Đấu La Đại Lục
Tác giả:Đường Gia Tam Thiểu
Dịch giả:
Phân loại:Tiên Hiệp
last update time:08/12/2017
Bạn đang đọc truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên website đọc truyện online. Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên. Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhật tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)..thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai...thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Đấu La Đại Lục (1)Chương 2: Đấu La Đại Lục (2)Chương 3: Đấu La Đại Lục (3)Chương 4: Đấu La Đại Lục (4)Chương 5: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1)Chương 6: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2)Chương 7: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3)Chương 8: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4)Chương 9: Song Sinh Vũ Hồn (1)Chương 10: Song Sinh Vũ Hồn (2)Chương 11: Song Sinh Vũ Hồn (3)Chương 12: Song Sinh Vũ Hồn (4)Chương 13: Song Sinh Vũ Hồn (5)Chương 14: Nhất Kiện Ám Khí (1)Chương 15: Nhất Kiện Ám Khí (2)Chương 16: Nhất Kiện Ám Khí (3)Chương 17: Nhất Kiện Ám Khí (4)Chương 18: Nhất Kiện Ám Khí (5)Chương 19: Đại Sư? Sư Phụ? (1)Chương 20: Đại Sư? Sư Phụ? (2)Chương 21: Đại Sư? Sư Phụ? (3)Chương 22: Đại Sư? Sư Phụ? (4)Chương 23: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1)Chương 24: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2)Chương 25: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3)Chương 26: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4)Chương 27: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5)Chương 28: Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (1)Chương 29: Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (2)Chương 30: Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (3)Chương 31: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1)Chương 32: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2)Chương 33: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3)Chương 34: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4)Chương 35: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1)Chương 36: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2)Chương 37: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3)Chương 38: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4)Chương 39: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5)Chương 40: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1)Chương 41: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2)Chương 42: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (P3)Chương 43: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1)Chương 44: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2)Chương 45: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3)Chương 46: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (4)Chương 47: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1)Chương 48: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2)Chương 49: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (3)Chương 50: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4)Chương 51: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5)Chương 52: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1)Chương 53: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2)Chương 54: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3)Chương 55: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4)Chương 56: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1)Chương 57: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2)Chương 58: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3)Chương 59: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4)Chương 60: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5)Chương 61: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6)Chương 62: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1)Chương 63: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2)Chương 64: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3)Chương 65: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4)Chương 66: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5)Chương 67: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1)Chương 68: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2)Chương 69: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3)Chương 70: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4)Chương 71: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5)Chương 72: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1)Chương 73: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2)Chương 74: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3)Chương 75: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4)Chương 76: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5)Chương 77: Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (1)Chương 78: Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (2)Chương 79: Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (3)Chương 80: Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (4)Chương 81: Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (5)Chương 82: Ám Khí Của Đường Tam (1)Chương 83: Ám Khí Của Đường Tam (2)Chương 84: Ám Khí Của Đường Tam (3)Chương 85: Ám Khí Của Đường Tam (4)Chương 86: Ám Khí Của Đường Tam (5)Chương 87: Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (1)Chương 88: Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (2)Chương 89: Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (3)Chương 90: Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (4)Chương 91: Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (5)Chương 92: Tà Hỏa Phượng Hoàng (1)Chương 93: Tà Hỏa Phượng Hoàng (2)Chương 94: Tà Hỏa Phượng Hoàng (3)Chương 95: Tà Hỏa Phượng Hoàng (4)Chương 96: Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (1)Chương 97: Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (2)Chương 98: Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (3)Chương 99: Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (4)Chương 100: Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (5)Chương 101: Bản Sắc Ma Nữ (1)Chương 102: Bản Sắc Ma Nữ (2)Chương 103: Bản Sắc Ma Nữ (3)Chương 104: Bản Sắc Ma Nữ (4)Chương 105: Bản Sắc Ma Nữ (5)Chương 106: Thành Lập Tam Ngũ Đội(1)Chương 107: Thành Lập Tam Ngũ Đội(2)Chương 108: Thành Lập Tam Ngũ Đội(3)Chương 109: Thành Lập Tam Ngũ Đội(4)Chương 110: Thành Lập Tam Ngũ Đội(5)Chương 111: Uy Lực Của Khí Vũ Hồn(1)Chương 112: Uy Lực Của Khí Vũ Hồn (2)Chương 113: Uy Lực Của Khí Vũ Hồn (3)Chương 114: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.Chương 115: Không Gây Thị Phi Mới Lạ.(1+2)Chương 116: Không Gây Thị Phi Mới Lạ.(3)Chương 117: Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (1)Chương 118: Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (2)Chương 119: Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (3)Chương 120: Cái Thế Long Xà.Chương 121: Đệ Tam Hồn Hoàn Của Áo Tư TạpChương 122: Sâm Lâm Chi Vương-Thái Thản Cự ViênChương 123: Kẻ Giết Chóc Tà Ác-Nhân Diện Ma ChuChương 124: Mạnh Y Nhiên Cũng Sử Dụng Ám Khí.Chương 125: Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(1)Chương 126: Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(2)Chương 127: Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(3)Chương 128: Đệ Tam Cường Đại Hồn Hoàn Của Đường Tam.(1)Chương 129: Đệ Tam Cường Đại Hồn Hoàn Của Đường Tam.(2)Chương 130: Đại Sư Đến. (1)Chương 131: Đại Sư Đến. (2)Chương 132: Uy Lực Lam Ngân Thảo Sau Khi Tiến Hoá.Chương 133: Ngoại Phụ Hồn Cốt.Chương 134: "thiết" Tượng Phô.Chương 135: Bắt Đầu Cấp Tập Huấn Thứ Nhất.Chương 136: Không Vứt Bỏ,không Từ Bỏ.Chương 137: Đại Sư Là Ma Quỷ.Chương 138: Bất Nhạc-Gã Thúc Thúc Bỉ ỔiChương 139: Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(1)Chương 140: Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(2)Chương 141: Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(3)Chương 142: Cuồng Chiến Đội - Đối Thủ Mạnh MẽChương 143: Thế Mạnh Của Khống Chế Hệ Hồn SưChương 144: Uy Áp Của Nhện VươngChương 145: Hoàng Đấu Chiến ĐộiChương 146: Thất Quái Chiến Hoàng ĐấuChương 147: Bích Lân Độc TửChương 148: Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch HổChương 149: Bát Chu Mâu Định Thắng ThuaChương 150: Sử Lai Khắc, Kim Đấu Hồn Chiến ĐộiChương 151: Mượn Kê Sanh ĐảnChương 152: Phi Thiên Thần TrảoChương 153: Khiêu Chiến Vượt CấpChương 154: Hung Thần Chiến ĐộiChương 155: Thiên Đấu Hoàng Gia Học ViệnChương 156: Quán Thông Nhất Mạch (1)Chương 157: Quán Thông Nhất Mạch (2)Chương 158: Quán Thông Nhất Mạch (3)Chương 159: Phong Hào Đấu La, Phong Hào: Độc (1)Chương 160: Phong Hào Đấu La, Phong Hào: Độc (2)Chương 161: Phong Hào Đấu La, Phong Hào: Độc (3)Chương 162: Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàng Kim Thiết Tam Giác (1)Chương 163: Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàng Kim Thiết Tam Giác (2)Chương 164: Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàng Kim Thiết Tam Giác (3)Chương 165: Chuyện Cũ Của Hoàng Kim Thiết Tam GiácChương 166: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (1)Chương 167: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (2)Chương 168: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (3)Chương 169: Băng Hỏa Luyện Kim Thân (1)Chương 170: Băng Hỏa Luyện Kim Thân (2)Chương 171: Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng (1)Chương 172: Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng(2)Chương 173: Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng(3)Chương 174: U Hương La Tiên Phẩm (1)Chương 175: U Hương La Tiên Phẩm (2)Chương 176: U Hương La Tiên Phẩm (3)Chương 177: Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (1)Chương 178: Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (2)Chương 179: Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (3)Chương 180: Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (1)Chương 181: Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (2)Chương 182: Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (3)Chương 183: Tiểu Vũ: Hãy Thề Không Được Rời Khỏi TaChương 184: Tuyệt Thế Tiên Phẩm Xứng Thất Quái (1)Chương 185: Tuyệt Thế Tiên Phẩm Xứng Thất Quái (2)Chương 186: Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam Thiếu (1)Chương 187: Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam Thiếu (2)Chương 188: Trở Nên Quán Thông (1)Chương 189: Trở Nên Quán Thông (2)Chương 190: Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (1)Chương 191: Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (2)Chương 192: Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (3)Chương 193: Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (1)Chương 194: Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (2)Chương 195: Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (3)Chương 196: Thất Bảo Lưu Ly Tông (1)Chương 197: Thất Bảo Lưu Ly Tông (2)Chương 198: Thất Bảo Lưu Ly Tông (3)Chương 199: Sự Kinh Ngạc Của Thất Bảo Lưu Ly Tông (1)Chương 200: Sự Kinh Ngạc Của Thất Bảo Lưu Ly Tông (2)Chương 201: Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A !(1)Chương 202: Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A !(2)Chương 203: Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A! (3)Chương 204: Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (1)Chương 205: Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (2)Chương 206: Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (3)Chương 207: Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đấu La (1)Chương 208: Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đấu La (2)Chương 209: Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đấu La (3)Chương 210: Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (1)Chương 211: Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (2)Chương 212: Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (3)Chương 213: Tiểu Vũ: Ca, Chải Đầu Cho Em (1)Chương 214: Tiểu Vũ: Ca, Chải Đầu Cho Em (2)Chương 215: Tiểu Vũ: Ca, Chải Đầu Cho Em (3)Chương 216: Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (1)Chương 217: Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (2)Chương 218: Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (2)Chương 219: Đại Địa Chi Vương Và Phấn Hồng Nương Nương (1)Chương 220: Đại Địa Vương Dữ Phấn Hồng Nương Nương (2)Chương 221: Đại Địa Vương Dữ Phấn Hồng Nương Nương (3)Chương 222: Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (1)Chương 223: Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (2)Chương 224: Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (3)Chương 225: Hương Dẫn Hồn Thú (1)Chương 226: Hương Dẫn Hồn Thú (2)Chương 227: Hương Dẫn Hồn Thú (3)Chương 228: Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (1)Chương 229: Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (2)Chương 230: Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (3)Chương 231: Địa Huyệt Chu Ma Ngàn Năm (1)Chương 232: Địa Huyệt Ma Chu Ngàn Năm (2 )Chương 233: Địa Huyệt Ma Chu Ngàn Năm (3 )Chương 234: Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (1)Chương 235: Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (2 )Chương 236: Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (3)Chương 237: Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (1)Chương 238: Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (2)Chương 239: Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (3)Chương 240: Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (1)Chương 241: Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (2)Chương 242: Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (3)Chương 243: Dự Tuyển Tái Đệ Nhất Tràng, Khai ChiếnChương 244: Một Phút Chiến ThắngChương 245: Nguyên Nhân Đường Hạo Thoái ẨnChương 246: Phân Tâm Khống Chế - Tam Khiếu Ngự Chi TâmChương 247: Chiến Thuật Mới Của Đường Tam: Vũ Trụ Thiên Không LưuChương 248: Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (1)Chương 249: Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (2)Chương 250: Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (3)Chương 251: Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (1)Chương 252: Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (2)Chương 253: Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (3)Chương 254: Truy Hồn Đoạt Mệnh Diêm Vương ThiếpChương 255: Lại Là Một Khối Hồn CốtChương 256: Sử Lai Khắc Học Viện Chiến Sí Hỏa Học ViệnChương 257: Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (1)Chương 258: Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (2)Chương 259: Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (3)Chương 260: Bí Mật Ẩn Tàng, Vũ Hồn Thất Bảo Thạch (1)Chương 261: Bí Mật Ẩn Tàng, Vũ Hồn Thất Bảo Thạch (2+3)Chương 262: Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (1)Chương 263: Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (2)Chương 264: Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (3)Chương 265: Nhất Xướng Nhất HọaChương 266: Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Tuyết Phiêu LinhChương 267: Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng HoàngChương 268: Thật Sự Là Lam Ngân Thảo Bình Thường Sao?Chương 269: Bát Mạch Bách Hải Trở Nên Thông SuốtChương 270: Liễu Nhị Long Bị Lừa (1 )Chương 271: Liễu Nhị Long Bị Lừa (2)Chương 272: Liễu Nhị Long Bị Lừa (3)Chương 273: Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (1)Chương 274: Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (2)Chương 275: Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (3)Chương 276: Hồn Kỹ Cùng Tuyệt Học Đường Môn Dung HợpChương 277: Đường Tam Đấu Hoả VũChương 278: Phượng Hoàng Cuồng DãChương 279: Nụ Hôn Của Hỏa Vũ Cùng Tiểu VũChương 280: Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (1)Chương 281: Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (2)Chương 282: Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (3)Chương 283: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (1)Chương 284: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (2)Chương 285: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (3)Chương 286: Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi PhongChương 287: Tổng Quyết Tái, Võ Hồn ThànhChương 288: Một Vị Phong Hào Đấu La Yêu HoaChương 289: Bốn Vị Phong Hào Đấu La (1+2)Chương 290: Bốn Vị Phong Hào Đấu La (3)Chương 291: Giáo Hoàng Bỉ Bỉ ĐôngChương 292: Tinh La Hoàng Gia Học ViệnChương 293: Biến Dị Kỹ Năng Của Vạn Năm Hồn KỹChương 294: Thân Thế Của U Minh Bạch HổChương 295: Khiếp Sợ, Thất Quái Dung Hợp KỹChương 296: Khí Hồn Chân Thân - Ám Kim Hạo Thiên ChuyChương 297: Thực Lực Hoàn Chỉnh Của Sử Lai Khắc Thất QuáiChương 298: Đường Môn Đệ Thập, Bức Dực Luân HồiChương 299: Tiểu Vũ Không Phải Là NgườiChương 300: Hạo Thiên Dương Oai, Một Bắt Đầu MớiChương 301: Kỹ Năng Của Trí Tuệ Đầu Cốt - Tử Cực Thần QuangChương 302: Tám Mươi Mốt ChuyChương 303: Chuy Pháp Đại Thành, Sát Lục Chi KhíChương 304: Vũ Hồn Chân Diện Mục - Lam Ngân HoàngChương 305: Sát Lục Chi ĐôChương 306: Địa Ngục Sát Lục TrườngChương 307: Sát Lục Chi VươngChương 308: Máu Trên Tế Điện, Địa Ngục LộChương 309: Ám Kim Biên Bức Vương Ba ĐầuChương 310: Thập Thủ Liệt Dương XàChương 311: Lam Ngân Lĩnh Vực Cùng Sát Thần Lĩnh VựcChương 312: Nguyệt Hiên, Cô CôChương 313: Duyên Hoa Tẩy Tẫn, Viên Dung Như ÝChương 314: Mẫu Thân Đường Tam, Lam Ngân Hoàng Mười Vạn NămChương 315: Di Vật Của Mẫu Thân, Xương Đùi Phải Lam Ngân HoàngChương 316: Trở Về Hạo Thiên Tông (1)Chương 317: Trở Về Hạo Thiên Tông (2)Chương 318: Trở Về Hạo Thiên Tông (3)Chương 319: Khiếu Thiên Đấu La (1)Chương 320: Khiếu Thiên Đấu La (2)Chương 321: Khiếu Thiên Đấu La (3)Chương 322: Lực Khống Chế Bá Đạo Của Lam Ngân HoàngChương 323: Đệ Ngũ Hồn Kỹ - Lam Ngân Bá Vương Thương.Chương 324: Hư Không Quỷ Ảnh Mê TungChương 325: Sử Lai Khắc Thất Quái Đoàn TụChương 326: Biến Hóa Sau Năm Năm (1)Chương 327: Biến Hóa Sau Năm Năm (2)Chương 328: Biến Hóa Sau Năm Năm (3)Chương 329: Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (1)Chương 330: Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (2)Chương 331: Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (3)Chương 332: Lam Ngân Lĩnh Vực Chính Thức Uy LựcChương 333: Va Chạm Với Cấp Bậc Hồn Đấu LaChương 334: Liệp Hồn, Diệt MônChương 335: Gặp Lại Hồ Liệt NaChương 336: Tiềm Phục Thành CôngChương 337: Tiểu Vũ, Người Yêu Của Ta, Cuối Cùng Cũng Gặp LạiChương 338: Tử Chiến Trong Rừng RậmChương 339: Vận Mệnh Đồng Dạng, Hồn Hoàn Mười Vạn Năm Của Đường TamChương 340: Hy Vọng Phục HồiChương 341: Bát Chu Mâu Tiến HoáChương 342: Hoàng Thất Bí TânChương 343: Nguyên Nhân Bát Chu Mâu Tiến Hoá Khải Giáp.Chương 344: Áo Tư Tạp Trở Về, Phục Chế Kính Tượng TràngChương 345: Áo Tư Tạp, Trữ Vinh VinhChương 346: Lực Chi Nhất TộcChương 347: Tứ Đại Gia Tộc Đơn Thuộc TínhChương 348: Ba Vị Khách Bỉ ỔiChương 349: Ngự Chi Nhất TộcChương 350: Đối Trận, Cùng Bản Giáp Cự Tê So Phòng NgựChương 351: Phá Phòng, Loạn Phi Phong Chi UyChương 352: Ngự Chi Nhất Tộc Nhập Đường MônChương 353: Quỷ Ảnh Mê Tung Đấu Thuần MẫnChương 354: Đệ Lục Hồn Kỹ Của Đường Tam, Tiểu Vũ Hiện ThânChương 355: Thủy Tinh Huyết Long ThamChương 356: Đường Tam Chiến Dương Vô ĐịchChương 357: Đệ Lục Hồn Kỹ Của Đường Tam: Hư Vô, Bạo Sát Bát Đoạn SuấtChương 358: Tiểu Vũ Sống Lại, Hai Phần Có MộtChương 359: Chênh Lệch Năm Năm, Một Đấu Ba.Chương 360: Ý Đồ Khi Đến Của Tứ Nguyên Tố Học Viện.Chương 361: Kim Chúc Chi Đô, Canh Tân ThànhChương 362: Tượng Thần Lâu CaoChương 363: Thực Sự Cút Khỏi Đây ĐiChương 364: Hàn Tâm Thiết Tinh Cùng Thâm Hải Trầm NgânChương 365: Đêm Trăng Thanh Gió Mát Giết Người.Chương 366: Thần Khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn GiápChương 367: Đường Môn Năm ĐườngChương 368: Cung Đình Biến Động, Địch Nhân HiệnChương 369: Cầu Gai Đấu La, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn ThươngChương 370: Sát Thần Lĩnh Vực Vs Thiên Sứ Lĩnh VựcChương 371: Loạn Phi Phong Chi Vũ - Hồn Kỹ Tự Nghĩ RaChương 372: Tiểu Vũ Sống Lại Một Phần TưChương 373: Sáu Khối Hồn Cốt, Thiên Sứ Thần TrangChương 374: Phong Hào Đấu La Chín Mươi Chín Cấp.Chương 375: Ma Quỷ Đảo Hay Hải Thần ĐảoChương 376: Lai Lịch Của Ba Vị Tuyệt Thế Đấu LaChương 377: Hạnh Phúc Của Đường Tam Và Tiểu Vũ, Đính HônChương 378: Sử Lai Khắc Thất Quái Đoàn TụChương 379: Bảo Vật Trấn Quốc Tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn TráoChương 380: Hãn Hải Kiền Khôn Tráo.Chương 381: Ám Ảnh Thợ SănChương 382: Đệ Tứ Thủ Pháp Của Đường Môn: Thiên Linh Nhất DạChương 383: Khát Máu Cuồng Hóa Cơn Lốc Đùi PhảiChương 384: Hãn Hải Đại Đấu Hồn TràngChương 385: Không Nên Sùng Bái Ca, Ca Chỉ Là Một Truyền ThuyếtChương 386: Biển Kiều MỹChương 387: Ma Kình Hải VựcChương 388: Vượt Quá Thập Vạn Niên, Bá Chủ Trong BiểnChương 389: Hiểm Tử Hoàn Sinh, Tái Ông Thất MãChương 390: Thần Y Bái SưChương 391: Hừng Hực Tử Trân ChâuChương 392: Chủ Nhân, Muốn Phục Vụ Sao?Chương 393: Cung Phụng Hải Thần, Hải Thần ĐảoChương 394: Tị Thủy Càn Khôn TráoChương 395: Hải Mã Thánh Trụ, Hắc Cấp Lục KhảoChương 396: Đỉnh Cấp Thất Khảo Và Hoàng Cấp Nhất KhảoChương 397: Hải Thần Cửu Khảo, Tam Xoa Kích Lạc Ấn.Chương 398: Ánh Sáng Hải Thần (1)Chương 399: Ánh Sáng Hải Thần (2)Chương 400: Huyền Bí Của Hải Thần Ánh SángChương 401: Thần Tứ Hồn Hoàn - Hồn Hoàn Thần BanChương 402: Thiên Sứ Cùng La SátChương 403: Mười Vạn Năm-Hồn Hoàn Thứ Bảy Của Đường TamChương 404: Xuyên Qua,hải Thần Ánh Sáng (1)Chương 405: Xuyên Qua,hải Thần Ánh Sáng (2)Chương 406: Hai Người Cùng Lúc Vượt Qua Hải Thần Ánh Sáng (1)Chương 407: Hai Người Cùng Lúc Vượt Qua Hải Thần Ánh Sáng (2)Chương 408: Đường Tam Át Chủ Bài, Kĩ Năng Tiến Hóa Sát Thần Lĩnh VựcChương 409: Hồn Kĩ Thứ Bảy Đáng Khinh Của Áo Tư LạpChương 410: Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa VươngChương 411: Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ MãngChương 412: Vũ Hồn Chân Thân Của Tà Hỏa Phượng HoàngChương 413: Hỏa Phượng Hoàng Bảy ĐầuChương 414: Phượng Hoàng Lĩnh VựcChương 415: Triều Tịch Luyện ThểChương 416: Cảnh Giới Cuối Cùng Của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (Mênh Mông)Chương 417: Đệ Tứ Khảo, Sa Kình Cuộc ChiếnChương 418: Xảo Sát Tà Ma Hổ KìnhChương 419: Hồn Hoàn Thứ Tám Của Đường TamChương 420: Hồn Cốt Chân Trái Mười Vạn Năm Của Tà MaChương 421: Khảo Nghiệm Thứ Năm, Khiêu Chiến Phong Hào Đấu LaChương 422: Hải Mã Thánh Trụ Cuộc ChiếnChương 423: Tà Mâu Bạch Hổ Đấu Hải Chi MâuChương 424: Thời Khắc Tiểu Vũ Hiến Tế Lại Hiện RaChương 425: Khiêu Chiến Hải Tinh Thánh TrụChương 426: Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công Chúa?Chương 427: Đệ Ngũ Hồn Hoàn Của Đường Tam Tiến Hóa Mười Vạn NămChương 428: Hải Long Đấu LaChương 429: Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên Phi ChuyChương 430: Đệ Lục Khảo, Công Kích Của Hải Thần Đấu LaChương 431: Hải Thần Đấu La, Vô Hạn Tiếp Cận Với Thần Thực LựcChương 432: Mượn Thế Vượt Qua Kiểm Tra, Phá Tan Đệ Lục KhảoChương 433: Hải Thần Thần Vị, Con Đường Thành ThầnChương 434: Rút Ra Thần Khí Hải Thần Tam Xoa KíchChương 435: Hải Thần Tam Xoa Kích, Nặng Mười Vạn Tám Ngàn CânChương 436: Thu Hoạch Cùng Chia Tay Sau Bốn NămChương 437: Võ Hồn Đế QuốcChương 438: Uy Lực Của Hải Thần Tam Xoa KíchChương 439: Sát Lục Chi Vương Tái HiệnChương 440: Sát Lục Chi Vương Chính Là Ông Cố!Chương 441: Nguy Cơ Của Hai Đại Thần ThúChương 442: Đường Tam Lần Đầu Tiên Giao Thủ Cùng Bỉ Bỉ ĐôngChương 443: Kĩ Năng Của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam KíchChương 444: Sâm Lâm Chi Vương Hiến Tế- Hồn Hoàn Thứ Chín Của Đường TamChương 445: Nơi Sống Lại, Lạc Nhật Sâm LâmChương 446: Sống Lại Đi, Người Yêu Của TaChương 447: Tiến Hóa Cuối Cùng Của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách XuyênChương 448: Đại Lễ Dâng Đến CửaChương 449: Thiết Hán Nhu TìnhChương 450: Trở Về Hạo Thiên TôngChương 451: Thái Thản Khung Thương Phá Cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần TrảoChương 452: Tông Môn Thủ Tịch, Hạo Thiên LệnhChương 453: Thần Tượng Di Vật - Tuyệt Thế Ám KhíChương 454: Đường Gia Quân-Chín Mươi Ba Cấp-Đế SưChương 455: Thiên Đấu Đại QuânChương 456: Thất Quái Bảo Vệ Tuyến Tiếp ViệnChương 457: Hồn Kỹ Thứ Chín Của Đường TamChương 458: Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi ĐìnhChương 459: Tái Chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường Gia Quân Thể Hiện Uy PhongChương 460: Tử Cực Ma Đồng : Tu La Ma QuangChương 461: Định Kế Tổng Tiến CôngChương 462: Chiến Trường Của Một NgườiChương 463: Đường Môn Tuyệt Đỉnh- Phật Nộ Đường LiênChương 464: Sáu Đại Cung Phụng, Đỉnh Cao Đấu LaChương 465: Đánh Tan, Huynh Đệ Cung Phụng Chín Mươi Sáu CấpChương 466: Hạo Thiên Chuy Chân Chính, Trạng Thái Hạo Thiên Đấu LaChương 467: Hạo Thiên Tông Thần Kĩ, Đại Tu Di ChuyChương 468: Thiên Sứ Đệ Cửu Khảo: Truyền Thừa Thần VịChương 469: Ám Ma Tà Thần Hổ : Tà Thần Phụ ThểChương 470: Siêu Cấp Hồn Thú Thông Minh Tuyệt ĐỉnhChương 471: Cuộc Chiến Phản Lão Hoàn Đồng, Hạo Thiên Chuy Đệ Tứ Hồn HoànChương 472: Bát Chu Mâu Tiến Hóa Thần CấpChương 473: Chín Vạn Năm! Ba Huynh Đệ Thiên Quân Nghĩ HoàngChương 474: Khắc Tinh Của Hồn Thú Loại Côn Trùng, Thần Cấp Bát Chu MâuChương 475: Thà Làm Ngọc Vỡ, Không Làm Ngói LànhChương 476: Trận Chiến Đầu Tiên Với Thiên Sứ Thần CấpChương 477: Hồn Hoàn Thứ Mười - Hồn Hoàn Thần CấpChương 478: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Đại Tu Di Chuy: Tạc Hoàn (Bùng Nổ Hồn Hoàn)Chương 479: Tuyệt Đối Áp Chế - Đại Tu Di Hạo Thiên ChuyChương 480: Đệ Nhất Đường Môn - Quan Âm Hữu LệChương 481: Thái Dương Thánh KiếmChương 482: Sự Truy Sát Của Thần Cấp Trong Lòng ĐấtChương 483: Hải Thần Giáng LâmChương 484: Mục Tiêu : Thâm Hải Ma Kình VươngChương 485: Chiến Đấu Đi! Thâm Hải Ma Kình VươngChương 486: Kém Thần Một Đường, Trăm Vạn Năm Hồn ThúChương 487: Đường Tam Vs Thâm Hải Ma Kình VươngChương 488: Tiêu Diệt Ma Kình Vương, Sát Thần Lĩnh Vực Biến DịChương 489: Trăm Vạn Năm Hồn Hoàn Cùng Trăm Vạn Năm Hồn CốtChương 490: Bảo Bối Trong Đầu Thâm Hải Ma Kình VươngChương 491: Hai Lựa Chọn Truyền Thừa: Hải Thần Hay Tu La Thần?Chương 492: Truyền Thừa Bắt Đầu, Hải Thần Đấu La Hiến TếChương 493: Hải Thần Và Tu La ThầnChương 494: Rút Ra Hồn Cốt, Hải Thần Tám CánhChương 495: Một Chữ Tình, Tâm Linh Cảm Ứng Giải CứuChương 496: Tấm Thân Xử Nam Của Ta Chỉ Dành Cho Tiểu Vũ, Hải Thần Thần TrangChương 497: Hải Thần Đường TamChương 498: Hải Thần Và Thiên Sứ ThầnChương 499: Sóng Biếc, Hải Thần, Xanh Thẳm Vô TậnChương 500: Thực Thần Và Cửu Thải Thần NữChương 501: Thất Quái Phong Hào Cùng Tu La Thần Lực Tái SinhChương 502: Lựa Chọn Của Tiểu Vũ, Ma Kiếm Nhập ThểChương 503: Gia Lăng Quan, Song Thần Hàng LâmChương 504: Tuyệt Thế Song Thần, Quyết Chiến Trên Cao Mười DặmChương 505: Siêu Cấp Dung Hợp Kỹ - U Minh Bạch HổChương 506: Lục Quái Phát Uy, Binh Lâm Thành HạChương 507: Cửu Bảo Vô Địch Thần QuangChương 508: Toàn Thành Tràn Ngập Lục U UChương 509: Thái Dương Thiên SứChương 510: La Sát Thần Xuất HiệnChương 511: Thiên Sứ Cùng La SátChương 512: Hải Thần Vẫn LạcChương 513: Dung Hợp Hoàn Mỹ- Thần Quang Phục SinhChương 514: Thần Hồn Về Vị Trí Cũ- Hải Thần Trở LạiChương 515: Quyết Chiến Cuối CùngChương 516: Hoàn Mỹ Dung Hợp Chi Song Thần Chiến Song ThầnChương 517: Đại Kết Cục, Một Điều Kiện Cuối Cùng!