Công Lược Boss Phản Diện
Tác giả:Châu Chu
Dịch giả:
Phân loại:Xuyên Không
last update time:21/09/2018
Bạn đang theo dõi truyện Công Lược Boss Phản Diện của tác giả Châu Chu, trong đó bạn sẽ được chứng kiến hệ thống công lược biến thái nhất trong lịch sử - Trò chơi dưỡng thành người yêu của Boss phản diện. Đối tượng công lược khoa kỹ vấn đạo: #Boss âm hiểm biến thái #Boss ngạo kiều ngây thơ #Boss lạnh lùng tự bế #Boss quỷ súc phúc hắc ... An Tình bỗng nhiên bị đá vào trò chơi xuyên không cảm thấy lệ rơi đầy mặt: “Đối tượng công lược quá biến thái!” Mời bạn đón xem truyện hay này nhé.
Xem
Mục lục:
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10: Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17: Chương KếtChương 18: P.2-Chương 1: Tướng Quân Thỉnh Xuống Ngựa (1)Chương 19: Tướng Quân Thỉnh Xuống Ngựa (2)Chương 20: Tướng Quân Thỉnh Xuống Ngựa(3)Chương 21: Chương 4Chương 22: Chương 5Chương 23: Chương 6Chương 24: Chương 7Chương 25: Chương 8Chương 26: Chương 9Chương 27: Quyển 2 - Chương 10: Tướng Quân, Thỉnh Xuống Ngựa (Kết)Chương 28: Quyển 2 - Chương 11: Tướng Quân, Thỉnh Xuống Ngựa (Pn)Chương 29: Quyển 3 - Chương 1: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (1)Chương 30: Quyển 3 - Chương 2: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (2)Chương 31: Quyển 3 - Chương 3: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (3)Chương 32: Quyển 3 - Chương 4: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (4)Chương 33: Quyển 3 - Chương 5: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (5)Chương 34: Quyển 3 - Chương 6: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (6)Chương 35: Quyển 3 - Chương 7: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (7)Chương 36: Quyển 3 - Chương 8: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Tri] (8)Chương 37: Quyển 3 - Chương 9: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (9)Chương 38: Quyển 3 - Chương 10: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (10)Chương 39: Quyển 3 - Chương 11: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (11)Chương 40: Quyển 3 - Chương 12: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (12)Chương 41: Quyển 3 - Chương 13: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (13)Chương 42: Quyển 3 - Chương 14: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (14)Chương 43: Quyển 3 - Chương 15: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (15)Chương 44: Quyển 3 - Chương 16: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (16)Chương 45: Quyển 3 - Chương 17: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (17)Chương 46: Quyển 3 - Chương 18: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (18)Chương 47: Quyển 3 - Chương 19: Thế Giới Iii [Bác Sĩ, Có Bệnh Thì Phải Trị] (Kết Thúc)Chương 48: Quyển 4 - Chương 1: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (1)Chương 49: Quyển 4 - Chương 2: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (2)Chương 50: Quyển 4 - Chương 3: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (3)Chương 51: Quyển 4 - Chương 4: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (4)Chương 52: Quyển 4 - Chương 5: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (5)Chương 53: Quyển 4 - Chương 6: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (6)Chương 54: Quyển 4 - Chương 7: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (7)Chương 55: Quyển 4 - Chương 8: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (8)Chương 56: Quyển 4 - Chương 9: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (9)Chương 57: Quyển 4 - Chương 10: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (10)Chương 58: Quyển 4 - Chương 11: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (11)Chương 59: Quyển 4 - Chương 12: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (12)Chương 60: Quyển 4 - Chương 13: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (13)Chương 61: Quyển 4 - Chương 14: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (14)Chương 62: Quyển 4 - Chương 15: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (15)Chương 63: Quyển 4 - Chương 16: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (16)Chương 64: Quyển 4 - Chương 17: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (17)Chương 65: Quyển 4 - Chương 18: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (18)Chương 66: Quyển 4 - Chương 19: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (Chương Kết)Chương 67: Quyển 5 - Chương 1: Vai Ác Quỷ Hút Máu (1)Chương 68: Quyển 5 - Chương 2: Vai Ác Quỷ Hút Máu (Tóm Tắt)Chương 69: Quyển 6 - Chương 1: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (1)Chương 70: Quyển 6 - Chương 2: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (2)Chương 71: Quyển 6 - Chương 3: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (3)Chương 72: Quyển 6 - Chương 4: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (4)Chương 73: Quyển 6 - Chương 5: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (5)Chương 74: Quyển 6 - Chương 6: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (6)Chương 75: Quyển 6 - Chương 7: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (7)Chương 76: Quyển 6 - Chương 8: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (8)Chương 77: Quyển 6 - Chương 9: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (9)Chương 78: Quyển 6 - Chương 10: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (10)Chương 79: Quyển 6 - Chương 11: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (11)Chương 80: Quyển 6 - Chương 12: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (12)Chương 81: Quyển 6 - Chương 13: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (13)Chương 82: Quyển 6 - Chương 14: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (14)Chương 83: Quyển 6 - Chương 15: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (15)Chương 84: Quyển 6 - Chương 16: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (16)Chương 85: Quyển 6 - Chương 17: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (17)Chương 86: Quyển 6 - Chương 18: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (18)Chương 87: Quyển 6 - Chương 19: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (19)Chương 88: Quyển 6 - Chương 20: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (20)Chương 89: Quyển 6 - Chương 21: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (21)Chương 90: Quyển 6 - Chương 22: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (22)Chương 91: Quyển 6 - Chương 23: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (23)Chương 92: Quyển 6 - Chương 24: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (24)Chương 93: Quyển 6 - Chương 25: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (25)Chương 94: Quyển 6 - Chương 26: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (26)Chương 95: Quyển 6 - Chương 27: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (27)Chương 96: Quyển 6 - Chương 28: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (Chương Kết)Chương 97: Quyển 7 - Chương 1: [Cô Đã Biết Mình Là Ai?]Chương 98: Quyển 7 - Chương 1-2: Xin Chào Học Trưởng (1)Chương 99: Quyển 7 - Chương 2: Xin Chào Học Trưởng (2)Chương 100: Quyển 7 - Chương 3: Xin Chào Học Trưởng (3)Chương 101: Quyển 7 - Chương 4: Xin Chào Học Trưởng (4)Chương 102: Quyển 7 - Chương 5: Xin Chào Học Trưởng (5)Chương 103: Quyển 7 - Chương 6: Xin Chào Học Trưởng (6)Chương 104: Quyển 7 - Chương 7: Xin Chào Học Trưởng (7)Chương 105: Quyển 7 - Chương 8: Xin Chào Học Trưởng (8)Chương 106: Quyển 7 - Chương 9: Xin Chào Học Trưởng (9)Chương 107: Quyển 7 - Chương 10: Xin Chào Học Trưởng (10)Chương 108: Quyển 7 - Chương 11: Xin Chào Học Trưởng (11)Chương 109: Quyển 7 - Chương 12: Xin Chào Học Trưởng (12)Chương 110: Quyển 7 - Chương 13: Xin Chào Học Trưởng (13)Chương 111: Quyển 7 - Chương 14: Xin Chào Học Trưởng (14)Chương 112: Quyển 7 - Chương 15: Xin Chào Học Trưởng (15)Chương 113: Quyển 7 - Chương 16: Xin Chào Học Trưởng (16)Chương 114: Quyển 7 - Chương 17: Xin Chào Học Trưởng (17)Chương 115: Quyển 7 - Chương 18: Xin Chào Học Trưởng (18)Chương 116: Quyển 7 - Chương 19: Xin Chào Học Trưởng (19)Chương 117: Quyển 7 - Chương 20: Xin Chào Học Trưởng (20)Chương 118: Quyển 7 - Chương 21: Xin Chào Học Trưởng (21)Chương 119: Quyển 7 - Chương 22: Xin Chào Học Trưởng (22)Chương 120: Quyển 7 - Chương 23: Xin Chào Học Trưởng (23)Chương 121: Quyển 7 - Chương 24: Xin Chào Học Trưởng (24)Chương 122: Quyển 7 - Chương 25: Xin Chào Học Trưởng (25)Chương 123: Quyển 7 - Chương 26: Xin Chào Học Trưởng (26)Chương 124: Quyển 7 - Chương 27: Xin Chào Học Trưởng (27)Chương 125: Quyển 7 - Chương 28: Xin Chào Học Trưởng (28)Chương 126: Quyển 7 - Chương 29: Xin Chào Học Trưởng (29)Chương 127: Quyển 7 - Chương 30: Xin Chào Học Trưởng (30)Chương 128: Quyển 7 - Chương 31: Xin Chào Học Trưởng (Kết)Chương 129: Quyển 8 - Chương 1: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (1)Chương 130: Quyển 8 - Chương 2: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (2)Chương 131: Quyển 8 - Chương 3: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (3)Chương 132: Quyển 8 - Chương 4: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (4)Chương 133: Quyển 8 - Chương 5: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (5)Chương 134: Quyển 8 - Chương 6: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (6)Chương 135: Quyển 8 - Chương 7: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (7)Chương 136: Quyển 8 - Chương 8: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (8)Chương 137: Quyển 8 - Chương 9: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (9)Chương 138: Quyển 8 - Chương 10: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (10)Chương 139: Quyển 8 - Chương 11: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (11)Chương 140: Quyển 8 - Chương 12: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (12)Chương 141: Quyển 8 - Chương 13: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (13)Chương 142: Quyển 8 - Chương 14: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (14)Chương 143: Quyển 8 - Chương 15: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (15)Chương 144: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (16)Chương 145: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (17)Chương 146: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (18)Chương 147: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (19)Chương 148: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (20)Chương 149: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (21)Chương 150: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (22)Chương 151: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (23)Chương 152: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (24)Chương 153: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (25)Chương 154: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (26)Chương 155: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (27)Chương 156: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (28)Chương 157: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (29)Chương 158: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (30)Chương 159: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (31)Chương 160: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (32)Chương 161: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (33)Chương 162: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (34)Chương 163: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng 35Chương 164: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng 36Chương 165: Hoạn Quan Và Nữ Hoàng 37Chương 166: Phiên Ngoại Hoạn QuanChương 167: Thế Giới Ix [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (1)Chương 168: [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (2)Chương 169: [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (1)Chương 170: [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (2)Chương 171: [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (3)Chương 172: Thế Giới Ix [Trúc Mã Có Điểm Kỳ Quái] (4)