Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả:Đường Gia Tam Thiếu
Dịch giả:
Phân loại:Khoa HuyễnĐô ThịHuyền Huyễn
last update time:17/11/2017
Nội Dung Truyện : Sinh Tiếu Thủ Hộ ThầnTruyện kể về năm 2xxx, có một lưu manh tên là Tề Nhạc do "bị đá" mà đánh người gần chết .Vì sợ tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là một trong 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm : Kỳ Lân (đứng đầu trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.Sau khi thức tỉnh năng lực của mình, Tề Nhạc bắt đầu tu luyện và tìm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn lại ,chống lại những thế lực muốn xâm lấn phương đông .... Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 0 : Quyết chiến đỉnh EverestChương 1 : Cục gạch phá võ thuật (1)Chương 2 : Cục gạch phá võ thuật (2)Chương 3 : Cục gạch phá võ thuật (3)Chương 4 : Cục gạch phá võ thuật (4)Chương 5 : Hình xăm hoàn mỹ (1)Chương 6 : Hình xăm hoàn mỹ (2)Chương 7 : Hình xăm hoàn mỹ (3)Chương 8 : Hình xăm hoàn mỹ (4)Chương 9 : Hình xăm hoàn mỹ (5)Chương 10 : Tăng nhân kì dị (1)Chương 11 : Tăng nhân kì dị (2)Chương 12 : Tăng nhân kì dị (3)Chương 13 : Tăng nhân kì dị (4)Chương 14 : Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (1)Chương 15 : Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (2)Chương 16 : Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (3)Chương 17 : Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (4)Chương 18 : Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (5)Chương 19 : Tứ Tượng Vân Kỳ Lân (1)Chương 20 : Tứ Tường Vân Kỳ Lân (2)Chương 21 : Tứ Tường Vân Kỳ Lân (3)Chương 22 : Tứ Tường Vân Kỳ Lân (4)Chương 23 : Cầm tinh con gà (1)Chương 24 : Cầm tinh con gà (2)Chương 25 : Cầm tinh con gà (3)Chương 26 : Cầm tinh con gà (4)Chương 27 : Ngồi máy bay (1)Chương 28 : Ngồi máy bay (2)Chương 29: Ngồi máy bay. (3)Chương 30: Cứu. (1)Chương 31: Cứu. (2)Chương 32: Cứu. (3)Chương 33: Cứu. (4)Chương 34: Phách Vương Long. (1)Chương 35: Phách Vương Long. (2)Chương 36: Phách Vương Long. (3)Chương 37: Phách Vương Long. (4)Chương 38: Vân lực sơ hiện (1)Chương 39: Vân lực sơ hiện (2)Chương 40: Vân lực sơ hiện (3)Chương 41: Vân lực sơ hiện. (4)Chương 42: Thần thú Giải Trĩ. (1)Chương 43: Thần thú Giải Trĩ. (2)Chương 44: Thần thú Giải Trĩ. (3)Chương 45: Thần thú Giải Trĩ. (4)Chương 46: Bóng dáng Kỳ Lân. (1)Chương 47: Bóng dáng Kỳ Lân. (2)Chương 48: Bóng dáng Kỳ Lân. (3)Chương 49: Bóng dáng Kỳ Lân. (4)Chương 50: Ký túc xá nữ sinh. (1)Chương 51: Ký túc xá nữ sinh. (2)Chương 52: Ký túc xá nữ sinh. (3)Chương 53: Ký túc xá nữ sinh. (4)Chương 54: Siêu cấp. (1)Chương 55: Siêu cấp. (2)Chương 56: Siêu cấp. (3)Chương 57: Siêu cấp. (4)Chương 58: Cầm tinh chiến sĩ thỏ,dê,chuột (1)Chương 59: Cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột. (2)Chương 60: Cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột. (3)Chương 61: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung. (1)Chương 62: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung. (2)Chương 63: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung. (3)Chương 64: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung. (4)Chương 65: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. (1)Chương 66: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. (2)Chương 67: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. (3)Chương 68: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. (4)Chương 69: Kỳ Lân Tí huyền bí. (1)Chương 70: Kỳ Lân Tí huyền bí. (2)Chương 71: Kỳ Lân Tí huyền bí. (3)Chương 72: Kỳ Lân Tí huyền bí. (4)Chương 73: Giáo sư Văn Vi. (1)Chương 74: Giáo sư Văn Vi. (2)Chương 75: Giáo sư Văn Vi. (3)Chương 76: Giáo sư Văn Vi. (4)Chương 77: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả. (1)Chương 78: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả. (2)Chương 79: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả. (3)Chương 80: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả. (4)Chương 81: Kỳ Lân bát trân. (1)Chương 82: Kỳ Lân bát trân. (2)Chương 83: Kỳ Lân bát trân. (3)Chương 84: Kỳ Lân bát trân. (4)Chương 85: Tam trân phụ thể. (1)Chương 86: Tam trân phụ thể. (2)Chương 87: Tam trân phụ thể. (3)Chương 88: Tam trân phụ thể. (3)Chương 89: Viêm Hoàng Hồn. (1)Chương 90: Viêm Hoàng Hồn. (2)Chương 91: Viêm Hoàng Hồn. (3)Chương 92: Viêm Hoàng Hồn. (4)Chương 93: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen. (1)Chương 94: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen. (2)Chương 95: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen. (3)Chương 96: Cầm tinh hổ. (1)Chương 97: Cầm tinh hổ. (2)Chương 98: Cầm tinh hổ. (3)Chương 99: Cầm tinh hổ. (4)Chương 100: Thanh Bắc du xuân. (1)Chương 101: Thanh Bắc du xuân. (2)Chương 102: Thanh Bắc du xuân. (3)Chương 103: Thanh Bắc du xuân. (4)Chương 101: Thanh Bắc du xuân. (2)Chương 102: Thanh Bắc du xuân. (3)Chương 103: Thanh Bắc du xuân. (4)Chương 104: Lặn đêm. (1)Chương 105: Lặn đêm. (2)Chương 106: Lặn đêm. (3)Chương 107: Lặn đêm. (4)Chương 108: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà. (1)Chương 109: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà. (2)Chương 110: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà. (3)Chương 111: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà. (4)Chương 112: Kỳ Lân thần hàng. (1)Chương 113: Kỳ Lân thần hàng. (2)Chương 114: Kỳ Lân thần hàng. (3)Chương 115: Kỳ Lân thần hàng. (4)Chương 116 : Minh Xà bất đắc dĩ (1)Chương 117 : Minh Xà bất đắc dĩ (2)Chương 118 : Minh Xà bất đắc dĩ (3)Chương 119 : Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (1)Chương 120 : Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (2)Chương 121: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông. (3)Chương 122: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông. (4)Chương 123: Tứ hồn đồng hành. (1)Chương 124: Tứ hồn đồng hành. (2)Chương 125: Tứ hồn đồng hành. (3)Chương 126: Tứ hồn đồng hành. (4)Chương 127: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ. (1)Chương 128: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ. (2)Chương 129: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ. (3)Chương 130: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ. (4)Chương 131: Lam Hải Lôi Châu. (1)Chương 132: Lam Hải Lôi Châu. (2)Chương 133: Lam Hải Lôi Châu. (3)Chương 134: Tàng hình. (1)Chương 135: Tàng hình. (2)Chương 136: Tàng hình. (3)Chương 137: Tàng hình. (4)Chương 138: Hôn ước của Minh Minh. (1)Chương 138: Hôn ước của Minh Minh. (1)Chương 140: Hôn ước của Minh Minh. (3)Chương 141: Hôn ước của Minh Minh. (4)Chương 142: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện. (1)Chương 143: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện. (2)Chương 144: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện. (3)Chương 145: Phệ Hồn Đường. (1)Chương 146: Phệ Hồn Đường. (2)Chương 147: Phệ Hồn Đường. (3)Chương 148: Phệ Hồn Đường. (4)Chương 149: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố. (1)Chương 150: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố. (2)Chương 151: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố. (3)Chương 152: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố. (4)Chương 153: Long đằng hổ dược. (1)Chương 154: Long đằng hổ dược. (2)Chương 155: Long đằng hổ dược. (3)Chương 156: Sư Ngao cầm tinh Cẩu. (1)Chương 157: Sư Ngao cầm tinh Cẩu. (2)Chương 158: Sư Ngao cầm tinh Cẩu. (3)Chương 159: Sư Ngao cầm tinh Cẩu. (4)Chương 160: Kỳ Lân Thích. (1)Chương 161: Kỳ Lân Thích. (2)Chương 162: Kỳ Lân Thích. (2)Chương 163: Kỳ Lân Thích. (3)Chương 164: Nhà thiết kế. (1)Chương 165: Nhà thiết kế. (2)Chương 166: Nhà thiết kế. (3)Chương 167: Nhà thiết kế. (4)Chương 168: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (1)Chương 169: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (2)Chương 170: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (3)Chương 171: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (4)Chương 172: Cơ duyên đặc thù. (1)Chương 173: Cơ duyên đặc thù. (2)Chương 174: Cơ duyên đặc thù. (3)Chương 175: Cơ duyên đặc thù. (4)Chương 176: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa. (1)Chương 177: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa. (2)Chương 178: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa. (3)Chương 179: Kỳ Lân chất biến. (1)Chương 180: Kỳ Lân chất biến. (2)Chương 181: Kỳ Lân chất biến. (3)Chương 182: Kỳ Lân chất biến. (4)Chương 183: Gia chủ Trầm gia. (1)Chương 184: Gia chủ Trầm gia. (2)Chương 185: Gia chủ Trầm gia. (3)Chương 186: Gia chủ Trầm gia. (4)Chương 187: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến. (1)Chương 188: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến. (2)Chương 189: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến. (3)Chương 190: Thần long chân thân. (1)Chương 191: Thần long chân thân. (2)Chương 192: Thần long chân thân. (3)Chương 193: Thần long chân thân. (4)Chương 194: Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (1)Chương 195: Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (2)Chương 196: Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (3)Chương 197: Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (4)Chương 198: Thực lực Tề Nhạc cường hãn. (1)Chương 199: Thực lực Tề Nhạc cường hãn. (2)Chương 200: Thực lực Tề Nhạc cường hãn. (3)Chương 201: Thực lực Tề Nhạc cường hãn. (4)Chương 202: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. (1)Chương 203: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. (2)Chương 204: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. (3)Chương 205: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. (4)Chương 206: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí. (1)Chương 207: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí. (2)Chương 208: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí. (3)Chương 209: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí. (4)Chương 210: Cho máu, xài chung trái tim? (1)Chương 211: Cho máu, xài chung trái tim? (2)Chương 212: Cho máu, xài chung trái tim? (3)Chương 213: Bất đảo. (1)Chương 214: Bất đảo. (2)Chương 215: Bất đảo. (3)Chương 216: Bất đảo. (4)Chương 217: Eo tốt. (1)Chương 218: Eo tốt. (2)Chương 219: Eo tốt. (3)Chương 220: Eo tốt. (4)Chương 221: Mô tơ. (1)Chương 222: Mô tơ. (2)Chương 223: Mô tơ. (3)Chương 224: Như Nguyệt dị thường. (1)Chương 225: Như Nguyệt dị thường. (2)Chương 226: Như Nguyệt dị thường. (3)Chương 227 : Như Nguyệt dị thường. (4)Chương 228 : Phó tổng giám đốc Long Vực. (1)Chương 229 : Phó tổng giám đốc Long Vực. (2)Chương 230 : Phó tổng giám đốc Long Vực. (3)Chương 231 : Phó tổng giám đốc Long Vực. (4)Chương 232 : Văn Đình. (1)Chương 233 : Văn Đình. (2)Chương 234 : Văn Đình. (3)Chương 235 : Văn Đình. (4)Chương 236 : Thánh Hỏa Giáo. (1)Chương 237 : Thánh Hỏa Giáo. (2)Chương 238 : Thánh Hỏa Giáo. (3)Chương 239 : Thánh Hỏa Giáo. (4)Chương 240 : Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm. (1)Chương 241 : Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm. (2)Chương 242 : Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm. (3)Chương 243 : Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm. (4)Chương 244 : Kỳ Lân Tẩy Tủy Dịch Cân Công. (1)Chương 245 : Kỳ Lân Tẩy Tủy Dịch Cân Công. (2)Chương 246 : Kỳ Lân Tẩy Tủy Dịch Cân Công. (3)Chương 247 : Long tức giận và ghen ghét. (1)Chương 248 : Long tức giận và ghen ghét. (2)Chương 249 : Long tức giận và ghen ghét. (3)Chương 250 : Long tức giận và ghen ghét. (4)Chương 251 : Sao Hỏa va chạm Trái Đất. (1)Chương 252 : Sao Hỏa va chạm Trái Đất. (2)Chương 253 : Sao Hỏa va chạm Trái Đất. (3)Chương 254 : Sao Hỏa va chạm Trái Đất. (4)Chương 255 : Thạch huyệt! (1)Chương 256 : Thạch huyệt! (2)Chương 257 : Thạch huyệt! (3)Chương 258 : Thạch huyệt! (4)Chương 259 : Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. (1)Chương 260 : Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. (2)Chương 261 : Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. (3)Chương 262 : Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. (4)Chương 263 : Nữ thần chiến tranh và trí tuệ. (1)Chương 264 : Nữ thần chiến tranh và trí tuệ. (2)Chương 265 : Nữ thần chiến tranh và trí tuệ. (3)Chương 266 : Nữ thần chiến tranh và trí tuệ. (4)Chương 267 : Bát mạch đều thông. (1)Chương 268 : Bát mạch đều thông. (2)Chương 269 : Bát mạch đều thông. (3)Chương 270 : Cầm tinh Chiến sĩ. (1)Chương 271 : Cầm tinh Chiến sĩ. (2)Chương 272 : Cầm tinh Chiến sĩ. (3)Chương 273 : Cầm tinh Chiến sĩ. (4)Chương 274 : Cầm tinh Chiến sĩ. (5)Chương 275 : Hết thảy có anh! (1)Chương 276 : Hết thảy có anh! (2)Chương 277 : Hết thảy có anh! (3)Chương 278 : Hết thảy có anh! (4)Chương 279 : Tiến sĩ ! (1)Chương 280 : Tiến sĩ ! (2)Chương 281 : Tiến sĩ ! (3)Chương 282 : Tiến sĩ ! (4)Chương 283 : Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (1)Chương 284 : Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (2)Chương 285 : Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (3)Chương 286 : Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (4)Chương 287 : Kỳ Lân thăng vân đại pháp. (1)Chương 288 : Kỳ Lân thăng vân đại pháp. (2)Chương 289 : Kỳ Lân thăng vân đại pháp. (3)Chương 290 : Kỳ Lân thăng vân đại pháp. (4)Chương 291 : Hấp Huyết Quỷ Thân Vương. (1)Chương 292 : Hấp Huyết Quỷ Thân Vương. (2)Chương 293 : Hấp Huyết Quỷ Thân Vương. (3)Chương 294 : Hấp Huyết Quỷ Thân Vương. (4)Chương 295 : Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương. (1)Chương 296 : Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương. (2)Chương 297 : Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương. (3)Chương 298 : Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương. (4)Chương 299 : Rắn, khỉ song sát! (1)Chương 300 : Rắn, khỉ song sát! (2)Chương 301 : Rắn, khỉ song sát! (3)Chương 302 : Rắn, khỉ song sát! (4)Chương 303 : Hồng Kim Nguyên Huyết. (1)Chương 304 : Hồng Kim Nguyên Huyết. (2)Chương 305 : Hồng Kim Nguyên Huyết. (3)Chương 306 : Hồng Kim Nguyên Huyết. (4)Chương 307 : Đại sư cũng muốn xuất mã. (1)Chương 308 : Đại sư cũng muốn xuất mã. (2)Chương 309 : Đại sư cũng muốn xuất mã. (3)Chương 310 : Đại sư cũng muốn xuất mã. (4)Chương 311 : Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân. (1)Chương 312 : Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân. (2)Chương 313 : Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân. (3)Chương 314 : Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân. (4)Chương 315 : Huy Chương thủ hộ kim cương. (1)Chương 316 : Huy Chương thủ hộ kim cương. (2)Chương 317 : Huy Chương thủ hộ kim cương. (3)Chương 318 : Huy Chương thủ hộ kim cương. (4)Chương 319 : Thánh vật thần bí. (1)Chương 320 : Thánh vật thần bí. (2)Chương 321 : Thánh vật thần bí. (3)Chương 322 : Thánh vật thần bí. (4)Chương 323 : Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. (1)Chương 324 : Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. (2)Chương 325 : Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. (3)Chương 326 : Đế Hoàng Hắc Mạn Ba. (4)Chương 327 : Đại Lý tam tháp. (1)Chương 328 : Đại Lý tam tháp. (2)Chương 329 : Đại Lý tam tháp. (3)Chương 330 : Đại Lý tam tháp. (4)Chương 331 : Lão tăng Sùng Thánh Tự. (1)Chương 332 : Lão tăng Sùng Thánh Tự. (2)Chương 333 : Lão tăng Sùng Thánh Tự. (3)Chương 334 : Cự thú Hoạt Xá Lợi. (1)Chương 335 : Cự thú Hoạt Xá Lợi. (2)Chương 336 : Cự thú Hoạt Xá Lợi. (3)Chương 337 : Cự thú Hoạt Xá Lợi. (4)Chương 338 : Thực lực Kỳ Lân bốn vân. (1)Chương 339 : Thực lực Kỳ Lân bốn vân. (2)Chương 340 : Thực lực Kỳ Lân bốn vân. (3)Chương 341 : Thực lực Kỳ Lân bốn vân. (4)Chương 342 : Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ. (1)Chương 343 : Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ. (2)Chương 344 : Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ. (3)Chương 345 : Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ. (4)Chương 346 : Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm. (1)Chương 347 : Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm. (2)Chương 348 : Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm. (3)Chương 349 : Cự Thú Hoạt Xá Lợi. (1)Chương 350 : Cự Thú Hoạt Xá Lợi. (2)Chương 351 : Cự Thú Hoạt Xá Lợi. (3)Chương 352 : Cự Thú Hoạt Xá Lợi. (4)Chương 353 : Cự Thú Hoạt Xá Lợi. (5)Chương 354 : Tuyệt thế hung thú. (1)Chương 355 : Tuyệt thế hung thú. (2)Chương 356 : Tuyệt thế hung thú. (3)Chương 357 : Tuyệt thế hung thú. (4)Chương 358 : Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến. (1)Chương 359 : Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến. (2)Chương 360 : Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến. (3)Chương 361 : Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến. (4)Chương 362 : Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. (1)Chương 363 : Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. (2)Chương 364 : Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. (3)Chương 365 : Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân. (4)Chương 366 : Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành. (1)Chương 367 : Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành. (2)Chương 368 : Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành. (3)Chương 369 : Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành. (4)Chương 370 : Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành. (5)Chương 371 : Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí. (1)Chương 372 : Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí. (2)Chương 373 : Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí. (3)Chương 374 : Thành quả chiến đấu phong phú. (1)Chương 375 : Thành quả chiến đấu phong phú. (2)Chương 376 : Thành quả chiến đấu phong phú. (3)Chương 377 : Thành quả chiến đấu phong phú. (4)Chương 378 : Thành quả chiến đấu phong phú. (5)Chương 379 : Cố nhân họ Thủy đến. (1)Chương 380 : Cố nhân họ Thủy đến. (2)Chương 381 : Cố nhân họ Thủy đến. (3)Chương 382 : Cố nhân họ Thủy đến. (4)Chương 383 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp. (1)Chương 384 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp. (2)Chương 385 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp. (3)Chương 386 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp. (4)Chương 387 : Thủy tinh chi luyến. (1)Chương 388 : Thủy tinh chi luyến. (2)Chương 389 : Thủy tinh chi luyến. (3)Chương 390 : Thủy tinh chi luyến. (4)Chương 391 : Sinh nhật vui vẻ. (1)Chương 392 : Sinh nhật vui vẻ. (2)Chương 393 : Sinh nhật vui vẻ. (3)Chương 394 : Sinh nhật vui vẻ. (4)Chương 395 : Hóa thân thành cánh tay. (1)Chương 396 : Hóa thân thành cánh tay. (2)Chương 397 : Hóa thân thành cánh tay. (3)Chương 398 : Hóa thân thành cánh tay. (4)Chương 399 : Bá Vương Hoa Thương Băng. (1)Chương 400 : Bá Vương Hoa Thương Băng. (2)Chương 401 : Bá Vương Hoa Thương Băng. (3)Chương 402 : Bá Vương Hoa Thương Băng. (4)Chương 403 : Sa Mạc Phong Bạo. (1)Chương 404 : Sa Mạc Phong Bạo. (2)Chương 405 : Sa Mạc Phong Bạo. (3)Chương 406 : Sa Mạc Phong Bạo. (4)Chương 407 : Ta đã có tiểu lão bà! (1)Chương 408 : Ta đã có tiểu lão bà! (2)Chương 409 : Ta đã có tiểu lão bà! (3)Chương 410 : Ta đã có tiểu lão bà! (4)Chương 411 : Long Mạch ôn tuyền. (1)Chương 412 : Long Mạch ôn tuyền. (2)Chương 413 : Long Mạch ôn tuyền. (3)Chương 414 : Long Mạch ôn tuyền. (4)Chương 415 : Hợp thể chiến Tuyết Nữ. (1)Chương 416 : Hợp thể chiến Tuyết Nữ. (2)Chương 417 : Hợp thể chiến Tuyết Nữ. (3)Chương 418 : Nàng là bom hẹn giờ? (1)Chương 419 : Nàng là bom hẹn giờ? (2)Chương 420 : Nàng là bom hẹn giờ? (3)Chương 421 : Nàng là bom hẹn giờ? (4)Chương 422 : Giai nhân hai mặt. (1)Chương 423 : Giai nhân hai mặt. (2)Chương 424 : Giai nhân hai mặt. (3)Chương 425 : Giai nhân hai mặt. (4)Chương 426 : Lục Lân Liệt Thụ Tích. (1)Chương 427 : Lục Lân Liệt Thụ Tích. (2)Chương 428 : Lục Lân Liệt Thụ Tích. (3)Chương 429 : Lục Lân Liệt Thụ Tích. (4)Chương 430 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo. (1)Chương 431 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo. (2)Chương 432 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo. (3)Chương 433 : Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo. (4)Chương 434 : Thôn phệ. (1)Chương 435 : Thôn phệ. (2)Chương 436 : Thôn phệ. (3)Chương 437 : Thôn phệ. (4)Chương 438 : Thời kỳ viễn cổ cự thú. (1)Chương 439 : Thời kỳ viễn cổ cự thú. (2)Chương 440 : Thời kỳ viễn cổ cự thú. (3)Chương 441 : Thời kỳ viễn cổ cự thú. (4)Chương 442 : Tự Nhiên Chi Nguyên. (1)Chương 443 : Tự Nhiên Chi Nguyên. (2)Chương 444 : Tự Nhiên Chi Nguyên. (3)Chương 445 : Tự Nhiên Chi Nguyên. (4)Chương 446 : Hỗn Độn Vương. (1)Chương 447 : Hỗn Độn Vương. (2)Chương 448 : Hỗn Độn Vương. (3)Chương 449 : Không chiến mà khuất phục người. (1)Chương 450 : Không chiến mà khuất phục người. (2)Chương 451 : Không chiến mà khuất phục người. (3)Chương 452 : Không chiến mà khuất phục người. (4)Chương 453 : Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. (1)Chương 454 : Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. (2)Chương 455 : Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. (3)Chương 456 : Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. (4)Chương 457 : Dân tộc Thổ trên núi cao. (1)Chương 458 : Dân tộc Thổ trên núi cao. (2)Chương 459 : Dân tộc Thổ trên núi cao. (3)Chương 460 : Dân tộc Thổ trên núi cao. (4)Chương 461 : Đệ nhất dũng sĩ. (1)Chương 462 : Đệ nhất dũng sĩ. (2)Chương 463 : Đệ nhất dũng sĩ. (3)Chương 464 : Đồng bọn cự thú. (1)Chương 465 : Đồng bọn cự thú. (2)Chương 466 : Đồng bọn cự thú. (3)Chương 467 : Đồng bọn cự thú. (4)Chương 468 : Vừa thấy đã yêu. (1)Chương 469 : Vừa thấy đã yêu. (2)Chương 470 : Vừa thấy đã yêu. (3)Chương 471 : Vừa thấy đã yêu. (4)Chương 472 : Sai khiến thứ hai. (1)Chương 473 : Sai khiến thứ hai. (2)Chương 474 : Sai khiến thứ hai. (3)Chương 475 : Sai khiến thứ hai. (4)Chương 476 : Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn. (1)Chương 477 : Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn. (2)Chương 478 : Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn. (3)Chương 479 : Mộ Hiên Viên. (1)Chương 480 : Mộ Hiên Viên. (2)Chương 481 : Mộ Hiên Viên. (3)Chương 482 : Mộ Hiên Viên. (4)Chương 483 : Đọ sức không cùng cấp bậc. (1)Chương 484 : Đọ sức không cùng cấp bậc. (2)Chương 485 : Đọ sức không cùng cấp bậc. (3)Chương 486 : Đọ sức không cùng cấp bậc. (4)Chương 487 : Thiên Hoàng Đường Lang. (1)Chương 488 : Thiên Hoàng Đường Lang. (2)Chương 489 : Thiên Hoàng Đường Lang. (3)Chương 490 : Thiên Hoàng Đường Lang. (4)Chương 491 : Hung thú đại trận. (1)Chương 492 : Hung thú đại trận. (2)Chương 493 : Hung thú đại trận. (3)Chương 494 : Hung thú đại trận. (4)Chương 495 : Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai. (1)Chương 496 : Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai. (2)Chương 497 : Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai. (3)Chương 498 : Vương của hung thú. (1)Chương 499 : Vương của hung thú. (2)Chương 500 : Vương của hung thú. (3)Chương 501 : Vương của hung thú. (4)Chương 502 : Hiên Viên thần kiếm. (1)Chương 503 : Hiên Viên thần kiếm. (2)Chương 504 : Hiên Viên thần kiếm. (3)Chương 505 : Hiên Viên thần kiếm. (4)Chương 506 : Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân. (1)Chương 507 : Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân. (2)Chương 508 : Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân. (3)Chương 509 : Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân. (4)Chương 510 : Mộ Hiên Viên. (1)Chương 511 : Mộ Hiên Viên. (2)Chương 512 : Mộ Hiên Viên. (3)Chương 513 : Mộ Hiên Viên. (4)Chương 514 : Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận. (1)Chương 515 : Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận. (2)Chương 516 : Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận. (3)Chương 517 : Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận. (4)Chương 518 : Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm. (1)Chương 519 : Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm. (2)Chương 520 : Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm. (3)Chương 521 : Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm. (4)Chương 522 : Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính. (1)Chương 523 : Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính. (2)Chương 524 : Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính. (3)Chương 525 : Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính. (4)Chương 526 : Bái Hoàng Đế làm thầy. (1)Chương 527 : Bái Hoàng Đế làm thầy. (2)Chương 528 : Bái Hoàng Đế làm thầy. (3)Chương 529 : Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng. (1)Chương 530 : Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng. (2)Chương 531 : Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng. (3)Chương 532 : Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng. (4)Chương 533 : Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ. (1)Chương 534 : Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ. (2)Chương 535 : Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ. (3)Chương 536 : Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ. (4)Chương 537 : Thất Khước Chi Trận. (1)Chương 538 : Thất Khước Chi Trận. (2)Chương 539 : Thất Khước Chi Trận. (3)Chương 540 : Thất Khước Chi Trận. (4)Chương 541 : Thỉnh cầu thần bí. (1)Chương 542 : Thỉnh cầu thần bí. (2)Chương 543 : Thỉnh cầu thần bí. (3)Chương 544 : Thỉnh cầu thần bí. (4)Chương 545 : Cửu Lê hung nhân. (1)Chương 546 : Cửu Lê hung nhân. (2)Chương 547 : Cửu Lê hung nhân. (3)Chương 548 : Cửu Lê hung nhân. (4)Chương 549 : Hiên Viên khát máu. (1)Chương 550 : Hiên Viên khát máu. (2)Chương 551 : Hiên Viên khát máu. (3)Chương 552 : Hiên Viên khát máu. (4)Chương 553 : Tả hữu hỗ bác. (1)Chương 554 : Tả hữu hỗ bác. (2)Chương 555 : Tả hữu hỗ bác. (3)Chương 556 : Tả hữu hỗ bác. (4)Chương 557 : Vương của Thần Thú. (1)Chương 558 : Vương của Thần Thú. (2)Chương 559 : Vương của Thần Thú. (3)Chương 560 : Vương của Thần Thú. (4)Chương 561 : Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ. (1)Chương 562 : Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ. (2)Chương 563 : Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ. (3)Chương 564 : Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ. (4)Chương 565 : Tiến về Côn Lôn. (1)Chương 566 : Tiến về Côn Lôn. (2)Chương 567 : Tiến về Côn Lôn. (3)Chương 568 : Tiến về Côn Lôn. (4)Chương 569 : Hắn là Dracula. (1)Chương 570 : Hắn là Dracula. (2)Chương 571 : Hắn là Dracula. (3)Chương 572 : Hắn là Dracula. (4)Chương 573 : Hắn là Dracula. (5)Chương 574 : Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ. (1)Chương 575 : Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ. (2)Chương 576 : Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ. (3)Chương 577 : Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ. (4)Chương 578 : Đại đồ sát. (1)Chương 579 : Đại đồ sát. (2)Chương 580 : Đại đồ sát. (3)Chương 581 : Đại đồ sát. (4)Chương 582 : Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân. (1)Chương 583 : Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân. (2)Chương 584 : Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân. (3)Chương 585 : Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân. (4)Chương 586 : Côn Luân Sơn Mạch. (1)Chương 587 : Côn Luân Sơn Mạch. (2)Chương 588 : Côn Luân Sơn Mạch. (3)Chương 589 : Côn Luân Sơn Mạch. (4)Chương 590 : Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng. (1)Chương 591 : Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng. (2)Chương 592 : Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng. (3)Chương 593 : Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng. (4)Chương 594 : Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện. (1)Chương 595 : Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện. (2)Chương 596 : Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện. (3)Chương 597 : Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện. (4)Chương 598 : Trí! Phỉ Thúy thế giới. (1)Chương 599 : Trí! Phỉ Thúy thế giới. (2)Chương 600 : Trí! Phỉ Thúy thế giới. (3)Chương 601 : Trí! Phỉ Thúy thế giới. (4)Chương 602 : Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. (1)Chương 603 : Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. (2)Chương 604 : Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. (3)Chương 605 : Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. (4)Chương 606 : Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất. (1)Chương 607 : Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất. (2)Chương 608 : Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất. (3)Chương 609 : Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất. (4)Chương 610 : Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh. (1)Chương 611 : Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh. (2)Chương 612 : Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh. (3)Chương 613 : Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh. (4)Chương 614 : Giải Trĩ sống lại. (1)Chương 615 : Giải Trĩ sống lại. (2)Chương 616 : Giải Trĩ sống lại. (3)Chương 617 : Giải Trĩ sống lại. (4)Chương 618 : Côn Luân thần huyễn. (1)Chương 619 : Côn Luân thần huyễn. (2)Chương 620 : Côn Luân thần huyễn. (3)Chương 621 : Côn Luân thần huyễn. (4)Chương 622 : Côn Luân Kính Trung Tiên. (1)Chương 623 : Côn Luân Kính Trung Tiên. (2)Chương 624 : Côn Luân Kính Trung Tiên. (3)Chương 625 : Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (1)Chương 626 : Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (2)Chương 627 : Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (3)Chương 628 : Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (4)Chương 629 : Tân chủ nhân của Côn Lôn kính. (5)Chương 630 : Hắc Bạch song long (1)Chương 631 : Hắc Bạch song long (2)Chương 632 : Hắc Bạch song long (3)Chương 633 : Hắc Bạch song long (4)Chương 634 : Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả. (1)Chương 635 : Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả. (2)Chương 636 : Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả. (3)Chương 637 : Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả. (4)Chương 638 : Nguyệt Quan là chị dâu của tôi. (1)Chương 639 : Nguyệt Quan là chị dâu của tôi. (2)Chương 640 : Nguyệt Quan là chị dâu của tôi. (3)Chương 641 : Nguyệt Quan là chị dâu của tôi. (4)Chương 642 : Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà. (1)Chương 643 : Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà. (2)Chương 644 : Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà. (3)Chương 645 : Hàn Ngọc Tinh Phách Giới. (1)Chương 646 : Hàn Ngọc Tinh Phách Giới. (2)Chương 647 : Hàn Ngọc Tinh Phách Giới. (3)Chương 648 : Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm. (1)Chương 649 : Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm. (2)Chương 650 : Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm. (3)Chương 651 : Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm. (4)Chương 651 : Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị. (1)Chương 652 : Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị. (2)Chương 653 : Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị. (3)Chương 655 : Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị. (4)Chương 656 : Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (1)Chương 657 : Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (2)Chương 658 : Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật. (3)Chương 659 : Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân. (1)Chương 660 : Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân. (2)Chương 661 : Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân. (3)Chương 662 : Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân. (4)Chương 663 : Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam. (1)Chương 664 : Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam. (2)Chương 665 : Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam. (3)Chương 666 : Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam. (4)Chương 667 : Tập đoàn Kỳ Lân. (1)Chương 668 : Tập đoàn Kỳ Lân. (2)Chương 669 : Tập đoàn Kỳ Lân. (3)Chương 670 : Tập đoàn Kỳ Lân. (4)Chương 671 : Kế hoạch lĩnh vực. (1)Chương 672 : Kế hoạch lĩnh vực. (2)Chương 673 : Kế hoạch lĩnh vực. (3)Chương 674 : Nụ hôn đầu tiên trong thang máy. (1)Chương 675 : Nụ hôn đầu tiên trong thang máy. (2)Chương 676 : Nụ hôn đầu tiên trong thang máy. (3)Chương 677 : Nụ hôn đầu tiên trong thang máy. (4)Chương 678 : Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt. (1)Chương 679 : Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt. (2)Chương 680 : Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt. (3)Chương 681 : Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt. (4)Chương 682 : Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh. (1)Chương 683 : Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh. (2)Chương 684 : Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh. (3)Chương 685 : Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh. (4)Chương 686 : Người phát ngôn Tiểu Lâu.Chương 687 : Athena nghênh đón. (1)Chương 688 : Athena nghênh đón. (2)Chương 689 : Athena nghênh đón. (3)Chương 690 : Thần miếu Pathenon. (1)Chương 691 : Thần miếu Pathenon. (2)Chương 692 : Thần miếu Pathenon. (3)Chương 693 : Thần miếu Pathenon. (4)Chương 694 : Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. (1)Chương 695 : Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. (2)Chương 696 : Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. (3)Chương 697 : Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. (4)Chương 697 : Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm. (1)Chương 698 : Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm. (2)Chương 700 : Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm. (3)Chương 701 : Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm. (4)Chương 702 : Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều. (1)Chương 703 : Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều. (2)Chương 704 : Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều. (3)Chương 705 : Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều. (4)Chương 706 : Bí mật của thần khí Athena. (1)Chương 707 : Bí mật của thần khí Athena. (2)Chương 708 : Bí mật của thần khí Athena. (3)Chương 709 : Bí mật của thần khí Athena. (4)Chương 710 : Bí mật của thần khí Athena. (5)Chương 711 : Kỳ Lân cùng Athena đính hôn. (1)Chương 712 : Kỳ Lân cùng Athena đính hôn. (2)Chương 713 : Kỳ Lân cùng Athena đính hôn. (3)Chương 714 : Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (1)Chương 715 : Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (2)Chương 716 : Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (3)Chương 717 : Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (4)Chương 718 : Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả. (1)Chương 719 : Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả. (2)Chương 720 : Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả. (3)Chương 721 : Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả. (4)Chương 722 : Ma Yết Tu La Đao. (1)Chương 723 : Ma Yết Tu La Đao. (2)Chương 724 : Ma Yết Tu La Đao. (3)Chương 725 : Ma Yết Tu La Đao. (4)Chương 726 : Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao. (1)Chương 727 : Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao. (2)Chương 728 : Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao. (3)Chương 729 : Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao. (4)Chương 730 : Tình định biển Aegean. (1)Chương 731 : Tình định biển Aegean. (2)Chương 732 : Tình định biển Aegean. (3)Chương 733 : Tình định biển Aegean. (4)Chương 734 : Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD. (1)Chương 735 : Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD. (2)Chương 736 : Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD. (3)Chương 737 : Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD. (4)Chương 738 : Lâu đài cổ của Dracula. (1)Chương 739 : Lâu đài cổ của Dracula. (2)Chương 740 : Lâu đài cổ của Dracula. (3)Chương 741 : Lâu đài cổ của Dracula. (4)Chương 742 : Cô gái áo trắng thần bí. (1)Chương 743 : Cô gái áo trắng thần bí. (2)Chương 744 : Cô gái áo trắng thần bí. (3)Chương 745 : Cô gái áo trắng thần bí. (4)Chương 746 : Tử Nhật bao phủ thành Địa Ngục. (1)Chương 747 : Tử Nhật bao phủ thành Địa Ngục. (2)Chương 748 : Thiếu nữ màu hồng thần bí. (1)Chương 749 : Thiếu nữ màu hồng thần bí. (2)Chương 750 : Thiếu nữ màu hồng thần bí. (3)Chương 751 : Thiếu nữ màu hồng thần bí. (4)Chương 752 : Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương. (1)Chương 753 : Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương. (2)Chương 754 : Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương. (3)Chương 755 : Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương. (4)Chương 756 : Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương. (1)Chương 757 : Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương. (2)Chương 758 : Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương. (3)Chương 759 : Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương. (4)Chương 760 : "Khách nhân" của lâu đài Dracula. (1)Chương 761 : "Khách nhân" của lâu đài Dracula. (2)Chương 762 : "Khách nhân" của lâu đài Dracula. (3)Chương 763 : "Khách nhân" của lâu đài Dracula. (4)Chương 764 : Tu La Thiết Sí Công. (1)Chương 765 : Tu La Thiết Sí Công. (2)Chương 766 : Tu La Thiết Sí Công. (3)Chương 767 : Tu La Thiết Sí Công. (4)Chương 768 : Minh Minh chi Phượng Sồ Biến. (1)Chương 769 : Minh Minh chi Phượng Sồ Biến. (2)Chương 770 : Minh Minh chi Phượng Sồ Biến. (3)Chương 771 : Minh Minh chi Phượng Sồ Biến. (4)Chương 772 : Minh Minh chi Phượng Sồ Biến. (5)Chương 773 : Huyết Kỳ Lân. (1)Chương 774 : Huyết Kỳ Lân. (2)Chương 775 : Huyết Kỳ Lân. (3)Chương 776 : Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu. (1)Chương 777 : Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu. (2)Chương 778 : Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu. (3)Chương 779 : Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu. (4)Chương 780 : Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng. (1)Chương 781 : Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng. (2)Chương 782 : Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng. (3)Chương 783 : Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng. (4)Chương 784 : Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối. (1)Chương 785 : Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối. (2)Chương 786 : Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối. (3)Chương 787 : Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối. (4)Chương 788 : Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận. (1)Chương 789 : Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận. (2)Chương 790 : Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận. (3)Chương 791 : Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận. (4)Chương 792 : Thôn phệ tánh mạng. (1)Chương 793 : Thôn phệ tánh mạng. (2)Chương 794 : Thôn phệ tánh mạng. (3)Chương 795 : Thôn phệ tánh mạng. (4)Chương 796 : Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. (1)Chương 797 : Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. (2)Chương 798 : Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. (3)Chương 799 : Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. (4)Chương 800 : Vũ Mâu tự bạch. (1)Chương 801 : Vũ Mâu tự bạch. (2)Chương 802 : Vũ Mâu tự bạch. (3)Chương 803 : Vũ Mâu tự bạch. (4)Chương 804 : Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt. (1)Chương 805 : Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt. (2)Chương 806 : Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt. (3)Chương 807 : Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt. (4)Chương 808 : Ước định quyết chiến Everest. (1)Chương 809 : Ước định quyết chiến Everest. (2)Chương 810 : Ước định quyết chiến Everest. (3)Chương 811 : Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù. (1)Chương 812 : Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù. (2)Chương 813 : Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù. (3)Chương 814 : Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù. (4)Chương 815 : Huyết lệ và mù. (1)Chương 816 : Huyết lệ và mù. (2)Chương 817 : Huyết lệ và mù. (3)Chương 818 : Huyết lệ và mù. (4)Chương 819: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (1)Chương 820: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (2)Chương 821: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (3)Chương 822: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (4)Chương 823: Lực lượng thiên nhiên huyền bí. (1)Chương 824 : Lực lượng thiên nhiên huyền bí. (2)Chương 825 : Lực lượng thiên nhiên huyền bí. (3)Chương 826 : Lực lượng thiên nhiên huyền bí. (4)Chương 827 : Thực Vật Hồn báo ân. (1)Chương 828 : Thực Vật Hồn báo ân. (2)Chương 829 : Thực Vật Hồn báo ân. (3)Chương 830 : Thực Vật Hồn báo ân. (4)Chương 831 : Tâm của Bá Vương Hoa. (1)Chương 832 : Tâm của Bá Vương Hoa. (2)Chương 833 : Tâm của Bá Vương Hoa. (3)Chương 834 : Tâm của Bá Vương Hoa. (4)Chương 835 : Công kích mười sợi tóc. (1)Chương 836 : Công kích mười sợi tóc. (2)Chương 837 : Công kích mười sợi tóc. (3)Chương 838 : Lục Dực Xích Kim Khải. (1)Chương 839 : Lục Dực Xích Kim Khải. (2)Chương 840 : Lục Dực Xích Kim Khải. (3)Chương 841 : Lục Dực Xích Kim Khải. (4)Chương 842 : Con muốn làm tình nhân của cha. (1)Chương 843 : Con muốn làm tình nhân của cha. (2)Chương 844 : Con muốn làm tình nhân của cha. (3)Chương 845 : Con muốn làm tình nhân của cha. (4)Chương 846 : Bắt đầu lịch lãm rèn luyện. (1)Chương 847 : Bắt đầu lịch lãm rèn luyện. (2)Chương 848 : Sau vòi rồng là tuyết lỡ. (1)Chương 849 : Sau vòi rồng là tuyết lỡ. (2)Chương 850 : Sau vòi rồng là tuyết lỡ. (3)Chương 851 : Sau vòi rồng là tuyết lỡ. (4)Chương 852 : Thần Long Biến. (1)Chương 853 : Thần Long Biến. (2)Chương 854 : Thần Long Biến. (3)Chương 855 : Thần Long Biến. (4)Chương 856 : Tự nhiên cải tạo. (1)Chương 857 : Tự nhiên cải tạo. (2)Chương 858 : Tự nhiên cải tạo. (3)Chương 859 : Tự nhiên cải tạo. (4)Chương 860 : Hiệu quả của tập huấn. (1)Chương 861 : Hiệu quả của tập huấn. (2)Chương 862 : Hiệu quả của tập huấn. (3)Chương 863 : Hiệu quả của tập huấn. (4)Chương 864 : Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa. (1)Chương 865 : Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa. (2)Chương 866 : Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa. (3)Chương 867 : Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa. (4)Chương 868 : Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ. (1)Chương 869 : Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ. (2)Chương 870 : Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ. (3)Chương 871 : Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ. (4)Chương 872 : Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu. (1)Chương 873 : Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu. (2)Chương 874 : Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu. (3)Chương 875 : Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu. (4)Chương 876 : Gặp lại Y Nhược. (1)Chương 877 : Gặp lại Y Nhược. (2)Chương 878 : Gặp lại Y Nhược. (3)Chương 879 : Gặp lại Y Nhược. (4)Chương 880 : Quân đoàn Cửu Lê. (1)Chương 881 : Quân đoàn Cửu Lê. (2)Chương 882 : Quân đoàn Cửu Lê. (3)Chương 883 : Quân đoàn Cửu Lê. (4)Chương 884 : Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn. (1)Chương 885 : Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn. (2)Chương 886 : Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn. (3)Chương 887 : Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn. (4)Chương 888 : Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện. (1)Chương 889 : Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện. (2)Chương 890 : Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện. (3)Chương 891 : Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện. (4)Chương 892 : Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm. (1)Chương 893 : Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm. (2)Chương 894 : Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm. (3)Chương 895 : Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm. (4)Chương 896 : Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu. (1)Chương 897 : Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu. (2)Chương 898 : Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu. (3)Chương 899 : Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu. (4)Chương 900 : Ta thay ngươi làm ba chuyện. (1)Chương 901 : Ta thay ngươi làm ba chuyện. (2)Chương 902 : Ta thay ngươi làm ba chuyện. (3)Chương 903 : Ta thay ngươi làm ba chuyện. (4)Chương 904 : Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân. (1)Chương 905 : Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân. (2)Chương 906 : Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân. (3)Chương 907 : Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân. (4)Chương 908: Bác trai, cháu tới để hối lộ. (1)Chương 909: Bác trai, cháu tới để hối lộ. (2)Chương 910: Bác trai, cháu tới để hối lộ. (3)Chương 911: Bác trai, cháu tới để hối lộ. (4)Chương 912: Cha mẹ là trùm siêu cấp. (1)Chương 913: Cha mẹ là trùm siêu cấp. (2)Chương 914: Cha mẹ là trùm siêu cấp. (3)Chương 915: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (1)Chương 916: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (2)Chương 917: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (3)Chương 918: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (4)Chương 919 : Trách nhiệm của huy Chương kim cương thủ hộ. (1)Chương 920 : Trách nhiệm của huy Chương kim cương thủ hộ. (2)Chương 921 : Trách nhiệm của huy Chương kim cương thủ hộ. (3)Chương 922 : Trách nhiệm của huy Chương kim cương thủ hộ. (4)Chương 923 : Hắn cường đại. (1)Chương 924 : Hắn cường đại. (2)Chương 925 : Hắn cường đại. (3)Chương 926 : Hắn cường đại. (4)Chương 927 : Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài. (1)Chương 928 : Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài. (2)Chương 929 : Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài. (3)Chương 930 : Thân tình hoang mang. (1)Chương 931 : Thân tình hoang mang. (2)Chương 932 : Thân tình hoang mang. (3)Chương 933 : Thân tình hoang mang. (4)Chương 934 : Công chúa địa ngục. (1)Chương 935 : Công chúa địa ngục. (2)Chương 936 : Công chúa địa ngục. (3)Chương 937 : Công chúa địa ngục. (4)Chương 938 : Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch. (1)Chương 939 : Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch. (2)Chương 940 : Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch. (3)Chương 941 : Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch. (4)Chương 942 : Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục. (1)Chương 943 : Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục. (2)Chương 944 : Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục. (3)Chương 945 : Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn. (1)Chương 946 : Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn. (2)Chương 947 : Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn. (3)Chương 948 : Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn. (4)Chương 949 : Tát Lãnh Nhi sau ma hóa. (1)Chương 950 : Tát Lãnh Nhi sau ma hóa. (2)Chương 951 : Tát Lãnh Nhi sau ma hóa. (3)Chương 952 : Tát Lãnh Nhi sau ma hóa. (4)Chương 953 : Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ. (1)Chương 954 : Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ. (2)Chương 955 : Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ. (3)Chương 956 : Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ. (4)Chương 957 : Ngưu Ma Vương đấu Lucifer. (1)Chương 958 : Ngưu Ma Vương đấu Lucifer. (2)Chương 959 : Ngưu Ma Vương đấu Lucifer. (3)Chương 960 : Đại sư triệu hoán. (1)Chương 961 : Đại sư triệu hoán. (2)Chương 962 : Đại sư triệu hoán. (3)Chương 963 : Đại sư triệu hoán. (4)Chương 964 : Thần thoại Viêm Hoàng. (1)Chương 965 : Thần thoại Viêm Hoàng. (2)Chương 966 : Thần thoại Viêm Hoàng. (3)Chương 967 : Thần thoại Viêm Hoàng. (4)Chương 968 : Lai lịch của thần khí. (1)Chương 969 : Lai lịch của thần khí. (2)Chương 970 : Lai lịch của thần khí. (3)Chương 971 : Lai lịch của thần khí. (4)Chương 972 : Thần khí Không Động Ấn. (1)Chương 973 : Thần khí Không Động Ấn. (2)Chương 974 : Thần khí Không Động Ấn. (3)Chương 975 : Thần khí Không Động Ấn. (4)Chương 976 : Không Động tân chủ. (1)Chương 977 : Không Động tân chủ. (2)Chương 978 : Không Động tân chủ. (3)Chương 979 : Không Động tân chủ. (4)Chương 980 : Nhận thân. (1)Chương 981 : Nhận thân. (2)Chương 982 : Nhận thân. (3)Chương 983 : Nhận thân. (4)Chương 984 : Tình hình chiến đấu nguy cơ. (1)Chương 985 : Tình hình chiến đấu nguy cơ. (2)Chương 986 : Tình hình chiến đấu nguy cơ. (3)Chương 987 : Tình hình chiến đấu nguy cơ. (4)Chương 988: Uy lực của độc khí đạn đạo. (1)Chương 989: Uy lực của độc khí đạn đạo. (2)Chương 990: Uy lực của độc khí đạn đạo. (3)Chương 991: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu. (1)Chương 992: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu. (2)Chương 993: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu. (3)Chương 994: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu. (4)Chương 995: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần. (1)Chương 996: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần. (2)Chương 997: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần. (3)Chương 998: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần. (4)Chương 999: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần. (5)Chương 1000: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón. (1)Chương 1001: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón. (2)Chương 1002: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón. (3)Chương 1003: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón. (4)Chương 1004: Quyết chiến trên đỉnh Everest. (1)Chương 1005: Quyết chiến trên đỉnh Everest. (2)Chương 1006: Quyết chiến trên đỉnh Everest. (3)Chương 1007: Quyết chiến trên đỉnh Everest. (4)Chương 1008: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ. (1)Chương 1009: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ. (2)Chương 1010: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ. (3)Chương 1011: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ. (4)Chương 1012: Lĩnh vực chòm sao Song Tử. (1)Chương 1013: Lĩnh vực chòm sao Song Tử. (2)Chương 1014: Lĩnh vực chòm sao Song Tử. (3)Chương 1015: Phách Vương Thần Long Biến. (1)Chương 1016: Phách Vương Thần Long Biến. (2)Chương 1017: Phách Vương Thần Long Biến. (3)Chương 1018: Phách Vương Thần Long Biến. (4)Chương 1019: Thiết sí bảy màu chiến Tu La. (1)Chương 1020: Thiết sí bảy màu chiến Tu La. (2)Chương 1021: Thiết sí bảy màu chiến Tu La. (3)Chương 1022: Thiết sí bảy màu chiến Tu La. (4)Chương 1023: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến. (1)Chương 1024: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến. (2)Chương 1025: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến. (3)Chương 1026: Vương của cầm tinh đấu Athena. (1)Chương 1027: Vương của cầm tinh đấu Athena. (2)Chương 1028: Vương của cầm tinh đấu Athena. (3)Chương 1029: Vương của cầm tinh đấu Athena. (4)Chương 1030: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử. (1)Chương 1031: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử. (2)Chương 1032: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử. (3)Chương 1033: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử. (4)Chương 1034: Đầu đạn hạt nhân người. (1)Chương 1035: Đầu đạn hạt nhân người. (2)Chương 1036: Đầu đạn hạt nhân người. (3)Chương 1037: Đầu đạn hạt nhân người. (4)Chương 1038: Hợp tác phòng thủ đông tây. (1)Chương 1039: Hợp tác phòng thủ đông tây. (2)Chương 1040: Hợp tác phòng thủ đông tây. (3)Chương 1041: Hợp tác phòng thủ đông tây. (4)Chương 1042: Ảo diệu của quang hợp. (1)Chương 1043: Ảo diệu của quang hợp. (2)Chương 1044: Ảo diệu của quang hợp. (3)Chương 1045: Ảo diệu của quang hợp. (4)Chương 1046: Cực hạn tám vân (1)Chương 1047: Cực hạn tám vân (2)Chương 1048: Cực hạn tám vân (3)Chương 1049: Cực hạn tám vân (4)Chương 1050: Lôi tử. (1)Chương 1051: Lôi tử. (2)Chương 1052: Lôi tử. (3)Chương 1053: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ. (1)Chương 1054: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ. (2)Chương 1055: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ. (3)Chương 1056: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ. (4)Chương 1057 : Lại đến Hắc Ám Quốc Hội. (1)Chương 1058 : Lại đến Hắc Ám Quốc Hội. (2)Chương 1059 : Lại đến Hắc Ám Quốc Hội. (3)Chương 1060 : Lại đến Hắc Ám Quốc Hội. (4)Chương 1061 : Lực địch Lucifer. (1)Chương 1062 : Lực địch Lucifer. (2)Chương 1063 : Lực địch Lucifer. (3)Chương 1064 : Hấp Huyết Quỷ nội chiến. (1)Chương 1065 : Hấp Huyết Quỷ nội chiến. (2)Chương 1066 : Hấp Huyết Quỷ nội chiến. (3)Chương 1067 : Hấp Huyết Quỷ nội chiến. (4)Chương 1068: Kristy một đời Nữ Hoàng. (1)Chương 1069: Kristy một đời Nữ Hoàng. (2)Chương 1070: Kristy một đời Nữ Hoàng. (3)Chương 1071: Kristy một đời Nữ Hoàng. (4)Chương 1072: Va chạm trong căn cứ quân sự. (1)Chương 1073: Va chạm trong căn cứ quân sự. (2)Chương 1074: Va chạm trong căn cứ quân sự. (3)Chương 1075: Va chạm trong căn cứ quân sự. (4)Chương 1076: Đây là người sao? (1)Chương 1077: Đây là người sao? (2)Chương 1078: Đây là người sao? (3)Chương 1079: Đây là người sao? (4)Chương 1080: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp. (1)Chương 1081: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp. (2)Chương 1082: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp. (3)Chương 1083: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp. (4)Chương 1084: Vũ trụ mỹ lệ. (1)Chương 1085: Vũ trụ mỹ lệ. (2)Chương 1086: Vũ trụ mỹ lệ. (3)Chương 1087: Tiểu hành tinh tiến đến. (1)Chương 1088: Tiểu hành tinh tiến đến. (2)Chương 1089: Tiểu hành tinh tiến đến. (3)Chương 1090: Tiểu hành tinh tiến đến. (4)Chương 1091: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất. (1)Chương 1092: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất. (2)Chương 1093: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất. (3)Chương 1094: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất. (4)Chương 1095: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh. (1)Chương 1096: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh. (2)Chương 1097: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh. (3)Chương 1098: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh. (4)Chương 1099: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực. (1)Chương 1100: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực. (2)Chương 1101: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực. (3)Chương 1102: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực. (4)Chương 1103: Bổn Tướng Lĩnh Vực Phân Thân. (1)Chương 1104: Bổn Tướng Lĩnh Vực Phân Thân. (2)Chương 1105: Bổn Tướng Lĩnh Vực Phân Thân. (3)Chương 1106: Bổn Tướng Lĩnh Vực Phân Thân. (4)Chương 1107: Bổn Tướng Lĩnh Vực Phân Thân. (5)Chương 1108: Vương giả trở về. (1)Chương 1109: Vương giả trở về. (2)Chương 1110: Vương giả trở về. (3)Chương 1111: Vương giả trở về. (4)Chương 1112: Thực Hiện Lời Hứa Nhất Tịch Chi Hoan. (1)Chương 1113: Thực Hiện Lời Hứa Nhất Tịch Chi Hoan. (2)Chương 1114: Thực Hiện Lời Hứa Nhất Tịch Chi Hoan. (3)Chương 1115: Xuyên Việt Vị Diện Trong Cao Triều. (1)Chương 1116: Xuyên việt vị diện trong cao triều. (2)Chương 1117: Xuyên việt vị diện trong cao triều. (3)Chương 1118: Xuyên việt vị diện trong cao triều. (4)Chương 1119: Thế giới Địa Ngục (1)Chương 1120: Thế giới Địa Ngục (2)Chương 1121: Thế giới Địa Ngục (3)Chương 1122: Thế giới Địa Ngục (4)Chương 1123: Đệ đệ Tán Đán. (1)Chương 1124: Đệ đệ Tán Đán. (2)Chương 1125: Đệ đệ Tán Đán. (3)Chương 1126: Đệ Đệ Tán Đán. (4)Chương 1127: Chiến Đối Thủ Mười Cánh. (1)Chương 1128: Chiến Đối Thủ Mười Cánh. (2)Chương 1129: Chiến Đối Thủ Mười Cánh. (3)Chương 1130: Chiến Đối Thủ Mười Cánh. (4)Chương 1131: Tia Chớp Hình Tròn Tinh Khiết. (1)Chương 1132: Tia Chớp Hình Tròn Tinh Khiết. (2)Chương 1133: Tia Chớp Hình Tròn Tinh Khiết. (3)Chương 1134: Tia Chớp Hình Tròn Tinh Khiết. (4)Chương 1135: Lôi Vân Lực Chín Vân. (1)Chương 1136: Lôi vân lực chín vân. (2)Chương 1137: Lôi vân lực chín vân. (3)Chương 1138: Lôi vân lực chín vân. (4)Chương 1139: Vòng Hạch Tâm Của Địa Ngục. (1)Chương 1140: Vòng Hạch Tâm Của Địa Ngục. (2)Chương 1141: Vòng Hạch Tâm Của Địa Ngục. (3)Chương 1142: Vòng Hạch Tâm Của Địa Ngục. (4)Chương 1143: Luận Võ Kén Rể. (1)Chương 1144: Luận Võ Kén Rể. (2)Chương 1145: Luận võ kén rể. (3)Chương 1146: Tấn cấp kén rể. (1)Chương 1147: Tấn Cấp Kén Rể. (2)Chương 1148: Tấn Cấp Kén Rể. (3)Chương 1149: Tấn Cấp Kén Rể. (4)Chương 1150: Lôi Thần Liệt Không Diệt. (1)Chương 1151: Lôi Thần Liệt Không Diệt. (2)Chương 1152: Lôi Thần Liệt Không Diệt. (3)Chương 1153: Lôi Thần Liệt Không Diệt. (4)Chương 1154: Lực Ngăn Tát Đán, Lĩnh Vực Phân Thân. (1)Chương 1155: Lực Ngăn Tát Đán, Lĩnh Vực Phân Thân. (2)Chương 1156: Lực ngăn Tát Đán, lĩnh vực phân thân. (3)Chương 1157: Ma Vương mai phục. (1)Chương 1158: Ma Vương mai phục. (2)Chương 1159: Ma Vương Mai Phục. (3)Chương 1160: Ma Vương mai phục. (4)Chương 1161: Lão Ngưu Cùng Tề Nhạc Lần Thứ Nhất Liên Thủ. (1)Chương 1162: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ. (2)Chương 1163: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ. (3)Chương 1164: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ. (4)Chương 1165 - 1168: Anh Còn Biết Trở Về À?Chương 1169: Một Nhà Gặp Lại. (1)Chương 1170: Một Nhà Gặp Lại. (2)Chương 1171: Một nhà gặp lại. (3)Chương 1172: Một nhà gặp lại. (4)Chương 1173: Anh Hùng Quốc Gia. (1)Chương 1174: Anh hùng quốc gia. (2)Chương 1175: Anh hùng quốc gia. (3)Chương 1176: Anh hùng quốc gia. (4)Chương 1177: Ngượng Ngùng Cùng Khoái Hoạt. (1)Chương 1178: Ngượng Ngùng Cùng Khoái Hoạt. (2)Chương 1179: Ngượng Ngùng Cùng Khoái Hoạt. (3)Chương 1180: Ngượng Ngùng Cùng Khoái Hoạt. (4)Chương 1181: Trọng Sinh Hiên Viên Mộ. (1)Chương 1182: Trọng Sinh Hiên Viên Mộ. (2)Chương 1183: Trọng Sinh Hiên Viên Mộ. (3)Chương 1184: Trọng Sinh Hiên Viên Mộ. (4)Chương 1185: Thông Thiên Nhãn Lão Ngưu. (1)Chương 1186: Thông Thiên Nhãn Lão Ngưu. (2)Chương 1187: Thông Thiên Nhãn Lão Ngưu. (3)Chương 1188: Thông Thiên Nhãn Lão Ngưu. (4)Chương 1189: Mười Hai Sử Lệnh. (1)Chương 1190: Mười Hai Sử Lệnh. (2)Chương 1191: Mười Hai Sử Lệnh. (3)Chương 1192: Mười Hai Sử Lệnh. (4)Chương 1193: Khiêu Chiến Đến Từ Nữ Thần. (1)Chương 1194: Khiêu Chiến Đến Từ Nữ Thần. (2)Chương 1195: Khiêu Chiến Đến Từ Nữ Thần. (3)Chương 1196: Khiêu Chiến Đến Từ Nữ Thần. (4)Chương 1197: Athena Tự Bạo Thần Khí. (1)Chương 1198: Athena Tự Bạo Thần Khí. (2)Chương 1199: Athena Tự Bạo Thần Khí. (3)Chương 1200: Athena Tự Bạo Thần Khí. (4)Chương 1201: Cưỡng Gian Athena? (1)Chương 1202: Cưỡng Gian Athena? (2)Chương 1203: Cưỡng Gian Athena? (3)Chương 1204: Cưỡng Gian Athena? (4)Chương 1205: Thái Dương Thần Apollo. (1)Chương 1206: Thái Dương Thần Apollo. (2)Chương 1207: Thái Dương Thần Apollo. (3)Chương 1208: Thái Dương Thần Apollo. (4)Chương 1209: Ngọn Gió Linh Hồn. (1)Chương 1210: Ngọn Gió Linh Hồn. (2)Chương 1211: Ngọn Gió Linh Hồn. (3)Chương 1212: Ngưu Ma Vương Khâm Phục. (1)Chương 1213: Ngưu Ma Vương Khâm Phục. (2)Chương 1214: Ngưu Ma Vương Khâm Phục. (3)Chương 1215: Ngưu Ma Vương Khâm Phục. (4)Chương 1216: Để Cho Hy Lạp Chôn Cùng. (1)Chương 1217: Để Cho Hy Lạp Chôn Cùng. (2)Chương 1218: Để Cho Hy Lạp Chôn Cùng. (3)Chương 1219: Để Cho Hy Lạp Chôn Cùng. (4)Chương 1220: Hiểu Lầm? (1)Chương 1221: Hiểu Lầm? (2)Chương 1222: Hiểu Lầm? (3)Chương 1223: Lại Chiêu Đãi Ký Giả Lần Nữa. (1)Chương 1224: Lại Chiêu Đãi Ký Giả Lần Nữa. (2)Chương 1225: Lại Chiêu Đãi Ký Giả Lần Nữa. (3)Chương 1226: Lại Chiêu Đãi Ký Giả Lần Nữa. (4)Chương 1227: Sáng Tạo Thần Kỳ. (1)Chương 1228: Sáng Tạo Thần Kỳ. (2)Chương 1229: Sáng Tạo Thần Kỳ. (3)Chương 1230: Sáng Tạo Thần Kỳ. (4)Chương 1231: Thiên Giới Thiên Đế. (1)Chương 1232: Thiên Giới Thiên Đế. (2)Chương 1233: Thiên Giới Thiên Đế. (3)Chương 1234: Thiên Giới Thiên Đế. (4)Chương 1235: Thiên Đế Sinh Con Giúp Ta. (1)Chương 1236: Thiên Đế Sinh Con Giúp Ta. (2)Chương 1237: Thiên Đế Sinh Con Giúp Ta. (3)Chương 1238: Địa Ngục Hàng Lâm. (1)Chương 1239: Địa Ngục Hàng Lâm. (2)Chương 1240: Địa Ngục Hàng Lâm. (3)Chương 1241: Địa Ngục Hàng Lâm. (4)Chương 1242: Minh Giới Hàng Lâm Nước Mỹ (1)Chương 1243: Minh Giới Hàng Lâm Nước Mỹ (2)Chương 1244: Minh Giới Hàng Lâm Nước Mỹ (3)Chương 1245: Minh Giới Hàng Lâm Nước Mỹ (4)Chương 1246: Vương Của Cầm Tinh Đã Tới. (1)Chương 1247: Vương Của Cầm Tinh Đã Tới. (2)Chương 1248: Vương Của Cầm Tinh Đã Tới. (3)Chương 1249: Athena Chiến Đấu Với Minh Vương. (1)Chương 1250: Athena Chiến Đấu Với Minh Vương. (2)Chương 1251: Athena Chiến Đấu Với Minh Vương. (3)Chương 1252: Athena Chiến Đấu Với Minh Vương. (4)Chương 1253: Phách Vân Long Chín Vân. (1)Chương 1254: Phách Vân Long Chín Vân. (2)Chương 1255: Phách Vân Long Chín Vân. (3)Chương 1256: Phách Vân Long Chín Vân. (4)Chương 1257: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại Lĩnh Vực. (1)Chương 1258: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại Lĩnh Vực. (2)Chương 1259: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại Lĩnh Vực. (3)Chương 1260: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại Lĩnh Vực. (4)Chương 1261: Sử Lệnh Hiển Uy. (1)Chương 1262: Sử Lệnh Hiển Uy. (2)Chương 1263: Sử Lệnh Hiển Uy. (3)Chương 1264: Tia Chớp Hình Tròn Uy Hiếp. (1)Chương 1265: Tia Chớp Hình Tròn Uy Hiếp. (2)Chương 1266: Tia Chớp Hình Tròn Uy Hiếp. (3)Chương 1267: Tia Chớp Hình Tròn Uy Hiếp. (4)Chương 1268: Trị Hết, Viễn Cổ Đại Thụ. (1)Chương 1269: Trị Hết, Viễn Cổ Đại Thụ. (2)Chương 1270: Trị Hết, Viễn Cổ Đại Thụ. (3)Chương 1271: Lĩnh Vực Sinh Tiếu Thủ Hộ. (1)Chương 1272: Lĩnh Vực Sinh Tiếu Thủ Hộ. (2)Chương 1273: Lĩnh Vực Sinh Tiếu Thủ Hộ. (3)Chương 1274: Lĩnh Vực Sinh Tiếu Thủ Hộ. (4)Chương 1275: Liên Quân Của Địa Ngục Minh Giới. (1)Chương 1276: Liên Quân Của Địa Ngục Minh Giới. (2)Chương 1277: Liên Quân Của Địa Ngục Minh Giới. (3)Chương 1278: Liên Quân Của Địa Ngục Minh Giới. (4)Chương 1279: Đông Phương Đã Xảy Ra Chuyện. (1)Chương 1280: Đông Phương Đã Xảy Ra Chuyện. (2)Chương 1281: Đông Phương Đã Xảy Ra Chuyện. (3)Chương 1282: Đông Phương Đã Xảy Ra Chuyện. (4)Chương 1283: Báo Thù Diệt Chủ Tịch Quốc Hội. (1)Chương 1284: Báo Thù Diệt Chủ Tịch Quốc Hội. (2)Chương 1285: Báo Thù Diệt Chủ Tịch Quốc Hội. (3)Chương 1286: Báo Thù Diệt Chủ Tịch Quốc Hội. (4)Chương 1287: Xi Vưu Nguyên Vẹn. (1)Chương 1288: Xi Vưu Nguyên Vẹn. (2)Chương 1289: Xi Vưu Nguyên Vẹn. (3)Chương 1290: Xi Vưu Nguyên Vẹn. (4)Chương 1291: Thần Khí Hạo Thiên Tháp. (1)Chương 1292: Thần Khí Hạo Thiên Tháp. (2)Chương 1293: Thần Khí Hạo Thiên Tháp. (3)Chương 1294: Thần Khí Hạo Thiên Tháp. (4)Chương 1295: Thôn Phệ Ma Thần. (1)Chương 1296: Thôn Phệ Ma Thần. (2)Chương 1297: Thôn Phệ Ma Thần. (3)Chương 1298: Thôn Phệ Ma Thần. (4)Chương 1299: Ngưu Ma Vương Đã Nhận Được Thần Khí. (1)Chương 1300: Ngưu Ma Vương Đã Nhận Được Thần Khí. (2)Chương 1301: Ngưu Ma Vương Đã Nhận Được Thần Khí. (3)Chương 1302: Ngưu Ma Vương Đã Nhận Được Thần Khí. (4)Chương 1303: Hi Vọng Của Tứ Đại Gia Tộc. (1)Chương 1304: Hi Vọng Của Tứ Đại Gia Tộc. (2)Chương 1305: Hi Vọng Của Tứ Đại Gia Tộc. (3)Chương 1306: Hi Vọng Của Tứ Đại Gia Tộc. (4)Chương 1307: Thế Cục Của Phương Tây. (1)Chương 1308: Thế Cục Của Phương Tây. (2)Chương 1309: Thế Cục Của Phương Tây. (3)Chương 1310: Thế Cục Của Phương Tây. (4)Chương 1311: Hy Lạp, Giáo Đình Thua Chạy Phương Đông. (1)Chương 1312: Hy Lạp, Giáo Đình Thua Chạy Phương Đông. (2)Chương 1313: Hy Lạp, Giáo Đình Thua Chạy Phương Đông. (3)Chương 1314: Hy Lạp, Giáo Đình Thua Chạy Phương Đông. (4)Chương 1315: Tìm Kiếm Đông Hoàng Chung. (1)Chương 1316: Tìm Kiếm Đông Hoàng Chung. (2)Chương 1317: Tìm Kiếm Đông Hoàng Chung. (3)Chương 1318: Tìm Kiếm Đông Hoàng Chung. (4)Chương 1319: Lĩnh Vực Đông Hoàng. (1)Chương 1320: Lĩnh Vực Đông Hoàng. (2)Chương 1321: Lĩnh Vực Đông Hoàng. (3)Chương 1322: Lĩnh Vực Đông Hoàng. (4)Chương 1323: Sát Thần Bạch Khởi. (1)Chương 1324: Sát Thần Bạch Khởi. (2)Chương 1325: Sát Thần Bạch Khởi. (3)Chương 1326: Sát Thần Bạch Khởi. (4)Chương 1327: Sát Thần Diệt, Đông Hoàng Hiện. (1)Chương 1328: Sát Thần Diệt, Đông Hoàng Hiện. (2)Chương 1329: Sát Thần Diệt, Đông Hoàng Hiện. (3)Chương 1330: Huyền Bí Trong Thần Khí. (1)Chương 1331: Huyền Bí Trong Thần Khí. (2)Chương 1332: Huyền Bí Trong Thần Khí. (3)Chương 1333: Huyền Bí Trong Thần Khí. (4)Chương 1334: Câu Chuyện Đông Hoàng. (1)Chương 1335: Câu Chuyện Đông Hoàng. (2)Chương 1336: Câu Chuyện Đông Hoàng. (3)Chương 1337: Câu Chuyện Đông Hoàng. (4)Chương 1338: Phong Ấn Thần Giới. (1)Chương 1339: Phong Ấn Thần Giới. (2)Chương 1340: Phong Ấn Thần Giới. (3)Chương 1341: Lão Ngưu, Bá Chủ Tà Đạo. (1)Chương 1342: Lão Ngưu, Bá Chủ Tà Đạo. (2)Chương 1343: Lão Ngưu, Bá Chủ Tà Đạo. (3)Chương 1344: Lão Ngưu, Bá Chủ Tà Đạo. (4)Chương 1345: Phá Phong, Hấp Thu Điên Cuồng. (1)Chương 1346: Phá Phong, Hấp Thu Điên Cuồng. (2)Chương 1347: Phá Phong, Hấp Thu Điên Cuồng. (3)Chương 1348: Hiên Viên, Dung Hợp Trong Khi Đúc Lại. (1)Chương 1349: Hiên Viên, Dung Hợp Trong Khi Đúc Lại. (2)Chương 1350: Hiên Viên, Dung Hợp Trong Khi Đúc Lại. (3)Chương 1351: Hiên Viên, Dung Hợp Trong Khi Đúc Lại. (4)Chương 1352: Athena Vs Minh Vương. (1)Chương 1353: Athena Vs Minh Vương. (2)Chương 1354: Athena Vs Minh Vương. (3,4)Chương 1355: Athena Vs Minh Vương. (5)Chương 1356: Hủy Diệt Hades. (1)Chương 1357: Hủy Diệt Hades. (2)Chương 1358: Hủy Diệt Hades. (3)Chương 1359: Hủy Diệt Hades. (4)Chương 1360: Cháy Lên Đi, Tánh Mạng Chi Hỏa. (1)Chương 1361: Cháy Lên Đi, Tánh Mạng Chi Hỏa. (2)Chương 1362: Cháy Lên Đi, Tánh Mạng Chi Hỏa. (3)Chương 1363: Cháy Lên Đi, Tánh Mạng Chi Hỏa. (4)Chương 1364: Lĩnh Vực Tứ Thánh Thú. (1)Chương 1365: Lĩnh Vực Tứ Thánh Thú. (2)Chương 1366: Lĩnh Vực Tứ Thánh Thú. (3)Chương 1367: Lĩnh Vực Tứ Thánh Thú. (4)Chương 1368: Tứ Thánh Thú Hợp Thể. (1)Chương 1369: Tứ Thánh Thú Hợp Thể. (2)Chương 1370: Tứ Thánh Thú Hợp Thể. (3)Chương 1371: Tứ Thánh Thú Hợp Thể. (4)Chương 1372: Luyện Yêu Hũ (1)Chương 1373: Luyện Yêu Hũ (2)Chương 1374: Luyện Yêu Hũ (3)Chương 1375: Luyện Yêu Hũ (4)Chương 1376: Khai Thiên Thức Thứ Sáu, Phá Tinh (1)Chương 1377: Khai Thiên Thức Thứ Sáu, Phá Tinh (2)Chương 1378: Khai Thiên Thức Thứ Sáu, Phá Tinh (3)Chương 1379: Khai Thiên Thức Thứ Sáu, Phá Tinh (4)Chương 1380: Va Chạm Cuối Cùng (1)Chương 1381: Va Chạm Cuối Cùng (2)Chương 1382: Va Chạm Cuối Cùng (3)Chương 1383: Va Chạm Cuối Cùng (4)Chương 1384: Bàn Cổ Cùng Nữ Oa (1)Chương 1385: Bàn Cổ Cùng Nữ Oa (2)Chương 1386: Bàn Cổ Cùng Nữ Oa (3)Chương 1387: Bàn Cổ Cùng Nữ Oa (4)Chương 1388: Hôn Lễ (1)Chương 1389: Hôn Lễ (2)Chương 1390: Hôn Lễ (3)Chương 1391: Hôn Lễ (4)