Thứ Nữ Công Lược
Tác giả:Chi Chi
Dịch giả:
Phân loại:Xuyên Không
last update time:06/05/2018
Điểu đề núi xa khai, lâm phi độc bồi hồi. Thanh vụ nghe thấy chiết liễu, lên lầu nhìn quân đến. Cẩm đoạn châu thúy trong lúc đó, nàng chính là một chỗ vị ti vi thứ nữ... Chim hót từ núi xa, rừng cây mù mịt quan Trong sương tĩnh lặng nghe liễu gãy, lên lâu mong chàng đến Huệ chất lan tâm dù nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ bé. Truyện Thứ Nữ Công Lược là một truyện đặc sắc được giới thiệu với độc giả trên trang đọc truyện online. Làm gì cũng cần phải nỗ lực, cố gắng; mọi cố gắng này rồi sẽ được đền đáp, khó khăn cũng nhiều đó nhưng cứ bước rồi sẽ qua. Truyện là quá trình phấn đấu của một thứ nữ, tưởng như có rất nhiều chướng ngại vật, có những thứ không thể lường trước nhưng nàng vẫn bình tĩnh kiên trì bước qua. Rồi sẽ không có chuyện gì cả, cùng sẽ ổn thôi mà... Cùng theo dõi truyện xuyên không hấp dẫn này nhé !!!
Xem
Mục lục:
Chương 1: Ngày ĐôngChương 2: Tỉ MuộiChương 3: Mẫu ThânChương 4: Kiều ViênChương 5: Họa DạngChương 6: Di NươngChương 7: Tâm TưChương 8: Rừng CâyChương 9: ThửChương 10: Phản Ứng(Thượng)Chương 11: Phản Ứng (Hạ)Chương 12: Phân TíchChương 13Chương 14: Tình Thế (Thượng)Chương 15: Tình Thế ( Trung)Chương 16: Tình Thế ( Hạ)Chương 17: Gút MắtChương 18: Quyết Định (Thượng)Chương 19: Quyết Định (Hạ)Chương 20: Tìm SựChương 21: Tính ToánChương 22: Khởi HànhChương 23: Yến Kinh (Thượng)Chương 24: Yến Kinh (Trung)Chương 25: Yến Kinh( Hạ)Chương 26: Đoàn Tụ (Thượng)Chương 27: Đoàn Tụ (Hạ)Chương 28: Tỷ Tỷ (Thượng)Chương 29: Tỷ Tỷ (Trung)Chương 30: Tỷ Tỷ (Hạ)Chương 31: Khách Nhân (Thượng)Chương 32: Khách Nhân (Trung)Chương 33: Khách Nhân (Hạ)Chương 34: Thủ Đoạn (Thượng)Chương 35: Thủ Đoạn (Hạ)Chương 36: Tiệc Chiêu Đãi (Thượng)Chương 37: Tiệc Chiêu Đãi (Trung)Chương 38: Tiệc Chiêu Đãi (Hạ)Chương 39: Điền Từ (Thượng)Chương 40: Điền Từ (Hạ)Chương 41: Xuân Yến (Thượng)Chương 42: Xuân Yến (Trung)Chương 43: Xuân Yến (Hạ)Chương 44: Xem Diễn (Thượng)Chương 45: Xem Diễn (Trung)Chương 46: Xem Diễn (Hạ)Chương 47: Dư Âm (Thượng)Chương 48: Dư Âm (Trung)Chương 49: Dư Âm (Hạ)Chương 50: Pháo Hoa (Thượng)Chương 51: Pháo Hoa (Trung)Chương 52: Pháo Hoa (Hạ)Chương 53: Đối Thoại Trong ĐêmChương 54: Hôn Sự (Thượng)Chương 55: Hôn Sự (Trung )Chương 56: Hôn Sự (Hạ)Chương 57: Rỉ Tai Thì ThầmChương 58: Cầu Hôn (Thượng)Chương 59: Cầu Hôn (Trung)Chương 60: Cầu Hôn (Hạ)Chương 61: Ủy ThácChương 62: Xuất GiáChương 63: Xuất Giá (Trung)Chương 64: Xuất Giá (Hạ)Chương 65: Điêu Linh (Thượng)Chương 66: Điêu Linh (Hạ)Chương 67: Tang LễChương 68: Tiến Sĩ (Thượng)Chương 69: Thi Đậu (Hạ)Chương 70: Mừng ThọChương 71: Anh Đào (Thượng)Chương 72: Anh Đào (Hạ)Chương 73: Tháng Tư (Thượng)Chương 74: Tháng Tư (Trung)Chương 75: Tháng Tư (Hạ)Chương 76: Đồ Vật Này Nọ (Thượng)Chương 77: Đồ Vật Này Nọ (Trung)Chương 78: Đồ Vật Này Nọ (Hạ)Chương 79: Đối SáchChương 80: Thập Nương (Thượng)Chương 81: Thập Nương ( Hạ)Chương 82: Tái GảChương 83: Liên TụcChương 84: Lấy Chồng (Thượng)Chương 85: Lấy Chồng (Trung)Chương 86: Lấy Chồng (Hạ)Chương 87: Tân Hôn (Thượng)Chương 88: Tân Hôn (Trung)Chương 89: Tân Hôn (Hạ)Chương 90: Lại MặtChương 91: Vấn An (Thượng)Chương 92: Vấn An (Trung)Chương 93: Vấn An (Hạ)Chương 94: Thị Tì (Trung)Chương 95: Thị Tì (Hạ)Chương 96: Phong Ba (Thượng)Chương 97: Phong Ba (Trung)Chương 98: Phong Ba (Hạ)Chương 99: Xuất Gia (Thượng)Chương 100: Xuất Gia (Trung)Chương 101: Xuất Gia (Hạ)Chương 102: Tức Giận (Thượng)Chương 103: Tức Giận (Trung)Chương 104: Tức Giận (Hạ)Chương 105: Tiên SinhChương 106: Gia Sản [Thượng]Chương 107: Gia Sản (Trung)Chương 108: Gia Sản ( Hạ)Chương 109: Nhà Mẹ Đẻ (Thượng)Chương 110: Nhà Mẹ Đẻ (Hạ)Chương 111: Tây SơnChương 112: Thương Lượng (Thượng)Chương 113: Thương Lượng (Trung)Chương 114: Thương Lượng (Hạ)Chương 115: Chuyện Cũ (Thượng)Chương 116: Chuyện Cũ (Hạ)Chương 117: Quy Củ (Thượng)Chương 118: Quy Củ (Hạ)Chương 119: ThămChương 120: Gia YếnChương 121: An BàiChương 122: Hồi ÂmChương 123: Phát Chẩn (Thượng)Chương 124: Phát Chẩn (Trung)Chương 125: Phát Chẩn(Hạ)Chương 126: Xử Lý (Thượng)Chương 127: Xử Lý (Trung)Chương 128: Xử Lý (Hạ)Chương 129: Thu Hoạch (Thượng)Chương 130: Thu Hoạch (Trung)Chương 131: Thu Hoạch (Hạ)Chương 132: Nha HoànChương 133: Làm Bạn (Thượng)Chương 134: Làm Bạn (Trung)Chương 135: Làm Bạn( Hạ)Chương 136: Ngoài Ý Muốn (Thượng)Chương 137: Ngoài Ý Muốn (Trung)Chương 138: Ngoài Ý Muốn (Hạ)Chương 138: Ngoài Ý Muốn (Hạ)Chương 139: Tiệc Mừng (Thượng)Chương 140: Tiệc Mừng (Trung)Chương 141: Tiệc Mừng (Hạ)Chương 142: Thăm Hỏi (Thượng)Chương 143: Thăm Hỏi (Trung)Chương 144: Thăm Hỏi (Hạ)Chương 145: Bằng Hữu (Thượng)Chương 146: Bằng Hữu (Trung)Chương 147: Bằng Hữu (Hạ)Chương 148: Xuất HànhChương 149: Lưỡng NanChương 150: Hàng XómChương 151: Lui Tới (Thượng)Chương 152: Lui Tới (Trung)Chương 153: Lui Tới (Hạ)Chương 154: Chuyển Nhà (Thượng)Chương 155: Chuyển Nhà (Trung)Chương 156: Chuyển Nhà (Hạ)Chương 157: Mời (Thượng)Chương 158: Mời (Trung)Chương 159: Mời (Hạ)Chương 160: Kinh Biến (Thượng)Chương 161: Kinh Biến (Trung)Chương 162: Kinh Biến (Hạ)Chương 163: Tham Dự (Thượng)Chương 164: Tham Dự (Trung)Chương 165: Tham Dự (Hạ)Chương 166: Biến Hóa (Thượng)Chương 167: Biến Hóa (Trung)Chương 168: Biến Hóa (Hạ)Chương 169: Phát Triển (Thượng)Chương 170: Phát Triển (Trung)Chương 171: Phát Triển (Hạ)Chương 172: Đáo Lai (Thượng)Chương 173: Đáo Lai (Trung)Chương 174: Đáo Lai (Hạ)Chương 175: Tịch Nguyệt (Thượng)Chương 176: Tịch Nguyệt (Trung)Chương 177: Tịch Nguyệt (Hạ)Chương 178: Tụ Hội (Thượng)Chương 179: Tụ Hội (Trung)Chương 180: Tụ Hội (Hạ)Chương 181: Từ Quan (Thượng)Chương 182: Từ Quan (Trung)Chương 183: Từ Quan (Hạ)Chương 184: Pháo Hoa( Thượng)Chương 185: Pháo Hoa (Trung)Chương 186: Pháo Hoa (Hạ)Chương 187: Tinh Hỏa (Thượng)Chương 188: Tinh Hỏa (Trung)Chương 189: Tinh Hỏa (Hạ)Chương 190: Kỳ Quặc (Thượng)Chương 191: Kỳ Quặc (Trung)Chương 192: Kỳ Quặc (Hạ)Chương 193: Nguy Cơ (Thượng)Chương 194: Nguy Cơ (Trung)Chương 195: Nguy Cơ (Hạ)Chương 196: Phong Sương (Thượng)Chương 197: Phong Sương ( Trung)Chương 198: Phong Sương (Hạ)Chương 199: Lời Đồn Đãi( Thượng)Chương 200: Lời Đồn Đãi( Trung)Chương 201: Lời Đồn Đãi (Hạ)Chương 202: Gặt Hái (Thượng)Chương 203: Gặt Hái (Trung)Chương 204: Gặt Hái (Hạ )Chương 205: Phấn Son(Thượng)Chương 206: Phấn Son (Trung)Chương 207: Phấn Son (Hạ)Chương 208: Qua Năm (Thượng)Chương 209: Qua Năm Mới (Trung)Chương 210: Qua Năm Mới (Hạ)Chương 211: Đại Niên (Thượng)Chương 212: Đại Niên( Trung)Chương 213: Đại Niên (Hạ)Chương 214: Tháng Giêng (Thượng)Chương 215: Tháng Giêng (Trung)Chương 216: Tháng Giêng (Hạ)Chương 217: Chúc Tết (Thượng)Chương 218: Chúc Tết (Trung)Chương 219: Chúc Tết (Hạ)Chương 220: Mưu Lợi Bất Chính (Thượng)Chương 221: Mưu Lợi Bất Chính (Trung)Chương 222: Mưu Lợi Bất Chính (Hạ)Chương 223: Rung Chuyển (Thượng)Chương 224: Rung Chuyển (Trung)Chương 225: Rung Chuyển (Hạ)Chương 226: Bất An (Thượng)Chương 227: Bất An (Trung)Chương 228: Bất An (Hạ)Chương 229: Kinh Biến (Thượng)Chương 230: Sinh Sự (Trung)Chương 231: Sinh Sự (Hạ)Chương 232: Sinh Tử( Thượng)Chương 233: Sinh Tử (Trung)Chương 234: Sinh Tử (Hạ)Chương 235: Tranh Chấp (Thượng)Chương 236: Tranh Chấp(Trung)Chương 237: Tranh Chấp (Hạ)Chương 238: Ra Mặt (Thượng)Chương 239: Ra Mặt (Trung)Chương 240: Ra Mặt (Hạ)Chương 241: Vui Sướng (Thượng)Chương 242: Vui Sướng (Trung)Chương 243: Vui Sướng (Hạ)Chương 244: Mạnh Nước Ngầm (Thượng)Chương 245: Mạnh Nước Ngầm (Trung)Chương 246: Mạch Nước Ngầm (Hạ)Chương 247: Kích Động (Thượng)Chương 248: Kích Động (Trung)Chương 249: Kích Động(Hạ)Chương 250: Hỗn Loạn (Thượng)Chương 251: Hỗn Loạn ( Trung )Chương 252: Hỗn Loạn ( Hạ )Chương 253: Nhiều Chuyện ( Thượng )Chương 254: Chuyện Bận Rộn (Trung)Chương 255: Chuyện Bận Rộn ( Hạ )Chương 256: Hoạt Động ( Thượng )Chương 257: Hoạt Động ( Trung )Chương 258: Hoạt Động ( Hạ )Chương 259: Lạc Định ( Thượng )Chương 260: Lạc Định ( Trung )Chương 261: Lạc Định (Hạ)Chương 262: Không Cam Lòng (Thượng)Chương 263: Hông Cam Lòng (Trung)Chương 264: Không Cam Lòng( Hạ)Chương 265: Ngoài Ý Muốn (Thượng)Chương 266: Ngoài Ý Muốn (Trung)Chương 267: Ngoài Ý Muốn( Hạ)Chương 268: Dự Đoán (Thượng)Chương 269: Dự Liệu (Trung)Chương 270: Dự Liệu (Hạ)Chương 271: Vui MừngChương 272: Vui Mừng ( Trung )Chương 273: Vui Mừng ( Hạ )Chương 274: Học ĐườngChương 275: Tháng Ba ( Thượng )Chương 276: Tháng Ba (Trung)Chương 277: Tháng Ba ( Hạ )Chương 278: Dạo Chơi Công Viên ( Thượng )Chương 279: Dạo Chơi Công Viên ( Trung )Chương 280: Dạo Chơi Công Viên ( Hạ )Chương 281: Việc Nhà (Thượng)Chương 282: Việc Nhà (Trung)Chương 283: Dọn Nhà (Hạ)Chương 284: Lo Liệu (Thượng)Chương 285: Lo Liệu (Trung)Chương 286: Lo Liệu (Hạ)Chương 287: Giằng Co (Thượng)Chương 288: Giằng Co (Thượng)Chương 289: Giằng Co (Hạ)Chương 290: Đến Thăm (Thượng)Chương 291: Đến Thăm ( Trung )Chương 292: Đến Thăm ( Hạ )Chương 293: Tin Vui ( Thượng )Chương 294: Tin Vui ( Trung )Chương 295: Tin Vui ( Hạ )Chương 296: Cố Nhân ( Thượng )Chương 297: Cố Nhân ( Trung )Chương 298: Cố Nhân ( Hạ )Chương 299: Quà Cưới ( Thượng )Chương 300: Quà Cưới ( Hạ )Chương 301: Kế Thất (Thượng)Chương 302: Kế Thất (Trung)Chương 303: Kế Thất (Hạ)Chương 304: Gặp Mặt (Thượng)Chương 305: Gặp Mặt (Trung)Chương 306: Gặp Mặt (Hạ)Chương 307: Giải Thích (Thượng)Chương 308: Giải Thích (Hạ)Chương 309: Trừ Phục (Thượng)Chương 310: Trừ Phục (Trung)Chương 311: Trừ Phục ( Hạ )Chương 312: Ngày Sinh ( Thượng )Chương 313: Ngày Sinh ( Trung )Chương 314: Ngày Sinh ( Hạ )Chương 315: Chọn Lựa ( Thượng )Chương 316: Chọn Lựa ( Trung )Chương 317: Chọn Lựa ( Hạ )Chương 318: Rộn Ràng ( Thượng )Chương 319: Rộn Ràng ( Trung )Chương 320: Rộn Ràng ( Hạ )Chương 321: Nhốn Nháo ( Thượng )Chương 322: Nhốn Nháo ( Trung )Chương 323: Nhốn Nháo ( Hạ )Chương 324: Đoan Ngọ ( Thượng )Chương 325: Đoan Ngọ ( Trung )Chương 326: Đoan Ngọ ( Hạ )Chương 327: Cập Kê ( Thượng )Chương 328: Cập Kê ( Trung )Chương 329: Cập Kê ( Hạ )Chương 330: Gặp Lại ( Thượng )Chương 331: Gặp Lại (Trung)Chương 332: Gặp Lại (Hạ)Chương 333: Nhận Định (Thượng)Chương 334: Nhận Định ( Trung )Chương 335: Nhận Định (Hạ )Chương 336: Xuyến Môn (Thượng )Chương 337: Xuyến Môn ( Trung )Chương 338: Xuyến Môn ( Hạ )Chương 339: Đãi Khách ( Thượng )Chương 340: Đãi Khách ( Trung )Chương 341: Đãi Khách (Hạ)Chương 342: Đưa Lễ Dạm Ngõ (Thượng)Chương 342: Lối Rẽ ( Hạ )Chương 343: Đưa Lễ Dạm Ngõ (Trung)Chương 344: Đưa Lễ Dạm Ngõ (Hạ)Chương 345: Rung Chuyển (Thượng)Chương 346: Rung Chuyển (Trung)Chương 347: Rung Chuyển (Hạ)Chương 348: Qua Đời (Thượng)Chương 349: Qua Đời (Trung)Chương 350: Qua Đời (Hạ)Chương 351: Sư Phó(Thượng)Chương 352: Sư Phó(Trung)Chương 353: Sư Phó(Hạ)Chương 354: Ly BiệtChương 355: Hiếu Kì(Thượng)Chương 356: Hiếu Kì(Trung)Chương 357: Hiếu Kì(Hạ)Chương 358: Hỉ Phô(Thượng)Chương 359: Hỉ Phô(Trung)Chương 360: Hỉ Phô(Hạ)Chương 361: Qua Mùa Đông ( Thượng )Chương 362: Qua Mùa Đông (Trung)Chương 363: Qua Mùa Đông ( Hạ)Chương 364: Chuyện Mùa Xuân [Xuân Sự] (Thượng)Chương 365: Chuyện Mùa Xuân [Xuân Sự] (Trung)Chương 366: Chuyện Mùa Xuân [Xuân Sự ] (Hạ)Chương 367: Trò Hề (Thượng)Chương 368: Trò Hề (Trung)Chương 369: Trò Hề (Hạ)Chương 370: Tần Tấn (Thượng)Chương 371: Tần Tấn (Trung)Chương 372: Tần Tấn (Hạ)Chương 373: Người Mới (Thượng)Chương 374: Người Mới (Trung)Chương 375: Người Mới (Hạ)Chương 376: Phương Phỉ (Thượng)Chương 377: Phương Phỉ (Trung)Chương 378: Phương Phỉ ( Hạ)Chương 379: Đêm Xuân (Thượng)Chương 380: Đêm Xuân (Trung)Chương 381: Vãn Xuân ( Hạ )Chương 382: Tơ Bông ( Thượng )Chương 383: Tơ Bông ( Trung )Chương 384: Tơ Bông ( Hạ )Chương 385: Thanh Sơn ( Thượng )Chương 386: Thanh Sơn ( Trung )Chương 387: Thanh Sơn ( Hạ )Chương 388: Làm Ầm Ĩ ( Thượng )Chương 389: Làm Ầm Ĩ ( Trung )Chương 390: Làm Ầm Ĩ ( Hạ )Chương 391: Du Ngoạn ( Thượng )Chương 392: Du Ngoạn ( Trung )Chương 393: Du Ngoạn ( Hạ )Chương 394: Dâng Hương ( Thượng )Chương 395: Dâng Hương (Trung)Chương 396: Dâng Hương ( Hạ )Chương 397: Chịu Tang (Thượng)Chương 398: Chịu Tang ( Trung )Chương 399: Chịu Tang ( Hạ )Chương 400: Lễ Mừng Năm Mới ( Thượng)Chương 401: Lễ Mừng Năm Mới ( Trung )Chương 402: Lễ Mừng Năm Mới ( Hạ )Chương 403: Tin Tức ( Thượng )Chương 404: Tin Tức ( Trung )Chương 405: Tin Tức ( Hạ )Chương 406: Mong Ước ( Thượng )Chương 407: Mong Ước ( Trung )Chương 408: Mong Ước ( Hạ )Chương 409: Dừng Lại ( Thượng )Chương 410: Dừng Lại ( Trung )Chương 411: Không Ngừng ( Hạ )Chương 412: Gió Nổi Lên ( Thượng )Chương 413: Gió Nổi Lên ( Trung )Chương 414: Gió Nổi Lên ( Hạ )Chương 415: Vân Dũng ( Thượng )Chương 416: Vân Dũng ( Trung )Chương 417: Vân Dũng ( HạChương 418: Mạch Nước Ngầm ( Thượng )Chương 419: Sóng Ngầm ( Trung )Chương 420: Sóng Ngầm ( Hạ )Chương 421: Mãnh Liệt ( Thượng )Chương 422: Mãnh Liệt ( Trung )Chương 423: Mãnh Liệt ( Hạ )Chương 424: Vô Vọng ( Thượng )Chương 425: Vô Vọng ( Trung )Chương 426: Vô Vọng ( Hạ )Chương 427: Tình Nghĩa ( Thượng )Chương 428: Tình Nghĩa ( Trung )Chương 429: Tình Nghĩa ( Hạ )Chương 430: Lối Rẽ ( Thượng )Chương 431: Lối Rẽ (Trung)Chương 432: Lối Rẽ ( Hạ )Chương 433: Vô Nhai ( Thượng )Chương 434: Vô Nhai ( Trung )Chương 435: Vô Nhai ( Hạ )Chương 436: Ồn Ào Náo Động ( Thượng )Chương 437: Ồn Ào Náo Động ( Trung )Chương 438: Ồn Ào Náo Động ( Hạ )Chương 439: Tò Mò ( Thượng )Chương 440: Tò Mò ( Trung )Chương 441: Tò Mò (Hạ)Chương 442: Khúc MắcChương 443: Hồi Phủ (Thượng)Chương 444: Hồi Phủ (Trung)Chương 445: Hồi Phủ (Hạ)Chương 446: Hồi Phủ (Thượng) (*)Chương 447: Hồi Phủ (Trung)Chương 448: Hồi Phủ (Hạ)Chương 449: Chấp Niệm (Thượng)Chương 450: Chấp Niệm (Trung)Chương 451: Chấp Niệm (Hạ)Chương 452: Để TangChương 453: Rung Động (Thượng)Chương 454: Rung Động (Trung)Chương 455: Rung Động (Hạ)Chương 456: Sắp Sinh (Thượng)Chương 457: Sắp Sinh (Trung)Chương 458: Sắp Sinh (Hạ)Chương 459: Hung Hiểm (Thượng)Chương 460: Hung Hiểm (Trung)Chương 461: Hung Hiểm (Hạ)Chương 462: Mới Sinh (Thượng)Chương 463: Mới Sinh (Trung)Chương 464: Mới Sinh (Hạ)Chương 465: Khai Chi*(Thượng)Chương 466: Khai Chi (Trung)Chương 467: Khai Chi (Hạ)Chương 468: Chuyện Vụn Vặt (Thượng)Chương 469: Chuyện Vụn Vặt (Trung)Chương 470: Chuyện Vụn Vặt (Hạ)Chương 471: Nghỉ Ngơi Điều Dưỡng (Thượng )Chương 472: Nghỉ Ngơi Điều Dưỡng (Trung )Chương 473: Nghỉ Ngơi Điều Dưỡng (Hạ )Chương 474: Chim Xanh ( Thượng )Chương 475: Chim Xanh ( Trung)Chương 476: Chim Xanh ( Hạ )Chương 477: Tình Cảnh (Thượng)Chương 478: Tình Cảnh (Trung)Chương 479: Tình Cảnh ( Hạ )Chương 480: Huynh Đệ ( Thượng )Chương 481: Huynh Đệ ( Trung)Chương 482: Huynh Đệ ( Hạ )Chương 483: Tiến Cung Chúc Tết ( Thượng )Chương 484: Tiến Cung Chúc Tết ( Hạ )Chương 485: Tề Tựu ( Thượng )Chương 486: Tề Tựu ( Trung )Chương 487: Tề Tựu ( Hạ )Chương 488: Đắc Ý ( Thượng )Chương 489: Đắc Ý ( Trung )Chương 490: Đắc Ý ( Hạ )Chương 491: Thấp Thỏm (Thượng)Chương 492: Thấp Thỏm (Trung)Chương 493: Thấp Thỏm (Hạ)Chương 494: Lo Sợ (Thượng)Chương 495: Lo Sợ (Trung)Chương 496: Lo Sợ (Hạ)Chương 497: Tranh Thủ ( Thượng )Chương 498: Tranh Thủ (Trung)Chương 499: Tranh Thủ ( Hạ )Chương 500: Lựa Chọn (Thượng)Chương 501: Lựa Chọn ( Trung )Chương 502: Lựa Chọn ( Hạ )Chương 503: Quấn Quýt ( Thượng )Chương 504: Quấn Quýt ( Trung )Chương 505: Quấn Quýt ( Hạ )Chương 506: Lo Hỷ ( Thượng )Chương 507: Lo Hỷ ( Trung )Chương 508: Lo Hỷ ( Hạ )Chương 509: Ở Nhà ( Thượng )Chương 510: Ở Nhà ( Trung )Chương 511: Ở Nhà (Hạ)Chương 512: Nóng Bức(Thượng)Chương 513: Nóng Bức ( Trung )Chương 514: Nóng Bức ( Hạ )Chương 515: Tân Nương (Thượng )Chương 516: Tân Nương (Trung )Chương 517: Tân Nương ( Hạ )Chương 518: Vào Cửa ( Thượng )Chương 519: Vào Cửa ( Trung )Chương 520: Vào Cửa ( Hạ )Chương 521: Lỗ Vốn ( Thượng )Chương 522: Lỗ Vốn ( Trung )Chương 523: Lỗ Vốn ( Hạ )Chương 524: Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai ( Thượng )Chương 525: Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai ( Trung )Chương 526: Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai ( Hạ )Chương 527: Sinh Rạn Nứt ( Thượng )Chương 528: Sinh Rạn Nứt ( Trung )Chương 529: Sinh Rạn Nứt ( Hạ )Chương 530: Khuyên Giải ( Thượng )Chương 531: Khuyên Giải (Trung)Chương 532: Khuyên Giải (Hạ)Chương 533: Thành Công (Thượng)Chương 534: Thành Công ( Trung )Chương 535: Giải Quyết Xong Chuyện ( Hạ )Chương 536: Kết Thúc Buổi Lễ (Thượng)Chương 537: Kết Thúc Buổi Lễ ( Trung )Chương 538: Kết Thúc Buổi Lễ ( Hạ )Chương 539: Thi Đỗ (Thượng)Chương 540: Thi Đỗ (Trung)Chương 541: Thi Đỗ (Hạ)Chương 542: Nói ChuyệnChương 543: Huynh ĐệChương 544: Giằng CoChương 545: Nghi Vấn (Thượng)Chương 546: Nghi Vấn (Trung)Chương 547: Nghi Vấn (Hạ)Chương 548: Hòa Ly (Thượng )Chương 549: Hòa Ly (Trung)Chương 550: Hòa Ly ( Hạ )Chương 551: Hôn Nhân ( Thượng)Chương 552: Hôn Nhân ( Trung)Chương 553: Hôn Nhân ( Hạ )Chương 554: Người Thắng ( Thượng )Chương 555: Người Thắng (Trung )Chương 556: Người Thắng ( Hạ )Chương 557: Mưu Chức*Chương 558: Khuất Phục ( Thượng )Chương 559: Khuất Phục (Trung)Chương 560: Khuất Phục (Hạ)Chương 561: Cưới Gả ( Thượng )Chương 562: Cưới Gả ( Trung )Chương 563: Cưới Gả (Hạ)Chương 564: May Mắn (Thượng )Chương 565: May Mắn ( Trung )Chương 566: May Mắn ( Hạ )Chương 567: Rộn Rã (Thượng)Chương 568: Rộn Ràng (Trung)Chương 569: Rộn Ràng (Hạ)Chương 570: Thương Tiếc (Thượng)Chương 571: Thương Tiếc (Trung)Chương 572: Thương Tiếc (Hạ)Chương 573: Hiểu Lầm (Thượng)Chương 574: Hiểu Lầm (Trung)Chương 575: Hiểu Lầm (Hạ)Chương 576: Tranh Cãi (Thượng)Chương 577: Tranh Cãi (Trung)Chương 578: Tranh Cãi (Hạ)Chương 579: Hỗn Loạn (Thượng)Chương 580: Hỗn Loạn (Trung)Chương 581: Hỗn Loạn (Hạ)Chương 582: Bay Cao (Thượng )Chương 583: Bay Cao (Trung)Chương 584: Bay Cao ( Hạ )Chương 585: Duyên Phận ( Thượng )Chương 586: Duyên Phận ( Trung )Chương 587: Duyên Phận (Hạ )Chương 588: Vu Quy ( Thượng )Chương 589: Vu Quy (Trung)Chương 590: Vu Quy (Hạ)Chương 591: Đầy Tháng (Thượng )Chương 592: Đầy Tháng (Trung)Chương 593: Đầy Tháng ( Hạ )Chương 594: Dạy Dỗ ( Thượng )Chương 595: Dạy Dỗ ( Trung)Chương 596: Dạy Dỗ (Hạ)Chương 597: Sủng Ái ( Thượng )Chương 598: Sủng Ái ( Trung )Chương 599: Sủng Ái ( Hạ )Chương 600: Chấn Chỉnh ( Thượng )Chương 601: Chấn Chỉnh ( Trung )Chương 602: Chấn Chỉnh ( Hạ )Chương 603: Luống Cuống ( Thượng )Chương 604: Luống Cuống ( Trung )Chương 605: Luống Cuống ( Hạ )Chương 606: Mệt Mỏi( Thượng )Chương 607: Mệt Mỏi (Trung)Chương 608: Mệt Mỏi ( Hạ )Chương 609: Pháo ( Thượng )Chương 610: Pháo ( Trung )Chương 611: Ồn Ào Náo Động( Hạ )Chương 612: Nghi Ngờ ( Thượng )Chương 613: Nghi Ngờ ( Trung )Chương 614: Nghi Ngờ ( Hạ )Chương 615: Lửa Giận ( Thượng )Chương 616: Lửa Giận ( Trung )Chương 617: Lửa Giận ( Hạ )Chương 618: Tìm Tòi Nghiên Cứu ( Thượng )Chương 619: Tìm Tòi Nghiên Cứu ( Trung )Chương 620: Tìm Tòi Nghiên Cứu ( Hạ )Chương 621: Việc Học (Thượng)Chương 622: Việc Học ( Trung )Chương 623: Việc Học (Hạ)Chương 624: Khác Nhau (Thượng)Chương 625: Khác Nhau ( Trung )Chương 626: Khác Nhau (Hạ)Chương 627: Phát Triển (Thượng)Chương 628: Phát Triển ( Trung )Chương 629: Phát Triển (Hạ)Chương 630: Tính Tình (Thượng)Chương 631: Tính Tình ( Trung )Chương 632: Tính Tình ( Hạ )Chương 633: Nói Xin Lỗi ( Thượng )Chương 634: Nói Xin Lỗi ( Trung )Chương 635: Nói Xin Lỗi ( Hạ )Chương 636: Giằng Co ( Thượng )Chương 637: Giằng Co ( Trung )Chương 638: Giằng Co ( Hạ )Chương 639: Thỏa Hiệp ( Thượng )Chương 640: Thỏa Hiệp ( Trung )Chương 641: Thỏa Hiệp (Hạ)Chương 642: An Tĩnh ( Thượng )Chương 643: An Tĩnh ( Trung )Chương 644: An TĩnhChương 645: Thân Sơ ( Thượng )Chương 646: Thân Sơ ( Trung )Chương 647: Thân Sơ ( Hạ )Chương 648: Không Mưa ( Thượng )Chương 649: Không Mưa ( Trung )Chương 650: Không Mưa ( Hạ )Chương 651: Điêu Linh (Thượng )Chương 652: Điêu Linh (Trung)Chương 653: Điêu Linh (Hạ)Chương 654: Đông Trùng ( Thượng )Chương 655: Đông Trùng (Trung)Chương 656: Đông Trùng ( Hạ )Chương 657: Hạ Ngữ ( Thượng )Chương 658: Hạ Ngữ (Trung)Chương 659: Hạ Ngữ (Hạ)Chương 660: Mất Mát ( Thượng )Chương 661: Mất Mác (Trung)Chương 662: Mất Mác (Hạ)Chương 663: Náo Nhiệt (Thượng)Chương 664: Náo Nhiệt (Trung)Chương 665: Náo Nhiệt (Hạ)Chương 666: Tức Phụ*(Thượng)Chương 667: Tức Phụ (Trung)Chương 668: Tức Phụ (Hạ)Chương 669: Ngước Mắt Nhìn(Thượng)Chương 670: Ngước Mắt Nhìn(Trung)Chương 671: Đưa Mắt Nhìn ( Hạ )Chương 672: Khẽ Nhúc Nhích ( Thượng )Chương 673: Khẽ Nhúc Nhích ( Trung )Chương 674: Khẽ Nhúc Nhích ( Hạ )Chương 675: Như Đưa Đám ( Thượng )Chương 676: Như Đưa Đám ( Trung )Chương 677: Như Đưa Đám ( Hạ )Chương 678: Hành Tẩu ( Thượng )Chương 679: Hành Tẩu ( Trung )Chương 680: Đi Lại ( Hạ )Chương 681: Dáng Điệu Thơ Ngây (Thượng)Chương 682: Dáng Điệu Ngây Thơ (Trung)Chương 683: Dáng Diệu Thơ Ngây (Hạ)Chương 684: Luân Chuyển (Thượng)Chương 685: Luân Chuyển (Trung)Chương 686: Luân Chuyển (Hạ)Chương 687: Chuẩn Bị (Thượng)Chương 688: Chuẩn Bị (Trung)Chương 689: Chuẩn Bị (Hạ)Chương 690: Nguyện Vọng (Thượng)Chương 691: Nguyện Vọng(Trung)Chương 692: Nguyện Vọng ( Hạ )Chương 693: Như Ý ( Thượng )Chương 694: Như Ý ( Trung )Chương 695: Như Ý ( Hạ )Chương 696: Hướng Tới ( Thượng )Chương 697: Hướng Tới ( Trung )Chương 698: Hướng Tới ( Hạ )Chương 699: Cố Gắng ( Thượng )Chương 700: Cố Gắng ( Trung )Chương 701: Cố GắngChương 702: Rèn LuyệnChương 703: Rèn Luyện (Trung)Chương 704: Rèn Luyện ( Hạ )Chương 705: Phương Hướng ( Thượng )Chương 706: Phương Hướng ( Trung )Chương 707: Phương Hướng ( Hạ )Chương 708: Chơi Đùa ( Thượng )Chương 709: Chơi Đùa ( Trung )Chương 710: Chơi Đùa ( Hạ )Chương 711: Gây Họa (Thượng)Chương 712: Gây Họa ( Trung )Chương 713: Gây Họa ( Hạ )Chương 714: Mượn Lực ( Thượng )Chương 715: Mượn SứcChương 716: Mượn Sức (Hạ)Chương 717: Sự Sắc Sảo (Thượng)Chương 718: Sự Sắc Sảo ( Trung )Chương 719: Sự Sắc Sảo (Hạ)Chương 720: Thăng Chức Ở Nơi Xa (Thượng)Chương 721: Xa Phi (Trung)Chương 722: Xa Phi (Hạ)Chương 723: Động Trước (Thượng)Chương 724: Động Trước (Trung)Chương 725: Động Trước (Hạ)Chương 726: Hướng Thay (Thượng)Chương 727: Định Hướng (Trung)Chương 728: Định Hướng (Hạ)Chương 729: Xa Hỏi (Thượng)Chương 730: Xa Hỏi (Trung)Chương 731: Tin Tức Xa (Hạ)Chương 732: Chiếu Thư Khẩn Cấp (Thượng)Chương 733: Chiếu Thư Khẩn Cấp (Trung)Chương 734: Chiếu Thư Khẩn Cấp (Hạ)Chương 735: Ý Tốt (Thượng)Chương 736: Ý Tốt (Trung)Chương 737: Hảo Ý (Hạ)Chương 738: Lấy Lật (Thượng)Chương 739: Lấy Lật (Trung)Chương 740: Lấy Lật (Hạ)Chương 741: Hiến Tù Binh (Thượng)Chương 742: Hiến Tù Binh (Trung)Chương 743: Hiến Tù Binh (Hạ).Chương 744: Trở Về Nhà (Thượng).Chương 745: Trở Về Nhà (Trung)Chương 746: Trở Về Nhà (Hạ).Chương 747: Kinh Ngạc (Thượng)Chương 748: Kinh Ngạc (Trung)Chương 749: Kinh Ngạc (Hạ)Chương 750: Canh Gác (Thượng).Chương 751: Canh Gác (Trung)Chương 752: Canh Gác (Hạ)Chương 753: Lời Cuối Quyển Sách