Hoa Sơn Tiên Môn
Tác giả:Mạt Lăng Mạc Tuyết
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên Hiệp
last update time:08/12/2017
Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ chân lý trong kiếm. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết. Đẳng cấp tu vi phân ra: Luyện Thế kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ… Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng. Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sau Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Trượt Chân Đưa Tới Tiên DuyênChương 2: Mới Quay Đầu Đã Nhập Tiên MônChương 3: Năm Tháng Vô Ưu Vô LựChương 4: Một Chút Lo LắngChương 5: Luyện KiếmChương 6: Kiếm Thuật(Thượng)Chương 7: Kiếm Thuật(Trung)Chương 8: Kiếm Thuật(Hạ)Chương 9: Vân Long Tâm Pháp Cùng Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm.(Thượng)Chương 10: Vân Long Tâm Pháp Cùng Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm.(Hạ)Chương 11: Bắc Phong Tỉ Thí(Thượng)Chương 12: Bắc Phong Tỉ Thí(Trung)Chương 13: Bắc Phong Tỉ Thí(Hạ)Chương 14: So Kiếm(Thượng)Chương 15: So Kiếm(Trung)Chương 16: So Kiếm(Hạ)Chương 17: Kinh Động Toàn Trường(Thượng)Chương 18: Kinh Động Toàn Trường(Hạ)Chương 19: Dư Âm Tỷ Kiếm(Thượng)Chương 20: Vân Long Thập Biến.Chương 21: Trở Về (Thượng)Chương 22: Trở Về (Trung)Chương 23: Trở Về (Hạ)Chương 24: Hoàng Huyện Lệnh(Thượng)Chương 25: Hoàng Huyện Lệnh(Hạ)Chương 26: Tà Nghi Kiếm Pháp(Thượng)Chương 27: Tà Nghi Kiếm Pháp(Hạ)Chương 28: Tu La(Thượng)Chương 29: Tu La(Hạ)Chương 30: Linh ThạchChương 31: Tốc Độ Kinh Người(Thượng)Chương 32: Tốc Độ Kinh Người(Hạ)Chương 33: Kiếm Pháp Thần KỳChương 34: Hạ ThanhChương 35: Trở Về Trường Xuân Cư(Thượng)Chương 36: Trở Về Trường Xuân Cư(Hạ)Chương 37: Tư Mã Bác(Thượng)Chương 38: Tư Mã Bác(Hạ)Chương 39: Lăng Ngọc Châu(Thượng)Chương 40: Lăng Ngọc Châu(Hạ)Chương 41: Vân Long Điện(Thượng)Chương 42: Vân Long Điện(Hạ)Chương 43: Linh Thú Vân Hệ(Thượng)Chương 44: Linh Thú Vân Hệ(Hạ)Chương 45: Vân Tụ Kiếm Pháp(Thượng)Chương 46: Vân Tụ Kiếm Pháp(Hạ)Chương 47: Triều Đình Đại Tấn (Thượng)Chương 48: Triều Đình Đại Tấn(Hạ)Chương 49: Đông Lục Huyện ThànhChương 50: Ngoại Lệ(1-3)Chương 51: Nguyệt Nga Môn(Thượng)Chương 52: Nguyệt Nga Môn (Hạ)Chương 53: Ám Hiệu(Thượng)Chương 54: Ám Hiệu(Hạ)Chương 55: Tà Ma Ngoại Đạo(Thượng)Chương 56: Tà Ma Ngoại Đạo(Hạ)Chương 57: Phản Kích(Thượng)Chương 58: Phản Kích(Hạ)Chương 59: Cửu Đại Kiếm Tiên(Thượng)Chương 60: Cửu Đại Kiếm Tiên (Hạ)Chương 61: Toàn Trường Kinh Sợ (Thượng)Chương 62: Toàn Trường Kinh Sợ(Hạ)Chương 63: Thương Hoàng Kính(Thượng)Chương 64: Thương Hoàng Kính(Hạ)Chương 65: Bách Biến Vân Kiếm(Thượng)Chương 66: Bách Biến Vân Kiếm(Hạ)Chương 67: Nguyên Nguyên Thượng Nhân(Thượng)Chương 68: Nguyên Nguyên Thượng Nhân(Hạ)Chương 69: Giang Thị Huynh Đệ (Thượng)Chương 70: Giang Thị Huynh Đệ(Hạ)Chương 71: Hoàn Toàn Lĩnh Ngộ?(Thượng)Chương 72: Hoàn Toàn Lĩnh Ngộ? (Hạ)Chương 73: Thịt Chó(Thượng)Chương 74: Thịt Chó(Hạ)Chương 75: Tư Mã Kiếm Quán(Thượng)Chương 76: Tư Mã Kiếm Quán(Hạ)Chương 77: Kỳ Diệu(Thượng)Chương 78: Kỳ Diệu(Hạ)Chương 79: Phóng Hỏa(Thượng)Chương 80: Phóng Hỏa(Hạ)Chương 81: Tĩnh Lặng (Thượng)Chương 82: Tĩnh Lặng(Hạ)Chương 83: Khổ Luyện (Thượng)Chương 84: Khổ Luyện (Hạ)Chương 85: Lạc Quan Sống (Thượng)Chương 86: Lạc Quan Sống(Hạ)Chương 87: Tốc Độ Kinh Hồn(Thượng)Chương 88: Tốc Độ Kinh Hồn (Hạ)Chương 89: Trung Niên Họ Đào(Thượng)Chương 90: Trung Niên Họ Đào(Hạ)Chương 91: Bạch Ngự Băng(Thượng)Chương 92: Bạch Ngự Băng(Hạ)Chương 93: Chủ Bắc Phong(Thượng)Chương 94: Chủ Bắc Phong(Hạ)Chương 95: Tử Vân Tiên Nhưỡng(Thượng)Chương 96: Tử Vân Tiên Nhưỡng(Hạ)Chương 97: Lý Gia Sơn Trang(Thượng)Chương 98: Lý Gia Sơn Trang(Hạ)Chương 99: Lý Gia(Thượng)Chương 100: Lý Gia(Hạ)Chương 101: Tôn Thiên Cương (Thượng)Chương 102: Tôn Thiên Cương(Hạ)Chương 103: Thác Chính Là Kiếm(Thượng)Chương 104: Thác Chính Là Kiếm(Hạ)Chương 105: Vọng Pháp Thuật(Thượng)Chương 106: Vọng Pháp Thuật(Hạ)Chương 107: Kiếm Phá Vạn Pháp(Thượng)Chương 108: Kiếm Phá Vạn Pháp(Hạ)Chương 109: Thanh Thành Tiên Môn(Thượng)Chương 110: Thanh Thành Tiên Môn(Hạ)Chương 111: Siêu Thoát Kiếm Ý(Thượng)Chương 112: Siêu Thoát Kiếm Ý(Hạ)Chương 113: Nội Bộ Đại Tấn(Thượng)Chương 114: Nội Bộ Đại Tấn (Hạ)Chương 115: Nửa Năm Trôi Qua(Thượng)Chương 116: Nửa Năm Trôi Qua(Hạ)Chương 117: Tuyết Ngừng Rơi(Thượng)Chương 118: Tuyết Ngừng Rơi(Hạ)Chương 119: Hung Hãn(Thượng)Chương 120: Hung Hãn(Hạ)Chương 121: Cấp Kiếm Ý (Thượng)Chương 122: Cấp Kiếm Ý(Hạ)Chương 123: Ác Mộng Bắt Đầu(Thượng)Chương 124: Ác Mộng Bắt Đầu(Hạ)Chương 125: Đứng Đầu Bắc Phong (Thượng)Chương 126: Đứng Đầu Bắc Phong(Hạ)Chương 127: Vạn Lý Độc Hành(Thượng)Chương 128: Vạn Lý Độc Hành(Hạ)Chương 129: Náo Nhiệt(Thượng)Chương 130: Náo Nhiệt(Hạ)Chương 131: Ám Sát Tới Cửa(Thượng)Chương 132: Ám Sát Tới Cửa(Hạ)Chương 133: Phản Kích(Thượng)Chương 134: Phản Kích(Hạ)Chương 135: Bay (Thượng)Chương 136: Bay(Hạ)Chương 137: Tiên Cảnh (Thượng)Chương 138: Tiên Cảnh(Hạ)Chương 139: Lão Nhân Tóc Trắng(Thượng)Chương 140: Lão Nhân Tóc Trắng(Hạ)Chương 141: Cấp Báo(Thượng)Chương 142: Cấp Báo(Hạ)Chương 143: Kết Thúc Tu Hành(Thượng)Chương 144: Kết Thúc Tu Hành(Hạ)Chương 145: Tử Hà Thượng Nhân(Thượng)Chương 146: Tử Hà Thượng Nhân(Hạ)Chương 147: L Ục Nguyên Vs Triệu Nam(Thượng)Chương 148: L Ục Nguyên Vs Triệu Nam(Hạ)Chương 149: Quyết Chiến Kịch Liệt(Thượng)Chương 150: Quyết Chiến Kịch Liệt(Hạ)Chương 151: Đấu Trên Không Trung(Thượng)Chương 152: Đấu Trên Không Trung(Hạ)Chương 153: Mưa Lớn(Thượng)Chương 154: Mưa Lớn(Hạ)Chương 155: Vũ Kiếm Ý(Thượng)Chương 156: Vũ Kiếm Ý(Hạ)Chương 157: Nắm Bắt Vũ Kiếm Ý(Thượng)Chương 158: Nắm Bắt Vũ Kiếm Ý(Hạ)Chương 159: Kết Thúc Cuộc Chiến(Thượng)Chương 160: Kết Thúc Cuộc Chiến(Hạ)Chương 161: Hạng NhấtChương 162: Đột Phá(Thượng)Chương 163: Đột Phá (Hạ)Chương 164: Bách Khoáng Tỉnh(Thượng)Chương 165: Bách Khoáng Tỉnh(Hạ)Chương 166: Tống Kiếm Cửu(Thượng)Chương 167: Tống Kiếm Cửu(Hạ)Chương 168: Nhiệm Vụ Khó Khăn(Thượng)Chương 169: Nhiệm Vụ Khó Khăn(Hạ)Chương 170: Chu Gia Tiểu Thư(Thượng)Chương 171: Chu Gia Tiểu Thư(Hạ)Chương 172: Phong Linh Bài(Thượng)Chương 173: Phong Linh Bài(Hạ)Chương 174: Hoàn Thành Nhiệm Vụ(Thượng)Chương 175: Hoàn Thành Nhiệm Vụ(Hạ)Chương 176: Kim Đồng Ưng(Thượng)Chương 177: Kim Đồng Ưng(Hạ)Chương 178: Xếp Hạng 180(Thượng)Chương 179: Xếp Hạng 180(Hạ)Chương 180: Thu Thập Chiến Lợi Phẩm(Thượng)Chương 181: Thu Thập Chiến Lợi Phẩm(Hạ)Chương 182: Địa Hành Tri Muội Nhân(Thượng)Chương 183: Địa Hành Tri Muội Nhân(Hạ)Chương 184: Tào Thu(Thượng)Chương 185: Tào Thu(Hạ)Chương 186: Đỗ Hối(Thượng)Chương 187: Đỗ Hối(Hạ)Chương 188: Phản Đồ Bắc Phong(Thượng)Chương 189: Phản Đồ Bắc Phong(Hạ)Chương 190: Võ Đang Tiên Môn(Thượng)Chương 191: Võ Đang Tiên Môn(Hạ)Chương 192: Tuyệt Thế Yến Thương Thiên(Thượng)Chương 193: Tuyệt Thế Yến Thương Thiên(Hạ)Chương 194: Giao Ra Ngũ Tiên Lệnh(Thượng)Chương 195: Giao Ra Ngũ Tiên Lệnh(Hạ)Chương 196: Công Dương Tam Quang(Thượng)Chương 197: Công Dương Tam Quang (Hạ)Chương 198: Tỷ Thí Kết Thúc(Thượng)Chương 199: Tỷ Thí Kết Thúc(Hạ)Chương 200: Mưa Rơi(Thượng)Chương 201: Mưa Rơi(Hạ)Chương 202: Thật Ghê Gớm (Thượng)Chương 203: Thật Ghê Gớm(Hạ)Chương 204: Siêu Thoát Kiếm Ý.Chương 205: Từ Biệt Kim Đồng Ưng(Thượng)Chương 206: Từ Biệt Kim Đồng Ưng(Hạ)Chương 207: Đại Nguyên Khiêu Chiến(Thượng)Chương 208: Đại Nguyên Khiêu Chiến(Hạ)Chương 209: Lục Nguyên Vsthiết Mộc Nhĩ(Thượng)Chương 210: Lục Nguyên Vsthiết Mộc Nhĩ(Hạ)Chương 211: Chiến Thắng(Thượng)Chương 212: Chiến Thắng(Hạ)Chương 213: Trịch Trục Hoa(Thượng)Chương 214: Trịch Trục Hoa(Hạ)Chương 215: Chém Giết Bốn Yêu Ma(Thượng)Chương 216: Chém Giết Bốn Yêu Ma(Hạ)Chương 217: Thất Bại(Thượng)Chương 218: Thất Bại(Hạ)Chương 219: Toàn Trường Kinh Ngạc(Thượng)Chương 220: Toàn Trường Kinh Ngạc(Hạ)Chương 221: Kiếm Ở Nơi Tay Rượu Ở Nơi Tay(Thượng)Chương 222: Kiếm Ở Nơi Tay Rượu Ở Nơi Tay(Hạ)Chương 223: Thế Giới Yêu Ma(Thượng)Chương 224: Thế Giới Yêu Ma(Hạ)Chương 225: Hồ Trưởng Lão Vs Lý Nguyên Bạch(Thượng)Chương 226: Hồ Trưởng Lão Vs Lý Nguyên Bạch(Hạ)Chương 227: Ngắm Trịch Trục Hoa(Thượng)Chương 228: Ngắm Trịch Trục Hoa(Hạ)Chương 229: Tiễn Đưa Sư Phụ(Thượng)Chương 230: Tiễn Đưa Sư Phụ(Hạ)Chương 231: Khiêu Chiến Đạo Quán(Thượng)Chương 232: Khiêu Chiến Đạo Quán(Hạ)Chương 233: Đánh Bại Tống Sí(Thượng)Chương 234: Đánh Bại Tống Sí(Hạ)Chương 235: Võ Lăng Tiên Môn(Thượng)Chương 236: Võ Lăng Tiên Môn(Hạ)Chương 237: Đánh Cược Với Triệu Càn Khôn (Thượng)Chương 238: Đánh Cược Với Triệu Càn Khôn(Hạ)Chương 239: Chung Đại Tiểu ThưChương 240: Một Kiếm Ngăn Địch Một Kiếm Dùng Bữa(Thượng)Chương 241: Một Kiếm Ngăn Địch Một Kiếm Dùng Bữa(Hạ)Chương 242: Đại Điển Truyền Chưởng Môn(Thượng)Chương 243: Đại Điển Truyền Chưởng Môn(Hạ)Chương 244: Vô Sinh Di Cung(Thượng)Chương 245: Vô Sinh Di Cung(Hạ)Chương 246: Trầm Mê Kiếm Thuật (Thượng)Chương 247: Trầm Mê Kiếm Thuật(Hạ)Chương 248: Chiến Linh Thú(Thượng)Chương 249: Chiến Linh Thú(Hạ)Chương 250: Song Khô Đạo Nhân(Thượng)Chương 251: Song Khô Đạo Nhân(Hạ)Chương 252: Tới Tầng Thứ Sáu(Thượng)Chương 253: Tới Tầng Thứ Sáu(Hạ)Chương 254: Tầng Cuối Cùng(Thượng)Chương 255: Tầng Cuối Cùng(Hạ)Chương 256: Trở Về Hoa Sơn(Thượng)Chương 257: Trở Về Hoa Sơn(Hạ)Chương 258: Nam Cung Lạp Và Thượng Quan Thanh(Thượng)Chương 259: Nam Cung Lạp Và Thượng Quan Thanh(Hạ)Chương 260: Cổ Đào PhủChương 261: Âu Vân Cơ(Thượng)Chương 262: Âu Vân Cơ(Hạ)Chương 263: Nguyên Nguyên Thượng Nhân Kinh Động(Thượng) .Chương 264: Nguyên Nguyên Thượng Nhân Kinh Động(Hạ)Chương 265: Phong Chi Kiếm Ý(Thượng)Chương 266: Phong Chi Kiếm Ý(Hạ)Chương 267: Gặp Yến Thương Thiên(Thượng)Chương 268: Gặp Yến Thương Thiên(Hạ)Chương 269: Mạc Thiên Biến(Thượng)Chương 270: Mạc Thiên Biến(Hạ)Chương 271: Thủy Kiếm Hỏa Lâu(Thượng)Chương 272: Thủy Kiếm Hỏa Lâu(Hạ)Chương 273: Tiến Vào Trong Lâu(Thượng)Chương 274: Tiến Vào Trong Lâu(Hạ)Chương 275: Xích Long Tiên Môn(Thượng)Chương 276: Xích Long Tiên Môn(Hạ)Chương 277: Diệp Hương Chi (Thượng)Chương 278: Diệp Hương Chi(Hạ)Chương 279: Cánh Cửa Cuối Cùng(Thượng)Chương 280: Cánh Cửa Cuối Cùng(Hạ)Chương 281: Thủy Kiếm Lâu Sụp Đổ(Thượng)Chương 282: Thủy Kiếm Lâu Sụp Đổ(Hạ)Chương 283: Ngũ Hành Luân Hồi Kiếm Đạo(Thượng)Chương 284: Ngũ Hành Luân Hồi Kiếm Đạo(Hạ)Chương 285: Tuyển Tân Chưởng Môn(Thượng)Chương 286: Tuyển Tân Chưởng Môn(Hạ)Chương 287: Hoa Sơn Náo Nhiệt(Thượng)Chương 288: Hoa Sơn Náo Nhiệt(Hạ)Chương 289: Trường Sinh Đạo Quả(Thượng)Chương 290: Trường Sinh Đạo Quả(Hạ)Chương 291: Hi Di Kiếm Pháp(Thượng)Chương 292: Hi Di Kiếm Pháp(Hạ)Chương 293: Hợp Tác(Thượng)Chương 294: Hợp Tác(Hạ)Chương 295: Nam Thu(Thượng)Chương 296: Nam Thu(Hạ)Chương 297: Phi Kiếm(Thượng)Chương 298: Phi Kiếm(Hạ)Chương 299: Luyện Thông(Thượng)Chương 300: Luyện Thông(Hạ)Chương 301: Thành Công (Thượng)Chương 302: Thành Công(Hạ)Chương 303: Kiếm Khí Sắc Bén(Thượng)Chương 304: Kiếm Khí Sắc Bén(Hạ)Chương 305: Thánh CôChương 306: Ngày Thứ Bảy(Thượng)Chương 307: Ngày Thứ Bảy(Hạ)Chương 308: Thiên Địa Chi Môn(Thượng)Chương 309: Thiên Địa Chi Môn(Hạ)Chương 310: Dương Vân Cốc(Thượng)Chương 311: Dương Vân Cốc(Hạ)Chương 312: Thạch Sư Huynh(Thượng)Chương 313: Thạch Sư Huynh(Hạ)Chương 314: Thời Đại Thay Đổi(Thượng)Chương 315: Thời Đại Thay Đổi(Hạ)Chương 316: Tiến Vào Tứ Quá Nhai(Thượng)Chương 317: Tiến Vào Tứ Quá Nhai(Hạ)Chương 318: Cuộc Chiến Thường Đan(Thượng)Chương 319: Cuộc Chiến Thường Đan(Hạ)Chương 320: Liên Niên(Thượng)Chương 321: Liên Niên(Hạ)Chương 322: Tây Môn Loạn(Thượng)Chương 323: Tây Môn Loạn(Hạ)Chương 324: Ngũ Sắc Vân Kiếm Đan(Thượng)Chương 325: Ngũ Sắc Vân Kiếm Đan(Hạ)Chương 326: Chu Thanh Huyền(Thượng)Chương 327: Chu Thanh Huyền(Hạ)Chương 328: Cạn Chén(Thượng)Chương 329: Cạn Chén(Hạ)Chương 330: Ân Chính(Thượng)Chương 331: Ân Chính(Hạ)Chương 332: Chân Võ Động Thiên(Thượng)Chương 333: Chân Võ Động Thiên(Hạ)Chương 334: Nhạc Hàn Chi(Thượng)Chương 335: Nhạc Hàn Chi(Hạ)Chương 336: Dâm Tặc(Thượng)Chương 337: Dâm Tặc(Hạ)Chương 338: Triệu Nguyên Vs Tịch Pháp(Thượng)Chương 339: Triệu Nguyên Vs Tịch Pháp(Hạ)Chương 340: Thái Tuế(Thượng)Chương 341: Thái Tuế(Hạ)Chương 342: Vị Trí Thứ Hai(Thượng)Chương 343: Vị Trí Thứ Hai(Hạ)Chương 344: Tới Côn Luân Sơn(Thượng)Chương 345: Tới Côn Luân Sơn(Hạ)Chương 346: Đại Nguyên Tấn Công(Thượng)Chương 347: Đại Nguyên Tấn Công(Hạ)Chương 348: Bị Bắt Giam(Thượng)Chương 349: Bị Bắt Giam(Hạ)Chương 350: Lại Gặp Kiến Mộc(Thượng)Chương 351: Lại Gặp Kiến Mộc(Hạ)Chương 352: Tuyết Sơn Lão Tổ(Thượng)Chương 353: Tuyết Sơn Lão Tổ(Hạ)Chương 354: Đánh Bại Ti Nam(Thượng)Chương 355: Đánh Bại Ti Nam(Hạ)Chương 356: Chiến Lợi Phẩm Lớn(Thượng)Chương 357: Chiến Lợi Phẩm Lớn(Hạ)Chương 358: Huyết Khố Động(Thượng)Chương 359: Huyết Khố Động(Hạ)Chương 360: Huyết Ma Kiếm Tiên(Thượng)Chương 361: Huyết Ma Kiếm Tiên(Hạ)Chương 362: Tuyết Là Gì?(Thượng)Chương 363: Tuyết Là Gì?(Hạ)Chương 364: Thanh Thành Sơn(Thượng)Chương 365: Thanh Thành Sơn(Hạ)Chương 366: Thần Hồn Giang(Thượng)Chương 367: Thần Hồn Giang(Hạ)Chương 368: Vô Định Kiều(Thượng)Chương 369: Vô Định Kiều(Hạ)Chương 370: Ninh Tử Chấn(Thượng)Chương 371: Ninh Tử Chấn(Hạ)Chương 372: Đại Thần Hồn Thạch(Thượng)Chương 373: Đại Thần Hồn Thạch(Hạ)Chương 374: Chém Giết(Thượng)Chương 375: Chém Giết(Hạ)Chương 376: Tần Giang Yển(Thượng)Chương 377: Tần Giang Yển(Hạ)Chương 378: Thủy Vực(Thượng)Chương 379: Thủy Vực(Hạ)Chương 380: Băng Tổ(Thượng)Chương 381: Băng Tổ(Hạ)Chương 382: Băng Và Nước(Thượng)Chương 383: Băng Và Nước(Hạ)Chương 384: Thủy Viên Vương(Thượng)Chương 385: Thủy Viên Vương(Hạ)Chương 386: Thời Tiết Biến Đổi(Thượng)Chương 387: Thời Tiết Biến Đổi(Hạ)Chương 388: Thứ Nhất(Thượng)Chương 389: Thứ Nhất(Hạ)Chương 390: Biển Cả Rộng Lớn.Chương 391: Trở Về Trường Xuân Cư(Thượng)Chương 392: Trở Về Trường Xuân Cư(Hạ)Chương 393: Kiếm Đạo Đại Thành (Thượng)Chương 394: Kiếm Đạo Đại Thành(Hạ)Chương 395: Thức Kiếm(Thượng)Chương 396: Thức Kiếm(Hạ)Chương 397: Thiên Sứ Áo Tím(Thượng)Chương 398: Thiên Sứ Áo Tím (Hạ)Chương 399: Diệp Tiếu(Thượng)Chương 400: Diệp Tiếu(Hạ)Chương 401: Biển Vô TậnChương 402: Tôn Thanh Trì(Thượng)Chương 403: Tôn Thanh Trì(Hạ)Chương 404: Thiên Khôi Tinh(Thượng)Chương 405: Thiên Khôi Tinh(Hạ)Chương 406: Độc Cốc(Thượng)Chương 407: Độc Cốc(Hạ)Chương 408: Kết Thành Hư Đan(Thượng)Chương 409: Kết Thành Hư Đan(Hạ)Chương 410: Nhân Vật Tiên Cấp(Thượng)Chương 411: Nhân Vật Tiên Cấp(Hạ)Chương 412: Thực Lực Thật Mạnh(Thượng)Chương 413: Thực Lực Thật Mạnh(Hạ)Chương 414: Thái Hồ(Thượng)Chương 415: Thái Hồ(Hạ)Chương 416: Thái Hồ Nam Tử(Thượng)Chương 417: Thái Hồ Nam Tử(Hạ)Chương 418: Phong Chủ Bắc Phong(Thượng)Chương 419: Phong Chủ Bắc Phong(Hạ)Chương 420: Hèn Hạ Vô Sỉ(Thượng)Chương 421: Hèn Hạ Vô Sỉ(Hạ)Chương 422: Hai Đạo Hàn Khí(Thượng)Chương 423: Hai Đạo Hàn Khí(Hạ)Chương 424: Băng Cực Cửu Trọng Thiên(Thượng)Chương 425: Băng Cực Cửu Trọng Thiên(Hạ)Chương 426: Trảm Yêu Trừ Ma(Thượng)Chương 427: Trảm Yêu Trừ Ma(Hạ)Chương 428: Lục Nguyên Trở Về(Thượng)Chương 429: Lục Nguyên Trở Về(Hạ)Chương 430: Tìm Kiếm Nguyên Nguyên Thượng Nhân(Thượng)Chương 431: Tìm Kiếm Nguyên Nguyên Thượng Nhân(Hạ)Chương 432: Dã Tâm(Thượng)Chương 433: Dã Tâm(Hạ)Chương 434: Lục Nguyên Vs Tư Mã Trường Bạch(Thượng)Chương 435: Lục Nguyên Vs Tư Mã Trường Bạch(Hạ)Chương 436: Kiếm Vương Cảnh Giới(Thượng)Chương 437: Kiếm Vương Cảnh Giới(Hạ)Chương 438: Đánh Bại Tư Mã Trường Bạch (Thượng)Chương 439: Đánh Bại Tư Mã Trường Bạch(Hạ)Chương 440: Rời Khỏi Hoa Sơn(Thượng)Chương 441: Rời Khỏi Hoa Sơn(Hạ)Chương 442: Bách Vô Kỵ(Thượng)Chương 443: Bách Vô Kỵ(Hạ)Chương 444: Nhân Yêu Hỗn Hợp Thất(Thượng)Chương 445: Nhân Yêu Hỗn Hợp Thất(Hạ)Chương 446: Nghiên Cứu(Thượng)Chương 447: Nghiên Cứu(Hạ)Chương 448: Vạn Huyết Tà Thân(Thượng)Chương 449: Vạn Huyết Tà Thân(Hạ)Chương 450: Tang Lễ(Thượng)Chương 451: Tang Lễ(Hạ)Chương 452: Trường Sinh Bát Trọng(Thượng)Chương 453: Trường Sinh Bát Trọng(Hạ)Chương 454: Phát Động Đại Trận(Thượng)Chương 455: Phát Động Đại Trận(Hạ)Chương 456: Nan Đề(Thượng)Chương 457: Nan Đề(Hạ)Chương 458: Lục Nguyên Gặp Nguy(Thượng)Chương 459: Lục Nguyên Gặp Nguy(Hạ)Chương 460: Hoa Sơn Đại Trận(Thượng)Chương 461: Hoa Sơn Đại Trận(Hạ)Chương 462: Điện Trưởng Lão(Thượng)Chương 463: Điện Trưởng Lão(Hạ)Chương 464: Vạn Kiếm Luân Hồi(Thượng)Chương 465: Vạn Kiếm Luân Hồi(Hạ)Chương 466: Vạn Đạo Kiếm Ý(Thượng)Chương 467: Vạn Đạo Kiếm Ý(Hạ)Chương 468: Vạn Thế Kiếm Sư(Thượng)Chương 469: Vạn Thế Kiếm Sư(Hạ)Chương 470: Hạ Chung Chi(Thượng)Chương 471: Hạ Chung Chi(Thượng)Chương 472: Bức Vương Nhất Tiếu(Thượng)Chương 473: Bức Vương Nhất Tiếu(Hạ)Chương 474: Lăng Lạc Thạch(Thượng)Chương 475: Lăng Lạc Thạch(Hạ)Chương 476: Thế Thiên Minh(Thượng)Chương 477: Thế Thiên Minh(Hạ)Chương 478: Kết Quả(Thượng)Chương 479: Kết Quả(Hạ)Chương 480: Trao ThưởngChương 481: Bánh Trung Thu(Thượng)Chương 482: Bánh Trung Thu(Hạ)Chương 483: Đánh Một Trận (Thượng)Chương 484: Đánh Một Trận(Hạ)Chương 485: Huyền Họa Tử(Thượng)Chương 486: Huyền Họa Tử(Hạ)Chương 487: Rơi Xuống Nước(Thượng)Chương 488: Rơi Xuống Nước(Hạ)Chương 489: Hắc Thủy Vương Xà(Thượng)Chương 490: Hắc Thủy Vương Xà(Hạ)Chương 491: Biển Đêm Yên Tĩnh(Thượng)Chương 492: Biển Đêm Yên Tĩnh(Hạ)Chương 493: Khôi Lỗi Lệnh(Thượng)Chương 494: Bạch Cốt(Thượng)Chương 495: Bạch Cốt(Hạ)Chương 496: Thần Khí Kết Tinh(Thượng)Chương 497: Thần Khí Kết Tinh(Hạ)Chương 498: Pháp Bảo Kỳ Dị(Thượng)Chương 499: Pháp Bảo Kỳ Dị(Hạ)Chương 500: Cứu Người(Thượng)Chương 501: Cứu Người(Hạ)Chương 502: Kiếm Thuật Một Đầu Long(Thượng)Chương 503: Kiếm Thuật Một Đầu Long(Hạ)Chương 504: Hoàng Giả Trong Kiếm.Chương 505: Nhâm Độc(Thượng)Chương 506: Nhâm Độc(Hạ)Chương 507: Bất Tử Thụ(Thượng)Chương 508: Bất Tử Thụ(Hạ)Chương 509: Tầng Thứ Hai(Thượng)Chương 510: Tầng Thứ Hai(Hạ)Chương 511: Đoạt Quái (Thượng)Chương 512: Đoạt Quái(Hạ)Chương 513: Huyền Âm Tụ Độc Phiên(Thượng)Chương 514: Huyền Âm Tụ Độc Phiên(Hạ)Chương 515: Huyền Minh Hóa Long Quyết(Thượng)Chương 516: Huyền Minh Hóa Long Quyết(Hạ)Chương 517: Vinh Quang Hoa Sơn(Thượng)Chương 518: Vinh Quang Hoa Sơn (Hạ)Chương 519: Túy Kiếm Tiên(Thượng)Chương 520: Túy Kiếm Tiên(Hạ)Chương 521: Thương Thổ Yêu Hầu(Thượng)Chương 522: Thương Thổ Yêu Hầu(Hạ)Chương 523: Đại Mộng Tiên Môn(Thượng)Chương 524: Đại Mộng Tiên Môn(Hạ)Chương 525: Chưởng Môn Côn Luân(Thượng)Chương 526: Chưởng Môn Côn Luân(Hạ)Chương 527: Thiên Kiếp(Thượng)Chương 528: Thiên Kiếp(Hạ)Chương 529: Đại Đạo Cảnh(Thượng)Chương 530: Đại Đạo Cảnh(Hạ)Chương 531: Cấm Pháp Hắc Thủy(Thượng)Chương 532: Cấm Pháp Hắc Thủy(Hạ)Chương 533: Độc Hành Thiên Hạ Cung(Thượng)Chương 534: Độc Hành Thiên Hạ Cung(Hạ)Chương 535: Đế Kinh(Thượng)Chương 536: Đế Kinh(Hạ)Chương 537: Khảo Hạch(Thượng)Chương 538: Khảo Hạch(Hạ)Chương 539: Tiềm Lực Thạch(Thượng)Chương 540: Tiềm Lực Thạch(Hạ)Chương 541: Tử Bào Phó Thiên Sứ(Thượng)Chương 542: Tử Bào Phó Thiên Sứ(Hạ)Chương 543: Lai Lịch Hoa Sơn(Thượng)Chương 544: Lai Lịch Hoa Sơn(Hạ)Chương 545: Khảo Hạch Thứ Năm(Thượng)Chương 546: Khảo Hạch Thứ Năm(Hạ)Chương 547: Khảo Hạch Cuối Cùng(Thượng)Chương 548: Khảo Hạch Cuối Cùng(Hạ)Chương 549: Kỳ Tích Có Xuất Hiện?(Thượng)Chương 550: Kỳ Tích Có Xuất Hiện?(Hạ)Chương 551: Xuất Hiện Kỳ Tích(Thượng)Chương 552: Xuất Hiện Kỳ Tích(Hạ)Chương 553: Việt Lộc Sơn(Thượng)Chương 554: Việt Lộc Sơn(Hạ)Chương 555: Viên Bất Phàm (Thượng)Chương 556: Viên Bất Phàm(Hạ)Chương 557: Kiếm Đạo Thất(Thượng)Chương 558: Kiếm Đạo Thất(Hạ)Chương 559: Lĩnh Ngộ Kiếm Ý(Thượng)Chương 560: Lĩnh Ngộ Kiếm Ý(Hạ)Chương 561: Tiên Thi Kiếm Pháp(Thượng)Chương 562: Tiên Thi Kiếm Pháp(Hạ)Chương 563: Trùng Kích Kiếm Đạo Thất(Thượng)Chương 564: Trùng Kích Kiếm Đạo Thất(Hạ)Chương 565: Thứ 72(Thượng)Chương 566: Thứ 72(Hạ)Chương 567: Quốc Chiến(Thượng)Chương 568: Quốc Chiến(Hạ)Chương 569: Một Lúc Đột Phá Hai Tầng(Thượng)Chương 570: Một Lúc Đột Phá Hai Tầng(Hạ)Chương 571: Tiếp Tục Tăng Thứ Hạng(Thượng)Chương 572: Tiếp Tục Tăng Thứ Hạng(Hạ)Chương 573: Tiểu Thanh(Thượng)Chương 574: Tiểu Thanh(Hạ)Chương 575: Trở Lại Hoa Sơn(Thượng)Chương 576: Trở Lại Hoa Sơn(Hạ)Chương 577: Hoa Sơn Nội Đấu(Thượng)Chương 578: Hoa Sơn Nội Đấu(Hạ)Chương 579: Ta Là Chưởng Môn(Thượng)Chương 580: Ta Là Chưởng Môn(Hạ)Chương 581: Khí Thiên Đế(Thượng)Chương 582: Khí Thiên Đế(Hạ)Chương 583: Con Gái Chủ Văn Minh(Thượng)Chương 584: Con Gái Chủ Văn Minh(Hạ)Chương 585: Thương Hải Tang Điền(Thượng)Chương 586: Thương Hải Tang Điền(Hạ)Chương 587: Chân Võ Đại Điện(Thượng)Chương 588: Chân Võ Đại Điện(Hạ)Chương 589: Đường Thi Xuyên(Thượng)Chương 590: Đường Thi Xuyên(Hạ)Chương 591: Đối Phó Nhâm Độc(Thượng)Chương 592: Đối Phó Nhâm Độc(Hạ)Chương 593: Vân Long Đệ Cửu Biến(Thượng)Chương 594: Vân Long Đệ Cửu Biến(Hạ)Chương 595: Bá Đạo(Thượng)Chương 596: Bá Đạo(Hạ)Chương 597: Đại Chiến Nổ Ra(Thượng)Chương 598: Đại Chiến Nổ Ra(Hạ)Chương 599: Nguyên Lăng Xuất Hiện(Thượng)Chương 600: Nguyên Lăng Xuất Hiện(Hạ)Chương 601: Phương Tà (Thượng)Chương 602: Phương Tà(Hạ)Chương 603: Giết Sạch(Thượng)Chương 604: Giết Sạch(Hạ)Chương 605: Yêu Ma Tấn Công(Thượng)Chương 606: Yêu Ma Tấn Công(Hạ)Chương 607: Quyết Chiến Yêu Ma(Thượng)Chương 608: Quyết Chiến Yêu Ma(Hạ)Chương 609: Lục Nguyên Ra Tay(Thượng)Chương 610: Lục Nguyên Ra Tay(Hạ)Chương 611: Côn Luân Sơn(Thượng)Chương 612: Côn Luân Sơn(Hạ)Chương 613: Thủy Kính Châu(Thượng)Chương 614: Thủy Kính Châu(Hạ)Chương 615: Tiến Vào Đại Dung Quốc(Thượng)Chương 616: Tiến Vào Đại Dung Quốc(Hạ)Chương 617: Chiếu Giám Kính(Thượng)Chương 618: Chiếu Giám Kính(Hạ)Chương 619: Thông Thiên Tháp(Thượng)Chương 620: Thông Thiên Tháp(Hạ)Chương 621: Mộc Hoàng Kiếm Đạo(Thượng)Chương 622: Mộc Hoàng Kiếm Đạo(Hạ)Chương 623: Khó Khăn Tăng Lên(Thượng)Chương 624: Khó Khăn Tăng Lên(Hạ)Chương 625: Mạc Tử Hạc(Thượng)Chương 626: Mạc Tử Hạc(Hạ)Chương 627: Toàn Trường Xôn Xao(Thượng)Chương 628: Toàn Trường Xôn Xao(Hạ)Chương 629: Kế Hoạch Bồi Dưỡng(Thượng)Chương 630: Kế Hoạch Bồi Dưỡng(Hạ)Chương 631: Thiên Sửu Lão Nhân(Thượng)Chương 632: Thiên Sửu Lão Nhân(Hạ)Chương 633: Đặc Huấn Lần Thứ Hai(Thượng)Chương 634: Đặc Huấn Lần Thứ Hai(Hạ)Chương 635Chương 636: Thiên Tâm Khó Dò(Hạ)Chương 637: Uống Rượu(Thượng)Chương 638: Uống Rượu(Hạ)Chương 639: Di Thất Chi Địa(Thượng)Chương 640: Di Thất Chi Địa(Hạ)Chương 641: Nguyên Thủy Hồng Hoang(Thượng)Chương 642: Nguyên Thủy Hồng Hoang(Hạ)Chương 643: Phượng Hoàng(Thượng)Chương 644: Phượng Hoàng(Hạ)Chương 645: Kiếm Tiên(Thượng)Chương 646: Kiếm Tiên(Hạ)Chương 647: Bắt Đầu Cuộc Đấu (Thượng)Chương 648: Bắt Đầu Cuộc Đấu(Hạ)Chương 649: Sinh Tử Chi Kiếm Ý(Thượng)Chương 650: Sinh Tử Chi Kiếm Ý(Hạ)Chương 651: Giết Mạc Tử Hạc(Thượng)Chương 652: Giết Mạc Tử Hạc(Hạ)Chương 653: Phó Trùng(Thượng)Chương 654: Phó Trùng(Hạ)Chương 655: Nạp Lan Đức Tức Giận(Thượng)Chương 656: Nạp Lan Đức Tức Giận(Hạ)Chương 657: Thứ Mười Chín(Thượng)Chương 658: Thứ Mười Chín(Hạ)Chương 659: Kiếm Môn(Thượng)Chương 660: Kiếm Môn(Hạ)Chương 661: Ngộ Đạo(Thượng)Chương 662: Ngộ Đạo(Hạ)Chương 663: Kiếm Văn Hào(Thượng)Chương 664: Kiếm Văn Hào(Hạ)Chương 665: Xung Tiêu Kiếm Lâu(Thượng)Chương 666: Xung Tiêu Kiếm Lâu(Hạ)Chương 667: Dê Béo( Thượng)Chương 668: Dê Béo( Hạ)Chương 669: Kiếm Đạo Của Ta(Thượng)Chương 670: Kiếm Đạo Của Ta(Hạ)Chương 671: Thái Sử Chí Tôn(Thượng)Chương 672: Thái Sử Chí Tôn(Hạ)Chương 673: Kiếm Là Thiên Địa Thiên Địa Là Kiếm(Thượng)Chương 674: Kiếm Là Thiên Địa Thiên Địa Là Kiếm(Hạ)Chương 675: Âm Dương(Thượng)Chương 676: Âm Dương(Hạ)Chương 677: Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển(Thượng)Chương 678: Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển(Hạ)Chương 679: Công Dương Chí Tôn(Thượng)Chương 680: Công Dương Chí Tôn(Hạ)Chương 681: Kiếm Ý Quái Vật(Thượng)Chương 682: Kiếm Ý Quái Vật(Hạ)Chương 683: Hút Lấy Kiếm Ý(Thượng)Chương 684: Hút Lấy Kiếm Ý(Hạ)Chương 685: Mười Ba(Thượng)Chương 686: Mười Ba(Hạ)Chương 687: Thiếu Linh Thạch(Thượng)Chương 688: Thiếu Linh Thạch(Hạ)Chương 689: Hiên Viên Dụ Dỗ(Thượng)Chương 690: Hiên Viên Dụ Dỗ(Hạ)Chương 691: Đạo Linh Thạch(Thượng)Chương 692: Đạo Linh Thạch(Hạ)Chương 693: Trùng Kích(Thượng)Chương 694: Trùng Kích(Hạ)Chương 695: Đầu Đính Khánh VânChương 696: Thập Tam Tu(Thượng)Chương 697: Thập Tam Tu(Hạ)Chương 698: Vân Long Thập Biến Đã Thành(Thượng)Chương 699: Vân Long Thập Biến Đã Thành(Hạ)Chương 700: Vô Tướng Thôn Phệ Bí Quyết(Thượng)Chương 701: Vô Tướng Thôn Phệ Bí Quyết(Hạ)Chương 702: Tìm Kiếm Kim Long.Chương 703: Nhật Nguyệt Kiếm Ý(Thượng)Chương 704: Nhật Nguyệt Kiếm Ý(Hạ)Chương 705: Gặp Lại Phó Trùng(Thượng)Chương 706: Gặp Lại Phó Trùng(Hạ)Chương 707: Pháp Thuật Cấp Tinh Thần(Thượng)Chương 708: Pháp Thuật Cấp Tinh Thần(Hạ)Chương 709: Pháp Tướng Trì(Thượng)Chương 710: Pháp Tướng Trì(Hạ)Chương 711: Kim Linh Đế Cơ(Thượng)Chương 712: Kim Linh Đế Cơ(Hạ)Chương 713: Chín Sơ HởChương 714: Điện Hệ Kiếm Ý(Thượng)Chương 715: Điện Hệ Kiếm Ý(Hạ)Chương 716: Phân Tích Kiếm Pháp(Thượng)Chương 717: Phân Tích Kiếm Pháp(Hạ)Chương 718: Kiếm Pháp Cấp Diệt Tinh(Thượng)Chương 719: Kiếm Pháp Cấp Diệt Tinh(Hạ)Chương 720: Trùng Kích Đại Đạo Cảnh Tầng Thứ Tám(Thượng)Chương 721: Trùng Kích Đại Đạo Cảnh Tầng Thứ Tám(Hạ)Chương 722: Động Kim Long(Thượng)Chương 723: Động Kim Long(Hạ)Chương 724: Lá Gan Thật Lớn(Thượng)Chương 725: Lá Gan Thật Lớn(Hạ)Chương 726: Giao Đấu Phân Nhiệm Vụ(Thượng)Chương 727: Giao Đấu Phân Nhiệm Vụ(Hạ)Chương 728: Thái Hoàng Thiên(Thượng)Chương 729: Thái Hoàng Thiên(Hạ)Chương 730: Tứ Phương Tụ Hội(Thượng)Chương 731: Tứ Phương Tụ Hội(Hạ)Chương 732: Thứ Hai(Thượng)Chương 733: Thứ Hai(Hạ)Chương 734: Hồ Nước Thái Hoàng ThiênChương 735: Thương Thiên Đại Đạo Thạch(Thượng)Chương 736: Thương Thiên Đại Đạo Thạch(Hạ)Chương 737: Hoàng Diện Lão Giả(Thượng)Chương 738: Hoàng Diện Lão Giả(Hạ)Chương 739: Diệp Vô Thiên(Thượng)Chương 740: Diệp Vô Thiên(Hạ)Chương 741: Tiểu Hỗn Động Thạch(Thượng)Chương 742: Tiểu Hỗn Động Thạch(Hạ)Chương 743: Thái Thượng Thương Hàn Kinh(Thượng)Chương 744: Thái Thượng Thương Hàn Kinh(Hạ)Chương 745: Giải Trừ Văn Minh Tự (Thượng)Chương 746: Giải Trừ Văn Minh Tự (Hạ)Chương 747: Xé Nát Văn Tự(Thượng)Chương 748: Xé Nát Văn Tự(Hạ)Chương 749: Hoa Hạc(Thượng)Chương 750: Hoa Hạc(Hạ)Chương 751: Đánh Cuộc(Thượng)Chương 752: Đánh Cuộc(Hạ)Chương 753: Kiếm Môn Bảo Khố(Thượng)Chương 754: Kiếm Môn Bảo Khố(Hạ)Chương 755: Đông Dã Thương(Thượng)Chương 756: Đông Dã Thương(Hạ)Chương 757: Nam Ma(Thượng)Chương 758: Nam Ma(Hạ)Chương 759: Trung Pháp(Thượng)Chương 760: Trung Pháp(Hạ)Chương 761: Đánh Bại Vương Pháp Đạo(Thượng)Chương 762: Đánh Bại Vương Pháp Đạo(Hạ)Chương 763: Phần Thưởng(Thượng)Chương 764: Phần Thưởng(Hạ)Chương 765: Kiếm Linh Đế Tử(Thượng)Chương 766: Kiếm Linh Đế Tử(Hạ)Chương 767: Liên Tục Khiêu Chiến(Thượng)Chương 768: Liên Tục Khiêu Chiến(Hạ)Chương 769: Trùng Kích Đại Đạo Cảnh Tầng Thứ Mười(Thượng)Chương 770: Trùng Kích Đại Đạo Cảnh Tầng Thứ Mười(Hạ)Chương 771: Thịnh Dịch Cốc(Thượng)Chương 772: Thịnh Dịch Cốc(Hạ)Chương 773: Lại Vào Kiếm Quyển(Thượng)Chương 774: Lại Vào Kiếm Quyển(Hạ)Chương 775: Gặp Lại Kiếm Ý Quái Vật(Thượng)Chương 776: Gặp Lại Kiếm Ý Quái Vật(Hạ)Chương 777: Thiên Kiếm Ý(Thượng)Chương 778: Thiên Kiếm Ý(Hạ)Chương 779: Bát Phẩm Đài Sen(Thượng)Chương 780: Bát Phẩm Đài Sen(Hạ)Chương 781: Thiện Kiếm Ý(Thượng)Chương 782: Thiện Kiếm Ý(Hạ)Chương 783: Giết Nhâm Độc(Thượng)Chương 784: Giết Nhâm Độc(Hạ)Chương 785: Sứ Giả Hoa Sơn(Thượng)Chương 786: Sứ Giả Hoa Sơn(Hạ)Chương 787: Cửu Hoa Sơn Ra Tay(Thượng)Chương 788: Cửu Hoa Sơn Ra Tay(Hạ)Chương 789: Thử Thách(Thượng)Chương 790: Thử Thách(Hạ)Chương 791: Nhất Kiếm Tứ Mạng(Thượng)Chương 792: Nhất Kiếm Tứ Mạng(Hạ)Chương 793: Kiếm Thánh(Thượng)Chương 794: Kiếm Thánh(Hạ)Chương 795: Diệt Cửu Hoa Sơn(Thượng)Chương 796: Diệt Cửu Hoa Sơn(Hạ)Chương 797: Đánh Bại Hỗn Động Cảnh(Thượng)Chương 798: Đánh Bại Hỗn Động Cảnh(Hạ)Chương 799: Trùng Kích Hỗn Động Cảnh(Thượng)Chương 800: Trùng Kích Hỗn Động Cảnh(Hạ)Chương 801: Thiên Kiếp(Thượng)Chương 802: Thiên Kiếp(Hạ)Chương 803: Không Gian Chi Tuyến(Thượng)Chương 804: Không Gian Chi Tuyến(Hạ)Chương 805: Kiếm Tú(Thượng)Chương 806: Kiếm Tú(Hạ)Chương 807: Kiếm Thụ(Thượng)Chương 808: Kiếm Thụ(Hạ)Chương 809: Khí Vận Ngang Bằng( Thượng)Chương 810: Khí Vận Ngang Bằng( Hạ)Chương 811: Yến Thu Nguyệt(Thượng)Chương 812: Yến Thu Nguyệt(Hạ)Chương 813: Tống Địa Ghen Tức(Thượng)Chương 814: Tống Địa Ghen Tức(Hạ)Chương 815: Sáng Tạo Kiếm Pháp(Thượng)Chương 816: Sáng Tạo Kiếm Pháp(Hạ)Chương 817: Kiếm Pháp Cấp Tinh Thần(Thượng)Chương 818: Kiếm Pháp Cấp Tinh Thần(Hạ)Chương 819: Cửu Mệnh Miêu Yêu(Thượng)Chương 820: Cửu Mệnh Miêu Yêu(Hạ)Chương 821: Luyện Yêu Châu(Thượng)Chương 822: Luyện Yêu Châu(Hạ)Chương 823: Một Vạn Năm Ngàn Tám Trăm Điểm(Thượng)Chương 824: Một Vạn Năm Ngàn Tám Trăm Điểm(Hạ)Chương 825: Ba Phái Chèn Ép(Thượng)Chương 826: Ba Phái Chèn Ép(Hạ)Chương 827: Luyện Kiếm Tiên Trì(Thượng)Chương 828: Luyện Kiếm Tiên Trì(Hạ)Chương 829: Kiếm Ngục(Thượng)Chương 830: Kiếm Ngục(Hạ)Chương 831: Pháp Thánh Đế Tử(Thượng)Chương 832: Pháp Thánh Đế Tử(Hạ)Chương 833: Thế Giới Cảnh Là Gì?(Thượng)Chương 834: Thế Giới Cảnh Là Gì?(Hạ)Chương 835: Kiếm Văn Tự(Thượng)Chương 836: Kiếm Văn Tự(Hạ)Chương 837: Kiếm Tham Khiêu Chiến(Thượng)Chương 838: Kiếm Tham Khiêu Chiến(Hạ)Chương 839: Tông Chủ Ẩn Kiếm Tông(Thượng)Chương 840: Tông Chủ Ẩn Kiếm Tông(Hạ)Chương 841: Đông Tây Nam Bắc Kiếm Khí(Thượng)Chương 842: Đông Tây Nam Bắc Kiếm Khí(Hạ)Chương 843: Linh Kiếm Thất(Thượng)Chương 844: Linh Kiếm Thất(Trung)Chương 845: Linh Kiếm Thất(Hạ)Chương 846: Nhân Quả Thiết Tắc(Thượng)Chương 847: Nhân Quả Thiết Tắc(Hạ)Chương 848: Kiếm Giới(Thượng)Chương 849: Kiếm Giới(Trung)Chương 850: Kiếm Giới(Hạ)Chương 851: Đánh Bại Kiếm Tham(Thượng)Chương 852: Đánh Bại Kiếm Tham(Hạ)Chương 853: Kiếm Thụ Quả(Thượng)Chương 854: Kiếm Thụ Quả(Hạ)Chương 855: Nhắm Mắt Chiến Đấu(Thượng)Chương 856: Nhắm Mắt Chiến Đấu(Hạ)Chương 857: Chu Thanh Huyền Hiển Lộ Thực Lực(Thượng)Chương 858: Chu Thanh Huyền Hiển Lộ Thực Lực(Hạ)Chương 859: Chữ Tuệ(Thượng)Chương 860: Chữ Tuệ(Hạ)Chương 861: Đào Hoa Kiếm Nguyệt Phương Hoa(Thượng)Chương 862: Đào Hoa Kiếm Nguyệt Phương Hoa(Hạ)Chương 863: Độn Thổ(Thượng)Chương 864: Độn Thổ(Hạ)Chương 865: Nhanh(Thượng)Chương 866: Nhanh(Hạ)Chương 867: Lục Nguyên Thắng(Thượng)Chương 868: Lục Nguyên Thắng(Hạ)Chương 869: Luyện Thanh Sắc Quang Mang(Thượng)Chương 870: Luyện Thanh Sắc Quang Mang(Hạ)Chương 871: Nhị Kiếm Ra Tay(Thượng)Chương 872: Nhị Kiếm Ra Tay(Hạ)Chương 873: Chém Giết Nhị Kiếm(Thượng)Chương 874: Chém Giết Nhị Kiếm(Hạ)Chương 875: Phá Vỡ Hồng Hoang Tinh Thạch(Thượng)Chương 876: Phá Vỡ Hồng Hoang Tinh Thạch(Hạ)Chương 877: Tất Cả Kinh Động(Thượng)Chương 878: Tất Cả Kinh Động(Hạ)Chương 879: Kiếm Chi Tử Khiêu Chiến(Thượng)Chương 880: Kiếm Chi Tử Khiêu Chiến(Hạ)Chương 881: Kiếm Khắc Hồng Hoang(Thượng)Chương 882: Kiếm Khắc Hồng Hoang(Hạ)Chương 883: Giết Sạch(Thượng)Chương 884: Giết Sạch(Hạ)Chương 885: Kiếm Ý Tạo Phản(Thượng)Chương 886: Kiếm Ý Tạo Phản(Hạ)Chương 887: Hoang Thánh Đế Tử(Thượng)Chương 888: Hoang Thánh Đế Tử(Hạ)Chương 889: Kế Hoạch Bồi Dưỡng(Thượng)Chương 890: Kế Hoạch Bồi Dưỡng(Hạ)Chương 891: Sở Đại Kiếm Chủ(Thượng)Chương 892: Sở Đại Kiếm Chủ(Hạ)Chương 893: Cổ Cổ Đa Túc Loan(Trung)Chương 894: Cổ Cổ Đa Túc Loan(Trung)Chương 895: Cổ Cổ Đa Túc Loan(Hạ)Chương 896: Cừu Quỷ Đao Phó Cừu(Thượng)Chương 897: Cừu Quỷ Đao Phó Cừu (Trung)Chương 898: Cừu Quỷ Đao Phó Cừu(Hạ)Chương 899: Nghiệp Hỏa(Thượng)Chương 900: Nghiệp Hỏa(Hạ)Chương 901: Pháp Cường Đế Tử(Thượng)Chương 902: Pháp Cường Đế Tử(Trung)Chương 903: Pháp Cường Đế Tử(Hạ)Chương 904: Vạn Pháp Độc Bố(Thượng)Chương 905: Vạn Pháp Độc Bố(Hạ)Chương 906: Thiên Tinh Ngư Mẫu(Thượng)Chương 907: Thiên Tinh Ngư Mẫu(Hạ)Chương 908: Vân Tụ Tuyết(Thượng)Chương 909: Vân Tụ Tuyết(Trung)Chương 910: Vân Tụ Tuyết(Hạ)Chương 911: Phong Tam Thập (Thượng)Chương 912: Phong Tam Thập (Hạ)Chương 913: Giản Phệ Kiếm Lưu Tức(Thượng)Chương 914: Giản Phệ Kiếm Lưu Tức(Hạ)Chương 915: Hải Thanh Cảnh(Thượng)Chương 916: Hải Thanh Cảnh(Hạ)Chương 917: Đối Phó Văn Minh Tự(Thượng)Chương 918: Đối Phó Văn Minh Tự(Hạ)Chương 919: Hành Vân Lưu Thủy(Thượng)Chương 920: Hành Vân Lưu Thủy(Hạ)Chương 921: Hỗn Động Cảnh Tầng Thứ Sáu(Thượng)Chương 922: Hỗn Động Cảnh Tầng Thứ Sáu(Hạ)Chương 923: Tống Xung Minh(Thượng)Chương 924: Tống Xung Minh(Hạ)Chương 925: Vị Trí Thứ Bảy(Thượng)Chương 926: Vị Trí Thứ Bảy(Hạ)Chương 927: Không Phục Đánh Cho Phục(Thượng)Chương 928: Không Phục Đánh Cho Phục(Hạ)Chương 929: Đánh Bại Tất Cả(Thượng)Chương 930: Đánh Bại Tất Cả(Hạ)Chương 931: Tứ Phe Lôi Kéo(Thượng)Chương 932: Tứ Phe Lôi Kéo(Hạ)Chương 933: Pháp Cổ Chi Hà(Thượng)Chương 934: Pháp Cổ Chi Hà(Hạ)Chương 935: Nghiêm Gia(Thượng)Chương 936: Nghiêm Gia(Hạ)Chương 937: Lĩnh Ngộ Pháp Thuật(Thượng)Chương 938: Lĩnh Ngộ Pháp Thuật(Hạ)Chương 939: Thủy Thánh Kiếm Đạo(Thượng)Chương 940: Thủy Thánh Kiếm Đạo(Hạ)Chương 941: Tình Địch Chiến(Thượng)Chương 942: Tình Địch Chiến(Hạ)Chương 943: Võ Sinh Đế Tử(Thượng)Chương 944: Võ Sinh Đế Tử(Hạ)Chương 945: Giết Võ Sinh Đế Tử(Thượng)Chương 946: Giết Võ Sinh Đế Tử(Hạ)Chương 947: Gặp Mặt Pháp Nhất Đế Tử(Thượng)Chương 948: Gặp Mặt Pháp Nhất Đế Tử(Hạ)Chương 949: Bị Vây Hãm(Thượng)Chương 950: Bị Vây Hãm(Hạ)Chương 951: Lục Nguyên Tới(Thượng)Chương 952: Lục Nguyên Tới(Hạ)Chương 953: Cuộc Chiến Không Công Bình(Thượng)Chương 954: Cuộc Chiến Không Công Bình(Hạ)Chương 955: Ngươi Thua(Thượng)Chương 956: Ngươi Thua(Hạ)Chương 957: Kiếm Thuật Vô Song(Thượng)Chương 958: Kiếm Thuật Vô Song(Hạ)Chương 959: Thiên Hoang Đế Tử(Thượng)Chương 960: Thiên Hoang Đế Tử(Hạ)Chương 961: Túy Chí Tôn(Thượng)Chương 962: Túy Chí Tôn(Hạ)Chương 963: Kiếm Môn Có Biến(Thượng)Chương 964: Kiếm Môn Có Biến(Hạ)Chương 965: Thượng Quan Chí Tôn(Thượng)Chương 966: Thượng Quan Chí Tôn(Hạ)Chương 967: Hỗn Động Cảnh Tầng Thứ Chín(Thượng)Chương 968: Hỗn Động Cảnh Tầng Thứ Chín(Hạ)Chương 969: Hồ Lô(Thượng)Chương 970: Ồ Lô(Hạ)Chương 971: Giết Kiếm Tham(Thượng)Chương 972: Giết Kiếm Tham(Hạ)Chương 973: Đấu Với Thượng Quan Hạc(Thượng)Chương 974: Đấu Với Thượng Quan Hạc(Hạ)Chương 975: Âm Tiên Xích(Thượng)Chương 976: Âm Tiên Xích(Hạ)Chương 977: Phá Vỡ Tiên Xích(Thượng)Chương 978: Phá Vỡ Tiên Xích(Hạ)Chương 979: Thượng Minh Bạch(Thượng)Chương 980: Thượng Minh Bạch(Hạ)Chương 981: Đánh Bại Hiên Viên Vọng(Thượng)Chương 982: Đánh Bại Hiên Viên Vọng(Hạ)Chương 983: Kiếm Chủ Từ Chức(Thượng)Chương 984: Kiếm Chủ Từ Chức(Hạ)Chương 985: Thế Giới Hỏa Sơn(Thượng)Chương 986: Thế Giới Hỏa Sơn(Hạ)Chương 987: Liên Tục Khiêu Chiến(Thượng)Chương 988: Liên Tục Khiêu Chiến(Hạ)Chương 989: Tám Nghìn Phong Thư Khiêu Chiến(Thượng)Chương 990: Tám Nghìn Phong Thư Khiêu Chiến(Hạ)Chương 991: Thường Nga(Thượng)Chương 992: Thường Nga(Hạ)Chương 993: Bàn Động Thất(Thượng)Chương 994: Bàn Động Thất(Hạ)Chương 995: Thiên Mẫu Văn Minh(Thượng)Chương 996: Thiên Mẫu Văn Minh(Hạ)Chương 997: Mộc Bệnh Dĩ(Thượng)Chương 998: Mộc Bệnh Dĩ(Hạ)Chương 999: Đạo Là Gì?(Thượng)Chương 1000: Đạo Là Gì?(Hạ)Chương 1001: Liên Tục Thắng Tám Nghìn Trận(Thượng)Chương 1002: Liên Tục Thắng Tám Nghìn Trận(Ha)Chương 1003: Phản Kích(Thượng)Chương 1004: Phản Kích(Hạ)Chương 1005: Tiểu Thần Thoại Kiếm Đạo(Thượng)Chương 1006: Tiểu Thần Thoại Kiếm Đạo(Hạ)Chương 1007: Kiếm Khắc Giản Đạo(Thượng)Chương 1008: Kiếm Khắc Giản Đạo(Hạ)Chương 1009: Đánh Không Trúng Được(Thượng)Chương 1010: Đánh Không Trúng Được(Hạ)Chương 1011: Hằng Nga(Thượng)Chương 1012: Hằng Nga(Hạ)Chương 1013: Lệnh Bài(Thượng)Chương 1014: Lệnh Bài(Hạ)Chương 1015: Hoa Sơn Có Nguy(Thượng)Chương 1016: Hoa Sơn Có Nguy(Hạ)Chương 1017: Âu Dương Vọng(Thượng)Chương 1018: Âu Dương Vọng(Hạ)Chương 1019: Thỏ Ngọc Chung Linh(Thượng)Chương 1020: Thỏ Ngọc Chung Linh(Hạ)Chương 1021: Hiên Viên Vọng Xuất Hiện(Thượng)Chương 1022: Hiên Viên Vọng Xuất Hiện(Hạ)Chương 1023: Yến Thương Thiên Tái Xuất(Thượng)Chương 1024: Yến Thương Thiên Tái Xuất(Hạ)Chương 1025: Di Thất Chi Địa(Thượng)Chương 1026: Di Thất Chi Địa(Hạ)Chương 1027: Đột Phá Thế Giới Cảnh(Thượng)Chương 1028: Đột Phá Thế Giới Cảnh(Hạ)Chương 1029: Quang Nô(Thượng)Chương 1030: Quang Nô(Hạ)Chương 1031: Tam Muội Chân Hỏa(Thượng)Chương 1032: Tam Muội Chân Hỏa(Hạ)Chương 1033: Giao Đấu Với Yến Thương Thiên(Thượng)Chương 1034: Giao Đấu Với Yến Thương Thiên(Hạ)Chương 1035: Lục Nguyên Vs Hiên Viên Vọng(Thượng)Chương 1036: Lục Nguyên Vs Hiên Viên Vọng(Hạ)Chương 1037: Trở Lại Kiếm Môn(Thượng)Chương 1038: Trở Lại Kiếm Môn(Hạ)Chương 1039: Lần Đầu Gặp Kiếm Chi Tử(Thượng)Chương 1040: Lần Đầu Gặp Kiếm Chi Tử(Hạ)Chương 1041: Đánh Bại Khổng Thượng Nghĩa(Thượng)Chương 1042: Đánh Bại Khổng Thượng Nghĩa(Hạ)Chương 1043: Tỷ Kiếm Đại Hội(Hạ)Chương 1044: Tỷ Kiếm Đại Hội(Hạ)Chương 1045: Kim Đồng Lăng Vân Ưng(Thượng)Chương 1046: Kim Đồng Lăng Vân Ưng(Hạ)Chương 1047: Bắt Đầu Tỷ Kiếm(Thượng)Chương 1048: Bắt Đầu Tỷ Kiếm(Hạ)Chương 1049: Kiếm Pháp Cấp Diệt Thế(Thượng)Chương 1050: Kiếm Pháp Cấp Diệt Thế(Hạ)Chương 1051: Tam Cực Quy Nhất Thức(Thượng)Chương 1052: Tam Cực Quy Nhất Thức(Hạ)Chương 1053: Đánh Ngang Tay(Thượng)Chương 1054: Đánh Ngang Tay(Hạ)Chương 1055: Vây Giết Lục Nguyên(Thượng)Chương 1056: Vây Giết Lục Nguyên(Hạ)Chương 1057: Thế Giới Cảnh Tầng Thứ Hai(Thượng)Chương 1058: Thế Giới Cảnh Tầng Thứ Hai(Hạ)Chương 1059: Kiếm Phong Trung Tổ Ra Tay(Thượng)Chương 1060: Kiếm Phong Trung Tổ Ra Tay(Hạ)Chương 1061: Kiếm Vong Bia(1)Chương 1062: Kiếm Vong Bia(2)Chương 1063: Kiếm Vong Bia(3)Chương 1064: Kiếm Vong Bia(4)Chương 1065: Kiếm Vong Bia(5)Chương 1066: Đòi Lại Ký Ức(1)Chương 1067: Đòi Lại Ký Ức(2)Chương 1068: Đòi Lại Ký Ức(3)Chương 1069: Đòi Lại Ký Ức(4)Chương 1070: Đòi Lại Ký Ức(5)Chương 1071: Tại Địa Long Tinh(1)Chương 1072: Tại Địa Long Tinh(2)Chương 1073: Tại Địa Long Tinh(3)Chương 1075: Tại Địa Long Tinh(4)Chương 1075: Tại Địa Long Tinh(5)Chương 1076: Tại Địa Long Tinh(6)Chương 1077: Tại Địa Long Tinh(7)Chương 1078: Tại Địa Long Tinh(8)Chương 1079: Tăng Tốc Thời Gian (1)Chương 1080: Tăng Tốc Thời Gian (2)Chương 1081: Tăng Tốc Thời Gian (3)Chương 1082: Tăng Tốc Thời Gian (4)Chương 1083: Chiến Thú Lão Tổ(1)Chương 1084: Chiến Thú Lão Tổ(2)Chương 1085: Chiến Thú Lão Tổ(3)Chương 1086: Tháp Nguyên Tố (1)Chương 1087: Tháp Nguyên Tố (2)Chương 1088: Tháp Nguyên Tố (3)Chương 1089: Tháp Nguyên Tố (4)Chương 1090: Tháp Nguyên Tố (5)Chương 1091: Phá Vỡ Kỉ Lục (1)Chương 1092: Phá Vỡ Kỉ Lục (2)Chương 1093: Phá Vỡ Kỉ Lục (3)Chương 1094: Phá Vỡ Kỉ Lục (4)Chương 1095: Phá Vỡ Kỉ Lục (5)Chương 1096: Phá Vỡ Kỷ Lục (6)Chương 1097: Phá Vỡ Kỷ Lục (7)Chương 1098: Phá Vỡ Kỷ Lục (8)Chương 1099: Phá Vỡ Kỷ Lục (9)Chương 1100: Phá Vỡ Kỷ Lục (10)Chương 1101: Tầng Thứ Tam Chin Mươi Ba (Thượng)Chương 1102: Tầng Thứ Tam Chin Mươi Ba (Hạ)Chương 1103: Phụ Tử Lăng Vân Thanh (Thượng)Chương 1104: Phụ Tử Lăng Vân Thanh (Hạ)Chương 1105: Cổ Cổ Thần Thú (Thượng)Chương 1106: Cổ Cổ Thần Thú (Hạ)Chương 1107: Lĩnh Hội 120 Nguyên TốChương 1108: Lĩnh Hội 120 Nguyên Tố (Hạ)Chương 1109: Giết Phụ Tử Họ Lăng (Thượng)Chương 1110: Giết Phụ Tử Họ Lăng (Hạ)Chương 1111: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử (1)Chương 1112: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử (2)Chương 1113: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử (3)Chương 1114: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(4)Chương 1115: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(5)Chương 1116: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(6)Chương 1117: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(7)Chương 1118: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(8)Chương 1119: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(9)Chương 1120: Lục Nguyên Vs Kiếm Chi Tử(10)Chương 1121: Chiến Thắng (1)Chương 1122: Chiến Thắng (2)Chương 1123: Phong Sát Lục Nguyên (1)Chương 1124: Phong Sát Lục Nguyên (2)Chương 1125: Phong Sát Lục Nguyên (3)Chương 1126: Phong Sát Lục Nguyên (4)Chương 1127: Thất Tình Thiếu Bảy (1)Chương 1128: Thất Tình Thiếu Bảy(2)Chương 1129: Chiến Cuồng Thiết (1)Chương 1130: Chiến Cuồng Thiết (2)Chương 1131: Khảo Nghiệm Thất Tình (1)Chương 1132: Khảo Nghiệm Thất Tình (2)Chương 1133: Thất Tình Của Kiếm (1)Chương 1134: Thất Tình Của Kiếm (2)Chương 1135: Thất Tình Thập Phẩm (1)Chương 1136: Thất Tình Thập Phẩm (2)Chương 1137: Thế Giới Cảnh Tầng Thứ Năm(Thượng)Chương 1138: Thế Giới Cảnh Tầng Thứ Năm(Hạ)Chương 1139: Giải Cứu Kiếm Môn(Thượng)Chương 1140: Giải Cứu Kiếm Môn(Hạ)Chương 1141: Mục Tiêu Của Kiếm Môn(Thượng)Chương 1142: Mục Tiêu Của Kiếm Môn(Hạ)Chương 1143: Nuốt Tiễn(Thượng)Chương 1144: Nuốt Tiễn(Hạ)Chương 1145: Lá Cờ Của Quỷ Vương(Thượng)Chương 1146: Lá Cờ Của Quỷ Vương(Hạ)Chương 1147: Kỳ Tích (1)Chương 1148: Kỳ Tích (2)Chương 1149: Huyết Môn (1)Chương 1150: Huyết Môn (2)Chương 1151: Lục Nguyên Ra Tay (1)Chương 1152: Lục Nguyên Ra Tay (2)Chương 1153: Huyết Thần Chi Cổ(1)Chương 1154: Huyết Thần Chi Cổ(2)Chương 1155: Giết Huyết Thần Vương (1)Chương 1156: Giết Huyết Thần Vương (2)Chương 1157: Thắng Huyết Môn (1)Chương 1158: Thắng Huyết Môn (2)Chương 1159: Tiên Chi Tử Tìm (1)Chương 1160: Tiên Chi Tử Tìm (2)Chương 1161: Chu Thanh Huyền Tới Tìm (1)Chương 1162: Chu Thanh Huyền Tới Tìm (2)Chương 1163: Trở Lại Hoa Sơn (1)Chương 1164: Trở Lại Hoa Sơn (2)Chương 1165: Tà Phiên Thiên (1)Chương 1166: Tà Phiên Thiên (2)Chương 1167: Tới Tà Kiếm Văn Minh (1)Chương 1168: Tới Tà Kiếm Văn Minh (2)Chương 1169: Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1170: Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1171: Mi Mao Kiếm Đường (1)Chương 1172: Mi Mao Kiếm Đường (2)Chương 1172: Mi Mao Kiếm Đường (2)Chương 1173: Yến Mi Nhất (1)Chương 1174: Yến Mi Nhất (2)Chương 1175: Nhắm Mắt Kiếm Đường (1)Chương 1176: Nhắm Mắt Kiếm Đường (2)Chương 1177: Không Thể Bại (1)Chương 1178: Không Thể Bại (2)Chương 1179: Phổ Độ Hải (1)Chương 1180: Phổ Độ Hải (2)Chương 1181: Thích Ứng Thiết Tắc (1)Chương 1182: Thích Ứng Thiết Tắc (2)Chương 1183: Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1184: Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1185: Lục Nguyên Trọng Thương (1)Chương 1186: Lục Nguyên Trọng Thương (2)Chương 1187: Nho Chi Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1188: Nho Chi Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1189: Đánh Bạc (1)Chương 1190: Đánh Bạc (2)Chương 1191: Tân Thiên Tôn Lý Thái Sử (1)Chương 1192: Tân Thiên Tôn Lý Thái Sử (2)Chương 1193: Chơi Bài Cửu (1)Chương 1194: Chơi Bài Cửu (2)Chương 1195: Lá Bài Chí Tôn (1)Chương 1196: Lá Bài Chí Tôn (2)Chương 1197: Mười Chín Vạn Thiên Cấp Linh Thạch (1)Chương 1198: Mười Chín Vạn Thiên Cấp Linh Thạch (2)Chương 1199: Đến Nho Chi Văn Minh (1)Chương 1200: Đến Nho Chi Văn Minh (2)Chương 1201: Luyện Hóa Kiếm Quyển (1)Chương 1202: Luyện Hóa Kiếm Quyển (2)Chương 1203: Tăng Cường Chính Khí (1)Chương 1204: Tăng Cường Chính Khí (2)Chương 1205: Chính Khí Cửu Tầng (1)Chương 1206: Chính Khí Cửu Tầng (2)Chương 1207: Thiên Lý Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1208: Thiên Lý Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1209: Khí Tiết Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1210: Khí Tiết Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1211: Văn Minh Chi Thư (1)Chương 1212: Văn Minh Chi Thư (2)Chương 1213: Đánh Bại Mạnh Vi (1)Chương 1214: Đánh Bại Mạnh Vi (2)Chương 1215: Văn Minh Thánh Địa (1)Chương 1216: Văn Minh Thánh Địa (2)Chương 1217: Duy Nhất Đế (1)Chương 1218: Duy Nhất Đế (2)Chương 1219: Con Đường Dài Nhất (1)Chương 1220: Con Đường Dài Nhất (2)Chương 1221: Quyết Chiến Thần Hồn (1)Chương 1222: Quyết Chiến Thần Hồn (2)Chương 1223: Bên Trong Hỗn Độn Văn Minh Thú (1)Chương 1224: Bên Trong Hỗn Độn Văn Minh Thú (2)Chương 1225: Ngũ Thiệt Địa Ngục (1)Chương 1226: Ngũ Thiệt Địa Ngục (2)Chương 1227: Toan Chi Phong Luân (1)Chương 1228: Toan Chi Phong Luân (2)Chương 1229: Cổ Quái Kiếm Pháp (1)Chương 1230: Cổ Quái Kiếm Pháp (2)Chương 1231: Đối Chiến (1)Chương 1232: Đối Chiến (2)Chương 1233: Cùng Nhau Truy Đuổi Hỗn Độn Não Phong Bạo ChủChương 1234: Một Quả Trứng Màu TrắngChương 1235: Thu Lấy Hỗn Độn Não Phong Bạo ChủChương 1236: Lại Là Ai Giết Chết Hỗn Độn Não Phong Bạo Chủ?Chương 1237: Lục Nguyên Một Chọi BốnChương 1238: Lục Nguyên Bị Đánh Bại?Chương 1239: Vỏ Kiếm Vị (1)Chương 1240: Vỏ Kiếm Vị (2)Chương 1241: Hấp Thu Văn Tự (1)Chương 1242: Hấp Thu Văn Tự (2)Chương 1243: Rời Khỏi (1)Chương 1244: Rời Khỏi (2)Chương 1245: Gặp Lại Kiếm Linh Đế Cơ (1)Chương 1246: Gặp Lại Kiếm Linh Đế Cơ (2)Chương 1247: Chủ Pháp Cổ Văn Minh (1)Chương 1248: Chủ Pháp Cổ Văn Minh (2)Chương 1249: Chủ Thái Cổ Văn Minh Muốn Lấy Mạng (1)Chương 1250: Chủ Thái Cổ Văn Minh Muốn Lấy Mạng (2)Chương 1251: Phượng Cổ Văn Minh (1)Chương 1252: Phượng Cổ Văn Minh (2)Chương 1253: Nhân Duyên Tốt (1)Chương 1254: Nhân Duyên Tốt (2)Chương 1255: Một Chỉ Bại (1)Chương 1256: Một Chỉ Bại (2)Chương 1257: Vạn Kiếm Quy Tông (1)Chương 1258: Vạn Kiếm Quy Tông (2)Chương 1259: Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh (1)Chương 1260: Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh (2)Chương 1261: Lực Lượng Văn Minh Cảnh (1)Chương 1262: Lực Lượng Văn Minh Cảnh (2)Chương 1263: Ám Chi Tử Là Ai ? (1)Chương 1264: Ám Chi Tử Là Ai ? (2)Chương 1265: Uông Huyết Trạch (1)Chương 1266: Uông Huyết Trạch (2)Chương 1267: Tuân Thông (1)Chương 1268: Tuân Thông (2)Chương 1269: Nửa Bước Văn Minh Cảnh (1)Chương 1270: Nửa Bước Văn Minh Cảnh (2)Chương 1271: Chu Thiên Nhân (1)Chương 1272: Chu Thiên Nhân (2)Chương 1273: Thiên Bảng Thay Đổi (1)Chương 1274: Thiên Bảng Thay Đổi (2)Chương 1275: Chủ Chi Lao (1)Chương 1276: Chủ Chi Lao (2)Chương 1277: Tới Phong Chi Văn Minh (1)Chương 1278: Tới Phong Chi Văn Minh (2)Chương 1279: Gặp Lại Sư Phi Tiên (1)Chương 1280: Gặp Lại Sư Phi Tiên (2)Chương 1281: Đồ Tể Cao Tiến (1)Chương 1282: Đồ Tể Cao Tiến (2)Chương 1283: Lục Nguyên Vào Bảng (1)Chương 1284: Lục Nguyên Vào Bảng (2)Chương 1285: Cô Cô (1)Chương 1286: Cô Cô (2)Chương 1287: Thiên Hồn Pháp Sư (1)Chương 1288: Thiên Hồn Pháp Sư (2)Chương 1289: Phương Chu (1)Chương 1290: Phương Chu (2)Chương 1291: Thế Giới Côn Bằng (1)Chương 1292: Thế Giới Côn Bằng (2)Chương 1294: Tửu Tiên Nhân (1)Chương 1294: Tửu Tiên Nhân (2)Chương 1295: Ngư Quốc (1)Chương 1296: Ngư Quốc (2)Chương 1297: Loan Loan (1)Chương 1298: Loan Loan (2)Chương 1299: Âu Dương Lạc (1)Chương 1300: Âu Dương Lạc (2)Chương 1301: Đấu Với Hoang Chi Tử (2)Chương 1301: Đấu Với Hoang Chi Tử (1)Chương 1303: Thế Giới Côn Bằng Sụp Đổ (1)Chương 1304: Thế Giới Côn Bằng Sụp Đổ (2)Chương 1305: Hấp Thu Văn Tự (1)Chương 1306: Hấp Thu Văn Tự (2)Chương 1307: Đánh Bại Hoang Chi Tử (1)Chương 1308: Đánh Bại Hoang Chi Tử (2)Chương 1309: Hạng Thứ Hai (1)Chương 1310: Hạng Thứ Hai (2)Chương 1311: Thất Cực Quy Nhất Thức (Thượng)Chương 1312: Thất Cực Quy Nhất Thức (Hạ)Chương 1313: Hoang Ưng Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1314: Hoang Ưng Phó Chủ Văn Minh (Trung)Chương 1315: Hoang Ưng Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1316: Vũ Yến Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1317: Vũ Yến Phó Chủ Văn Minh (Trung)Chương 1318: Vũ Yến Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1319: Văn Minh Chi Thể (Thượng)Chương 1320: Văn Minh Chi Thể (Hạ)Chương 1321: Văn Minh Cảnh Vây Công (Thượng)Chương 1322: Văn Minh Cảnh Vây Công (Hạ)Chương 1323: Kiếm Viên Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1324: Kiếm Viên Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1325: Kiếm Khổ Ra Tay (Thượng)Chương 1326: Kiếm Khổ Ra Tay (Hạ)Chương 1327: Nhân Quả Đại Kiếp (Thượng)Chương 1328: Nhân Quả Đại Kiếp (Hạ)Chương 1329: Đạt Tới Văn Minh Cảnh (Thượng)Chương 1330: Đạt Tới Văn Minh Cảnh (Hạ)Chương 1331: Lực Lượng Mạnh Mẽ (Thượng)Chương 1332: Lực Lượng Mạnh Mẽ (Hạ)Chương 1333: Uy Lực Văn Minh Cảnh (Thượng)Chương 1334: Uy Lực Văn Minh Cảnh (Hạ)Chương 1335: Giết Văn Minh Cảnh (1)Chương 1336: Giết Văn Minh Cảnh (2)Chương 1337: Giết Văn Minh Cảnh (3)Chương 1338: Giết Văn Minh Cảnh (4)Chương 1339: Lực Chi Thiết Tắc (Thượng)Chương 1340: Lực Chi Thiết Tắc (Hạ)Chương 1341: Gặp Lại Kiếm Môn (Thượng)Chương 1342: Gặp Lại Kiếm Môn (Hạ)Chương 1343: Tiểu Mệnh Vận Thuật (Thượng)Chương 1344: Tiểu Mệnh Vận Thuật (Hạ)Chương 1345: Hoa Chi Văn Minh (Thượng)Chương 1346: Hoa Chi Văn Minh (Hạ)Chương 1347: Thanh Nữ Chi Tranh (Thượng)Chương 1348: Thanh Nữ Chi Tranh (Hạ)Chương 1349: Miêu Trường Sinh (Thượng)Chương 1350: Miêu Trường Sinh (Hạ)Chương 1351: Cổ Thuật (Thượng)Chương 1352: Cổ Thuật (Hạ)Chương 1353: Huấn Luyện Tiểu Thanh (Thượng)Chương 1354: Huấn Luyện Tiểu Thanh (Hạ)Chương 1355: Nửa Bước Văn Minh (Thượng)Chương 1356: Nửa Bước Văn Minh (Hạ)Chương 1357: Miêu Đao Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1358: Miêu Đao Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1359: Phản Kích (Thượng)Chương 1360: Phản Kích (Hạ)Chương 1361: Thời Điểm Phản Kích (Thượng)Chương 1362: Thời Điểm Phản Kích (Hạ)Chương 1363: Một Kiếm Tiêu Diệt (Thượng)Chương 1364: Một Kiếm Tiêu Diệt (Hạ)Chương 1365: Nông Chi Miêu Đao (Thượng)Chương 1366: Nông Chi Miêu Đao (Hạ)Chương 1367: Tiểu Thanh Ra Tay (Thượng)Chương 1368: Tiểu Thanh Ra Tay (Hạ)Chương 1369: Thanh Nữ Chi Tranh Kết Thúc (Thượng)Chương 1370: Thanh Nữ Chi Tranh Kết Thúc (Hạ)Chương 1371: Yến Thương Thiên Bị Truy Đuổi ( Thượng)Chương 1372: Yền Thương Thiên Bị Truy Đuổi ( Hạ)Chương 1373: Gặp Lại Tiên Chi Tử ( Thượng)Chương 1374: Gặp Lại Tiên Chi Tử ( Hạ)Chương 1375: Giết Tiên Chi Tử ( Thượng)Chương 1376: Giết Tiên Chi Tử ( Hạ )Chương 1377: Pháp Cổ Văn Minh Gặp Nạn (Thượng)Chương 1378: Pháp Cổ Văn Minh Gặp Nạn (Hạ)Chương 1379: Lục Nguyên Vs Hoang Ôn Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1380: Lục Nguyên Vs Hoang Ôn Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1381: Ma Chi Văn Minh Tham Gia (Thượng)Chương 1382: Ma Chi Văn Minh Tham Gia (Hạ)Chương 1383: Đối Chiến (Thượng)Chương 1384: Đối Chiến (Hạ)Chương 1385: Đối Phó Sơ Thủy Văn Tự (Thượng)Chương 1386: Đối Phó Sơ Thủy Văn Tự (Hạ)Chương 1387: Dưỡng Ngô Thần Kiếm (Thượng)Chương 1388: Dưỡng Ngô Thần Kiếm (Hạ)Chương 1389: Tiểu Đội Ám Sát Mạnh Nhất (Thượng)Chương 1390: Tiểu Đội Ám Sát Mạnh Nhất (Hạ)Chương 1391: Kỷ Nguyên Đại Chiến Bắt Đầu (Thượng)Chương 1392: Kỷ Nguyên Đại Chiến Bắt Đầu (Hạ)Chương 1393: Phá Trận (Thượng)Chương 1394: Phá Trận (Hạ)Chương 1395: Chư Thiên Thần Vật(Thượng)Chương 1396: Chư Thiên Thần Vật(Hạ)Chương 1397: Kế Hoạch Thất Bại(Thượng)Chương 1398: Kế Hoạch Thất Bại(Hạ)Chương 1399: Ngân Hà Phó Chủ Văn Minh(Thượng)Chương 1400: Ngân Hà Phó Chủ Văn Minh(Hạ)Chương 1401: Bốn Mươi Tầng Chính Khí (Thượng)Chương 1402: Bốn Mươi Tầng Chính Khí (Hạ)Chương 1403: Phó Chủ Dược Chi Văn Minh (Thượng)Chương 1404: Phó Chủ Dược Chi Văn Minh (Hạ)Chương 1405: Thành Thân (Thượng)Chương 1406: Thành Thân (Hạ)Chương 1407: Chín Cái Sính Lễ (1)Chương 1408: Chín Cái Sính Lễ (2)Chương 1409: Chín Cái Sính Lễ (3)Chương 1410: Chín Cái Sính Lễ (4)Chương 1411: Chín Cái Sính Lễ (5)Chương 1412: Chín Cái Sính Lễ (6)Chương 1413: Động Phòng Hoa Chúc (Thượng)Chương 1414: Động Phòng Hoa Chúc (Hạ)Chương 1415: Rời Khỏi Pháp Cổ Văn Minh (Thượng)Chương 1416: Rời Khỏi Pháp Cổ Văn Minh (Hạ)Chương 1417: Lý Thái Sử Xuất Hiện(Thượng)Chương 1418: Lý Thái Sử Xuất Hiện(Hạ)Chương 1419: Thực Lực Của Lý Thái Sử(Thượng)Chương 1420: Thực Lực Của Lý Thái Sử(Hạ)Chương 1421: Tấn Công Thiên Lý Văn Minh(Thượng)Chương 1422: Tấn Công Thiên Lý Văn Minh(Hạ)Chương 1423: Bàn Cổ Kim Thân(Thượng)Chương 1424: Bàn Cổ Kim Thân(Hạ)Chương 1425: Định Lý Và Chân Lý (Thượng)Chương 1426: Định Lý Và Chân Lý (Hạ)Chương 1427: Cẩm Chi Phó Chủ Văn Minh (Thượng)Chương 1428: Cẩm Chi Phó Chủ Văn Minh (Hạ)Chương 1429: Pháp Lực Bảy Kỷ Nguyên(Thượng)Chương 1430: Pháp Lực Bảy Kỷ Nguyên(Hạ)Chương 1431: Phá Định Lý Chi Sách(Thượng)Chương 1432: Phá Định Lý Chi Sách(Hạ)Chương 1433: Phần Thư Khanh Nho(Thượng)Chương 1434: Phần Thư Khanh Nho(Hạ)Chương 1435: Kết Thúc Ân Oán(Thượng)Chương 1436: Kết Thúc Ân Oán(Hạ)Chương 1437: Kế Hoạch Mười Bảy Tầng(Thượng)Chương 1438: Kế Hoạch Mười Bảy Tầng(Hạ)Chương 1439: Kỷ Nguyên Chi Tử Chết(Thượng)Chương 1440: Kỷ Nguyên Chi Tử Chết(Hạ)Chương 1441: Pháp Biến Chủ Văn Minh(Thượng)Chương 1442: Pháp Biến Chủ Văn Minh(Hạ)Chương 1443: Thiên Hạ Vô Địch(Thượng)Chương 1444: Thiên Hạ Vô Địch(Hạ)Chương 1445: Băng Chi Phó Chủ Văn Minh(Thượng)Chương 1446: Băng Chi Phó Chủ Văn Minh(Hạ)Chương 1447: Long Chi Phó Chủ Văn Minh(Thượng)Chương 1448: Long Chi Phó Chủ Văn Minh(Hạ)Chương 1449: Vua Chiêu Thức(Thượng)Chương 1450: Vua Chiêu Thức(Hạ)Chương 1451: Chín Thành(Thượng)Chương 1452: Chín Thành(Hạ)Chương 1453: Phủ Chi Văn Minh(Thượng)Chương 1454: Phủ Chi Văn Minh(Hạ)Chương 1455: Đấu Khí(Thượng)Chương 1456: Đấu Khí(Hạ)Chương 1457: Vũ Thần Văn Minh Chi Chủ (Thượng)Chương 1458: Vũ Thần Văn Minh Chi Chủ (Hạ)Chương 1459: Gặp Lại Chung Linh(Thượng)Chương 1460: Gặp Lại Chung Linh(Hạ)Chương 1461: Kháng Cự Hoang Chi Tử(Thượng)Chương 1462: Kháng Cự Hoang Chi Tử(Hạ)Chương 1463: Hoang Chi Tử Vs Chu Thanh Huyền (Thượng)Chương 1464: Hoang Chi Tử Vs Chu Thanh Huyền (Hạ)Chương 1465: Cực Hạn(Thượng)Chương 1466: Cực Hạn(Hạ)Chương 1467: Hồng Hoang Linh Bảo(Thượng)Chương 1468: Hồng Hoang Linh Bảo(Hạ)Chương 1469: Liều Mạng(Thượng)Chương 1470: Liều Mạng(Hạ)Chương 1471: Phó Chủ Hỏa Chi Văn Minh(Thượng)Chương 1472: Phó Chủ Hỏa Chi Văn Minh(Hạ)Chương 1473: Giản Chi Phó Chủ Văn Minh Chết(Thượng)Chương 1474: Giản Chi Phó Chủ Văn Minh Chết(Hạ)Chương 1475: Yến Thương Thiên Ra Tay(Thượng)Chương 1476: Yến Thương Thiên Ra Tay(Hạ)Chương 1477: Hoàn Trận(Thượng)Chương 1478: Hoàn Trận(Hạ)Chương 1479: Không Phải Chủ Quan(Thượng)Chương 1480: Không Phải Chủ Quan(Hạ)Chương 1481: Hấp Thu Sơ Thủy Văn Tự(Thượng)Chương 1482: Hấp Thu Sơ Thủy Văn Tự(Hạ)Chương 1483: Chiến Cuộc Khắp Nơi(Thượng)Chương 1484: Chiến Cuộc Khắp Nơi(Hạ)Chương 1485: Thành Lập Kiếm Chi Văn Minh(Thượng)Chương 1486: Thành Lập Kiếm Chi Văn Minh(Hạ)Chương 1487: Thái Bình(Thượng)Chương 1488: Thái Bình(Hạ)Chương 1489: Tinh Vực Chi Môn(Thượng)Chương 1490: Tinh Vực Chi Môn(Hạ)Chương 1491: Súc Thế(Thượng)Chương 1492: Súc Thế(Hạ)Chương 1493: Mười Hai Đại Chiêu Thức(Thượng)Chương 1494: Mười Hai Đại Chiêu Thức(Hạ)Chương 1495: Vượt Qua Tinh Vực Chi Môn(Thượng)Chương 1496: Vượt Qua Tinh Vực Chi Môn(Hạ)Chương 1497: Thiên Kiếp Khủng Bố(Thượng)Chương 1498: Thiên Kiếp Khủng Bố(Hạ)Chương 1499: Giao Thủ Với Hằng Nga (Thượng)Chương 1500: Giao Thủ Với Hằng Nga(Hạ)Chương 1501: Chiêu Thức Cực Hạn(Thượng)Chương 1502: Chiêu Thức Cực Hạn(Hạ)Chương 1503: Hai Trăm Hai Mươi Hai Chiêu(Thượng)Chương 1504: Hai Trăm Hai Mươi Hai Chiêu(Hạ)Chương 1505: Võng Chi Văn Minh Chi Chủ(Thượng)Chương 1506: Võng Chi Văn Minh Chi Chủ(Trung)Chương 1507: Võng Chi Văn Minh Chi Chủ(Hạ)Chương 1508: Lại Thấy Xung Tiêu Kiếm LâuChương 1509: Xông Các Tầng ThápChương 1510: Một Chủ Văn Minh Tan BiếnChương 1511: Pháp Lực Mười Một Kỷ NguyênChương 1512: Phá Tàn KhuyếtChương 1513: Đã Lên Mười Hai Kỷ NguyênChương 1514: Sức Mạnh Vĩnh HằngChương 1515: Một Phần Chín Sức Mạnh Vĩnh HằngChương 1516: Chiến Đấu Giữa Kiếm Và Phất TrầnChương 1517: Hồng Mông Chi Thư Hiện ThếChương 1518: Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ Đến ChếtChương 1519: Thiên Tài Vĩnh HằngChương 1520: Thấy Mặt Chủ Sát Na Văn MinhChương 1521: Tranh Đoạt Thần VậtChương 1522: Thần Vật Bắn RaChương 1523: Tranh Đoạt Thần Vật Cao Địa GiaiChương 1524: Chủ Tốc Chi Văn Minh Lộng HànhChương 1525: Sự Thật Về Vạn Vật Sâm La Kiếm ĐạoChương 1526: Nghĩ Cách Đối Phó Tốc ĐộChương 1527: Mọi Người Cùng Rớt Tròng MắtChương 1528: So Bì Tốc Độ Tuyệt ĐỉnhChương 1529: Nhường Ngươi Ba ChiêuChương 1530: Làm Thịt Chủ Tốc Chi Văn MinhChương 1531: Phong Thần HồnChương 1532: Phá Tái Xuất Giang HồChương 1533: Lục Nguyên Thật Kỳ DiệuChương 1534: Năm Bước Kinh Tâm Động PháchChương 1535: Vĩnh Hằng Mạnh Lại Tăng MạnhChương 1536: Lời Trăn Trối Vạn CổChương 1537: Năm Trăm NămChương 1538: Khoảnh Khắc Quay Đầu Đã Trăm NămChương 1539: Mỹ Nhân Gặp NạnChương 1540: Anh Hùng Cứu Mỹ NhânChương 1541: Thái Cổ Vương TriềuChương 1542: Thương Hải Tang ĐiềnChương 1543: Người Áo Xanh Bí ẨnChương 1544: Kẻ Thù Gặp Lại, Đỏ MắtChương 1545: Hình!Chương 1546: Xuất KiếmChương 1547: Sát Chiêu PháChương 1548: Truy Nã Lục NguyênChương 1549: Đạo Tự Chân ThânChương 1550: Trời Long Đất LởChương 1551: Vĩnh Hằng Thiên CungChương 1552: Tự Đưa Vào Miệng Cọp?Chương 1553: Sát Nhân Cuồng Hay Chính Nghĩa?Chương 1554: Quyết Đấu Đỉnh CaoChương 1555: Các Anh Hùng Hội TụChương 1556: Kề Vai Sát CánhChương 1557: Tử Vong Và Tân SinhChương 1558: Chính Đạo Nguy Trong Sớm TốiChương 1559: Cuộc Chiến Cuối CùngChương 1560: Dù Nhỏ Bé Nhưng Thật Vĩ ĐạiChương 1561: Đại Kết Cục