Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Tác giả:Tiêu Thất Gia
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngDị Giới
last update time:19/12/2018
Tác phẩm Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi của tác giả Tiêu Thất Gia thuộc thế loại xuyên không, cổ đại, dị giới hay, phẫn trư ăn hổ, nữ cường, HE Nàng, Cố Nhược Vân, nổi tiếng là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương đều mất, trời sinh yếu đuối, mất hết toàn bộ thể diện của Tướng Quân phủ, cuối cùng vì người cùng người tranh cãi mà bị chính gia gia của mình không hề phân rõ phải trái đánh chết người không có lỗi là nàng! Lần nữa mở mắt, bỏ đi một thân yếu đuối kia, nàng không còn là phế vật tiểu thư ngày xưa! Người mang chí bảo, khế ước tứ đại Thần Thú, dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng muốn tranh giành làm người hầu của nàng.... Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống. Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí. Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng! Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân ngôn tình cổ đại yêu nghiệt cường đại này là truyện hot gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!
Xem
Mục lục:
Chương 1: Nam Nhân Vô Sỉ (1)Chương 2: Nam Nhân Vô Sỉ (2)Chương 3: Nam Nhân Vô Sỉ (3)Chương 4: Phế Vật (1)Chương 5: Phế Vật (2)Chương 6: Phế Vật (3)Chương 7: Phế Vật (4)Chương 8: Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà! (1)Chương 9: Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (2)Chương 10: Luyện Đan (Một)Chương 12: Luyện Đan (Hai)Chương 13: Luyện Đan (Ba)Chương 14: Luyện Đan (Bốn)Chương 15: Luyện Đan (Năm)Chương 16: Luyện Đan (Sáu)Chương 17: Luyện Đan (Bảy)Chương 18: Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Một)Chương 19: Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Hai)Chương 20: Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Ba)Chương 21: Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Bốn)Chương 22: Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Năm)Chương 23: Phế Vật? Nói Ai? (Một)Chương 25: Phế Vật? Nói Ai? (Hai)Chương 26: Phế Vật? Nói Ai? (Ba)Chương 27: Phế Vật? Nói Ai? (Bốn)Chương 28: Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Được Nguy Cơ (Một)Chương 29: Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Hai)Chương 30: Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Ba)Chương 31: Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Một)Chương 32: Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Hai)Chương 33: Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Ba)Chương 34: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Một)Chương 35: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Hai)Chương 36: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Bốn)Chương 37: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Năm)Chương 38: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Sáu)Chương 39: Thi Vân Ghen Tị (Một)Chương 40: Thi Vân Ghen Tị (Hai)Chương 41: Thi Vân Ghen Tị (Ba)Chương 42: Thiên Bắc Dạ Ghen (Một)Chương 43: Thiên Bắc Dạ Ghen (Hai)Chương 44: Thiên Bắc Dạ Ghen (Ba)Chương 45: Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Một)Chương 46: Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Hai)Chương 47: Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Ba)Chương 48: Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Bốn)Chương 49: Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Một)Chương 50: Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Ba)Chương 50: Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Hai)Chương 53: Cố Gia Lại Tới Cửa (Một)Chương 54: Cố Gia Lại Tới Cửa (Hai)Chương 55: Cố Gia Lại Tới Cửa (Ba)Chương 56: Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Một)Chương 57: Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Hai)Chương 58: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi! (Một)Chương 59: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Hai)Chương 60: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Ba)Chương 61: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Bốn)Chương 62: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Năm)Chương 63: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Một)Chương 64: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Hai)Chương 65: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Ba)Chương 66: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Bốn)Chương 67: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Năm)Chương 68: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Sáu)Chương 69: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Bảy)Chương 70: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Tám)Chương 71: Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Chín)Chương 72: Ta Là Người TốtChương 73: Ta Là Người Tốt 2Chương 74: Ta Là Người TốtChương 75: Lăng Lão Nhân Âm Hiểm (Một)Chương 76: Lăng Lão Nhân Âm Hiểm (Hai)Chương 77: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Một)Chương 78: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Hai)Chương 79: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Ba)Chương 80: Chủ Thượng (Một)Chương 81: Chủ Thượng (Hai)Chương 82: Thái Tử Tới Chơi (Một)Chương 83: Thái Tử Tới Chơi (Hai)Chương 84: Thái Tử Tới Chơi (Ba)Chương 85: Thái Tử Tới Chơi (Bốn)Chương 86: Mệnh Khởi Đông Phương (Một)Chương 87: Mệnh Khởi Đông Phương (Hai)Chương 88: Mệnh Khởi Đông Phương (Ba)Chương 89: Mệnh Khởi Đông Phương (Bốn)Chương 90: Thu Phục Quỷ Y (Một)Chương 92: Thu Phục Quỷ Y (Hai)Chương 93: Thu Phục Quỷ Y (Bốn)Chương 94: Thu Phục Quỷ Y (Năm)Chương 95: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Một)Chương 96: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Hai)Chương 97: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Ba)Chương 98: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Bốn)Chương 99: Võ Giả Sơ Cấp (Một)Chương 100: Võ Giả Sơ Cấp (Hai)Chương 101: Võ Giả Sơ Cấp (Ba)Chương 102: Võ Giả Sơ Cấp (Bốn)Chương 103: Võ Vương Đối Võ Vương (Một)Chương 104: Võ Vương Đối Võ Vương (Hai)Chương 105: Võ Vương Đối Võ Vương (Ba)Chương 106: Võ Vương Đối Võ Vương (Bốn)Chương 108: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Một)Chương 109: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Hai)Chương 110: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Bốn)Chương 111: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Năm)Chương 112: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Sáu)Chương 113: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Bảy)Chương 114: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Tám)Chương 115: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Chín)Chương 116: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Một)Chương 117: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Hai)Chương 118: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Ba)Chương 119: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Bốn)Chương 120: Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Một)Chương 121: Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Hai)Chương 122: Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Ba)Chương 123: Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Bốn)Chương 124: Chương 124Chương 125: Chương 125Chương 126: Chương 126Chương 127: Chương 127Chương 128: Chương 128Chương 129: Chương 129Chương 130: Chương 130Chương 131: Chương 131Chương 132: Chương 132Chương 133: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một)Chương 134: Chương 134Chương 136: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Bốn)Chương 137: Chương 137Chương 138: Chương 138Chương 139: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Ba)Chương 140: Chương 140Chương 141: Chương 141Chương 142: Ba Năm (Hai)Chương 143: Chương 143Chương 144: Chương 144Chương 145: Yến Hội Phong Ba (Một)Chương 146: Chương 146+147Chương 148: Yến Hội Phong Ba (Bốn)Chương 149: Chương 149Chương 150: Chương 150Chương 151: Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Hai)Chương 152: Chương 152Chương 153: Chương 153Chương 154: Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Một)Chương 155: Chương 155Chương 156: Chương 156Chương 157: Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Bốn)Chương 158: Chương 158Chương 159: Chương 159Chương 160: Diên Niên Ích Thọ Đan (Một)Chương 161: Chương 161Chương 162: Chương 162Chương 163: Chương 163Chương 164: Chương 164Chương 165: Chương 165Chương 166: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Hai)Chương 167: Chương 167Chương 168: Chương 168Chương 169: Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Năm)Chương 170: Chương 170Chương 171: Chương 171Chương 172: Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Ba)Chương 173: Chương 173Chương 174: Chương 174Chương 175: Thu Phục Bạch Hổ (Một)Chương 176: Chương 176Chương 177: Chương 177Chương 178: Thu Phục Bạch Hổ (Bốn)Chương 179: Chương 179Chương 180: Chương 180Chương 181: Thu Phục Bạch Hổ (Bảy)Chương 182: Chương 182Chương 183: Chương 183Chương 182: Sát Thủ Huyền Âm Điện (Một)Chương 184: Sát Thủ Huyền Âm Điện (Ba)Chương 185: Chương 185Chương 186: Chương 186Chương 186: Tá Thượng Thần Tức Giận (Hai)Chương 187: Tá Thượng Thần Tức Giận (Ba)Chương 188: Tá Thượng Thần Tức Giận (Bốn)Chương 189: Tá Thượng Thần Tức Giận (Năm)Chương 190: Tá Thượng Thần Tức Giận (Sáu)Chương 191: Tá Thượng Thần Tức Giận (Bảy)Chương 192: Tá Thượng Thần Tức Giận (Tám)Chương 193: Tá Thượng Thần Tức Giận (Chín)Chương 194: Tá Thượng Thần Tức Giận (Mười)Chương 195: Tá Thượng Thần Tức Giận (Mười Một)Chương 196: Thanh Long Thiên Khung (Một)Chương 197: Thanh Long Thiên Khung (Hai)Chương 198: Thanh Long Thiên Khung (Ba)Chương 199: Thanh Long Thiên Khung (Bốn)Chương 200: Thanh Long Thiên Khung (Năm)Chương 201: Thanh Long Thiên Khung (Sáu)Chương 202: Thanh Long Thiên Khung (Bảy)Chương 203: Ác Có Ác Báo (Một)Chương 204: Ác Có Ác Báo (Hai)Chương 205: Ác Có Ác Báo (Ba)Chương 206: Ác Có Ác Báo (Bốn)Chương 207: Ác Có Ác Báo (Năm)Chương 208: Ác Có Ác Báo (Sáu)Chương 209: Báo Ứng (Một)Chương 210: Báo Ứng (Hai)Chương 211: Báo Ứng (Ba)Chương 212: Báo Ứng (Bốn)Chương 213: Báo Ứng (Năm)Chương 214: Báo Ứng (Sáu)Chương 215: Báo Ứng (Bảy)Chương 216: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Một)Chương 217: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Hai)Chương 218: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Ba)Chương 219: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Bốn)Chương 220: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Năm)Chương 221: Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Sáu)Chương 222: Phế Sài Hoàng Tử (Một)Chương 223: Phế Sài Hoàng Tử (Hai)Chương 224: Phế Sài Hoàng Tử (Ba)Chương 225: Phế Sài Hoàng Tử (Bốn)Chương 226: Phế Sài Hoàng Tử (Năm)Chương 227: Phế Sài Hoàng Tử (Sáu)Chương 228: Phế Sài Hoàng Tử (Bảy)Chương 229: Phế Sài Hoàng Tử (Tám)Chương 230: Bóng Dáng Quen Thuộc (Một)Chương 231: Bóng Dáng Quen Thuộc (Hai)Chương 232: Bóng Dáng Quen Thuộc (Ba)Chương 233: Bóng Dáng Quen Thuộc (Bốn)Chương 234: Không Chết Tử Tế Được? (Một)Chương 235: Không Chết Tử Tế Được? (Hai)Chương 236: Sinh Nhi Tử Không Có Cúc Hoa (Một)Chương 237: Sinh Nhi Tử Không Có Cúc Hoa (Hai)Chương 238: Vu Oan Giá Họa (Một)Chương 239: Vu Oan Giá Họa (Hai)Chương 240: Vu Oan Giá Họa (Ba)Chương 241: Vu Oan Giá Họa (Bốn)Chương 242: Vu Oan Giá Họa (Năm)Chương 243: Thần Thú Huyền Vũ (Một)Chương 244: Thần Thú Huyền Vũ (Hai)Chương 245: Người Hạ Gia Tới (Một)Chương 246: Người Hạ Gia Tới (Hai)Chương 247: Người Hạ Gia Tới (Ba)Chương 248: Người Hạ Gia Tới (Bốn)Chương 249: Người Hạ Gia Tới (Năm)Chương 250: Người Hạ Gia Tới (Sáu)Chương 251: Người Hạ Gia Tới (Bảy)Chương 252: Người Hạ Gia Tới (Tám)Chương 253: Người Hạ Gia Tới (Chín)Chương 254: Người Hạ Gia Tới (Mười)Chương 255: Người Hạ Gia Tới (Mười Một)Chương 256: Người Hạ Gia Tới (Mười Hai)Chương 257: Người Hạ Gia Tới (Mười Ba)Chương 258: Người Hạ Gia Tới (Mười Bốn)Chương 259: Người Hạ Gia Tới (Mười Năm)Chương 260: Người Hạ Gia Tới (Mười Sáu)Chương 261: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Một)Chương 262: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Hai)Chương 263: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Ba)Chương 264: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Bốn)Chương 265: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Năm)Chương 266: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Sáu)Chương 267: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Bảy)Chương 268: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Tám)Chương 269: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Chín)Chương 270: Lần Đầu Tiên Giao Phong (Mười)Chương 271: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Một)Chương 272: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Hai)Chương 273: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Ba)Chương 274: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Bốn)Chương 275: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Năm)Chương 276: Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Sáu)Chương 277: Hạ Khởi Dối Trá (Một)Chương 278: Hạ Khởi Dối Trá (Hai)Chương 279: Hạ Khởi Dối Trá (Ba)Chương 280: Hạ Khởi Dối Trá (Bốn)Chương 281: Hạ Khởi Dối Trá (Năm)Chương 282: Hạ Khởi Dối Trá (Sáu)Chương 283: Hạ Khởi Dối Trá (Bảy)Chương 284: Hạ Khởi Dối Trá (Tám)Chương 285: Hạ Khởi Dối Trá (Chín)Chương 286: Hạ Khởi Dối Trá (Mười)Chương 287: Hạ Khởi Dối Trá (Mười Một)Chương 288: Hạ Khởi Dối Trá (Mười Hai)Chương 289: Huyền Vũ Linh Tiêu (Một)Chương 290: Huyền Vũ Linh Tiêu (Hai)Chương 291: Huyền Vũ Linh Tiêu (Ba)Chương 292: Huyền Vũ Linh Tiêu (Bốn)Chương 293: Huyền Vũ Linh Tiêu (Năm)Chương 294: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Một)Chương 295: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Hai)Chương 296: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Ba)Chương 297: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Bốn)Chương 298: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Năm)Chương 299: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Sáu)Chương 300: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Bảy)Chương 301: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Tám)Chương 302: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Chín)Chương 303: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười)Chương 304: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Một)Chương 305: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Hai)Chương 306: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Ba)Chương 307: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Bốn)Chương 308: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Lăm)Chương 309: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Sáu)Chương 310: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Bảy)Chương 311: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Tám)Chương 312: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Chín)Chương 313: Tỷ Đệ Gặp Nhau (Hai Mươi)Chương 314: Thiên Thành Chấn Động (Một)Chương 315: Thiên Thành Chấn Động (Hai)Chương 316: Thiên Thành Chấn Động (Ba)Chương 317: Thiên Thành Chấn Động (Bốn)Chương 318: Thiên Thành Chấn Động (Năm)Chương 319: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Một)Chương 320: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Hai)Chương 321: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Ba)Chương 322: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Bốn)Chương 323: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Năm)Chương 324: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Sáu)Chương 325: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Sáu)Chương 326: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Tám)Chương 327: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Chín)Chương 328: Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Mười)Chương 329: Thu Hoạch (Một)Chương 330: Thu Hoạch (Hai)Chương 331: Thu Hoạch (Ba)Chương 332: Thu Hoạch (Bốn)Chương 333: Thu Hoạch (Năm)Chương 334: Thu Hoạch (Sáu)Chương 335: Thu Hoạch (Bảy)Chương 336: Thu Hoạch (Tám)Chương 337: Thu Hoạch (Chín)Chương 338: Thu Hoạch (Mười)Chương 339: Thu Hoạch (Mười Một)Chương 340: Thu Hoạch (Mười Hai)Chương 341: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Một)Chương 342: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Hai)Chương 343: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Ba)Chương 344: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Bốn)Chương 345: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Năm)Chương 346: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Sáu)Chương 347: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Bảy)Chương 348: Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Tám)Chương 349: Cố Nhược Vân Tức Giận (Một)Chương 350: Cố Nhược Vân Tức Giận (Hai)Chương 351: Cố Nhược Vân Tức Giận (Ba)Chương 352: Cố Nhược Vân Tức Giận (Bốn)Chương 353: Cố Nhược Vân Tức Giận (Năm)Chương 354: Cố Nhược Vân Tức Giận (Sáu)Chương 355: Chiến Đấu (Một)Chương 356: Chiến Đấu (Hai)Chương 357: Chiến Đấu (Ba)Chương 358: Chiến Đấu (Bốn)Chương 359: Chiến Đấu (Năm)Chương 360: Chiến Đấu (Sáu)Chương 361: Chiến Đấu (Bảy)Chương 362: Chiến Đấu (Tám)Chương 363: Chiến Đấu (Chín)Chương 364: Chiến Đấu (Mười)Chương 365: Thế Nhưng Lại Là Hắn (Một)Chương 366: Thế Nhưng Lại Là Hắn (Hai)Chương 367: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Một)Chương 368: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Hai)Chương 369: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Ba)Chương 370: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bốn)Chương 371: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Một)Chương 372: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Hai)Chương 373: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Ba)Chương 374: Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Bốn)Chương 375: Tính Sổ (Một)Chương 376: Tính Sổ (Hai)Chương 377: Tính Sổ (Ba)Chương 378: Tính Sổ (Bốn)Chương 379: Tính Sổ (Năm)Chương 380: Tính Sổ (Sáu)Chương 381: Tính Sổ (Bảy)Chương 382: Tính Sổ (Tám)Chương 383: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Một)Chương 384: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Hai)Chương 385: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Ba)Chương 386: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Bốn)Chương 387: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Năm)Chương 388: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Sáu)Chương 389: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Bảy)Chương 390: Xuất Phát, Đông Phương Gia Tộc (Tám)Chương 391: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Chín)Chương 392: Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Mười)Chương 393: Đông Phương Gia Chủ, Ngoại Công? (Một)Chương 394: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công (Hai)Chương 395: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công (Ba)Chương 396: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Bốn)Chương 397: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Năm)Chương 398: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Sáu)Chương 399: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Bảy)Chương 400: Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Tám)Chương 401: Oan Gia Ngõ Hẹp (Một)Chương 402: Oan Gia Ngõ Hẹp (Hai)Chương 403: Oan Gia Ngõ Hẹp (Ba)Chương 404: Oan Gia Ngõ Hẹp (Bốn)Chương 405: Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Một)Chương 406: Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Hai)Chương 407: Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Ba)Chương 408: Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Bốn)Chương 409: Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Một)Chương 410: Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Hai)Chương 411: Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Ba)Chương 412: Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Bốn)Chương 413: Võ Hoàng, Khiếp Sợ Bốn Phương (Năm)Chương 414: Võ Hoàng, Khiếp Sợ Bốn Phương (Sáu)Chương 415: Võ Hoàng! Khiếp Sợ Bốn Phương (Bảy)Chương 416: Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Tám)Chương 417: Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Chín)Chương 418: Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Mười)Chương 419: Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Mười Một)Chương 420: Giao Chiến (Một)Chương 421: Giao Chiến (Hai)Chương 422: Giao Chiến (Ba)Chương 423: Giao Chiến (Bốn)Chương 424: Thí Luyện (Một)Chương 425: Thí Luyện (Hai)Chương 426: Thí Luyện (Ba)Chương 427: Thí Luyện (Bốn)Chương 428: Thí Luyện (Năm)Chương 429: Thí Luyện (Sáu)Chương 430: Thí Luyện (Bảy)Chương 431: Thi Vân (Một)Chương 432: Thi Vân (Hai)Chương 433: Thi Vân (Ba)Chương 434: Y Môn (Một)Chương 435: Y Môn (Hai)Chương 436: Y Môn (Ba)Chương 437: Hội Giao Dịch (Một)Chương 438: Hội Giao Dịch (Hai)Chương 439: Hội Giao Dịch (Ba)Chương 440: Hội Giao Dịch (Bốn)Chương 441: Hội Giao Dịch (Năm)Chương 442: Hội Giao Dịch (Sáu)Chương 443: Hội Giao Dịch (Bảy)Chương 444: Hội Giao Dịch (Tám)Chương 445: Hội Giao Dịch (Chín)Chương 446: Đêm Trước Thí Luyện! (Một)Chương 447: Đêm Trước Thí Luyện (Hai)Chương 448: Đêm Trước Thí Luyện (Ba)Chương 449: Đêm Trước Thí Luyện (Bốn)Chương 450: Đêm Trước Thí Luyện (Năm)Chương 451: Đêm Trước Thí Luyện (Sáu)Chương 452: Đêm Trước Thí Luyện (Bảy)Chương 453: Đêm Trước Thí Luyện (Tám)Chương 454: Cố Hữu Gặp Nhau (Một)Chương 455: Cố Hữu Gặp Nhau (Hai)Chương 456: Đoàn Chiến (Một)Chương 457: Đoàn Chiến (Hai)Chương 458: Đoàn Chiến (Ba)Chương 459: Ân Oán (Một)Chương 460: Ân Oán (Hai)Chương 461: Đánh Cuộc (Một)Chương 462: Đánh Cuộc (Hai)Chương 463: Ăn Gian (Một)Chương 464: Ăn Gian (Hai)Chương 465: Ăn Gian (Ba)Chương 466: Ăn Gian (Bốn)Chương 467: Ăn Gian (Năm)Chương 468: Cố Nhược Vân Nổi Giận (Một)Chương 469: Cố Nhược Vân Nổi Giận (Hai)Chương 470: Cố Nhược Vân Nổi Giận (Ba)Chương 471: Cố Nhược Vân Nổi Giận (Bốn)Chương 472: Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp!Chương 473: Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp! (Hai)Chương 474: Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp (Ba)Chương 475: Trùng Hợp, Tuyệt Đối Trùng Hợp (Bốn)Chương 476: Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Một)Chương 477: Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Hai)Chương 478: Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Ba)Chương 479: Lâm Lang Đối Cổ Lăng (Bốn)Chương 480: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Một)Chương 481: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Hai)Chương 482: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Ba)Chương 483: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Bốn)Chương 484: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Năm)Chương 485: Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Sáu)Chương 486: Thiên Tài? (Một)Chương 487: Thiên Tài? (Hai)Chương 488: Thiên Tài? (Ba)Chương 489: Thiên Tài? (Bốn)Chương 490: Thi Vân Chết (Một)Chương 491: Thi Vân Chết (Hai)Chương 492: Thi Vân Chết (Ba)Chương 493: Thi Vân Chết (Bốn)Chương 494: Thi Vân Chết (Năm)Chương 495: Thi Vân Chết (Sáu)Chương 496: Thi Vân Chết (Bảy)Chương 497: Thi Vân Chết (Tám)Chương 498: Thi Vân Chết (Chín)Chương 499: Thí Luyện Kết Thúc (Một)Chương 500: Thí Luyện Kết Thúc (Hai)Chương 501: Thí Luyện Kết Thúc (Ba)Chương 502: Chặn Giết (Một)Chương 503: Chặn Giết (Hai)Chương 504: Chặn Giết (Ba)Chương 505: Chặn Giết (Bốn)Chương 506: Vô Sỉ Chân Chính (Một)Chương 507: Vô Sỉ Chân Chính (Hai)Chương 508: Vô Sỉ Chân Chính (Ba)Chương 509: Vô Sỉ Chân Chính (Bốn)Chương 510: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Một)Chương 511: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Hai)Chương 512: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Ba)Chương 513: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bốn)Chương 514: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Năm)Chương 515: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Sáu)Chương 516: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bảy)Chương 517: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Tám)Chương 518: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Chín)Chương 519: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười)Chương 520: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười Một)Chương 521: Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười Hai)Chương 522: Nơi Trục Xuất (Một)Chương 523: Nơi Trục Xuất (Hai)Chương 524: Nơi Trục Xuất (Ba)Chương 525: Nơi Trục Xuất (Bốn)Chương 526: Nơi Trục Xuất (Năm)Chương 527: Nơi Trục Xuất (Sáu)Chương 528: Nơi Trục Xuất (Bảy)Chương 529: Nơi Trục Xuất (Tám)Chương 530: Nơi Trục Xuất (Chín)Chương 531: Nơi Trục Xuất (Mười)Chương 532: Mộ Dung Nhu Nhi (Một)Chương 533: Mộ Dung Nhu Nhi (Hai)Chương 534: Mộ Dung Nhu Nhi (Ba)Chương 535: Mộ Dung Nhu Nhi (Bốn)Chương 536: Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Một)Chương 537: Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Hai)Chương 538: Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Ba)Chương 539: Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Bốn)Chương 540: Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Một)Chương 541: Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Hai)Chương 542: Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Ba)Chương 543: Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Bốn)Chương 544: Nửa Đường Gặp Phải Chó (Một)Chương 545: Nửa Đường Gặp Phải Chó (Hai)Chương 546: Nửa Đường Gặp Phải Chó (Ba)Chương 547: Nửa Đường Gặp Phải Chó (Bốn)Chương 548: Thân Phận Của Dạ Nặc (Một)Chương 549: Thân Phận Của Dạ Nặc (Hai)Chương 550: Thân Phận Của Dạ Nặc (Ba)Chương 551: Thân Phận Của Dạ Nặc (Bốn)Chương 552: Thân Phận Của Dạ Nặc (Năm)Chương 553: Thân Phận Của Dạ Nặc (Sáu)Chương 554: Hội Đấu Giá (Một)Chương 555: Hội Đấu Giá (Hai)Chương 556: Hội Đấu Giá (Ba)Chương 557: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một)Chương 558: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Hai)Chương 559: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Ba)Chương 560: Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Bốn)Chương 561: Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Một)Chương 562: Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Hai)Chương 563: Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Ba)Chương 564: Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Bốn)Chương 565: Uy Hiếp (Một)Chương 566: Uy Hiếp (Hai)Chương 567: Uy Hiếp (Ba)Chương 568: Uy Hiếp (Bốn)Chương 569: Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Một)Chương 570: Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Hai)Chương 571: Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Ba)Chương 572: Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Bốn)Chương 573: Khiêu Chiến, Một Chiêu (Năm)Chương 574: Khiêu Chiến, Một Chiêu! (Sáu)Chương 575: Khiêu Chiến, Một Chiêu! (Bảy)Chương 576: Diệp Gia Tới Cửa (Một)Chương 577: Diệp Gia Tới Cửa (Hai)Chương 578: Diệp Gia Tới Cửa (Ba)Chương 579: Đế Vương Chi Mộ (Bốn)Chương 580: Diệp Gia Tới Cửa (Năm)Chương 581: Đế Vương Chi Mộ (Một)Chương 582: Đế Vương Chi Mộ (Hai)Chương 583: Đế Vương Chi Mộ (Ba)Chương 584: Đế Vương Chi Mộ (Bốn)Chương 585: Đế Vương Chi Mộ (Năm)Chương 586: Đế Vương Chi Mộ (Sáu)Chương 587: Đế Vương Chi Mộ (Bảy)Chương 588: Đế Vương Chi Mộ (Tám)Chương 589: Cự Thú Thiên Phạt (Một)Chương 590: Cự Thú Thiên Phạt (Hai)Chương 591: Cự Thú Thiên Phạt (Ba)Chương 592: Cự Thú Thiên Phạt (Bốn)Chương 593: Kinh Sợ (Một)Chương 594: Kinh Sợ (Hai)Chương 595: Kinh Sợ (Ba)Chương 596: Kinh Sợ (Bốn)Chương 597: Uy Bức (Một)Chương 598: Uy Bức (Hai)Chương 599: Uy Bức (Ba)Chương 600: Uy Bức (Bốn)Chương 601: Võ Thánh (Một)Chương 602: Võ Thánh (Hai)Chương 603: Võ Thánh (Ba)Chương 604: Thân Phận Của Thi Vân (Một)Chương 605: Thân Phận Của Thi Vân (Hai)Chương 607: Thân Phận Của Thi Vân (Bốn)Chương 608: Thân Phận Của Thi Vân (Năm)Chương 609: Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Một)Chương 610: Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Hai)Chương 611: Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Ba)Chương 612: Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Bốn)Chương 613: Hắc Nham Thành Chấn Động (Một)Chương 614: Hắc Nham Thành Chấn Động (Hai)Chương 615: Hắc Nham Thành Chấn Động (Ba)Chương 616: Hắc Nham Thành Chấn Động (Bốn)Chương 617: Hắc Nham Thành Chấn Động (Năm)Chương 618: Hắc Nham Thành Chấn Động (Sáu)Chương 619: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Một)Chương 620: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Hai)Chương 621: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Ba)Chương 622: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Bốn)Chương 623: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Năm)Chương 624: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Sáu)Chương 625: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Bảy)Chương 626: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Tám)Chương 627: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Chín)Chương 628: Thống Nhất Hắc Nham Thành (Mười)Chương 629: Khắp Nơi Đến (Một)Chương 630: Khắp Nơi Đến (Hai)Chương 631: Khắp Nơi Đến (Ba)Chương 632: Khắp Nơi Đến (Bốn)Chương 634: Rời Đi (Một)Chương 635: Rời Đi (Hai)Chương 636: Rời Đi (Ba)Chương 637: Rời Đi (Bốn)Chương 638: Rời Đi (Năm)Chương 639: Nam Cung Nguyệt (Một)Chương 640: Nam Cung Nguyệt (Hai)Chương 641: Nam Cung Nguyệt (Ba)Chương 643: Nam Cung Nguyệt (Năm)Chương 644: Niết Bàn Chi Hỏa (1)Chương 645: Niết Bàn Chi Hỏa (2)Chương 646: Niết Bàn Chi Hỏa (Ba)Chương 647: Niết Bàn Chi HỏaChương 648: Niết Bàn Chi HỏaChương 649: Địa Ngục Chi Liên (Một)Chương 650: Địa Ngục Chi Hoa (2)Chương 651: Hoa Địa NgụcChương 652: Địa Ngục Chi Liên (Bốn)Chương 653: Hoa Địa NgụcChương 654: Trị Liệu (1)Chương 655: Chữa Trị (Hai)Chương 656: Trị Liệu (3)Chương 657: Trị Liệu (4)Chương 658: Chữa Trị (Năm)Chương 659: Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (1)Chương 660: Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (2)Chương 661: Thiên Bắc Dạ Thức Tỉnh (Ba)Chương 662: Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (4)Chương 664: Nam Cung Nguyệt Gặp Bi Kịch (Một)Chương 665: Bi Kịch Của Nam Cung Nguyệt (2)Chương 667: Nam Cung Nguyệt Gặp Bi Kịch (Bốn)Chương 668: Bi Kịch Của Nam Cung Nguyệt (5)Chương 669: Chu Tước Thần Thú (1)Chương 670: Thần Thú Chu Tước (Hai)Chương 671: Chu Tước Thần Thú (3)Chương 672: Chu Tước Thần Thú (4)Chương 673: Thần Thú Chu Tước (Năm)Chương 674: Trở Về (1)Chương 675: Trở Về (2)Chương 676: Trở Về (Ba)Chương 677: Trở Về (4)Chương 678: Trở Về (5)Chương 679: Bỏ Lỡ (Một)Chương 680: Bỏ Lỡ (2)Chương 681: Bỏ Lỡ (3)Chương 682: Bỏ Lỡ (Bốn)Chương 683: Bỏ Lỡ (5)Chương 684: Phủ Chủ Tử Minh Phủ (1)Chương 685: Phủ Chủ Cửu U Phủ (Hai)Chương 686: Phủ Chủ Tử Minh Phủ (3)Chương 687: Phủ Chủ Tử Minh Phủ (4)Chương 688: Phủ Chủ Tử Minh Phủ (5)Chương 689: Nỗi Hận Của Vinh Hân (1)Chương 690: Nỗi Hận Của Vinh Hân (2)Chương 691: Nỗi Hận Của Vinh Hân (3)Chương 692: Nỗi Hận Của Vinh Hân (4)Chương 693: Nỗi Hận Của Vinh Hân (5)Chương 694: Đang Dược Vũ Linh (1)Chương 695: Đang Dược Vũ Linh (2)Chương 696: Đang Dược Vũ Linh (3)Chương 697: Đang Dược Vũ Linh (4)Chương 698: Đang Dược Vũ Linh (5)Chương 699: Luyện Đan Dược (1)Chương 700: Luyện Đan Dược (2)Chương 701: Luyện Đan Dược (3)Chương 702: Luyện Đan Dược (4)Chương 703: Luyện Đan Dược (5)Chương 704: Chặn Giết (1)Chương 705: Chặn Giết (2)Chương 706: Chặn Giết (3)Chương 707: Chặn Giết (4)Chương 708: Chặn Giết (5)Chương 709: Linh Tiêu Trở Về (1)Chương 710: Linh Tiêu Trở Về (2)Chương 711: Linh Tiêu Trở Về (3)Chương 712: Linh Tiêu Trở Về (4)Chương 713: Linh Tiêu Trở Về (5)Chương 714: Linh Tiêu Trở Về (6)Chương 715: Linh Tiêu Trở Về (7)Chương 716: Linh Tiêu Trở Về (8)Chương 717: Linh Tiêu Trở Về (9)Chương 718: Linh Tiêu Trở Về (10)Chương 719: Sinh Thần Khiếp Sợ (1)Chương 720: Sinh Thần Khiếp Sợ (2)Chương 721: Sinh Thần Khiếp Sợ (3)Chương 722: Sinh Thần Khiếp Sợ (4)Chương 723: Sinh Thần Khiếp Sợ (5)Chương 724: Sinh Thần Khiếp Sợ (6)Chương 725: Sinh Thần Khiếp Sợ (7)Chương 726: Sinh Thần Khiếp Sợ (8)Chương 727: Sinh Thần Khiếp Sợ (9)Chương 728: Sinh Thần Khiếp Sợ (10)Chương 729: Đổ Tội (1)Chương 730: Đổ Tội (2)Chương 731: Đổ Tội (3)Chương 732: Đổ Tội (4)Chương 733: Đổ Tội (5)Chương 734: Thân Ma Chi Chiến (1)Chương 735: Trận Chiến Thần Ma (2)Chương 736: Trận Chiến Thần Ma (3)(Chương 737: Trận Chiến Thần Ma (4)Chương 738: Trận Chiến Thần Ma (5)Chương 739: Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (1)Chương 740: Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (2)Chương 741: Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (3)Chương 742: Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (4)Chương 743: Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (5)Chương 744: Diệt Tiên Địa (1)Chương 745: Diệt Tiên Địa (2)Chương 746: Diệt Tiên Địa (3)Chương 747: Diệt Tiên Địa (4)Chương 748: Diệt Tiên Địa (5Chương 749: Diệt Tiên Địa (6)Chương 750: Diệt Tiên Địa (7)Chương 751: Diệt Tiên Địa (8)Chương 752: Diệt Tiên Địa (9)Chương 753: Diệt Tiên Địa (10)Chương 754: Tử Tà Trở Về (1)Chương 755: Tử Tà Trở Về (2)Chương 756: Tử Tà Trở Về (3)Chương 757: Tử Tà Trở Về (4)Chương 758: Tử Tà Trở Về (5)Chương 759: Kết Thúc (1)Chương 760: Kết Thúc (2)Chương 761: Kết Thúc (Ba)Chương 762: Kết Thúc (Bốn)Chương 763: Kết Thúc (Năm)Chương 764: Hồng Y Nam Tử (Một)Chương 765: Hồng Y Nam Tử (Hai)Chương 766: Hồng Y Nam Tử (Ba)Chương 767: Hồng Y Nam Tử (Bốn)Chương 768: Hồng Y Nam Tử (Năm)Chương 769: Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Một)Chương 770: Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Hai)Chương 771: Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Ba)Chương 772: Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Bốn)Chương 773: Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Năm)Chương 774: Huyền Vân Quả (Một)Chương 775: Huyền Vân Quả (Hai)Chương 776: Huyền Vân Quả (Ba)Chương 777: Huyền Vân Quả (Bốn)Chương 778: Huyền Vân Quả (Năm)Chương 779: Kim Đế (Một)Chương 780: Kim Đế (Hai)Chương 781: Kim Đế (Ba)Chương 782: Kim Đế (Bốn)Chương 783: Kim Đế (Năm)Chương 784: Cự Long Bán Thánh (Một)Chương 785: Cự Long Bán Thánh (Hai)Chương 786: Cự Long Bán Thánh (Ba)Chương 787: Cự Long Bán Thánh (Bốn)Chương 788: Cự Long Bán Thánh (Năm)Chương 789: Cho Ta Một Cái Công Đạo (Một)Chương 790: Cho Ta Một Cái Công Đạo (Hai)Chương 791: Cho Ta Một Cái Công Đạo (Ba)Chương 792: Cho Ta Một Cái Công Đạo (Bốn)Chương 793: Cho Ta Một Cái Công Đạo (Năm)Chương 794: Cố Nhân (Một)Chương 795: Cố Nhân (Hai)Chương 796: Cố Nhân (Ba)Chương 797: Cố Nhân (Bốn)Chương 798: Cố Nhân (Năm)Chương 799: Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Một)Chương 800: Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Hai)Chương 801: Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Ba)Chương 802: Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Bốn)Chương 803: Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Năm)Chương 804: Lần Đầu Gặp (Một)Chương 805: Lần Đầu Gặp (Hai)Chương 806: Lần Đầu Gặp (Ba)Chương 808: Lần Đầu Gặp (Năm)Chương 809: Giao Phong (Một)Chương 811: Giao Phong (Ba)Chương 812: Giao Phong (Bốn)Chương 813: Giao Phong (Năm)Chương 814: Âm Mưu Của Hạ Minh (Một)Chương 815: Âm Mưu Của Hạ Minh (Hai)Chương 816: Âm Mưu Của Hạ Minh (Ba)Chương 817: Âm Mưu Của Hạ Minh (Bốn)Chương 818: Âm Mưu Của Hạ Minh (Năm)Chương 819: Lục Trầm Vô Sỉ (Một)Chương 820: Lục Trầm Vô Sỉ (Hai)Chương 821: Lục Trầm Vô Sỉ (Ba)Chương 822: Lục Trầm Vô Sỉ (Bốn)Chương 823: Lục Trầm Vô Sỉ (Năm)Chương 824: Thiên Bắc Dạ Trở Về (Một)Chương 825: Thiên Bắc Dạ Trở Về (Hai)Chương 826: Thiên Bắc Dạ Trở Về (Ba)Chương 827: Thiên Bắc Dạ Trở Về (Bốn)Chương 828: Thiên Bắc Dạ Trở Về (Năm)Chương 829: Chứng Cớ (Một)Chương 830: Chứng Cớ (Hai)Chương 831: Chứng Cớ (Ba)Chương 832: Chứng Cớ (Bốn)Chương 833: Chứng Cớ (Năm)Chương 834: Sư Đồ Nhận Nhau (Một)Chương 835: Sư Đồ Nhận Nhau (Hai)Chương 836: Sư Đồ Nhận Nhau (Ba)Chương 837: Sư Đồ Nhận Nhau (Bốn)Chương 838: Sư Đồ Nhận Nhau (Năm)Chương 839: Xé Rách Da Mặt (Một)Chương 840: Xé Rách Da Mặt (Hai)Chương 841: Xé Rách Da Mặt (Ba)Chương 842: Xé Rách Da Mặt (Bốn)Chương 843: Xé Rách Da Mặt (Năm)Chương 844: Chân Tướng (Một)Chương 845: Chân Tướng (Hai)Chương 846: Chân Tướng (Ba)Chương 847: Vu Oan Hãm Hại (Một)Chương 848: Vu Oan Hãm Hại (Hai)Chương 849: Vu Oan Hãm Hại (Ba)Chương 850: Vu Oan Hãm Hại (Bốn)Chương 851: Hôn Lễ (Một)Chương 852: Hôn Lễ (Hai)Chương 853: Hôn Lễ (Ba)Chương 854: Hôn Lễ (Bốn)Chương 855: Vạch Trần Chân Tướng (Một)Chương 856: Vạch Trần Chân Tướng (Hai)Chương 857: Vạch Trần Chân Tướng (Ba)Chương 859: Diệt Hạ Gia (Một)Chương 860: Diệt Hạ Gia (Hai)Chương 862: Diệt Hạ Gia (Bốn)Chương 863: Diệt Hạ Gia (Năm)Chương 865: Diệt Hạ Gia (Bảy)Chương 866: Diệt Hạ Gia (Tám)Chương 868: Diệt Hạ Gia (Mười)Chương 869: Diệt Hạ Gia (Mười Một)Chương 871: Diệt Hạ Gia (Mười Ba)Chương 872: Diệt Hạ Gia (Mười Bốn)Chương 874: Diệt Hạ Gia (Mười Sáu)Chương 875: Diệt Hạ Gia (Mười Bảy)Chương 877: Người Đệ Nhất Thành Tới (Một)Chương 878: Người Đệ Nhất Thành Tới (Hai)Chương 880: Người Đệ Nhất Thành Tới (Bốn)Chương 881: Người Đệ Nhất Thành Tới (Năm)Chương 883: Người Đệ Nhất Thành Tới (Bảy)Chương 884: Người Đệ Nhất Thành Tới (Tám)Chương 886: Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Hai)Chương 887: Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Ba)Chương 889: Võ Tôn Cao Cấp (Một)Chương 890: Võ Tôn Cao Cấp (Hai)Chương 892: Võ Tôn Cao Cấp (Bốn)Chương 893: Võ Tôn Cao Cấp (Năm)Chương 895: Võ Tôn Cao Cấp (Bảy)Chương 896: Võ Tôn Cao Cấp (Tám)Chương 898: Lại Gặp Nhau (Hai)Chương 899: Lại Gặp Nhau (Ba)Chương 901: Đại Hội Dược Tông (Một)Chương 902: Đại Hội Dược Tông (Hai)Chương 904: Đại Hội Dược Tông (Bốn)Chương 905: Đại Hội Dược Tông (Năm)Chương 894: Võ Tôn Cao Cấp (Sáu)Chương 907: Đại Hội Dược Tông (Bảy)Chương 908: Đại Hội Dược Tông (Tám)Chương 897: Lại Gặp Nhau (Một)Chương 910: Tự Rước Lấy Nhục (Hai)Chương 911: Tự Rước Lấy Nhục (Ba)Chương 913: Tự Rước Lấy Nhục (Năm)Chương 914: Khiêu Khích (Một)Chương 916: Khiêu Khích (Ba)Chương 917: Khiêu Khích (Bốn)Chương 918: Vu Hãm (Một)Chương 906: Đại Hội Dược Tông (Sáu)Chương 919: Vu Hãm (Hai)Chương 920: Vu Hãm (Ba)Chương 922: Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Một)Chương 923: Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Hai)Chương 925: Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Bốn)Chương 926: Đệ Nhất Thành, Phong Cốc (Một)Chương 928: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Ba)Chương 929: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Bốn)Chương 931: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Sáu)Chương 932: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Bảy)Chương 934: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Chín)Chương 935: Đột Phá Võ Đế (Một)Chương 924: Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Ba)Chương 937: Đột Phá Võ Đế (Ba)Chương 938: Đại Hội Bắt Đầu (Một)Chương 940: Đại Hội Bắt Đầu (Ba)Chương 941: Đại Hội Bắt Đầu (Bốn)Chương 930: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Năm)Chương 943: So Linh Thú (Hai)Chương 944: So Linh Thú (Ba)Chương 946: Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Một)Chương 947: Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Hai)Chương 949: Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Bốn)Chương 950: Chu Tước Tàn Nhẫn (Một)Chương 952: Chu Tước Tàn Nhẫn (Ba)Chương 953: Chu Tước Tàn Nhẫn (Bốn)Chương 955: Đế Huyền Đan (Hai)Chương 956: Đế Huyền Đan (Ba)Chương 945: So Linh Thú (Bốn)Chương 958: Đế Huyền Đan (Năm)Chương 959: Đế Huyền Đan (Sáu)Chương 961: Đế Huyền Đan (Bốn)Chương 962: Đế Huyền Đan (Năm)Chương 964: Đế Huyền Đan (Bảy)Chương 965: Đế Huyền Đan (Tám)Chương 967: Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Hai)Chương 968: Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Ba)Chương 969: Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Hai)Chương 970: Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Năm)Chương 971: Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Sáu)Chương 960: Đế Huyền Đan (Ba)Chương 973: Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Tám)Chương 974: Y Thánh, Võ Thánh (Một)Chương 976: Y Thánh, Võ Thánh (Ba)Chương 977: Y Thánh, Võ Thánh (Bốn)Chương 979: Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Hai)Chương 980: Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Ba)Chương 982: Thành Chủ Hắc Vân Thành (Một)Chương 983: Thành Chủ Hắc Vân Thành (Hai)Chương 985: Long Huyết Quả (Một)Chương 986: Long Huyết Quả (Hai)Chương 975: Y Thánh, Võ Thánh (Hai)Chương 988: Long Huyết Quả (Bốn)Chương 989: Long Huyết Quả (Năm)Chương 991: Long Huyết Quả (Bảy)Chương 992: Long Huyết Quả (Tám)Chương 981: Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Bốn)Chương 994: Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Hai)Chương 995: Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Ba)Chương 997: Cố Nhược Vân? Giả Mạo! (Một)Chương 998: Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Hai)Chương 987: Long Huyết Quả (Ba)Chương 1000: Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Bốn)Chương 1001: Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Năm)Chương 1003: Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Bảy)Chương 1004: Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Tám)Chương 1006: Thánh Thú Chiến Đẩu (Hai)Chương 1007: Thánh Thú Chiến Đẩu (Ba)Chương 996: Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Bốn)Chương 1009: Thánh Thú Run Rẩy (Năm)Chương 1010: Thánh Thú Run Rẩy (Sáu)Chương 1011: Thánh Thú Run Rẩy (Tám)Chương 1012: Thân Phận Của Cổ Lan (Một)Chương 1015: Thân Phận Của Cổ Lan (Ba)Chương 1016: Thân Phận Của Cổ Lan (Bốn)Chương 1018: Thân Phận Của Cổ Lan (Sáu)Chương 1019: Thân Phận Của Cổ Lan (Bảy)Chương 1020: Thân Phận Của Cổ Lan (Chín)Chương 1021: Thân Phận Của Cổ Lan (Mười)Chương 1024: Thân Phận Của Cổ Lan (Mười Hai)Chương 1025: Bán Thú Nhân Lam Ca (Một)Chương 1027: Bán Thú Nhân Lam Ca (Ba)Chương 1028: Bán Thú Nhân Lam Ca (Bốn)Chương 1030: Bán Thú Nhân Lam Ca (Sáu)Chương 1031: Bán Thú Nhân Lam Ca (Bảy)