chương 312: Người phụ nữ ấy vì anh mà chết! 1Chương 313: Người Phụ Nữ Ấy Vì Anh Mà Chết ! 2Chương 314: Người Phụ Nữ Ấy Vì Anh Mà Chết! 3Chương 315: Người Phụ Nữ Ấy Vì Anh Mà Chết! 4Chương 316: Hạnh Phúc ? 1Chương 317: Hạnh Phúc ? 2Chương 318: Hạnh Phúc ? 3Chương 319: Hạnh phúc ? 4Chương 320: Điên cuồng trả thù! 1Chương 321: Điên cuồng trả thù! 2Chương 322: Điên cuồng trả thù! 3Chương 323: Điên cuồng trả thù! 4Chương 324: Điên cuồng trả thù! 5Chương 325: Điên cuồng trả thù! 6Chương 326: Điên cuồng trả thù! 7Chương 327: Điên cuồng trả thù! 8Chương 328: Điên cuồng trả thù! 9Chương 329: Điên cuồng trả thù! 10Chương 330: Điên cuồng trả thù! 11Chương 331: Điên cuồng trả thù! 12Chương 332: Điên cuồng trả thù! 13Chương 333: Điên cuồng trả thù! 14Chương 336: Điên cuồng trả thù! 17Chương 337: Điên cuồng trả thù! 18Chương 338: Điên cuồng trả thù! 19Chương 339: Điên cuồng trả thù! 20Chương 440: Kết cục - Ân ái không rời! 1Chương 342: Kết cục - Ân ái không rời! 3Chương 343: Kết cục - Ân ái không rời! 4Chương 344: Kết cục - Ân ái không rời! (Hết)