Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Tác giả:Đêm Bắc
Dịch giả:
Phân loại:Xuyên Không
last update time:07/09/2018
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư nói về nàng - Quân Ngây Thơ là thần y ở thế kỷ hai mươi bốn. Trong một lần xuyên qua, nàng trở thành Đại tiểu thư không thể tu luyện, ngang ngược ,kiêu ngạo, vô năng của Lân vương phủ bị mọi người chán ghét. Nàng theo mang một thân y thuật xuyên không qua, vận mệnh bắt đầu thay đổi thành màu xám đen. Cái gì thiên tài tuyệt thế vô song? Đều không phải bị nàng giẫm đạp dưới chân sao! Truyện ban đầu vốn là thiên chi kiêu nữ, há dung ngươi chớ làm càn! Ngân châm nơi tay, thiên hạ ta có! Thiên huyền địa bảo đều trong tay nàng, tuyệt thế công pháp hạ bút thành văn. Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, lại cứu lên một con trùng theo đuôi. Hắn tuyệt sắc yêu dị, thủ đoạn tàn nhẫn, lại đối với tiểu giả hỏa này ngẫu nhiên cứu hắn một mạng, yêu nàng sâu sắc. “Chúng ta không thân.” Mỗ thần y trừng mắt phản đối. Nam nhân nào đó tà mị cười, “Mặc xong quần áo liền không nhận biết? Ta đây cởi ngươi lại nhận?”​
Xem
Mục lục:
Chương 1: Kiếp Trước Kiếp Này​Chương 2: Tự Cứu​Chương 3: Tự Cứu (2)​Chương 4: Lân Vương Phủ​Chương 5: Lân Vương Phủ (2)Chương 6: Lân Vương Phủ (3)​Chương 7: Khách Không Mời Mà Đến (1)​Chương 8: Khách Không Mời Mà Đến (2)Chương 9: Khách Không Mời Mà Đến (3)​Chương 10: Khách Không Mời Mà Đến (4)Chương 11: Tập Kích​Chương 12: Bị Ghét Bỏ (1)Chương 13: Bị Ghét Bỏ (2)Chương 14: Ba Người Thành HổChương 15: Gia GiaChương 16: Tiểu Bạch Liên (1)Chương 17: Tiểu Bạch Liên (2)​Chương 18: Tiểu Bạch Liên (3)Chương 19: Tiểu Bạch Liên (4) ​Chương 20: Toàn Thân Đều Là Bảo Vật (1)Chương 21: Toàn Thân Đều Là Bảo Vật (2)Chương 22: Toàn Thân Đều Là Bảo Vật (3)Chương 23: Độc Phát (1)​Chương 24: Độc Phát (2)​Chương 25: Độc Phát (3)Chương 26: Độc Phát (4)Chương 27: Diệu Thủ Hồi Xuân (1)​Chương 28: Diệu Thủ Hồi Xuân (2)​Chương 29: Diệu Thủ Hồi Xuân (3)​Chương 30: Diệu Thủ Hồi Xuân (4)​Chương 31: Thế Ngoại Cao Nhân (1)​Chương 32: Thế Ngoại Cao Nhân (2)​Chương 33: Thế Ngoại Cao Nhân (3)​Chương 34: Thế Ngoại Cao Nhân (4)​Chương 35: Biến Hóa (1)Chương 36: Biến Hóa (2)​Chương 37: Biến Hóa (3)​Chương 38: Triều Đình​Chương 39: Triều Đình (2)​Chương 40: Quỷ Thị (1)​Chương 41: Quỷ Thị (2)​Chương 42: Quỷ Thị (3)​Chương 43: Phá Thư (1)​Chương 44: Phá Thư (2)​Chương 45: Phá Thư (3)Chương 46: Oan Gia Ngõ Hẹp (1)​Chương 47: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)​Chương 48: Oan Gia Ngõ Hẹp (3)​Chương 49: Liên Hoàn Vả Mặt (1)​Chương 50: Liên Hoàn Vả Mặt (2)​Chương 51: Liên Hoàn Vả Mặt (3)​Chương 52: Theo Dõi (1)​Chương 53: Theo Dõi (2)​Chương 54: Công Pháp Quỷ Dị(1)​Chương 55: Công Pháp Quỷ Dị(2)​Chương 56: Tiệc Mừng Thọ (1)​Chương 57: Tiệc Mừng Thọ (2)​Chương 58: Tiệc Mừng Thọ (3)​Chương 59: Lâm Uyên Điện (1)​Chương 60: Lâm Uyên Điện (2)​Chương 61: Lâm Uyên Điện (3)Chương 62: Lâm Uyên Điện (4)​Chương 63: Lâm Uyên Điện (5)​Chương 64: Lâm Uyên Điện (6)​Chương 65: Thái Tử (1)​Chương 66: Thái Tử (2)​Chương 67: Thái Tử (3)​ ​Chương 68: Thái Tử (4)​Chương 69: Chung Tình (1)Chương 70: Chung Tình (2)Chương 71: Chung Tình (3)Chương 72: Ngọc Dịch Quỳnh Tương (1)Chương 73: Ngọc Dịch Quỳnh Tương (2)Chương 74: Ngọc Dịch Quỳnh Tương (3)Chương 75: Đồn Đãi Vớ VẩnChương 76: Linh LựcChương 77: Chớ Có Phiền Ta (1)Chương 78: Chớ Có Phiền Ta (2)Chương 79: Chớ Có Phiền Ta (3)Chương 80: Nhuận Mộc Châu (1)Chương 81: Nhuận Mộc Châu (2)Chương 82: Nhuận Mộc Châu (3)Chương 83: Người Tới Không Có Ý Tốt (1)Chương 84: Người Tới Không Có Ý Tốt (2)Chương 85: Người Tới Không Có Ý Tốt (3)Chương 86: Người Tới Không Có Ý Tốt (4)Chương 87: Bất Quá Là Đan Dược (1)Chương 88: Bất Quá Là Đan Dược (2)Chương 89: Bất Quá Là Đan Dược (3)Chương 90: Vả Mặt Lần Thứ Nhất (1)Chương 91: Vả Mặt Lần Thứ Nhất (2)Chương 92: Vả Mặt Lần Thứ Nhất (3)Chương 93: Vả Mặt Lần Thứ Hai (1)Chương 94: Vả Mặt Lần Thứ Hai (2)Chương 95: Vả Mặt Lần Thứ Hai (3)Chương 96: Thụy Lân Quân (1)Chương 97: Thụy Lân Quân (2)Chương 98: Thụy Lân Quân (3)Chương 99: "sản Xuất Hàng Loạt"Chương 100: Hoàng Thất Âm Độc (1)Chương 101: Hoàng Thất Âm Độc (2)Chương 102: Tuyệt Thế Đan Dược (1)Chương 103: Tuyệt Thế Đan Dược (2)Chương 104: Tuyệt Thế Đan Dược (3)Chương 105: Mưa Gió Sắp Đến (1)Chương 106: Mưa Gió Sắp Đến (2)Chương 107: Mưa Gió Sắp Đến (3)Chương 108: Mưa Gió Sắp Đến (4)Chương 109: Mưa Gió Sắp Đến (5)Chương 110: Lăng Vân Vang (1)Chương 111: Lăng Vân Vang (2)Chương 112: Lăng Vân Vang (3)Chương 113: Lăng Vân Vang (4)Chương 114: Lăng Vân Vang (5)Chương 115: Giết Cho Ngươi Xem (1)Chương 116: Giết Cho Ngươi Xem (2)Chương 117: Giết Cho Ngươi Xem (3)Chương 118: Giết Cho Ngươi Xem (4)Chương 119: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật (1)Chương 120: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật (2)Chương 121: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật (3)Chương 122: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật (4)Chương 123: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật (5)Chương 124: Chờ Chết Đi (1)Chương 125: Chờ Chết Đi (2)Chương 126: Chờ Chết Đi (3)Chương 127: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu (1)Chương 128: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu (2)Chương 129: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu (3)Chương 130: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu (4)Chương 131: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu (5)Chương 132: Lễ Vật Tạ Ơn (1)Chương 133: Lễ Vật Tạ Ơn (2)Chương 134: Lễ Vật Tạ Ơn (3)Chương 135: Linh Lực Tăng TrưởngChương 136: Ngôi Vị Hoàng Đế Lung Lay Sắp Đổ (1)Chương 137: Ngôi Vị Hoàng Đế Lung Lay Sắp Đổ (2)Chương 138: Ngôi Vị Hoàng Đế Lung Lay Sắp Đổ (3)Chương 139: Lung Lay Sắp Đổ Ngôi Vị Hoàng Đế (4)Chương 140: Túy Liên (1)Chương 141: Túy Liên (2)Chương 142: Túy Liên (3)Chương 143: Nữ Tử Âm Độc (1)Chương 144: Nữ Tử Âm Độc (2)Chương 145: Nữ Tử Âm Độc (3)Chương 146: Độc (1)Chương 147: Độc (2)Chương 148: Độc (3)Chương 149: Độc (4)Chương 150: Múa Rìu Qua Mắt Thợ (1)Chương 151: Múa Rìu Qua Mắt Thợ (2)Chương 152: Múa Rìu Qua Mắt Thợ (3)Chương 153: Múa Rìu Qua Mắt Thợ (4)Chương 154: Trò Hay Bắt Đầu (1)Chương 155: Trò Hay Bắt Đầu (2)Chương 156: Trò Hay Bắt Đầu (3)Chương 157: Trò Hay Bắt Đầu (4)Chương 158: Trò Hay Bắt Đầu (5)Chương 159: Ta Là Dao Thớt (1)Chương 160: Ta Là Dao Thớt (2)Chương 161: Ta Là Dao Thớt (3)Chương 162: Ta Là Dao Thớt (4)Chương 163: Hủy Đi Nuốt Vào Bụng (1)Chương 164: Hủy Đi Nuốt Vào Bụng (2)Chương 165: Hủy Đi Nuốt Vào Bụng (3)Chương 166: Hủy Đi Nuốt Vào Bụng (4)Chương 167: Thay Đổi Hoàng Quyền (1)Chương 168: Thay Đổi Hoàng Quyền (2)Chương 169: Thay Đổi Hoàng Quyền (3)Chương 170: Đoạt Linh (1)Chương 171: Đoạt Linh (2)Chương 172: Đây Là Dụ Dỗ (1)Chương 173: Đây Là Dụ Dỗ (2)Chương 174: Đây Là Dụ Dỗ (3)Chương 175: Xử Lý (1)Chương 176: Xử Lý (2)Chương 177: Xử Lý (3)Chương 178: Xử Lý (4)Chương 179: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (1)Chương 180: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (2)Chương 181: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (3)Chương 182: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (4)Chương 183: Âm Thầm So Chiêu (1)Chương 184: Âm Thầm So Chiêu (2)Chương 185: Âm Thầm So Chiêu (3)Chương 186: Âm Thầm So Chiêu (4)Chương 187: Địch Ngoài Sáng Ta Trong Tối (1)Chương 188: Địch Ngoài Sáng Ta Trong Tối (2)Chương 189: Hồn Ngọc (1)Chương 190: Hồn Ngọc (2)Chương 191: Ta Muốn Mạnh Mẽ Hơn (1)Chương 192: Chương 192Chương 193: Ta Tưởng Biến Cường ( 3 )Chương 194: Chương 194Chương 195: Khai Quan ( 2 )Chương 196: Khai Quan ( 3 )Chương 197: Khai Quan ( 4 )Chương 198: Khai Quan ( 5 )Chương 199: Trấn Hồn Ngọc ( 1 )Chương 200: Trấn Hồn Ngọc (2)Chương 201: Trấn Hồn Ngọc (3)Chương 202: Trấn Hồn Ngọc (4)Chương 203: Trấn Hồn Ngọc (5)Chương 204: Thế Nào Là Cường ĐạiChương 205: Đánh Cuộc (1)Chương 206: Đánh Cuộc (2)Chương 207: Đánh Cuộc (3)Chương 208: Chiến Đấu Liên (1)Chương 209: Chiến Đấu Liên (2)Chương 210: Cường Quyền (1)Chương 211: Cường Quyền (2)Chương 212: Cường Quyền (3)Chương 213: Đột Phá (1)Chương 214: Đột Phá (2)Chương 215: Đột Phá (3)Chương 216: Đột Phá (4)Chương 217: Đột Phá (5)Chương 218: Đột Phá (6)Chương 219: Vả Mặt Lần Thứ Ba (1)Chương 220: Vả Mặt Lần Thứ Ba (2)Chương 222: Vả Mặt Lần Thứ Ba (4)Chương 223: Vả Mặt Lần Thứ Ba (5)Chương 224: Vả Mặt Lần Thứ Ba (6)Chương 225: Vả Mặt Lần Thứ Ba (7)Chương 226: Kính Ngươi Như Một Hán Tử (1)Chương 227: Kính Ngươi Như Một Hán Tử (2)Chương 228: Kính Ngươi Như Một Hán Tử (3)Chương 229: Lột XácChương 230: Vả Mặt Lần Thứ TưChương 231: Đều Để Lại Cho NgươiChương 242: Khởi Tử Hồi SinhChương 245: Tiểu Gia Hỏa Lúng TúngChương 246: Tính Toán Của Quân Vô TàChương 250: Đạo Làm Đế VươngChương 251: Trù BịChương 252: Đi XaChương 253: Vân Sơn (1)Chương 254: Vân Sơn (2)Chương 258: Kiều SởChương 261: Mười Hai Đỉnh NúiChương 262: Lớn Tiếng Doạ NgườiChương 268: Tàng Vân PhongChương 269: Mộng Đẹp Vẫn Là Ác MộngChương 274: Hoa CaChương 275: Đổi Trắng Thay Đen (1)Chương 276: Đổi Trắng Thay Đen (2)Chương 277: Đổi Trắng Thay Đen (3)Chương 278: Đổi Trắng Thay Đen (4)Chương 279: Chương 279: Vả Mặt Lần Thứ Năm (1)Chương 280: Chương 280: Vả Mặt Lần Thứ Năm (2)Chương 282: Chương 282: Vả Mặt Lần Thứ Năm (4)Chương 283: Chương 283: Vả Mặt Lần Thứ Năm (5)Chương 284: Chương 284: Vả Mặt Lần Thứ Năm (6)Chương 285: Chương 285: Vả Mặt Lần Thứ Năm (7)Chương 286: Chương 286: Vả Mặt Lần Thứ Năm (8)Chương 287: Chương 287: Vả Mặt Lần Thứ Năm (9)Chương 288: Chương 288: Vả Mặt Lần Thứ Năm (10)Chương 289: Chương 289: Mỹ Nhân Diện (1)Chương 290: Chương 290: Mỹ Nhân Diện (2)Chương 291: Chương 291: Mỹ Nhân Diện (3)Chương 292: Chương 292: Thay Thế 1Chương 293: Chương 293: Thay Thế 2Chương 294: Chương 294: Thay Thế 3Chương 295: Chương 295: Thay Thế (4)Chương 296: Chương 296: Thay Thế (5)Chương 297: Chương 297: Cam Linh (1)Chương 298: Cam Linh (2)Chương 299: Cam Linh (3)Chương 300: Chương 300: Hy Vọng (1)Chương 301: Chương 301: Hy Vọng (2)Chương 302: Chương 302: Hi Vọng (3)Chương 303: Chương 303: Hoán Đổi Linh Hồn (1)Chương 304: Chương 304: Hoán Đổi Linh Hồn (2)Chương 305: Chương 305: Hoán Đổi Linh Hồn (3)Chương 306: Chương 306: Không Đội Trời Chung (1)Chương 307: Chương 307: Không Đội Trời Chung (2)Chương 308: Chương 308: Không Đội Trời Chung (3)Chương 309: Chương 309: Không Đội Trời Chung (4)Chương 310: Chương 310: Khủng Hoảng Tràn Lan (1)Chương 311: Chương 311: Khủng Hoảng Tràn Lan (2)Chương 312: Chương 312: Khủng Hoảng Tràn Lan (3)Chương 313: Chương 313: Khủng Hoảng Tràn Lan (4)Chương 314: Chương 314: Mộ Thần Cố Chấp (1)Chương 315: Chương 315: Mộ Thần Cố Chấp (2)Chương 316: Chương 316: Mộ Thần Cố Chấp (3)Chương 317: Chương 317: Cừu Non Ăn Tươi Nuốt Sống Người Khác (1)Chương 318: Chương 318: Cừu Non Ăn Tươi Nuốt Sống Người Khác (2)Chương 319: Chương 319: Cừu Non Ăn Tươi Nuốt Sống Người Khác (3)Chương 320: Chương 320: Cừu Non Ăn Tươi Nuốt Sống Người Khác (4)Chương 321: Chương 321: Cừu Non Ăn Tươi Nuốt Sống Người Khác (5)Chương 322: Chương 322: Thu Lưới (1)Chương 323: Chương 323: Thu Lưới (2)Chương 324: Chương 324: Thu Lưới (3)Chương 325: Chương 325: Giông Bão Nổi Lên (1)Chương 326: Chương 326: Giông Bão Nổi Lên (2)Chương 327: Chương 327: Giông Bão Nổi Lên (3)Chương 328: Chương 328: Giông Bão Nổi Lên (4)Chương 329: Chương 329: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (1)Chương 330: Chương 330: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (2)Chương 331: Chương 331: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (3)Chương 332: Chương 332: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (4)Chương 333: Chương 333: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (5)Chương 334: Chương 334: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (6)Chương 335: Chương 335: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (7)Chương 336: Chương 336: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (8)Chương 337: Chương 337: Phương Thức Bẽ Mặt Thứ Sáu (9)Chương 338: Chương 338: Cường Địch (1)Chương 339: Chương 339: Cường Địch (2)Chương 340: Chương 340: Cường Địch (3)Chương 341: Chương 341: Cường Địch (4)Chương 342: Chương 342: Cường Địch (5)Chương 343: Chương 343: Cường Địch (6)Chương 344: Chương 344: Cường Địch (7)Chương 345: Chương 345: Sống Sót (1)Chương 346: Chương 346: Sống Sót (2)Chương 347: Chương 347: Sống Sót (3)Chương 348: Chương 348: Học Viện Phượng Thê (1)Chương 349: Chương 349: Học Viện Phượng Thê (2)Chương 350: Chương 350: Học Viện Phượng Thê (3)Chương 351: Chương 351: Học Viện Phượng Thê (4)Chương 352: Chương 352: Ta Tới Rồi (1)Chương 353: Chương 353: Ta Tới Rồi (2)Chương 354: Chương 354: Ta Tới Rồi (3)Chương 355: Chương 355: Ta Tới Rồi (4)Chương 356: Ta Tới Rồi (5)Chương 357: Bái Sư (1)Chương 358: Bái Sư (2)Chương 359: Ta Đánh Đấy, Thế Nào (1)Chương 360: Ta Đánh Đấy, Thế Nào (2)Chương 361: Ta Đánh Đấy, Thế Nào (3)Chương 362: Bái Sư (1)Chương 363: Bản Đồ Da Người (1)Chương 364: Chương 364: Bản Đồ Da Người (2)Chương 365: Chương 365: Bản Đồ Da Người (3)Chương 366: Chương 366: Đông Viện! Quật Khởi! (1)Chương 367: Chương 367: Đông Viện! Quật Khởi! (2)Chương 368: Chương 368: Đông Viện! Quật Khởi! (3)Chương 369: Chương 369: Người Còn Cần Không (1)Chương 370: Chương 370: Người Còn Muốn Không (2)Chương 371: Chương 371: Người Còn Muốn Không (3)Chương 372: Chương 372: Người Còn Muốn Không (4)Chương 373: Chương 373: Ngược Rồi (1)Chương 374: Chương 374: Ngược Rồi (2)Chương 375: Chương 375: Nước Suối Trời (1)Chương 376: Chương 376: Nước Suối Trời (2)Chương 377: Chương 377: Học Viện Phong Hoa (1)Chương 378: Chương 378: Học Viện Phong Hoa (2)Chương 379: Chương 379: Học Viện Phong Hoa (3)Chương 380: Chương 380: Trưởng Lão Hiện Thân (1)Chương 381: Trưởng Lão Hiện Thân (2)Chương 382: Trưởng Lão Hiện Thân (3)Chương 383: Trưởng Lão Hiện Thân (4)Chương 384: Trưởng Lão Hiện Thân (5)Chương 385: Chương 385: Nhập Học (1)Chương 386: Chương 386: Nhập Học (2)Chương 387: Chương 387: Nhập Học (3)Chương 388: Chương 388: Nhập Học (4)Chương 389: Chương 389: Nhập Học (5)Chương 390: Chương 390: Nhập Học (6)Chương 391: Chương 391: Nhập Học (7)Chương 392: Chương 392: Nhập Học (8)Chương 393: Chương 393: Bạn Cùng Phòng Không Hòa Hợp (1)Chương 394: Chương 394: Bạn Cùng Phòng Không Hòa Hợp (2)Chương 395: Chương 395: Bạn Cùng Phòng Không Hoà Hợp (3)Chương 396: Chương 396: Bạn Cùng Phòng Không Hòa Hợp (4)Chương 397: Hâm Mộ Và Ghen Ghét (1)Chương 398: Hâm Mộ Và Ghen Ghét (2)Chương 399: Hâm Mộ Và Ghen Ghét (3)Chương 400: Hâm Mộ Và Ghen Ghét (4)Chương 401: Phục Linh Sư (1)Chương 402: Phục Linh Sư (2)Chương 403: Phục Linh Sư (3)Chương 404: Phục Linh Sư (4)Chương 405: Phục Linh Sư (5)Chương 406: Thần Chuyển Ngoặt (1)Chương 407: Thần Chuyển Ngoặt (2)Chương 408: Thần Chuyển Ngoặt (3)Chương 409: Bôi Nhọ (1)Chương 410: Chương 410: Bôi Nhọ (2)Chương 411: Chương 411: Bôi Nhọ (3)Chương 412: Chương 412: Bôi Nhọ (4)Chương 413: Chương 413: Bôi Nhọ (5)Chương 414: Chương 414: Bôi Nhọ (6)Chương 415: Chương 415: Bôi Nhọ (7)Chương 416: Chương 416: Bôi Nhọ (8)Chương 417: Chương 417: Huynh Đệ Phạm Gia (1)Chương 418: Chương 418: Huynh Đệ Phạm Gia (2)Chương 419: Chương 419: Huynh Đệ Phạm Gia (3)Chương 420: Chương 420: Sự Phẫn Nộ Của Cố Ly Sinh (1)Chương 421: Chương 421: Sự Phẫn Nộ Của Cố Ly Sinh (2)Chương 422: Chương 422: Phân Viện Thú Linh (1)Chương 423: Chương 423: Phân Viện Thú Linh (2)Chương 424: Chương 424: Phân Viện Thú Linh (3)Chương 425: Chương 425: Tín Nhiệm (1)Chương 426: Chương 426: Là Bệnh Hay Là Độc (1)Chương 427: Chương 427: Là Bệnh Hay Là Độc (2)Chương 428: Chương 428: Là Bệnh Hay Là Độc (3)Chương 429: Chương 429: Là Bệnh Hay Là Độc (4)Chương 430: Chương 430: Là Bệnh Hay Là Độc (5)Chương 431: Chương 431: Là Bệnh Hay Là Độc (6)Chương 432: Chương 432: Là Bệnh Hay Là Độc (7)Chương 433: Chương 433: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (1)Chương 434: Chương 434: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (2)Chương 435: Chương 435: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (3)Chương 436: Chương 436: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (4)Chương 437: Chương 437: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (5)Chương 438: Chương 438: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (6)Chương 439: Chương 439: Bùa Đòi Mạng Của Mỹ Vị (1)Chương 440: Chương 440: Bùa Đòi Mạng Của Mỹ Vị (2)Chương 441: Chương 441: Bùa Đòi Mạng Của Mỹ Vị (3)Chương 442: Chương 442: Đến Lúc Rồi (1)Chương 443: Chương 443: Đến Lúc Rồi (2)Chương 444: Chương 444: Đến Lúc Rồi (3)Chương 445: Chương 445: Ngày Săn Linh (1)Chương 446: Chương 446: Ngày Săn Linh (2)Chương 447: Chương 447: Ngày Săn Linh (3)Chương 448: Chương 448: Đội Yếu Nhất Hay Đội Mạnh Nhất (1)Chương 449: Chương 449: Đội Yếu Nhất Hay Đội Mạnh Nhất (2)Chương 450: Chương 450: Đội Yếu Nhất Hay Đội Mạnh Nhất (3)Chương 451: Chương 451: Rừng Rậm Linh Vũ (1)Chương 452: Chương 452: Rừng Rậm Linh Vũ (2)Chương 453: Chương 453: Rừng Rậm Linh Vũ (3)Chương 454: Chương 454: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (1)Chương 455: Chương 455: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (2)Chương 456: Chương 456: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (3)Chương 457: Chương 457: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (4)Chương 458: Chương 458: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (5)Chương 459: Chương 459: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (6)Chương 460: Chương 460: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (7)Chương 461: Chương 461: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (8)Chương 462: Chương 462: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (9)Chương 463: Chương 463: Tầm Quan Trọng Của Việc Tỏ Vẻ Đáng Yêu (1)Chương 464: Chương 464: Tầm Quan Trọng Của Việc Tỏ Vẻ Đáng Yêu (2)Chương 465: Chương 465: Tầm Quan Trọng Của Việc Tỏ Vẻ Đáng Yêu (3)Chương 466: Chương 466: Tầm Quan Trọng Của Việc Tỏ Vẻ Đáng Yêu (4)Chương 467: Chương 467: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (1)Chương 468: Chương 468: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (2)Chương 469: Chương 469: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (3)Chương 470: Chương 470: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (4)Chương 471: Chương 471: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (5)Chương 472: Chương 472: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (6)Chương 473: Chương 473: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (7)Chương 474: Chương 474: Nữ Tử Ác Độc (1)Chương 475: Chương 475: Nữ Tử Ác Độc (2)Chương 476: Chương 476: Nữ Tử Ác Độc (3)Chương 477: Chương 477: Nữ Tử Ác Độc (4)Chương 478: Chương 478: Đầu Cơ Trục Lợi (1)Chương 479: Chương 479: Đầu Cơ Trục Lợi (2)Chương 480: Chương 480: Đầu Cơ Trục Lợi (3)Chương 481: Chương 481: Đầu Cơ Trục Lợi (4)Chương 482: Chương 482: Đội Cuồng Chiến Đệ Nhất (1)Chương 483: Chương 483: Đội Cuồng Chiến Đệ Nhất (2)Chương 484: Chương 484: Đội Cuồng Chiến Đệ Nhất (3)Chương 485: Chương 485: Đội Cuồng Chiến Đệ Nhất (4)Chương 486: Chương 486: Đội Cuồng Chiến Đệ Nhất (5)Chương 487: Chương 487: Linh Thú Cấp Lãnh Chủ (1)Chương 488: Chương 488: Linh Thú Cấp Lãnh Chủ (2)Chương 489: Chương 489: Linh Thú Cấp Lãnh Chủ (3)Chương 490: Chương 490: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (1)Chương 491: Chương 491: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (2)Chương 492: Chương 492: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (3)Chương 493: Chương 493: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (4)Chương 494: Chương 494: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (5)Chương 495: Chương 495: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (6)Chương 496: Chương 496: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (7)Chương 497: Chương 497: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Ba (8)Chương 498: Chương 498: Nhớ Nhà (1)Chương 499: Chương 499: Nhớ Nhà (2)Chương 500: Chương 500: Nhớ Nhà (3)Chương 501: Chương 501: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (1)Chương 502: Chương 502: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (2)Chương 503: Chương 503: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (3)Chương 504: Chương 504: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (4)Chương 505: Chương 505: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (5)Chương 506: Chương 506: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (6)Chương 507: Chương 507: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (7)Chương 508: Chương 508: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (8)Chương 509: Chương 509: Phương Thức Bẽ Mặt Liên Hoàn Thứ Tư (9)Chương 510: Chương 510: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (1)Chương 511: Chương 511: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (2)Chương 512: Chương 512: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (3)Chương 513: Chương 513: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (4)Chương 514: Chương 514: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (5)Chương 515: Chương 515: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (6)Chương 516: Chương 516: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (7)Chương 517: Chương 517: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (8)Chương 518: Chương 518: Cái Đuôi Nhỏ Như Hình Với Bóng (9)Chương 519: Chương 519: Kết Thúc Ngày Hội Săn Linh (1)Chương 520: Chương 520: Kết Thúc Ngày Hội Săn Linh (2)Chương 521: Chương 521: Kết Thúc Ngày Hội Săn Linh (3)Chương 522: Chương 522: Nổi Cơn Giông Bão (1)Chương 523: Chương 523: Nổi Cơn Giông Bão (2)Chương 524: Chương 524: Nổi Cơn Giông Bão (3)Chương 525: Chương 525: Nổi Cơn Giông Bão (4)Chương 526: Chương 526: Vô Sự Hiến Ân Cần (1)Chương 527: Chương 527: Vô Sự Hiến Ân Cần (2)Chương 528: Chương 528: Vô Sự Hiến Ân Cần (3)Chương 529: Chương 529: Vô Sự Hiến Ân Cần (4)Chương 530: Chương 530: Tu Hú Sẵn Tổ (1)Chương 531: Chương 531: Tu Hú Sẵn Tổ (2)Chương 532: Chương 532: Tu Hú Sẵn Tổ (3)Chương 533: Chương 533: Câu Kết Tự Làm Bẽ Mặt Mình (1)Chương 534: Chương 534: Câu Kết Tự Làm Bẽ Mặt Mình (2)Chương 535: Chương 535: Câu Kết Tự Làm Bẽ Mặt Mình (3)Chương 536: Chương 536: Câu Kết Tự Làm Bẽ Mặt Mình (4)Chương 537: Chương 537: Câu Kết Tự Làm Bẽ Mặt Mình (5)Chương 538: Chương 538: Trấn Thiền Lâm (1)Chương 539: Chương 539: Trấn Thiền Lâm (2)Chương 540: Chương 540: Trấn Thiền Lâm (3)Chương 541: Chương 541: Trấn Thiền Lâm (4)Chương 542: Chương 542: Trấn Thiền Lâm (5)Chương 543: Chương 543: Trấn Thiền Lâm (6)Chương 544: Chương 544: Hắc Thạch Thần Bí (1)Chương 545: Chương 545: Hắc Thạch Thần Bí (2)Chương 546: Chương 546: Hắc Thạch Thần Bí (2)Chương 547: Chương 547: Hắc Thạch Thần Bí (4)Chương 548: Chương 548: Hắc Thạch Thần Bí (5)Chương 549: Chương 549: Hắc Thạch Thần Bí (6)Chương 550: Chương 550: Hắc Thạch Thần Bí (7)Chương 551: Chương 551: Hắc Thạch Thần Bí (8)Chương 552: Chương 552: Hắc Thạch Thần Bí (9)Chương 553: Chương 553: Hắc Thạch Thần Bí (10)Chương 554: Chương 554: Đoạn Thiên Nhai (1)Chương 555: Chương 555: Đoạn Thiên Nhai (2)Chương 556: Chương 556: Đoạn Thiên Nhai (3)Chương 557: Chương 557: Đoạn Thiên Nhai (4)Chương 558: Chương 558: Đoạn Thiên Nhai (5)Chương 559: Chương 559: Đoạn Thiên Nhai (6)Chương 560: Chương 560: Đoạn Thiên Nhai (7)Chương 561: Chương 561: Đoạn Thiên Nhai (8)Chương 562: Chương 562: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (1)Chương 563: Chương 563: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (2)Chương 564: Chương 564: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (3)Chương 565: Chương 565: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (4)Chương 566: Chương 566: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (5)Chương 567: Chương 567: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (6)Chương 568: Chương 568: Buổi Đấu Giá Của Thổ Hào (7)Chương 569: Chương 569: Thiếu Niên Ham Tranh Đấu (1)Chương 570: Chương 570: Thiếu Niên Ham Tranh Đấu (2)Chương 571: Chương 571: Thiếu Niên Ham Tranh Đấu (3)Chương 572: Chương 572: Thiếu Niên Ham Tranh Đấu (4)Chương 573: Chương 573: Mưu Hại Đồng Môn (1)Chương 574: Chương 574: Mưu Hại Đồng Môn (2)Chương 575: Chương 575: Mưu Hại Đồng Môn (3)Chương 576: Chương 576: Mưu Hại Đồng Môn (4)Chương 577: Chương 577: Mưu Hại Đồng Môn (5)Chương 578: Chương 578: Chuẩn Bị Mất Mặt (1)Chương 579: Chương 579: Chuẩn Bị Mất Mặt (2)Chương 580: Chương 580: Chuẩn Bị Mất Mặt (3)Chương 581: Chương 581: Chuẩn Bị Mất Mặt (4)Chương 582: Chương 582: Có Chút Thương Nhớ (1)Chương 583: Chương 583: Bẽ Mặt Tập Thể (1)Chương 584: Chương 584: Bẽ Mặt Tập Thể (2)Chương 585: Chương 585: Bẽ Mặt Tập Thể (3)Chương 586: Chương 586: Bẽ Mặt Tập Thể (4)Chương 587: Chương 587: Bẽ Mặt Tập Thể (5)Chương 588: Chương 588: Bẽ Mặt Tập Thể (6)Chương 589: Chương 589: Bẽ Mặt Tập Thể (7)Chương 590: Chương 590: Bẽ Mặt Tập Thể (8)Chương 591: Chương 591: Bẽ Mặt Tập Thể (9)Chương 592: Chương 592: Bẽ Mặt Tập Thể(10)Chương 593: Chương 593: Bẽ Mặt Tập Thể (11)Chương 594: Chương 594: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (1)Chương 595: Chương 595: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (2)Chương 596: Chương 596: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (3)Chương 597: Chương 597: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (4)Chương 598: Chương 598: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (5)Chương 599: Chương 599: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (6)Chương 600: Chương 600: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (7)Chương 601: Chương 601: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (8)Chương 602: Chương 602: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (9)Chương 603: Chương 603: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (10)Chương 604: Chương 604: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (11)Chương 605: Chương 605: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (12)Chương 606: Chương 606: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (13)Chương 607: Chương 607: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (14)Chương 608: Chương 608: Bẽ Mặt Kiểu Thứ Bảy (15)Chương 609: Chương 609: Ngươi Đẹp Mà Độc Ác (1)Chương 610: Chương 610: Ngươi Đẹp Mà Độc Ác (2)Chương 611: Chương 611: Ngươi Đẹp Mà Độc Ác (3)Chương 612: Chương 612: Ngươi Đẹp Mà Độc Ác (4)Chương 613: Chương 613: Là Nhớ Ta Sao? (1)Chương 614: Chương 614: Là Nhớ Ta Sao? (2)Chương 615: Chương 615: Là Nhớ Ta Sao? (3)Chương 616: Chương 616: Là Nhớ Ta Sao? (4)Chương 617: Chương 617: Là Nhớ Ta Sao? (5)Chương 618: Chương 618: Là Nhớ Ta Sao? (6)Chương 619: Chương 619: Tùy Tùng (1)Chương 620: Chương 620: Tùy Tùng (2)Chương 621: Chương 621: Tùy Tùng (3)Chương 622: Chương 622: Tùy Tùng (4)Chương 623: Chương 623: Tùy Tùng (5)Chương 624: Chương 624: Dẫn Sói Vào Nhà (1)Chương 625: Chương 625: Dẫn Sói Vào Nhà (2)Chương 626: Chương 626: Dẫn Sói Vào Nhà (3)Chương 627: Chương 627: Đây Là Làm Nũng? (1)Chương 628: Chương 628: Đây Là Làm Nũng? (2)Chương 629: Chương 629: Đây Là Làm Nũng (3)Chương 630: Chương 630: Đột Nhiên Cáo BiệtChương 631: Chương 631: Quay Lại Trấn Thiền Lâm (1)Chương 632: Chương 632: Quay Lại Trấn Thiền Lâm (2)Chương 633: Chương 633: Quay Lại Trấn Thiền Lâm (3)Chương 634: Chương 634: Quay Lại Trấn Thiền Lâm (4)Chương 635: Chương 635: Quay Lại Trấn Thiền Lâm (5)Chương 636: Chương 636: Nhẫn Giới Linh (1)Chương 637: Chương 637: Nhẫn Giới Linh (2)Chương 638: Chương 638: Nhẫn Giới Linh (3)