Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Tác giả:Quân Sanh
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngHuyền Huyễn
last update time:21/10/2018
Vì một lý do duy nhất trong truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss đó là truy tra ra giết hại hung thủ chính mình, Hạ Diệc Sơ cùng Hệ thống 233 làm hiệp nghị, nàng xuyên không qua các thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ, mà Hệ thống 233 sẽ trợ giúp nàng trở lại thế giới huyền huyễn của mình. Chỉ là, Hạ Diệc Sơ ở trên đường làm nhiệm vụ, thường xuyên sẽ đụng tới một cái Boss bị hắc hóa, một lời không hợp liền đông lạnh không khác gì một tảng bang di động, làm đóng băng đủ loại, đa dạng, còn nói tốt thi nắm tay cười nói vui vẻ *** Hệ thống: Thỉnh dùng một từ hình dung ấn tượng trong lòng mình về đối phương Hạ Diệc Sơ: Có khả năng. Thẩm Già Diệp: Ta. Câu chuyện ngôn tình hiện đại liệu kết thúc mỹ mãn. Mời bạn đón xem truyện hay từ tác giả Quân Sanh.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Ca Ca Măt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 1Chương 2: Ca Ca Măt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 2Chương 3: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 3Chương 4: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 4Chương 5: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 5Chương 6: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 6Chương 7: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 7Chương 8: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 8Chương 9: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 9Chương 10: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 10Chương 11: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 11Chương 12: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 12Chương 13: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 13Chương 14: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 14Chương 15: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 15Chương 16: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 16Chương 17: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 17Chương 18: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 18Chương 19: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 19Chương 20: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Báo Đạo 20Chương 21: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 21Chương 22: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 22Chương 23: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 23Chương 24: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 24Chương 25: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 25Chương 26: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 26Chương 27: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 27Chương 28: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 28Chương 29: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 29Chương 30: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 30Chương 31: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 31Chương 32: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 32Chương 33: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 33Chương 34: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đao 34Chương 35: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đao 35Chương 36: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đao 36Chương 37: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 37Chương 38: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 38Chương 39: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 39Chương 40: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 40Chương 41: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 41Chương 42: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 42Chương 43: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 43Chương 44: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 44Chương 45: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 45Chương 46: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 46Chương 47: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 47Chương 48: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 48Chương 49: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 49Chương 50: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 50Chương 51: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 51Chương 52: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 52Chương 53: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 53Chương 54: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 54Chương 55: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 55Chương 56: Ca Ca Mặt Lạnh Cấm Dục Bá Đạo 56Chương 57: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 1Chương 58: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 2Chương 59: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 3Chương 60: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 4Chương 61: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 5Chương 62: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 6Chương 63: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 7Chương 64: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 8Chương 65: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 9Chương 66: Chú “Sói” À, Đừng Đùa Ta! 10Chương 67: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 11Chương 68: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 12Chương 69: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 13Chương 70: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 14Chương 71: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 15Chương 72: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 16Chương 73: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 17Chương 74: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 18Chương 75: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 19Chương 76: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 20Chương 77: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 21Chương 78: Chú "sói" À, Đừng Đùa Ta! 22Chương 79: Công Lược Hoàng Tử Bị Hắc Hóa (Văn Án)Chương 80: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 2Chương 81: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 3Chương 82: Công Lược Hoàng Tử Bị Hắc Hóa 4Chương 83: Công Lược Hoàng Tử Bị Hắc Hóa 5Chương 84: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 6Chương 85: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 7Chương 86: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 8Chương 87: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 9Chương 88: Công Lược Hắc Hóa Hoàng Tử (10)Chương 89: Công Lược Hắc Hóa Hoàng Tử 11Chương 90: Công Lược Hắc Hóa Hoàng Tử 12Chương 91: Công Lược Hắc Hóa Hoàng Tử 13Chương 92: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 14Chương 93: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 15Chương 94: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 16Chương 95: Công Lược Hắc Hóa Hoàng Tử 17Chương 96: Công Lược Hoàng Tử Hắc HóaChương 97: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 19Chương 98: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 20Chương 99: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 21Chương 100: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 22Chương 101: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 23Chương 102: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 24Chương 103: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 25Chương 104: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 26Chương 105: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 27Chương 106: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 28Chương 107: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 29Chương 108: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 30Chương 109: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 31Chương 110: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 32Chương 111: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 33Chương 112: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 34Chương 113: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 35Chương 114: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 36Chương 115: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 37Chương 116: Công Lược Hoàng Tử Hắc Hóa 38