Thần Ấn Vương Tọa
Tác giả:Đường Gia Tam Thiếu
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpDị Giới
last update time:16/11/2017
Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng.Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lụcTại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn.Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.Hệ thống tu luyện trong Thần Ấn Vương Tọa:Kỵ sĩ Thánh Điện, Lục Đại Thánh Điện đứng đầu Thánh Điện liên minh. Chủ yếu chia làm hai loại chính: Thủ Hộ Kỵ Sĩ cùng Trừng Giới Kỵ Sĩ.Thủ Hộ Kỵ Sĩ am hiểu tại các loại phụ trợ, trị liệu, am hiểu phòng ngự, trong đoàn đội có thể tạo được tác dụng trụ cột vững vàng.Trừng Giới Kỵ Sĩ, kỵ sĩ chuyên làm nhiệm vụ trừng phạt, thì lại am hiểu chiến đấu, chiến lực cá nhân rất mạnh.Danh xưng Kỵ sĩ, từ thấp đến cao (tương ứng từ nhất giai {1} đến cửu giai {9} của các chức nghiệp khác):Kỵ sĩ tùy tùng {1}, Chuẩn kỵ sĩ {2}, Kỵ sĩ ( có được tọa kỵ ) {3}, Đại kỵ sĩ {4}, Đại địa kỵ sĩ (Thiên không kỵ sĩ) {5}, Huy Diệu kỵ sĩ {6}, Thánh Điện kỵ sĩ {7}, Thánh kỵ sĩ {8}, Thần Ấn kỵ sĩ {9}.Kỵ sĩ tùy tùng (có mười cấp, qua mười cấp tiến giai) đối ứng linh lực:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100Chuẩn kỵ sĩ đối ứng linh lực:101-110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200Kỵ sĩ đối ứng linh lực:201-210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 500Đại kỵ sĩ đối ứng linh lực:501-550, 700, 850, 1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 2000Đại địa kỵ sĩ đối ứng linh lực:2001-2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500, 3700, 4000Huy Diệu kỵ sĩ đối ứng linh lực:4001-4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200, 7800, 8400, 90000, 10000Thánh Điện kỵ sĩ đối ứng linh lực:10001-11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000, 25000, 27000, 30000Thánh kỵ sĩ đối ứng linh lực:30001-33000, 40000, 47000, 54000, 61000, 68000, 75000, 82000, 89000, 100000 (10 vạn)Thần Ấn kỵ sĩ đối ứng linh lực:10 vạn trở lên.Ví dụ như, linh lực của một kỵ sĩ vượt qua 20, như vậy, nghĩa là hắn đã trở thành một Kỵ sĩ tùy tùng cấp hai, cũng tương đương với nhất giai chức nghiệp cấp hai.Linh lực của các chức nghiệp khác giống với kỵ sĩ,Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Xem
Mục lục:
Chương 1 : Khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng (1)Chương 1 : Khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng (2)Chương 1 : Khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng (3)Chương 1 : Khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng (4)Chương 2 : Thần Bí Tân Giáo Quan (1)Chương 2 : Thần Bí Tân Giáo Quan ( 2 )Chương 2 : Thần Bí Tân Giáo Quan ( 3)Chương 2 : Thần Bí Tân Giáo Quan (4)Chương 3 : Lão Sư Đến Từ Địa Ngục? (1)Chương 3 : Lão Sư Đến Từ Địa Ngục? ( 2 )Chương 3 : Lão Sư Đến Từ Địa Ngục? (3)Chương 3 : Lão Sư Đến Từ Địa Ngục? (4)Chương 4 : Khảo Hạch Chuẩn Kỵ Sĩ (1)Chương 4 : Khảo Hạch Chuẩn Kỵ Sĩ (2)Chương 4 : Khảo Hạch Chuẩn Kỵ Sĩ (3)Chương 4 : Khảo Hạch Chuẩn Kỵ Sĩ (4)Chương 5 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (1)Chương 5 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (2)Chương 5 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (3)Chương 5 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (4)Chương 6 : Thần thánh giác tỉnh, Quang Minh chi tử (1)Chương 6 : Thần thánh giác tỉnh, Quang Minh chi tử (2)Chương 6 : Thần thánh giác tỉnh, Quang Minh chi tử (3)Chương 6 : Thần thánh giác tỉnh, Quang Minh chi tử (4)Chương 7 : Mạt Nhật Dữ Sát Lục Chi (thượng)Chương 7 : Mạt Nhật Dữ Sát Lục Chi (hạ)Chương 8 : Thánh Dẫn Linh Lô (1)Chương 8 : Thánh Dẫn Linh Lô (2)Chương 8 : Thánh Dẫn Linh Lô (3)Chương 8 : Thánh Dẫn Linh Lô (4)Chương 9 : Quang Diệu Chi Thuẫn (1)Chương 9 : Quang Diệu Chi Thuẫn (2)Chương 9 : Quang Diệu Chi Thuẫn (3)Chương 9 : Quang Diệu Chi Thuẫn (4)Chương 10 : Dạ Tu La (1)Chương 10 : Dạ Tu La (2)Chương 10 : Dạ Tu La (3)Chương 10 : Dạ Tu La (4)Chương 11 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (1)Chương 11 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn ( 2 )Chương 11 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (3)Chương 11 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (4)Chương 12 : Tinh Diệu Độc Giác Thú (1)Chương 12 : Tinh Diệu Độc Giác Thú (2)Chương 12 : Tinh Diệu Độc Giác Thú (3)Chương 12 : Tinh Diệu Độc Giác Thú (4)Chương 13 : Tọa Kỵ Của Long Hạo Thần (1)Chương 13 : Tọa Kỵ Của Long Hạo Thần (2)Chương 13 : Tọa Kỵ Của Long Hạo Thần (3)Chương 13 : Tọa Kỵ Của Long Hạo Thần (4)Chương 14 : Tiến hóa (Thượng)Chương 14 : Tiến hóa (Hạ)Chương 15 : Nhập Tràng Quyển Cùng Trang Bị ( 1 )Chương 15 : Nhập Tràng Quyển Cùng Trang Bị (2)Chương 15 : Nhập Tràng Quyển Cùng Trang Bị (3)Chương 15 : Nhập Tràng Quyển Cùng Trang Bị ( 4)Chương 16 : Long Khởi Dương Phàm ( 1 )Chương 16 : Long Khởi Dương Phàm ( 2 )Chương 16 : Long Khởi Dương Phàm ( 3 )Chương 16 : Long Khởi Dương Phàm ( 4 )Chương 17 : Bích Lục Song Đao Ma (1)Chương 17 : Bích Lục Song Đao Ma ( 2)Chương 17 : Bích Lục Song Đao Ma ( 3)Chương 17 : Bích Lục Song Đao Ma (4)Chương 18 : Bí mật liệp ma đoàn (1)Chương 18 : Bí mật liệp ma đoàn (2)Chương 18 : Bí Mật Liệp Ma Đoàn ( 3 )Chương 18 : Bí Mật Liệp Ma Đoàn ( 4 )Chương 19 : Thạch Cầu Thần Bí (1)Chương 19 : Thạch Cầu Thần Bí (2)Chương 19 : Thạch Cầu Thần Bí (3)Chương 19 : Thạch Cầu Thần Bí (4)Chương 20 : Bạo Lực Mục Sư (1)Chương 20 : Bạo Lực Mục Sư (2)Chương 20 : Bạo Lực Mục Sư (3)Chương 20 : Bạo Lực Mục Sư (4)Chương 21 : Trận chiến mở màn (1)Chương 21 : Trận chiến mở màn (2)Chương 22 : Manh Nữ Thải Nhi (1)Chương 22 : Manh Nữ Thải Nhi (2)Chương 22 : Manh Nữ Thải Nhi (3)Chương 22 : Manh Nữ Thải Nhi (4)Chương 23 : Kinh thiên nhất kiếm (1)Chương 23 : Kinh thiên nhất kiếm (2)Chương 23 : Kinh thiên nhất kiếm (3)Chương 23 : Kinh thiên nhất kiếm (4)Chương 24 : Khả năng tiến hóa của linh lô ( 1 )Chương 24 : Khả năng tiến hóa của linh lô ( 2 )Chương 24 : Khả năng tiến hóa của linh lô (3)Chương 24 : Khả năng tiến hóa của linh lô (4)Chương 25 : Trừng Giới Kỵ Sĩ Long Hạo Thần (1)Chương 25 : Trừng Giới Kỵ Sĩ Long Hạo Thần (2)Chương 25 : Trừng Giới Kỵ Sĩ Long Hạo Thần (3)Chương 25 : Trừng Giới Kỵ Sĩ Long Hạo Thần (4)Chương 26 : Kỳ thật ta rất xấu (1)Chương 26 : Kỳ thật ta rất xấu (2)Chương 26 : Kỳ thật ta rất xấu (3)Chương 26 : Kỳ thật ta rất xấu (4)Chương 27 : Trừng Giới Chi Chiến (1)Chương 27 : Trừng Giới Chi Chiến (2)Chương 27 : Trừng Giới Chi Chiến (3)Chương 27 : Trừng Giới Chi Chiến (4)Chương 28 : Cơn Giận Của Thải Nhi (Thượng)Chương 28 : Cơn Giận Của Thải Nhi (Hạ)Chương 29 : Luân Hồi Thánh Nữ ( Thượng )Chương 29 : Luân Hồi Thánh Nữ ( Trung )Chương 29 : Luân Hồi Thánh Nữ ( Hạ )Chương 30 : Thánh Dẫn Linh Lô Tiến Hóa ! (Thượng)Chương 30 : Thánh Dẫn Linh Lô Tiến Hóa ! (Trung)Chương 30 : Thánh Dẫn Linh Lô Tiến Hóa ! (Hạ)Chương 30 : Thánh Dẫn Linh Lô Tiến Hóa ! (Hạ)Chương 31: Chung kết bắt đầu (1)Chương 31 : Chung kết bắt đầu (2)Chương 32: Trận chiến quái dị (1)Chương 32: Trận chiến quái dị (2)Chương 32: Trận chiến quái dị (3)Chương 33: Hạo Nguyệt tiến hóa, cái đầu thứ ba (1)Chương 33: Hạo Nguyệt tiến hóa, cái đầu thứ ba (2)Chương 33: Hạo Nguyệt tiến hóa, cái đầu thứ ba (3)Chương 34: Hạo Nguyệt tam đầu (1)Chương 34: Hạo Nguyệt tam đầu (2)Chương 34: Hạo Nguyệt tam đầu (3)Chương 35: Hạo Nguyệt xuất chiếnChương 36: Thải Nhi thật là lợi hại! (1)Chương 36: Thải Nhi thật là lợi hại! (2)Chương 36: Thải Nhi thật là lợi hại! (3)Chương 37: Cự Linh Thần Thuẫn(1)Chương 37: Cự Linh Thần Thuẫn(2)Chương 37: Cự Linh Thần Thuẫn(3)Chương 38: Thiên Phú áp chế cộng hưởng (1)Chương 38: Thiên Phú áp chế cộng hưởng (2)Chương 38: Thiên Phú áp chế cộng hưởng (3)Chương 39: Lam Vũ, Phù Dung Quang (1)Chương 39: Lam Vũ, Phù Dung Quang (2)Chương 39: Lam Vũ, Phù Dung Quang (3)Chương 40: Cuộc chiến top 16 (1)Chương 40: Cuộc chiến top 16 (2)Chương 40: Cuộc chiến top 16 (3)Chương 41: Lãnh tuyệt vô song, nữ vương thích khách (1)Chương 41: Lãnh tuyệt vô song, nữ vương thích khách (2)Chương 41 : Lãnh tuyệt vô song, nữ vương thích khách [3]Chương 42 : Vì Thải Nhi mà đấu!Chương 43 : Quang vinh của kỵ sĩ [1]Chương 43 : Quang vinh của kỵ sĩ [2]Chương 43 : Quang vinh của kỵ sĩ [3]Chương 44: Chiến ý ngút trời (1)Chương 44: Chiến ý ngút trời (2)Chương 44 : Chiến ý ngút trời [3]Chương 45: Quyết chiến Dương Văn Chiêu! [1]Chương 45: Quyết chiến Dương Văn Chiêu! [2]Chương 45: Quyết chiến Dương Văn Chiêu! [3]Chương 46: Đây là cái ôm cô nợ tôi [1]Chương 46: Đây là cái ôm cô nợ tôi [2]Chương 46: Đây là cái ôm cô nợ tôi [3]Chương 47: Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần [1]Chương 47: Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần [2]Chương 47: Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần [3]Chương 48: Khiêu chiến thất giai (1)Chương 48: Khiêu chiến thất giai (2)Chương 48: Khiêu chiến thất giai (3)Chương 49: Đoàn độiChương 50: Bí ngân cơ tọa (1)Chương 50: Bí ngân cơ tọa (2)Chương 50: Bí ngân cơ tòa (3)Chương 51: Kỵ Thích nhất thể (1)Chương 51: Kỵ Thích nhất thể (2)Chương 51: Kỵ Thích nhất thể (3)Chương 52: Là tên ngốc của ta (1)Chương 52: Là tên ngốc của ta (2)Chương 52: Là tên ngốc của ta (3)Chương 53: Dạ chiến hùng quan (1)Chương 53: Dạ chiến hùng quan (2)Chương 53: Dạ chiến hùng quan (3)Chương 54: Ăn ý sơ hiện (1)Chương 54: Ăn ý sơ hiện (2)Chương 54: Ăn ý sơ hiện (3)Chương 55: Công huân chia đều (1)Chương 55: Công huân chia đều (2)Chương 55: Công huân chia đều (3)Chương 56: Thiên sứ tiêm phongChương 57: Tam đại ma thần (1)Chương 57: Tam đại ma thần (2)Chương 57: Tam đại ma thần (3)Chương 58: Thánh Linh Tâm chi nhiên (1)Chương 58: Thánh Linh Tâm chi nhiên (2)Chương 58: Thánh Linh Tâm chi nhiên (3)Chương 59: Đồng Quy linh lô (1)Chương 59: Đồng Quy linh lô (2)Chương 59: Đồng Quy linh lô (3)Chương 60: Di hoa tiếp mộc (1)Chương 60: Di hoa tiếp mộc (2)Chương 60: Di hoa tiếp mộc (3)Chương 61: Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma và cái hộp thần bí (1)Chương 61: Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma và cái hộp thần bí (2)Chương 61: Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma và cái hộp thần bí (3)Chương 62: Nhập thể! Huyết khế dung hợp! (1)Chương 62: Nhập thể! Huyết khế dung hợp! (2)Chương 62: Nhập thể! Huyết khế dung hợp! (3)Chương 63: Quang Nguyên Tố Linh Lô và con heo nhỏChương 64: Kính Tượng Bảo Thần Trư (1)Chương 64: Kính Tượng Bảo Thần Trư (2)Chương 64: Kính Tượng Bảo Thần Trư (3)Chương 65: Quang nguyên tố tinh linh (1)Chương 65: Quang nguyên tố tinh linh (2)Chương 65: Quang nguyên tố tinh linh (3)Chương 66: Hoàn mỹ dung hợp, tiến hóa lần hai! (1)Chương 66: Hoàn mỹ dung hợp, tiến hóa lần hai! (2)Chương 66: Hoàn mỹ dung hợp, tiến hóa lần hai! (3)Chương 67: Ma Thần HoàngChương 68: Ma Thần Chi Vẫn.Chương 69: Phục Minh, Luân Hồi của Thải Nhi.Chương 70: Chúng ta là vô địchChương 70: Chúng ta là vô địch (2)Chương 71: Thương đoàn Nguyệt Dạ (1)Chương 71: Thương đoàn Nguyệt Dạ (2)Chương 71: Thương đoàn Nguyệt Dạ (3)Chương 72: Tuyệt cảnh, cấm chú (1)Chương 72: Tuyệt cảnh, cấm chú (2)Chương 72: Tuyệt cảnh, cấm chú (3)Chương 73: Mui xe, võ đài của Long Hạo Thần (1)Chương 73: Mui xe, võ đài của Long Hạo Thần (2)Chương 73: Mui xe, võ đài của Long Hạo Thần (3)Chương 74: Huyết chiến, chân chính trọng yếu (1)Chương 74: Huyết chiến, chân chính trọng yếu (2)Chương 74: Huyết chiến, chân chính trọng yếu [3]Chương 75: Cấm chú, Nguyệt Ma Thần giáng lâm. [1]Chương 75: Cấm chú, Nguyệt Ma Thần giáng lâm. [2]Chương 75: Cấm chú, Nguyệt Ma Thần giáng lâm. [3]Chương 76: Công chúa Nguyệt Dạ (1)Chương 76: Công chúa Nguyệt Dạ (2)Chương 76: Công chúa Nguyệt Dạ (3)Chương 77: kỵ binh Đại Ác MaChương 78: Trảm ma (1)Chương 78: Trảm ma (2)Chương 78: Trảm ma (3)Chương 79: Quang chi đãng dạng (1)Chương 79: Quang chi đãng dạng (2)Chương 79: Quang chi đãng dạng (3)Chương 80: Trường Miên Vĩnh Hằng (1)Chương 80: Trường Miên Vĩnh Hằng (2)Chương 80: Trường Miên Vĩnh Hằng (3)Chương 81: Giai điệu vĩnh hằng (1)Chương 81: Giai điệu vĩnh hằng (2)Chương 81: Giai điệu Vĩnh Hằng (3)Chương 82: Ác Ma lĩnh chủ thất giai (1)Chương 82: Ác Ma lĩnh chủ thất giai (2)Chương 82: Ác Ma lĩnh chủ thất giai (3)Chương 83: Lục Đạo Luân Hồi (1)Chương 83: Lục Đạo Luân Hồi (2)Chương 83: Lục Đạo Luân Hồi (3)Chương 84: Bí mật của Lâm HâmChương 85: Nộ sát (1)Chương 85: Nộ sát (2)Chương 85: Nộ sát (3)Chương 86: Ma đô tâm thành (1)Chương 86: Ma đô tâm thành (2)Chương 86: Ma đô tâm thành (3)Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (1)Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (2)Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (3)Chương 88: Trở về, nhiệm vụ hoàn thành? (1)Chương 88: Trở về, nhiệm vụ hoàn thành? (2)Chương 88: Trở về, nhiệm vụ hoàn thành? (3)Chương 89: Lâm Hâm nghịch tập (1)Chương 89: Lâm Hâm nghịch tập (2)Chương 89: Lâm Hâm nghịch tập (3)Chương 90: Ứng chiến (1)Chương 90: Ứng chiến (2)Chương 90: Ứng chiến (3)Chương 91: Đại phong thuChương 92: Tập thể bế quan (1)Chương 92: Tập thể bế quan (2)Chương 92: Tập thể bế quan (3)Chương 93: Thay trang bị, cấp Huy Hoàng (1)Chương 93: Thay trang bị, cấp Huy Hoàng (2)Chương 93: Thay trang bị, cấp Huy Hoàng (3)Chương 94: Huyết chiến Trấn Nam quan (1)Chương 94: Huyết chiến Trấn Nam quan (2)Chương 94: Huyết chiến Trấn Nam quan (3)Chương 95: Khanh sát thất giai (1)Chương 95: Khanh sát thất giai (2)Chương 95: Khanh sát thất giai (3)Chương 96: Nguyệt Ma bát giai và Hạo Thần Huy Hoàng (1)Chương 96: Nguyệt Ma bát giai và Hạo Thần Huy Hoàng (2)Chương 96: Nguyệt Ma bát giai và Hạo Thần Huy Hoàng (3)Chương 97: Anh Hùng (1)Chương 97: Anh Hùng (2)Chương 97: Anh Hùng (3)Chương 98: Người thừa kế duy nhấtChương 99: Mộng huyễn thiên đường (1)Chương 99: Mộng huyễn thiên đường (2)Chương 99: Mộng huyễn thiên đường (3)Chương 100: Tháp Vĩnh Hằng biến hóa (1)Chương 100: Tháp Vĩnh Hằng biến hóa (2)Chương 100: tháp Vĩnh Hằng biến hóa (3)Chương 101: Tổng thể tăng trưởng thực lực (1)Chương 101: Tổng thể tăng trưởng thực lực (2)Chương 101: Tổng thể tăng trưởng thực lực (3)Chương 102: Cường giả chi hồn (1)Chương 102: Cường giả chi hồn (2)Chương 102: Cường giả chi hồn (3)Chương 103: Võ công từ thời viễn cổ (1)Chương 103: Võ công từ thời viễn cổ (2)Chương 103: Võ công từ thời viễn cổ (3)Chương 104: Thi đấu tuyển chọn (1)Chương 104: Thi đấu tuyển chọn (2)Chương 104: Thi đấu tuyển chọn (3)Chương 105: Hoàn mỹ kích sátChương 106: Mộng Huyễn Thần Điện (1)Chương 106: Mộng Huyễn Thần Điện (2)Chương 106: Mộng Huyễn Thần Điện (3)Chương 107: Mộng Huyễn Thiên Đường (1)Chương 107: Mộng Huyễn Thiên Đường (2)Chương 107: Mộng Huyễn Thiên Đường (3)Chương 108: Vương miện truyền thừa và Thế Thân Linh Lô (1)Chương 108: Vương miện truyền thừa và Thế Thân Linh Lô (2)Chương 108: Vương miện truyền thừa và Thế Thân Linh Lô (3)Chương 109: Ba cái linh lô (1)Chương 109: Ba cái linh lô (2)Chương 109: Ba cái linh lô (3)Chương 110: Linh lô chưa từng xuất hiện (1)Chương 110: Linh lô chưa từng xuất hiện (2)Chương 110: Linh lô chưa từng xuất hiện (3)Chương 111: Đại Dự Ngôn Thuật (1)Chương 111: Đại Dự Ngôn Thuật (2)Chương 111: Đại Dự Ngôn Thuật (3)Chương 112: Đệ nhất Trụ Ma ThầnChương 113: Chân thân ma long (1)Chương 113: Chân thân ma long (2)Chương 113: Chân thân ma long (3)Chương 114: Thể chất thần quyến (1)Chương 114: Thể chất thần quyến (2)Chương 114: Thể chất thần quyến (3)Chương 115: linh lô hợp thành (1)Chương 115: Linh lô hợp thành (2)Chương 115: Linh lô hợp thành (3)Chương 116: Khác biệt? Đùi… (1)Chương 116: Khác biệt? Đùi… (2)Chương 116: Khác biệt? Đùi… (3)Chương 117: Mười viên Long ma tinh (1)Chương 117: Mười viên Long ma tinh (2)Chương 117: Mười viên Long ma tinh (3)Chương 118: Đại chiến vong linh (1)Chương 118: Đại chiến vong linh (2)Chương 118: Đại chiến vong linh (3)Chương 119: Tâm Diễm Phượng HoàngChương 120: Hạo Nguyệt cái đầu thứ bốn, Lam Hồ Điệp (1)Chương 120: Hạo Nguyệt cái đầu thứ bốn, Lam Hồ Điệp (2)Chương 120: Hạo Nguyệt cái đầu thứ bốn, Lam Hồ Điệp (3)Chương 121: Trăm vạn công huân (1)Chương 121: Trăm vạn công huân (2)Chương 121: Trăm vạn công huân (3)Chương 122: Hội đấu giá khách quý (1)Chương 122: Hội đấu giá khách quý (2)Chương 122: Hội đấu giá khách quý (3)Chương 123: Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán (1)Chương 123: Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán (2)Chương 123: Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán (3)Chương 124: Khảo nghiệm Liệp Ma Đoàn cấp suất (1)Chương 124: Khảo nghiệm Liệp Ma Đoàn cấp suất (2)Chương 124: Khảo nghiệm Liệp Ma Đoàn cấp suất (3)Chương 125: Khảo nghiệm của Kỵ Sĩ Thánh Điện (1)Chương 125: Khảo nghiệm của Kỵ Sĩ Thánh Điện (2)Chương 125: Khảo nghiệm của Kỵ Sĩ Thánh Điện (3)Chương 126: Hai bộ truyền kỳChương 127: Thánh Vệ số mười hai (1)Chương 127: Thánh Vệ số mười hai (2)Chương 127: Thánh Vệ số mười hai (3)Chương 128: tháp Vĩnh Hằng tầng thứ hai (1)Chương 128: tháp Vĩnh Hằng tầng thứ hai (2)Chương 128: tháp Vĩnh Hằng tầng thứ hai (3)Chương 130: Thần kiếm trở về (1)Chương 130: Thần kiếm trở về (2)Chương 130: Thần kiếm trở về (3)Chương 131: Kiếm ý và bí mật (1)Chương 131: Kiếm ý và bí mật (2)Chương 131: Kiếm ý và bí mật (3)Chương 132: Một đường giết hướng nam (1)Chương 132: Một đường giết hướng nam (2)Chương 132: Một đường giết hướng nam (3)Chương 133: Số sáu mươi bốn cường đạiChương 134: Long Hạo Thần trạng thái mạnh nhất (1)Chương 134: Long Hạo Thần trạng thái mạnh nhất (2)Chương 134: Long Hạo Thần trạng thái mạnh nhất (3)Chương 135: Ranh giới cấp bảy (1)Chương 135: Ranh giới cấp bảy (2)Chương 135: Ranh giới cấp bảy (3)Chương 136: Tinh tổ chi thương (1)Chương 136: Tinh tổ chi thương (2)Chương 136: Tinh tổ chi thương (3)Chương 137: Long tổ (1)Chương 137: Long tổ (2)Chương 137: Long tổ (3)Chương 138: Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ Long Hạo Thần! (1)Chương 138: Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ Long Hạo Thần! (2)Chương 138: Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ Long Hạo Thần! (3)Chương 139: Kiếm ý, kiếm tâm, kiếm kỹ (1)Chương 139: Kiếm ý, kiếm tâm, kiếm kỹ (2)Chương 139: Kiếm ý, kiếm tâm, kiếm kỹ (3)Chương 140: Thức tỉnh không hợp thời cơChương 141: Thức tỉnh thần quyến giả, lưỡi hái tử thần! (1)Chương 141: Thức tỉnh thần quyến giả, lưỡi hái tử thần! (2)Chương 141: Thức tỉnh thần quyến giả, lưỡi hái tử thần! (3)Chương 142: Thân thể làm thuẫn (1)Chương 142: Thân thể làm thuẫn (2)Chương 142: Thân thể làm thuẫn (3)Chương 143: Trở về (1)Chương 143: Trở về (2)Chương 143: Trở về (3)Chương 143: Trở về (3)Chương 144: Đánh bất ngờ! Quang Chi Vẫn! (1)Chương 144: Đánh bất ngờ! Quang Chi Vẫn! (2)Chương 144: Đánh bất ngờ! Quang Chi Vẫn! (3)Chương 145: Thâm Uyên đầm lầy, Vực Tử Vong (1)Chương 145: Thâm Uyên đầm lầy, Vực Tử Vong (2)Chương 145: Thâm Uyên đầm lầy, Vực Tử Vong (3)Chương 146: Ma Quỷ Thực Nhân Hoa (1)Chương 146: Ma Quỷ Thực Nhân Hoa (2)Chương 146: Ma Quỷ Thực Nhân Hoa (3)Chương 147: Hạo Nguyệt tiến nhập kỳ hoàn thànhChương 148: Cứ Kình (1)Chương 148: Cứ Kình (2)Chương 148: Cứ Kình (3)Chương 149: Thải Nhi Tử Thần Thất Tuyệt (1)Chương 149: Thải Nhi Tử Thần Thất Tuyệt (2)Chương 149: Thải Nhi Tử Thần Thất Tuyệt (3)Chương 150: Vua Cứ Kình (1)Chương 150: Vua Cứ Kình (2)Chương 150: Vua Cứ Kình (3)Chương 151: Xà Ma Thần và Vua Sâm Chu (1)Chương 151: Xà Ma Thần và Vua Sâm Chu (2)Chương 151: Xà Ma Thần và Vua Sâm Chu (3)Chương 152: Ma Thần Hóa (1)Chương 152: Ma thần hóa (2)Chương 152: Ma thần hóa [3]Chương 153: Cáo già và lưỡng bại câu thương [1]Chương 153: Cáo già và lưỡng bại câu thương [2]Chương 153: Cáo già và lưỡng bại câu thương [3]Chương 154: Cái kết của Xà Ma ThầnChương 155: Huyền bí Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán [1]Chương 155: Huyền bí Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán [2]Chương 155: Huyền bí Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán [3]Chương 156: Tinh Quang Thần Thú Nhật Nguyệt Thần Oa [1]Chương 156: Tinh Quang Thần Thú Nhật Nguyệt Thần Oa [2]Chương 156: Tinh Quang Thần Thú Nhật Nguyệt Thần Oa [3]Chương 157: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn [1]Chương 157: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn [2]Chương 157: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn [3]Chương 158: Ngự Ma sơn mạch tinh anh của ma tộc [1]Chương 158: Ngự Ma sơn mạch tinh anh của ma tộc [2]Chương 158: Ngự Ma sơn mạch tinh anh của ma tộc [3]Chương 159: Đánh lén bất ngờ [1]Chương 159: Đánh lén bất ngờ [2]Chương 159: Đánh lén bất ngờ [3]Chương 160: Cấm chú thổ hệ? Di Sơn Đảo Hải! [1]Chương 160: Cấm chú thổ hệ? Di Sơn Đảo Hải! [2]Chương 160: Cấm chú thổ hệ? Di Sơn Đảo Hải! [3]Chương 161: Long Hạo Thần dẫn phát thánh chiến?Chương 162: Lại đến Khu Ma quan [1]Chương 162: Lại đến Khu Ma quan [2]Chương 162: Lại đến Khu Ma quan [3]Chương 163: Ấm áp [1]Chương 163: Ấm áp [2]Chương 163: Ấm áp [3]Chương 164: Mẹ [1]Chương 164: Mẹ [2]Chương 164: Mẹ [3]Chương 165: Một lá thư đến từ tiền tuyến [1]Chương 165: Một lá thư đến từ tiền tuyến [2]Chương 165: Một lá thư đến từ tiền tuyến [3]Chương 166: Gợi ý Đại Dự Ngôn Thuật [1]Chương 166: Gợi ý Đại Dự Ngôn Thuật [2]Chương 166: Gợi ý Đại Dự Ngôn Thuật [3]Chương 167: Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất lột xác [1]Chương 167: Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất lột xác [2]Chương 167: Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất lột xác [3]Chương 168: Lâm Hâm phải học tập tấn côngChương 169: Có dám hay không? [1]Chương 169: Có dám hay không? [2]Chương 169: Có dám hay không? [3]Chương 170: Bốn phong thư của đóa hoa trắng nhỏ [1]Chương 170: Bốn phong thư của đóa hoa trắng nhỏ [2]Chương 170: Bốn phong thư của đóa hoa trắng nhỏ [3]Chương 171: Thử thách Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ [1]Chương 171: Thử thách Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ [2]Chương 171: Thử thách Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ [3]Chương 172: Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa [1]Chương 172: Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa [2]Chương 172: Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa [3]Chương 173: Kim Tinh Cơ Tòa [1]Chương 173: Kim Tinh Cơ Tòa [2]Chương 173: Kim Tinh Cơ Tòa [3]Chương 174: Tinh Vương [1]Chương 174: Tinh Vương [2]Chương 175: Long quyChương 176: Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, thần khíChương 177: Thần Ấn vương tọa cấp Siêu Thần KhíChương 178: Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởngChương 179: Đánh lén bất ngờChương 180: Tử Linh Ma ThầnChương 181: Giáng thế! Tháp Vĩnh HằngChương 182: Hy vọng dựng lại Săn Ma ĐoànChương 183: Đánh lén! Thải Nhi gặp nguy hiểm [1]Chương 183: Đánh lén! Thải Nhi gặp nguy hiểm [2]Chương 183: Đánh lén! Thải Nhi gặp nguy hiểm [3]Chương 184: Giết ngược lại [1]Chương 184: Giết ngược lại [2]Chương 184: Giết ngược lại [3]Chương 185: Ôm Thải Nhi [1]Chương 185: Ôm Thải Nhi [2]Chương 185: Ôm Thải Nhi [3]Chương 186: Nguyệt hắc phong cao [1]Chương 186: Nguyệt hắc phong cao [2]Chương 186: Nguyệt hắc phong cao [3]Chương 187: Thanh Yêu Kỵ MaChương 188: Hạo Nguyệt biến thành giáp, song thần kiếm!Chương 189: Tinh Lĩnh VựcChương 190: Giáng thế! Thần quang bảy sắcChương 191: Phản xạ cấm chúChương 192: Ma Pháp Thánh ĐiệnChương 193: Điện chủ Ma Pháp Thánh ĐiệnChương 194: Địa Ngục Giáng ThếChương 195: Phong ThầnChương 196: Khiêu chiếnChương 197: Nước mắt của Huyết Tinh nữ chiến thầnChương 198: Động Sát Dẫn Thần ThuậtChương 199: Này có tính đánh hội đồng?Chương 200: Ký sinh thể của Động Sát Ma ThầnChương 201: Trận chiến Hạo Nguyệt tiến hóaChương 202: Cơn giận của Vu Yêu VươngChương 203: Quang Chi Thần HiChương 204: Đơn độc khiêu chiếnChương 205: Thực lực của Linh Hồn Thánh NữChương 206: Khiêu chiến Thông Linh GiảChương 207: Tương khắc?Chương 208: Kỳ Mỹ Lạp sáu đầu?Chương 209: Thiên la địa võngChương 210: Lựa chọn của Long Hạo ThầnChương 211: Long Kỵ Ma Thần A Tư Mạc ĐứcChương 212: Thần kiếm bảy màuChương 213: Tinh thần dò xét của Ma Thần HoàngChương 214: Hạo Nguyệt giáng thếChương 215: Bao vây Báo Ma ThầnChương 216: Lực lượng Quang Chi Thần Hi!Chương 217: Kiếm chém Trụ Ma Thần!Chương 218: Kế hoạch to ganChương 219: Tổ chức Nguyệt DạChương 220: Địa long lật ngườiChương 221: Tháp Tinh MaChương 222: Ta cho ngươi phần vinh quang nàyChương 223: Hy vọng duy nhấtChương 224: Hắc Ám kỵ sĩChương 225: Long tử uy còn đóChương 226: Tư Mã Tiên thiêu đốt!Chương 227: Cự Linh Thần giáng thếChương 228: Tử Thần, Thải Nhi!Chương 229: Tử Thần Thất Tuyệt và thần quang sáu sắcChương 230: Con đường lên trời và vết máuChương 231: Các ngươi thắngChương 232: Lựa chọn của Long Hạo ThầnChương 232: Lựa chọn của Long Hạo ThầnChương 233: Trái tim Vĩnh HằngChương 234: Tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như taChương 235: Nhịp đập Trái Tim Vĩnh HằngChương 236: Bọn họ, đã trở vềChương 237: Tịnh Hóa Lĩnh Vực của Thải NhiChương 238: Thánh Điện Đại TáiChương 239: Dự thi! Quang Chi Thần Hi!Chương 240: Cuồng dãChương 241: Quang Thần Lĩnh VựcChương 242: Cấm chú! Bích Lạc Hoàng TuyềnChương 243: Huyết Lĩnh Vực và Cực Hàn Lĩnh VựcChương 244: Tinh Không Thần Thánh kỵ sĩChương 245: Quang Thần Lĩnh Vực với Tinh Không Lĩnh VựcChương 246: Hạo Nguyệt, có khả năng tám đầuChương 247: Hạo Nguyệt, đệ nhất ma thần phía trên Tinh Không?Chương 248: Kỹ năng lĩnh vực, Thần Quang Viên Vũ KhúcChương 249: Thần Thú chiến Phong ThầnChương 250: Trí tuệ! Huyết Tinh Nữ Chiến ThầnChương 251: Linh hồn tịnh hóa Thịnh Thế Liên HoaChương 252: Tử Kim Hạo Nguyệt KiếmChương 253: Tử Kim Hạo Nguyệt Kiếm khủng bốChương 254: Vượt xaChương 255: Xảo chiêu của Long Hạo ThầnChương 256: Chủ tịch liên bangChương 257: Đổi trang! Quang Chi Thần HiChương 258: Thiên nhân hợp nhấtChương 259: Thần Ấn vương tọa bài xích?Chương 260: Thử thách của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vươngChương 261: Y Tư Đốn VươngChương 262: Nguyệt Dạ Nữ Vương, Hủy Diệt ThụChương 263: Sống lại! Nụ hôn của Nhã ĐìnhChương 264: Quang Tinh Linh Nữ VươngChương 265: Vĩnh Hằng Thiên SứChương 266: Long vương tọaChương 267: Mười quân vươngChương 268: Quang Chi Thần Hi đấu với Vong Linh VươngChương 269: Gã đầu trọc đẩy ngã tên mập?Chương 270: Tuyệt chiêu của Long Hạo Thần, Thải Nhi!Chương 271: Tịch Diệt NhấtChương 272: Hạo Nguyệt tám đầuChương 273: Gặp lại Ma Thần HoàngChương 274: Thần Tinh LinhChương 275: Sinh Mệnh Dự NgônChương 276: Truyền thuyết Anh Hùng Vĩnh HằngChương 277: Thần tượng của toàn dânChương 278: Tiến vào, nơi Anh Hùng Vĩnh Hằng trường miênChương 279: Thử thách? Hay là truyền thụ?Chương 280: Phạm Thiên Tam ThứcChương 281: Chủ động xuất kích, mũi nhọn đại quânChương 282: Sát thần thíchChương 283: Khúc nhạc dạo thánh chiếnChương 284: Ma Thần Hoàng lập kế hoạchChương 285: Nguyệt Dạ và A Bảo lần lượt đếnChương 286: Siêu thần khí của A Bảo?Chương 287: Vạn Vật Hồi Phục bản trí tuệ linh lôChương 288: Giằng co tại Ngự Long quanChương 289: khiến Long Hạo Thần làm Ma Thần Hoàng?Chương 290: Bắt đầu đại chiếnChương 291: Công kích trí mạngChương 292: Thải Nhi đấu với Tát Mễ CơChương 293: Tử Thần Thất Tuyệt Tuyệt thứ bảyChương 294: Tin chiến thắng từ Vạn Thú quanChương 295: Cơn giận của Ma Thần HoàngChương 296: Thân thế của Long Hạo Thần?Chương 297: Đấu với Ma Thần HoàngChương 298: Thức tỉnh! Vĩnh Hằng và Sáng TạoChương 299: Long Phượng Hỏa Thần TrụChương 300: Kinh Sợ và Bi Thương vận luậtChương 301: Bức Tranh Sáng ThếChương 302: Ngọn lửa đen của có dược caChương 303: Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm tám đầuChương 304: Bí ẩn thân thế của Long Hạo ThầnChương 305: Thần Thiên Tru, chín đầu Kỳ Mỹ LạpChương 306: Nghịch lân của Hạo NguyệtChương 307: Cuộc chiến cuối cùngChương 308: Hạo Nguyệt, ta chuộc tội cho ngươi (Hết)